Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Audio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Audio"

Transkriptio

1 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Audio Individual Sound

2 Subwoofer Klemmer til tilslutning af højttalere (stand/satellit) Kaiutinliitännät lisäkaiuttimille (teline/satelliitti) Plintar för anslutning av högtalare (stativ/satellit) Audio ink-stik til oewe tv-apparater Audio ink -liitäntä oewe-televisioille Audio ink uttag för oewe TV-apparater Terningstik til T-TV oewe-udstyr Sopivat liitännät oewen T-TV-laitteita varten Kubiska uttag för T-TV oewe-apparat Power OUT ON OFF Bass Intensity Kabelklemme Johtokiinnike Kabelsko Tænd/sluk-knap Virtakatkaisin TI/FÅN brytare Audio ink System connector ine IN ight Subw. eft ight enter eft Min. Max. Phase rossover Frequency V~50/60Hz ontroller til basstyrke Basson tehonsäädin Kontroller för basintensitet Faseomskifter Vaihekytkin Fasomkopplare egulator til subwoofer-grænsefrekvens Subwooferin rajataajuuden säädin eglage för subwoofer gränsfrekvens Audio-indgange til Dolby Digital Decoder (forforstærker) Dolby digital dekooderin (esivahvistin) äänisisääntulot judingångar hos Dolby Digital avkodaren (förförstärkare) 2

3 Indhold Hjertelig velkommen 4 everingsomfang 4 Tilbehør 4 Disposal 5 Papkasse og emballage 5 Enheden 5 engøring 5 Sikkerhed 5 Opstilling 6 Opstilling af subwoofer og satellithøjttalere 6 Grundlæggende 6 Satellithøjttalere 6 Subwoofer 6 Forslag til opstilling af surround (fra 27xx) 7 Forslag til opstilling af stereo (2650) 7 Tilslutning 8 Kabling oewe adskærms-tv (fra 27xx) Individual Sound 8 Kabling oewe adskærms-tv Auro Individual Sound (2650) 9 Tilslutning af højttalerne til subwooferen 10 Fastgørelse af alle kabler i holderen 10 Tilslutning af subwooferen til strømnettet 10 Ibrugtagning og betjening 11 Tænde og slukke for subwoofer 11 Indstillinger på oewe tv-apparatet 11 Indstillinger på oewe Auro preceiveren 11 Faseomskifter/basstyrke 11 Indstilling af grænsefrekvens 11 Afdækning af subwooferen 11 Tekniske data 12 Dansk 3 -

4 Hjertelig velkommen Mange tak, everingsomfang Dansk fordi De besluttede Dem for et oewe-produkt. Vi er glade for at have fået Dem som kunde. Vi forbinder oewe med de højeste krav til teknik, design og brugervenlighed. Det gælder for både tv, DVD, video, audio og tilbehør. Derfor er hverken teknik eller design et mål i sig selv, men skal medvirke til at give vores kunder den bedst mulige visuelle og lydmæssige nydelse. I designet har vi ikke ladet os friste af kortsigtede, moderne trends. Så i sidste ende har De anskaffet et apparat i høj kvalitet, som De ikke bliver træt af at se på i morgen eller i overmorgen. Individual Sound-højttalersystemet er afstemt til oewe- adskærms-tv er og tilslutning til oewe DVD-preceiveren Auro 2216 PS. Højttalersystemet kan dermed udbygges individuelt fra en enkel stereokombination over en variant med re satellithøjttalere til den største løsning med re gulvhøjttalere. Dertil hører altid en subwoofer med indbygget forstærker. Således kan De gengive DVD er i Dolby Digital-biografkvalitet. De kan dog også ændre stereosignaler eller stereooptagelser (fra videooptager eller DVD-afspiller) i Dolby Proogic hhv. Virtual eller ircle Surround til et quasi-5.1 surroundsignal og afspille det med Individual Sound-højttalersystemet. Er tv et (fra hassis 27xx) udstyret med en digital tuner (DVB), afkodes det modtagne digitale surround-signal og gengives via Individual Sound-anlægget. Individual Sound-højttaleranlægget slås automatisk til og fra sammen med oewe adskærmstv et og oewe DVD-preceiveren. Indstillingerne til Dolby Digital foretages bekvemt via menuerne på oewe adskærms-tv et eller menuerne på Auro 2216 PS DVD-preceiveren, hvis denne anvendes. Dette højttalersystem kan også sluttes til en ekstern dekoder. Så går oewe-systemfordelene dog tabt. Betjeningen foregår da via Deres dekoder (AV-receiver). Hertil skal der for S1 satellithøjttalerne indstilles en nedre grænsefrekvens på 150 Hz og for 1 gulvhøjttalerne på 90 Hz. Subwoofer I Sound, best.-nr D/T/U10 Subwoofer I Sound Audio ink-kabel (6 m) 4 apparatfødder 4 selvklæbende fødder Betjeningsvejledning Individual Sound 1 gulvhøjttaler, best.-nr x Individual Sound 1 gulvhøjttaler Højttalerkabel (2 x 6 m) Betjeningsvejledning Individual Sound S1 satellit, best.-nr x Individual Sound S1 satellit Højttalerkabel (2 x 15 m) 2x Højttalerafdækning Betjeningsvejledning Monteringsvejledning Tilbehør Satellit med sokkel Individual Sound best.-nr B00 Vægmonteret satellit Individual Sound best.-nr /T00 Floor Stand Subwoofer best.-nr D/T00 Højttalerafdækning best.-nr /.116 Audio ink-kabel (1,5 m) best.-nr Audio ink-kabel (10 m) best.-nr Sekspolet cinch-kabel (6 m) best.-nr Marketeri Gulvhøjttaler Alu-sølv best.-nr Ibenholt best.-nr A80 ys eg best.-nr H80 Palisander best.-nr ubinrød højglans best.-nr N80 Sort højglans best.-nr W80 Spejl best.-nr Q80 Beklædninger af træ er et naturprodukt. UV-lys (stærkt sollys) kan medføre mindre farveændringer. - 4

5 Hjertelig velkommen Disposal Sikkerhed Papkasse og emballage Du har valgt et holdbart og teknisk so stikeret produkt. I henhold til de nationale forskrifter for bortskaffelse af emballage, betaler vi autoriserede genbrugs rmaer, som indsamler emballage fra forhandlerne. Vi anbefaler dog, at du beholder den originale papkasse og resten af emballagen, så enheden om nødvendigt kan transporteres så sikkert som muligt. Enheden Vigtigt: EU-direktivet 2002/96/EF indeholder et regelsæt om korrekt tilbagelevering, håndtering og genbrug af brugte elektroniske apparater. Gamle elektroniske apparater skal i henhold til dette bortskaffes separat. Dette sæt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Du kan gratis a evere det gamle sæt på genbrugsstationer eller hos forhandleren, hvis du køber et tilsvarende nyt sæt. Du kan få ere detaljer om tilbagelevering (også for lande uden for EU) hos de lokale myndigheder. æs og overhold følgende sikkerhedsanvisninger af hensyn til Deres egen sikkerhed og for at undgå unødvendige skader på apparatet: Deres Individual Sound-højttalersystem er udelukkende bestemt for gengivelse af lydsignaler. Sluk altid for Deres anlæg (Individual Sound-højttalersystem, Auro, tv-apparat og eventuelle andre tilsluttede komponenter), før De tilslutter eller frakobler andre apparater eller højttalere. Beskyt Deres Individual Sound-højttalersystem mod... fugt, regn, vanddryp og -sprøjt og dug stød og mekaniske belastninger magnetiske og elektriske felter højere elektriske effekter end angivet kulde, varme, direkte sollys og store temperatursvingninger støv ventilationshæmmende afdækning indgreb indvendigt i apparatet Stil ingen væskefyldte genstande eller brændende stearinlys på apparatet. Dansk engøring Det er muligt, at der er aftryk efter emballagematerialet på over aden af standerhøjttaleren. Dette er ikke en beskadigelse af over aden. Disse aftryk kan fjernes uden problemer med en blanding af opvaskemiddel og vand på en blød klud (f.eks. mikro ber). engør kun Deres Individual Sound højttalersystem med en fugtig, blød og ren klud (uden nogen form for kraftigt rengøringsmiddel). Deres Individual Sound-højttalersystem er udelukkende konstrueret til privat brug i hjemmet. Garantien omfatter denne bestemmelsesmæssige anvendelse. ADVASE: UNDGÅ ISIKO FO EEKTISK STØD. FJEN IKKE AFDÆKNIN- GEN (EE APPAATETS BAGSIDE). I KABINETTET FINDES INGEN DEE, DE KAN EPAEES AF FOBUGEEN. AD AE EPAATIONE UDFØE AF OEWE-FOHANDEEN. Hvis De har yttet Deres Individual Sound-højttalersystem fra kulden ind i varme omgivelser, lad det da stå i ca. en time på grund af muligheden for dannelse af kondensvand. Tænd først for det, når det har nået stuetemperatur. Således undgår De alvorlige skader på komponenterne. 5 -

