Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2008"

Transkriptio

1 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa /2009 TIETOA JA TILASTOJA -RAPORTTI

2 IRMA GARAM MIRA JORTIKKA PIRJO ZIRRA ISBN ISSN /2009 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

3 Sisällys 1 Lukijalle 3 2 Yhteenveto: korkeakoulujen kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus vuonna Pitkäkestoinen (yli 3 kk) opiskelijaliikkuvuus Liikkuvuuden kehitys Opiskelijaliikkuvuuden tasapaino Vaihto-opiskelu ja harjoittelu Liikkuvat opiskelijat suhteessa uusiin opiskelijoihin Opiskelijaliikkuvuus koulutusaloittain Opiskelijaliikkuvuus alueittain Liikkuvuus sukupuolen mukaan Liikkuvuus opintoasteen ja koulutuksen tyypin mukaan Yhteistyömaat ja -alueet Liikkuvuusjärjestelyt Liikkuvuusjakson kesto 29 4 Lyhytkestoinen opiskelijaliikkuvuus (alle 3 kk) yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 30 5 Opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus ammattikorkeakouluissa 32 2

4 1 Lukijalle Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on kerännyt tietoja yliopistojen kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta vuodesta 1997 ja koko korkeakoulusektorilta vuodesta 1998 lähtien. CIMOn tiedonkeruun lähtökohtana on, että opiskelija suorittaa opiskelun tai harjoittelun muodossa osan tutkinnostaan mutta ei koko tutkintoa ulkomailla. Yliopistoilta on kerätty tieto nk. pitkäkestoisesta eli vähintään 3 kuukauden mittaisesta opiskelijaliikkuvuudesta. Ammattikorkeakouluilta on tämän lisäksi kerätty tietoja myös lyhytkestoisesta opiskelijaliikkuvuudesta eli vähintään viikon mutta alle 3 kuukauden mittaisista jaksoista sekä opiskelijoiden että opettajien ja asiantuntijoiden kansainvälisestä liikkuvuudesta. Tässä raportissa tarkastelu kohdistuu ensisijaisesti korkeakoulujen pitkäkestoiseen opiskelijaliikkuvuuteen. Tavoitteena on, että raportti antaa korkeakouluille, opetushallinnolle sekä muille kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta kiinnostuneille hyvän käsityksen liikkuvuuden nykytilanteesta ja trendistä. Tiedonkeruuseen kuuluu liikkuvuustietojen siirtäminen opetusministeriön ylläpitämiin KOTAja AMKOTA-tietokantoihin. Kansainvälinen liikkuvuus on yksi korkeakoulujen tuloksellisuuden mittareista, ja tiedonkeruun tuloksia hyödynnetään opetusministeriön ja korkeakoulujen välisissä tulosneuvotteluissa. Tuloksellisuustavoitteiden asettaminen vaihto-opiskelijamäärille kuvastaa hyvin opiskelijaliikkuvuuden merkittävää asemaa koko suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälistämisessä. EVTEK ja Stadia yhdistyivät Metropoliaksi sekä Svenska yrkeshögskolan ja Yrkeshögskolan Sydväst Noviaksi Käsillä oleva raportti kattaa koko kalenterivuoden Alkuvuoden liikkuvuustiedot on lisätty yhdistettyjen ammattikorkeakoulujen lukuihin. CIMO julkaisee tiedonkeruun tulokset vuosittain Tietoa ja tilastoja -raporttisarjassa nimellä Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Raportti on saatavilla pdfversiona osoitteessa Julkaisut ja tilastot Tilastot. Tämän lisäksi aineistosta toimitetaan tiivistetty tietopaketti, joka julkaistaan sekä painettuna että pdf-muotoisena osana Faktaa. Tietoa ja tilastoja -sarjaa. Tiedonkeruuseen osallistuu lukuisia henkilöitä korkeakoulujen kansainvälisten asioiden yksiköissä ja opiskelijapalveluissa/rekistereissä. Lämmin kiitos heille kaikille! 3

5 2 Yhteenveto: korkeakoulujen kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus vuonna 2008 Kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden trendi lähti ulkomaille 8667 ja saapui 8843 opiskelijaa. ulkomaille lähtevistä opiskelijoista 2073 (24 %) meni työharjoitteluun, tulevista 235 (3%). Sekä lähtevien että saapuvien määrä kasvoi vuoteen 2007 verrattuna runsaalla 400 opiskelijalla eli yli 5 prosentilla saapuvat lähtevät Suhteellinen aktiivisuus kansainvälisessä liikkuvuudessa Liikkuvia suomalaisopiskelijoita on 17 % uusien opiskelijoiden määrästä eli noin joka kuudes korkeakouluopiskelija lähtee ulkomaille vaihtoon. Yliopistot ovat ammattikorkeakouluja aktiivisempia lähettämään ja vastaanottamaan vaihto-opiskelijoita Liikkuvuus suhteessa uusien opiskelijoiden määrään, % Liikkuvuus suhteessa uusien opiskelijoiden määrään, % Kaikki yhteensä 16,6 16,9 Yliopistot 23,9 27,2 Ammattikorkeakoulut 12,2 10,7 4

6 Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus koulutusaloittain Alat, joilla liikkuvuus aktiivisinta suhteessa uusiin opiskelijoihin (yliopistot) Kuvataide Oikeustiede Kauppatiede Maatalous-metsätiede Hammaslääketiede Oikeustiede Alat, joilla liikkuvuus aktiivisinta suhteessa uusiin opiskelijoihin (ammattikorkeakoulut) Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Kulttuuriala sekä Liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden ja hallinnon ala Kulttuuriala Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus alueittain Etelä- ja Länsi-Suomen korkeakoulut ovat aktiivisimpia lähettämään opiskelijoita ulkomaille Pohjois-Suomen korkeakoulut ovat aktiivisimpia vastaanottamaan opiskelijoita ulkomailta Yhteistyömaat ja -alueet Vaihto-opiskelun yleisimmät kohde- ja lähtömaat Espanja Saksa Britannia Ruotsi Yhdysvallat Saksa Ranska Espanja Puola Italia ulkomaille lähtevistä opiskelijoista 68 % menee Eurooppaan ja ulkomailta tulevista 84 % tulee Euroopasta. Euroopan osuus opiskelijaliikkuvuuden kohdealueena on laskenut, Aasian kasvanut Eurooppa 2007 Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Väli- ja Etelä-Amerikka Oseania Tuntematon % 5

7 Liikkuvuusjärjestelyt Yleisimmät liikkuvuusjärjestelyt Erasmus (50 %) Korkeakoulun omat sopimukset (22 %) Itse hankittu vaihtokohde (free mover) (10 %) Erasmus (76 %) Korkeakoulun omat sopimukset (13 %) Itse hankittu vaihtokohde (free mover) (3 %) Erasmus on yleisin liikkuvuusjärjestely myös kansainvälisessä harjoittelussa ja. 6

8 3 Pitkäkestoinen (yli 3 kk) opiskelijaliikkuvuus Pitkäkestoiseksi liikkuvuusjaksoksi katsotaan tässä vähintään kolmen kuukauden mittaiset opiskelu- ja harjoittelujaksot ulkomailla. Lyhytkestoisia ulkomaanjaksoja (alle 3 kuukautta, mutta yli viikko) käsitellään tämän raportin luvussa 4. Vuonna 2008 lähti ulkomaille yhteensä 8667 korkeakouluopiskelijaa vähintään 3 kuukauden mittaiselle jaksolle. Vastaavasti saapui 8843 ulkomaista opiskelijaa. Sekä lähtevien että saapuvien opiskelijoiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulusektorilla (taulukko 1) Muutos % Muutos % Kaikki yhteensä , ,1 Yliopistot yhteensä , ,2 Helsingin yliopisto , ,5 Jyväskylän yliopisto , ,1 Oulun yliopisto , ,6 Joensuun yliopisto , ,1 Kuopion yliopisto , ,0 Turun yliopisto , ,4 Tampereen yliopisto , ,8 Åbo Akademi , ,1 Vaasan yliopisto , ,0 Lapin yliopisto , ,2 Teknillinen korkeakoulu , ,5 Tampereen teknillinen yliopisto , ,9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto , ,2 Helsingin kauppakorkeakoulu , ,5 Svenska handelshögskolan , ,8 Turun kauppakorkeakoulu , ,4 Taideteollinen korkeakoulu , ,2 Sibelius-Akatemia , ,2 Teatterikorkeakoulu , ,0 Kuvataideakatemia , ,4 7

9 Muutos % Muutos % Ammattikorkeakoulut yhteensä , ,1 Arcada Nylands Svenska Yrkeshögskola , ,2 Diakonia-ammattikorkeakoulu , ,4 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu , ,8 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu , ,5 Humanistinen ammattikorkeakoulu , ,2 Hämeen ammattikorkeakoulu , ,3 Jyväskylän ammattikorkeakoulu , ,9 Kajaanin ammattikorkeakoulu , ,4 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu , ,4 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu , ,0 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu , ,7 Lahden ammattikorkeakoulu , ,1 Laurea-ammattikorkeakoulu , ,4 Metropolia ammattikorkeakoulu , ,2 Mikkelin ammattikorkeakoulu , ,6 Oulun seudun ammattikorkeakoulu , ,1 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu , ,8 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu , ,7 Rovaniemen ammattikorkeakoulu , ,3 Satakunnan ammattikorkeakoulu , ,0 Savonia ammattikorkeakoulu , ,7 Seinäjoen ammattikorkeakoulu , ,0 Tampereen ammattikorkeakoulu , ,5 Turun ammattikorkeakoulu , ,2 Vaasan ammattikorkeakoulu , ,0 Yrkeshögskolan Novia , ,5 Taulukko 1. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys korkeakouluittain

10 3.1 Liikkuvuuden kehitys saapuvien määrä on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla. Vuosi 2008 oli jo toinen vuosi, kun saapui enemmän vaihto-opiskelijoita kuin lähti ulkomaille. ulkomaille suuntautuva liikkuvuus ei ole kasvanut yhtä systemaattisesti. Vuonna 2007 lähtevien määrä laski selvästi edellisvuoteen verrattuna.viime vuoden kasvu kertoo kuitenkin sen, että kyse oli vain yksittäisestä notkahduksesta, ei pysyvämmästä trendistä saapuvat lähtevät Kuvio 1. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys Taulukossa 2 on kehitys eritelty ammattikorkeakoulu- ja yliopistosektorin välillä. saapuvien opiskelijoiden määrä on kasvanut tasaisesti kummallakin sektorilla. lähtevien Lähtevät Saapuvat Vuosi YO AMK Yhteensä YO AMK Yhteensä Taulukko 2. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys

11 määrä on vaihdellut yliopisto- ja ammattikorkeakoulusektorilla eriaikaisesti: yliopistoissa oli laskua 2000-luvun alussa, ammattikorkeakouluissa muutama vuosi myöhemmin. Vuonna 2007 lähtevien määrä väheni kummallakin sektorilla. 3.2 Opiskelijaliikkuvuuden tasapaino Liikkuvuuden tasapainolla tarkoitetaan tulleiden opiskelijoiden prosentuaalista osuutta lähteneistä. Kun lähteneitä ja saapuneita on yhtä paljon, suhde on sata. Vuosi 2008 oli toinen vuosi kun tuli kaiken kaikkiaan hieman enemmän opiskelijoita kuin täältä lähti. Taulukossa 3 tarkastellaan liikkuvuuden tasapainoa sektoreittain ja korkeakouluittain. Vertailun vuoksi rinnalle on otettu myös vuoden 2007 suhdeluku. Yliopistosektorille tulee enemmän opiskelijoita ulkomailta kuin täältä lähtee. Ammattikorkeakoulusektorilla lähteviä opiskelijoita on enemmän. Korkeakoulukohtainen liikkuvuuden tasapainon tarkastelu kertoo, mitkä korkeakoulut profiloituvat vaihto-opiskelijoita vastaanottavina tai lähettävinä oppilaitoksina. Yliopistosektorilla vaihto-opiskelijoita vastaanottaviksi profiloituvat vahvimmin Taideteollinen korkeakoulu, Kuvataideakatemia, Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto ja Lapin yliopisto. Ammattikorkeakouluista vahvimmin vaihto-opiskelijoita vastaanottaviksi profiloituvat Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Arcada Suhde: saapuneet / lähteneet 2008 Suhde: saapuneet / lähteneet 2007 Kaikki yhteensä ,0 102,2 Yliopistot yhteensä ,0 111,5 Helsingin yliopisto ,5 106,5 Jyväskylän yliopisto ,4 77,0 Oulun yliopisto ,2 161,9 Joensuun yliopisto ,3 105,1 Kuopion yliopisto ,4 140,7 Turun yliopisto ,5 78,5 Tampereen yliopisto ,7 111,5 Åbo Akademi ,1 120,8 Vaasan yliopisto ,9 89,1 Lapin yliopisto ,0 156,9 Teknillinen korkeakoulu ,7 111,9 10

12 Suhde: saapuneet / lähteneet 2008 Suhde: saapuneet / lähteneet 2007 Tampereen teknillinen yliopisto ,9 190,1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ,9 112,2 Helsingin kauppakorkeakoulu ,3 87,7 Svenska handelshögskolan ,7 76,8 Turun kauppakorkeakoulu ,7 100,8 Taideteollinen korkeakoulu ,2 200,0 Sibelius-Akatemia ,4 132,7 Teatterikorkeakoulu ,9 81,8 Kuvataideakatemia ,5 164,3 Ammattikorkeakoulut yhteensä ,0 91,2 Arcada - Nylands Svenska Yrkeshögskola ,0 158,7 Diakonia-ammattikorkeakoulu ,3 30,6 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu ,8 57,9 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ,4 76,7 Humanistinen ammattikorkeakoulu ,3 69,0 Hämeen ammattikorkeakoulu ,9 82,3 Jyväskylän ammattikorkeakoulu ,6 118,5 Kajaanin ammattikorkeakoulu ,1 212,1 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ,6 121,1 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ,1 88,8 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ,7 93,8 Lahden ammattikorkeakoulu ,6 86,2 Laurea-ammattikorkeakoulu ,4 140,6 Metropolia ammattikorkeakoulu ,1 85,3 Mikkelin ammattikorkeakoulu ,7 165,8 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ,1 146,1 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu ,0 102,7 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ,8 86,4 Rovaniemen ammattikorkeakoulu ,5 91,3 Satakunnan ammattikorkeakoulu ,7 74,9 Savonia ammattikorkeakoulu ,5 104,3 Seinäjoen ammattikorkeakoulu ,8 102,0 Tampereen ammattikorkeakoulu ,3 80,5 Turun ammattikorkeakoulu ,6 78,7 Vaasan ammattikorkeakoulu ,5 50,0 Yrkeshögskolan Novia ,4 45,5 Taulukko 3. Liikkuvuuden tasapaino korkeakouluittain 2008 ja

13 3.3 Vaihto-opiskelu ja harjoittelu Yliopistoilta kerättiin vuoden 2008 tietojen yhteydessä ensimmäistä kertaa erikseen tiedot vaihto-opiskelusta ja kansainvälisestä harjoittelusta. Ammattikorkeakouluissa tämä tieto on kerätty jo useamman vuoden ajan. Tiedot korkeakoulujen vaihto-opiskelu- ja harjoittelumääristä on koottu taulukkoon 4. Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus painottuu vahvasti vaihto-opiskeluun; erityisesti näin on yliopistoissa ja ulkomailta suuntautuvassa liikkuvuudessa. ulkomaille suuntautuvasta kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta 76 prosenttia oli sisällöltään vaihtoopiskelua (yo 87 %, amk 63 %). Ulkomailta suuntautuvasta opiskelijaliikkuvuudesta peräti 97 prosenttia oli vaihto-opiskelua (yo 99 %, amk 94 %). Vaihto-opiskelu Harjoittelu Lähtevät Saapuvat Lähtevät Saapuvat Kaikki yhteensä Yliopistot yhteensä Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto Oulun yliopisto Joensuun yliopisto Kuopion yliopisto Turun yliopisto Tampereen yliopisto Åbo Akademi Vaasan yliopisto Lapin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Helsingin kauppakorkeakoulu Svenska handelshögskolan Turun kauppakorkeakoulu Taideteollinen korkeakoulu Sibelius-Akatemia Teatterikorkeakoulu Kuvataideakatemia Ammattikorkeakoulut yhteensä Arcada Nylands Svenska Yrkeshögskola Diakonia-ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu

14 Vaihto-opiskelu Harjoittelu Lähtevät Saapuvat Lähtevät Saapuvat Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Metropolia ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Rovaniemen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Savonia ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Novia Taulukko 4. Vaihto-opiskelu ja harjoittelu korkeakouluittain Liikkuvat opiskelijat suhteessa uusiin opiskelijoihin Kansainvälisen liikkuvuuden aktiivisuutta voi kuvata vertaamalla liikkuvien opiskelijoiden määrää tilastovuonna aloittaneiden opiskelijoiden määrään. Taulukossa 5 on sekä lähtevien että saapuvien opiskelijoiden määrä suhteutettu vuonna 2008 aloittaneiden opiskelijoiden määrään. Vuonna 2008 ulkomaille lähtevien opiskelijoiden osuus uusista opiskelijoista oli keskimäärin vajaat 17 prosenttia eli noin joka kuudes aloittava opiskelija suorittaa osan tutkinnostaan ulkomailla. Yliopistosektorilla suhdeluku oli vajaat 24 prosenttia, ammattikorkeakoulusektorilla runsaat 12 prosenttia. Suomalaisopiskelijoiden liikkuvuusaktiivisuus on kasvanut vuodesta 2007, jolloin vastaava suhdeluku oli yliopistosektorilla 22,8 prosenttia ja ammattikorkeakoulusektorilla 11,7 prosenttia. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden osuus vuosittain aloittavasta opiskelijapopulaatiosta on niin ikään keskimäärin vajaat 17 prosenttia, yliopistosektorilla 27,2 ja ammattikorkeakoulusektorilla 10,7 prosenttia. Saapuvien kohdalla vuosi 2008 oli yliopistosektorilla edellisvuotta aktiivisempi, jolloin vastaava suhdeluku oli 25,4 prosenttia. Ammattikorkeakouluissa saapuvien osuus suhteessa aloittaviin opiskelijoihin oli sama kuin vuonna 2007 (10,7 %). 13

15 Uudet opiskelijat Liikkuvuus Liikkuvuus / uudet opiskelijat % Liikkuvuus Liikkuvuus / uudet opiskelijat % Kaikki yhteensä , ,9 Yliopistot yhteensä , ,2 Helsingin yliopisto , ,1 Jyväskylän yliopisto , ,2 Oulun yliopisto , ,1 Joensuun yliopisto , ,9 Kuopion yliopisto , ,8 Turun yliopisto , ,5 Tampereen yliopisto , ,7 Åbo Akademi , ,7 Vaasan yliopisto , ,8 Lapin yliopisto , ,9 Teknillinen korkeakoulu , ,4 Tampereen teknillinen yliopisto , ,1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto , ,0 Helsingin kauppakorkeakoulu , ,5 Svenska handelshögskolan , ,3 Turun kauppakorkeakoulu , ,2 Taideteollinen korkeakoulu , ,7 Sibelius-Akatemia , ,5 Teatterikorkeakoulu ,4 9 11,8 Kuvataideakatemia , ,2 Ammattikorkeakoulut yhteensä , ,7 Arcada Nylands Svenska Yrkeshögskola ,8 48 9,3 Diakonia-ammattikorkeakoulu ,6 20 2,4 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu , ,0 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu , ,2 Humanistinen ammattikorkeakoulu ,5 34 9,8 Hämeen ammattikorkeakoulu , ,0 Jyväskylän ammattikorkeakoulu , ,3 Kajaanin ammattikorkeakoulu , ,2 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ,9 60 8,1 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu , ,5 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu , ,5 Lahden ammattikorkeakoulu , ,8 Laurea-ammattikorkeakoulu , ,6 Metropolia ammattikorkeakoulu , ,1 Mikkelin ammattikorkeakoulu , ,2 Oulun seudun ammattikorkeakoulu , ,4 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu , ,8 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ,2 82 8,3 Rovaniemen ammattikorkeakoulu , ,4 Satakunnan ammattikorkeakoulu , ,6 Savonia ammattikorkeakoulu , ,7 Seinäjoen ammattikorkeakoulu , ,7 Tampereen ammattikorkeakoulu , ,0 Turun ammattikorkeakoulu , ,5 Vaasan ammattikorkeakoulu ,5 66 8,1 Yrkeshögskolan Novia ,3 39 5,0 Taulukko 5. Opiskelijaliikkuvuus suhteessa uusiin opiskelijoihin

16 3.5 Opiskelijaliikkuvuus koulutusaloittain Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen liikkuvuustilastoinnissa noudatetaan KOTA- ja AM- KOTA -tilastointien mukaisesti erilaisia koulutusalaluokituksia. Seuraavassa koulutusalakohtaiset tiedot esitetäänkin erikseen yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Taulukossa 6 tarkastellaan liikkuvuuden muutosta vuodesta 2007 koulutusaloittain. Yliopistoaloja, joilla ulkomaille suuntautuva liikkuvuus on kasvanut voimakkaimmin, ovat teologia, teatteri ja tanssi, terveystiede sekä hammaslääketiede. Ammattikorkeakouluissa voimakkaimmin ulkomaille suuntautuva liikkuvuutta ovat kasvattaneet humanistinen ala, luonnontieteet sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Nämä kaikki matkailu-, ravitsemisja talousalaa lukuun ottamatta ovat suhteellisen pieniä aloja, jolloin jo muutaman henkilön lisäys näkyy suurina prosentuaalisina muutoksina. suuntautuva liikkuvuus on yliopistoissa kasvanut suhteellisesti eniten humanistisella, yhteiskuntatieteiden sekä farmasian aloilla. Ammattikorkeakouluissa kasvua on eniten humanistisella ja luonnontieteiden aloilla Muutos % Muutos % Yliopistot yhteensä , ,2 Teologinen , ,4 Humanistinen , ,5 Taideteollinen , ,7 Musiikkiala , ,2 Teatteri- ja tanssiala , ,0 Kasvatustieteellinen , ,5 Liikuntatieteellinen , ,5 Yhteiskuntatieteellinen , ,4 Psykologia , ,7 Terveystieteet , ,5 Oikeustieteellinen , ,3 Kauppatieteellinen , ,5 Luonnontieteellinen , ,3 Maatalous-metsätieteellinen , ,1 15

17 Muutos % Muutos % Teknillistieteellinen , ,2 Lääketieteellinen , ,5 Hammaslääketieteellinen , ,9 Eläinlääketieteellinen , ,1 Farmasia , ,6 Kuvataideala , ,4 Tuntematon Ammattikorkeakoulut yhteensä , ,1 Humanistinen ja kasvatusala , ,3 Kulttuuriala , ,0 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala , ,1 Luonnontieteiden ala , ,3 Tekniikan ja liikenteen ala , ,9 Luonnonvara- ja ympäristöala , ,0 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala , ,1 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala , ,7 Tuntematon Taulukko 6. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys koulutusaloittain Taulukossa 7 on tarkasteltu liikkuvuuden tasapainoa eli saapuneiden prosentuaalista osuutta suhteessa lähteneisiin koulutusaloittain. Mikäli suhdeluku on yli sata, tulee alalle enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita kuin siltä lähtee ulkomaille, mikäli alle sata, on lähteviä opiskelijoita enemmän. Yliopistoaloista ulkomaalaisia opiskelijoita vastaanottavina profiloituvat vuonna 2008 erityisesti taideteollinen, luonnontieteellinen, maatalous-metsätieteellinen, teknillistieteellinen ala sekä lääketieteet. Yliopistoissa suomalaisopiskelijoita ulkomaille lähettäviä aloja ovat puolestaan teologia ja humanistinen ala. Ammattikorkeakoulusektorilla ainoastaan yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala vetää ulkomaalaisia selvästi enemmän kuin siltä lähtee suomalaisopiskelijoita. Selkeimmin suomalaisopiskelijoita lähettävinä erottuvat humanistinen ja kasvatusala sekä luonnontieteiden ala. 16

18 Suhde: tulleet / lähteneet Yliopistot yhteensä ,0 Teologinen ,9 Humanistinen ,9 Taideteollinen ,6 Musiikkiala ,6 Teatteri- ja tanssiala ,9 Kasvatustieteellinen ,4 Liikuntatieteellinen ,8 Yhteiskuntatieteellinen ,0 Psykologia ,7 Terveystieteet ,7 Oikeustieteellinen ,3 Kauppatieteellinen ,0 Luonnontieteellinen ,2 Maatalous-metsätieteellinen ,9 Teknillistieteellinen ,9 Lääketieteellinen ,0 Hammaslääketieteellinen ,0 Eläinlääketieteellinen ,0 Farmasia ,6 Kuvataideala ,7 Tuntematon 0 1 Ammattikorkeakoulut yhteensä ,0 Humanistinen ja kasvatusala ,2 Kulttuuriala ,4 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala ,8 Luonnontieteiden ala ,3 Tekniikan ja liikenteen ala ,2 Luonnonvara- ja ympäristöala ,8 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala ,4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala ,0 Taulukko 7. Opiskelijaliikkuvuuden tasapaino koulutusaloittain 2008 Taulukossa 8 on tarkasteltu opiskelijaliikkuvuuden aktiivisuutta suhteuttamalla liikkuvuusluvut uusien opiskelijoiden määrään. Yliopistosektorilla suhteellisesti eniten opiskelijoita lähtee vaihtoon oikeustieteen, kauppatieteen sekä kuvataiteen aloilla. Vastaavasti suhteellisesti eniten opiskelijoita saapuu taideteolliselle, oikeustieteelliselle, maatalous-metsätieteelliselle sekä hammaslääketieteen aloille. 17

19 Ammattikorkeakoulusektorilla aktiivisimpia ulkomaille suuntautuvassa liikkuvuudessa ovat kulttuuriala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Samat kaksi alaa ovat aktiivisimmat myös ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden vastaanottajina. Uudet opiskelijat Liikkuvuus Liikkuvuus / uudet opiskelijat Liikkuvuus Liikkuvuus / uudet opiskelijat Yliopistot yhteensä , ,2 Teologinen ,1 11 3,5 Humanistinen , ,6 Taideteollinen , ,5 Musiikkiala , ,5 Teatteri- ja tanssiala ,4 9 11,8 Kasvatustieteellinen , ,1 Liikuntatieteellinen , ,8 Yhteiskuntatieteellinen , ,5 Psykologia , ,2 Terveystieteet , ,9 Oikeustieteellinen , ,0 Kauppatieteellinen , ,9 Luonnontieteellinen , ,5 Maatalous-metsätieteellinen , ,1 Teknillistieteellinen , ,0 Lääketieteellinen , ,0 Hammaslääketieteellinen , ,5 Eläinlääketieteellinen , ,4 Farmasia , ,7 Kuvataideala , ,2 Tuntematon Ammattikorkeakoulut yhteensä , ,7 Humanistinen ja kasvatusala ,0 26 7,0 Kulttuuriala , ,0 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala , ,4 Luonnontieteiden ala ,3 41 2,7 Tekniikan ja liikenteen ala , ,4 Luonnonvara- ja ympäristöala , ,2 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala , ,9 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala , ,5 Taulukko 8. Opiskelijaliikkuvuus suhteessa uusiin opiskelijoihin koulutusaloittain

20 3.6 Opiskelijaliikkuvuus alueittain Taulukoissa 9 ja 10 tarkastellaan opiskelijaliikkuvuutta alueittain. Aluejaon pohjana on Suomen läänijako, josta Oulun ja Lapin läänit on yhdistetty yhdeksi luokaksi Pohjois-Suomi. Ahvenanmaa ei ole tarkastelussa mukana. Opiskelijat on sijoitettu eri alueille korkeakoulun hallinnollisen keskuksen sijaintikunnan mukaan 1. Yliopistot Uudet opiskelijat Liikkuvuus Suhde: liikkuvuus / uudet opiskelijat % Ammattikorkeakoulut Uudet opiskelijat Liikkuvuus Suhde: liikkuvuus / uudet opiskelijat % Etelä-Suomi , ,2 Länsi-Suomi , ,9 Itä-Suomi , ,2 Pohjois-Suomi , ,2 Yhteensä , ,2 Taulukko 9. Opiskelijaliikkuvuus ulkomaille alueittain 2008 Yliopistot Uudet opiskelijat Liikkuvuus Suhde: liikkuvuus / uudet opiskelijat % Ammattikorkeakoulut Uudet opiskelijat Liikkuvuus Suhde: liikkuvuus / uudet opiskelijat % Etelä-Suomi , ,0 Länsi-Suomi , ,5 Itä-Suomi , ,0 Pohjois-Suomi , ,9 Yhteensä , ,7 Taulukko 10. Opiskelijaliikkuvuus ulkomailta alueittain 2008 Sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulusektorilla ulkomaille suuntautuva liikkuvuus on aktiivisinta Etelä- ja Länsi-Suomessa. Ulkomailta suuntautuvassa liikkuvuudessa on Pohjois-Suomi aktiivisin. 1 Korkeakoulut alueittain: Etelä-Suomi. Yliopistot: Helsingin yo, Teknillinen korkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yo, Helsingin kauppakorkeakoulu, Svenska handelshögskolan, Taideteollinen korkeakoulu, Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu, Kuvataideakatemia. Ammattikorkeakoulut: Arcada, Diakonia, Etelä-Karjalan amk, Haaga Helia amk, Humanistinen amk, Hämeen amk, Kymenlaakson amk, Lahden amk, Laurea, Metropolia amk Länsi-Suomi. Yliopistot: Jyväskylän yo, Turun yo, Tampereen yo, Åbo Akademi, Vaasan yo, Tampereen teknillinen yo, Turun kauppakorkeakoulu. Ammatti-korkeakoulut: Jyväskylän amk, Keski-Pohjanmaan amk, Pirkanmaan amk, Satakunnan amk, Seinäjoen amk, Tampereen amk, Turun amk, Vaasan amk, Yh Novia. Itä-Suomi. Yliopistot: Joensuun yo, Kuopion yo. Ammattikorkeakoulut: Mikkelin amk, Savonia amk, Pohjois-Karjalan amk. Pohjois-Suomi. Yliopistot: Oulun yo, lapin yo. Ammattikorkeakoulut: Kajaanin amk, Kemi-Tornion amk, Oulun seudun amk, Rovaniemen amk. 19

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2014

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2014 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: ulkomaanjaksot

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: ulkomaanjaksot Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

CIMO PUBLICATIONS. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2004 IRMA GARAM, MIRA JORTIKKA JA PIRJO ZIRRA

CIMO PUBLICATIONS. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2004 IRMA GARAM, MIRA JORTIKKA JA PIRJO ZIRRA CIMO PUBLICATIONS IES RTS YSES TIONS GUES STUD REPO ANAL EVALUA CATALO Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2004 1 2005 IRMA GARAM, MIRA JORTIKKA JA PIRJO ZIRRA Kansainvälinen

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: tutkinto-opiskelu ulkomailla

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: tutkinto-opiskelu ulkomailla Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA?

MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA? FAKTAA EXPRESS 12/2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMERO 2/2014 MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA? Opettajien ja muun

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita N:o 667 1863 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia,

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen

Lisätiedot

Maantieteen laitoksen esittely. marraskuu 2012

Maantieteen laitoksen esittely. marraskuu 2012 Maantieteen laitoksen esittely marraskuu 2012 Oulun yliopisto Perustettu 1958 6 tiedekuntaa 16 000 opiskelijaa 2800 työntekijää Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Maailman pohjoisin maantieteen

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu 10.3.2016 Marica Lassus, Viestintäjohtaja, Wärtsilä Finland 1 TÄMÄ ON WÄRTSILÄ Keskeistä 2015 Tilauskertymä 4.932 milj. euroa, -3% Liikevaihto 5.029 milj. euroa, +5%

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen HINNAT, SOPIMUSASIAKKAAT Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit)

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Suomen matkatoimistoalan liitto ry Association of Finnish Travel Agents Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Ero toteutumassa 2012 2011 2012 /

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET JÄSENTIEDOTE TYÖMARKKINAT 10/2009 SK, MK 23.12.2009 1 (3) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Faktaa. Koulussa, yliopistossa, ulkomailla.

Faktaa. Koulussa, yliopistossa, ulkomailla. A 05 Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA Koulussa, yliopistossa, ulkomailla. Tilastoja yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen kansainvälisestä oppilas- ja opiskelijaliikkuvuudesta 04. Kansainvälisen

Lisätiedot

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä Päivärahat 2012 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä (euro) Työmatkan kestoaika yli 6 tuntia (osapäiväraha) 16,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 36,00

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Liite L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013 Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN MATKAKOHDEALUEET SUOMESTA VUOSINA 2014 ja 2013 perustuu SMALin vuositilastoon; lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2012

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2012 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

994-ulkomaanpuheluhinnasto

994-ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,28 *** Alankomaiden Antillit 599 1,65 Alaska 1907 0,28 Albania 355 0,43 Algeria 213 0,59 Amerikan Samoa 684 1,65 Andorra 376 0,43

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 3.3.215 Tilastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 214 1 Milj. euroa (vuoden 214 rahana) 9 8 7 6 5 4

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1.8.2015 FI L 206/69 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1338, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2015, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 % 1 Yrkeshögskolan Novia määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 1 Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

Analyysi korkeakoulutuksen opiskelijarahoituksesta Isossa-Britanniassa

Analyysi korkeakoulutuksen opiskelijarahoituksesta Isossa-Britanniassa Kv-tutkinto-opiskelijoiden koulutus voittoa tuottavaksi liiketoiminnaksi? Analyysi korkeakoulutuksen opiskelijarahoituksesta Isossa-Britanniassa Kv-kevätpäivät 2013 Paula.Merikko@csc.fi* *Esitys pohjautuu

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa).

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa). Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa). Ero toteumassa 2016/2015 EUROOPPA 2016 2015 % Koko Espanja yhteensä 235

Lisätiedot

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset Sopimusmaa Sopimus EFTA - Islanti ETA ( EUR- - Liechtenstein ETA ( EUR- - Norja ETA ( EUR- - Sveitsi Vapaakauppasopimus ( EUR- Albania

Lisätiedot

En Kyllä Otin En Kyllä Otin

En Kyllä Otin En Kyllä Otin Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) -------------- En Kyllä Otin En Kyllä Otin vain osan vain osan suositel- suositel-

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 167 00 opiskelijaa vuonna 013 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 167 00

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Asemointitilastot 25; Yhteinen osio, koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen n asemointitilastot 25 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Seuraavissa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) SMHV:n merkintöjä varten: Saapumispäivä Sivumäärä Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan SMHV:n lomake V. 3/04 EM 4 FI (vastaavuus: WIPOn

Lisätiedot

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan N:o 318 983 LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan 1) lemmikkieläinrehua täyssäilykkeenä, jonka valmistukseen on voitu käyttää suuririskisestä eläinjätteestä peräisin olevaa eläinproteiinia,

Lisätiedot

Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa

Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa ma 21.5.2012 klo. 14.45-15.30 Tarja Nousiainen CIMO tarja.nousiainen@cimo.fi p. 0295 338 609 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 % 1 Turun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2007 Luotu 01-Jun-2007 03:54 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

vähintään 80 C:n lämpötilan. D =kuumennuskäsittely, jonka aikana valmisteeseen käytetty liha kauttaaltaan saavuttaa

vähintään 80 C:n lämpötilan. D =kuumennuskäsittely, jonka aikana valmisteeseen käytetty liha kauttaaltaan saavuttaa 2014 N:o 741 LIITE 6 Merkkien selitykset: Käsittelyvaatimukset lueteltuina järjestyksessä tehokkaimmasta käsittelystä vähiten tehokkaaseen käsittelyyn: B = käsittely ilmatiiviissä säiliössä Fc-arvoon 3

Lisätiedot

liikkuvuutta, verkostoja ja hankkeita

liikkuvuutta, verkostoja ja hankkeita 2/2 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. NUMERO 2A/26 kotikansainvälistymistä, liikkuvuutta, verkostoja ja hankkeita Tilastoja aikuiskoulutuksen kansainvälistymisestä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2014

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2014 Yritykset 2016 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 201 Suomalaiset yritykset ulkomailla, lähes 900 tytäryhtiötä 121 maassa vuonna 201 Tilastokeskuksen tietojen mukaan suomalaiset yritykset harjoittivat

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN 2016-17 18.04.2016 PÄÄTÖS. Myöntöperuste 230 / vaihtokk. Muutos 15/16-16/17

ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN 2016-17 18.04.2016 PÄÄTÖS. Myöntöperuste 230 / vaihtokk. Muutos 15/16-16/17 ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) 230 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto yliopisto (Aalto korkeakoulusäätiö) 299 1 621 372 830 358 340 14 490 29604 Helsingin yliopisto 407 2 421 556 830 579 600-22

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 % 1 Lahden ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

0.3 jos valintana on 5 b) tai 5 c): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon,

0.3 jos valintana on 5 b) tai 5 c): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon, EUIPO täyttää: Saapumispäivä Sivumäärä 0 (välttämätön) Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan Tiedot EUIPO:ssa käytävää menettelyä varten 0.1 Kieli, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot