Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2008"

Transkriptio

1 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa /2009 TIETOA JA TILASTOJA -RAPORTTI

2 IRMA GARAM MIRA JORTIKKA PIRJO ZIRRA ISBN ISSN /2009 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

3 Sisällys 1 Lukijalle 3 2 Yhteenveto: korkeakoulujen kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus vuonna Pitkäkestoinen (yli 3 kk) opiskelijaliikkuvuus Liikkuvuuden kehitys Opiskelijaliikkuvuuden tasapaino Vaihto-opiskelu ja harjoittelu Liikkuvat opiskelijat suhteessa uusiin opiskelijoihin Opiskelijaliikkuvuus koulutusaloittain Opiskelijaliikkuvuus alueittain Liikkuvuus sukupuolen mukaan Liikkuvuus opintoasteen ja koulutuksen tyypin mukaan Yhteistyömaat ja -alueet Liikkuvuusjärjestelyt Liikkuvuusjakson kesto 29 4 Lyhytkestoinen opiskelijaliikkuvuus (alle 3 kk) yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 30 5 Opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus ammattikorkeakouluissa 32 2

4 1 Lukijalle Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on kerännyt tietoja yliopistojen kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta vuodesta 1997 ja koko korkeakoulusektorilta vuodesta 1998 lähtien. CIMOn tiedonkeruun lähtökohtana on, että opiskelija suorittaa opiskelun tai harjoittelun muodossa osan tutkinnostaan mutta ei koko tutkintoa ulkomailla. Yliopistoilta on kerätty tieto nk. pitkäkestoisesta eli vähintään 3 kuukauden mittaisesta opiskelijaliikkuvuudesta. Ammattikorkeakouluilta on tämän lisäksi kerätty tietoja myös lyhytkestoisesta opiskelijaliikkuvuudesta eli vähintään viikon mutta alle 3 kuukauden mittaisista jaksoista sekä opiskelijoiden että opettajien ja asiantuntijoiden kansainvälisestä liikkuvuudesta. Tässä raportissa tarkastelu kohdistuu ensisijaisesti korkeakoulujen pitkäkestoiseen opiskelijaliikkuvuuteen. Tavoitteena on, että raportti antaa korkeakouluille, opetushallinnolle sekä muille kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta kiinnostuneille hyvän käsityksen liikkuvuuden nykytilanteesta ja trendistä. Tiedonkeruuseen kuuluu liikkuvuustietojen siirtäminen opetusministeriön ylläpitämiin KOTAja AMKOTA-tietokantoihin. Kansainvälinen liikkuvuus on yksi korkeakoulujen tuloksellisuuden mittareista, ja tiedonkeruun tuloksia hyödynnetään opetusministeriön ja korkeakoulujen välisissä tulosneuvotteluissa. Tuloksellisuustavoitteiden asettaminen vaihto-opiskelijamäärille kuvastaa hyvin opiskelijaliikkuvuuden merkittävää asemaa koko suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälistämisessä. EVTEK ja Stadia yhdistyivät Metropoliaksi sekä Svenska yrkeshögskolan ja Yrkeshögskolan Sydväst Noviaksi Käsillä oleva raportti kattaa koko kalenterivuoden Alkuvuoden liikkuvuustiedot on lisätty yhdistettyjen ammattikorkeakoulujen lukuihin. CIMO julkaisee tiedonkeruun tulokset vuosittain Tietoa ja tilastoja -raporttisarjassa nimellä Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Raportti on saatavilla pdfversiona osoitteessa Julkaisut ja tilastot Tilastot. Tämän lisäksi aineistosta toimitetaan tiivistetty tietopaketti, joka julkaistaan sekä painettuna että pdf-muotoisena osana Faktaa. Tietoa ja tilastoja -sarjaa. Tiedonkeruuseen osallistuu lukuisia henkilöitä korkeakoulujen kansainvälisten asioiden yksiköissä ja opiskelijapalveluissa/rekistereissä. Lämmin kiitos heille kaikille! 3

5 2 Yhteenveto: korkeakoulujen kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus vuonna 2008 Kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden trendi lähti ulkomaille 8667 ja saapui 8843 opiskelijaa. ulkomaille lähtevistä opiskelijoista 2073 (24 %) meni työharjoitteluun, tulevista 235 (3%). Sekä lähtevien että saapuvien määrä kasvoi vuoteen 2007 verrattuna runsaalla 400 opiskelijalla eli yli 5 prosentilla saapuvat lähtevät Suhteellinen aktiivisuus kansainvälisessä liikkuvuudessa Liikkuvia suomalaisopiskelijoita on 17 % uusien opiskelijoiden määrästä eli noin joka kuudes korkeakouluopiskelija lähtee ulkomaille vaihtoon. Yliopistot ovat ammattikorkeakouluja aktiivisempia lähettämään ja vastaanottamaan vaihto-opiskelijoita Liikkuvuus suhteessa uusien opiskelijoiden määrään, % Liikkuvuus suhteessa uusien opiskelijoiden määrään, % Kaikki yhteensä 16,6 16,9 Yliopistot 23,9 27,2 Ammattikorkeakoulut 12,2 10,7 4

6 Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus koulutusaloittain Alat, joilla liikkuvuus aktiivisinta suhteessa uusiin opiskelijoihin (yliopistot) Kuvataide Oikeustiede Kauppatiede Maatalous-metsätiede Hammaslääketiede Oikeustiede Alat, joilla liikkuvuus aktiivisinta suhteessa uusiin opiskelijoihin (ammattikorkeakoulut) Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Kulttuuriala sekä Liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden ja hallinnon ala Kulttuuriala Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus alueittain Etelä- ja Länsi-Suomen korkeakoulut ovat aktiivisimpia lähettämään opiskelijoita ulkomaille Pohjois-Suomen korkeakoulut ovat aktiivisimpia vastaanottamaan opiskelijoita ulkomailta Yhteistyömaat ja -alueet Vaihto-opiskelun yleisimmät kohde- ja lähtömaat Espanja Saksa Britannia Ruotsi Yhdysvallat Saksa Ranska Espanja Puola Italia ulkomaille lähtevistä opiskelijoista 68 % menee Eurooppaan ja ulkomailta tulevista 84 % tulee Euroopasta. Euroopan osuus opiskelijaliikkuvuuden kohdealueena on laskenut, Aasian kasvanut Eurooppa 2007 Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Väli- ja Etelä-Amerikka Oseania Tuntematon % 5

7 Liikkuvuusjärjestelyt Yleisimmät liikkuvuusjärjestelyt Erasmus (50 %) Korkeakoulun omat sopimukset (22 %) Itse hankittu vaihtokohde (free mover) (10 %) Erasmus (76 %) Korkeakoulun omat sopimukset (13 %) Itse hankittu vaihtokohde (free mover) (3 %) Erasmus on yleisin liikkuvuusjärjestely myös kansainvälisessä harjoittelussa ja. 6

8 3 Pitkäkestoinen (yli 3 kk) opiskelijaliikkuvuus Pitkäkestoiseksi liikkuvuusjaksoksi katsotaan tässä vähintään kolmen kuukauden mittaiset opiskelu- ja harjoittelujaksot ulkomailla. Lyhytkestoisia ulkomaanjaksoja (alle 3 kuukautta, mutta yli viikko) käsitellään tämän raportin luvussa 4. Vuonna 2008 lähti ulkomaille yhteensä 8667 korkeakouluopiskelijaa vähintään 3 kuukauden mittaiselle jaksolle. Vastaavasti saapui 8843 ulkomaista opiskelijaa. Sekä lähtevien että saapuvien opiskelijoiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulusektorilla (taulukko 1) Muutos % Muutos % Kaikki yhteensä , ,1 Yliopistot yhteensä , ,2 Helsingin yliopisto , ,5 Jyväskylän yliopisto , ,1 Oulun yliopisto , ,6 Joensuun yliopisto , ,1 Kuopion yliopisto , ,0 Turun yliopisto , ,4 Tampereen yliopisto , ,8 Åbo Akademi , ,1 Vaasan yliopisto , ,0 Lapin yliopisto , ,2 Teknillinen korkeakoulu , ,5 Tampereen teknillinen yliopisto , ,9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto , ,2 Helsingin kauppakorkeakoulu , ,5 Svenska handelshögskolan , ,8 Turun kauppakorkeakoulu , ,4 Taideteollinen korkeakoulu , ,2 Sibelius-Akatemia , ,2 Teatterikorkeakoulu , ,0 Kuvataideakatemia , ,4 7

9 Muutos % Muutos % Ammattikorkeakoulut yhteensä , ,1 Arcada Nylands Svenska Yrkeshögskola , ,2 Diakonia-ammattikorkeakoulu , ,4 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu , ,8 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu , ,5 Humanistinen ammattikorkeakoulu , ,2 Hämeen ammattikorkeakoulu , ,3 Jyväskylän ammattikorkeakoulu , ,9 Kajaanin ammattikorkeakoulu , ,4 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu , ,4 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu , ,0 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu , ,7 Lahden ammattikorkeakoulu , ,1 Laurea-ammattikorkeakoulu , ,4 Metropolia ammattikorkeakoulu , ,2 Mikkelin ammattikorkeakoulu , ,6 Oulun seudun ammattikorkeakoulu , ,1 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu , ,8 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu , ,7 Rovaniemen ammattikorkeakoulu , ,3 Satakunnan ammattikorkeakoulu , ,0 Savonia ammattikorkeakoulu , ,7 Seinäjoen ammattikorkeakoulu , ,0 Tampereen ammattikorkeakoulu , ,5 Turun ammattikorkeakoulu , ,2 Vaasan ammattikorkeakoulu , ,0 Yrkeshögskolan Novia , ,5 Taulukko 1. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys korkeakouluittain

10 3.1 Liikkuvuuden kehitys saapuvien määrä on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla. Vuosi 2008 oli jo toinen vuosi, kun saapui enemmän vaihto-opiskelijoita kuin lähti ulkomaille. ulkomaille suuntautuva liikkuvuus ei ole kasvanut yhtä systemaattisesti. Vuonna 2007 lähtevien määrä laski selvästi edellisvuoteen verrattuna.viime vuoden kasvu kertoo kuitenkin sen, että kyse oli vain yksittäisestä notkahduksesta, ei pysyvämmästä trendistä saapuvat lähtevät Kuvio 1. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys Taulukossa 2 on kehitys eritelty ammattikorkeakoulu- ja yliopistosektorin välillä. saapuvien opiskelijoiden määrä on kasvanut tasaisesti kummallakin sektorilla. lähtevien Lähtevät Saapuvat Vuosi YO AMK Yhteensä YO AMK Yhteensä Taulukko 2. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys

11 määrä on vaihdellut yliopisto- ja ammattikorkeakoulusektorilla eriaikaisesti: yliopistoissa oli laskua 2000-luvun alussa, ammattikorkeakouluissa muutama vuosi myöhemmin. Vuonna 2007 lähtevien määrä väheni kummallakin sektorilla. 3.2 Opiskelijaliikkuvuuden tasapaino Liikkuvuuden tasapainolla tarkoitetaan tulleiden opiskelijoiden prosentuaalista osuutta lähteneistä. Kun lähteneitä ja saapuneita on yhtä paljon, suhde on sata. Vuosi 2008 oli toinen vuosi kun tuli kaiken kaikkiaan hieman enemmän opiskelijoita kuin täältä lähti. Taulukossa 3 tarkastellaan liikkuvuuden tasapainoa sektoreittain ja korkeakouluittain. Vertailun vuoksi rinnalle on otettu myös vuoden 2007 suhdeluku. Yliopistosektorille tulee enemmän opiskelijoita ulkomailta kuin täältä lähtee. Ammattikorkeakoulusektorilla lähteviä opiskelijoita on enemmän. Korkeakoulukohtainen liikkuvuuden tasapainon tarkastelu kertoo, mitkä korkeakoulut profiloituvat vaihto-opiskelijoita vastaanottavina tai lähettävinä oppilaitoksina. Yliopistosektorilla vaihto-opiskelijoita vastaanottaviksi profiloituvat vahvimmin Taideteollinen korkeakoulu, Kuvataideakatemia, Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto ja Lapin yliopisto. Ammattikorkeakouluista vahvimmin vaihto-opiskelijoita vastaanottaviksi profiloituvat Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Arcada Suhde: saapuneet / lähteneet 2008 Suhde: saapuneet / lähteneet 2007 Kaikki yhteensä ,0 102,2 Yliopistot yhteensä ,0 111,5 Helsingin yliopisto ,5 106,5 Jyväskylän yliopisto ,4 77,0 Oulun yliopisto ,2 161,9 Joensuun yliopisto ,3 105,1 Kuopion yliopisto ,4 140,7 Turun yliopisto ,5 78,5 Tampereen yliopisto ,7 111,5 Åbo Akademi ,1 120,8 Vaasan yliopisto ,9 89,1 Lapin yliopisto ,0 156,9 Teknillinen korkeakoulu ,7 111,9 10

12 Suhde: saapuneet / lähteneet 2008 Suhde: saapuneet / lähteneet 2007 Tampereen teknillinen yliopisto ,9 190,1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ,9 112,2 Helsingin kauppakorkeakoulu ,3 87,7 Svenska handelshögskolan ,7 76,8 Turun kauppakorkeakoulu ,7 100,8 Taideteollinen korkeakoulu ,2 200,0 Sibelius-Akatemia ,4 132,7 Teatterikorkeakoulu ,9 81,8 Kuvataideakatemia ,5 164,3 Ammattikorkeakoulut yhteensä ,0 91,2 Arcada - Nylands Svenska Yrkeshögskola ,0 158,7 Diakonia-ammattikorkeakoulu ,3 30,6 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu ,8 57,9 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ,4 76,7 Humanistinen ammattikorkeakoulu ,3 69,0 Hämeen ammattikorkeakoulu ,9 82,3 Jyväskylän ammattikorkeakoulu ,6 118,5 Kajaanin ammattikorkeakoulu ,1 212,1 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ,6 121,1 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ,1 88,8 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ,7 93,8 Lahden ammattikorkeakoulu ,6 86,2 Laurea-ammattikorkeakoulu ,4 140,6 Metropolia ammattikorkeakoulu ,1 85,3 Mikkelin ammattikorkeakoulu ,7 165,8 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ,1 146,1 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu ,0 102,7 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ,8 86,4 Rovaniemen ammattikorkeakoulu ,5 91,3 Satakunnan ammattikorkeakoulu ,7 74,9 Savonia ammattikorkeakoulu ,5 104,3 Seinäjoen ammattikorkeakoulu ,8 102,0 Tampereen ammattikorkeakoulu ,3 80,5 Turun ammattikorkeakoulu ,6 78,7 Vaasan ammattikorkeakoulu ,5 50,0 Yrkeshögskolan Novia ,4 45,5 Taulukko 3. Liikkuvuuden tasapaino korkeakouluittain 2008 ja

13 3.3 Vaihto-opiskelu ja harjoittelu Yliopistoilta kerättiin vuoden 2008 tietojen yhteydessä ensimmäistä kertaa erikseen tiedot vaihto-opiskelusta ja kansainvälisestä harjoittelusta. Ammattikorkeakouluissa tämä tieto on kerätty jo useamman vuoden ajan. Tiedot korkeakoulujen vaihto-opiskelu- ja harjoittelumääristä on koottu taulukkoon 4. Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus painottuu vahvasti vaihto-opiskeluun; erityisesti näin on yliopistoissa ja ulkomailta suuntautuvassa liikkuvuudessa. ulkomaille suuntautuvasta kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta 76 prosenttia oli sisällöltään vaihtoopiskelua (yo 87 %, amk 63 %). Ulkomailta suuntautuvasta opiskelijaliikkuvuudesta peräti 97 prosenttia oli vaihto-opiskelua (yo 99 %, amk 94 %). Vaihto-opiskelu Harjoittelu Lähtevät Saapuvat Lähtevät Saapuvat Kaikki yhteensä Yliopistot yhteensä Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto Oulun yliopisto Joensuun yliopisto Kuopion yliopisto Turun yliopisto Tampereen yliopisto Åbo Akademi Vaasan yliopisto Lapin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Helsingin kauppakorkeakoulu Svenska handelshögskolan Turun kauppakorkeakoulu Taideteollinen korkeakoulu Sibelius-Akatemia Teatterikorkeakoulu Kuvataideakatemia Ammattikorkeakoulut yhteensä Arcada Nylands Svenska Yrkeshögskola Diakonia-ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu

14 Vaihto-opiskelu Harjoittelu Lähtevät Saapuvat Lähtevät Saapuvat Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Metropolia ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Rovaniemen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Savonia ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Novia Taulukko 4. Vaihto-opiskelu ja harjoittelu korkeakouluittain Liikkuvat opiskelijat suhteessa uusiin opiskelijoihin Kansainvälisen liikkuvuuden aktiivisuutta voi kuvata vertaamalla liikkuvien opiskelijoiden määrää tilastovuonna aloittaneiden opiskelijoiden määrään. Taulukossa 5 on sekä lähtevien että saapuvien opiskelijoiden määrä suhteutettu vuonna 2008 aloittaneiden opiskelijoiden määrään. Vuonna 2008 ulkomaille lähtevien opiskelijoiden osuus uusista opiskelijoista oli keskimäärin vajaat 17 prosenttia eli noin joka kuudes aloittava opiskelija suorittaa osan tutkinnostaan ulkomailla. Yliopistosektorilla suhdeluku oli vajaat 24 prosenttia, ammattikorkeakoulusektorilla runsaat 12 prosenttia. Suomalaisopiskelijoiden liikkuvuusaktiivisuus on kasvanut vuodesta 2007, jolloin vastaava suhdeluku oli yliopistosektorilla 22,8 prosenttia ja ammattikorkeakoulusektorilla 11,7 prosenttia. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden osuus vuosittain aloittavasta opiskelijapopulaatiosta on niin ikään keskimäärin vajaat 17 prosenttia, yliopistosektorilla 27,2 ja ammattikorkeakoulusektorilla 10,7 prosenttia. Saapuvien kohdalla vuosi 2008 oli yliopistosektorilla edellisvuotta aktiivisempi, jolloin vastaava suhdeluku oli 25,4 prosenttia. Ammattikorkeakouluissa saapuvien osuus suhteessa aloittaviin opiskelijoihin oli sama kuin vuonna 2007 (10,7 %). 13

15 Uudet opiskelijat Liikkuvuus Liikkuvuus / uudet opiskelijat % Liikkuvuus Liikkuvuus / uudet opiskelijat % Kaikki yhteensä , ,9 Yliopistot yhteensä , ,2 Helsingin yliopisto , ,1 Jyväskylän yliopisto , ,2 Oulun yliopisto , ,1 Joensuun yliopisto , ,9 Kuopion yliopisto , ,8 Turun yliopisto , ,5 Tampereen yliopisto , ,7 Åbo Akademi , ,7 Vaasan yliopisto , ,8 Lapin yliopisto , ,9 Teknillinen korkeakoulu , ,4 Tampereen teknillinen yliopisto , ,1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto , ,0 Helsingin kauppakorkeakoulu , ,5 Svenska handelshögskolan , ,3 Turun kauppakorkeakoulu , ,2 Taideteollinen korkeakoulu , ,7 Sibelius-Akatemia , ,5 Teatterikorkeakoulu ,4 9 11,8 Kuvataideakatemia , ,2 Ammattikorkeakoulut yhteensä , ,7 Arcada Nylands Svenska Yrkeshögskola ,8 48 9,3 Diakonia-ammattikorkeakoulu ,6 20 2,4 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu , ,0 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu , ,2 Humanistinen ammattikorkeakoulu ,5 34 9,8 Hämeen ammattikorkeakoulu , ,0 Jyväskylän ammattikorkeakoulu , ,3 Kajaanin ammattikorkeakoulu , ,2 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ,9 60 8,1 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu , ,5 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu , ,5 Lahden ammattikorkeakoulu , ,8 Laurea-ammattikorkeakoulu , ,6 Metropolia ammattikorkeakoulu , ,1 Mikkelin ammattikorkeakoulu , ,2 Oulun seudun ammattikorkeakoulu , ,4 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu , ,8 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ,2 82 8,3 Rovaniemen ammattikorkeakoulu , ,4 Satakunnan ammattikorkeakoulu , ,6 Savonia ammattikorkeakoulu , ,7 Seinäjoen ammattikorkeakoulu , ,7 Tampereen ammattikorkeakoulu , ,0 Turun ammattikorkeakoulu , ,5 Vaasan ammattikorkeakoulu ,5 66 8,1 Yrkeshögskolan Novia ,3 39 5,0 Taulukko 5. Opiskelijaliikkuvuus suhteessa uusiin opiskelijoihin

16 3.5 Opiskelijaliikkuvuus koulutusaloittain Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen liikkuvuustilastoinnissa noudatetaan KOTA- ja AM- KOTA -tilastointien mukaisesti erilaisia koulutusalaluokituksia. Seuraavassa koulutusalakohtaiset tiedot esitetäänkin erikseen yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Taulukossa 6 tarkastellaan liikkuvuuden muutosta vuodesta 2007 koulutusaloittain. Yliopistoaloja, joilla ulkomaille suuntautuva liikkuvuus on kasvanut voimakkaimmin, ovat teologia, teatteri ja tanssi, terveystiede sekä hammaslääketiede. Ammattikorkeakouluissa voimakkaimmin ulkomaille suuntautuva liikkuvuutta ovat kasvattaneet humanistinen ala, luonnontieteet sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Nämä kaikki matkailu-, ravitsemisja talousalaa lukuun ottamatta ovat suhteellisen pieniä aloja, jolloin jo muutaman henkilön lisäys näkyy suurina prosentuaalisina muutoksina. suuntautuva liikkuvuus on yliopistoissa kasvanut suhteellisesti eniten humanistisella, yhteiskuntatieteiden sekä farmasian aloilla. Ammattikorkeakouluissa kasvua on eniten humanistisella ja luonnontieteiden aloilla Muutos % Muutos % Yliopistot yhteensä , ,2 Teologinen , ,4 Humanistinen , ,5 Taideteollinen , ,7 Musiikkiala , ,2 Teatteri- ja tanssiala , ,0 Kasvatustieteellinen , ,5 Liikuntatieteellinen , ,5 Yhteiskuntatieteellinen , ,4 Psykologia , ,7 Terveystieteet , ,5 Oikeustieteellinen , ,3 Kauppatieteellinen , ,5 Luonnontieteellinen , ,3 Maatalous-metsätieteellinen , ,1 15

17 Muutos % Muutos % Teknillistieteellinen , ,2 Lääketieteellinen , ,5 Hammaslääketieteellinen , ,9 Eläinlääketieteellinen , ,1 Farmasia , ,6 Kuvataideala , ,4 Tuntematon Ammattikorkeakoulut yhteensä , ,1 Humanistinen ja kasvatusala , ,3 Kulttuuriala , ,0 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala , ,1 Luonnontieteiden ala , ,3 Tekniikan ja liikenteen ala , ,9 Luonnonvara- ja ympäristöala , ,0 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala , ,1 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala , ,7 Tuntematon Taulukko 6. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys koulutusaloittain Taulukossa 7 on tarkasteltu liikkuvuuden tasapainoa eli saapuneiden prosentuaalista osuutta suhteessa lähteneisiin koulutusaloittain. Mikäli suhdeluku on yli sata, tulee alalle enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita kuin siltä lähtee ulkomaille, mikäli alle sata, on lähteviä opiskelijoita enemmän. Yliopistoaloista ulkomaalaisia opiskelijoita vastaanottavina profiloituvat vuonna 2008 erityisesti taideteollinen, luonnontieteellinen, maatalous-metsätieteellinen, teknillistieteellinen ala sekä lääketieteet. Yliopistoissa suomalaisopiskelijoita ulkomaille lähettäviä aloja ovat puolestaan teologia ja humanistinen ala. Ammattikorkeakoulusektorilla ainoastaan yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala vetää ulkomaalaisia selvästi enemmän kuin siltä lähtee suomalaisopiskelijoita. Selkeimmin suomalaisopiskelijoita lähettävinä erottuvat humanistinen ja kasvatusala sekä luonnontieteiden ala. 16

18 Suhde: tulleet / lähteneet Yliopistot yhteensä ,0 Teologinen ,9 Humanistinen ,9 Taideteollinen ,6 Musiikkiala ,6 Teatteri- ja tanssiala ,9 Kasvatustieteellinen ,4 Liikuntatieteellinen ,8 Yhteiskuntatieteellinen ,0 Psykologia ,7 Terveystieteet ,7 Oikeustieteellinen ,3 Kauppatieteellinen ,0 Luonnontieteellinen ,2 Maatalous-metsätieteellinen ,9 Teknillistieteellinen ,9 Lääketieteellinen ,0 Hammaslääketieteellinen ,0 Eläinlääketieteellinen ,0 Farmasia ,6 Kuvataideala ,7 Tuntematon 0 1 Ammattikorkeakoulut yhteensä ,0 Humanistinen ja kasvatusala ,2 Kulttuuriala ,4 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala ,8 Luonnontieteiden ala ,3 Tekniikan ja liikenteen ala ,2 Luonnonvara- ja ympäristöala ,8 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala ,4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala ,0 Taulukko 7. Opiskelijaliikkuvuuden tasapaino koulutusaloittain 2008 Taulukossa 8 on tarkasteltu opiskelijaliikkuvuuden aktiivisuutta suhteuttamalla liikkuvuusluvut uusien opiskelijoiden määrään. Yliopistosektorilla suhteellisesti eniten opiskelijoita lähtee vaihtoon oikeustieteen, kauppatieteen sekä kuvataiteen aloilla. Vastaavasti suhteellisesti eniten opiskelijoita saapuu taideteolliselle, oikeustieteelliselle, maatalous-metsätieteelliselle sekä hammaslääketieteen aloille. 17

19 Ammattikorkeakoulusektorilla aktiivisimpia ulkomaille suuntautuvassa liikkuvuudessa ovat kulttuuriala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Samat kaksi alaa ovat aktiivisimmat myös ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden vastaanottajina. Uudet opiskelijat Liikkuvuus Liikkuvuus / uudet opiskelijat Liikkuvuus Liikkuvuus / uudet opiskelijat Yliopistot yhteensä , ,2 Teologinen ,1 11 3,5 Humanistinen , ,6 Taideteollinen , ,5 Musiikkiala , ,5 Teatteri- ja tanssiala ,4 9 11,8 Kasvatustieteellinen , ,1 Liikuntatieteellinen , ,8 Yhteiskuntatieteellinen , ,5 Psykologia , ,2 Terveystieteet , ,9 Oikeustieteellinen , ,0 Kauppatieteellinen , ,9 Luonnontieteellinen , ,5 Maatalous-metsätieteellinen , ,1 Teknillistieteellinen , ,0 Lääketieteellinen , ,0 Hammaslääketieteellinen , ,5 Eläinlääketieteellinen , ,4 Farmasia , ,7 Kuvataideala , ,2 Tuntematon Ammattikorkeakoulut yhteensä , ,7 Humanistinen ja kasvatusala ,0 26 7,0 Kulttuuriala , ,0 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala , ,4 Luonnontieteiden ala ,3 41 2,7 Tekniikan ja liikenteen ala , ,4 Luonnonvara- ja ympäristöala , ,2 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala , ,9 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala , ,5 Taulukko 8. Opiskelijaliikkuvuus suhteessa uusiin opiskelijoihin koulutusaloittain

20 3.6 Opiskelijaliikkuvuus alueittain Taulukoissa 9 ja 10 tarkastellaan opiskelijaliikkuvuutta alueittain. Aluejaon pohjana on Suomen läänijako, josta Oulun ja Lapin läänit on yhdistetty yhdeksi luokaksi Pohjois-Suomi. Ahvenanmaa ei ole tarkastelussa mukana. Opiskelijat on sijoitettu eri alueille korkeakoulun hallinnollisen keskuksen sijaintikunnan mukaan 1. Yliopistot Uudet opiskelijat Liikkuvuus Suhde: liikkuvuus / uudet opiskelijat % Ammattikorkeakoulut Uudet opiskelijat Liikkuvuus Suhde: liikkuvuus / uudet opiskelijat % Etelä-Suomi , ,2 Länsi-Suomi , ,9 Itä-Suomi , ,2 Pohjois-Suomi , ,2 Yhteensä , ,2 Taulukko 9. Opiskelijaliikkuvuus ulkomaille alueittain 2008 Yliopistot Uudet opiskelijat Liikkuvuus Suhde: liikkuvuus / uudet opiskelijat % Ammattikorkeakoulut Uudet opiskelijat Liikkuvuus Suhde: liikkuvuus / uudet opiskelijat % Etelä-Suomi , ,0 Länsi-Suomi , ,5 Itä-Suomi , ,0 Pohjois-Suomi , ,9 Yhteensä , ,7 Taulukko 10. Opiskelijaliikkuvuus ulkomailta alueittain 2008 Sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulusektorilla ulkomaille suuntautuva liikkuvuus on aktiivisinta Etelä- ja Länsi-Suomessa. Ulkomailta suuntautuvassa liikkuvuudessa on Pohjois-Suomi aktiivisin. 1 Korkeakoulut alueittain: Etelä-Suomi. Yliopistot: Helsingin yo, Teknillinen korkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yo, Helsingin kauppakorkeakoulu, Svenska handelshögskolan, Taideteollinen korkeakoulu, Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu, Kuvataideakatemia. Ammattikorkeakoulut: Arcada, Diakonia, Etelä-Karjalan amk, Haaga Helia amk, Humanistinen amk, Hämeen amk, Kymenlaakson amk, Lahden amk, Laurea, Metropolia amk Länsi-Suomi. Yliopistot: Jyväskylän yo, Turun yo, Tampereen yo, Åbo Akademi, Vaasan yo, Tampereen teknillinen yo, Turun kauppakorkeakoulu. Ammatti-korkeakoulut: Jyväskylän amk, Keski-Pohjanmaan amk, Pirkanmaan amk, Satakunnan amk, Seinäjoen amk, Tampereen amk, Turun amk, Vaasan amk, Yh Novia. Itä-Suomi. Yliopistot: Joensuun yo, Kuopion yo. Ammattikorkeakoulut: Mikkelin amk, Savonia amk, Pohjois-Karjalan amk. Pohjois-Suomi. Yliopistot: Oulun yo, lapin yo. Ammattikorkeakoulut: Kajaanin amk, Kemi-Tornion amk, Oulun seudun amk, Rovaniemen amk. 19

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2007 SIRU KORKALA

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2007 SIRU KORKALA Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2007 12008 SIRU KORKALA Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2007 SIRU KORKALA CIMO Publications 1 2008 Kansainvälisen

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2009

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2009 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2014

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2014 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2006 IRMA GARAM

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2006 IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2006 2 2007 IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2006 IRMA GARAM CIMO Publications 2 2007 Kannen

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2013

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2013 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: ulkomaanjaksot

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: ulkomaanjaksot Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2010

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2010 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2005 IRMA GARAM

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2005 IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2005 1 2006 IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2005 IRMA GARAM CIMO Publications 1 2006 Kansainvälisen

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Catalogues. Reports. Studies. Analysis. E v a l u a t i o n s. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2002

Catalogues. Reports. Studies. Analysis. E v a l u a t i o n s. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2002 E v a l u a t i o n s Analysis Studies Reports Catalogues C I M O 2/2003 Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2002 Pirjo Aalto ja Irma Garam Kansainvälisen henkilövaihdon keskus

Lisätiedot

CIMO PUBLICATIONS. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2004 IRMA GARAM, MIRA JORTIKKA JA PIRJO ZIRRA

CIMO PUBLICATIONS. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2004 IRMA GARAM, MIRA JORTIKKA JA PIRJO ZIRRA CIMO PUBLICATIONS IES RTS YSES TIONS GUES STUD REPO ANAL EVALUA CATALO Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2004 1 2005 IRMA GARAM, MIRA JORTIKKA JA PIRJO ZIRRA Kansainvälinen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Alkusanat Mika Saarinen Yksikön päällikkö Erasmus+, ammatillinen Ensimmäinen hakukierros 2014 Ensimmäinen hakukierros Erasmus+, ammatillinen 63 liikkuvuushakemusta, n.

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo ,

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo , ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2008-09 170 / vaihtokk, kk Keskim EU lähtijöistä (2v (2v vaihdon 08/09 lähtijöistä 2007-08 EU toteuma) toteuma) kesto, kk 07/08 + OPM 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

OSALLISTUMISELLA ON VÄLIÄ!

OSALLISTUMISELLA ON VÄLIÄ! FAKTAA EXPRESS 4/2012 OPISKELIJOIDEN KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS AMMATILLISESSA JA KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSESSA 2011 S. 1 NUMERO 4/2012 OPISKELIJOIDEN KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS AMMATILLISESSA JA KORKEA-ASTEEN

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2009-10 200 / vaihtokk, kk toteuma + toteuma + haettu, ka) haettu, ka), kk 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu 102 471 94 200 105 502 85 340 8 860 29604 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Analysis. Studies. Reports. Catalogues 3/2002. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Pirjo Aalto

Analysis. Studies. Reports. Catalogues 3/2002. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Pirjo Aalto Analysis E v a l u a t i o n s Studies Reports Catalogues C I M O 3/2002 Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2001 Pirjo Aalto /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: tutkinto-opiskelu ulkomailla

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: tutkinto-opiskelu ulkomailla Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Webinaari 1.10.2012 Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Maahanmuuttajakoulutus OAKK:ssa OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen lähes 4000 opiskelijaa 114 eri

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI 9. 10.12.2015 VAASA PÄIVI CASTRÉN WÄRTSILÄ OYJ / 18 KOKO ELINKAAREN KATTAVIA VOIMARATKAISUJA Kansainvälisesti johtava kestävien

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN 9.5.2012 245 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto-yliopisto 263 1,494 366,030 273,600 92430 29604 Helsingin yliopisto 438 2,771 678,895 554,200

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto Ulkomaanpuheluhinnasto 01.01.2013 /min + pvm Afganistan 1,33 Alankomaat 0,20 Alankomaat - matkapuhelimet 0,38 Alankomaiden Antillit 1,15 Albania 0,41 Albania - matkapuhelimet 0,57 Algeria 0,41 Algeria

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja 20 N:o 10 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA?

MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA? FAKTAA EXPRESS 12/2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMERO 2/2014 MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA? Opettajien ja muun

Lisätiedot

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén 1 Korkeakoulujen talouden tunnusluvut 2015-2016 Johtaja Hannu Sirén Vakavaraisuus, ammattikorkeakoulut Omavaraisuusaste Centria ammattikorkeakoulu 74 % 73 % Diakonia ammattikorkeakoulu 79 % 82 % Haaga

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Afghanistan x x Alankomaat Alankomaiden Antillit Albania Algeria x x Amerikan Samoa

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita N:o 667 1863 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Faktaa. 1A 2011. Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2010 TIETOA JA TILASTOJA

Faktaa. 1A 2011. Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2010 TIETOA JA TILASTOJA Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA 1A 2011 IRMA GARAM ja siru korkala: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2010 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM JA SIRU KORKALA:

Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM JA SIRU KORKALA: Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA 3 2009 IRMA GARAM JA SIRU KORKALA: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 2008 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

Esittely. Opetus. Oulun yliopisto. Yhteistyö. ja vuorovaikutus. Kolmen korkeakoulun yliopisto. Biotieteet ja terveys.

Esittely. Opetus. Oulun yliopisto. Yhteistyö. ja vuorovaikutus. Kolmen korkeakoulun yliopisto. Biotieteet ja terveys. Esittely Tutkimus Opetus Yhteistyö Oulun yliopisto Kolmen korkeakoulun yliopisto Kampukset OY 1958-2010 Perustehtävä Oulun yliopisto 2010 Monitieteistä tutkimusta Biotieteet ja terveys Informaatioteknologia

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Maantieteen laitoksen esittely. marraskuu 2012

Maantieteen laitoksen esittely. marraskuu 2012 Maantieteen laitoksen esittely marraskuu 2012 Oulun yliopisto Perustettu 1958 6 tiedekuntaa 16 000 opiskelijaa 2800 työntekijää Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Maailman pohjoisin maantieteen

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.11.2016 alkaen Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania - matkapuhelimet 0,71

Lisätiedot

Kuvio 1 Matematiikan kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Matematiikan kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Matematiikan kansalliset suorituspistemäärät Kansallinen keskiarvo jakauma Korea 613 (90) h Singapore 611 (84) h Taiwan 609 (106) h Hongkong 586 (84) h Japani 570 (85) h Venäjä 539 (81) h Israel

Lisätiedot

Päivärahat 2006. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00

Päivärahat 2006. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00 Päivärahat 2006 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä, euroa yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Maa tai alue Afganistan 56 Alankomaat 65 Albania 52 Algeria 68 Andorra 58 Angola 97 Antigua ja Barbuda 74 Arabiemiirikunnat

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen

Lisätiedot

Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset. Rauli Werdermann, Schenker Oy

Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset. Rauli Werdermann, Schenker Oy Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset -mahdoton yhtälö? Rauli Werdermann, Schenker Oy DB Schenker Suomi - yleistä Asema kansainvälisesti Maakuljetukset/logistiikka nro 1 kotimaassa

Lisätiedot

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.11.2008 VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN Korvauslaji: Voimassa oleva taso Uusi taso Muutos-%

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Hakukierros 2015 (4.3.2015) Korkeakoulutuksen Erasmus+ -globaalin liikkuvuuden ensimmäisellä hakukierroksella tukea haki 30 korkeakoulua ja kaksi

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Koko Maa Toimiala Hankkeen vaihe % Summa Vietnam Terveys ja lääketeollisuus 70 % 67 312,00 Suuryritys

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2015 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakoulututkinnot Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 MK 26.1.2015 1(2) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä!

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET ALBANIA Taajamissa ALGERIA Taajamissa ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! AZERBAIDZHAN Taajamissa 40 km/h 70 km/t BELGIA Taajamissa yli 7,5 t kokonaispainoiset

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot