Ylioppilaskunnan ensisijaisen sisäisen tiedottamisen ryhmän muodostavat hallitus, edustajiston puheenjohtajat ja henkilökunta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylioppilaskunnan ensisijaisen sisäisen tiedottamisen ryhmän muodostavat hallitus, edustajiston puheenjohtajat ja henkilökunta."

Transkriptio

1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa

2 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, kaikki työntekijät ja edustajiston puheenjohtaja. Kukin huolehtii oman sektorinsa sekä sisäisestä että ulkoisesta tiedottamisesta. Pääsääntöisesti vastuu tiedottamisesta on työntekijöillä. Sektoreilla, joilla ei ole palkattua työntekijää, tiedotuksesta vastaa kyseisen sektorin hallitusvastaava. Päävastuu päivittäisestä jäsenistölle suuntautuvasta viestinnästä on tehtävään sovitulla työntekijällä. ISYYn virallisen kannanoton, tiedotteen tai mielipidekirjoituksen allekirjoittavat AINA hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja pääsihteeri, kaksi yhdessä. Hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri vastaavat pääsääntöisesti medialle tiedottamisesta. Jos työntekijä, hallituksen jäsen tai jaoston puheenjohtaja aikoo ottaa julkisesti kantaa ylioppilaskunnan edustajana, on kannanotto hyväksytettävä ylioppilaskunnan hallituksella. Esiintyminen ylioppilaskunnan nimissä vaatii ylioppilaskunnan hallituksen luvan. Ylioppilaskuntaan liittymättömiä lausuntoja antaessaan jokaisen on pidettävä huolta, että ne ymmärretään yksityishenkilön, ei ylioppilaskunnan kannanottoina. Mikäli katsotaan, että ylioppilaskunnan tulisi osallistua julkiseen keskusteluun koskien ISYYn toimintaa tai sen edustamaa jäsenistöä, tulee asiasta ilmoittaa pääsihteerille tai hänen sijaiselleen. Työntekijöiden tehtävänä on välittää tieto hallituksen ja edustajiston puheenjohtajille. He harkitsevat julkiseen keskusteluun osallistumisesta ja kommentoinnista tapauskohtaisesti. Päätöksen tekee ylioppilaskunnan hallitus. Sisäisen viestinnän ryhmät Ylioppilaskunnan ensisijaisen sisäisen tiedottamisen ryhmän muodostavat hallitus, edustajiston puheenjohtajat ja henkilökunta. Sisäisen tiedottamisen toisen ryhmän muodostavat edustajisto sekä jaostojen ja kerhojen puheenjohtajat. Kolmannen ryhmän sisäisessä viestinnässä muodostavat jäsenistö. Tiedotuskanavat Sähköposti Ylioppilaskunnalla on sekä avoimia että suljettuja sähköpostilistoja. Avoimille sähköpostilistoille voi liittyä kuka tahansa, mutta niiden käyttö on rajatumpaa. Avoimia listoja käytetään joukkotiedotukseen, joten niiden käyttöä tulee harkita ja kysyä tarvittaessa ohjeita järjestö- tai vapaa-ajansihteeriltä. Suljetut listat ovat tarkoitettu pienemmän joukon monensuuntaiseen

3 viestittelyyn. Listoilla pyritään välttämään päällekkäisyyksiä. Isyy-info.joensuu, isyy-info.kuopio ja isyy-info.savonlinna ovat kampuskohtaisia kaikille avoimia tiedotuslistoja. Listoille lähetetään yleiset tiedotteet, ylioppilaskunnan kannanotot, opiskelijoita kiinnostavat SYL:n tiedotteet ja vapaa-aikaa koskevat tiedotteet. Viestien otsikoinnin tulee olla mahdollisimman kuvaava. Viestien otsikoissa käytetään avainsanoja (TIEDOTE, KANNANOTTO, OPINNOT, KELA, SYL, VAPAA-AIKA, WIIKKO-ÄRSYKE) isoin kirjaimin kirjoitettuna. Englanninkielinen tiedotus tapahtuu pääasiallisesti kampuskohtaisten kv-sähköpostilistojen kautta. Jaostojen sähköpostilistoille postitetaan tiedotteita ko. jaoston asioista, kuten kokouskutsut, pöytäkirjat ja jaostojen vastaavien tiedotteita. Sähköpostilistoja voidaan käyttää myös jaostotoimijoiden väliseen keskusteluun. Ainejärjestöjen puheenjohtajille ja muille vastuuhenkiöille lähetetään sähköpostia listan kautta silloin, kun asia koskee heitä henkilökohtaisesti tai on erityisen tärkeää yhteistyön kannalta. Ainejärjestöjen puheenjohtajaa voidaan pyytää välittämään tiedote jäsenilleen. Edustajistolista on suljettu lista, jolla edustajiston jäsenet voivat käydä edustajiston kokousta valmistelevaa keskustelua. Listalle hyväksytään vain edustajiston jäsenet, varajäsenet, hallitus ja pääsihteeri. Yksityinen viestittely ja monipolviset keskustelut tukkivat sähköpostit. Tarkkaa seulaa toivotaan eteenkin järjestöjen ja jaostojen puheenjohtajilta. Henkilökohtaisten viestien ja asiattomien keskustelujen karsiminen antaa listoille mahdollisuuden toimia tehokkaina tiedonvälitysväylinä. Henkilökohtaiset viestit tulee lähettää henkilökohtaiseen osoitteeseen. Jos välität viestin monelle toisensa tuntevalle taholle, kirjoita viestin alkuun JAKELU: (nimet kenelle viesti on lähetetty). Näin vastaanottaja voi päätellä, kannattaako viestiä välittää vielä jollekin muulle taholle. Web-sivut Web-sivujen etusivulle lisätään tärkeät uutiset ja tiedotteet. Etusivulla on myös tapahtumakalenteri, jonne ylioppilaskunta ja ainejärjestöt voivat lisätä omia tapahtumiaan. Web-sivuilta löytyy yleinen tieto ylioppilaskunnasta organisaationa ja yliopisto-opiskelijan edunvalvojana. Sivuilta löytyy ylioppilaskuntatoimijoiden ajantasaiset yhteystiedot sekä päättävien elinten kokousten päätösluettelot takautuvasti edelliseen lukukauteen saakka. Ajankohtaista -palstalle kootaan jaostoittain uutisia jaostojen tekemistä päätöksistä. Samoin tehdään myös hallituksen ja kampusvaliokuntien toiminnasta. Vastuu uutisten tuottamisesta on kunkin elimen sihteerillä ja puheenjohtajalla. Jokaisesta kokouksesta nettisivuille on tuotettava vähintään yksi jäsenistöä koskettava uutinen. Näin nettisivujen sisältö uudistuu, ja ne säilyttävät mielenkiintonsa. Tämä myös lisää päätösten läpinäkyvyyttä. Uutiseksi riittää muutama virke.

4 Tiedotuksellisen osan ylläpidosta vastaavat tehtävään sovitut työntekijät. Jaostouutisten julkaisemisen yksinkertaistamiseksi päivitysoikeudet ovat myös edunvalvontasihteereillä. Ylioppilaslehti Uljaalla on omat web-sivut, joiden ylläpidosta vastaa lehden päätoimittaja. Web-sivuillaan ylioppilaskunnalla on keskustelufoorumi, jossa opiskelijat voivat käydä avointa keskustelua ylioppilaskuntaan sekä sen jaostojen ja kerhojen toimintaan liittyvistä asioista. Foorumilta löytyvät myös kauppa- ja kimppakyydit osio. Foorumia hallinnoi siihen määrätty työntekijä. Web-sivuja suunniteltaessa ja uudistettaessa on otettava huomioon esteettömyys ja helppo saavutettavuus. Saavutettavuutta lisää, kun sivut on toteutettu niin, että niiden käyttö on mahdollista erilaisilla päätelaitteilla kuten matkapuhelimella tai näkövammaisten lukulaitteella. ISYYn nettisivujen pysyvät perustiedot löytyvät sivuilta myös englanniksi. Sosiaalinen media ISYYllä on Facebookissa oma sivunsa. Facebook-sivulle lisätään lyhyitä tiedotteita ja uutisia ylioppilaskunnan toiminnasta ja tapahtumista. Facebook-sivulla tapahtuva tiedotus on muita tiedotuskanavia vapaamuotoisempaa. Facebook-sivujen tiedotteita voi kommentoida kuka tahansa. Seinälle kirjoittaminen kuitenkin estetään. Facebook-sivun ylläpitoon pääsevät hallituksen jäsenet, edustajiston puheenjohtajisto, kampusvaliokuntien jäsenet ja henkilökunta. Viikkotiedote Lukukausien aikana sovittujen työntekijöiden toimesta tuotetaan viikkotiedotetta, joka informoi tulevan viikon ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Viikottain taitettavassa tiedotteessa on tietoa ylioppilaskunnan omien toimijoiden sekä aine- ja kampusjärjestöjen järjestämistä tapahtumista. Materiaali on toimitettava viimeistään torstaina klo mennessä. Wiikko-Ärsyke on sähköisenä luettavissa ISYYn nettisivuilta ja jaetaan maanantaisin paperisena tulosteena Kuopion kampuksella. Wiikko-Ärsyke lähetetään myös info-listoille. Monday Mail on sovittujen työntekijöiden tuottama viikkotiedote, joka on tarkoitettu vaihto-opiskelijoille sekä tutkinto-opiskelijoille. Englanniksi julkaistava tiedote postitetaan sähköpostilla kv-opiskelijoille. Tiedote on myös luettavissa ISYYn englanninkielisiltä nettisivuilta. Ilmoitustaulu Ylioppilaskunnalla on virallisia ilmoitustauluja. Ilmoitustauluilla on nähtävänä edustajiston, hallituksen ja jaostojen päätösluettelot, ylioppilaskunnan ajantasaiset yhteystiedot sekä

5 mainontaa ajankohtaisista ylioppilaskunnan tapahtumista. Ilmoitustaulujen ylläpidosta vastaavat siihen ohjeistetut työntekijät. Ylioppilaskunnan ilmoitustaululle saa kiinnittää vain ylioppilaskunnan tiedotteita tai paikallisen kampusvaliokunnanluvalla muita tiedotteita. Ilmoitustaulu siivotaan ylimääräisestä ja vanhentuneista materiaalista samalla kun ajankohtaista materiaalia viedään ilmoitustauluille. Viestintäpolut Edustajiston kokous Edustajiston kokouskutsu lähetetään edustajistolle viimeistään viikkoa ennen kokousta. Pääsihteeri toimittaa kokouskutsun ja esityslistan sähköpostilla edustajistolle, henkilökunnalle, hallitukselle, kampusvaliokunnalle ja medialle. Kokouksesta kirjoitetaan kokousmuistio, jonka laatii hallituksen viestintävastaava. Kokousmuistio toimitetaan sähköpostilla edustajistolle, henkilökunnalle, hallitukselle ja kampusvaliokunnalle. Muistion tarkoituksena on tuoda tiedoksi kokouksen päätösasiat myös heille, jotka eivät ole päässeet osallistumaan kokoukseen. Sovituista päätösasioista kirjoitetaan uutinen ISYYn nettisivujen etusivulle. Uutisoitavista asioista päättää hallitus edustajiston kokouksen jälkeen. Uutiseksi riittää muutama lause. Pöytäkirja edustajiston kokouksesta laaditaan viimeistään kolme viikkoa kokouksen jälkeen. Pääsihteeri kirjoittaa pöytäkirjan, ja toimittaa sen nettiin, ylioppilaskunnan ilmoitustaululle sekä lähettää sähköpostilla edustajistolle heti sen jälkeen kun pöytäkirjaan on saatu puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset. Edustajiston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat arkistoidaan R-asemalle Edustajisto-kansioon. Hallituksen kokous Hallituksen kokoukseen hallituksen puheenjohtaja tai pääsihteeri lähettää kokouskutsun. Kokouskutsun lähettämisen viimeisestä ajankohdasta päättää jokainen hallitus erikseen. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostilla hallitukselle ja henkilökunnalle. Päätösten tiedottamisesta päätetään tapauskohtaisesti kokouksessa. Pääsääntöisesti, jos päätös koskee opiskelijoita ja vaikuttaa heidän arkeensa, on päätöksestä tiedotettava. Merkittävistä päätöksistä on tiedotettava sähköpostilla. Muutoin päätöskohdista kirjoitetaan uutinen nettisivuille ajankohtaista-palstalle. Tiedottamisesta vastaa pääsihteeri, ellei toisin päätetä. Kynnys ylioppilaslehdelle tiedottamisesta on pidettävä matalana. Päätösluettelo hallituksen kokouksesta toimitetaan ylioppilaskunnan ilmoitustaululle viimeistään kolme viikkoa kokouksesta. Päätösluettelon julkaistaan myös ISYYn nettisivuilla. Kokouksen

6 sihteeri laatii pöytäkirjan hallituksen kokouksesta mahdollisimman pian kokouksen jälkeen, ja lähettää sen hallitukselle sähköpostilla. Hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat arkistoidaan R-asemalle Hallitus-kansioon. Kampusvaliokunnan kokous Kampusvaliokunnan puheenjohtaja tai sihteeri lähettää kokouskutsun kampusvaliokunnan kokoukseen. Kutsu lähetetään sähköpostilla kampusvaliokunnalle, hallitukselle ja henkilökunnalle. Kokouskutsun lähettämisen viimeisestä ajankohdasta päättää jokainen kampusvaliokunta erikseen. Päätöksistä tiedotetaan tapauskohtaisesti, kuten hallituksen kokouksen päätöksistä. Uutisointia toteutetaan ISYYn nettisivujen ajankohtaista-palstalle kuten hallituksen kokouksesta. Myös kampusvaliokunnan päätöksistä tiedotuskynnys ylioppilaslehdelle on pidettävä matalana. Kampusvaliokunnan puheenjohtaja tai sihteeri lähettää kokouksen pöytäkirjan viimeistään viikon kuluttua kokouksesta kampusvaliokunnalle ja hallitukselle. Pöytäkirja toimitetaan sähköpostilla. Kampusvaliokunnan kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat arkistoidaan R-asemalle Kampusvaliokunta-kansioon. Jaoston kokous Kokouskutsu jaostojen kokoukseen lähetetään sähköpostilla kyseiselle jaostolle, hallitukselle ja henkilökunnalle. Jaostojen kokouksista ilmoitetaan myös ISYYn web-sivuilla sekä yleisillä ilmoitustauluilla. Jaostojen puheenjohtajia kannustetaan tiedottamaan jaostojen kokouksista kv-sähköpostilistoilla. Kokouskutsun lähettää kyseisen jaoston puheenjohtaja tai sihteeri viimeistään viikkoa ennen kokousta. Päätöksistä tiedotetaan tapauskohtaisesti, kuten hallituksen ja kampusvaliokunnan kokouksen päätöksistä. Uutisointia toteutetaan ISYYn nettisivujen ajankohtaista-palstalla kuten hallituksen ja kampusvaliokuntien kokouksista. Päätöksistä tiedotuskynnys ylioppilaslehdelle on pidettävä matalana. Jaoston puheenjohtaja tai sihteeri laatii kokouksesta pöytäkirjan viimeistään viikon kuluttua kokouksesta. Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla kyseiselle jaostolle ja kampusvaliokunnalle. Jaoston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat arkistoidaan R-asemalle Edunvalvonta\Jaostot-kansioon. Henkilökuntapalaveri Henkilökuntapalaveri pidetään Joensuun ja Kuopion kampuksilla noin kaksi kertaa kuukaudessa. Henkilökuntapalaverissa käsitellyistä asioista tiedotetaan henkilökuntaa muilla kampuksilla sekä hallitusta. Toimiston aukioloajoista tiedotetaan yliopiston opintopalveluita. Tiedon välittämisestä

7 vastaavat siihen sovitut työntekijät. Pääsihteeri on vastuussa siitä, että Savonlinnan toimistossa ollaan tietoisia ylioppilaskunnan henkilöstölle tärkeistä asioista. Kannanotot ja lausunnot Hallituksen laatimasta kannanotto tai lausunto lähetetään tiedoksi hallitukselle, henkilökunnalle, kampusvaliokunnalle ja jaostoille sähköpostilla. Lisäksi kannanotto tai lausunto laitetaan nähtäväksi ISYYn nettisivuille ja ilmoitustauluille. Tiedottamisesta vastaavat pääsihteeri sekä hallituksen puheenjohtaja. Sisäinen kannanotto lähetetään tiedoksi sähköpostilla asianomaisille. Kannanotot ja lausunnot lähetetään tarvittaessa tiedoksi myös SYL:lle, ylioppilaslehdelle sekä muille alueellisille medioille. Edunvalvonta-asia Edunvalvonnallisten asioiden tiedottamisesta vastaavat edunvalvontasihteeri sekä hallitusvastaava yhdessä. Opiskelijoiden edunvalvonta-asioista tiedotetaan sähköpostilla hallitusta, henkilökuntaa ja asianomaista jaostoa. Tieto laitetaan nähtäväksi myös ISYYn nettisivuille. Tarvittaessa asiasta tiedotetaan myös SYL:a, ylioppilaslehteä sekä alueen muita medioita. Tapahtumat Ylioppilaskunnan tapahtumista tiedotusvastuussa ovat siihen sovitut työntekijät sekä hallituksen tapahtumavastaava. Jaostojen järjestämistä tapahtumista tiedottavat kyseisen sektorin sihteerit suomeksi ja kv-sihteerit englanniksi. Tapahtumista tiedotetaan järjestöjaostoa, toimintajaostoa ja ylioppilaslehteä sekä lähetetään tieto info-listoille. Tapahtumatiedottaminen aloitetaan välittömästi, kun tapahtuman järjestämisestä ja sen ajankohdasta on tehty päätös. Tieto välitetään sähköpostin lisäksi ISYYn nettiin etusivulle sekä Wiikko-Ärsykkeeseen. Tapahtumista luodaan Facebook-tapahtuma, jonne kutsutaan opiskelijoita mahdollisimman laajasti. Useimmista tapahtumista tehdään myös juliste, jota jaetaan kampuksilla. Flyerien jakamista ja aulamarkkinointia voi harkita resurssien mukaan. Tarvittaessa tapahtumista voi tiedottaa myös alueellisia medioita. Ainejärjestöt Ylioppilaskunnan tiedotuksen toimivuus järjestöille edellyttää, että ainejärjestöt ilmoittavat

8 ajantasaiset yhteystietonsa ylioppilaskunnalle. Ylioppilaskunnan tiedotukselle olennaiset yhteystiedot ovat järjestön yleiset yhteystiedot sekä puheenjohtajan henkilökohtaiset yhteystiedot. Ainejärjestöjen toivotaan tiedottavan aktiivisesti ylioppilaskuntaa omista tapahtumistaan sekä pitävän yhteyttä ylioppilaskuntaan. Tapahtumailmoitukset tulee ilmoittaa tehtävään sovitulle työntekijälle vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, jos sitä halutaan mainostaa ylioppilaskunnan tiedotuskanavilla. Halutessaan ainejärjestöt voivat tehdä tapahtumistaan lyhyet tiedotteet myös englanniksi, jotka voidaan välittää vaihto-opiskelijoille ja tutkinto-opiskelijoille kv-sihteereiden kautta. Järjestöille tiedotetaan järjestöjä koskevista ylioppilaskunnan päätöksistä. Järjestöjen yhdyshenkilönä toimivat siihen määrätyt työntekijät, jotka vastaavat ylioppilaskunnan ja ainejärjestöjen välisestä tiedonkulusta. Kerhot Ylioppilaskunnan tiedotuksen toimivuus kerhoille edellyttää, että kerhot ilmoittavat ajantasaiset yhteystietonsa ylioppilaskunnalle. Ylioppilaskunnan tiedotukselle olennainen tieto on kerhon vastaavan henkilön yhteystiedot. Kerhojen toivotaan pitävän aktiivisesti yhteyttä ylioppilaskuntaan. Kerho-ohjesäännön mukaan kerholla tulee olla säännöllistä toimintaa. Tämän vuoksi toiminnasta tiedottaminen ylioppilaskunnalle on välttämätöntä ohjesäännön noudattamisen todentamiseksi. Tapahtumailmoitukset tulee ilmoittaa sovitulle työntekijällenvähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa sekä mahdollisuuksien mukaan englanninkielisenä kyseisen kampuksen kv-sihteerille. Kerhoille tiedotetaan järjestöjä koskevista ylioppilaskunnan päätöksistä. Järjestöjen yhdyshenkilönä toimii järjestö- ja vapaa-ajansihteeri, jotka yhdessä vastaavat ylioppilaskunnan ja kerhojen välisestä tiedonkulusta. Mediayhteydet Ylioppilaskunnasta lähtevät kirjalliset tiedotteet toimitetaan virallisella ylioppilaskunnan arkkipohjalla. Tiedotteissa tulee käyttää virheetöntä ja sujuvaa kieltä. Tiedotteet toimitetaan sähköpostilla. Virallisella arkkipohjalla liitteenä lähetettävän tiedotteen lisäksi tiedotteen sisältö tulee käydä ilmi myös sähköpostin viestikentässä. Otsikointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Otsikon eteen merkintä ISYY TIEDOTTAA. Alueen tiedotusvälineiden sähköpostit:

9 Erityistilanne-/kriisiviestintä Erityistilanteissa ylioppilaskunnan sisäistä ja ulkoista viestintää johtavat pääsihteeri sekä hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Heidän ollessaan estyneitä johtamisvastuu on ensisijaisesti edustajiston puheenjohtajalla ja toissijaisesti hallituksen tiedotusvastaavalla. Erityistilanne edellyttää poikkeusoloja, jotka liittyvät esimerkiksi ylioppilaskunnan toimintaan, henkilöihin, tietoturvaan, tapaturmiin tai onnettomuuksiin. Erityistilanteissa kaikkien toimijoiden tulee tukea tiedottamista toimittamalla viipymättä tietoja tapahtumasta ja sen taustoista. Tiedotusta tehostetaan tarpeen kasvaessa. Tiedotus tapahtuu mahdollisuuksien mukaan ensin ylioppilaskunnan toimijoille ja jäsenistölle. Tietoa ei saa antaa medialle tai muille asiasta kiinnostuneille ilman viestinnän johdon lupaa. Tiedotus hoidetaan sähköpostilla ja ISYYn nettisivuilla. Sähköposti tulee lähettää viipymättä hallitukselle, henkilökunnalle, järjestöjaostolle sekä info-listoille. Ulkoinen viestintä toteutetaan tiedotusvälineille viestintäohjeistuksen listan mukaan. Erityistilanteissa ja kriiseissä yhteistyö yliopistoon korostuu. Jos ylioppilaskunnan kriisi koskettaa myös yliopistoa, viestintää tulee toteuttaa yhdessä yliopiston tiedotuksen kanssa

10 johdonmukaisuuden säilyttämiseksi.

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 16.10.2013 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

Finanssi ry Viestintästrategia

Finanssi ry Viestintästrategia Finanssi ry Viestintästrategia 20.08.2012 Heidi Kippola Vili Koistinen Anna Ikäheimo Lauri Tenhunen Sisällysluettelo 1. Viestintästrategian lähtökohdat... 1 2. Tavoitteet viestintästrategialle... 2 3.

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

Miten voidaan tehostaa tiedotusta?

Miten voidaan tehostaa tiedotusta? Miten voidaan tehostaa tiedotusta? jaetaan vastuuta sovitaan selkeä työnjako ja mikä on kenenkin vastuulla käytetään järjestölehteä myös tehokkaampana tiedotusväylänä esitetään asiat yksinkertaisesti ja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET

VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET Johtoryhmä 9.2.2009 Johtoryhmä 7.9.2009 Kaupunginhallitus 5.10.2009 272 SISÄLTÖ Viestintäohjeet Johdanto 1. Viestinnän tavoitteet 3 2. Viestinnän periaatteet 3 3. Kohdennetut

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2013 2 1. Viestinnän visio Viestintä ylläpitää asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Päätöksenteko on läpinäkyvää

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO Sisällysluettelo 1. KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIO...3 2. VIESTINNÄN PERIAATTEET...4 2.1 Kokkolan kaupungin viestintästrategia...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Miten ja mitä viestitään 3 3 Viestinnän kohderyhmät ja vastuut 4 4 Mediasuhteet 5 5

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET Sisältö 1. Viestintäohjeen tavoitteet 2. Strategiset lähtökohdat 2.1 Viestinnän tavoitteet 2.2 Forssan visio 2025 2.3 Forssan viestinnän visio 2.4 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava...

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava... Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2014 1. Johdanto... 3 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3 2.1. Alumnivastaava... 3 2.2. Kv-vastaava... 3 3. Jaosto- ja kerhotoiminta... 4 3.1. Kulttuuri- ja Projektijaosto...

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET. Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS

KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET. Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. VIESTINTÄ KAUPUNKILAISILLE JA MUILLE SIDOSRYHMILLE 3. SISÄINEN

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN TIEDOTUSOHJEET

KEMPELEEN KUNNAN TIEDOTUSOHJEET KEMPELEEN KUNNAN TIEDOTUSOHJEET 1. JOHDANTO 2. TIEDOTTAMISEN PERIAATTEET JA TAVOITTEET 2.1. AVOIMUUS 2.2. SISÄLTÖ JA KOHDERYHMÄT Palvelutiedottaminen Osallisuuteen vaikuttaminen Kohdennettu viestintä 3.

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

METKAn viestintä voidaan jakaa myös tärkeysluokkiin. Esimerkkejä sisäisen viestinnän tärkeysluokista:

METKAn viestintä voidaan jakaa myös tärkeysluokkiin. Esimerkkejä sisäisen viestinnän tärkeysluokista: VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty 31.1.2012 METKAn viestintäsuunnitelman tarkoitus on helpottaa ja selkiyttää kaikkien METKAn viestinnän kanssa työskentelevien tehtäviä. Suunnitelma sisältää ohjeita ja työkaluja,

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Viestintäkäytännöt 2006

Viestintäkäytännöt 2006 Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry Viestintäkäytännöt 2006 Tiedotus on yhdistystoiminnan kulmakivi, ja se pyritään Tysyssä hoitamaan mahdollisimman hyvin. Viestinnässä on aina parantamisen varaa, liian

Lisätiedot