Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2007 SIRU KORKALA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2007 SIRU KORKALA"

Transkriptio

1 Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa SIRU KORKALA

2 Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2007 SIRU KORKALA CIMO Publications Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO 1

3 2 Kannen sarja-asu Graafi nen muotoilu M-L Muukka ISBN (painettu) ISBN (pdf) ISSN X

4 Sisältö 1 Lukijalle 5 2 Yhteenveto: kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus vuonna Pitkäkestoinen opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 8 Opiskelijaliikkuvuuden kehitys Opiskelijaliikkuvuuden tasapaino 10 Liikkuvat opiskelijat suhteessa uusiin opiskelijoihin 13 Opiskelijaliikkuvuus koulutusaloittain 15 Opiskelijaliikkuvuus alueittain 19 Opiskelijaliikkuvuus sukupuolen mukaan 20 Opiskelijaliikkuvuus opintoasteen ja koulutuksen tyypin mukaan 21 Opiskelijaliikkuvuuden yhteistyömaat ja -alueet 21 Liikkuvuusjärjestelyt 26 Liikkuvuuden kesto 28 4 Lyhytkestoinen opiskelijaliikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 31 5 Opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus ammattikorkeakouluissa 33 3

5 4

6 1 Lukijalle Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO on kerännyt tietoja yliopistojen kansainvälisestä liikkuvuudesta vuodesta 1997 ja koko korkeakoulusektorilta vuodesta 1998 lähtien. CIMOn tiedonkeruun lähtökohtana on, että opiskelija suorittaa opiskelun tai harjoittelun muodossa osan tutkinnostaan mutta ei koko tutkintoa ulkomailla. Yliopistoilta on kerätty tieto nk. pitkäkestoisista vaihtojaksoista eli vähintään 3 kuukauden mittaisesta opiskelijaliikkuvuudesta. Ammattikorkeakouluilta on tämän lisäksi kerätty tietoja myös lyhytkestoisesta opiskelijaliikkuvuudesta, eli vähintään viikon mutta alle 3 kuukauden mittaisista jaksoista, sekä opettajien ja asiantuntijoiden kansainvälisestä liikkuvuudesta. Yliopistojen lyhytkestoisen liikkuvuuden tilastointi ei ole systemaattista, joten sitä ei käsitellä raportissa samalla tarkkuudella kuin ammattikorkeakoulujen kohdalla. Tässä raportissa tarkastelu kohdistuu ensisijaisesti korkeakoulujen pitkäkestoiseen opiskelijaliikkuvuuteen. Toiveena on, että raportti antaa korkeakouluille, opetushallinnolle sekä muille kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta kiinnostuneille hyvän käsityksen liikkuvuuden nykytilanteesta ja trendistä. Tiedonkeruuseen kuuluu liikkuvuustietojen siirtäminen opetusministeriön ylläpitämiin KOTA- ja AMKOTA-tietokantoihin. Kansainvälinen liikkuvuus on yksi korkeakoulujen tuloksellisuuden mittareista, ja tiedonkeruun tuloksia hyödynnetään opetusministeriön ja korkeakoulujen välisissä tulosneuvotteluissa. Tuloksellisuustavoitteiden asettaminen nimenomaan vaihto-opiskelijamäärille kuvastaa hyvin opiskelijaliikkuvuuden merkittävää ja näkyvää asemaa koko suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälistämisessä. CIMO julkaisee tiedonkeruun tulokset vuosittain tilastoraportissa Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Raportti on saatavilla sekä painettuna että pdf-versiona osoitteessa Julkaisut ja tilastot Tilastot. Tiedonkeruuseen osallistuu lukuisia henkilöitä korkeakoulujen kansainvälisten asioiden yksiköissä ja opiskelijapalveluissa/rekistereissä. Lämmin kiitos heille kaikille! 5

7 2 Yhteenveto: kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus vuonna 2007 Kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden trendi Suomesta lähteviä opiskelijoita oli 8232, Suomeen saapuvia Saapuvien määrä ylitti lähte- vien määrän ensimmäistä kertaa. Lähteviä opiskelijoita oli 98 % saapuvien määrästä. Lähtevien opiskelijoiden määrä laski vajaalla 400 henkilöllä ja saapuvien kasvoi runsaalla 200 henkilöllä edelliseen vuoteen (2006) verrattuna. Lähtevien lukumäärän näin runsas lasku on poikkeuksellista viime vuosien tilastojen valossa. Lähtevien opiskelijoiden määrä on kasvanut 20 % ja saapuvien 75 % vuodesta v v lähtevät saapuvat Liikkuvuusaktiivisuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa Liikkuvia suomalaisopiskelijoita oli 16 % uusien opiskelijoiden määrästä; yliopistoissa 23 %, ammattikorkeakouluissa 12 %. Liikkuvuusaktiivisuus aloittain 6 Yliopistoissa suomalaisopiskelijoiden liikkuvuus oli aktiivisinta oikeustieteen, kuvataiteen ja kauppatieteen aloilla sekä humanisteilla. Ammattikorkeakouluissa suomalaisopiskelijoita liikkui eniten matkailu-, ravitsemis- ja talousaloilla sekä yhteiskuntatieteissä, liiketaloudessa ja hallinnossa.

8 Yliopistoissa ulkomaisia vaihto-opiskelijoita vastaanottivat aktiivisimmin taidealat (erityisesti ku- vataideala), lääketieteet (erityisesti eläinlääketiede), sekä kauppatieteellinen ja oikeustieteellinen ala. Ammattikorkeakouluissa ulkomaisia vaihto-opiskelijoita tuli eniten liiketalouden ja hallinnon alalle. Liikkuvuusaktiivisuus alueittain Etelä- ja Länsi-Suomen korkeakouluista lähdetään vaihto-opiskelijaksi ulkomaille aktiivisemmin kuin Itä- ja Pohjois-Suomen korkeakouluista. Saapuvia vaihto-opiskelijoita suhteessa aloittaneisiin tulee eniten Pohjois-Suomeen. Sukupuoli Naisia lähtevistä vaihto-opiskelijoista oli 66 %. Saapuvissa opiskelijoissa naisten osuus on 54 %. Kansainvälisen liikkuvuuden yhteistyömaat ja -alueet Suosituimmat suomalaisopiskelijoiden kohdemaat olivat Saksa, Britannia, Espanja ja Ruotsi. Eniten ulkomaisia opiskelijoita tuli Saksasta, Ranskasta, Espanjasta ja Puolasta. Lähtevistä opiskelijoista 69 % menee Eurooppaan ja saapuvista 86 % tulee Euroopasta. Euroopan maiden osuus suomalaisopiskelijoiden kohteena on hieman pienentynyt, Aasian maat kasvattavat suosiotaan tasaisesti noin prosentilla vuosittain. Liikkuvuusjärjestelyt Yleisimmät liikkuvuusjärjestelyt Suomesta lähtevillä opiskelijoilla olivat EU:n Erasmus-ohjelma 43%, korkeakoulun oma sopimus 23%, itsenäisesti vaihtopaikan järjestävät (free mover) 13% ja pohjoismainen Nordplus-ohjelma 7%. Suomeen tuli eniten opiskelijoita Erasmus-ohjelman (77%) tai korkeakoulujen omien sopimusten (11%) avulla sekä itse vaihtopaikkansa järjestäen (free mover 3%). Liikkuvuusjakson kesto Suomalaisopiskelijoiden vaihtojaksot kestivät keskimäärin 5 kk. Yliopisto-opiskelijoilla jaksot olivat hieman pidempiä kuin ammattikorkeakouluopiskelijoilla. Ulkomailta Suomeen tulevien vaihto-opiskelu kesti keskimäärin 5,1 kk, yliopisto-opiskelijat viipyivät maassa vähän kauemmin kuin ammattikorkeakouluopiskelijat. 7

9 3 Pitkäkestoinen opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa Pitkäkestoiseksi liikkuvuudeksi CIMOn tilastoinnissa katsotaan vähintään kolmen kuukauden mittaiset opiskelu- ja harjoittelujaksot ulkomailla. Lyhytkestoista opiskelijaliikkuvuutta (alle 3 kk, mutta yli viikon mittaisen ulkomaanjaksot) käsitellään tämän raportin luvussa 4. Vuonna 2007 Suomen korkeakouluista lähti ulkomaille yhteensä opiskelijaa vähintään kolmen kuukauden mittaiselle jaksolle. Vastaavasti Suomeen saapui ulkomaista opiskelijaa. Ulkomailta Suomeen suuntautuva liikkuvuus nousi vajaalla kolmella prosentilla vuodesta 2006, lähtevien osalta sitä vastoin on huomattavissa poikkeuksellisen jyrkkää laskua edellisten vuosien tilastoihin verrattuna. Vuonna 2007 kansainvälinen liikkuvuus laski yhtä paljon ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa lähtevien osalta. Saapuvien osalta liikkuvuus nousi ammattikorkeakouluissa hieman yliopistoja runsaammin. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys Kuvioon 1 on koottu Suomesta ulkomaille sekä ulkomailta Suomeen suuntautuvan opiskelijaliikkuvuuden kehitys 2000-luvulla. Ulkomailta Suomeen suuntautuva liikkuvuus on kasvanut ripeämmin ja tasaisemmin kuin Suomesta ulkomaille suuntautuva liikkuvuus. Vuonna 2007 ulkomailta saapuvien opiskelijoiden määrä ylitti ensimmäistä kertaa Suomesta ulkomaille lähtevien määrää v v lähtevät saapuvat 8 Kuvio 1. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys

10 Suomesta Suomeen Muutos % Muutos % Kaikki yhteensä , ,7 Yliopistot yhteensä , ,3 Helsingin yliopisto , ,9 Jyväskylän yliopisto , ,5 Oulun yliopisto , ,7 Joensuun yliopisto , ,7 Kuopion yliopisto , ,6 Turun yliopisto , ,7 Tampereen yliopisto , ,7 Åbo Akademi , ,0 Vaasan yliopisto , ,2 Lapin yliopisto , ,9 Teknillinen korkeakoulu , ,3 Tampereen teknillinen yliopisto , ,2 Lappeenrannan teknillinen yliopisto , ,4 Helsingin kauppakorkeakoulu , ,5 Svenska handelshögskolan , ,0 Turun kauppakorkeakoulu , ,0 Taideteollinen korkeakoulu , ,9 Sibelius-Akatemia , ,8 Teatterikorkeakoulu , ,0 Kuvataideakatemia , ,7 Ammattikorkeakoulut yhteensä , ,3 Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola , ,7 Diakonia-ammattikorkeakoulu , ,7 EVTEK-ammattikorkeakoulu , ,3 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu , ,4 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu , ,5 Helsingin ammattikorkeakoulu , ,9 Humanistinen ammattikorkeakoulu , ,3 Hämeen ammattikorkeakoulu , ,8 Jyväskylän ammattikorkeakoulu , ,2 Kajaanin ammattikorkeakoulu , ,6 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu , ,8 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu , ,2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu , ,8 Lahden ammattikorkeakoulu , ,0 Laurea-ammattikorkeakoulu , ,4 Mikkelin ammattikorkeakoulu , ,6 Oulun seudun ammattikorkeakoulu , ,5 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu , ,6 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu , ,6 Rovaniemen ammattikorkeakoulu , ,5 Satakunnan ammattikorkeakoulu , ,0 Savonia-ammattikorkeakoulu , ,1 Seinäjoen ammattikorkeakoulu , ,7 Svenska Yrkeshögskolan , ,3 Tampereen ammattikorkeakoulu , ,2 Turun ammattikorkeakoulu , ,5 Vaasan ammattikorkeakoulu , ,5 Yrkeshögskolan Sydväst , ,8 Taulukko 1. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys korkeakouluittain

11 Lähtevät Saapuvat Taulukossa 2 liikkuvuuden kehitys on eritelty ammattikorkeakoulu- ja yliopistosektorin välillä. Suomeen saapuvien opiskelijoiden määrä on 2000-luvun kasvanut tasaisesti niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin. Sen sijaan Suomesta ulkomaille suuntautuvan liikkuvuuden kehitys on ollut oikukkaampaa: Yliopistosektorilla Suomesta lähtevien opiskelijoiden määrän kasvu tasaantui ja jopa hieman väheni 2000-luvun alkuvuosina. Muutaman tasaisemman vuoden jälkeen lähtevien kokonaismäärä kääntyi kasvuun, mutta vuoteen 2007 tultaessa lähtevien määrä laski runsaalla 4 prosentilla verrattuna edellisvuoteen. Ammattikorkeakoulusektorilla Suomesta lähtevien opiskelijoiden määrän kehitys oli hyvin tasaista vuosina ja määrä laski hieman vuosina Vuosina Suomesta lähtevien opiskelijoiden määrä taas laski entisestään. Vuosi Yliopistot Ammattikorkeakoulut Yhteensä Yliopistot Ammattikorkeakoulut Yhteensä Taulukko 2. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys yliopistoittain ja ammattikorkeakouluittain Opiskelijaliikkuvuuden tasapaino Liikkuvuuden tasapainolla tarkoitetaan Suomeen tulleiden opiskelijoiden prosentuaalista osuutta Suomesta lähteneistä. Kun lähteneitä ja saapuneita on yhtä paljon, suhde on sata prosenttia. Vuonna 2007 Suomeen tulevien opiskelijoiden määrä ylitti ensimmäistä kertaa lähteneiden määrän. Erityisesti yliopistojen osalta Suomeen tuli vuonna 2007 huomattavasti enemmän ulkomaisia opiskelijoita kuin Suomesta lähti ulkomaille. Sen sijaan ammattikorkeakoulujen liikkuvuus painottuu edelleen lähteviin opiskelijoihin. Ammattikorkeakouluilta kysytään erikseen tiedot opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuudesta. Taulukossa 4 nämä on erotettu. Liikkuvuuden tasapainon näkökulmasta nimenomaan harjoittelijavaihto on ongelmallista: Suomeen tulevia harjoittelijoita raportoidaan huomattavasti vähemmän kuin Suomesta lähteviä. Tulevien harjoittelijoiden osuus suhteessa lähteviin on kuitenkin hieman noussut vuodesta Sen sijaan ammattikorkeakoulujen opiskelijaliikkuvuudessa ulkomailta saapuu enemmän opiskelijoita kuin Suomesta lähtee ulkomaille. 10

12 Suomesta Suomeen Suhde: Suomeen tulleet/ Suomesta lähteneet Kaikki yhteensä ,2 Yliopistot yhteensä ,5 Helsingin yliopisto ,5 Jyväskylän yliopisto ,0 Oulun yliopisto ,9 Joensuun yliopisto ,1 Kuopion yliopisto ,7 Turun yliopisto ,5 Tampereen yliopisto ,5 Åbo Akademi ,8 Vaasan yliopisto ,1 Lapin yliopisto ,9 Teknillinen korkeakoulu ,9 Tampereen teknillinen yliopisto ,1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ,2 Helsingin kauppakorkeakoulu ,7 Svenska handelshögskolan ,8 Turun kauppakorkeakoulu ,8 Taideteollinen korkeakoulu ,0 Sibelius-Akatemia ,7 Teatterikorkeakoulu ,8 Kuvataideakatemia ,3 Ammattikorkeakoulut yhteensä ,2 Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola ,7 Diakonia-ammattikorkeakoulu ,6 EVTEK-ammattikorkeakoulu ,4 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu ,9 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ,7 Helsingin ammattikorkeakoulu ,4 Humanistinen ammattikorkeakoulu ,0 Hämeen ammattikorkeakoulu ,3 Jyväskylän ammattikorkeakoulu ,5 Kajaanin ammattikorkeakoulu ,1 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ,1 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ,8 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ,8 Lahden ammattikorkeakoulu ,2 Laurea-ammattikorkeakoulu ,6 Mikkelin ammattikorkeakoulu ,8 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ,1 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu ,7 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ,4 Rovaniemen ammattikorkeakoulu ,3 Satakunnan ammattikorkeakoulu ,9 Savonia-ammattikorkeakoulu ,3 Seinäjoen ammattikorkeakoulu ,0 Svenska Yrkeshögskolan ,9 Tampereen ammattikorkeakoulu ,5 Turun ammattikorkeakoulu ,7 Vaasan ammattikorkeakoulu ,0 Yrkeshögskolan Sydväst ,0 Taulukko 3. Opiskelijaliikkuvuus ja liikkuvuuden tasapaino korkeakouluittain

13 Opiskelijat Suomesta Suomeen Harjoittelijat Tasapaino % Suomesta Suomeen Tasapaino % Ammattikorkeakoulut yhteensä , ,6 Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola , ,5 Diakonia-ammattikorkeakoulu , ,9 EVTEK-ammattikorkeakoulu , ,1 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu , ,0 Haaga-Helian ammattikorkeakoulu , ,6 Helsingin ammattikorkeakoulu , ,0 Humanistinen ammattikorkeakoulu , ,0 Hämeen ammattikorkeakoulu , ,4 Jyväskylän ammattikorkeakoulu , ,7 Kajaanin ammattikorkeakoulu , ,7 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu , ,0 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu , ,3 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu , ,2 Lahden ammattikorkeakoulu , ,7 Laurea-ammattikorkeakoulu , ,4 Mikkelin ammattikorkeakoulu , ,5 Oulun seudun ammattikorkeakoulu , ,3 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu , ,0 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu , ,3 Rovaniemen ammattikorkeakoulu , ,4 Satakunnan ammattikorkeakoulu , ,2 Savonia-ammattikorkeakoulu , ,8 Seinäjoen ammattikorkeakoulu , ,3 Svenska Yrkeshögskolan , ,5 Tampereen ammattikorkeakoulu , ,0 Turun ammattikorkeakoulu , ,7 Vaasan ammattikorkeakoulu , ,6 Yrkeshögskolan Sydväst , ,0 Taulukko 4. Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuuden tasapaino ammattikorkeakouluissa 2007 Kuviossa 2 on kuvattu liikkuvuuden tasapainon kehitys yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa vuosina Ammattikorkeakoulupuolella Suomeen tulleiden opiskelijoiden osuus suhteessa Suomesta lähteneisiin on tasaisesti kasvanut, mutta lähteneiden osuus on kuitenkin pysynyt tulevia korkeampana. Yliopistosektorilla sitä vastoin tulevien opiskelijoiden osuus on tarkasteluajanjaksolla ollut lähteviä korkeampi kaikkina muina vuosina paitsi

14 v 101,4 99,1 104,1 80,4 84,4 73,1 111,5 91, Yliopistot Ammattikorkeakoulut v Kuvio 2. Opiskelijaliikkuvuudet tasapainon kehitys (%) Liikkuvat opiskelijat suhteessa uusiin opiskelijoihin Kansainvälisen liikkuvuuden aktiivisuutta voi kuvata esimerkiksi vertaamalla liikkuvien opiskelijoiden määrää tilastovuonna aloittaneiden uusien opiskelijoiden määrään. Vuonna 2007 liikkuvien korkeakouluopiskelijoiden osuus uusista opiskelijoista oli keskimäärin 16 prosenttia eli noin joka kuudes aloittava opiskelija suorittaa osan tutkinnostaan ulkomailla. Yliopistosektorilla suhdeluku on lähtevien osalta 22,8 prosenttia eli lähes joka neljäs aloittava yliopisto-opiskelija lähtee ulkomaille. Saapuvien osalta luku on 25,4 prosenttia eli saapuvien opiskelijoiden määrä vastaa neljäsosaa vuosittaisesta sisäänotosta. Ammattikorkeakoulusektorilla suhde on pienempi eli 11,7 prosenttia lähtevissä ja 10,7 saapuvissa. Korkeakoulujen väliset erot liikkuvuuden aktiivisuudessa vaihtelevat: yliopistosektorilla Suomesta lähtevien suhde uusiin opiskelijoihin vaihtelee 14 prosentista hieman yli 50 prosenttiin, ammattikorkeakoulusektorilla 5 prosentista 20 prosenttiin. Suomeen saapuvien suhde uusiin opiskelijoihin puolestaan vaihtelee yliopistosektorilla 17 prosentista hieman yli 50 prosenttiin ja ammattikorkeakoulusektorilla 5 prosentista 16 prosenttiin. 13

15 14 Uudet opiskelijat * Liikkuvuus Suomesta Liikkuvuus Suomesta / uudet opiskelijat Liikkuvuus Suomeen Liikkuvuus Suomeen / uudet opiskelijat Kaikki yhteensä , ,3 Yliopistot yhteensä , ,4 Helsingin yliopisto , ,5 Jyväskylän yliopisto , ,3 Oulun yliopisto , ,8 Joensuun yliopisto , ,3 Kuopion yliopisto , ,0 Turun yliopisto , ,3 Tampereen yliopisto , ,5 Åbo Akademi , ,3 Vaasan yliopisto , ,2 Lapin yliopisto , ,3 Teknillinen korkeakoulu , ,3 Tampereen teknillinen yliopisto , ,5 Lappeenrannan teknillinen yliopisto , ,9 Helsingin kauppakorkeakoulu , ,8 Svenska handelshögskolan , ,2 Turun kauppakorkeakoulu , ,3 Taideteollinen korkeakoulu , ,1 Sibelius-Akatemia , ,8 Teatterikorkeakoulu ,9 9 19,6 Kuvataideakatemia , ,5 Ammattikorkeakoulut yhteensä , ,7 Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola , ,0 Diakonia-ammattikorkeakoulu ,1 38 4,9 EVTEK-ammattikorkeakoulu , ,1 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu , ,6 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu , ,6 Helsingin ammattikorkeakoulu , ,3 Humanistinen ammattikorkeakoulu ,3 29 8,5 Hämeen ammattikorkeakoulu , ,0 Jyväskylän ammattikorkeakoulu , ,5 Kajaanin ammattikorkeakoulu , ,2 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ,1 46 6,1 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu , ,0 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu , ,0 Lahden ammattikorkeakoulu , ,3 Laurea-ammattikorkeakoulu , ,5 Mikkelin ammattikorkeakoulu , ,0 Oulun seudun ammattikorkeakoulu , ,2 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu , ,3 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ,4 95 9,8 Rovaniemen ammattikorkeakoulu , ,2 Satakunnan ammattikorkeakoulu , ,1 Savonia-ammattikorkeakoulu , ,5 Seinäjoen ammattikorkeakoulu , ,0 Svenska Yrkeshögskolan ,3 18 5,0 Tampereen ammattikorkeakoulu , ,0 Turun ammattikorkeakoulu , ,3 Vaasan ammattikorkeakoulu ,4 50 6,7 Yrkeshögskolan Sydväst ,0 22 5,0 Taulukko 5. Opiskelijaliikkuvuus suhteessa uusiin opiskelijoihin 2007

16 30 20 v 22,5 23,2 22,8 Yliopistot 10 11,5 12,1 11,7 Ammattikorkeakoulut v Kuvio 3. Opiskelijaliikkuvuus Suomesta suhteessa uusiin opiskelijoihin (%) Kuviossa 3 on esitetty liikkuvuutta Suomesta kuvaavan suhdeluvun kehitystä vuosien 2005 ja 2007 välillä. Liikkuvuus on ollut vilkkaimmillaan vuonna Opiskelijaliikkuvuus koulutusaloittain Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen liikkuvuustilastoinnissa noudatetaan KOTA- ja AMKO- TA-tilastointien mukaisesti erilaisia koulutusalaluokituksia. Seuraavassa koulutusalakohtaiset liikkuvuusluvut esitetään erikseen yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Taulukossa 6 näkyy yliopistojen opiskelijaliikkuvuuden tasapaino 1 koulutusaloittain. Liikkuvuusluvut ovat parhaiten tasapainossa yhteiskuntatieteiden, oikeustieteen sekä kauppatieteiden aloilla. Ulkomaisia opiskelijoita vastaanottavia yliopistollisia koulutusaloja ovat hammas- ja eläinlääketieteelliset alat, lääketiede, terveystieteet ja taideteollinen ala. Vastaavasti selkeimmin suomalaisopiskelijoita ulkomaille lähettäviä aloja ovat teologia, teatteri- ja tanssiala, farmasia sekä humanistiset alat. Tosin humanistista alaa lukuun ottamatta nämä kaikki ovat pieniä aloja, jolloin jo muutaman opiskelijan lisäys tai vähennys muuttaa prosentuaalisia osuuksia huomattavasti. Taulukossa 7 näkyy vastaavasti ammattikorkeakoulujen liikkuvuuden tasapaino koulutusaloittain. Suomesta lähtevien ja Suomeen saapuvien välinen suhde oli tasapainossa erityisesti tekniikan ja liikenteen alalla. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan sekä tekniikan ja liikenteen alan liikkuvuus painottuu enemmän Suomeen saapuviin. Muilla aloilla Suomesta lähtee opiskelijoita ulkomaille tänne saapuvia runsaammin. 1 Suomeen tulleiden opiskelijoiden prosentuaalinen osuus Suomesta lähteneistä. Kun lähteneitä ja saapuneita on yhtä paljon, suhde on sata prosenttia. * Taulukko viereisellä sivulla: Yliopistot uudet opiskelijat (lähde:kota), ammattikorkeakoulut nuorten ja aikuisten koulutuksessa aloittaneet opiskelijat (lähde: AMKOTA) 15

17 Suomesta Suomeen Suhde: Suomeen tulleet / Suomesta lähteneet Kaikki yhteensä ,5 Teologinen ,1 Humanistinen ,2 Taideteollinen ,1 Musiikkiala ,7 Teatteri- ja tanssiala ,8 Kasvatustieteellinen ,3 Liikuntatieteellinen ,9 Yhteiskuntatieteellinen ,8 Psykologia ,3 Terveystieteet ,0 Oikeustieteellinen ,9 Kauppatieteellinen ,7 Luonnontieteellinen ,8 Maatalous-metsätieteellinen ,8 Teknillistieteellinen ,4 Lääketieteellinen ,7 Hammaslääketieteellinen ,0 Eläinlääketieteellinen ,0 Farmasia ,2 Kuvataideala ,3 Tuntematon ,3 Taulukko 6. Opiskelijaliikkuvuuden tasapaino yliopistoissa koulutusaloittain 2007 Suomesta Suomeen Suhde: Suomeen tulleet / Suomesta lähteneet Kaikki yhteensä ,2 Humanistinen ja kasvatusala ,9 Kulttuuriala ,4 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala ,5 Luonnontieteiden ala ,8 Tekniikan ja liikenteen ala ,8 Luonnonvara- ja ympäristöala ,6 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala ,5 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala ,3 Muu koulutus Tuntematon Taulukko 7. Opiskelijaliikkuvuuden tasapaino ammattikorkeakouluissa koulutusaloittain 2007

18 Taulukossa 8 on esitetty liikkuvuuden kehitys koulutusaloittain vuosien 2006 ja 2007 välillä. Suomesta ulkomaille suuntautuva liikkuvuus on vähentynyt erityisesti teatteri- ja tanssialalla sekä kuvataidealalla. Sen sijaan lääketieteellisillä aloilla lähtevien määrä on kasvanut. Ammattikorkeakoulusektorilla humanistisen ja kasvatusalan Suomesta ulkomaille suuntautuva liikkuvuus on vähentynyt tarkasteluvuosien välillä. Suomeen saapuvien kohdalla lisäystä liikkuvuudessa on yliopistoissa havaittavissa eläinlääketieteen alalla ja ammattikorkeakouluissa matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Suomesta Muutos % Suomeen Muutos % Yliopistot yhteensä , ,3 Teologinen , ,0 Humanistinen , ,5 Taideteollinen , ,7 Musiikkiala , ,8 Teatteri-ja tanssiala , ,0 Kasvatustieteellinen , ,8 Liikuntatieteellinen , ,1 Yhteiskuntatieteellinen , ,2 Psykologia , ,3 Terveystieteet , ,2 Oikeustieteellinen , ,9 Kauppatieteellinen , ,8 Luonnontieteellinen , ,3 Maatalous-metsätieteellinen , ,4 Teknillistieteellinen , ,3 Lääketieteellinen , ,2 Hammaslääketieteellinen , ,2 Eläinlääketieteellinen , ,0 Farmasia , ,1 Kuvataideala , ,7 Tuntematon 3 3 0, ,0 Ammattikorkeakoulut yhteensä , ,3 Humanistinen ja kasvatusala , ,8 Kulttuuriala , ,2 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala , ,0 Luonnontieteiden ala , ,0 Tekniikan ja liikenteen ala , ,3 Luonnonvara- ja ympäristöala , ,6 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala , ,6 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala , ,9 Muu koulutus ,0 Tuntematon Taulukko 8. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys koulutusaloittain

19 Yliopistoissa opiskelijaliikkuvuuden aktiivisuus vaihtelee lähtevien osalta suuresti koulutusalojen välillä. Aktiivisinta Suomesta ulkomaille suuntautuva liikkuvuus on oikeustieteessä ja kuvataidealalla, joissa 40 prosenttia uusista opiskelijoista suorittaa osan tutkinnostaan ulkomailla. Aktiivista liikkuvuus on myös humanistisella ja kauppatieteellisellä alalla, joissa liikkuvien opiskelijoiden suhde uusista opiskelijoista on yli 35 prosenttia. Saapuvien kohdalla vaihto-opiskelijoita suhteessa aloittaneisiin vastaanottavat eniten eläinlääketieteellinen, oikeustieteellinen ja taideteollinen ala. Uudet opiskelijat Liikkuvuus Suomesta Suhde: liikkuvuus Suomesta / uudet opiskelijat, % Liikkuvuus Suomeen Suhde: liikkuvuus Suomeen / uudet opiskelijat, % Kaikki yhteensä , ,4 Teologinen ,7 13 4,5 Humanistinen ,2 Taideteollinen , ,5 Musiikkiala , ,8 Teatteri-ja tanssiala ,9 9 19,6 Kasvatustieteellinen , ,6 Liikuntatieteellinen , ,0 Yhteiskuntatieteellinen ,5 Psykologia , ,2 Terveystieteet , ,8 Oikeustieteellinen , ,6 Kauppatieteellinen , ,2 Luonnontieteellinen , ,1 Maatalous-metsätieteellinen , ,7 Teknillistieteellinen , ,8 Lääketieteellinen , ,5 Hammaslääketieteellinen ,0 Eläinlääketieteellinen ,0 Farmasia ,7 Kuvataideala , ,5 Tuntematon Taulukko 9. Opiskelijaliikkuvuuden aktiivisuus yliopistoissa koulutusaloittain 2007 Myös ammattikorkeakouluissa koulutusalojen väliset erot liikkuvuusaktiivisuudessa ovat suuria. Aktiivisinta Suomesta ulkomaille suuntautuva liikkuvuus on matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla. Luonnontieteen sekä tekniikan ja liikenteen aloilla kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus on kaikkein vähäisintä. Saapuvia vaihto-opiskelijoita vastaanottavat suhteellisesti eniten yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä kulttuuriala. 18

20 Uudet opiskelijat Liikkuvuus Suomesta Suhde: liikkuvuus Suomesta / uudet opiskelijat, % Liikkuvuus Suomeen Suhde: liikkuvuus Suomeen / uudet opiskelijat, % Kaikki yhteensä , ,7 Humanistinen ja kasvatusala ,1 15 4,3 Kulttuuriala , ,1 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala , ,0 Luonnontieteiden ala ,1 23 1,4 Tekniikan ja liikenteen ala , ,6 Luonnonvara- ja ympäristöala , ,1 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala , ,9 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala , ,8 Muu koulutus Tuntematon Taulukko 10. Opiskelijaliikkuvuuden aktiivisuus ammattikorkeakouluissa koulutusaloittain 2007 Opiskelijaliikkuvuus alueittain Taulukoissa 11 ja 12 on tarkasteltu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijaliikkuvuutta alueittain. Aluejaon pohjana on Suomen läänijako, josta Oulun ja Lapin läänit on yhdistetty yhdeksi luokaksi Pohjois-Suomi. Opiskelijat on sijoitettu eri alueille korkeakoulun hallinnollisen keskuksen sijaintikunnan mukaan 2. Sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulusektorilla Suomesta ulkomaille suuntautuva liikkuvuus on aktiivisinta Etelä- ja Länsi-Suomessa, Itä- ja Pohjois-Suomessa sen sijaan hieman alle valtakunnallisen keskiarvon. Saapuvia vaihto-opiskelijoita suhteessa aloittaneisiin sitä vastoin tulee eniten Pohjois-Suomeen. Ilmiö on sama sekä yliopisto että ammattikorkeakoulusektorilla. 2 Korkeakoulut alueittain: Etelä-Suomi. Yliopistot: Helsingin yo, Teknillinen korkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yo, Helsingin kauppakorkeakoulu, Svenska handelshögskolan, Taideteollinen korkeakoulu, Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu, Kuvataideakatemia. Ammattikorkeakoulut: Arcada, Diakonia, EVTEK, Etelä-Karjalan amk, Haaga -Helia amk, Helsingin amk, Humanistinen amk, Hämeen amk, Kymenlaakson amk, Lahden amk, Laurea, Yh Sydväst Länsi-Suomi. Yliopistot: Jyväskylän yo, Turun yo, Tampereen yo, Åbo Akademi, Vaasan yo, Tampereen teknillinen yo, Turun kauppakorkeakoulu. Ammattikorkeakoulut: Jyväskylän amk, Keski-Pohjanmaan amk, Satakunnan amk, Seinäjoen amk, Svenska yh, Tampereen amk, Turun amk, Vaasan amk. Itä-Suomi. Yliopistot: Joensuun yo, Kuopion yo. Ammattikorkeakoulut: Mikkelin amk, Savonia amk, Pohjois-Karjalan amk. Pohjois-Suomi. Yliopistot: Oulun yo, lapin yo. Ammattikorkeakoulut: Kajaanin amk, Kemi-Tornion amk, Oulun seudun amk, Rovaniemen amk. 19

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2008

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2008 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2006 IRMA GARAM

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2006 IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2006 2 2007 IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2006 IRMA GARAM CIMO Publications 2 2007 Kannen

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2005 IRMA GARAM

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2005 IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2005 1 2006 IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2005 IRMA GARAM CIMO Publications 1 2006 Kansainvälisen

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2014

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2014 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: ulkomaanjaksot

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: ulkomaanjaksot Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2009

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2009 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2013

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2013 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2010

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2010 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Catalogues. Reports. Studies. Analysis. E v a l u a t i o n s. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2002

Catalogues. Reports. Studies. Analysis. E v a l u a t i o n s. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2002 E v a l u a t i o n s Analysis Studies Reports Catalogues C I M O 2/2003 Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2002 Pirjo Aalto ja Irma Garam Kansainvälisen henkilövaihdon keskus

Lisätiedot

CIMO PUBLICATIONS. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2004 IRMA GARAM, MIRA JORTIKKA JA PIRJO ZIRRA

CIMO PUBLICATIONS. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2004 IRMA GARAM, MIRA JORTIKKA JA PIRJO ZIRRA CIMO PUBLICATIONS IES RTS YSES TIONS GUES STUD REPO ANAL EVALUA CATALO Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2004 1 2005 IRMA GARAM, MIRA JORTIKKA JA PIRJO ZIRRA Kansainvälinen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto Ulkomaanpuheluhinnasto 01.01.2013 /min + pvm Afganistan 1,33 Alankomaat 0,20 Alankomaat - matkapuhelimet 0,38 Alankomaiden Antillit 1,15 Albania 0,41 Albania - matkapuhelimet 0,57 Algeria 0,41 Algeria

Lisätiedot

Analysis. Studies. Reports. Catalogues 3/2002. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Pirjo Aalto

Analysis. Studies. Reports. Catalogues 3/2002. Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Pirjo Aalto Analysis E v a l u a t i o n s Studies Reports Catalogues C I M O 3/2002 Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2001 Pirjo Aalto /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Afghanistan x x Alankomaat Alankomaiden Antillit Albania Algeria x x Amerikan Samoa

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Alkusanat Mika Saarinen Yksikön päällikkö Erasmus+, ammatillinen Ensimmäinen hakukierros 2014 Ensimmäinen hakukierros Erasmus+, ammatillinen 63 liikkuvuushakemusta, n.

Lisätiedot

OSALLISTUMISELLA ON VÄLIÄ!

OSALLISTUMISELLA ON VÄLIÄ! FAKTAA EXPRESS 4/2012 OPISKELIJOIDEN KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS AMMATILLISESSA JA KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSESSA 2011 S. 1 NUMERO 4/2012 OPISKELIJOIDEN KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS AMMATILLISESSA JA KORKEA-ASTEEN

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI 9. 10.12.2015 VAASA PÄIVI CASTRÉN WÄRTSILÄ OYJ / 18 KOKO ELINKAAREN KATTAVIA VOIMARATKAISUJA Kansainvälisesti johtava kestävien

Lisätiedot

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Webinaari 1.10.2012 Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Maahanmuuttajakoulutus OAKK:ssa OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen lähes 4000 opiskelijaa 114 eri

Lisätiedot

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Maa tai alue Afganistan 56 Alankomaat 65 Albania 52 Algeria 68 Andorra 58 Angola 97 Antigua ja Barbuda 74 Arabiemiirikunnat

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.11.2016 alkaen Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania - matkapuhelimet 0,71

Lisätiedot

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja 20 N:o 10 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo ,

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo , ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2008-09 170 / vaihtokk, kk Keskim EU lähtijöistä (2v (2v vaihdon 08/09 lähtijöistä 2007-08 EU toteuma) toteuma) kesto, kk 07/08 + OPM 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen HINNAT, SOPIMUSASIAKKAAT Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2009-10 200 / vaihtokk, kk toteuma + toteuma + haettu, ka) haettu, ka), kk 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu 102 471 94 200 105 502 85 340 8 860 29604 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.11.2008 VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN Korvauslaji: Voimassa oleva taso Uusi taso Muutos-%

Lisätiedot

Päivärahat 2006. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00

Päivärahat 2006. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00 Päivärahat 2006 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä, euroa yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 MK 26.1.2015 1(2) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: tutkinto-opiskelu ulkomailla

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: tutkinto-opiskelu ulkomailla Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Hakukierros 2015 (4.3.2015) Korkeakoulutuksen Erasmus+ -globaalin liikkuvuuden ensimmäisellä hakukierroksella tukea haki 30 korkeakoulua ja kaksi

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

994 Omamaa -ulkomaanpuheluhinnasto

994 Omamaa -ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen. Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,23 Alankomaat - matkapuhelinsuunnat 31 0,48 Alankomaiden Antillit 599 1,52 Alaska 1907 0,23 Albania 355 0,38 Algeria 213 0,54 Amerikan

Lisätiedot

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita N:o 667 1863 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia,

Lisätiedot

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 42,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 42,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00 1 (8) I. TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2018 :n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisen työehtosopimuksen 22 luvun mukaiset matkakustannusten korvaukset ovat vuonna 2018 seuraavat:

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset. Rauli Werdermann, Schenker Oy

Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset. Rauli Werdermann, Schenker Oy Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset -mahdoton yhtälö? Rauli Werdermann, Schenker Oy DB Schenker Suomi - yleistä Asema kansainvälisesti Maakuljetukset/logistiikka nro 1 kotimaassa

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN 9.5.2012 245 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto-yliopisto 263 1,494 366,030 273,600 92430 29604 Helsingin yliopisto 438 2,771 678,895 554,200

Lisätiedot

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Koko Maa Toimiala Hankkeen vaihe % Summa Vietnam Terveys ja lääketeollisuus 70 % 67 312,00 Suuryritys

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 41,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 41,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00 1 (8) 16.1.2017 I.TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2017 Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisen työehtosopimuksen 22 luvun mukaiset matkakustannusten

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 0 MK 29.12.2010 1(3) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2011 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2011 Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

994-ulkomaanpuheluhinnasto

994-ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,28 *** Alankomaiden Antillit 599 1,65 Alaska 1907 0,28 Albania 355 0,43 Algeria 213 0,59 Amerikan Samoa 684 1,65 Andorra 376 0,43

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET JÄSENTIEDOTE TYÖMARKKINAT 10/2009 SK, MK 23.12.2009 1 (3) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Faktaa. 1A 2011. Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2010 TIETOA JA TILASTOJA

Faktaa. 1A 2011. Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2010 TIETOA JA TILASTOJA Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA 1A 2011 IRMA GARAM ja siru korkala: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2010 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Esittely. Opetus. Oulun yliopisto. Yhteistyö. ja vuorovaikutus. Kolmen korkeakoulun yliopisto. Biotieteet ja terveys.

Esittely. Opetus. Oulun yliopisto. Yhteistyö. ja vuorovaikutus. Kolmen korkeakoulun yliopisto. Biotieteet ja terveys. Esittely Tutkimus Opetus Yhteistyö Oulun yliopisto Kolmen korkeakoulun yliopisto Kampukset OY 1958-2010 Perustehtävä Oulun yliopisto 2010 Monitieteistä tutkimusta Biotieteet ja terveys Informaatioteknologia

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä Päivärahat 2012 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä (euro) Työmatkan kestoaika yli 6 tuntia (osapäiväraha) 16,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 36,00

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA?

MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA? FAKTAA EXPRESS 12/2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMERO 2/2014 MITÄ TILASTOT KERTOVAT OPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAANJAKSOISTA? Opettajien ja muun

Lisätiedot

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä!

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET ALBANIA Taajamissa ALGERIA Taajamissa ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! AZERBAIDZHAN Taajamissa 40 km/h 70 km/t BELGIA Taajamissa yli 7,5 t kokonaispainoiset

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM JA SIRU KORKALA:

Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM JA SIRU KORKALA: Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA 3 2009 IRMA GARAM JA SIRU KORKALA: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 2008 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu 10.3.2016 Marica Lassus, Viestintäjohtaja, Wärtsilä Finland 1 TÄMÄ ON WÄRTSILÄ Keskeistä 2015 Tilauskertymä 4.932 milj. euroa, -3% Liikevaihto 5.029 milj. euroa, +5%

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén 1 Korkeakoulujen talouden tunnusluvut 2015-2016 Johtaja Hannu Sirén Vakavaraisuus, ammattikorkeakoulut Omavaraisuusaste Centria ammattikorkeakoulu 74 % 73 % Diakonia ammattikorkeakoulu 79 % 82 % Haaga

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot