ASENNOITTIMET SÄHKÖ- PNEUMAATTINEN, SARJA NE700 PNEUMAATTINEN, SARJA NP700

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASENNOITTIMET SÄHKÖ- PNEUMAATTINEN, SARJA NE700 PNEUMAATTINEN, SARJA NP700"

Transkriptio

1 AENNOITTIMET ÄHKÖ- PNEUMAATTINEN, ARJA NE700 PNEUMAATTINEN, ARJA NP700 Metson Neles NE700 ja NP700 ovat portaattomasti toimivia asennoittimia säätöventtiileille. NP on täysin pneumaattinen kun taas NE on sähkö-pneumaattinen yksikkö, jonka pneumaattinen ulostulo on lineaarisessa suhteessa sisään tulevaan sähköiseen ma-viestiin. Molempia asennoittimia voidaan käyttää sekä sylinteriettä kalvotoimilaitteen kanssa kierto- tai luistityyppisten venttiilien säädössä. Niiden toisto- ja tarkkuusominaisuudet ovat huippuluokkaa erilaisissa säätösovelluksissa. OMINAIUUDET Erinomainen tärinänkesto Vankka rakenne, vähäinen osien määrä, pieni liikkuva massa ja luja kiinnitys takaavat, että asennoitin kestää hyvin tärinää. uunnanvaihto kentällä Asennoittimen toiminta voidaan virittää suoraksi tai käänteiseksi yksinkertaisesti kääntämällä suunnanvaihtokappale ja ohjauslevy toisin päin koskematta toimilaitteen ja asennoittimen väliseen putkitukseen. Osa-alueet ja eri toimintasuunnat ovat vakiona ohjauslevyssä. Helppo ja nopea viritys Viritys on helppo tehdä, kun asennoittimen kansi on irroitettu. Nolla- ja aluesäätöjen virittäminen ei vaikuta juuri lainkaan asetusarvoihin. Nopeat vasteajat Asennoittimen kapasiteetin ja toimilaitteen iskunpituuden yhteensovittamiseksi käytetään eri luistiyksikkökokoja, joilla aikaansaadaan mahdollisimman lyhyt vasteaika. Vakaa toiminta yöttöpaineen vaihteluilla ja venttiilin kuormituksella on erittäin vähäinen vaikutus asennoittimen toimintaan. NE-asennoittimet Nämä sähköpneumaattiset asennoittimet toimivat säätimestä tulevalla ma-viestillä. Ne asettavat säätöventtiilin tarkasti oikeaan asentoon ohjausviestissä tapahtuvien muutosten mukaisesti. Liitäntävastus on 190 ohmia. Liikkuvan uppokelan massa on pieni ja se on tasapainotettu tarkasti oikean toiminnan takaamiseksi ankarissakin tärinäolosuhteissa. Asennoittimen dynaamista käyttäytymistä voidaan muuttaa valitsemalla erikokoisia luistiyksiköitä (ks. taulukko sivulla 3). NP-asennoittimet NP-asennoittimet toimivat pneumaattisella viestillä. Ne reagoivat pneumaattisen instrumenttiviestin muutokseen ja muuttavat säätöventtiilin asentoa tarkasti sen mukaisesti. Vankkarakenteinen palkki ja takaisinkytkentäjousi ovat voimatasapainossa. Tämä sekä pieni osien määrä takaavat erinomaisen tärinänkeston. Asennoittimen kapasiteettia voidaan muuttaa valitsemalla erikokoisia luistiyksiköitä (ks. taulukko sivulla 3). NE- ja NP-asennoittimet NE- ja NP-asennoittimien toimintasuunta voidaan vaihtaa yksinkertaisesti kääntämällä sisäänrakennettu suunnanvaihtokappale ja ohjauslevy toisin päin. Ulkoisia putkituksia ei tarvitse muuttaa. amaa koteloa käytetään kummassakin asennoitintyypissä sekä kaksi- että yksitoimisessa mallissa. CE-merkki NE700 asennoittimet on varustettu CE-merkilla EU-maita varten. Rakennevaihtoehdot rakenteellinen suojaus ATEX II 2 G c mukaisesti (vain NP) räjähdyspaineen kestävä rakenne ATEX hyväksytty (II 2 G EEx d IIC T4/T5/T6) tai FM ja CA hyväksytty (Class I, II, Div. 1, Gr. B - G) (vain NP-asennoittimet) pölytiivis kotelo (IP65). pistokeliitin DIN / IO korkean lämpötilan rakenne +120 C asti. maakaasurakenne. painemittarit. viestin ohitus (vain NP-asennoittimet). suodatinsäädin. kiinnitys kiertotoimilaitteisiin VDI/VDE 3845 mukaan. 7 NE/NP 20 FI 10/2014

2 METO 7 NE/NP 20 FI NE Toimintaperiaate 1 = palkki 2 = kalvomäntä 3 = takaisinkytkentäjousi 4 = vipu 5 = ohjauslevy 6 = akseli 7 = kytkin 8 = toimilaitteen akseli 9 = toimilaite 10 = luisti 11 = luistinrunko 12 = nollasäätö 13 = sisäinen takaisinkytkentäjousi 14 = suunnanvaihtokappale 15 = uppokela 16 = kestomagneetti 17 = kelan vipu 18 = suutin 19 = etukuristin 20 = aluesäätö = syöttöpaine = sylinteripaine = suuttimen paine = kiinteät osat = liikkuvat osat Kestomagneetin (16) magneettikenttään sijoitettu kela (15) aiheuttaa kelan vivussa (17) ohjausviestiin verrannollisen momentin. Takaisinkytkentäjousi (3) aiheuttaa kelan vivulle (17) vastamomentin, joka on suhteessa toimilaitteen akselin kääntökulmaan. Kääntymä välitetään kytkimen (7), akselin (6), ohjauslevyn (5) ja vivun (4) kautta takaisinkytkentäjousen (3) alapäähän. uutin (18) tunnustelee kelan vivun (17) tasapainotilaa.ohjausviestin kasvaessa kelan vipu (17) lähenee suutinta, suutinpaine kasvaa ja kalvomäntä (2), palkki (1) ja luisti (10) liikkuvat alaspäin. Luistiyksikkö (10, 11) ohjaa nyt syöttöpaineen toimilaitteen männän yläpuolelle ja männän alapuolelta purkautuvan ilman poistoaukkoon. Paine-eron vaikutuksesta männän voima voittaa kitkavoiman ja dynaamiset momentit, ja mäntä kääntää toimilaitteen akselireiän tarkasti uutta viestiä vastaavaan asentoon. Kelan vivun (17) momentit ovat tällöin tasapainossa. Jousi (13) aiheuttaa negatiivisen takaisinkytkennän ensimmäisen (suutin 18, etukuristin 19 ja kalvomäntä 2) ja toisen (luistiyksikkö 10, 11 ja toimilaite 9) vahvistinasteen välillä. Muuttamalla jousen (13) alapään kiinnityskohtaa kelan vivulla (17) voidaan asennoittimen dyna-miikka sovittaa käytettävän toimilaitekoon mukaan. Differentiiaalikalvot kompensoivat tehokkaasti syöttöpaineen vaihtelujen vaikutuksen. Nollasäätö tapahtuu sormipyörällä (12) aluesäätö potentiometrillä (20). NP Toimintaperiaate 1 = palkki 2 = kalvomäntä 3 = takaisinkytkentäjousi 4 = vipu 5 = ohjauslevy 6 = akseli 7 = kytkin 8 = toimilaitteen akseli 9 = toimilaite 10 = luisti 11 = luistinrunko 12 = aluesäätömutteri 13 = nollasäätöruuvi 14 = suunnanvaihtokappale = syöttöpaine = sylinteripaine = ohjauspaine = kiinteät osat = liikkuvat osat Toiminta perustuu vastatasapainoon. Palkkiin (1) vaikuttaa toiselta puolelta ohjauspaineen (IN) kalvomäntään aiheuttama voima ja toiselta puolelta takaisin-kytkentäjousen (3) aiheuttama puristusvoima. Jälkimmäinen on suoraan verrannollinen jousen alapään asentoon, joka puolestaan riippuu yksinomaan toimilaitteen akselireiän (8) asennosta, sellaisena kuin se välittyy kytkimen (7), akselin (6), ohjauslevyn (5) ja vivun (4) kautta. Kun nämä voimat eivät ole yhtä suuret, palkki (1) liikkuu suuremman voiman suuntaan. Palkin pää liikuttaa luistia (10) luistinrungon (11) porauksessa. Tasapainoasennosta poikkeutettuna luisti (10) ohjaa syöttöilman männän toiselle puolelle ja vastakkaiselta puolelta poistuvan virtauksen ulkoilmaan. Tasapainotilassa kuormittamattoman toimilaitteen männän molemmilla puolilla on suunnilleen yhtä suuri paine, suuruudeltaan n. 0.7 x syöttöpaine. Jos ohjauspainetta muutetaan, luisti poikkeaa tasapainoasennostaan ja aiheuttaa sylinteriin (9) paine-eron. ylin-terin mäntä liikkuu pienemmän paineen suuntaan, kunnes asennon muutoksen aikaansaama takaisinkytkentäjousen puristusvoima on tasapainossa muuttuneen ohjauspaineen aiheuttaman voiman kanssa. Kutakin ohjauspaineen arvoa vastaa vain yksi toimilaitteen asento. Jos ulkoinen momentti vaikuttaa toimilaitteeseen, sen akselireikä pyrkii kiertymään ko. momentin suuntaan. Tämä aiheuttaa takaisinkytkennän välityksellä sellaisen poikkeaman luistin asentoon, että sylinteriin syntyvä paine-ero kumoaa ulkoisen momentin vaikutuksen. 2 TEKNINEN EITE 10/14

3 7 NE/NP 20 FI AENNOITTIMET ÄHKÖ-PNEUMAATTINEN, ARJA NE700 PNEUMAATTINEN, ARJA NP700 TEKNIET OMINAIUUDET NE 700 tekniset tiedot Vakio ohjausviesti 4-20 ma, 0-20 ma (tasavirta) Osa-alueet 4-12 ma, ma Liitäntävastus max. 190 Ω Takaisinkytkentäakselin kääntökulma max. 95 Kääntökulman suhde ohjausviestiin lineaarinen yöttöpaine p s MPa (1.4-8 barg) yöttöpaineen p s vaikutus <0.2 %/10 kpa Ympäristön lämpötila -25 to 85 C Lämpötilan vaikutus <0.05 %/ C uoritusarvot mitattuna tasaisesti kitkakuormitetulla toimilaitteella - kuollut alue < 0.3 % - toistuvuus < 0.7 % - lineaarisuus < 2 % Tärinän vaikutus (1.5 g, Hz) < 1 % Materiaali: - Kotelo on anodisoitua alumiiniseosta epoksimaalattuna. - Kansi on polykarbonaattia, isäosat ovat ruostumatonta terästä ja alumiiniseosta. - Kalvot ja tiivisteet ovat nitriilikumia (vakiorakenne). Paino n. 2.3 kg NP 700 tekniset tiedot Vakio syöttöpaine kpa ( barg) Osa-alueet kpa, kpa Takaisinkytkentäakselin kääntökulma max. 95 Kääntökulman suhde ohjausviestiin lineaarinen yöttöpaine p s MPa ( barg) yöttöpaineen p s vaikutus <0.2 %/10 kpa Ympäristön lämpötila -40 to 90 C Lämpötilan vaikutus <0.07 %/ C <0.15%/ C uoritusarvot mitattuna tasaisesti kitkakuormitetulla toimilaitteella - kuollut alue < 0.3 % - toistuvuus < 1.2 % - lineaarisuus < 2 % Tärinän vaikutus (1.5 g, Hz) < 1 % Materiaali: - Kotelo on anodisoitua alumiiniseosta epoksimaalattuna. - Kansi on polykarbonaattia, isäosat ovat ruostumatonta terästä ja alumiiniseosta. - Kalvot ja tiivisteet ovat nitriilikumia (vakiorakenne). Paino n. 1.6 kg Toimilaite / asennoitinyhdistelmän valintataulukko Toimilaitetyyppi NE NP B1CU 6 - B1CU 11 NE724 NP723 B1CU 13 - B1CU 20, B1JU 10 - B1JU 16 QP3 & QP4 Quadra-Powr NE724 NP724 DA/RA - DB/RB kalvotoimilaite (lineaarinen) BC 25, BC 32, BJ 20, BJ 25, QP5 QP6 Quadra-Powr DC/RC - DD/RD ja DE/RE kalvotoimilaite (lineaarinen) A46/A47 NE726 NP726 B1CU 40 & suuremmat, B1JU 32 & suuremmat, QP7 NE727 NP727 Asennoittimen malli *) yötöpaine 0.4 MPa (4 bar) (max. ilmamäärä) Luistiyksikkövaihtoehdot Toimilaitteen iskutilavuus dm 3 (litra) Kulutus tasapainotilassa m 3 n /h * Läpivirtaus m 3 n /h * NE NE NE727 > NP NP NP NP727 > TEKNINEN EITE 10/14 3

4 METO 7 NE/NP 20 FI ähkö-pneumaattinen asennoitin NE700, Mitat - mm / tuumaa 3/4NPT NE700/XGN NE700/R (45) (1.77) 3/8NPT Ø6 ø PG NE700A F05-ø50 M6/10 (35.4) (1.39) NE700/ /2NPT = NE700-L, NE700/U M20x1,5 = NE700-I R1/2 = NE700-NJ /16UNC/ (26) (1.02) DIN IO NE700/P PG NE727 () () () NE700/A Ø40 ø Pneumaattinen asennoitin NP700, Mitat - mm / tuumaa IN /4NPT NP700/GN NP700/R Ø50 ø1.96 (35.4) (1.39) Ø6 ø NP700/1 5/16UNC/13 M6/ (45) (1.77) 3/8NPT IN NP727 () () () (IN) NP700/B,M20x1.5 NP700/B1,1/2NPT NP700A Ø40 ø ø75 ø NP700/A F05-ø ø 6 M6/10 ø (35.4) 14 NP700/B (1.39) TEKNINEN EITE 10/14

5 7 NE/NP 20 FI AENNOITTIMET ÄHKÖ-PNEUMAATTINEN, ARJA NE700 PNEUMAATTINEN, ARJA NP700 RAKENNEVAIHTOEHTOJA Painemittarisarja Messinkimittarit, halkaisija 40 mm. yöttö- ja lähtöpaineelle; asteikko kpa Tyyppi: NE7 /A1, NP7 /A1 Viestin ohitus Tyyppi: NP7 /A11 uodatinsäädin Painevalettua alumiinia Ei messinkiosia Vankka ja korroosionkestävä Lähtöpaine kpa (7 bar / 100 psi) uurin syöttöpaine 1750 kpa, 17.5 bar Tyyppi: NE7.../-K, NP7.../-K. Räjähdyspaineenkestävä kotelointi ATEX hyväksyntä: II 2 G EEx d IIC T4/T5/T6 Tyyppikoodi: NP70 /B1. CA-hyväksytty rakenne: Class I, II, Div. 1, Gr. B - G Tyyppikoodi: NP70 /B11. Ohjausviesti 4-20 ma. yöttöpaine kpa, 2-10 bar Asennoitin lineaariventtiileille (istukkaventtiileille) oveltuu Metson kalvotoimilaitteeseen DA/RA, DB/RB, DC/RC, DD/RD ja DE/RE Vakioisku mm Muut iskunpituudet tilauksen mukaan Tyyppi: NE7..A, NP7..A. TEKNINEN EITE 10/14 5

6 METO 7 NE/NP 20 FI ÄHKÖ-PNEUMAATTIEN AENNOITTIMEN NE700:N TILAUOHJEET NE / 1A CE01 Esimerkki: ähkö-pneumaattinen asennoitin, ohjausviesti 4-20mA, sähköliitäntäkierre 1/2 NPT, painemittarit ja suodatinsäädin. 1. TUOTERYHMÄ NE ähkö-pneumaattinen asennoitin. 2. ARJATUNNU 3. OHJAUVIETI ma; 0-20 ma 4. LUITIVENTTIILIN KOKO LIITÄNNÄT (,, ) 4 Ø 4 mm 1/4 NPT 6 Ø 6 mm 1/4 NPT 7 Ø 6 mm HC 3/8 NPT 5. TOIMINTA A oveltuu sekä yksi- että kaksitoimiselle toimilaitteelle, ilman merkkiä. Yksitoiminen, liike lineaarinen. oveltuu vain D/R-sarjan kalvotoimilaitteelle, maksimi iskunpituus 57 mm. 6. R W H 1 A J30 Y RAKENNEVAIHTOEHDOT Jos samaan asennoittimeen tulee useampia merkkejä, ne tulee esittää mainitussa järjestyksessä (ylhäältä alaspäin). Rakenteiden perusmallista poikkeavat lämpötila-alueet on otettava huomioon. tandardi, kotelointiluokka IP 54. PG 11 -sähköliitäntäkierre, 6. Merkki 1 määriteltävä. Lämpötila-alue -25 C C. Vesi- ja pölytiiviis rakenne. PI 65 / Nema 4 & 4X Parempi tärinänkestävyys. Erikoinen ristinivel ja timantoitu luistiventtiili. Korkean lämpötilan rakenne. Viton-kalvot ja -tiivisteet. Lämpötila-alue -10 C C. Ei vaihtoehdoille A ja lisälaite K. Asennoitin standardin VDI/VDE 3845 mukaisella kiinnitystasolla, varustettuna H-kytkimellä. Kun asennoittimet toimitetaan erikseen VDI/VDE -vetokappale tulee mukana. Ei lineaarikalvotoimilaitteelle (5. merkki A). Painemittarit, asteikko bar/psi/kpa, perusmateriaali messinkiä, niklattu, kuori ruostumatonta terästä, glyseriinitäytteinen. 5. merkki aina määriteltävä. Lämpötila-alue -25 C C. Neliöpää akseli ja erikoiset liitososat. aatavana vain UA.ssa. Erikoinen, selitettävä. LIÄLAITTEET K CE01 CE02 CE03 uodatinsäädin syöttöilmalle. Painemittari, asteikko bar/psi/kpa, perusmateriaali messinkiä, niklattu, kuori ruostumatonta terästä, glyseriinitäytteinen. Lämpötila-alue C. uodattimen koko 5 μm Ei sovellu HC-luistiyksikön kanssa (4. merkki 7). Määritellään lisäkilvellä. Ø6 HC-luistiyksikön yhteydessä (4. merkki 7) suositellaan käytettäväksi suurikapasiteettista suodatinsäädintä (ei K) suuremmilla kuin B1CU 40 ja B1JU 32 toimilaitteilla. Asennus erillisellä korvakkeella. PG11 / 1/2 NPT -sähköliitäntäkierrenippa. PG11 / M20x1.5 -sähköliitäntäkierrenippa. PG11 / R1/2 (PF1/2) -sähköliitäntäkierrenippa. 6 TEKNINEN EITE 10/14

7 7 NE/NP 20 FI AENNOITTIMET ÄHKÖ-PNEUMAATTINEN, ARJA NE700 PNEUMAATTINEN, ARJA NP700 PNEUMAATTIEN AENNOITTIMEN NP700:N TILAUOHJEET NP / 1A K Esimerkki: Kaksitoiminen pneumaattinen asennoitin, ohjausviesti kpa, luistiventtiilin koko 4 mm, ulospuhallusyhde 3/4 NPT ja suodatinsäädin 1. TUOTERYHMÄ NP Pneumaattinen asennoitin 2. ARJATUNNU 3. OHJAUVIETI ma, vain rakennevaihtoehtojen B ja B1 (6. merkki) kanssa kpa, 0,2-1,0 bar 4. LUITIVENTTIILIN KOKO LIITÄNNÄT (,, ) 3 Ø 4 mm LC 1/4 NPT 4 Ø 4 mm 1/4 NPT 6 Ø 6 mm 1/4 NPT 7 Ø 6 mm HC 3/8 NPT 5. TOIMINTA A oveltuu sekä yksi- että kaksitoimiselle toimilaitteelle, ilman merkkiä. Yksitoiminen, liike lineaarinen. oveltuu vain D/R-sarjan kalvotoimilaitteelle, maksimi iskunpituus 57 mm. 6. B B1 GN R H 1 A Y2 J30 Y RAKENNEVAIHTOEHDOT Jos samaan asennoittimeen tulee useampia merkkejä, ne tulee esittää mainitussa järjestyksessä (ylhäältä alaspäin). Rakenteiden perusmallista poikkeavat lämpötila-alueet on otettava huomioon. tandardi (kotelointiluokka IP 54), ilman merkkiä. 6. Merkki 1 määriteltävä. Lämpötila-alue -40 C C. Räjähdyspaineen kestävä I/P-muunnin (IP65), ATEX-hyväksyntä, EEx d IIC T6. Ohjausviesti 4-20 ma. M20x1,5-sähköliitäntäkierre. 3. merkki 0. Lämpötila-alue -40 C C. Räjähdyspaineen kestävä I/P-muunnin (IP65). FM/CA-hyväksyntä, Class I, Div.1, Groups B, C, D. Ohjausviesti 4-20 ma. 1/2 NPT -sähköliitäntäkierre. 3. merkki 0. Lämpötila-alue -40 C C. Maakaasurakenne, metanolia sisältävä kaasu. Ulospuhallusyhde, 3/4 NPT-kierre. Käyttö vaihtoehtojen B ja B1 kanssa ei ole sallittua sisätiloissa! Vesi- ja pölytiiviis rakenne. PI 65 / Nema 4 & 4X Korkean lämpötilan rakenne,viton-kalvo ja -tiivisteet. Ei saatavissa vaihtoehtojen B, B1, A, A1 ja lisälaite K kanssa. Asennoitin standardin VDI/VDE 3845 mukaisella kiinnitystasolla, varustettuna H-kytkimellä. Kun asennoittimet toimitetaan erikseen VDI/VDE -vetokappale tulee mukana. Ei lineaarikalvotoimilaitteelle (5. merkki A). Painemittarit, asteikko bar/psi/kpa, perusmateriaali messinkiä, niklattu, kuori ruostumatonta terästä, glyseriinitäytteinen. 5. merkki aina määriteltävä. Lämpötila-alue -40 C C. Vivussa messinki laakerointi, parempi tärinän kestävyys. Neliöpää akseli ja erikoiset liitososat. aatavana vain UA.ssa. Erikoinen, selitettävä. LIÄLAITTEET K CE01 CE02 CE03 uodatinsäädin syöttöilmalle. Painemittari, asteikko bar/psi/kpa, perusmateriaali messinkiä, niklattu, kuori ruostumatonta terästä, glyseriinitäytteinen. Lämpötila-alue C. uodattimen koko 5 μm Ei sovellu HC-luistiyksikön kanssa (4. merkki 7). Määritellään lisäkilvellä. Ø6 HC-luistiyksikön yhteydessä (4. merkki 7) suositellaan käytettäväksi suurikapasiteettista suodatinsäädintä (ei K) suuremmilla kuin B1CU 40 ja B1JU 32 toimilaitteilla. Asennus erillisellä korvakkeella. PG11 / 1/2 NPT -sähköliitäntäkierrenippa. PG11 / M20x1.5 -sähköliitäntäkierrenippa. PG11 / R1/2 (PF1/2) -sähköliitäntäkierrenippa. TEKNINEN EITE 10/14 7

8 Metso Automation Inc. Vanha Porvoontie 229, P.O. Box 304, FI VANTAA, Finland. Tel Fax Myynti ja huolto uomessa: Metso Endress+Hauser Oy Vanha Porvoontie 229, PL 304, VANTAA, puh , faksi Elektroniikkatie 9, Oulu, puh , faksi Lentokentänkatu 11, PL 237, 101 Tampere, puh , faksi Keskimäentie 56, 580 Pori, puh , faksi Oikeus muutoksiin pidätetään.

PNEUMAATTINEN SYLINTERITOIMILAITE, B-SARJA

PNEUMAATTINEN SYLINTERITOIMILAITE, B-SARJA PNEUMAATTINEN SYLINTERITOIMILAITE, B-SARJA Metson Neles pneumaattinen B-sarjan mäntätoimilaite on suunniteltu käytettäväksi vaativissa säätö- ja sulkusovelluksissakin, joista B1C on kaksitoiminen ja B1J

Lisätiedot

ASENNOITIN. Sarja NP. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 7 NP 72 fi Painos 5/02

ASENNOITIN. Sarja NP. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 7 NP 72 fi Painos 5/02 ASENNOITIN Sarja NP Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 7 NP 72 fi Painos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO.......................... 3 1.1 Yleiskuvaus............................. 3 1.2 Toimintaperiaate........................

Lisätiedot

Asennoitin Sarja NP700 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennoitin Sarja NP700 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennoitin Sarja NP700 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 7 NP 72 fi 4/2014 2 7 NP 72 fi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1.1 Yleiskuvaus...3 1.2 Toimintaperiaate...3 1.3 Asennoittimen merkintä...3 1.4

Lisätiedot

NELES NELDISC METALLITIIVISTEINEN KOLMOISEPÄKESKEINEN LÄPPÄVENTTIILI, SARJA L12

NELES NELDISC METALLITIIVISTEINEN KOLMOISEPÄKESKEINEN LÄPPÄVENTTIILI, SARJA L12 NELES NELDISC METLLITIIISTEINEN KOLMOISEPÄKESKEINEN LÄPPÄENTTIILI, SRJ L12 KOOT J PINELUOKT Kokoalue DN 80-1400. Paineluokat PN 10, 16, 25 ja NSI 150. OMINISUUDET Kolmannen sukupolven metallitiivisteinen

Lisätiedot

Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 7 NE 72 fi 4/2014 2 7 NE 72 fi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1.1 Yleiskuvaus...3 1.2 Toimintaperiaate...3 1.3 Asennoittimen merkintä...3 1.4 Tekniset

Lisätiedot

NELDISC METALLITIIVISTEINEN KOLMOISEPÄKESKEINEN LÄPPÄVENTTIILI, SARJA L12

NELDISC METALLITIIVISTEINEN KOLMOISEPÄKESKEINEN LÄPPÄVENTTIILI, SARJA L12 NELDISC METALLITIIVISTEINEN KOLMOISEPÄKESKEINEN LÄPPÄVENTTIILI, SARJA L12 KOOT JA PAINELUOKAT Kokoalue DN 80-1400. Paineluokat PN 10, 16, 25 ja ANSI 150. OMINAISUUDET Kolmannen sukupolven metallitiivisteinen

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

RAJAKYTKIN Sarja NK700

RAJAKYTKIN Sarja NK700 RAJAKYTKIN Sarja NK700 Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 7 NK 72 fi Painos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO.......................... 3 1.1 Yleiskuvaus............................. 3 1.2 Rajakytkimen

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Venttiilit COMPA-sarja

TEKNISET TIEDOT. Venttiilit COMPA-sarja Venttiilit COMPA-sarja COMPA-sarjan venttiilit tarjoavat monipuoliset asennusmahdollisuudet sekä sähköliitäntöjen että DIN-kiskoasennusmahdollisuuden ansiosta. COMPA-sarjasta löytyvät ratkaisut niin yksittäis-

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT TOIMINTAPERIAATTEET JA LÄPÄISYKUVAAJAT

TEKNISET TIEDOT TOIMINTAPERIAATTEET JA LÄPÄISYKUVAAJAT M5 - G 1 vasta- ja vastusvastaventtiilit Vastusvastaventtiilejä käytetään pääasiassa, kun halutaan säätää sylinterin iskunnopeutta. Venttiilejä käytetään myös ilmanvirtauksen säätöön. Vastaventtiili säätää

Lisätiedot

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi Esite 7338.1/12-57 AKG-A/AKGS-A Luistiventtiili painetiivisteinen kansi laipoin tai hitsauspäin PN 63-160 DN 80/80-300/250 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa ja laivanrakennuksessa

Lisätiedot

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1.

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1. Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili on tiivis molempiin virtaussuuntiin.

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 50 µm Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus 1 mg/m³

Hiukkaskoko maks. 50 µm Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus 1 mg/m³ 1 Malli Istukkaventtiili Ohjaus Analoginen Sertifikaatti CE-vaatimuksenmukaisuusvakuutus Ympäristölämpötila min./maks. +0 C / +70 C Keskilämpötila min./maks. +0 C / +70 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks.

Lisätiedot

Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 7 NE 72 fi 7/2015 2 7 NE 72 fi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1.1 Yleiskuvaus...3 1.2 Toimintaperiaate...3 1.3 Asennoittimen merkintä...3 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Männänvarrelliset sylinterit Sylinteriventtiiliyksiköt Sarja CVI. Luetteloesite

Männänvarrelliset sylinterit Sylinteriventtiiliyksiköt Sarja CVI. Luetteloesite Luetteloesite 2 Konfiguroinnin yleiskatsaus, sarja CVI ja profiilisylinteri PRA 9 Konfiguroinnin yleiskatsaus, sarja CVI ja vetoankkurisylinteri TRB 10 Sylinteriventtiiliyksiköt, sylinterisarjalla PRA

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat Operation hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku- ja

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi 11- (1000) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 07-09-011 Wafer tyyppi 11 (1000) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS Jäykkien, paksujen tai korkeaviskositeettisten materiaalien (pinnoitteet, tiivisteet, liimat) käyttö vaatii oikeat laitteet, luotettavuuden ja voimakkaat pumput Päästäksemme

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

LEVYLUISTIVENTTIILIT Sarjat 200 ja 300

LEVYLUISTIVENTTIILIT Sarjat 200 ja 300 LEVYLUISTIVENTTIILIT Sarjat 200 ja 300 OMINAISUUDET AVS-levyluistiventtiileitä valmistetaan vakiorakenteisena joko haponkestävästä teräksestä tai valuraudasta, tilauksesta myös hastelloista, titaanista

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Pohjalaatta (painevalettua alumiinia) Liitäntä. Pohjalaatta. Liitäntä. Läpäisy (Nl/min)

TEKNISET TIEDOT. Pohjalaatta (painevalettua alumiinia) Liitäntä. Pohjalaatta. Liitäntä. Läpäisy (Nl/min) VDMA ohjatut venttiilit ISO 15407-2 tai VDMA 24563/ISO15407-1 standardin mukaiset ohjatut karaventtiilit, joiden koot ovat 18 ja 26 mm. Standardi mahdollistaa minimietäisyyden kahden venttiilipaikan välissä,

Lisätiedot

kyvirtauksen säätöön Unique RV-ST Säätöventtiili

kyvirtauksen säätöön Unique RV-ST Säätöventtiili . kyvirtauksen säätöön Unique RV-ST Säätöventtiili Konsepti Unique RV-ST on kolmannen sukupolven yksitoiminen Alfa Laval -säätöventtiili, joka on suunniteltu täyttämään prosessin tiukimmat hygieenisyyden

Lisätiedot

Toimilaitteet 09-5712140. Pikatoimitus tilaa nyt. Laaja valikoima toimilaitteita, joihin

Toimilaitteet 09-5712140. Pikatoimitus tilaa nyt. Laaja valikoima toimilaitteita, joihin Laaja valikoima toimilaitteita, joihin kuuluu ISO/VDM-profiiIiset pienikokoiset lyhytiskusylinterit, varrettomat sylinterit ja pyöreät sylinterit sekä kääntyvät toimilaitteet. Valikoimaan kuuluu myös iskunvaimentimet

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Suuntaventtiilit, sarja E

Suuntaventtiilit, sarja E Suuntaventtiilit, sarja E Pohjalaatta-asenteisia, yksittäis- tai ryhmäasennukseen Koot 10.5, 16 ja 19 mm Tekniset tiedot rakenne luistiventtiili mallit 5/2 ja 5/3 materiaalit runko, luisti ja pohjalaatat

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Painekytkimet. store.norgren.com. Helppo tilaus 24/7

Painekytkimet. store.norgren.com. Helppo tilaus 24/7 Kokonaisvaltainen valikoima painekytkimiä, jotka tarjoavat eri valintoja paine-erojen muuntamiseksi sähkösignaaliksi. Valikoimaan kuuluu sähkömekaanisiaja sähköisiä kytkimiä, jotka sopivat niin pneumaattisiin

Lisätiedot

ND9000 ÄLYKÄS VENTTIILIOHJAIN

ND9000 ÄLYKÄS VENTTIILIOHJAIN ND9000 ÄLYKÄS VENTTIILIOHJAIN Suorituskyvyltään ylivoimainen Neles ND9100 on älykäs venttiiliohjain, joka sopii kaikkiin säätöventtiilien toimilaitteisiin ja kaikille teollisuudenaloille. Sen ainutlaatuinen

Lisätiedot

KALVOVENTTIILIT OMINAISUUDET: YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET: Kemianteollisuus, vesilaitokset, elintarviketeollisuus sekä paperiteollisuus

KALVOVENTTIILIT OMINAISUUDET: YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET: Kemianteollisuus, vesilaitokset, elintarviketeollisuus sekä paperiteollisuus KALVOVENTTIILIT Fluorotechin toimitusohjelmassa on kolmen tyyppisiä kalvoventtiileitä: normaalisti teollisuudessa käytettävä VM-sarjan kalvoventtiili, tiiviimmässä muodossa oleva pienempi CM-sarjan kalvoventtiili

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014 Operation C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio HÖGFORS V-palloventtiili on erityisesti suunniteltu massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen säätöön. Rakennepituudeltaan lyhyempi 59 on suunniteltu pohjaventtiilikäyttöön.

Lisätiedot

RAJAKYTKIN Sarja NI700

RAJAKYTKIN Sarja NI700 RAJAKYTKIN Sarja NI700 Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 7 NI 72 fi Painos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO.......................... 3 1.1 Yleiskuvaus............................. 3 1.2 Rajakytkimen

Lisätiedot

kysulkuventtiili vaikeisiin sovelluksiin

kysulkuventtiili vaikeisiin sovelluksiin . kysulkuventtiili vaikeisiin sovelluksiin MH-venttiili Konsepti MH Koltek -venttiili on käsikäyttöinen tai pneumaattinen venttiili, joka on suunniteltu käytettäväksi elintarvike-, kemian-, lääke- ja muussa

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

RC200 Sarja. Kompaktit Scotch-Yoke toimilaitteet neljänneskiertoventtiileille. Johtava venttiilitoimilaitteiden toimittaja

RC200 Sarja. Kompaktit Scotch-Yoke toimilaitteet neljänneskiertoventtiileille. Johtava venttiilitoimilaitteiden toimittaja RC200 Sarja Kompaktit Scotch-Yoke toimilaitteet neljänneskiertoventtiileille Johtava venttiilitoimilaitteiden toimittaja Rotork-toimilaitteet / Laaduntae Rotork yhtiöstä on perustamisensa, vuonna 1957,

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

RC200. Kompaktit Scotch-Yoke toimilaitteet neljänneskiertoventtiileille. Johtava venttiilitoimilaitteiden toimittaja

RC200. Kompaktit Scotch-Yoke toimilaitteet neljänneskiertoventtiileille. Johtava venttiilitoimilaitteiden toimittaja Fluid Power Actuators and Control Systems Johtava venttiilitoimilaitteiden toimittaja RC200 Kompaktit Scotch-Yoke toimilaitteet neljänneskiertoventtiileille PUB014-001-14 painos 08/10 Rotork-toimilaitteet

Lisätiedot

ONGELMA: OIKEAN MOOTTORITOIMILAITTEEN LÖYTÄMINEN VENTTIILINOHJAUKSEEN TAI SÄÄTÖÖN

ONGELMA: OIKEAN MOOTTORITOIMILAITTEEN LÖYTÄMINEN VENTTIILINOHJAUKSEEN TAI SÄÄTÖÖN ONGELMA: OIKEAN MOOTTORITOIMILAITTEEN LÖYTÄMINEN VENTTIILINOHJAUKSEEN TAI SÄÄTÖÖN RATKAISU: ARMATEC TARJOAA MONIPUOLISEN VALIKOIMAN BERNARD CONTROLS MOOTTORITOIMILAITTEITA VENTTIILIEN OHJAUKSEEN JA SÄÄTÖÖN

Lisätiedot

ÄLYKÄS VENTTIILIOHJAIN. ND9100H Rev. 2.2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

ÄLYKÄS VENTTIILIOHJAIN. ND9100H Rev. 2.2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet ÄLYKÄS VENTTIILIOHJAIN ND9100H Rev. 2.2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 7 ND91H 70 fi 12/2009 2 7 ND91H 70 fi Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO ND9000-TUOTEPERHEEN LAITTEISTA... 3 1.1 Tärkeimmät ominaisuudet...

Lisätiedot

NELES R-SARJAN V-AUKKOINEN SEGMENTTIVENTTIILI KESKISAKEILLE MASSOILLE

NELES R-SARJAN V-AUKKOINEN SEGMENTTIVENTTIILI KESKISAKEILLE MASSOILLE NELES R-SARJAN V-AUKKOINEN SEGMENTTIVENTTIILI KESKISAKEILLE MASSOILLE Monissa selluprosesseissa saavutetaan sekä taloudellisia että teknisiä etuja käyttämällä keskisakeita massoja (8-19 %). Massapumppujen

Lisätiedot

LEVYLUISTIVENTTIILIT Sarjat 200 ja 300 Tecofi VG ja VGT

LEVYLUISTIVENTTIILIT Sarjat 200 ja 300 Tecofi VG ja VGT LEVYLUISTIVENTTIILIT Sarjat 200 ja 300 Tecofi VG ja VGT OMINAISUUDET AVS-levyluistiventtiileitä valmistetaan vakiorakenteisena joko haponkestävästä teräksestä tai valuraudasta. Venttiilit toimitetaan joko

Lisätiedot

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Ulkoinen lämpötila-anturi STRZ-05 Huoneanturin tekniset tiedot: 0 50 C IP30 Ulkoisen anturin tekniset tiedot: Pinta-anturin tekniset tiedot: - Aikavakio - Johdon

Lisätiedot

Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili

Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili Termostaattiset patteriventtiilit TRV-2, TRV-2S Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING AVANTAGE Tämä erittäin monipuolinen

Lisätiedot

max +260 C / min -40 C EN Type B, PN 25 PN 16 ja PN 10, ANSI CLASS 150, GOST Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset.

max +260 C / min -40 C EN Type B, PN 25 PN 16 ja PN 10, ANSI CLASS 150, GOST Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. hiiliterästä 315 -sarja C ont R o L Kuvaus Versio 23-07-2015 Laipallista läppäventtiiliä käytetään kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoissa sekä teollisuudessa. Venttiili soveltuu sekä sulku- että säätötehtäviin.

Lisätiedot

PNEUMAATTINEN SYLINTERITOIMILAITE, B1-SARJA

PNEUMAATTINEN SYLINTERITOIMILAITE, B1-SARJA PNEUMAATTINEN SYLINTERITOIMILAITE, B1-SARJA Metson Neles pneumaattinen B1-sarjan mäntätoimilaite on suunniteltu käytettäväksi vaativissa säätö- ja sulkusovelluksissakin, joista B1C on kaksitoiminen ja

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne)

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) Operation WAFER tyyppi haponkestävää terästä 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

SATRON VG painelähetin sakkautuville väliaineille

SATRON VG painelähetin sakkautuville väliaineille M, revisio Satron VG painelähetin kuuluu Vlähetinperheeseen, jonka lähettimissä yhdistyvät sekä analogisten että Smartlähettimien ominaisuudet. Satron VG painelähetin on kaksijohdinlähetin (W), joka soveltuu

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Tekninen esite Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Turvatoiminnolla

Lisätiedot

NELES ND9000 ÄLYKÄS VENTTIILIOHJAIN

NELES ND9000 ÄLYKÄS VENTTIILIOHJAIN NELES ND9000 ÄLYKÄS VENTTIILIOHJAIN Suorituskyvyltään ylivoimainen Neles ND9000 on älykäs venttiiliohjain, joka sopii kaikkiin säätöventtiilien toimilaitteisiin ja kaikille teollisuudenaloille. Sen ainutlaatuinen

Lisätiedot

Kylmäaineventtiilit PN 40

Kylmäaineventtiilit PN 40 7 venttiilit PN 0 turvakylmäaineita varten MFB LX Moduloivat säätöventtiilit, joilla säädetään kuumakaasusovelluksia jäähdytyskoneiden tehon säätöä varten Hermeettisesti tiivis ulospäin Käyttöjännite VAC

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

NAMUR-suuntaventtiilit, sarja NA

NAMUR-suuntaventtiilit, sarja NA NAMUR-suuntaventtiilit, sarja NA Pneumaattinen tai sähköpneumaattinen ohjaus 3/2-, 5/2- ja 5/3-tie Liitännät G1/4 Tekniset tiedot venttiilimallit 3/2-, 5/2- ja 5/3-tie/asento rakenne servo-ohjattu luistiventtiili

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Venttiilien pikavalintaopas 2-tie magneettiventtiilit (2/2) Vesijohtoverkoston paine-erolle

Venttiilien pikavalintaopas 2-tie magneettiventtiilit (2/2) Vesijohtoverkoston paine-erolle 5 Venttiilien pikavalintaopas 2-tie magneettiventtiilit (2/2) Vesijohtoverkoston paine-erolle 3-tie magneettiventtiilit (3/2) 5-tie magneettiventtiilit (5/2) Namur magneettiventtiilit, 3/2-5/2 Letkumagneettiventtiilit

Lisätiedot

Koodiavain. KOKO 6 20 mm

Koodiavain. KOKO 6 20 mm Sähköohjatut venttiilit Ympäristön lämpötila: -20... +0 C Väliaineen lämpötila: maks. +0 C Väliaine: 0 ì m suodatettu ilma ja neutraalit kaasut, Väliaine: voitelulla tai ilman Rakenne: karaventtiili Runko:

Lisätiedot

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN 5/9/FI/9 Ilmamääräsäätimet vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 010 820 1100 Faksi 010 820 1101 Sinikellonkuja 4 sähköposti teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi

Lisätiedot

ÄLYKÄS VENTTIILIOHJAIN. ND9100P Rev. 2.2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

ÄLYKÄS VENTTIILIOHJAIN. ND9100P Rev. 2.2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet ÄLYKÄS VENTTIILIOHJAIN ND9100P Rev. 2.2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 7 ND91P 70 fi 12/2009 2 7 ND91P 70 fi Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO ND9000-TUOTEPERHEEN LAITTEISTA... 3 1.1 Tärkeimmät ominaisuudet...

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio Operation V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 15-04-2015 HÖGFORS V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen

Lisätiedot

ÄLYKÄS VENTTIILIOHJAIN. ND9200H Rev. 2.2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

ÄLYKÄS VENTTIILIOHJAIN. ND9200H Rev. 2.2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet ÄLYKÄS VENTTIILIOHJAIN ND9200H Rev. 2.2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 7 ND92H 70 fi 12/2009 2 7 ND92H 70 fi Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO ND9000-TUOTEPERHEEN LAITTEISTA... 3 1.1 Tärkeimmät ominaisuudet...

Lisätiedot

NELES ROTARYGLOBE SÄÄTÖVENTTIILI, SARJA ZX

NELES ROTARYGLOBE SÄÄTÖVENTTIILI, SARJA ZX NELES ROTARYGLOBE SÄÄTÖVENTTIILI, SARJA ZX Metson Neles RotaryGlobe säätöventtiili on suunniteltu säätämään erilaisia prosessiväliaineita kuten nesteitä, kaasuja ja höyryjä. Venttiilin luotettava ja vankka

Lisätiedot

RAJAKYTKIMET Neles SolaR

RAJAKYTKIMET Neles SolaR RAJAKYTKIMET Neles SolaR Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 7 SOL 70 fi Painos 9/04 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Ohjeen kattavuus... 3 1.2 Merkinnät... 3 1.3 Tekniset tiedot... 3 1.4 CE-merkintä...

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet Sivu 1 / 6 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä käytettävien Frese OPTIMA Compact -venttiilien ohjaukseen joko suhteellisesti (0-10V), 3-pistemoduloinnilla tai On/Off-kytkimellä.

Lisätiedot

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW Asennus-, huolto- ja käyttöohje 6 B 70 fi 4/2015 2 6 B 20 fi Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Osat ja liittimet...3 2 VAROTOIMENPITEET... 4 3 ASENNUS

Lisätiedot

METALLITIIVISTEINEN NELDISC LÄPPÄVENTTIILI, SARJA L12

METALLITIIVISTEINEN NELDISC LÄPPÄVENTTIILI, SARJA L12 2 L12 20 Painos 4/99 METALLITIIISTEINEN NELDISC LÄPPÄENTTIILI, SARJA L12 KOOT JA PAINELUOKAT Kokoalue DN 80-600. Paineluokat PN 10, 16, 25 ja ANSI 150. OMINAISUUDET Kolmannen sukupolven metallitiivisteinen

Lisätiedot

SYLINTERIT JA TOIMILAITTEET

SYLINTERIT JA TOIMILAITTEET AISI-PNEUMATIIKKA SYLINTERIT JA TOIMILAITTEET AISI-sylinterien valikoima sisältää standardien mukaisten sylinterien lisäksi asiakaskohtaisia erikoismalleja. Materiaaleina AISI316 tai AISI304, tiivisteet

Lisätiedot

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Mittauspisteiden sijainti ALB-kilven sijainti Laskentapaineet Yleisesti jarruhidastuvuusmittauksissa käytettävät laskentapaineet ovat VOLVO

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Pneumaattinen toimilaite Malli 3277. Kuva 1 toimilaite malli 3277 Kuva 2 toimilaite malli 3277-5. Asennus- ja käyttöohjeet EB 8311 FI

Pneumaattinen toimilaite Malli 3277. Kuva 1 toimilaite malli 3277 Kuva 2 toimilaite malli 3277-5. Asennus- ja käyttöohjeet EB 8311 FI Pneumaattinen toimilaite Malli 32 Kuva 1 toimilaite malli 32 Kuva 2 toimilaite malli 32-5 Asennus- ja käyttöohjeet EB 8311 FI Painos Heinäkuu 200 Rakenne ja toimintatapa 1. Rakenne ja toimin Pneumaattinen

Lisätiedot

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten 904 Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten QBE620-P Paineanturi ylipaineen mittaukseen LVIS-sovelluksissa, joissa käytetään väliaineena nesteitä tai kaasuja Pietsoresistiivinen mittausjärjestelmä Lähtöviesti

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset toimilaitteet

Sähkökäyttöiset toimilaitteet 863 Sähkökäyttöiset toimilaitteet vyöhykeventtiileille käyttöjännite 230 VAC 2-piste-ohjausviesti käyttöjännite 24 VAC 2-piste-ohjausviesti Jousipalautus Ajoaika 40 s Säätövoima 105 N Asennetaan sisäkierremutterin

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40 Operation WAFER tyyppi hiiliterästä 311 (310-312) sarjat PN40 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku-

Lisätiedot

Tekninen kuvaus. Termostaattinen patteriventtiili Käyttökohteet: Lämmitys ja jäähdytysverkostot

Tekninen kuvaus. Termostaattinen patteriventtiili Käyttökohteet: Lämmitys ja jäähdytysverkostot TOUR & ANERSSON AB QUAITY AN ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP TERMORETT TRV-2 1-5-5 FI Termostaattinen patteriventtiili 2002.03 Tekninen kuvaus Käyttökohteet:

Lisätiedot

TOIMILAITTEET ELOMATIC E/P-sarja

TOIMILAITTEET ELOMATIC E/P-sarja ELOMATIC E/Psarja 0EME/PFIN/ TUOTEKUVAUS Ominaisuudet Kaksitoiminen Jousipalautteinen * standardi Esarjan toimilaitteissa Painealue: Vääntömomentti: Paineilma: Käyttölämpötila: Voitelu: Rakenne: Kaksitoiminen

Lisätiedot

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite 5 00 kg ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite Jokaiselle oikea työskentelykorkeus ei turhaa kumartelua tai kurottamista. Portaaton nostonopeus

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-24. Lämpötilan säästö CO2-tason säätö

Huonesäädin STRA-24. Lämpötilan säästö CO2-tason säätö Huonesäädin STRA-24 Tärkeimmät ominaisuudet Lämpötilan säästö CO2-tason säätö Tekniset tiedot Näyttö Sisäinen lämpötila-anturi Tulot: ulkoinen huoneanturi, CO2-anturi, läsnäolotunnistin, kondenssianturi

Lisätiedot

Vexve AMV3 sekoitusventtiilin tyypilliset käyttösovellukset:

Vexve AMV3 sekoitusventtiilin tyypilliset käyttösovellukset: Sekoitusventtiilit Vexve AMV3 sekoitusventtiilin tyypilliset käyttösovellukset: AMV3 AMV3 AMV3 Kuva 01. Sekoitusventtiili lattia- tai radiaattori lämmityspiirissä Kuva 02. Vaihtoventtiili lämmitys- tai

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

Merkinanto- ja hälytyslaitteet

Merkinanto- ja hälytyslaitteet Merkinanto- ja hälytyslaitteet uudet tuotteet KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 2 9 Uudet tuotteet 645/844 Äänielementti valotorneille KombiSIGN 70 ja 71 Toistaa valinnaisia MP3-muotoisia äänitteitä (puhe/musiikki/ääni)

Lisätiedot

Toimintatiedot Virtausaine Kylmä ja lämmin vesi, glykolia enintään. 50% Paineluokka ps 1600 Sulkupaine ps 1400 Paine-ero pmax

Toimintatiedot Virtausaine Kylmä ja lämmin vesi, glykolia enintään. 50% Paineluokka ps 1600 Sulkupaine ps 1400 Paine-ero pmax Tekninen tuote-esite R3..xx-S.. Suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön Ilmakuplatiivis ( - ) Yleiskuvaus Tyyppi kvs [ m3/h]

Lisätiedot

Datalehti. Nivocap Kapasitiivinen pinnankorkeuden mittalaite. www.labkotec.fi. www.labkonet.com CHR-200 CAF-110 CTR-300 CFR-100 CTK-200

Datalehti. Nivocap Kapasitiivinen pinnankorkeuden mittalaite. www.labkotec.fi. www.labkonet.com CHR-200 CAF-110 CTR-300 CFR-100 CTK-200 9/2015 Datalehti Document nr. DOC001184 Kapasitiivinen pinnankorkeuden mittalaite 2-johdin kapasitiiviset pinnankorkeuden mittalaitteet soveltuvat erinomaisesti johtaville tai johtamattomille nesteille.

Lisätiedot

Luento 10. Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit. BK60A0100 Hydraulitekniikka

Luento 10. Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit. BK60A0100 Hydraulitekniikka Luento 10 Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit BK60A0100 Hydraulitekniikka 1 Yleistä Toimilaitteen liikenopeus määräytyy sen syrjäytystilavuuden ja sille tuotavan

Lisätiedot

Messinkirunkoiset huoltolaitteet Sarjat BB3 & RB3. Luettelo 9CW-CC-270

Messinkirunkoiset huoltolaitteet Sarjat BB3 & RB3. Luettelo 9CW-CC-270 runkoiset huoltolaitteet Sarjat BB & RB Luettelo 9W--7 Luettelo 9W--7 RB sarjan paineensäätimet Koodiavain RB sarjan paineensäätimille R B F G HUOM: Vakiomalleissa käytetään säätönuppina muovista pikalukitusta

Lisätiedot

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite Anturit Paineanturit Luetteloesite 2 Anturit Paineanturit Painesensori, Työpaine: -1-10 bar elektroninen Sähk. liitäntä: Pistoke, M8x1, 4-napainen Paineilmaliitäntä: Laippa ja O-rengas, Ø 1,2x1 Jossa pietsoresistiivinen

Lisätiedot

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Yleista Sorptioroottorin jäähdytyskoneiston jäähdytystehontarvetta alentava vaikutus on erittän merkittävää

Lisätiedot