KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI"

Transkriptio

1 KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+28 sivua Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B ESPOO

2 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(28) SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ 0.1 Rakennuskohde 0.2 Rakennuttaja 0.3 Suunnittelijat 1 TOIMENPITEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA 1.1 Rakennuttajan toimenpiteet ennen työn aloittamista 1.2 Urakoitsijan toimenpiteet ennen työn aloittamista 2 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT 5 MALLIT JA KOKEET 6 TYÖN SUORITUS 7 JULKISIVURAPPAUSTEN KORJAUS 7.1 Purkutyöt 7.2 Alustan kunnostus ja vahvistus 7.3 Julkisivupellitykset 7.4 Rappauksen verkotus 7.5 Rappaustyö 7.6 Tartuntarappaus 7.7 Täyttörappaus 7.8 Pintarappaus 7.9 Maalaus 7.10 Telinereikien paikkaaminen 7.11 Saumaukset 7.12 Terastirappauksen kunnostus 8 IKKUNOIDEN UUSIMINEN 8.1 Yleistä 8.2 Purkutyöt 8.3 Uuden ikkunan asentaminen 8.4 Ikkunoiden elastiset saumaukset 9 IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN KORJAUS 9.1 Yleistä 9.2 Esityöt 9.3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 9.4 Ikkunoiden ja ulko-ovien elastiset saumaukset 9.5 Porttikongin portin korjaus

3 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 2(28) 10 MUUT TYÖT 11 JÄLKITYÖT

4 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 3(28) 0 YLEISTÄ 0.1 Rakennuskohde Tämä työselostus koskee Helsingin Taka-Töölössä, osoitteessa Töölönkatu 49, sijaitsevan liike- ja asuinrakennuksen julkisivurappausten uusimista urakka-asiakirjojen osoittamilta alueilta. Rakennus on rakennettu vuonna Kiinteistöön on lisätty hissit vuonna 1977 arkkitehti Bengt Lundstenin suunnitelmien mukaan. Rakennuksessa on kellarikerros ja kuusi maanpäällistä kerrosta. Korjattavat julkisivut liittyvät korttelin viereisiin rakennuksiin. Rakennuksen julkisivujen rakenne on pääosin massiivinen kantava tiilimuuri, jonka päälle on tehty verkottamaton kolmikerrosrappaus. Katujulkisivujen ensimmäisessä kerroksessa on hakattu terastirappaus. Lisäksi katujulkisivuilla on joitakin koristeaiheita. Sisäpihalla ulkoseinät liittyvät pihan kansirakenteeseen. Ulkoseinien alaosat (sokkelit) ovat graniittia. Myöhemmin tehdyt hissikuilut ovat teräsbetonirunkoisia, julkisivuverhous on rapattua tiiltä. Ikkunat ovat pääosin 3-puitteisia ja 3-lasisia puuikkunoita. Nyt toteutettavassa urakassa julkisivujen rappaukset uusitaan verkotettuna kolmikerrosrappauksena, terastirappaukset pestään ja halkeamat korjataan sekä julkisivujen koristeet uusitaan nykymallin mukaisina. Ikkunat uusitaan pääosin ja parvekkeille tehdään raskas betonipaikkakorjaus, ks. erillissuunnitelmat. Rappaustyö tehdään säältä suojattuna telinetyönä. Uuden rappauksen pintastruktuuri ja väri arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Tässä työselostuksessa käsitellään korjaustöihin kuuluvia purku-, rappaus-, pinnoitus- ja saumaustöitä. Rakennuskohteen katuosoite on: Töölönkatu 49, HELSINKI. 0.2 Rakennuttaja KOy Auroranlinna Eevankatu Helsinki Kiinteistöpäällikkö Christian Tannerkoski puh

5 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 4(28) 0.3 Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu Lohman Arkkitehdit Paulankatu 2C lt Helsinki Jari Pantzar p s-posti: Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B Espoo Joni Sundström p s-posti: Mika Laitala p s-posti: 1 TOIMENPITEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA 1.1 Rakennuttajan toimenpiteet ennen työn aloittamista Ennen työn aloittamista rakennuttaja sopii asukkaiden kanssa pihaalueiden ja tilojen käytön aiheuttamista rajoituksista ja vaatimuksista korjaustyölle. Nämä on huomioitava työn toteutusta ja aikataulua suunniteltaessa. Ennen korjaustyön aloittamista pidetään asukkaille tiedotustilaisuus, johon osallistuvat hankkeessa mukana olevat tahot (myös urakoitsijan edustajat). Tilaisuuden järjestää rakennuttaja ja tilaisuudessa käydään läpi korjaustyöhön liittyviä asioita. Korjaustyölle haetaan rakennuslupa. Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen eri työvaiheiden aloittamista. Aloituskatselmus pidetään ennen töiden aloittamista. Aloituskatselmuksessa sovitaan rakennusaikaiset huoltoreitit ja varastointialueet. Aloituskatselmuksessa todetaan myös julkisivun ja sitä ympäröivien alueiden kunto ja selvitetään muut työn tekemiseen vaikuttavat asiat. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.

6 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 5(28) Jokaisen työvaiheen alussa pidetään työtapakatselmus (purku, rappaus, pinnoitus). Katselmuksessa todetaan työn alkaessa vallitseva tilanne, sovitaan käytettävistä menettely- ja työtavoista sekä todetaan muut työn tekemiseen vaikuttavat asiat. Katselmuksiin osallistuvat rakennuttajan, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja materiaalitoimittajan edustajat. Urakoitsija vastaa materiaalivalmistajan läsnäolosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Katselmusten tulokset dokumentoidaan. 1.2 Urakoitsijan toimenpiteet ennen työn aloittamista: Urakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennukseen, rakennusalueeseen ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Urakoitsijan tulee esittää yksityiskohtainen toteutusaikataulu julkisivurakenteiden korjauksista rakennuttajalle ennen työn aloittamista. Aikataulussa tulee esittää myös eri vuodenaikojen ja/tai sääolosuhteiden vaikutus korjaustoimenpiteisiin. Urakoitsijan tulee esittää rakennuttajalle suunnitelma työmaan järjestelyistä. Lisäksi urakoitsijan tulee esittää suunnitelma purkutöistä ennen purkutöiden aloittamista. 2 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen (työselostus ja piirustukset), viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijan antamien ohjeiden ohella niitä määräyksiä ja ohjeita, jotka on mainittu ao. työn suorituskohdassa. Erityisesti on noudatettava materiaalivalmistajan ohjeita. Voimassaolevien työturvallisuusmääräysten lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - RT , Rapatut julkisivut, korjausrakentaminen. - RT Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lasilevyllä - RT Puuikkunat, korjausrakentaminen - RT Puu- ja alumiini-ikkunat sekä niiden asennus - RT Rakennuksen suojapellitykset 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS Rakennusalue ja työn laajuus ilmenevät suunnitelmapiirustuksista. Julkisivurappaukset uusitaan terastirappauksia lukuun ottamatta. Terastirappaukset kunnostetaan. Ikkunoiden uusimisen ja korjauksen rajaukset käyvät ilmi arkkitehtipiirustuksista. Työmaan kokonaisjärjestelyistä on urakoitsijan tehtävä ehdotus ja hankittava järjestelyistä rakennuttajan ja tarpeen mukaan viranomaisten hyväksyntä ennen niiden toteuttamista. Urakka käsittää suunnitelmien mukaiset julkisivujen ja ikkunoiden korjaustyöt sekä eri osasuo-

7 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 6(28) ritusten aikaansaamisen niin, että ne kaikkien yksityiskohtien osalta voidaan sopimuksessa määrättynä ajankohtana sopimuksenmukaisina luovuttaa tilaajalle. Rakennus on normaalissa käytössä korjaustöiden aikana. Korjaustyöt on suoritettava siten, että asumista ja rakennuksessa tapahtuvaa normaalia liikennöintiä ei haitata. Ikkunoiden uusimistyöt on suoritettava siten, että rakennuksessa tapahtuvalle normaalille toiminnalle aiheutetaan haittaa mahdollisimman vähän. Mahdollisista esteistä on sovittava rakennuttajan kanssa vähintään kaksi viikkoa ennen ko. työvaiheen aloittamista. Ikkunoiden vaihtotyö tehdään mahdollisuuksien mukaan ulkokautta joko maasta tai rakennustelineiltä (rappauskorjaus) käsin. Tiivistys ja smyygien korjaustyöt tehdään sisäkautta. Ikkunoiden uusimista sekä korjauksia haittaavat tai estävät huonekalujen ja tavaroiden siirrot suorittavat kunkin huoneiston asukkaat itse. Urakoitsijan on ilmoitettava asukkaille riittävän ajoissa, vähintään yhtä (1) viikkoa ennen, milloin ko. tilojen ikkunoiden uusiminen tullaan suorittamaan ja kuinka kauan työn arvioidaan kestävän. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Lisäksi urakoitsija on velvollinen osoittamaan tarvitsemansa työskentelyalueiden rajat, jotta asukkaat voivat varmistua, että huonekaluja ja tavaroita on siirretty riittävä määrä. Tässä työselostuksessa ja asiakirjoissa mainitut tarvikkeet, työt ja velvoitteet kuuluvat urakkaan, ellei jonkin määrittelyn kohdalla nimenomaan toisin mainita. Kaikki työt suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja noudattaen. Työn suoritukseen käytetään työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista ja kokenutta työnjohtoa ja työvoimaa. Peltityöt on annettava rakennuttajan hyväksymän erikoisurakoitsijan tehtäväksi. Tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisia. Rakennusurakan YSE:n mukaan urakoitsija antaa rakennustöille kahden (2) vuoden takuun. 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT Urakkaan kuuluvat julkisivut on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Ennen korjaustöiden aloittamista urakoitsija tekee töistä aikataulun ja hyväksyttää sen rakennuttajalla. Urakkaan kuuluvat työt ovat pääpiirteissään seuraavat: - työmaa-alueen kosteudenhallintasuunnitelman laadinta ja hy-

8 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 7(28) väksyttäminen rakennuttajalla. Hyväksytyn kosteudenhallintasuunnitelman mukaisten suojausten ja väliaikaisten sadevesijärjestelmien hankinta työmaalle ja asennus. - rappauksen uusiminen toteutetaan huputetuilta sääsuojatuilta telineiltä (talvella tuplapressutus + lämmitys). Urakoitsija laadituttaa telinesuunnitelmat ja hyväksyttää ne rakennuttajalla etukäteen. Sisäpihan telinetöissä on otettava huomioon pihakannen kantavuus, katujulkisivuilla katujen vuokraus, telineiden alapuoliset jalkakäytävät sekä kulkuyhteydet rakennukseen ja katuvalojen ripustuspisteet ja ripustuslangat. - tarvittavien suojausten asentaminen. - säilytettäväksi määriteltyjen julkisivun varusteiden ja laitteiden sekä sähköjohtojen merkitseminen, irrotus ja varastointi työn ajaksi sekä uudelleen asennus rappaustyön valmistuttua. Säilytettävät sähköjohdot asennetaan suojaputkiin pinta-asennuksina rappaustöiden jälkeen. Uudelleenasennustyön edellyttämät muutokset johdotuksissa kuuluvat urakkaan. - vanhan rappauksen poisto puhtaalle tiilipinnalle. - tiilialustan vaurioiden korjaus. - uusi rappaus verkotettuna 3-kerrosrappauksena, kaikki vanhat listarappaukset ym. profiloinnit ja koristeet uusitaan vanhan mallin mukaisina. - julkisivujen pinnoitustyöt. - kaikki pellitykset (ikkunoiden vesipellitykset, ulko-ovien pellitykset, kerrosvesipellit ja parvekkeiden pellit) uusitaan. - kaikki syöksytorvet ja räystäskourut uusitaan. Ne varustetaan sähkösaattolämmityksin. - julkisivuissa olevat asuntojen korvausilmasäleiköt poistetaan, reiät täytetään laastilla ja rapataan ulkopuolelta yli. Sisäpuolelle tehdään paikkamaalaus. - uuteen rappaukseen tehdään elastiset saumat naapurirakennusten rajakohtiin sekä sisäpihan hissikuilujen liittymiin rakennusta vasten. - kaikki julkisivujen säilytettävät teräsosat huoltomaalataan (hissikuilujen kulmateräkset ja korvausilmasäleiköt, parvekkeiden pinnakaiteet). - tuuletusparvekkeiden vaatteiden ripustustangot uusitaan, materiaali RST. - graniittikivisokkelien vaurioituneet laastisaumat korjataan. - ikkunoiden ja ovien uusiminen (sis. tiivistykset ja pellitykset), ks. arkkitehdin laatimat erillissuunnitelmat. - ikkunoiden ja ovien kunnostaminen (sis. tiivistykset ja pellitykset), ks. arkkitehdin laatimat erillissuunnitelmat. - parvekkeiden korjaus, ks. erillissuunnitelmat. Kustakin korjaustuotteesta on esitetty tärkeimmät työvaiheet ja materiaalit. Käytettävät materiaalit on esitetty tuoteniminä. Työtavat ovat samat käytettävästä materiaalista riippumatta. Urakkaan kuuluviksi töiksi katsotaan kuitenkin myös sellaiset urakka-asiakirjoissa

9 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 8(28) erikseen mainitsemattomat tehtävät, jotka vaaditaan eri liittymäpintojen viimeistelyä varten. Ennen tuotteiden käyttöä ja tarvittaessa töiden aikana on kutsuttava materiaalitoimittajan edustaja paikalle. Työn aikana likaantuneet tai muuten vaurioituneet säilytettävät tai ympäröivät rakenteet puhdistetaan rakenteita vahingoittamatta tai naarmuttamatta. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että kaikki uudet ja kunnostetut rakenteet ovat rakennuttajalle niitä luovutettaessa puhtaita ja siistejä. Lisäksi koko muun työalueen tulee olla rakennuttajalle luovutettaessa siivottuna ja puhdistettuna vähintään urakan alkaessa vallinneeseen tasoon. 5 MALLIT JA KOKEET Mallit tehdään rakennuttajan määräämiin kohtiin ja rakenneratkaisuihin. Malleja käytetään myöhemmin vertailukohtina muiden vastaavien kohtien kelpoisuutta arvioitaessa. Tehtyjä malleja korjataan tarvittaessa ja varsinaisen toteutuksen saa aloittaa vasta, kun rakennuttaja on hyväksynyt ko. mallin. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset ja materiaalit on korjattava tai uusittava. Mallit on tehtävä riittävän ajoissa, jotta niiden antama tietous voidaan hyödyntää, ja mallikatselmuksen jälkeen rakennuttajalle on varattava yksi viikko päätöksentekoa tai mallitarkennuksia varten. Mallit tehdään seuraavista työsuoritteista ja rakenteista sekä tämän työselostuksen eri kohdissa erikseen mainituista rakenneratkaisuista: - rappauksen uusimisesta tehdään noin 3 m 2 malli, jossa selvitetään pohjatyöt ja rappauksen työvaiheet ja tavat, - maalauksesta / pintakäsittelystä tehdään kpl värimalleja lopullisen värisävyn ja pintastruktuurin määritystä varten, - ikkunoiden vesipellistä tehdään valmis malliasennus, jossa on esitettävä pellin liittyminen rappaukseen ikkunapielissä ja alapuolella sekä veden poisjohtaminen julkisivulta. - uusien ikkunoiden asennus - ikkunoiden korjaus Ennen tämän kohteen ikkunoiden valmistustyön aloittamista urakoitsija tekee kahden ikkunan (puu- ja puualumiini) malliasennuksen. Malliasennuksessa tarkastetaan asennukseen ja ikkunoiden liittymiin vaikuttavat seikat ja ratkaisut (pellitykset, kiinnitykset, tiivistykset yms.). Hyväksytyn malliasennuksen jälkeen urakoitsija suorittaa rakennuspaikalla ikkunoiden tarkemittauksen, laatii ikkunaluettelon ja detaljipiirustukset. Tämän jälkeen itse ikkunoiden valmistustyö voidaan aloittaa. Urakoitsijalla on yksin vastuu ottamistaan mitoista ja siitä, että kukin ikkuna sopii sille varattuun tilaan ja toimii moitteettomasti. Ikkunoiden asentamisen ja korjausten jälkeen rakennuttaja suorittaa

10 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 9(28) lämpökamerakuvauksen. Urakoitsija on velvollinen antamaan apua kuvauksen suorittamisessa. Mikäli lämpökamerakuvausta ei voida suorittaa rakennusaikana, se suoritetaan takuuaikana. Ennen käytettävien materiaalien lopullista hyväksymistä tulee urakoitsijan esittää rakennuttajalle tarkasteltavaksi ja hyväksyttäväksi seuraavat asiat: - luotettavat selvitykset käytettävien tuotteiden ominaisuuksista sekä niiden CE-merkinnöistä, - selvitys käytettävän alaurakoitsijan saamasta valtuutuksesta materiaali-toimittajalta ja kokemuksia kyseisten tuotteiden käytöstä vastaavissa olosuhteissa, - selvitykset tuotteille ja kokonaisuudelle annettavasta takuusta ja sen sisällöstä sekä - selvitys työmaan laadunvarmistuksen ja -hallinnan toteuttamisesta eli työmaan laatusuunnitelma. 6 TYÖN SUORITUS Suunnitelma-asiakirjojen pohjana ovat olleet kohteen vanhat arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat. Työn aikana havaituista muutoksista on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle. Tarvittaessa suunnitelmia täydennetään näiltä osin. Urakoitsija sopii rakennuttajan kanssa pidettävässä katselmuksessa suojaustavoista ja - menetelmistä liittyville rakennusosille ja samalla todetaan asiakirjojen mukaisten töiden aloituskelpoisuus. Ennen korjaustöiden aloittamista tulee urakoitsijan tutustua suunnitelmiin ja niiden mukaiseen työn suoritukseen sekä tehtävä mahdolliset huomautukset niistä seikoista, joiden katsoo aiheuttavan riskin rakenteen kestävyydelle. Mittavastuu vanhoista rakenteista sekä tarkemittauksista on urakoitsijalla. Suunnitelmissa on esitetty tai esitetään käytettävät materiaalit tuoteniminä. Urakoitsija voi esittää käytettäväksi myös muita tuotteita hyväksyttämällä näiden vastaavuuden etukäteen rakennuttajalla. Mikäli asiakirjoissa ei ole esitetty käytettäviä materiaaleja tai rakenneratkaisuja, on tehtävistä töistä sovittava etukäteen rakennuttajan kanssa. Eri materiaalien käsittelyssä sekä niiden vaatimissa pohjustustöissä ja jälkihoidossa tulee noudattaa tämän työselityksen lisäksi materiaalivalmistajien antamia kirjallisia ohjeita. Kaikkien työssä käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisia. Tuotteet, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi, tulee olla CE merkittyjä. CE-merkkiin liittyvät suoritustasoilmoitukset toimite-

11 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 10(28) taan rakennuttajalle. Urakkaan sisällytettävät yksikköhinnoiteltavat työt ja muut yksikköhinnoiteltavat työt on esitetty erillisessä yksikköhintaluettelossa. Urakoitsijan tulee suojata työn ajaksi kaikki mahdollisesti likaantuvat tai vaurioituvat säilytettävät tai uudet rakenteet ja materiaalit. Ikkunoihin asennetaan kovalevyt sekä liittymät tiivistetään teippauksilla. Ikkunoiden liittymät ja tuuletusaukot tiivistettävä pölytiiviiksi esim. teippauksella. Urakoitsijan on myös suojattava käyttämänsä kulkureitit. Lisäksi urakoitsijan on estettävä purku- tai rakentamistyön aiheuttaman pölyn pääsy rakennukseen sisälle työn aikana. Urakoitsija vastaa kaikista aiheuttamistaan vaurioista rakennuksessa ja rakenteissa. Urakoitsija vastaa työvälineiden tarkoituksenmukaisuudesta, turvallisuudesta, asiallisesta käytöstä ja säilytyksestä. Työmaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kulkureitit on suojattava siten, että niistä kulku voi tapahtua turvallisesti ja likaantumatta. Urakoitsijan tulee huolehtia myös muista piha-alueiden vaatimista suojauksista rakennuttajan esittämien vaatimusten mukaisesti. Rakennustarvikkeiden välivarastointialueena voidaan käyttää pihaaluetta. Tarkempi paikka on sovittava rakennuttajan kanssa ennen työn aloittamista. Ikkunat, ovet ja puutavara on suojattava välivarastoinnin ajan suojapeittein. Urakoitsija vastaa kaikkien purkujätteiden kokoamisesta ja toimittamisesta hyväksytyille kaatopaikoille/jätteiden vastaanottopaikoille. Kaikki jätteiden käsittelymaksut kuuluvat urakkaan. Julkisivujen rappausten uusiminen tehdään sääsuojatuissa olosuhteissa. Sääsuojan on oltava kiinteä ja telttamainen, ks. myös urakkaohjelma. Jos korjaustöitä tehdään kylmänä vuodenaikana, käytettävän sääsuojan on oltava talvityöskentelyn mahdollistava (tuplapressutus) ja lämmitetty (tasalaatuiset olosuhteet). Käytettävälle suojaus- ja lämmitysjärjestelmälle on saatava rakennuttajan hyväksyntä. Urakoitsija huolehtii talvitöiden aikana urakka-alueella lumitöiden teosta. Lumitöiden laajuus ja toimenpiteet sovitaan rakennuttajan kanssa. Urakoitsija vastaa tarvittavista telineistä ja kulkusilloista. Työalueet tulee erottaa käytössä olevista alueista selvästi näkyvillä pukeilla tai lippusiimoilla ja tarvittaessa seinämillä. Työn etenemisen mukaan tulee tarpeettomiksi käyvät telineet ja tukirakenteet poistaa tai siirtää seuraavien työalueiden kohdille. Käytettävien tuki- ja työtelineiden tulee täyttää seuraavien julkaisujen vaatimukset ja ohjeet: RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL Tukitelineet ja muotit.

12 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 11(28) Urakoitsijan tulee vuokrata riittävän ajoissa tarvittavat katualueet telineitä ja nostopaikkoja varten. Kiinteistön osoite- ja porrasmerkintöjen tulee näkyä myös rakennustyön aikana. Telineisiin tai suojahuputuksiin kiinnitetään työn ajaksi valaistut osoite- ja kirjainkilvet. Urakoitsijan tulee päivittäin työajan päätyttyä ja myös työn aikana pitää työalue siistinä ja turvallisena. Rappausten purkutöistä syntyvät jätteet on poistettava kohteesta välittömästi purkuvaiheen päätyttyä. Rakennusaikaisessa jätehuollossa on noudatettava rakennuttajan ja viranomaisten antamia määräyksiä. Työstä aiheutuvia jätteitä ei saa sijoittaa kiinteistön jäteastioihin. 7 JULKISIVURAPPAUSTEN KORJAUS 7.1 Purkutyöt Noudatetaan: RATU Purkutyö RATU Tavanomaiset purkutyöt Purkutöiden työaikarajoitukset sekä käytettävien purkumenetelmien rajoitukset (piikkaus, runkoäänet) urakkaohjelman mukaan. Nykyisiä rakenteita puretaan suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Purkutöiden aikana purettavien rakennekerrosten paksuuksia seurataan ja verrataan suunnitelmien mukaisiin paksuuksiin. Jos kerrospaksuuksissa havaitaan eroavaisuuksia, on urakoitsijan ilmoitettava niistä välittömästi rakennuttajalle ja suunnittelijalle. Tarvittaessa suunnitelmia täsmennetään näiltä osin. Purettavia rakenteita ovat: - nykyiset käyttämättömiksi jäävät julkisivuvarusteet (talotikkaat, parvekkeiden tuuletustangot). - nykyiset käytöstä poissa olevat sähköjohdot. HUOM! Julkisivuvalaisimet ja niiden johdotukset irrotetaan ja asennetaan takaisin pinta-asennuksina, johdotukset asennetaan suojaputkiin. Katujulkisivuilla katuvalojen kiinnityssilmukat ja ripustusnarut sekä sähköjohdotukset säilytetään, suojaus työn ajaksi. Ko. johdotukset asennetaan suojaputkiin. - kaikki tarpeettomat kiinnikkeet. - nykyiset syöksytorvet ja räystäskourut. Niissä olevat sähkösaattolämmityskaapelit irrotetaan ja asennetaan uudestaan työn valmistuttua. - kaikki julkisivujen elastiset saumaukset. - nykyiset ikkunoiden vesipellit. - nykyiset kerrospellit. - nykyiset ikkunat ja ulko-ovet tiivistyksineen arkkitehtisuunnitelmien mukaisessa laajuudessa. - nykyiset julkisivurappaukset, rajana katujulkisivuilla 1. kerroksen terastirappauksen yläreuna, porttikongissa ja sisäpihalla graniitti-

13 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 12(28) sokkelin yläreuna. Ennen rappauksen purkua kaikki rappauskoristeet dokumentoidaan (muotit), jotta ne voidaan tehdä uudestaan rappauksen uusimisen jälkeen. - nykyiset asuntojen korvausilmaventtiilit, reiät paikataan laastilla. - pihakannen ja parvekkeiden rakenteet erillissuunnitelman mukaan. Julkisivujen ja vesikatteen suojaustoimenpiteet kosteudenhallintasuunnitelman mukaan, ks. kohta 4. Urakoitsijan tulee suojata työn ajaksi kaikki mahdollisesti likaantuvat tai vaurioituvat säilytettävät rakenteet. Purkutyöt on tehtävä sellaisia työtapoja ja menetelmiä käyttäen, että suunnitelmien mukainen lopputulos saavutetaan aiheuttamatta vahinkoa ympäröiville rakenteille. Purkutöissä vaurioituneet säilytettäviksi osoitetut rakenteet urakoitsija korjaa kustannuksellaan uusilla vastaavilla. Ennen vanhan rappauksen purkamista suoritetaan vanhan rappauksen mittaus, kuvaus ja korkomerkintöjen teko. Vanhat rappaukset poistetaan kovaan pohjaan saakka, puhtaalle tiilipinnalle. Purkutyö on suoritettava alustaa vaurioittamatta. Purkutyön jälkeen alusta pestään puhtaaksi pölystä ja rappausjätteestä korkeapainepesua tai Torbo vesi-hiekkapuhallusta käyttäen ja pinnat pestään tämän jälkeen puhtaaksi korkeapainepesulla. Urakoitsijalle kuuluu kaiken rakennus- ja purkujätteen kuljetus kaatopaikalle, ja niihin liittyvien maksujen suorittaminen. Rakennus- ja purkujätteen käsittelyssä on noudatettava viranomaisten antamia ohjeita. Urakoitsijan tulee huolehtia purkujätteen kokoamisesta ja poiskuljetuksesta rakennuspaikalta työn etenemisen mukaan siten, että vältetään mahdollisimman hyvin laastijätteen kulkeutuminen rakennukseen sisälle ja viemäriverkostoon. Sadevesikaivot suojataan esimerkiksi suodatinkankaalla. Kaikki julkisivuilla tarpeettomana olevat johdot, kiinnikkeet, yms. varusteet puretaan ja niiden läpivientireiät paikataan. 7.2 Alustan kunnostus ja vahvistus Ennen rappaustyön aloittamista tarkastetaan rappausalustat ja varmistetaan rappausalustan tartuntakyky. Alustassa olevat halkeamat avataan, puhdistetaan ja täytetään kynsilaastilla. Tiilien lohkeamat tasataan kynsilaastilla ennen pohjustusrappausta. Vaurioituneet tiilet uusitaan ja irralliset muurataan paikoilleen. Ennen rappaustyöhön ryhtymistä tulee rappausalustat esittää rakennuttajalle. Tämä ei kuitenkaan vapauta urakoitsijaa vastuusta pohjien suhteen. Rapattava pinta kostutetaan ennen rappaustyön aloittamista tasaisen

14 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 13(28) kosteaksi (ei kuitenkaan vettä valuvaksi). Paras kostutustapa on sumuttaminen. Talotikkaiden poistaminen ja terästen suojaaminen Talotikkaat poistetaan katkaisemalla teräs >10 mm syvyydeltä tiilipinnasta, mikäli kiinnikettä ei saada kokonaan poistettua. Välittömästi katkaisun jälkeen teräksen pää korroosiosuojataan esim. StoCrete THP korroosiosuoja-aineella, kaksi sivelyä, odotusaika kerrosten välissä 4-6 tuntia, valmiin suojakerroksen paksuus yhteensä > 1 mm. 7.3 Julkisivupellitykset Noudatetaan: RT RT RT Täydentävät ohut- ja muotolevyrakenteet, yleisiä ohjeita Rakennuksen pellitykset ja peltityöt, yleisiä ohjeita Rakennuksen suojapellitykset Uusittavia julkisivupellityksiä ovat: - ikkunoiden vesipellit, - kerrosvesipellit (6. kerroksen taso sisäänvedetty), - koristeiden vaakapintojen pellit, - liittymät terastirappaukseen, - liittymät parvekelaattoihin. Uusittavissa julkisivupelleissä käytetään sinkittyä ja valmiiksi pinnoitettua teräspeltiä (PURAL). Pellityksen rasitusluokka C3 (ulkotilat). Teräspellin kuumasinkitys vähintään 275 g/m2. Pellin paksuus 0,6 mm. Peltien värisävyt määrittelee arkkitehti. Ennen peltien asennusta varmistetaan alustojen kallistus ulospäin ja peltien alustat tasataan sementtilaastilla. Ikkunavesipellit kiinnitetään paikoilleen peltilistakiinnityksellä. Kiinnikkeiden väli max. k/k 500 mm kuitenkin min. kaksi kiinnikettä/pelti. Lisäksi ikkunapellit kiinnitetään karmeihin rst-ruuveilla k/k 150 mm. Kaikki vesipellit ulotetaan seinäpinnan tai vastaavan yli 35 mm. Työ tulee tehdä niin, ettei vesi missään valu suoraan seinäpinnalle. Ikkunoiden pellitysten kiinnitykset tehdään siten, että karmin ja pellin väliin ei jää rakoja, liitoksissa karmiin elastinen tiivistys esim. Tremco Tremflex 25 tai Tremco Tremsil 500 elastisella massalla, alustojen esikäsittelyt massavalmistajan ohjeiden mukaan. Muut julkisivupellitykset ja kiinnitykset on suoritettava RT (Rakennuksen pellitykset ja peltityöt, yleisiä ohjeita) ja RT (Rakennuksen suojapellitykset) ohjekorttien mukaisesti. Pellin liittyessä rappaukseen käytetään rappauskaulusta (korkeus vähintään 30 mm) ja reunaohjaimia RT-korttien ohjeiden mukaisesti.

15 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 14(28) 7.4 Rappauksen verkotus Uusi rappaus verkotetaan kauttaaltaan. Rappausverkkona käytetään Tammet Oy:n kuumasinkittyä verkkoa 1/1 mm k/k 19 mm. Kiinnitys tiilimuuraukseen ruostumattomilla siteillä, joiden määrä on noin 5 kpl/m2. Siteinä on käytettävä ruostumattomia ruuveja, jotka on varustettu erityisillä verkonsitojilla (oikeaan asemaan ja korkeuteen). Ankkureiden kiinnityksessä käytetään kiinnikevalmistajien tiiliseinille suunnittelemia ankkureita. Verkko asetetaan puoleen väliin tulevan rappauksen paksuudesta ja kiristetään niin hyvin, ettei synny pusseja. Lisäksi verkotus käännetään nurkkien yli ja smyygeihin. Verkkojen limitys 100 mm, limityskaistan kohdalla verkot sidotaan toisiinsa siteiden avulla. Ikkuna- ja oviaukkojen nurkkakohtiin asennetaan verkkokaistat 45 asteen kulmaan, verkon koko >600x300 mm2. Lisäverkot kiinnitetään rappausverkkoon siteiden avulla. 7.5 Rappaustyö Uusi rappaus tehdään nykyisiä pintoja, muotoja, uria, rajauksia, mittoja jne. noudattaen. Rappaustyötä suoritettaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota alustan sopivaan kosteuteen sekä oikeisiin työskentelyolosuhteisiin. Hyvin puhdistetut pinnat kostutetaan huolellisesti ennen työn aloitusta. Pinnassa olevan kosteuden annetaan imeytyä alustaan ennen laastin levittämistä. Rappaus tehdään kolmena kerroksena: tartuntarappaus eli "kynnet", täyttörappaus ja pintarappaus. 7.6 Tartuntarappaus Ennen rappaustyön aloitusta tuotteen edustajalle on ilmoitettava kumpaa rappaustapaa käytetään pohjasta pintaan; koneellista vai käsinlevitystä. Alusta kastellaan huolellisesti jo edellisenä päivänä ja sumutetaan uudelleen ennen rappaustyön aloittamista. Combimix A/CS IV Tartuntalaasti sekoitetaan tuoteohjeiden mukaisesti tartuntarappaukseen soveltuvaan notkeuteen. Laasti lyödään alustaan kerrospaksuudelta 3-4 mm vahvuisena, % peittävänä kerroksena. Tartuntarappaus pidetään kosteana 2-3 vuorokautta. Suurin kertakasvatus on 3 kertaa runkomateriaalin karkeus eli noin 10 mm. Tartuntarappauksen raekoko on 0-3 mm. 7.7 Täyttörappaus Täyttörappaus tehdään aikaisintaan 3-4 vuorokauden kuluttua tartuntarappauksesta. Kovettunut laastipinta kostutetaan sopivan imukyvyn varmistamiseksi. Syvähköt ( yli 15 mm) kolot ja suurempaa kasvatusta vaativat alueet täytetään 3-4 vuorokautta aikaisemmin. Combimix B/CS III Kasvatuslaasti levitetään koneellisesti. Täyttörappauksen kerrospaksuuden tulee olla noin 10 mm. Yli 10 mm:ä paksut oikaisut tehdään useampana kerroksena. Täyttörappauksen pinta tasa-

16 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 15(28) taan oikolaudalla. Jälkihoito tehdään kostuttamalla (vesisumuttimella) 2-3 vuorokauden ajan olosuhteista riippuen. Täyttörappauspinnassa ei sallita valuma- tai kutistumishalkeamia. Pinnat on pidettävä riittävän kosteina laastin sitoutumisen aikana. Halkeilun estämiseksi pinnan kostutushoito sumuttamalla vähintään 3-4 vrk. Mikäli em. halkeamia esiintyy tulee ne korjata uusimalla rappausta laajemmalta alalta. Työtavoista ja työsaumajaoista on sovittava etukäteen rakennuttajan kanssa. Ennen pintarappauksen tekoa, täyttörappauksen pinnalta poistetaan mahdollinen sementinsideaineesta johtuva kiilto esim. teräsharjaten. Toimenpiteellä varmistetaan rappauskerroksien tartunta toisiinsa. 7.8 Pintarappaus Pintarappaus tehdään sopivasti kostutettuun alustaan aikaisintaan 3-4 vuorokauden kuluttua täyttörappauksesta. Combimix C/CS II Pintalaasti sekoitetaan valmistajan ohjeita noudattaen ja sen kerrosvahvuus on noin 10 mm. Ylimääräinen laasti vedetään pois oikolaudalla. Rappauspinnat hierretään puulastalla välttäen sementtiliiman pintaan nousemista. Pintarappauksen on annettava kuivahtaa ennen lopullista hiertämistä. Liian kosteana hierrettyyn laastinpintaan nousee sementtiliima, joka heikentää maalin kiinnittymistä alustaan. Mahdollinen sementtiliima poistetaan ennen maalaustyön aloittamista. Urakoitsijan tulee tehdä mallipinnat ennen varsinaisen työn aloittamista rakennuttajan edustajan hyväksyttäväksi, ks. kohta 3. Pintarappaus jälkihoidetaan kostuttamalla vesisumutuksella 3-4 vuorokauden ajan. Pintarappausvaiheessa tulee pinnat suojata sadeveden valumilta. Valumat saavat aikaan näkyvät jäljet tuoreeseen rappaukseen. Pintarappauksen yhteydessä tehdään myös koristeet vanhan mallin mukaisina. 7.9 Maalaus Maalaus suositellaan aloitettavaksi aikaisintaan neljän (4) viikon kuluttua pintarappauksesta. Maalausalustan tulee olla puhdas, pölytön ja kuiva. Maalattaessa sekä vähintään kaksi vuorokautta tämän jälkeen on alustan ja ilman lämpötilan oltava vähintään +5 ºC. Suositeltava sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa ºC. Sade-, kuumissa tai kylmissä olosuhteissa suojatulle pinnoille (huputettu) voidaan maalata. Ennen maalausta suoritetaan suolakohtien kuivapuhdistus teräsharjaten tai suola poistetaan tuotteella Keim Ätzflussigkeit valmistajan ohjeiden mukaan. Suolakohtien puhdistukset ja puhdistus-

KOY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI

KOY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI KOY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+25 sivua + 2 liitettä 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru RATAVALLINTIE 16 1(25)

Lisätiedot

ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU 2. SELVITYSPYYNTÖ 3.3.2015

ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU 2. SELVITYSPYYNTÖ 3.3.2015 ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU Meticon Kakriainen Peuhkuri K2-Group Heiskanen Lääperi Ahtiainen Kattomestarit Hattulan Rakennus 22 julkisivut

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 2 Maalaustyöselitys Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 KOHDE B01 Rakennushanke B02 Maalaustyön laajuus B03 Rakennuttaja

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 5 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+19 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(19)

Lisätiedot

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Rapattava alusta Kevytbetoni (Siporex), kevytsorabetoni (Leca-harkko), betoni,

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

Maalaustyöselostusmalli

Maalaustyöselostusmalli Maalaustyöselostusmalli 1 HANKKEEN YLEISTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Maalaustyön laajuus 1.3 Rakennuttaja 1.4 Käyttäjän edustajat 1.5 Suunnittelijat, asiantuntijat 2 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 2.1 Maalaustyössä

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 04. IKKUNAT JA OVET Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 04. IKKUNAT JA OVET Sisällä MAALILINJA NEUVOO 04 IKKUNAT JA OVET Sisällä Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat ikkunat ja ovet... 4 Vanhat maalattavat ikkunat ja ovet... 6 Uudet lakattavat ikkunat ja ovet... 8 Vanhat lakattavat

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI PARVEKKEIDEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+17 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(17) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Sisään avautuvat yksipuitteinen puuikkuna tai kaksipuitteiset puualumiini- ja puuikkunat

Sisään avautuvat yksipuitteinen puuikkuna tai kaksipuitteiset puualumiini- ja puuikkunat 1 (7) Myönnetty: Voimassa: 23.11.2010 22.11.2015 VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Paksurappaus-eristejärjestelmä elementtiin KUITUVAHVISTETTU 8.6.2015

Paksurappaus-eristejärjestelmä elementtiin KUITUVAHVISTETTU 8.6.2015 Paksurappaus-eristejärjestelmä elementtiin KUITUVAHVISTETTU 8.6.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 RAKENNE... 3 1.2 MATERIAALIT... 3 1.2.1 Eriste... 3 1.2.2 Laastit... 3 1.2.3 Muut materiaalit

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 10. IKKUNAT JA OVET Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 10. IKKUNAT JA OVET Ulkona MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET Ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet kuultavilla tuotteilla käsiteltävät pinnat...8 Vanhat kuultavilla

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Pinnoitus. Siporex hallit. Maalaus. Ohjeita. www.kivira.fi

Pinnoitus. Siporex hallit. Maalaus. Ohjeita. www.kivira.fi Pinnoitus Siporex hallit Maalaus Ohjeita www.kivira.fi Siporex hallien pinnoitus Ohjeita Toukokuu 2015 Uudelleen pinnoitus tai maalaus Alustavat työt Selvitetään millä tuotteella / tuotteilla halli on

Lisätiedot

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MAALAUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 KOHDE...

Lisätiedot

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta. 4.12.2014 Sakari Leimi

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta. 4.12.2014 Sakari Leimi RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta 4.12.2014 Sakari Leimi Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset "Maalaus kertaalleen maalarinvalkoisella, pesunkestävällä sisälateksilla"

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007 T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

Leppäkorven koulu VALOKUVAT

Leppäkorven koulu VALOKUVAT 1 (7) (V)= Vahha osa (U)= Uudempi osa) Kuva 1. Vanha rakennus sisäpihalle (V). Uudempi rakennus pilkistää taka-alalla vasemmalla. Kuva 4. Tyypillinen liittyvän rakennuksen nurkkahalkeama (V). Kuva 2. Vanha

Lisätiedot

Rappaustyypin valinta alustan mukaan

Rappaustyypin valinta alustan mukaan Poltettutiili, kevytsoraherkko, betoniharkko, betoni tai vastaava Rappaus: yleensä Bayosan LL 66, SL 67, RK 39. Rappauslaastin valintaan vaikuttaa tuleva pinnoite, ympäristö jne. Yleisesti rappauspaksuuden

Lisätiedot

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne TEKNISET TIEDOT Ikkunat Domus Classica valikoimaamme kuuluvat puurunkoiset ikkunat valmistetaan yli neljäkymmentä vuotta toimineessa ikkunaverstaassa vanhoja perinteitä kunnioittaen. Ikkunan rakenne on

Lisätiedot

Urajärven kartanomuseo

Urajärven kartanomuseo Urajärven kartanomuseo Hugon huoneen ikkunan uuden karmin teko ja olemassa olevien pokien kunnostustyö 7-8/2013 Karmi Karmi oli huonokuntoinen ja aiemmissa korjauksissa sitä oli kaltoin kohdeltu. Karmia

Lisätiedot

Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus

Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus 5 2015 Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus Historiaa Tammelan korjausrakentamiskeskuksen nykyinen päärakennus on alunperin rakennettu useita huoneistoja käsittäväksi asuinrakennukseksi.

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

YLLÄPIDON OHJEET YLLÄPITO

YLLÄPIDON OHJEET YLLÄPITO YLLÄPIDON OHJEET Helsingin kaupunkikalusteet tulee pitää hyvässä kunnossa. Perusylläpito tapahtuu peittomaalatuissa kalusteissa 5 vuoden välein, kuultokäsitellyt puuosat huolletaan 1 vuoden välein. Perushoitoon

Lisätiedot

Maalausohjeiston perusteet

Maalausohjeiston perusteet Maalausohjeiston perusteet Maalausmenetelmät (2) Maalausmenetelmät Maalausmenetelmä 2, 2-kerros Maalausmenetelmä 3, 3-kerros Maalausmenetelmä 1 1-kerrosmaalaus, sovitaan tapauskohtaisesti 2-kerrosmaalaus

Lisätiedot

Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus

Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus Miksi puuta pintakäsitellään Esteettinen ja suojaaminen Pinnan sinistyminen/ homehtuminen pohjusteen fungisidit (sinistymän- ja homeenestoaineet) Puun halkeilu sideaineet

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut. Risto Hakkarainen

Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut. Risto Hakkarainen Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut Risto Hakkarainen Kattopinnat Ruiskutasoite Liimamaali Kalkkimaali Puupaneeli Betoni Tasoite Rappaus Haltex Kipsikartonki Paneelit esim. korea, koto, mdf Kattopinnat Maalaamaton

Lisätiedot

Ohjaamon jälkimaalaus. Ohjaamon peltiosat. Esikäsittely PGRT TÄRKEÄÄ!

Ohjaamon jälkimaalaus. Ohjaamon peltiosat. Esikäsittely PGRT TÄRKEÄÄ! Esikäsittely TÄRKEÄÄ! Korin metalli on suojattu korroosiolta mm. sinkkikerroksella. Täydellisen korroosiosuojauksen varmistamiseksi tämä sinkkikerros on korjattava päällemaalaamalla, jos se on vahingoittunut

Lisätiedot

IKKUNOIDEN HUOLTO KURSSI CURATIO TURUNMAAN KORJAUSRAKENTAMISYHDISTYS RY SAGALUND, KEMIÖNSAARI 14.-15.5.2011 KURSSIMATERIAALIA

IKKUNOIDEN HUOLTO KURSSI CURATIO TURUNMAAN KORJAUSRAKENTAMISYHDISTYS RY SAGALUND, KEMIÖNSAARI 14.-15.5.2011 KURSSIMATERIAALIA IKKUNOIDEN HUOLTO KURSSI CURATIO TURUNMAAN KORJAUSRAKENTAMISYHDISTYS RY SAGALUND, KEMIÖNSAARI 14.-15.5.2011 KURSSIMATERIAALIA Anna Karamäki Milla Halonen MIKSI VANHAT IKKUNAT KANNATTAA SÄILYTTÄÄ? Vanhat

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

LAKKA OHUTRAPPAUS ERISTEJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE 22.10.2014

LAKKA OHUTRAPPAUS ERISTEJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE 22.10.2014 LAKKA OHUTRAPPAUS ERISTEJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE 22.10.2014 Työohje Esi- ja pohjatyöt Julkisivuvarusteet kuten valaisimet, anturit, johdot, kilvet tai muut vastaavat irroitetaan työn ajaksi. Julkisivurakenteisiin

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki 1 RAKENNUSSELOSTUS Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki Vesikaton saneeraus 2012 Arkjatek Oy Hannu Yppärilä 2 SISÄLLYSLUETTELO 01.1 RAKENNUSHANKE 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.2 Rakennustarvikkeet

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

RAKENNEAVAUSKATSELMUS

RAKENNEAVAUSKATSELMUS RAKENNEAVAUSKATSELMUS PÄIVÄYS PROJEKTI TILAAJA KOHDE KIVIMÄEN KOULU, MARTINLAAKSON NEUVOLA JA KIVIMÄEN HAM- MASHOITOLA VANTAAN KAUPUNKI LINTUKALLIONKUJA 6, 01300 VANTAA Korjausrakentaminen 2(9) SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1/13 D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi MAALAUSTYÖSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN Sivu 2/13 Maalaustyöselostus Sisällysluettelo 1 Hankkeen yleistiedot... 3 1.1 Rakennushanke...

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

LISÄVARUSTEET MUKAVUUTTA KOTIISI MIKSI VALITA ALAVUS IKKUNAT OY

LISÄVARUSTEET MUKAVUUTTA KOTIISI MIKSI VALITA ALAVUS IKKUNAT OY IKKUNAESITE ALAVUS IKKUNAT 4 ALAVUS-IKKUNAT Laadukkaat suomalaiset ikkunat lämpöä jokaiseen kotiin Nykypäivän ikkunoilta vaaditaan paljon. Ne ovat iso ja tärkeä osa rakennusta ja niiden on oltava näyttäviä

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI

KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+13 sivua + 2 liitettä 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru KYLÄNVANHIMMANTIE 21 1(13)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA URAKKATIE 2 URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

00990 HELSINKI 3.5.2004

00990 HELSINKI 3.5.2004 As. Oy Rotankolo Myyräkuja 97 TARJOUSPYYNTÖ 00990 HELSINKI 3.5.2004 IKKUNAVERSTAS OY Nikkarinkuja 99 15990 LAH Pyydämme hintatarjoustanne As. Oy Rotankolon ikkunoiden ja parvekeovien vaihdosta oheisen

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa 1 (6) Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa P intakäsittelyn kestävyys riippuu aina tehdyistä kokonaisratkaisuista. Onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttavat monet muutkin tekijät

Lisätiedot

Antimikrobiset maalit

Antimikrobiset maalit Antimikrobiset maalit TIMANTTI CLEAN Antimikrobinen sisämaali Käyttötarkoitus: Pintamaali kohottamaan hygieniatasoa kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin Tyyppi: Vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali

Lisätiedot

RT 38279 Tuotetieto 1 TUOTETIETO syyskuu 2012 voimassa 31.10.2014 asti 1 (4)

RT 38279 Tuotetieto 1 TUOTETIETO syyskuu 2012 voimassa 31.10.2014 asti 1 (4) RT 38279 Tuotetieto 1 TUOTETIETO syyskuu 2012 voimassa 31.10.2014 asti 1 (4) RT 38279 311 Talo 2000 411 Talo 90 X31 puuikkunat SfB F32.1 Hoito- ja huoltokoodi PROFIN SYDÄNPUU IKKUNAT JA OVET OY SYDÄNPUU

Lisätiedot

Uudista hyväkuntoiset pinnat. julkisivut terassit kalusteet aidat puu metalli rappaus betoni muovi sisällä tai ulkona

Uudista hyväkuntoiset pinnat. julkisivut terassit kalusteet aidat puu metalli rappaus betoni muovi sisällä tai ulkona PESUAINEET Piha-aidalla kukkii home, terassi näyttää kulahtaneelta ja peltikatollekin pitäisi tehdä jotain. Armas aurinko paljastaa puhdistamista, pesua ja huoltoa kaipaavat pinnat. Huolellisella pesulla

Lisätiedot

VERKKOON LIIMATTU MOSAIIKKI (1/5) 1. VERKKOON LIIMATTU MOSAIIKKI 1. Levitä Pukkila Saneerauslaastia tai Pukkila Vaaleaa Saneerauslaastia (~3 mm kerros) joko yhdellä tai kahdella työstökerralla. Huom! Laastipetin

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti PUNKALAITUMEN KIRKKO VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti Asiantuntijamestarit Oy Alppikatu 13 B 18, 00530 Helsinki, p. 09-726 0077, f. 09-726 000

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i KOTI KIVEKÄS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S 25.03.2008 I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 06. KALUSTEET Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 06. KALUSTEET Sisällä MAALILINJA NEUVOO 06 KALUSTEET Sisällä Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet lakattavat pinnat... 8 Vanhat lakattavat pinnat...10 Öljyttävät ja

Lisätiedot

Ikkunan U-arvon määrittäminen

Ikkunan U-arvon määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S- 10586-10 29.10.2010 Ikkunan U-arvon määrittäminen Kolmilasinen sisään-sisään aukeava alumiiniverhottu puuikkuna MSE Alu 1 (karmisyvyys 160 mm) Tilaaja: Hämeenkyrön Ikkunatehdas

Lisätiedot

TARVIKETIETO joulukuu 2012 voimassa 31.1.2015 asti korvaa RT X31/311.2-38099 1 (6)

TARVIKETIETO joulukuu 2012 voimassa 31.1.2015 asti korvaa RT X31/311.2-38099 1 (6) TARVIKETIETO joulukuu 2012 voimassa 31.1.2015 asti korvaa RT X31/311.2-399 1 (6) RT 38333 311.2 Talo 2000 411.1 Talo 90 X31 puuikkunat SfB F32.3 Hoito- ja huoltokoodi Fenestra-ikkunat Passive,Polaris,Primus,FenixjaFixed

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI 1 Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI puh 020 749 8010 Tekninen tuki takotek.toimisto@gmail.com, 040-77201935 2 Ennen työn aloittamista

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 06. KALUSTEET Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 06. KALUSTEET Sisällä MAALILINJA NEUVOO 06 KALUSTEET Sisällä Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet lakattavat pinnat... 8 Vanhat lakattavat pinnat...10 Öljyttävät ja

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

Narmapinnoitus Oy alsecco eristerappaus 1

Narmapinnoitus Oy alsecco eristerappaus 1 Narmapinnoitus Oy alsecco eristerappaus 1 ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ EPS-valuharkko talo Eristepinnan käsittely : Ikkunaliittymät : EPS-pinta hiotaan karkealla hiomapaperilla kauttaaltaan erittäin

Lisätiedot

CABAS - Muovikorjaus

CABAS - Muovikorjaus CABAS - Muovikorjaus Muovikorjaus Uudet muovikorjausajat Uudet menetelmät ja materiaalit Muutettu rajapinta muovikorjaamon ja maalaamon välillä Maalattavaksi tarkoitettu vauriopinta-ala on hiottu epäkeskokoneella

Lisätiedot

Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen

Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-08490-11 29.11.2011 Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen Kolmilasinen puualumiini-ikkuna MSEAL 173 VTT Expert Services Oy Tilaaja:

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 11. ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit

MAALILINJA NEUVOO 11. ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet puulattiat... 4 Vanhat puulattiat... 5 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä Tarkista aina lattiapintojen kunto ja tee tarvittavat

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona MAALILINJA NEUVOO 12 KALUSTEET Ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet lakattavat pinnat... 8 Vanhat lakattavat pinnat... 9 Uudet öljyttävät

Lisätiedot

Käsittelijä: Pekka Sorsa / ML 05.08.2010

Käsittelijä: Pekka Sorsa / ML 05.08.2010 SIVU / 0 TILAAJA / LASKUTUSOSOITE Asikainen Sami Porraskatu 3 5000 Mikkeli TOIMITUSOSOITE 67878 / 0 PUHELIN FAXI MERKKI Asikainen Sami VIITTEENNE päivitetty 05.08.00 PUHELIN FAXI VALMISTUSVIIKKO Sovitaan

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow 2012

Puurakentamisen RoadShow 2012 Puurakentamisen RoadShow 2012 Puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyys ja paloturvallisuus Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona MAALILINJA NEUVOO 07 KATOT ja metallipinnat ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä NIKSIT Hyvä käsittelylämpötila

Lisätiedot

BETONI. Osa-aineet: Kiviaineksen enimmäisläpimitta vähintään 8 mm. Rasitusluokka: Perustus XC2 Muut osat XC3, XC4 ja XF1 Suolarasitetut osat XF2

BETONI. Osa-aineet: Kiviaineksen enimmäisläpimitta vähintään 8 mm. Rasitusluokka: Perustus XC2 Muut osat XC3, XC4 ja XF1 Suolarasitetut osat XF2 BETONI Betonituotteiden laadun tulee täyttää RunkoRYL 2000 kohdan 23.1 sekä By 50-2004 Betoninormit vaatimukset tai Eurocoden osan 2 Betonirakenteiden suunnittelu ja sen viitestandardien vaatimukset. Betonipinnan

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö. Maalaustyöseloste

KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö. Maalaustyöseloste KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö Maalaustyöseloste 26.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSKOHDE... 3 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET... 3 1.1 MAALAUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT... 3 1.2 HUOLTOKIRJA... 3 2

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

Karmikulma KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 12.8.2014

Karmikulma KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 12.8.2014 Karmikulma KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 12.8.2014 SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka karmikulma s. 3 2. Asennus s. 4 3. Karmin kiinnitys s. 12 4. Oviasennus s. 13 5. Lisätietoja s. 13 Karmikulma käyttö- ja suunnitteluohje

Lisätiedot

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen TV-TASON MAALAUS LÄHTÖTILANNE TV-taso on laadukas, hyväkuntoinen ja aidolla tammiviilulla pinnoitettu. TV-taso ei kuitenkaan sovi väriltään omistajan sisustukseen, joten se halutaan maalata kiiltävän valkoiseksi

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

TARJOUS Numero: #27514 Tulostettu: 27.07.2015

TARJOUS Numero: #27514 Tulostettu: 27.07.2015 TARJOUS Numero: #27514 Tulostettu: 27.07.2015 Asiakas Malli Tarjous Voimassa kaksi viikkoa. 123 0504643000 jani.hirvonen@widor.fi Toimitus Malli Tarjous Voimassa kaksi viikkoa. 123 0504643000 jani.hirvonen@widor.fi

Lisätiedot

Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Rakennustekniikan valokuvat

Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Rakennustekniikan valokuvat Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Kuva 1 Pohjoispääty, jossa keittiö ja päiväkoti vasemmalla ja koulusiipi oikealla. Kuva 2 Itäsivun julkisivu, jossa oikealla

Lisätiedot

Seinät: tasoitetaan ja maalataan puolikiiltävällä Luja 20, G497.tikkurilan työohjeiden mukaan.

Seinät: tasoitetaan ja maalataan puolikiiltävällä Luja 20, G497.tikkurilan työohjeiden mukaan. Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Ulkonurkkaan valkoinen muovisuojalista. Lattiat: Vanhaa mattoa säästetään, suojataan ja vahataan uudelleen. Ovet: Ovet vaihdetaan.

Lisätiedot

IKKUNAT JA OVET PIHLA OIVA. Hyvä perusratkaisu rakentajalle

IKKUNAT JA OVET PIHLA OIVA. Hyvä perusratkaisu rakentajalle IKKUNAT JA OVET PIHLA Hyvä perusratkaisu rakentajalle PIHLA -TUOTTEET U-ARVO 1,0 Oiva tuoteperhe tarjoaa hinta-laatu-suhteeltaan oivallisen ratkaisun uuden rakentamiseen ja vanhan korjaamisen. Oiva-perheen

Lisätiedot

RAPATTUJEN JULKISIVUJEN SUUNNITTELU Dipl.ins. Markku Pyysalo

RAPATTUJEN JULKISIVUJEN SUUNNITTELU Dipl.ins. Markku Pyysalo 731 RAPATTUJEN JULKISIVUJEN SUUNNITTELU Dipl.ins. Markku Pyysalo 1 TAUSTAA Rappaus julkisivun pintakäsittelynä on satoja vuosia vanha tapa. Rappaukselle on aikojen kuluessa kehittynyt kolme erillistä tehtävää.

Lisätiedot