Nina Saine. KM, FM, tutkija Oppiminen ja motivaatio Huippututkimusyksikkö Jyväskylän yliopisto.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nina Saine. KM, FM, tutkija Oppiminen ja motivaatio Huippututkimusyksikkö Jyväskylän yliopisto. nina.saine@psyka.jyu.fi"

Transkriptio

1

2 Nina Saine KM, FM, tutkija Oppiminen ja motivaatio Huippututkimusyksikkö Jyväskylän yliopisto

3 Esityksen teemat Mikä on Ekapeli? Ekapeli interventiotutkimuksen tulokset mihin lukutaidon osa alueisiin Ekapeli kuntoutuksella voidaan vaikuttaa? Tapauskuvauksia

4 Ekapeli on osa LukiMat hanketta LukiMat hanke tarjoaa tietoa esi ja alkuopetusikäisten lasten lukemisen ja matematiikan oppimisvalmiuksista ja vaikeuksista. Sisältö: 1) tietopalvelun oppimisvaikeuksista 2) lukemisen ja matematiikan oppimisvaikeuksien arviointimenetelmät 3) perustaitojen harjoittelumenetelmät

5 Mikä on Ekapeli? Ekapeli on tietokoneella verkossa pelattava opetusohjelma, joka harjoittaa lukutaidon perusteita. Ekapeli on suunniteltu lukivaikeuden ennaltaehkäisyyn ja lukilasten kuntoutukseen, mutta on sovellettavissa myös muiden oppimisvaikeuksien kuntoutukseen. Ei sovellu ainoaksi lukemaan opettamisen menetelmäksi. On suunniteltu lukemaan opettamisen tueksi. Ekapeli on kehitelty Jyväskylän yliopiston psykologianlaitoksen ja Niilo Mäki Instituutin monitieteellisenä yhteistyönä Jyväskylässä. Kehittelijöinä on toiminut kehitysneuropsykologian professori Heikki Lyytinen sekä joukko psykologian, erityispedagogiikan, fonetiikan, matematiikan ja tietotekniikan asiantuntijoita.

6 Tutkittuun tietoon perustuva oppimisentuenmenetelmä Ekapeli rakentuu tutkitun tiedon pohjalle lukemisvalmiuksista ja lukemisvaikeuksista. Ekapelin taustalla on Jyväskylässä toteutettu Lapsen kielenkehitys pitkittäistutkimus (LKK), jossa lapsia on seurattu vauvaikäisestä aina yhdeksännen luokan loppuun (Edelleen mukana N=176/200, 2008). Tutkimuksessa on seurattu (N=107) familiaalisen lukiriskin omaavaa lasta ja heidän verrokkiaan (N=92). 38.5% familiaalisen lukiriskin omanneista lapsista todettiin lukivaikeus. Verrokkiryhmän lapsista 9.8% todettiin lukivaikeus. (Lyytinen ym., 2004, 2006; Puolakanaho, 2007, 2008; Torppa, 2007)

7 Mitä tiedämme tutkitun tiedon perusteella? Sujuvan lukutaidon saavuttaminen on lasten yleisin oppimisen haaste. 80%:lla eritysopetuksen tarpeessa olevista lapsista tarvitsee tukea lukutaitoonsa. (Lerner, 1989) Suomalaislapsista noin 6 12% tarvitsee lisätukea lukemaan oppimiseen 1 2 luokilla. Lukemisen ymmärtämistä vaikeuttava lukemisen hitaus on 5%:lla alkuopetusikäisistä suomalaislapsista. Toisesta luokasta lähtien lukivaikeus näkyy erityisesti lukemisen hitautena (Aro, 2006). Lukivaikeus on pojilla yleisempää kuin tytöillä, suhteessa 2:1 (esim. Rutter ym. 2004).

8 Mitä tiedämme tutkitun tiedon perusteella? Lukivaikeus on osittain periytyvää, käytetään nimitystä familiaalinen lukiriskistä. Suomalaisen tutkimuksen mukaan lapsella on 4 8 kertainen lukiriski jos toisella vanhemmalla on lukivaikeus (esim. Lyytinen ym. 2004, 2006, Puolakanaho, 2007). Noin puolella lukivaikeuksista on lähisuvussa lukivaikeutta % vanhemmista joiden lapsella on lukivaikeus, on lukivaikeus (Olson, Forsberg, Gayan, & DeFries, 1999). Periytyvyys on isien puolelta 46% ja äidin puolelta 33% (Grigorenko, 2001).

9 Keitä ovat lukiriskilapset? Lapset joilla on ennen kouluikää pulmia fonologisen prosessoinnin taidoissa esim. fonologisen tietoisuuden pulmia, fonologisen muistin pulmia, nopean nimeämisen pulmia Lapset joilla on kielen kehityksen häiriö (esim. dysfasia). Aivan erityisesti suomenkielessä: lapset joiden kirjaintuntemus on alle 14 aakkosta koulun alkaessa. Keskimäärin koulunsa aloittavat lapset osaavat noin aakkosta. (Lerkkanen, Poikkeus, & Ketonen, 2006; Saine, Lerkkanen, Aro, Ahonen, & Lyytinen, 2008)

10 Keitä ovat lukiriskilapset? Lapset joilla on eriasteisia kehitysviivästymiä (mm. alle 1000g syntyneillä keskoslapsilla on 46% riski lukivaikeuksiin (JAMA, 2003; 289:3, )). Parhaiten lukiriskiä ennustaa kuitenkin useamman riskin yhteisvaikutus (Gijsel, Bosman, & Verhoven, 2006). Suomessa n. 1 3% ikäluokasta on vaikea asteinen lukivaikeus, johon tarvittaisiin neuropsykologista kuntoutusta, erityisopetuksen lisäksi (Lyytinen, ym.2004, 2006, 2007). Vinkki: Neuropsykologista kuntoutusta on saatavissa mm. perheneuvoloista, Erilaisten oppijoiden liiton kautta, Niilo Mäki Instituutusta, sekä yksityisiltä psykologeilta. Kysele tilannetta kotipaikkakunnaltasi! Lukilapsi ansaitsee kuntoutusta!

11 Onko puhdasta lukivaikeutta olemassa? N=98 Aineisto Niilo Mäki Instituutti (Lyytinen, Ahonen, Aro, Aro, Holopainen, Närhi, & Räsänen, 2000)

12 Ekapelin perusta Ekapeli on suunniteltu vastaamaan suomen kielen ortografiaa (eli kielen rakennetta). Suomen kielessä lukutaidon ydin on kirjainten ja äänteiden sujuva hallinta. Ekapeli perustuu phonics pohjaiselle lukemaan opettamiselle (Lähellä: KÄTS kirjain äänne tavu sana (Karppi, 1983)) Suomen kielen ortografialle on tyypillistä lähes täydellinen grafeemi foneemi (kirjain äänne) vastaavuus ng äännettä lukuun ottamatta. Ekapeli perustuu yhtäaikaisille visuaalisille ja auditiivisille ärsykkeille, joihin lapsi vastaa hiiren näpäytyksellä oikean ärsykkeen kohdalla.

13 Ekapelin ominaisuudet Ekapeli alkaa grafeemi foneemivastaavuuden harjoittelulla. Etenee lapsen yksilöllisen kehitysvauhdin mukaan tavutasoiseen harjoitteluun ja myöhemmin sanatasoisen lukemisen tasolle ja sujuvuuden harjoitteluun. Pelaavan lapsen pelilogit ja tiedot tallentuvat Ekapeli serverille. Serveri asettaa automaattisesti pelin haastavuustason lapsen yksilöllisille taidoille arvioimalla koko ajan lapsen suoritusta syöttäen lapsen taitotason mukaisia harjoituksia. Lisäksi tutkijat pystyvät seuraamaan serveriltä kunkin lapsen yksilöllistäetenemistä.

14 Ekapelin ominaisuudet Ekapeli on ilmainen ja kaikkien saatavilla oleva nettipohjainen harjoitusohjelma. Ideana on, että lapsi oppii, miten peräkkäin asetetut äänteet vastaavat kirjoitettua tavua, ja myöhemmin miten peräkkäin asetetut tavut vastaavat sanoja. Ekapeli antaa tehokasta lisäharjoitusta lukiriskilapselle ja lukilapselle, jonka avulla lukutaidon kehittyminen muiden oppilaiden tahdissa voisi helpottua. Ekapelin maahanmuuttajaversio (MAMU) tukee maahanmuuttajalapsen suomen kielen oppimista ja lukemaan oppimista (MAMU pelin ohjeistus on saatavana mm. venäjäksi). Lisäksi Ekapelistä on saatavana versio mm. ruotsin, viron, kiinan, englannin (British English/American English), hollannin ja sambian kielisinä GraphoGame versioina.

15 Keille Ekapeli on suunniteltu? Ekapeli Eskari on suunniteltu 6 7v lapsille. Tavoitteena on kirjain äännevastaavuuksien oppiminen. Ekapeli Eskari sopii kuitenkin myös vanhemmille oppilaille, joilla on pulmia peruskirjainäänne vastaavuuden ja tavutaitojen omaksumisessa. Ekapeli Eskari: Lyhyet kentät, harjoittelun kohteena on kirjain äännevastaavuus, välipaloina myös sananmuodostustehtäviä. Peli etenee pelaajan taitojen mukaan, kenttiä ei voi valita.

16 Ekapeli Yksi Ekapeli Yksi: on syksyllä 2008 valmistunut peli. Ekapeli Yksi: Lyhyet kentät, etenee kirjainäännevastaavuudesta, tavuihin, sanoihin ja epäsanoihin. Ekapeli Yhden tavoitteena on sujuva dekoodaustaito. Lyhyet kentät, harjoittelun kohteena ovat tavut, sanat ja epäsanat. Peli etenee määrätysti pelaajan taitojen mukaan, kenttiä ei voi valita.

17 Ekapeli 2LK Ekapeli 2LK: Sujuvuutta harjoittava peli, tavoitteena on lukemisen sujuvuuden parantaminen. Nimensä mukaisesti Ekapeli 2LK on suunniteltu toisen luokan lukemisen tueksi, sekä niille lapsille jotka ovat jo oppineet peruslukutaidon, mutta tarvitsevat vielä harjoitusta lukemisen sujuvuudessa. Ekapeli 2LK sisältää Suomen kielen 100 yleisintä tavua. Ekapeli 2LK harjoittelun tavoitteena on lukunopeuden ja tarkkuuden kehittyminen. Ekapeli 2LK valmistuu kevättalvella 2009, mutta pelin demoversio on saatavissa sivustolta.

18 Milloin Ekapeli harjoittelu tulisi aloittaa? Lukiriskitekijöitä omaavalla lapsella Ekapeli harjoittelu tulisi aloittaa noin 6 7kk ennen koulun alkua (tai viimeistään koulun alkaessa). Vanhemmilla lapsilla heti pulmien ilmetessä. Erityisopettajan on hyvä olla tietoinen pelisisällöistä, jotta voi valita lapselle oikean pelin käyttöön. Harjoittelun tulisi kestää min kerrallaan. Sitkeän lukivaikeuden omaavalla lapsella harjoituskertoja tulisi olla 2 3 päivässä 10 15min kerrallaan. Kodin ja koulun yhteistyöllä harjoittelu on yleensä mahdollista toteuttaa massattuna.

19 Lasten seulonta Ekapeli harjoitteluun Koulunsa aloittavien lasten testaaminen on ensiarvoisen tärkeää arvioitaessa lasten lukiriskiä ja erityisen tuen tarvetta. Seulontatestit koulun alkaessa ja joka vuosiluokan alussa, kertovat erityisopettajalle, keille erityisopetusta ja Ekapeli harjoittelua tulisi suunnata. Kouluuntulotesteillä saadaan seulottua erityisopetuksen tarpeessa olevat lapset varhaisessa vaiheessa tuen piiriin. Lisäksi lapsen familiaalisen lukitaustan tuntemus/ kartoitus antaa arvokasta lisätietoa erityisopettajalle opetuksen ja tuen suuntaamiseen.

20 Lasten seulonta Ekapeli harjoitteluun Leikki ikäisten lasten seulontaa varten on valmistumassa LuKIVAlmiuksien arviointiseula neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Sen avulla voidaan myös seuloa lapsia Ekapeliharjoitteluun esiopetuksessa. (Puolakanaho, Poikeus, Ahonen, & Aro, 2008) Koulunsa aloittavien lasten testaamiseen sopivia välineitä ovat mm: ARMI luku ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. luokille (Lerkkanen, Poikkeus, Ketonen, 2006) ALLU ala asteen lukutesti (KT1 KT6) (Lindeman, 1998) Nopean sarjallisen nimeämisen testi (kuvat) (Ahonen, Tuovinen, Leppäsaari, 1999) Lukemisen ja kirjoittamisen diagnostiset testit I. (Poskiparta, Niemi, & Lepola, 1994) Riskilasten vanhempien haastattelu kyselylomakkeella (esim. Saine & Järvisalo, 2007)

21 Lasten seulonta Ekapeli harjoitteluun Vanhempien ikäluokkien testaamiseen sopivaa materiaalia ovat mm. ARMI luku ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 2. luokille (Lerkkanen, Poikkeus, Ketonen, 2008) ALLU ala asteen lukutesti (Lindeman, 1998) Nopean sarjallisen nimeämisen testit (Ahonen, Tuovinen, Leppäsaari, 1999) Lukilasse (Lukilasse Häyrinen, Serenius Sirve, & Korkman, 1999) Riskilasten vanhempien haastattelu kyselylomakkeella (esim. Saine & Järvisalo, 2007) Vinkki: Useamman testin yhteiskäyttö on suositeltavaa.

22

23 Ekapeli tutkimus Valittiin kaksi kohorttia äidinkieleltään suomenkielisiä lapsia (N=166). Vanhemmat haastateltiin kouluuntulon yhteydessä, eli selvitettiin lasten familiaalista lukiriskiä haastattelukaavakkeella. Kaikkien (N=166) lasten lukemaan oppimista seurattiin kolmen vuoden ajan. Testien perusteella heikoimpaan 30%:iin kuuluneet n=25 lasta kummastakin kohortista (n=50) sijoitettiin erityisopetukseen. Lapset jaettiin satunnaistaen (randomly) kahteen ryhmään (2 x n=25). Molemmat ryhmät saivat 28 viikon ajan 4 x 45min/vko erityisopetusta 5:n oppilaan ryhmissä. Loput lapsista (n=116 sijoitettiin normaaliin perusopetuksen foneemipohjaiseen lukemaan opettamisen ryhmään. He eivät saaneet erityisopetusta.

24 Perinteisen erityisopetuksen ryhmä 15min Dekoodaus harjoittelu o Kirjainäännevastaavuuden harjoittelu o Liu uttamisen harjoittelu äänteistä tavuiksi, tavuista sanoiksi o Sanantunnistus Apuvälineinä magneettikirjaimet, flash kortit, itse tehdyt pelipohjat, tavujunat, muistipelit Logigo ja Luko pelit. 10 min Kielellisen tietoisuuden harjoittelu o Sanojen jakaminen tavuihin (mm. taputtamalla) o Tavujen tunnistaminen ja manipulointi o Äänteiden ja tavujen erottelu sanoista o Riimisanojen tunnistus o Äänteiden poistaminen ja korvaaminen sanoissa o Sanan päätteiden tunnistaminen ja oikea käyttö o Sanojen tunnistaminen ja ymmärtäminen lauseissa Ekapeli kuntoutusta saanut erityisopetuksen ryhmä 15min Ekapeli harjoittelua tietokoneella (dekoodaus) o Kirjainäännevastaavuuden harjoittelu o Liu uttamisen harjoittelu äänteistä tavuiksi, tavuista sanoiksi o Sanantunnistus Ryhmät erosivat toisistaan VAIN ensimmäisen 15min harjoittelun osalta! 10 min Aapispohjainen lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelu aapisen päivän teeman mukaan 10 min Sanavaraston multisensorinen kehittäminen Apuvälineinä improvisaatio ja sananselityskortit (mm. Tenavateatteri ja Alias ), mimiikka ja pantomiimi, vihjepiirtäminen taululle ja tarinan kerronta.

25 Tulokset: ikätason saavuttaminen Lapset joiden kirjaintuntemus oli koulun alkaessa n.8 aakkosta, saavuttivat ikäryhmän 6 7kk harjoittelulla. Fonologinen tietoisuus kehittyi merkittävästi muilla osa alueilla paitsi riimin tunnistuksessa. (Mittari ALLU KT1 KT6, Lindeman, 1998) Dekoodaustaito kehittyi ikätasoiseksi, jopa niin että 3lk teknisen lukemisen testissä peliryhmä ohitti normiryhmän. (Mittari: ALLU TL2 ja TL4, Lindeman, 1998) Normiryhmän taitotaso saavutettiin sanatasoisessa lukemisessa 2lk kevääseen mennessä. (Mittari: Lukilasse Häyrinen, Serenius Sirve, & Korkman, 1999) Normiryhmän taitotaso saavutettiin sanatasoisessa kirjoittamisessa 3lk syksyyn mennessä. (Mittari: Lukilasse Häyrinen, Serenius Sirve, & Korkman, 1999) (Tutkimus: Saine, Lerkkanen, Aro, Ahonen & Lyytinen, 2008)

26

27 Ekapeli lukilapsen tukena Harjoittaa äänteiden tunnistusta ja erottelukykyä. Siirtyy äänteistä tavuihin ja tavuista sanoihin lapsen yksilöllisessä tahdissa. Harjoittaa automaattisesti niitä lukemisen osaalueita joissa lapsella on puutteita. Yhdistää auditiiviset ja visuaaliset ärsykkeet (edistää monikanavaista oppimista). Väsymätön ja innostava harjoittaja verrattuna traditionaalisiin menetelmiin. Motivoi lasta harjoittelemaan kirjaimia, äänteitä, dekoodausta, sanantunnistusta ja sujuvuutta. Peli motivoi harjoittelemaan ja monipuolistaa harjoittelua. Palkitsee oppimissuorituksesta. Adaptoituu automaattisesti kunkin lapsen yksilölliselle tarve ja taitotasolle.

28 Ekapeli lukilapsen tukena Mahdollistaa lapsen itsenäisen harjoittelun sekä kotona että koulussa. Saatavissa käyttöön minne tahansa missä on nettiyhteys. (Tulossa myös kännykkäversio) Käytettävissä riippumatta muista tuki tai erityisopetusresursseista. Ei vaadi aikuisen täysiaikaista läsnäoloa. Massatulla, toistuvalla harjoittelulla (2 3 krt päivässä 10 15min) on todettu saavutettavan pysyviä oppimistuloksia. Voidaan käyttää jo esiopetusiässä ennaltaehkäisevänä niille lapsille, joilla on havaittavissa fonologisia pulmia, nimeämisen hitautta ennen kouluikää tai lapsella on familiaalinen lukivaikeusriski. (Testaus esim. LuKIVAlmius seulalla Puolakanaho, Poikkeus, Ahonen, & Aro, 2008))

29 Ekapeli maahanmuuttajalapsen tukena Auttaa oppimaan suomenkieltä. (esim. S2 opetukseen) Edistää oikean ääntämyksen omaksumista. Edistää lukutaidon kehitystä. Väsymätön harjoittaja. Motivoi lasta harjoittelemaan lukemista suomeksi. Palkitsee oppimisesta ja antaa positiivista palautetta. Säädeltävissä kunkin kieliryhmän erityistarpeisiin. Esim. venäjänkielisille lapsille on olemassa oma peliversio, joka painottaa venäläislapsille vaikeita suomenkielen kirjaimia ja äänteitä. Peliin on saatavilla vanhemmille venäjänkieliset ohjeet ja tukea. Tutkimustiedon perusteella venäläislapsille eniten vaikeuksia tuottivat äänteet B, D, F, G, H, N, P ja R. Äänteistä sekoittuivat toisiinsa D G, D H ja F N. (Rantanen, Kankainen, Latvala, & Lyytinen, 2008)

30 Ekapeli tarkkaavuushäiri iriöisen isen lapsen tukena Ekapeli antaa ylivilkkaalle (esim. ADHD) lapselle liikkumavapautta oppimistilanteessa. Yhdistää auditiiviset ja visuaaliset ärsykkeet ja hiiren käytön monikanavaista oppimista. Aktiivinen osallisuus edistää keskittymistä ja tarkkaavuuden ylläpitoa Motivoi tarkkaavuushäiriöistä lasta Tukee tarkkaavuuden ylläpitämistä on ns. attention catching pelimuoto. Ei vaadi pitkää yhtäjaksoista yhteen asiaan keskittymistä. Kentät lyhyitä, jolloin tarkkaavuuden ylläpito helpottuu. Palkitsee oppimisesta heti suorituksen jälkeen. Antaa vain positiivista palautetta ei moiti!

31 Ekapeli tarkkaavuushäiri iriöisen isen lapsen tukena Mahdollistaa harjoittelun yksilöllisen tarkkaavuus ja keskittymiskyvyn puitteissa omassa tahdissa. Adaptoituu automaattisesti kunkin lapsen yksilölliselle tarve ja taitotasolle. Esim. ADD lapsille saatavissa versio jossa pallot eivät putoile. Todettu käytännössä hyväksi harjoitusmenetelmäksi etenkin ylivilkkaille pojille. ADHD lapset oppivat kokemuksen mukaan lukemaan pelin avulla nopeammin kuin traditionaalisiin menetelmin. Erityisesti lapset joilla on tarkkaavuuden häiriöitä ja häiriökäytöstä hyötyvät ja motivoituvat Ekapeli harjoittelusta. (Hintikka, Aro, & Lyytinen, 2005)

32 Ei ole oikotietä oppimiseen, jokainen lapsi tarvitsee tukea ja harjoitusta. Jokainen lapsi ansaitsee aikuisen huomiota ja positiivista palautetta!

www.lukimat.fi ja Ekapeli

www.lukimat.fi ja Ekapeli www.lukimat.fi ja Ekapeli Lukemisen ja matematiikan oppimisen tukeminen tietoverkkovälitteisesti Virtuaaliopetuksen päivät 2011 FT Juha Matti Latvala Niilo Mäki Instituutti LukiMat hanke Opetus ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

LukiMat verkkopalvelu www.lukimat.fi. 2014% Niilo%Mäki%Ins0tuu3%

LukiMat verkkopalvelu www.lukimat.fi. 2014% Niilo%Mäki%Ins0tuu3% www.lukimat.fi LukiMat verkkopalvelu www.lukimat.fi 2% Mikä? Kenelle? Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen käyttäjille ilmainen verkkopalvelu. Opettajille, psykologeille ja muille

Lisätiedot

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä 1.-2. luokalla Jyväskylän yliopisto Kielellisen kehityksen yhteys lukutaitoon Esikielelliset Sanavarasto Lauseet ja taivutukset Kielellinen tietoisuus

Lisätiedot

Tuire Koponen, PsT Projektikoordinaattori, NMI

Tuire Koponen, PsT Projektikoordinaattori, NMI www.lukimat.fi Tuire Koponen, PsT Projektikoordinaattori, NMI 1 Valtakunnanlaajuinen käyttäjille ilmainen verkkopalvelu Opettajille, psykologeille ja muille kasvatusalanammatilaisille sekä vanhemmille

Lisätiedot

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, 2.- 3.9. 2004 Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Tapa tunnistaa sanoja vaihtelee lukutaidon kehittymisen

Lisätiedot

Dysleksiariski oppimisen haasteena

Dysleksiariski oppimisen haasteena Lectio Praecursoria Ritva Ketonen Dysleksiariski oppimisen haasteena Ritva Ketosen psykologian väitöskirja Dysleksiariski oppimisen haasteena: fonologisen tietoisuuden interventio ja lukemaan oppiminen

Lisätiedot

Teknologia-avusteinen ympäristö kaikkien lukemaan oppijoiden tukena

Teknologia-avusteinen ympäristö kaikkien lukemaan oppijoiden tukena Teknologia-avusteinen ympäristö kaikkien lukemaan oppijoiden tukena Technology-enhanced environment for supporting reading development in all learners (ReadAll) Suomen Akatemian TULOS-ohjelmahanke 2014-2017

Lisätiedot

Kielten oppimisen vaikeuksien ja lukivaikeuksien yhteydet

Kielten oppimisen vaikeuksien ja lukivaikeuksien yhteydet Kielten oppimisen vaikeuksien ja lukivaikeuksien yhteydet Leena Holopainen Professori Joensuun yliopisto Mitä ovat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (= lukivaikeudet, dysleksia)? Dysleksia on yksi

Lisätiedot

Kielelliset vaikeudet ja niiden. Irma Kakkuri, lehtori Erityispedagogiikka, Jy

Kielelliset vaikeudet ja niiden. Irma Kakkuri, lehtori Erityispedagogiikka, Jy Kielelliset vaikeudet ja niiden kohtaaminen lukiossa Irma Kakkuri, lehtori Erityispedagogiikka, Jy Mitä lukemis ja kirjoittamisvaikeudella tarkoitetaan? Erillinen, merkittävä lukutaidon kehittymisen puute,

Lisätiedot

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA JY/EOK-2016-2017 / ryhmä 2 Marjo Maula ERIA260 Teknologia ja apuvälineet vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena Johanna Kainulainen 10.1.2017 EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA Ekapeli-sivusto tarjoaa

Lisätiedot

Tietoverkkovälitteinen peruslukutaidon sekä matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö LukiMat

Tietoverkkovälitteinen peruslukutaidon sekä matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö LukiMat Kokeilut ja käytänteet Juha-Matti Latvala Pekka Räsänen Heikki Lyytinen Tietoverkkovälitteinen peruslukutaidon sekä matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö LukiMat Viime joulukuussa

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

FM, laaja-alainen erityisopettaja. Tiina Muukka. 20.11.2012 Oulu

FM, laaja-alainen erityisopettaja. Tiina Muukka. 20.11.2012 Oulu FM, laaja-alainen erityisopettaja Tiina Muukka 20.11.2012 Oulu Primaarilukutaidoton = oppija ei osaa lukea/kirjoittaa millään kielellä eikä hänellä ole tavallisesti koulutaustaa Sekundaarilukutaitoinen

Lisätiedot

Oppilas Vanhemmat Opettaja Erityisopettaja Esiopetusryhmä miettii ja ilmoittaa tuotoksensa myöhemmin.

Oppilas Vanhemmat Opettaja Erityisopettaja Esiopetusryhmä miettii ja ilmoittaa tuotoksensa myöhemmin. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN VARHAINEN HAVAINNOINTI JA SEURANTA esi Oppilas Vanhemmat Opettaja Erityisopettaja Esiopetusryhmä miettii ja ilmoittaa tuotoksensa myöhemmin. 1-2lk Oppilaan : läksyjen teon Oppilaan

Lisätiedot

Nuorten lukivaikeuksien arviointi, ilmeneminen ja tukeminen

Nuorten lukivaikeuksien arviointi, ilmeneminen ja tukeminen Nuorten lukivaikeuksien arviointi, ilmeneminen ja tukeminen 16.9.2010 Helsinki Leila Kairaluoma, Niilo Mäki Instituutti KM, Erityisopettaja, tutkija Motivoimaa-hanke,Jyväskylä Erityisvaikeus Lukivaikeus

Lisätiedot

Monikielinen oppilas

Monikielinen oppilas Monikielinen oppilas Annele Laaksonen, KT, EO Daut Gerxhalija, omankielinen opettaja Turun yliopisto, Turun normaalikoulu A. Laaksonen & D. Gerxhalija, TY, TNK 1 Kielitietoinen koulu Turun normaalikoulu

Lisätiedot

EKAPELI LUKEMAAN OPPIMISEN TUKENA verkkovälitteisen oppimispelin ohjauskokeilu Erilaiset oppijat -hankkeen 10 kunnassa.

EKAPELI LUKEMAAN OPPIMISEN TUKENA verkkovälitteisen oppimispelin ohjauskokeilu Erilaiset oppijat -hankkeen 10 kunnassa. EKAPELI LUKEMAAN OPPIMISEN TUKENA verkkovälitteisen oppimispelin ohjauskokeilu Erilaiset oppijat -hankkeen 10 kunnassa Ritva Ketonen OPETUSHALLITUS 2006 2 SISÄLLYS Erilaiset oppijat hanke... 3 Mikä Ekapeli

Lisätiedot

Oppilaan taitojen seuranta: Havainnointi Kokeet Vanhempaintapaamiset Todistusarviointi Ryhmähavainnointi Wilma: poissaolon seuranta

Oppilaan taitojen seuranta: Havainnointi Kokeet Vanhempaintapaamiset Todistusarviointi Ryhmähavainnointi Wilma: poissaolon seuranta Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi Oppilas Vanhemmat Opettaja Erityisopettaja esi kasvun ja hyvinvoinnin lapsikohtaiset keskustelut, lapsen oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Nopea nimeäminen oppimisvaikeuslapsilla

Nopea nimeäminen oppimisvaikeuslapsilla Nopea nimeäminen oppimisvaikeuslapsilla Riikka Heikkilä, PsM Jyväskylän yliopisto ja Niilo Mäki Instituutti riikka.heikkila@nmi.fi Mitä nopea nimeäminen on? Rapid automatized naming(ran), rapid serial

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Peruslukutaidon ja matematiikan oppimisvalmiuksien tukipalvelu LukiMat.fi avattu

Peruslukutaidon ja matematiikan oppimisvalmiuksien tukipalvelu LukiMat.fi avattu Kokeilut ja käytänteet Juha-Matti Latvala Pirjo Aunio Heikki Lyytinen Peruslukutaidon ja matematiikan oppimisvalmiuksien tukipalvelu LukiMat.fi avattu TUKEA LUKEMISEN JA MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSIIN

Lisätiedot

Oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Turvapaikanhakijat ja pakolaislapset perusopetuksessa Helsinki Anu Arvonen

Oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Turvapaikanhakijat ja pakolaislapset perusopetuksessa Helsinki Anu Arvonen Oppimisvaikeuksien tunnistaminen Turvapaikanhakijat ja pakolaislapset perusopetuksessa Helsinki 26.10.2017 Anu Arvonen Mitä oppimisvaikeudet ovat Oppimisvaikeuden määritelmä: taidot kehittyvät erityisen

Lisätiedot

Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen

Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Lectio Praecursoria Tiina Siiskonen Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Tiina Siiskosen väitöskirja Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa

Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa Motivaatio ja oppiminen: Eskarista kouluun siirryttäessä Jari-Erik Nurmi & Kaisa Aunola, Ulla Leppänen, Katja Natale,, Jaana Viljaranta, Marja Kristiina Lerkkanen,, Pekka

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen Oppimisvaikeudet ja tunneelämän ongelmat -yhteyksien ymmärtäminen Nina Kultti-Lavikainen Lastentutkimusklinikka Niilo Mäki Instituutti & Jyväskylän perheneuvola Kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi

Lisätiedot

Lukivaikeudet haasteena

Lukivaikeudet haasteena Lukivaikeudet haasteena Lukemiseen liittyvät ongelmat tulevat usein esiin hitautena ja työläytenä. Myös luetun ymmärtäminen on osalle hankalaa, samoin juuri luetun asian muistaminen. H13: Mä pidän taukoja,

Lisätiedot

Miksi poikien kehitys on uhatumpaa kuin tyttöjen? Paula Määttä Erityispedagogiikan professori Jyväskylän yliopisto TERVE-SOS 2009

Miksi poikien kehitys on uhatumpaa kuin tyttöjen? Paula Määttä Erityispedagogiikan professori Jyväskylän yliopisto TERVE-SOS 2009 Miksi poikien kehitys on uhatumpaa kuin tyttöjen? Paula Määttä Erityispedagogiikan professori Jyväskylän yliopisto TERVE-SOS 2009 Yleisiä havaintoja erityisopetuksen kentältä Poikia enemmän apukoulussa

Lisätiedot

Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Kirjaimet kiinnostavat lapsia jo varhain. Kielellisesti suuntautuneet

Lisätiedot

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 LUKISIEPPARI Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon vaikeuksia. Tavoitteena on fonologisten ja nopean nimeämisen taitojen

Lisätiedot

Lukivaikeus. ttömällä kouluopetuksella

Lukivaikeus. ttömällä kouluopetuksella LUKIVAIKEUS Lukivaikeus Lukemiseen ja/tai kirjoittamiseen liittyvät erityisvaikeudet, jotka ovat ristiriidassa oppijan muuhun lahjakkuustasoon ja oppimiskykyyn eli lukivaikeus ei selity - alhaisella älykkyydellä

Lisätiedot

Vieraskielisenä lukemista opettelemassa kokeilu Ekapelin käytöstä venäjänkielisten lasten suomen kielen oppimisen tukena

Vieraskielisenä lukemista opettelemassa kokeilu Ekapelin käytöstä venäjänkielisten lasten suomen kielen oppimisen tukena Kokeilut ja käytänteet Vesa Rantanen Natalia Kankainen Juha-Matti Latvala Heikki Lyytinen Vieraskielisenä lukemista opettelemassa kokeilu Ekapelin käytöstä venäjänkielisten lasten suomen kielen oppimisen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: Kuinka kauan olet

Lisätiedot

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 8.30. Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.45.

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 8.30. Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.45. Tervetuloa oppimaan! MUISTI JA OPPIMINEN 6.9.2011 Kouvola TEORIAA JA HARJOITUKSIA Opettajat, erityisopettajat, terapeutit ja psykologit Muistin teoriaa Muisti ja oppimisvaikeudet Muistin arviointi osana

Lisätiedot

Katsaus LukiMatiin. ITK2013, 10.-12.4.2013 Hämeenlinna. S Johanna Manninen, Niilo Mäki Instituutti

Katsaus LukiMatiin. ITK2013, 10.-12.4.2013 Hämeenlinna. S Johanna Manninen, Niilo Mäki Instituutti Katsaus LukiMatiin ITK2013, 10.-12.4.2013 Hämeenlinna S 11.4.2013 1 LukiMat verkkopalvelu www.lukimat.fi S Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (I-vaihe 2007-2009, II-vaihe 2010-2011 ja III-vaihe

Lisätiedot

1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja

1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet 1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja 1 » huomion suuntaaminen ja ylläpitäminen» auditiiviset ja visuaaliset perustaidot kuten hahmottaminen

Lisätiedot

Luki-vaikeudet ja tehostettu tuki

Luki-vaikeudet ja tehostettu tuki ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus Luki-vaikeudet ja tehostettu tuki Haapavesi, Jokihelmen opisto 12.11.2013 Ohjaavat opettajat Sanna Alila ja Raisa Sieppi etunimi.sukunimi@tervavayla.fi Lukivaikeus

Lisätiedot

Teuvan kunnan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yleisen, tehostetun ja erityisen tuen erilaiset arviointimenetelmät

Teuvan kunnan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yleisen, tehostetun ja erityisen tuen erilaiset arviointimenetelmät Teuvan kunnan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yleisen, tehostetun ja erityisen tuen erilaiset arviointimenetelmät KOKO IKÄLUOKALLE TEHTÄVÄT ARVIOINTIMENETELEMÄT TEUVAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi. Käyttäjän opas. ensimmäinen luokka

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi. Käyttäjän opas. ensimmäinen luokka Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi ensimmäinen luokka Käyttäjän opas Niilo Mäki Instituutti, 2011 Salmi, P., Eklund, K., Järvisalo, E. & Aro, M. LukiMat - Oppimisen arviointi:

Lisätiedot

Lukivaikeuden kuntoutus syrjäytymisen ehkäisijänä

Lukivaikeuden kuntoutus syrjäytymisen ehkäisijänä 1 Lukivaikeuden kuntoutus syrjäytymisen ehkäisijänä Agora Center, Jyväskylän yliopisto Tutkimuksen loppuraportti Kansaneläkelaitokselle Diaarinumero: 35/26/2012 Kansaneläkelaitoksen rahoittamassa Lukivaikeuden

Lisätiedot

Hahmottamisen kuntoutus -hanke. Mika Minkkinen FM, Projektitutkija Hahmotuksen kuntoutus -hanke Niilo Mäki Instituutti

Hahmottamisen kuntoutus -hanke. Mika Minkkinen FM, Projektitutkija Hahmotuksen kuntoutus -hanke Niilo Mäki Instituutti Ha Hahmottamisen kuntoutus -hanke Mika Minkkinen FM, Projektitutkija Hahmotuksen kuntoutus -hanke Niilo Mäki Instituutti Tavoitteet: Hahmottamisen kuntoutus -hanke (2014-2017) Tietokonevälitteiset kuntouttavat

Lisätiedot

KIRJAINTUNTEMUKSEN KEHITTYMINEN ESIOPETUSVUODESTA ENSIMMÄISEN LUOKAN SYKSYYN

KIRJAINTUNTEMUKSEN KEHITTYMINEN ESIOPETUSVUODESTA ENSIMMÄISEN LUOKAN SYKSYYN KIRJAINTUNTEMUKSEN KEHITTYMINEN ESIOPETUSVUODESTA ENSIMMÄISEN LUOKAN SYKSYYN Heli Parhiala Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kevät 2008 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Parhiala,

Lisätiedot

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Opinnollinen kuntoutus Aija Lund 2007 Ryhmän teemat: Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (Jukka Nevala ja Marjukka Peltonen) Tekstinymmärtäminen ja sen

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Fonologisen tietoisuuden ja kirjainten opettamisen tukeminen esi- ja alkuopetuksessa

Fonologisen tietoisuuden ja kirjainten opettamisen tukeminen esi- ja alkuopetuksessa Fonologisen tietoisuuden ja kirjainten opettamisen tukeminen esi- ja alkuopetuksessa HYVÄ ALKU -messut Jyväskylä, 2.-3.9. 2004 Elisa Poskiparta, Oppimistutkimuksen keskus, Turun yliopisto ÖTÖKÄSTÄ öö Muistitukien

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

NIILO MÄKI INSTITUUTIN. KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Kevät 2015 sekä katsaus syksyyn 2015

NIILO MÄKI INSTITUUTIN. KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Kevät 2015 sekä katsaus syksyyn 2015 NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Kevät 2015 sekä katsaus syksyyn 2015 Koulutuskalenteri Julkaisut KOULUTUSKALENTERI...2 KOULUTUSTEN RYHMITTELYT...4 ILMOITTAUTUMIS- JA TILAUSOHJEET...8

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

LUKIVAIKEUSRISKI JA LUKIVAIKEUDET: SOSIAALISIIN SUHTEISIIN LIITTYVÄT SUOJAAVAT TEKIJÄT

LUKIVAIKEUSRISKI JA LUKIVAIKEUDET: SOSIAALISIIN SUHTEISIIN LIITTYVÄT SUOJAAVAT TEKIJÄT LUKIVAIKEUSRISKI JA LUKIVAIKEUDET: SOSIAALISIIN SUHTEISIIN LIITTYVÄT SUOJAAVAT TEKIJÄT Noona Kiuru, Marja-Kristiina Lerkkanen, Anna-Maija Poikkeus, Pekka Niemi ja Jari-Erik Nurmi Jyväskylän yliopisto SISÄLTÖ

Lisätiedot

Niilo Mäki Instituutti

Niilo Mäki Instituutti Lastenneurologian juhlasymposium 19.5.2017 Niilo Mäki Instituutin ja Lastentutkimusklinikan toimintaa Juha-Matti Latvala FT, toiminnanjohtaja Niilo Mäki Instituutti Monitieteinen oppimisvaikeuksien tutkimus-

Lisätiedot

FAMILIAALISEN LUKIVAIKEUDEN TUNNISTAMINEN 1.-3.-LUOKKALAISILLA LAPSILLA JA LUKIVAIKEUSLASTEN KIELELLIS-KOGNITIIVISET TAIDOT ENNEN KOULUIKÄÄ

FAMILIAALISEN LUKIVAIKEUDEN TUNNISTAMINEN 1.-3.-LUOKKALAISILLA LAPSILLA JA LUKIVAIKEUSLASTEN KIELELLIS-KOGNITIIVISET TAIDOT ENNEN KOULUIKÄÄ FAMILIAALISEN LUKIVAIKEUDEN TUNNISTAMINEN 1.-3.-LUOKKALAISILLA LAPSILLA JA LUKIVAIKEUSLASTEN KIELELLIS-KOGNITIIVISET TAIDOT ENNEN KOULUIKÄÄ Psykologian pro gradu-tutkielma Mari Valkama Psykologian laitos

Lisätiedot

Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä. SeAMK Riihilahti

Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä. SeAMK Riihilahti Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä Esityksen rakenne Taustaa ja yleistä esteettömyydestä ja erilaisista oppijoista Muutama sana lukivaikeudesta ja hahmottamisen

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Matemaattiset oppimisvaikeudet

Matemaattiset oppimisvaikeudet Matemaattiset oppimisvaikeudet Matemaattiset taidot Lukumäärien ja suuruusluokkien hahmottaminen synnynnäinen kyky, tarkkuus (erottelukyky) lisääntyy lapsen kasvaessa yksilöllinen tarkkuus vaikuttaa siihen,

Lisätiedot

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet 1 Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukemisvaikeus eli dysleksia, lukivaikeus, lukihäiriö on neurobiologinen oppimisvaikeus, joka ilmenee hitaana lukemaan oppimisena ja työläänä, usein virheellisenä

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE Toiminnallista matematiikkaa opettajille hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen

Lisätiedot

Vuorovaikutuksen laadun yhteys lasten oppimiseen ja motivaatioon:

Vuorovaikutuksen laadun yhteys lasten oppimiseen ja motivaatioon: Vuorovaikutuksen laadun yhteys lasten oppimiseen ja motivaatioon: Alkuportaattutkimuksen tuloksia Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari 15.11.2010 Helsinki professori Helena Rasku-Puttonen & dosentti

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Mitä kuuluu Ekapelin ensimmäistä versiota ahkerasti pelanneille?

Mitä kuuluu Ekapelin ensimmäistä versiota ahkerasti pelanneille? Tutkimukset Elisa Järvisalo Mitä kuuluu Ekapelin ensimmäistä versiota ahkerasti pelanneille? Tässä selvityksessä tarkastellaan lapsia, jotka ovat pelanneet nyt jo käytöstä poistunutta Ekapelin ensimmäistä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Tutkija, VTM Johanna Korkeamäki Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 13.4.2011 Työryhmä 6 20.4.2011 1 Esityksen

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen Kota- hanke Kohdennetun tuen antaminen 1 Joustava yksilöllisen llisen oppimisen pienryhmä Toiminnan tavoitteena on: Lähikouluperiaatteen turvaaminen/säilytt ilyttäminen ja soveltaminen Torkinmäen koululle

Lisätiedot

Koulun nimi: Tiirismaan koulu

Koulun nimi: Tiirismaan koulu Koulun nimi: Tiirismaan koulu OPS2016 Arviointi, Tiirismaan peruskoulun ops-työpaja 28.10.2014 Mitä ovat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisen arvioinnin keskeiset tehtävät? Ohjata oppimaan Tukea kehitystä

Lisätiedot

Äidinkielen valtakunnallinen koe 9.luokka

Äidinkielen valtakunnallinen koe 9.luokka Keväällä 2013 Puumalan yhtenäiskoulussa järjestettiin valtakunnalliset kokeet englannista ja matematiikasta 6.luokkalaisille ja heille tehtiin myös äidinkielen lukemisen ja kirjoittamisen testit. 9.luokkalaisille

Lisätiedot

Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot

Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot Mikko Aro, prof. Kasvatustieteiden laitos / Erityispedagogiikka, Jyväskylän yliopisto Tuija Aro, tutkija, dos. Niilo Mäki Instituutti Tutkitut oppimisvaikeuksien

Lisätiedot

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Äidinkieli ja kirjallisuus SUOMI ÄIDINKIELENÄ PUHUMINEN JA KUUNTELEMINEN Tavoitteet 1. lk ja 2. lk Oppilas oppii kuuntelemaan keskittyen ja eläytyen. Oppilaan vuorovaikutustaidot kehittyvät. Hän osallistuu

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

Toimenpiteet luku- ja kirjoitustaidon parantamiseksi: laaja-alaista ja jatkuvaa kehittämistä

Toimenpiteet luku- ja kirjoitustaidon parantamiseksi: laaja-alaista ja jatkuvaa kehittämistä Toimenpiteet luku- ja kirjoitustaidon parantamiseksi: laaja-alaista ja jatkuvaa kehittämistä Sari Sulkunen Yliopistonlehtori, FT sari.sulkunen@jyu.fi JYU. Since 1863. 13.10.2017 1 Tekstimaisema muuttuu

Lisätiedot

VEKTOR- HARJOITUSOHJELMA

VEKTOR- HARJOITUSOHJELMA VEKTOR- HARJOITUSOHJELMA Ha Vektor On suunniteltu 6-8-vuotiaille lapsille matematiikan perusteiden oppimiseen MUTTA sopii iästä riippumatta kaikille, joilla on matematiikan oppimisvaikeuksia ja/tai hahmotusvaikeuksia

Lisätiedot

Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen

Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen Tiina Pilbacka-Rönkä Valteri, Mikael 2.5.2017 Tiina Pilbacka-Rönkä PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS Valmistavan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden

Lisätiedot

Oppimisen tukeminen lukiossa

Oppimisen tukeminen lukiossa Oppimisen tukeminen lukiossa Raija Pääkkönen FM, Lukion erityisopetuksen lehtori Alppilan lukio ja Helsingin kuvataidelukio raija.paakkonen(at)edu.hel.fi 1 Toimintaympäristö lukiossa Kaikilla opiskelijoilla

Lisätiedot

LUKU JA KIRJOITUSTAIDON KEHITYS: ALARYHMÄTARKASTELU ESIOPETUKSESTA

LUKU JA KIRJOITUSTAIDON KEHITYS: ALARYHMÄTARKASTELU ESIOPETUKSESTA LUKU JA KIRJOITUSTAIDON KEHITYS: ALARYHMÄTARKASTELU ESIOPETUKSESTA NELJÄNNELLE LUOKALLE Katja Parantainen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kevät 2013 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104), KM helena.kurkela@aalto.fi 2. Luento ma 7.9. klo 14.00 15.30 (Otaniemi) ke 7.10. klo 15.00 16.30 (Arabia) * Opiskelukyky * Ajankäytön suunnittelu * Oppimisvaikeudet

Lisätiedot

s y k s y 2 0 0 8 Koulutus- ja julkaisutiedote Niilo Mäki Instituutin

s y k s y 2 0 0 8 Koulutus- ja julkaisutiedote Niilo Mäki Instituutin Niilo Mäki Instituutin Koulutus- ja julkaisutiedote s y k s y 2 0 0 8 Koulutuskalenteri, syksy 2008... 2 hyvä tietää koulutuksistamme... 4 hyvä tietää julkaisutilauksista... 5 hyvä alku -messut 2008...6

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Kinnunen, Elina ja Ranta, Karolina Työn nimi LUKIVAIKEUKSISEN LAPSEN LUKEMAAN OPETTAMINEN

Lisätiedot

15,28. Julkaisemme opettajien suunnittelemia työvälineitä opettajien arkeen Opettajan päivyri kalenterilla

15,28.  Julkaisemme opettajien suunnittelemia työvälineitä opettajien arkeen Opettajan päivyri kalenterilla Suomen Lukkari oy Julkaisemme opettajien suunnittelemia työvälineitä opettajien arkeen Opettajan päivyri kalenterilla 2017-2018 Tuotenro 201706 Tuotenro 201706 Tuotenro 201705 Kansi on läpinäkyvää muovia

Lisätiedot

Kolme interventiota ensiluokkalaisten lukivaikeuden kuntoutukseen

Kolme interventiota ensiluokkalaisten lukivaikeuden kuntoutukseen Tutkimukset Lotta Uusitalo-Malmivaara Kolme interventiota ensiluokkalaisten lukivaikeuden kuntoutukseen Tässä tutkimuksessa on selvitetty kolmen erilaisen lukemisen kuntoutusmenetelmän tehokkuutta. Kuntoutettavina

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten seurantaarviointi

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten seurantaarviointi Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten seurantaarviointi keväällä 2010 Utvärderingen av inlärningsresultat i modersmål och litteratur våren 2010 Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset 9.

Lisätiedot

Päivi Homanen Satakieliohjelma 17.1.2013 Tampere

Päivi Homanen Satakieliohjelma 17.1.2013 Tampere Päivi Homanen Satakieliohjelma 17.1.2013 Tampere LAPSET OVAT ERILAISIA SOSIAALINEN LAPSI Jos kommunikaatiotaidot vielä heikot Huomioidaan aloitteet Jatketaan lapsen aloittamaa keskustelua Jutellaan kahden

Lisätiedot

Yksilöllisiä kehityspolkuja kohti lukemista: varhaisten taitojen, oppimisympäristön ja sukuriskin vaikutukset

Yksilöllisiä kehityspolkuja kohti lukemista: varhaisten taitojen, oppimisympäristön ja sukuriskin vaikutukset Lectio Praecursoria Minna Torppa Yksilöllisiä kehityspolkuja kohti lukemista: varhaisten taitojen, oppimisympäristön ja sukuriskin vaikutukset Minna Torpan psykologian väitöskirja Pathways to reading acquisition

Lisätiedot

15,28. Julkaisemme opettajien suunnittelemia työvälineitä opettajien arkeen Opettajan päivyri kalenterilla

15,28.  Julkaisemme opettajien suunnittelemia työvälineitä opettajien arkeen Opettajan päivyri kalenterilla Suomen Lukkari oy Julkaisemme opettajien suunnittelemia työvälineitä opettajien arkeen Opettajan päivyri kalenterilla 2017-2018 Tuotenro 201706 Tuotenro 201706 Tuotenro 201705 Kansi on läpinäkyvää muovia

Lisätiedot

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys Tuntijakotyöryhmä 28.09.2009 Oppimistulosarvioinneista Arvioinnit antavat tietoa osaamisen tasosta perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa. Tehtävänä selvittää

Lisätiedot

Lukemisen ja kirjoittamisen testistö tukemaan toisen asteen ammatillista koulutusta

Lukemisen ja kirjoittamisen testistö tukemaan toisen asteen ammatillista koulutusta Lukemisen ja kirjoittamisen testistö tukemaan toisen asteen ammatillista koulutusta Projektin lähtökohdat: Vuonna 1999 mietintönsä jättänyt opetusministeriön asettama Luki-työryhmä piti erittäin tarpeellisena

Lisätiedot

Työjärjestys 6.12.2011

Työjärjestys 6.12.2011 Kirjoittamalla lukemaan - Trageton -työtapa, rehtori Meriusvan koulu 7.12.2011 Virtuaaliopetuksen päivät, Hki Messukeskus 1 Tietokone apuvälineenä lukemaan oppimisessa Arne Trageton, norjalainen pedagogi,

Lisätiedot

Janne Lepola Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Turun yliopisto

Janne Lepola Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Turun yliopisto Janne Lepola Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Turun yliopisto Esitys. 17. valtakunnallisessa tutkijatapaamisessa Tiellä tasa- arvoiseen oppimiseen, Vaasa 23-24 toukokuuta 2014 Luetun ymmärtäminen

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN ATELJEET Tavoitteena elinikäinen lukija

LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN ATELJEET Tavoitteena elinikäinen lukija LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN ATELJEET Tavoitteena elinikäinen lukija Muokattu suomalaiseen kouluun sopivaksi Miksi? lyhyet opetustuokiot, paljon mallittamista lapsi saa valita itse kirjansa luetaan oikeita

Lisätiedot

Kielelliset valmiudet ja lukitaidot. Marja-Kristiina Lerkkanen Jyväskylän yliopisto

Kielelliset valmiudet ja lukitaidot. Marja-Kristiina Lerkkanen Jyväskylän yliopisto Kielelliset valmiudet ja lukitaidot Marja-Kristiina Lerkkanen Jyväskylän yliopisto Sosiokulttuurinen lähestymistapa Korostaa kulttuurin yhteistä kokemista ja jakamista lukemisen välityksellä: yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

VUOSILUOKKIIN SITOMATON ESI-JA ALKUOPETUS TOHOLAMMILLA, OPETUSSUUNNITELMA

VUOSILUOKKIIN SITOMATON ESI-JA ALKUOPETUS TOHOLAMMILLA, OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKKIIN SITOMATON ESI-JA ALKUOPETUS TOHOLAMMILLA, OPETUSSUUNNITELMA 1. Vuosiluokkiin sitomattoman alkuopetuksen määrittely Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) määritellään vuosiluokkiin

Lisätiedot

LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa. Riitta Valtonen

LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa. Riitta Valtonen LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa Riitta Valtonen 1 Lene Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio neuvolan terveydenhoitajien ja lääkäreiden työväline lapsen kehityksen arvioinnissa

Lisätiedot

Aikamatkalla Sujuvan lukemisen ja. oikeinkirjoituskin. harjoitusohjelma. Materiaalit. Nina Kultti-Lavikainen Johanna Katajamäki Tuija Aro Mikko Aro

Aikamatkalla Sujuvan lukemisen ja. oikeinkirjoituskin. harjoitusohjelma. Materiaalit. Nina Kultti-Lavikainen Johanna Katajamäki Tuija Aro Mikko Aro Materiaalit Nina Kultti-Lavikainen Johanna Katajamäki Tuija Aro Mikko Aro Aikamatkalla Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla

Lisätiedot

KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Kevät 2014

KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Kevät 2014 Niilo Mäki Instituutin KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Kevät 2014 sekä katsaus syksyyn 2014 KOULUTUSKALENTERI...2 KOULUTUSTEN RYHMITTELYT... 4 LYHYESTI VERKKOKOULUTUKSISTA...6 ILMOITTAUTUMIS- JA TILAUSOHJEET...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Opinkohan mä lukemaan? Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa

Opinkohan mä lukemaan? Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa LECTIO PRAECURSORIA Kaisa Peltomaa Opinkohan mä lukemaan? Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa Lukemaan oppiminen avaa lapselle oven kiehtovaan maailmaan mahdollisuudet eläytyä

Lisätiedot