Uusi jätelaki on ollut voimassa muutaman kuukauden. Uusia haasteita jätelain muutoksista. tiedottaa. Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi jätelaki on ollut voimassa muutaman kuukauden. Uusia haasteita jätelain muutoksista. tiedottaa. Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 PYR tiedottaa PYR Tiedottaa on käytettyjen pakkausten hyötykäyttöalan tiedotuslehti, joka ilmestyy touko-, syysja joulukuussa. Julkaisija Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Iso Roobertinkatu 1 A Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Toimitusjohtajan katsaus teisöille. Näissä neuvotteluissa elinkeinoelämällä on tukenaan ympäristöasioihin erikoistunut asianajotoimisto. Lähetämme lähiaikoina jäsenistöllemme uudet sopimusehdot, joihin on sisällytetty laista johtuvat muutokset. 2 Toimitusjohtaja Christer Lindroos/PYR Oy Uusia haasteita jätelain muutoksista Uusi jätelaki on ollut voimassa muutaman kuukauden. Lain mukaan Pirkanmaan ympäristökeskus on nyt valtakunnallinen viranomainen tuottajavastuuasioiden valvonnassa. PYR on jo käynnistänyt neuvottelut Pirkanmaan ympäristökeskuksen edustajien kanssa siitä, mitä tuottajayhteisöjen tulee tehdä tullakseen hyväksytyiksi tuottajatiedostoon. Tavoitteena on säilyttää Suomen niin tehokkaaksi osoittautunut hyötykäyttöjärjestelmä ja sopia menettelytavoista, jotka sopivat kaikille pakkausalan tuottajayh- Asetuksella siirretään myös helmikuussa 2004 hyväksytyn EU:n pakkausdirektiivin velvoitteet maamme lainsäädäntöön. Tätä varten on perustettu niin kutsuttu Pakka II -työryhmä ympäristöministeriön johdolla. Työryhmään, jonka puheenjohtajana toimii ympäristöneuvos Olli Pahkala, on kutsuttu edustaja myös PYRistä. Muiden asioiden ohella säädettävänä ovat uudet kansalliset pakkausten kierrätys- ja hyötykäyttötavoitteet. Ne tulee saavuttaa vuoteen 2008 mennessä. Jätelakiin kirjatut käsitteet ja säännökset eivät kaikilta osin ole yksiselitteisiä, ja tavoitteena onkin täsmentää niitä tässä asetuksessa. Käsiteltävänä ovat myös eri toimijoiden väliset työnjako- ja vastuukysymykset. Näissäkin neuvotteluissa PYRin päämääränä on nykyisen hyötykäyttöjärjestelmän säilyttäminen ja se, ettei kansallisia tavoitteita asetettaisi direktiivin määräämiä tavoitteita tiukemmiksi. Olen aikaisemminkin käsitellyt tässä katsauksessani puupakkausten hyödyntämisestä vastaavan tuottajayhteisön perustamista. Valmistelut ovat nyt siinä vaiheessa, että puupakkaustuottajayhteisön perustamiskokous on suunniteltu pidettäväksi keväällä Tuottajayhteisö aloittanee varsinaisen toimintansa samassa rintamassa muiden jo olemassa olevien pakkausalan tuottajayhteisöjen kanssa. Perustamistyöryhmän vetäjänä toimii Metsäteollisuus ry. Taloustutkimus Oy teki toimeksiannostamme PYR Tiedottaa lehden lukijatutkimuksen kuluvan vuoden syys-lokakuussa. Halusimme tutkimuksen avulla selvittää lukijoiden mielipiteitä uudistuneesta tiedotuslehdestämme. Entiseen verrattuna uutta on se, että osa lehden artikkeleista on ammattimaisten toimittajien kirjoitta-

2 Päätoimittaja Christer Lindroos Toimitusneuvosto Marja-Liisa Johansson, PYR Christer Lindroos, PYR Kaisa Nissi, PYR Heikki Riste, PYR Annukka Leppänen-Turkula, PTR Toimituspäällikkö Mirkka Kortelainen, Edita Press Oy Ulkoasu Riitta Lestinen, Edita Prima Oy Painopaikka Edita Prima Oy, Helsinki 2004 Painettu paperille G-Print Sisältö 3/04 mia. Tämä on tuonut mukanaan myös entistä enemmän kuvia lehteen. Vaikka lehti on nyt ulkoiselta olemukseltaan entistä enemmän aikakauslehden tyyppinen, sen sisältö on edelleen vahvasti tiedottava. Tutkimustulokset osoittavat, että lukijat ovat uudistuksen jälkeen entistä tyytyväisempiä sekä lehden ulkoasuun että sen sisältöön. Tutkimuksen tuloksiin voi perehtyä tarkemmin tuonnempana tässä lehdessä. PYR osallistui lokakuussa Helsingin Messukeskuksessa järjestettyyn pakkausalan messutapahtumaan Pac- Tec iin. Tällä kertaa pääteemanamme messuilla oli PYRmerkkikampanja. Tavoitteenamme on, että entistä useammat PYRin jäsenyritykset painattaisivat merkin pakkauksiinsa. Kampanjamme onkin saanut hyvin paljon huomiota osakseen ja uskomme merkin käytön yleistymiseen. Kampanjamme seuraavassa vaiheessa kerromme kuluttajille, mitä PYR-merkki pakkauksessa tarkoittaa. PYRin hallitus sekä tuottajayhteisöjen hallitukset tekivät marraskuun alussa päätöksensä pakkaajilta vuonna 2005 perittävien maksujen suuruudesta. Aikaisempien vuosien tapaan hinnastot julkaistaan joulukuun tiedotuslehdessämme. Niitä voi tarkastella lähemmin seuraavilta sivuilta. On miellyttävää todeta, että pakkausten hyötykäyttömaksujen korotukset ovat varsin maltilliset - joidenkin tuottajayhteisöjen perimät maksut jopa hieman alenevat. Keskimäärin hinnat pysyvät kuitenkin suurin piirtein tämänvuotisella tasolla. Vuosi on jälleen päättymässä ja on ilo saada kiittää PYRin henkilöstöä, pakkaajia, tuottajayhteisöjen vetäjiä ja muita yhteistyökumppaneita uurastuksesta vuoden aikana. Olemme taas kulkeneet aimo askeleen eteenpäin ja voimme olla hyvin tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin. Toivotan koko väelle oikein hyvää joulua ja menestyksellistä uutta vuotta. CHRISTER LINDROOS Toimitusjohtajan katsaus 2 PYR Oy:n liittymis- ja vuosimaksut 4 Pakkausten hyötykäyttömaksut 5 Uutisia 6 PYR tutuksi messuilla 8 Ympäristökonferenssin satoa: Suomessa hyötykäyttö eurooppalaisittain huokeaa jatkossakin 10 Muovipakkausten hyötykäyttötavoitteet Suomessa erityisen kovat 11 Puupakkausten kierrätys uuden tuottajayhteisön visaisena tehtävänä 12 Pakkaus säästää luontoa tehokkaimmin estämällä tuotehävikin 13 Tutkittua tietoa 15 EU:n kierrätyssäännökset pistävät liikettä myös metalliin 17 Review by the Managing Director 21 PYR s fees 22 Tuottajayhteisöjen yhteystiedot 24 Kannen kuva: Rantamajat Kökarissa. Luonnonkuva-arkisto/ Johannes Lahti 3

3 PYR OY:N LIITTYMIS- JA VUOSIMAKSUT VUONNA 2005 PYRin ensi vuoden liittymis- ja vuosimaksut näkyvät alla olevasta taulukosta. Ne laskutetaan tammikuun aikana. LIITTYMIS- JA VUOSIMAKSUT Toimipaikkakohtainen Maksuluokka Yrityksen/toimipaikan liikevaihto M liittymismaksu Alv vuosimaksu Alv A yli B 1, C 1,0 1, D alle 1, Konserni tai muu usean toimipaikan yritys voi halutessaan tehdä toimipaikkojensa osalta yhteisen sopimuksen PYRin kanssa. Tällöin myönnämme yllä olevista liittymis- ja jäsenmaksuista 20 % alennuksen. Liikevaihto vähemmän kuin miljoona euroa Syyskuussa voimaan astunut laki jätelain muutoksesta vapautti pakkausten hyötykäyttövelvoitteesta sellaiset pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat, joiden toiminnan vuotuinen liikevaihto on vähemmän kuin 1 miljoona euroa. Aikaisemmin raja oli 5 miljoonaa markkaa. Sopimuksia kaikenkokoisten pakkaajien ja maahantuojien kanssa Kaikki pakkaajat, joiden liikevaihto on alle 1 miljoona euroa, voivat edelleen pelkän liittymismaksun hinnalla tehdä sopimuksen PYRin kanssa ja saada luvan käyttää PYR-merkkiä mm. pakkauksissaan ja esitteissään. Myös PYR Tiedottaa lehti ja jäsentodistus postitetaan edelleenkin kaikille jäsenille. Lisäksi jäsenyritysten nimet julkaistaan PYRin kotisivuilla olevassa luettelossa ja kevään PYR Tiedottaa -lehdessä. Pirkanmaan ympäristökeskus on valvova viranomainen Pakkaajien rekisteröitymisaste PYRiin on varsin korkea, 97 prosenttia. Uusia sopimuksia ei näin ollen enää solmita kovin runsaasti. Valtaosa tänä vuonna sopimuksen tehneistä pakkaajista on äskettäin aloittanut toimintansa. Toisaalta osa on sellaisia, joiden liikevaihto on kasvanut niin, että pakkausten hyötykäyttövelvoite nyt koskee näitä. Ilmoitamme kaikkien PYRiin rekisteröityneiden yritysten nimet viranomaiselle eli Pirkanmaan ympäristökeskukselle, jolloin viranomaiset eivät kysele pakkauksia koskevia tietoja näiltä yrityksiltä. 4 Suomessa on vain muutama vapaamatkustaja Vapaamatkustajia on enää harvassa. Useimmiten nämä ovat yrityksiä, jotka eivät ole ymmärtäneet olevansa pakkaajia. Sitä mukaa kun saamme vapaamatkustajien nimiä tietoomme, otamme näihin yhteyttä selvittääksemme mitä pakkausten hyötykäyttövelvoite merkitsee. Vapaamatkustajista ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle.

4 PAKKAUSTEN HYÖTYKÄYTTÖMAKSUT VUONNA 2005 Vuoden 2005 hyötykäyttömaksujen perusteena käytetään pakkaajien ja maahantuojien PYRille ilmoittamia vuoden 2004 pakkausmääriä. Ensimmäiset hyötykäyttölaskut lähetetään huhtikuussa. Suomen Kuluttajakuitu ry ja Suomen Uusiomuovi Oy ovat korottaneet hyötykäyttömaksua. Suomen Aaltopahviyhdistys ry ja Mepak-Kierrätys Oy sitä vastoin ovat alentaneet perimiään maksuja. Muutokset näkyvät alla olevasta taulukosta. Korotustenkin jälkeen Suomen hinnat kestävät vertailun muiden maiden perimiin hintoihin. Materiaali / tn + Alv Muutos % Aaltopahvipakkaukset 2,0 20 Teollisuuskääreet/-säkit 8,4 + 0 Hylsyt 8,4 + 0 Kuitupohjaiset kuluttajapakkaukset/kääreet 9,0 + 8,4 Kartonkiset nestepakkaukset 20,0 + 0 Muovipakkaukset 20,0 + 21,2 Alumiinipakkaukset 18,0 10 Tinapeltipakkaukset 18,0 10 Teräspakkaukset 1,8 10 Pantilliset juomatölkit (metalli) Pantittomat lasipakkaukset 10,0 + 0 Puupakkaukset Muut Mikäli yrityksen hyötykäyttölasku on yli , se laskutetaan kahdessa yhtä suuressa erässä siten, että 2. erä laskutetaan neljä kuukautta myöhemmin kuin 1. erä, kuitenkin viimeistään lokakuussa Minimilasku on 20. VERTAILU Suomi, Ruotsi, Saksa / 1000 kg Materiaali Suomi Ruotsi Saksa (DSD) Aaltopahvipakkaukset Teollisuuskääreet / -säkit ja hylsyt 8,4 49,5 206 Kuitupohjaiset kuluttajapakkaukset/kääreet 9 49,5 206 Nestekartonkipakkaukset 20 49,5 775 Muovipakkaukset Alumiinipakkaukset ,1 756 Tinapeltipakkaukset ,1 280 Teräspakkaukset 1,8 6,6 280 Lasipakkaukset (pantittomat) 10 0,8-3,1 snt/kpl 76 Ruotsin ja Saksan hinnat ovat keskimääräisiä arvioita eri lähteistä. 5

5 UUTISIA PAKKAUSTIETOJEN KYSELYLOMAKKEESTA KEHITTEILLÄ VERKKOLOMAKE Käynnistimme viime keväänä projektin voidaksemme tarjota pakkausten kyselylomakkeen täyttäjille mahdollisuuden täyttää pakkaustiedot nettiselaimella www-sivuilla ja lähettää ne sähköisesti PYRille. Kehitteillä ei ole pelkkä lomake, vaan haluamme, että tietojen täyttäjä voi halutessaan saada opastusta samanaikaisesti kun hän täyttää lomaketta. Lisähaasteita suunnittelijoille asettaa se, että emme ota pienintäkään riskiä tietoturva-asioissa. Lomakkeeseen täytetyt tiedothan ovat ehdottoman luottamuksellisia. Seuraava vaihe on, että lomake otetaan koekäyttöön joissakin pilottikäyttäjiksi valituissa PYRin jäsenyrityksissä. PAKKAUSJÄTTEEN OSUUS JÄTTEEN KOKONAISMÄÄRÄSTÄ ON PIENI PYRin osastolla PacTec messutapahtuman yhteydessä järjestettiin kilpailu. Siinä kysyttiin, kuinka suuri osuus Suomessa syntyvän jätteen kokonaismäärästä on pakkausjätettä. A) n. 10 %, B) n. 5 %, C) alle 1 %. Kilpailuun osallistujien yleinen kommentti oli: Kyllä sitä valtavasti syntyy. Oikea vastaus on kuitenkin vaihtoehto C eli alle 1 %. Tieto perustuu tuoreimpaan saatavissa olevaan valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan. Sen mukaan Suomessa kertyy vuosittain pakkausjätettä vain 450 tuhatta tonnia. Kokonaiskertymä teollisuusjäte mukaan lukien on 82,9 miljoonaa tonnia. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 762 henkilöä. Oikeita vastauksia oli ainoastaan 81 kappaletta. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvottiin 500 euron arvoinen matkalahjakortti. Sen voitti Liisa Metsälä Louna- Food ista. Onnittelumme voittajalle! LounaFood on Turun kauppakorkeakoulun Innomarketin ja Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen yhteinen palveluyksikkö, joka tarjoaa elintarvikealan palveluita pkyrityksille ja yrittäjiksi aikoville. 6 HALUATTEKO LASKUT DIGITAALISESTI? Lähetämme teille laskut digitaalisesti, kun ilmoitatte yrityksenne verkkopalvelutunnuksen PYRille sähköpostiosoitteeseen

6 MATKALAHJAKORTTI PALKINTONA PYR TIEDOTTAA -LEHDEN LUKIJATUTKIMUKSESSA Taloustutkimus Oy teki PYRin toimeksiannosta PYR Tiedottaa -lehden lukijatutkimuksen syys-lokakuussa. Kuten messuilla järjestetyn kilpailun yhteydessä, myös lukijatutkimukseen osallistuneiden kesken arvottiin 500 euron arvoinen matkalahjakortti. Sen voitti Jukka Backman Kannuksesta. Tutkimuksen luonteesta johtuen yrityksen nimeä ei ilmoitettu PYRille. Lisäksi arvottiin 50 kappaletta Animal-tuotesarjaan kuuluvia kierrekorkinavaajia. Palkinnot on toimitettu voittajille. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita ja onnittelemme voittajia! OTTEET VAPAAMATKUSTAJIA KOHTAAN KIRISTYVÄT NORJASSA Norjalaiset ruokakaupat ovat keskenään sopineet siitä, etteivät ne enää allekirjoita sopimuksia sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka eivät ole tehneet sopimusta Materialretur as:n kanssa. Materialretur as on PYRiä vastaava organisaatio Norjassa. Materialretur as:n toimitusjohtaja Jaana Røine toteaa, että valtaosa tavarantoimittajista on jäseniä, mutta vapaamatkustajiakin on vielä jäljellä. Vapaamatkustajat aiheuttavat ongelmia, joten on tärkeää saada ne sopimuksen piiriin. Uutinen julkaistiin norjalaisessa Handelsbladetissa Kuvat: Futureimagebank Toivotamme kaikille PYR Tiedottaa -lehden lukijoille oikein hyvää joulua ja menestyksellistä uutta vuotta. PYRin väki 7

7 8 PYR-merkkikampanja sävytti PYRin tämän vuoden PacTec-messujen ilmettä.

8 PYR TUTUKSI MESSUILLA On ilahduttavaa, että opiskelijat erityisesti ympäristöalaan ja pakkausten suunnitteluun suuntautuneet tutustuvat osastoomme. Tässäkin mielessä nuorissa on tulevaisuus. yhä useammassa yrittäjässä myös kiinnostus sitä kohtaan kasvaa, Nissi lisää. Paavola huomauttaa, että messuilla on tullut myös runsaasti ideoita asiakkailta PYRiin päin. Samalla kun on tilattu tiedotusmateriaalia, lehtiä, cd:itä tai videoita, on esitetty uusia aiheita niiden sisältöihin. Kuvat: Antero Aaltonen Talousassistentti Sari Tapaninen (vas), tietohallintopäällikkö Olli Paavola ja rekisteriasiantuntija Kaisa Nissi pitävät hyödyllisenä osallistua messuille ja vastaaviin tapahtumiin. Näin pohtivat rekisteriasiantuntija Kaisa Nissi, tietohallintopäällikkö Olli Paavola ja talousassistentti Sari Tapaninen. He esittelivät Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n toimintaa lokakuussa Helsingin Messukeskuksessa järjestetyillä PacTec 2004 messuilla. PYRin tavoitteita näillä messuilla oli osaltaan lisätä PYR-merkin tunnettuutta. Kun messuvieras laskeutui näyttelyhalliin, ensimmäisiä näkymiä olikin PYRin osasto. Sen rakenne oli kuin kompakti pakkaus, joka oli varustettu asianmukaisella PYRmerkillä. Henkilökohtaista vaikuttamista On edelleenkin maahantuojia, jotka eivät ehkä koe olevansa pakkaajia, Nissi toteaa ja viittaa erityisesti vastikään toimintansa aloittaneisiin maahantuojiin. On haastavaa tavoittaa heidät ja saada viestimme läpi. Nissi huomauttaa, että juuri messuilla ja vastaavissa tapahtumissa syntyykin moni PYRin jäsenyys. Tapaninen yhtyy kommenttiin ja korostaa henkilökohtaisen kontaktin merkitystä: se tuottaa paremman tuloksen kuin usein epäpersoonalliseksi koettava puhelinkeskustelu. Kun PYR-merkki alkaa näkyä, Pakkaus logistiikan perusyksikkönä Sanat lausui toimitusjohtaja Jorma Hämäläinen Suomen Pakkausyhdistyksestä luovuttaessaan tämän vuoden PacTec-pakkauspalkinnon. Valio palkittiin eurolla sen palautuvan pakkausmateriaalin järjestelmästä, jossa tuotepikarit pakataan muovisiin tarjotinmaisiin laatikoihin. Järjestelmän etuina mainitaan muun muassa uudelleenkäytettävyys ja korkea automatisointi. Suomen Sokerin Dansuckerin Pikku-Sirkun uusi fliptop-pakkaus sai kunniamaininnan. PacTec-messut järjestettiin nyt kymmenettä kertaa. Niiden yhteyteen oli liitetty myös Elintarvikkeiden tuotantotekniikan ELKO-tapahtuma. SINIKKA RAIVIO 9

9 Ympäristökonferenssin satoa Suomessa hyötykäyttö eurooppalaisittain huokeaa jatkossakin Suomen PYR-järjestelmän vuotuiset pakkaajakohtaiset kustannukset ovat vain 3,5 prosenttia Saksan vastaavista. Omaehtoisesti luotu, nyt 97 prosenttia pakkaavista suomalaisyrityksistä kattava järjestelmä on suuri saavutus, josta on hyvä ponnistaa eteenpäin. Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n toimitusjohtaja Christer Lindroos suhtautuu luottavaisesti pakkausalan uuteenkin tilanteeseen, jota hän valotti Suomen Pakkausyhdistys ry:n ympäristökonferenssissa. 10 Uuden pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin kiristyvät hyötykäyttötavoitteet ulottuvat nyt kaikkiin pakkausmateriaaleihin. Hyötykäyttö on pakkausjätteen hyödyntämistä materiaalina tai energiana, ja kompostointikin lasketaan kierrätykseksi. Hyötykäyttöä ei ole pakkausten toimittaminen keräyspisteeseen eikä niiden uudelleenkäyttö niin hyvin kuin tämä Suomessa onkin hoidettu. Moninkertainen tarkistusjärjestelmä Hyötykäyttötietojen yrityksistä alkava raportointireitti etenee PYRin, tuottajayhteisöjen, Pakkausteknologia-PTR ry:n ja Ympäristöministeriön sekä Pirkanmaan ympäristökeskuksen kautta päätyen EU:n komissioon hyväksyttäväksi. Yritysten kyselylomakkeellamme antamista pakkaustiedoista joudutaan PYRissä tarkistamaan paikkansapitäviksi prosenttia. PYRin lisäksi tuottajayhteisöt ja PTR käyvät pakkaustiedot läpi, ja tämä kolminkertainen tarkistusjärjestelmä on ainutlaatuinen Euroopassa. Lukujen oikeellisuudessa ei Suomessa juuri ole epäilyn sijaa, Christer Lindroos totesi. Pirkanmaan ympäristökeskus katsoo, että yrityksen on voitava rekisteröityä suoraan tuottajayhteisöön. PYR laskee menettelyn johtavan valtavaan sopimusmäärään. Lindroos epäilee, että pakkausjätteen tuottajalla tuskin on aina tarkkaa käsitystä, mihin kahdeksasta tuottajayhteisöstä pitää rekisteröityä. Kun yritys liittyy PYRiin, se liittyy kaikkiin tuottajayhteisöihin. Menettely on selkeä ja suoraviivainen. Hyötykäyttömaksut osa kilpailukykyämme Vuoden 2005 hyötykäyttömaksut laskevat tämänvuotisista aaltopahvi- ja metallipakkausten osalta. Korotukset koskevat kuitupohjaisia kuluttajapakkauksia sekä muovia, jonka kohdalla muutos on suurin, lisäystä 21,2 prosenttia. Maamme hyötykäyttömaksut ovat korotustenkin jälkeen eurooppalaisittain huomattavan edullisia, minkä Lindroos katsoo osaltaan edistävän Suomen kilpailukykyä. Ensi vuoden hyötykäyttömaksut ovat Suomessa jo Ruotsiinkin verrattuna selvästi halvemmat kaikissa pakkausmateriaaleissa, ja Saksaan nähden ero on huikea. Lindroos esitteli hintavertailun joidenkin pakkaustyyppien osalta Euroopan maissa. Suomessa hyötykäyttömaksut ovat Euroopan alhaisimmat pahvilaatikoiden ja hampurilaisjätin Big Mac-laatikoiden kohdalla, eikä litran tetrapakkauksen, kahden litran muovipullon tai 0,85 litran säilykepurkinkaan hyötykäyttö onnistu juuri halvemmalla missään muualla Euroopassa.

10 Muovipakkausten hyötykäyttötavoitteet Suomessa erityisen kovat Muovipakkausjätteen materiaalikierrätystä oleellisesti lisäämällä voidaan kiristyvät hyötykäyttötavoitteet saavuttaa, mutta helppoa se ei ole. Näin viestitti muovin tuottajayhteisön, Suomen Uusiomuovi Oy:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä muovipakkausten hyötykäytön uusia haasteita käsittelevässä puheenvuorossaan. Tähänastiseen EU-tavoitteeseen, 15 prosentin kierrätystasoon muovipakkauksissa, maassamme päästiin vuonna Nyt vaatimus nousee 22,5 prosenttiin vuoteen 2008 mennessä. Toisin kuin Euroopassa yleisesti, Suomessa on paljolti keskitytty muovipakkausten uudelleenkäyttämiseen. Muovijätteen vähentäminen onnistuu tuloksekkaasti niinkin, mutta EU ei kelpuuta uudelleenkäyttöä kierrätykseksi. Muovipullojen, -korien ja -laatikoiden tehokkaan uudelleenkäytön vuoksi ei maassamme pääse syntymään vastaavaa määrää muovipakkausjätettä kuin Euroopan maissa yleensä kierrätetään. Siksi kierrätettävää muovipakkausjätettä on haalittava lisää ottamalla yhä heikompilaatuista jätemuovia kiertoon, mikä puolestaan johtaa muovipakkausten hyötykäyttömaksujen korotuksiin. Vuonna 2005 hyötykäyttömaksu nousee 16,5 eurosta tonnia kohden 20 euroon tonnilta. Kuvat: Vesa Kärhä Kierrätysmuovin ohjaaminen uudelleen tuotteisiin ei ainakaan helpotu. Vaikeusasteita riittävästi Jätteiden tarkemman hyödyntämisen tärkeän tavoitteen eteen on koko yhteiskunnan ponnisteltava. Vesa Kärhä näkee kuitenkin, ettei kierrätysmuovin ohjaaminen uudelleen tuotteisiin ole mitenkään helpottumassa. EU:n elintarvike- ja kemikaalilainsäädäntö ovat muodostumassa pikemminkin kierrätysmateriaalin käyttöä tuotannossa kaventaviksi kuin sitä edistäviksi. Byrokratian kasvun ohella työn, sähkön ja lajittelujät- teiden loppusijoituksen hinnat kohoavat niin, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomeen on uskaltautunut vain yksi uusi muovia kierrättävä yritys. Puolenkymmentä on 11

11 Puupakkausten kierrätys uuden tuottajayhteisön visaisena tehtävänä Metsäteollisuus ry:ssä Teollisuus- ja ympäristöpolitiikka -osastoa johtava Pertti Laine raportoi, miten puupakkauspuolella parhaillaan edetään kohti uusia hyötykäyttötavoitteita. Niihin pääsemisen kynnyskysymyksenä on, että hyötykäyttö ymmärretään laajemmin kuin pelkkänä materiaalikierrätyksenä. 12 Kierrätettyä muovia voitaisiin laajamittaisemmin käyttää kyllästetyn puun sijaan vaikkapa lasten leikkitelineissä ja maavaraisrakenteissa. pannut pillit pussiin, myynyt firmansa pois tai vain lopettanut, Kärhä toteaa. Materiaalikierrätyksen lisääminen on edellytyksenä 22,5 prosentin kierrätystavoitteen täyttämiselle. Tätä korostaa vielä, että muovien hyödyntäminen energiaksi on Euroopan maista poiketen Suomessa hyvin vähäistä ja saattaa loppua kokonaan vuoteen 2006 mennessä. Suomen Uusiomuovi Oy:n vastaus haasteisiin on kierrätyksen lisääminen kotimaisin ja kansainvälisin kanavin sekä muovipakkausjätteen vastaanottopisteiden kerääminen verkostoksi. Lisäksi etsitään toistaiseksi hyödyntämättömiä muovijätteen hyötykäytön alueita ja tuetaan muovipakkauksia tuottavien yritysten tuotekehitystä. Puu on maassamme toiseksi käytetyin pakkausmateriaali, ja puupakkausten suurimmat käyttäjätoimialat ovat rakennusteollisuus, elintarviketeollisuus, metsäteollisuus sekä kone- ja terästeollisuus. Kuluvasta vuodesta laaditun alustavan arvion mukaan puupakkauksia tuotetaan Suomessa tonnia, josta kotimaiseen käyttöön päätyy reilut tonnia. Siitä kierrätettävien puupakkausten osuus on tänä vuonna kahdeksan prosenttia. Uudistunut direktiivi 15 prosentin kierrätystavoitteineen on puupakkausten osalta hyvin pulmallinen, sillä nyt Suomessa 90 prosenttia vanhoista pakkauksista hyödynnetään energiaksi, mikä EU:n mukaan ei ole kierrätystä. Lisäksi on epäselvää, onko nykyinenkään kahdeksan prosentin osuus puupakkauksista hyväksyttävää kierrätystä kyse kun on pääosin puulavojen korjaamisesta eli EU-katsannossa uudelleenkäytöstä. Organisoituminen etenee Maailmalla puujätettä kierrätetään uusien puupakkausten valmistamisessa, viherrakentamisessa ja kompostoinnissa sekä lastulevyteollisuu- den raaka-aineena. Pertti Laine suhtautuu varauksella Suomen mahdollisuuteen ottaa esimerkkiä keinoista materiaalikierrätyksen kasvattamiseksi. Lastulevyteollisuudelle puupakkausjätteen käyttö ei ole läpihuutojuttu. Prosessin vaatimien laitteistoinvestointien lisäksi kustannuksia nostavat maamme pitkät kuljetusetäisyydet. Jätteen mahdolliset metalli- ja muoviepäpuhtaudet saattavat rikkoa tuotantolaitteita. Raakaaineen ja valmiin tuotteen laatu vaihtelee paljon, ja raaka-ainetta kuluu enemmän, niin liimaa kuin puutakin. Ympäristön kannalta on myös kyseenalaista, että prosessi kasvattaa päästöjä, Laine listaa ongelmia. Puupakkausten nyt liittyessä EU:n kierrätystavoitteiden piiriin on meneillään tuottajayhteisön kokoaminen hyötykäyttöä organisoimaan, ja virallinen perustaminen on tähtäimessä lokakuussa Luonnollisena pohjana tuottajayhteisölle ovat puupakkauksia käyttävää teollisuutta ja kauppaa edustavat järjestöt. Potentiaalisina perustajatahoina Pertti Laine mainitsee Elintarviketeollisuusliitto ry:n, Kaupan keskusliiton, Metsäteollisuus ry:n, Rakennusteollisuus RT ry:n sekä Yleinen teollisuusliitto ry:n.

12 Suomen Uusiomuovi Oy:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä (vas.), Metsäteollisuus ry:n Teollisuus- ja ympäristöpolitiikka -osaston johtaja Pertti Laine sekä vanhempi tutkija Juha-Matti Katajajuuri MTT:stä olivat puhujia Suomen Pakkausyhdistys ry:n ympäristökonferenssissa 9. marraskuuta Pakkaus säästää luontoa tehokkaimmin estämällä tuotehävikin Juha-Matti Katajajuuri, vanhempi tutkija MTT:n Ympäristöntutkimus-yksiköstä, esitteli Foodchain-tutkimushanketta, elinkaariselvitystä suomalaisen elintarvikeketjun todellisista ympäristövaikutuksista. Siinä pakkausten keskeiseksi rooliksi koko elintarvikeketjun kannalta osoittautui tuotehävikin minimointi. Vuosina toteutetussa, kansainvälisestikin ainutlaatuisessa tutkimuksessa selvitettiin elintarvikkeiden kokonaisympäristövaikutuksia ja elintarvikeketjujen kuormittavimpia kohtia MTT:n, VTT:n ja kotimaisten elintarvikeketjun toimijoiden yhteistyönä. Neljän elintarvikkeen (Valion Emmental Sinileima -juusto, Raision Elovena-kaurahiutaleet, Keskon Pirkka-perunajauho ja Lännen Tehtaiden Kesäpöytä Juustokermaperunat) todellinen tuotantoketju jäljitettiin koko mat- 13

13 Toimivalla ja tuotehävikin minimoivalla pakkauksella voidaan merkittävästi vähentää kokonaisympäristövaikutusta. kaltaan maatilalta kuluttajan ruokapöytään. Keskeisiä ympäristövaikutusten aiheuttajia niiden elinkaaressa havainnoitiin muun muassa ilmaston lämpenemisen, happamoitumisen ja rehevöitymisen kannalta. Pakkaussektorilta tutkimukseen kerättiin tiedot kaikista elintarvikeketjun vaiheista: maatalousmuoveista ja raaka-ainepakkauksista, sekä kuluttaja-, tukku- ja kuljetuspakkauksista. Näistä selvitettiin materiaalijalostuksen ja pakkausvalmistuksen sekä kuitupakkausten osalta kaatopaikalla syntyvien metaanipäästöjen ympäristövaikutuksia. Kaupan logistisen ketjun eri vaiheissa selvitettiin tuotehävikki ja pakkausjätteet. Pakkaukset optimoitava ekotehokkaiksi Pakkausten valmistuksen ympäristövaikutusten osuuden ketjussa todettiin olevan suhteellisen pieni verrattuna elintarvike- ja maataloustuotannon ympäristövaikutuksiin. Tutkimuksessa sekä pakkausten valmistuksen että tuotteiden valtakunnallisen jakelulogistiikan osuus elintarvikkeiden tuotantoketjun aiheuttamasta ilmaston lämpenemispotentiaalista vaihteli tuotteittain noin prosentista kahdeksaan prosenttiin. Tästä ei kuitenkaan pidä päätellä, että pakkaukset ovat ympäristön kannalta merkityksetön osa elintarvikeketjua. Päinvastoin Juha-Matti Katajajuuri näkee pakkauksella olevan merkittävästi kokonaisympäristövaikutusta vähentävää potentiaalia. Kun toimivan pakkauksen avulla saadaan minimoitua tuotehävikki niin logistisessa ketjussa kuin kotitalouksissa, voidaan välttää muun tuotantoketjun aiheuttamia ympäristövaikutuksia huomattavasti. On keskityttävä pakkausten optimointiin tuotteisiin nähden, löydettävä parhaat annoskoot kuluttajille tarjottaviksi, Katajajuuri painottaa. Hän toteaa, että yhteiskunnallisessa keskustelussa pakkausala mielletään ympäristövaikutuksiltaan suureksi tekijäksi, ja siksikin on syytä tähdätä yhä ekotehokkaampien pakkausten kehittämiseen. MARIA SALMINEN 14 Kuvat: Antero Aaltonen Vesa Kärhän puheenvuoroluonnos tarkastelussa.

14 English summary pages TUTKITTUA TIETOA Lehteä pidetään hyödyllisenä ja ajankohtaisena. Lukijat arvioivat PYR tiedottaa -lehden entistä paremmaksi. PYR tiedottaa PAKKAUSALAN YMPÄRISTÖREKISTERI PYR OY:N TIEDOTUSLEHTI 1/04 PYR tiedottaa PAKKAUSALAN YMPÄRISTÖREKISTERI PYR OY:N TIEDOTUSLEHTI 2/04 PYR tiedottaa PAKKAUSALAN YMPÄRISTÖREKISTERI PYR OY:N TIEDOTUSLEHTI 3/04 Vuosimaksut ja hyötykäyttömaksut vuonna 2005 Ympäristökonferenssin satoa Paperisäkin uusi elämä Road Show -gallup Registered Firms pages 1 24 English Summary pages Viimeisimmät tilastotiedot 4 5 Jätelain muutoksesta keskustelua 8 15 English summary Lukijat ovat entistä tyytyväisempiä PYR tiedottaa -lehteen, kertoo Taloustutkimuksen toteuttama tuore lukemistutkimus. Vastanneista runsas kolmannes on sitä mieltä, että lehden sisältö ja ulkoasu ovat viime vuodesta muuttuneet parempaan suuntaan. Peräti 70 prosenttia lukijoista antaa lehdelle tänä vuonna erittäin tai melko hyvän kokonaisarvosanan. Tutkimuksen mukaan lehti koetaan ennen kaikkea hyödylliseksi ja pisteitä se saa myös ajankohtaisuu- desta. Kolme lukijaa neljästä pitää sen sisältöä työnsä kannalta melko tai erittäin hyödyllisenä. Erittäin hyödyllisenä lehteä pitävien määrä on kuitenkin jonkin verran vähentynyt viime vuodesta. Lehden erittäin hyödylliseksi kokevien määrän väheneminen on luonnollista, sillä useita vuosia alalla toimivat henkilöt hallitsevat pakkausten hyötykäyttöasiat nyt aikaisempaa paremmin. Näin ollen he eivät enää koe lehdestä saamaansa tietoa työnsä kannalta yhtä hyödylliseksi kuin aikaisemmin, PYRin toimitusjohtaja Christer Lindroos toteaa. Ilmeisesti olemme vuosien saatossa onnistuneet saamaan läpi viestimme siitä, miten PYR/tuottajayhteisöjärjestelmä toimii ja miten se vaikuttaa kuhunkin pakkaajaan, hän pohtii. 15

