SUOMEN TEOLOGINEN OPISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TEOLOGINEN OPISTO"

Transkriptio

1 SUOMEN TEOLOGINEN OPISTO OPINTOJÄRJESTELMÄ Teologisessa seminaarissa opintoja voi suorittaa täysiaikaisena opiskelijana monivuotisilla työntekijälinjoilla. Teologisen seminaarin opetus ja tutkintojärjestelmä rakentuu ns. opintopisteistä (op). Yhden täyden opiskeluvuoden opintokokonaisuus on 60 op. Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti n. 26 tunnin työmäärää. Tästä n. 13 tuntia on lähiopetusta (luokka, ryhmä, ohjattu tutkimus jne.), toiset 13 tuntia itsenäistä opiskelua (tehtävät, lukeminen, jne.). Näin esim. oppiaine, jossa on 26 lähiopetustuntia ja 26 tuntia itsenäistä työtä on laajuudeltaan 2 op. Muualla suoritetut tavoitteeltaan ja sisällöltään vastaavat opinnot on mahdollista lukea hyväksi ns. siirtosuorituksina. Nämä tutkitaan aina tapauskohtaisesti ja voidaan laskea tutkintoon soveltuvilta osin, kuitenkin enintään 60% tutkinnon kokonaislaajuudesta. Koodit ja opetuksen rakenne Kullakin oppiaineella on oma koodinsa. Koodi kertoo oppiaineen oppialan, vuositason ja laajuuden. Oppialat on jaoteltu seuraavasti: VT UT KH ST KT MS NT YL SM Vanha testamentin eksegetiikka Uuden testamentin eksegetiikka Kirkkotieto ja -historia Systemaattinen teologia Käytännöllinen teologia Missiologia Lapsi- ja nuorisotyö Yleissivistävät aineet Seminaarityö Numerokoodin ensimmäinen numero kertoo kurssin vuositason, viimeinen kurssin laajuuden. Näin esim. koodi ST-1002 ilmaisee, että kyseessä on systemaattisen teologian ensimmäisen vuositason oppiaine, jonka laajuus on 2 op. 1

2 TUTKINNOT PASTORITUTKINTO Pastoritutkinto on teologisen seminaarin laajin koulutusohjelma. Nelivuotisessa koulutuksessa opiskelija voi suuntautua seurakuntatyöhön, lähetystyöhön tai nuorisotyöhön. Tutkinnon lopullinen rakenne määräytyy suuntautumisen pohjalta. Pastoritutkinto on suunniteltu valmistamaan opiskelijaa ensisijaisesti Suomen Vapaakirkon pastoriksi tai muuksi seurakuntatyöntekijäksi. Lisäksi se antaa valmiuksia toimia erilaisissa tehtävissä eri järjestöissä ja laitoksissa. Se voi toimia myös kanavana myöhemmille teologisille jatko-opinnoille ulkomailla. Pakolliset aineet: 220 op Valinnaiset aineet: 20 op Yhteensä 240 op Pakolliset aineet: Vanha Testamentti (28 op) koodi oppiaine op VT-1003 Israelin historia 3 VT-1101 Raamatun maantieto 1 VT-1203 Genesis 3 VT-1903 VT:n heprea I 3 VT-2002 Dekalogi 2 VT-2103 Jesaja 3 VT-3003 VT:n runous- ja viisauskirjallisuus 3 VT-3102 Jeremia 2 VT-3202 Pienet profeetat I (Assyyr.kausi) 2 VT-3302 VT:n teologia 2 VT-4002 Hesekiel ja Daniel 2 VT-4102 Pienet profeetat II 2 Uusi Testamentti (42 op) UT-1004 Synoptiset evankeliumit 4 UT-1103 Apostolien teot 3 UT-1203 Korinttilaiskirjeet 3 UT-1904 UT:n kreikka I 4 UT-2003 Roomalais- ja Galatalaiskirje 3 UT-2102 Johanneksen evankeliumi 2 UT-2202 Vankilakirjeet (Ef.ja Fil.) 2 UT-2903 UT:n kreikka II 3 UT-3102 Pastoraalikirjeet (Tim.-Tiit.) 2 UT-3202 Johanneksen ilmestys 2 UT-3302 UT:n teologia 2 UT-3403 UT:n eksegetiikan metodologia 3 UT-3904 UT:n kreikka III 4 UT-4001 Tessalonikalaiskirjeet 1 UT-4102 Heprealaiskirje 2 UT-4202 Katoliset kirjeet 2 2

3 Kirkkohistoria (10 op) KH-1003 Yleinen kirkkohistoria 3 KH-2002 Vapaakirkon historia 2 KH-3003 Vapaan kristillisyyden historia 3 KH-4002 Karismaattisen liikkeen historia 2 Systemaattinen Teologia (31 op) ST-1002 Johdatus teologiaan 2 ST-1101 Bibliologia 1 ST-1301 Raamatun tulkinnan perusteet 1 ST-1403 Teologian peruskurssi 3 ST-2003 Ihminen ja Jumala 3 ST-2102 Etiikka 2 ST-3003 Kristologia 3 ST-3103 Soteriologia ja hamartiologia 3 ST-3302 Johdatus filosofiaan 2 ST-4002 Pneumatologia 2 ST-4102 Ekklesiologia 2 ST-4202 Apologetiikka 2 ST-4302 Hermeneutiikka 2 ST-4401 Eskatologia 1 ST-5102 Symboliikka ja ekumeniikka 2 Käytännöllinen Teologia (73 op) KT-1001 Vapaakirkollinen seurakunta 1 KT-1102 Hengellinen elämä ja opetuslapseus 2 KT-1202 Puheviestinnän ja saarnataidon perusteet 2 KT-1302 Srk.työ I: Srk:n olemus ja tehtävä 2 KT-1402 Sielunhoito I 2 KT-1501 Henkilökohtainen taloudenhoito 1 KT-1602 Näkökulmia evankeliointiin 2 KT-1702 Johtamisen käytännön perusteet 2 KT-1801 Kappelitunnit I: suunnittelu ja osallistuminen 1 KT-1902 Seurakuntamusiikki I 2 KT-2002 Homiletiikka I: Tekstiä selittävä saarna 2 KT-2102 Sielunhoito II 2 KT-2202 Hengellisen työntekijän identiteetti 2 KT-2302 Srk.työ II: Johtaminen ja hallinto 2 KT-2410 Työssäoppimisjakso (osa 1) 10 KT-2501 Pienryhmäohjaaminen 1 KT-2602 Itsensä johtaminen ja elämänhallinta 2 KT-2704 Sosiaali- ja diakoniatyö 4 KT-2801 Kappelitunnit II: suunnittelu ja osallistuminen 1 KT-2902 Seurakuntamusiikki II 2 KT-3002 Homiletiikka II 2 KT-3102 Sielunhoito III 2 KT-3202 Didaktiikka 2 KT-3301 Työntekijäliiton opintopäivät 1 KT-3801 Kappelitunnit III: suunnittelu ja osallistuminen 1 KT-3901 Seurakuntamusiikki III 1 KT-4002 Srk.työ III: Kasuaalitoimitukset 2 KT-4102 Homiletiikka III 2 KT-4202 Kristitty perhe 2 KT-4301 Perheviestinnän ohjaus 1 3

4 KT-4401 Pastoraaliteologia: Kutsumus 1 KT-4510 Työssäoppimisjakso (osa 2) 10 KT-4801 Kappelitunnit IV: suunnittelu ja osallistuminen 1 Missiologia (5 op) MS-1002 Johdatus krist. lähetykseen 2 MS-2002 Seurakunnan istutus 2 MS-2101 Uususkonnolliset virtaukset 1 Nuorisotyö (6 op) NT-1002 Johdatus lapsi- ja nuorisotyöhön 2 NT-1102 Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet 2 NT-1902 Työssäoppimisjakso (Lapsi- ja nuorisotyö) 2 Yleiset aineet (11 op) YL-1002 Äidinkieli I 2 YL-1102 Englanti I 2 YL-1301 Tutkielmat ja projektityöt 1 YL-2002 Äidinkieli II 2 YL-2102 Englanti II 2 YL-3002 Englanti III 2 Seminaarityö (14 op) SM-3002 Seminaarityön ohjaus 2 SM-4012 Seminaarityö 12 VALINNAISET AINEET VT-1501 Raamatuntuntemus VT 1 VT-2904 VT:n heprea II 4 VT-3904 VT:n heprea III 4 VT-4202 VT:n kritiikki ja perusteet 2 VT-4302 VT:n eksegetiikan metodologia 2 VT-4402 Eksiilin jälkeinen historia Kronistinen historia 2 VT-4502 Varhaiset profeetat 2 VT-5102 VT:n heprean sanasto 2 VT-5202 VT:n syventävä eksegetiikka 2 UT-1501 Raamatuntuntemus UT 1 UT-4301 Johanneksen kirjeet 1 UT-4402 UT.n kritiikki ja perusteet 2 UT-5002 UT:n syventävä eksegetiikka 2 UT-5102 Paavalin teologia 2 UT-4902 Kreikka IV 2 KH-4101 Ekumeenisen liikkeen historia 1 KH-4202 Evankelikalismin historia 2 ST-5002 Dogmatiikan syventävä kurssi 2 KT-3402 Kappelitunnit: ryhmän johtaminen 2 KT-4602 Pastoraaliteologian syventävä kurssi 2 KT-4901 Työntekijäliiton opintopäivät II 1 4

5 KT-5101 GLS-johtajuusseminaari 1 MS-4001 Seurakuntakasvuliike 1 NT-2701 Koulutyö 1 NT-2801 Lastentapahtumat 1 NT-2901 Nuortentapahtumat 1 NT-5001 New Wine tapahtuma 1 YL-0101 Opiskelutaidot ja kirjastonkäyttö 1 Lisäksi valinnaisiin oppiaineisiin lukeutuvat esim. lähetystyön tutkinnon erikoistavat aineet. 5

6 NUORISOTYÖN TUTKINTO Nuorisotyön tutkinto on kolmevuotinen teologinen tutkinto. Sen tavoitteena on kouluttaa sekä teologisesti että käytännön nuorisotyön kannalta ammattitaitoisia nuorisotyöntekijöitä ensisijaisesti Suomen Vapaakirkon seurakuntien työyhteyteen. Yhteiset aineet: 109 op Erikoistavat aineet: 63 op Valinnaiset aineet: 8 op Yhteensä: 180 op VT-1003 Israelin historia 3 VT-1101 Raamatun maantieto 1 VT-1203 Genesis 3 VT-2002 Dekalogi 2 VT-2103 Jesaja 3 UT-1004 Synoptiset evankeliumit 4 UT-1103 Apostolien teot 3 UT-1203 Korinttilaiskirjeet 3 UT-1904 UT:n kreikka I 4 UT-2003 Roomalais- ja Galatalaiskirje 3 UT-2102 Johanneksen evankeliumi 2 UT-2202 Vankilakirjeet (Ef.ja Fil.) 2 UT-2903 UT:n kreikka II 3 UT-3102 Pastoraalikirjeet (Tim.-Tiit.) 2 KH-1003 Yleinen kirkkohistoria 3 KH-2002 Vapaakirkon historia 2 ST-1002 Johdatus teologiaan 2 ST-1101 Bibliologia 1 ST-1301 Raamatun tulkinnan perusteet 1 ST-1403 Teologian peruskurssi 3 ST-2003 Ihminen ja Jumala 3 ST-2102 Etiikka 2 KT-1001 Vapaakirkollinen seurakunta 1 KT-1102 Hengellinen elämä ja opetuslapseus 2 KT-1202 Puheviestinnän ja saarnataidon perusteet 2 KT-1302 Srk.työ I: Srk:n olemus ja tehtävä 2 KT-1402 Sielunhoito I 2 KT-1501 Henkilökohtainen taloudenhoito 1 KT-1602 Näkökulmia evankeliointiin 2 KT-1702 Johtamisen käytännön perusteet 2 KT-1801 Kappelitunnit I: suunnittelu ja osallistuminen 1 KT-1902 Seurakuntamusiikki I 2 KT-2002 Homiletiikka I: Tekstiä selittävä saarna 2 KT-2202 Hengellisen työntekijän identiteetti 2 KT-2302 Srk.työ II: Johtaminen ja hallinto 2 KT-2501 Pienryhmäohjaaminen 1 KT-2602 Itsensä johtaminen ja elämänhallinta 2 KT-2704 Sosiaali- ja diakoniatyö 4 6

7 KT-2801 Kappelitunnit II: suunnittelu ja osallistuminen 1 KT-3202 Didaktiikka 2 KT-3301 Työntekijäliiton opintopäivät 1 MS-1002 Johdatus krist. lähetykseen 2 MS-2002 Seurakunnan istutus 2 MS-2101 Uususkonnolliset virtaukset 1 NT-1002 Johdatus lapsi- ja nuorisotyöhön 2 NT-1102 Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet 2 NT-1902 Työssäoppimisjakso (Lapsi- ja nuorisotyö) 2 YL-1002 Äidinkieli I 2 YL-1102 Englanti I 2 YL-1301 Tutkielmat ja projektityöt 1 YL-2002 Äidinkieli II 2 YL-2102 Englanti II 2 Nuorisotyön erikoistavat oppiaineet: Kasvatus Kasvatustieteen perusteet 2 Kristitty perhekäsitys ja kasvatuksen dynamiikka 2 Lasten ja nuorten maailmankuvat ja alakulttuurit 2 Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret 2 Lapsen ja nuoren sielunhoito 1 Seksuaalikasvatus 1 Opettaminen Nuorten opetuslapseuttaminen ja mentorointi 2 Kateketiikka 2 Johtajuus Lapsi- ja nuorisotyön johtaminen seurakunnassa 1 Vapaaehtoisorganisaation johtaminen (sis. ryhmänohjaustaidot) 3 Yhteistyöverkostot 1 Nuorisotyön hallinnollinen johtaminen 1 Identiteetti ja henkilökohtainen kasvu Persoonallisuus työvälineenä 1 Ammatti-identiteetti 2 Käytäntö ja työvälineet Lapsi- ja nuorisolainsäädäntö 1 Turvakasvatus 1 Tiedotus ja markkinointi 1 Tapahtuman (tai leirin) suunnittelu ja toteutus 3 Tavoittava työ (Koulutyö ja muut) 2 Lasten ja nuorten diakoniatyö 2 Työssäoppimisjakso Käytännön työssäoppimisjakso 30 7

8 LÄHETYSTYÖN TUTKINTO Lähetystyön tutkinto on kaksivuotinen teologinen tutkinto. Se koostuu ensimmäisen vuoden peruskurssista ja toisen vuoden lähetystyön erikoistavista ja teologisista opinnoista. Tutkinto on suunniteltu valmistamaan opiskelijaa lähetystyöntekijäksi ensisijaisesti Vapaakirkon työyhteyteen. Pakolliset aineet: 116 op Valinnaiset aineet: 4 op Yhteensä 120 op Pakolliset aineet: Vanha Testamentti (12 op) VT-1003 Israelin historia 3 VT-1101 Raamatun maantieto 1 VT-1203 Genesis 3 VT-2002 Dekalogi 2 VT-2103 Jesaja 3 Uusi Testamentti (22 op) UT-1004 Synoptiset evankeliumit 4 UT-1103 Apostolien teot 3 UT-1203 Korinttilaiskirjeet 3 UT-1904 UT:n kreikka I 4 UT-2003 Roomalais- ja Galatalaiskirje 3 UT-2102 Johanneksen evankeliumi 2 UT-2903 UT:n kreikka II 3 Kirkkohistoria (8 op) KH-1003 Yleinen kirkkohistoria 3 KH-2002 Vapaakirkon historia 2 KH-2102 Yleinen lähetyshistoria 2 KH-2201 SVK:n lähetyshistoria 1 Systemaattinen Teologia (9 op) ST-1002 Johdatus teologiaan 2 ST-1101 Bibliologia 1 ST-1301 Raamatuntulkinnan perusteet 1 ST-1403 Teologian peruskurssi 3 ST-2102 Etiikka 2 Käytännöllinen Teologia (29 op) KT-1001 Vapaakirkollinen seurakunta 1 KT-1102 Hengellinen elämä ja opetuslapseus 2 KT-1202 Puheviestinnän ja saarnataidon perusteet 2 KT-1302 Srk.työ I: Srk:n olemus ja tehtävä 2 KT-1402 Sielunhoito I 2 KT-1501 Henkilökohtainen taloudenhoito 1 KT-1602 Evankelioinnin elementtejä 2 KT-1702 Johtamisen käytännön perusteet 2 KT-1801 Kappelitunnit I: suunnittelu ja osallistuminen 1 8

9 KT-2202 Hengellisen työntekijän identiteetti 2 KT-2405 Työssäoppimisjakso (ltk) 5 KT-2602 Itsensä johtaminen ja elämänhallinta 2 KT-2704 Johdatus sosiaali- ja diakoniatyöhön 4 KT-2801 Kappelitunnit II: suunnittelu ja osallistuminen 1 Missiologia (21 op) MS-1002 Johdatus kristilliseen lähetykseen 2 MS-2002 Seurakunnan istutus 2 MS-2101 Uususkonnolliset virtaukset 1 MS-2202 Lähetyksen teologia 2 MS-2302 Suuret maailmanuskonnot 2 MS-2401 Maailman evankeliointi tänään 1 MS-2502 Kielen ja kulttuurin oppiminen 2 MS-2602 Kulttuurien välinen kommunikointi 2 MS-2701 Kansainvälinen tiimityö 1 MS-2811 Kehitysyhteistyön perusteet 1 MS-2911 Lähetystyöntekijä tiedottajana 1 MS-2921 Perhe lähetyksessä 1 MS-2931 Sielunhoito lähetysolosuhteissa 1 MS-2951 Kontekstualisointi 1 MS-2961 Lähetysjärjestön ja paikallisen kirkon suhteet 1 Nuorisotyö (6 op) NT-1002 Johdatus lapsi- ja nuorisotyöhön 2 NT-1102 Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet 2 NT-1902 Työssäoppimisjakso (Lapsi- ja nuorisotyö) 2 Yleiset aineet (9 op) YL-1002 Äidinkieli I 2 YL-1102 Englanti I 2 YL-1301 Tutkielmat ja projektityöt 1 YL-2002 Äidinkieli II 2 YL-2102 Englanti II 2 Valinnaisia missiologian oppiaineita (tarjotaan tarvittaessa): Lähetystyön soteriologiset erityiskysymykset 1 Raamatunkäännöstyö 1 Työssäoppimisjakso lähetysolosuhteissa 2-5 Hankesuunnittelun peruskurssi 1-2 osa 1 Terveydenhoito 1 Radikaali Islam 1 Urbaani lähetys 1 Sekulaari humanismi 1 Vieras kieli (Espanja, Venäjä, Turkki tms. kohdemaan kieli) 2 Osa lähetystutkinnon oppiaineista opetetaan englannin kielellä Lisäksi valinnaisiin aineisiin kuuluvat muut opistolla tarjottavat teologiset ja raamatulliset oppiaineet. 9

10 SEURAKUNTATYÖN TUTKINTO Seurakuntatyön tutkinto antaa perusvalmiudet täysiaikaiseen hengelliseen työhön seurakunnassa. Se on kaksivuotinen tutkinto, joka on minimivaatimus anottaessa Suomen Vapaakirkon seurakuntatyöntekijän valtakirjaa. Koulutusohjelma on pääosiltaan yhtenevä nelivuotisen pastoritutkinnon kahden ensimmäisen opiskeluvuoden kanssa. Teoreettisten opintojen lisäksi opintokokonaisuuteen kuuluu 7 viikon työssäoppimisjakso. Pakolliset aineet: 118 op Valinnaiset aineet: 2 op Yhteensä 120 op Pakolliset aineet: Vanha Testamentti (15 op) VT-1003 Israelin historia 3 VT-1101 Raamatun maantieto 1 VT-1203 Genesis 3 VT-1903 VT:n heprea I 3 VT-2002 Dekalogi 2 VT-2103 Jesaja 3 Uusi Testamentti (22 op) UT-1004 Synoptiset evankeliumit 4 UT-1103 Apostolien teot 3 UT-1203 Korinttilaiskirjeet 3 UT-1904 UT:n kreikka I 4 UT-2003 Roomalais- ja Galatalaiskirje 3 UT-2102 Johanneksen evankeliumi 2 UT-2903 UT:n kreikka II 3 Kirkkohistoria (5 op) KH-1003 Yleinen kirkkohistoria 3 KH-2002 Vapaakirkon historia 2 Systemaattinen Teologia (12 op) ST-1002 Johdatus teologiaan 2 ST-1101 Bibliologia 1 ST-1301 Raamatuntulkinnan perusteet 1 ST-1403 Teologian peruskurssi 3 ST-2003 Ihminen ja Jumala 3 ST-2102 Etiikka 2 Käytännöllinen Teologia (44 op) KT-1001 Vapaakirkollinen seurakunta 1 KT-1102 Hengellinen elämä ja opetuslapseus 2 KT-1202 Puheviestinnän ja saarnataidon perusteet 2 KT-1302 Srk.työ I: Srk:n olemus ja tehtävä 2 KT-1402 Sielunhoito I 2 KT-1501 Henkilökohtainen taloudenhoito 1 KT-1602 Näkökulmia evankeliointiin 2 KT-1702 Johtamisen käytännön perusteet 2 10

11 KT-1801 Kappelitunnit I: suunnittelu ja osallistuminen 1 KT-1902 Seurakuntamusiikki I 2 KT-2002 Homiletiikka I: Tekstiä selittävä saarna 2 KT-2102 Sielunhoito II 2 KT-2202 Hengellisen työntekijän identiteetti 2 KT-2302 Srk.työ II: Johtaminen ja hallinto 2 KT-2410 Työssäoppimisjakso (osa 1) 10 KT-2602 Itsensä johtaminen ja elämänhallinta 2 KT-2704 Johdatus sosiaali- ja diakoniatyöhön 4 KT-2801 Kappelitunnit II: suunnittelu ja osallistuminen 1 KT-2902 Seurakuntamusiikki II 2 Missiologia (5 op) MS-1002 Johdatus kristilliseen lähetykseen 2 MS-2002 Seurakunnan istutus 2 MS-2101 Uususkonnolliset virtaukset 1 Nuorisotyö (6 op) NT-1002 Johdatus lapsi- ja nuorisotyöhön 2 NT-1102 Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet 2 NT-1902 Työssäoppimisjakso (Lapsi- ja nuorisotyö) 2 Yleiset aineet (9 op) YL-1002 Äidinkieli I 2 YL-1102 Englanti I 2 YL-1301 Tutkielmat ja projektityöt 1 YL-2002 Äidinkieli II 2 YL-2102 Englanti II 2 Valinnaiset aineet koostuvat esim. lähetystyön aineista tai ja 4000-tason teologisista aineista. DIAKONIATYÖN KOULUTUSOHJELMA (12 VIIKKOA) Diakoniatyön koulutusohjelma antaa opiskelijalle syvempää tietoa ja osaamista diakoniatyön olemuksesta ja tehtävästä. Ohjelma on tarkoitettu sekä työntekijäkoulutukseen osallistuville että muille asiasta kiinnostuneille. Sen voi suorittaa joko erillisenä kokonaisuutena tai esim. pastoritutkinnon osana. Tällöin opiskelija suorittaa diakoniatyöhön suuntautuvan pastoritutkinnon. Oppiaineet: Diakoniatyön teologia ja historia Diakoniatyön kohderyhmät Diakoniatyön yhteistyötahot ja toimijat Diakoniatyön erityiskysymykset: vankilatyö Diakoniatyön erityiskysymykset: talous- ja toimeentulovaikeuksissa olevat Diakoninen perhetyö ja lapsidiakonia Diakoninen nuorisotyö Globaali diakonia Diakoniatyön organisointi ja johtaminen Eheyttävä diakonia Koko opintokokonaisuuteen liittyvät tehtävät 1 op 3 op 2 op 1 op 1 op 2 op 1 op 1 op 2 op 2 op 4 op Kokonaislaajuus: 20 op. 11

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi 2014 2015 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010

Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010 Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010 Öppna universitetet Studier 2009 2010 Open University Studies 2009 2010 Avoin yliopisto Öppna universitetet Open University Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11. Sosiaalitieteiden opintoinfo Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.2014 VTK- ja VTM-tutkinnon rakenne KAIKKI suorittavat ensin VTK-tutkinnon (180

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys KANSAN LÄHETYS OPISTO TYÖ ULKOMAILLA TYÖ KOTIMAASSA

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys KANSAN LÄHETYS OPISTO TYÖ ULKOMAILLA TYÖ KOTIMAASSA Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä sekä kotimaassa että lähetyskentillä. Kansanlähetys

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen KOULUTUSKALENTERI 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen Sisällys sisällys SINULLE JA TYÖYHTEISÖLLESI koulutuksen laajuus ja vaativuus KOULUTTAJIEN YHTEYSTIEDOT yhteys- ja hintatiedot KASVATUKSEN

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA!

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA! SISÄLLYSLUETTELO KÄYTÄNNÖN TIETOA OPISKELIJALLE Avoin yliopisto opetus Kauhajoella 3 Opiskelu avoimessa yliopistossa 4 Avoimen yliopiston väylä 6 Päätoiminen arvosanaopiskelu 6 PERUSOPINNOT, 25 op Erityispedagogiikka

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006

Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006 1 Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006 Selvitys opettajaksi opiskelevien kokemuksista ja näkemyksistä kansainvälisyyskasvatuksen toteutumisesta opettajankoulutuksessa. Suomen Opettajaksi

Lisätiedot

7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV. 2002 2003 KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV

OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV. 2002 2003 KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV. 2002 2003 KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV Kartassa on merkitty kursiivilla edellisen opetussuunnitelman mukaisia opintoja aiemmin opintonsa aloittaneille.

Lisätiedot

TYÖ ULKOMAILLA. kirkolliseen uuspietistiseen liikkeeseen

TYÖ ULKOMAILLA. kirkolliseen uuspietistiseen liikkeeseen TYÖ ULKOMAILLA Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä sekä kotimaassa että lähetyskentillä.

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

KALIBUN JUMALUUSOPIN JA HERÄTYKSEN RAAMATTUOPISTO

KALIBUN JUMALUUSOPIN JA HERÄTYKSEN RAAMATTUOPISTO KALIBUN JUMALUUSOPIN JA HERÄTYKSEN RAAMATTUOPISTO 1 Kalibun jumaluusopin ja herätyksen raamattuopisto Raamauopistomme nimeksi tulee Kalibu University of Divinity and Revival (Kalibun jumaluusopin ja herätyksen

Lisätiedot

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys KANSAN- LÄHETYSOPISTO TYÖ ULKOMAILLA TYÖ KOTIMAASSA

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys KANSAN- LÄHETYSOPISTO TYÖ ULKOMAILLA TYÖ KOTIMAASSA Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä sekä kotimaassa että lähetyskentillä. Kansanlähetys

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot