Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Audio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Audio"

Transkriptio

1 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Audio Individual Sound

2 Subwoofer Klemmer til tilslutning af højttalere (stand/satellit) Kaiutinliitännät lisäkaiuttimille (teline/satelliitti) Plintar för anslutning av högtalare (stativ/satellit) Audio ink-stik til oewe tv-apparater Audio ink -liitäntä oewe-televisioille Audio ink uttag för oewe TV-apparater Terningstik til T-TV oewe-udstyr Sopivat liitännät oewen T-TV-laitteita varten Kubiska uttag för T-TV oewe-apparat Power OUT ON OFF Bass Intensity Kabelklemme Johtokiinnike Kabelsko Tænd/sluk-knap Virtakatkaisin TI/FÅN brytare Audio ink System connector ine IN ight Subw. eft ight enter eft Min. Max. Phase rossover Frequency V~50/60Hz ontroller til basstyrke Basson tehonsäädin Kontroller för basintensitet Faseomskifter Vaihekytkin Fasomkopplare egulator til subwoofer-grænsefrekvens Subwooferin rajataajuuden säädin eglage för subwoofer gränsfrekvens Audio-indgange til Dolby Digital Decoder (forforstærker) Dolby digital dekooderin (esivahvistin) äänisisääntulot judingångar hos Dolby Digital avkodaren (förförstärkare) 2

3 Indhold Hjertelig velkommen 4 everingsomfang 4 Tilbehør 4 Disposal 5 Papkasse og emballage 5 Enheden 5 engøring 5 Sikkerhed 5 Opstilling 6 Opstilling af subwoofer og satellithøjttalere 6 Grundlæggende 6 Satellithøjttalere 6 Subwoofer 6 Forslag til opstilling af surround (fra 27xx) 7 Forslag til opstilling af stereo (2650) 7 Tilslutning 8 Kabling oewe adskærms-tv (fra 27xx) Individual Sound 8 Kabling oewe adskærms-tv Auro Individual Sound (2650) 9 Tilslutning af højttalerne til subwooferen 10 Fastgørelse af alle kabler i holderen 10 Tilslutning af subwooferen til strømnettet 10 Ibrugtagning og betjening 11 Tænde og slukke for subwoofer 11 Indstillinger på oewe tv-apparatet 11 Indstillinger på oewe Auro preceiveren 11 Faseomskifter/basstyrke 11 Indstilling af grænsefrekvens 11 Afdækning af subwooferen 11 Tekniske data 12 Dansk 3 -

4 Hjertelig velkommen Mange tak, everingsomfang Dansk fordi De besluttede Dem for et oewe-produkt. Vi er glade for at have fået Dem som kunde. Vi forbinder oewe med de højeste krav til teknik, design og brugervenlighed. Det gælder for både tv, DVD, video, audio og tilbehør. Derfor er hverken teknik eller design et mål i sig selv, men skal medvirke til at give vores kunder den bedst mulige visuelle og lydmæssige nydelse. I designet har vi ikke ladet os friste af kortsigtede, moderne trends. Så i sidste ende har De anskaffet et apparat i høj kvalitet, som De ikke bliver træt af at se på i morgen eller i overmorgen. Individual Sound-højttalersystemet er afstemt til oewe- adskærms-tv er og tilslutning til oewe DVD-preceiveren Auro 2216 PS. Højttalersystemet kan dermed udbygges individuelt fra en enkel stereokombination over en variant med re satellithøjttalere til den største løsning med re gulvhøjttalere. Dertil hører altid en subwoofer med indbygget forstærker. Således kan De gengive DVD er i Dolby Digital-biografkvalitet. De kan dog også ændre stereosignaler eller stereooptagelser (fra videooptager eller DVD-afspiller) i Dolby Proogic hhv. Virtual eller ircle Surround til et quasi-5.1 surroundsignal og afspille det med Individual Sound-højttalersystemet. Er tv et (fra hassis 27xx) udstyret med en digital tuner (DVB), afkodes det modtagne digitale surround-signal og gengives via Individual Sound-anlægget. Individual Sound-højttaleranlægget slås automatisk til og fra sammen med oewe adskærmstv et og oewe DVD-preceiveren. Indstillingerne til Dolby Digital foretages bekvemt via menuerne på oewe adskærms-tv et eller menuerne på Auro 2216 PS DVD-preceiveren, hvis denne anvendes. Dette højttalersystem kan også sluttes til en ekstern dekoder. Så går oewe-systemfordelene dog tabt. Betjeningen foregår da via Deres dekoder (AV-receiver). Hertil skal der for S1 satellithøjttalerne indstilles en nedre grænsefrekvens på 150 Hz og for 1 gulvhøjttalerne på 90 Hz. Subwoofer I Sound, best.-nr D/T/U10 Subwoofer I Sound Audio ink-kabel (6 m) 4 apparatfødder 4 selvklæbende fødder Betjeningsvejledning Individual Sound 1 gulvhøjttaler, best.-nr x Individual Sound 1 gulvhøjttaler Højttalerkabel (2 x 6 m) Betjeningsvejledning Individual Sound S1 satellit, best.-nr x Individual Sound S1 satellit Højttalerkabel (2 x 15 m) 2x Højttalerafdækning Betjeningsvejledning Monteringsvejledning Tilbehør Satellit med sokkel Individual Sound best.-nr B00 Vægmonteret satellit Individual Sound best.-nr /T00 Floor Stand Subwoofer best.-nr D/T00 Højttalerafdækning best.-nr /.116 Audio ink-kabel (1,5 m) best.-nr Audio ink-kabel (10 m) best.-nr Sekspolet cinch-kabel (6 m) best.-nr Marketeri Gulvhøjttaler Alu-sølv best.-nr Ibenholt best.-nr A80 ys eg best.-nr H80 Palisander best.-nr ubinrød højglans best.-nr N80 Sort højglans best.-nr W80 Spejl best.-nr Q80 Beklædninger af træ er et naturprodukt. UV-lys (stærkt sollys) kan medføre mindre farveændringer. - 4

5 Hjertelig velkommen Disposal Sikkerhed Papkasse og emballage Du har valgt et holdbart og teknisk so stikeret produkt. I henhold til de nationale forskrifter for bortskaffelse af emballage, betaler vi autoriserede genbrugs rmaer, som indsamler emballage fra forhandlerne. Vi anbefaler dog, at du beholder den originale papkasse og resten af emballagen, så enheden om nødvendigt kan transporteres så sikkert som muligt. Enheden Vigtigt: EU-direktivet 2002/96/EF indeholder et regelsæt om korrekt tilbagelevering, håndtering og genbrug af brugte elektroniske apparater. Gamle elektroniske apparater skal i henhold til dette bortskaffes separat. Dette sæt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Du kan gratis a evere det gamle sæt på genbrugsstationer eller hos forhandleren, hvis du køber et tilsvarende nyt sæt. Du kan få ere detaljer om tilbagelevering (også for lande uden for EU) hos de lokale myndigheder. æs og overhold følgende sikkerhedsanvisninger af hensyn til Deres egen sikkerhed og for at undgå unødvendige skader på apparatet: Deres Individual Sound-højttalersystem er udelukkende bestemt for gengivelse af lydsignaler. Sluk altid for Deres anlæg (Individual Sound-højttalersystem, Auro, tv-apparat og eventuelle andre tilsluttede komponenter), før De tilslutter eller frakobler andre apparater eller højttalere. Beskyt Deres Individual Sound-højttalersystem mod... fugt, regn, vanddryp og -sprøjt og dug stød og mekaniske belastninger magnetiske og elektriske felter højere elektriske effekter end angivet kulde, varme, direkte sollys og store temperatursvingninger støv ventilationshæmmende afdækning indgreb indvendigt i apparatet Stil ingen væskefyldte genstande eller brændende stearinlys på apparatet. Dansk engøring Det er muligt, at der er aftryk efter emballagematerialet på over aden af standerhøjttaleren. Dette er ikke en beskadigelse af over aden. Disse aftryk kan fjernes uden problemer med en blanding af opvaskemiddel og vand på en blød klud (f.eks. mikro ber). engør kun Deres Individual Sound højttalersystem med en fugtig, blød og ren klud (uden nogen form for kraftigt rengøringsmiddel). Deres Individual Sound-højttalersystem er udelukkende konstrueret til privat brug i hjemmet. Garantien omfatter denne bestemmelsesmæssige anvendelse. ADVASE: UNDGÅ ISIKO FO EEKTISK STØD. FJEN IKKE AFDÆKNIN- GEN (EE APPAATETS BAGSIDE). I KABINETTET FINDES INGEN DEE, DE KAN EPAEES AF FOBUGEEN. AD AE EPAATIONE UDFØE AF OEWE-FOHANDEEN. Hvis De har yttet Deres Individual Sound-højttalersystem fra kulden ind i varme omgivelser, lad det da stå i ca. en time på grund af muligheden for dannelse af kondensvand. Tænd først for det, når det har nået stuetemperatur. Således undgår De alvorlige skader på komponenterne. 5 -

6 Opstilling Dansk Opstilling af subwoofer og satellithøjttalere Grundlæggende Placer subwoofer, gulv- og satellithøjttalere med sokkel på et stabilt, jævnt underlag. Subwoofer og højttalere må ikke opstilles i nærheden af kraftige varmekilder eller i direkte sollys. Ved opstilling i et skab eller en a ukket reol: Efterlad ca. 2,5 cm afstand rundt om subwooferen, så luften uhindret kan cirkulere og der ikke opstår varmeeller lydtrykschok. Træk netstikket ud ved tordenvejr. Overspænding som følge af lynnedslag kan beskadige apparatet både via antenneanlægget og strømnettet. Ved længere tids fravær fra hjemmet bør antenne- og netstikket også trækkes ud. Netstikket skal være nemt tilgængeligt, så apparatet til enhver tid kan kobles fra nettet. Før højttaler- og netkablerne således, at de ikke bliver beskadiget. Netkablet må ikke knækkes eller lægges over skarpe kanter, ikke betrædes og ikke udsættes for kemikalier. Det sidste gælder for hele anlægget. Et netkabel med beskadiget isolering kan medføre elektrisk stød og brandfare og skal derfor altid udskiftes af uddannet servicepersonale, før apparatet anvendes igen. Træk ikke i kablet men i stikproppen, når De trækker netstikket ud. Kablet i netstikket kan beskadiges og forårsage en kortslutning, når det stikkes i igen. Højttalerne udsender magnetfelter, der påvirker kabinetternes omgivelser. Vi anbefaler en minimumsfstand på > 0,5m til magnetisk følsomme apparater som f.eks. T-tv-apparater, magnetiske datamedier osv. Satellithøjttalere Alle satellithøjttalerne bør placeres i lyttehøje, altså ca. 1 meter over gulvet. Anvend de standere eller vægholdere, der kan leveres som tilbehør, eller stil højttalerne i samme højde på møbler eller i reoler. For at opnår den bedst mulige lytteoplevelse skal front- og surroundhøjttalerne opstilles symmetrisk i forhold til tv-apparatet og Deres siddeposition - se illustrationer på de følgende sider. Hvis det ikke er muligt, så korriger højttalernes afstand og retning via højttalerkon gurationsmenuen på preceiveren eller AV-receiveren. Subwoofer Subwooferen kan placeres et valgfrit sted på gulvet. Vi anbefaler et af de forreste hjørner i rummet, men således at bassen spiller frit. Subwooferboksen kan opstilles i tre forskellige positioner: 1. iggende på gulvet. 2. Stående på gulvet. Dertil monteres de 4 medfølgende selvklæbende fødder på boksens venstre side. Højttalerafdækningen (valgfri) påsættes efter behov for at beskytte højttaleren (kan fås hos faghandleren). 3. I oewe ube i. De 4 apparatfødder fjernes, og i stedet anbringes de 4 medfølgende selvklæbende fødder på boksens underside. Sørg for at højttaleren er placeret nøjagtigt over rackets lydåbning. NB: ufttilførslen til subwooferens bagside må under ingen omstændigheder hindres. Sørg for tilstrækkelig afstand (> 4 cm) til gulv eller væg. educer subwooferens lydstyrke under en optagelse med en dvd-optager, der er placeret i rack et, for at optagelsen skal lykkes. - 6

7 Opstilling Forslag til opstilling af surround (fra 27xx) venstre højre Dansk Viewvision Subwoofer ube i Surround venstre Surround højre Forslag til opstilling af stereo (2650) venstre højre Auro Subwoofer 7 -

8 Tilslutning Kabling oewe adskærms-tv (fra 27xx) Individual Sound Dansk Tv-apparatet skal være udstyret med et A3-modul. Hvis dette ikke er leveret fra fabrikken, henvend Dem venligst til Deres forhandler og spørg efter et passende oewe A3- udstyrssæt. Montér Audio ink-kablet med det 25-polede stik til tv-apparatet og til subwooferen. oewe Individual Sound System (Subwoofer) Power OUT ON OFF Bass Intensity Audio ink ine IN ight Subw. eft ight enter eft Min. Phase Max rossover Frequency System connector 230V~50/60Hz Audio ink-kabel oewe Flat-TV - 8

9 OMPONENT VIDEO OUT Tilslutning Kabling oewe adskærms-tv Auro Individual Sound (2650) oewe Flat-TV Audiokabel cinch -> SAT (forhandles i specialbutikker) Dansk AV2-SAT ENTE AUDIO OUT / oewe Individual Sound System OMPONENT IN DIGITA OUT SEVIE Power OUT ON Digital lyd tv -> Auro Komponentvideo (forhandles i specialbutikker) OFF Bass Intensity Anbefalet for tv som centerhøjttaler oewe Auro PEOUT AUX1 IN AUX OUT AUX 2 DIGITA IN EUO-AV-kabel Y TO TV Pb Audio ink ine IN ight Subw. eft ight enter eft Min. Phase Max rossover Frequency S FE S DIGITA OUT 12V / 15mA TV EXT -INK Pr System connector 230V~50/60Hz S FE S -ink-kabel S FE S Sekspolet cinch Kabel med rkantet stik Opret kabelforbindelserne som illustreret herover: Tilslut Auro til AV2-udgangen på oewe Flat-tv et. Anvend altid et Euro AVkabel, hvor alle kontakter er bestykkede. Anvend et trepolet cinch-kabel (fås i specialbutikker) og slut det til Auro OMPONENT VIDEO OUT og SD/HD-OMPONENT IN på tv-apparatet, for at opnå en bedre billedkvalitet. Sørg for at Y/b/r-signalerne tilsluttes korrekt i den forbindelse. Stil VIDEO OUT SEETO -omskifteren på bagsiden af Auro i positionen OMP.. Forbind via et sekspolede cinch-kabel (fås i specialforretninger) cinch-gruppen PE-OUT fra Auro med subwooferens cinch-gruppe ine-in. Forbind stikkene på følgende måde: - Auro-stik Preout med subwoofer-stik ine IN enter ; - Auro-stik Preout FE med subwoofer-stik ine IN Subw. ; - Auro-stik Preout med subwoofer-stik ine IN eft ; - Auro-stik Preout med subwoofer-stik ine IN ight ; - Auro-stik Preout S med subwoofer-stik ine IN eft ; - Auro-stik Preout S med subwoofer-stik ine IN ight. Forbind kabel med terningstik fra bøsningen System connector på subwooferen (siden af kablet med antiknæk) med terningbøsningen på Auro (siden af kablet med antiknæk). Ved udtagning af terningstikket skal kliklåsen først trykkes ned, før stikket kan trækkes ud. For at anvende tv et som centerhøjttaler skal AUDIO IN på tv-apparatet forbindes med PE OUT på DVD-preceiveren med et cinch-kabel (forbindelsen for centerkabel mellem Auro og Individual Sound falder derved ud). For at gengive lyden fra tv-apparatet via Auro/Individual Sound skal digitallydudgangen AUDIO DIGITA OUT på tv-apparatet forbindes med DIGITA IN -indgangen på Auro med et cinch-kabel. Før De opretter forbindelse til -ink, skal Auro og tv-apparatet slukkes, da de ellers ikke kan genkende hinanden efter tilslutning. inch -> SAT audiokabel (fås i specialbutikker) ved anvendelse af komponentsignalet og Tv som centerhøjttaler. 9 -

10 Tilslutning Dansk Tilslutning af højttalerne til subwooferen Satellithøjttaler Før højttalerkablet gennem hullet i vedlagte højttaler afskærmning (A). Den ene ledning i højttalerkablet () er markeret sort. Forbind den tråd, der er markeret med sort, med den sorte klemme på subwooferen (Se tilslutningsskema på illustrationen til højre) og den sorte klemme (B) på højttaleren. Den tråd, der ikke er markeret, forbindes med de røde klemmer. Tryk afskærmningen (A) fast på satellithøjttaleren igen. B Tilslutning af subwooferen til strømnettet Slut sobwooferens netstik til en stikdåse med 230 V vekselspænding. venstre Subwoofer højre Satellithøjttaler A Gulvhøjttaler æg forsigtigt gulvhøjttaleren ned på et blødt underlag. Drej de to skrueklemmer (B) mod urets retning, til klemmernes åbninger er synlige. Tilslut den sort markerede ledning fra højttalerkablet, henholdsvis med den sorte klemme på Subwooferen (Se tilslutningsskema på illustrationen til højre) og den sorte klemme (B) på højttaleren. Den tråd, der ikke er markeret, forbindes med de røde klemmer. B Power OUT Audio ink ine IN ight Subw. eft ight enter eft ON OFF Bass Intensity Min. Phase Max rossover Frequency Gulvhøjttaler System connector 230V~50/60Hz Placer højttalerne som beskrevet på side 6-7 eller montér satellithøjttalerne på væggen med vægholderne eller på soklen, der fås som ekstraudstyr, som beskrevet i den medfølgende monteringsvejledning. Fastgørelse af alle kabler i holderen Åbn kabelholderen nederst på subwooferen, læg alle kablerne ind og luk holderen igen. Dermed er kablerne fastgjort. Surround venstre Surround højre - 10

11 Ibrugtagning og betjening Kontroller, at alle kabler er korrekt tilsluttet, før De starter med ibrugtagning og indstilling. Tænde og slukke for subwoofer Med kontakten ON/OFF sætter De Individual Sound-højttaleranlægget i position I - ON. Er subwooferen tilsluttet som beskrevet på side 8-9, er det ikke længere nødvendigt at tænde og slukke den separat. Efter subwooferen er tændt første gang, bliver den automatisk tændt og slukket sammen med oewe tv-apparatet og oewe Auro preceiveren. Indstillinger på oewe tv-apparatet egistrer de nye apparater som beskrevet i betjeningsvejledningen til Deres oewe tv-apparat under Betjening af yderligere apparater. Indstillinger på oewe Auro preceiveren Foretag de nødvendige højttalerindstillinger på Deres oewe Auro preceiver, som beskrevet i betjeningsvejledningen til Auro under Første ibrugtagning - Indstilling af højttalersystem. Faseomskifter/basstyrke Med faseomskifteren Phase og regulatoren Bass-Intensity har De mulighed for at optimere basgengivelsen. Vi anbefaler følgende fremgangsmåde: Hvis subwooferen står i hjørnet af rummet, stil da basstyrkeregulatoren på Min.. Hvis subwooferen står langs en væg, stil da basstyrkeregulatoren i midterpositionen. Hvis subwooferen står frit i rummet, stil da basstyrkeregulatoren på Max.. Start f.eks. en DVD-afspilning og vælg en titel med et basspor. ad en anden person betjene faseomskrifteren, mens De sidder på Deres plads og lytter. Afgør selv hvilken indstilling, der i Deres tilfælde giver den bedste basgengivelse. Indstil ligeledes basstyrken efter Deres eget ønske. Indstilling af grænsefrekvens Med regulatoren rossover Frequency har De mulighed for at indstille grænsefrekvensen for basgengivelsen, alt efter hvilke højttalere De har tilsluttet, mellem 50 Hz og 250 Hz. For oewe audiosystemer skal regulatoren indstilles på 250 Hz, da grænsefrekvensen indstilles i oewe-audiokilderne (TV/Auro). Dansk Afdækning af subwooferen Efter De har foretaget indstillingerne som beskrevet under Ibrugtagning og betjening, sættes afdækningen tilbage på subwooferens bagside. 11 -

12 Tekniske data Dansk Subwoofer Subwooferens mål i cm B 43 x H 24,4 x D 35,5 Subwooferens vægt i kg 12,6 Digitale grænseværdier 6 kanaler Primær 1-vejs basre eks, aktiv Bestykning 1x bas 200 mmm Belastbarhed for subwoofer 100 (sinus) /150 watt (maks. musik) Satellitkanaler 50 (sinus) / 65 watt (maks. musik) Netspænding Volt Maks. effektforbrug 250 Watt Nominelt effektforbrug 50 Watt Effektforbrug i stand-by < 0,5 Watt Basstyrke ±12 db Transmissionsområde 38 Hz 250 Hz ± 3dB Faseomskifter ja Netkontakt ja Systemlink Audio ink 25-pol D-Sub Terningstik 9-polet JST Kolofon oewe Opta GmbH er et aktieselskab i henhold til tysk lovgivning med hovedsæde i Kronach. Industriestraße 11, Kronach Telefon: + 49 (0)9261 / 99-0 Fax: + 49 (0)9261 / Selskabsregistrering: Amtsgericht oburg, nr. HB SE-nr. (USt-IdNr.): DE WEEE-registreringsnummer: DE edigeringsdato: 10.09, 7. oplag oewe Opta GmbH, Kronach Alle rettigheder forbeholdes, også for oversættelsen. Design og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel. Satellithøjttalere Satellithøjttalere mål i cm uden/med sokkel B 6,2 H 15 x D 6,2 / Stand Ø 20 x H 100,5 Satellithøjttalere vægt i kg uden/med sokkel 0,7 / 3,3 Primær 1-vejs Bestykning 2x bredbånd, papirmembran, Ø 55 mm Belastbarhed 50 W (sinus) / 50 W (maks. musik) Impedans 8 Ohm Transmissionsområde 160 Hz 20 khz - 6dB ydtryk 86 db spl (1w/m) Gulvhøjttalere Gulvhøjttalernes mål i cm Ø 26 x H 112,5 Gulvhøjttalernes vægt i kg 11,5 Primær 3-vejs basre eks, d Appolito-anordning Bestykning 2x bas 80 mm, papirmembran bredbånd 80 mm, papirmembran 1x diskant, overtrukket vævet kalot, Ø 33 mm Belastbarhed 75 W (sinus) / 120 W (maks. musik) Impedans 4-8 Ohm Transmissionsområde 65 Hz 22 khz - 6dB ydtryk 84 db spl (1w/m) - 12

13 Sisällysluettelo Tervetuliaissanat 14 Suurkiitos siitä, 14 Toimitukseen kuuluvat laitteet 14 isätarvikkeet 14 Käytöstä poistaminen 15 Pakkaustarvikkeet ja -laatikko 15 aite 15 Puhdistus 15 Turvallisuusohjeet 15 Asentaminen 16 Subwooferin ja satelliittikaiuttimien asentaminen 16 Perusperiaatteet 16 Satelliittikaiuttimet 16 Subwooferi 16 Sijoitteluehdotus surround-ääntä varten (mallista 27xx alkaen) 17 Sijoitteluehdotus stereo-ääntä varten (2650) 17 Kytkeminen 18 oewe litteän television (mallista 27xx alkaen) Individual Sound 18 oewen litteän television Auro Individual Sound järjestelmän johdottaminen (2650) 19 Kaiuttimien kytkeminen subwooferiin 20 Kaikkien johtojen kiinnittäminen pidikkeeseen 20 Subwooferin kytkeminen verkkovirtaan 20 Käyttöönotto ja käyttö 21 Subwooferin kytkeminen päälle ja pois 21 oewe-television asetukset 21 oewen Auro-vastaanottimen asetukset 21 Vaihekytkin ja bassoäänten voimakkuus 21 ajataajuuden asetus 21 Subwooferin suojus 21 Tekniset tiedot 22 Suomi 13 -

14 Tervetuliaissanat Suurkiitos siitä, Toimitukseen kuuluvat laitteet Suomi että päätit ostaa oewe-tuotteen. Olemme iloisia saadessamme sinut asiakkaaksemme. oewe merkitsee teknisesti parasta laatua, upeata ulkomuotoa ja käyttäjäystävällisyyttä. Nämä ominaisuudet ovat yhtä lailla televisioissamme, DVD-soittimissamme, video-, äänentoisto- kuin lisälaitteissammekin. Emme kuitenkaan pidä tekniikkaa ja ulkomuotoa itsetarkoituksena, vaan tarkoituksenamme on antaa asiakkaidemme silmille ja korville mahdollisimman suuri nautinto. aitteidemme ulkomuotoon eivät myöskään vaikuta lyhytaikaiset muotivirtaukset, vaan tarkoituksenamme on valmistaa korkealaatuisia tuotteita, joita asiakkaamme haluavat katsella myös huomenna ja ylihuomenna. Individual Sound kaiutinjärjestelmä on sovitettu oewen litteisiin televisioihin ja oewen Auro 2216 PS DVD-vastaanottimeen. Kaiutinjärjestelmä voidaan koota yksilöllisesti yksinkertaisesta stereo-yhdistelmästä neljällä satelliittikaiuttimella varustettuun vaihtoehtoon tai neljällä pystysuoraan asennettavalla kaiuttimella varustettuun tehoratkaisuun asti. Kuhunkin vaihtoehtoon kuuluu sisäänrakennetulla vahvistimella varustettu subwooferi. Näin DVD-levyjä voidaan kuunnella elokuvateatterien veroisella Dolby digital äänellä. On myös mahdollista toistaa stereolähetyksiä tai stereo-äänitteitä (videotallentimesta tai DVD-soittimesta) Dolby Proogic äänentoistolla tai muuntaa virtuaalinen tai kiertävä ääni 5.1 surround -signaaliksi ja toistaa ääni sitten Individual Sound kaiutinjärjestelmällä. Jos televisiolaitteesi (rungosta 27xx lähtien) on varustettu digitaalisella virittimellä (DVB), vastaanotettu digitaalinen Surround-signaali dekoodataan ja toistetaan Individual Sound -laitteella. Individual Sound kaiutinjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti oewen litteän television ja oewen DVD-vastaanottimen kanssa päälle ja pois. Dolby digital äänen asetusohjeet saa kätevästi oewen litteän television valikoista, tai jos käytössä on Auro 2216 PS DVD-vastaanotin, niin sen valikoista. Tätä kaiutinjärjestelmää voidaan ohjata myös ulkoisesta dekooderista. Tällöin ei kuitenkaan voida hyödyntää oewen järjestelmän suomia etuja. aitteistoa ohjataan tällöin dekooderista käsin (AV-vastaanotin). Tässä tapauksessa S1-satelliittikaiuttimien alempi rajataajuus tulee asettaa arvoon 150 Hz, pystysuorien 1-kaiuttimien rajataajuus arvoon 90 Hz. Subwoofer I Sound, tilausnumero 66213D/T10 Subwoofer I Sound Audio ink -kaapeli (6 m) 4 tukijalkaa 4 itsestään liimautuvaa jalkaa käyttöohjeet Individual Sound -pystysuora kaiutin 1, tilausnumero pystysuoraa Individual Sound 1 -kaiutinta kaiutinjohto (2 x 6 m) käyttöohjeet Individual Sound -satelliittikaiutin S1, tilausnumero Individual Sound S1 -satelliittikaiutinta kaiutinjohto (2 x 15 m) 2x kaiutinsuojus käyttöohjeet asennusohjeet isätarvikkeet satelliittikaiuttimen teline Individual Sound tilausnumero 89644B00 satelliittikaiuttimen seinäpidike Individual Sound tilausnum /T00 Floor Stand Subwoofer tilausnumero 67493D/T00 Kaiutinsuojus tilausnum /.116 Audio ink -kaapeli (1,5 m) tilausnumero Audio ink -kaapeli (10 m) tilausnumero napainen A-kaapeli -kaapeli (6 m) tilausnumero Koristelistat Pystysuoralle kaiuttimelle alumiini-hopea tilausnumero eebenpuu tilausnumero 89646A80 vaalea tammi tilausnumero 89646H80 palisanteri tilausnumero kiiltävä rubiininpunainen tilausnumero 89646N80 kiiltävä musta tilausnumero 89646W80 peili tilausnumero 89646Q80 Puiset koristelistat ovat luonnontuotteita. UV-valo (voimakas auringonvalo) saattaa vaikuttaa jossain määrin niiden väriin. - 14

15 Tervetuliaissanat Käytöstä poistaminen Turvallisuusohjeet Pakkaustarvikkeet ja -laatikko Olet hankkinut teknisesti erittäin korkealaatuisen ja pitkäikäisen tuotteen. Pakkauksen jätehuolto on järjestetty kansallisten määräysten mukaisesti maksamalla valtuutetuille jätehuollosta vastaaville korvaus pakkausmateriaalin noutamisesta jälleenmyyjiltä. Suosittelemme kuitenkin alkuperäispakkauksen säilyttämistä tulevia kuljetustarpeita silmällä pitäen, mikä takaa sen, että laite voidaan kuljettaa parhaalla mahdollisella tavalla suojattuna. aite Puhdistus Huomio: EU-direktiivissä 2002/96/EY on annettu ohjeet käytettyjen elektroniikkalaitteiden keräämisestä, käsittelystä ja kierrätyksestä. Käytettyjen elektroniikkalaiteiden jätehuolto on näin ollen järjestettävä erillään muusta jätteestä. Älä laita tätä laitetta tavallisen kotitalousjätteen joukkoon! Voit viedä käytetyn laitteen maksutta elektroniikkaromulle osoitettuun keräyspaikkaan tai alan liikkeeseen ostaessasi uuden vastaavan laitteen. isätietoja elektroniikkatuotteiden keräyksestä (koskien myös muita kuin EU-maita) on saatavissa asuinpaikkakuntanne hallintoelimiltä. Jalallisen kaiuttimen päällipintaan saattaa jäädä painaumia pakkausmateriaalista. Kyseessä ei tällöin ole päällipinnan vaurio. Tällaiset painaumat voidaan helposti poistaa käyttämällä veden ja pesuaineen seokseen kostutettua pehmeätä liinaa (esim. mikrokuituliinaa). Puhdista Individual Sound kaiutinjärjestelmä ainoastaaan kostealla, pehmeällä ja puhtaalla liinalla (ilman voimakkaita puhdistusaineita). aitteiston käyttöturvallisuuden takaamiseksi ja vaurioiden välttämiseksi käyttäjän tulee lukea seuraavat turvallisuusohjeet: Individual Sound kaiutinjärjestelmä on tarkoitettu ainoastaan äänisignaalien toistoa varten. aitteisto (Individual Sound kaiutinjärjestelmä, Auro, televisio ja muut laitteistoon mahdollisesti kytketyt komponentit) tulee ehdottomasti kytkeä pois päältä, ennen kuin siihen kytketään muita laitteita tai kaiuttimia. Suojaa Individual Sound kaiutinjärjestelmää seuraavilta tekijöiltä: kosteus ja märkyys, sade, tippu- ja roiskevesi tai kast iskut ja mekaaninen rasitus magneettiset ja sähköiset kentät määritettyjä suuremmat sähköiset tehot kylmyys, kuumuus, suora auringonvalo ja voimakkaat lämpötilan vaihtelut pöly tuuletusta haittaavat suojukset laitteiston sisälle kohdistuvat toimenpiteet Älä aseta nesteillä täytettyjä esineitä tai palavia kynttilöitä laitteen päälle. Individual Sound kaiutinjärjestelmä on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön sisätiloissa. Takuun ehtona on näiden ohjeiden mukainen käyttö. VAOITUS: SÄHKÖISKUVAAAN VÄTTÄMISEKSI AITTEEN SUOJUSTA (TAI AITTEEN TAKASEINÄÄ) EI SAA IOTTAA. KOTEOSSA EI OE OSIA, JOITA AIT- TEEN KÄYTTÄJÄ PYSTYISI KOJAAMAAN. KOJAUSTOIMET TUEE SUOITTAA AINOASTAAN VATUUTETUSSA OEWE-HUOOSSA. OTA YHTEYTTÄ OEWE-KAUPPIAASEESI HUOTO- JA KOJAUSASIOISSA. Jos Individual Sound kaiutinjärjestelmä tuodaan kylmistä tiloista lämpimiin tiloihin, sen tulee antaa sopeutua noin tunnin ajan mahdollisen kondensoituvan kosteuden haihduttamiseksi. Järjestelmä kytketään vasta sitten päälle, kun se on saavuttanut huoneenlämpötilan. Näin vältytään komponenttien vaurioitumiselta. Suomi 15 -

16 Asentaminen Suomi Subwooferin ja satelliittikaiuttimien asentaminen Perusperiaatteet Subwooferi, pystysuora kaiutin ja telineellä varustettu satelliittikaiutin asetetaan tasaiselle alustalle. Subwooferia ja kaiuttimia ei saa asentaa voimakkaiden lämmönlähteiden lähelle eikä suoraan auringonvaloon. Asennus kaappiin tai suljetulle hyllylle: Jätä noin 2,5 m tyhjää tilaa subwooferin ympärille, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti ja jotta lämmön ja äänen aiheuttama paine ei pakkaudu. Vedä virtapistoke irti ukkosenilmalla. Salamaniskun aiheuttama ylijännite saattaisi vaurioittaa laitetta sekä antennin että virtaverkon kautta. Antennin pistoke sekä virtapistoke tulee vetää irti myös silloin, kun järjestelmää ei käytetä pitkään aikaan. Virtapistokkeen on oltava helposti saatavilla, jotta laite voidaan irrottaa virtaverkosta milloin tahansa. Vedä kaiuttimien johdot ja virtajohto siten, että ne eivät voi vaurioitua. Virtajohtoa ei saa taittaa eikä vetää terävien kulmien ympäri, sitä ei saa tallata eikä asettaa alttiiksi kemikaaleille; viimeisin kielto koskee koko laitteistoa. Eristykseltään vaurioitunut virtajohto saattaa aiheuttaa sähköiskun ja palovaaran ja on siten ehdottomasti vaihdettava uuteen, ennen kuin laitteen käyttöä jatketaan. Anna pätevän huoltohenkilökunnan suorittaa työ. Kun irrotat virtajohtoa, vedä pistokkeen kotelosta; älä johdosta. Virtapistokkeessa olevat johtimet saattaisivat muutoin vaurioitua ja pistokkeen pistorasiaan kytkeminen voisi aiheuttaa oikosulun. Kaiuttimet tuottavat magneettisen kentän, joka vaikuttaa kotelon ulkopuolellakin. On suositeltavaa jättää > 0,5 metrin vähimmäisetäisyys magneettikentille herkkiin laitteisiin kuten esim. T-televisioihin, magneettisiin tallentimiin jne. Subwooferi Subwooferi voidaan asettaa mihin tahansa kohtaan lattialle. Suosittelemme huoneen etukulmaa, mutta siten, että bassoäänet pääsevät kuulumaan vapaasti. Subwooferikotelo voidaan asettaa kolmeen eri asentoon: 1. attialle vaakasuoraan asentoon. 2. attialle pystysuoraan asentoon. Kiinnitä tällöin 4 mukana toimitettua itsestään liimautuvaa jalkaa kotelon vasempaan sivuun. Asenna kaiuttimen suojaksi tarvittaessa kaiuttimen suojus (lisävaruste, saatavana alan liikkeistä). 3. oewe ube i. Tällöin 4 tukijalkaa tulee irrottaa ja kiinnittää niiden sijaan 4 mukana toimitettua itsestään liimautuvaa jalkaa kotelon alapintaan. Huolehdi siitä, että kaiutin asetetaan tarkalleen telineen ääniaukkoon. Satelliittikaiuttimet Kaikki satelliittikaiuttimet on parasta asentaa korvien korkeudelle, eli noin 1 metrin korkeudelle lattiasta. Käytä lisätarvikkeina myytäviä telineitä tai seinäpidikkeitä tai asenna kaiuttimet vastaavalle korkeudelle kiinni huonekaluihin tai hyllyihin. Parhaan mahdollisen akustisen tilavaikutelman takaamiseksi etu- ja surroundkaiuttimet tulee sijoittaa symmetrisesti televisioon ja kuuntelijan istumapaikkaan nähden katso seuraavien sivujen kuvia. Ellei tämä ole mahdollista, tulee kaiuttimen etäisyyttä ja äänenkovuutta korjata vastaanottimen tai AV-vastaanottimen kautta kaiuttimen asetusvalikosta. Huomio: Subwooferin takapuolella olevaa ilma-aukkoa ei saa missään nimessä tukkia. Huolehdi siitä, että lattiaan tai seinään jää riittävästi tyhjää tilaa (> 4 cm). Pienennä subwooferin äänenvoimakkuutta tallennuksen aikana jalustalle asetetulla DVD-tallentimella, jotta tallennus onnistuu. - 16

17 Asentaminen Sijoitteluehdotus surround-ääntä varten (mallista 27xx alkaen) Vasen etu Oikea etu Viewvision Subwoofer ube i Suomi Vasen surround Oikea surround Sijoitteluehdotus stereo-ääntä varten (2650) Vasen etu Oikea etu Auro Subwooferi 17 -

18 Kytkeminen oewe litteän television (mallista 27xx alkaen) Individual Sound Television on oltava varustettu A3-moduulilla. Jos näin ei ole, käänny jälleenmyyjäsi puoleen ja tiedustele laitteeseesi sopivaa oewe A3 -lisälaitetta. oewe Individual Sound System (Subwoofer) Power OUT ON Asenna Audio ink -kaapeli 25-napaisella pistokkeella televisiolaitteeseen ja subwooferiin. OFF Suomi Bass Intensity Audio ink ine IN ight Subw. eft ight enter eft Min. Phase Max rossover Frequency System connector 230V~50/60Hz Audio-ink--kaapeli oewe Flat-TV - 18

19 OMPONENT VIDEO OUT Kytkeminen oewen litteän television Auro Individual Sound järjestelmän johdottaminen (2650) oewe Flat-TV Audiokaapeli A -> SAT (saatavana erikseen) AV2-SAT ENTE AUDIO OUT / oewe Individual Sound System Digitaaliaudio TV -> Auro OMPONENT IN DIGITA OUT SEVIE Komponenttivideokaapeli (saatavana erikseen) Power OUT ON OFF Bass Intensity Suomi Tarpeellinen silloin, kun televisio toimii keskikaiuttimena. oewe Auro PEOUT AUX1 IN AUX OUT AUX 2 DIGITA IN SAT (EUO- AV) -kaapeli TO TV Y Pb Audio ink ine IN ight Subw. eft ight enter eft Min. Phase Max rossover Frequency S FE S DIGITA OUT 12V / 15mA TV EXT -INK Pr System connector 230V~50/60Hz S FE S -ink-kaapeli S FE S 6-napainen A-kaapeli Järjestelmäkaapeli Johdot kytketään yllä esitetyn mukaisesti: Kytke Auro litteänäyttöisen oewe-television AV2-liitäntään. Käytä ehdottomasti Euro-AV-johtoa, jonka kaikki kontaktipinnat toimivat. Kuvanlaatua voidaan parantaa käyttämällä kolminapaista cinch-kaapelia (saatavana erikoisliikkeistä) ja kytkemällä se Auron OMPONENT VIDEO OUT - ja television SD/HD-OMPONENT IN liittimiin. Aseta Auron takaosassa sijaitseva VIDEO OUT SEETO -kytkin OMP. -asentoon. iitä Auron cinch-liitäntäryhmä PE-OUT kuusinapaisella cinch-kaapelilla (saatavana alan liikkeistä) subwooferin cinch-liitäntäryhmään ine-in. Yhdistä liitännät seuraavalla tavalla: - Auron Preout -liitäntä subwooferin ine IN enter -liitäntään; - Auron Preout FE -liitäntä subwooferin ine IN Subw. -liitäntään; - Auron Preout -liitäntä subwooferin ine IN eft -liitäntään; - Auron Preout -liitäntä subwooferin ine IN ight -liitäntään; - Auron Preout S -liitäntä subwooferin ine IN eft -liitäntään; - Auron Preout S -liitäntä subwooferin ine IN ight -liitäntään. iitä kaksijohtiminen kuutiopistokkeella varustettu johto subwooferin liitännästä System connector Auron kuutioliittimeen (johdon taittumisen estosuojalla varustettu puoli). Kuutiopistoke kiinnitetään liittimeen kiinnityskorvakkeella. Kun kuutiopistoke halutaan irrottaa, tulee kiinnityskorvake painaa ensin alas, ennen kuin pistoke vedetään irti. Jos televisiota halutaan käyttää keskikaiuttimena, kytketään cinch-kaapeli television AUDIO IN liittimeen ja DVD-vastaanottimen PE OUT liittimeen (tällöin enter -kaapelin liitäntää Auron ja Individual Soundin välillä ei käytetä). Jotta television ääni voidaan toistaa Auron tai Individual Sound järjestelmän kautta, kytketään television AUDIO DIGITA OUT -digitaaliäänilähtö cinchkaapelilla Auron DIGITA IN sisääntuloon. Auron ja television tulee olla jännitteettömässä tilassa, ennen kuin -linkkiyhteys kytketään, koska muuten laitteet eivät tunnista toisiaan päälle kytkemisen jälkeen. inch-äänikaapeli -> SAT (saatavana erikoisliikkeistä), kun käytössä ovat komponenttisignaali ja televisio keskikaiuttimena. 19 -

20 Kytkeminen Suomi Kaiuttimien kytkeminen subwooferiin Satelliittikaiutin Pujota kaiuttimen kaapeli mukana toimitetun kaiuttimen suojuksen (A) reiän läpi. Toinen kaiuttimen kaapelin () johtimista on merkitty mustalla. Kytke nämä mustalla merkityt johtimet subwooferin (Katso numeroidusta opastuskuvasta sivulta 2 sekä oikealla olevaa kytkentäkaaviota) mustaan liitäntään ja kaiuttimen mustaan liitäntään (B). Johtimet, joita ei ole merkitty, kytketään punaisiin liitäntöihin. Paina suojus (A) takaisin satelliittikaiuttimeen. Satelliittikaiutin B Subwooferin kytkeminen verkkovirtaan Työnnä subwooferin pistoke 230 voltin vaihtovirralla toimivaan pistorasiaan. Vasen etu Subwooferi Oikea etu A Pystysuorassa oleva kaiutin Aseta pystysuorassa oleva kaiutin varovasti pehmustetulle alustalle. Kierrä kahta ruuvattavaa liitintä (B) vastapäivään, kunnes liitäntäaukot ovat näkyvissä. Kytke mustalla merkitty kaiuttimen kaapelin johdin subwooferin mustaan liittimeen (Katso numeroidusta opastuskuvasta sivulta 2 sekä liitäntäkaavio kuvasta oikealla) ja kaiuttimen mustaan liittimeen (B). Johtimet, joita ei ole merkitty, kytketään punaisiin liitäntöihin. B Pystysuorassa oleva kaiutin Power OUT Audio ink System connector ine IN ight Subw. eft ight enter eft ON OFF Bass Intensity Min. Phase Max rossover Frequency V~50/60Hz Aseta kaiuttimet uudelleen sivuilla kuvatulla tavalla ja asenna satelliittikaiuttimet seinälle seinäpidikkeisiin tai muuhun telineeseen vastaavan asennusohjeen mukaan. Kaikkien johtojen kiinnittäminen pidikkeeseen Avaa subwooferin alapinnassa oleva johtopidike, aseta kaikki johdot siihen ja sulje pidike. Näin kaikki johdot pysyvät paikoillaan. Vasen surround Oikea surround - 20

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Tilbehør TV TV-tillbehör Varusteet TV

Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Tilbehør TV TV-tillbehör Varusteet TV dansk Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Tilbehør TV TV-tillbehör Varusteet TV AS Audio A3 / dts 27xx 3 3 2 2 1 0 3 0 233 33221.030 - Inhold dansk svenska suomi Vedrørende Dolby Digital-dekoder-systemet...

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Kun audio- tai videojärjestelmän virta katkaistaan, merkkivalo vaihtuu punaiseksi.

Kun audio- tai videojärjestelmän virta katkaistaan, merkkivalo vaihtuu punaiseksi. BeoLab 4 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalot muuttuvat punaisiksi, mikä ilmoittaa, että

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

BeoLab Opaskirja

BeoLab Opaskirja BeoLab 8002 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalo syttyy punaisena. Kaiuttimet ovat valmiustilassa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_174011.docx @ 205176 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8311

Lisätiedot

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje AUX adapter Lyssningsadapter Liitäntäyksikkö Your local dealer: europe: +45 3917 7101 website: www.phonicear.com 009 Phonic Ear #9-001 008 010/Rev. D 0909 DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 30W:n A-luokan 2-kanavainen putkivahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Vahvistin on puhdas putkivahvistin, jossa ei ole käytetty puolijohteita signaalitiellä.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Tämä merkki osoittaa, että tämän laitteen mukana tulevissa ohjekirjoissa on tärkeitä käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita.

Tämä merkki osoittaa, että tämän laitteen mukana tulevissa ohjekirjoissa on tärkeitä käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita. Beoab 2 Opaskirja DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Dolby aboratories icensing Corporation VAOITUS: Älä avaa laitteen kantta (äläkä avaa laitetta takaa). Sähköiskuvaara. Sisällä

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 15W:n A-luokan 2-kanavainen combovahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Kaikki kykennät on tehty point-topoint-periaatteella ilman piirilevyä. Puukotelo, 12"

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

BeoVision 8. Uusi ohjelmisto Liite

BeoVision 8. Uusi ohjelmisto Liite BeoVision 8 Uusi ohjelmisto Liite Kuvaruutuvalikot Televisiossasi on uusi ohjelmisto ja mahdollisesti myös uusi laitteisto. Siksi televisiossa on uusia toimintoja ja ominaisuuksia, joista kerrotaan tässä

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc Tämä käsikirja on saatavilla myös muilla kielillä sivuillamme www.silvercrest.cc Denna handbok

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

M2A.2000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it

M2A.2000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it M2A.2000 Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it Vahvistimen säätimet ja liitännät 2 3 5 6 7 8 9 0 2 3 5 6 7 8 9 2 3 5 6 7 8 9 0 2 3 5 6 7 8 9 RCA-tuloliitäntä matalatasoiselle signaalille High Level -kaiutintasoinen

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Tuotetiedot Kytkentä Kuvaus A 1 Välikytkin: - Keskikaiutin / Subwoofer - Linjatulo: V / O Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Jos käytetään 2-4 kaiuttimen

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Asennusohjeet Turbovex TX 3000 Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Toimitussisältö 4 5 3 2 6 7 1 8 1: Ripustusosat säädettävä 2 sarjaa 2: Puhallusosa(sähköjohdot

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöohje

Suomenkielinen käyttöohje M1A.4150 Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it Vahvistimen säätimet ja liitännät 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE. Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen

KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE. Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen 1 2 1. MDS BT-80. Digitaalinen vahvistin Bluetooth yhteydellä. Voidaan liittää kaikkiin kaiuttimiin ja systeemeihin.

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Dresden RCR 128 Boston RCR 128

Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Radio / Cassette Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Asennusohje Asennusohje Turvallisuusohjeita Ennen kuin aloitat autoradion asennuksen, lue asennus ja liitäntäohjeet. Asennus ja liitäntätöiden ajaksi on

Lisätiedot

Sisällysluettelo Innehållsförteckning. IDO Seven D. IDO Trend. IDO Classic 13:1

Sisällysluettelo Innehållsförteckning. IDO Seven D. IDO Trend. IDO Classic 13:1 IDO Sisällysluettelo Innehållsförteckning IDO Seven D Tuoteseloste/Produktinformation :3 IDO SEVEN D keraaminen tasoallas/ 800/1000/1200 mm Alakaapin runko/underskåp stomme Laatikonpäät/Lådfronter Kannakepari/Konsolpar

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje Infrarødt system IR system Infrapunalaite Your local dealer: europe: +45 397 70 website: www.phonicear.com 009 Phonic Ear #9-00 008 009/Rev. C 0909 DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje other

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus Symbolilla merkityissä päätteissä sähkövirran

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

BeoLab 7-6. Opaskirja

BeoLab 7-6. Opaskirja BeoLab 7-6 Opaskirja CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun vaaran älä irrota laitteen kantta äläkä avaa laitetta takaa. Laitteen sisällä ei ole osia, jotka käyttäjä

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje Lysgiver Ljusindikator Valohälytin Your local dealer: europe: +45 397 70 website: www.phonicear.com 009 Phonic Ear #9-00 008 004/Rev. C 0909 DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje other resources

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

ADORA

ADORA Adora har skandinavisk, exklusiv design som sitt signum. Adora är grundat i Danmark och företagets armaturer kännetecknas av trendkänslig stramhet, renhet och modern formgivning. Zebra Reklambyrå, Trollhättan

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

BeoLab 11. Opaskirja

BeoLab 11. Opaskirja BeoLab 11 Opaskirja VAROITUS: Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Kastuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran. Suojaa laite pisaroilta ja roiskeilta. Älä sijoita laitteen päälle mitään nesteitä

Lisätiedot

ADN-W AM. Antenna Module. Käyttöohje

ADN-W AM. Antenna Module. Käyttöohje ADN-W AM Antenna Module Käyttöohje Turvallisuutta koskevia ohjeita Sisältö Turvallisuutta koskevia ohjeita... 1 Antennimoduuli ADN-W AM... 1 Toimitussisältö... 2 Käyttöä varten tarvittavat osat... 3 ADN-W

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Tivoli Audio. Model One. Käyttäjän käsikirja

Tivoli Audio. Model One. Käyttäjän käsikirja Tivoli Audio Model One Käyttäjän käsikirja Model One Onnittelut Tivoli Audio Model One pöytäradion hankinnan johdosta. Model One on yksi hienoimpia markkinoillamme tarjolla olevia monopöytäradioita. Suosittelemme

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

M2A.1000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it

M2A.1000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it M2A.000 Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it Vahvistimen säätimet ja liitännät 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 2 Ω 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 7 6 8 RCA-tuloliitäntä matalatasoiselle signaalille Kaiutintasoinen

Lisätiedot