Uusien avustuksensaajien koulutus 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusien avustuksensaajien koulutus 2009"

Transkriptio

1 Uusien avustuksensaajien koulutus 2009 Kristian Seemer, ylitarkastaja Raha-automaattiyhdistys, Avustusosasto Turuntie 42 PL Espoo puhelin: fax: Avustusosasto, Kristian Seemer 1

2 Alustuksen rakenne 1. Hallinnon vastuu yhdistystoiminnassa 2. RAY:n näkökulma tilinpäätöksen laatimiseen 1. Tuloslaskelma 2. Liitetiedot 3. Toimintakertomus ja/tai vuosikertomus 3. Avustusten käsittely tilinpäätöksessä 4. Tilintarkastus Tilintarkastuslain uudistus Avustusosasto, Kristian Seemer 2

3 HALLINNON VASTUU YHDISTYSTOIMINNASSA Raha-automaattiyhdistys Tarkastaja Kristian Seemer KTM, HTM-tilintarkastaja Avustusosasto, Kristian Seemer 3

4 HALLITUKSEN VASTUU Hallitus vastaa järjestön toiminnan ja talouden asianmukaisesta hoitamisesta. Taloutta hoitaessaan hallituksella on keskeisenä ohjeena toimintasuunnitelma ja talousarvio huolehtia, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja että valvontajärjestelmiä kehitetään huolehtia, että järjestön varat riittävät ulkopuolisille tehtyjen vastuiden hoitamiseen Projektiin myönnetystä rahoituksesta vastaa yhdistyksen hallitus, mistä johtuen sen tulee paneutua projektin taloushallintoon huolella läpi hankkeen elinkaaren. Avustusosasto, Kristian Seemer 4

5 HALLITUKSEN VASTUU Yhdistysten tai säätiöiden toimitus- tai toiminnanjohtajat eivät ole yhdistyslain tarkoittamia vastuullisia elimiä Jos oikein huonosti käy, vastuu kehnosta taloudenpidosta kaatuu hallituksen jäsenten kannettavaksi henkilökohtaisesti Hallituksen tärkein tehtävä on järjestön tulevaisuuden varmistaminen, jäsenten olisi osattava katsoa riittävän kauas hallituksen jäsenillä on oltava riittävästi aikaa ja energiaa perehtyä asioihin Esimerkiksi toiminnan ja varainhoidon valvontaa on yhdistyksen hallituksessa usein vaikea toteuttaa ja silti se on hallituksen tehtävä Järjestöt eivät ole salaseuroja, tämä tarkoittaa avointa ja rehellistä toimintatapaa, johon kuuluvat julkinen raportointi ja riskien arviointi Avustusosasto, Kristian Seemer 5

6 HALLINNON VASTUU RAY-HANKKEISSA Vastuu ei lakkaa silloinkaan, kun yhdistys on valtuuttanut projektihenkilöstön hankettaan toteuttamaan. Hallituksen tehtävänä on seurata ja valvoa talousarviota, tunnistaa muutostarpeita ja reagoida niihin sekä Hallituksella on erityisen keskeinen rooli projektihenkilöstöä valittaessa ja perehdyttäessä sekä tilanteissa, joissa henkilöstö vaihtuu tai ei muusta syystä ole käytettävissä. Hallituksen rooli korostuu jälleen projektin päätösvaiheessa. Muun muassa viimeisen maksatushakemuksen laatiminen, kirjanpidon tarkistaminen ja sulkeminen sekä asiakirjojen arkistoiminen. Tästäkin syystä on tärkeää, että yhdistys on perehtynyt projektin taloushallintoon liittyviin käytäntöihin, sillä usein projektihenkilöstö ei ole enää tässä vaiheessa käytettävissä. Avustusosasto, Kristian Seemer 6

7 Sisäinen valvonta Hallituksen tehtävänä on luoda riittävät valvontajärjestelmät. Osana valvontajärjestelmää tulisi laatia säännöstöt, joissa määritellään mm. tositteiden hyväksymisvaltuudet pankkitilien käyttövaltuudet Sijoituspolitiikka ostotoimiin liittyvät valtuudet ja tarjouspyyntörutiinit investoinneista päättäminen ja investointien seuranta budjettierojen käsittelysäännöt matkustus-, palkka- ja palkkiosäännöt Avustusosasto, Kristian Seemer 7

8 Hyväksymisrutiinit oltava kunnossa tositteiden osalta sisäisen valvonnan asianmukainen järjestäminen kirjanpidossa ja taloushallinnossa tarkoittaa, että 1. tositteet pitää asiatarkastaa 2. tositteet pitää hyväksyttää 3. tositteet pitää kirjata kirjanpitoon 4. kulutositteet pitää maksattaa ERI HENKILÖIDEN TOIMESTA! RAY-projekteissa esimerkiksi projektityöntekijä asiatarkastaa, hallitus tai toiminnanjohtaja (ei kuitenkaan omia) hyväksyy ja tilitoimisto kirjaa ja maksaa tositteet. hyväksymisrutiinit tulee kirjata ylös ja liittää ne osaksi säilytettävää hallintomateriaalia esim. taloussääntöön Avustusosasto, Kristian Seemer 8

9 Tulosraportoinnin perusasioita Jotta hallitus voisi toteuttaa valvontatehtäväänsä, on tärkeää, että Raportoidaan riittävän usein ja kirjallisena Raportoidaan olennaiset ja tärkeät asiat Raportoidaan vain olennaiset asiat Raportoidaan koko kokonaisuus (konserni) Raportoidaan yksinkertaisesti ja selkeästi Raportoidaan avoimesti, läpinäkyvästi Laskentaperiaatteet sovitaan kirjallisesti Avustusosasto, Kristian Seemer 9

10 RAPORTOINNIN KIERTOKULKU TOIMINTA- SUUNNITELMA TALOUS- ARVIO TOIMINTA- KERTOMUS TILINPÄÄTÖS Avustusosasto, Kristian Seemer 10

11 TULOSLASKELMA Avustusosasto, Kristian Seemer 11

12 Tulolaskelma lain mukaan Tuloslaskelman pitää kuvata tuloksen muodostumista Yhdistyksen ja säätiön tuloslaskelman varsinainen toiminta on sen säännöissä mainitun tarkoituksen toteuttamista Kuhunkin tuloslaskelman ryhmään kuuluvat tuotot ja kulut on esitettävä riittävästi eriteltyinä tuloslaskelmassa tai sen liitteenä Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen eriteltävä lisäksi toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai sen liitteenä Liiketoiminnasta saadaan ilmoittaa vain sen tuottojen ja kulujen summat, jolloin tuloslaskelmaan on liitettävä liiketoiminnasta laadittu erillinen tuloslaskelma Avustusosasto, Kristian Seemer 12

13 Tuloslaskelma lain mukaan Kirjanpitoasetuksen mukaan aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma laaditaan asetuksen 1:3 :n kaavan mukaan (ns. Järjestökaava) KILA (2001/1657) mukainen tuloslaskelmakaava on ohessa Tuloslaskelman on myös annettava oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta Tuloslaskelma on laadittava kaavaa yksityiskohtaisempina, jos se on tarpeen tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttaneiden tekijöiden selventämiseksi. Tuloslaskelman esittämistapaa voidaan muuttaa, mutta muutokseen on aina oltava perusteltu syy, esimerkiksi toiminnan luonteen muuttuminen. Avustusosasto, Kristian Seemer 13

14 Tuloslaskelma lain mukaan Koska KPA 1:3 :n järjestökaava on melko suppea, tulee tuloslaskelma laatia usein kaavaa yksityiskohtaisempana Myös KPA 1:3 :ssä edellyttää, että kuhunkin tuloslaskelman ryhmään kuuluvat tuotot ja kulut esitetään riittävästi eriteltyinä tuloslaskelmassa tai sen liitteenä Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen eriteltävä lisäksi toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai sen liitteenä (KPA 1:3 ) Aatteellisen yhteisön tai säätiön varsinainen toiminta on yhteisön tai säätiön säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä mainitun tarkoituksen toteuttamista Yhteiskuluja, joita ei voida kohdentaa toiminnanaloille on esitettävä erikseen, muussa tapauksessa ne ovat osa toiminnanalan kuluja Avustusosasto, Kristian Seemer 14

15 Yleisiä tuloslaskelman pulmia Liian yksityiskohtainen ATK-tuloste, jossa lähes kaikki kirjanpidon tilit ja siksi sekava, ehkä jopa lain vastainen tilinpäätösasiakirjojen on muodostettava selkeä kokonaisuus! Tuloslaskelmassa esitetään nollarivejä; ei saa esittää, jos myös edellisellä tilikaudella on nolla Edellisellä kalvolla esitettyä asetuksen tuloslaskelmakaavaa ei kunnioiteta Poikkeaminen mahdollista vain kirjanpitolautakunnan luvalla! Liian ylimalkainen Ei saada oikeaa ja riittävää kuvaa tuloksen muodostumisesta samalla hyvän kirjanpitotavan vastainen Edellisellä kalvolla esitettyä asetuksen tuloslaskelmakaavaa ei kunnioiteta Poikkeaminen mahdollista vain kirjanpitolautakunnan luvalla! Tiettyyn toimintaan saadut avustukset on kirjattu väärin Avustusosasto, Kristian Seemer 15

16 AVUSTUSLAJIT JA NIIDEN KIRJAAMINEN TULOSLASKELMAAN Yleisavustukset esitetään satunnaisten erien jälkeen omana eränään ennen tilikauden tulosta Määrättyä toiminnanalaa varten saadut avustukset esitetään kyseisen toiminnanalan tuottona varsinaisessa toiminnassa Investointeihin saadut avustukset merkitään tuotoksi kohtaan "Investointiavustukset", jonka paikka tuloslaskelmassa on yleisavustusten jälkeen. Avustustuoton jälkeen tuloslaskelmaan merkitään näkyvästi avustuksen siirto hankintamenon vähennykseksi hankintamenon jäännöksestä Lainanlyhennyksiin käytetty avustusosuus kirjataan investoinnin hankintamenon vähennykseksi korkoihin käytetty avustusosuus kirjataan korkomenoja vähentäväksi eräksi tuloslaskelmaan Avustusosasto, Kristian Seemer 16

17 Tuloslaskelman tuottoerät Varsinainen toiminta Pulma; kaikkia varsinaisen toiminnanaloja ei eritellä tuloslaskelmassa Voi olla, että tätä säännöissä mainittua toimintaa ei toteuteta toiminnanalat tuleekin eritellä olennaisuuden periaatteella, mutta miksi säännöissä on mainittu joku toiminnan tarkoitus, jos sitä ei toteuteta voidaanko ajatella, että säännöissä on jotain vikaa? Toiminnan alalle tulee kohdistaa paitsi kaikki erilliskulut/-tuotot, myös osuus yhteisistä kustannuksista mutta vain, kun jakoperuste on järkevä Yhteisten kulujen kohdistaminen myös varainhankintaan ja sijoitus/rahoitustoimintaan, jos peruste mielekäs Kohdistamaton yhteiskustannusten osuus esitetään varsinaisen toiminnan kuluissa omana eränään, erikseen Avustusosasto, Kristian Seemer 17

18 Tuloslaskelman tuottoerät Varainhankinta Varainhankinnan käsitettä ei ole määritelty kirjanpitolaissa Jäsenmaksut, kolehdit, myyjäiset, keräykset, arpajaiset, lahjoitukset/testamentit Lahjoitukset/testamentit todennäköiseen luovutushintaan Varainhankinnan tuotot saattavat syntyä ilman vastasuoritusta tai niistä voidaan antaa vastike, joka yleensä on vähäinen saatuun tuloon verrattuna Asian suhteen kannattanee käyttää myös poissulkevaa menetelmää, jos jokin tuotto tai kulu ei ole säännöissä mainitusta toiminnasta saatua eikä rahoituskulua, on se usein varainhankintaa Avustusosasto, Kristian Seemer 18

19 Tuloslaskelman tuottoerät Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot Sijoitus- ja rahoitustoimintaan kuuluvat tuotot saadaan sijoitus- ja rahoitusomaisuudesta Ryhmässä esitetään esimerkiksi ko. omaisuudesta saadut osinko-, vuokra- ja korkotuotot Pääryhmän kuluina vähennetään ko. omaisuudesta aiheutuneet erilliskulut. Näitä aiheuttavat lähinnä kyseisten omaisuuserien hankkiminen ja hoitaminen. Kuluina esitetään siten mm. maksetut yhtiövastikkeet, toimintaa varten otettujen lainojen korot, sijoitusomaisuudesta maksetut verot ja sijoitusomaisuuden poistot Avustusosasto, Kristian Seemer 19

20 LIITETIEDOT RAY:N KANNALTA Avustusosasto, Kristian Seemer 20

21 RAY-avustusten ilmoittaminen liitetiedoissa Avustusten jaksotus- ja arvostusperiaatteet. Esimerkki: Rahaautomaattiyhdistyksen ja opetusministeriön myöntämät avustukset on kirjattu seuraavasti: 1. RAY:n toiminta-avustus on esitetty tuloslaskelmassa kyseisen toiminnon tuotoissa. 2. RAY:n projektiavustukset ja kohdennetut toiminta-avustuksista on tuloutettu kunkin hankkeen tuotoiksi toteutuneita kuluja vastaava osuus. 3. RAY:n investointiavustukset on tuloutettu tuloslaskelmaan ja siirretty sieltä taseeseen ko. hankkeen hankintamenon vähennykseksi. 4. OPM:n avustukset lainojen lyhennyksiin maksetaan oppilaitosten kautta ja ne on tuloutettu tilikaudelta tuloslaskelmaan, josta ne on viety taseeseen käyttöomaisuuden vähennykseksi. Avustusosasto, Kristian Seemer 21

22 RAY-avustusten ilmoittaminen liitetiedoissa RAY-avustuksia saavilta järjestöiltä toivotaan liitetiedoissa erittelyä eri avustuskohteiden myönnetyistä avustuksista. Liitetiedoissa hyvä eritellä seuraavat tiedot: ERITTELY AVUSTUSKOHTEITTAIN! Avustusosasto, Kristian Seemer 22

23 RAY-avustusten ilmoittaminen liitetiedoissa Esimerkiksi selvitys omaisuudesta, jonka hankkimiseen on saatu avustusta palautusehdoin. (palautusvelvoite 20 vuotta ennen vuotta 1999 ja 30 vuotta vuonna 1999 ja sen jälkeen). Esimerkki: Avustusosasto, Kristian Seemer 23

24 TOIMINTAKERTOMUS JA/TAI VUOSIKERTOMUS? Avustusosasto, Kristian Seemer 24

25 Vuosikertomus ja/tai vuosikertomus RAY:n kannalta (yhdistys) RAY vaatii avustuksen saajilta kertomuksen toiminnasta eli siis vuosikertomuksen ja/tai toimintakertomuksen, jos laaditaan molemmat, tulee molemmat lähettää RAY:lle Liikevaihto 7,3 miljoonaa euroa Taseen loppusumma 3,65 miljoonaa euroa Palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä Koska RAY (ja myös muut sidosryhmät) haluavat tietää järjestön toiminnasta laajemmin, kuin mihin toimintakertomus antaa lain mukaan mahdollisuuden, toivotaan vuosikertomuksen laatimista myös suurissa järjestöissä (näin myös poikkeuksetta tehdään) Mikäli järjestö täyttää suuren kirjanpitovelvollisen rajat, laatii se aina toimintakertomuksen, koska laki edellyttää sitä Mikäli järjestö täyttää pienen kirjanpitovelvollisen rajat laatii se vuosikertomuksen, jotta sitä ei sekoiteta lakimääräiseen toimintakertomukseen Avustusosasto, Kristian Seemer 25

26 Miksi laaditaan mieluummin ainoastaan vuosikertomus toimintakertomuksen sijasta? Käytettävissä oleviin voimavaroihinsa ja osaamiseensa nähden pienen kirjanpitovelvollisen saattaa olla tarkoituksenmukaista pidättäytyä oma-aloitteisesta toimintakertomuksen laatimisesta (KILA:n yleisohje ) arvioinnin vaikeudesta johtuvat puutteet toimintakertomuksen tietosisällössä voivat aikaansaada kirjanpitovelvolliselle korvausvastuun sidosryhmiä kohtaan, jos kirjanpitovelvollinen joutuu taloudellisiin vaikeuksiin arvion kohteena olevana aikana (KILA:n yleisohje ) Huomioitava kuitenkin säätiölain, OYL:n, AsOyL:n vaatimukset toimintakertomukselta eli nämä lait ovat erityislakeja suhteessa kirjanpitolakiin Avustusosasto, Kristian Seemer 26

27 Vuosikertomus ja/tai vuosikertomus RAY:n kannalta (yhdistys) Jos pieni kirjanpitovelvollinen päättää laatia toimintakertomuksen vapaaehtoisesti, sen tulee sisältää ainoastaan seuraavat tiedot pakollisina Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen jälkeen; Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä; Selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuudesta. Jos esitetään edellä mainittujen tietojen lisäksi muita KPL:n sallimia tietoja, ne tulee esittää täydellisinä (kts. KPL 3:1.5 ). Syynä siihen, että toimintakertomus laaditaan, vaikka KPL ei sitä velvoitakaan, ovat usein järjestön säännöt eli tarkasta ensin säännöt Avustusosasto, Kristian Seemer 27

28 Vuosikertomus ja/tai vuosikertomus RAY:n kannalta Toimintakertomus/vuosikertomus on raportti toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisesta Tärkeää antaa selvitys suunnitellun ja toteutuneen toiminnan eroista tilikaudella Toimintakertomuksen/vuosikertomuksen tarkoituksena on täydentää tilinpäätöksen tietoja eli tiedot eivät saa olla ristiriitaisia keskenään Toimintakertomuksen tietosisältö kohdistetaan ensisijaisesti tulosta ja taloudellista asemaa koskeviin seikkoihin Sovellettava KPL:n yleisiä laadintaperiaatteita Olennaisuus, johdonmukaisuus, varovaisuus Avustusosasto, Kristian Seemer 28

29 Vuosikertomus ja/tai vuosikertomus RAY:n kannalta (säätiö) Säätiölain 2 luvun 11 :n mukaan säätiön toimintakertomuksesta tulee lisäksi käydä ilmi, millä tavoin säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi tilikauden aikana. Pienen säätiön, joka ei laadi kirjanpitolain tarkoittamaa toimintakertomusta, tulisi nimetä toimintakertomuksensa selvyyden vuoksi säätiölain edellyttämäksi toimintakertomukseksi, jotta sitä ei sekoiteta kirjanpitolain vaatimusten mukaiseen toimintakertomukseen Liikevaihto 7,3 miljoonaa euroa Taseen loppusumma 3,65 miljoonaa euroa Palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä Eli säätiön on aina laadittava toimintakertomus, koska säätiölaki erityislakina ohittaa kirjanpitolain, selvitettävä, tuleeko tässä olla vain säätiölain edellyttämät tiedot vai myös kirjanpitolain edellyttämät tiedot Säätiölain mukaiset tiedot toimintakertomukselta voidaan esittää myös liitetietona, sen ei tarvitse olla tilinpäätöksestä erillinen asiakirja Avustusosasto, Kristian Seemer 29

30 Vuosikertomus ja/tai vuosikertomus (yleistä) Yhdistyslaissa ei määräyksiä toimintakertomuksesta RAY vaatii kuitenkin saada kertomuksen toiminnasta, jotta se voi suorittaa valvontatehtävänsä Jos laaditaan vuosikertomus, sitä ei liitetä tilinpäätökseen, ei kuulu myöskään tilintarkastuksen piiriin Yhdistyksen säännöissä voi olla toimintakertomukseksi nimetystä asiakirjasta määräyksiä, jos säännöissä on määräyksiä toimintakertomuksesta, ja kyseessä on pieni kirjanpitovelvollinen, asiakirjan nimeäminen jää usein tilintarkastajan tulkinnan varaan? Avustusosasto, Kristian Seemer 30

31 Raportointi RAY:lle vuosikertomuksessa Vuosikertomus kertoo järjestön toiminnasta ulospäin eli se on käyntikortti! Vuosikertomuksessa puhutaan yleensä kaikesta muusta kuin taloudesta, mikä lähes kaikille sidosryhmille tärkeää. Turhan usein vuosikertomuksen talousosiossa todetaan, mikä on ollut taseen loppusumma ja mikä oli tilikauden tulos! Turhan usein viitataan kertomuksen talousosiossa tuloslaskelmaan ja taseeseen Pyydä tilintarkastajalta muistio, jossa käydään läpi puolueettomasti varallisuutta muiden tarkastushuomioiden ohessa ja lähetä se RAY:lle Asioita tulee käsitellä analyyttisemmin, koska pelkkien lukujen perusteella voidaan tehdä virhearvioita, kyse on järjestön omasta edusta! JÄRJESTÖ VASTAA ITSE RAPORTOINNISTAAN! Avustusosasto, Kristian Seemer 31

32 Esimerkkejä esille tuotavista asioista Miten toiminta on kehittynyt numeroiden valossa ja miten se kehittyy ensi tilikaudella (mikä on ajankohtaista, toimintaympäristön kehitys ja muutokset)? Miksi esim. tase-erissä on tapahtunut olennaisia muutoksia, mikä vaikutti siihen, että tilikauden tulos ja taloudellinen asema muodostui esitetyn kaltaiseksi. Mitkä ovat olleet keskeisimmät varallisuuden muutokset? Onko seuraavalla tilikaudella jotain epävarmuustekijöitä tai riskejä? Erityisesti velkaantuminen on asia, jota tulisi käydä läpi myös sanallisesti, eikä vain todeta niitä taseen vieraassa pääomassa Vuosikertomuksessa on hyvä selittää, miksi velkaa on otettu tai miksi sitä on edelleen olemassa ja mitä sille jatkossa tapahtuu (vähänkin suurempaan velan ottoon tulee aina suhtautua varauksellisesti, erityisesti velan ottaminen toiminnan alijäämän kattamiseen on aina huolestuttavaa, ellei se ole perusteltu, lyhytaikainen ja poikkeuksellinen asia). Avustusosasto, Kristian Seemer 32

33 Esimerkkejä esille tuotavista asioista Investoidaanko seuraavalla tilikaudella, miten investoinnit maksetaan ja miksi se on tarpeellinen? Päärahoittajat ja tulopuolen näkymät ensi tilikaudelle? Olennaiset tappiot ja toiminnan tulosta uhkaavat tekijät? Tunnusluvut? Varallisuusasemaan vaikuttavat taseen ulkopuoliset seikat eli vastuut, sijoitusomaisuuden käypäarvo, omaisuuserien jakautuminen aatteellisen toiminnan käytössä olevaan käyttöomaisuuteen ja sijoitusomaisuuteen ja se, kuinka paljon muualta saadulla varallisuudella rahoitetaan yleishyödyllistä toimintaa Kertaluonteiset erät? Avustusosasto, Kristian Seemer 33

34 Esimerkkejä esille tuotavista asioista Huomioi sidosryhmät (jäsenet, lahjoittajat ja potentiaaliset lahjoittajat, sponsorit, avustajat, apurahansaajat, henkilökunta, palvelun ostajat, lainanantajat ja tiedotusvälineet). Raportoi konsernirakenne ja sen toimintaperiaatteet Tuo esille konsernikokonaisuuden vaikutus emo-organisaation tulokseen ja taseeseen, jos konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu Tärkeää varallisuuden arvioinnin kehityksen suhteen on raportoida tulevaisuudessa tapahtuvaa toimintaa ja sen vaikutuksia tulokseen ja taloudelliseen asemaan Raportoinnin tulee olla johdonmukaista, pidä ohjenuorana talousarviota ja toimintasuunnitelmaa ja kerro sanallisesti olennaiset poikkeamat niissä Yhdistä toiminta-ajatus numeroihin, mistä rahat on saatu ja mihin ne on käytetty Avustusosasto, Kristian Seemer 34

35 AVUSTUSTEN KÄSITTELY TILINPÄÄTÖKSESSÄ Raha-automaattiyhdistys Tarkastaja Kristian Seemer KTM, HTM-tilintarkastaja Avustusosasto, Kristian Seemer 35

36 AVUSTUSLAJIT JA NIIDEN KIRJAAMINEN TULOSLASKELMAAN Yleisavustukset esitetään satunnaisten erien jälkeen omana eränään ennen tilikauden tulosta Määrättyä toiminnanalaa varten saadut avustukset esitetään kyseisen toiminnanalan tuottona varsinaisessa toiminnassa Investointeihin saadut avustukset merkitään tuotoksi kohtaan "Investointiavustukset", jonka paikka tuloslaskelmassa on yleisavustusten jälkeen. Avustustuoton jälkeen tuloslaskelmaan merkitään näkyvästi avustuksen siirto hankintamenon vähennykseksi hankintamenon jäännöksestä Lainanlyhennyksiin käytetty avustusosuus kirjataan investoinnin hankintamenon vähennykseksi korkoihin käytetty avustusosuus kirjataan korkomenoja vähentäväksi eräksi tuloslaskelmaan Avustusosasto, Kristian Seemer 36

37 Projektiavustusten tulosvaikutus jos C-avustuksella on avustettavia kuluja (erilliskulut erillistuotoilla vähennettynä) toteutunut nostettua avustusta enemmän, täytyy erotus tulouttaa kirjaamalla se saatavaksi RAY:ltä. Avustussaatavaksi kirjaaminen edellyttää, että järjestöllä on tilinpäätöshetkellä (31.12.) jo myönnettyä avustusta nostamattomana vähintään saatavaksi kirjattava määrä. projektin "ylijäämä" tulee aina kirjata siirtovelaksi RAY:lle. projektiavustuksen loppuessa tulee tase-erät purkaa ja tulouttaa tilinpäätökseen. Siirtovelka (kustannuspaikan ylijäämä) RAY:lle tulee puretuksi palauttamalla käyttämättä jäänyt avustus avustusehtojen mukaisesti projektin mahdollinen alijäämä sen päättymishetkellä jää yhdistyksen katettavaksi Avustusosasto, Kristian Seemer 37

38 Esimerkki 1 Järjestöllä on projektille kohdistettavia tuottoja euroa Projektille kohdistettavia kuluja on toteutunut euroa Avustusta on nostettu tilikauden 2008 aikana euroa HUOM! TÄSSÄ EI HUOMIOIDA EDELLISELTÄ VUODELTA SIIRTYVÄÄ AVUSTUSTA, JOKA TARVITTAESSA OTETTAVA HUOMIOON MIKÄ ON SIIRTYVÄN AVUSTUKSEN MÄÄRÄ? Avustusosasto, Kristian Seemer 38

39 Esimerkki 1 VASTAUS Erillistuotot 2008: Erilliskulut 2008: Nostettu avustus 2008: Kaava: Nostot vuonna 2008 = Nettokulut ( ) = Siirtovelka = euroa Avustusta on siis nostettu euroa enemmän kuin on syntynyt nettokuluja (50.000) Tilinpäätöskirjaus 2008: PER AVUSTUSTUOTOT AN SIIRTOVELAT/SAADUT ENNAKOT Tilinavaus 2009 kirjaus: PER SIIRTOVELAT/SAADUT ENNAKOT AN AVUSTUSTUOTOT Avustusosasto, Kristian Seemer 39

40 Esimerkki 2 Järjestöllä on projektille kohdistettavia tuottoja euroa Projektille kohdistettavia kuluja on toteutunut euroa Avustusta on nostettu tilikauden 2008 aikana euroa HUOM! TÄSSÄ EI HUOMIOIDA EDELLISELTÄ VUODELTA SIIRTYVÄÄ AVUSTUSTA, JOKA TARVITTAESSA OTETTAVA HUOMIOON MIKÄ ON SIIRTYVÄN AVUSTUKSEN MÄÄRÄ? Avustusosasto, Kristian Seemer 40

41 Esimerkki 2 VASTAUS Erillistuotot 2008: Erilliskulut 2008: Nostettu avustus 2008: Kaava: Nostot vuonna 2008 = Nettokulut ( ) = Siirtosaaminen = euroa Avustusta on siis nostettu euroa vähemmän kuin on syntynyt nettokuluja (50.000) Tilinpäätöskirjaus 2008: PER SIIRTOSAAMISET AN AVUSTUSTUOTOT Tilinavaus 2009 kirjaus: PER AVUSTUSTUOTOT AN SIIRTOSAAMISET HUOM! AVUSTUSTA ON OLTAVA VIELÄ VÄHINTÄÄN EUROA NOSTAMATTA! Avustusosasto, Kristian Seemer 41

42 Ak-avustusten tulosvaikutus toiminta-avustus (Ak-avustus) voi olla tulosvaikutteinen, jos toiminta näyttää alijäämää ja koko vuodelle myönnetty avustus on maksettu ja käytetty. pääsääntöisesti Ak-avustuksessa siirtyvä avustus on aina positiivinen (Akavustuskohteelle mahdollisesti kertynyt ylijäämä eli siirtyvä avustus tulee kirjata taseeseen siirtovelaksi RAY:lle). poikkeuksena edelliseen voidaan todeta se, että jos jo myönnettyä (kuluvan vuoden avustusta, ei avustussuunnitelman mukaista) Ak-avustusta on kuitenkin tilinpäätöshetkellä nostamatta, voidaan saamistakin kirjata korkeintaan kustannuspaikan alijäämän verran tai aina nostamattomaan määrään asti, mutta tällöinkään se ei voi olla tulosvaikutteinen. Ak-avustuksen loppuessa tulee tase-erät purkaa ja tulouttaa tilinpäätökseen. Siirtovelka (kustannuspaikan ylijäämä) RAY:lle tulee puretuksi palauttamalla käyttämättä jäänyt avustus. Toiminnon mahdollinen alijäämä sen päättyessä jää järjestön itsensä katettavaksi Avustusosasto, Kristian Seemer 42

43 Esimerkki 3 Järjestöllä on Ak-toiminnalle kohdistettavia tuottoja euroa Ak-toiminnalle kohdistettavia kuluja on toteutunut euroa Avustusta on nostettu tilikauden 2008 aikana euroa HUOM! TÄSSÄ EI HUOMIOIDA EDELLISELTÄ VUODELTA SIIRTYVÄÄ AVUSTUSTA, JOKA TARVITTAESSA OTETTAVA HUOMIOON MIKÄ ON SIIRTYVÄN AVUSTUKSEN MÄÄRÄ? Avustusosasto, Kristian Seemer 43

44 Esimerkki 3 VASTAUS Erillistuotot 2008: Erilliskulut 2008: Nostettu avustus 2008: Nostot vuonna 2008 = Nettokulut ( ) = Siirtovelka = euroa Avustusta on siis nostettu euroa enemmän kuin on syntynyt nettokuluja (50.000) Tilinpäätöskirjaus 2008: PER AVUSTUSTUOTOT AN SIIRTOVELAT/SAADUT ENNAKOT Tilinavaus 2009 kirjaus: PER SIIRTOVELAT/SAADUT ENNAKOT AN AVUSTUSTUOTOT Avustusosasto, Kristian Seemer 44

45 Esimerkki 4 Järjestöllä on Ak-toiminnalle kohdistettavia tuottoja euroa Projektille kohdistettavia kuluja on toteutunut euroa Avustusta on nostettu tilikauden 2008 aikana euroa HUOM! TÄSSÄ EI HUOMIOIDA EDELLISELTÄ VUODELTA SIIRTYVÄÄ AVUSTUSTA, JOKA TARVITTAESSA OTETTAVA HUOMIOON MIKÄ ON SIIRTYVÄN AVUSTUKSEN MÄÄRÄ? Avustusosasto, Kristian Seemer 45

46 Esimerkki 4 VASTAUS Erillistuotot 2008: Erilliskulut 2008: Nostettu avustus 2008: Kaava: Nostot vuonna 2008 = Nettokulut ( ) = Siirtosaaminen = euroa Avustusta on siis nostettu euroa vähemmän kuin on syntynyt nettokuluja (50.000) EI KIRJAUKSIA, ALIJÄÄMÄ JÄÄ JÄRJESTÖN KATETTAVAKSI HUOM! JOS VUODELLE 2008 MYÖNNETTYÄ AVUSTUSTA ON VÄHINTÄÄN EUROA NOSTAMATTA, VOIDAAN KOKO SAAMINEN KIRJATA! JOS AVUSTUSTA ON NOSTAMATTA VOIDAAN KIRJATA SAAMISTA JOS AVUSTUSTA ON NOSTAMATTA > 5.000, EI VOIDA KIRJATA ENEMPÄÄ KUIN EUROA YLEENSÄ KAIKKI AK- AVUSTUKSET MAKSETAAN SUUNNITELMAN MUKAAN, MINKÄ VUOKSI AVUSTUKSET ON KAIKKI AVUSTUKSET NOSTETTU TILIKAUDEN LOPPUUN MENNESSÄ JOS VOIDAAN KIRJATA,TILINPÄÄTÖSKIRJAUK -SET 2008 OVAT AN AVUSTUSTUOTOT PER SIIRTOSAAMISET Tilinavaus 2009 kirjaus: PER AVUSTUSTUOTOT AN SIIRTOSAAMISET Avustusosasto, Kristian Seemer 46

47 TILINTARKASTUS TILINTARKASTUSLAIN UUDISTUS Raha-automaattiyhdistys Tarkastaja Kristian Seemer KTM, HTM-tilintarkastaja Avustusosasto, Kristian Seemer 47

48 Uuden tilintarkastuslain vaikutus yhdistyksiin lain tavoitteena on parantaa tilinpäätösten ja tilintarkastusten uskottavuutta ja luetettavuutta aiheuttamatta yhteisöille ja säätiöille kuitenkaan tarpeettomia rasitteita yhdistyksissä sovelletaan edelleen vanhaa tilintarkastuslakia tilintarkastusvelvollisuus säilyy siten kaikissa yhdistyksissä ns. maallikkotilintarkastus voisi jatkua nykyiseen tapaan Ei siirtymäaikaa (yhdistyslain muutos valmisteilla oikeusministeriössä) Muissa yhteisöissä ja säätiöissä voidaan valita maallikkotilintarkastaja vielä asti maallikoihin sovelletaan vanhaa tilintarkastuslakia ja KHT tai HTMtilintarkastajaan uutta voimaan tulevaa lakia (vrt. kertomus) Avustusosasto, Kristian Seemer 48

49 Uuden tilintarkastuslain vaikutus yhdistyksiin Vähintään yhden tilintarkastajan oltava hyväksytty, jos kaksi seuraavista kolmesta täyttyy (vanha TTL sovelletaan yhdistyksiin) Taseen loppusumma yli ; Liikevaihto yli ; Palveluksessa keskimäärin yli 10 henkilöä. Vain hyväksytty voi toimia tilintarkastajana, jos kaksi seuraavista kolmesta täyttyy (vanha TTL sovelletaan yhdistyksiin) Taseen loppusumma yli ; Liikevaihto yli ; Palveluksessa keskimäärin yli 50 henkilöä. Vaikka yhteisöllä ei olisi velvollisuutta valita tilintarkastajaa, yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä voidaan määrätä tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta. Avustusosasto, Kristian Seemer 49

50 Tilintarkastajan kelpoisuus vanha TTL koskee vain yhdistyksiä KETÄ TAHANSA EI VOIDA VALITA TILINTARKASTAJAKSI! Tilintarkastajalla on oltava sellainen laskentatoimen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden sekä tilintarkastuksen tuntemus ja kokemus kuin yhteisön tai säätiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän hoitamiseksi Hyvä tilintarkastustapa (=KHT-yhdistyksen suositukset) koskee maallikoita ja hyväksyttyjä tilintarkastajia Suosituksia käytetään tulkittaessa sitä, onko hyvää tilintarkastustapaa noudatettu KHT- ja HTM-tilintarkastajien on lisäksi noudatettava kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja (ISA) Avustusosasto, Kristian Seemer 50

51 Säätiöiden tilintarkastus uuden lain mukaan säätiölain 12 :n 3 momentin mukaan vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla hyväksytty tilintarkastaja aikaisemmassa säätiölaissa vaadittiin vähintään kahta tilintarkastajaa, joista vähintään toisen oli oltava hyväksytty tilintarkastaja ja heille varamiehet tämä laki on voimassa asti säätiön on valittava aina vähintään yksi hyväksytty tilintarkastaja (KHT- tai HTM-tilintarkastaja), koska säätiölaki erityislakina ohittaa tilintarkastuslain säätiön, jonka säännöissä on määräys kahden tilintarkastajan valitsemisesta ja joka jatkossa haluaa valita vain yhden tilintarkastajan on muutettava sääntöjään tältä osin Avustusosasto, Kristian Seemer 51

52 RAY-avustusten vaikutus tilintarkastusvelvoitteeseen Tilintarkastuslain 2 luvun 4 :ssä Tilintarkastusvelvollisuus todetaan 2 momentissa, että jollei muualla laissa toisin säädetä, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: taseen loppusuma ylittää euroa liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää euroa, tai palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä RAY TULLEE VAATIMAAN AVUSTUSTA SAAVILLE JÄRJESTÖILLE HYVÄKSYTYN TILINTARKASTAJAN KÄYTTÖPAKKOA HUOMIOITAVA MYÖS, ETTÄ SÄÄTIÖISSÄ OLTAVA TILINTARKASTAJA, VAIKKA KOKORAJAT ALITTUISIVAT Avustusosasto, Kristian Seemer 52

53 RAY-avustusten vaikutus tilintarkastusvelvoitteeseen Kriteereistä täyttyvät kaikki kolme 438 järjestöllä Kriteereistä täyttyvät kaksi (liikevaihto/bruttokulut ja taseen loppusumma) 491 järjestöllä Kriteereistä täyttyvät kaksi (taseen loppusumma ja henkilöstömäärä) 438 järjestöllä Kriteereistä täyttyvät kaksi (liikevaihto/bruttokulut ja henkilöstömäärä) 717 järjestöllä TARKASTELUSSA 1225 JÄRJESTÖÄ, TÄMÄN PERUSTEELLA NOIN 700 JÄRJESTÖLLÄ TULEE OLLA HYVÄKSYTTY TILINTARKASTAJA JATKOSSAKIN ENTÄS LOPUT 500 JÄRJESTÖÄ? Avustusosasto, Kristian Seemer 53

54 RAY-avustusten vaikutus tilintarkastusvelvoitteeseen Tähän asti RAY:n avustuksia saaville yhteisöille ja säätiöille suositellaan valittavaksi vähintään toiseksi tilintarkastajaksi hyväksytty KHT- tai HTM-tilintarkastaja. RAY-avustusta saavalla järjestöllä tulee olla vähintään yksi hyväksytty tilintarkastaja (käsitykseni mukaan tällaisen voimme edellyttää rahoittajana niin kuin tekevät jo nyt UM ja OPM) Muutos avustuslakiin, koska tällä hetkellä avustuslaki edellyttää tilintarkastuslain noudattamista jos järjestöllä ei avustuspäätöksen saadessa olisi valittuna hyväksyttyä tilintarkastajaa tulisi sen sellainen valita ensimmäisessä päätöksen jälkeisessä yhdistyksen kokouksessa (=kevätvuosikokouksessa) Avustusosasto, Kristian Seemer 54

HYY Tilinpäätöskoulutus

HYY Tilinpäätöskoulutus HYY Tilinpäätöskoulutus KHT Johanna Hilden Tilinpäätös Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätös tasekirjan perusvaatimukset - Tuloslaskelma - minne kirjaan mitäkin?! - Tase mikä se

Lisätiedot

STEA-/RAY-avustukset esitetään tilinpäätöksessä niiden käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:

STEA-/RAY-avustukset esitetään tilinpäätöksessä niiden käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti: 1. Yleistä Tämä ohje on laadittu STEA-avustuksia saavien yhteisöjen ja säätiöiden käytettäväksi. Ohje ei ole avustuksen saajia velvoittava, koska yleisten neuvojen ja ohjeiden antaminen kirjanpitolain

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

AVUSTUSTOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT VALKEA TALO 21.4.2016

AVUSTUSTOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT VALKEA TALO 21.4.2016 AVUSTUSTOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT VALKEA TALO 21.4.2016 AJANKOHTAISTA AVUSTUSTOIMINNASTA Sisko Seppä avustustoiminnan johtaja 4 RAY:N ARVOKETJU Pelituotoista avustuksiin Pelitoiminnan tuotto Tuloutus valtiokonttorille

Lisätiedot

Limes ry:n talousohjesääntö

Limes ry:n talousohjesääntö i luku: Yleisiä määräyksiä Limes ry:n talousohjesääntö 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen sekä yhdistyksen

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 15 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17 1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tavallinen kiinteistöosakeyhtiö 17 1.2 Kiinteistöyhtiöihin sovellettava lainsäädäntö

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Epilepsialiitto ry:n taloussääntö

Epilepsialiitto ry:n taloussääntö Epilepsialiitto ry:n taloussääntö 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Epilepsialiitto ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 fax (03) 680 1209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi

Lisätiedot

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi.

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi. 1 (6) Yleiskulujen Avustuksen saajilla, jotka eivät saa yleisavustusta, Ak- ja C-avustusten kuluiksi voidaan hyväksyä tämän ohjeen mukaisesti yleiskuluja. Kulujen on oltava selkeästi ja perustellusti kohdennettuja,

Lisätiedot

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 fax (03) 680 1209 tai (019) 758 0209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle

Lisätiedot

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto Toimintokohtainen tuloslaskelma 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Toiminnan tuotot n. 217 miljoonaa euroa Henkilöstökulut n. 131 miljoonaa euroa (60 %) Tase

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Tässä esityksessä Yhdistyksen talous Miten kirjaa pidetään Yleistä kirjanpidosta Tosite, tase, tuloslaskelma ja sellaiset Vuoden

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Taloudenhoito, kirjanpito ja kuitit sekä toiminnan- / tilintarkastus. Kyläpäällikkökoulutus

Taloudenhoito, kirjanpito ja kuitit sekä toiminnan- / tilintarkastus. Kyläpäällikkökoulutus Taloudenhoito, kirjanpito ja kuitit sekä toiminnan- / tilintarkastus Kyläpäällikkökoulutus Talouden hoitaminen yhdistyksessä Yhdistys hankkii tuloja, jotka se uhraa menoina tuottaakseen suoritteita, joiden

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Olemme suorittaneet alla luetellut toimenpiteet, jotka koskevat (järjestön nimi) myönnettyjä ja selvitysvuonna suoriteperusteisesti käytettyjä

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Uusien avustusten saajien koulutustilaisuus 2.3.2011 Mika Pyykkö, 28.2.2011 1 Yhteiskunnan ja kuluttajan suojeleminen - rikollisuuden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2, 2 a, 3, 4, 12 ja 13, sellaisina kuin ne ovat, 2, 2 a, 3 ja 4 laissa 1620/2015, 12 laeissa

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita:

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita: SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETTÄVIEN KULTTUURIAVUSTUSTEN TEKNISET OHJEET Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen

YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Hallituksen vastuu kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta Hallituksen on huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. (Yhdistyslaki 6:35 ) Hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Palkintojenjakotilaisuus 6.11.2008

Palkintojenjakotilaisuus 6.11.2008 www.pwc.com/fi PwC Palkintojenjakotilaisuus 6.11.2008 Tilaisuuden avaus ja Avoin raportti -kilpailu Kari Lydman Yhdistysten ja säätiöiden hyvät raportointikäytännöt Samuli Perälä Verotuksen haasteet OIa

Lisätiedot

Tilintarkastus Riuttanen Oy Vilho Riuttanen, HTM YHDISTYKSEN HALLINTO

Tilintarkastus Riuttanen Oy Vilho Riuttanen, HTM YHDISTYKSEN HALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSVUOSI 26.1.2010 Tilintarkastus Riuttanen Oy Vilho Riuttanen, HTM 1 YHDISTYKSEN HALLINTO Yhdistys perustetaan aina määrätyn tai määrättyjen tarkoitusten yhteistä toteuttamista varten.

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

Avustustoiminta SELVITYS- JA KIRJAUSOHJE

Avustustoiminta SELVITYS- JA KIRJAUSOHJE Avustustoiminta SELVITYS- JA KIRJAUSOHJE 1 SELVITYS AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ 1 YLEISTÄ...2 2 SELVITETTÄVÄT AVUSTUKSET...3 3 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT...3 3.1 Avustuksen saaja...3 3.2 Rinnakkaisorganisaatiot...3

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Tämän lain toiminnantarkastusta

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen.

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen. Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 95 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.5.2010 1(6) Lausunto poistosuunnitelman tarkistamisesta 1 Lausuntopyyntö X:n hallinto-oikeus pyytää kuntajaoston lausuntoa A:n

Lisätiedot

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Yhdistyksen talous- mitä pienessä yhdistyksessä tulisi osata KLT, MBA, HTM Yhdistystoiminnan periaatteet Kirjanpidon perusteet Tilinpäätöksen sisältö ja -periaatteet Verotus (tuloverotus ja arvonlisäverotus)

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä 1 Pitkäaikainen saaminen 2 2 Lyhytaikainen saaminen 3 3 Pitkäaikainen velka 4 4 Lyhytaikainen velka 5 5 Matkaennakko 6 6 Talousarviotalouden ulkopuolelta

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma 8 Taloyhtiön tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma Taloyhtiön tuloslaskelman rakenne poikkeaa huomattavasti liiketoimintaa harjoittavien yritysten tuloslaskelmasta. Kiinteistön

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Pesäpuu ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa noudatetaan kirjanpitolain

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

Toimintakertomuksen rooli

Toimintakertomuksen rooli Tilinpäätös 2008 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta toimintakertomusta

Lisätiedot