Johanna Marketta Kallio: Publications

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johanna Marketta Kallio: Publications"

Transkriptio

1 1 Johanna Marketta Kallio: Publications Articles in refereed international scientific journals: 1. Kallio J. Blomberg H., Kroll C. (2013): Social Workers Attitudes towards the Unemployed in the Nordic Countries. International Journal of Social Welfare 22 (2) Blomberg H., Kroll C., Kallio J., Erola J. (2013): Social Workers' Perceptions of the Causes of Poverty in the Nordic Countries. Journal of European Social Policy 23 (1) Kallio J., Niemelä M. (2014): Who Blames the Poor? A Multilevel Evidence of the Support and Determinants of the Individualistic Explanation of Poverty in Europe. European Societies 16 (1) Kallio J., Saarinen A. (2014): Street-level bureaucrats attitudes towards the Finnish Labour Market Allowance. International Journal of Sociology and Social Policy 34 (11/12) Kallio J., Kouvo A. (2015): Street-level bureaucrats and general public s deservingness perceptions of the social assistance recipients in Finland. Social Policy & Administration 49 (3), Blomberg H., Kallio J., Kroll C., Niemelä M. (2015): What explains frontline workers' views on poverty? A comparison of three types of welfare sector institutions. International Journal of Social Welfare 24 (4), Blomberg H., Kallio J., Kroll C., Saarinen A. (2015): Job stress among social workers: Determinants and attitude effects in the Nordic countries. British Journal of Social Work (electronic publication before paper print / early view). 8. Kallio J., Meeuwisse A., Scaramuzzino R. (2015): For-profit versus Non-profit? Attitudes towards privatization among social workers in five countries. Journal of Social Work (electronic publication before paper print / early view). 9. Hakovirta M., Kallio J. (2015): Children's perceptions of poverty. Child Indicator Research (electronic publication before paper print / early view). 10. Kallio J., Kauppinen T., Erola J. (2016): Cumulative Socioeconomic Disadvantage and Secondary Education in Finland. European Sociological Review (accepted). 11. Tanskanen A., Erola J., Kallio J. (2016): Parental resources, sibship size and educational performance in 20 countries: Evidence for the compensation model. Cross-Cultural Research (submitted). 12. Vauhkonen T., Kallio J., Kauppinen T. & Erola J. (2016): Intergenerational transmission of social disadvantage in Finland. Research in Social Stratification and Mobility (submitted). Articles in refereed Finnish scientific journals: 13. Kallio J. (2006): Koettu terveys ja terveydellinen tasa-arvo kuudessa hyvinvointivaltiossa (in English: Self-perceived health and health differences in six welfare states). Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 43 (3) Kallio J. (2007): Kansalaisten asennoituminen kunnallisten palvelujen markkinoistumiseen vuosina (in English: Citizens attitudes to the marketization of municipal services in ). Yhteiskuntapolitiikka 72 (3) Kallio J. (2008): Kansalaisten asennoituminen hyvinvointivaltion uudelleenmuotoiluun (in English: Citizens attitudes towards the reformulation of welfare state). Sosiologia 45 (1) Kallio J. (2008): Kansalaisten ja kuntajohtajien asennoituminen laajaan kunnalliseen palveluvastuuseen (in English: Attitudes towards Extensive Communal Service Responsibity among Citizens and Municipal Managers). Politiikka 50 (2)

2 2 17. Kallio J. (2008): Yksityisten lääkäripalvelujen käyttö ja ideologiset tekijät (in English: The use of private medical services and ideological factors). Yhteiskuntapolitiikka 73 (5) Kallio J., Niemelä M. (2008): Kuntalaisten ja kunnan viranhaltijoiden asennoituminen kuntien väliseen yhteistyöhön hyvinvointipalvelujen tuottamisessa (in English: Citizens, civil servants and municipal managers attitudes towards co-operation between municipalities in the production of welfare services). Kunnallistieteellinen aikakauskirja 36 (3) Kallio J., Kivijakola J-M. (2009): Kansalaisten mielipiteet kunnallisten vanhuspalvelujen riittävyydestä vuosina (in English: Public opinion about municipal old age services in ). Yhteiskuntapolitiikka 74 (6) Blomberg H., Kallio J., Kroll C. (2010): Sosiaalityöntekijöiden mielipiteet köyhyyden syistä Pohjoismaissa (in English: Attributions for poverty among Nordic social workers). Yhteiskuntapolitiikka 75 (6) Kallio J., Blomberg H., Kroll C. (2011): Suomalaisten sosiaalityöntekijöiden mielipiteet köyhiin kohdistuvista auttamisstrategioista (in English: (Social workers attitudes towards the strategies of helping the poor). Janus 19 (3) Kallio J., Kallio J., Pesonen T., Rahkonen O., Murtomaa H. (2013): Hammashoitopalvelujen käyttämättömyys. Voiko syynä olla muutakin kuin terveet hampaat? (in English: Non-use of dental services: could there be some other reason than just healthy teeth?). Yhteiskuntapolitiikka 77 (1) Kallio J. (2013): Sosiaalityöntekijöiden, diakoniatyöntekijöiden ja etuuskäsittelijöiden näkemykset toimeentulotuen saajista Suomessa (in English: Social and diaconal workers and social security officials attitudes towards the social assistance recipients). Diakonian tutkimus 2013 (1) Kallio J., Saarinen A. (2013): Katutason byrokraattien käsitykset työttömistä ja työttömyysturvasta (in English: Street-level bureaucrats attitudes towards the unemployed). Työelämän tutkimus 11 (3) Hakovirta M., Kallio J. (2014): Lasten käsityksiä köyhyydestä ja köyhyyden syistä (in English: Children's views on poverty and the reasons for poverty). Yhteiskuntapolitiikka 79 (2) Blomberg H., Kallio J., Kroll C. (2016): Häpeää ja laiskuutta: Asiakkaiden, muiden kansalaisten ja hyvinvointivaltion katutason työntekijöiden käsitykset toimeentulotukiasiakkuudesta. (in English: Shame and Laziness: Recipients, general public s and street-level bureaucrats attitudes towards social assistance receipt). Yhteiskuntapolitiikka (accepted). 27. Kallio J., Niemelä M.: Kuka ansaitsee tulla autetuksi? Kansalaisten asennoituminen toimeentulotuen saajiin Suomessa (in English: Who deserves to be helped? Attitudes towards recipients of social assistance in Finland). Janus (submitted). Articles in refereed international volumes and international scientific conference proceedings: 28. Blomberg H., Kallio J., Kangas J., Kroll C., Niemelä M. (2012): Attitudes among High-Risk Groups. Chapter in edited volume: Contested Welfare States. Welfare Attitudes in Europe and Beyond. Svallfors S. (ed.) Standford Press, p Kroll C., Blomberg H., Kallio J. (2012): Om nordiska socialarbetares syn på fattiga och ökade krav på klienterna (in English: Nordic social workers attitudes towards the poor and sanctions).chapter in edited volume: Fattigdom utan gränser. Swärd H., Engelmar L. (ed.) Carlssons, p Scientific books (monographs): 30. Kastermans M., Kallio J., Mannonen-Sandberg K., Kanerva M. (2004): Open Ward Services for the Mentally Handicapped in Turku and Turku Region. Reports from the Department of Social Policy, University of Turku B: 30.

3 3 31. Kastermans M., Kallio J., Mannonen-Sandberg K. (2004): Kehitysvammaisten avopalvelut ja niiden tarve Turussa. Turun yliopiston Sosiaalipolitiikan laitoksen julkaisuja B: Kallio J. (2005). Terveys, tasa-arvo ja hyvinvointivaltio. Koettu terveys ja terveydellinen tasa-arvo kuudessa hyvinvointivaltiossa, University of Turku, Department of Social policy (unpublished master thesis). 33. Forma P., Kallio J., Pirttilä J., Uusitalo R. (2007): Kuinka hyvinvointivaltio pelastetaan? Tutkimus kansalaisten sosiaaliturvaa koskevista mielipiteistä ja valinnoista (In English: How to save welfare state? A survey of opinions and choices related to social policy). Kelan sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia Kallio J. (2010): Hyvinvointipalvelujärjestelmän muutos ja suomalaisten mielipiteet (in English: Change of welfare services and the evolution of public opinion in Finland ). Kelan Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 108 (Doctoral thesis). 35. Apunen M., Haavisto H., Kallio J., Kangas O., Kiljunen P., Niemelä M., Pernaa V. (2013): Politiikan sekahaku Mitkä asiat yhdistävät ja erottavat puolueita. Helsinki: EVA. Other scientific publications: 36. Kallio J., Kontio T. (2006): Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tietotekninen osaaminen seitsemässä kaakkoissuomalaisessa kunnassa Häyrinen K. (ed.) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät. Stakesin työpapereita Kallio J. (2006): Suomen mallin murros, menestys ja tulevat haasteet. Kirja-arvio teoksesta Saari J. (ed.): Suomen malli murroksesta menestykseen? Yliopistopaino, Helsinki Janus 14 (4) Forma P, Kallio J., Saarinen A. (2008): Kansalaisten mielipiteet sosiaali- ja terveyspalveluista. Hyvinvointikatsaus 19 (2) Forma P., Kallio J., Saarinen A. (2009): Hyvinvointivaltion kannatuksen ja oikeutuksen tulevaisuus. Taimio H. (ed.) Kurssin muutos: Kestävään kasvuun ja hyvinvointiin! Työväen sivistysliiton julkaisuja. 40. Kallio J. (2010): Hyvinvointipalvelujen muutos ja suomalaisten mielipiteet. Janus 18 (2) Kallio J. (2010): Henkilöstöasioista vastaavien arviot kuntien palvelutuotannon lähitulevaisuudesta. Forma P., Kaartinen R., Pekka T., Väänänen J. (ed.) Jaksaako jatkaa? Artikkeleita kuntatyön muutoksesta ja työssä jatkamisen tukemisesta kunta-alalla. Helsinki: Kuntien eläkevakuutuksen Kuntatyö 2010-tutkimus. 42. Kallio J., Niemelä M. (2010): European Attitudes towards the Poor. Räsänen P., Sarpila O. (ed.) Working Papers in Economic Sociology: Lifestyle Patterns and Social Inequalities. Turku: University of Turku, Department of Social Research. 43. Kallio J. (2011): Aktivointipolitiikkaa Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa. Kirja-arvio teoksesta van Aerschot P.: Activation Policies and the Protection of Individual Rights. A Critical Assessment of the Situation in Denmark, Finland and Sweden. Farnham: Ashgate. Työelämäntutkimus 9 (3) Kallio J., Kangas O., Niemelä M. (2013): Intohimo tasa-arvoon: Tuloero- ja maahanmuuttoasenteet erottavat suomalaiset muista pohjoismaalaisista. Apunen M., Haavisto I., Kallio J., Kangas O., Kiljunen P., Niemelä M., Pernaa M. (ed.) Politiikan sekahaku Mitkä asiat yhdistävät ja erottavat puolueita. Helsinki: EVA. 45. Kallio J. (2014): Moraalinen asennoituminen on tullut jäädäkseen suomalaiseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Kirja-arvio teoksesta: Arto Selkälä: Kansalaisuuden hallinta suomalaisessa sosiaali- ja terveyspolitiikassa. Sosiologia 151 (1) Blomberg H., Kallio J., Kroll C. (2014): Regulatiivista vai liberatiivista? Kuntien sosiaalityöntekijöiden harkintavaltaan liittyvät asenteet Suomessa ja Ruotsissa. Kalliomaa-Puha L., Kotkas T., Rajavaara M. (ed.) Harkittua. Helsinki: Kelan tutkimusosasto. 47. Kallio J. (2015): Book Review, Göran Therborn: The Killing Fields of Inequality. Acta Sociologia 58(3),

4 4 48. Tanskanen A., Erola J., Kallio J. (2016): Parental resources, sibship size and educational performance in 20 countries: Evidence for the compensation model. WPSEI 1/2016. Other publications: 49. Kallio J. (2010): Hyvinvointivaltio muuttuu vähitellen. Premissi: Terveys- ja sosiaalialan johtamisen erikoisjulkaisu 4, Presentations and papers in conferences and seminars: Kallio J.: Kansalaisten ja kuntajohtajien asennoituminen julkiseen palveluvastuuseen. Annual Meeting of the Social Policy Association, Tampere, Finland, Kallio J.: Yksityisten lääkäripalvelujen käyttö ja ideologiset tekijät. The First summer school of SOSPOLnet, Seili, Finland, Kallio J.: Kansalaisten mielipiteet kunnallisten vanhuspalvelujen riittävyydestä Annual Meeting of the Social Policy Association, Kuopio, Finland, Kallio J.: Pohjoismaalaisten sosiaalityöntekijöiden asennoituminen köyhiin ja työttömiin. TCWR-seminar, Turku, Finland, Kallio J.: Kuntapäättäjien ja kuntalaisten väliset mielipide-erot luvuilla. Social Services and Citizens -seminar, Turku, Finland, Kallio J., Niemelä M.: Public Perceptions of the Causes of Poverty: Multilevel Analysis of 27 European Nations. Workshop organized by Kela, Helsinki, Finland Kallio J.: Hyvinvointipalvelujen muutos ja kansalaisten mielipiteet. Hyvinvointipalvelut murroksessa seminar organised by the Social Policy Association, Helsinki, Finland, Kallio J., Niemelä M.: Public Perceptions of the Causes of Poverty: Multilevel Analysis of European Nations. Seminar organized by ESF research program Cross-national and Multi-level Analysis of Human Values, Institutions and Behaviour (HumVIB), Stockholm, Sweden Blomberg H., Kallio J., Kangas O., Kroll C., Niemelä M: A risky business? Attitudes to welfare policies among high-risk groups in Europe. Seminar organized by ESF research program Cross-national and Multi-level Analysis of Human Values, Institutions and Behaviour (HumVIB), Stockholm, Sweden Kallio J., Niemelä M.: Public Perceptions of the Causes of Poverty: Multilevel Analysis of European Nations. Conference organized by FISS (Foundation for International Studies on Social Security), Sigtuna, Sweden Kallio J., Niemelä M.: Public Perceptions of the Causes of Poverty. 8 th Annual ESPAnet Conference, Budapest, Hungary Blomberg H., Kallio J., Kroll C.: Social Workers Perceptions of the Causes of Poverty in the Nordic Countries. 8 th Annual ESPAnet Conference, Budapest, Hungary Kallio J., Blomberg H., Kroll C.: Sosiaalityöntekijöiden asennoituminen työttömiin Pohjoismaissa. Annual Meeting of the Social Policy Association, Helsinki, Finland Blomberg H., Kallio J., Kangas O., Kroll C., Niemelä M.: Attitudes to welfare policies among high-risk groups in Europe. Seminar organized by ESF research program Cross-national and Multi-level Analysis of Human Values, Institutions and Behaviour (HumVIB), Bellagio, Italy Kallio J.: Sosiaalityöntekijöiden asennoituminen köyhyyden syihin Pohjoismaissa. Development Day for Social Workers within Child Welfare in Herttoniemi and Itäkeskus. Helsinki, Finland

5 5 Kallio J.: Street-level bureaucrats attitudes towards disadvantaged and their deservingness. Workshop organized by Kela, Helsinki, Finland Blomberg H., Kallio J., Kroll C.: Social Workers Perceptions of the Causes of Poverty in the Nordic Countries. Seminar organized by ESF research program Cross-national and Multi-level Analysis of Human Values, Institutions and Behaviour (HumVIB), Lausanne, Switzerland Kallio J., Blomberg H., Kroll C.: Social Workers Attitudes towards the Unemployed in the Nordic Countries. Community, Work, and Family IV International Conference: Actors, Structures and Theories. Tampere, Finland Kallio J., Blomberg H., Kroll C.: Social Workers Attitudes towards the Unemployed in the Nordic Countries. Attitude Seminar for Finnish Social Scientists. Helsinki, Finland Kallio J., Niemelä M.: Who Blames the Poor? A Multilevel Evidence of the Support and Determinants of the Individualistic Explanation of Poverty in Europe. Politicologetmaal, Amsterdam, Netherlands Blomberg H., Kallio J., Kroll C., Niemelä M.: Municipal Social Workers and Social Security Officials Perceptions of the Causes of Poverty in Finland. Politicologetmaal, Amsterdam, Netherlands Kallio J., Blomberg H., Kroll C.: Social Workers Attitudes towards the Unemployed in the Nordic Countries. 9 th Annual ESPAnet Conference, Valencia, Spain Kallio J.: Kokemuksia eurooppalaisesta sosiaalityöntekijäkyselystä. Seminar called Numeroita tutkittavaksi mistä lähteistä ja millä tavoin?, Turku, Finland Blomberg H., Kallio J., Kroll C., Niemelä M.: A Matter of Institutions, Professions or Ideologies? Social Workers, Diaconal Workers and Social Security Officials Perceptions of the Causes of Poverty in Finland. 11 th Annual ESPAnet Conference, Poznan, Poland Blomberg H., Kallio J., Kroll C., Niemelä M.: A Matter of Institutions, Professions or Ideologies? Social Workers, Diaconal Workers and Social Security Officials Perceptions of the Causes of Poverty in Finland. TCWR seminar, Turku, Finland Kallio J.: Chair of stream called: Poliittiset päättäjät, byrokraatit ja professionaaliset toimijat hyvinvointivaltiossa Annual Meeting of the Social Policy Association, Tampere, Finland Kallio J.: Huono-osaisuus kansalaisten, sosiaaliturvan työntekijöiden ja lasten käsitysten valossa. Sosiaaliset etäisyydet Suomessa - Muukalaiset keskuudessamme työpaja, UEF, Kuopio, Finland Kallio J., Kauppinen T., Erola J.: The Effects of Parents Disadvantage on the Secondary Education Attainment of their Children in Finland. TCWR seminar, Turku, Finland Kouvo A., Kallio J., Saari J.: Taking Care of Our Own? Personal Experiences and Informal Solidarity towards the Disadvantaged Groups. NSA2014 conference, Lund, Sweden Kallio J., Kauppinen T., Erola J.: The Effects of Parents Disadvantage on the Secondary Education Attainment of their Children in Finland. NSA2014 conference, Lund, Sweden Kouvo A., Kallio J., Saari J.: Taking Care of Our Own? Personal Experiences and Informal Solidarity towards the Disadvantaged Groups. Annual Meeting of the Social Policy Association, Joensuu, Finland Blomberg H., Kallio J., Kroll C., Niemelä M.: What explains frontline workers views on poverty? A comparison of three types of welfare sector institutions. Annual Meeting of the Social Policy Association, Joensuu, Finland Blomberg H., Kallio J., Kroll C.: Asiakkaiden, muiden kansalaisten ja hyvinvointivaltion katutason työntekijöiden käsitykset toimeentulotukiasiakkuudesta Annual Meeting of the Sociology Association, Helsinki, Finland

6 6 Kallio J.: Asiakkaiden, kansalaisten ja hyvinvointivaltion katutason työntekijöiden käsitykset toimeentulotukiasiakkuudesta. Huonoosaisuuden tutkimuksen seminaari, Pieksämäki, Finland Vauhkonen T., Kallio J., Kauppinen T., Erola J.: Intergenerational transmission of social disadvantage in Finland. ISA RC Conference, Bath, Great-Britain Blomberg H., Kallio J., Kroll C.: Implementing Institutional Solidarity: Finnish Street-Level Bureaucrats Views on Immigrants Social Rights. 12 th Conference of the European Sociological Association ESA, Prague, Czech Republic Vauhkonen T., Kallio J., Kauppinen T., Erola J.: Intergenerational transmission of social disadvantage in Finland. ECSR 2015 Conference, Tallinn, Estonia Pöyliö H., Kallio J.: Intergenerational Social Mobility in 15 European Countries: The Impact of Family and Education Policies. Indirect book workshop, Turku, Finland Vauhkonen T., Kallio J., Kauppinen T., Erola J.: Intergenerational transmission of social disadvantage in Finland. TCWR-seminar, Turku, Finland Tanskanen A., Erola J., Kallio J.: Vanhempien resurssien ja sisarusten määrän yhteys lasten koulumenestykseen 20 maassa. Annual Meeting of the Social Policy Association. Helsinki, Finland Vauhkonen T., Kallio J., Kauppinen T., Erola J.: Intergenerational transmission of social disadvantage in Finland. Annual Meeting of the Social Policy Association. Helsinki, Finland Kallio J.: Kestävä sosiaalipolitiikka ja hyvinvoinnin tuottaminen perhe, valtio, kansalaisyhteiskunta ja markkinat (a panel discussion) Annual Meeting of the Social Policy Association. Helsinki, Finland Blomberg H., Kallio J. Kroll C.: Implementing institutional solidarity: Finnish street-level bureaucrats' views on immigrants' social rights. Huono-osaisuustutkimuksen seminaari Pieksämäki, Finland Kallio J.: Huono-osaisuuden ylisukupolvisuus. Sukupolvittainen huono-osaisuus -seminar. DIAK, Helsinki, Finland Vauhkonen T., Kallio J., Erola J.: Regional Accumulation of Social Disadvantages. TCWR-seminar, Turku, Finland Tanskanen, A., Erola J., Kallio J.: Parental resources, sibship size, and educational performance in 20 countries. PAA Conference, Washington, D.C., US Pöyliö, H., Kallio, J.: The impact of family and education policies on intergenerational transmission of SES in Europe, RC19 Annual Conference, Costa Rica

Johanna Marketta Kallio: Publications

Johanna Marketta Kallio: Publications 1 Johanna Marketta Kallio: Publications Articles in refereed international scientific journals: 1. Kallio J. Blomberg H., Kroll C. (2013): Social Workers Attitudes towards the Unemployed in the Nordic

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS

LIST OF PUBLICATIONS Peer-reviewed journal articles International journals LIST OF PUBLICATIONS Mikko Niemelä, January 2014 1 Kangas, Olli & Niemelä, Mikko & Varjonen, Sampo (2013) When and Why Do Ideas Matter? The Influence

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS

LIST OF PUBLICATIONS Peer-reviewed journal articles International journals LIST OF PUBLICATIONS Mikko Niemelä, February 2015 1 Blomberg, Helena & Kallio, Johanna & Kroll, Christian & Niemelä, Mikko (2015) What Explains Frontline

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Holkeri, Emma (2014). Crime consumption online: Reflections of combining criminology with economic sociology. In Storgaard, Anette (ed) NSfKs 56.

Holkeri, Emma (2014). Crime consumption online: Reflections of combining criminology with economic sociology. In Storgaard, Anette (ed) NSfKs 56. Publications 2014 Airio, Ilpo & Saarinen, Arttu (2014). Alueelliset onnellisuuserot Pohjoismaissa. Sosiologia 51, 259-274. Blomberg, Helena, Kallio, Johanna, Kroll, Christian, Saarinen, Arttu (2014). Job

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen

Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen saloihin Timo T. Seppälä EuroHOPE-hankkeen apulaisjohtaja Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Koska se tuottaa hyvinvointia! Muutamia muita

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikan laitos Department of Social Policy

Sosiaalipolitiikan laitos Department of Social Policy Sosiaalipolitiikan laitos Department of Social Policy Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön julkaisut 2007 Sosiaalipolitiikan julkaisut 2007 Väitöskirjat Doctoral theses Honkanen, P., 2007: Työttömyys ja

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista

Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista SOSIAALILÄÄKETIETEEN PÄIVÄT 28.11.2012 Nuoret ja huono-osaisuus Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista Kristiina Ojala Jyväskylän yliopisto WHO-Koululaistutkimus

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

Veli-Matti Ritakallio: List of Publications (Julkaisuluettelo) Articles in international refereed journals

Veli-Matti Ritakallio: List of Publications (Julkaisuluettelo) Articles in international refereed journals Veli-Matti Ritakallio: List of Publications (Julkaisuluettelo) Articles in international refereed journals *with Johan Fritzell (2010) Societal Shifts and the Changed Patterns of Poverty. International

Lisätiedot

Elämää PISA:n varjossa

Elämää PISA:n varjossa Professor Markku Niemivirta, PhD, Docent Institute of Behavioural Sciences University of Helsinki, Finland Elämää PISA:n varjossa Tasapainottelua menestyksen ja hyvinvoinnin välissä? PISA 2000 Finland

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

WELL-BEING (SWB), ECONOMY AND POLITICS A NECESSARY STEP OR ONE BRIDGE TOO FAR?

WELL-BEING (SWB), ECONOMY AND POLITICS A NECESSARY STEP OR ONE BRIDGE TOO FAR? Juho Saari, Professor, Welfare sociology, Director, The University of Eastern Finland, Tieteiden talo, 22.9.2011 WELL-BEING (SWB), ECONOMY AND POLITICS A NECESSARY STEP OR ONE BRIDGE TOO FAR? The pillars

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO

CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO CONTACT INFORMATION EDUCATION Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 PO Box 1279 00101 Helsinki, Finland p. + 358 40 304 5512 email. roope.uusitalo@vatt.fi

Lisätiedot

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka 13. joulukuuta, 2012 KT Laura Hirsto, Pedagoginen yliopistonlehtori, (laura.hirsto@helsinki.fi) TK Anneli Nahkola ja TM Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta/

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikan laitos Department of Social Policy

Sosiaalipolitiikan laitos Department of Social Policy Sosiaalipolitiikan laitos Department of Social Policy Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön julkaisut 2009 Sosiaalipolitiikan julkaisut 2009 Muu tieteellinen julkaisutoiminta Other scientific publications

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Isovanhempien merkitys sukupolvien ketjussa

Isovanhempien merkitys sukupolvien ketjussa Isovanhempien merkitys sukupolvien ketjussa VTT Antti Tanskanen FM, VTM Mirkka Danielsbacka Helsingin yliopisto Sukupolvien ketju -tutkimushanke Lasten suojelun kesäpäivät, Pori 12.6.2013 Esityksen eteneminen

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Nuorten tupakointitilanne ja uudet haasteet

Nuorten tupakointitilanne ja uudet haasteet Nuorten tupakointitilanne ja uudet haasteet Hanna Ollila, asiantuntija Tupakka-, päihde- ja rahapelihaitat -yksikkö 2.12.2014 1 Nykytilanne Kouluterveyskyselyn valossa Uusia tuloksia: Aloittamisalttius

Lisätiedot

Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities

Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities Large journalistic (radio, television, and printed media, net publications) production on current affairs, alcohol and drugs, family violence, youth problems,

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus. Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi

Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus. Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi + Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi + Osa 1: Tarina yhdestä pitkästä kirjallisuuskatsausprojektista + Miten tämä artikkeli syntyi? Artikkeli

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Jani Erola. Professor of sociology, head of unit

Jani Erola. Professor of sociology, head of unit Jani Erola Professor of sociology, head of unit Department of Social Research Assistentinkatu 7, 0014 University of Turku, Finland Tel. +358 2 333 5383, GSM +358 40 5125 286 Email jani.erola utu.fi, http://users.utu.fi/japeer/

Lisätiedot

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Suopeuden ainekset 17.10.2013 1 Suomalaiset ovat suopeita biopankeille Pohjoismainen erityispiirre Mitä suopeus sisältää? Moninaiset yleisöt Laaja

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS

LIST OF PUBLICATIONS LIST OF PUBLICATIONS ROOPE UUSITALO(1968) PUBLICATIONS IN ENGLISH 1 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS R. Uusitalo & J. Verho (2010): The effect of unemployment benefits on re-employment rates:

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

SHF-ohjausryhmä. 22.10.2014, Helsinki. Isto Vanhamäki

SHF-ohjausryhmä. 22.10.2014, Helsinki. Isto Vanhamäki SHF-ohjausryhmä 22.10.2014, Helsinki Isto Vanhamäki Yritykset ja yritysryhmät - Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen - Tuotanto, tehokkuus, toiminnan kehittäminen - Vientikonseptit Julkisen sektorin toimintamallit

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday?

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? The 2nd Joint Nordic Conference: Courage in Social Work June th 20, Helsinki Specialist Timo Suurnäkki The Centre for Occupational

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. working address: Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 00100 Helsinki FINLAND E-mail: kari.hamalainen@vatt.

CURRICULUM VITAE. working address: Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 00100 Helsinki FINLAND E-mail: kari.hamalainen@vatt. CURRICULUM VITAE name: Kari Olavi Hämäläinen nationality: Finnish born: April 28, 1967 marital status: married, two children working address: Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 00100

Lisätiedot

Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto @perhetutkimus www.vaestoliitto.fi www.vaestoliitonblogi.com

Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto @perhetutkimus www.vaestoliitto.fi www.vaestoliitonblogi.com Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto @perhetutkimus www.vaestoliitto.fi www.vaestoliitonblogi.com OKM avustus ja Väestöntutkimuslaitos Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Perhebarometri 2014:

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten elinpiiri. Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori GEREC, Jyväskylän yliopisto

Iäkkäiden ihmisten elinpiiri. Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori GEREC, Jyväskylän yliopisto Iäkkäiden ihmisten elinpiiri Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori GEREC, Jyväskylän yliopisto Iäkkäiden ihmisten elinpiiri Life-Space Mobility in Older People Iän lisääntyessä ihmiset

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista?

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Kari Sajavaara muistoluento Jyväskylän yliopisto 15.1.2016 @pasi_sahlberg Along with especially Canadian "applied language studies (Kari koined

Lisätiedot

Kuntien talous ja sote-uudistus. Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki

Kuntien talous ja sote-uudistus. Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki Kuntien talous ja sote-uudistus Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki 1 Sote-alueiden rahoitus Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan painotetun asukasluvun perusteella, painotekijöinä

Lisätiedot

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta Kati Honkanen, HTL, suunnittelija / tutkija kati.honkanen@helsinki.fi Lahden Tiedepäivä 11.11.2014

Lisätiedot

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Lisätiedot

Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, stm terveyspalveluryhmä Kommenttipuheenvuoro Huoltaja-säätiön työseminaarissa 28.4.2015

Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, stm terveyspalveluryhmä Kommenttipuheenvuoro Huoltaja-säätiön työseminaarissa 28.4.2015 SOTE ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen kehittäminen Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, stm terveyspalveluryhmä Kommenttipuheenvuoro Huoltaja-säätiön työseminaarissa 28.4.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

List of Publications 2000-15.2.2009

List of Publications 2000-15.2.2009 1(5) Leena M. Matikka List of Publications 2000-15.2.2009 1. Articles in international scientific journals with referee practice Matikka, L. M. (2000). Comparability of quality-of-life studies of the general

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Asuinympäristön turvattomuus ja sosiaaliset häiriöt Tuloksia ja pohdintaa

Asuinympäristön turvattomuus ja sosiaaliset häiriöt Tuloksia ja pohdintaa Asuinympäristön turvattomuus ja sosiaaliset häiriöt Tuloksia ja pohdintaa Teemu Kemppainen (Helsingin yliopisto) teemu.t.kemppainen(at)helsinki.fi Esitys: teemunsivu.wordpress.com Kriminologian ja oikeuspolitiikan

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen muutos ja kansalaisten mielipiteet. Johanna Kallio, VTT Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto

Hyvinvointipalvelujen muutos ja kansalaisten mielipiteet. Johanna Kallio, VTT Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto Hyvinvointipalvelujen muutos ja kansalaisten mielipiteet Johanna Kallio, VTT Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto Esitelmä pohjautuu väitöskirjaani: Hyvinvointipalvelujärjestelmän

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI Tiia Kekäläinen Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos DIGI 50+ -hankkeen tulosten julkistusseminaari 10.5.2016 Suomalaisten

Lisätiedot

Kohti vahvempia alueellisia kuntoutuksen toimintaverkostoja?

Kohti vahvempia alueellisia kuntoutuksen toimintaverkostoja? Kohti vahvempia alueellisia kuntoutuksen toimintaverkostoja? Sari Miettinen Yliopettaja TtT HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu Esityksen sisältö Näkökulma 1: Kuntoutusjärjestelmän kehittyminen Näkökulma 2:

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Miten nykyinen palvelujärjestelmä kohtaa nuoret aikuiset? Nykyisen palvelujärjestelmän analyysi ja kritiikki

Miten nykyinen palvelujärjestelmä kohtaa nuoret aikuiset? Nykyisen palvelujärjestelmän analyysi ja kritiikki Miten nykyinen palvelujärjestelmä kohtaa nuoret aikuiset? Nykyisen palvelujärjestelmän analyysi ja kritiikki 10.3.2016 Minna Kivipelto, THL 1 Heikoimmassa asemassa olevat nuoret V. 2014 Suomessa noin 45

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa BMF, Osaamisen ytimessä -kevätseminaari 13.4.2011 Maarit Putous, informaatikko Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa CINAHL Cumulative index to nursing and allied health literature 1981- viitteitä yli 3000

Lisätiedot

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 etunimi.sukunimi@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan koulutus ja tutkimus 15 v

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan koulutus ja tutkimus 15 v Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan koulutus ja tutkimus 15 v - mistä olemme tulleet ja mihin olemme menossa Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos UEF // University

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298)

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) 16.12.2013 Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Hanke-esittelyt kokouksissa Celik S. Turvallinen työn hallinta-

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten digitaaliset taidot

Suomalaisten aikuisten digitaaliset taidot Hyvät perustaidot kunniaan Helsinki 17.11.2015 Suomalaisten aikuisten digitaaliset taidot PIAAC-tutkimuksen tuloksia Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto antero.malin@jyu.fi Kansainvälinen

Lisätiedot

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection Kuukauden tietokanta tammikuu 2013 ProQuest databases ARTBibliographies Modern (ABM) Modern and contemporary art journal articles and books British Humanities Index (BHI) Humanities - journals, weekly

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. Hallituksen edellisen kokouksen (1/2001) pöytäkirja hyväksyttiin.

Kokouspöytäkirja. Hallituksen edellisen kokouksen (1/2001) pöytäkirja hyväksyttiin. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 2/2002 Aika: 29.4.2002, klo 12:00-13:30 Paikka: Ravintola Hullu Kukko, Helsinki Läsnä: Ari Jolma puheenjohtaja Timo Huttula varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokkonen V, Koskenvuo K. Nuoren kuntoutusrahaa saa yhä useampi. Sosiaalivakuutus 2015;1:29.

Kokkonen V, Koskenvuo K. Nuoren kuntoutusrahaa saa yhä useampi. Sosiaalivakuutus 2015;1:29. Karoliina Koskenvuo Julkaisut 1998 Tieteelliset artikkelit, katsaukset ja raportit Koskenvuo K, Koskenvuo M. Childhood adversities predict strongly the use of psychotrophic drugs in adulthood: a population

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT JULKAISUT/PUBLICATIONS A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Lisätiedot

TIETEELLINEN TOIMINTA 2004; JULKAISULUETTELO JA TILASTO

TIETEELLINEN TOIMINTA 2004; JULKAISULUETTELO JA TILASTO 1 (8) TIETEELLINEN TOIMINTA 2004; JULKAISULUETTELO JA TILASTO TURUN YLIOPISTO YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA SOSIAALIPOLITIIKAN LAITOS Sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö Väitöskirjat Doctoral theses

Lisätiedot

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Ulla Hämäläinen Johtava tutkija Sosiaaliturvan ABC toimittajille 31.5.2012 Nuorten työttömyysaste Euroopassa Työttömyysaste ikäryhmittäin Suomessa 1995-2011 % 40

Lisätiedot

Työn muutokset kuormittavat

Työn muutokset kuormittavat Työn muutokset kuormittavat Kirsi Ahola, tiimipäällikkö, työterveyspsykologian dosentti Sisältö Mikä muutoksessa kuormittaa? Keitä muutokset erityisesti kuormittavat? Miten muutosten vaikutuksia voi hallita?

Lisätiedot

Yhteiskunnan suuret muutokset ja aikuissosiaalityön haasteet

Yhteiskunnan suuret muutokset ja aikuissosiaalityön haasteet Yhteiskunnan suuret muutokset ja aikuissosiaalityön haasteet Olli Kangas, Tutkimusjohtaja / Kela VTT, Dosentti, oa. professori Syd Dansk Universitet, Odense Esityksen sisältöcc Aikuissosiaalityöstä Globalisaatio

Lisätiedot

Talouskurin ja säästäväisyyspolitiikan vaikutuksia eurooppalaisten hyvinvointiin. TELA-seminaari 24.1. 2014. OLLI KANGAS olli.kangas@kela.

Talouskurin ja säästäväisyyspolitiikan vaikutuksia eurooppalaisten hyvinvointiin. TELA-seminaari 24.1. 2014. OLLI KANGAS olli.kangas@kela. Talouskurin ja säästäväisyyspolitiikan vaikutuksia eurooppalaisten hyvinvointiin TELA-seminaari 24.1. 214 OLLI KANGAS olli.kangas@kela.fi Esityksen sisältö Mitä on hyvinvointi Taloudelliset raunaehdot

Lisätiedot

Scientific publications: original publications and reviews (explanatory translations are given below the Finnish titles)

Scientific publications: original publications and reviews (explanatory translations are given below the Finnish titles) Piirtola Maarit (140667) 16 October 2007 PUBLICATIONS Ia Scientific publications: original publications and reviews Piirtola M, Hartikainen S, Akkanen J, Isoaho R, Ryynänen O-P, Kivelä S-L. Lääkärin hoitoa

Lisätiedot

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193 Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa Taustaa ja teoriaa Lapsella on oikeus, kasvattajalla vastuu 20.4.2010 2010 Sylvia Tast YK:n sopimus velvoittaa Hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen yksimielisellä päätöksellä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2009 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Finland/Europe Metrex Partners Helsinki Helsinki Metropolitan Area SWEDEN Stockholm Area Baltic Sea FINLAND Helsinki Area Tallinn Area ESTONIA RUSSIA St. Petersburg Area Finland in Europe Regions By population

Lisätiedot

LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES

LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES VAUVA- JA RASKAUSAIHEISIA YLEISIÄ NETTISIVUJA JA FOORUMEITA GENERAL WEBSITES AND FORUMS ABOUT BABIES AND PREGNANCY Babyidea

Lisätiedot

Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä?

Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä? Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä? Kansainvälisyyskasvatus, miksi ja miten? Studia Generalia-luentosarja 28.3.2007 Rilli Lappalainen, President Development Education Forum - rilli.lappalainen@kehys.fi

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Viime aikoina luokkaerot ja

Viime aikoina luokkaerot ja Suomen lisääntynyt SOSIAALINEN LIIKKUVUUS harvinaista muualla Euroopassa Sosiaalinen liikkuvuus mittaa, missä määrin vanhemman ja lapsen sosiaaliset asemat poikkeavat toisistaan. Korkea sosiaalinen liikkuvuus

Lisätiedot

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Terveyden edistämisen toiminnan yksinkertaisuus - ja saman aikainen kompleksisuus Lähestymistapoja

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Yhteiskuntaluokat ja sosiaalinen liikkuvuus Suomessa

Yhteiskuntaluokat ja sosiaalinen liikkuvuus Suomessa Yhteiskuntaluokat ja sosiaalinen liikkuvuus Suomessa Jani Erola Akatemiatutkija Jani Erola (Turun yliopisto) Luokat ja liikkuvuus 9.11.2011 1 / 54 Outline 1 Luokat ja luokkarakenne Luokka-aseman määritelmä

Lisätiedot