Aikakauslehti Arjen luksusta Nuorten asenteet ja käyttäytyminen aikakauslehtien ja intermedian leikkauspisteessä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikakauslehti Arjen luksusta Nuorten asenteet ja käyttäytyminen aikakauslehtien ja intermedian leikkauspisteessä."

Transkriptio

1

2 Aikakauslehti Arjen luksusta Nuorten asenteet ja käyttäytyminen aikakauslehtien ja intermedian leikkauspisteessä.

3 Aikakauslehti arjen luksusta Nuorten asenteet ja käyttäytyminen aikakauslehtien ja internetin leikkauspisteessä Tutkimuksen tavoitteena oli Selvittää, minkä aikakauslehden käyttöliittymän nuoret mieluiten valitsevat Miksi he käyttävät aikakauslehtiä ja mitä odottavat niiden sisällöltä Kvantitatiivinen data: Itellan Nuoret ja media tutkimus, jossa haastateltiin vuotiasta nuorta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastateltiin kvantitatiivisen datan pohjalta valittuja vuotiaita nuoria Yhteensä 9 ryhmähaastattelua järjestettiin maaliskuussa Haastateltavat tulivat pääkaupunkiseudulta. Haastateltavia oli yhteensä 57. 3

4 Jotta voisimme ymmärtää paremmin nuorten odotuksia aikakauslehtien verkkosivuista ja niiden kehittämisen suuntaviivoista, on syytä tarkastella ensin aikakauslehtiä kokonaisuutena. Painetun ja sähköisen käyttöliittymän mahdollisuudet tukea ja täydentää toisiaan määrittyvät sen kautta, millä tavalla nuoret lukijat määrittelevät painetun aikakauslehden ja internetin roolin elämässään. Ennen aikakauslehtien verkkosivujen kehittämiseen liittyvää pohdintaa määrittelemmekin taustaksi nuorten käsityksiä aikakauslehden roolista mediamaailmassa. 4

5 Aikakauslehti kokoaa riittävän harvoin yksiin kansiin ne asiat, jotka tulee tietää. Ja usein vieläpä asiantuntevasti. 5

6 Nuoret kokevat hitaamman toimituksen rytmin aikakauslehtien vahvuutena. Hitaamman toimituksen takia pystytään tekemään laadukkaampaa sisältöä. Ihanaa, kun lehti tulee vain harvoin! Ettei jotain mene ohi. Aikakauslehdet syventävät ja taustoittavat. Niillä on mahdollisuus pidempään aikaperspektiiviin. Lehdillä aikaa syventävyyteen hitauden takia Aikakauslehdet ei ole niin pintapuolisia kuin muut mediat Kaikki muut mediat on kokoajan online ja reaaliaikaisia. 6

7 AIKAKAUSLEHTIIN KOHDISTUVAT ROOLIODOTUKSET Haastateltavat ilmaisevat voimakkaasti, että aikakauslehtien tehtävä on tuottaa hyvin taustoitettua ja kontekstiin liitettyä tietoa ajankohtaisista asioista. Aikakauslehtien tehtävänä tulee heidän mielestään olla asiantuntevan, analyyttisen ja kriittisen tiedon tarjoaja. Nuorten mielestä aikakauslehdet parhaimmillaan altistavat uusille näkökulmille ja laajentavat maailmankuvaa. Uusia näkökulmia ja ideoita toivotaan sekä asialliseen että viihteelliseen sisältöön. 7

8 Nuoret toivovat aikakauslehdiltä asiantuntevaa ja analyyttista tietoa ja uusia näkökulmia. Sais olla kriittisempää! Enemmän asiaa, vähemmän potaskaa. Haluan olla analyyttinen ja mediakriittinen ja lukea rivien välistä. Haluan keskittyä lukemiseen. Haluaisin, että lehdet menisivät syvällisempään ja analyyttisempään suuntaan. Laaja ajateltu artikkeli. Ajatusten herättäminen. Et esitettäis sama asia monesta eri näkökulmasta. Lukijoiden aktivoiminen eri tavalla kuin mitä lehdet nyt tekee. Et siinä artikkelissa olis sitä keskustelua jo itsessään. Kaipaan pituutta ja syvyyttä. Kriittinen lehti, joka ottaa arkisiin asioihin kantaa. Syvällisemmin oikeisiin uutisaiheisiin. Enemmän tutkivaa journalismia. 8

9 AIKAKAUSLEHDET AJAN HERMOLLA Aikakauslehtien suhteellisen verkkaisesta ilmestymisaikataulusta huolimatta tutkittavat eivät koe suhteellisen hitauden tarkoittavan ajan hermolta tippumista. He uskovat, että asiantuntevat toimittajat pysyvät uusien ilmiöiden jäljillä ja välittävät tiedon myös lukijoilleen. Vaikka nuoret viettävät suuren osan ajastaan nopeasti päivittyvässä ja reaaliaikaisessa nettimaailmassa, aikakauslehdet eivät näyttäydy heille hitaana tai jäykkänä mediana. Ilmiö johtuu etupäässä siitä, että painettujen aikakauslehtien ja verkon roolit sekä käyttötilanteet poikkeavat merkittävästi toisistaan. 9

10 Aikakauslehtien käyttömotiivit määrittelevät aikakauslehtien roolia mediakentässä Aikakauslehtien käyttötilanteet liittyvät erottamattomasti painettujen aikakauslehtien rooliin. Aikakauslehden käyttöliittymää pidetään nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa ylivoimaisena. Haastattelut osoittavat, painettua lehteä ei olla valmiita korvaamaan millään sähköisellä ratkaisulla. Käyttöliittymä on merkittävä asia pohdittaessa aikakauslehtien asemaa nuorten mediamaailmassa siitä syystä, että useimmat muut mediat pelaavat itsensä pois useista käyttötilanteista kömpelön käyttöliittymänsä vuoksi. Esimerkkejä kömpelyydestä ovat sanomalehtien koko ja sidonta, jotka sitovat sanomalehden lukemisen useimmiten juuri suurehkon pöydän ääreen. Toisaalta internetissä surffailu vaatii nettiyhteyttä ja sähköä, jolloin ainakin toistaiseksi kodin, koulun ja työpaikan ulkopuolinen netinkäyttö ei usein ole kovin vaivatonta. 10

11 AIKAKAUSLEHTIEN KÄYTTÖTILANTEET White Spaces/ Tyhjät hetket Rentoutuminen Itsensä hemmotteleminen Tiedon haku/sivistävä lukeminen Kotona Muualla kuin kotona Siirtymä tilanteesta toiseen Oma aika Itsensä palkitseminen Työ/ Opiskelu Harrastukset 11

12 AIKAKAUSLEHDET KUULUVAT OLENNAISESTI TYHJIEN HETKIEN TÄYTTÄMISEEN Yllättävän usein haastatteluissa nousee esille se, että aikakauslehdet toimivat tyhjien hetkien täyttäjinä. Jos kotona odotetaan vaikkapa ruoan valmistumista, aikakauslehti poimitaan käteen. Jos koulumatkat taitetaan julkisilla, aikakauslehti sujahtaa monesti laukkuun, jotta matka kuluisi nopeammin. Tällä hetkellä tyhjien hetkien täyttämisessä aikakauslehtien kanssa tasavertaisesti kilpailevat vain radio ja kirjat. Tosin esimerkiksi kirjojen lukeminen näyttää olevan selkeästi aikakauslehtien lukemista harvinaisempi keino tyhjien hetkien täyttämisessä. Mobiilipalvelut eivät ole vielä löytäneet paikkaansa tyhjien hetkien täyttämisessä. Nuoret eivät kykene kuvittelemaan, mitä aikakauslehtien mobiilipalvelut voisivat heille tarjota, koska heillä ei ole kokemusta hyvistä esimerkeistä. 12

13 Aikakauslehdet sopivat tyhjien hetkien täyttämiseen. Luen bussissa lehtiä. Jos siirtyisin sähköiseen lehteen, pitäisi lukemiseen käytetty aika ottaa jostain muualta. Luen lehtiä aina bussissa. Lehteen ei tarvitse keskittyä niin paljon, kirjaan joutuu keskittymään enemmän. Matkustaessa tulee kuitenkin keskeytyksiä. Luen aikakauslehtiä ruokatunnilla. 13

14 AIKAKAUSLEHDET APUNA RENTOUTUMISESSA Yksi vahvimmin aikakauslehtiin liitetyistä mielikuvista on rentoutuminen. Monen nuoren koulu- tai työpäivä kuluu tietokoneen ääressä. Painettu lehti tarjoaa mahdollisuuden irtaantua arjen kiireestä ja syventyä itselle mielekkäisiin asioihin. Aikakauslehtien fyysisyys ja äänettömyys koetaan suureksi vahvuudeksi silloin, kun halutaan rentoutua näyttöpäätteen ääressä vietetyn työ- tai koulupäivän jälkeen. Haastattelujen keskustelut osoittivat, että aikakauslehdet rentouttavat nuoria usein juuri pyrittäessä siirtymään henkisesti tilanteesta toiseen. Töiden jälkeen aikakauslehti auttaa siirtymään vapaa-aikaan tai irrottautumaan hetkeksi arjesta, illalla aikakauslehti taas rauhoittaa ennen nukkumaan käymistä. Rentoutuminen on keskeinen tarve erityisesti nuorten aikuisten mutta myös yhä nuorempien keskuudessa. Usein ajatellaan, että nuoruus on huoletonta ja kiireetöntä aikaa, vaikka todellisuudessa nuoret kokevat runsaasti paineita. Aikaisemmissa tutkimuksissamme nuorten kriittisyys nykyyhteiskunnan arvoja kohtaan on tullut selkeästi esille. Nuoret kritisoivat ainaista stressiä ja kiirettä vastaan sekä suorittamista ja tehokkuusvaatimuksia vastaan. Tästä näkökulmasta katsottuna on helppo ymmärtää, että myös nuoret kokevat keinot rentoutua erittäin tärkeiksi. 14

15 Aikakauslehdet ovat apuväline rentoutumiseen. Aivot narikkaan [Aikakauslehtien] käyttöliittymä on uskomattoman hyvä. Siinä ei tarvitse sähköä. Uutiset ovat negatiivisia ja ahdistavia, aikakauslehtien tehtävä on rentouttaa ja viihdyttää. Istun muutenkin niin paljon koneella. En halua viettää vapaa-aikaa netissä. Välillä kun tulee niitä päiviä, kun on 8 tuntia koneella, sit sen jälkeen haluaa lukea sitä lehteä. toinen todellisuus, toinen maailma, illuusiomaailma, barbimaailma 15

16 AIKAKAUSLEHDET ASIANTUNTIJANA Aikakauslehti valitaan omien kiinnostuksen kohteiden, elämäntyylin tai elämänvaiheen mukaan. Jo lähtökohtaisesti aikakauslehdet käsittelevät siis aihepiirejä, joihin lukijoilla on jonkinlaista kosketuspintaa: omia kokemuksia tai jopa syvällistä tietoa. Aikakauslehtien asiantuntijuuden vaatimus nuorisokohderyhmässä kumpuaa juuri tästä lähtökohdasta. Nuoret odottavat, että aikakauslehdet tarjoavat heille asiantuntevaa tietoa ja näkemyksiä heidän kiinnostuksen kohteistaan, joihin he itsekin ovat usein jo perehtyneet melko syvällisesti. Nuoret janoavat jatkuvasti uutta tietoa ja uusia näkemyksiä, joita vain asiantuntevat ja näkemykselliset toimittajat kykenevät heille tarjoamaan. Internet on asettanut aikakauslehdet haasteelliseen asemaan, koska se on helpottanut syvällisen ja asiantuntevan tiedon löytämistä. Aikakauslehdet voivat kuitenkin asiantuntevan toimitustyön kautta tarjota nuorille jotakin, minkä nuoret kokevat erittäin merkitykselliseksi relevantin tiedon löytämistä ja jäsentämistä, analysoimista ja taustoittamista heidän puolestaan. Nuoret kertovat, että toimittajat ovat aikakauslehtien ehdoton kilpailuetu toimittajan näkökulmaa ei voi korvata. Haastateltujen keskuudessa on hyvin yleistä seurata tiettyjä toimittajia ja heidän juttujaan. Toimittajien kautta nuoret muodostavat aikakauslehteen henkilökohtaisemman suhteen. 16

17 Nuoret odottavat aikakauslehdiltä asiantuntijuutta. Mä oon nähnyt tän jo puoli vuotta sitten, ja nyt tää esitellään uutena! Pitää olla ajan tasalla! Pitää olla kartalla! Haluaisin oppia omasta kiinnostuksen kohteesta, ja siitä olisin valmis maksamaankin. Tietokonealan lehdet tiedonhakumielessä. Toimittajan rooli on olla asiantuntija. 17

18 Asiantuntevat toimittajat ovat nuorille tärkeitä. Olen seurannut Kai Laaksosta eri lehtiin. Niko Nirvi ja Kai Laaksonen! Niko Nirvi! Toimittajan näkökulmaa ei voi korvata. Seuraan kolumnisteja. Toimittajan persoonallisuus, sitä kaipaa. Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Tommy Lindgren Seuraan autolehtien toimittajia. Tän arvostelua en halua edes lukea, ja taas tän arvosteluun kannattaa luottaa. Sen sanaan voi luottaa. Tuulilasissa asiantuntemus autoalasta on laajaa ja syvää. Sitä ei löydä netistä. Tietokone lehdissä tiettyjen kolumnistien jutut on pakko lukea aina. Niissä on aina asiaa. Siirryin Mbitin verkkosivuilta Tietokone-lehden verkkosivuille hyvien kirjoittajien takia. Mulle oli kauhee pettymys et kaikki Trendin kolumnistit vaihdettiin. Kun oli jo niin kiintynyt niihin. 18

19 AIKAKAUSLEHTIEN KOHDALLA ASIA ON USEIN VIIHDETTÄ Rentoutuminen liitetään kaiken kaikkiaan erittäin voimakkaasti aikakauslehtien rooliin. Rentoutumisesta puhuttaessa on syytä pitää mielessä se, että asiantuntemus ja syvällisyys eivät ole viihteellisyyden ja rentoutumisen vastakohtia. Toisin sanoen rentouttava ja viihdyttävä sisältö on varsin usein hyvin asiantuntevaa. Jos esimerkiksi nuori mies haluaa rentoutua, hän saattaa arvostaa peli- tai tietokonelehden asiantuntemusta, syvällisyyttä ja hyvin kirjoitettuja juttuja ja kaihtaa kevyen viihteellistä sisältöä. Hän saattaa lukea asiantuntevaa ja syvällistä juttua pelimaailmasta yhtä todennäköisesti kuin hän voi lukea esimerkiksi sarjakuvia rentoutumistarkoituksessa. Omiin kiinnostuksen kohteisiin liittävä syvällinenkin tieto on monesti viihdyttävää. Nuorten kaipuu syvälliseen ja analyyttiseen sisältöön ei siis tarkoita sitä, etteivätkö nuoret kaipaa viihteellistä sisältöä. Kevyen hömpän sijaan nuoret kaipaavat viihteen ja asian välistä harmoniaa, koska ne eivät aikakauslehtien kohdalla ole toisiaan poissulkevia asioita. 19

20 AIKAKAUSLEHDET ARJEN LUKSUSTUOTTEENA Aikakauslehdet ovat nuorille apuvälineitä rentoutumiseen, työ ja koulukiireiden tai sosiaalisten paineiden unohtamiseen ja arjesta irrottautumiseen. Itsensä hemmotteleminen ja oman ajan ottaminen silloin tällöin kiireen keskellä ovat jaksamisen edellytyksiä. Nuoret kertovatkin, että aikakauslehti liittyy erityisiin hetkiin, itsensä palkitsemiseen ja hemmotteluun ja oman ajan ottamiseen. Aikakauslehtiin liitetään siis erittäin vahvoja merkityksiä arkipäivän luksustuotteena tai mielihyvätuotteena. Niihin ladataan odotuksia arkipäivien kohokohtina ja palkintoina. Arkipäivän luksustuotteen aikakauslehdistä tekee se, että se sopivan edullinen, mutta sopivan kallis. Aikakauslehti ei ole nuorille sopivan hintainen päivittäin ostettavaksi, mutta sen koetaan olevan sopivan hintainen palkinto itselle silloin tällöin. Luksustuotteen aikakauslehdistä tekevät tuotteen fyysisyys, visuaalisuus, paperin laatu ja mielikuva tuotteen laadukkuudesta. 20

21 Painettu aikakauslehti on ylivoimainen käyttöliittymä Painettu lehti on kaikkien lukijasegmenttien mielestä ylivoimainen käyttöliittymä. Yksi painetun lehden käyttöliittymän ylivoimaisuutta aikakauslehtien kohdalla selittävä tekijä on aikakauslehtien käyttötavat ja niihin liitetyt mielikuvat. Painetun lehden käyttöliittymä pystyy tarjoamaan paljon sellaista, mitä verkkoympäristö ei ole pystynyt haastamaan. Painettuun lehteen käyttöliittymänä liitetään positiivisia mielikuvia rentoutumisesta, itsensä hemmottelusta ja tyhjien hetkien täyttämisestä. 21

22 Verkossa lehtien kohdalla on vaara, että hyvät pitkät reportaasit lyhenisivät internetille tyypilliseen muotoon. Et esimerkiksi Hesarista muuttuis netissä Metro-lehdeksi. Printissä ei ole ääntä eikä liikettä. Se on hyvä. Verkon kautta ei välity lämpö. Mun kohdalla netti ei tule korvaamaan lehteä. Sähköinen lehti on niin lähellä, mutta niin kaukana. Painettuun lehteen liitetään mielikuvia Rentoutumisesta Itsensä hemmottelusta VAPAIDEN? hetkien täyttämisestä 22

23 Työ/Opiskelu Vapaa-aika Monen normaalipäivä on 8 h koneella. Tilanteen muutos Vapaa-ajalla halutaan mahdollisesti tehdä jotain muuta kuin olla koneella. 23

24 NÄKÖISLEHTIEN KÄYTETTÄVYYS KOETAAN HUONOKSI Ruudulta ei välttämättä jaksa lukea samalla tavalla yhtä pitkiä juttuja. Näköislehti ei vaan toimi ruudulla. Painetussa lehdessä sisältö on helpompi nähdä kokonaisuutena, sitä on helppo selailla eteenpäin ja taaksepäin. Näköislehtien käytettävyys koetaan huonoksi siksi, että Näköislehti = Käyttöliittymä toisen käyttöliittymän sisällä 24

25 Näköislehdet tällaisinaan eivät tarjoa mitään lisäarvoa painetulle lehdelle. Aikakauslehtien verkkosivut ja - palvelut Verkkoympäristön potentiaali käyttöliittymälle ominaisilla tavoilla toteutettuna 25

26 Aikakauslehtien kohdalla ideaali tilanne YKSI TUOTE =? Monta käyttöliittymää, jotka tukevat toisiansa käyttöliittymille ominaisilla tavoilla 26

27 Aikakauslehtien verkkosivujen tehtävä haastateltujen puheessa Painettua lehteä taustoittava ja tukeva materiaali Painetun lehden juttuaiheita taustoittava lisätieto ja lisämateriaali Selkeä hakupalvelu Asiantuntijuus esimerkiksi lehden aihepiirin uutistenseurannan, vertailupalveluiden, blogien tai keskustelupalstojen muodossa White Spaces VAPAIDEN hetkien täyttämiseen sopiva sisältö Viihteellisyys Testit Kilpailut Osallistuminen Vertaisryhmän kohtaaminen Mahdollisuus osallistua Mahdollisuus vaikuttaa Mahdollisuus tuottaa sisältöä Mahdollisuus keskustella asiantuntijan kanssa Samoista asioista kiinnostuneiden vertaisten kohtaaminen Vertaisryhmän tieto ja kokemukset, omaisuus Joukkojen viisaus Kirpputori Vertaisryhmän tuoma tuki 27

28 NUORET SUHTAUTUVAT AIKAKAUSLEHTIMAINONTAAN POSITIIVISEMMIN KUIN MAINONTAAN VERKKOYMPÄRISTÖSSÄ Nuorten suhtautuvat melko positiivisesti printtimainontaa kohtaan, mutta mainontaan verkossa he suhtautuvat sen sijaan erittäin kriittisesti. Erityisesti he kiinnittävät huomiota verkkomainosten aggressiivisuuteen ja tungettelevuuteen, epärehellisyyteen sekä siihen, jos verkkomainonta häiritsee tai hidastaa sitä, mitä koneella ollaan parhaillaan tekemässä. Verkkomainontaan liitetty negatiivinen piirre on myös se, jos mainos edellyttää sen kokijalta jonkinlaista reagoimista, esimerkiksi mainoksen sulkemista. 28

29 MILLAINEN ON HYVÄ MAINOS? On helppo tunnistaa mainokseksi Esiintyy oikeassa asiayhteydessä Lähde: Kansallinen Nuorisotutkimus 07/08 Hyvä mainos On yllätyksellinen On kekseliäs On humoristinen Liittyy nuoren kiinnostuksen kohteisiin Herättää ajattelemaan Ei aliarvioi Ei ole ärsyttävä Ei tyrkytä Tarjoaa nopeasti ja vaivattomasti lisätietoa 29

30 10 keskeistä tulosta

31 1. Painettu aikakauslehti on nuorten mielestä ylivoimainen käyttöliittymä. 2. Aikakauslehden fyysisyys, visuaalisuus ja paperin laatu tekevät siitä arjen luksustuotteen. Se koetaan itsensä palkitsemisen välineeksi. Sen sivuilla alkaa toinen todellisuus. 3. Hitaus on aikakauslehtien kilpailuetu: aikakauslehdet koetaan viimeiseksi korkean laadun ja asiantuntijuuden saarekkeeksi nopeutuvassa ja ohentuvassa mediatarjonnassa. 31

32 4. Nuorten mielestä näköislehti ei toimi verkossa. Painetun lehden ja sähköisten palveluiden toivotaan muodostavan paketin, jossa kaikilla on toisia täydentävä roolinsa. 5. Aikakauslehtien verkkosivujen tehtävä on tukea ja taustoittaa painetun lehden sisältöjä. Tällaisia sivuja on nuorten mielestä kuitenkin vasta vähän verkossa. 6. Samalla tavalla kuin nuoret säilyttävät painettuja lehtiä, on heillä tarve säilyttää aikakauslehtien sisältöä myös sähköisessä muodossa. 32

33 7. Nuorten mielestä aikakauslehtien paras mainos on lehti itse. 8. Nuoret odottavat aikakauslehdeltä asiantuntijuutta. Nuoret miehet kokevat naisia vahvemmin saavansa sitä aikakauslehdiltä. 9. Kahdeksan tunnin koneella istumisen jälkeen nuoret haluavat jotain aivan muuta. 10. Nuoret ymmärtävät viihteen laajasti, ei vain janana, jonka toisessa päässä on tieto. Myös rentouttava ja viihteellinen sisältö voi olla hyvin asiantuntevaa. 33

34 AIKAKAUSLEHDET LAADUKKUUDEN SAAREKKEENA NOPEASYKLISESSÄ MEDIAMAAILMASSA Painetun aikakauslehden rooli nuorten mediamaailmassa on varsin mielenkiintoinen, sillä nuoret kokevat painettujen lehtien ilmestymisaikataulusta johtuvan suhteellisen hitauden merkittäväksi vahvuudeksi. Nopealla syklillä toimivien medioiden täyttämässä mediamaailmassa aikakauslehtien koetaan edustavan saareketta, jota nopeudesta ja kiireestä johtuva sisällön pinnallisuus ja ohuus eivät ole tartuttaneet. Aikakauslehtien toimitusajan suhteellisen hitauden koetaan mahdollistavan asiantuntevan, syvällisen ja taustoitetun tiedon tuottamisen paremmin kuin niissä medioissa, jotka selkeästi pyrkivät reaaliaikaisuuteen. Muista tutkimuksista tiedämme (KNT Media, Printtimedian tulevaisuus, jne.), että nuoret ja nuoret aikuiset kritisoivat medioiden sisältöjen keventymistä. Osittain ilmiö saattaa selittyä sillä, että median tarjoama sisältö koetaan pinnallisemmaksi siitä syystä, että laadukasta sisältöä on yhä helpompaa löytää internetistä, jolloin keskinkertainen asiantuntemus verkon ulkopuolella ei enää riitä. Hitaus antaa aikaa asiantuntemukselle, jota nuoret arvostavat, oli kyseessä sitten uutiset tai vaikkapa harrastuksiin ja vapaaaikaan liittyvät teemat. Nuoret mainitsevat haastatteluissa useaan otteeseen toivovansa aikakauslehdiltä taustoittavuutta ja syventävyyttä sekä viittaavat aikakauslehtien kohdalla hitauden mahdollistamaan laadukkuuteen. Mielenkiintoinen haastatteluissa esiin noussut ajatus liittyy myös aikakauslehtien rooliin informaatiotulvan keskellä: aikakauslehti nimittäin kokoaa riittävän harvoin yksin kansiin ne asiat, jotka tulee tietää. 34

35

Aikuisten mediakäyttö. Aikuiset somessa. Mainonta houkuttelee kivijalkaan. Miten mainostaa aikuisille

Aikuisten mediakäyttö. Aikuiset somessa. Mainonta houkuttelee kivijalkaan. Miten mainostaa aikuisille M AIKUISET OPAS MAINOSTAJALLE 50+ KOHDERYHMÄÄN 2 M AIKUISET M AIKUISET 3 4 Aikuisten maa 6 Aikuisten mediakäyttö 10 Motiivit mediakäytölle 12 Mediaan keskittyminen 14 Aikuiset somessa 16 Suhde mainontaan

Lisätiedot

Motiivit mediakäytölle. Aikuisten maa. Aikuisten mediakäyttö. Mediaan keskittyminen. Aikuiset somessa. Suhde mainontaan

Motiivit mediakäytölle. Aikuisten maa. Aikuisten mediakäyttö. Mediaan keskittyminen. Aikuiset somessa. Suhde mainontaan M AIKUISET OPAS MAINOSTAJALLE 50+ KOHDERYHMÄÄN 2 M AIKUISET M AIKUISET 4 6 3 10 Aikuisten maa Aikuisten mediakäyttö Motiivit mediakäytölle 12 14 16 Mediaan keskittyminen Aikuiset somessa Suhde mainontaan

Lisätiedot

Kvalitatiivinen tutkimus mediakäyttäytymisestä ja motiiveista

Kvalitatiivinen tutkimus mediakäyttäytymisestä ja motiiveista Kvalitatiivinen tutkimus mediakäyttäytymisestä ja motiiveista TAMMIKUU 2006 Huvilakatu 25, FIN 00140 Helsinki Tel. +358 9 694 6218, Fax +358 9 694 6328 mail@tutkimuspalvelups.fi 1 SISÄLLYS Sivu 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta Pirjo Rautianen / Moguli pr 1 Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta -tutkimuksen on ideoinut ja toteuttanut uusmediatutkija, FM Pirjo

Lisätiedot

Taiteen markkinatutkimus

Taiteen markkinatutkimus Taiteen markkinatutkimus Raportti kuvataiteen ja taidekäsityön markkinoista Suomessa 01 Johdanto Johdanto Suomessa tehdään kauniita, mielenkiintoisia ja vaikuttavia kuvataideteoksia ja taidekäsityötuotteita.

Lisätiedot

Kohti yksilöllistä mediamaisemaa

Kohti yksilöllistä mediamaisemaa Kohti yksilöllistä mediamaisemaa Kuluttajatutkimukset-hanke Teknologiakatsaus 98/2000 Kohti yksilöllistä mediamaisemaa Kuluttajatutkimukset-hanke (Kultu) Teknologiakatsaus 98/2000 Helsinki 2000 Kilpailukykyä

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

PAINOVOIMAA. painotuote TOIMII! PAINOTUOTTEELLA ON VOIMAA

PAINOVOIMAA. painotuote TOIMII! PAINOTUOTTEELLA ON VOIMAA PAINOVOIMAA 2012 painotuote TOIMII! painettu media on jotain käsinkosketeltavaa, jotain mihin voi keskittyä, jotain mistä voi nauttia. PAINOTUOTTEELLA ON VOIMAA Se alkuperäinen langaton liittymä. Paperi

Lisätiedot

Viestintäalan muutostekijöitä

Viestintäalan muutostekijöitä Viestintäalan muutostekijöitä Esiselvitys Viestinnän Keskusliiton strategiatyöhön 2 3 Sisällysluettelo viestintäalan muutostekijöitä Esipuhe 5 Johdanto 6 Viestintäalan muutostekijöitä 8 Mainonnan kohdentaminen

Lisätiedot

Materiaali on tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen, mutta se on sovellettavissa vanhemmillekin lapsille. Materiaali on suunnattu

Materiaali on tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen, mutta se on sovellettavissa vanhemmillekin lapsille. Materiaali on suunnattu Noin kymmenen askelta Eettiseen mediakulttuuriin Materiaali on tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen, mutta se on sovellettavissa vanhemmillekin lapsille. Materiaali on suunnattu lasten

Lisätiedot

Naistenlehdet. & netti. Tutkimus painetun lehden ja nettisivujen rooleista naistenlehti konseptissa

Naistenlehdet. & netti. Tutkimus painetun lehden ja nettisivujen rooleista naistenlehti konseptissa Outi Sonkamuotka Lahden Muotoilu- ja taideinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Multimediatuotanto Opinnäytetyö AMK Kevät 2013 Naistenlehdet & netti Tutkimus painetun lehden ja nettisivujen rooleista

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Annina Huotarinen 2011 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN SUUNNITTELU

FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN SUUNNITTELU Luku: 2 FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN SUUNNITTELU FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN VAIHEET ko on laadittava kattavaksi, muttei liian yksityiskohtaiseksi, jotta olennaiset kokonaisuudet eivät jäisi pienten detaljien varjoon

Lisätiedot

Median tulevaisuus. yhteisöllistyvä media

Median tulevaisuus. yhteisöllistyvä media Median tulevaisuus yhteisöllistyvä media 2012 Median tulevaisuus - Sisällysluettelo yhteisöllistyvä media Tärkeimmät tulokset 3 Lehtien tilaus ja mediapalveluiden käyttö 9 Puhelimet ja lukulaitteet 24

Lisätiedot

Digitalisoituvan viestinnän monet kasvot

Digitalisoituvan viestinnän monet kasvot Digitalisoituvan viestinnän monet kasvot Kuluttajatutkimukset-hanke Teknologiakatsaus 118/2001 Digitalisoituvan viestinnän monet kasvot Teknologiakatsaus 118/2001 Helsinki 2001 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Hyvän verkkosisällön opas Versio 1.0 12.11.2012

Hyvän verkkosisällön opas Versio 1.0 12.11.2012 Hyvän verkkosisällön opas Versio 1.0 12.11.2012 1/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012 HYVÄN VERKKOSISÄLLÖN OPAS Tässä materiaalissa käsittelemme hyvää verkkosisältöä ja verkkokirjoittamisen tapoja ja tyylejä,

Lisätiedot

Vuosi, jona Alma Media keskittyi olennaiseen.

Vuosi, jona Alma Media keskittyi olennaiseen. Vuosi, jona Alma Media keskittyi olennaiseen. Sisältö Avainluvut 3 Kirje toimitusjohtajalta 4 Vuosi lyhyesti 6 Strategia 7 Segmenttitulokset 8 Talous ja tulos 10 Mediatoimiala 12 Markkinapaikat 16 Journalistin

Lisätiedot

Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina

Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina MEDIAKASVATUSTA NUORILLE Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina Petri Mäkinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

Vierailijaprofessori Hannu Pulkkinen Läksiäisluento 28.4.2011 Syventymisestä vilkuiluun miten käy sanomalehden?

Vierailijaprofessori Hannu Pulkkinen Läksiäisluento 28.4.2011 Syventymisestä vilkuiluun miten käy sanomalehden? Vierailijaprofessori Hannu Pulkkinen Läksiäisluento 28.4.2011 Syventymisestä vilkuiluun miten käy sanomalehden? Hyvät kuulijat! 1900-luvulla syntyi moderni lehtityyppi, jonka ideaalina oli tarjota ammattijournalistien

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

Mediakasvatuksen työkirja. Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Mediakasvatuksen työkirja. Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla Mediakasvatuksen työkirja Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka

Lisätiedot

Olet mitä luet Koulujen aikakauslehtipäivä 13.11.2008 Oppimateriaali

Olet mitä luet Koulujen aikakauslehtipäivä 13.11.2008 Oppimateriaali Olet mitä luet Koulujen aikakauslehtipäivä 13.11.2008 Oppimateriaali I Aikakauslehti opetuksessa Tässä materiaalissa nostetaan esiin erityisesti lehtijuttujen ihmisiä: toimittajia, haastateltavia ja vähän

Lisätiedot

Journalismin vastakohtia

Journalismin vastakohtia 1 TIEDAJ1A Journalismin käytännöt -luentosarja Journalistiikan vierailijaprofessori Hannu Pulkkinen, avajaisluento 3.9.2010 Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos hannu.pulkkinen@uta.fi Journalismin

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003. Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä

Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003. Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003 Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä Sanna Raudaskoski YTM, tutkija Ilkka Arminen VTT, professori

Lisätiedot

Odotuksen tuntua. Medo-projektin loppuraportti. Erkki Kupari. Projektin rahoittaja on Opetusministeriö. Arcada, Helia, Stadia

Odotuksen tuntua. Medo-projektin loppuraportti. Erkki Kupari. Projektin rahoittaja on Opetusministeriö. Arcada, Helia, Stadia Odotuksen tuntua Medo-projektin loppuraportti Erkki Kupari Projektin rahoittaja on Opetusministeriö Arcada, Helia, Stadia Tiivistelmä Viestintäalalla on selvää odotuksen tuntua. Kaksi vuotta kestänyt taloudellinen

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Anni Jyrinki Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä Tiedeviestinnän pro gradu

Lisätiedot