Kestävän kehityksen nykytila ja tulevaisuus Vaasan yliopistossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävän kehityksen nykytila ja tulevaisuus Vaasan yliopistossa"

Transkriptio

1 VAASAN YLIOPISTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNNITELMA Vaasan yliopisto Ekokampustyöryhmä Johdanto Kestävän kehityksen nykytila ja tulevaisuus Vaasan yliopistossa o Vaasan yliopisto - Palosaaren ekokampus o Kiinteistöasiat ja hankinnat sekä maankäyttö ja rakentaminen o Kestävä kehitys opetuksessa ja tutkimuksessa o Tritonian tiedekirjasto ja oppimiskeskus, Levon-instituutti ja atkkeskus Tritonia: tiedekirjasto ja oppimiskeskus Levón-instituutti ATK-keskus o Yliopistopaino o Vaasan yliopiston Amica ravintolat o Ylioppilaskunta Johdanto Ehdotus Vaasan yliopiston kestävän kehityksen suunnitelmaksi on valmisteltu yliopiston ekokampustyöryhmässä syksyllä Työryhmän puheenjohtajana on professori (ma) Nina Herala, sihteerinä kiinteistöpäällikkö Mikko Harju ja muina jäseninä Mikael Alaviitala (Levón-instituutti), Harry Seppälä (atk-keskus), Hannele Koivisto (Tritonia), ja opiskelijat Maria Kupari ja Leila Kaurila. Suunnitelmassa tarkastellaan kunkin toiminnon osalta ensin nykytilaa kestävän kehityksen näkökulmasta ja sen jälkeen esitetään tiiviissä muodossa kehittämistarpeita ja vierillä olevia toimenpiteitä. Kestävän kehityksen suunnitelma laitetaan yliopiston kotisivulle, jotta se on kaikkien yliopistoyhteisön jäsenten saatavilla helposti. Suunnitelmaa arvioidaan ja tarkistetaan jatkuvasti. Kestävän kehityksen nykytila ja tulevaisuus Vaasan yliopistossa Vaasan yliopisto - Palosaaren ekokampus Vaasan yliopisto on yli opiskelijan ja 400 henkilökuntaan kuuluvan ihmisen yhteisö. Se koostuu monitieteisistä tutkimus- ja opetusyhteisöistä. Yliopiston tiedeperustan muodostavat kauppatieteet, humanistiset tieteet, hallintotieteet ja teknilliset tieteet. Yliopisto on kansainväliset vaatimukset täyttävä tiedeyliopisto, joka harjoittaa monitieteistä tutkimusta ja siihen perustuvaa ylintä akateemista opetusta.

2 Yliopistossa tutkintonsa suorittaneet tunnetaan vahvasta tiedeyliopistokoulutuksestaan ja hyvistä kansainvälisistä valmiuksistaan. Vaasan yliopisto on korostetusti innovaatioyliopisto. Yliopisto hallitsee innovaatioketjun perustutkimuksesta koulutuksen kautta soveltamiseen ja kehittämistoimintaan. Innovaatioiden hyödyntäminen välittyy opiskelijoiden kautta heidän tuleville työpaikoilleen. Yliopisto on oppimisteknologian edelläkävijänä. Tiedekirjasto on Vaasan yliopistoyhteisön monipuolinen oppimiskeskus. Yliopisto on tunnettu uuden oppimisteknologian ja -ympäristöjen hyödyntäjä ja kehittäjä. Virtuaaliyliopisto tukee työn ohella ja yliopistoverkostoissa tapahtuvaa tutkintoopiskelua. Henkilöstö on motivoitunutta ja yliopistoon sitoutunutta ja tuntee hyvin toimintaympäristönsä. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti yliopistoyhteisön kehittämiseen ja ovat sitoutuneita vastaamaan yliopiston tuloksista yhdessä henkilökunnan kanssa. Vaasassa opiskellaan ja työskennellään merellisellä kaupungin ydinkeskustan tuntumassa Palosaarella sijaitsevalla kampuksella, missä yhdistyvät rantapuisto, moderni arkkitehtuuri ja peruskorjattu vanha tehdasmiljöö. Palosaaren tiede- ja innovaatiokampus muodostaa Vaasan monipuolisen osaamiskeskittymän ytimen. Kampuksella pyritään toteuttamaan ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen periaatteita yliopiston eri toiminnoissa. Yliopistoalue halutaan yliopistolaisten keskuudessa nähdä ekokampuksena. Näkyviä osoittimia ekokampukselle ovat mm. vuonna 1997 valmistunut Vaasan yliopiston oma Agenda 21, vuonna 1999 valmistunut opiskelijoille ja henkilökunnalle jaettu ympäristöopas ja erilaiset kampuksella järjestetyt ympäristötempaukset. Esimerkiksi henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisillä puiden ja kukkasipulien istutustalkoilla on vuosittain kiinnitetty huomiota kestävän kehityksen periaatteeseen kampuksella ja syyslukukaudella 2002 henkilökunnalle jaettiin yliopiston logolla ja ekokampus-merkinnällä varustettu kankainen kassi. Yliopiston ympäristöohjelman mukaisesti on asteittain toteutettu seuraavia toimenpiteitä: paperin keräysjärjestelmää on kehitetty yhtenäiseksi, selkeäksi ja kattavaksi; tiedotuksen painopiste on sähköisessä viestinnässä; yliopistossa opastetaan jatkuvasti koneiden ja laitteiden oikeaoppiseen käyttöön; jätehuollon vastuuhenkilöt on määritelty. Ympäristöopas sisältää ohjeita paperin säästämiseksi, jätteiden kierrättämisestä, tulostamisesta ja kopiokoneiden sekä tietokoneiden käytöstä. Tavoitteet ja toimenpiteet henkilökunnan ja opiskelijoiden ympäristötietoisuutta ja ympäristöosaamista pyritään jatkuvasti kehittämään käytettävinä keinoina ovat informaation välitys ja koulutus; esimerkiksi yliopiston ympäristöopas ja kestävän kehityksen suunnitelma on verkossa. Kiinteistöasiat ja hankinnat sekä maankäyttö ja rakentaminen Yliopistossa pyritään siihen, että tilojen käyttäjillä on tehokkaasti hyödynnetyt, valvotut, kunnossa olevat ja puhtaat tilat. Sähköisellä asioinnilla ja tiedonsiirrolla pyritään vähentämään jätettä sekä muuta kuormitusta (esim. sähköinen laskujen

3 käsittely Rondo). Palosaaren kampusalueelle (yliopisto ja ammattikorkeakoulut) on rakennettu yhteinen langaton lähiverkko helpottamaan alueen niiden tilojen verkkoliikennettä, joilla ei kustannussyistä johtuen ole kiinteitä yhteyksiä tietoverkkoihin. Yliopiston videoneuvottelujärjestelmien avulla vähennetään matkustuskustannuksia. Maankäyttö ja rakentaminen Yliopisto sijaitsee Palosaarella noin 2 km kaupungin ydinkeskustasta. Suuri osa liikenteestä tapahtuu yksityisautoilla. Paikoitusalueita alueella on niukasti. Linjaautojen pysäkki on yliopiston vieressä, mutta palvelun käyttö on vaatimatonta. Polkupyörien käyttö on lisääntynyt huolimatta tyydyttävistä ja osittain huonoista pyöräpaikoista ja tyydyttävistä pyörätieyhteyksistä keskikaupungille. Yliopistoalueesta, Ekokampuksesta, suurin osa on Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa. Fabriikki on osittain Palosaaren Yrityskeskuksen ja Senaattikiinteistöjen yhteisomistuksessa. Fabriikin uusimmat tilat ovat Palosaaren Yrityskeskuksen alueella. Ympäristö- ja elinkaariasiat ovat Senaatti-kiinteistöjen painopistealue, joka on näkynyt myös toimenpiteissä. Yrityskeskus toimii vanhassa tehdasrakennuksessa, joten toiminta on ilman erillisiä ohjelmia peruslähtökohdaltaan vanhaa rakennuskantaa säilyttävää. Tiedekirjasto Tritonian valmistumisen jälkeen yliopiston laajeneminen on suuntautunut Fabriikkiin, vanhaan tehdasrakennukseen. Ympäristöä on kunnostettu lähinnä rantakaistan osalta. Rakennusohjelmissa on tavoiteltu kestävää kehitystä. Korjausrakentamista tehdään sopimuksista riippuen sekä vuokranantajien, että yliopiston toimesta. Korjauksissa käytetään ympäristöystävällisiä aineita ja menetelmiä. Tavoite: mahdollinen laajeneminen suunnataan edelleen Fabriikkiin mahdollisimman kevyin korjaustoimenpitein ympäristörakentamisessa suositaan polkupyörien ympärivuotista käyttöä parannetaan yhteistyötä Vaasan kaupungin joukkoliikennetoimikunnan kanssa opiskelijoiden linja-auton käytön lisäämiseksi (hinnat, hyvät yhteydet). Hankinnat Yliopiston kaikissa hankinnoissa kiinnitetään kasvavaa huomiota ekologiseen näkökulmaan. Hankinnoissa noudatetaan kestävän kehityksen periaatetta kilpailuttamalla vuosittain mikrotietokonehankinnat, joissa edellytetään esimerkiksi pitkiä takuita ja on-site-tyyppistä huoltoa. Vähintään kolmen vuoden takuu ja huolto kattaa jo suurimman osan tietokoneen elinkaaresta. Kaikkiaan suositaan tavarantoimittajia, jotka noudattavat materiaaleissaan ja tekniikoissaan kestävän kehityksen periaatteita.

4 Tärkeitä hankintakriteerejä ovat myös laitteiston aukoton toiminnallisuus, yhteensopivuus ja riittävä sovellusohjelmatarjonta. Suositaan toimivia, testattuja ja laajasti käytössä olevia ratkaisuja ja tehdään mahdollisimman paljon yhteishankkeita. Tämä edesauttaa henkilöstön mukana pysymistä ja keskittymistä oleelliseen. Rakennusprojektien yhteydessä kalustehankinnat on tehty kilpailuttamalla toimittajat. Kalustesuunnitelmissa on painotettu kestävää kehitystä. Saniteettipaperin hankinta on hoidettu keskitetysti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tavoitteet: kehitetään toimintaa edelleen suosimalla uusiutuvia ja uusiokäytettäviä materiaaleja korostetaan tarjouspyynnöissä ekologisen näkökulman huomioonottamista kehitettään paperin hankinnan seurantaa. Julkaisut ja esite aineistot Yliopiston tilaamissa julkaisuissa ja muissa painotöissä pyritään käyttämään sellaisia papereita, joiden valmistuksen aiheuttama ekologinen kuormitus on mahdollisimman alhainen. Tällöin tarkastellaan paperin tuotannon koko kaarta, ei ainostaan raakaaineen alkuperää. Painotuotteiden painosmäärät pyritään pitämään kohtuullisina, ettei synny tarpeetonta paperijätettä. Lisääntyvä Internet-viestintä vähentää olennaisesti paperijulkaisemisen tarvetta. Yliopisto on lisäämässä sähköisen viestinnän määrää painetun viestinnän sijasta yliopistoportaali-hankkeen myötä. Julkaisut ja muut painotuotteet pyritään ohjaamaan kierrätykseen siinä määrin kuin ne ovat uusiokäyttöön sopivia. Paperinkeräykseen annetaan ohjeita ja työhuoneisiin toimitetaan paperinkeräyslaatikot. Energiankäyttö Sähköenergia hankitaan Tervahoville, Luotsiin, Konttorirakennukseen, Puuvillatalolle ja Tritonialle Senaattikiinteistöjen järjestämällä urakkakilpailulla. Fabriikille energia hankintaan vuokrasopimuksiin perustuen Palosaaren Yrityskeskukselta. Energian mittaukset ovat Fabriikilla vuokrasopimuskohtaisia, Tritonialla on erillinen mittaus. Yliopiston muilla rakennuksilla mittaus on yhtenä kokonaisuutena. Kulutuksen seuranta tapahtuu yleensä laskutuksen perusteella. Senaattikiinteistöillä on oma seuranta. Päivittäiseen energian säästöön tarvitaan lisää ohjastusta, esimerkiksi siihen, miten ja milloin koneet suljetaan (esim. kirjastossa on paljon tietokoneita). Myös hallintaasetusten opettaminen, lepotilan opetus, kuvaruudun säästö jne. ovat tärkeitä kysymyksiä.

5 Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteita sähköenergian säästöön: tietokoneiden joutokäytön minimointi säästömahdollisuudet valaistuksen käytössä; selvitetään valojen automaattista sammuttamista/sytyttämistä (esim. liiketunnistin) kiinteistösähkön minimointi jäähdytystarpeen vähentäminen tietoiskut ja informaatio tiedotus henkilökunnalle sähkönkulutuksesta puolivuosittain Lämmitysenergiasta ja ilmanvaihdosta vastaa vuokranantajat. Säästömahdollisuudet vuokranantajien tekniikan perusteella yliopiston toiminnan mukaan hienosäädettynä. Tavoitteet ja toimenpiteet: yhteistyön lisääminen yliopiston ja vuokranantajien kesken. Jätehuolto Paperin keräys: Kierrätyslaatikot löytyvät jokaisesta työhuoneesta. Vaalea keräyspaperi lajitellaan huonekohtaisesti, siivoojat keräävät säiliöihin, joista urakoitsija kuljettaa edelleen uusiokäyttöön. Kotitalouspaperi lajitellaan kuten edellä, siivoojat keräävät ja vievät paperin jätetiloihin, josta kuljetus edelleen vuokranantajan urakoitsijoiden toimesta. Ongelmana on ollut riittävän tarkan lajittelun puute sekä keräilyn ja edelleen kuljetuksen yhteen sovittaminen. Jätteiden määrän vähentäminen on tärkeä kysymys. Jätteiden lajittelussa on eri puolilla yliopistoa jonkin verran epäselvyyttä. Pahvi ja kartonki: henkilökunta kerää kuljetushäkkeihin, jotka virastomestarit siirtävät jätetiloihin edelleen kuljetettavaksi. Osa pahvilaatikoista käytetään henkilökunnan henkilökohtaisissa muuttopuuhissa, jolloin kyseiset henkilöt huolehtivat laatikoiden toimittamisesta oikeisiin jätepaikkoihin. Tavoitteet ja toimenpiteet: parannetaan opastusta ja toimintojen sujuvuutta jätteiden lajittelua parannetaan Ongelmajätteet: Mahdolliset ongelmajätteet kerätään jätehuoneiden säiliöihin; Fabriikilla virastomestarien varastoihin. Virastomestarit toimittavat jätteet edelleen käsiteltäväksi. Tavoitteet ja toimenpiteet: kirjataan ongelmajätteiden tuottajat, joille lisätään informaatiota selkiytetään ongelmajätteen käsitettä ja lisätään informaatiota henkilökunnalle

6 Muut jätteet: Karkeaa jätettä, poltettavaa jätettä ja sekajätettä kerääntyy vain pieniä määriä, jotka kerätään siivouksen yhteydessä jätesäiliöihin edelleen kuljetettavaksi. Tavoite: jätemäärien pienentäminen pitkäikäisellä ja säästäväisellä käytöllä Siivous Pääosa siivouksista teetetään urakoitsijalla. Tervahovissa ja Fabriikissa on osittain omat siivoajat. Urakoitsijalla on ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Käytetään ympäristöystävällisiä aineita ja menetelmiä. Tavoite: siisti ja puhdas yleisilme vähentää paikkojen turmeltumisen hyvin siivotut sisätilat pidentävät sisätilojen hyvää kuntoa ja ikää = kestävä kehitys puhdas sisäilmasto mahdollistaa myös allergikkojen tilojen käyttöä siisteyden ohella huolehditaan siivottavien pintojen kestävyydestä suojakäsittelyin käytetään mahdollisimman kuivia siivousmenetelmiä Toimenpiteet: riittävä panostus siivoukseen. Kestävä kehitys opetuksessa ja tutkimuksessa Opetus: ympäristöalan opintokokonaisuus (25 39 op) Aluetiede, julkisoikeus, kansantaloustiede, markkinointi, talousoikeus, tuotantotalous sekä laskentatoimi ja rahoitus järjestävät yhdessä ympäristöalan opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus pyrkii antamaan Vaasan yliopiston tieteellisestä viitekehyksestä lähtevän kokonaisvaltaisen näkemyksen luonnon, ihmisen ja yritystoiminnan vuorovaikutussuhteista globaalilta tasolta mikrotasolle. Opintojaksojen sisältösuunnitelmissa on otettu huomioon yritysten, yhteisöjen ja julkisen hallinnon organisaatioiden kasvava tiedon ja osaamisen tarve ympäristöasioiden strategisessa suunnittelussa, johtamisessa ja hallinnoimisessa. Opintokokonaisuus voidaan liittää tutkintoon vähintään 25 opintopisteen laajuisena sivuainekokonaisuutena (vanhan tutkintorakenteen mukaan suorittavat: vähintään 15 ov). Kokonaisuus muodostuu seuraavista osioista ja opintojaksoista: Aluetiede: Luonto, yritykset ja ympäristönsuojelu 5 op (3 ov) Julkisoikeus:

7 Ympäristöoikeus 6 op (3 ov) Kansantaloustiede: Ympäristötalous 4 op (2 ov) Markkinointi: Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu 5 op (3 ov) Laskentatoimi ja rahoitus: Ympäristölaskenta ja -raportointi 4 op (2ov) Talousoikeus: Yrityksen ympäristöoikeus 5 op (4 ov) Tuotantotalous: Ympäristökemia 5 op (3 ov) Kestävä kehitys, peruskurssi 5 op (3 ov) Opintokokonaisuus on ohessa esitelty uuden tutkintorakenteen mukaisesti. Vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelevien tulee tarkistaa sivuainekokonaisuuden opintoviikkomitoitus ao. laitoksen ja opintojakson kohdalta. Mikäli opiskelijalla on kesken jokin sivuainekokonaisuus, hän voi jatkaa sen suorittamista normaalisti. Mikäli jokin kurssi on poistunut tarjonnasta, tulee opiskelijan ottaa yhteyttä ko. oppiaineen laitokseen ja pyytää vaihtoehtoinen suoritustapa poistuneen kurssin osalta. Tutkimus Yliopiston laitoksilla on perustutkimuksen hankkeita, joissa kohteina ovat mm. tuotannon aiheuttamien ympäristövaikutusten hallinta, ympäristönäkökohtien huomioiminen laadun kriteerinä, ekologisuuteen vetoavan markkinoinnin vaikutus kuluttajan ostokäyttäytymiseen, kestävän kehityksen toimeenpano paikallistasolla, kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen maankäytössä ja kaavoituksessa. Palvelututkimuksia on tehty mm. seuraavista teemoista: lähiruokaproblematiikka, luomutuotannon jakelu ja markkinat, yritysten ekokilpailukyky, hajautettu energiatuotanto maaseudulla, uusiutuva energia tuotanto. Lisäksi on tehty ympäristöhankkeiden arviointia. Tavoite ja toimenpiteet: parannetaan yhteistyötä ympäristötutkimushankkeiden välillä informoidaan tutkimuksista ja niiden tuloksista opiskelijoille Chris-tietokanta Web-sivut yliopistolehti

8 Tritonian tiedekirjasto ja oppimiskeskus, Levon-instituutti ja atk-keskus Tritonia Tritonia on Vaasan yliopiston, Svenska handelshögskolan ja Åbo Akademi i Vasa:n yhteinen tiedekirjasto ja oppimiskeskus, joka toimii osana Suomen yliopistokirjastoverkostoa ja Suomen virtuaaliyliopistoa. Kirjasto ja oppimiskeskus sijaitsevat ekokampukseksi määritellyllä alueella. Rakennus on uusi ja se otettiin käyttöön vuonna Osana kirjaston rakentamisen suunnittelua tehtiin ympäristöselvitys. Tritonia tiedottaa verkon kautta ja sähköpostitse toiminnastaan. Esitteitä jaetaan ainoastaan määrätyille kohderyhmille. Sähköposti on keskeinen tiedotuskanava sekä asiakkaille, että henkilökunnalle. Tritonian omalla henkilökunnalla on käytössä monipuolinen intranet, jota käytetään sisäiseen tiedotukseen, seurantaan ja yleisten dokumenttien säilytykseen. Intranet vähentää yleisjakeluun menevien sähköpostitiedotteiden määrän. Kirjastojen yleinen perusperiaate on kierrätys, lajittelu, säilytys ja palvelu. Kirjaston toiminnassa ympäristömyötäisyyttä vaalitaan asianmukaisella paperin (esim. lajittelu, kaksipuolinen kopiointi, suttupaperi) ja muiden tavaroiden käytöllä ja kierrätyksellä; sekä rikkoontuneiden kirjojen korjauksella ( kirjaa per. vuosi); sisätilojen ja rakennuksen ympäristön siisteydellä sekä kävelyn, pyöräilyn ja julkisten kulkuneuvojen käytön suosimisella. Lisäksi seurataan aktiivisesti rannan suunnittelua ja käyttöä. Sähköpostia suositaan, myöhästymis-(91%) ja saapumis-(99%)ilmoituksista ja ilmoitus erääntyvistä lainoista (100%) lähetetään asiakkaille sähköpostitse. Aineiston tilaaminen ja ostaminen tapahtuu pääsääntöisesti verkon kautta. Sähköinen laskujen maksaminen Rondossa vähentää kopiointia ja tulostamista. Kirjaston kokoelmapolitiikassa panostetaan perinteisten aineistojen rinnalla verkkoaineistojen hankintaan. Verkkolisenssien avulla kehitetään erityisesti aikakauslehtipalveluita ja tiedon lähteiden saatavuutta. Kirjastoon tilataan noin 900 painettua aikakauslehteä, joista kasvava määrä on saatavana myös tai ainoastaan sähköisessä muodossa. Lisäksi FinElibin ja muiden välittäjien kautta on kolmen yliopiston lisensseillä käytössä n sähköisessä muodossa olevaa lehteä ja muuta sähköistä aineistoa yliopistojen omissa verkoissa. Kirjastossa pääsevät kaikki paikallisasiakkaat käyttämään kolmen yliopiston lisensioituja tietokantoja ja sähköistä aineistoa. Sähköisten opintoaineistojen saatavuutta verkon kautta tehostetaan (esim. hankkimalla e-kirjalisenssejä kurssikirjoja varten). Vanhentunutta tai ylimääräistä/tarpeetonta painettua aineistoa poistetaan kokoelmista ja lähetetään tarpeen mukaan valtakunnalliseen varastokirjastoon. Muita poistokirjoja myydään kerran vuodessa. Kirjastossa on kulttuurihistoriallista arvokasta ainutlaatuista aineistoa kuten erilliskokoelmat Vasa svenska lyceums bibliotek, Vaasan lyseon kirjasto, Palomäkikokoelma, Pettersson -kokoelma ja Ekenäs seminariums bibliotek, jotka muistuttavat

9 kirjastojen tehtävästä säilyttää ja asettaa tietoa käyttöön myös tuleville sukupolville osana kestävää kehitystä. Tritonia kirjastossa edistetään myös kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta osallistumalla vapaaehtoistyöhön (vrt. köyhyyden vähentäminen Johannesburgin sopimus) kummilapsiprojektin avulla. Kirjaston henkilökunnasta 1/3 tukee Rainbow Homes of Hope-perhekotia Kiinassa. Kodissa asuu 8:n hylättyä tai huostaan otettua lasta perhekotivanhempien kanssa. Perhekoti tukee lasten kasvua ja myöhemmin heidän ammattiin valmistumista siihen saakka, kunnes lapset ovat valmiita aloittamaan itsenäisen elämän. Toimenpiteet: kauniin ympäristön vaaliminen (ei parkkipaikkoja lähelle kirjastoa) hyvää ja ystävällistä palvelua kolmella kielellä edistää hyvää ilmapiiriä, myös osaa ekokampusta järkevät laina-ajat edistävät nopeaa kiertoa ja moni pääsee lainaamaan samaa kirjaa hyllyissä hyvä järjestys ja looginen jaottelu edistävät siisteyttä intran jatkuvaa kehitystä ja kaikkien käyttöä ympäristötietoisuuden lisääminen informaatiota jakamalla, informaatiokampanjat sähköpostitse ja henkilökohtaisella opastuksella, seinille jätteidenkäsittelyohjeita, linja-autoaikatauluja myös yleisön ilmoitustauluille vastuuhenkilö uusien työntekijöiden opastamiseen kestävän kehityksen mukaisissa toimintatavoissa vaikuttaminen asenteisiin: avainasemassa olevien kouluttaminen ympäristökirjallisuuden hankinta (asiantuntemus laitoksilla) tehostetaan roskien oikeaa lajittelua Toimenpide lajittelun selkeyttämiseen: ruoka/karkea/lasi/metalli kahvihuoneeseen ja muihin henkilökunnan yleisiin tiloihin selvästi merkittyihin astioihin vanhat sisäiset puhelinluettelot ovat henkilörekisteri ja tulee hävittää sen mukaisesti, asiakkaiden henkilötietoja sisällytettävä aineisto silputaan. Oppimiskeskus Oppimiskeskus on kolmen vaasalaisyliopiston (Vaasan yliopisto, Åbo Akademi i Vasa ja Svenska handelshögskolan) kaksikielinen kohtauspaikka, jossa yhdistyy opetuksen ja oppimisen kehittämi-sen asiantuntijuus. Vuoden 2005 alusta myös vaasalaiset ammattikorkeakoulut (Vaasan ammatti-korkeakoulu ja Svenska yrkeshögskolan) ovat tulleet asteittain mukaan oppimiskeskusyhteistyöhön. Vaasan Oppimiskeskus toimii Tritoniassa ja työllistää noin 10 henkilöä. Oppimiskeskus kehittää ja edistää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä sekä verkko-opiskelua. Kun opetus tapahtuu verkossa, voi opiskelija ottaa osaa luentoihin ja harjoitustehtäviin kotoaan, eikä hänen näin tarvitse liikkua paikasta toiseen, mikä usein tapahtuu fossiilisia polttoaineita käyt-tävien moottoreiden avulla. Erilaiset dokumentit voidaan siirtää verkkotiedostoina, mikä säästää paperia ja vähentää

10 tarvetta käyttää maantiellä liikkuvaa postikuljetusta. Oppimiskeskus tallentaa luentoja verkossa, mikä osaltaan säästää paperinkulutusta, sekä kouluttaa ja tukee korkeakoulujen henkilökuntia luento-apuvälineiden (esim. PowerPointin) käytössä. Videoneuvotteluja hyödyntämällä voidaan vähentää matkustamista. Tavoite ja toimenpiteet: kehitetään toimintaa edelleen yhteistyössä eri korkeakoulujen sekä niiden laitosten ja yksiköiden kanssa Levón-instituutti Levón-instituutti on Vaasan yliopiston erillislaitos, joka kattaa palvelututkimus- ja täydennyskoulutusyksiköt sekä avoimen yliopiston. Levón-instituutti työllistää noin 40 ihmistä. Levón-instituutin strategiassa ei ole erityisesti korostettu tai mainittu kestävää kehitystä. Laitoksen ehkä tärkein rooli on toteuttaa yliopiston niin sanottua kolmatta tehtävää, eli olla tiiviissä vuorovaikutuksessa alueensa yritysten ja organisaatioiden kanssa. Kun alueen yhteistyötahoissa korostuu yhä enemmän kestävän kehityksen tarve, tämä heijastuu myös Levón-instituutin toiminnassa. Täydennyskoulutuksessa järjestetään erilaisia kursseja kestävästä kehityksestä tai sitä sivuavista aineista. Palvelututkimustoiminnassa suuri osa toimeksiannoista liittyy enemmän tai vähemmän kestävään kehitykseen. Viime vuosien aikana on muun muassa seuraavista aiheista tehty tutkimusta: lähiruokaproblematiikka, luomutuotanto, jakelu ja markkinointi, yritysten eko-kilpailukyky, hajautettu energiatuotanto maaseudulla, ympäristöhankkeiden arviointia. Tavoitteet ja toimenpiteet: vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa tutkitaan ja kehitetään alueen ympäristöosaamista koulutustilaisuuksissa levitetään tutkimus- ja kehittämistuloksia alueen yritysten ja muiden organisaatioiden tiedoksi ja hyödyksi ATK-keskus Atk-keskuksen tehtävänä kehittää ja tarjota yliopiston opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen ja hallinnon käyttöön tietojenkäsittelypalveluja, kehittää ja ylläpitää yliopiston tietoliikenneverkkoa ja valvoa laitteistojen sekä ohjelmistojen käyttöä. Atkkeskus hankkii yliopiston käyttöön laitteita, ohjelmia neuvontaa sekä koulutusta lisäksi julkaistaan käyttöoppaita, käsikirjoja ja tiedotteita. Atk-keskus ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen mahdollisimman hyvin. Energiahuollossa, jätehuollossa ja ergonomiassa noudatetaan yliopiston yleisiä toimintaperiaatteita. Atk-keskuksen toiminnassa etsitään ratkaisuja, joilla laitteistoja voidaan hyödyntää mahdollisimman, tehokkaasti ja taloudellisesti. Tehostetaan tilankäyttöä (palvelimet räkkiin, yhteiset/keskitetyt levyjärjestelmät) ja pyritään saamaan laite- ja

11 varusohjelmakirjo mahdollisuuksien rajoissa suppeammaksi (vakiointi). Keskittämällä konesalipalvelut ja verkonhallinta yhteen paikkaan säästetään energiankulutuksessa sekä turvataan keskeytyksetön virransaanti. Pyritään vaikuttamaan valtionhallinnon hankintasopimuksiin, että valintakriteerit olisivat myös kestävän kehityksen mukaisia. Tarvikehankinnoissa pyritään valitsemaan ympäristöystävällisiä tuotteita. Käytettyjen paristojen, akkujen ja paperin käsittelyssä noudatetaan yliopiston yleisiä ohjeita. Käytöstä poistettuja toimintakuntoisia mikrotietokoneita myydään webhuutokaupassa. Atk-keskus huolehtii yliopiston myytäväksi kelpaamattoman tietokoneromun jatkokäsittelystä. Syntynyt tietokoneromu kerätään kampuksen keräyspisteistä ja lähetetään edelleenkäsiteltäväksi jälleenkäsittelylaitokselle. Atk-keskuksessa suositaan sähköpostin, tekstinkäsittelyn, selainten ja puhelimen käyttöä paperin ja perinteisen sisäisen postin sijasta. Myös käyttöohjeiden jakelua sähköisessä muodossa tehostetaan. Yliopistopaino Yliopistopaino toimii Luotsi rakennuksessa osana yliopistopalvelut yksikköä joka tuottaa tukipalveluita yliopistoyhteiselle. Vaasan Yliopistopaino tekee erilaisia painotöitä: julkaisuja, opetusmonisteita, esitteitä, kutsu- ja käyntikortteja jne. Pääasiakkaana on yliopisto. Laitokset käyttivät aikaisemmin yksikön palveluita myös pienempien painotöiden hoitamiseen, mutta nykyään yliopiston laitokset tekevät niitä yhä enemmän itse omilla kopiokoneillaan. Uuden digitaalisen kopioinnin osuus on kolme neljäsosaa kaikista painotöistä ja perinteisen offset-painon osuus on noin neljännes, yliopiston yksiköt kilpailuttavat ne ulkopuolisissa offset-painolaitoksissa. Yliopistopaino työllistää tällä hetkellä kaksi vakituista työntekijää. Painoalan toimintaa säätelevät mm. tekijänoikeuslaki ja työsuojelulait. Esimerkiksi melu (alle 80 desibeliä) on Yliopistopainossa vähentynyt nykyaikaisten koneiden myötä. Materiaalit ja hankinnat Kemikaalit Varsinaisia kemikaaleja ei käytetä kuten liuottimia tai vastaavia koska yliopistopainossa ei ole painopintojen pesua joista syntyvät jätteet jouduttaisiin kuljettamaan ongelmajätelaitokseen Ekokemille. Värijauheet, rikkoutuneet varaosat koneissa ovat suljetun järjestelmän piirissä kuten hukkaväri ja muut jätteet jotka palautetaan laitetoimittajille heidän kierrätysjärjestelmän mukaisesti. Paperi Yliopiston paperinkulutus oli 46 lavaa vuonna 2004 eli 9200 riisiä ( paperia) josta yliopistopainon paperinkulutus on noin A4-arkkia vuodessa. Loppu paperinkulutusesta tapahtuu yksiköissä heidän omilla kopiokoneilla ja oppilastulostuksissa luokissa. Paperinkulutusta on saatu vähennetty muutamilla toimenpiteillä kuten opinto-oppaiden muuttuminen maksulliseksi. Opinto-oppaita

12 tehtiin aiemmin 9500 kirjaa ja nykyisin niiden määrä on noin 5000 kpl. Yliopistopaino ei aktiivisesti tee työtä sen eteen että painotyöt vähenisi koska elämme sillä. Palkat ja koneiden vuokrat tulevat tehdyistä töistä. Kilpailutettu paperintoimittaja on Xtrashop Oy ja sopimus on voimassa vuoden 2005 loppuun. Hinta ja laatu ovat paperia ostettaessa tärkeimmät valintakriteerit. Hansel Oy on tehnyt uudet valtion puitesopimukset paperin hankinnasta joten tulemme käyttämään sitä kun vanha sopimus lakkaa. Koneet ja laitteet Yliopistopainossa on käytössä erilaisia painotoimintaan tarvittavia koneita. Digitaaliset kopiokoneet ovat tulleet ja korvaavat offset-koneita joissa paperinkulutus olisi suurempi. Näitä digitaalisia koneita on Yliopistopainossa tällä hetkellä kolme kaksi mustavalkoista ja yksi värikopiokone. Ne ovat käytössä leasing-sopimuksella. Koneiden ja laitteiden hankinnoissa ei kiinnitetä huomiota niiden tuottamiin ympäristövaikutuksiin tai haittoihin, vaan siihen mitä koneilla voidaan tehdä. Kopiokoneiden hankinnassa on kiinnitetty yhä enemmän huomiota siihen että se mikä yksikkö tarvitsee uuden koneen maksaa myös koneesta kaikki kulut mm. vuokrasopimuksen ja täyshuoltosopimuksen ja paperin. Näin menetellen ei turhia koneita hankita koska ne maksavat ja jo hankitut koneet tulevat tehokkaammalle käytölle. Koneet kilpailutetaan keskitetysti yliopistopalveluissa jotta tiedetään mitä vastuita yliopistolla on. Vanhat kopiokoneet palautuvat rahoitusyhtiölle ja niitä ei saa lunastaa yksiköille. Valtionvarainmisteriön ohje kieltää kyseisen menettelyn. Yliopistopainolla työt pohjautuu tietokonepohjaiseen sivunvalmistukseen joka on sinänsä jo merkittävä ympäristöteko, koska juuri offset-paino on tuottaa eniten ongelmajätettä kirjapainoissa. Yliopistopainon kopiokoneiden toimittajana toimii Xerox. Isona yhtiönä Xeroxin on ollut tarpeellista kiinnittää huomiota ympäristöasioihin ja se onkin mainostanut ympäristöä säästävää toimintaansa. Kopiokoneiden osalta Xerox on jo huolehtinut osasta ympäristövaikutuksia. Kopiokoneissa käytettävät värikasetit ja muut haitalliset osat kierrätetään. Jätehuolto Yliopistopainossa syntyy aina jonkin verran hukkatavaraa eli lähinnä hukkapaperia. Paperin kierrätys on Yliopistopainossa ollut arkipäivää jo pitkään. Paperit lajitellaan erikseen valkoinen paperi, värillinen ja pahvi. Myös leikkuujätettä syntyy jos syntyvä leikkuujäte on tarpeeksi suurta, siitä voidaan tehdä esimerkiksi pieniä vihkoja jaettavaksi tarvitseville. Lisäksi lastentarhat hakevat leikkuujätettä käytettäväksi askarteluihin. Sähkönkulutus Yliopistopainon sähkönkulutusta ei mitata erikseen vaan sähkömittarit ovat yliopiston yhteiset, jolloin yksittäisen yksikön kulutusta ei voida seurata. Digitaaliset kopiokoneet kuluttavat jonkin verran sähköä, koska ne ovat jatkuvasti päällä ja kopiointi perustuu kovaan kuumuuteen. Yöksi koneet asetetaan säästövirralle, mutta päiväaikaan tämä ei ole mahdollista, sillä koneen lämpiäminen säästötilasta käyttökuntoon kestää 20 minuuttia. Yliopistopaino luottaa siihen, että koneiden valmistajat, esim. Xerox, huomioivat koneiden ympäristöystävällisyyden myös sähkönkulutuksen osalta.

13 Vedenkulutus Yliopistopaino käyttää vettä lähinnä käsien pesuun. Kuljetukset Yliopistopainolla ei ole omaa kuljetusjärjestelmää, vaan yliopiston virastomestarit kuljettavat aineistoa mm. sisäisesti, pakettiautolla ja kuljetusliike tsuppari kuljettaa isoimmat kuljetukset. Monet asiakkaat tuovat ja hakevat aineistonsa itse. Vaasan yliopiston Amica ravintolat Amican tavoitteena on vastata tämän hetkisiin ympäristöhaasteisiin ja täyttää puhtaan ja turvallisen ruokapalvelun vaatimukset. Amica ravintoloilla on Det Norske Veritaksen myöntämä ympäristösertifikaatti, joka on ISO järjestelmän mukainen. Amica tekee yhteistyötä asiakkaidensa kanssa ja on ympäristöasioissa alansa johtava yritys. Amican toiminnassa etusijalla ovat puhtaat ja korkealaatuiset raaka-aineet, näin ollen voimme helposti seurata tuotteidemme kulkua tuottajalta, aina asiakkaan lautaselle asti. Kehitämme jatkuvasti ostotapojamme ja suosimme suuria ostoeriä sekä yhteiskuljetuksia. Etsimme jatkuvasti keinoja energian säästämiseksi ja veden kulutuksen vähentämiseksi. Amica tekee yhteistyötä raaka-ainetoimittajien kanssa pakkaustapojen kehittämiseksi, pakkausmateriaalin vähentämiseksi ja kierrätettävyyden lisäämiseksi. Amica kouluttaa henkilökuntaansa jatkuvasti ja kannustaa aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen ympäristöasioissa. Omavalvontakoulutuksemme käsittää myös ympäristöasiat. Amican ravintoloissa seurataan kuljetusfrekvenssiä ja jätemääriä. Jätemäärän seurannassa käytetään biojätetaulukkoa. Ylioppilaskunta Ylioppilaskunta haluaa omalta osaltaan edesauttaa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista koko yliopistoyhteisössä. Ylioppilaskunnalla on oma ympäristöohjelma, joka luo suuntaviivat VYY:n ympäristöystävällisille toimintatavoille. Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmassa määritellään myös vuosittaiset tavoitteet konkreettiselle ympäristötoiminnalle. Ylioppilaskunnan ympäristösuhdetta koordinoi kehitysyhteistyö- ja ympäristöjaos. Jaokselle valitaan erikseen puheenjohtaja vastaamaan toiminnasta. Jaos järjestää opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ympäristöaiheisiin tapahtumiin ja tutustumiskäynteihin. Toiminta on kaikille VYY:n opiskelijoille avointa. Jaos tekee mielellään yhteistyötä yliopiston eri tahojen kanssa ympäristöasioiden eteenpäin viemiseksi. Ylioppilaskunnalla on käytössään Tervahovin ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat tilat, kirjakauppa Pro Gradun myymälä Tritoniassa sekä vuokrattavat sauna- ja kokoustilat Hietasaarenkadun Leipätehtaalla.

14 Ylioppilaskunnan hankinnoista vastaa pääsihteeri hallituksen päätöksestä. Käytäntönä on, että paperit hankitaan kirjakauppa Pro Gradusta. Luonnollisesti ylioppilaskunta käyttää Tervahovissa ja Tritoniassa samaa sähköä yliopiston kanssa. Jätehuollossa noudatetaan yliopiston jätteenkäsittelymenetelmiä. Syntyvä jäte on pääasiassa paperia. Käytöstä poistettavien tietokoneiden kierrätys hoidetaan atkkeskuksen kautta. Ylioppilaskunnalla on kopiokoneita leasing-sopimuksella Fabriikissa, Tritoniassa ja Tervahovissa. Kun koneiden käyttöikä tulee täyteen, niiden valmistaja huolehtii jatkosta. Tervahovin tiloissa käytetään laser-tulostinta. Ylioppilaskunnasta tehdään vähintään kerran viikossa matka kauemmaksi. Kulkuvälineinä suositaan julkisia kulkuneuvoja. Lisäksi ylioppilaskunnalla on käytössään pakettiauto, jota vuokrataan opiskelijoille. Ylioppilaskunnan pakettiauto on vuosimallia yhdeksänkymmentäviisi ja toimii dieselillä. Ylioppilaskunnan pakettiautolle on varattu parkkiruutu yliopiston parkkitiloista. Tervahovin ja Tritonian tilojen siivouksesta huolehditaan yliopiston toimesta. Leipätehtaan sauna- ja kokoustilat tarkastaa siivooja kerran viikossa. Vuokralaiset siivoavat omat jälkensä käytön jälkeen tiskaten ja imuroiden. Pullot kierrätetään ja muille roskille on erilliset jäteastiat pihassa. Leipätehtaan tiloissa käytettävät tiskiaineet ovat ympäristöystävällisiä. Ylioppilaskunnan tilaisuuksissa, esimerkiksi kastajaisissa ja VYY-rallissa pidetään tarkkaa huolta roskien keräämisestä. Rasteille jaetaan ylioppilaskunnan toimesta riittävästi jätesäkkejä ja painotetaan, ettei roskia jätetä ympäristöön. Ylioppilaslehdessä on julkaistu ympäristöaiheisia juttuja. Lehti on nähty tärkeänä kanavana opiskelijoiden ympäristötietoisuuden lisäämisessä. Tavoitteet ja toimenpiteet: Ylioppilaskunta laatii ympäristöoppaan ja jakaa sitä jäsenilleen. Koulutetaan tutoreita kertomaan kampuksen ympäristöasioista uusille opiskelijoille. Ekokampusajatus nostetaan esille opintojen alkaessa uusille opiskelijoille. Otetaan perinteeksi järjestää kierrätysaiheinen kastajaisrasti. Ympäristöteemasta olevia juttuja pyritään myös jatkossa saamaan ylioppilaslehteen. Tarkoituksena saada suoraan yliopistoon liittyvät ympäristökysymykset entistä paremmin esille. Järjestetään erilaisia opiskelijoita kiinnostavia ympäristötapahtumia, esimerkiksi polkupyöräpäivä ja kierrätystapahtuma. Kokonaisvaltainen ympäristöystävällisyys otetaan toiminnassa entistä paremmin huomioon, esimerkiksi erilaisten hankintojen yhteydessä.

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijoille:

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011 YMPÄRISTÖOHJELMA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011 Suvantokatu 6, 80100 JOENSUU 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020.

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020. 1 (6) NUORISOPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJELMA SIPOON KUNTA Versio 1 1.11.2010 PÄÄMÄÄRÄ: MATERIAALIEN JA LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄ KULUTUS. Tavoite 1: Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

VAO Ympäristöohjelma SAKUstars Vaasa 1.-3.4 2014

VAO Ympäristöohjelma SAKUstars Vaasa 1.-3.4 2014 VAO Ympäristöohjelma SAKUstars Vaasa 1.-3.4 2014 1. Tausta 1.1 Kestävä kehitys Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat

Lisätiedot

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Kuinka tulostusratkaisuilla voidaan vaikuttaa yrityksesi tulokseen ja ympäristövaikutukseen. Seppo Haapanen Markkinointipäällikkö HP IPG HP:n ympäristövastuu t Ympäristövastuu

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

Svenska handelshögskolan Vaasan ammattikorkeakoulu Maaliskuu 2009 Vaasan yliopisto Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vaasan ammattikorkeakoulu Maaliskuu 2009 Vaasan yliopisto Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vaasan ammattikorkeakoulu Maaliskuu 2009 Vaasan yliopisto Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi TRITONIA-SOPIMUS 0. Tritonian tehtävä Tritonia on Vaasassa toimivien alla mainittujen

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Autoala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 1. Johdanto... 1 2. Välittömät ympäristövaikutukset... 2 3. Välilliset ympäristövaikutukset... 3 3.1. Sidosryhmävaikuttaminen... 3 3.1.1. Tampereen yliopisto... 3 3.1.2. Muut yhteistyötahot... 4 3.1.3.

Lisätiedot

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Lappeenrannan Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Marja Talikka informaatikko 31.8.2017 1 Akateeminen tiedonhankinta tiedonhankinta on olennainen osa akateemista opiskelua ja tutkimusta

Lisätiedot

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015 Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus Irina Niinivaara 2015 Kierrätys on (vain) osaratkaisu Kuvitus: Sopiva Design Jätelaki Etusijajärjestys: 1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä.

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä. Kartoitus työssäoppimisjaksolla Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan tuotantolaitoksessa,

Lisätiedot

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2010- Vaasan yliopisto Vaasan ammattikorkeakoulu ÅA i Vasa Åbo Akademi Tritonia, Vaasan tiedekirjasto 2001- ja oppimiskeskus 2004-2010- 3 yliopistoa

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet 1 Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet Kestävän kehityksen määritelmän mukaan tarkoituksena on turvata tämän päivän yhteiskunnan tarpeet samalla, kun turvataan

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN NUORISOKESKUS ANJALAN YMPÄRISTÖOHJELMA YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 1. Ympäristötavoite: Ympäristöasioita hoitoa ja ylläpitoa seurataan ja arvioidaan tietyin väliajoin. Vuosittain tehdyn

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (2) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (3) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle OSA 3: Siivous ja ympäristö Sisältö 1. Osa: Perusteet Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu Kestävä kehitys Ympäristöhuolto osana puhdistuspalvelualaa 2. Osa/päivä:

Lisätiedot

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 AIHE JA ESITELMÄN RAKENNE Tutkimuskysymys: syntyykö kuntatasolla euromääräisiä

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely touko kesäkuu 2010 Helsingin sosiaalivirasto ja 4V-hanke Touko kesäkuussa kaikille Helsingin leikkipuistoille lähetettiin jätehuollon alkukartoituskyselyt, joiden tarkoituksena oli kartoittaa leikkipuistojen

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Yleistä Periaatepäätös saatavilla www.tem.fi/cleantech Valmistelun päävastuussa

Lisätiedot

Vastuullisuus hankinnoissa Kylän Kattaus 2017

Vastuullisuus hankinnoissa Kylän Kattaus 2017 Vastuullisuus hankinnoissa Kylän Kattaus 2017 6.10.2017 Hankinnat Vastuullisuuskriteerit hankintasopimuksissa Kaupungin vastuullisuus-sitoumus: - ympäristömerkittyjen ja kriteerit täyttävien tuotteiden

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Miksi energiaeksperttejä? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF-Canon. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF-Canon. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF-Canon Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 Keskustelutilaisuus 30.5.2017 Ylitarkastaja Sirje Stén 1 Valtakunnallinen jätesuunnitelma Strateginen suunnitelma jätehuollon

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Ekotehokkuuden Check List

Ekotehokkuuden Check List Ekotehokkuuden Check List Käyttötarkoitus: Työkalu ekotehokkuuden elementtien soveltuvuuden arviointiin ja käyttöönottoon 1(12) 1. Yleiset ympäristösuorituskyvyn tavoitteet a) Osapuolten (omistaja ja käyttäjä)

Lisätiedot

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Ympäristöohjelma 2015 Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 1. YLEISTÄ 2. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

kestävät käytännöt VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN KÄSIKIRJA Syksy 2015 KUVA: TIMO HÄMÄLÄISEN MAALAUS

kestävät käytännöt VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN KÄSIKIRJA Syksy 2015 KUVA: TIMO HÄMÄLÄISEN MAALAUS kestävät käytännöt VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN KÄSIKIRJA Syksy 2015 KUVA: TIMO HÄMÄLÄISEN MAALAUS Tämä vihkonen on tiivistelmä Vakka-Suomen kansalaisopiston Kestävän Kehityksen ohjelmasta.

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

A. Toimistopaperi (vaaleat kopio- ja konekirjoituspaperit, atk-paperit ja tulosteet)

A. Toimistopaperi (vaaleat kopio- ja konekirjoituspaperit, atk-paperit ja tulosteet) Sivu 1 / 5 TYÖKOHTEEN YMPÄRISTÖKARTOITUS Kohde: Porin yliopistokeskus (Pohjoisranta 11A) pvm. 29.10.2014 JÄTEHUOLTO / Jätteiden lajittelu: Tilaajan antamat tiedot RTK-PALVELU Oy:n toiminnan järjestämiseksi

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA HOVIRINNAN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET: ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN VEDEN SÄÄSTÄMINEN JÄTTEIDEN KIERRÄTYS LUONTOSUHTEIDEN EDISTÄMINEN ( METSÄRETKET YM.) TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

MUISTILISTA. Oppilaitoksen arvot. Opetus. Toimintakulttuuri

MUISTILISTA. Oppilaitoksen arvot. Opetus. Toimintakulttuuri MUISTILISTA Oppilaitoksen arvot Miten kestävän kehityksen päämäärät näkyvät koulun arvoissa ja tehtävän määrittelyssä? Onko kestävän kehityksen arvoja kirjattu koulun toimintaajatukseen ja vuosikertomuksiin?

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on Foundation

Lisätiedot

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ Poroympäristö Poron kannalta tila, ravintoa, rehua, rauhaa Poronhoidon kannalta tila harjoittaa elinkeinoa, erään

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen osana yhdistettyä toimintajärjestelmää, johon kuuluu laatu, ympäristö sekä työterveys ja turvallisuus, Yrkeshögskolan Noviassa

Ympäristöjohtaminen osana yhdistettyä toimintajärjestelmää, johon kuuluu laatu, ympäristö sekä työterveys ja turvallisuus, Yrkeshögskolan Noviassa Ympäristöjohtaminen osana yhdistettyä toimintajärjestelmää, johon kuuluu laatu, ympäristö sekä työterveys ja turvallisuus, Yrkeshögskolan Noviassa Tove Holm, Ympäristövastaava Kestävä kehitys Turun alueen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Turun kasvatus- ja opetustoimessa Mika Helva 1

Kestävä kehitys Turun kasvatus- ja opetustoimessa Mika Helva 1 Kestävä kehitys Turun kasvatus- ja opetustoimessa 18.4.2012 Mika Helva 1 Kestävä kehitys arvoissa Kestävä kehitys on Turun kasvatus- ja opetustoimen toimintaajatuksessa mukana yhteiskuntavastuullisen toimintatavan

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

VALMIUSTILAT KODISSANI

VALMIUSTILAT KODISSANI VALMIUSTILAT KODISSANI Tavoite: Oppilaat tietävät sähkölaitteiden valmiustilojen kuluttamasta sähköstä ja he sammuttavat laitteet kokonaan, kun se on mahdollista. Ostaessaan uusia sähkölaitteita oppilaat

Lisätiedot

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA TAVOITE YHTEISTYÖTÄ KESTÄVÄN RAKENTAMISEN EDISTÄMISEKSI MAAKUNNASSA ESISELVITYSHANKKEESSA ETSITÄÄN YHTEISTYÖMUOTOA LAPIN RAKENNUSSEKTORIN KEHITTÄMISEKSI KESTÄVÄN RAKENTAMISEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI TUNNISTETAAN

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Opiskelijan palveluksessa

Opiskelijan palveluksessa 1 Opiskelijan palveluksessa Ylioppilaskunnan yritystoimintaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hoitaa liiketoimintaansa HYY Yhtymän kautta. 2 Yhtymän tehtävänä on: - tuottaa voittoa omistajalleen jotta

Lisätiedot

Forssan seudun. ympäristöteemavuosi. Julkistustilaisuus 22.1.2010. Johanna Tanhuanpää

Forssan seudun. ympäristöteemavuosi. Julkistustilaisuus 22.1.2010. Johanna Tanhuanpää Forssan seudun ympäristöteemavuosi Julkistustilaisuus 22.1.2010 Johanna Tanhuanpää Mitä opittavaa muualta? Case Ympäristön hyväksi tehty työ on systemaattista ja pitkäjänteistä Sitoutuminen vahvaa läpi

Lisätiedot

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu Teknologiaraportti Heikki Torvinen 1 Teknologiaraportti Käsittelee tekniikan näkökulmasta nyt ja tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja Polttoaineet Energian varastointi Lataus Ajoneuvoryhmät Henkilöauto Hyötyajoneuvot

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet 09/10/2007 LUONNOS Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet Seuraava luonnos vaatimuksista pohjautuu pääsääntöisesti IEE GreenLabelsPurchase - projektissa tuotettuihin aineistoihin,

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

IBC-PAKKAUKSIEN MAAILMANLAAJUINEN NOUTO JA KUNNOSTUS

IBC-PAKKAUKSIEN MAAILMANLAAJUINEN NOUTO JA KUNNOSTUS IBC-PAKKAUKSIEN MAAILMANLAAJUINEN NOUTO JA KUNNOSTUS Kestävä ratkaisu tyhjille pakkauksille: SCHÜTZ TICKET SERVICE. Ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö kuuluvat tämän päivän teollisuusyritysten

Lisätiedot