Terveydenhoitaja koulutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveydenhoitaja koulutus"

Transkriptio

1 Hämeen Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN: Terveydenhoitajan työnä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen sekä terveysriskien ja sairauksien ehkäiseminen varhaisella puuttumisella. Lisäksi terveydenhoitaja hoitaa sairaita sekä osallistuu terveyttä edistävän ympäristön suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Terveydenhoitajan työssä tärkeää on terveyden tasa-arvon lisääminen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen. Terveydenhoitaja sijoittuu työelämässä neuvoloihin, koulu-, opiskelu- ja työterveyshuoltoon, kotihoitoon, sairaaloihin ja järjestöihin. Lisäksi terveydenhoitaja voi toimia erilaisissa koulutustehtävissä, asiantuntijana erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämisprojekteissa sekä itsenäisenä yrittäjänä. Terveydenhoitaja tekee itsenäistä ja vastuullista työtä. Hän työskentelee hoitotyön ja terveydenhoitajatyön asiantuntijana moniammatillisten työryhmien jäsenenä sekä työryhmien vastuuhenkilönä. Terveydenhoitajakoulutus perustuu Suomen terveyspoliittisiin ohjelmiin ja ajankohtaisiin haasteisiin sekä Hämeen ammattikorkeakoulun strategiaan. Koulutuksen osaamiskuvauksessa on huomioitu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) säädökset, valtakunnallinen sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan ydinosaamiskuvaus, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (www.ncp.fi/ects) kompetenssiluokitukset ja tutkintojen kansallinen viitekehys (NQF) (www.minedu.fi/opm/koulutus). Koulutus täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta koskevien neuvoston direktiivien(2005/36/ EY and 2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnistamisesta. Valmistuva terveydenhoitaja (AMK) saa todistuksen terveydenhoitajan sekä sairaanhoitajan tutkinnoista ja hänet laillistetaan hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (www.valvira.fi ) toimesta terveydenhuollon ammattihenkilöksi sekä terveydenhoitajana että sairaanhoitajana. TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN JA OPPIMISPOLUT Terveydenhoitajatutkinnossa osaaminen rakentuu sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan ammatillisista osaamisalueista. Sairaanhoitajan osaamisalueita ovat asiakaslähtöisyys, hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus, johtaminen ja yrittäjyys, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö, kliininen hoitotyö, näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko, ohjaus- ja opetusosaaminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus. Terveydenhoitajan ammatilliset osaamisalueet ovat: 1. Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö 2. Yksilön, perheen ja yhteisön asiakaslähtöinen terveydenhoitajatyö 3. Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen 4. Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö 5. Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen Lisäksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen edellytetään omaavan oppimisen taidot, työyhteisö-, innovaatio- ja kansainvälistymisosaamisen taidot. Edellä mainitut sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan osaamisalueet kehittyvät ja syventyvät koko koulutuksen ajan. Opintojen aikana opiskelija tekee omaa urasuunnitelmaansa, jolla hän profiloi Sivu 1 / 17

2 hoitotyön ja terveydenhoitajatyön osaamistaan. Urasuunnittelua tukevat kokemukset työelämästä sekä koulutuksen aikana tapahtuva monimuotoinen uraohjaus. OPISKELUMUODOT Terveydenhoitajakoulutus rakentuu sairaanhoitajan ydinosaamisesta 180 op, johon sisältyy profiloivan osaamisen moduuli ( 15 op) sekä terveydenhoitajan ammatillisesta osaamisesta 60 op. Sairaanhoitajan ydinosaamisen moduulit sekä terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen moduulit ovat kaikille terveydenhoitajatutkinnon suorittaville pakollisia. Profiloiva osaaminen 15 op moduulin sisällön opiskelija valitsee hoitotyön profiloivista opinnoista, sosiaali- ja terveysalan profiloivan osaamisen moduulitarjonnasta tai muista HAMK:n yhteisestä profiloivien opintojen tarjonnasta oman mielenkiintonsa perusteella. Profiloiviin opintoihin voidaan hyväksilukea korkeakoulutasoisia opintoja, jotka tukevat ja laajentavat opiskelijan profiloivaa osaamista. code name sum THHT16A-1000 Ydinosaaminen 167,5 THHT16A-1001 Hoitotyön arvo- ja tietoperusta 15 SH01031 Luonnontieteellinen perusta 5 5 SH00BG80 Hoitotyön lähtökohdat THHT16A-1002 Hoitotyön auttamismenetelmät 15 SH02011 Potilaslähtöisen hoitotyön perusta ja toiminnot SH0203 Harjoittelu hoitotyön auttamismenetelmät 5 5 THHT16A-1003 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen perusta 15 SH0301 Ihmisen kasvu ja kehitys 5 5 SH0302 Väestön terveys 5 5 SH0303 Lääketieteellinen perusta 5 5 THHT16A-1004 Aikuisten hoitotyön perusta 25 SH0401 Asiakaslähtöinen aikuisten hoitotyö 5 5 SH0402 SH0403 Harjoittelu aikuisten hoitotyön perusteet sisätautien hoitotyössä Harjoittelu aikuisten hoitotyön perusteet kirurgisessa hoitotyössä Opetussuunnitelma THHT16A-1005 Aikuisten hoitotyö 15 SH05011 Sisätauti-kirurginen hoitotyö 7 7 SH05021 Seksuaaliterveyden edistäminen 3 3 SH0503 Hoitotyö mielenterveys- ja päihdetyössä 5 5 THHT16A-1006 Harjoittelu aikuisten hoitotyön taidot 22,5 SH0601 Harjoittelu sisätautien hoitotyö 7,5 7,5 SH0602 Harjoittelu kirurginen hoitotyö 7,5 7,5 SH0603 Harjoittelu mielenterveys- ja päihdetyö 7,5 7,5 THHT16A-1007 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 15 SH0701 Terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueet 5 5 SH0702 Harjoittelu terveyden edistämisen projektitoiminta Sivu 2 / 17

3 THHT16A-1008 Perheiden hoitotyö 15 SH0801 Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö 5 5 SH0802 Harjoittelu perheiden hoitotyö THHT16A-1009 Ikääntyneiden hoitotyön taidot 15 SH0901 Ikääntyneiden hoitotyö 5 5 SH0902 Harjoittelu ikääntyneiden hoitotyö THHT16A-1010 Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen 15 SH1001 Tutkiva kehittäminen 5 5 SH1002 Yrittäjyys- ja verkosto-osaaminen 5 5 SH1003 Hoitotyön johtaminen ja tiimityö 5 5 THHT16A-1032 Terveydenhoitotyön profiloivat opinnot 105 THHT16A-1037 Terveydenhoitajatyön perusta 15 TH0101 Lapsiperheiden terveydenhoitajatyö 0 TH0102 Voimavaroja tukevat työmenetelmät 0 TH0103 Monialainen yhteistyö terveydenhoitajatyössä 0 THHT16A-1038 Harjoittelu terveydenhoitajatyön työelämätaidot 15 TH0201 Harjoittelu terveydenhoitajatyön työelämätaidot 0 THHT16A-1039 Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö 15 TH0301 Kouluikäisen ja perheen terveydenhoitajatyö 0 TH0302 Harjoittelu koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 0 TH0303 Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö 0 THHT16A-1040 Terveydenhoitajatyön kehittäminen 15 TH0401 Terveydenhoitajatyön asiantuntijuus 0 TH0402 Työikäisen terveydenhoitajatyö 0 TH0403 Harjoittelu työterveyshuolto 0 THHT16A-1041 Profiloiva osaaminen 45 THHT16A-1042 Vaativat asiakas- ja potilastilanteet hoitotyössä 15 SH2001 Asiakkuusosaaminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä 0 SH2002 Kriittisesti sairastuneen näyttöön perustuva hoitotyö 0 THHT16A-1043 Omahoitoa tukeva hoitotyö sotepalveluissa 15 SH2101 Asiakkuusosaaminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä 0 SH2102 Avopalveluita käyttävän asiakkaan näyttöön perustuva hoitotyö 0 THHT16A-1044 Global Wellbeing 15 SH3003 Global... 0 THHT16A-1045 Kehittyvä osaaja 0 THHT16A-1015 Opinnäytetyö Opinnäytetyö THHT16A-1000 Ydinosaaminen: op Sivu 3 / 17

4 THHT16A-1001 Hoitotyön arvo- ja tietoperusta: 15 op Moduulin opiskeltuasi saat valmiudet opiskella ammattikorkeakoulussa hoitotyötä. Osaat ammatillisen hoitamisen lähtökohdat ja liityt opiskeluyhteisöön. OSAAMISTAVOITTEET: : -kehittää oppimisvalmiuksiaan ja opiskelumenetelmiään -tietää hoitotieteen tietoperustan ja näyttöön perustuvan toiminnan hoitotyön lähtökohtana -soveltaa hoitotyön periaatteita ja eettisiä ohjeita omassa toiminnassaan -tietää hoitotyötä ohjaavan keskeisen lainsäädännön -ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet -tietää viestinnän perusteet ja omaa ammatillisissa kehittymisessä tarvittavan kielitaidon -toimii vastuullisesti potilasturvallisuuden ja tietoturvallisuuden ylläpitämisessä -tietää ihmisen anatomisen rakenteen ja fysiologisen toiminnan SH01031 Luonnontieteellinen perusta: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH01 Hoitotyön arvo- ja SH00BG80 Hoitotyön lähtökohdat: 10 op Tämä teema on osa moduulia SH01 Hoitotyön arvo- ja THHT16A-1002 Hoitotyön auttamismenetelmät: 15 op Opit toimimaan hoitotyössä potilaan ja hänen perheensä kanssa tavoitteellisesti ja turvallisesti. OSAAMISTAVOITEET: -ymmärtää asiakkaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet -työskentelee potilaan ja hänen perheensä kanssa eettisesti, voimavaralähtöisesti ja tavoitteellisesti -osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä yhdessä potilaan kanssa -soveltaa rakenteista kirjaamista hoitotyön dokumentoinnissa -osaa lääkehoidon ja lääkelaskennan perusteet -soveltaa potilas- ja työturvallisuuden periaatteita hoitotyössä -soveltaa tietoa ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta hoitotyön auttamismenetelmissä SH02011 Potilaslähtöisen hoitotyön perusta ja toiminnot: 10 op Sivu 4 / 17

5 Tämä teema on osa moduulia SH02 Hoitotyön SH0203 Harjoittelu hoitotyön auttamismenetelmät: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH02 Hoitotyön THHT16A-1003 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen perusta: 15 op Perehdyt sosiaali- ja terveysalan ohjaus- ja palvelujärjestelmään sekä omaksut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen oman toiminnan lähtökohdaksi. OSAAMISTAVOITEET: -tietää perhehoitotyön peruskäsitteistön, erilaiset perhemuodot, perheen tehtävät ja kehitysvaiheet -tietää eri-ikäisen väestön terveen kasvun ja kehityksen sekä hyvinvoinnin edellytykset ja niiden riskitekijät -tietää sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristönä ja sitä ohjaavan keskeisen lainsäädännön -tietää ympäristön ja elintapojen vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin -tietää terveyden edistämisen ja ohjauksen keskeiset käsitteet ja menetelmät -tietää lääketieteellisen perustan hoitotyölle SH0301 Ihmisen kasvu ja kehitys: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH03 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen SH0302 Väestön terveys: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH03 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen SH0303 Lääketieteellinen perusta: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH03 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen THHT16A-1004 Aikuisten hoitotyön perusta: 25 op Opit hoitamaan sairastunutta aikuispotilasta ja toimimaan moniammatillisen työryhmän jäsenenä. OSAAMISTAVOITTEET: Sivu 5 / 17

6 -tunnistaa aikuisen hoitotyön tarpeen ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa -ymmärtää sairastumisen merkityksen kriisinä potilaalle -osaa ohjattuna toteuttaa potilaan lääkehoitoa -osaa tukea potilaan voimaantumista ja hoitoon osallistumista -toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä -ymmärtää asiakaslähtöisen hoitopolun aikuisten hoitotyössä -tarkastelee ammatillista osaamistaan ja vastaa toimintansa seurauksista SH0401 Asiakaslähtöinen aikuisten hoitotyö: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH04 Aikuisten hoitotyön SH0402 Harjoittelu aikuisten hoitotyön perusteet sisätautien hoitotyössä: 10 op : - tunnistaa aikuisen hoitotyön tarpeen ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa - ymmärtää sairastumisen merkityksen kriisinä potilaalle - osaa ohjattuna toteuttaa potilaan lääkehoitoa - osaa tukea potilaan voimaantumista ja hoitoon osallistumista - toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä - ymmärtää asiakaslähtöisen hoitopolun aikuisten hoitotyössä - tarkastelee ammatillista osaamistaan ja vastaa toimintansa seurauksista Tämä teema on osa moduulia SH04 Aikuisten hoitotyön SH0403 Harjoittelu aikuisten hoitotyön perusteet kirurgisessa hoitotyössä: 10 op : - tunnistaa aikuisen hoitotyön tarpeen ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa - ymmärtää sairastumisen merkityksen kriisinä potilaalle - osaa ohjattuna toteuttaa potilaan lääkehoitoa - osaa tukea potilaan voimaantumista ja hoitoon osallistumista - toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä - ymmärtää asiakaslähtöisen hoitopolun aikuisten hoitotyössä - tarkastelee ammatillista osaamistaan ja vastaa toimintansa seurauksista Tämä teema on osa moduulia SH04 Aikuisten hoitotyön THHT16A-1005 Aikuisten hoitotyö: 15 op Sivu 6 / 17

7 -osaa määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida eri tavoin sairastuneen aikuisen hoitotyötä moniammatillisessa yhteistyössä potilaan ja hänen perheensä kanssa -osaa priorisoida potilaan hoidon tarpeen ja toimia välitöntä hoitoa tarvitsevissa tilanteissa -hallitsee ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutuksen eri tavoin sairastuneiden potilaiden ja heidän perheensä kanssa -osaa motivoida potilasta ottamaan vastuuta omasta hoidostaan ja sen arvioinnista sekä osaa toimia potilaan edustajana erilaisissa tilanteissa -osaa tukea potilasta erilaisissa kuntoutumisprosessin vaiheissa - toimii lainsäädännön ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä potilasturvallisuutta edistäen -koordinoi ohjattuna potilaan kokonaishoitoa - kykenee tarkastelemaan ammatillista osaamistaan ja kehittymistään näyttöön perustuen sekä vastaamaan toimintansa seurauksista erilaisissa sairaanhoitajan työtehtävissä SH05011 Sisätauti-kirurginen hoitotyö: 7 op Tämä teema on osa moduulia SH05 Aikuisten SH05021 Seksuaaliterveyden edistäminen: 3 op Tämä teema on osa moduulia SH05 Aikuisten SH0503 Hoitotyö mielenterveys- ja päihdetyössä: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH05 Aikuisten THHT16A-1006 Harjoittelu aikuisten hoitotyön taidot: 22.5 op Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan aikuisten hoitotyötä erilaisissa kliinisissä toimintaympäristöissä, esimerkiksi sisätautien sairauksia sairastavan potilaan, kirurgisen potilaan tai mielenterveyspotilaan hoitotyössä. Huomioit aikuisen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät kysymykset. Työskentelet potilaan kuntoutumista edistäen ja hänen kärsimystään lievittäen. OSAAMISTAVOITTEET -osaa määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida eri tavoin sairastuneen aikuisen hoitotyötä moniammatillisessa yhteistyössä potilaan ja hänen perheensä kanssa -osaa priorisoida potilaan hoidon tarpeen ja toimia välitöntä hoitoa tarvitsevissa tilanteissa -hallitsee ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutuksen eri tavoin sairastuneiden potilaiden ja heidän perheensä kanssa Sivu 7 / 17

8 -osaa motivoida potilasta ottamaan vastuuta omasta hoidostaan ja sen arvioinnista sekä osaa toimia potilaan edustajana erilaisissa tilanteissa -osaa tukea potilasta erilaisissa kuntoutumisprosessin vaiheissa -toimii lainsäädännön ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä potilasturvallisuutta edistäen -koordinoi ohjattuna potilaan kokonaishoitoa -kykenee tarkastelemaan ammatillista osaamistaan ja kehittymistään näyttöön perustuen sekä vastaamaan toimintansa seurauksista erilaisissa sairaanhoitajan työtehtävissä SH0601 Harjoittelu sisätautien hoitotyö: 7.5 op : - tunnistaa aikuisen hoitotyön tarpeen ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa - ymmärtää sairastumisen merkityksen kriisinä potilaalle - osaa ohjattuna toteuttaa potilaan lääkehoitoa - osaa tukea potilaan voimaantumista ja hoitoon osallistumista - toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä - ymmärtää asiakaslähtöisen hoitopolun aikuisten hoitotyössä - tarkastelee ammatillista osaamistaan ja vastaa toimintansa seurauksista Tämä teema on osa moduulia SH06 Harjoittelu aikuisten hoitotyön SH0602 Harjoittelu kirurginen hoitotyö: 7.5 op : - tunnistaa aikuisen hoitotyön tarpeen ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa - ymmärtää sairastumisen merkityksen kriisinä potilaalle - osaa ohjattuna toteuttaa potilaan lääkehoitoa - osaa tukea potilaan voimaantumista ja hoitoon osallistumista - toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä - ymmärtää asiakaslähtöisen hoitopolun aikuisten hoitotyössä - tarkastelee ammatillista osaamistaan ja vastaa toimintansa seurauksista Tämä teema on osa moduulia SH06 Harjoittelu aikuisten hoitotyön SH0603 Harjoittelu mielenterveys- ja päihdetyö: 7.5 op - osaa määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida eri tavoin sairastuneen aikuisen hoitotyötä moniammatillisessa yhteistyössä potilaan ja hänen perheensä kanssa - tutustuu erilaisiin mielenterveys- ja päihdehoitotyön auttamismenetelmiin, kuten esim. ryhmä- ja yhteisöhoitoon dialogisesta, toiminnallisesta ja ohjauksellisesta näkökulmasta Sivu 8 / 17

9 - osaa muodostaa ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutussuhteen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan/-potilaan/ perheen kanssa - osaa toteuttaa ja arvioida potilaalle annettavaa lääkehoitoa - osaa motivoida potilasta ottamaan vastuuta omasta hoidostaan ja sen arvioinnista sekä osaa toimia potilaan edustajana erilaisissa tilanteissa - osaa tukea potilasta erilaisissa kuntoutumisprosessin vaiheissa - toimii lainsäädännön ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä potilasturvallisuutta edistäen - koordinoi ohjattuna potilaan kokonaishoitoa - kykenee reflektiivisesti ja analyyttisesti tarkastelemaan itseään ammatillisessa hoitosuhteessa sekä ryhmän ja yhteisön jäsenenä sekä kykenee käyttämään ohjausta työskentelynsä tukena Tämä teema on osa moduulia SH06 Harjoittelu aikuisten hoitotyön Opetussuunnitelma THHT16A-1007 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: 15 op Osaat työskennellä terveyttä ja hyvinvointia edistävässä projektissa. Opit erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä yksilö- ja ryhmäohjaukseen. Kehityt ammatillisessa viestinnässä molemmilla kotimaisilla kielillä. OSAAMISTAVOITTEET: -osaa suunnitella ja toteuttaa eri-ikäisten asiakkaiden/potilaiden ohjausta yksilö- ja ryhmätilanteissa erilaisia menetelmiä soveltaen -osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti molemmilla kotimaisilla kielillä sekä suullisesti että kirjallisesti -kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan terveyttä edistävää projektitoimintaa SH0701 Terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueet: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH07 Terveyden ja hyvinvoinnin SH0702 Harjoittelu terveyden edistämisen projektitoiminta: 10 op Tämä teema on osa moduulia SH07 Terveyden ja hyvinvoinnin THHT16A-1008 Perheiden hoitotyö: 15 op Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan lasten ja nuorten hoitotyötä yhteistyössä perheen kanssa. Tiedät raskauden ja synnytyksen kulun ja niihin liittyvät riskitekijät. Hallitset turvallisen lääkehoidon toteutuksen ja ymmärrät sen erityispiirteet lasten ja nuorten hoitotyössä. Sivu 9 / 17

10 -osaa määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri tavoin sairastuneen lapsen ja nuoren hoitotyötä yhteistyössä asiakkaan ja hänen perheensä kanssa -soveltaa osaamistaan seksuaaliterveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä -tietää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan kulun ja tunnistaa niihin liittyvät riskitekijät -toteuttaa lasten ja nuorten lääkehoitoa turvallisesti -Arvioi realistisesti ammatillista osaamistaan ja kehittymistään sekä vastaamaan toimintansa seurauksista SH0801 Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH08 perheiden SH0802 Harjoittelu perheiden hoitotyö: 10 op Tämä teema on osa moduulia SH08 perheiden THHT16A-1009 Ikääntyneiden hoitotyön taidot: 15 op Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan ikääntyneiden hoitotyötä yhdessä asiakkaan ja hänen perheensä kanssa. Työskentelet moniammatillisessa työryhmässä ikääntyneen arjessa selviytymistä ja kuntoutumista edistäen. Hallitset turvallisen lääkehoidon toteutuksen ja ymmärrät sen erityispiirteet ikääntyneiden hoitotyössä. Osaat hoitaa parantumattomasti sairasta ja kuolevaa potilasta kokonaisvaltaisesti. OSAAMISTAVOITTEET: -määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri tavoin sairastuneen ikääntyneen hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa -toteuttaa ikääntyneiden hoitotyötä moniammatillisessa työryhmässä -ohjaa ikääntyneitä palvelujen sekä tukien ja etuuksien käytössä -tukee ikääntyneen toimintakykyä ja arjessa selviytymisessä sekä toteuttaa kuntoutumista edistävää hoitotyötä -toteuttaa ikääntyneen lääkehoitoa potilasturvallisesti -osaa toteuttaa palliatiivista hoitoa ja kuolevan potilaan hoitotyötä SH0901 Ikääntyneiden hoitotyö: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH09 Ikääntyneiden hoitotyön SH0902 Harjoittelu ikääntyneiden hoitotyö: 10 op Sivu 10 / 17

11 : -kykenee tarkastelemaan ammatillista osaamistaan ja kehittymistään sekä vastaamaan toimintansa seurauksista erilaisissa sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työtehtävissä ja toimintaympäristöissä Tämä teema on osa moduulia SH09 Ikääntyneiden hoitotyön THHT16A-1010 Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen: 15 op Osaat toteuttaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Hallitset hoitotyön tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet. Toimit työhyvinvointia edistäen. Ymmärrät johtamisen työtapana ja sen merkityksen hoitotyössä. Tiedät sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden erityispiirteet. OSAAMISTAVOITTEET: -ymmärtää sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan osuuden näyttöön perustuvassa toiminnassa ja sitoutuu siihen -osaa yhdistää erilaista tietoa ja soveltaa hoito- ja tutkimusohjeita, hoitotyön suosituksia ja hyviä käytäntöjä -osaa soveltaa hoitotyön tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita -osaa tarkastella hoitotyön laatuun ja vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä ja löytää ratkaisuja niiden parantamiseksi -kuvaa hyvinvoivan työyhteisön piirteet ja tietää keinoja edistää työyhteisön toimivuutta sen jäsenenä -ymmärtää johtamisen työtapana ja sen merkityksen työssään -kykenee johtamaan omaa toimintaansa ja ymmärtää sisäisen yrittäjyyden merkityksen sekä sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden erityispiirteet SH1001 Tutkiva kehittäminen: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH10 Hoitotyön johtaminen ja SH1002 Yrittäjyys- ja verkosto-osaaminen: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH10 Hoitotyön johtaminen ja SH1003 Hoitotyön johtaminen ja tiimityö: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH10 Hoitotyön johtaminen ja Sivu 11 / 17

12 THHT16A-1032 Terveydenhoitotyön profiloivat opinnot: 105 op THHT16A-1037 Terveydenhoitajatyön perusta: 15 op Osaat tukea lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia terveydenhoitajatyön menetelmiä monipuolisesti hyödyntäen myös moniammatillisessa yhteistyössä. OSAAMISTAVOITTEET: -osaa suunnitella ja toteuttaa lasta odottavan ja kasvattavan perheen terveyden ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä perheen kanssa -osaa arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistaa raskauteen ja synnytykseen liittyvät riskitekijät -osaa ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen, vanhemmuuteen, seksuaaliterveyteen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa -osaa toimia erityistukea tarvitsevien lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä ohjata heitä erityistuen piiriin -hallitsee terveydenhoitajatyön voimavaroja tukevat työmenetelmät -osaa kohdata eri kulttuuritaustaisia asiakkaita ja tukea heidän terveyttään ja hyvinvointiaan - osaa löytää ja tukea syrjäytymisen vaarassa sekä erityisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita, perheitä ja yhteisöjä sekä ohjata heitä erityistuen piiriin TH0101 Lapsiperheiden terveydenhoitajatyö: 5 op Tämä teema on osa moduulia TH01 terveydenhoitajatyön TH0102 Voimavaroja tukevat työmenetelmät: 5 op Tämä teema on osa moduulia TH01 terveydenhoitajatyön TH0103 Monialainen yhteistyö terveydenhoitajatyössä: 5 op Tämä teema on osa moduulia TH01 terveydenhoitajatyön THHT16A-1038 Harjoittelu terveydenhoitajatyön työelämätaidot: 15 op Osaat tukea voimavaralähtöisesti lasta odottavan ja lasta kasvattavan perheen terveyttä ja hyvinvointia hyvinvointineuvolassa terveydenhoitajatyön auttamismenetelmiä perustellusti hyödyntäen. -kykenee laaja-alaiseen terveydenhoitajatyöhön ja omaksuu ennakoivan, rohkeasti puheeksi ottavan Sivu 12 / 17

13 ja voimavaralähtöisen työtavan hyvinvointineuvolassa -osaa terveydenhoitajatyön auttamismenetelmät lasta odottavan ja kasvattavan perheen terveyden edistämiseksi -osaa toimia terveydenhoitajatyön edustajana moniammatillisen työryhmän jäsenenä -osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa alansa tietoperustaa hyödyntäen TH0201 Harjoittelu terveydenhoitajatyön työelämätaidot: 15 op Osaat tukea voimavaralähtöisesti lasta odottavan ja lasta kasvattavan perheen terveyttä ja hyvinvointia hyvinvointineuvolassa terveydenhoitajatyön auttamismenetelmiä perustellusti hyödyntäen. : -kykenee laaja-alaiseen terveydenhoitajatyöhön ja omaksuu ennakoivan, rohkeasti puheeksi ottavan ja voimavaralähtöisen työtavan hyvinvointineuvolassa -osaa terveydenhoitajatyön auttamismenetelmät lasta odottavan ja kasvattavan perheen terveyden edistämiseksi -osaa toimia terveydenhoitajatyön edustajana moniammatillisen työryhmän jäsenenä -osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa alansa tietoperustaa hyödyntäen Tämä teema on osa moduulia THHT16A-1039 Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö: 15 op Osaat toimia koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajatyön menetelmiä monipuolisesti hyödyntäen myös moniammatillisessa yhteistyössä. Saat valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen väestön terveyden edistämiseksi. -tuntee koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteet ja sisältöalueet sekä niitä ohjaavan lainsäädännön, asetukset ja ohjeet -osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen seurannan yhteistyössä asiakkaiden kanssa - osaa toimia yhteistyössä perheiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallisen kasvu- ja opiskeluympäristön ylläpitämiseksi ja edistämiseksi -osaa tiedottaa päätöksentekijöille näyttöön perustuvasti terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista paikallisista ja alueellisista asioista -osaa toimia terveydenhoitajatyön asiantuntijana eri medioissa -tuntee yleisimmät ympäristöterveyteen liittyvät terveysriskit ja osaa toimia yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa -osaa suunnitella ja toteuttaa tartuntatautien ehkäisyä ja rokotustoimintaa TH0301 Kouluikäisen ja perheen terveydenhoitajatyö: 5 op Sivu 13 / 17

14 Tämä teema on osa moduulia TH03 Yksilön, perheen ja yhteisön TH0302 Harjoittelu koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto: 5 op -kykenee laaja-alaiseen terveydenhoitajatyöhön ja omaksuu ennakoivan, rohkeasti puheeksi ottavan ja voimavaralähtöisen työtavan koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa -osaa terveydenhoitajatyön työmenetelmät, joiden avulla edistää lasten, nuorten ja heidän perheidensä sekä kouluyhteisön terveyttä ja hyvinvointia -osaa toimia koulu- ja oppilaitosyhteisön moniammatillisen työryhmän jäsenenä Tämä teema on osa moduulia TH03 Yksilön, perheen ja yhteisön TH0303 Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö: 5 op Tämä teema on osa moduulia TH03 Yksilön, perheen ja yhteisön THHT16A-1040 Terveydenhoitajatyön kehittäminen: 15 op Saat valmiuksia terveydenhoitajatyön kehittämiseen. Osaat toimia työterveyshuollossa terveydenhoitajatyön menetelmiä monipuolisesti hyödyntäen moniammatillisessa työyhteisössä. OSAAMISTAVOITTEET: -osaa soveltaa näyttöön perustuvaa monitieteistä tietoa terveydenhoitajatyön kehittämistehtävissä -osaa kehittää ja arvioida terveydenhoitajatyön toimintamuotoja ja työmenetelmiä innovatiivisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeista lähtien -osaa arvioida ja kehittää terveydenhoitajatyön laatua ja vaikuttavuutta -osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida työikäisen terveyttä ja työkykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa terveydenhoitajatyötä hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti -tunnistaa työympäristön altisteet ja kuormitustekijät ja osaa arvioida niiden merkitystä työntekijän ja työyhteisön terveydelle ja hyvinvoinnille TH0401 Terveydenhoitajatyön asiantuntijuus: 5 op Tämä teema on osa moduulia TH04 Terveydenhoitajatyön TH0402 Työikäisen terveydenhoitajatyö: 5 op Tämä teema on osa moduulia TH04 Terveydenhoitajatyön Sivu 14 / 17

15 TH0403 Harjoittelu työterveyshuolto: 5 op -osaa toimia ja perustaa toimintansa hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti -tuntee työterveyshuollon prosessin eri vaiheet -osaa terveydenhoitajatyön työmenetelmät, joiden avulla edistää työikäisten terveyttä ja työkykyä sekä työyhteisön terveyttä ja hyvinvointia -osaa toimia monialaisessa ja moniammatillisessa työyhteisössä Tämä teema on osa moduulia TH04 Terveydenhoitajatyön THHT16A-1041 Profiloiva osaaminen: 45 op THHT16A-1042 Vaativat asiakas- ja potilastilanteet hoitotyössä: 15 op * osaa analyyttisesti tarkastella tavoitteellista, vastavuoroista ja eettisiä periaatteita kunnioittavaa ammatillista yhteistyösuhdetta * kykenee asiakasta osallistavaan päätöksentekoon palvelujärjestelmän eri toimijoiden kanssa * osaa työskennellä asiakkaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kriittisesti sairastuneen potilaan hoitotyötä moniammatillisessa työryhmässä * syventää osaamistaan tavoitteellisesti valitsemansa vaativan potilasryhmän hoitotyössä * syventää osaamistaan kriittisesti sairaan lääke- ja nestehoidossa sekä kliinisen hoitotyön taidoissa * osaa työskennellä äkillisen kriisin kokeneen potilaan ja hänen läheistensä kanssa sekä ymmärtää traumatisoitumisen psyykkisenä ilmiönä SH2001 Asiakkuusosaaminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä: 5 op Tavoitteet: - osaa analyyttisesti tarkastella tavoitteellista, vastavuoroista ja eettisiä periaatteita kunnioittavaa ammatillista yhteistyösuhdetta - kykenee asiakasta osallistavaan päätöksentekoon palvelujärjestelmän eri toimijoiden kanssa - osaa työskennellä asiakkaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen SH2002 Kriittisesti sairastuneen näyttöön perustuva hoitotyö: 10 op Tavoitteet: - osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kriittisesti sairastuneen potilaan hoitotyötä Sivu 15 / 17

16 moniammatillisessa työryhmässä - syventää osaamistaan tavoitteellisesti valitsemansa vaativan potilasryhmän hoitotyössä - syventää osaamistaan kriittisesti sairaan lääke- ja nestehoidossa sekä kliinisen hoitotyön taidoissa - osaa työskennellä äkillisen kriisin kokeneen potilaan ja hänen läheistensä kanssa sekä ymmärtää traumatisoitumisen psyykkisenä ilmiönä - osaa etsiä ja käyttää näyttöön perustuvaa englanninkielistä materiaalia kriittisesti sairaan potilaan hoitotyössä THHT16A-1043 Omahoitoa tukeva hoitotyö sotepalveluissa: 15 op -osaa analyyttisesti tarkastella tavoitteellista, vastavuoroista ja eettisiä periaatteita kunnioittavaa ammatillista yhteistyösuhdetta -kykenee asiakasta osallistavaan päätöksentekoon palvelujärjestelmän eri toimijoiden kanssa -osaa työskennellä asiakkaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen -osaa ohjata asiakasta voimavaralähtöisesti omahoidossa ja palveluiden käytössä -ymmärtää e-terveyspalveluiden merkityksen osana hoitoa ja osaa hyödyntää sitä -ymmärtää kolmannen sektorin merkityksen ja osaa hyödyntää sitä osana palvelukokonaisuutta -edistää asiakkaan sitoutumista omaan lääkehoitoon ja sen toteuttamiseen -toimii asiantuntijana asiakkaan omahoidon ja kuntoutumisen edistämisessä SH2101 Asiakkuusosaaminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä: 5 op Tavoitteet: - osaa analyyttisesti tarkastella tavoitteellista, vastavuoroista ja eettisiä periaatteita kunnioittavaa ammatillista yhteistyösuhdetta - kykenee asiakasta osallistavaan päätöksentekoon palvelujärjestelmän eri toimijoiden kanssa - osaa työskennellä asiakkaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen SH2102 Avopalveluita käyttävän asiakkaan näyttöön perustuva hoitotyö: 10 op Tavoitteet: - osaa ohjata asiakasta voimavaralähtöisesti omahoidossa ja palveluiden käytössä - ymmärtää e-terveyspalveluiden merkityksen osana hoitoa ja osaa hyödyntää sitä - ymmärtää kolmannen sektorin merkityksen ja osaa hyödyntää sitä osana palvelukokonaisuutta - edistää asiakkaan sitoutumista omaan lääkehoitoon ja sen toteuttamiseen - toimii asiantuntijana asiakkaan omahoidon ja kuntoutumisen edistämisessä - osaa ohjata asiakasta englanniksi ja kertoa potilaalle omahoidon ja kuntoutumisen edistämisestä THHT16A-1044 Global Wellbeing: 15 op Sivu 16 / 17

17 SH3003 Global...: 15 op THHT16A-1045 Kehittyvä osaaja: 0 op THHT16A-1015 Opinnäytetyö: 15 op Opinnäytetyö: 15 op Sivu 17 / 17

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali-

Lisätiedot

Terveydenhoitaja (AMK)

Terveydenhoitaja (AMK) Hämeen ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Terveydenhoitajan työnä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen sekä terveysriskien ja sairauksien ehkäiseminen varhaisella puuttumisella.

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus (SHHT17A3)

Sairaanhoitajakoulutus (SHHT17A3) Hämeen ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHT17A3) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii monimuotoistuvassa

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN KOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3.

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3. Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt 11.3.2014 Päivi Haarala Terveydenhoitajan ja kätilön ammatillinen osaaminen 11.3.2019 Terveydenhoitaja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit: Eija Heikkinen Anna-Leena Eklund Sirkka-Liisa Niskanen, ylempi AMK-tutkinto Anna-Maija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Hoitotyön koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Hoitotyön koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Hoitotyön koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä ehdotuksia

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Fysioterapian ammattikohtaiset

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus

Sairaanhoitajakoulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Tulevaisuuden tarvittavaa osaamista, tässä ydinosaamis- ja erityiskompetensseja voidaan tarkastella

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Terveydenhoitajaopinnoissasi keskityt yksilöiden, perheiden ja väestön terveyteen sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Anna-Kaisa Pienimaa, Kätilöpäivät 2014 1700-luvun kätilökoulutuksessa oli nykyaikaisen profession piirteitä (Vainio-Korhonen 2012, 28) Opintoja ja työtä säätelivät

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun työkirja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoille

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun työkirja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoille Ammattitaitoa edistävän harjoittelun työkirja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoille SISÄLLYS TERVEYDENHOITOTYÖN SUUNTAAVIEN OPINTOJEN AMMATTITAITOA EDISTÄVÄT HARJOITTELUT... 3

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit Eija Heikkinen Katri Takala Anna-Maija Rahikkala Marja Haapavaara Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmasta

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon OPETUSSUUNNITELMA Terveydenhoitaja (AMK) Terveydenhoitajaopinnoissasi keskityt yksilöiden, perheiden ja väestön terveyteen sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Opit terveysriskien ja sairauksien

Lisätiedot

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA [ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Hoitotyön koulutusohjelma. Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Hoitotyön koulutusohjelma. Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPETUSSUUNNITELMA Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Terveydenhoitaja (AMK) + Sairaanhoitaja (AMK), 240 op 1. LUKUKAUSI KOHTAAMNEN JA ARVOT

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA SAIRAANHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA SAIRAANHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus OPETUSSUUNNITELMA SAIRAANHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Karelia-ammattikorkeakoulussa suoritat sairaanhoitajatutkinnon työelämäläheisissä, moniammatillisissa ja moderneissa oppimisympäristöissä.

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin)

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin) Kuvaukset 1 (5) Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) Tavoite tunnistaa elintapojen vaikutukset omaan sä oman vastuunsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa omaan sä hyvinvoinnista huolehtimisen osana ammattitaitoa

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa.

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon OPETUSSUUNNITELMA Terveydenhoitaja (AMK) Terveydenhoitajaopinnoissasi keskityt yksilöiden, perheiden ja väestön terveyteen sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Opit terveysriskien ja sairauksien

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Osaamisvaaka terveysalalle- työpaketin kehittämä moduulipohjainen prosessimalli EU/ETA-alueen ulkopuolelta saapuvan sairaanhoitajan pätevöitymiseen

Osaamisvaaka terveysalalle- työpaketin kehittämä moduulipohjainen prosessimalli EU/ETA-alueen ulkopuolelta saapuvan sairaanhoitajan pätevöitymiseen Osaamisvaaka terveysalalle- työpaketin kehittämä moduulipohjainen prosessimalli EU/ETA-alueen ulkopuolelta saapuvan sairaanhoitajan pätevöitymiseen Osaamiskato vai osaamissato-seminaari Oulu 26.4.2017

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI 1 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 2010- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.2010 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Maa Tutkinto Koulu Pituus. Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta. Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta

Maa Tutkinto Koulu Pituus. Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta. Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta Liite 1/1 Sosionomi (AMK)- tutkintoa vastaavat tutkinnot Euroopassa Maa Tutkinto Koulu Pituus Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta 210 ECTS Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta 210

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

ASIAKASVASTAAVA-KOULUTUKSEN YHTENÄISET PERUSTEET

ASIAKASVASTAAVA-KOULUTUKSEN YHTENÄISET PERUSTEET ASIAKASVASTAAVA-KOULUTUKSEN YHTENÄISET PERUSTEET Työryhmän raportti 28.2.2011 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TYÖRYHMÄ JA TEHTÄVÄT... 4 3 ASIAKASVASTAAVAN ROOLI TERVEYSHYÖTYMALLISSA... 6 4 ERITYISOSAAMISEN

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ HUOLEN HERÄÄMINEN, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN, Tilaisuuden avaus Kouvola 2.4.2014

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Hoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot