Aikakauslehti Arjen luksusta Nuorten asenteet ja käyttäytyminen aikakauslehtien ja intermedian leikkauspisteessä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikakauslehti Arjen luksusta Nuorten asenteet ja käyttäytyminen aikakauslehtien ja intermedian leikkauspisteessä."

Transkriptio

1

2 Aikakauslehti Arjen luksusta Nuorten asenteet ja käyttäytyminen aikakauslehtien ja intermedian leikkauspisteessä.

3 Aikakauslehti arjen luksusta Nuorten asenteet ja käyttäytyminen aikakauslehtien ja internetin leikkauspisteessä Tutkimuksen tavoitteena oli Selvittää, minkä aikakauslehden käyttöliittymän nuoret mieluiten valitsevat Miksi he käyttävät aikakauslehtiä ja mitä odottavat niiden sisällöltä Kvantitatiivinen data: Itellan Nuoret ja media tutkimus, jossa haastateltiin vuotiasta nuorta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastateltiin kvantitatiivisen datan pohjalta valittuja vuotiaita nuoria Yhteensä 9 ryhmähaastattelua järjestettiin maaliskuussa Haastateltavat tulivat pääkaupunkiseudulta. Haastateltavia oli yhteensä 57. 3

4 Jotta voisimme ymmärtää paremmin nuorten odotuksia aikakauslehtien verkkosivuista ja niiden kehittämisen suuntaviivoista, on syytä tarkastella ensin aikakauslehtiä kokonaisuutena. Painetun ja sähköisen käyttöliittymän mahdollisuudet tukea ja täydentää toisiaan määrittyvät sen kautta, millä tavalla nuoret lukijat määrittelevät painetun aikakauslehden ja internetin roolin elämässään. Ennen aikakauslehtien verkkosivujen kehittämiseen liittyvää pohdintaa määrittelemmekin taustaksi nuorten käsityksiä aikakauslehden roolista mediamaailmassa. 4

5 Aikakauslehti kokoaa riittävän harvoin yksiin kansiin ne asiat, jotka tulee tietää. Ja usein vieläpä asiantuntevasti. 5

6 Nuoret kokevat hitaamman toimituksen rytmin aikakauslehtien vahvuutena. Hitaamman toimituksen takia pystytään tekemään laadukkaampaa sisältöä. Ihanaa, kun lehti tulee vain harvoin! Ettei jotain mene ohi. Aikakauslehdet syventävät ja taustoittavat. Niillä on mahdollisuus pidempään aikaperspektiiviin. Lehdillä aikaa syventävyyteen hitauden takia Aikakauslehdet ei ole niin pintapuolisia kuin muut mediat Kaikki muut mediat on kokoajan online ja reaaliaikaisia. 6

7 AIKAKAUSLEHTIIN KOHDISTUVAT ROOLIODOTUKSET Haastateltavat ilmaisevat voimakkaasti, että aikakauslehtien tehtävä on tuottaa hyvin taustoitettua ja kontekstiin liitettyä tietoa ajankohtaisista asioista. Aikakauslehtien tehtävänä tulee heidän mielestään olla asiantuntevan, analyyttisen ja kriittisen tiedon tarjoaja. Nuorten mielestä aikakauslehdet parhaimmillaan altistavat uusille näkökulmille ja laajentavat maailmankuvaa. Uusia näkökulmia ja ideoita toivotaan sekä asialliseen että viihteelliseen sisältöön. 7

8 Nuoret toivovat aikakauslehdiltä asiantuntevaa ja analyyttista tietoa ja uusia näkökulmia. Sais olla kriittisempää! Enemmän asiaa, vähemmän potaskaa. Haluan olla analyyttinen ja mediakriittinen ja lukea rivien välistä. Haluan keskittyä lukemiseen. Haluaisin, että lehdet menisivät syvällisempään ja analyyttisempään suuntaan. Laaja ajateltu artikkeli. Ajatusten herättäminen. Et esitettäis sama asia monesta eri näkökulmasta. Lukijoiden aktivoiminen eri tavalla kuin mitä lehdet nyt tekee. Et siinä artikkelissa olis sitä keskustelua jo itsessään. Kaipaan pituutta ja syvyyttä. Kriittinen lehti, joka ottaa arkisiin asioihin kantaa. Syvällisemmin oikeisiin uutisaiheisiin. Enemmän tutkivaa journalismia. 8

9 AIKAKAUSLEHDET AJAN HERMOLLA Aikakauslehtien suhteellisen verkkaisesta ilmestymisaikataulusta huolimatta tutkittavat eivät koe suhteellisen hitauden tarkoittavan ajan hermolta tippumista. He uskovat, että asiantuntevat toimittajat pysyvät uusien ilmiöiden jäljillä ja välittävät tiedon myös lukijoilleen. Vaikka nuoret viettävät suuren osan ajastaan nopeasti päivittyvässä ja reaaliaikaisessa nettimaailmassa, aikakauslehdet eivät näyttäydy heille hitaana tai jäykkänä mediana. Ilmiö johtuu etupäässä siitä, että painettujen aikakauslehtien ja verkon roolit sekä käyttötilanteet poikkeavat merkittävästi toisistaan. 9

10 Aikakauslehtien käyttömotiivit määrittelevät aikakauslehtien roolia mediakentässä Aikakauslehtien käyttötilanteet liittyvät erottamattomasti painettujen aikakauslehtien rooliin. Aikakauslehden käyttöliittymää pidetään nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa ylivoimaisena. Haastattelut osoittavat, painettua lehteä ei olla valmiita korvaamaan millään sähköisellä ratkaisulla. Käyttöliittymä on merkittävä asia pohdittaessa aikakauslehtien asemaa nuorten mediamaailmassa siitä syystä, että useimmat muut mediat pelaavat itsensä pois useista käyttötilanteista kömpelön käyttöliittymänsä vuoksi. Esimerkkejä kömpelyydestä ovat sanomalehtien koko ja sidonta, jotka sitovat sanomalehden lukemisen useimmiten juuri suurehkon pöydän ääreen. Toisaalta internetissä surffailu vaatii nettiyhteyttä ja sähköä, jolloin ainakin toistaiseksi kodin, koulun ja työpaikan ulkopuolinen netinkäyttö ei usein ole kovin vaivatonta. 10

11 AIKAKAUSLEHTIEN KÄYTTÖTILANTEET White Spaces/ Tyhjät hetket Rentoutuminen Itsensä hemmotteleminen Tiedon haku/sivistävä lukeminen Kotona Muualla kuin kotona Siirtymä tilanteesta toiseen Oma aika Itsensä palkitseminen Työ/ Opiskelu Harrastukset 11

12 AIKAKAUSLEHDET KUULUVAT OLENNAISESTI TYHJIEN HETKIEN TÄYTTÄMISEEN Yllättävän usein haastatteluissa nousee esille se, että aikakauslehdet toimivat tyhjien hetkien täyttäjinä. Jos kotona odotetaan vaikkapa ruoan valmistumista, aikakauslehti poimitaan käteen. Jos koulumatkat taitetaan julkisilla, aikakauslehti sujahtaa monesti laukkuun, jotta matka kuluisi nopeammin. Tällä hetkellä tyhjien hetkien täyttämisessä aikakauslehtien kanssa tasavertaisesti kilpailevat vain radio ja kirjat. Tosin esimerkiksi kirjojen lukeminen näyttää olevan selkeästi aikakauslehtien lukemista harvinaisempi keino tyhjien hetkien täyttämisessä. Mobiilipalvelut eivät ole vielä löytäneet paikkaansa tyhjien hetkien täyttämisessä. Nuoret eivät kykene kuvittelemaan, mitä aikakauslehtien mobiilipalvelut voisivat heille tarjota, koska heillä ei ole kokemusta hyvistä esimerkeistä. 12

13 Aikakauslehdet sopivat tyhjien hetkien täyttämiseen. Luen bussissa lehtiä. Jos siirtyisin sähköiseen lehteen, pitäisi lukemiseen käytetty aika ottaa jostain muualta. Luen lehtiä aina bussissa. Lehteen ei tarvitse keskittyä niin paljon, kirjaan joutuu keskittymään enemmän. Matkustaessa tulee kuitenkin keskeytyksiä. Luen aikakauslehtiä ruokatunnilla. 13

14 AIKAKAUSLEHDET APUNA RENTOUTUMISESSA Yksi vahvimmin aikakauslehtiin liitetyistä mielikuvista on rentoutuminen. Monen nuoren koulu- tai työpäivä kuluu tietokoneen ääressä. Painettu lehti tarjoaa mahdollisuuden irtaantua arjen kiireestä ja syventyä itselle mielekkäisiin asioihin. Aikakauslehtien fyysisyys ja äänettömyys koetaan suureksi vahvuudeksi silloin, kun halutaan rentoutua näyttöpäätteen ääressä vietetyn työ- tai koulupäivän jälkeen. Haastattelujen keskustelut osoittivat, että aikakauslehdet rentouttavat nuoria usein juuri pyrittäessä siirtymään henkisesti tilanteesta toiseen. Töiden jälkeen aikakauslehti auttaa siirtymään vapaa-aikaan tai irrottautumaan hetkeksi arjesta, illalla aikakauslehti taas rauhoittaa ennen nukkumaan käymistä. Rentoutuminen on keskeinen tarve erityisesti nuorten aikuisten mutta myös yhä nuorempien keskuudessa. Usein ajatellaan, että nuoruus on huoletonta ja kiireetöntä aikaa, vaikka todellisuudessa nuoret kokevat runsaasti paineita. Aikaisemmissa tutkimuksissamme nuorten kriittisyys nykyyhteiskunnan arvoja kohtaan on tullut selkeästi esille. Nuoret kritisoivat ainaista stressiä ja kiirettä vastaan sekä suorittamista ja tehokkuusvaatimuksia vastaan. Tästä näkökulmasta katsottuna on helppo ymmärtää, että myös nuoret kokevat keinot rentoutua erittäin tärkeiksi. 14

15 Aikakauslehdet ovat apuväline rentoutumiseen. Aivot narikkaan [Aikakauslehtien] käyttöliittymä on uskomattoman hyvä. Siinä ei tarvitse sähköä. Uutiset ovat negatiivisia ja ahdistavia, aikakauslehtien tehtävä on rentouttaa ja viihdyttää. Istun muutenkin niin paljon koneella. En halua viettää vapaa-aikaa netissä. Välillä kun tulee niitä päiviä, kun on 8 tuntia koneella, sit sen jälkeen haluaa lukea sitä lehteä. toinen todellisuus, toinen maailma, illuusiomaailma, barbimaailma 15

16 AIKAKAUSLEHDET ASIANTUNTIJANA Aikakauslehti valitaan omien kiinnostuksen kohteiden, elämäntyylin tai elämänvaiheen mukaan. Jo lähtökohtaisesti aikakauslehdet käsittelevät siis aihepiirejä, joihin lukijoilla on jonkinlaista kosketuspintaa: omia kokemuksia tai jopa syvällistä tietoa. Aikakauslehtien asiantuntijuuden vaatimus nuorisokohderyhmässä kumpuaa juuri tästä lähtökohdasta. Nuoret odottavat, että aikakauslehdet tarjoavat heille asiantuntevaa tietoa ja näkemyksiä heidän kiinnostuksen kohteistaan, joihin he itsekin ovat usein jo perehtyneet melko syvällisesti. Nuoret janoavat jatkuvasti uutta tietoa ja uusia näkemyksiä, joita vain asiantuntevat ja näkemykselliset toimittajat kykenevät heille tarjoamaan. Internet on asettanut aikakauslehdet haasteelliseen asemaan, koska se on helpottanut syvällisen ja asiantuntevan tiedon löytämistä. Aikakauslehdet voivat kuitenkin asiantuntevan toimitustyön kautta tarjota nuorille jotakin, minkä nuoret kokevat erittäin merkitykselliseksi relevantin tiedon löytämistä ja jäsentämistä, analysoimista ja taustoittamista heidän puolestaan. Nuoret kertovat, että toimittajat ovat aikakauslehtien ehdoton kilpailuetu toimittajan näkökulmaa ei voi korvata. Haastateltujen keskuudessa on hyvin yleistä seurata tiettyjä toimittajia ja heidän juttujaan. Toimittajien kautta nuoret muodostavat aikakauslehteen henkilökohtaisemman suhteen. 16

17 Nuoret odottavat aikakauslehdiltä asiantuntijuutta. Mä oon nähnyt tän jo puoli vuotta sitten, ja nyt tää esitellään uutena! Pitää olla ajan tasalla! Pitää olla kartalla! Haluaisin oppia omasta kiinnostuksen kohteesta, ja siitä olisin valmis maksamaankin. Tietokonealan lehdet tiedonhakumielessä. Toimittajan rooli on olla asiantuntija. 17

18 Asiantuntevat toimittajat ovat nuorille tärkeitä. Olen seurannut Kai Laaksosta eri lehtiin. Niko Nirvi ja Kai Laaksonen! Niko Nirvi! Toimittajan näkökulmaa ei voi korvata. Seuraan kolumnisteja. Toimittajan persoonallisuus, sitä kaipaa. Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Tommy Lindgren Seuraan autolehtien toimittajia. Tän arvostelua en halua edes lukea, ja taas tän arvosteluun kannattaa luottaa. Sen sanaan voi luottaa. Tuulilasissa asiantuntemus autoalasta on laajaa ja syvää. Sitä ei löydä netistä. Tietokone lehdissä tiettyjen kolumnistien jutut on pakko lukea aina. Niissä on aina asiaa. Siirryin Mbitin verkkosivuilta Tietokone-lehden verkkosivuille hyvien kirjoittajien takia. Mulle oli kauhee pettymys et kaikki Trendin kolumnistit vaihdettiin. Kun oli jo niin kiintynyt niihin. 18

19 AIKAKAUSLEHTIEN KOHDALLA ASIA ON USEIN VIIHDETTÄ Rentoutuminen liitetään kaiken kaikkiaan erittäin voimakkaasti aikakauslehtien rooliin. Rentoutumisesta puhuttaessa on syytä pitää mielessä se, että asiantuntemus ja syvällisyys eivät ole viihteellisyyden ja rentoutumisen vastakohtia. Toisin sanoen rentouttava ja viihdyttävä sisältö on varsin usein hyvin asiantuntevaa. Jos esimerkiksi nuori mies haluaa rentoutua, hän saattaa arvostaa peli- tai tietokonelehden asiantuntemusta, syvällisyyttä ja hyvin kirjoitettuja juttuja ja kaihtaa kevyen viihteellistä sisältöä. Hän saattaa lukea asiantuntevaa ja syvällistä juttua pelimaailmasta yhtä todennäköisesti kuin hän voi lukea esimerkiksi sarjakuvia rentoutumistarkoituksessa. Omiin kiinnostuksen kohteisiin liittävä syvällinenkin tieto on monesti viihdyttävää. Nuorten kaipuu syvälliseen ja analyyttiseen sisältöön ei siis tarkoita sitä, etteivätkö nuoret kaipaa viihteellistä sisältöä. Kevyen hömpän sijaan nuoret kaipaavat viihteen ja asian välistä harmoniaa, koska ne eivät aikakauslehtien kohdalla ole toisiaan poissulkevia asioita. 19

20 AIKAKAUSLEHDET ARJEN LUKSUSTUOTTEENA Aikakauslehdet ovat nuorille apuvälineitä rentoutumiseen, työ ja koulukiireiden tai sosiaalisten paineiden unohtamiseen ja arjesta irrottautumiseen. Itsensä hemmotteleminen ja oman ajan ottaminen silloin tällöin kiireen keskellä ovat jaksamisen edellytyksiä. Nuoret kertovatkin, että aikakauslehti liittyy erityisiin hetkiin, itsensä palkitsemiseen ja hemmotteluun ja oman ajan ottamiseen. Aikakauslehtiin liitetään siis erittäin vahvoja merkityksiä arkipäivän luksustuotteena tai mielihyvätuotteena. Niihin ladataan odotuksia arkipäivien kohokohtina ja palkintoina. Arkipäivän luksustuotteen aikakauslehdistä tekee se, että se sopivan edullinen, mutta sopivan kallis. Aikakauslehti ei ole nuorille sopivan hintainen päivittäin ostettavaksi, mutta sen koetaan olevan sopivan hintainen palkinto itselle silloin tällöin. Luksustuotteen aikakauslehdistä tekevät tuotteen fyysisyys, visuaalisuus, paperin laatu ja mielikuva tuotteen laadukkuudesta. 20

21 Painettu aikakauslehti on ylivoimainen käyttöliittymä Painettu lehti on kaikkien lukijasegmenttien mielestä ylivoimainen käyttöliittymä. Yksi painetun lehden käyttöliittymän ylivoimaisuutta aikakauslehtien kohdalla selittävä tekijä on aikakauslehtien käyttötavat ja niihin liitetyt mielikuvat. Painetun lehden käyttöliittymä pystyy tarjoamaan paljon sellaista, mitä verkkoympäristö ei ole pystynyt haastamaan. Painettuun lehteen käyttöliittymänä liitetään positiivisia mielikuvia rentoutumisesta, itsensä hemmottelusta ja tyhjien hetkien täyttämisestä. 21

22 Verkossa lehtien kohdalla on vaara, että hyvät pitkät reportaasit lyhenisivät internetille tyypilliseen muotoon. Et esimerkiksi Hesarista muuttuis netissä Metro-lehdeksi. Printissä ei ole ääntä eikä liikettä. Se on hyvä. Verkon kautta ei välity lämpö. Mun kohdalla netti ei tule korvaamaan lehteä. Sähköinen lehti on niin lähellä, mutta niin kaukana. Painettuun lehteen liitetään mielikuvia Rentoutumisesta Itsensä hemmottelusta VAPAIDEN? hetkien täyttämisestä 22

23 Työ/Opiskelu Vapaa-aika Monen normaalipäivä on 8 h koneella. Tilanteen muutos Vapaa-ajalla halutaan mahdollisesti tehdä jotain muuta kuin olla koneella. 23

24 NÄKÖISLEHTIEN KÄYTETTÄVYYS KOETAAN HUONOKSI Ruudulta ei välttämättä jaksa lukea samalla tavalla yhtä pitkiä juttuja. Näköislehti ei vaan toimi ruudulla. Painetussa lehdessä sisältö on helpompi nähdä kokonaisuutena, sitä on helppo selailla eteenpäin ja taaksepäin. Näköislehtien käytettävyys koetaan huonoksi siksi, että Näköislehti = Käyttöliittymä toisen käyttöliittymän sisällä 24

25 Näköislehdet tällaisinaan eivät tarjoa mitään lisäarvoa painetulle lehdelle. Aikakauslehtien verkkosivut ja - palvelut Verkkoympäristön potentiaali käyttöliittymälle ominaisilla tavoilla toteutettuna 25

26 Aikakauslehtien kohdalla ideaali tilanne YKSI TUOTE =? Monta käyttöliittymää, jotka tukevat toisiansa käyttöliittymille ominaisilla tavoilla 26

27 Aikakauslehtien verkkosivujen tehtävä haastateltujen puheessa Painettua lehteä taustoittava ja tukeva materiaali Painetun lehden juttuaiheita taustoittava lisätieto ja lisämateriaali Selkeä hakupalvelu Asiantuntijuus esimerkiksi lehden aihepiirin uutistenseurannan, vertailupalveluiden, blogien tai keskustelupalstojen muodossa White Spaces VAPAIDEN hetkien täyttämiseen sopiva sisältö Viihteellisyys Testit Kilpailut Osallistuminen Vertaisryhmän kohtaaminen Mahdollisuus osallistua Mahdollisuus vaikuttaa Mahdollisuus tuottaa sisältöä Mahdollisuus keskustella asiantuntijan kanssa Samoista asioista kiinnostuneiden vertaisten kohtaaminen Vertaisryhmän tieto ja kokemukset, omaisuus Joukkojen viisaus Kirpputori Vertaisryhmän tuoma tuki 27

28 NUORET SUHTAUTUVAT AIKAKAUSLEHTIMAINONTAAN POSITIIVISEMMIN KUIN MAINONTAAN VERKKOYMPÄRISTÖSSÄ Nuorten suhtautuvat melko positiivisesti printtimainontaa kohtaan, mutta mainontaan verkossa he suhtautuvat sen sijaan erittäin kriittisesti. Erityisesti he kiinnittävät huomiota verkkomainosten aggressiivisuuteen ja tungettelevuuteen, epärehellisyyteen sekä siihen, jos verkkomainonta häiritsee tai hidastaa sitä, mitä koneella ollaan parhaillaan tekemässä. Verkkomainontaan liitetty negatiivinen piirre on myös se, jos mainos edellyttää sen kokijalta jonkinlaista reagoimista, esimerkiksi mainoksen sulkemista. 28

29 MILLAINEN ON HYVÄ MAINOS? On helppo tunnistaa mainokseksi Esiintyy oikeassa asiayhteydessä Lähde: Kansallinen Nuorisotutkimus 07/08 Hyvä mainos On yllätyksellinen On kekseliäs On humoristinen Liittyy nuoren kiinnostuksen kohteisiin Herättää ajattelemaan Ei aliarvioi Ei ole ärsyttävä Ei tyrkytä Tarjoaa nopeasti ja vaivattomasti lisätietoa 29

30 10 keskeistä tulosta

31 1. Painettu aikakauslehti on nuorten mielestä ylivoimainen käyttöliittymä. 2. Aikakauslehden fyysisyys, visuaalisuus ja paperin laatu tekevät siitä arjen luksustuotteen. Se koetaan itsensä palkitsemisen välineeksi. Sen sivuilla alkaa toinen todellisuus. 3. Hitaus on aikakauslehtien kilpailuetu: aikakauslehdet koetaan viimeiseksi korkean laadun ja asiantuntijuuden saarekkeeksi nopeutuvassa ja ohentuvassa mediatarjonnassa. 31

32 4. Nuorten mielestä näköislehti ei toimi verkossa. Painetun lehden ja sähköisten palveluiden toivotaan muodostavan paketin, jossa kaikilla on toisia täydentävä roolinsa. 5. Aikakauslehtien verkkosivujen tehtävä on tukea ja taustoittaa painetun lehden sisältöjä. Tällaisia sivuja on nuorten mielestä kuitenkin vasta vähän verkossa. 6. Samalla tavalla kuin nuoret säilyttävät painettuja lehtiä, on heillä tarve säilyttää aikakauslehtien sisältöä myös sähköisessä muodossa. 32

33 7. Nuorten mielestä aikakauslehtien paras mainos on lehti itse. 8. Nuoret odottavat aikakauslehdeltä asiantuntijuutta. Nuoret miehet kokevat naisia vahvemmin saavansa sitä aikakauslehdiltä. 9. Kahdeksan tunnin koneella istumisen jälkeen nuoret haluavat jotain aivan muuta. 10. Nuoret ymmärtävät viihteen laajasti, ei vain janana, jonka toisessa päässä on tieto. Myös rentouttava ja viihteellinen sisältö voi olla hyvin asiantuntevaa. 33

34 AIKAKAUSLEHDET LAADUKKUUDEN SAAREKKEENA NOPEASYKLISESSÄ MEDIAMAAILMASSA Painetun aikakauslehden rooli nuorten mediamaailmassa on varsin mielenkiintoinen, sillä nuoret kokevat painettujen lehtien ilmestymisaikataulusta johtuvan suhteellisen hitauden merkittäväksi vahvuudeksi. Nopealla syklillä toimivien medioiden täyttämässä mediamaailmassa aikakauslehtien koetaan edustavan saareketta, jota nopeudesta ja kiireestä johtuva sisällön pinnallisuus ja ohuus eivät ole tartuttaneet. Aikakauslehtien toimitusajan suhteellisen hitauden koetaan mahdollistavan asiantuntevan, syvällisen ja taustoitetun tiedon tuottamisen paremmin kuin niissä medioissa, jotka selkeästi pyrkivät reaaliaikaisuuteen. Muista tutkimuksista tiedämme (KNT Media, Printtimedian tulevaisuus, jne.), että nuoret ja nuoret aikuiset kritisoivat medioiden sisältöjen keventymistä. Osittain ilmiö saattaa selittyä sillä, että median tarjoama sisältö koetaan pinnallisemmaksi siitä syystä, että laadukasta sisältöä on yhä helpompaa löytää internetistä, jolloin keskinkertainen asiantuntemus verkon ulkopuolella ei enää riitä. Hitaus antaa aikaa asiantuntemukselle, jota nuoret arvostavat, oli kyseessä sitten uutiset tai vaikkapa harrastuksiin ja vapaaaikaan liittyvät teemat. Nuoret mainitsevat haastatteluissa useaan otteeseen toivovansa aikakauslehdiltä taustoittavuutta ja syventävyyttä sekä viittaavat aikakauslehtien kohdalla hitauden mahdollistamaan laadukkuuteen. Mielenkiintoinen haastatteluissa esiin noussut ajatus liittyy myös aikakauslehtien rooliin informaatiotulvan keskellä: aikakauslehti nimittäin kokoaa riittävän harvoin yksin kansiin ne asiat, jotka tulee tietää. 34

35

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla

KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla RESEARCH & ANALYSIS OF MEDIA (RAM) Yli 1 000 asiakasta TV, radio, online ja printtimediat Uniikki 70 miljoonaa haastattelua Puoli miljoonaa

Lisätiedot

VIRTUAALISEN JA FYYSISEN MAAILMAN LEIKKAUSPISTEESSÄ. Mikko Ampuja 15/30 Research

VIRTUAALISEN JA FYYSISEN MAAILMAN LEIKKAUSPISTEESSÄ. Mikko Ampuja 15/30 Research VIRTUAALISEN JA FYYSISEN MAAILMAN LEIKKAUSPISTEESSÄ Mikko Ampuja 15/30 Research OSA 1: NUORISO JA TULEVAISUUS OSA 2: MEDIAMYYTIT JA NUORTEN NETTIRUTIINIT OSA 3: VERKKOYHTEISÖIHIN KUULUMISEN MOTIIVIT Tulevaisuuden

Lisätiedot

50+ suomalaiset Mediakäyttö, mainonnan toimivuus & kuluttaminen

50+ suomalaiset Mediakäyttö, mainonnan toimivuus & kuluttaminen 50+ suomalaiset Mediakäyttö, mainonnan toimivuus & kuluttaminen M aikuiset - tutkimuksen toteutus SYVÄHAASTATTELUT MEDIAKÄYTÖSTÄ Huhtikuu N=6 Naiset n= 3 Miehet n= 3 SYVÄHAASTATTELUT MAINONNASTA Huhti-toukokuu

Lisätiedot

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto Uudet lukemisen tavat Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki 23.1.2013 Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto eliisa.vainikka@uta.fi PISA-tulosten kehitys 2000-2012 Erinomaisten lukijoiden osuus

Lisätiedot

Tottumukset. Tarpeet ja tunteet. Kontekstit. Printti & Digi. Aikakauslehtihetki. Tutkimus. Aikakausmedia & 15/30

Tottumukset. Tarpeet ja tunteet. Kontekstit. Printti & Digi. Aikakauslehtihetki. Tutkimus. Aikakausmedia & 15/30 Tottumukset Tarpeet ja tunteet Kontekstit Tutkimus Aikakauslehtihetki Printti & Digi Aikakausmedia & 15/30 3 Vaihe 1.1 Kvalitatiivinen Vaihe 1.2 Kvalitatiivinen Vaihe 2.0 Kvantitatiivinen Haastattelut

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013.

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Median tulevaisuus alan murroksessa Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Media on historiallisessa murroksessa Murros on teknologialähtöinen. Sen ilmentymä on internet ja uusi mobiiliteknologia.

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Helsingin Sanomat Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Pohjoismaiden suurin painettu sanomalehti tavoittaa päivittäin 742 000 ja viikoittain yli miljoona lukijaa. Laatujournalismin edelläkävijä,

Lisätiedot

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva KALEVA Suurin media-alan konserni Pohjois-Suomessa tarjoaa asiakkailleen tuoreita uutisia, kiinnostavia juttuja ja hyödyllisiä

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

VERKON. Taloustutkimus Oy

VERKON. Taloustutkimus Oy VERKON SISÄLLÖT 2011 Taloustutkimus Oy TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus Oy on tehnyt Verkon sisällöt -tutkimuksen yhteistyössä Vapa Median kanssa. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa

Lisätiedot

Nuoret mediatoimijoina

Nuoret mediatoimijoina Nuoret median käyttäjinä ja tulkitsijoina Viestinnän n Keskusliiton syysseminaari Kaisa Osola, Kallion lukio 1.12.2011 Nuoret median käyttäjinä ja tulkitsijoina Nuoret mediatoimijoina Millaiset sisäll

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Nuorten mediankäyttötapoja

Nuorten mediankäyttötapoja Mediakritiikkiprojekti Nuorten mediankäyttötapoja Sinituuli Suominen Haluan mediakritiikkiprojektini avulla lisää tietoa nuorten lehdenlukutottumuksista. Kiinnostavatko lehdet edelleen Internetistä huolimatta?

Lisätiedot

Natiivimainonta uutismedioissa: Suomen parhaat työkalut tuloksekkaan natiivimainonnan tekemiseen. Santtu Kottila & Sanna Valkeejärvi 3.6.

Natiivimainonta uutismedioissa: Suomen parhaat työkalut tuloksekkaan natiivimainonnan tekemiseen. Santtu Kottila & Sanna Valkeejärvi 3.6. Natiivimainonta uutismedioissa: Suomen parhaat työkalut tuloksekkaan natiivimainonnan tekemiseen Santtu Kottila & Sanna Valkeejärvi 3.6.2015 1 4 June 2015 Kaupallinen sisältöyhteistyö Natiivimainonta?

Lisätiedot

Tietoa Vuokraovi.com-palvelusta

Tietoa Vuokraovi.com-palvelusta Tietoa Vuokraovi.com-palvelusta Vuokraovi.com on Suomen suosituin vuokra-asuntojen verkkopalvelu. Palvelu kokoaa yhteen maan parhaan vuokra-asuntotarjonnan sekä kattavan valikoiman vuokrattavia loma-asuntoja.

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

Johdanto. Kohderyhmänä ovat 25-50-vuotiaat suomalaiset.

Johdanto. Kohderyhmänä ovat 25-50-vuotiaat suomalaiset. Johdanto Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ensinnä lukijan suhdetta omaan itselle tilattuun aikakauslehteen: Mitä oma lehti antaa lukijalleen? Miksi se on tärkeä? Millainen on tilausvarmuus jatkossa?

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Mitä mediassa tapahtuu?

Mitä mediassa tapahtuu? Mitä mediassa tapahtuu? 12 maakuntalehden yhteistä valtakunnallista toimitusta rakentava päätoimittaja Matti Posio Lännen Media Oy Northern Glow, Oulu 29.8.2014 Tulevaisuus on jo täällä. Se on vain jakautunut

Lisätiedot

Medialiitto. Valeuutistutkimus Tanja Herranen

Medialiitto. Valeuutistutkimus Tanja Herranen Medialiitto Valeuutistutkimus 2017 14.11. 2017 Tanja Herranen Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten mielipiteitä uutisoinnin luotettavuudesta Suomessa. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

Maksullisen sisällöt tulevat katoavatko silmäparit, paraneeko laatu? Maksullisen sisällön vaikutus median yleisöön. Johanna Suhonen 26.2.

Maksullisen sisällöt tulevat katoavatko silmäparit, paraneeko laatu? Maksullisen sisällön vaikutus median yleisöön. Johanna Suhonen 26.2. Maksullisen sisällöt tulevat katoavatko silmäparit, paraneeko laatu? Maksullisen sisällön vaikutus median yleisöön Johanna Suhonen 26.2.2013 Sisältöasiakkuudet palaavat Printtilevikkien lasku on saanut

Lisätiedot

Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus 2015 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Tutkimuksen toteutus Arkkitehti-lehti lukijatutkimus 2015 Tiedonkeruun ajankohta: 16.9-9.10.2015 Kohderyhmä & vastaajarekisteri:

Lisätiedot

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sanoma & TNS Gallup helmimaaliskuussa 2016 Vastaajia 1286 Sisältö Älylaitteiden omistus

Lisätiedot

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Ajattelun muuttaminen on ZestMarkin työtä VANHA AJATTELU JA VANHA TOIMINTA " ZestMark on nuorten valmentamisen ja oppimistapahtumien asiantuntija.

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Maailmankansalainen ja media

Maailmankansalainen ja media Maailmankansalainen ja media Pirjo-Riitta Puro 14.5.2008 Sanomalehtien Liitto n. 200 jäsenlehteä joista 53 ilmestyy 4-7 kertaa viikossa joista n. 150 paikallislehteä toimialajärjestö jäsenlehtien yhteislevikki

Lisätiedot

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT 2 Miksi kuluttaja / käyttäjänäkökulma on mielenkiintoinen? Jokainen käyttäjä havainnoi teknologian

Lisätiedot

KUN PAPERI EI RIITÄ PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 10.9.2014 RIIKKA VENÄLÄINEN

KUN PAPERI EI RIITÄ PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 10.9.2014 RIIKKA VENÄLÄINEN KUN PAPERI EI RIITÄ PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 10.9.2014 RIIKKA VENÄLÄINEN KAIKESTA TULEE DIGITAALISTA. Digiraha on paperirahaan verrattuna keskimäärin vielä nappikauppaa. Kotimaisten sanomalehtien kuluttaja-

Lisätiedot

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Tulevaisuuden sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut kunnissa 9.10.2013 Tanja Rantanen erityisasiantuntija Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

Miehen paikka, omaishoitoa miesten näkökulmasta seminaari 8.4.2014 Tampere

Miehen paikka, omaishoitoa miesten näkökulmasta seminaari 8.4.2014 Tampere Miehen paikka, omaishoitoa miesten näkökulmasta seminaari 8.4.2014 Tampere Tarve toimia! Toiminta on yhtä tärkeää kuin ruoka ja juoma. Jokaisella tulisi olla fyysistä ja henkistä toimintaa, josta nauttii

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA. Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009.

SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA. Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009. SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009. Sanomalehteä useita kertoja lukevat suomalaisnuoret menestyivät kansainvälisessä PISA-tutkimuksessa

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

Journalistitutkimus 2010 Lehtimedian tulevaisuus tekijänäkökulmasta

Journalistitutkimus 2010 Lehtimedian tulevaisuus tekijänäkökulmasta Journalistitutkimus 2010 Lehtimedian tulevaisuus tekijänäkökulmasta Kari Elkelä, Itella BI Heikki Nikali, Itella BI Markus Keränen, 15/30 Research Oy Riikka Lätti, 15/30 Research Oy Research series - Tutkimussarja

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Tutkimuksessa u haastateltiin t City Cty lehden säännöllisiä 15

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2017 KOTITALON LUKIJAT

Lukijatutkimus 2017 KOTITALON LUKIJAT Lukijatutkimus 2017 KOTITALON LUKIJAT Toteutus Tiedonkeruu 15.12.2017 9.1.2017 Vastaajia 405 (2015: 196) Uutiskirjerekisteri + tilaajarekisteri Suosittelu Kotitalo-lehden jokaisessa numerossa on paljon

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

Mediamaailman haasteet Viestintä edunvalvonnassa A G R O S E N I O R I T 1. 1 2. 2 0 1 5 M I K A E L P E N T I K Ä I N E N

Mediamaailman haasteet Viestintä edunvalvonnassa A G R O S E N I O R I T 1. 1 2. 2 0 1 5 M I K A E L P E N T I K Ä I N E N Mediamaailman haasteet Viestintä edunvalvonnassa A G R O S E N I O R I T 1. 1 2. 2 0 1 5 M I K A E L P E N T I K Ä I N E N Murros muuttaa maailman Murros on teknologialähtöinen. Sen ilmentymä on internet

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. Toteutimme kolmivaiheisen tutkimuksen

Tutkimuksen toteutus. Toteutimme kolmivaiheisen tutkimuksen Sähköisten lukulaitteiden markkina Kolmiosainen tutkimus suomalaisen lukulaitemarkkinan kehityksestä ISO 9001 -sertifioitu TNS Gallup Digital Sisällys sivu Tutkimuksen toteutus 3 Sähköisen lukulaitteen

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n yhtiökokous. Kai Telanne, toimitusjohtaja

Alma Media Oyj:n yhtiökokous. Kai Telanne, toimitusjohtaja Alma Media Oyj:n yhtiökokous Kai Telanne, toimitusjohtaja 1 Esityksen sisältö Uutisvuosi 2009 Toimintaympäristö 2009 Alma Media vaikeassa markkinatilanteessa Tulos 2009 Alma Media tänään Strategia tulevaan

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Mediafakta 2016 10/2015

Mediafakta 2016 10/2015 Mediafakta 2016 10/2015 Levikki, lukijamäärä ja ilmestyminen Ilmestyy 18 kertaa vuodessa. Koneviestin levikki on 31 103 kpl LT 2014 / Media Audit Finland Koneviestillä on 174 000 lukijaa KMT AL Kevät 2015

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus 2015 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Tutkimuksen toteutus Arkkitehtiuutiset lukijatutkimus 2015 Tiedonkeruun ajankohta: 29.9-16.10.2015 Kohderyhmä & vastaajarekisteri: Arkkitehtiuutiset

Lisätiedot

Sanoma News Kesäedut 10.6.-11.8.2013

Sanoma News Kesäedut 10.6.-11.8.2013 Sanoma News Kesäedut 10.6.-11.8.2013 Ilta-Sanomat, Taloussanomat & ITviikko ILTA-SANOMIEN KESÄEDUT 10.6. -11.8.2013 4+1 Osta neljä, saat viidennen ilmoituksen veloituksetta. IS Sunnuntai, TV-lehti, Teemalehdet,

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot

Magazine the Link to Online 30.9.2010

Magazine the Link to Online 30.9.2010 Magazine the Link to Online 30.9.2010 Magazine the Link to Online Eri medioiden kyky ohjata kuluttajia verkkoon Verkko-ostaminen ja aikakauslehdet osana ostoprosessia SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu Tutkimus

Lisätiedot

Aikakauslehdet ja Internet. Mervi Raulos TNS Gallup Oy

Aikakauslehdet ja Internet. Mervi Raulos TNS Gallup Oy Aikakauslehdet ja Internet Mervi Raulos TNS Gallup Oy Internet-käyttäjien määriä 2000-luvulla Lähde: Online Trends syksy 2004 Käyttänyt Internetiä edellisen kuukauden aikana: Syksy 2000 2.234.000 Syksy

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

Journalismin muutos päättäjien näkökulmasta

Journalismin muutos päättäjien näkökulmasta Journalismin muutos päättäjien näkökulmasta Viestinnän tutkimuksen päivät, Tampere 13.2.2010 Risto Kunelius Elina Noppari Esa Reunanen Media vallan verkoissa -tutkimus Hoitajien palkkakiista, innovaatioyliopisto,

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Miksi Tutkivaa oppimista? Kasvatuspsykologian Dosentti Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Tarjolla olevan tietomäärän valtava kasvu Muutoksen nopeutuminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Uutta tietoa suomen kielen opetukseen

Uutta tietoa suomen kielen opetukseen Uutta tietoa suomen kielen opetukseen Suomen kielen ja kirjallisuuden alumnipäivä 26.9.2009 TERVETULOA! Muutama sana tekstitaidoista Lukemista ja kirjoittamista ei voi erottaa toisistaan Tekstitaidot =

Lisätiedot

Kainuulainen mediayhtiö. Suomalainen Lehtipaino SLP Jakelu SLP Kustannus - Yhteensä noin 14o työntekijää

Kainuulainen mediayhtiö. Suomalainen Lehtipaino SLP Jakelu SLP Kustannus - Yhteensä noin 14o työntekijää Näin me sen teimme! Eli miten yli sata oppilasta, kourallinen opettajia ja viisi kainuulaiskoulua toteuttivat MUSTAA VALKOISELLA liitelehden. Lehti jaettiin neljän kainuulaislehden välissä 30 500 talouteen.

Lisätiedot

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Mainonnan ja lukemisen väi0ämät KMT 2016

Mainonnan ja lukemisen väi0ämät KMT 2016 Mainonnan ja lukemisen väi0ämät KMT 2016 1. Lukemisen ja mainonnan väi0ämät 2. Suomalaisten suhtautuminen mainontaan 3. Mainonnan estäminen 72 % suomalaisista kokee, e0ä painetun aikakauslehden tarjoamaa

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Mallilukijoiden lukijamallit

Mallilukijoiden lukijamallit Mallilukijoiden lukijamallit 1. huhtikuuta 2014 Perinteinen mallilukijamalli Pekka, 42-vuotias insinööri Logistiikkapäällikkö vantaalaisessa tukkualan yrityksessä Asuu Järvenpäässä, erillistalo 105 m2

Lisätiedot

Varhainen mediakasvatus mediaa oppii ymmärtämään

Varhainen mediakasvatus mediaa oppii ymmärtämään Varhainen mediakasvatus mediaa oppii ymmärtämään Mediataidot suojaavat ja vahvistavat mediakasvatuksen tavoitteena itsenäinen, aktiivinen ja kriittinen ote mediaan median hallinnan avaimina ovat monipuoliset

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

25.11.2015. Sanomalehden rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Kanavat muuttuvat, sisällön merkitys ei: katse historiaan ja tulevaisuuteen

25.11.2015. Sanomalehden rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Kanavat muuttuvat, sisällön merkitys ei: katse historiaan ja tulevaisuuteen Sanomalehden rooli suomalaisessa yhteiskunnassa kanavat muuttuvat, sisällön merkitys ei katse historiaan ja tulevaisuuteen Sanomalehden rooli suomalaisessa yhteiskunnassa Kanavat muuttuvat, sisällön merkitys

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

Nuoret ovat toivon sanansaattajia

Nuoret ovat toivon sanansaattajia Nuoret ovat toivon sanansaattajia Maria Kaisa Aula 23.3.2011 Minä selviydyn - foorumi aikuisille 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1991) Suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä osuus yhteisistä

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

Tiedettä kaikelle kansalle. Ulla Järvi Vs.päätoimittaja Tesso-lehti, THL

Tiedettä kaikelle kansalle. Ulla Järvi Vs.päätoimittaja Tesso-lehti, THL Tiedettä kaikelle kansalle Ulla Järvi Vs.päätoimittaja Tesso-lehti, THL Ulla Järvi - kuka? Suomen Lääkärilehden toimittaja vuodesta 2000 1.5.09 31.5.10 vs päätoimittaja Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen

Lisätiedot