6 Opstilling Dansk Opstilling af subwoofer og satellithøjttalere Grundlæggende Placer subwoofer, gulv- og satellithøjttalere med sokkel på et stabilt, jævnt underlag. Subwoofer og højttalere må ikke opstilles i nærheden af kraftige varmekilder eller i direkte sollys. Ved opstilling i et skab eller en a ukket reol: Efterlad ca. 2,5 cm afstand rundt om subwooferen, så luften uhindret kan cirkulere og der ikke opstår varmeeller lydtrykschok. Træk netstikket ud ved tordenvejr. Overspænding som følge af lynnedslag kan beskadige apparatet både via antenneanlægget og strømnettet. Ved længere tids fravær fra hjemmet bør antenne- og netstikket også trækkes ud. Netstikket skal være nemt tilgængeligt, så apparatet til enhver tid kan kobles fra nettet. Før højttaler- og netkablerne således, at de ikke bliver beskadiget. Netkablet må ikke knækkes eller lægges over skarpe kanter, ikke betrædes og ikke udsættes for kemikalier. Det sidste gælder for hele anlægget. Et netkabel med beskadiget isolering kan medføre elektrisk stød og brandfare og skal derfor altid udskiftes af uddannet servicepersonale, før apparatet anvendes igen. Træk ikke i kablet men i stikproppen, når De trækker netstikket ud. Kablet i netstikket kan beskadiges og forårsage en kortslutning, når det stikkes i igen. Højttalerne udsender magnetfelter, der påvirker kabinetternes omgivelser. Vi anbefaler en minimumsfstand på > 0,5m til magnetisk følsomme apparater som f.eks. T-tv-apparater, magnetiske datamedier osv. Satellithøjttalere Alle satellithøjttalerne bør placeres i lyttehøje, altså ca. 1 meter over gulvet. Anvend de standere eller vægholdere, der kan leveres som tilbehør, eller stil højttalerne i samme højde på møbler eller i reoler. For at opnår den bedst mulige lytteoplevelse skal front- og surroundhøjttalerne opstilles symmetrisk i forhold til tv-apparatet og Deres siddeposition - se illustrationer på de følgende sider. Hvis det ikke er muligt, så korriger højttalernes afstand og retning via højttalerkon gurationsmenuen på preceiveren eller AV-receiveren. Subwoofer Subwooferen kan placeres et valgfrit sted på gulvet. Vi anbefaler et af de forreste hjørner i rummet, men således at bassen spiller frit. Subwooferboksen kan opstilles i tre forskellige positioner: 1. iggende på gulvet. 2. Stående på gulvet. Dertil monteres de 4 medfølgende selvklæbende fødder på boksens venstre side. Højttalerafdækningen (valgfri) påsættes efter behov for at beskytte højttaleren (kan fås hos faghandleren). 3. I oewe ube i. De 4 apparatfødder fjernes, og i stedet anbringes de 4 medfølgende selvklæbende fødder på boksens underside. Sørg for at højttaleren er placeret nøjagtigt over rackets lydåbning. NB: ufttilførslen til subwooferens bagside må under ingen omstændigheder hindres. Sørg for tilstrækkelig afstand (> 4 cm) til gulv eller væg. educer subwooferens lydstyrke under en optagelse med en dvd-optager, der er placeret i rack et, for at optagelsen skal lykkes. - 6

7 Opstilling Forslag til opstilling af surround (fra 27xx) venstre højre Dansk Viewvision Subwoofer ube i Surround venstre Surround højre Forslag til opstilling af stereo (2650) venstre højre Auro Subwoofer 7 -

8 Tilslutning Kabling oewe adskærms-tv (fra 27xx) Individual Sound Dansk Tv-apparatet skal være udstyret med et A3-modul. Hvis dette ikke er leveret fra fabrikken, henvend Dem venligst til Deres forhandler og spørg efter et passende oewe A3- udstyrssæt. Montér Audio ink-kablet med det 25-polede stik til tv-apparatet og til subwooferen. oewe Individual Sound System (Subwoofer) Power OUT ON OFF Bass Intensity Audio ink ine IN ight Subw. eft ight enter eft Min. Phase Max rossover Frequency System connector 230V~50/60Hz Audio ink-kabel oewe Flat-TV - 8

9 OMPONENT VIDEO OUT Tilslutning Kabling oewe adskærms-tv Auro Individual Sound (2650) oewe Flat-TV Audiokabel cinch -> SAT (forhandles i specialbutikker) Dansk AV2-SAT ENTE AUDIO OUT / oewe Individual Sound System OMPONENT IN DIGITA OUT SEVIE Power OUT ON Digital lyd tv -> Auro Komponentvideo (forhandles i specialbutikker) OFF Bass Intensity Anbefalet for tv som centerhøjttaler oewe Auro PEOUT AUX1 IN AUX OUT AUX 2 DIGITA IN EUO-AV-kabel Y TO TV Pb Audio ink ine IN ight Subw. eft ight enter eft Min. Phase Max rossover Frequency S FE S DIGITA OUT 12V / 15mA TV EXT -INK Pr System connector 230V~50/60Hz S FE S -ink-kabel S FE S Sekspolet cinch Kabel med rkantet stik Opret kabelforbindelserne som illustreret herover: Tilslut Auro til AV2-udgangen på oewe Flat-tv et. Anvend altid et Euro AVkabel, hvor alle kontakter er bestykkede. Anvend et trepolet cinch-kabel (fås i specialbutikker) og slut det til Auro OMPONENT VIDEO OUT og SD/HD-OMPONENT IN på tv-apparatet, for at opnå en bedre billedkvalitet. Sørg for at Y/b/r-signalerne tilsluttes korrekt i den forbindelse. Stil VIDEO OUT SEETO -omskifteren på bagsiden af Auro i positionen OMP.. Forbind via et sekspolede cinch-kabel (fås i specialforretninger) cinch-gruppen PE-OUT fra Auro med subwooferens cinch-gruppe ine-in. Forbind stikkene på følgende måde: - Auro-stik Preout med subwoofer-stik ine IN enter ; - Auro-stik Preout FE med subwoofer-stik ine IN Subw. ; - Auro-stik Preout med subwoofer-stik ine IN eft ; - Auro-stik Preout med subwoofer-stik ine IN ight ; - Auro-stik Preout S med subwoofer-stik ine IN eft ; - Auro-stik Preout S med subwoofer-stik ine IN ight. Forbind kabel med terningstik fra bøsningen System connector på subwooferen (siden af kablet med antiknæk) med terningbøsningen på Auro (siden af kablet med antiknæk). Ved udtagning af terningstikket skal kliklåsen først trykkes ned, før stikket kan trækkes ud. For at anvende tv et som centerhøjttaler skal AUDIO IN på tv-apparatet forbindes med PE OUT på DVD-preceiveren med et cinch-kabel (forbindelsen for centerkabel mellem Auro og Individual Sound falder derved ud). For at gengive lyden fra tv-apparatet via Auro/Individual Sound skal digitallydudgangen AUDIO DIGITA OUT på tv-apparatet forbindes med DIGITA IN -indgangen på Auro med et cinch-kabel. Før De opretter forbindelse til -ink, skal Auro og tv-apparatet slukkes, da de ellers ikke kan genkende hinanden efter tilslutning. inch -> SAT audiokabel (fås i specialbutikker) ved anvendelse af komponentsignalet og Tv som centerhøjttaler. 9 -

10 Tilslutning Dansk Tilslutning af højttalerne til subwooferen Satellithøjttaler Før højttalerkablet gennem hullet i vedlagte højttaler afskærmning (A). Den ene ledning i højttalerkablet () er markeret sort. Forbind den tråd, der er markeret med sort, med den sorte klemme på subwooferen (Se tilslutningsskema på illustrationen til højre) og den sorte klemme (B) på højttaleren. Den tråd, der ikke er markeret, forbindes med de røde klemmer. Tryk afskærmningen (A) fast på satellithøjttaleren igen. B Tilslutning af subwooferen til strømnettet Slut sobwooferens netstik til en stikdåse med 230 V vekselspænding. venstre Subwoofer højre Satellithøjttaler A Gulvhøjttaler æg forsigtigt gulvhøjttaleren ned på et blødt underlag. Drej de to skrueklemmer (B) mod urets retning, til klemmernes åbninger er synlige. Tilslut den sort markerede ledning fra højttalerkablet, henholdsvis med den sorte klemme på Subwooferen (Se tilslutningsskema på illustrationen til højre) og den sorte klemme (B) på højttaleren. Den tråd, der ikke er markeret, forbindes med de røde klemmer. B Power OUT Audio ink ine IN ight Subw. eft ight enter eft ON OFF Bass Intensity Min. Phase Max rossover Frequency Gulvhøjttaler System connector 230V~50/60Hz Placer højttalerne som beskrevet på side 6-7 eller montér satellithøjttalerne på væggen med vægholderne eller på soklen, der fås som ekstraudstyr, som beskrevet i den medfølgende monteringsvejledning. Fastgørelse af alle kabler i holderen Åbn kabelholderen nederst på subwooferen, læg alle kablerne ind og luk holderen igen. Dermed er kablerne fastgjort. Surround venstre Surround højre - 10

11 Ibrugtagning og betjening Kontroller, at alle kabler er korrekt tilsluttet, før De starter med ibrugtagning og indstilling. Tænde og slukke for subwoofer Med kontakten ON/OFF sætter De Individual Sound-højttaleranlægget i position I - ON. Er subwooferen tilsluttet som beskrevet på side 8-9, er det ikke længere nødvendigt at tænde og slukke den separat. Efter subwooferen er tændt første gang, bliver den automatisk tændt og slukket sammen med oewe tv-apparatet og oewe Auro preceiveren. Indstillinger på oewe tv-apparatet egistrer de nye apparater som beskrevet i betjeningsvejledningen til Deres oewe tv-apparat under Betjening af yderligere apparater. Indstillinger på oewe Auro preceiveren Foretag de nødvendige højttalerindstillinger på Deres oewe Auro preceiver, som beskrevet i betjeningsvejledningen til Auro under Første ibrugtagning - Indstilling af højttalersystem. Faseomskifter/basstyrke Med faseomskifteren Phase og regulatoren Bass-Intensity har De mulighed for at optimere basgengivelsen. Vi anbefaler følgende fremgangsmåde: Hvis subwooferen står i hjørnet af rummet, stil da basstyrkeregulatoren på Min.. Hvis subwooferen står langs en væg, stil da basstyrkeregulatoren i midterpositionen. Hvis subwooferen står frit i rummet, stil da basstyrkeregulatoren på Max.. Start f.eks. en DVD-afspilning og vælg en titel med et basspor. ad en anden person betjene faseomskrifteren, mens De sidder på Deres plads og lytter. Afgør selv hvilken indstilling, der i Deres tilfælde giver den bedste basgengivelse. Indstil ligeledes basstyrken efter Deres eget ønske. Indstilling af grænsefrekvens Med regulatoren rossover Frequency har De mulighed for at indstille grænsefrekvensen for basgengivelsen, alt efter hvilke højttalere De har tilsluttet, mellem 50 Hz og 250 Hz. For oewe audiosystemer skal regulatoren indstilles på 250 Hz, da grænsefrekvensen indstilles i oewe-audiokilderne (TV/Auro). Dansk Afdækning af subwooferen Efter De har foretaget indstillingerne som beskrevet under Ibrugtagning og betjening, sættes afdækningen tilbage på subwooferens bagside. 11 -

12 Tekniske data Dansk Subwoofer Subwooferens mål i cm B 43 x H 24,4 x D 35,5 Subwooferens vægt i kg 12,6 Digitale grænseværdier 6 kanaler Primær 1-vejs basre eks, aktiv Bestykning 1x bas 200 mmm Belastbarhed for subwoofer 100 (sinus) /150 watt (maks. musik) Satellitkanaler 50 (sinus) / 65 watt (maks. musik) Netspænding Volt Maks. effektforbrug 250 Watt Nominelt effektforbrug 50 Watt Effektforbrug i stand-by < 0,5 Watt Basstyrke ±12 db Transmissionsområde 38 Hz 250 Hz ± 3dB Faseomskifter ja Netkontakt ja Systemlink Audio ink 25-pol D-Sub Terningstik 9-polet JST Kolofon oewe Opta GmbH er et aktieselskab i henhold til tysk lovgivning med hovedsæde i Kronach. Industriestraße 11, Kronach Telefon: + 49 (0)9261 / 99-0 Fax: + 49 (0)9261 / Selskabsregistrering: Amtsgericht oburg, nr. HB SE-nr. (USt-IdNr.): DE WEEE-registreringsnummer: DE edigeringsdato: 10.09, 7. oplag oewe Opta GmbH, Kronach Alle rettigheder forbeholdes, også for oversættelsen. Design og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel. Satellithøjttalere Satellithøjttalere mål i cm uden/med sokkel B 6,2 H 15 x D 6,2 / Stand Ø 20 x H 100,5 Satellithøjttalere vægt i kg uden/med sokkel 0,7 / 3,3 Primær 1-vejs Bestykning 2x bredbånd, papirmembran, Ø 55 mm Belastbarhed 50 W (sinus) / 50 W (maks. musik) Impedans 8 Ohm Transmissionsområde 160 Hz 20 khz - 6dB ydtryk 86 db spl (1w/m) Gulvhøjttalere Gulvhøjttalernes mål i cm Ø 26 x H 112,5 Gulvhøjttalernes vægt i kg 11,5 Primær 3-vejs basre eks, d Appolito-anordning Bestykning 2x bas 80 mm, papirmembran bredbånd 80 mm, papirmembran 1x diskant, overtrukket vævet kalot, Ø 33 mm Belastbarhed 75 W (sinus) / 120 W (maks. musik) Impedans 4-8 Ohm Transmissionsområde 65 Hz 22 khz - 6dB ydtryk 84 db spl (1w/m) - 12

13 Sisällysluettelo Tervetuliaissanat 14 Suurkiitos siitä, 14 Toimitukseen kuuluvat laitteet 14 isätarvikkeet 14 Käytöstä poistaminen 15 Pakkaustarvikkeet ja -laatikko 15 aite 15 Puhdistus 15 Turvallisuusohjeet 15 Asentaminen 16 Subwooferin ja satelliittikaiuttimien asentaminen 16 Perusperiaatteet 16 Satelliittikaiuttimet 16 Subwooferi 16 Sijoitteluehdotus surround-ääntä varten (mallista 27xx alkaen) 17 Sijoitteluehdotus stereo-ääntä varten (2650) 17 Kytkeminen 18 oewe litteän television (mallista 27xx alkaen) Individual Sound 18 oewen litteän television Auro Individual Sound järjestelmän johdottaminen (2650) 19 Kaiuttimien kytkeminen subwooferiin 20 Kaikkien johtojen kiinnittäminen pidikkeeseen 20 Subwooferin kytkeminen verkkovirtaan 20 Käyttöönotto ja käyttö 21 Subwooferin kytkeminen päälle ja pois 21 oewe-television asetukset 21 oewen Auro-vastaanottimen asetukset 21 Vaihekytkin ja bassoäänten voimakkuus 21 ajataajuuden asetus 21 Subwooferin suojus 21 Tekniset tiedot 22 Suomi 13 -

14 Tervetuliaissanat Suurkiitos siitä, Toimitukseen kuuluvat laitteet Suomi että päätit ostaa oewe-tuotteen. Olemme iloisia saadessamme sinut asiakkaaksemme. oewe merkitsee teknisesti parasta laatua, upeata ulkomuotoa ja käyttäjäystävällisyyttä. Nämä ominaisuudet ovat yhtä lailla televisioissamme, DVD-soittimissamme, video-, äänentoisto- kuin lisälaitteissammekin. Emme kuitenkaan pidä tekniikkaa ja ulkomuotoa itsetarkoituksena, vaan tarkoituksenamme on antaa asiakkaidemme silmille ja korville mahdollisimman suuri nautinto. aitteidemme ulkomuotoon eivät myöskään vaikuta lyhytaikaiset muotivirtaukset, vaan tarkoituksenamme on valmistaa korkealaatuisia tuotteita, joita asiakkaamme haluavat katsella myös huomenna ja ylihuomenna. Individual Sound kaiutinjärjestelmä on sovitettu oewen litteisiin televisioihin ja oewen Auro 2216 PS DVD-vastaanottimeen. Kaiutinjärjestelmä voidaan koota yksilöllisesti yksinkertaisesta stereo-yhdistelmästä neljällä satelliittikaiuttimella varustettuun vaihtoehtoon tai neljällä pystysuoraan asennettavalla kaiuttimella varustettuun tehoratkaisuun asti. Kuhunkin vaihtoehtoon kuuluu sisäänrakennetulla vahvistimella varustettu subwooferi. Näin DVD-levyjä voidaan kuunnella elokuvateatterien veroisella Dolby digital äänellä. On myös mahdollista toistaa stereolähetyksiä tai stereo-äänitteitä (videotallentimesta tai DVD-soittimesta) Dolby Proogic äänentoistolla tai muuntaa virtuaalinen tai kiertävä ääni 5.1 surround -signaaliksi ja toistaa ääni sitten Individual Sound kaiutinjärjestelmällä. Jos televisiolaitteesi (rungosta 27xx lähtien) on varustettu digitaalisella virittimellä (DVB), vastaanotettu digitaalinen Surround-signaali dekoodataan ja toistetaan Individual Sound -laitteella. Individual Sound kaiutinjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti oewen litteän television ja oewen DVD-vastaanottimen kanssa päälle ja pois. Dolby digital äänen asetusohjeet saa kätevästi oewen litteän television valikoista, tai jos käytössä on Auro 2216 PS DVD-vastaanotin, niin sen valikoista. Tätä kaiutinjärjestelmää voidaan ohjata myös ulkoisesta dekooderista. Tällöin ei kuitenkaan voida hyödyntää oewen järjestelmän suomia etuja. aitteistoa ohjataan tällöin dekooderista käsin (AV-vastaanotin). Tässä tapauksessa S1-satelliittikaiuttimien alempi rajataajuus tulee asettaa arvoon 150 Hz, pystysuorien 1-kaiuttimien rajataajuus arvoon 90 Hz. Subwoofer I Sound, tilausnumero 66213D/T10 Subwoofer I Sound Audio ink -kaapeli (6 m) 4 tukijalkaa 4 itsestään liimautuvaa jalkaa käyttöohjeet Individual Sound -pystysuora kaiutin 1, tilausnumero pystysuoraa Individual Sound 1 -kaiutinta kaiutinjohto (2 x 6 m) käyttöohjeet Individual Sound -satelliittikaiutin S1, tilausnumero Individual Sound S1 -satelliittikaiutinta kaiutinjohto (2 x 15 m) 2x kaiutinsuojus käyttöohjeet asennusohjeet isätarvikkeet satelliittikaiuttimen teline Individual Sound tilausnumero 89644B00 satelliittikaiuttimen seinäpidike Individual Sound tilausnum /T00 Floor Stand Subwoofer tilausnumero 67493D/T00 Kaiutinsuojus tilausnum /.116 Audio ink -kaapeli (1,5 m) tilausnumero Audio ink -kaapeli (10 m) tilausnumero napainen A-kaapeli -kaapeli (6 m) tilausnumero Koristelistat Pystysuoralle kaiuttimelle alumiini-hopea tilausnumero eebenpuu tilausnumero 89646A80 vaalea tammi tilausnumero 89646H80 palisanteri tilausnumero kiiltävä rubiininpunainen tilausnumero 89646N80 kiiltävä musta tilausnumero 89646W80 peili tilausnumero 89646Q80 Puiset koristelistat ovat luonnontuotteita. UV-valo (voimakas auringonvalo) saattaa vaikuttaa jossain määrin niiden väriin. - 14

15 Tervetuliaissanat Käytöstä poistaminen Turvallisuusohjeet Pakkaustarvikkeet ja -laatikko Olet hankkinut teknisesti erittäin korkealaatuisen ja pitkäikäisen tuotteen. Pakkauksen jätehuolto on järjestetty kansallisten määräysten mukaisesti maksamalla valtuutetuille jätehuollosta vastaaville korvaus pakkausmateriaalin noutamisesta jälleenmyyjiltä. Suosittelemme kuitenkin alkuperäispakkauksen säilyttämistä tulevia kuljetustarpeita silmällä pitäen, mikä takaa sen, että laite voidaan kuljettaa parhaalla mahdollisella tavalla suojattuna. aite Puhdistus Huomio: EU-direktiivissä 2002/96/EY on annettu ohjeet käytettyjen elektroniikkalaitteiden keräämisestä, käsittelystä ja kierrätyksestä. Käytettyjen elektroniikkalaiteiden jätehuolto on näin ollen järjestettävä erillään muusta jätteestä. Älä laita tätä laitetta tavallisen kotitalousjätteen joukkoon! Voit viedä käytetyn laitteen maksutta elektroniikkaromulle osoitettuun keräyspaikkaan tai alan liikkeeseen ostaessasi uuden vastaavan laitteen. isätietoja elektroniikkatuotteiden keräyksestä (koskien myös muita kuin EU-maita) on saatavissa asuinpaikkakuntanne hallintoelimiltä. Jalallisen kaiuttimen päällipintaan saattaa jäädä painaumia pakkausmateriaalista. Kyseessä ei tällöin ole päällipinnan vaurio. Tällaiset painaumat voidaan helposti poistaa käyttämällä veden ja pesuaineen seokseen kostutettua pehmeätä liinaa (esim. mikrokuituliinaa). Puhdista Individual Sound kaiutinjärjestelmä ainoastaaan kostealla, pehmeällä ja puhtaalla liinalla (ilman voimakkaita puhdistusaineita). aitteiston käyttöturvallisuuden takaamiseksi ja vaurioiden välttämiseksi käyttäjän tulee lukea seuraavat turvallisuusohjeet: Individual Sound kaiutinjärjestelmä on tarkoitettu ainoastaan äänisignaalien toistoa varten. aitteisto (Individual Sound kaiutinjärjestelmä, Auro, televisio ja muut laitteistoon mahdollisesti kytketyt komponentit) tulee ehdottomasti kytkeä pois päältä, ennen kuin siihen kytketään muita laitteita tai kaiuttimia. Suojaa Individual Sound kaiutinjärjestelmää seuraavilta tekijöiltä: kosteus ja märkyys, sade, tippu- ja roiskevesi tai kast iskut ja mekaaninen rasitus magneettiset ja sähköiset kentät määritettyjä suuremmat sähköiset tehot kylmyys, kuumuus, suora auringonvalo ja voimakkaat lämpötilan vaihtelut pöly tuuletusta haittaavat suojukset laitteiston sisälle kohdistuvat toimenpiteet Älä aseta nesteillä täytettyjä esineitä tai palavia kynttilöitä laitteen päälle. Individual Sound kaiutinjärjestelmä on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön sisätiloissa. Takuun ehtona on näiden ohjeiden mukainen käyttö. VAOITUS: SÄHKÖISKUVAAAN VÄTTÄMISEKSI AITTEEN SUOJUSTA (TAI AITTEEN TAKASEINÄÄ) EI SAA IOTTAA. KOTEOSSA EI OE OSIA, JOITA AIT- TEEN KÄYTTÄJÄ PYSTYISI KOJAAMAAN. KOJAUSTOIMET TUEE SUOITTAA AINOASTAAN VATUUTETUSSA OEWE-HUOOSSA. OTA YHTEYTTÄ OEWE-KAUPPIAASEESI HUOTO- JA KOJAUSASIOISSA. Jos Individual Sound kaiutinjärjestelmä tuodaan kylmistä tiloista lämpimiin tiloihin, sen tulee antaa sopeutua noin tunnin ajan mahdollisen kondensoituvan kosteuden haihduttamiseksi. Järjestelmä kytketään vasta sitten päälle, kun se on saavuttanut huoneenlämpötilan. Näin vältytään komponenttien vaurioitumiselta. Suomi 15 -

16 Asentaminen Suomi Subwooferin ja satelliittikaiuttimien asentaminen Perusperiaatteet Subwooferi, pystysuora kaiutin ja telineellä varustettu satelliittikaiutin asetetaan tasaiselle alustalle. Subwooferia ja kaiuttimia ei saa asentaa voimakkaiden lämmönlähteiden lähelle eikä suoraan auringonvaloon. Asennus kaappiin tai suljetulle hyllylle: Jätä noin 2,5 m tyhjää tilaa subwooferin ympärille, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti ja jotta lämmön ja äänen aiheuttama paine ei pakkaudu. Vedä virtapistoke irti ukkosenilmalla. Salamaniskun aiheuttama ylijännite saattaisi vaurioittaa laitetta sekä antennin että virtaverkon kautta. Antennin pistoke sekä virtapistoke tulee vetää irti myös silloin, kun järjestelmää ei käytetä pitkään aikaan. Virtapistokkeen on oltava helposti saatavilla, jotta laite voidaan irrottaa virtaverkosta milloin tahansa. Vedä kaiuttimien johdot ja virtajohto siten, että ne eivät voi vaurioitua. Virtajohtoa ei saa taittaa eikä vetää terävien kulmien ympäri, sitä ei saa tallata eikä asettaa alttiiksi kemikaaleille; viimeisin kielto koskee koko laitteistoa. Eristykseltään vaurioitunut virtajohto saattaa aiheuttaa sähköiskun ja palovaaran ja on siten ehdottomasti vaihdettava uuteen, ennen kuin laitteen käyttöä jatketaan. Anna pätevän huoltohenkilökunnan suorittaa työ. Kun irrotat virtajohtoa, vedä pistokkeen kotelosta; älä johdosta. Virtapistokkeessa olevat johtimet saattaisivat muutoin vaurioitua ja pistokkeen pistorasiaan kytkeminen voisi aiheuttaa oikosulun. Kaiuttimet tuottavat magneettisen kentän, joka vaikuttaa kotelon ulkopuolellakin. On suositeltavaa jättää > 0,5 metrin vähimmäisetäisyys magneettikentille herkkiin laitteisiin kuten esim. T-televisioihin, magneettisiin tallentimiin jne. Subwooferi Subwooferi voidaan asettaa mihin tahansa kohtaan lattialle. Suosittelemme huoneen etukulmaa, mutta siten, että bassoäänet pääsevät kuulumaan vapaasti. Subwooferikotelo voidaan asettaa kolmeen eri asentoon: 1. attialle vaakasuoraan asentoon. 2. attialle pystysuoraan asentoon. Kiinnitä tällöin 4 mukana toimitettua itsestään liimautuvaa jalkaa kotelon vasempaan sivuun. Asenna kaiuttimen suojaksi tarvittaessa kaiuttimen suojus (lisävaruste, saatavana alan liikkeistä). 3. oewe ube i. Tällöin 4 tukijalkaa tulee irrottaa ja kiinnittää niiden sijaan 4 mukana toimitettua itsestään liimautuvaa jalkaa kotelon alapintaan. Huolehdi siitä, että kaiutin asetetaan tarkalleen telineen ääniaukkoon. Satelliittikaiuttimet Kaikki satelliittikaiuttimet on parasta asentaa korvien korkeudelle, eli noin 1 metrin korkeudelle lattiasta. Käytä lisätarvikkeina myytäviä telineitä tai seinäpidikkeitä tai asenna kaiuttimet vastaavalle korkeudelle kiinni huonekaluihin tai hyllyihin. Parhaan mahdollisen akustisen tilavaikutelman takaamiseksi etu- ja surroundkaiuttimet tulee sijoittaa symmetrisesti televisioon ja kuuntelijan istumapaikkaan nähden katso seuraavien sivujen kuvia. Ellei tämä ole mahdollista, tulee kaiuttimen etäisyyttä ja äänenkovuutta korjata vastaanottimen tai AV-vastaanottimen kautta kaiuttimen asetusvalikosta. Huomio: Subwooferin takapuolella olevaa ilma-aukkoa ei saa missään nimessä tukkia. Huolehdi siitä, että lattiaan tai seinään jää riittävästi tyhjää tilaa (> 4 cm). Pienennä subwooferin äänenvoimakkuutta tallennuksen aikana jalustalle asetetulla DVD-tallentimella, jotta tallennus onnistuu. - 16

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

Hair Trimmer SHBS 1000 A1

Hair Trimmer SHBS 1000 A1 PERSONAL CARE Hair Trimmer SHBS 1000 A1 Hiusleikkuri Käyttö- a turvaoheet Hårklippare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Hårtrimmer Brugs- og sikkerhedsanvisninger Käännä ennen lukemista molemmat

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Comfort Contego Bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder denna produkt. Sverige Danmark Suomi Comfort Contego T800 Sändare Comfort Contego R800 Mottagare Innehållsförteckning Sida Introduktion

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Består av CA-EXAK1 och SP-EXAK1 Koostuu CA-EXAK1 stä ja

Lisätiedot

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DA SV FI NO Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN INDHOLD Sikkerhedsregler Opstilling, installation Blødgøringsanlæg

Lisätiedot

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEATTERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER DVD PLAYER DVD SPELARE DVD SOITIN DVD AFSPILLER RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B Svenska Suomi Dansk

Lisätiedot

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning fryseboks Säiliöpakastin Congélateur coffre Fryseboks Frysbox ECO22212W ECO29912W ECO38212W 2 electrolux INDHOLD Electrolux.

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000 S2 One Touch DK SE FI Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 1.1. Velkommen!...4 1.2. Oplysninger om betjeningsvejledningen...4 2. For

Lisätiedot

Pure Comfort ultrasonic humidifier

Pure Comfort ultrasonic humidifier Pure Comfort ultrasonic humidifier Improved indoor environment Cool & warm mist technology Room capacity: Up to 50 m² 3 mist control levels Water filter Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-9

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 FW 33L8143 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABEL...7

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level //

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level // Kitchen taste master // oven thermometer // Large display // +0 C to 250 C // Choose meat type/taste level // Type 4770 4770_CS_UVN_100214.indd 1 2/13/2014 9:58:41 PM Bruksanvisning - svenska...sida 3-9

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot