PYR. Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä. Toimitusjohtajan katsaus CHRISTER LINDROOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYR. Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä. Toimitusjohtajan katsaus CHRISTER LINDROOS"

Transkriptio

1 PYR t i e d o t t a a PAKKAUSALAN YMPÄRISTÖREKISTERI PYR OY Iso Roobertinkatu 1 A 12 Helsinki puh: (9) fax: (9) Toimitusjohtaja Christer Lindroos/PYR Oy Toimitusjohtajan katsaus Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä on ollut voimassa kolme vuotta. Myös PYR Oy:n kolmas toimintavuosi täyttyi joulukuun alussa. On miellyttävää todeta, että sekä PYR:n toiminta että pakkausten hyötykäyttötoiminta ovat vakiintuneet ja taloudellisestikin varmalla pohjalla. Sen osoittavat mm. PYR:lle viime kesäkuussa myönnetty ISO 91 laatusertifikaatti ja se, että valtaosa pakkaajista ja maahantuojista on rekisteröitynyt PYR:iin. Näin ollen PYR voi jälleen alentaa yrityksiltä vuoden 21 alussa perittäviä vuosimaksuja. Suomessa monikaan ei ole vielä oikein kiinnittänyt huomiota siihen, että meidän hyötykäyttömaksumme ovat huomattavan paljon edullisimmat kuin muissa EU-maissa. Tässä yhteydessä haluankin korostaa sitä, että tuottajayhteisöt ovat onnistuneet erinomaisesti tehtävässään. Pakkausten hyötykäyttö on kaiken aikaa edistynyt ilman mainittavia hyötykäyttömaksujen korotuksia. Tuottajayhteisöthän eivät tavoittele voittoa ja perivät maksuja vain sen verran kuin hyötykäyttötoimintaan tarvitaan. Studio Pohjakallio & Co Oy EU:n komissio on edelleenkin vasta hahmottamassa uusia pakkausten hyötykäyttötavoitteita vuosille Komissio ja jäsenmaat haluavat uuteen direktiiviin joukon muutoksia ja täsmennyksiä. Mainittakoon näistä mm. tuottajavastuun laajentaminen, yhdenmukaiset pakkausmääritelmät ja selkeämmät tavoitteet uudelleenkäytölle. Jotta unioniin kuuluvien maiden näkökannat saataisiin paremmin kuuluviin, ovat eri maiden hyötykäytöstä vastaavat organisaatiot muodostaneet yhteisen Pro Europe Alliance -nimisen yhteenliittymän. Sen kokouksissa PYR on edustanut Suomea. Kerrottakoon samalla, että jäsenmaat ovat suhtautuneet kielteisesti tuottajavastuun laajentamiseen, koska jokainen maa haluaa vapauden päättää itse millaisella organisaatiolla, menetelmillä ja rahoituksella tavoitteet saavutetaan. Maksujen suuruudet vaihtelevat nyt maittain riippuen mm. siitä, miten tiivistä yhteistyötä niissä tehdään kuntasektorin kanssa pakkausten hyötykäytön suhteen. Yhdenmukaisiin pakkausmääritelmiin Pro Europe Alliance suhtautuu sen sijaan myönteisesti. Näillä näkymin uusi direktiiviehdotus menee komission käsittelyyn syksyllä vuonna 21. Taloustutkimus Oy teki syyskuussa PYR:n toimeksiannosta yrityskuvatutkimuksen, jolla haluttiin selvittää PYR:n tunnettuutta, yrityskuvaa ja palvelutasoa. Tutkimuksella kartoitettiin myös tuottajayhteisöjen, pakkausdirektiivin ja siihen liittyvän valtioneuvoston päätöksen tunnettuutta. Tulokset olivat ilahduttavia ja näyttääkin siltä, että yrityksissä ymmärretään jo melko hyvin PYR:stä ja tuottajayhteisöistä saatava hyöty. Saadut vastaukset ovat meille erittäin hyödyllisiä kehittäessämme jatkuvasti toimintojamme. Samalla kun kiitän tutkimukseen osallistuneita henkilöitä arvokkaista vastauksista ja kommenteista toivotan kaikille yhteistyökumppaneillemme hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta. CHRISTER LINDROOS

2 Lehden sisältö Toimitusjohtajan katsaus 2 PYR:n liittymis- ja vuosimaksut vuonna 21 3 Pakkausten hyötykäyttömaksut vuonna 21 4 Hintavertailua Suomi, Ruotsi Saksa 5 Yrityskuvatutkimuksen tulokset 6-7 Yhteydenpitolomake 8 Tuottajayhteisöjen yhteystiedot 8 Kannen kuva: Lehtikuva Oy/Matti Kolho PYR:n liittymis- ja vuosimaksut vuonna 21 Verrattuna vuoteen 2, hintoja on alennettu 5,6 %. Vuosimaksulaskut lähetetään tammikuussa 21. Ympäristöministeriö suunnittelee lisäpäätöstä, jolla pienimmät, D- ja E- luokan yritykset vapautettaisiin kokonaan pakkausten hyötykäyttövelvoitteesta vuoden 21 alusta lähtien. Niiden liikevaihdoltaan alle 5 Mmk:n yritysten, jotka ovat rekisteröityneet PYR:iin aikaisemmin ei kannata irtisanoa sopimusta, koska PYR ei peri näiltä vuosimaksuja eikä kysele pakkaustietoja. Jos sopimus irtisanotaan ja yrityksen liikevaihto kasvaa yli 5 Mmk:n rajan, yritys joutuu PYR:iin liittyessään maksamaan uudelleen liittymismaksun. Mikäli taas joku aikaisemmin rekisteröitymätön, liikevaihdoltaan alle 5 Mmk:n yritys haluaa esim. imagosyistä liittyä PYR:iin, sekin on mahdollista. Tällöin PYR ei peri vuosimaksua vaan ainoastaan liittymismaksun kertamaksuna liittymisvuonna. Kaikki PYR:n rekisterissä olevat yritykset saavat käyttää PYR:n rekisteröitynyt -merkkiä. Myös PYR Tiedottaa- lehti postitetaan kaikille. Toimipaikan liikevaihto vuonna 2 Mmk Maksuluokka Liittymismaksu vuonna 21 mk + alv Vuosimaksu vuonna 21 mk + alv Vuosimaksun muutos vuoteen 2 verrattuna A Yli ,6 % B ,6 % C ,6 % D E alle 1 1 Konsernialennus on 2%. 3

3 HYÖTYKÄYTTÖMAKSUT 4 MATERIAALI PAKKAUSTEN HYÖTYKÄYTTÖMAKSUT VUONNA 21 Hyötykäyttömaksujen perusteena käytetään pakkaajien ja maahantuojien PYR:lle ilmoittamia vuoden 2 pakkausmääriä Liikevaihdoltaan yli 5 Mmk:n yrityksille lähetetään pakkaustietojen kyselylomake tammikuun aikana. Lomake pyydetään palauttamaan täytettynä PYR:lle maaliskuun loppuun mennessä. Saadut tiedot tallennetaan rekisteriin ja sen jälkeen PYR lähettää tuottajayhteisöjen puolesta yrityksille pakkausten hyötykäyttölaskut. Laskujen postitus MK/1 KG + ALV MUUTOS MK 2-21 AALTOPAHVIPAKKAUKSET 2 TEOLLISUUSKÄÄREET/-SÄKIT 5 HYLSYT KUITUPOHJAISET KULUTTAJA- PAKKAUKSET/KÄÄREET NESTEPAKKAUKSET MUOVIPAKKAUKSET ALUMIINIPAKKAUKSET TINAPELTIPAKKAUKSET TERÄSPAKKAUKSET PANTILLISET JUOMATÖLKIT (METALLI) LASIPAKKAUKSET (PANTITTOMAT) PUUPAKKAUKSET MUUT PAKKAUKSET alkaa huhtikuussa. Kuten tänäkin vuonna alle 1 mk:n laskuja ei postiteta ja suurimmat laskut jaetaan kahteen erään. Varat tilitetään sellaisenaan tuottajayhteisöille pakkausten hyötykäyttötarkoituksiin. Rekisteriin tallentamansa tiedot PYR luovuttaa viranomaisille koottuna yhteen niin ettei yksittäisen yrityksen tietoja voi tunnistaa. + 1, + 1, + 5, PYR:N AIKATAULU VUONNA 21

4 HYÖTYKÄYTTÖMAKSUT VUONNA 21 Hintavertailua Huomaa hintaero verrattuna Ruotsin ja Saksan hintoihin! hinnat mk/1 kg MATERIAALI SUOMI RUOTSI noin AALTOPAHVIPAKKAUKSET 2 11 TEOLLISUUSKÄÄREET/-SÄKIT 5 25 HYLSYT KUITUPOHJAISET KULUTTAJA- PAKKAUKSET/KÄÄREET NESTEPAKKAUKSET MUOVIPAKKAUKSET ALUMIINIPAKKAUKSET TINAPELTIPAKKAUKSET TERÄSPAKKAUKSET LASIPAKKAUKSET (PANTITTOMAT) Suomen hyötykäyttömaksut ovat ensi vuonna lähes samansuuruiset kuin tänäkin vuonna. Vain alumiini -ja tinapeltipakkausten hyötykäyttöhintoja on hieman korotettu. Erona aikaisempiin vuosiin nähden on se, että myös pantittomista lasipakkauksista ryhdytään nyt perimään hyötykäyttömaksua. Muutamat yritykset eivät ole useista muistutuksista huolimatta palauttaneet PYR:lle pakkaustietojen kyselylomaketta. Tuottajayhteisöt ovat yhteisessä kokouksessaan päättäneet, että mainituilta yrityksiltä peritään vuonna 2 hyötykäyttömaksut edellisen vuoden pakkausmäärien mukaan. Mikäli ensi vuonna ilmenee samanlaisia tapauksia, kyseisiltä yrityksiltä perittäviä maksuja joudutaan korottamaan tuntuvasti. Tämä ei tietenkään ole toivottavaa p/kpl SAKSA noin PYR:iin on rekisteröitynyt 131 yritystä välisenä aikana. Kaikkien sopimuksen tehneiden yritysten nimet on nähtävissä PYR:n kotisivuilla Rekisteröitymistahti alkaa luonnollisestikin hiljentyä, koska valtaosa yrityksistä on jo allekirjoittanut sopimuksen PYR:n kanssa. HINNAT VERTAILUSSA 5

5 PYR:n tunnettuutta, yrityskuvaa ja palvelutasoa tutkittiin Taloustutkimus Oy teki syyskuussa 2 puhelinhaastattelututkimuksen, jolla mitattiin PYR:n tunnettuutta, yrityskuvaa ja palvelutasoa. PYR:n rekisterissä on tilastotiedot noin 8 yksilöidystä yrityksestä tai toimipaikasta. Kohderyhmä oli valittu näiden joukosta ja siihen kuului myös sellaisia yrityksiä, jotka raportoivat pakkausten hyötykäytöstään Suomen ympäristökeskus SYKE:lle. Haastateltuja oli 462 ja kukin haastattelu kesti noin 1 minuuttia. Tutkimus oli osa PYR:n ISO 91 laatujärjestelmän mukaista toimintaa. Viranomaispäätökset tunnetaan hyvin Tietoisuus pakkausdirektiivistä ja valtioneuvoston päätöksestä kaikki vastaajat, n = 462 Kohderyhmän tietämystä PYR:n toimintaa ohjaavista viranomaispäätöksistä voidaan pitää hyvänä. Vastaajista 94 prosenttia on tietoinen EU:n pakkausdirektiivistä ja siihen liittyvästä valtioneuvoston päätöksestä. Ne vastaajat, jotka ovat saaneet PYR Tiedottaa -lehden tiesivät keskimääräistä paremmin edellä mainituista päätöksistä. Neljä viidestä vastaajasta on tutkimuksen mukaan kuullut myös organisaatioista, joille voi siirtää pakkausten hyötykäyttövelvoitteen. Niistä, jotka olivat kuulleet em. organisaatioista 89 prosenttia mainitsi ylivoimaisesti useammin PYR:n tällaiseksi organisaatioiksi. Kun haastateltaville luetteloitiin PYR ja tuottajayhteisöt nimeltä, PYR:n tunnettuus oli 92 prosenttia. Sen sijaan tuottajayhteisöt tunnettiin suhteellisen heikosti. Elinkeinoelämä omistaa PYR:n Vain joka neljäs vastaaja tiesi, että PYR on elinkeinoelämän omistama organisaatio. Valtion tai julkisen vallan piiriin kuuluvana organisaationa PYR:ä piti kuitenkin vain 4 prosenttia vastaajista, kun taas 7 prosenttia ei osannut sanoa mitään PYR:n omistussuhteista. Valvontaa halutaan lisättävän Haastateltavista 6 prosenttia haluaa PYR:n valvovan tarkemmin, että kaikki pakkausten hyötykäyttövelvoitteen piiriin kuuluvat yritykset hoitaisivat velvoitteensa. PYR:n omista asiakkaista 65 % on valvonnan lisäämisen kannalla. Tulos on luonnollinen, sillä tunnollisesti toimivat yritykset eivät halua maksaa vapaamatkustajien puolesta. PYR:n yrityskuva on tyydyttävä 6 PYR:ä pidetään yleisesti asiantuntevana ja lupauksissaan pysyvänä. Asiointi sujuu vaivattomasti ja tiedotustoiminta on riittävää. Myös voittoa tavoittelemattomuus tunnettiin suhteellisen hyvin. Hyvänä tuloksena voidaan pitää sitäkin, että vain vajaa kolmannes oli joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että PYR on byrokraattinen. Byrokraattisena PYR:ä pitävät lähinnä liikevaihdoltaan pienimmät asiakkaat, sekä SYKE:lle raportoivat yritykset. Heikompi arvosana saatiin väittämään "PYR:stä saa yksilöllistä ja joustavaa palvelua".

6 PYR:n rekisteröitynyt - merkki tunnetaan Kaikista vastaajista 65 % tuntee PYR rekisteröitynyt -merkin. Toistaiseksi vain joka kymmenes käyttää merkkiä yrityksensä toiminnan tukena. Vaikka merkin käyttö on vielä vähäistä, vajaa kolmannes vastaajista pitää sitä erittäin tai melko hyödyllisenä. PYR:n kotisivuja arvostetaan muiden EU -maiden maksujen kanssa. Myös tähän kysymykseen saatiin negatiivisimmat arvioit pieniltä yrityksiltä sekä SYKE:lle raportoivilta yrityksiltä. Pyr Oy:n yrityskuva tuntee PYR Oy:n, n=427 Koska emme tiedä mitkä yritykset ja ketkä henkilöt ovat osallistuneet tutkimukseen haluamme esittää parhaat kiitoksemme kaikille kysymyksiin vastanneille näin yleisesti lehden välityksellä. Runsas neljännes kaikista vastaajista ilmoittaa käyneensä PYR:n kotisivuilla Suurempien yritysten edustajat (5%) ovat vierailleet sivuilla selvästi useammin. Lähes puolet vastaajista pitää sivuja erittäin tai melko hyvinä ja heikkoina vain 3 % vastaajista. PYR Tiedottaa -lehti koetaan hyväksi ja hyödylliseksi Valtaosa vastaajista (82 %) on saanut PYR Tiedottaa -lehden. Siihen tutustuu 92 prosenttia lehden saaneista. Lukuarvo on erittäin hyvä, sillä lehden lukee lähes kokonaan 12 prosenttia, vain kiinnostavat artikkelit 3 prosenttia ja lehteä selailee lähinnä otsikot lukien 5 prosenttia lehden saaneista. Vain 8 prosenttia ei lue lehteä lainkaan. Lukijoista 41 prosenttia kokee lehden sisällön erittäin tai melko hyväksi. Noin 7 prosenttia vastaajista pitää lehteä erittäin tai melko hyödyllisenä. Mitä suurempi yritys sitä hyödyllisemmäksi haastateltavat kokivat lehden. Edullisuus tiedostetaan melko heikosti Haastatelluilta kysyttiin myös, minkä tasoisia he arvioivat PYR:n perimien maksujen olevan muiden EU -maiden maksuihin verrattuna. Valtaosalla haastateltavista (4 %) ei ole käsitystä asiasta. Selvästi tai jonkin verran halvempina PYR:n kautta perittäviä maksuja pitää 23 prosenttia vastaajista. Keskimääräistä kalliimmiksi maksut arvioi 1 prosenttia vastaajista ja 26 prosenttia pitää niitä samantasoisina Keskiarvo = Täysin eri mieltä, 3= Ei samaa eikä 4= Jokseenkin samaa mieltä 2= Jokseenkin eri mieltä eri mieltä 5= Täysin samaa mieltä 7

7 PYR JOUKKOKIRJE tiedottaa Ovatko yhteystietonne muuttuneet? Ole ystävällinen ja korjaa tiedot alla olevaan yhteydenpitolomakkeeseen ja palauta se meille esim. faksaamalla nro:on (9) mennessä. Yrityksen nimi: Yhteyshenkilö: Osoite: Ly-tunnus: Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: Yrityksen kotisivut: MUUTTUNEET TIEDOT Uusi soite: Uusi yhteyshenkilö ja puhelinnumero: Tuottajayhteisöjen yhteystiedot 8 Suomen Aaltopahviyhdistys ry Anneli Laakso puh Suomen Kuluttajakuitu ry Olli Aaltonen puh Suomen Teollisuuskuitu Oy Pertti Kleemola puh Suomen NP-kierrätys Oy Matti Pankakoski puh Suomen Keräyslasiyhdistys ry Markku Piekkanen puh. (9) Mepak-Kierrätys Oy Heikki Riste puh. (9) Suomen Palautuspakkaus Oy Tapio Lehtinen puh. (9) Suomen Uusiomuovi Oy Vesa Kärhä puh. (9)

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä Ympäristöalojen ammattimessut järjestettiin lokakuussa Helsingin Messukeskuksessa. Messujen avajaispäivän aamuna PYRin osastolle

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA Pro gradu -tutkielma Juha Villman Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto Tammikuu

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

2/ 2009. Kutsu kevätkokoukseen 16.4

2/ 2009. Kutsu kevätkokoukseen 16.4 2/ 2009 Kutsu kevätkokoukseen 16.4 Koulutustilaisuus 16.4 - Miten saadaan energiakulutukset kuriin? - Uudella teknologialla ilmanvaihdon hukkalämpö talteen - Ilmalämpöpumput ja maalämpö taloyhtiöissä Lainatarjoukset

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

2/2012. Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26

2/2012. Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26 2/2012 Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26 Boosting Europe is our contribution to improving the economy and creating jobs. We re all in

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka Liiketalous / Kotka TUTKIMUSRAPORTTI CRM/ERP RAPORTTI SELVITYS KYMENLAAKSOLAISTEN YRITYSTEN ASIAKASHALLINTA- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TILANTEESTA Heidi Hölttä Leena Piispanen Kati Raikunen Laura

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ?

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous LILJA, EMMI Opinnäytetyö

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

PIKALUOTTOSELVITYS 2007

PIKALUOTTOSELVITYS 2007 Anne Kemppainen ja Jani Väisänen PIKALUOTTOSELVITYS 2007 Opinnäytetyö Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 21.3.2007 Tekijä(t) Anne Kemppainen, Jani

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa 1/2011 Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa sisältö 16 18 Kolmentoista Turku Energiassa on työnantajan kanssa paikallisesti sovittu matkustamiseen kuluvan vapaa-ajan

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers

Keskusteluaiheita Discussion papers TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland ETLAELINKEINOELÄMÄN Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot