Turvatikas-tuotteet Asennus- ja käyttöohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.2.2015 Turvatikas-tuotteet Asennus- ja käyttöohjeet"

Transkriptio

1 Turvatikas-tuotteet Asennus- ja käyttöohjeet

2 1 (16) TURVATIKAS-TUOTTEET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET 1 NOUSUPROFIILIN B ASENNUS TIKKAISIIN 1. Tikkaan leveyden tulee olla min. 350 mm, että jaloille jää riittävä tila turvakiskon (nousuprofiili B) ja tikaspaarteiden väliin. 2. Kiinnitysvälit: kiinnitysväli max 2,5 m kahden ylimmän kiinnikkeen kiinnitysväli max 1 m käytettäessä poistumiskaarta: kts. kohta 3 varmistauduttava myös tikkaiden luotettavasta kiinnityksestä 3. Asennus suoritetaan ylhäältä alas ja apuna käytetään esim. ylös asennettua köysipyörää ja köyttä, jolla turvakiskoelementit nostetaan paikoilleen. Turvakiskon asennus voidaan suorittaa myös vaakatasossa, esim. mastoon ennen sen nostoa. Jos tikkailta halutaan irrottautua tikkaiden yläpäässä (kattotapaus), on tikkaan ylimmäksi osaksi asennettava poistumiskaari (kts. kohta 3). Jos poistumiskaarta ei asenneta, tulee ylimmän turvakiskoelementin olla min. 3 m pitkä. Huom! Katso kohta Kiinnitä jatkosmuhvi no 70 löysästi turvakiskoelementin päähän. Turvakiskoa ei voi asentaa väärin päin, sillä se on symmetrinen. 5. Ensimmäinen turvakiskoelementti nostetaan tikasta vasten ja kiinnitetään poistumiskaaren alle jatkosmuhvin varaan (vaakaasennuksessa kiskoa ei saa jättää roikkumaan jatkosmuhvin varaan). Tarkistetaan, että turvakisko asettuu tikkaan keskelle. 6. Turvakisko kiinnitetään tikkaaseen käyttäen kiinnikkeitä no 10 tai no 20. Katso kohta Seuraavat turvakiskoelementit nostetaan kuten edellä edellisten alle ja kiinnitetään samoin kuin edelliset. 8. Jatkosmuhvia no 70 kiristettäessä on otettava huomioon, että profiilin ura ei saa tulla kapeammaksi kuin 14 mm. Uran leveys ei saa muuttua jatkoksessa. Uran leveyttä voidaan säätää jatkosmuhvin kiristysruuvilla. Profiilin päätä voidaan myös muotoilla esim. raskaalla kumivasaralla. 9. Vaunun tahaton ulostulo turvakiskon päässä estetään käyttämällä vaunuesteitä no 85 tai no 89. Jos poistumiskaarta ei käytetä, on ylös asennettava vaunueste no 89 tai vaunueste no 85. Jos turvakiskon etäisyys maasta on yli 60 cm, asennetaan myös alas vaunueste (katso kohta 5 - Vaunuesteet) 10. Kiipeä tikkaan koko pituus ja tarkista vaunun moitteeton kulku erityisesti jatkoskohdissa (katso kohta 11 - Käyttöönottotarkastus).

3 2 (16) 2 TURVATIKKAAN TBA, PTBK/J TAI PTBR ASENNUS 1. Kiinnitysvälit: kiinnitysvälin tulee olla 300 mm:n kerrannainen (1500 mm/ 1800 mm/ 2100 mm max) että mikään kiinnike ei osu tikasaskelman kohdalle kahden ylimmän kiinnikkeen kiinnitysväli max 1 m tikkaan PTBR paarteet ovat kantavia ja maksimi väliksi riittää kiinnitys sekä yläettä alapäästä, jos tikas kiinnitetään paarteista esim. U-ruuveilla. tikkaan ja maan väliin jätetään vähintään 150 mm:n vapaa tila, että vaunu voidaan pujottaa turvakiskoon käytettäessä poistumiskaarta, kts. kohta Asennus suoritetaan ylhäältä alaspäin. aspäin. Ristikkomastoissa tai vastaavissa voidaan asennus usein suorittaa ristikolta käsin käyttäen apuna ylös sijoitettua köysipyörää ja köyttä, millä tikaselementit nostetaan ylös. Asennus pylväisiin, seiniin tms. edellyttää yleensä telineiden, nostolava-auton tms. käyttöä. Huom! Katso kohta 5.2 Turvatikkaan asennus voidaan myös vaihtoehtoisesti suorittaa vaakatasossa, esim. mastoon ennen sen nostoa. Turvatikas voidaan myös asentaa esim. piippuun muurauksen edistymisen myötä. Tällöin tulee aina ylin tikas kiinnittää väliaikaisesti kahdella kiinnikkeellä, jotka ovat metrin välein, kuten edellä. 3. Turvatikkaan kiinnitys suoritetaan kiinnikkeillä no 15, no 20, no 21, no 22, no 30, no 31/35 tai no 40. (kts. kohta 4 - kiinnikkeiden asennus.) 4. Asennus suoritetaan an muilta osin noudattaen kohdissa 1.4, annettuja ohjeita. 3 POISTUMISKAARIEN ASENNUS Poistumiskaari nousuprofiilille - B 50. Paarretikkaan yläpää poistumiskaarineen - PTBK 59. Poistumiskaari kaartuu ylätasanteelle varmistaen tasanteelle siirtymisen sen ennen turvakiskosta irrottautumista. 1. Kaari B 50 asetetaan n. 80 cm korkeudelle tasanteesta ja kiinnitetään ylimpään tikaspuolaan sekä n. metrin etäisyydellä toiseen tikaspuolaan. 2. Paarretikkaan kaari PTBK 59 kiinnitetään siten, että ylin tikasaskelma on ylätasanteen kohdalla. Ylin kiinnike asennetaan mahdollisimman ylös ja seuraava n. metriä alemmaksi. Irtokäsijohteet kiinnitetään ensin tasoon ja sitten puristuskiinnikkeillä tikaspaarteisiin.

4 3 (16) 4 KIINNIKKEIDEN ASENNUS 4.1 PUOLAKIINNIKE no 10 nousuprofiilin B asennukseen Käytetään kiinnitettäessä turvakiskoa tikkaisiin, joissa tikaspuolan läpimitta ø = mm. (Muissa tikaspuolissa käytetään kiinnikettä n:o 20.) 1. Perussanka no 15 asennetaan tikaspuolan ylä- tai alapuolelle. 2. Takaraudan pienempi kynsi tulee tikaspuolan taakse. 3. Kiinnitysruuvin (M12) pituus on sovitettava tikaspuolan kokoa vastaavaksi: - Ruuvin on yletyttävä perussangan läpi - Ruuvi ei saa painaa profiilin pohjaa 4. Ruuvin pituus säädetään aluslevyillä, tai valitsemalla sopiva peruspituus. 5. Varmistaudutaan siitä, että kiinnike asettuu suoraan ja keskelle profiilia. 6. Lukitusruuvi M10 ja kiinnitysruuvi M12 kiristetään lenkkiavaimella, kts. kohta no PERUSSANKA no 15 Käytetään kiinnitettäessä tikasta tai profiilia erilaisiin 5-10mm teräsrakenteisiin. Kiinnitysruuvia (M12x20) pidemmäksi vaihtamalla on kiinnitys mahdollista vahvempiinkin rakenteisiin. 1. Asenna sanka ruuvin (M12) avulla teräsrakenteeseen. Tarkista, että ruuvi tulee sankaosan läpi käyttäen koko kierreosuuden. Ruuvin pituutta voidaan säätää aluslevyillä. 2. Tikkaan/profiilin asennuksen jälkeen kiristetään kiinnitysruuvi (M12) ja turvakiskon lukitusruuvi (M10). Lukitusruuvia M10 kiristettäessä on huomioitava, että profiilin ura ei supistu alle 14 mm:n.

5 4 (16) 4.3 YLEISKIINNIKE no 20, no 21 ja no 22 turvakiskon ja turvatikkaiden asennuksiin Käytetään kiinnitettäessä: Turvakiskoa suuriin tai kulmikkaisiin tikaspuoliin. Turvatikasta mastoristikoihin, -diagonaaleihin tms. teräsrakenteisiin. Kiinnikkeen koko valitaan teräsrakenteiden poikkileikkausta vastaavaksi: Kiinnike n:o 20: L = mm, H = 80 mm Kiinnike n:o 21: L = mm, H = 110 mm Kiinnike n:o 22: L = mm, H = 170 mm 1. Vaarnaruuvien lyhyempi kierreosa kierretään perussankoihin siten, että ruuvien pää tulee pari mm perussangan läpi. 2. Perussanka "kierrätetään" profiilin päälle molemmin puolin ko. kiinnityskohdan mastoristikkoa, -diagonaalia, tikaspuolaa tms. Ylemmän perussangan on sijaittava ko. teräsrakenteen päällä ja alempi on kiinnikkeeseen kuuluvan takaraudan etäisyydellä ylemmästä. (Mitta H). 3. Turvakiskon lukitusruuvit (M10) kiristetään lenkkiavaimella. Ks. myös kohta no Alempaan vaarnaruuviin kierretään vastamutteri suunnilleen teräsrakenteen vahvuutta vastaavaan kohtaan. 5. Kiinnikkeen takarauta asetetaan paikalleen ja mutterit (M12) kiristetään lenkkiavaimella.

6 5 (16) 4.4 PYLVÄSKIINNIKE no 31 turvatikkaiden TBA/PTBK asennuksissa pylväisiin Käytetään kiinnitettäessä turvatikasta pyöreisiin pylväisiin (ø max. = 600 mm). Suuremmissa pylväissä on käytettävä seinäkiinnikettä no 35 tarpeellisen jalkatilan saavuttamiseksi. 1. Kannatinuloke asennetaan pystysuoraan. Huom: Kiinnikevälin tulee olla 300 mm:n kerrannainen (1500/ 1800/ 2100 mm) ettei mikään kiinnikeistä osu tikasaskelman kohdalle. 2. Kannatinulokkeet kiinnitetään: - betonipintoihin kiila-ankkuriruuveilla (G3) 16x115, tai vastaavalla ankkuroinnilla - metallipintoihin M16 ruuviliitoksella 3. Metallipylväisiin voidaan myös hitsata kannatinuloke 60 mm x 8 mm lattateräksestä, johon porataan ø = 13 mm reikä perussangan ruuville. 4. Perussanka "kierrätetään" profiilin päälle oikeaan tikaspuolaväliin. 5. Kannatinulokkeen ja perussangan kiinnitysruuvi (M12) ja perussangan sivuruuvi (M10) kiristetään lenkkiavaimella. (Ks. myös no 15). 4.5 SEINÄKIINNIKE no 35 turvatikkaiden (TBA/PTBK) asennuksissa seiniin, rakennuksiin tms. Käytetään kiinnitettäessä turvatikas seinäpintoihin, suuriin pylväisiin tms. Varvastila tikaspuolalta seinään 200 mm. 1. Kannatinulokeet on edullisinta asentaa vuorotellen vaaka- ja pystysuoraan. Huom: Kiinnikevälin tulee olla 300 mm:n kerrannainen (1500/ 1800/ 2100 mm), ettei mikään kiinnikkeistä osu tikasaskelman kohdalle. 2. Kannatinulokkeet kiinnitetään: tiili- tai betonipintoihin kiila-ankkuriruuveilla (G3) 16 x 115 mm, tai vastaavalla ankkuroinnilla metallipintoihin M16 ruuviliitoksella. 3. Metallipintoihin voidaan myös hitsata kannatinuloke lattateräksestä 60 x 8 mm, jonka pintaan porataan reikä ø = 13 mm perussangan ruuville. 4. Perussanka "kierrätetään" profiilin päälle oikeaan tikaspuolaväliin. 5. Kannatinulokkeen ja perussangan kiinnitysruuvi (M12) ja perussangan sivuruuvi (M10) kiristetään lenkkiavaimella.

7 6 (16) 4.6 PUTKIMASTOKIINNIKE no 40 Käytetään kiinnitettäessä tikasta tai turvakiskoa erilaisiin putkirakenteisiin. Kiinnikkeet valmistetaan annettujen mittojen D ja L mukaisesti. 1. Asenna kiinnikkeen sangat putken ympärille kiristämällä kiinnitysruuvit ja -mutterit (M12) 2. Perussanka no 15 asennetaan löysästi paikalleen. Profiilin tai tikkaan asentamisen jälkeen kiristetään perussangan kiinnitysruuvi (M12) ja sivussa oleva profiilin lukitusruuvi (M10), kts. erill. as.ohje kohta 4, perussanka no SEINÄKIINNITYSJALKA no Käytetään tikasulkonemille cm. Pituus valittavissa 10 cm välein. Esim. rakennusten tikkaiden tulee olla min. 20 cm etäisyydellä rakennuksen uloimmasta osasta, useimmiten räystäästä. 1. Jalat kiinnitetään seinärakenteisiin luotettavasti. Tiili- ja betonipintoihin kiilaankkureilla ja puurakenteisiin läpiruuvauksella. Min. 10 mm ruuvit. 2. Jalat kiinnitetään puristuskiinnikkeillä tikkaan paarteisiin. 3. Jalat asennetaan max. 3 m välein, kuitenkin niin, että jokaisessa tikaselementissä on vähintään yksi kiinnikepari ja alimmaisessa elementissä kaksi kiinnikeparia.

8 7 (16) 5 VAUNUESTEET 5.1 VAPAUTETTAVA NOUSUVAUNUESTE no 85 HUOMIO! Vaunuestettä no 85 käytettävä aina yhdessä vaunuohjaimen no 84 kanssa. Asennetaan turvakiskon tai -tikkaan yläpäähän estämään vaunun tahaton ulostulo. 1. Pujota vaunueste jatkosreikiin siten, että käyttökahva jää vasemmalle sivulle. 2. Asenna aluslevy ja sokka. 3. Tarkista, että vaunueste ei hankaa missään asennossa profiilin sivuja ja että sen toiminnassa on riittävä välys. Tarvittaessa taivuta vaunuesteen U- sankaa. 4. Kokeile toiminta vaunulla. 5.2 VAUNUOHJAIN no 84 Asennetaan kiskon tai tikkaan ylä- ja alapäihin estämään vaunun asentaminen kiskoon väärin päin. 1. Pujota vaunuohjain kiskoon ennen vaunuesteen asennusta niin, että kiristyspultti on vaunuesteen vasemmalla puolella. 2. Kiristä kiinnitysruuvi (M10). 3. Kokeile, että vaunu ei mene väärin päin kiskoon. 5.3 VAPAUTETTAVA NOUSUVAUNUESTE no 851 Asennetaan turvakiskon tai -tikkaan alapäähän estämään vaunun tahaton ulostulo, jos profiilin alapää on yli 70 cm maasta. 1. Pujota vaunueste turvakiskon tai -tikkaan alapäähän siten, että kiinnitysruuvi (M12) osuu kiskon pohjaloveen. 2. Kiristä ensin lukitusruuvi (M10) tiukkaan ja sitten kiinnitysruuvi (M12). 3. Kokeile toiminta vaunulla

9 8 (16) 5.4 LUKKOESTE no 89 Asennetaan vaunun kiinteäksi kulkuesteeksi turvakiskon yläpäähän. 1. Asenna turvakiskon päälle ja kiristä ruuvi (M10) lenkkiavaimella. 2. Turvakiskossa oltava väh. 50 mm vapaata päätä lukkoestettä varten. 5.5 VAPAUTETTAVA VAAKAVAUNUESTE no 86 Vaakavaunueste no 86 asennetaan vaakaprofiiliin VB estämään vaakavaunun tahaton ulostulo. Vaunueste no 86 toimii profiileissa, joiden ura on sivulle. Jos ura on alaspäin, on käytettävä vaunuestettä no Asenna vaunueste no 86:n sankaosa profiilin yläpuolelle. 2. Kiristä lukitusruuvi ja tarkista esteen toiminta.

10 9 (16) 6 LEPOTASO no 105 Lepotaso asennetaan turvakiskoon tikasaskelmien väliin heti askelman alapuolelle. Lepotaso ei estä kiipeämistä ja sillä voidaan istua vaunua irrottamatta. 1. Lepotaso "kierrätetään" turvakiskoon tikkaan etupuolelle ja lukitaan paikoilleen kiristämällä molemmat lukitusruuvit. 2. Korkeissa nousuissa suositellaan asennusväliksi n m. 7 VAAKASUORA KÄYTTÖ, SEKÄ KAARTEET JA VAIHTEET 1. Turvakisko (vaakaprofiili VB) voidaan asentaa vaakasuoraan joko profiilin ura sivulle tai alaspäin suunnattuna. Turvakisko kiinnitetään max. 3 m välein edellä selostetuilla kiinnikkeillä. Vaakaprofiilin ura asennetaan aina vetosuoraan, ts. siihen suuntaan, mihin vetorasitus kohdistuu mahdollisessa putoamistilanteessa. 2. Kiinnikkeet asennetaan n. 3 m:n välein suorilla osuuksilla. Kiskoja ei kuitenkaan jätetä jatkosten varaan, vaan kiinnike tulee aina jatkoksen molemmille puolille Käytännössä 3-metriseen kiskoon tulee 2 kiinnikettä, yksi molempiin päihin. 6- metriseen tulee 3 kiinnikettä, yksi molempiin päihin ja yksi keskelle. 3. Turvaköyden tulee olla normin EN 359 mukainen köysi, jossa on pituuden säätö. Pituus on säädettävä siten, että vapaa pudotusmatka jää kaikissa tilanteissa mahdollisimman lyhyeksi. Vaakasuorassa asennuksessa voidaan käyttää: Kiipeilyturvavaunua no 930/931/932 (Esim. lyhyet poikittaissiirtymät mastoissa). Vaakasuoran käytön turvavaunua no 950/951 Turvavaunu no 950/951 kiinnitetään valjasvyöhön turvaköydellä, ja se seuraa henkilöä vapaasti profiilissa liikkuen ja lukkiintumatta. Huom! Turvavaunua no 950/951 ei saa käyttää kiipeämiseen. 4. Kaarteiden ja vaihteiden tekeminen on mahdollista. Tarvittaessa ottakaa yhteys valmistajaan. 5. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että kaikkien kiskojen päissä on päätyesteet.

11 10 (16) 8 SUOJAUS JÄÄTYMISTÄ VASTAAN Säänsuojakumeilla no 60 voidaan turvakisko tarvittaessa suojata jäätymistä vastaan. Minkäänlainen lämmitys ei ole tarpeellista. "Savupiippuvaikutus" pitää kondensioveden poissa profiilin sisältä. Kiivettäessä turvavaunu murtaa säänsuojakumilippojen avulla kevyesti useankin sentin vahvuisen jääkuoren turvakiskon päältä. Mm. Suomen Lapissa saatujen kokemusten perusteella toiminta on varmaa myös erittäin ankarissa olosuhteissa. (VTT:n tutkimusselostus MET 98118/79 - Jäätymiskokeet.) On todettu, että säänsuojakumilippojen käyttö on usein tarpeetonta, sillä tavanomainen lumi ja jää eivät estä toimintaa. Tällöin voi säänsuojakumilipat jättää ensiasennuksessa pois ja asentaa ne tarpeen vaatiessa myöhemmin. 1. Säänsuojakumin asennus suoritetaan ylhäältä alas painamalla kumiprofiilin "lohenpyrstö" profiilin uraan molemmin puolin. Apuna voi käyttää kevyttä puu- tai kumivasaraa. Profiilin huullos liukastetaan esim. astianpesuaineella n. 0,5 m matkalta, jonka jälkeen kumi painetaan tai naputellaan uraan ennen liukastusaineen kuivumista. Öljypohjaista liukastusainetta ei saa käyttää, sillä se vahingoittaa kumia. 2. Turvakiskon yläpäähän asennetaan päätykappale no 80. Päätykappale menee painamalla paikoilleen. Poistumiskaareen ei asenneta päätykappaletta. Huom! Vaakaprofiileissa ei käytetä säänsuojakumeja. 9 TURVATASON ASENNUS 9.1 Lapekiinnikkeen no 650 asennus (pelti-, huopa- tms. katot) Mikäli kyseeseen tulee liikkuminen molemmilla kattolappeilla kiinnittyneenä köydellä turvatasoon, kiinnitetään taso mahdollisimman lähelle harjaa siten, että harjan puoleisen turvakiskon ura on suunnilleen harjan korkeudella. Muissa tapauksissa haetaan sopivin linja, jota mahdollisimman vähän än katkaisevat piiput, ilmastointi tms. Kun tason paikka on valittu, merkitään se linjalangan avulla. Kiinnike kiinnitetään kahdella läpimenevällä pultilla joko kattotuolin läpi, tai ruodelaudoituksen kohdalle siten, että katon alle asennetaan esim. 50 x 100 x n. 0,8 m mittainen apuklossi, jonka läpi pulttaus suoritetaan M8 tai M10 pultein. Jalan ja katon (peltihuopakatto) väliin asennetaan tiivistyskumiprikka ja mutterin alle iso ø 30 x 3 prikka. Pultit kiristetään huolellisesti. On pyrittävä käyttämään mahdollisimman kuivaa puumateriaalia, sillä kostea puu kuivuessaan saattaa aiheuttaa läpivientitiivistyksen heikkenemisen. Perusrakenne on säädettävissä kaltevuuksille 0 35 º tai 0-1:1,45. Suuremman kaltevuuden ollessa kyseessä on tämä mainittava tilattaessa, jolloin toimitetaan vastaavasti pidempi kaltevuuden säätörauta. 9.2 Lapekiinnikkeen no 650 asennus (tiilikatot) Tasokohdan alle asennetaan min. 50 x 100 tiilikattoruoteet. Nämä naulataan lujasti kattotuoleihin ja jatkokset vahvistetaan apuklossilla. Jalan an asennuskohdasta jätetään

12 11 (16) kaksi tiiltä pois ja aukko laudoitetaan ja pellitetään. Tämän jälkeen kiinnikkeen asennus kuten edellä. 9.3 Asennusvälit Kiinnikkeet asennetaan n. 3 m välein suorilla osuuksilla. Kiskoja ei kuitenkaan jätetä jatkosten varaan, vaan kiinnike tulee aina jatkoksen molemmille puolille Käytännössä 3-metriseen kiskoon tulee 2 kiinnikettä, yksi molempiin päihin. 6-metriseen tulee 3 kiinnikettä, yksi molempiin päihin ja yksi keskelle. Lujuuden tarkistus Katon alle tulevat apuklossit voidaan sijoittaa välittömästi kattotuolien viereen ja pultata siihen läpimenevillä M10 pulteilla (2 kpl/klossi) käyttäen isoja ø 30 x 3 aluslevyjä. Tällöin kuormitus kohdistuu kattotuoliin. Jos apuklossi on kattotuolien välissä kevyehkössä ruodelaudoituksessa, on sen lujuus tarvittaessa varmistettava esim. lisävanteilla, jotka kiinnitetään pultin kannoista lähimpään tukirakenteeseen, kattotuoliin tai kurkihirteen tms. tukevaan, vaatimukset täyttävään kohtaan. 9.4 Profiilien asennus Kiinnikkeiden asentamisen jälkeen voidaan asentaa vaakaprofiili VB ja / tai tukiprofiili no 659 paikoilleen. Vaihtoehtoisesti on mahdollista käyttää myös nousuprofiilia B. Profiilit lukitaan M10 x 20 ruuveilla. Ruuveja ei saa kiristää liikaa siten, että profiiliura pienenee alle 14 mm. Asennusta jatkettaessa yhdistetään vaakaprofiilit VB jatkosmuhveilla no 70 ja tukiprofiili no 659 jatkospalalla no 68. Jatkosruuvit kiristetään ja huomioidaan, ettei ura pienene alle 14 mm. Jatkoksen no 70 asettuminen tarkistetaan ja epäjatkuvuudet korjataan esim. vasaralla. 9.5 Välikannakkeiden no 657 asennus Kannakkeet asennetaan profiilien varaan max. 1 m välein. (Kiinnikkeet no 650 toimivat myös kannakkeina.) Tartuntakynnet kiinnitetään ruuveilla paikoilleen. Ruuveja ei kiristetä vielä. 9.6 Teräsritilän no 656 asennus Ritilä asennetaan kannakkeiden varaan ja kiinnitetään kannakkeisiin M8 x 20 lukkokantaruuveilla keskireiästään. Seuraava ritilä asennetaan edellisen päälle vähintään yhden reikävälin verran ja kiinnitetään yhteisellä ruuvilla kannakkeeseen. Välikannakkeiden tartuntaruuvit kiristetään vasta, kun niiden lopullinen paikka (ritilän reikäjako) on kohdallaan. Kulkusiltojen vapaat profiilinpäät varustetaan joko kiinteällä vaunuesteellä no 89 tai vapautettavalla vaakavaunuesteellä no 86 vaunun tahattoman ulostulon estämiseksi. Ks. kohta KÄYTTÖÖNOTTO JA TARKASTUKSET 10.1 Käyttöönottotarkastus Ennen käyttöönottoa on suoritettava järjestelmän ja sen osien käyttöönottotarkastus. Tarkastuksessa todetaan, että asennus on ohjeiden mukaisesti suoritettu, että kiinnitykset on tehty hyvin ja että ruuvit on kiristetty huolellisesti. Laitteen toiminta kokeillaan suorittamalla koekiipeily. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

13 12 (16) Järjestelmän osia ei saa korvata muilla kun saman valmistajan vastaavilla osilla Käyttäjän silmämääräinen tarkastus Käyttäjän tulee ennen jokaista käyttöä suorittaa osien ja järjestelmän silmämääräinen tarkastus. Tällöin on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin: turvavyö / valjas on kunnossa kuten sitä koskevissa määräyksissä edellytetään turvavaunu on kunnossa. Jos vaunussa havaitaan erityitä kulumista, vaunun kieleen vaikuttava jousivoima katoaa (kieli ei automaattisesti ulkona) tai joustovaimentimen yli 10 mm aukeaminen on se heti toimitettava valmistajalle tai jälleenmyyjälle tarkastettavaksi ja korjattavaksi. Turvatikasrakenteet, samoin kuin rakenteet joihin turvatikasjärjestelmä on kiinnitetty, ovat ehjät ja kunnossa. kiinnikkeiden ja jatkosten ruuvit ovat luotettavasti kiinni. Havaituista puutteista on heti tehtävä kirjallinen ilmoitus ko. laitoksen tai yrityksen työsuojeluorganisaatiolle. Ennen käyttöä on jokainen havaittu vika korjattava Järjestelmän ja sen osien määräaikaistarkastus Rakenteiden määräaikaistarkastus suoritetaan toimittajan valtuuttaman henkilön toimesta vähintään 12 kk välein, tai aina välittömästi käyttäjän ilmoitettua edellisen kohdan mukaisesti jostain havaitsemastaan puutteesta tai viasta. Tarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin: että turvatikasrakenteet samoin kuin rakenteet, joihin turvatikasjärjestelmä on kiinnitetty ovat ehjät, hitsisaumat kunnossa eikä merkittäviä korroosiovaurioita ole. että tuotemerkinnät rakenteissa ja osissa ovat luettavissa Nousuprofiili B: - tuotemerkki TURVATIKAS SAFETY LADDER - CE0403 tuotteen valvontavaiheeseen osallistuvan laitoksen numero - SFS EN 353-1= käytetty standardi - No 930 CE / No 931 CE = tämä tarkoittaa, että kiskoa saa käyttää vain turvavaunulla No 930/931/932 CE. että kiinnikkeiden, jatkosten ym. pultit ovat oikein säädetyt (ei kynnyksiä jatkoksissa) ja kireällä. että vaunuesteet, mahdolliset lepotasot ym. lisävarusteet ovat paikallaan ja ehjät. suoritetaan koekiipeily Mikäli tarkastuksessa havaitaan puutteita, asetetaan ko. järjestelmä käyttökieltoon, kunnes puutteet on korjattu. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. Tarkastukset on merkittävä asennusohjeen liitteenä olevaan tuoterekisteriin.

14 13 (16) 10.4 Henkilökohtaisten varusteiden tarkastus Henkilökohtaisten varusteiden perustarkastus (turvavaunut) suoritetaan muiden henkilökohtaisten varusteiden (turvavyöt ja - köydet) vuositarkastusten yhteydessä. Tarkasta että tuotemerkinnät ovat lukukelpoisia. Jos vaunussa havaitaan erityistä kulumista, jousen katkeaminen tai joustovaimentimen yli 10 mm avautuminen, on vaunu heti poistettava käytöstä ja toimitettava Eltel Networks Oy:lle tarkastettavaksi ja korjattavaksi. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. Vaunua ei ehdottomasti saa ruveta korjaamaan itse vaan se on toimitettava Eltel Networks Oy:lle korjattavaksi. Vaunu on tarkastettava, mikäli sen varaan on pudottu. Tarkasta tuotemerkinnät turvavaunun käyttöohjeesta Tyyppihyväksyntä ja laadunvarmistus 11 HUOLTO Turvavaunu / turvakisko -yhdistelmä on testattu standardin EN 353-1:2002, pren 353-1:2008 ja metodin CNB/P/ mukaisesti ja se täyttää EU:n henkilönsuojaindirektiivin 89/686/EEC vaatimukset. Tyyppihyväksyntätodistuksen on myöntänyt Työterveyslaitos, ilmoitettu laitos no Työterveyslaitos valvoo myös tuotannon tasalaatuisuutta. Vaakavaunu / -kisko -yhdistelmä on testattu standardiehdotuksen pren 795:1995 mukaisesti Turvavaunujen rakenteet ovat ruostumatonta terästä, teflonia tai pronssia, joten ne eivät ole korroosiolle tai säälle alttiita. Vaunuissa ei ole niveliä tai tarkkoja sovitteita. Niitä ei tarvitse öljytä eikä rasvata. Vaunut kestävät karkeatakin käsittelyä ja niiden säilytykselle tai huollolle ei ole erityisvaatimuksia. Järjestelmän kiinteät teräsrakenteet eivät myöskään tarvitse erityistä huoltoa tai säilytystä.

15 14 (16) 12 KÄYTTÖOHJEET JA TOIMINTA 1. Turvavyön tulee olla CE hyväksytty standardin EN 361 mukainen kokovaljas, esim. valjasvyö no 632.Valjaan etupuolella on oltava vaunun kiinnittämiseen tarkoitettu D-lenkki, tai muu hyväksytty kiinnitypiste (A tai 1/2A). Vaunu kiinnitetään em. pisteeseen vaunun mukana tulevalla karbiinihaalla. Lisäksi mastokäytössä valjasmallisessa turvavyössä on oltava kaksi kiinteää köyttä, joista toisessa on säädettävä pituus (liukusäädin). Noudata turvavyön ja -köyden omaa käyttöohjetta tarkasti. Varmista aina, että turvavaunu on yhteensopiva turvakiskon kanssa. (kts. kohta 10.3) 2. Pystykäytössä turvavyön ja -vaunun välinen etäisyys säädetään sellaiseksi, että nojauskulma on mahdollisimman pieni. (Pienet vyön kireyden muutokset ovat tässä merkittäviä.) Tällöin vyöhön kohdistuva rasitus on pienimmillään. Polvet eivät saa kuitenkaan ottaa kiivettäessä kiinni tikasaskelmiin. Työskenneltäessä tai levätessä kiinnitys varmistetaan apuköydellä. 3. Kiivettäessä nojataan turvavyöhön. Vaunun jousi/jouset antavat tällöin periksi ja vaunu kulkee esteettömästi. Käsiä tarvitaan pääasiassa vain kiipeämisen ohjaamiseen. Jalkalihakset suorittavat työn ja nousu on helppoa. 4. Jos vaunuun kohdistuva ulospäin suuntautuva voima lakkaa vaikuttamasta - esim. pudotessa - niin turvavaunu lukkiutuu profiilin seuraavaan pohjakynnykseen max. 15 cm matkalla. 5. Vaakasuoran käytön turvavaunuja ei saa milloinkaan käyttää pystysuoraan kiipeämiseen. Vaunujen toiminnalla on väljät toleranssit ja niiden rakenteet ovat ruostumatonta terästä tms. korroosion kestävää materiaalia. Vaunujen rakenne on kehitetty raskaaseen käyttöön, siksi pitkäaikainenkaan raskas käyttö huonoissa olosuhteissa ei estä vaunujen varmaa toimintaa. 6. Turvakiskoa voi käyttää useampi henkilö kerrallaan mutta silloin on huolehdittava että yhdellä kiinnikevälillä on enintään 2 henkilöä 7. PELASTUSTOIMI Pelastussuunnitelma on tehtävä ennen jokaista käyttöä ja nopeasti toteutettavat pelastuskeinot on oltava käytettävissä, jos järjestelmän käytössä ilmenee ongelmia.

16 15 (16) 13 KILVET 8. Turvatikas varustetaan selvästi näkyvälle paikalle kiinnitetyllä ohjekilvellä, jossa neuvotaan käyttämään turvavaunua ja turvavyötä aina tikkaille noustessa. Lisäkilvellä ilmoitetaan missä turvalaitteita säilytetään. 9. Katolla olevien turvakiskojen kulkukohteet varustetaan selvästi näkyvälle paikalle kiinnitetyllä ohjekilvellä, jossa neuvotaan käyttämään vaakavaunua ja turvaköyttä aina katolla liikuttaessa. Lisäkilvellä ilmoitetaan missä turvalaitteita säilytetään.

17 16 (16) TUOTEREKISTERI Malli / tyyppi Nousuprofiili B Sarjanumero Valmistaja Eltel Networks Oy Fax: Osoite Komentajankatu 5 PL ESPOO FINLAND e.mail / web sivu Valmistusvuosi Ostopäivä Käyttöönottopäivä NOUSUPROFIILIN B TARKASTUS PVM JA HUOMAUTUKSET Pvm. Tarkastuksen syy Huomiot Tarkastajan nimi ja allekirjoitus Seuraavan tarkastuksen pvm.

18

SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150

SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150 SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150 Tikli-seinätikkaat voidaan varustaa turvavaljaan kiinnityskiskolla tai selkäsuojuksella, tikkaan nousukorkeuden ylittäessä 8 m. Näiden tarkoituksena

Lisätiedot

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET PISKO -KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE CLIMB HIGHER, SAFER AND MORE EFFICIENTLY

ASENNUSOHJE CLIMB HIGHER, SAFER AND MORE EFFICIENTLY ASENNUSOHJE CLIMB HIGHER, SAFER AND MORE EFFICIENTLY Tämän ohjeen uusinta versiota tulee seurata aina työtä tehtäessä. Uusimman version löydät Eltelin verkkosivuilta tai osoitteesta www.turvatikas.fi Tämä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää

Lisätiedot

Markki -lapetikkaan asennus. Standardi EN 12951 C2-TB

Markki -lapetikkaan asennus. Standardi EN 12951 C2-TB Markki -lapetikkaan asennus Standardi EN 12951 C2-TB Sisällys Markki -lapetikkaan asennus... 2 Lapetikkaan asennus kone- ja lukkosaumakatteeseen puolakiinnikkeellä... 4 Lapetikkaan asennus konesaumakatteeseen

Lisätiedot

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS PISKO KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Standardi SFS-EN 516 antaa kattosilloille

Lisätiedot

ASENNUSOHJE CLIMB HIGHER, SAFER AND MORE EFFICIENTLY

ASENNUSOHJE CLIMB HIGHER, SAFER AND MORE EFFICIENTLY ASENNUSOHJE CLIMB HIGHER, SAFER AND MORE EFFICIENTLY Tämän ohjeen uusinta versiota tulee seurata aina työtä tehtäessä. Uusimman version löydät Eltelin verkkosivuilta tai osoitteesta www.turvatikas.fi Tämä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET PISKO -LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla

Lisätiedot

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA Asennustapa A Asennustapa B Ø 12-100 Ø 125-300 2 Lasketaan kaavalla FS=2,3 r a=1,356 r Taivutussäde "r", kun asennus kuvan A mukaan Asennus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE CLIMB HIGHER, SAFER AND MORE EFFICIENTLY

ASENNUSOHJE CLIMB HIGHER, SAFER AND MORE EFFICIENTLY ASENNUSOHJE CLIMB HIGHER, SAFER AND MORE EFFICIENTLY Tämän ohjeen uusinta versiota tulee seurata aina työtä tehtäessä. Uusimman version löydät Eltelin verkkosivuilta tai osoitteesta www.turvatikas.fi Tämä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Markki -seinä- ja turvatikkaat. Asennusohje

Markki -seinä- ja turvatikkaat. Asennusohje Markki -seinä- ja turvatikkaat Asennusohje Markki -seinä- ja turvatikkaiden asennus Sisältö Yleistä... 2 Vaatimustenmukaisuus... 2 Mitoitus... 2 Tikkaiden kiinnitystarvikkeet... 3 Tikasrunko... 3 Turvatikkaan

Lisätiedot

Asennusohje PELLITYSSARJA

Asennusohje PELLITYSSARJA 22.05.2014 Asennusohje Asennusohje Tämä ohje liittyy SCC-pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 TK 5014 1. Tekniset tiedot Max. Dc-arvo: 7,19 kn Aisapaino S (max.): 75 kg Akselipaino C (max.): 750 kg Aisan pituus

Lisätiedot

Suuri telakka, asennusohjeet

Suuri telakka, asennusohjeet Suuri telakka, asennusohjeet Alutrack iso telakka 10 25+ m TELAKKAPAKETIN SISÄLTÖ 10 m 15 m 20 m 25 m 5 m kiskoja 4 6 8 10 Kiinnitysputkia 6 9 12 15 Kiinnityslevyjä 4 8 12 16 Liitoskappaleita 2 4 6 8 10x70

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Teräskehäisten liukuovien asennusohje

Teräskehäisten liukuovien asennusohje Teräskehäisten liukuovien asennusohje Asenna yläliukukisko kuvan. osoittamalla tavalla varjoura näkyvään suuntaan päin Aseta alaliukukisko lattialle. Oikea kohta on mm yläliukukiskon etureunasta alaliukukiskon

Lisätiedot

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat.

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. Turner 210/230 1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. - Ovielementit 4kpl - Vaakajohteet - Pystyjohteen C-kiskot (kiinni L-kiskossa) - L-muotoiset pystykiskot

Lisätiedot

AURINKOKERÄIMIEN KATTOKIINNITYS

AURINKOKERÄIMIEN KATTOKIINNITYS AURINKOKERÄIMIEN KATTOKIINNITYS ASENNUSOHJE KAUKORA OY Sisällys Toimitussisältö... 3 Yleistä... 4 Kattokoukkujen asennus... 4 Alumiiniprofiilien asennus... 6 Asennus katolle... 7 Aurinkokeräimien kattokiinnitys

Lisätiedot

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje :: Suunnittelu- ja asennusohje 1 2 :: Suunnittelu- ja asennusohje Muunto-järjestelmällä voit toteuttaa mitä erilaisimpia säilytysratkaisuja kodin eri tiloihin. Muunto perustuu seinäpanelointiin ja monipuoliseen

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ajattele julkisivu jonka kauneus on ikuista

Ajattele julkisivu jonka kauneus on ikuista Ajattele julkisivu jonka kauneus on ikuista Half Round Portsmouth Shake Puolipyöreät paanupaneelit Asennusohje Puolipyöreät Asennusohje Yleistä Varoitus: Muista, että paneelit laajenevat ja kutistuvat

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJE

ASENNUS- JA HOITO-OHJE 03/2005 ASENNUS- JA HOITO-OHJE TREND- Kylpyhuonekalusteet Sisällysluettelo TREND-kylpyhuonekalusteet Asennuslistan mittatiedot laatikollisille TREND alakaapeille 600/900/1200x500x485 mm 2 Kaapin asennus

Lisätiedot

Markki -kattosillan asennus. Standardi EN 516-2-B

Markki -kattosillan asennus. Standardi EN 516-2-B Markki -kattosillan asennus Standardi EN 516-2-B Sisällys Markki -kattosillan asennus... 2 Turvavarusteet... 5 Kattosillan asennus lukkosaumakatteeseen...12 Kattosillan asennus pelti- ja huopakatolle...14

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Asennusohje. Turner 200

Asennusohje. Turner 200 Asennusohje Turner 200 Ovi on pakattu kahteen pahvipakkaukseen. Toisessa pakkauksessa on oven asennustarvikkeet ja toisessa ovielementit (4kpl). Käsittele ovielementtipakettia hyvin varovasti, sillä lamelleihin

Lisätiedot

MM-THERMOX ASENNUSOHJE

MM-THERMOX ASENNUSOHJE MM-THERMOX ASENNUSOHJE Nosto-ovet 2500x2150, 2500x2500 ja 2800x2300 Maahantuoja Smartia Oy 1 Turvallisuusohjeet Turvallisuutesi varmistamiseksi ja vahinkojen välttämiseksi, lue seuraavat ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE PUOIPYÖREÄN SDEVESIJÄRJESTEMÄN SENNUSOHJE 1 6 5 8 7 10 3 11 14 9 2 4 12 13 11 14 17 Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 5 Pisko

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

Kantokisko, ruuvit ja riippukiskot

Kantokisko, ruuvit ja riippukiskot Asennusvinkkejä Asennusvinkkejä Varo poraamasta sähköjohtoihin, kanaviin, putkiin tai muihin vahingoittuviin osiin. Jos olet epävarma näiden johtojen ja putkien sijainnista, ota yhteyttä sähköasentajaan

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone GT-KATOS Siisti ympäristöön istuva katos suojaa autot, veneet ja työkoneet ilmansaasteilta, puiden oksilta, lehdiltä ja sateilta. Katoksia voidaan jatkaa 2500mm moduleilla tai tarpeen muuttuessa myös lyhentää

Lisätiedot

PISKO TIKKAAT LAPETIKKAAN OSAT. 1. Tikasrunko. 2. Korokejalka 3. Harjakiinnike TALOTIKKAAN OSAT. 1. Tikasrunko

PISKO TIKKAAT LAPETIKKAAN OSAT. 1. Tikasrunko. 2. Korokejalka 3. Harjakiinnike TALOTIKKAAN OSAT. 1. Tikasrunko PISKO TIKKAAT Kaikissa rakennuksissa tulee olla turvalliset kulkuyhteydet vesikatolle, katolla liikkumiseen harjalle, savupiipulle, kattoluukuille ja muille huollettaville kohteille. Turvallisesta alas

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

8. Testaa induktiivisen turvakytkimen B1 toiminta. Kun nostokehikon yläreunan turvakytkin B1 ylittää viimeisen mastojakson yläpään, pysähtyy nostolava välittömästi. 9. Alarajakytkimen S11 toiminnan tarkastaminen.

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

Koskee: Kaikkia Cessna 190- ja 195-lentokoneita lentotuntimäärästä riippumatta.

Koskee: Kaikkia Cessna 190- ja 195-lentokoneita lentotuntimäärästä riippumatta. M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan. 242. M-määräys

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR60 Koko CR60 CR60 + MFUS 17,5 174 345 Dn/2+13,5 P Dn-1 Z Q 0 mm for Dn

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

TASKUKARMIN ASENNUSOHJE

TASKUKARMIN ASENNUSOHJE TASKUKARMIN ASENNUSOHJE Seinävahvuus 92 mm. Ovilehdille 625, 725, 825, 925X2040 HUOM. Seinään ei saa kiinnittää mitään taskukarmin kohtaan! 1) Tarkista toimitussisältö oheisen osaluettelon mukaan. Karmi

Lisätiedot

-tikasjärjestelmät Lapetikkaat. Seinätikas. Lapetikas

-tikasjärjestelmät Lapetikkaat. Seinätikas. Lapetikas Kattoturvatuotteet Seinätikas Lapetikas -tikasjärjestelmät 7 8 Lumieste- ja -kattosiltakiinnikkeet Samat kiinnikkeet soveltuvat sekä lumiesteille että kattosilloille. Kattosiltojen kiinnityksessä käytetään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Esitetään hyväksyttäväksi, RHK:n kunnossapitoyksikössä. Markku Nummelin Kunnossapitojohtaja. Hyväksytään RHK:n turvallisuusyksikössä

Esitetään hyväksyttäväksi, RHK:n kunnossapitoyksikössä. Markku Nummelin Kunnossapitojohtaja. Hyväksytään RHK:n turvallisuusyksikössä Kunnossapitoyksikkö 23.8.2001 1 (7) MATHÉE-KISKOANKKURIT Ratahallintokeskus on vahvistanut Mathée-kiskoankkureiden käyttö- ja asennusohjeet nro 1172/731/2001 voimassaoleviksi Suomen valtion rataverkolla

Lisätiedot

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet Lue asennusohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Jotta kehykset eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, ne toimitetaan osina. Olemme kuitenkin testanneet koko järjestelmän paneeleineen ennen toimitusta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Tamar terassimarkiisien asennus ja käyttöohje CONSTNT FINESS SUNFLEX 4 5 6 Markiisin osat ja mitat Kiinnikkeiden sijoittelu Kaltevuuden säätö Nivelvarsien säätö samaan tasoon Käyttö ja hoito www.tamar.fi

Lisätiedot

Asennusohjeet FIX Road system

Asennusohjeet FIX Road system Asennusohjeet FIX Road system Ennenkuin aloitat: FIX Road systeemin asennus pitää tehdä kahden henkilön voimin, jotta vaurioilta vältytään ja työn jälki on parempi. Kiskot on asennettava niin ylös kuin

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

FINN-suorat portaat 7.0. 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7.

FINN-suorat portaat 7.0. 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7. FINN-suorat portaat 7.0 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7.3 Tilausohjeet FINN-SUORAT PORTAAT RAKENNE SIVUPALKIT B 7.1 Sivupalkit valmistetaan

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

HELMI - KÄYTTÖOHJE 1. TUOTTEEN KUVAUS 2. TUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUS 3. TÄRKEÄÄ 4. TURVALLISUUS 5. TAKUU 6. TARVITTAVAT TYÖKALUT

HELMI - KÄYTTÖOHJE 1. TUOTTEEN KUVAUS 2. TUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUS 3. TÄRKEÄÄ 4. TURVALLISUUS 5. TAKUU 6. TARVITTAVAT TYÖKALUT HELMI - KÄYTTÖOHJE 1. TUOTTEEN KUVAUS 1.1. Helmi on lasten ja nuorten monipuolisesti säätyvä istuinjärjestelmä, jolla saavutetaan yksilöllisesti tuettu istuma- asento. Tuotteen perustana on istuin ja selkänoja,

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

Kuomun asennus- ja käyttöopas

Kuomun asennus- ja käyttöopas Kuomun asennus- ja käyttöopas Terhi-kuomu Majava ja Kärppä perävaunuihin Versio: Kuumasinkitylle saranasarjalle (ei maalattu) Saranan käyttöönotto: Vaiheittain 6/2009 alkaen Takuuehdot edellyttävät tämän

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja. Yleistä

Takaosan alleajosuoja. Yleistä Yleistä Yleistä Standardin UN ECE R58 vaatimusten täyttämiseksi kuorma-autot on varustettava takaosan alleajosuojalla. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja. Tässä

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

l i n d a b k a t t o t u r v a LindabKT

l i n d a b k a t t o t u r v a LindabKT lindab kattoturva LindabKT Kattoturvajärjestelmä hinnasto maaliskuu 2014 Lindab Kattoturvahinnasto 2014 e ALV 0 % MAALISKUU 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero Seinätikkaat Tikasrungot... 3 Seinätikkaiden

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Nova. nordic. Asennusohje. Carrybox

Nova. nordic. Asennusohje. Carrybox Nova nordic Carrybox Asennusohje ver. 2.2014 Nova nordic Carrybox Johdanto Perävaunun käyttäjänä olet huomannut, että sidontaliinat, rukkaset ja varoitusliput yleensä ovat siellä, mistä niitä ei osata

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

VAROITUS. Maksimi kantavuus: 135Kg (käyttäjä varusteineen).

VAROITUS. Maksimi kantavuus: 135Kg (käyttäjä varusteineen). Onnittelut ostoksestasi 25-875 kyttäyskoppi! Seuraavat tiedot on sisällytetty ohjeisiin: Turvallisuus ohjeet Varoitukset Pakkausten sisältö Asennusohje Huolto- ja hoito-ohjeet VAROITUS Maksimi kantavuus:

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot