Tutkimuksen toteutus. Toteutimme kolmivaiheisen tutkimuksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimuksen toteutus. Toteutimme kolmivaiheisen tutkimuksen"

Transkriptio

1 Sähköisten lukulaitteiden markkina Kolmiosainen tutkimus suomalaisen lukulaitemarkkinan kehityksestä ISO sertifioitu TNS Gallup Digital Sisällys sivu Tutkimuksen toteutus 3 Sähköisen lukulaitteen tunnettuus ja peitto 9 Sähköisen lukulaitteen käyttötavat ja lehtien tilaaminen 13 Lukulaitteiden markkina 18 Mainonta lukulaitesisällöissä 24 Johtopäätökset 29 Sähköiset lukulaitteet

2 Tutkimuksen toteutus Toteutimme kolmivaiheisen tutkimuksen

3 Kukin osa toteutettiin itsenäisesti, kuitenkin muista saatua tietoa hyödyntäen Edustava otos suomalaisista kuluttajista Ostoaikomukset (laitteet, sisällöt) Kiinnostavien sisältöjen tunnistaminen Markkinakoon arviointi Markkinan kehityksen esteet ja kehitystä kiihdyttävät tekijät Otos suomalaisista mainostajista Lukulaitteen / lukulaitesisältöjen mahdollisuudet mainosmediana Mainosaikomukset Mainonnan kehitystä esteet ja kehitystä kiihdyttävät tekijät Käyttötestit pienellä kuluttajajoukolla Välitön palaute sisällöistä ja laitteista Kehitysideat Markkinapotentiaalin tarkentaminen valitulla sisällöllä Sähköisten lukulaitteiden kuluttajatutkimus Tutkimus selvittää suomalaisten näkemyksiä ja arvioita sähköisen lukulaitteen käyttöön liittyen. Kohderyhmänä ovat vuotiaat suomalaiset. Tutkimus toteutettiin kuluttajakyselynä TNS Gallup Forum -vastaajakannan kautta. TNS Gallup Forum on sähköinen tiedonkeruualusta, joka pohjautuu koko Suomen aktiivi-ikäistä väestöä edustavasti rakennettuun n vastaajan vastaajakantaan. Tiedonkeruuaika: Vastaajamäärä: 1100 hlöä. Tulokset on painotettu vastaamaan mannersuomalaista väestöä. Tässä tutkimuksessa lukulaitteina käsitellään sekä ns pelkistettyjä lukulaitteita (e-reader) että tabletti-tyyppisiä käsitietokoneita 6

4 Sähköisten lukulaitteiden mainostajatutkimus Tutkimus selvittää suomalaisten mainostajien näkemyksiä ja arvioita sähköisen lukulaitteen mainontaan liittyen. Kohderyhmänä ovat 500 eniten mainostavaa, suomalaista mainostajaa. Ko. yrityksissä on haastateltu markkinointijohtajaa tai päällikköä. Tutkimus toteutettiin yrityspuhelinhaastatteluna. Lähde: TNS Gallup Media Intelligence: Suomen top 500 mainostajat Tiedonkeruuaika: Vastaajamäärä: 100 hlöä. Sähköiset lukulaitteet 2010, B2B-tutkimus 7 Lukulaitteiden käytettävyys Tutkimustilanteessa osallistujat testasivat eri huoneissa laitteita siten, että toisessa testattiin e-kirjoja sisältävät laitteet: Samsung Galaxy Tab taulutietokone, Bookeen Cybook ja Sony E-reader. Toisessa huoneessa kokeiltiin taulutietokone Apple ipad, johon oli ladattu sanoma -ja aikakauslehdistä HS, Tekniikan Maailma, Anna ja Suomen Kuvalehtien sähköiset versiot. Sähköiset lukulaitteet 12/2010

5 Sähköisen lukulaitteen tunnettuus ja peitto Sähköisen lukulaitteen tunnettuus ja peitto (%) 10

6 Sähköisen lukulaitteen käyttökokemus (%) 11 Kuinka todennäköisesti sähköinen lukulaite on käytössä seuraavan kahden vuoden aikana (%) 12

7 Sähköisen lukulaitteen käyttötavat ja sähköisten lehtien tilaaminen Spontaani arvio omasta sähköisen lukulaitteen käyttötavasta, jos sähköinen lukulaite olisi käytössä (%) 14

8 Autettu arvio (vaihtoehtolistan kanssa kysytty) omasta sähköisen lukulaitteen käyttötavasta, jos sähköinen lukulaite olisi käytössä (%), 15 Mitä asioita toivoisi sähköisen lukulaitteen tuovan lisää lukemiskokemukseen (%) 16

9 Lukulaitelehden tilaamisen todennäköisyys (%) 17 Lukulaitteiden markkina

10 Sähköisen lukulaitteen ostoaikeet vuoden 2011 loppuun mennessä (%) 19 Kuinka paljon olisi valmis maksamaan sähköisestä lukulaitteesta (%) Keskiarvo 89 20

11 Kuinka paljon olisi valmis maksamaan sähköisen lukulaitteeseen soveltuvasta sanoma- ja aikakauslehden vuosikerrasta ja kirjasta (%), 21 Paljonko vähemmän olisi valmis maksamaan sanomalehden sähköisen lukulaitteen soveltuvasta lehden vuosikerrasta (%) Kaikki vastaajat n=640 Keskiarvo Sanomalehti 48 % Aikakauslehti 49 % Kirja 53 % 22

12 Sähköisen lukulaitteen markkina-arvio henkilöitä Yllä esitettyjen arvioiden perusteella lukulaitelehtien osuus on 13 prosenttia nykyisistä joukkoviestimien kokonaismarkkinoista. Tällä hetkellä painettujen sanoma- ja aikakauslehtien yhteenlaskettu osuus joukkoviestintämarkkinoiden kokonaisarviosta on reilu 40 prosenttia. On vaikea arvioida kuinka paljon lukulaitelehti tuo uusia tilaajia sanoma- ja aikakauslehdille vähentämättä painettujen lehtien markkinoita. Markkina-arvio perustuu tutkimusaineistoon ja sitä täydentäviin asiantuntija-arvioihin. TNS Gallup ei takaa ennusteiden ja markkina-arvion toteutumista. TNS Gallup ei ole vastuussa arvioiden perusteella tehtyjen toimenpiteiden tuloksellisuudesta. *Suomen joukkoviestintämarkkinoiden kokonaisarvo vuonna 2009 oli 4,1 miljardia euroa. Sanomalehtien osuus joukkoviestintämarkkinoista oli 26 prosenttia ja aikakauslehtien osuus joukkoviestintämarkkinoista oli 17 prosenttia sanomalehtien tuotoista 46,6* ja aikakauslehtien tuotoista 80** prosenttia tuli tilauksista. *Sanomalehtien liitto, **Aikakauslehtien liitto 23 Mainonta lukulaitesisällöissä

13 Millainen olisi kiinnostava mainos sähköisessä lukulaitteessa (%) 25 Mainonta Osallistujista muutamat kiinnittivät aikakauslehtien mainontaan spontaanisti huomiota ja kokivat sen yllätyksekseen kiinnostavana, vaikka oma perussuhtautuminen mainontaan olisikin ollut kielteinen tai neutraali. Sekä naisten että miesten ryhmässä autetusti ja osoitetusti yksittäisistä mainoksista kysyttäessä osallistujat aidosti innostuivat niistä ideatasolla. Koko näytön kattava mainos, jonka äärelle voi pysähtyä, ja jossa on ääntä, liikkuvaa kuvaa ja interaktiivisuutta, nähtiin ylipäätään positiivisena. ipad laitteen kautta se miellettiin erilaisena kuin staattinen printtimainonta, TV mainonta tai nettimainonta, jossa varsinaisen tiedon seassa on mainoksia. Molemmissa ryhmissä arveltiin, että ipad mainonnan voi myös vaihtoehtoisesti ohittaa jos sisältö ei kiinnosta. Kosketusnäytöllisten laitteiden + nettiyhteyden tarjoama mahdollisuus klikata mainoksia ja katsoa mainoksesta lisätietoja (hinnat, ostopaikka tms.) tai päästä mainoksen kautta suoraan brändin tai valmistajan nettisivuille koettiin positiivisena ja ehdottomasti kiinnostavana. Varsinkin miesosallistujien oletuksissa olikin, että ipad mainonta kannattaa viedä mahdollisimman pitkälle. Näiden keskustelujen perusteella sähköisiin lukulaitteisiin suunnitellulla mainonnalla voisi ollakin potentiaalia tarjota uudenlaista kulmaa, koskettaa, jopa aktivoida sähköisten lehtien lukijoita eri tavalla kuin ennen. Sähköiset lukulaitteet 12/2010

14 Sähköiseen lukulaitemainonnan prosenttiosuus vuonna 2011 ja vuonna 2012 yrityksen markkinointiviestintäkokonaisuudesta (%) Kaikki vastaajat n=100 Keskiarvo / mainostaja ,81% 1,75% Sähköiset lukulaitteet 2010, B2B-tutkimus 27 Lukulaitteelle suunnatun sanoma- ja aikakauslehden markkinoinnin kehityksen arvio HUOM! Kuvassa ei ole eroteltu lukulaitemainontaa sanomalehtien ja aikakauslehtien osalta, vaan kyseessä on yhteenlaskettu luku. Markkina-arvio perustuu tutkimusaineistoon ja sitä täydentäviin asiantuntija-arvioihin. TNS Gallup ei takaa ennusteiden ja markkina-arvion toteutumista. TNS Gallup ei ole vastuussa arvioiden perusteella tehtyjen toimenpiteiden tuloksellisuudesta. Sähköiset lukulaitteet 2010, B2B-tutkimus 28

15 Johtopäätökset Johtopäätökset Sähköisten lukulaitteiden ja lukulaitesisältöjen markkina on herkässä kehitystilassa. Markkina tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia, mutta ilmeisen mahdollisuuden myös markkinapotentiaalin hukkaamiseen. Kehityksen esteet liittyvät tällä hetkellä enemmän laitteisiin kuin sisältöihin. Sähköisen lukulaitteen läpilyöntiin tarvitaan sisältömyyjien ja laitevalmistajien yhteistyötä. Sisältöjen myynnin sitominen yhteen paikkaan saattaa suuremmassa mittakaavassa karkottaa kuluttajien kiinnostuksen. Taulutietokoneiden markkinoinnissa tulisi korostaa laitteen monipuolisuutta tehdä lukemisen lisäksi useita muitakin asioita. Laitteen helppokäyttöisyyttä kannattaa myös korostaa. Lehtimedioiden näkökulmasta sähköisen lukulaitteen markkinan luominen tarvitsee vielä paljon panostuksia. Markkinoinnissa tulisi herättää kuluttajien kiinnostus ostaa ja käyttää aitteita nimenomaan lehtien lukemiseen. Kirjojen osalta tulisi korostaa sähköisen lukulaitteen mahdollisuuksia esim. suurentaa fonttia ja kuunnella äänikirjoja. Lukulaitesisällöt ovat erittäin houkutteleva mainosympäristö. Kuluttajien ensikokemusten perusteella lukulaitemainonta nähdään hyväksyttävänä, sisältöä tukevana mainontana. Toistaiseksi laitemarkkinan kypsymättömyyden vuoksi mainosmarkkina tulee pysymään vielä varsin vaatimattomana. Sähköiset lukulaitteet

Median tulevaisuus. yhteisöllistyvä media

Median tulevaisuus. yhteisöllistyvä media Median tulevaisuus yhteisöllistyvä media 2012 Median tulevaisuus - Sisällysluettelo yhteisöllistyvä media Tärkeimmät tulokset 3 Lehtien tilaus ja mediapalveluiden käyttö 9 Puhelimet ja lukulaitteet 24

Lisätiedot

& netti. Naistenlehdet. Tutkimus painetun lehden ja nettisivujen rooleista naistenlehti konseptissa

& netti. Naistenlehdet. Tutkimus painetun lehden ja nettisivujen rooleista naistenlehti konseptissa Naistenlehdet & netti Tutkimus painetun lehden ja nettisivujen rooleista naistenlehti konseptissa Outi Sonkamuotka Lahden Muotoilu- ja taideinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Multimediatuotanto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Pääviestit. EReading-liiketoiminnan avainkohdat ovat 1. kuka on asiakas ja kenelle asiakas kuuluu

Pääviestit. EReading-liiketoiminnan avainkohdat ovat 1. kuka on asiakas ja kenelle asiakas kuuluu Matkaraportti WAN-IFRA 2nd European E-reading Conference, 1.-2.10.2009 Kristiina Markkula, Sanomalehtien Liitto Helene Juhola, Viestinnän Keskusliitto Kustantajille ereading on mahdollisuus, jonka uskotaan

Lisätiedot

Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan

Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan Selvitys FiComin mobiilimarkkinointipilotista joulukuu 2008 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan... 4 Mobiilibanneria

Lisätiedot

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta Pirjo Rautianen / Moguli pr 1 Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta -tutkimuksen on ideoinut ja toteuttanut uusmediatutkija, FM Pirjo

Lisätiedot

Yrityksen mediavalinta ja televisiomainonnan rooli muuttuvassa mediakentässä

Yrityksen mediavalinta ja televisiomainonnan rooli muuttuvassa mediakentässä Yrityksen mediavalinta ja televisiomainonnan rooli muuttuvassa mediakentässä Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Helena Herkamaa 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2012-2013

Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2012-2013 Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2012-2013 31.3.2014 Postimarkkinaselvitys 2012-2013 1 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 1 2. Taustaa 2 3. Selvityksen toteutustapa 2 4. Kirjelähetykset 3 5. Lehtijakelu

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 6.11.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

WP Seminar 4, 4.12.2013 shortened Summary for Next Media Steering Group

WP Seminar 4, 4.12.2013 shortened Summary for Next Media Steering Group MANAGEMENT, D1.0.1.4 WP Seminar 4, 4.12.2013 shortened Summary for Next Media Steering Group Editor(s): Author(s): Helene Juhola, Ilmari Tuomivaara Helene Juhola, Ilmari Tuomivaara Sisällys 1 Tommi Silfverhuth,

Lisätiedot

-RAPORTTI. Mediateknologioiden kehityssuunnat 2011

-RAPORTTI. Mediateknologioiden kehityssuunnat 2011 VTT:n mediatekniikan asiantuntijapalvelu Nro 2 Marraskuu 2011 Mediateknologioiden kehityssuunnat 2011 Tietotekniikka ja tietoverkot Mainonta ja sosiaalinen media Julkaiseminen Painaminen ja tulostaminen

Lisätiedot

Havaintoja tutkimusaineistosta

Havaintoja tutkimusaineistosta 1 Tutkimuksen tausta: Yhteiso llistyva media -tutkimus tehtiin Aikakausmedian, Itellan ja Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. 15/30 Research toteutti tutkimuksen. Tutkimukseen vastasi 998 ihmistä. Otos

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450 Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist Media ja mainonta vuoteen 2013 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2450 Media ja mainonta vuoteen 2013 Anna Viljakainen, Asta Bäck

Lisätiedot

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Markkinointiviestintä murroksessa Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Julkaisuja 36/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2014

Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2014 Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2014 23.6.2015 Postimarkkinaselvitys 2014 1 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 1 2. Taustaa 2 3. Selvityksen toteutustapa 3 4. Kirjelähetykset 3 5. Lehtijakelu 6 6.

Lisätiedot

Ammattilehtien tietopaketti 1999

Ammattilehtien tietopaketti 1999 Ammattilehtien tietopaketti 1999 Aikakauslehtien liitto 1999 Copyright Aikakauslehtien liitto. Lähde mainittava lainattaessa. Lönnrotinkatu 11 A, PL 267, 00121 Helsinki, puh. (09) 2287 7280, fax (09) 603

Lisätiedot

Talouslehtien suhtautuminen uusiin ansaintamalleihin

Talouslehtien suhtautuminen uusiin ansaintamalleihin Markku Hurmeranta Talouslehtien suhtautuminen uusiin ansaintamalleihin 1. Johdanto Talouslehtien toimintaympäristössä on tapahtunut reilun kymmenen vuoden aikana mittavia muutoksia. Suurin niistä on ollut

Lisätiedot

Naistenlehdet. & netti. Tutkimus painetun lehden ja nettisivujen rooleista naistenlehti konseptissa

Naistenlehdet. & netti. Tutkimus painetun lehden ja nettisivujen rooleista naistenlehti konseptissa Outi Sonkamuotka Lahden Muotoilu- ja taideinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Multimediatuotanto Opinnäytetyö AMK Kevät 2013 Naistenlehdet & netti Tutkimus painetun lehden ja nettisivujen rooleista

Lisätiedot

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Annina Huotarinen 2011 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

9.4.2010. Sijoitusrahastotutkimus

9.4.2010. Sijoitusrahastotutkimus 9.4.2010 Sijoitusrahastotutkimus Sijoitusrahastotutkimus SISÄLTÖ Johdanto 2 Sijoitusrahastot Suomessa 3 Rahastosijoittajien säästö- ja sijoituskohteet 5 Rahastosijoitusten valintakriteerit ja tietolähteet

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA Opinnäytetyö Helmikuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

E-KIRJAN LUKULAITTEIDEN KÄYTTÖ JA

E-KIRJAN LUKULAITTEIDEN KÄYTTÖ JA E-KIRJAN LUKULAITTEIDEN KÄYTTÖ JA KOKEMUKSET Hannariikka Korsu Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2012 TAMPEREEN

Lisätiedot

Internetin vaikutusmahdollisuudet kuluttajan ostopäätösprosessin eri vaiheissa case esimerkkinä aikakauslehtien tilaaminen

Internetin vaikutusmahdollisuudet kuluttajan ostopäätösprosessin eri vaiheissa case esimerkkinä aikakauslehtien tilaaminen Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Minna Kaseva Internetin vaikutusmahdollisuudet kuluttajan ostopäätösprosessin eri vaiheissa case esimerkkinä aikakauslehtien

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa - Facebook

Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa - Facebook Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa - Facebook Sisältö Facebook ja sen käyttö Suomessa Yrityksen

Lisätiedot

Motiivit mediakäytölle. Aikuisten maa. Aikuisten mediakäyttö. Mediaan keskittyminen. Aikuiset somessa. Suhde mainontaan

Motiivit mediakäytölle. Aikuisten maa. Aikuisten mediakäyttö. Mediaan keskittyminen. Aikuiset somessa. Suhde mainontaan M AIKUISET OPAS MAINOSTAJALLE 50+ KOHDERYHMÄÄN 2 M AIKUISET M AIKUISET 4 6 3 10 Aikuisten maa Aikuisten mediakäyttö Motiivit mediakäytölle 12 14 16 Mediaan keskittyminen Aikuiset somessa Suhde mainontaan

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Loppuraportti. Digitaalinen teksti ja e-kirjanlukijat Turun kaupunginkirjaston osuus projektiin

Loppuraportti. Digitaalinen teksti ja e-kirjanlukijat Turun kaupunginkirjaston osuus projektiin Loppuraportti Digitaalinen teksti ja e-kirjanlukijat n osuus projektiin Aija Laine 30.3.2011 Aija Laine 5.4.2011 2/13 1. Taustaa...2 2. Projektin tavoite ja päätehtävät...2 3. Projektin toteutus...3 3.

Lisätiedot