15 Vastaajat toivoivat entistä enemmän lainsäädäntöön sekä jätteiden hyödyntämiseen ja kierrätykseen liittyvää tietoa, käytännön yritysesimerkkejä sekä kansainvälisiä vertailuja. 16 Monipuolisuutta kaivataan Lehden nykyinen ulkoasu miellyttää useimpien vastaajien silmää. Peräti kolme neljästä on siihen erittäin tai melko tyytyväisiä. Lehden kuvitusta pitää hyvänä kaksi kolmesta vastaajasta. Ilmestymistiheys on useimpien vastaajien mielestä riittävä, ja lähes puolet vastaajista pitää lehden sivumäärää sopivana. Useat vastaajat toivoivat entistä enemmän lainsäädäntöön sekä jätteiden hyödyntämiseen ja kierrätykseen liittyvää tietoa, käytännön yritysesimerkkejä sekä kansainvälisiä vertailuja. Myös hyötykäyttömaksujen käytöstä kaivataan edelleen tietoa. Noin kolmannes toivoisi lisäksi panostusta kysymys- ja vastauspalstaan. Tilastot kiinnostavat Lehden parhaana artikkelina pidettiin "Suomen pakkaus- ja pakkausjätetilastot sekä EU:lle toimitettu raportti" -juttua, jonka lukeneista kolme neljästä piti sitä erittäin tai melko hyvänä. Myös PYRin vuosi -juttua ja lehden takakannessa olevia tuottajayhteisöjen yhteystietoja pidettiin hyvinä. Tutkimuksen kohteena olleesta PYR tiedottaa -lehden numerosta 2/2004 runsas kaksi kolmannesta oli lukenut tai aikoo lukea artikkelit Jätelain muutos ei riitä ala kaipaa kokonaisuudistusta ja Suomen pakkaus- ja pakkausjätetilastot sekä EU:lle toimitettu raportti. Luetuimpiin kuului myös toimitusjohtajan katsaus, jonka oli lukenut lähes puolet vastaajista. Vähiten lukijoita kiinnostivat lehden englanninkieliset artikkelit, mutta ne lukeneet henkilöt pitivät niitä erittäin hyvinä. Vajaan puolen tunnin lukurupeama Yhdeksän kymmenestä vastaajasta lukee lehteä enintään puolen tunnin ajan. Keskimäärin lehteen paneudutaan 19 minuuttia. Yli puolet vastanneista lukee tai selailee yhtä lehteä kerran, ja runsas kolmannes ilmoittaa lukevansa lehden kahdesti. Tyypillisesti lehteä lukee yrityksessä kaksi henkilöä. Monet lukijoista tallettavat lehden myöhempää käyttöä varten, ja noin kolmasosa vastaajista säilyttää kaikki lehden numerot. Kolme neljästä kertoo säilyttävänsä mielenkiintoisimpina pitämänsä numerot, ja lähes yhtä moni antaa lehden muiden luettavaksi tai kiertoon. PYR tiedottaa -lehti kuuluu tavallisesti työpaikkalukemistoon ja lähes kaikki vastaajat, 98 prosenttia, saavatkin sen työpaikoilleen. Lehti tavoittaa nyt lukijansa selvästi paremmin kuin ennen, sillä viime vuonna lehden sai työpaikalleen yhdeksän kymmenestä. Ilmoitusaineisto huomattiin Tutkimuksessa selvitettiin myös lukijoiden mielipiteitä lehdessä julkaistusta ilmoitusaineistosta. Lähes kolme neljästä vastaajasta oli huomannut PYR-merkki -ilmoituksen, ja yli puolet piti sen ensivaikutelmaa myönteisenä. Runsas kolmannes oli kokenut ilmoituksen sisällön kiinnostavaksi ja useampi kuin joka neljäs vastaaja ilmoitti sen perusteella harkinneensa PYR-merkin käyttöä pakkauksissa. PYR tutkitutti PYR tiedottaa -asiakaslehtensä lukijakunnan tyytyväisyyden, mieltymykset ja lukutottumukset syys-lokakuussa Postikyselynä tehdyn tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Kyselylomakkeet lähetettiin 700:lle lehden vastaanottajalle ja niistä palautui 294 kappaletta eli 42 prosenttia. Vastaajat edustivat laajaa toimialojen kirjoa, mutta valtaosa heistä toimii suurissa, tuontia harjoittavissa tukkukaupan, metalliteollisuuden, elintarviketeollisuuden ja kemianteollisuuden yrityksissä. He toimivat muun muassa laatuvastaavan, ympäristöasioiden hoitajan tai logistiikkapäällikön tehtävissä. TIINA PIHA

16 EU:N KIERRÄTYSSÄÄNNÖKSET PISTÄVÄT LIIKETTÄ MYÖS METALLIIN Yhteistyö on ollut erinomaista PYRin ja Mepak-Kierrätys Oy:n kanssa ja uskon, että metallipakkausten osalta pystymme myös jatkossa vastaamaan lainsäädännön vaatimuksiin tehostamalla keräysverkostoa. Kuusakoskelle on tärkeää päästä lähemmäs kuluttajaa, ja tähän tarjoavat muun muassa tuottajavastuumallit hyvän lähtökohdan. Näin sanoo Kuusakoski Oy:n palvelujohtaja Risto Pohjanpalo. Olemme aloittaneet yhteistyön jo Mepakin perustamisen aikoihin vuonna Teollisuuden maalipakkausten soveltuvuutta metallin kierrätykseen tutkittiin erilaisin lajittelu- ja murskauskokein. Näin saimme esikäsittelyvaatimukset kartoitettua, ja maalipakkausten vastaanotto alkoi keväällä Viime aikoina on paneuduttu aerosoleihin ja kuluttajamaalipakkauksiin. Tällä hetkellä teollisuus voi laittaa aerosolit puhkaistuina kierrätysmetallin sekaan, ja kuluttajat voivat viedä tyhjät ja paineettomat aerosolit pienmetallin keräysastioihin. Samoin kuluttajien maalipurkit, kunhan ne ovat tyhjiä ja kuivia, kertoo Kuusakoski Oy:n avainasiakaspäällikkö Janne Salonen. Kuusakoski Oy:n palvelujohtaja Risto Pohjanpalo. materiaalin alueella. Myös muiden materiaalien osuudet, kuten muovi ja kuidut, kasvavat selvästi. Kuusakoski profiloituu kierrätyspalveluyhtiönä, jolla on vahva osaaminen teollisena kierrättäjänä. Vuoden 2004 hallitsemamme mate- Myös muuta metallia Kuusakoski Oy:n liiketoiminta suuntautuu entistä enemmän myös muiden materiaalien kuin metallin kierrättämiseen. Yritys on jo merkittävä toimija rakennnusperäisen kierrätysriaalivirta tulee olemaan noin 2,3 miljoonaa tonnia, kertoo palvelujohtaja Risto Pohjanpalo. Kierrätysmetalliliiketoimintaa ovat sävyttäneet vuonna 2004 poikkeuksellisen korkeat maailmanmarkkinahinnat, jotka ovat vaikuttaneet 17

17 myös niin sanottuihin kantohintoihin eli siihen, millä tasolla Kuusakoski hankkii raaka-aineen jalostettavaksi. Meidän on luotava toimintamalleja, miten erilaiset materiaalit kerätään ja käsitellään kustannustehokkaasti ja ympäristöasiat erityisesti huomioiden. Kasvua kohisten Kuusakosken volyymi on kasvanut etenkin Venäjän ja Baltian markkinoilla, Pohjanpalo jatkaa. Hänen mukaansa EU-direktiivit ohjaavat merkittävästi jätevirtoja ja luovat hyvät edellytykset kierrätykselle. Tiivistä ja hyvää yhteistyötä Kuusakoski Oy on tehnyt yhteistyötä etenkin Mepak-tuottajayhteisön kanssa. Yhteistyö on ollut erinomaista ja uskon, että metallipakkausten osalta pystymme myös jatkossa vastaamaan lainsäädännön vaatimuksiin tehostamalla keräysverkostoa. PYR on hoitanut sateenvarjona, pakkauspuolen tuottajayhteisöjen työkaluna hyvin tehtäväänsä, josta ovat kiistattomana esimerkkinä Suomessa tuottajilta perittävät, Euroopan matalimmat maksut. Esimerkiksi metallipakkausten osalta tuottajien hyötykäyttömaksut alenevat 10 prosenttia vuonna 2005, muistuttaa Pohjanpalo. Kuvat: Matti Matikainen Kuluttajille tietoa ja laajempi keräysverkosto Risto Pohjanpalo arvioi, että kuluttajille on jatkossa pystyttävä tarjoamaan entistä laajempi metallipakkausten keräysverkosto. Aluekeräysverkostoa on parannettava ja myös tutkittava, saadaanko kiinteistökohtaisella keräyksellä riittävän kustannustehokkaasti materiaali kierrätykseen. Tiedotuksessa on kuitenkin vielä huomattavasti työsarkaa. Tuottajavastuuseen perustuvat auto- ja sertifikaatti-järjestelmät tulee tehdä tutuiksi kuluttajille ja siten vähentää luontoon hylättyjen tavaroiden määrää. 18 Pystymme myös jatkossa vastaamaan lainsäädännön tehostamalla keräysverkostoa. vaatimuksiin, Resurssit suurennuslasin alle Viranomaisten ja etenkin Pirkanmaan ympäristökeskuksen, joka on valittu valvovaksi viranomaiseksi tuottajavastuuasioissa, on saatava riittävät resurssit toimintaan. Viranomaiset ovat todella työllistettyjä tulevina vuosina, koska uudet asetukset romuajoneuvo, sähkö- ja elektroniikka, akut sekä mm. jätelainsää-

18 Metalliromu on herkkä suhdannemittari. Metallien maailmanmarkkinahinta heittelee myös rajusti. Meidän on luotava erilaisten metallien keräämiseen ja kustannustehokkaaseen käsittelyyn toimintamalleja, ympäristöasiat erityisesti huomioiden. Kuusakoski Oy:n on tehtävä se mahdollisimman helpoksi kuluttajalle, sillä hän päättää, kenelle tai mihin järjestelmään toimittaa esimerkiksi romuajoneuvonsa, hän lisää. MIRKKA KORTELAINEN Metalli kiertää ikuisesti dännön muutokset teettävät runsaasti työtä. Kustannustehokasta toimintamallia rakennetaan Kuusakosken hankinta-alue on Itämeren alue ja Venäjä. Jatkojalostetut tuotteet myymme globaaleille markkinoille. Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa EU-lainsäädäntö määrittää varsin tarkasti reunaehdot toiminnalle, vaikka jäsenmailla on erilaisia sovellutuksia direktiivin implementoinnissa omaan lainsäädäntöön. Kuusakoskelle on tärkeää päästä lähemmäs kuluttajaa, ja tähän tarjoavat mm. tuottajavastuumallit hyvän lähtökohdan, hän pohtii. Tyhjät maalipurkit ja aerosolitölkit on mahdollista kierrättää hyötykäyttöön vuoden 2005 alusta koko Suomen alueella. Päätös keräyksen käynnistämisestä perustuu usean vuoden kokeiluille. Metallipakkausten kierrätyksellä saadaan arvokas materiaali uusiokäyttöön pois kaatopaikoilta. Se myös säästää energiaa prosenttia verrattuna neitseellisen raaka-aineen käyttöön. Metallia voidaan kierrättää ikuisesti uusien tuotteiden raaka-aineena. Jokaisessa metallipakkauksessa onkin yli neljännes kierrätettyä materiaalia. EU:n päätöksen mukaan 50 prosenttia metallipakkausjätteestä on saatava hyötykäyttöön Keräykseen tulevien maalipurkkien ja aerosolipakkausten on oltava tyhjiä. Vajaat aerosolitölkit ja maalipurkit, joissa on märkää maalia, on toimitettava ongelmajätteille tarkoitettuun keräyspisteeseen. 19

19

20 ganisation to take care of the recovery of wooden packaging in my previous review. Preparations are at the stage where the foundation meeting of the producer organisation for wooden packaging is scheduled to be held in spring The producer organisation is to start normal activities on the 1 st of November 2005 along the same lines as the other producer organisations already in existence in the packaging industry. The Forest Industry Federation is in charge of the foundation working party. Christer Lindroos, Managing Director/PYR Ltd. Review by the Managing Director The new Waste Act has been in force for a few months now. In accordance with the law the Pirkanmaa Regional Environment Centre is now the national official body for monitoring matters concerning producer responsibility. PYR has already started negotiations with representatives of the Pirkanmaa Regional Environment Centre over what producer organisations have to do in order to be accepted in the producer files. The aim is to preserve Finland s recovery system, which has proved to be efficient, and to agree on procedures that are suitable for all producer organisations in the packaging sector. The business community is being aided by a legal firm, specialising in environmental matters, in these negotiations. The EU packaging directive approved in February 2004 will pass into Finnish law by statute. For this reason the so-called Pakka II working party has been set up under the leadership of the Ministry of Environment. A representative from PYR has also been invited to serve in the working party with environmental counsellor Olli Pahkala as chairman. Among other matters, the body has to set the new national packaging recycling and recovery targets. They will have to be met by The concepts and regulations drawn up in the Waste Act are not entirely unambiguous; so the aim is to specify their meaning in this statute. Matters pertaining to task allocation and issues of responsibility among the different bodies will also be covered. PYR s objective in these negotiations too is to preserve the present recovery scheme and to stop the national targets from being set more strictly than specified by the directive. I have discussed the establishment of a producer or- The market research firm, Taloustutkimus Oy, was commissioned by us to carry out a study of readers of the PYR Tiedottaa newsletter in September-October of this year. We wanted to find out from the study their opinions of our revamped newsletter. In contrast to the previous newsletter a new approach is that some of the articles are written by professional journalists. This has also involved the introduction of more pictures in the newsletter. Even though the newsletter is more like a magazine in appearance, its contents are still heavily informative. The results of the study show that readers are more satisfied with both the appearance and contents of the newsletter after the change. One can familiarise oneself with the results of the study more closely in this issue of the newsletter. PYR participated in the PacTec exhibition arranged by the packaging industry in October at the Helsinki Exhibition Center. Our main theme at the exhibition this time was the PYR trademark campaign. Our aim is that more of PYR s member firms would print the trademark on their packaging. Our campaign has received a great deal of attention and we believe use of the trademark will become more common. The next phase of our campaign will tell consumers about the significance of the PYR trademark. At the beginning of November PYR s board and the boards of the producer organisations decided on the size of the fees to be charged to packers in In the manner of previous years the prices are published in the December issue of our newsletter. They can be checked more closely in the following pages. It is satisfying to notice that the rises in the prices of packaging recovery fees are rather modest: those of some producer organisations have even decreased slightly. Average prices will, however, remain at about the same level as for this year. The year is again drawing to a close and there remains the happy task to thank PYR s staff, packers, managers of the producer organisations and other associates for their efforts during the year. We have again taken a huge step forward and we can be most satisfied with the results achieved. I wish you all a Happy Christmas and a successful new year. CHRISTER LINDROOS 21

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä Ympäristöalojen ammattimessut järjestettiin lokakuussa Helsingin Messukeskuksessa. Messujen avajaispäivän aamuna PYRin osastolle

Lisätiedot

Tätä katsausta laadittaessa uskotaan edelleen melko. Toimitusjohtajan katsaus. tiedottaa

Tätä katsausta laadittaessa uskotaan edelleen melko. Toimitusjohtajan katsaus. tiedottaa PYR tiedottaa PYR Tiedottaa on käytettyjen pakkausten hyötykäyttöalan tiedotuslehti, joka ilmestyy touko-, syysja joulukuussa. Julkaisija Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Iso Roobertinkatu 1 A 00120

Lisätiedot

PYR. Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä. Toimitusjohtajan katsaus CHRISTER LINDROOS

PYR. Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä. Toimitusjohtajan katsaus CHRISTER LINDROOS PYR t i e d o t t a a Sähköposti:pyr@pyr.fi PAKKAUSALAN YMPÄRISTÖREKISTERI PYR OY Iso Roobertinkatu 1 A 12 Helsinki puh: (9) 616 23 fax: (9) 6162 31 http://www.pyr.fi 2 Toimitusjohtaja Christer Lindroos/PYR

Lisätiedot

2/2006. Elker-ryhmittymän keräyspisteverkosto laajenee 6. Uudelleenkäyttö vähentää ympäristön kuormitusta 8. Uusi hinnasto voimaan 1.1.

2/2006. Elker-ryhmittymän keräyspisteverkosto laajenee 6. Uudelleenkäyttö vähentää ympäristön kuormitusta 8. Uusi hinnasto voimaan 1.1. Elker-ryhmittymän keräyspisteverkosto laajenee 6 Uudelleenkäyttö vähentää ympäristön kuormitusta 8 Uusi hinnasto voimaan 1.1.2007 9 News in English 14 2/2006 ELKER-RYHMITTYMÄN TIEDOTUSLEHTI TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Elintarvike. Kehittyvä. Pakkaukset. ja logistiikka. Älyä pakkauksiin. Hankintalaki uudistuu 5/06. Pakkausmerkintöihin tulossa muutoksia

Elintarvike. Kehittyvä. Pakkaukset. ja logistiikka. Älyä pakkauksiin. Hankintalaki uudistuu 5/06. Pakkausmerkintöihin tulossa muutoksia Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 5/06 Elintarvike Pakkaukset ja logistiikka Vauhtia juomatölkkien kierrätykseen Hankintalaki uudistuu Älyä pakkauksiin Pakkausmerkintöihin tulossa muutoksia

Lisätiedot

Jätelakiesityksen sudenkuopat

Jätelakiesityksen sudenkuopat Jätelakiesityksen sudenkuopat Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Uusi jätelaki vesittäisi suurelta osin saavutetut pakkausten hyötykäytön ympäristöhyödyt ja aiheuttaisi paljon turhia lisäkustannuksia.

Lisätiedot

JÄLJITETTÄVYYS & ANALYTIIKKA PAKKAUSTEOLLISUUS

JÄLJITETTÄVYYS & ANALYTIIKKA PAKKAUSTEOLLISUUS Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 3/12 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Elintarviketeollisuus kaipaa nopeampia analyysi menetelmiä Jäljitettävyys vaatii mittareita Suomen pakkausteollisuus

Lisätiedot

Boardview. Niin muuttuu maailma. 1/2014 kevät. Directors Institute of. Finland

Boardview. Niin muuttuu maailma. 1/2014 kevät. Directors Institute of. Finland Boardview 1/2014 kevät Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Niin muuttuu maailma liiketoimintamallit murroksessa Kaksoishaastattelussa Anni Ronkainen ja Hannu Penttilä The

Lisätiedot

MEPAK-KIERRÄTYS OY Kierrätystavoite on jo ylitetty

MEPAK-KIERRÄTYS OY Kierrätystavoite on jo ylitetty MEPAK-KIERRÄTYS OY Kierrätystavoite on jo ylitetty Metallipakkausten kierrätyksessä on Suomessa saavutettu jo 50 prosentin aste. Tulos kuvaa alan ja Mepak-Kierrätys Oy:n aktiivisuutta onhan saavutus kaksinkertainen

Lisätiedot

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari Vuosikirja 2 0 1 3 year book Keski-Suomen kauppakamari 10 syytä olla kauppakamarin jäsen Valiokuntapaikka on huikea näköalapaikka Perustin yhdessä kumppaneideni kanssa konsultti- ja valmennustalo Humap:n

Lisätiedot

KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA

KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA Lajittelisin, jos KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA Kehittämisen perusteita Improving Household Waste Management in Existing Blocks Tekesin Streams teknologiohjelman projekti Irene Roos, Työtehoseura

Lisätiedot

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus on merkittävää teollisuutta Yhdysvalloissa ohjelmistoteollisuus on kasvanut jo kolmanneksi suurimmaksi teollisuuden tuotannonalaksi

Lisätiedot

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta 70 vuotta, eikä suotta Paperinkeräyksen pitkä historia kertoo vastuullisesta edelläkävijyydestä. Kestävä kehitys Tehokas kierrätys on a & o. Suomalaisosaaminen jäteteknologiassa kiinnostaa maailmalla.

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2009

Projektitoiminta 1/2009 Projektitoiminta 1/2009 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXII, ISSN 1455-4178 STOP AND REFRESH! Projektipäivät 2009 = IPMA World Congress 15.-17.6.2009 Vuosikymmenen merkittävin projektialan ammattitapahtuma

Lisätiedot

sähköistyy Taloushallinto saldo-lehden sidosryhmille Liitto mukana modernissa taloushallinnossa Millainen on tulevaisuuden ammattilainen?

sähköistyy Taloushallinto saldo-lehden sidosryhmille Liitto mukana modernissa taloushallinnossa Millainen on tulevaisuuden ammattilainen? 5/14 Liitto mukana modernissa taloushallinnossa Millainen on tulevaisuuden ammattilainen? Asiantuntijaryhmät apuna muutoksissa Taloushallinto sähköistyy saldo-lehden ERIKOISNUMERO sidosryhmille TALOUSHALLINTOLIITON

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Boardview 3/2014 syksy Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Hallitustyöskentely Oppia ikä kaikki Kaksoishaastattelussa Kirsi Komi ja Jari Paasikivi Active role in the Board

Lisätiedot

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24 PwC:N ASIAKASLEHTI 2/2014 Kestävän kasvun kumppani Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE TÄSMÄAPUA TIETOMASSASTA 6 TYÖNANTAJAMIELIKUVA KUNNOSSA ALKOSSA 14 TIEDUSTELURETKIÄ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

aviisori Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia

aviisori Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia aviisori PRICEWATERHOUSECOOPERSIN ASIAKASLEHTI 4/2008 Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Suomalaisyritykset

Lisätiedot

Elintarvike. Kehittyvä. Hygienia & riskinhallinta 3/10. Tuotantopaineet. Elintarvikevalvonta. siirtyvät maapallon pohjoisosiin

Elintarvike. Kehittyvä. Hygienia & riskinhallinta 3/10. Tuotantopaineet. Elintarvikevalvonta. siirtyvät maapallon pohjoisosiin Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 3/10 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Elintarvikevalvonta muuttuu riskiperusteisemmaksi Tuotantopaineet siirtyvät maapallon pohjoisosiin Hygienia & riskinhallinta

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa

Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa Suomessa Katja Kolehmainen (ohjaaja) Janne Jaalivaara Arttu Talvitie Asta Viertola Marika Westman 2013

Lisätiedot

puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Kyllä meidän takapihallemme Jäätämisatlas

puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Kyllä meidän takapihallemme Jäätämisatlas puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Jäätämisatlas 04/12 Kyllä meidän takapihallemme pääkirjoitus Jari Suominen Puheenjohtaja jari.suominen@tuulivoimayhdistys.fi Tuulivoima muuttaa

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 2 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist

Lisätiedot

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN NUMERO 2/2009 sivu 12 INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN arvoverkoilla sivu 6 KEKSINTÖSÄÄTIÖ jalostaa liikeideoita sivu 8 MODERNIT PUHEPALVELUT liiketoiminnan vauhdittajana sivu 2 TECHNOPOLIS ONLINE - palvelu

Lisätiedot

sosiaalinen media? sähköisessä Miten menee, Etiikan pelisäännöt tutkimuksessa Nro 1/2012 Viestintätoimisto VCA:n asiakaslehti

sosiaalinen media? sähköisessä Miten menee, Etiikan pelisäännöt tutkimuksessa Nro 1/2012 Viestintätoimisto VCA:n asiakaslehti lehti markkinointiviestinnästä innostuneille Nro 1/2012 Viestintätoimisto VCA:n asiakaslehti Miten menee, sosiaalinen media? Etiikan pelisäännöt sähköisessä Ximpor magnihilis nonesti bustiorro ex et, corectuscius

Lisätiedot

Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004

Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Teknologiaohjelmaraportti 5/2005 Loppuraportti Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot