Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)"

Transkriptio

1 Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali- ja terveysalalla hoitotyön asiantuntijana toteuttaen asiakkaan / potilaan kokonaishoitoa. Sairaanhoitaja sijoittuu työelämässä esimerkiksi sairaaloihin, hoito- ja hoivakoteihin, lääkäriasemille ja terveydenhuollon avopalveluihin. Lisäksi sairaanhoitaja voi toimia yrittäjänä, järjestöissä sekä asiantuntijana erilaisissa kehittämistehtävissä kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa. Sairaanhoitajat tekevät itsenäistä ja vastuullista työtä. He työskentelevät äkillisesti sairastuneiden ja pitkäaikaista sairautta sairastavien potilaiden ja heidän perheidensä kanssa. Sairaanhoitajat työskentelevät hoitotyön asiantuntijoina moniammatillisissa työryhmissä sekä jäsenenä että vastuuhenkilönä. Sairaanhoitajakoulutus perustuu Suomen terveyspoliittisiin ohjelmiin ja tulevaisuuden haasteisiin sekä HAMKin strategiaan. Koulutuksen osaamiskuvauksessa on huomioitu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) säädökset, valtakunnallinen sairaanhoitajan ydinosaamiskuvaus, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (www.ncp.fi/ects) kompetenssiluokitukset ja tutkintojen kansallinen viitekehys (NQF) (www.minedu.fi/opm/koulutus). Koulutus täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta koskevan direktiivien (2005/36/ EY ja 2013/55/EU)vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Sairaanhoitajatutkinnon (AMK) suorittanut henkilö voi hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (www.valvira.fi) laillistamista terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana. TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN Sairaanhoitajan ydinosaamisalueet hoitotyössä ovat: 1. Asiakaslähtöisyys 2. Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus 3. Johtaminen ja yrittäjyys 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 5. Kliininen hoitotyö 6. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko 7. Ohjaus- ja opetusosaaminen 8. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus Lisäksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen edellytetään omaavan oppimisen taidot, työyhteisö-, innovaatio- ja kansainvälistymisosaamisen. Edellä mainitut osaamisalueet kehittyvät ja syventyvät koko koulutuksen ajan. Opintojen aikana opiskelija tekee omaa urasuunnitelmaansa, jolla hän profiloi hoitotyön osaamistaan. Urasuunnittelua tukevat opintojen aikana hankitut kokemukset työelämästä sekä monimuotoinen uraohjaus. OPISKELU Sairaanhoitajakoulutus rakentuu ydinosaamisen (180 op) ja profiloivan osaamisen (yht.30 op) moduuleista. Ydinosaamisen moduulit ovat kaikille sairaanhoitajatutkinnon suorittaville pakollisia. Profiloiva osaaminen rakentuu valinnaisista hoitotyön profiloivista opinnoista ja muista profiloivista opinnoista. Hoitotyön profiloivista opinnoista opiskelija valitsee 15 op moduulin. Profiloivan moduulin sisällä opiskelija suuntaa osaamistaan eri- ikäisten ja eri tavalla sairastuneiden hoitotyöhön ja sen erityiskysymyksiin oman urasuunnitelmansa mukaisesti. Sivu 1 / 14

2 Vaihtoehtoina olevat moduulit: Vaativat asiakas- ja potilastilanteet hoitotyössä 15 op Omahoitoa tukeva hoitotyö sote-palveluissa 15 op Global Wellbeing 15 op Muu profiloiva osaaminen 15 op -moduulin opinnot opiskelija valitsee profiloiviin opintoihin sopivasta tarjonnasta, kuten sosiaali- ja terveysalan profiloivan osaamisen tarjonnasta, HAMK:n yhteisestä profiloivien opintojen tarjonnasta ja FUAS-tarjonnasta oman mielenkiintonsa perusteella. Profiloiviin opintoihin voidaan hyväksilukea korkeakoulutasoisia opintoja, jotka tukevat ja laajentavat opiskelijan osaamista. code name sum SHHTN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 182,5 SHHTN15ASH Hoitotyön arvo- ja tietoperusta 15 SH01021 Hoitotyön lähtökohdat 5 5 SH01031 Luonnontieteellinen perusta 5 5 SH0101 Opiskeluvalmiudet 0 SHHTN15ASH Hoitotyön auttamismenetelmät 15 SH02011 Potilaslähtöisen hoitotyön perusta ja toiminnot SH0203 Harjoittelu hoitotyön auttamismenetelmät 5 5 SHHTN15ASH Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen perusta 15 SH0301 Ihmisen kasvu ja kehitys 5 5 SH0303 Lääketieteellinen perusta 5 5 SH03021 Väestön terveyden edistäminen 0 SHHTN15ASH Aikuisten hoitotyön perusta 25 SH0401 Asiakaslähtöinen aikuisten hoitotyö 5 5 SH0402 SH0403 Harjoittelu aikuisten hoitotyön perusteet sisätautien hoitotyössä Harjoittelu aikuisten hoitotyön perusteet kirurgisessa hoitotyössä SHHTN15ASH Aikuisten hoitotyö 15 SH05011 Sisätauti-kirurginen hoitotyö 7 7 SH05021 Seksuaaliterveyden edistäminen 3 3 SH0503 Hoitotyö mielenterveys- ja päihdetyössä 5 5 SHHTN15ASH Harjoittelu aikuisten hoitotyön taidot 22,5 SH0601 Harjoittelu sisätautien hoitotyö 7,5 7,5 SH0602 Harjoittelu kirurginen hoitotyö 7,5 7,5 SH0603 Harjoittelu mielenterveys- ja päihdetyö 7,5 7,5 SHHTN15ASH Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 15 SH0701 Terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueet 5 5 SH0702 Harjoittelu terveyden edistämisen projektitoiminta SHHTN15ASH Perheiden hoitotyö 15 SH0801 Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö 5 5 Sivu 2 / 14

3 SH0802 Harjoittelu perheiden hoitotyö SHHTN15ASH Ikääntyneiden hoitotyön taidot 15 SH0901 Ikääntyneiden hoitotyö 5 5 SH0902 Harjoittelu ikääntyneiden hoitotyö SHHTN15ASH Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen 15 SH1001 Tutkiva kehittäminen 5 5 SH1002 Yrittäjyys- ja verkosto-osaaminen 5 5 SH1003 Hoitotyön johtaminen ja tiimityö 5 5 SHHTN15ASH Harjoittelu hoitotyön työelämätaidot 15 SH1101 Harjoittelu hoitotyön työelämätaidot SHHTN15A Opinnäytetyö Opinnäytetyö SHHTN15A-1000 Hoitotyön profiloivat opinnot 45 SHHTN15A-1001 Vaativat asiakas- ja potilastilanteet hoitotyössä 15 SH2001 Asiakkuusosaaminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä SH2002 Kriittisesti sairastuneen näyttöön perustuva hoitotyö 0 SHHTN15A-1002 Omahoitoa tukeva hoitotyö sotepalveluissa 15 SH2101 SH2102 Asiakkuusosaaminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä Avopalveluita käyttävän asiakkaan näyttöön perustuva hoitotyö Opetussuunnitelma SHHTN15A-1003 Global Wellbeing 15 SH3003 Global... 0 SHHTN15A-1004 Kehittyvä osaaja SHHTN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen: op SHHTN15ASH Hoitotyön arvo- ja tietoperusta: 15 op Moduulin opiskeltuasi saat valmiudet opiskella ammattikorkeakoulussa hoitotyötä. Osaat ammatillisen hoitamisen lähtökohdat ja liityt opiskeluyhteisöön. : -kehittää oppimisvalmiuksiaan ja opiskelumenetelmiään -tietää hoitotieteen tietoperustan ja näyttöön perustuvan toiminnan hoitotyön lähtökohtana -soveltaa hoitotyön periaatteita ja eettisiä ohjeita omassa toiminnassaan -tietää hoitotyötä ohjaavan keskeisen lainsäädännön -ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet -tietää viestinnän perusteet ja omaa ammatillisissa kehittymisessä tarvittavan kielitaidon Sivu 3 / 14

4 -toimii vastuullisesti potilasturvallisuuden ja tietoturvallisuuden ylläpitämisessä -tietää ihmisen anatomisen rakenteen ja fysiologisen toiminnan SH01021 Hoitotyön lähtökohdat: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH01 Hoitotyön arvo- ja SH01031 Luonnontieteellinen perusta: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH01 Hoitotyön arvo- ja SH0101 Opiskeluvalmiudet: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH01 Hoitotyön arvo- ja SHHTN15ASH Hoitotyön auttamismenetelmät: 15 op Opit toimimaan hoitotyössä potilaan ja hänen perheensä kanssa tavoitteellisesti ja turvallisesti. OSAAMISTAVOITEET: -ymmärtää asiakkaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet -työskentelee potilaan ja hänen perheensä kanssa eettisesti, voimavaralähtöisesti ja tavoitteellisesti -osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä yhdessä potilaan kanssa -soveltaa rakenteista kirjaamista hoitotyön dokumentoinnissa -osaa lääkehoidon ja lääkelaskennan perusteet -soveltaa potilas- ja työturvallisuuden periaatteita hoitotyössä -soveltaa tietoa ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta hoitotyön auttamismenetelmissä SH02011 Potilaslähtöisen hoitotyön perusta ja toiminnot: 10 op Tämä teema on osa moduulia SH02 Hoitotyön SH0203 Harjoittelu hoitotyön auttamismenetelmät: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH02 Hoitotyön SHHTN15ASH Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen perusta: 15 op Sivu 4 / 14

5 Perehdyt sosiaali- ja terveysalan ohjaus- ja palvelujärjestelmään sekä omaksut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen oman toiminnan lähtökohdaksi. OSAAMISTAVOITEET: -tietää perhehoitotyön peruskäsitteistön, erilaiset perhemuodot, perheen tehtävät ja kehitysvaiheet -tietää eri-ikäisen väestön terveen kasvun ja kehityksen sekä hyvinvoinnin edellytykset ja niiden riskitekijät -tietää sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristönä ja sitä ohjaavan keskeisen lainsäädännön -tietää ympäristön ja elintapojen vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin -tietää terveyden edistämisen ja ohjauksen keskeiset käsitteet ja menetelmät -tietää lääketieteellisen perustan hoitotyölle SH0301 Ihmisen kasvu ja kehitys: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH03 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen SH0303 Lääketieteellinen perusta: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH03 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen SH03021 Väestön terveyden edistäminen: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH03 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen SHHTN15ASH Aikuisten hoitotyön perusta: 25 op Opit hoitamaan sairastunutta aikuispotilasta ja toimimaan moniammatillisen työryhmän jäsenenä. -tunnistaa aikuisen hoitotyön tarpeen ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa -ymmärtää sairastumisen merkityksen kriisinä potilaalle -osaa ohjattuna toteuttaa potilaan lääkehoitoa -osaa tukea potilaan voimaantumista ja hoitoon osallistumista -toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä -ymmärtää asiakaslähtöisen hoitopolun aikuisten hoitotyössä -tarkastelee ammatillista osaamistaan ja vastaa toimintansa seurauksista Sivu 5 / 14

6 SH0401 Asiakaslähtöinen aikuisten hoitotyö: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH04 Aikuisten hoitotyön SH0402 Harjoittelu aikuisten hoitotyön perusteet sisätautien hoitotyössä: 10 op : - tunnistaa aikuisen hoitotyön tarpeen ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa - ymmärtää sairastumisen merkityksen kriisinä potilaalle - osaa ohjattuna toteuttaa potilaan lääkehoitoa - osaa tukea potilaan voimaantumista ja hoitoon osallistumista - toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä - ymmärtää asiakaslähtöisen hoitopolun aikuisten hoitotyössä - tarkastelee ammatillista osaamistaan ja vastaa toimintansa seurauksista Tämä teema on osa moduulia SH04 Aikuisten hoitotyön SH0403 Harjoittelu aikuisten hoitotyön perusteet kirurgisessa hoitotyössä: 10 op : - tunnistaa aikuisen hoitotyön tarpeen ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa - ymmärtää sairastumisen merkityksen kriisinä potilaalle - osaa ohjattuna toteuttaa potilaan lääkehoitoa - osaa tukea potilaan voimaantumista ja hoitoon osallistumista - toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä - ymmärtää asiakaslähtöisen hoitopolun aikuisten hoitotyössä - tarkastelee ammatillista osaamistaan ja vastaa toimintansa seurauksista Tämä teema on osa moduulia SH04 Aikuisten hoitotyön SHHTN15ASH Aikuisten hoitotyö: 15 op Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan aikuisten hoitotyötä erilaisissa kliinisissä toimintaympäristöissä, esimerkiksi sisätautien sairauksia sairastavan potilaan, kirurgisen potilaan tai mielenterveyspotilaan hoitotyössä. Huomioit aikuisen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät kysymykset. Työskentelet potilaan kuntoutumista edistäen ja hänen kärsimystään lievittäen. Sivu 6 / 14

7 -suunnittelee, toteuttaa ja arvioi eri tavoin sairastuneen aikuisen potilaan hoitotyötä -seuraa potilaan tilaa, oireita ja hoidon vaikuttavuutta tavallisimpien sairauksien hoidossa -luo potilasta tukevan hoidollisen vuorovaikutussuhteen -osaa ohjata ja valmistella potilaan näytteenottoon ja erilaisiin tutkimuksiin sekä arvioida niiden tuloksia -osaa kuvata naisten ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä tekijöitä -toteuttaa lääkehoitoa potilasturvallisesti -osaa suunnitella ja toteuttaa neste- ja verensiirtohoitoa -toteuttaa toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää hoitotyötä -osaa lievittää potilaan kipua ja kärsimystä hoidon eri vaiheissa sekä elämän päättyessä SH05011 Sisätauti-kirurginen hoitotyö: 7 op Tämä teema on osa moduulia SH05 Aikuisten SH05021 Seksuaaliterveyden edistäminen: 3 op Tämä teema on osa moduulia SH05 Aikuisten SH0503 Hoitotyö mielenterveys- ja päihdetyössä: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH05 Aikuisten SHHTN15ASH Harjoittelu aikuisten hoitotyön taidot: 22.5 op Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan aikuisten hoitotyötä erilaisissa kliinisissä toimintaympäristöissä, esimerkiksi sisätautien sairauksia sairastavan potilaan, kirurgisen potilaan tai mielenterveyspotilaan hoitotyössä. Huomioit aikuisen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät kysymykset. Työskentelet potilaan kuntoutumista edistäen ja hänen kärsimystään lievittäen. OSAAMISTAVOITTEET -osaa määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida eri tavoin sairastuneen aikuisen hoitotyötä moniammatillisessa yhteistyössä potilaan ja hänen perheensä kanssa -osaa priorisoida potilaan hoidon tarpeen ja toimia välitöntä hoitoa tarvitsevissa tilanteissa -hallitsee ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutuksen eri tavoin sairastuneiden potilaiden ja heidän perheensä kanssa -osaa motivoida potilasta ottamaan vastuuta omasta hoidostaan ja sen arvioinnista sekä osaa toimia potilaan edustajana erilaisissa tilanteissa -osaa tukea potilasta erilaisissa kuntoutumisprosessin vaiheissa -toimii lainsäädännön ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä potilasturvallisuutta edistäen Sivu 7 / 14

8 -koordinoi ohjattuna potilaan kokonaishoitoa -kykenee tarkastelemaan ammatillista osaamistaan ja kehittymistään näyttöön perustuen sekä vastaamaan toimintansa seurauksista erilaisissa sairaanhoitajan työtehtävissä SH0601 Harjoittelu sisätautien hoitotyö: 7.5 op : - tunnistaa aikuisen hoitotyön tarpeen ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa - ymmärtää sairastumisen merkityksen kriisinä potilaalle - osaa ohjattuna toteuttaa potilaan lääkehoitoa - osaa tukea potilaan voimaantumista ja hoitoon osallistumista - toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä - ymmärtää asiakaslähtöisen hoitopolun aikuisten hoitotyössä - tarkastelee ammatillista osaamistaan ja vastaa toimintansa seurauksista Tämä teema on osa moduulia SH06 Harjoittelu aikuisten hoitotyön SH0602 Harjoittelu kirurginen hoitotyö: 7.5 op : - tunnistaa aikuisen hoitotyön tarpeen ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa - ymmärtää sairastumisen merkityksen kriisinä potilaalle - osaa ohjattuna toteuttaa potilaan lääkehoitoa - osaa tukea potilaan voimaantumista ja hoitoon osallistumista - toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä - ymmärtää asiakaslähtöisen hoitopolun aikuisten hoitotyössä - tarkastelee ammatillista osaamistaan ja vastaa toimintansa seurauksista Tämä teema on osa moduulia SH06 Harjoittelu aikuisten hoitotyön SH0603 Harjoittelu mielenterveys- ja päihdetyö: 7.5 op - osaa määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida eri tavoin sairastuneen aikuisen hoitotyötä moniammatillisessa yhteistyössä potilaan ja hänen perheensä kanssa - tutustuu erilaisiin mielenterveys- ja päihdehoitotyön auttamismenetelmiin, kuten esim. ryhmä- ja yhteisöhoitoon dialogisesta, toiminnallisesta ja ohjauksellisesta näkökulmasta - osaa muodostaa ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutussuhteen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan/-potilaan/ perheen kanssa - osaa toteuttaa ja arvioida potilaalle annettavaa lääkehoitoa - osaa motivoida potilasta ottamaan vastuuta omasta hoidostaan ja sen arvioinnista sekä osaa Sivu 8 / 14

9 toimia potilaan edustajana erilaisissa tilanteissa - osaa tukea potilasta erilaisissa kuntoutumisprosessin vaiheissa - toimii lainsäädännön ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä potilasturvallisuutta edistäen - koordinoi ohjattuna potilaan kokonaishoitoa - kykenee reflektiivisesti ja analyyttisesti tarkastelemaan itseään ammatillisessa hoitosuhteessa sekä ryhmän ja yhteisön jäsenenä sekä kykenee käyttämään ohjausta työskentelynsä tukena Tämä teema on osa moduulia SH06 Harjoittelu aikuisten hoitotyön Opetussuunnitelma SHHTN15ASH Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: 15 op Osaat työskennellä terveyttä ja hyvinvointia edistävässä projektissa. Opit erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä yksilö- ja ryhmäohjaukseen. Kehityt ammatillisessa viestinnässä molemmilla kotimaisilla kielillä. -osaa suunnitella ja toteuttaa eri-ikäisten asiakkaiden/potilaiden ohjausta yksilö- ja ryhmätilanteissa erilaisia menetelmiä soveltaen -osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti molemmilla kotimaisilla kielillä sekä suullisesti että kirjallisesti -kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan terveyttä edistävää projektitoimintaa SH0701 Terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueet: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH07 Terveyden ja hyvinvoinnin SH0702 Harjoittelu terveyden edistämisen projektitoiminta: 10 op Tämä teema on osa moduulia SH07 Terveyden ja hyvinvoinnin SHHTN15ASH Perheiden hoitotyö: 15 op Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan lasten ja nuorten hoitotyötä yhteistyössä perheen kanssa. Tiedät raskauden ja synnytyksen kulun ja niihin liittyvät riskitekijät. Hallitset turvallisen lääkehoidon toteutuksen ja ymmärrät sen erityispiirteet lasten ja nuorten hoitotyössä. Sivu 9 / 14

10 -osaa määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri tavoin sairastuneen lapsen ja nuoren hoitotyötä yhteistyössä asiakkaan ja hänen perheensä kanssa -soveltaa osaamistaan seksuaaliterveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä -tietää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan kulun ja tunnistaa niihin liittyvät riskitekijät -toteuttaa lasten ja nuorten lääkehoitoa turvallisesti -Arvioi realistisesti ammatillista osaamistaan ja kehittymistään sekä vastaamaan toimintansa seurauksista SH0801 Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH08 perheiden SH0802 Harjoittelu perheiden hoitotyö: 10 op Tämä teema on osa moduulia SH08 perheiden SHHTN15ASH Ikääntyneiden hoitotyön taidot: 15 op Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan ikääntyneiden hoitotyötä yhdessä asiakkaan ja hänen perheensä kanssa. Työskentelet moniammatillisessa työryhmässä ikääntyneen arjessa selviytymistä ja kuntoutumista edistäen. Hallitset turvallisen lääkehoidon toteutuksen ja ymmärrät sen erityispiirteet ikääntyneiden hoitotyössä. Osaat hoitaa parantumattomasti sairasta ja kuolevaa potilasta kokonaisvaltaisesti. -määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri tavoin sairastuneen ikääntyneen hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa -toteuttaa ikääntyneiden hoitotyötä moniammatillisessa työryhmässä -ohjaa ikääntyneitä palvelujen sekä tukien ja etuuksien käytössä -tukee ikääntyneen toimintakykyä ja arjessa selviytymisessä sekä toteuttaa kuntoutumista edistävää hoitotyötä -toteuttaa ikääntyneen lääkehoitoa potilasturvallisesti -osaa toteuttaa palliatiivista hoitoa ja kuolevan potilaan hoitotyötä SH0901 Ikääntyneiden hoitotyö: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH09 Ikääntyneiden hoitotyön SH0902 Harjoittelu ikääntyneiden hoitotyö: 10 op Sivu 10 / 14

11 : -kykenee tarkastelemaan ammatillista osaamistaan ja kehittymistään sekä vastaamaan toimintansa seurauksista erilaisissa sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työtehtävissä ja toimintaympäristöissä Tämä teema on osa moduulia SH09 Ikääntyneiden hoitotyön SHHTN15ASH Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen: 15 op Osaat toteuttaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Hallitset hoitotyön tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet. Toimit työhyvinvointia edistäen. Ymmärrät johtamisen työtapana ja sen merkityksen hoitotyössä. Tiedät sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden erityispiirteet. -ymmärtää sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan osuuden näyttöön perustuvassa toiminnassa ja sitoutuu siihen -osaa yhdistää erilaista tietoa ja soveltaa hoito- ja tutkimusohjeita, hoitotyön suosituksia ja hyviä käytäntöjä -osaa soveltaa hoitotyön tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita -osaa tarkastella hoitotyön laatuun ja vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä ja löytää ratkaisuja niiden parantamiseksi -kuvaa hyvinvoivan työyhteisön piirteet ja tietää keinoja edistää työyhteisön toimivuutta sen jäsenenä -ymmärtää johtamisen työtapana ja sen merkityksen työssään -kykenee johtamaan omaa toimintaansa ja ymmärtää sisäisen yrittäjyyden merkityksen sekä sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden erityispiirteet SH1001 Tutkiva kehittäminen: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH10 Hoitotyön johtaminen ja SH1002 Yrittäjyys- ja verkosto-osaaminen: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH10 Hoitotyön johtaminen ja SH1003 Hoitotyön johtaminen ja tiimityö: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH10 Hoitotyön johtaminen ja Sivu 11 / 14

12 SHHTN15ASH Harjoittelu hoitotyön työelämätaidot: 15 op Osaat toteuttaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Kehität hoitotyötä ja sen käytänteitä. Toimit työryhmän vastuusairaanhoitajana ja työryhmän jäsenenä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti. -kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa -toimii sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti -osaa toimia vastuusairaanhoitajana, arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut -osaa koordinoida potilaan kokonaishoidon vastuunsa mukaisesti -osallistuu hoitotyönkäytäntöjen kehittämiseen -kykenee tarkastelemaan ammatillista osaamistaan ja kehittymistään sekä vastaamaan toimintansa seurauksista erilaisissa sairaanhoitajan työtehtävissä SH1101 Harjoittelu hoitotyön työelämätaidot: 15 op Tämä teema on osa moduulia sh11 Harjoittelu hoitotyön SHHTN15A Opinnäytetyö: 15 op Opinnäytetyö: 15 op SHHTN15A-1000 Hoitotyön profiloivat opinnot: 45 op SHHTN15A-1001 Vaativat asiakas- ja potilastilanteet hoitotyössä: 15 op * osaa analyyttisesti tarkastella tavoitteellista, vastavuoroista ja eettisiä periaatteita kunnioittavaa ammatillista yhteistyösuhdetta * kykenee asiakasta osallistavaan päätöksentekoon palvelujärjestelmän eri toimijoiden kanssa * osaa työskennellä asiakkaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kriittisesti sairastuneen potilaan hoitotyötä moniammatillisessa työryhmässä * syventää osaamistaan tavoitteellisesti valitsemansa vaativan potilasryhmän hoitotyössä * syventää osaamistaan kriittisesti sairaan lääke- ja nestehoidossa sekä kliinisen hoitotyön taidoissa * osaa työskennellä äkillisen kriisin kokeneen potilaan ja hänen läheistensä kanssa sekä ymmärtää traumatisoitumisen psyykkisenä ilmiönä SH2001 Asiakkuusosaaminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä: 5 op Sivu 12 / 14

13 Tavoitteet: - osaa analyyttisesti tarkastella tavoitteellista, vastavuoroista ja eettisiä periaatteita kunnioittavaa ammatillista yhteistyösuhdetta - kykenee asiakasta osallistavaan päätöksentekoon palvelujärjestelmän eri toimijoiden kanssa - osaa työskennellä asiakkaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen SH2002 Kriittisesti sairastuneen näyttöön perustuva hoitotyö: 10 op Tavoitteet: - osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kriittisesti sairastuneen potilaan hoitotyötä moniammatillisessa työryhmässä - syventää osaamistaan tavoitteellisesti valitsemansa vaativan potilasryhmän hoitotyössä - syventää osaamistaan kriittisesti sairaan lääke- ja nestehoidossa sekä kliinisen hoitotyön taidoissa - osaa työskennellä äkillisen kriisin kokeneen potilaan ja hänen läheistensä kanssa sekä ymmärtää traumatisoitumisen psyykkisenä ilmiönä - osaa etsiä ja käyttää näyttöön perustuvaa englanninkielistä materiaalia kriittisesti sairaan potilaan hoitotyössä SHHTN15A-1002 Omahoitoa tukeva hoitotyö sotepalveluissa: 15 op -osaa analyyttisesti tarkastella tavoitteellista, vastavuoroista ja eettisiä periaatteita kunnioittavaa ammatillista yhteistyösuhdetta -kykenee asiakasta osallistavaan päätöksentekoon palvelujärjestelmän eri toimijoiden kanssa -osaa työskennellä asiakkaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen -osaa ohjata asiakasta voimavaralähtöisesti omahoidossa ja palveluiden käytössä -ymmärtää e-terveyspalveluiden merkityksen osana hoitoa ja osaa hyödyntää sitä -ymmärtää kolmannen sektorin merkityksen ja osaa hyödyntää sitä osana palvelukokonaisuutta -edistää asiakkaan sitoutumista omaan lääkehoitoon ja sen toteuttamiseen -toimii asiantuntijana asiakkaan omahoidon ja kuntoutumisen edistämisessä SH2101 Asiakkuusosaaminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä: 5 op Tavoitteet: - osaa analyyttisesti tarkastella tavoitteellista, vastavuoroista ja eettisiä periaatteita kunnioittavaa ammatillista yhteistyösuhdetta - kykenee asiakasta osallistavaan päätöksentekoon palvelujärjestelmän eri toimijoiden kanssa - osaa työskennellä asiakkaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen Sivu 13 / 14

14 SH2102 Avopalveluita käyttävän asiakkaan näyttöön perustuva hoitotyö: 10 op Tavoitteet: Opetussuunnitelma - osaa ohjata asiakasta voimavaralähtöisesti omahoidossa ja palveluiden käytössä - ymmärtää e-terveyspalveluiden merkityksen osana hoitoa ja osaa hyödyntää sitä - ymmärtää kolmannen sektorin merkityksen ja osaa hyödyntää sitä osana palvelukokonaisuutta - edistää asiakkaan sitoutumista omaan lääkehoitoon ja sen toteuttamiseen - toimii asiantuntijana asiakkaan omahoidon ja kuntoutumisen edistämisessä - osaa ohjata asiakasta englanniksi ja kertoa potilaalle omahoidon ja kuntoutumisen edistämisestä SHHTN15A-1003 Global Wellbeing: 15 op SH3003 Global...: 15 op SHHTN15A-1004 Kehittyvä osaaja: 0 op Sivu 14 / 14

Terveydenhoitaja koulutus

Terveydenhoitaja koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN: Terveydenhoitajan työnä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen sekä terveysriskien ja sairauksien ehkäiseminen

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN KOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Tulevaisuuden tarvittavaa osaamista, tässä ydinosaamis- ja erityiskompetensseja voidaan tarkastella

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3.

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3. Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt 11.3.2014 Päivi Haarala Terveydenhoitajan ja kätilön ammatillinen osaaminen 11.3.2019 Terveydenhoitaja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA SAIRAANHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA SAIRAANHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus OPETUSSUUNNITELMA SAIRAANHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Karelia-ammattikorkeakoulussa suoritat sairaanhoitajatutkinnon työelämäläheisissä, moniammatillisissa ja moderneissa oppimisympäristöissä.

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Fysioterapian ammattikohtaiset

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

ASIAKASVASTAAVA-KOULUTUKSEN YHTENÄISET PERUSTEET

ASIAKASVASTAAVA-KOULUTUKSEN YHTENÄISET PERUSTEET ASIAKASVASTAAVA-KOULUTUKSEN YHTENÄISET PERUSTEET Työryhmän raportti 28.2.2011 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TYÖRYHMÄ JA TEHTÄVÄT... 4 3 ASIAKASVASTAAVAN ROOLI TERVEYSHYÖTYMALLISSA... 6 4 ERITYISOSAAMISEN

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA [ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Itä-Suomen ammattikorkeakoulut -yhteistyö (ISAT) 2012 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Savonia ammattikorkeakoulu

Itä-Suomen ammattikorkeakoulut -yhteistyö (ISAT) 2012 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Savonia ammattikorkeakoulu Itä-Suomen ammattikorkeakoulut -yhteistyö (ISAT) 2012 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Savonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 2012- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa..2012

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA INSSI-seminaari 30.03.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen vastuu 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa korkeakouluissa

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK)

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK) Karelia-ammattikorkeakoulussa suoritat sairaanhoitajatutkinnon työelämäläheisissä, moniammatillisissa ja moderneissa oppimisympäristöissä. Opintojesi aikana hyödynnät

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Hoitotyön koulutusohjelma. Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Hoitotyön koulutusohjelma. Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPETUSSUUNNITELMA Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Terveydenhoitaja (AMK) + Sairaanhoitaja (AMK), 240 op 1. LUKUKAUSI KOHTAAMNEN JA ARVOT

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon Jalkojenhoito Sivu 1(17) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI 1 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 2010- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.2010 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Anna-Kaisa Pienimaa, Kätilöpäivät 2014 1700-luvun kätilökoulutuksessa oli nykyaikaisen profession piirteitä (Vainio-Korhonen 2012, 28) Opintoja ja työtä säätelivät

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Maa Tutkinto Koulu Pituus. Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta. Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta

Maa Tutkinto Koulu Pituus. Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta. Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta Liite 1/1 Sosionomi (AMK)- tutkintoa vastaavat tutkinnot Euroopassa Maa Tutkinto Koulu Pituus Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta 210 ECTS Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta 210

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin)

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin) Kuvaukset 1 (5) Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) Tavoite tunnistaa elintapojen vaikutukset omaan sä oman vastuunsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa omaan sä hyvinvoinnista huolehtimisen osana ammattitaitoa

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Jalkojenhoidon koulutusohjelma tai osaamisala Valinnaiset tutkinnon osat. Määräys 37/011/2011

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Jalkojenhoidon koulutusohjelma tai osaamisala Valinnaiset tutkinnon osat. Määräys 37/011/2011 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Jalkojenhoidon koulutusohjelma tai osaamisala Valinnaiset tutkinnon osat Määräys 37/011/2011 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen 2011 SISÄLTÖ SOSIAALI-

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi Ammattiosaajan työkykypassi Ammatin työkykyvalmiudet Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta Terveysosaaminen Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot Työkykyvalmiuksien vahvistaminen Käyttöönoton, opetuksen

Lisätiedot

Opinpolulla verkostoissa mistä SaWe-projektissa oli kyse?

Opinpolulla verkostoissa mistä SaWe-projektissa oli kyse? Opinpolulla verkostoissa mistä SaWe-projektissa oli kyse? Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöstä SaWe-projektin loppuseminaari 3.5.2013 Pirkko Jokinen yliopettaja Savonia-ammattikorkeakoulu SaWe Sairaanhoitajaksi

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä Lukujärjestys viikoille 2 ja 3 Viikko 2 (Muutoksia lukujärjestyksessä) Tiistai 12.1.2010 Klo 15.00-16.00 Aikuiskoulutuksen avajaiset Klo 16.00-18.00 Orientaatio opintoihin, tutor Maj-Lis Vänskä Ennen avajaisia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia 6.6.2010 ESR / Futurex: Kokemuksia oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta 7/6/11 Helsinki Metropolia

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus 2010 osaamistavoitteet TASO 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutus muutoksessa Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutustarjonta ammattikorkeakouluissa Täydennyskoulutustarjonta Ammattikorkeakoulujen bioanalyytikoille suunnattu täydennyskoulutustarjonta vähäistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Anne Saarnio-Jokinen Koulutussuunnittelija Faktia OY Eeva-Liisa Breilin Opetusjohtaja HAMK Ammatillinen koulutus ei voi reagoida työelämän

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot