Aikakauslehti Arjen luksusta Nuorten asenteet ja käyttäytyminen aikakauslehtien ja intermedian leikkauspisteessä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikakauslehti Arjen luksusta Nuorten asenteet ja käyttäytyminen aikakauslehtien ja intermedian leikkauspisteessä."

Transkriptio

1

2 Aikakauslehti Arjen luksusta Nuorten asenteet ja käyttäytyminen aikakauslehtien ja intermedian leikkauspisteessä.

3 Aikakauslehti arjen luksusta Nuorten asenteet ja käyttäytyminen aikakauslehtien ja internetin leikkauspisteessä Tutkimuksen tavoitteena oli Selvittää, minkä aikakauslehden käyttöliittymän nuoret mieluiten valitsevat Miksi he käyttävät aikakauslehtiä ja mitä odottavat niiden sisällöltä Kvantitatiivinen data: Itellan Nuoret ja media tutkimus, jossa haastateltiin vuotiasta nuorta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastateltiin kvantitatiivisen datan pohjalta valittuja vuotiaita nuoria Yhteensä 9 ryhmähaastattelua järjestettiin maaliskuussa Haastateltavat tulivat pääkaupunkiseudulta. Haastateltavia oli yhteensä 57. 3

4 Jotta voisimme ymmärtää paremmin nuorten odotuksia aikakauslehtien verkkosivuista ja niiden kehittämisen suuntaviivoista, on syytä tarkastella ensin aikakauslehtiä kokonaisuutena. Painetun ja sähköisen käyttöliittymän mahdollisuudet tukea ja täydentää toisiaan määrittyvät sen kautta, millä tavalla nuoret lukijat määrittelevät painetun aikakauslehden ja internetin roolin elämässään. Ennen aikakauslehtien verkkosivujen kehittämiseen liittyvää pohdintaa määrittelemmekin taustaksi nuorten käsityksiä aikakauslehden roolista mediamaailmassa. 4

5 Aikakauslehti kokoaa riittävän harvoin yksiin kansiin ne asiat, jotka tulee tietää. Ja usein vieläpä asiantuntevasti. 5

6 Nuoret kokevat hitaamman toimituksen rytmin aikakauslehtien vahvuutena. Hitaamman toimituksen takia pystytään tekemään laadukkaampaa sisältöä. Ihanaa, kun lehti tulee vain harvoin! Ettei jotain mene ohi. Aikakauslehdet syventävät ja taustoittavat. Niillä on mahdollisuus pidempään aikaperspektiiviin. Lehdillä aikaa syventävyyteen hitauden takia Aikakauslehdet ei ole niin pintapuolisia kuin muut mediat Kaikki muut mediat on kokoajan online ja reaaliaikaisia. 6

7 AIKAKAUSLEHTIIN KOHDISTUVAT ROOLIODOTUKSET Haastateltavat ilmaisevat voimakkaasti, että aikakauslehtien tehtävä on tuottaa hyvin taustoitettua ja kontekstiin liitettyä tietoa ajankohtaisista asioista. Aikakauslehtien tehtävänä tulee heidän mielestään olla asiantuntevan, analyyttisen ja kriittisen tiedon tarjoaja. Nuorten mielestä aikakauslehdet parhaimmillaan altistavat uusille näkökulmille ja laajentavat maailmankuvaa. Uusia näkökulmia ja ideoita toivotaan sekä asialliseen että viihteelliseen sisältöön. 7

8 Nuoret toivovat aikakauslehdiltä asiantuntevaa ja analyyttista tietoa ja uusia näkökulmia. Sais olla kriittisempää! Enemmän asiaa, vähemmän potaskaa. Haluan olla analyyttinen ja mediakriittinen ja lukea rivien välistä. Haluan keskittyä lukemiseen. Haluaisin, että lehdet menisivät syvällisempään ja analyyttisempään suuntaan. Laaja ajateltu artikkeli. Ajatusten herättäminen. Et esitettäis sama asia monesta eri näkökulmasta. Lukijoiden aktivoiminen eri tavalla kuin mitä lehdet nyt tekee. Et siinä artikkelissa olis sitä keskustelua jo itsessään. Kaipaan pituutta ja syvyyttä. Kriittinen lehti, joka ottaa arkisiin asioihin kantaa. Syvällisemmin oikeisiin uutisaiheisiin. Enemmän tutkivaa journalismia. 8

9 AIKAKAUSLEHDET AJAN HERMOLLA Aikakauslehtien suhteellisen verkkaisesta ilmestymisaikataulusta huolimatta tutkittavat eivät koe suhteellisen hitauden tarkoittavan ajan hermolta tippumista. He uskovat, että asiantuntevat toimittajat pysyvät uusien ilmiöiden jäljillä ja välittävät tiedon myös lukijoilleen. Vaikka nuoret viettävät suuren osan ajastaan nopeasti päivittyvässä ja reaaliaikaisessa nettimaailmassa, aikakauslehdet eivät näyttäydy heille hitaana tai jäykkänä mediana. Ilmiö johtuu etupäässä siitä, että painettujen aikakauslehtien ja verkon roolit sekä käyttötilanteet poikkeavat merkittävästi toisistaan. 9

10 Aikakauslehtien käyttömotiivit määrittelevät aikakauslehtien roolia mediakentässä Aikakauslehtien käyttötilanteet liittyvät erottamattomasti painettujen aikakauslehtien rooliin. Aikakauslehden käyttöliittymää pidetään nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa ylivoimaisena. Haastattelut osoittavat, painettua lehteä ei olla valmiita korvaamaan millään sähköisellä ratkaisulla. Käyttöliittymä on merkittävä asia pohdittaessa aikakauslehtien asemaa nuorten mediamaailmassa siitä syystä, että useimmat muut mediat pelaavat itsensä pois useista käyttötilanteista kömpelön käyttöliittymänsä vuoksi. Esimerkkejä kömpelyydestä ovat sanomalehtien koko ja sidonta, jotka sitovat sanomalehden lukemisen useimmiten juuri suurehkon pöydän ääreen. Toisaalta internetissä surffailu vaatii nettiyhteyttä ja sähköä, jolloin ainakin toistaiseksi kodin, koulun ja työpaikan ulkopuolinen netinkäyttö ei usein ole kovin vaivatonta. 10

11 AIKAKAUSLEHTIEN KÄYTTÖTILANTEET White Spaces/ Tyhjät hetket Rentoutuminen Itsensä hemmotteleminen Tiedon haku/sivistävä lukeminen Kotona Muualla kuin kotona Siirtymä tilanteesta toiseen Oma aika Itsensä palkitseminen Työ/ Opiskelu Harrastukset 11

12 AIKAKAUSLEHDET KUULUVAT OLENNAISESTI TYHJIEN HETKIEN TÄYTTÄMISEEN Yllättävän usein haastatteluissa nousee esille se, että aikakauslehdet toimivat tyhjien hetkien täyttäjinä. Jos kotona odotetaan vaikkapa ruoan valmistumista, aikakauslehti poimitaan käteen. Jos koulumatkat taitetaan julkisilla, aikakauslehti sujahtaa monesti laukkuun, jotta matka kuluisi nopeammin. Tällä hetkellä tyhjien hetkien täyttämisessä aikakauslehtien kanssa tasavertaisesti kilpailevat vain radio ja kirjat. Tosin esimerkiksi kirjojen lukeminen näyttää olevan selkeästi aikakauslehtien lukemista harvinaisempi keino tyhjien hetkien täyttämisessä. Mobiilipalvelut eivät ole vielä löytäneet paikkaansa tyhjien hetkien täyttämisessä. Nuoret eivät kykene kuvittelemaan, mitä aikakauslehtien mobiilipalvelut voisivat heille tarjota, koska heillä ei ole kokemusta hyvistä esimerkeistä. 12

13 Aikakauslehdet sopivat tyhjien hetkien täyttämiseen. Luen bussissa lehtiä. Jos siirtyisin sähköiseen lehteen, pitäisi lukemiseen käytetty aika ottaa jostain muualta. Luen lehtiä aina bussissa. Lehteen ei tarvitse keskittyä niin paljon, kirjaan joutuu keskittymään enemmän. Matkustaessa tulee kuitenkin keskeytyksiä. Luen aikakauslehtiä ruokatunnilla. 13

14 AIKAKAUSLEHDET APUNA RENTOUTUMISESSA Yksi vahvimmin aikakauslehtiin liitetyistä mielikuvista on rentoutuminen. Monen nuoren koulu- tai työpäivä kuluu tietokoneen ääressä. Painettu lehti tarjoaa mahdollisuuden irtaantua arjen kiireestä ja syventyä itselle mielekkäisiin asioihin. Aikakauslehtien fyysisyys ja äänettömyys koetaan suureksi vahvuudeksi silloin, kun halutaan rentoutua näyttöpäätteen ääressä vietetyn työ- tai koulupäivän jälkeen. Haastattelujen keskustelut osoittivat, että aikakauslehdet rentouttavat nuoria usein juuri pyrittäessä siirtymään henkisesti tilanteesta toiseen. Töiden jälkeen aikakauslehti auttaa siirtymään vapaa-aikaan tai irrottautumaan hetkeksi arjesta, illalla aikakauslehti taas rauhoittaa ennen nukkumaan käymistä. Rentoutuminen on keskeinen tarve erityisesti nuorten aikuisten mutta myös yhä nuorempien keskuudessa. Usein ajatellaan, että nuoruus on huoletonta ja kiireetöntä aikaa, vaikka todellisuudessa nuoret kokevat runsaasti paineita. Aikaisemmissa tutkimuksissamme nuorten kriittisyys nykyyhteiskunnan arvoja kohtaan on tullut selkeästi esille. Nuoret kritisoivat ainaista stressiä ja kiirettä vastaan sekä suorittamista ja tehokkuusvaatimuksia vastaan. Tästä näkökulmasta katsottuna on helppo ymmärtää, että myös nuoret kokevat keinot rentoutua erittäin tärkeiksi. 14

15 Aikakauslehdet ovat apuväline rentoutumiseen. Aivot narikkaan [Aikakauslehtien] käyttöliittymä on uskomattoman hyvä. Siinä ei tarvitse sähköä. Uutiset ovat negatiivisia ja ahdistavia, aikakauslehtien tehtävä on rentouttaa ja viihdyttää. Istun muutenkin niin paljon koneella. En halua viettää vapaa-aikaa netissä. Välillä kun tulee niitä päiviä, kun on 8 tuntia koneella, sit sen jälkeen haluaa lukea sitä lehteä. toinen todellisuus, toinen maailma, illuusiomaailma, barbimaailma 15

16 AIKAKAUSLEHDET ASIANTUNTIJANA Aikakauslehti valitaan omien kiinnostuksen kohteiden, elämäntyylin tai elämänvaiheen mukaan. Jo lähtökohtaisesti aikakauslehdet käsittelevät siis aihepiirejä, joihin lukijoilla on jonkinlaista kosketuspintaa: omia kokemuksia tai jopa syvällistä tietoa. Aikakauslehtien asiantuntijuuden vaatimus nuorisokohderyhmässä kumpuaa juuri tästä lähtökohdasta. Nuoret odottavat, että aikakauslehdet tarjoavat heille asiantuntevaa tietoa ja näkemyksiä heidän kiinnostuksen kohteistaan, joihin he itsekin ovat usein jo perehtyneet melko syvällisesti. Nuoret janoavat jatkuvasti uutta tietoa ja uusia näkemyksiä, joita vain asiantuntevat ja näkemykselliset toimittajat kykenevät heille tarjoamaan. Internet on asettanut aikakauslehdet haasteelliseen asemaan, koska se on helpottanut syvällisen ja asiantuntevan tiedon löytämistä. Aikakauslehdet voivat kuitenkin asiantuntevan toimitustyön kautta tarjota nuorille jotakin, minkä nuoret kokevat erittäin merkitykselliseksi relevantin tiedon löytämistä ja jäsentämistä, analysoimista ja taustoittamista heidän puolestaan. Nuoret kertovat, että toimittajat ovat aikakauslehtien ehdoton kilpailuetu toimittajan näkökulmaa ei voi korvata. Haastateltujen keskuudessa on hyvin yleistä seurata tiettyjä toimittajia ja heidän juttujaan. Toimittajien kautta nuoret muodostavat aikakauslehteen henkilökohtaisemman suhteen. 16

17 Nuoret odottavat aikakauslehdiltä asiantuntijuutta. Mä oon nähnyt tän jo puoli vuotta sitten, ja nyt tää esitellään uutena! Pitää olla ajan tasalla! Pitää olla kartalla! Haluaisin oppia omasta kiinnostuksen kohteesta, ja siitä olisin valmis maksamaankin. Tietokonealan lehdet tiedonhakumielessä. Toimittajan rooli on olla asiantuntija. 17

18 Asiantuntevat toimittajat ovat nuorille tärkeitä. Olen seurannut Kai Laaksosta eri lehtiin. Niko Nirvi ja Kai Laaksonen! Niko Nirvi! Toimittajan näkökulmaa ei voi korvata. Seuraan kolumnisteja. Toimittajan persoonallisuus, sitä kaipaa. Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Tommy Lindgren Seuraan autolehtien toimittajia. Tän arvostelua en halua edes lukea, ja taas tän arvosteluun kannattaa luottaa. Sen sanaan voi luottaa. Tuulilasissa asiantuntemus autoalasta on laajaa ja syvää. Sitä ei löydä netistä. Tietokone lehdissä tiettyjen kolumnistien jutut on pakko lukea aina. Niissä on aina asiaa. Siirryin Mbitin verkkosivuilta Tietokone-lehden verkkosivuille hyvien kirjoittajien takia. Mulle oli kauhee pettymys et kaikki Trendin kolumnistit vaihdettiin. Kun oli jo niin kiintynyt niihin. 18

19 AIKAKAUSLEHTIEN KOHDALLA ASIA ON USEIN VIIHDETTÄ Rentoutuminen liitetään kaiken kaikkiaan erittäin voimakkaasti aikakauslehtien rooliin. Rentoutumisesta puhuttaessa on syytä pitää mielessä se, että asiantuntemus ja syvällisyys eivät ole viihteellisyyden ja rentoutumisen vastakohtia. Toisin sanoen rentouttava ja viihdyttävä sisältö on varsin usein hyvin asiantuntevaa. Jos esimerkiksi nuori mies haluaa rentoutua, hän saattaa arvostaa peli- tai tietokonelehden asiantuntemusta, syvällisyyttä ja hyvin kirjoitettuja juttuja ja kaihtaa kevyen viihteellistä sisältöä. Hän saattaa lukea asiantuntevaa ja syvällistä juttua pelimaailmasta yhtä todennäköisesti kuin hän voi lukea esimerkiksi sarjakuvia rentoutumistarkoituksessa. Omiin kiinnostuksen kohteisiin liittävä syvällinenkin tieto on monesti viihdyttävää. Nuorten kaipuu syvälliseen ja analyyttiseen sisältöön ei siis tarkoita sitä, etteivätkö nuoret kaipaa viihteellistä sisältöä. Kevyen hömpän sijaan nuoret kaipaavat viihteen ja asian välistä harmoniaa, koska ne eivät aikakauslehtien kohdalla ole toisiaan poissulkevia asioita. 19

20 AIKAKAUSLEHDET ARJEN LUKSUSTUOTTEENA Aikakauslehdet ovat nuorille apuvälineitä rentoutumiseen, työ ja koulukiireiden tai sosiaalisten paineiden unohtamiseen ja arjesta irrottautumiseen. Itsensä hemmotteleminen ja oman ajan ottaminen silloin tällöin kiireen keskellä ovat jaksamisen edellytyksiä. Nuoret kertovatkin, että aikakauslehti liittyy erityisiin hetkiin, itsensä palkitsemiseen ja hemmotteluun ja oman ajan ottamiseen. Aikakauslehtiin liitetään siis erittäin vahvoja merkityksiä arkipäivän luksustuotteena tai mielihyvätuotteena. Niihin ladataan odotuksia arkipäivien kohokohtina ja palkintoina. Arkipäivän luksustuotteen aikakauslehdistä tekee se, että se sopivan edullinen, mutta sopivan kallis. Aikakauslehti ei ole nuorille sopivan hintainen päivittäin ostettavaksi, mutta sen koetaan olevan sopivan hintainen palkinto itselle silloin tällöin. Luksustuotteen aikakauslehdistä tekevät tuotteen fyysisyys, visuaalisuus, paperin laatu ja mielikuva tuotteen laadukkuudesta. 20

21 Painettu aikakauslehti on ylivoimainen käyttöliittymä Painettu lehti on kaikkien lukijasegmenttien mielestä ylivoimainen käyttöliittymä. Yksi painetun lehden käyttöliittymän ylivoimaisuutta aikakauslehtien kohdalla selittävä tekijä on aikakauslehtien käyttötavat ja niihin liitetyt mielikuvat. Painetun lehden käyttöliittymä pystyy tarjoamaan paljon sellaista, mitä verkkoympäristö ei ole pystynyt haastamaan. Painettuun lehteen käyttöliittymänä liitetään positiivisia mielikuvia rentoutumisesta, itsensä hemmottelusta ja tyhjien hetkien täyttämisestä. 21

22 Verkossa lehtien kohdalla on vaara, että hyvät pitkät reportaasit lyhenisivät internetille tyypilliseen muotoon. Et esimerkiksi Hesarista muuttuis netissä Metro-lehdeksi. Printissä ei ole ääntä eikä liikettä. Se on hyvä. Verkon kautta ei välity lämpö. Mun kohdalla netti ei tule korvaamaan lehteä. Sähköinen lehti on niin lähellä, mutta niin kaukana. Painettuun lehteen liitetään mielikuvia Rentoutumisesta Itsensä hemmottelusta VAPAIDEN? hetkien täyttämisestä 22

23 Työ/Opiskelu Vapaa-aika Monen normaalipäivä on 8 h koneella. Tilanteen muutos Vapaa-ajalla halutaan mahdollisesti tehdä jotain muuta kuin olla koneella. 23

24 NÄKÖISLEHTIEN KÄYTETTÄVYYS KOETAAN HUONOKSI Ruudulta ei välttämättä jaksa lukea samalla tavalla yhtä pitkiä juttuja. Näköislehti ei vaan toimi ruudulla. Painetussa lehdessä sisältö on helpompi nähdä kokonaisuutena, sitä on helppo selailla eteenpäin ja taaksepäin. Näköislehtien käytettävyys koetaan huonoksi siksi, että Näköislehti = Käyttöliittymä toisen käyttöliittymän sisällä 24

25 Näköislehdet tällaisinaan eivät tarjoa mitään lisäarvoa painetulle lehdelle. Aikakauslehtien verkkosivut ja - palvelut Verkkoympäristön potentiaali käyttöliittymälle ominaisilla tavoilla toteutettuna 25

26 Aikakauslehtien kohdalla ideaali tilanne YKSI TUOTE =? Monta käyttöliittymää, jotka tukevat toisiansa käyttöliittymille ominaisilla tavoilla 26

27 Aikakauslehtien verkkosivujen tehtävä haastateltujen puheessa Painettua lehteä taustoittava ja tukeva materiaali Painetun lehden juttuaiheita taustoittava lisätieto ja lisämateriaali Selkeä hakupalvelu Asiantuntijuus esimerkiksi lehden aihepiirin uutistenseurannan, vertailupalveluiden, blogien tai keskustelupalstojen muodossa White Spaces VAPAIDEN hetkien täyttämiseen sopiva sisältö Viihteellisyys Testit Kilpailut Osallistuminen Vertaisryhmän kohtaaminen Mahdollisuus osallistua Mahdollisuus vaikuttaa Mahdollisuus tuottaa sisältöä Mahdollisuus keskustella asiantuntijan kanssa Samoista asioista kiinnostuneiden vertaisten kohtaaminen Vertaisryhmän tieto ja kokemukset, omaisuus Joukkojen viisaus Kirpputori Vertaisryhmän tuoma tuki 27

28 NUORET SUHTAUTUVAT AIKAKAUSLEHTIMAINONTAAN POSITIIVISEMMIN KUIN MAINONTAAN VERKKOYMPÄRISTÖSSÄ Nuorten suhtautuvat melko positiivisesti printtimainontaa kohtaan, mutta mainontaan verkossa he suhtautuvat sen sijaan erittäin kriittisesti. Erityisesti he kiinnittävät huomiota verkkomainosten aggressiivisuuteen ja tungettelevuuteen, epärehellisyyteen sekä siihen, jos verkkomainonta häiritsee tai hidastaa sitä, mitä koneella ollaan parhaillaan tekemässä. Verkkomainontaan liitetty negatiivinen piirre on myös se, jos mainos edellyttää sen kokijalta jonkinlaista reagoimista, esimerkiksi mainoksen sulkemista. 28

29 MILLAINEN ON HYVÄ MAINOS? On helppo tunnistaa mainokseksi Esiintyy oikeassa asiayhteydessä Lähde: Kansallinen Nuorisotutkimus 07/08 Hyvä mainos On yllätyksellinen On kekseliäs On humoristinen Liittyy nuoren kiinnostuksen kohteisiin Herättää ajattelemaan Ei aliarvioi Ei ole ärsyttävä Ei tyrkytä Tarjoaa nopeasti ja vaivattomasti lisätietoa 29

30 10 keskeistä tulosta

31 1. Painettu aikakauslehti on nuorten mielestä ylivoimainen käyttöliittymä. 2. Aikakauslehden fyysisyys, visuaalisuus ja paperin laatu tekevät siitä arjen luksustuotteen. Se koetaan itsensä palkitsemisen välineeksi. Sen sivuilla alkaa toinen todellisuus. 3. Hitaus on aikakauslehtien kilpailuetu: aikakauslehdet koetaan viimeiseksi korkean laadun ja asiantuntijuuden saarekkeeksi nopeutuvassa ja ohentuvassa mediatarjonnassa. 31

32 4. Nuorten mielestä näköislehti ei toimi verkossa. Painetun lehden ja sähköisten palveluiden toivotaan muodostavan paketin, jossa kaikilla on toisia täydentävä roolinsa. 5. Aikakauslehtien verkkosivujen tehtävä on tukea ja taustoittaa painetun lehden sisältöjä. Tällaisia sivuja on nuorten mielestä kuitenkin vasta vähän verkossa. 6. Samalla tavalla kuin nuoret säilyttävät painettuja lehtiä, on heillä tarve säilyttää aikakauslehtien sisältöä myös sähköisessä muodossa. 32

33 7. Nuorten mielestä aikakauslehtien paras mainos on lehti itse. 8. Nuoret odottavat aikakauslehdeltä asiantuntijuutta. Nuoret miehet kokevat naisia vahvemmin saavansa sitä aikakauslehdiltä. 9. Kahdeksan tunnin koneella istumisen jälkeen nuoret haluavat jotain aivan muuta. 10. Nuoret ymmärtävät viihteen laajasti, ei vain janana, jonka toisessa päässä on tieto. Myös rentouttava ja viihteellinen sisältö voi olla hyvin asiantuntevaa. 33

34 AIKAKAUSLEHDET LAADUKKUUDEN SAAREKKEENA NOPEASYKLISESSÄ MEDIAMAAILMASSA Painetun aikakauslehden rooli nuorten mediamaailmassa on varsin mielenkiintoinen, sillä nuoret kokevat painettujen lehtien ilmestymisaikataulusta johtuvan suhteellisen hitauden merkittäväksi vahvuudeksi. Nopealla syklillä toimivien medioiden täyttämässä mediamaailmassa aikakauslehtien koetaan edustavan saareketta, jota nopeudesta ja kiireestä johtuva sisällön pinnallisuus ja ohuus eivät ole tartuttaneet. Aikakauslehtien toimitusajan suhteellisen hitauden koetaan mahdollistavan asiantuntevan, syvällisen ja taustoitetun tiedon tuottamisen paremmin kuin niissä medioissa, jotka selkeästi pyrkivät reaaliaikaisuuteen. Muista tutkimuksista tiedämme (KNT Media, Printtimedian tulevaisuus, jne.), että nuoret ja nuoret aikuiset kritisoivat medioiden sisältöjen keventymistä. Osittain ilmiö saattaa selittyä sillä, että median tarjoama sisältö koetaan pinnallisemmaksi siitä syystä, että laadukasta sisältöä on yhä helpompaa löytää internetistä, jolloin keskinkertainen asiantuntemus verkon ulkopuolella ei enää riitä. Hitaus antaa aikaa asiantuntemukselle, jota nuoret arvostavat, oli kyseessä sitten uutiset tai vaikkapa harrastuksiin ja vapaaaikaan liittyvät teemat. Nuoret mainitsevat haastatteluissa useaan otteeseen toivovansa aikakauslehdiltä taustoittavuutta ja syventävyyttä sekä viittaavat aikakauslehtien kohdalla hitauden mahdollistamaan laadukkuuteen. Mielenkiintoinen haastatteluissa esiin noussut ajatus liittyy myös aikakauslehtien rooliin informaatiotulvan keskellä: aikakauslehti nimittäin kokoaa riittävän harvoin yksin kansiin ne asiat, jotka tulee tietää. 34

35

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto Uudet lukemisen tavat Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki 23.1.2013 Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto eliisa.vainikka@uta.fi PISA-tulosten kehitys 2000-2012 Erinomaisten lukijoiden osuus

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Helsingin Sanomat Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Pohjoismaiden suurin painettu sanomalehti tavoittaa päivittäin 742 000 ja viikoittain yli miljoona lukijaa. Laatujournalismin edelläkävijä,

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus 2015 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Tutkimuksen toteutus Arkkitehti-lehti lukijatutkimus 2015 Tiedonkeruun ajankohta: 16.9-9.10.2015 Kohderyhmä & vastaajarekisteri:

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sanoma & TNS Gallup helmimaaliskuussa 2016 Vastaajia 1286 Sisältö Älylaitteiden omistus

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus 2015 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Tutkimuksen toteutus Arkkitehtiuutiset lukijatutkimus 2015 Tiedonkeruun ajankohta: 29.9-16.10.2015 Kohderyhmä & vastaajarekisteri: Arkkitehtiuutiset

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Suomen Kuvalehti Viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti: reportaaseja, haastatteluja ja uutisanalyyseja Lukijoita 303 000 Lukuminuutit 91 87 Lukukerrat 2,8 Mies 49

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Kainuulainen mediayhtiö. Suomalainen Lehtipaino SLP Jakelu SLP Kustannus - Yhteensä noin 14o työntekijää

Kainuulainen mediayhtiö. Suomalainen Lehtipaino SLP Jakelu SLP Kustannus - Yhteensä noin 14o työntekijää Näin me sen teimme! Eli miten yli sata oppilasta, kourallinen opettajia ja viisi kainuulaiskoulua toteuttivat MUSTAA VALKOISELLA liitelehden. Lehti jaettiin neljän kainuulaislehden välissä 30 500 talouteen.

Lisätiedot

Mediafakta 2016 10/2015

Mediafakta 2016 10/2015 Mediafakta 2016 10/2015 Levikki, lukijamäärä ja ilmestyminen Ilmestyy 18 kertaa vuodessa. Koneviestin levikki on 31 103 kpl LT 2014 / Media Audit Finland Koneviestillä on 174 000 lukijaa KMT AL Kevät 2015

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

Journalistitutkimus 2010 Lehtimedian tulevaisuus tekijänäkökulmasta

Journalistitutkimus 2010 Lehtimedian tulevaisuus tekijänäkökulmasta Journalistitutkimus 2010 Lehtimedian tulevaisuus tekijänäkökulmasta Kari Elkelä, Itella BI Heikki Nikali, Itella BI Markus Keränen, 15/30 Research Oy Riikka Lätti, 15/30 Research Oy Research series - Tutkimussarja

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Tiedettä kaikelle kansalle. Ulla Järvi Vs.päätoimittaja Tesso-lehti, THL

Tiedettä kaikelle kansalle. Ulla Järvi Vs.päätoimittaja Tesso-lehti, THL Tiedettä kaikelle kansalle Ulla Järvi Vs.päätoimittaja Tesso-lehti, THL Ulla Järvi - kuka? Suomen Lääkärilehden toimittaja vuodesta 2000 1.5.09 31.5.10 vs päätoimittaja Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen

Lisätiedot

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan!

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Miten tarkastelemme oppimisvaikeutta? 1. Medikaalinen tarkastelukulma Esim. luki vaikeuden lääketieteelliset piirteet: hahmotus, muisti, silmänliikkeet, aivopuoliskojen

Lisätiedot

Digilukeminen lisää lehtien kokonaistavoittavuutta

Digilukeminen lisää lehtien kokonaistavoittavuutta TIEDOTUSVÄLINEILLE Kansallinen Mediatutkimus KMT KMT 2012 Tilaaja: Levikintarkastus Oy 29.4.2013 Toteuttaja: TNS Gallup Oy Digilukeminen lisää lehtien kokonaistavoittavuutta Painettujen lehtien sisältöjen

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tervetuloa kolmannelle jaksolle! Tähän jaksoon sisältyy testi, miten käytät oman aikasi? Saat vinkkejä miten omat unelmat saadaan kirkkaaksi. Jotta voit ne toteuttaa Tarvitset suunnitelman ja työkalut.

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos 10.11.2016 Minkälaiset asiat huolestuttavat perheiden ajankäytössä? Viekö työ kaikki mehut: onko

Lisätiedot

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Kansallinen Mediatutkimus KMT TIEDOTUSVÄLINEILLE Tilaaja: Levikintarkastus Oy JULKAISTAVISSA Toteuttaja: TNS Gallup Oy 4.3.2008 klo 00.05 Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Suomalaiset lukevat

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto 23.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 2016-2017 Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi, mukana myös Espoo, Inari, Tampere ja Vihti

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Arviointi oppilaiden näkökulmasta

Arviointi oppilaiden näkökulmasta Arviointi oppilaiden näkökulmasta Raija Niemi Oppilaat vastasivat jakson päätteeksi seitsemään kysymykseen koskien ravintotiedon opiskelua terveystietojaksolla. Luokista 8 A oli työskennellyt melkein koko

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

1. Tehtäväsarja. Väite: Työpaikan valinnan tärkein kriteeri on palkkataso.

1. Tehtäväsarja. Väite: Työpaikan valinnan tärkein kriteeri on palkkataso. KOKEEN SUORITTAJAN KAPPALE 1. tétel 1/2. oldal 1. Tehtäväsarja Suullinen koe koostuu kolmesta arvioitavasta osasta. Tehtävissä 2 ja 3 kokeen suorittajalla on noin puoli minuuttia aikaa valmistautua tehtävään.

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

~YHDESSÄ -YHDESSÄ ETEENPÄIN~

~YHDESSÄ -YHDESSÄ ETEENPÄIN~ ~YHDESSÄ -YHDESSÄ ETEENPÄIN~ ETEENPÄIN- EVÄITÄ TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTIIN EVÄITÄ TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTIIN Melina Kivioja Anneliina Peltomaa SISÄLLYS 1 LUKIJALLE 2 ARVOSTA JA TUE 3 ANNA HYVÄN KIERTÄÄ 4

Lisätiedot

E-kirjat Suomessa - kuka lukee, mitä luetaan, millä laitteilla

E-kirjat Suomessa - kuka lukee, mitä luetaan, millä laitteilla E-aineistojen koulutus kirjastoille, Kouvola 20.5.2015 E-kirjat Suomessa - kuka lukee, mitä luetaan, millä laitteilla Essi Manner / Elisa Kirja @essimanner Esitys Lyhyesti Elisa Kirjasta Kuka lukee e-kirjoja

Lisätiedot

REITTIANALYYSI MILA SPECIAL 1 SÖRNÄINEN, KATRI VALAN PUISTO

REITTIANALYYSI MILA SPECIAL 1 SÖRNÄINEN, KATRI VALAN PUISTO REITTIANALYYSI MILA SPECIAL 1 SÖRNÄINEN, KATRI VALAN PUISTO 18.11.2014 RTM Antti Vainio SININEN ON LYHYEMPI AAVISTUKSEN, MUTTA KAITEEN YLI HYPPÄÄMINEN JA PORTAAT HIDASTAVAT TODELLA PALJON. HITAAMPI VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Sähkötekniikan historia ja innovaatiot: Essee 3

Sähkötekniikan historia ja innovaatiot: Essee 3 Sähkötekniikan historia ja innovaatiot: Essee 3 Tommi Rimpiläinen 1.4.2016, S4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 1831) Saksalainen filosofi dealisti Seurasi mmanuel Kantin jalanjäljissä Teleologinen

Lisätiedot

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Windows 8:lla abeista digiabeja hankkeen aluksi syksyllä 2013 ja lopuksi joulukuussa 2014 teimme opiskelijoille kyselyn heidän

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen Nuoret ja netti kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen Mervi Keinänen Netin käyttö koostuu pienistä paloista Viihdekäyttö Kaverisuhteiden ylläpitäminen Rentoutuminen ja viihtyminen Hyötykäyttö

Lisätiedot

HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006)

HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006) HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006) Projektityö on ollut osa Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamista 2005-2007 Projektin

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi PALVELUMUOTOILUN METODIT Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTON INTERNETSIVUT ASIAKAS ITSEPALVELULAINAUS KIRJASTON HENKILÖKUNTA PALAUTUSAUTOMAATTI

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Mitä eväitä PISA-tulokset antavat äidinkielen opetukseen? Sari Sulkunen, FT Jyväskylän yliopisto

Mitä eväitä PISA-tulokset antavat äidinkielen opetukseen? Sari Sulkunen, FT Jyväskylän yliopisto Mitä eväitä PISA-tulokset antavat äidinkielen opetukseen? Sari Sulkunen, FT Jyväskylän yliopisto Lukutaidon määritelmä PISA-arvioinnissa Lukutaito on kirjoitettujen tekstien ymmärtämistä, käyttöä ja arviointia

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista Riitta Metsänen Tampere 5.10.2016 Opettajien käsityksiä ja näkemyksiä osaamisen arvioinnista (Metsänen 2015) Opettajien

Lisätiedot

Oppimisen tunnistaminen ja opintoihin kiinnittyminen. - Kiinnittymismittarin pilottivaiheen tarkastelua Sirpa Törmä/ CC1-projekti/Tay

Oppimisen tunnistaminen ja opintoihin kiinnittyminen. - Kiinnittymismittarin pilottivaiheen tarkastelua Sirpa Törmä/ CC1-projekti/Tay Oppimisen tunnistaminen ja opintoihin kiinnittyminen - Kiinnittymismittarin pilottivaiheen tarkastelua Sirpa Törmä/ CC1-projekti/Tay Kiinnittymismittari Tutkimusperustainen kysely oppimisen ja toimintakäytäntöjen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot