RAKKAUDELLA SUOMESTA SOMALIAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKKAUDELLA SUOMESTA SOMALIAAN"

Transkriptio

1 046 Peruste # siirtolaisuus RAKKAUDELLA SUOMESTA SOMALIAAN Julkisessa keskustelussa siirtolaisten rahalähetyksiä käsitellään usein negatiivisena asiana: terrorismin rahoittamisena, sosiaalietuuksien väärinkäyttönä, varojen siirtona ulkomaille. Todellisuudessa rahalähetysten takana on kuitenkin ennen kaikkea yksittäisten ihmisten ja perheiden välittämistä ja huolenpitoa. Rahalähetyspalveluja Somaliaan tarjoavien yritysten tilejä on suljettu viime aikoina eri puolilla maailmaa. Ennen hätiköityjä ratkaisuja olisi tärkeää ottaa huomioon, miten merkityksellisiä rahalähetykset ovat Somalian kehityksen ja siellä asuvien ihmisten hyvinvoinnin kannalta. anna rundgren

2 Rakkaudella Suomesta Somaliaan 047 un minä saan raha, minä lähetän heille. Olen ensimmäinen vanhempieni lapsi ja minä huolehdin sisaruksista. Koska ei ole isä ja ei ole äiti. Vain minä hoidan, Isniino kertoo. Hän on tullut Mogadishusta Suomeen viisi vuotta sitten. Isniinon pienemmät sisaret asuvat ilman vanhempiaan Somaliassa ja heidän ainoat tulonsa ovat Isniinon Suomesta lähettämät rahat. (Rundgren 2013, ) Paine rahan lähettämiseen on kova. Isniino kertoo lähettävänsä saamastaan työttömyysturvasta niin paljon kuin vain pystyy. Summa on yleensä noin sata euroa kuukaudessa, neljäsosa hänen tuloistaan. Nykytilanteessa Isniinolla ei ole riittävästi rahaa omaan elämiseensä eikä sisaruksilla Somaliassa elämiseen. Hän ei saa sisaruksiaan Suomeen, joten hänen täytyy yrittää auttaa heitä Suomesta käsin. (Rundgren 2013, ) kun on siirtolaisuutta, on rahalähetyksiä Isniino ei ole yksittäistapaus. Rahalähetykset liittyvät läheisesti kaikenlaiseen siirtolaisuuteen. Rahalähetyksillä tarkoitetaan yleisesti yksilön joko kotimaihinsa tai johonkin kolmansiin maihin lähettämiä rahasummia sukulaisilleen, tuttavilleen tai jollekin muulle ryhmälle, kuten vaikkapa erilaisille avustusjärjestöille tai seurakunnille (Lindley 2010, 13 14). Rahalähetykset ovat maailmanlaajuisesti viennin jälkeen merkittävin ulkomaisen valuutan lähde. Lukuisille perheille maailmassa rahalähetykset ovat tärkeä tai jopa tärkein tulo. Rahalähetykset vähentävät köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten määrää maailmassa. (Gammeltoft 2002, , 190.) Rahalähetykset muodostavat vuosittain neljä kertaa suuremman summan kuin kaikki kehitysapu yhteensä ja YK:n mukaan rahalähetyksillä on erittäin merkittävä asema köyhyyden vähentämisessä maailmasta (United Nations 2011). Rahalähetykset voidaan ajatella suoraan kohdennettuna kehitysapuna, jossa ei ole hitaita ja byrokraattisia välikäsiä, kuten hallituksia ja järjestöjä, hidastamassa rahansiirtoa, vaan ne menevät suoraan vastaanottajille. Tästä huolimatta rahalähetyksiä ei kuitenkaan voi nähdä kehitysavun korvaajana, sillä yleisesti köyhien maiden kaikista köyhimmillä ei ole mahdollisuuksia saada keneltäkään rahalähetyksiä. (Gammeltoft 2002.) rahalähetykset ja somalia Rahalähetykset ovat erittäin merkittävässä roolissa Somalian kehityksessä. Niillä on suuri merkitys maan talouteen. Sanotaan, että Somalian suurin kehitysapu tulee somalialaisilta itseltään, ja tällä tarkoitetaan nimenomaan rahalähetyksiä. YK:n kehitysohjelman vuonna 2011 tekemässä raportissa arvioidaan, että Somaliaan lähetetyt rahalähetykset ovat vuosittain jopa 1,3 2 miljardia dollaria. (UNDP 2011.) Arvioiden mukaan yli 40 prosenttia Somalian kaupunkilaisista vastaanottaa ra-

3 048 Peruste # Karoliina Paappa halähetyksiä sukulaisiltaan. Suurin osa rahalähetyksistä on dollarin suuruisia ja ne käytetään perheiden arkimenoihin, kuten talon ylläpitoon, koulutukseen ja terveyspalveluihin. (UNDP 2011.) Suomensomalialaiset perustelevat rahalähetyksiä erityisesti sillä, että itsellä asiat ovat Suomessa paremmin kuin rahaa vastaanottavilla sukulaisilla Somaliassa. Omat ja rahalähetyksiä vastaanottavien sukulaisten taloudelliset ja sosiaaliset tilanteet ovat niin epätasapainoiset, että rahalähettäjät kokevat jopa syyllisyyttä omasta turvallisesta ja hyvinvoivasta asemastaan Suomessa ja velvollisuus omia sukulaisia ja läheisiä kohtaan koetaan pakottavaksi. Rahalähetysten pakonomaisuuden tunteeseen vaikuttavat omaa taloudellista tilannetta enemmän ihmissuhteet lähetysten takana: mitä läheisempi henkilö ja mitä heikommassa tilanteessa, sitä suurempi on velvollisuus lähettää rahaa. (Rundgren 2013, ) On hyvin tavallista, että rahalähettäjä ei pysty lähettämään niin paljon rahaa sukulaisilleen kuin haluaisi. Odotukset ovat kotimaassa usein epärealistiset ja sen ymmärtäminen, ettei Suomessa asuvilla sukulaisilla ole rahaa lähetet-

4 Rakkaudella Suomesta Somaliaan 049 Karoliina Paappa täväksi, voi olla vaikeaa. Henkilökohtaisten seikkojen lisäksi rahalähetysten syitä yhdistävät myös yleisemmän tason selitykset: moraali, uskonto ja kulttuuri. Rahalähetysten keskiössä ovat ennen kaikkea yhteydenpito, välittäminen ja huolenpito. Rahalähetykset ovat vahvasti sidottuja moraaliin ja oikein toimimiseen. (Rundgren 2013, ) hawala ja turvallisuuspuhe Koska Somaliassa ei ole ollut virallista valtiomuotoa yli kahteenkymmeneen vuoteen, eivät maassa toimi myöskään perinteiset pankkipalvelut. Rahaa lähetetään näin ollen naapurimaiden pankkien tai Suomen ja Somalian välillä matkustavien sukulaisten ja tuttavien kautta. Pääasiallisena rahalähetysmuotona toimii hawala-rahalähetysjärjestelmä, jonka perusteet ovat islamilaisessa laissa sekä välittäjien luottamuksellisuudessa (Abdirashid 2007, 180; UNDP 2011, 50 54). Hawalan sanotaan olevan luotettavin, kätevin ja edullisin tapa lähettää rahaa Somaliaan tai sen naapurivaltioihin. Välityspalkkiot hawalan kautta lähettäessä ovat useimmiten viiden prosentin luok-

5 050 Peruste # OLISI ERITTÄIN TÄRKEÄÄ OTTAA HUOMIOON, MITEN MERKITYKSELLISIÄ RAHALÄHETYKSET OVAT SOMALIAN KEHITYKSEN JA SIELLÄ ASUVIEN IHMISTEN HYVINVOINNIN KANNALTA. kaa. Kansainväliset yhtiöt, kuten Western Union tai MoneyGram saattavat veloittaa välityspalkkiona moninkertaisen summan hawalaan verrattuna, eivätkä ne toimita rahalähetyksiä Somalian maaseudulle tai pakolaisleireille, toisin kuin hawala. (UNDP 2011, ) Rahalähetykset hawalan kautta ovat perinteisesti olleet täysin anonyymeja, joten lähettäjiä ja niiden vastaanottajia on hyvin vaikea jäljittää. Siksi hawalaa voidaan perinteisiä pankkipalveluita helpommin käyttää myös rikolliseen toimintaan: rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja varojen kätkemiseen. Vuoden 2001 Yhdysvaltain terrori-iskujen jälkeen kaikenlainen terrorismin vastainen toiminta ja valvonta ovat tiukentuneet, niin myös hawala-palveluiden valvominen. Suomessa hawala-palvelut ovat laillisia muiden EU-maiden tavoin. Finanssivalvonta valvoo rahanvälitystoimintaa maksulaitoslaissa ja rahanpesulaissa määritellyillä tavoilla. Jokaisen Suomessa rahanvälitystoimintaa tarjoavan yrityksen on rekisteröidyttävä finanssivalvonnalle. Kun rekisteröitynyt taho haluaa välittää rahaa Suomessa tai Suomesta, sen tulee rakentaa toimintansa siltä osin suomalaisen sääntelyn mukaiseksi. (Finanssivalvonta 2013.) Euroopan unioni määrittää kaikille sen jäsenvaltioille yhteiset säännöt koskien rahalähetystoimintaa. Laillinen rahalähetystoiminta Suomessa edellyttää myös kansainvälisten pakotteiden tiukkaa noudattamista. Terroristijärjestöksi luokiteltu Al-Shabaab on yksi esimerkki YK:n pakotteiden alaisista tahoista. Pakotteiden valvonnasta vastaavat Suomessa ulkoministeriö sekä keskusrikospoliisi. (Finanssivalvonta 2013.) rahalähetyspalveluiden vastustus Viime aikoina erityisesti somalialaisten rahalähetyspalvelut ovat kohdanneet vastustusta. Kansainväliset pankit ympäri maailmaa ovat sulkeneet rahalähetyspalveluja tarjoavien yritysten tilejä vedoten toiminnan valvonnan hankaluuteen sekä rahanpesuepäilyihin. Isossa-Britanniassa Barclays on kertonut sulkevansa viimeisenä merkittävänä pankkina rahalähetyksiä tarjoavien yritysten tilit nostattaen suuren

6 Rakkaudella Suomesta Somaliaan 051 kohun erityisesti Isossa-Britanniassa asuvien somalialaisten parissa (BBC News ). Suomessa Nordea kertoi ensimmäisenä sulkevansa rahalähetystilit (HS ). Tilien sulkemista on kritisoitu monilta eri tahoilta. Muun muassa Afrikan kehityspankin johtaja, Donald Kaberuka, on varoittanut sulkemisen vahingoittavan merkittävästi Somalian kehitystä. Kaberuka kritisoi tilien sulkemista ylimitoitettuna toimenpiteenä rahanpesua vastaan, mikä pahimmassa tapauksessa voi vaarantaa miljoonien ihmisten elannon Somaliassa. Kaikkien tilien sulkemisen sijasta hänen mukaansa rahalähetykset tulisi estää vain yksittäisiltä henkilöiltä. (The Guardian ) Olisi erittäin tärkeää ottaa huomioon, miten merkityksellisiä rahalähetykset ovat Somalian kehityksen ja siellä asuvien ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Mikäli rahalähetykset eivät voi toimia nykymuodossaan, niiden valvontaa tulisi lisätä ennemminkin kuin kieltää ja sulkea kaikki lähetyksiä tarjoavat palvelut. Kirjoittaja on juuri valmistunut valtiotieteilijä, joka on sosiologian pro gradu -tutkielmaansa varten perehtynyt suomensomalialaisten ylirajaisiin suhteisiin. lähteet: Abdirashid A, Ismail (2007) Lawlessness and economic governance: the case of hawala system in Somalia International Journal of Development Issues 6 (2): BBC News / Business/ Doyle, Mark/ Barclays account shutdown raises Somali fears. [http://www.bbc.co.uk/news/business tarkistettu ] Finanssivalvonta 2013: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. [http://www. finanssivalvonta.fi/fi/valvonta/rahanpesun_estaminen/pages/default.aspx - tarkistettu ] Gammeltoft, Peter (2002) Remittances and Other Financial Flows to Developing Countries. International Migration 40 (5): The Guardian / Global Development/ Tran, Mark/ Somalia remittance cut would sever financial lifeline, warns bank chief. [http://www.theguardian.com/global-development/2013/ aug/07/somalia-remittance-bank-barclays - tarkistettu ] HS/ Helsingin Sanomat / Kotimaa/ Nyström, Erik/ Suomen somalialaiset huolissaan rahalähetysten keskeyttämisestä. [http://www.hs.fi/kotimaa/a tarkistettu ] Lindley, Anna (2010) The Early Morning Phone call. Somali Refugees Remittances. Studies in Forced Migration. Berghahn Books, United States. Rundgren, Anna (2013) Kahden maan välissä. Suomensomalialaisten transnationaalisesti jakautunut huolenpito ja rahalähetykset. Sosiaalitieteiden pro gradu-tutkielma. Helsingin Yliopisto, Helsinki. United Nations (2011) International Migration United Nations Publications, New York. UNDP, United Nations Development Program (2011) Cash and Compassion. The Role of the Somali Diaspora in Relief, Development and Peace-Building. UNDP, New York.

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS 1 RAHANPESUN TORJUNTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Yleistä ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2012

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2012 RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYS 1 RAHANPESUN TORJUNTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Yleistä ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Siirtolaisuus RAJAT LIIKKEESSÄ MIKSI SIIRTOLAISUUS ON MERKITYKSELLISTÄ? PAULIN HOUNTONDJI GUY STANDING. yhteiskunnallinen aikakauslehti #1/2014

Siirtolaisuus RAJAT LIIKKEESSÄ MIKSI SIIRTOLAISUUS ON MERKITYKSELLISTÄ? PAULIN HOUNTONDJI GUY STANDING. yhteiskunnallinen aikakauslehti #1/2014 Siirtolaisuus yhteiskunnallinen aikakauslehti #1/2014 RAJAT LIIKKEESSÄ GUY STANDING MIKSI SIIRTOLAISUUS ON MERKITYKSELLISTÄ? PAULIN HOUNTONDJI Paperittomat ovat täydellistä uusliberaalia työvoimaa: joustavaa,

Lisätiedot

Naisten epävirallinen siirtolaisuus Meksikossa Kohtaamisia Méxicon siirtolaisasemalla

Naisten epävirallinen siirtolaisuus Meksikossa Kohtaamisia Méxicon siirtolaisasemalla ISSN 1796-4539 Amici Instituti Iberoamericani Universitatis Helsingiensis, P.O. Box 59, 00014 University of Helsinki,Finland Hanna Kara University of Helsinki Naisten epävirallinen siirtolaisuus Meksikossa

Lisätiedot

KUMMIN KÄSIKIRJA. Kummilapsitoimisto PL 198, 13101 Hämeenlinna kummilapset@svk.fi 010 3288 013 www.klkry.net

KUMMIN KÄSIKIRJA. Kummilapsitoimisto PL 198, 13101 Hämeenlinna kummilapset@svk.fi 010 3288 013 www.klkry.net KUMMIN KÄSIKIRJA Kummilapsitoimisto PL 198, 13101 Hämeenlinna kummilapset@svk.fi 010 3288 013 www.klkry.net Maaliskuu 2015 1 1. TERVETULOA KUMMIKSI! Tervetuloa mukaan Kehitysmaiden lasten koulutustuki

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta Afnan Bayati Opinnäytetyö Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma, FINA 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Afnan Bayati Koulutusohjelma Finanssi- ja

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai asumaan Ihmisoikeusliitto Toukokuu 2010 Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET

TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET Maan ystävät TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET Maan ystävät Maan ystävät on kansalaisjärjestö, joka toimii demokraattisemman ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta.

Lisätiedot

Kauas verot karkaavat

Kauas verot karkaavat kepan ajankohtaiskatsaukset 12 LOKAKUU 2013 Kauas verot karkaavat Kuinka veroparatiisitalous kukistetaan? Kuvat: argalis / istock, imagap / istock ja oversnap / istock > Verovälttely ja suoranainen veronkierto

Lisätiedot

islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus Väestötietosarja 20

islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus Väestötietosarja 20 Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Väestötietosarja 20 VäesTöTieTOsarja 20 Kirjoittajat: FT sylvia akar työskentelee

Lisätiedot

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö 9/06 29.9.2006 Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö Aasian kehityspankki köyhien asialla... 3 Kehityspoliittinen toimikunta: Kansalaisjärjestökeskustelu

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET www.vuosituhattavoitteet.fi ENTÄ JOS... OLISIT KÖYHÄ? Köyhyys tarkoittaa nälkää, puuttuvaa terveydenhuoltoa ja koulutusta, huonoja asuinoloja sekä yhteiskunnallisten

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

Turkkilaiset maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa Paikallinen ja transnationaali sosiaalinen pääoma

Turkkilaiset maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa Paikallinen ja transnationaali sosiaalinen pääoma Östen Wahlbeck Turkkilaiset maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa Paikallinen ja transnationaali sosiaalinen pääoma Johdanto 1 Suuri osa Suomen turkkilaisista maahanmuuttajista on itsenäisiä ammatinharjoittajia

Lisätiedot

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 2 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista sisältö Euroopan rajat...4 Turvapaikkashoppailu...5 Paperittomat siirtolaiset...6

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

KOOR. Kehitysyhteistyötä, kulttuuria ja tiedotusta 2/2011 (18.vk no 2) Kriisiavusta kestävään kehitykseen -teemanumero

KOOR. Kehitysyhteistyötä, kulttuuria ja tiedotusta 2/2011 (18.vk no 2) Kriisiavusta kestävään kehitykseen -teemanumero KOOR Kehitysyhteistyötä, kulttuuria ja tiedotusta 2/2011 (18.vk no 2) Kriisiavusta kestävään kehitykseen -teemanumero KOOR 2/2011 1 KOOR 2/2011 2. Eeva-Liisa Bahnaan: Pääkirjoitus 3. Veera Jansa: Kaksi

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot

KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA. Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen

KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA. Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

Lisätiedot

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus kepan taustaselvitykset n:o 31 kepa s working papers n:o 31 Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus Huomioita kehitysrahoituksen uudistamisesta teppo eskelinen & ville-pekka sorsa (2010) YTT Teppo

Lisätiedot

Köyhiltä rikkaille Yritysten veronmaksu, kehitysmaat ja vastuullisuus

Köyhiltä rikkaille Yritysten veronmaksu, kehitysmaat ja vastuullisuus Köyhiltä rikkaille Yritysten veronmaksu, kehitysmaat ja vastuullisuus EEVA SIMOLA FINNWATCH 1/2009 FinnWatch on kansalais- ja ay-järjestöjen vuonna 2002 perustama verkosto, jolla on tietotoimisto. Se tarkkailee

Lisätiedot

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA?

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? Perhekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muutoksiin Anna Kaarina Palmu Kehittämishanke Marraskuu 2012 Seksuaaliterapian ammatilliset

Lisätiedot

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Laitos Institution Department Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Johanna Elina Peurla Työn nimi

Lisätiedot

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO)

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO) Renne Brandt Hakukoneoptimointi (SEO) TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma 2.5.2012 1 Sisältö 1 Johdanto Error! Bookmark not defined. 2 Hakukoneet 2 3 Hakukoneiden

Lisätiedot

Sijoituspalveluyrityksen vastuu ja väärinkäytökset asiakassuhteessa ei-ammattimaiseen sijoittajaan nähden

Sijoituspalveluyrityksen vastuu ja väärinkäytökset asiakassuhteessa ei-ammattimaiseen sijoittajaan nähden Sijoituspalveluyrityksen vastuu ja väärinkäytökset asiakassuhteessa ei-ammattimaiseen sijoittajaan nähden Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Ossian Riisla 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Vapaaehtoisuuden trendit kehitysjärjestöissä

Vapaaehtoisuuden trendit kehitysjärjestöissä Internet ja yhteisöllinen media globalisaatio oikeudenmukaisuus Verkostomuotoinen toiminta Vapaaehtoisuuden trendit kehitysjärjestöissä Kotimaisen toimintaympäristön analyysi 2009 laura lager, kaisa laihiala,

Lisätiedot

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16 Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana Väestötietosarja 16 Väestötietosarja 16 Kirjoittaja: Elina Korhonen VTM Elina Korhonen toimii koordinaattorina

Lisätiedot

Katja Ihamäki & Päivi Kaljonen (toim.) Kotouttamista ja kohtaamisia. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Katja Ihamäki & Päivi Kaljonen (toim.) Kotouttamista ja kohtaamisia. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja 1 Katja Ihamäki & Päivi Kaljonen (toim.) Kotouttamista ja kohtaamisia Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Katja Ihamäki & Päivi Kaljonen (toim.) Kotouttamista ja kohtaamisia Metropolia Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot