KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI"

Transkriptio

1 KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+28 sivua Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B ESPOO

2 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(28) SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ 0.1 Rakennuskohde 0.2 Rakennuttaja 0.3 Suunnittelijat 1 TOIMENPITEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA 1.1 Rakennuttajan toimenpiteet ennen työn aloittamista 1.2 Urakoitsijan toimenpiteet ennen työn aloittamista 2 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT 5 MALLIT JA KOKEET 6 TYÖN SUORITUS 7 JULKISIVURAPPAUSTEN KORJAUS 7.1 Purkutyöt 7.2 Alustan kunnostus ja vahvistus 7.3 Julkisivupellitykset 7.4 Rappauksen verkotus 7.5 Rappaustyö 7.6 Tartuntarappaus 7.7 Täyttörappaus 7.8 Pintarappaus 7.9 Maalaus 7.10 Telinereikien paikkaaminen 7.11 Saumaukset 7.12 Terastirappauksen kunnostus 8 IKKUNOIDEN UUSIMINEN 8.1 Yleistä 8.2 Purkutyöt 8.3 Uuden ikkunan asentaminen 8.4 Ikkunoiden elastiset saumaukset 9 IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN KORJAUS 9.1 Yleistä 9.2 Esityöt 9.3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 9.4 Ikkunoiden ja ulko-ovien elastiset saumaukset 9.5 Porttikongin portin korjaus

3 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 2(28) 10 MUUT TYÖT 11 JÄLKITYÖT

4 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 3(28) 0 YLEISTÄ 0.1 Rakennuskohde Tämä työselostus koskee Helsingin Taka-Töölössä, osoitteessa Töölönkatu 49, sijaitsevan liike- ja asuinrakennuksen julkisivurappausten uusimista urakka-asiakirjojen osoittamilta alueilta. Rakennus on rakennettu vuonna Kiinteistöön on lisätty hissit vuonna 1977 arkkitehti Bengt Lundstenin suunnitelmien mukaan. Rakennuksessa on kellarikerros ja kuusi maanpäällistä kerrosta. Korjattavat julkisivut liittyvät korttelin viereisiin rakennuksiin. Rakennuksen julkisivujen rakenne on pääosin massiivinen kantava tiilimuuri, jonka päälle on tehty verkottamaton kolmikerrosrappaus. Katujulkisivujen ensimmäisessä kerroksessa on hakattu terastirappaus. Lisäksi katujulkisivuilla on joitakin koristeaiheita. Sisäpihalla ulkoseinät liittyvät pihan kansirakenteeseen. Ulkoseinien alaosat (sokkelit) ovat graniittia. Myöhemmin tehdyt hissikuilut ovat teräsbetonirunkoisia, julkisivuverhous on rapattua tiiltä. Ikkunat ovat pääosin 3-puitteisia ja 3-lasisia puuikkunoita. Nyt toteutettavassa urakassa julkisivujen rappaukset uusitaan verkotettuna kolmikerrosrappauksena, terastirappaukset pestään ja halkeamat korjataan sekä julkisivujen koristeet uusitaan nykymallin mukaisina. Ikkunat uusitaan pääosin ja parvekkeille tehdään raskas betonipaikkakorjaus, ks. erillissuunnitelmat. Rappaustyö tehdään säältä suojattuna telinetyönä. Uuden rappauksen pintastruktuuri ja väri arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Tässä työselostuksessa käsitellään korjaustöihin kuuluvia purku-, rappaus-, pinnoitus- ja saumaustöitä. Rakennuskohteen katuosoite on: Töölönkatu 49, HELSINKI. 0.2 Rakennuttaja KOy Auroranlinna Eevankatu Helsinki Kiinteistöpäällikkö Christian Tannerkoski puh

5 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 4(28) 0.3 Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu Lohman Arkkitehdit Paulankatu 2C lt Helsinki Jari Pantzar p s-posti: Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B Espoo Joni Sundström p s-posti: Mika Laitala p s-posti: 1 TOIMENPITEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA 1.1 Rakennuttajan toimenpiteet ennen työn aloittamista Ennen työn aloittamista rakennuttaja sopii asukkaiden kanssa pihaalueiden ja tilojen käytön aiheuttamista rajoituksista ja vaatimuksista korjaustyölle. Nämä on huomioitava työn toteutusta ja aikataulua suunniteltaessa. Ennen korjaustyön aloittamista pidetään asukkaille tiedotustilaisuus, johon osallistuvat hankkeessa mukana olevat tahot (myös urakoitsijan edustajat). Tilaisuuden järjestää rakennuttaja ja tilaisuudessa käydään läpi korjaustyöhön liittyviä asioita. Korjaustyölle haetaan rakennuslupa. Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen eri työvaiheiden aloittamista. Aloituskatselmus pidetään ennen töiden aloittamista. Aloituskatselmuksessa sovitaan rakennusaikaiset huoltoreitit ja varastointialueet. Aloituskatselmuksessa todetaan myös julkisivun ja sitä ympäröivien alueiden kunto ja selvitetään muut työn tekemiseen vaikuttavat asiat. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.

6 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 5(28) Jokaisen työvaiheen alussa pidetään työtapakatselmus (purku, rappaus, pinnoitus). Katselmuksessa todetaan työn alkaessa vallitseva tilanne, sovitaan käytettävistä menettely- ja työtavoista sekä todetaan muut työn tekemiseen vaikuttavat asiat. Katselmuksiin osallistuvat rakennuttajan, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja materiaalitoimittajan edustajat. Urakoitsija vastaa materiaalivalmistajan läsnäolosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Katselmusten tulokset dokumentoidaan. 1.2 Urakoitsijan toimenpiteet ennen työn aloittamista: Urakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennukseen, rakennusalueeseen ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Urakoitsijan tulee esittää yksityiskohtainen toteutusaikataulu julkisivurakenteiden korjauksista rakennuttajalle ennen työn aloittamista. Aikataulussa tulee esittää myös eri vuodenaikojen ja/tai sääolosuhteiden vaikutus korjaustoimenpiteisiin. Urakoitsijan tulee esittää rakennuttajalle suunnitelma työmaan järjestelyistä. Lisäksi urakoitsijan tulee esittää suunnitelma purkutöistä ennen purkutöiden aloittamista. 2 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen (työselostus ja piirustukset), viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijan antamien ohjeiden ohella niitä määräyksiä ja ohjeita, jotka on mainittu ao. työn suorituskohdassa. Erityisesti on noudatettava materiaalivalmistajan ohjeita. Voimassaolevien työturvallisuusmääräysten lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - RT , Rapatut julkisivut, korjausrakentaminen. - RT Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lasilevyllä - RT Puuikkunat, korjausrakentaminen - RT Puu- ja alumiini-ikkunat sekä niiden asennus - RT Rakennuksen suojapellitykset 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS Rakennusalue ja työn laajuus ilmenevät suunnitelmapiirustuksista. Julkisivurappaukset uusitaan terastirappauksia lukuun ottamatta. Terastirappaukset kunnostetaan. Ikkunoiden uusimisen ja korjauksen rajaukset käyvät ilmi arkkitehtipiirustuksista. Työmaan kokonaisjärjestelyistä on urakoitsijan tehtävä ehdotus ja hankittava järjestelyistä rakennuttajan ja tarpeen mukaan viranomaisten hyväksyntä ennen niiden toteuttamista. Urakka käsittää suunnitelmien mukaiset julkisivujen ja ikkunoiden korjaustyöt sekä eri osasuo-

7 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 6(28) ritusten aikaansaamisen niin, että ne kaikkien yksityiskohtien osalta voidaan sopimuksessa määrättynä ajankohtana sopimuksenmukaisina luovuttaa tilaajalle. Rakennus on normaalissa käytössä korjaustöiden aikana. Korjaustyöt on suoritettava siten, että asumista ja rakennuksessa tapahtuvaa normaalia liikennöintiä ei haitata. Ikkunoiden uusimistyöt on suoritettava siten, että rakennuksessa tapahtuvalle normaalille toiminnalle aiheutetaan haittaa mahdollisimman vähän. Mahdollisista esteistä on sovittava rakennuttajan kanssa vähintään kaksi viikkoa ennen ko. työvaiheen aloittamista. Ikkunoiden vaihtotyö tehdään mahdollisuuksien mukaan ulkokautta joko maasta tai rakennustelineiltä (rappauskorjaus) käsin. Tiivistys ja smyygien korjaustyöt tehdään sisäkautta. Ikkunoiden uusimista sekä korjauksia haittaavat tai estävät huonekalujen ja tavaroiden siirrot suorittavat kunkin huoneiston asukkaat itse. Urakoitsijan on ilmoitettava asukkaille riittävän ajoissa, vähintään yhtä (1) viikkoa ennen, milloin ko. tilojen ikkunoiden uusiminen tullaan suorittamaan ja kuinka kauan työn arvioidaan kestävän. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Lisäksi urakoitsija on velvollinen osoittamaan tarvitsemansa työskentelyalueiden rajat, jotta asukkaat voivat varmistua, että huonekaluja ja tavaroita on siirretty riittävä määrä. Tässä työselostuksessa ja asiakirjoissa mainitut tarvikkeet, työt ja velvoitteet kuuluvat urakkaan, ellei jonkin määrittelyn kohdalla nimenomaan toisin mainita. Kaikki työt suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja noudattaen. Työn suoritukseen käytetään työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista ja kokenutta työnjohtoa ja työvoimaa. Peltityöt on annettava rakennuttajan hyväksymän erikoisurakoitsijan tehtäväksi. Tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisia. Rakennusurakan YSE:n mukaan urakoitsija antaa rakennustöille kahden (2) vuoden takuun. 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT Urakkaan kuuluvat julkisivut on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Ennen korjaustöiden aloittamista urakoitsija tekee töistä aikataulun ja hyväksyttää sen rakennuttajalla. Urakkaan kuuluvat työt ovat pääpiirteissään seuraavat: - työmaa-alueen kosteudenhallintasuunnitelman laadinta ja hy-

8 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 7(28) väksyttäminen rakennuttajalla. Hyväksytyn kosteudenhallintasuunnitelman mukaisten suojausten ja väliaikaisten sadevesijärjestelmien hankinta työmaalle ja asennus. - rappauksen uusiminen toteutetaan huputetuilta sääsuojatuilta telineiltä (talvella tuplapressutus + lämmitys). Urakoitsija laadituttaa telinesuunnitelmat ja hyväksyttää ne rakennuttajalla etukäteen. Sisäpihan telinetöissä on otettava huomioon pihakannen kantavuus, katujulkisivuilla katujen vuokraus, telineiden alapuoliset jalkakäytävät sekä kulkuyhteydet rakennukseen ja katuvalojen ripustuspisteet ja ripustuslangat. - tarvittavien suojausten asentaminen. - säilytettäväksi määriteltyjen julkisivun varusteiden ja laitteiden sekä sähköjohtojen merkitseminen, irrotus ja varastointi työn ajaksi sekä uudelleen asennus rappaustyön valmistuttua. Säilytettävät sähköjohdot asennetaan suojaputkiin pinta-asennuksina rappaustöiden jälkeen. Uudelleenasennustyön edellyttämät muutokset johdotuksissa kuuluvat urakkaan. - vanhan rappauksen poisto puhtaalle tiilipinnalle. - tiilialustan vaurioiden korjaus. - uusi rappaus verkotettuna 3-kerrosrappauksena, kaikki vanhat listarappaukset ym. profiloinnit ja koristeet uusitaan vanhan mallin mukaisina. - julkisivujen pinnoitustyöt. - kaikki pellitykset (ikkunoiden vesipellitykset, ulko-ovien pellitykset, kerrosvesipellit ja parvekkeiden pellit) uusitaan. - kaikki syöksytorvet ja räystäskourut uusitaan. Ne varustetaan sähkösaattolämmityksin. - julkisivuissa olevat asuntojen korvausilmasäleiköt poistetaan, reiät täytetään laastilla ja rapataan ulkopuolelta yli. Sisäpuolelle tehdään paikkamaalaus. - uuteen rappaukseen tehdään elastiset saumat naapurirakennusten rajakohtiin sekä sisäpihan hissikuilujen liittymiin rakennusta vasten. - kaikki julkisivujen säilytettävät teräsosat huoltomaalataan (hissikuilujen kulmateräkset ja korvausilmasäleiköt, parvekkeiden pinnakaiteet). - tuuletusparvekkeiden vaatteiden ripustustangot uusitaan, materiaali RST. - graniittikivisokkelien vaurioituneet laastisaumat korjataan. - ikkunoiden ja ovien uusiminen (sis. tiivistykset ja pellitykset), ks. arkkitehdin laatimat erillissuunnitelmat. - ikkunoiden ja ovien kunnostaminen (sis. tiivistykset ja pellitykset), ks. arkkitehdin laatimat erillissuunnitelmat. - parvekkeiden korjaus, ks. erillissuunnitelmat. Kustakin korjaustuotteesta on esitetty tärkeimmät työvaiheet ja materiaalit. Käytettävät materiaalit on esitetty tuoteniminä. Työtavat ovat samat käytettävästä materiaalista riippumatta. Urakkaan kuuluviksi töiksi katsotaan kuitenkin myös sellaiset urakka-asiakirjoissa

9 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 8(28) erikseen mainitsemattomat tehtävät, jotka vaaditaan eri liittymäpintojen viimeistelyä varten. Ennen tuotteiden käyttöä ja tarvittaessa töiden aikana on kutsuttava materiaalitoimittajan edustaja paikalle. Työn aikana likaantuneet tai muuten vaurioituneet säilytettävät tai ympäröivät rakenteet puhdistetaan rakenteita vahingoittamatta tai naarmuttamatta. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että kaikki uudet ja kunnostetut rakenteet ovat rakennuttajalle niitä luovutettaessa puhtaita ja siistejä. Lisäksi koko muun työalueen tulee olla rakennuttajalle luovutettaessa siivottuna ja puhdistettuna vähintään urakan alkaessa vallinneeseen tasoon. 5 MALLIT JA KOKEET Mallit tehdään rakennuttajan määräämiin kohtiin ja rakenneratkaisuihin. Malleja käytetään myöhemmin vertailukohtina muiden vastaavien kohtien kelpoisuutta arvioitaessa. Tehtyjä malleja korjataan tarvittaessa ja varsinaisen toteutuksen saa aloittaa vasta, kun rakennuttaja on hyväksynyt ko. mallin. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset ja materiaalit on korjattava tai uusittava. Mallit on tehtävä riittävän ajoissa, jotta niiden antama tietous voidaan hyödyntää, ja mallikatselmuksen jälkeen rakennuttajalle on varattava yksi viikko päätöksentekoa tai mallitarkennuksia varten. Mallit tehdään seuraavista työsuoritteista ja rakenteista sekä tämän työselostuksen eri kohdissa erikseen mainituista rakenneratkaisuista: - rappauksen uusimisesta tehdään noin 3 m 2 malli, jossa selvitetään pohjatyöt ja rappauksen työvaiheet ja tavat, - maalauksesta / pintakäsittelystä tehdään kpl värimalleja lopullisen värisävyn ja pintastruktuurin määritystä varten, - ikkunoiden vesipellistä tehdään valmis malliasennus, jossa on esitettävä pellin liittyminen rappaukseen ikkunapielissä ja alapuolella sekä veden poisjohtaminen julkisivulta. - uusien ikkunoiden asennus - ikkunoiden korjaus Ennen tämän kohteen ikkunoiden valmistustyön aloittamista urakoitsija tekee kahden ikkunan (puu- ja puualumiini) malliasennuksen. Malliasennuksessa tarkastetaan asennukseen ja ikkunoiden liittymiin vaikuttavat seikat ja ratkaisut (pellitykset, kiinnitykset, tiivistykset yms.). Hyväksytyn malliasennuksen jälkeen urakoitsija suorittaa rakennuspaikalla ikkunoiden tarkemittauksen, laatii ikkunaluettelon ja detaljipiirustukset. Tämän jälkeen itse ikkunoiden valmistustyö voidaan aloittaa. Urakoitsijalla on yksin vastuu ottamistaan mitoista ja siitä, että kukin ikkuna sopii sille varattuun tilaan ja toimii moitteettomasti. Ikkunoiden asentamisen ja korjausten jälkeen rakennuttaja suorittaa

10 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 9(28) lämpökamerakuvauksen. Urakoitsija on velvollinen antamaan apua kuvauksen suorittamisessa. Mikäli lämpökamerakuvausta ei voida suorittaa rakennusaikana, se suoritetaan takuuaikana. Ennen käytettävien materiaalien lopullista hyväksymistä tulee urakoitsijan esittää rakennuttajalle tarkasteltavaksi ja hyväksyttäväksi seuraavat asiat: - luotettavat selvitykset käytettävien tuotteiden ominaisuuksista sekä niiden CE-merkinnöistä, - selvitys käytettävän alaurakoitsijan saamasta valtuutuksesta materiaali-toimittajalta ja kokemuksia kyseisten tuotteiden käytöstä vastaavissa olosuhteissa, - selvitykset tuotteille ja kokonaisuudelle annettavasta takuusta ja sen sisällöstä sekä - selvitys työmaan laadunvarmistuksen ja -hallinnan toteuttamisesta eli työmaan laatusuunnitelma. 6 TYÖN SUORITUS Suunnitelma-asiakirjojen pohjana ovat olleet kohteen vanhat arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat. Työn aikana havaituista muutoksista on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle. Tarvittaessa suunnitelmia täydennetään näiltä osin. Urakoitsija sopii rakennuttajan kanssa pidettävässä katselmuksessa suojaustavoista ja - menetelmistä liittyville rakennusosille ja samalla todetaan asiakirjojen mukaisten töiden aloituskelpoisuus. Ennen korjaustöiden aloittamista tulee urakoitsijan tutustua suunnitelmiin ja niiden mukaiseen työn suoritukseen sekä tehtävä mahdolliset huomautukset niistä seikoista, joiden katsoo aiheuttavan riskin rakenteen kestävyydelle. Mittavastuu vanhoista rakenteista sekä tarkemittauksista on urakoitsijalla. Suunnitelmissa on esitetty tai esitetään käytettävät materiaalit tuoteniminä. Urakoitsija voi esittää käytettäväksi myös muita tuotteita hyväksyttämällä näiden vastaavuuden etukäteen rakennuttajalla. Mikäli asiakirjoissa ei ole esitetty käytettäviä materiaaleja tai rakenneratkaisuja, on tehtävistä töistä sovittava etukäteen rakennuttajan kanssa. Eri materiaalien käsittelyssä sekä niiden vaatimissa pohjustustöissä ja jälkihoidossa tulee noudattaa tämän työselityksen lisäksi materiaalivalmistajien antamia kirjallisia ohjeita. Kaikkien työssä käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisia. Tuotteet, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi, tulee olla CE merkittyjä. CE-merkkiin liittyvät suoritustasoilmoitukset toimite-

11 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 10(28) taan rakennuttajalle. Urakkaan sisällytettävät yksikköhinnoiteltavat työt ja muut yksikköhinnoiteltavat työt on esitetty erillisessä yksikköhintaluettelossa. Urakoitsijan tulee suojata työn ajaksi kaikki mahdollisesti likaantuvat tai vaurioituvat säilytettävät tai uudet rakenteet ja materiaalit. Ikkunoihin asennetaan kovalevyt sekä liittymät tiivistetään teippauksilla. Ikkunoiden liittymät ja tuuletusaukot tiivistettävä pölytiiviiksi esim. teippauksella. Urakoitsijan on myös suojattava käyttämänsä kulkureitit. Lisäksi urakoitsijan on estettävä purku- tai rakentamistyön aiheuttaman pölyn pääsy rakennukseen sisälle työn aikana. Urakoitsija vastaa kaikista aiheuttamistaan vaurioista rakennuksessa ja rakenteissa. Urakoitsija vastaa työvälineiden tarkoituksenmukaisuudesta, turvallisuudesta, asiallisesta käytöstä ja säilytyksestä. Työmaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kulkureitit on suojattava siten, että niistä kulku voi tapahtua turvallisesti ja likaantumatta. Urakoitsijan tulee huolehtia myös muista piha-alueiden vaatimista suojauksista rakennuttajan esittämien vaatimusten mukaisesti. Rakennustarvikkeiden välivarastointialueena voidaan käyttää pihaaluetta. Tarkempi paikka on sovittava rakennuttajan kanssa ennen työn aloittamista. Ikkunat, ovet ja puutavara on suojattava välivarastoinnin ajan suojapeittein. Urakoitsija vastaa kaikkien purkujätteiden kokoamisesta ja toimittamisesta hyväksytyille kaatopaikoille/jätteiden vastaanottopaikoille. Kaikki jätteiden käsittelymaksut kuuluvat urakkaan. Julkisivujen rappausten uusiminen tehdään sääsuojatuissa olosuhteissa. Sääsuojan on oltava kiinteä ja telttamainen, ks. myös urakkaohjelma. Jos korjaustöitä tehdään kylmänä vuodenaikana, käytettävän sääsuojan on oltava talvityöskentelyn mahdollistava (tuplapressutus) ja lämmitetty (tasalaatuiset olosuhteet). Käytettävälle suojaus- ja lämmitysjärjestelmälle on saatava rakennuttajan hyväksyntä. Urakoitsija huolehtii talvitöiden aikana urakka-alueella lumitöiden teosta. Lumitöiden laajuus ja toimenpiteet sovitaan rakennuttajan kanssa. Urakoitsija vastaa tarvittavista telineistä ja kulkusilloista. Työalueet tulee erottaa käytössä olevista alueista selvästi näkyvillä pukeilla tai lippusiimoilla ja tarvittaessa seinämillä. Työn etenemisen mukaan tulee tarpeettomiksi käyvät telineet ja tukirakenteet poistaa tai siirtää seuraavien työalueiden kohdille. Käytettävien tuki- ja työtelineiden tulee täyttää seuraavien julkaisujen vaatimukset ja ohjeet: RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL Tukitelineet ja muotit.

12 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 11(28) Urakoitsijan tulee vuokrata riittävän ajoissa tarvittavat katualueet telineitä ja nostopaikkoja varten. Kiinteistön osoite- ja porrasmerkintöjen tulee näkyä myös rakennustyön aikana. Telineisiin tai suojahuputuksiin kiinnitetään työn ajaksi valaistut osoite- ja kirjainkilvet. Urakoitsijan tulee päivittäin työajan päätyttyä ja myös työn aikana pitää työalue siistinä ja turvallisena. Rappausten purkutöistä syntyvät jätteet on poistettava kohteesta välittömästi purkuvaiheen päätyttyä. Rakennusaikaisessa jätehuollossa on noudatettava rakennuttajan ja viranomaisten antamia määräyksiä. Työstä aiheutuvia jätteitä ei saa sijoittaa kiinteistön jäteastioihin. 7 JULKISIVURAPPAUSTEN KORJAUS 7.1 Purkutyöt Noudatetaan: RATU Purkutyö RATU Tavanomaiset purkutyöt Purkutöiden työaikarajoitukset sekä käytettävien purkumenetelmien rajoitukset (piikkaus, runkoäänet) urakkaohjelman mukaan. Nykyisiä rakenteita puretaan suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Purkutöiden aikana purettavien rakennekerrosten paksuuksia seurataan ja verrataan suunnitelmien mukaisiin paksuuksiin. Jos kerrospaksuuksissa havaitaan eroavaisuuksia, on urakoitsijan ilmoitettava niistä välittömästi rakennuttajalle ja suunnittelijalle. Tarvittaessa suunnitelmia täsmennetään näiltä osin. Purettavia rakenteita ovat: - nykyiset käyttämättömiksi jäävät julkisivuvarusteet (talotikkaat, parvekkeiden tuuletustangot). - nykyiset käytöstä poissa olevat sähköjohdot. HUOM! Julkisivuvalaisimet ja niiden johdotukset irrotetaan ja asennetaan takaisin pinta-asennuksina, johdotukset asennetaan suojaputkiin. Katujulkisivuilla katuvalojen kiinnityssilmukat ja ripustusnarut sekä sähköjohdotukset säilytetään, suojaus työn ajaksi. Ko. johdotukset asennetaan suojaputkiin. - kaikki tarpeettomat kiinnikkeet. - nykyiset syöksytorvet ja räystäskourut. Niissä olevat sähkösaattolämmityskaapelit irrotetaan ja asennetaan uudestaan työn valmistuttua. - kaikki julkisivujen elastiset saumaukset. - nykyiset ikkunoiden vesipellit. - nykyiset kerrospellit. - nykyiset ikkunat ja ulko-ovet tiivistyksineen arkkitehtisuunnitelmien mukaisessa laajuudessa. - nykyiset julkisivurappaukset, rajana katujulkisivuilla 1. kerroksen terastirappauksen yläreuna, porttikongissa ja sisäpihalla graniitti-

13 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 12(28) sokkelin yläreuna. Ennen rappauksen purkua kaikki rappauskoristeet dokumentoidaan (muotit), jotta ne voidaan tehdä uudestaan rappauksen uusimisen jälkeen. - nykyiset asuntojen korvausilmaventtiilit, reiät paikataan laastilla. - pihakannen ja parvekkeiden rakenteet erillissuunnitelman mukaan. Julkisivujen ja vesikatteen suojaustoimenpiteet kosteudenhallintasuunnitelman mukaan, ks. kohta 4. Urakoitsijan tulee suojata työn ajaksi kaikki mahdollisesti likaantuvat tai vaurioituvat säilytettävät rakenteet. Purkutyöt on tehtävä sellaisia työtapoja ja menetelmiä käyttäen, että suunnitelmien mukainen lopputulos saavutetaan aiheuttamatta vahinkoa ympäröiville rakenteille. Purkutöissä vaurioituneet säilytettäviksi osoitetut rakenteet urakoitsija korjaa kustannuksellaan uusilla vastaavilla. Ennen vanhan rappauksen purkamista suoritetaan vanhan rappauksen mittaus, kuvaus ja korkomerkintöjen teko. Vanhat rappaukset poistetaan kovaan pohjaan saakka, puhtaalle tiilipinnalle. Purkutyö on suoritettava alustaa vaurioittamatta. Purkutyön jälkeen alusta pestään puhtaaksi pölystä ja rappausjätteestä korkeapainepesua tai Torbo vesi-hiekkapuhallusta käyttäen ja pinnat pestään tämän jälkeen puhtaaksi korkeapainepesulla. Urakoitsijalle kuuluu kaiken rakennus- ja purkujätteen kuljetus kaatopaikalle, ja niihin liittyvien maksujen suorittaminen. Rakennus- ja purkujätteen käsittelyssä on noudatettava viranomaisten antamia ohjeita. Urakoitsijan tulee huolehtia purkujätteen kokoamisesta ja poiskuljetuksesta rakennuspaikalta työn etenemisen mukaan siten, että vältetään mahdollisimman hyvin laastijätteen kulkeutuminen rakennukseen sisälle ja viemäriverkostoon. Sadevesikaivot suojataan esimerkiksi suodatinkankaalla. Kaikki julkisivuilla tarpeettomana olevat johdot, kiinnikkeet, yms. varusteet puretaan ja niiden läpivientireiät paikataan. 7.2 Alustan kunnostus ja vahvistus Ennen rappaustyön aloittamista tarkastetaan rappausalustat ja varmistetaan rappausalustan tartuntakyky. Alustassa olevat halkeamat avataan, puhdistetaan ja täytetään kynsilaastilla. Tiilien lohkeamat tasataan kynsilaastilla ennen pohjustusrappausta. Vaurioituneet tiilet uusitaan ja irralliset muurataan paikoilleen. Ennen rappaustyöhön ryhtymistä tulee rappausalustat esittää rakennuttajalle. Tämä ei kuitenkaan vapauta urakoitsijaa vastuusta pohjien suhteen. Rapattava pinta kostutetaan ennen rappaustyön aloittamista tasaisen

14 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 13(28) kosteaksi (ei kuitenkaan vettä valuvaksi). Paras kostutustapa on sumuttaminen. Talotikkaiden poistaminen ja terästen suojaaminen Talotikkaat poistetaan katkaisemalla teräs >10 mm syvyydeltä tiilipinnasta, mikäli kiinnikettä ei saada kokonaan poistettua. Välittömästi katkaisun jälkeen teräksen pää korroosiosuojataan esim. StoCrete THP korroosiosuoja-aineella, kaksi sivelyä, odotusaika kerrosten välissä 4-6 tuntia, valmiin suojakerroksen paksuus yhteensä > 1 mm. 7.3 Julkisivupellitykset Noudatetaan: RT RT RT Täydentävät ohut- ja muotolevyrakenteet, yleisiä ohjeita Rakennuksen pellitykset ja peltityöt, yleisiä ohjeita Rakennuksen suojapellitykset Uusittavia julkisivupellityksiä ovat: - ikkunoiden vesipellit, - kerrosvesipellit (6. kerroksen taso sisäänvedetty), - koristeiden vaakapintojen pellit, - liittymät terastirappaukseen, - liittymät parvekelaattoihin. Uusittavissa julkisivupelleissä käytetään sinkittyä ja valmiiksi pinnoitettua teräspeltiä (PURAL). Pellityksen rasitusluokka C3 (ulkotilat). Teräspellin kuumasinkitys vähintään 275 g/m2. Pellin paksuus 0,6 mm. Peltien värisävyt määrittelee arkkitehti. Ennen peltien asennusta varmistetaan alustojen kallistus ulospäin ja peltien alustat tasataan sementtilaastilla. Ikkunavesipellit kiinnitetään paikoilleen peltilistakiinnityksellä. Kiinnikkeiden väli max. k/k 500 mm kuitenkin min. kaksi kiinnikettä/pelti. Lisäksi ikkunapellit kiinnitetään karmeihin rst-ruuveilla k/k 150 mm. Kaikki vesipellit ulotetaan seinäpinnan tai vastaavan yli 35 mm. Työ tulee tehdä niin, ettei vesi missään valu suoraan seinäpinnalle. Ikkunoiden pellitysten kiinnitykset tehdään siten, että karmin ja pellin väliin ei jää rakoja, liitoksissa karmiin elastinen tiivistys esim. Tremco Tremflex 25 tai Tremco Tremsil 500 elastisella massalla, alustojen esikäsittelyt massavalmistajan ohjeiden mukaan. Muut julkisivupellitykset ja kiinnitykset on suoritettava RT (Rakennuksen pellitykset ja peltityöt, yleisiä ohjeita) ja RT (Rakennuksen suojapellitykset) ohjekorttien mukaisesti. Pellin liittyessä rappaukseen käytetään rappauskaulusta (korkeus vähintään 30 mm) ja reunaohjaimia RT-korttien ohjeiden mukaisesti.

15 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 14(28) 7.4 Rappauksen verkotus Uusi rappaus verkotetaan kauttaaltaan. Rappausverkkona käytetään Tammet Oy:n kuumasinkittyä verkkoa 1/1 mm k/k 19 mm. Kiinnitys tiilimuuraukseen ruostumattomilla siteillä, joiden määrä on noin 5 kpl/m2. Siteinä on käytettävä ruostumattomia ruuveja, jotka on varustettu erityisillä verkonsitojilla (oikeaan asemaan ja korkeuteen). Ankkureiden kiinnityksessä käytetään kiinnikevalmistajien tiiliseinille suunnittelemia ankkureita. Verkko asetetaan puoleen väliin tulevan rappauksen paksuudesta ja kiristetään niin hyvin, ettei synny pusseja. Lisäksi verkotus käännetään nurkkien yli ja smyygeihin. Verkkojen limitys 100 mm, limityskaistan kohdalla verkot sidotaan toisiinsa siteiden avulla. Ikkuna- ja oviaukkojen nurkkakohtiin asennetaan verkkokaistat 45 asteen kulmaan, verkon koko >600x300 mm2. Lisäverkot kiinnitetään rappausverkkoon siteiden avulla. 7.5 Rappaustyö Uusi rappaus tehdään nykyisiä pintoja, muotoja, uria, rajauksia, mittoja jne. noudattaen. Rappaustyötä suoritettaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota alustan sopivaan kosteuteen sekä oikeisiin työskentelyolosuhteisiin. Hyvin puhdistetut pinnat kostutetaan huolellisesti ennen työn aloitusta. Pinnassa olevan kosteuden annetaan imeytyä alustaan ennen laastin levittämistä. Rappaus tehdään kolmena kerroksena: tartuntarappaus eli "kynnet", täyttörappaus ja pintarappaus. 7.6 Tartuntarappaus Ennen rappaustyön aloitusta tuotteen edustajalle on ilmoitettava kumpaa rappaustapaa käytetään pohjasta pintaan; koneellista vai käsinlevitystä. Alusta kastellaan huolellisesti jo edellisenä päivänä ja sumutetaan uudelleen ennen rappaustyön aloittamista. Combimix A/CS IV Tartuntalaasti sekoitetaan tuoteohjeiden mukaisesti tartuntarappaukseen soveltuvaan notkeuteen. Laasti lyödään alustaan kerrospaksuudelta 3-4 mm vahvuisena, % peittävänä kerroksena. Tartuntarappaus pidetään kosteana 2-3 vuorokautta. Suurin kertakasvatus on 3 kertaa runkomateriaalin karkeus eli noin 10 mm. Tartuntarappauksen raekoko on 0-3 mm. 7.7 Täyttörappaus Täyttörappaus tehdään aikaisintaan 3-4 vuorokauden kuluttua tartuntarappauksesta. Kovettunut laastipinta kostutetaan sopivan imukyvyn varmistamiseksi. Syvähköt ( yli 15 mm) kolot ja suurempaa kasvatusta vaativat alueet täytetään 3-4 vuorokautta aikaisemmin. Combimix B/CS III Kasvatuslaasti levitetään koneellisesti. Täyttörappauksen kerrospaksuuden tulee olla noin 10 mm. Yli 10 mm:ä paksut oikaisut tehdään useampana kerroksena. Täyttörappauksen pinta tasa-

16 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 15(28) taan oikolaudalla. Jälkihoito tehdään kostuttamalla (vesisumuttimella) 2-3 vuorokauden ajan olosuhteista riippuen. Täyttörappauspinnassa ei sallita valuma- tai kutistumishalkeamia. Pinnat on pidettävä riittävän kosteina laastin sitoutumisen aikana. Halkeilun estämiseksi pinnan kostutushoito sumuttamalla vähintään 3-4 vrk. Mikäli em. halkeamia esiintyy tulee ne korjata uusimalla rappausta laajemmalta alalta. Työtavoista ja työsaumajaoista on sovittava etukäteen rakennuttajan kanssa. Ennen pintarappauksen tekoa, täyttörappauksen pinnalta poistetaan mahdollinen sementinsideaineesta johtuva kiilto esim. teräsharjaten. Toimenpiteellä varmistetaan rappauskerroksien tartunta toisiinsa. 7.8 Pintarappaus Pintarappaus tehdään sopivasti kostutettuun alustaan aikaisintaan 3-4 vuorokauden kuluttua täyttörappauksesta. Combimix C/CS II Pintalaasti sekoitetaan valmistajan ohjeita noudattaen ja sen kerrosvahvuus on noin 10 mm. Ylimääräinen laasti vedetään pois oikolaudalla. Rappauspinnat hierretään puulastalla välttäen sementtiliiman pintaan nousemista. Pintarappauksen on annettava kuivahtaa ennen lopullista hiertämistä. Liian kosteana hierrettyyn laastinpintaan nousee sementtiliima, joka heikentää maalin kiinnittymistä alustaan. Mahdollinen sementtiliima poistetaan ennen maalaustyön aloittamista. Urakoitsijan tulee tehdä mallipinnat ennen varsinaisen työn aloittamista rakennuttajan edustajan hyväksyttäväksi, ks. kohta 3. Pintarappaus jälkihoidetaan kostuttamalla vesisumutuksella 3-4 vuorokauden ajan. Pintarappausvaiheessa tulee pinnat suojata sadeveden valumilta. Valumat saavat aikaan näkyvät jäljet tuoreeseen rappaukseen. Pintarappauksen yhteydessä tehdään myös koristeet vanhan mallin mukaisina. 7.9 Maalaus Maalaus suositellaan aloitettavaksi aikaisintaan neljän (4) viikon kuluttua pintarappauksesta. Maalausalustan tulee olla puhdas, pölytön ja kuiva. Maalattaessa sekä vähintään kaksi vuorokautta tämän jälkeen on alustan ja ilman lämpötilan oltava vähintään +5 ºC. Suositeltava sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa ºC. Sade-, kuumissa tai kylmissä olosuhteissa suojatulle pinnoille (huputettu) voidaan maalata. Ennen maalausta suoritetaan suolakohtien kuivapuhdistus teräsharjaten tai suola poistetaan tuotteella Keim Ätzflussigkeit valmistajan ohjeiden mukaan. Suolakohtien puhdistukset ja puhdistus-

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI PARVEKKEIDEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+17 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(17) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+19 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(19)

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+13 sivua + 1 liite 01.04.2011 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru As Oy Mäkärä 1(13) SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 RAKENNUSSUUNNITTELUTOIMISTO TURUNEN & RÄISÄNEN KY SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 KOKONAISURAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä.

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä. Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu 19.12.2013 TT 20.03.2015 Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

Lisätiedot

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy Oinaankuja 4, 23500 UUSIKAUPUNKI PUH. +358 500 717 459 Rakennusselostus 1 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN - - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

Antti Häkli IKKUNOIDEN KUNNOSSAPITO JA REMONTOINTI

Antti Häkli IKKUNOIDEN KUNNOSSAPITO JA REMONTOINTI Antti Häkli IKKUNOIDEN KUNNOSSAPITO JA REMONTOINTI IKKUNOIDEN KUNNOSSAPITO JA REMONTOINTI Antti Häkli Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007 AS OY LIUSKETIE 6 Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka Tel: +358 207 698 668 Fax: +358 207 698 669 INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN OY Tel: +358 207

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti PUNKALAITUMEN KIRKKO VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti Asiantuntijamestarit Oy Alppikatu 13 B 18, 00530 Helsinki, p. 09-726 0077, f. 09-726 000

Lisätiedot

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MAALAUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 KOHDE...

Lisätiedot

Tiivi-ovien käyttö ja huolto. Användning och underhåll av Tiivi-dörrar. www.tiivi.fi

Tiivi-ovien käyttö ja huolto. Användning och underhåll av Tiivi-dörrar. www.tiivi.fi Tiivi-ovien käyttö ja huolto Tiivi-ovien käyttö ja huolto Användning och underhåll av Tiivi-dörrar www.tiivi.fi Arvoisa asiakkaamme Onnittelut ensiluokkaisesta valinnasta ja tervetuloa Tiivi-tuotteiden

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt. Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.fi Eristerappaus on korjausrakentamisessa käytetty vanhojen julkisivujen

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ LIITE 3 URAKKALASKENTAA VARTEN ASUNTO OY RAISIONTIE 11 Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY Vilhonvuorenkatu 7-9 00500 HELSINKI

Lisätiedot

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Ikkunoiden käyttö, huolto, kunnossapito ja remontointi

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Ikkunoiden käyttö, huolto, kunnossapito ja remontointi KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Ikkunoiden käyttö, huolto, kunnossapito ja remontointi Ikkunoiden käyttö, huolto, kunnossapito ja remontointi Kari Hemmilä, Jyri Nieminen

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Käyttö ja huolto. Pihla Oiva

Käyttö ja huolto. Pihla Oiva Käyttö ja huolto Pihla Oiva Pihla Oivan käyttö ja huolto Hyvä Pihla-tuotteiden uusi omistaja, Pihla-tuotteet ovat esimerkki suomalaisesta tuotekehityksestä ja hyvästä puunkäsittelytaidosta. Suunnittelun

Lisätiedot

Pihla ikkunat ja parvekeovet. Käyttö ja huolto

Pihla ikkunat ja parvekeovet. Käyttö ja huolto Pihla ikkunat ja parvekeovet Käyttö ja huolto Pihla ikkunan käyttö ja huolto Hyvä Pihla-tuotteiden uusi omistaja, Pihla-tuotteet ovat esimerkki suomalaisesta tuotekehityksestä ja hyvästä puunkäsittelytaidosta.

Lisätiedot