Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2007 SIRU KORKALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2007 SIRU KORKALA"

Transkriptio

1 Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa SIRU KORKALA

2 Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2007 SIRU KORKALA CIMO Publications Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO 1

3 2 Kannen sarja-asu Graafi nen muotoilu M-L Muukka ISBN (painettu) ISBN (pdf) ISSN X

4 Sisältö 1 Lukijalle 5 2 Yhteenveto: kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus vuonna Pitkäkestoinen opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 8 Opiskelijaliikkuvuuden kehitys Opiskelijaliikkuvuuden tasapaino 10 Liikkuvat opiskelijat suhteessa uusiin opiskelijoihin 13 Opiskelijaliikkuvuus koulutusaloittain 15 Opiskelijaliikkuvuus alueittain 19 Opiskelijaliikkuvuus sukupuolen mukaan 20 Opiskelijaliikkuvuus opintoasteen ja koulutuksen tyypin mukaan 21 Opiskelijaliikkuvuuden yhteistyömaat ja -alueet 21 Liikkuvuusjärjestelyt 26 Liikkuvuuden kesto 28 4 Lyhytkestoinen opiskelijaliikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 31 5 Opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus ammattikorkeakouluissa 33 3

5 4

6 1 Lukijalle Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO on kerännyt tietoja yliopistojen kansainvälisestä liikkuvuudesta vuodesta 1997 ja koko korkeakoulusektorilta vuodesta 1998 lähtien. CIMOn tiedonkeruun lähtökohtana on, että opiskelija suorittaa opiskelun tai harjoittelun muodossa osan tutkinnostaan mutta ei koko tutkintoa ulkomailla. Yliopistoilta on kerätty tieto nk. pitkäkestoisista vaihtojaksoista eli vähintään 3 kuukauden mittaisesta opiskelijaliikkuvuudesta. Ammattikorkeakouluilta on tämän lisäksi kerätty tietoja myös lyhytkestoisesta opiskelijaliikkuvuudesta, eli vähintään viikon mutta alle 3 kuukauden mittaisista jaksoista, sekä opettajien ja asiantuntijoiden kansainvälisestä liikkuvuudesta. Yliopistojen lyhytkestoisen liikkuvuuden tilastointi ei ole systemaattista, joten sitä ei käsitellä raportissa samalla tarkkuudella kuin ammattikorkeakoulujen kohdalla. Tässä raportissa tarkastelu kohdistuu ensisijaisesti korkeakoulujen pitkäkestoiseen opiskelijaliikkuvuuteen. Toiveena on, että raportti antaa korkeakouluille, opetushallinnolle sekä muille kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta kiinnostuneille hyvän käsityksen liikkuvuuden nykytilanteesta ja trendistä. Tiedonkeruuseen kuuluu liikkuvuustietojen siirtäminen opetusministeriön ylläpitämiin KOTA- ja AMKOTA-tietokantoihin. Kansainvälinen liikkuvuus on yksi korkeakoulujen tuloksellisuuden mittareista, ja tiedonkeruun tuloksia hyödynnetään opetusministeriön ja korkeakoulujen välisissä tulosneuvotteluissa. Tuloksellisuustavoitteiden asettaminen nimenomaan vaihto-opiskelijamäärille kuvastaa hyvin opiskelijaliikkuvuuden merkittävää ja näkyvää asemaa koko suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälistämisessä. CIMO julkaisee tiedonkeruun tulokset vuosittain tilastoraportissa Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Raportti on saatavilla sekä painettuna että pdf-versiona osoitteessa Julkaisut ja tilastot Tilastot. Tiedonkeruuseen osallistuu lukuisia henkilöitä korkeakoulujen kansainvälisten asioiden yksiköissä ja opiskelijapalveluissa/rekistereissä. Lämmin kiitos heille kaikille! 5

7 2 Yhteenveto: kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus vuonna 2007 Kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden trendi Suomesta lähteviä opiskelijoita oli 8232, Suomeen saapuvia Saapuvien määrä ylitti lähte- vien määrän ensimmäistä kertaa. Lähteviä opiskelijoita oli 98 % saapuvien määrästä. Lähtevien opiskelijoiden määrä laski vajaalla 400 henkilöllä ja saapuvien kasvoi runsaalla 200 henkilöllä edelliseen vuoteen (2006) verrattuna. Lähtevien lukumäärän näin runsas lasku on poikkeuksellista viime vuosien tilastojen valossa. Lähtevien opiskelijoiden määrä on kasvanut 20 % ja saapuvien 75 % vuodesta v v lähtevät saapuvat Liikkuvuusaktiivisuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa Liikkuvia suomalaisopiskelijoita oli 16 % uusien opiskelijoiden määrästä; yliopistoissa 23 %, ammattikorkeakouluissa 12 %. Liikkuvuusaktiivisuus aloittain 6 Yliopistoissa suomalaisopiskelijoiden liikkuvuus oli aktiivisinta oikeustieteen, kuvataiteen ja kauppatieteen aloilla sekä humanisteilla. Ammattikorkeakouluissa suomalaisopiskelijoita liikkui eniten matkailu-, ravitsemis- ja talousaloilla sekä yhteiskuntatieteissä, liiketaloudessa ja hallinnossa.

8 Yliopistoissa ulkomaisia vaihto-opiskelijoita vastaanottivat aktiivisimmin taidealat (erityisesti ku- vataideala), lääketieteet (erityisesti eläinlääketiede), sekä kauppatieteellinen ja oikeustieteellinen ala. Ammattikorkeakouluissa ulkomaisia vaihto-opiskelijoita tuli eniten liiketalouden ja hallinnon alalle. Liikkuvuusaktiivisuus alueittain Etelä- ja Länsi-Suomen korkeakouluista lähdetään vaihto-opiskelijaksi ulkomaille aktiivisemmin kuin Itä- ja Pohjois-Suomen korkeakouluista. Saapuvia vaihto-opiskelijoita suhteessa aloittaneisiin tulee eniten Pohjois-Suomeen. Sukupuoli Naisia lähtevistä vaihto-opiskelijoista oli 66 %. Saapuvissa opiskelijoissa naisten osuus on 54 %. Kansainvälisen liikkuvuuden yhteistyömaat ja -alueet Suosituimmat suomalaisopiskelijoiden kohdemaat olivat Saksa, Britannia, Espanja ja Ruotsi. Eniten ulkomaisia opiskelijoita tuli Saksasta, Ranskasta, Espanjasta ja Puolasta. Lähtevistä opiskelijoista 69 % menee Eurooppaan ja saapuvista 86 % tulee Euroopasta. Euroopan maiden osuus suomalaisopiskelijoiden kohteena on hieman pienentynyt, Aasian maat kasvattavat suosiotaan tasaisesti noin prosentilla vuosittain. Liikkuvuusjärjestelyt Yleisimmät liikkuvuusjärjestelyt Suomesta lähtevillä opiskelijoilla olivat EU:n Erasmus-ohjelma 43%, korkeakoulun oma sopimus 23%, itsenäisesti vaihtopaikan järjestävät (free mover) 13% ja pohjoismainen Nordplus-ohjelma 7%. Suomeen tuli eniten opiskelijoita Erasmus-ohjelman (77%) tai korkeakoulujen omien sopimusten (11%) avulla sekä itse vaihtopaikkansa järjestäen (free mover 3%). Liikkuvuusjakson kesto Suomalaisopiskelijoiden vaihtojaksot kestivät keskimäärin 5 kk. Yliopisto-opiskelijoilla jaksot olivat hieman pidempiä kuin ammattikorkeakouluopiskelijoilla. Ulkomailta Suomeen tulevien vaihto-opiskelu kesti keskimäärin 5,1 kk, yliopisto-opiskelijat viipyivät maassa vähän kauemmin kuin ammattikorkeakouluopiskelijat. 7

9 3 Pitkäkestoinen opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa Pitkäkestoiseksi liikkuvuudeksi CIMOn tilastoinnissa katsotaan vähintään kolmen kuukauden mittaiset opiskelu- ja harjoittelujaksot ulkomailla. Lyhytkestoista opiskelijaliikkuvuutta (alle 3 kk, mutta yli viikon mittaisen ulkomaanjaksot) käsitellään tämän raportin luvussa 4. Vuonna 2007 Suomen korkeakouluista lähti ulkomaille yhteensä opiskelijaa vähintään kolmen kuukauden mittaiselle jaksolle. Vastaavasti Suomeen saapui ulkomaista opiskelijaa. Ulkomailta Suomeen suuntautuva liikkuvuus nousi vajaalla kolmella prosentilla vuodesta 2006, lähtevien osalta sitä vastoin on huomattavissa poikkeuksellisen jyrkkää laskua edellisten vuosien tilastoihin verrattuna. Vuonna 2007 kansainvälinen liikkuvuus laski yhtä paljon ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa lähtevien osalta. Saapuvien osalta liikkuvuus nousi ammattikorkeakouluissa hieman yliopistoja runsaammin. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys Kuvioon 1 on koottu Suomesta ulkomaille sekä ulkomailta Suomeen suuntautuvan opiskelijaliikkuvuuden kehitys 2000-luvulla. Ulkomailta Suomeen suuntautuva liikkuvuus on kasvanut ripeämmin ja tasaisemmin kuin Suomesta ulkomaille suuntautuva liikkuvuus. Vuonna 2007 ulkomailta saapuvien opiskelijoiden määrä ylitti ensimmäistä kertaa Suomesta ulkomaille lähtevien määrää v v lähtevät saapuvat 8 Kuvio 1. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys

10 Suomesta Suomeen Muutos % Muutos % Kaikki yhteensä , ,7 Yliopistot yhteensä , ,3 Helsingin yliopisto , ,9 Jyväskylän yliopisto , ,5 Oulun yliopisto , ,7 Joensuun yliopisto , ,7 Kuopion yliopisto , ,6 Turun yliopisto , ,7 Tampereen yliopisto , ,7 Åbo Akademi , ,0 Vaasan yliopisto , ,2 Lapin yliopisto , ,9 Teknillinen korkeakoulu , ,3 Tampereen teknillinen yliopisto , ,2 Lappeenrannan teknillinen yliopisto , ,4 Helsingin kauppakorkeakoulu , ,5 Svenska handelshögskolan , ,0 Turun kauppakorkeakoulu , ,0 Taideteollinen korkeakoulu , ,9 Sibelius-Akatemia , ,8 Teatterikorkeakoulu , ,0 Kuvataideakatemia , ,7 Ammattikorkeakoulut yhteensä , ,3 Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola , ,7 Diakonia-ammattikorkeakoulu , ,7 EVTEK-ammattikorkeakoulu , ,3 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu , ,4 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu , ,5 Helsingin ammattikorkeakoulu , ,9 Humanistinen ammattikorkeakoulu , ,3 Hämeen ammattikorkeakoulu , ,8 Jyväskylän ammattikorkeakoulu , ,2 Kajaanin ammattikorkeakoulu , ,6 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu , ,8 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu , ,2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu , ,8 Lahden ammattikorkeakoulu , ,0 Laurea-ammattikorkeakoulu , ,4 Mikkelin ammattikorkeakoulu , ,6 Oulun seudun ammattikorkeakoulu , ,5 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu , ,6 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu , ,6 Rovaniemen ammattikorkeakoulu , ,5 Satakunnan ammattikorkeakoulu , ,0 Savonia-ammattikorkeakoulu , ,1 Seinäjoen ammattikorkeakoulu , ,7 Svenska Yrkeshögskolan , ,3 Tampereen ammattikorkeakoulu , ,2 Turun ammattikorkeakoulu , ,5 Vaasan ammattikorkeakoulu , ,5 Yrkeshögskolan Sydväst , ,8 Taulukko 1. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys korkeakouluittain

11 Lähtevät Saapuvat Taulukossa 2 liikkuvuuden kehitys on eritelty ammattikorkeakoulu- ja yliopistosektorin välillä. Suomeen saapuvien opiskelijoiden määrä on 2000-luvun kasvanut tasaisesti niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin. Sen sijaan Suomesta ulkomaille suuntautuvan liikkuvuuden kehitys on ollut oikukkaampaa: Yliopistosektorilla Suomesta lähtevien opiskelijoiden määrän kasvu tasaantui ja jopa hieman väheni 2000-luvun alkuvuosina. Muutaman tasaisemman vuoden jälkeen lähtevien kokonaismäärä kääntyi kasvuun, mutta vuoteen 2007 tultaessa lähtevien määrä laski runsaalla 4 prosentilla verrattuna edellisvuoteen. Ammattikorkeakoulusektorilla Suomesta lähtevien opiskelijoiden määrän kehitys oli hyvin tasaista vuosina ja määrä laski hieman vuosina Vuosina Suomesta lähtevien opiskelijoiden määrä taas laski entisestään. Vuosi Yliopistot Ammattikorkeakoulut Yhteensä Yliopistot Ammattikorkeakoulut Yhteensä Taulukko 2. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys yliopistoittain ja ammattikorkeakouluittain Opiskelijaliikkuvuuden tasapaino Liikkuvuuden tasapainolla tarkoitetaan Suomeen tulleiden opiskelijoiden prosentuaalista osuutta Suomesta lähteneistä. Kun lähteneitä ja saapuneita on yhtä paljon, suhde on sata prosenttia. Vuonna 2007 Suomeen tulevien opiskelijoiden määrä ylitti ensimmäistä kertaa lähteneiden määrän. Erityisesti yliopistojen osalta Suomeen tuli vuonna 2007 huomattavasti enemmän ulkomaisia opiskelijoita kuin Suomesta lähti ulkomaille. Sen sijaan ammattikorkeakoulujen liikkuvuus painottuu edelleen lähteviin opiskelijoihin. Ammattikorkeakouluilta kysytään erikseen tiedot opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuudesta. Taulukossa 4 nämä on erotettu. Liikkuvuuden tasapainon näkökulmasta nimenomaan harjoittelijavaihto on ongelmallista: Suomeen tulevia harjoittelijoita raportoidaan huomattavasti vähemmän kuin Suomesta lähteviä. Tulevien harjoittelijoiden osuus suhteessa lähteviin on kuitenkin hieman noussut vuodesta Sen sijaan ammattikorkeakoulujen opiskelijaliikkuvuudessa ulkomailta saapuu enemmän opiskelijoita kuin Suomesta lähtee ulkomaille. 10

12 Suomesta Suomeen Suhde: Suomeen tulleet/ Suomesta lähteneet Kaikki yhteensä ,2 Yliopistot yhteensä ,5 Helsingin yliopisto ,5 Jyväskylän yliopisto ,0 Oulun yliopisto ,9 Joensuun yliopisto ,1 Kuopion yliopisto ,7 Turun yliopisto ,5 Tampereen yliopisto ,5 Åbo Akademi ,8 Vaasan yliopisto ,1 Lapin yliopisto ,9 Teknillinen korkeakoulu ,9 Tampereen teknillinen yliopisto ,1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ,2 Helsingin kauppakorkeakoulu ,7 Svenska handelshögskolan ,8 Turun kauppakorkeakoulu ,8 Taideteollinen korkeakoulu ,0 Sibelius-Akatemia ,7 Teatterikorkeakoulu ,8 Kuvataideakatemia ,3 Ammattikorkeakoulut yhteensä ,2 Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola ,7 Diakonia-ammattikorkeakoulu ,6 EVTEK-ammattikorkeakoulu ,4 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu ,9 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ,7 Helsingin ammattikorkeakoulu ,4 Humanistinen ammattikorkeakoulu ,0 Hämeen ammattikorkeakoulu ,3 Jyväskylän ammattikorkeakoulu ,5 Kajaanin ammattikorkeakoulu ,1 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ,1 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ,8 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ,8 Lahden ammattikorkeakoulu ,2 Laurea-ammattikorkeakoulu ,6 Mikkelin ammattikorkeakoulu ,8 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ,1 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu ,7 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ,4 Rovaniemen ammattikorkeakoulu ,3 Satakunnan ammattikorkeakoulu ,9 Savonia-ammattikorkeakoulu ,3 Seinäjoen ammattikorkeakoulu ,0 Svenska Yrkeshögskolan ,9 Tampereen ammattikorkeakoulu ,5 Turun ammattikorkeakoulu ,7 Vaasan ammattikorkeakoulu ,0 Yrkeshögskolan Sydväst ,0 Taulukko 3. Opiskelijaliikkuvuus ja liikkuvuuden tasapaino korkeakouluittain

13 Opiskelijat Suomesta Suomeen Harjoittelijat Tasapaino % Suomesta Suomeen Tasapaino % Ammattikorkeakoulut yhteensä , ,6 Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola , ,5 Diakonia-ammattikorkeakoulu , ,9 EVTEK-ammattikorkeakoulu , ,1 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu , ,0 Haaga-Helian ammattikorkeakoulu , ,6 Helsingin ammattikorkeakoulu , ,0 Humanistinen ammattikorkeakoulu , ,0 Hämeen ammattikorkeakoulu , ,4 Jyväskylän ammattikorkeakoulu , ,7 Kajaanin ammattikorkeakoulu , ,7 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu , ,0 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu , ,3 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu , ,2 Lahden ammattikorkeakoulu , ,7 Laurea-ammattikorkeakoulu , ,4 Mikkelin ammattikorkeakoulu , ,5 Oulun seudun ammattikorkeakoulu , ,3 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu , ,0 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu , ,3 Rovaniemen ammattikorkeakoulu , ,4 Satakunnan ammattikorkeakoulu , ,2 Savonia-ammattikorkeakoulu , ,8 Seinäjoen ammattikorkeakoulu , ,3 Svenska Yrkeshögskolan , ,5 Tampereen ammattikorkeakoulu , ,0 Turun ammattikorkeakoulu , ,7 Vaasan ammattikorkeakoulu , ,6 Yrkeshögskolan Sydväst , ,0 Taulukko 4. Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuuden tasapaino ammattikorkeakouluissa 2007 Kuviossa 2 on kuvattu liikkuvuuden tasapainon kehitys yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa vuosina Ammattikorkeakoulupuolella Suomeen tulleiden opiskelijoiden osuus suhteessa Suomesta lähteneisiin on tasaisesti kasvanut, mutta lähteneiden osuus on kuitenkin pysynyt tulevia korkeampana. Yliopistosektorilla sitä vastoin tulevien opiskelijoiden osuus on tarkasteluajanjaksolla ollut lähteviä korkeampi kaikkina muina vuosina paitsi

14 v 101,4 99,1 104,1 80,4 84,4 73,1 111,5 91, Yliopistot Ammattikorkeakoulut v Kuvio 2. Opiskelijaliikkuvuudet tasapainon kehitys (%) Liikkuvat opiskelijat suhteessa uusiin opiskelijoihin Kansainvälisen liikkuvuuden aktiivisuutta voi kuvata esimerkiksi vertaamalla liikkuvien opiskelijoiden määrää tilastovuonna aloittaneiden uusien opiskelijoiden määrään. Vuonna 2007 liikkuvien korkeakouluopiskelijoiden osuus uusista opiskelijoista oli keskimäärin 16 prosenttia eli noin joka kuudes aloittava opiskelija suorittaa osan tutkinnostaan ulkomailla. Yliopistosektorilla suhdeluku on lähtevien osalta 22,8 prosenttia eli lähes joka neljäs aloittava yliopisto-opiskelija lähtee ulkomaille. Saapuvien osalta luku on 25,4 prosenttia eli saapuvien opiskelijoiden määrä vastaa neljäsosaa vuosittaisesta sisäänotosta. Ammattikorkeakoulusektorilla suhde on pienempi eli 11,7 prosenttia lähtevissä ja 10,7 saapuvissa. Korkeakoulujen väliset erot liikkuvuuden aktiivisuudessa vaihtelevat: yliopistosektorilla Suomesta lähtevien suhde uusiin opiskelijoihin vaihtelee 14 prosentista hieman yli 50 prosenttiin, ammattikorkeakoulusektorilla 5 prosentista 20 prosenttiin. Suomeen saapuvien suhde uusiin opiskelijoihin puolestaan vaihtelee yliopistosektorilla 17 prosentista hieman yli 50 prosenttiin ja ammattikorkeakoulusektorilla 5 prosentista 16 prosenttiin. 13

15 14 Uudet opiskelijat * Liikkuvuus Suomesta Liikkuvuus Suomesta / uudet opiskelijat Liikkuvuus Suomeen Liikkuvuus Suomeen / uudet opiskelijat Kaikki yhteensä , ,3 Yliopistot yhteensä , ,4 Helsingin yliopisto , ,5 Jyväskylän yliopisto , ,3 Oulun yliopisto , ,8 Joensuun yliopisto , ,3 Kuopion yliopisto , ,0 Turun yliopisto , ,3 Tampereen yliopisto , ,5 Åbo Akademi , ,3 Vaasan yliopisto , ,2 Lapin yliopisto , ,3 Teknillinen korkeakoulu , ,3 Tampereen teknillinen yliopisto , ,5 Lappeenrannan teknillinen yliopisto , ,9 Helsingin kauppakorkeakoulu , ,8 Svenska handelshögskolan , ,2 Turun kauppakorkeakoulu , ,3 Taideteollinen korkeakoulu , ,1 Sibelius-Akatemia , ,8 Teatterikorkeakoulu ,9 9 19,6 Kuvataideakatemia , ,5 Ammattikorkeakoulut yhteensä , ,7 Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola , ,0 Diakonia-ammattikorkeakoulu ,1 38 4,9 EVTEK-ammattikorkeakoulu , ,1 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu , ,6 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu , ,6 Helsingin ammattikorkeakoulu , ,3 Humanistinen ammattikorkeakoulu ,3 29 8,5 Hämeen ammattikorkeakoulu , ,0 Jyväskylän ammattikorkeakoulu , ,5 Kajaanin ammattikorkeakoulu , ,2 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ,1 46 6,1 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu , ,0 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu , ,0 Lahden ammattikorkeakoulu , ,3 Laurea-ammattikorkeakoulu , ,5 Mikkelin ammattikorkeakoulu , ,0 Oulun seudun ammattikorkeakoulu , ,2 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu , ,3 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ,4 95 9,8 Rovaniemen ammattikorkeakoulu , ,2 Satakunnan ammattikorkeakoulu , ,1 Savonia-ammattikorkeakoulu , ,5 Seinäjoen ammattikorkeakoulu , ,0 Svenska Yrkeshögskolan ,3 18 5,0 Tampereen ammattikorkeakoulu , ,0 Turun ammattikorkeakoulu , ,3 Vaasan ammattikorkeakoulu ,4 50 6,7 Yrkeshögskolan Sydväst ,0 22 5,0 Taulukko 5. Opiskelijaliikkuvuus suhteessa uusiin opiskelijoihin 2007

16 30 20 v 22,5 23,2 22,8 Yliopistot 10 11,5 12,1 11,7 Ammattikorkeakoulut v Kuvio 3. Opiskelijaliikkuvuus Suomesta suhteessa uusiin opiskelijoihin (%) Kuviossa 3 on esitetty liikkuvuutta Suomesta kuvaavan suhdeluvun kehitystä vuosien 2005 ja 2007 välillä. Liikkuvuus on ollut vilkkaimmillaan vuonna Opiskelijaliikkuvuus koulutusaloittain Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen liikkuvuustilastoinnissa noudatetaan KOTA- ja AMKO- TA-tilastointien mukaisesti erilaisia koulutusalaluokituksia. Seuraavassa koulutusalakohtaiset liikkuvuusluvut esitetään erikseen yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Taulukossa 6 näkyy yliopistojen opiskelijaliikkuvuuden tasapaino 1 koulutusaloittain. Liikkuvuusluvut ovat parhaiten tasapainossa yhteiskuntatieteiden, oikeustieteen sekä kauppatieteiden aloilla. Ulkomaisia opiskelijoita vastaanottavia yliopistollisia koulutusaloja ovat hammas- ja eläinlääketieteelliset alat, lääketiede, terveystieteet ja taideteollinen ala. Vastaavasti selkeimmin suomalaisopiskelijoita ulkomaille lähettäviä aloja ovat teologia, teatteri- ja tanssiala, farmasia sekä humanistiset alat. Tosin humanistista alaa lukuun ottamatta nämä kaikki ovat pieniä aloja, jolloin jo muutaman opiskelijan lisäys tai vähennys muuttaa prosentuaalisia osuuksia huomattavasti. Taulukossa 7 näkyy vastaavasti ammattikorkeakoulujen liikkuvuuden tasapaino koulutusaloittain. Suomesta lähtevien ja Suomeen saapuvien välinen suhde oli tasapainossa erityisesti tekniikan ja liikenteen alalla. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan sekä tekniikan ja liikenteen alan liikkuvuus painottuu enemmän Suomeen saapuviin. Muilla aloilla Suomesta lähtee opiskelijoita ulkomaille tänne saapuvia runsaammin. 1 Suomeen tulleiden opiskelijoiden prosentuaalinen osuus Suomesta lähteneistä. Kun lähteneitä ja saapuneita on yhtä paljon, suhde on sata prosenttia. * Taulukko viereisellä sivulla: Yliopistot uudet opiskelijat (lähde:kota), ammattikorkeakoulut nuorten ja aikuisten koulutuksessa aloittaneet opiskelijat (lähde: AMKOTA) 15

17 Suomesta Suomeen Suhde: Suomeen tulleet / Suomesta lähteneet Kaikki yhteensä ,5 Teologinen ,1 Humanistinen ,2 Taideteollinen ,1 Musiikkiala ,7 Teatteri- ja tanssiala ,8 Kasvatustieteellinen ,3 Liikuntatieteellinen ,9 Yhteiskuntatieteellinen ,8 Psykologia ,3 Terveystieteet ,0 Oikeustieteellinen ,9 Kauppatieteellinen ,7 Luonnontieteellinen ,8 Maatalous-metsätieteellinen ,8 Teknillistieteellinen ,4 Lääketieteellinen ,7 Hammaslääketieteellinen ,0 Eläinlääketieteellinen ,0 Farmasia ,2 Kuvataideala ,3 Tuntematon ,3 Taulukko 6. Opiskelijaliikkuvuuden tasapaino yliopistoissa koulutusaloittain 2007 Suomesta Suomeen Suhde: Suomeen tulleet / Suomesta lähteneet Kaikki yhteensä ,2 Humanistinen ja kasvatusala ,9 Kulttuuriala ,4 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala ,5 Luonnontieteiden ala ,8 Tekniikan ja liikenteen ala ,8 Luonnonvara- ja ympäristöala ,6 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala ,5 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala ,3 Muu koulutus Tuntematon Taulukko 7. Opiskelijaliikkuvuuden tasapaino ammattikorkeakouluissa koulutusaloittain 2007

18 Taulukossa 8 on esitetty liikkuvuuden kehitys koulutusaloittain vuosien 2006 ja 2007 välillä. Suomesta ulkomaille suuntautuva liikkuvuus on vähentynyt erityisesti teatteri- ja tanssialalla sekä kuvataidealalla. Sen sijaan lääketieteellisillä aloilla lähtevien määrä on kasvanut. Ammattikorkeakoulusektorilla humanistisen ja kasvatusalan Suomesta ulkomaille suuntautuva liikkuvuus on vähentynyt tarkasteluvuosien välillä. Suomeen saapuvien kohdalla lisäystä liikkuvuudessa on yliopistoissa havaittavissa eläinlääketieteen alalla ja ammattikorkeakouluissa matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Suomesta Muutos % Suomeen Muutos % Yliopistot yhteensä , ,3 Teologinen , ,0 Humanistinen , ,5 Taideteollinen , ,7 Musiikkiala , ,8 Teatteri-ja tanssiala , ,0 Kasvatustieteellinen , ,8 Liikuntatieteellinen , ,1 Yhteiskuntatieteellinen , ,2 Psykologia , ,3 Terveystieteet , ,2 Oikeustieteellinen , ,9 Kauppatieteellinen , ,8 Luonnontieteellinen , ,3 Maatalous-metsätieteellinen , ,4 Teknillistieteellinen , ,3 Lääketieteellinen , ,2 Hammaslääketieteellinen , ,2 Eläinlääketieteellinen , ,0 Farmasia , ,1 Kuvataideala , ,7 Tuntematon 3 3 0, ,0 Ammattikorkeakoulut yhteensä , ,3 Humanistinen ja kasvatusala , ,8 Kulttuuriala , ,2 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala , ,0 Luonnontieteiden ala , ,0 Tekniikan ja liikenteen ala , ,3 Luonnonvara- ja ympäristöala , ,6 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala , ,6 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala , ,9 Muu koulutus ,0 Tuntematon Taulukko 8. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys koulutusaloittain

19 Yliopistoissa opiskelijaliikkuvuuden aktiivisuus vaihtelee lähtevien osalta suuresti koulutusalojen välillä. Aktiivisinta Suomesta ulkomaille suuntautuva liikkuvuus on oikeustieteessä ja kuvataidealalla, joissa 40 prosenttia uusista opiskelijoista suorittaa osan tutkinnostaan ulkomailla. Aktiivista liikkuvuus on myös humanistisella ja kauppatieteellisellä alalla, joissa liikkuvien opiskelijoiden suhde uusista opiskelijoista on yli 35 prosenttia. Saapuvien kohdalla vaihto-opiskelijoita suhteessa aloittaneisiin vastaanottavat eniten eläinlääketieteellinen, oikeustieteellinen ja taideteollinen ala. Uudet opiskelijat Liikkuvuus Suomesta Suhde: liikkuvuus Suomesta / uudet opiskelijat, % Liikkuvuus Suomeen Suhde: liikkuvuus Suomeen / uudet opiskelijat, % Kaikki yhteensä , ,4 Teologinen ,7 13 4,5 Humanistinen ,2 Taideteollinen , ,5 Musiikkiala , ,8 Teatteri-ja tanssiala ,9 9 19,6 Kasvatustieteellinen , ,6 Liikuntatieteellinen , ,0 Yhteiskuntatieteellinen ,5 Psykologia , ,2 Terveystieteet , ,8 Oikeustieteellinen , ,6 Kauppatieteellinen , ,2 Luonnontieteellinen , ,1 Maatalous-metsätieteellinen , ,7 Teknillistieteellinen , ,8 Lääketieteellinen , ,5 Hammaslääketieteellinen ,0 Eläinlääketieteellinen ,0 Farmasia ,7 Kuvataideala , ,5 Tuntematon Taulukko 9. Opiskelijaliikkuvuuden aktiivisuus yliopistoissa koulutusaloittain 2007 Myös ammattikorkeakouluissa koulutusalojen väliset erot liikkuvuusaktiivisuudessa ovat suuria. Aktiivisinta Suomesta ulkomaille suuntautuva liikkuvuus on matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla. Luonnontieteen sekä tekniikan ja liikenteen aloilla kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus on kaikkein vähäisintä. Saapuvia vaihto-opiskelijoita vastaanottavat suhteellisesti eniten yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä kulttuuriala. 18

20 Uudet opiskelijat Liikkuvuus Suomesta Suhde: liikkuvuus Suomesta / uudet opiskelijat, % Liikkuvuus Suomeen Suhde: liikkuvuus Suomeen / uudet opiskelijat, % Kaikki yhteensä , ,7 Humanistinen ja kasvatusala ,1 15 4,3 Kulttuuriala , ,1 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala , ,0 Luonnontieteiden ala ,1 23 1,4 Tekniikan ja liikenteen ala , ,6 Luonnonvara- ja ympäristöala , ,1 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala , ,9 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala , ,8 Muu koulutus Tuntematon Taulukko 10. Opiskelijaliikkuvuuden aktiivisuus ammattikorkeakouluissa koulutusaloittain 2007 Opiskelijaliikkuvuus alueittain Taulukoissa 11 ja 12 on tarkasteltu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijaliikkuvuutta alueittain. Aluejaon pohjana on Suomen läänijako, josta Oulun ja Lapin läänit on yhdistetty yhdeksi luokaksi Pohjois-Suomi. Opiskelijat on sijoitettu eri alueille korkeakoulun hallinnollisen keskuksen sijaintikunnan mukaan 2. Sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulusektorilla Suomesta ulkomaille suuntautuva liikkuvuus on aktiivisinta Etelä- ja Länsi-Suomessa, Itä- ja Pohjois-Suomessa sen sijaan hieman alle valtakunnallisen keskiarvon. Saapuvia vaihto-opiskelijoita suhteessa aloittaneisiin sitä vastoin tulee eniten Pohjois-Suomeen. Ilmiö on sama sekä yliopisto että ammattikorkeakoulusektorilla. 2 Korkeakoulut alueittain: Etelä-Suomi. Yliopistot: Helsingin yo, Teknillinen korkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yo, Helsingin kauppakorkeakoulu, Svenska handelshögskolan, Taideteollinen korkeakoulu, Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu, Kuvataideakatemia. Ammattikorkeakoulut: Arcada, Diakonia, EVTEK, Etelä-Karjalan amk, Haaga -Helia amk, Helsingin amk, Humanistinen amk, Hämeen amk, Kymenlaakson amk, Lahden amk, Laurea, Yh Sydväst Länsi-Suomi. Yliopistot: Jyväskylän yo, Turun yo, Tampereen yo, Åbo Akademi, Vaasan yo, Tampereen teknillinen yo, Turun kauppakorkeakoulu. Ammattikorkeakoulut: Jyväskylän amk, Keski-Pohjanmaan amk, Satakunnan amk, Seinäjoen amk, Svenska yh, Tampereen amk, Turun amk, Vaasan amk. Itä-Suomi. Yliopistot: Joensuun yo, Kuopion yo. Ammattikorkeakoulut: Mikkelin amk, Savonia amk, Pohjois-Karjalan amk. Pohjois-Suomi. Yliopistot: Oulun yo, lapin yo. Ammattikorkeakoulut: Kajaanin amk, Kemi-Tornion amk, Oulun seudun amk, Rovaniemen amk. 19

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2014

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2014 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: ulkomaanjaksot

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: ulkomaanjaksot Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

CIMO PUBLICATIONS. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2004 IRMA GARAM, MIRA JORTIKKA JA PIRJO ZIRRA

CIMO PUBLICATIONS. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2004 IRMA GARAM, MIRA JORTIKKA JA PIRJO ZIRRA CIMO PUBLICATIONS IES RTS YSES TIONS GUES STUD REPO ANAL EVALUA CATALO Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2004 1 2005 IRMA GARAM, MIRA JORTIKKA JA PIRJO ZIRRA Kansainvälinen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen HINNAT, SOPIMUSASIAKKAAT Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: tutkinto-opiskelu ulkomailla

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: tutkinto-opiskelu ulkomailla Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen

Lisätiedot

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita N:o 667 1863 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia,

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

994-ulkomaanpuheluhinnasto

994-ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,28 *** Alankomaiden Antillit 599 1,65 Alaska 1907 0,28 Albania 355 0,43 Algeria 213 0,59 Amerikan Samoa 684 1,65 Andorra 376 0,43

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET JÄSENTIEDOTE TYÖMARKKINAT 10/2009 SK, MK 23.12.2009 1 (3) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä Päivärahat 2012 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä (euro) Työmatkan kestoaika yli 6 tuntia (osapäiväraha) 16,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 36,00

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot

MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA?

MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA? FAKTAA EXPRESS 12/2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMERO 2/2014 MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA? Opettajien ja muun

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu 10.3.2016 Marica Lassus, Viestintäjohtaja, Wärtsilä Finland 1 TÄMÄ ON WÄRTSILÄ Keskeistä 2015 Tilauskertymä 4.932 milj. euroa, -3% Liikevaihto 5.029 milj. euroa, +5%

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Maantieteen laitoksen esittely. marraskuu 2012

Maantieteen laitoksen esittely. marraskuu 2012 Maantieteen laitoksen esittely marraskuu 2012 Oulun yliopisto Perustettu 1958 6 tiedekuntaa 16 000 opiskelijaa 2800 työntekijää Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Maailman pohjoisin maantieteen

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset Sopimusmaa Sopimus EFTA - Islanti ETA ( EUR- - Liechtenstein ETA ( EUR- - Norja ETA ( EUR- - Sveitsi Vapaakauppasopimus ( EUR- Albania

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1.8.2015 FI L 206/69 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1338, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2015, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2012

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2012 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013 Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN MATKAKOHDEALUEET SUOMESTA VUOSINA 2014 ja 2013 perustuu SMALin vuositilastoon; lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 3.3.215 Tilastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 214 1 Milj. euroa (vuoden 214 rahana) 9 8 7 6 5 4

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit)

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Suomen matkatoimistoalan liitto ry Association of Finnish Travel Agents Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Ero toteutumassa 2012 2011 2012 /

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Liite L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa).

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa). Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa). Ero toteumassa 2016/2015 EUROOPPA 2016 2015 % Koko Espanja yhteensä 235

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Faktaa. Koulussa, yliopistossa, ulkomailla.

Faktaa. Koulussa, yliopistossa, ulkomailla. A 05 Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA Koulussa, yliopistossa, ulkomailla. Tilastoja yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen kansainvälisestä oppilas- ja opiskelijaliikkuvuudesta 04. Kansainvälisen

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat /1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat /1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 6.9.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

En Kyllä Otin En Kyllä Otin

En Kyllä Otin En Kyllä Otin Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) -------------- En Kyllä Otin En Kyllä Otin vain osan vain osan suositel- suositel-

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) SMHV:n merkintöjä varten: Saapumispäivä Sivumäärä Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan SMHV:n lomake V. 3/04 EM 4 FI (vastaavuus: WIPOn

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

0.3 jos valintana on 5 b) tai 5 c): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon,

0.3 jos valintana on 5 b) tai 5 c): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon, EUIPO täyttää: Saapumispäivä Sivumäärä 0 (välttämätön) Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan Tiedot EUIPO:ssa käytävää menettelyä varten 0.1 Kieli, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

Kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta koskevan tilastotiedon keruu kalenterivuodelta 2015

Kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta koskevan tilastotiedon keruu kalenterivuodelta 2015 13.11.2015 Ammattikorkeakouluille Kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta koskevan tilastotiedon keruu kalenterivuodelta 2015 CIMO pyytää ammattikorkeakouluja toimittamaan viimeistään 1.2.2016 tiedot kalenterivuoden

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2014

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2014 Yritykset 2016 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 201 Suomalaiset yritykset ulkomailla, lähes 900 tytäryhtiötä 121 maassa vuonna 201 Tilastokeskuksen tietojen mukaan suomalaiset yritykset harjoittivat

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 167 00 opiskelijaa vuonna 013 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 167 00

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan N:o 318 983 LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan 1) lemmikkieläinrehua täyssäilykkeenä, jonka valmistukseen on voitu käyttää suuririskisestä eläinjätteestä peräisin olevaa eläinproteiinia,

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AVAINLUVUT Toimintamenot (1000 ) ja henkilöstö 2008 2009 2010 Nettomenot 14 231 17 576 18 326

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008 Yritykset 2010 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008 Suomalaisyritysten henkilöstö ulkomailla keskittyi EU-maihin vuonna 2008 Henkilöstön määrällä mitattuna suomalaisyritysten ulkomailla sijaitseva toiminta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa

Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa ma 21.5.2012 klo. 14.45-15.30 Tarja Nousiainen CIMO tarja.nousiainen@cimo.fi p. 0295 338 609 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 1 Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

vähintään 80 C:n lämpötilan. D =kuumennuskäsittely, jonka aikana valmisteeseen käytetty liha kauttaaltaan saavuttaa

vähintään 80 C:n lämpötilan. D =kuumennuskäsittely, jonka aikana valmisteeseen käytetty liha kauttaaltaan saavuttaa 2014 N:o 741 LIITE 6 Merkkien selitykset: Käsittelyvaatimukset lueteltuina järjestyksessä tehokkaimmasta käsittelystä vähiten tehokkaaseen käsittelyyn: B = käsittely ilmatiiviissä säiliössä Fc-arvoon 3

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa 16 500 opiskelijaa vuonna 2009 Korjattu 20.4.2010 klo 10. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 7 24. Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat /1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit. 53/2005 ja 77/2005 6/2017

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat /1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit. 53/2005 ja 77/2005 6/2017 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 8.2.2017 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 100 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2010 yhteensä 29 100

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2007 Luotu 01-Jun-2007 03:54 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot