Esittelyssä konseptoinnin menetelmät, lopputuotteet ja tiimi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esittelyssä konseptoinnin menetelmät, lopputuotteet ja tiimi"

Transkriptio

1

2 Esittelyssä konseptoinnin menetelmät, lopputuotteet ja tiimi Tuuli Aalto-Nyyssönen!

3 Konseptointi osana toteutusprojektia

4 Konseptoinnin tarkoitus on Löytää, vaalia, jatkojalostaa ja KONKRETISOIDA ideoita. Tunnistaa sovelluksen loppukäyttäjät. Hahmottaa toteutettavan sovelluksen toiminnallisuus ja visualisoida lopputulos. Toiminnallinen mallinnus. Mahdollistaa loppukäyttäjätestaus sekä sovelluksen esittely aikaisessa vaiheessa Alfa- versio. Luoda suunnitelma tiedon löydettävyyteen informaatioarkkitehtuuri- suunnitelma. Tunnistaa ja dokumentoida loppukäyttäjävaatimukset ja kirjata ne käyttäjätarina muotoon

5 Minä luulen, että tämä toiminto voisi olla loistava! 8/30/13 5

6 Minä luulen, että tämä toiminto voisi olla loistava! 8/30/13 6

7 Tiedämmekö, onko tämä toiminto loistava? Miksi? 8/30/13 7

8 Yhteinen elementti kaikelle - loppukäyttäjä 8/30/13 8

9 Seurakunnan työntekijät! Seurakuntalaiset! Verkkohankkeen toteuttajat! 8/30/13 9

10 Kysy!! Kompetenssi, kokemus, tavoitteet! Tarve, tavoitteet! Kuuntele!! Seurakunnan työntekijät! Verkkohankkeen toteuttajat! Seurakuntalaiset! 8/30/13 10

11 An end user of a computer system or software is someone who uses it.! Joku + laite = Käyttäjä(t)? 8/30/13 11

12 Motivaatiot + Tavoitteet + Odotukset = Käyttäjä 8/30/13 12

13 Loppukäyttäjälähtöinen suunnittelu Millä kielellä ja mistä kulttuurista? Mitä muita vastaavia sovelluksia käyttää? Käyttötaidot? Mitä ei halua... Rajoitteet? Miksi käyttää? Mistä tulee? Kuka käyttäjä on? Missä tilanteessa käyttää? Millä laitteilla? Millaisia odotuksia sovelluksen käyttöön liittyy? Jos sovellusta ei olisi käyttäjä... Miten hyödyntää sovellusta? Kuinka usein käyttää?

14 <USER> Markup Language 8/30/13 14

15 Mitä on loppukäyttäjälähtöinen suunnittelu?

16 Olemme aidosti kiinnostuneita loppukäyttäjien motivaatioista, tavoitteista ja odotuksista

17 Käytämme osaamistamme saadaksemme ne synkronisoitua kirkon motivaatioiden, tavoitteiden ja odotusten kanssa

18 Kysymme monta kertaa: Miksi?

19 Tehtävä 1. Toteutetaan storyboard aiheesta: kuopan kaivaminen

20 Ambientialla on konseptointiin hyvät työkalut ja innostuneet suunnittelijat!

21 Palvelumuotoilutiimi seurakuntien verkkohankkeessa TKU JNS TKU Jarkko Laura Tuuli

22 PALVELU- MUOTOILU millainen? Keskustele, kyseenalaista ja arvioi Taustoita VISIO miksi? Konkretisoi ja uskalla Observoi ja ymmärrä KEINOT miten? Suhteuta KOHDENNUS kenelle?

23 Näin etenemme kohti valmista konseptisuunnitelmaa Mitä ja miksi: Suunnittelutyön taustalla tavoitteet ja visio. Taustaa ja analytiikkaa: organisaatio ja loppukäyttäjät tutuksi. Mittarit menestykselle. Kohti konkretiaa: Paperiprotoilla ja prosessikaavioilla hahmotelma toteutuksesta. Mallinnus: toiminnallisen prototyypin toteutus. Millainen? Informaatioarkkitehtuuri. Käyttöliittymän ja toiminnalli- suuksien vaiheittainen Implementointi sovellukseen Käytettävyystestaus: prototyypin testaus loppukäyttäjällä

24 Miten konseptointi etenee?

25

26

27 Hahmotelmat ja paperiprotot Paperiprotoilla toteutetaan käyttöliittymän mallinnus! Tärkeiden käyttäjäpolkujen havainnollistaminen! Käyttötapaukset!

28 Paperiprotot työvälineenä workshopeissa

29 Sovelluksen prototyypin mallinnus Ideointivaiheen paperiprotojen jatkojalostus! Toteutetaan interaktiivinen prototyyppi sovelluksesta! Informaatioarkkitehtuurisuu nnitelma osana prototyyppiä! Merkittävimmät käyttäjäpolut mallinnettuna! Hakukoneoptimointinäkökul ma (SEO)!

30 Informaatioarkkitehtuuri- suunnitelma Sivuston tai sovelluksen haku! Sisällön asiasanoitus! Sisällön ristiinlinkitys! Navigaatio- ja menuelementit! Standardit (HTML)! SEO! Liikenteenohjaus myös palvelun ulkopuolelta (some, hakukoneet, QRkoodit )! Sisällön rikastaminen (erityisesti upotukset erilaisista jakopalveluista)! Virhesivut (404, 500 ) ja virheviestit! Näkymätön osa käyttöliittymää (paikannus, gesturet, siirtymät )!

31 Prosessikuvaukset Tunnistetaan tärkeimmät prosessit ja kuvataan käyttäjän ja järjestelmän sekä ylläpitäjän välisiä toiminteita! Kuvantamistekniikkana UML-kaaviot!

32 JNS Sovellusarkkitehtuuri Konseptointiin kuuluu oleellisena osana myös arkkitehtuurin suunnittelu sovellukselle! Jouko Business logiikka! Monistettavuus!

33 Priorisointi apuna pilotoinnissa MUST HAVE - Tämä tulee sisällyttää.!! SHOULD HAVE - Näistä voidaan neuvotella.!! NICE TO HAVE - Päätetään toteutusvaiheessa, ei kuvata konseptoinnissa tarkemmin.!! NOT IN THIS PROJECT SCOPE - Huomioita, jotka kirjattu ylös konseptoinnin yhteydessä.!

34 Mittaristo seuraamiseen Ollaanko onnistuttu?! Meidän tulee kokoaikaisesti pitää mielessä miten mittaamme onnistumistamme!!

35 Mitä tarkoittaa Mobile First?

36

37 Laiteriippumaton suunnittelu Mobile first, eli pienimmän mahdollisen käyttöympäristön suunnittelu ensin pakottaa priorisoimaan toimintoja! Ymmärrys loppukäyttäjien käyttämistä laitteista! Ymmärrys eri laitteiden luonnollisesta käyttöympäristöstä! Käyttö helppoa liikkeessä! Näkymättömien käyttöliittymäelementtien huomiointi (paikannus, gesturet )!

38 Responsiivinen SEFE Mobiili! Tabletti! Desktop! Banaani!

39 Kuvaustilanne Banaani!

40 Dataa taustalla

41 Käyttäjäkyselyt ja - haastattelut Taustoitamme loppukäyttäjälähtöistä suunnittelua! Loppukäyttäjähaastattelut! Käyttäjäkyselyt! Loppukäyttäjätapaamiset! Aikaisempien käyttäjäkyselyjen analysointi! Sosiaalisen median hyödyntäminen quick response!

42 Testaus loppukäyttäjällä Toteutetaan mahdollisimman realistisella protolla! Suunnittelija mukana tekemässä havaintoja aidossa käyttötilanteessa! Valmiita tehtäviä, joiden avulla varmistetaan käyttöliittymän toiminta! Tehdään tarvittavat muutokset malliin ja testataan uudestaan.!

43 Tilastot ja trendit Trendien seuraamisella saavutetaan tietous siitä, missä käyttäjät nyt menevät ja mikä on tuleva suunta! Mobiilikäyttöaste, kohderyhmän käyttäytymismallit! Konseptointivaiheessa trendien ja tilastojen kautta saadaan faktatietoa suunnittelutyön tueksi!

44 Analytiikka apuna valinnoissa Verkkosivuston tai sovelluksen käyttäjäanalytiikka kertoo paljon nykytilasta ja sen suunnasta! Analytiikkakatsaus sekä raportti katsauksesta tehdään osana suunnittelutyötä! Google Analytics!

45 Seurakuntien verkkohanke

46 Vaiheistettu konseptointi Tavoitteet konkretiaksi Käyttäjäproiiilit ja kohderyhmätarkennukset 2. Komponentit Toiminnallisuuksien mallinnus Tapahtumakalenterin mallinnus Sivustomallit Pienisivusto ja Teemasivusto Sivustomallit Kirkko suuressa kaupungissa Sivustomallit Kirkko paikkakunnalla 4. Integraatiot Integraatiot ja tekninen arkkitehtuuri, sekä integraatioiden priorisointi Wizardin mallinnus 1. Tavoitteet 3. Mallitemplatet 5. Wizard Elo- syyskuu Loka- marraskuu Loka- marraskuu 46

47 Konseptointi on kokoaikaista groomausta Konseptointi groomauksena pysyy jatkuvasti edellä kehittämistä ja reagoi sprinttien ja katselmointien aikana tehtyihin havaintoihin ja tarpeisiin. Tavoitteet Sprint Jatkuva rakentaminen (sprintit) Sprint Pohjalle tarvittava tieto tavoitteista ja oleellisimmi sta ne täyttävistä komponente ista Jatkuva konseptointi Backlog

48 Tavoitteet konkreettisiksi Aiemmin asetetuista tavoitteista tehdään kokonaisuuskuvaa hahmoittava kartta Jokainen tavoite konkretisoidaan toiminteen tasolle sisältöstrategian kautta toteutuvat tavoitteet linkitetään sisältöstrategiaan. Toiminnallisuudet kuvataan käyttäjätarinan muotoon Pohjamateriaalina toimii aiemmin toteutettu konseptointityö ja siihen kirjatut tavoitteet

49 Käyttäjätarina koostuu seuraavankaltaisesta datasta Kirjautuneena seurakunnan sisältöpäivittäjänä haluan, että jotta voin Linkittyy proiiileihin: Seurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijä

50 Käyttäjäproiiili koostuu seuraavankaltaisesta datasta Seurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijä: Käyttäjäryhmällä on selkeä muista eroava tarve käyttää verkkopalvelua. Käytöllä on tavoite. Käytöllä on merkitystä. Käyttäjäproiiilia varten meidän tulee luoda erikseen toiminnallisuuksia / sisältökokonaisuuksia. Linkittyy persoonaan: Kirsi, seurakunnan perhekerhon ohjaaja

51 Persoona koostuu mm. seuraavankaltaisesta datasta Minä olen Kirsi, perhekerhon ohjaaja Minä haluan päivittää oman seurakuntani www- sivujen lapsi- ja perhetyön sisältöjä, uutisia ja tapahtumatietoa. Minä en halua arpoa mitä nappia painaa enkä halua vahingossa rikkoa toiminnallisuuksia, lähettää viestejä tai poistaa sisältöä. Rooli ja käyttäjäproiiili: Kirjautunut seurakunnan sisältöpäivittäjä, Seurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijä En ole erityisen taitava tietokoneen kanssa, mutta ohjeistuksen avulla ja rutiinin oppimisella opin nopeasti. Olisi loistavaa jos voisin päivittää sivuja seurakunnan verkon ulkopuolelta ja tekemään pikapäivityksiä puhelimellani

52 Tuuli Aalto- Nyyssönen Konseptisuunnittelija ja projektipäällikkö! Puhelin: ! Sähköposti:

verkkopalveluiden suunnittelussa

verkkopalveluiden suunnittelussa Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10 Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Esityksen rakenne Julkiset verkkopalvelut Laatukriteerit hyvä

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Thl.fi Vaatimusmäärittely

Thl.fi Vaatimusmäärittely 1(72) Thl.fi Vaatimusmäärittely 2(72) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Muutokset 1.0 16.2.2013 THL Viimeistely ja hyväksyntä tarjouspyynnön liitteeksi. 1.1 18.3.2013 Riku Mäki (THL) Muutoksia kilpailutuskohteen

Lisätiedot

Opas verkkovaikuttavuuden mittaamiseen

Opas verkkovaikuttavuuden mittaamiseen Opas verkkovaikuttavuuden mittaamiseen Opas verkkovaikuttavuuden mittaamiseen 2 1. JOHDANTO Mittaamme sitä, mitä pidämme tärkeänä ja mitä haluamme kehittää. Tämän vuoksi liiketoiminnan ytimen, päätavoitteiden

Lisätiedot

Päiväys Versio Tekijät

Päiväys Versio Tekijät Projektikuvaus Päiväys Versio Tekijät 23.3.2010 22.2.2010 versio 0.2 versio 1.0 kommentoidun sisäisen version pohjalta Karoliina Luoto / Sitra Arttu Kataja / Avarko Tähän dokumenttiin on poimittu julkiset

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit

Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit 13/11/2012 Agenda

Lisätiedot

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Irmeli Minkkinen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Elokuu 2004 TIIVISTELMÄ KUOPION

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Kuluttajat brändisisältöjen parissa

Kuluttajat brändisisältöjen parissa Kuluttajat brändisisältöjen parissa Puolakka, Patricia Sjöblom, Siiri 2015 Laurea Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Kuluttajat brändisisältöjen parissa Patricia Puolakka Siiri Sjöblom Liiketalous

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus

JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus Versio: 24.5.2006 Julkaistu: 15.6.2005 Voimassaoloaika: Toistaiseksi

Lisätiedot

Tiedonhaku toiminnanohjausjärjestelmissä Hakukäyttöliittymän käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Tiedonhaku toiminnanohjausjärjestelmissä Hakukäyttöliittymän käyttäjäkeskeinen suunnittelu TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Lauri Hakkarainen Tiedonhaku toiminnanohjausjärjestelmissä Hakukäyttöliittymän käyttäjäkeskeinen suunnittelu Diplomityö Espoo, 2. lokakuuta, 2006 Valvoja:

Lisätiedot

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Pro gradu -tutkielma Teollinen muotoilu Kevät 2014 Laura Lahdenperä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Työn nimi: Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Tekijä:

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA

FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA Case: Fasilitaattorin työkalupakki Carita Savin Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Tietojenkäsittely 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Netistä lisää asiakkaita ja kauppaa

Netistä lisää asiakkaita ja kauppaa yritys verkossa Netistä lisää asiakkaita ja kauppaa Nettinäkyvyys on yrityksesi näyteikkuna verkossa. Sen tulee elää liiketoimintasi mukana aivan kuten myymälän näyteikkunakin elää sesonkien mukaan. Kaiken

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Informaatioverkostojen koulutusohjelma Pirjo Näkki KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN Tarkastelussa kouluretkien tarinat Diplomityö,

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa

Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa Mikko Manninen 7.11.2013 Kirsi Mikkola 12.11.2013 12.11.2013 Materiaalit www.liiketoiminta.info/yrityskaari Illan teema Pienillä, mutta oikeilla toimenpiteillä

Lisätiedot