MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2010-2012"

Transkriptio

1 MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS

2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO Medialinjan tavoitteena on kouluttaa työmarkkinalähtöisesti media-alan ihmisiä, jotka erikoistuvat toimimaan pohjoisessa ja erityisesti saamelaisessa yhteisössä ammatillisesti media-alan töissä ALAN KUVAUS JA ARVOT Alan kuvaus Alan arvoperusta Alan osaamistarpeet Saamelaisalueen alan osaamistarpeet MEDIALINJAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA Mediakoulutuksen pääpaino on elokuva- ja tv-työssä Medialinjan opinnoilla valmiuksia ammattitutkinto näyttöihin Mediaopetus - Ensimmäinen opiskeluvuosi Verkkoviestinnän työkalut (4 ov) Mediatyö (21 ov) Mediatyö 1: Elokuvan työkalut (7 ov) Mediatyö 2: Inserttityö (9 ov) Mediatyö 3: Alkuperäiskansojen yhteistyö ja media-ala (4ov) Julkaisutuotanto (5ov) Ääni- ja radiotyö (3 ov) Kulttuuri- ja kieliopinnot (2 ov) Työssäoppiminen (3 ov) Opiskelutaidot ja Portfolio (2 ov) Mediaopetus - Toinen opiskeluvuosi Mediatyö (26ov) Mediatyö 1: Elokuvan työkalut (8 ov) Mediatyö 2: Inserttityö (5 ov) Mediatyö 3: Alkuperäiskansojen yhteistyö ja media-ala (3ov) Mediatyö 4: Dokumenttielokuva (10ov) Julkaisutuotanto (1 ov) Ääni- ja radiotyö/ Verkkoviestintä (3 ov) Verkkoviestintä - jatko (3 ov) Kulttuuriopinnot (2 ov) Työssäoppiminen (3 ov) Opiskelutaidot ja Portfolio (2 ov) OPISKELIJAN ARVIOINTISUUNNITELMA JATKO-OPISKELUMAHDOLLISUUDET YHTEISTYÖ SOGSAKKIN JA ULKOPUOLISTEN TAHOJEN VÄLILLÄ KURSSEJA ULKOPUOLISILLE SEKÄ OPPILAITOKSEN MUILLE LINJOILLE LIITTEET Lukusuunnitelma: Medialinja1012 (Media1012) Lukusuunnitelma: Medialinja1112 (Media1112) Medialinja: Vuosisuunnitelma

3 1 1. JOHDANTO 1.1. Medialinjan tavoitteena on kouluttaa työmarkkinalähtöisesti media-alan ihmisiä, jotka erikoistuvat toimimaan pohjoisessa ja erityisesti saamelaisessa yhteisössä ammatillisesti media-alan töissä. Ammatillisissa opinnoissa pyritään verkostoitumaan työelämän, alan yrityksien ja muiden oppilaitosten kanssa pohjoisilla alueilla. 2. ALAN KUVAUS JA ARVOT 2.1. Alan kuvaus Media-ala on nopeasti kehittyvä elinkeino- ja kulttuuriala, joka vaatii monipuolista osaamista. Opiskelussa huomioidaan alueelliset tarpeet siten, että painotus on sisällöissä, jotka tukevat alueemme kehitystä. Elokuva- ja tv-työssä painopiste on lyhyissä dokumenttielokuvissa, uutisinserteissä, lastenohjelmissa, kulttuurien välisissä yhteistyöprojekteissa ja tilaustöissä, mm. opetusmateriaalien teossa. Muista media osioista mainittakoon verkkoviestintä nettisivuineen ja niiden tärkeys kaikilla aloilla alueellamme. Sisällöt rakennetaan vuosikohtaisesti Alan arvoperusta Kaikissa opinnoissa on ammatillisten tavoitteiden lisäksi integroituneena pohjoisten alueiden niin kulttuuristen, alueellisten kuin ammatillisten erityispiirteiden tuntemus. Monikulttuurisuuden sekä kestävän kehityksen ymmärtäminen yhteiskunnallisina voimavaroina on opiskelun eettisenä pohjana Alan osaamistarpeet Alan osaamistarpeet tarkastetaan vuosikohtaisesti alueella toimivien työllistävien tahojen kanssa, kuten yhteistyökumppanimme YLE Sámi Radion kanssa. Media-alan osaamisesta on nyky-yhteiskunnassa hyötyä lähes kaikissa ammateissa Saamelaisalueen alan osaamistarpeet Saamelaisalueen koulutuskeskus on ainoa taho, joka tarjoaa tutkintoon tähtäävää mediaalan koulutusta Suomen saamelaisalueella. Painopiste on saamelaisen ja arktisen kulttuurin erityispiirteissä. Medialinjalla on vahvat työelämäyhteydet mm. sekä tv että radio puolella toimivaan YLE Sámi Radioon.

4 2 3. MEDIALINJAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 3.1. Mediakoulutuksen pääpaino on elokuva- ja tv-työssä Koulutuksemme keskittyy elokuva- ja tv-työssä seuraaviin osaamisaloihin: Editoinnin osaamisala koostuu: - editoinnin suunnittelusta ja ilmaisusta - editoinnin työmenetelmien ja välineiden tuntemuksesta - editoinnin tuotantoprosessien ja ympäristöjen tuntemuksesta Kuvauksen ja valaisun osaamisala koostuu: - Kuvauksen ja valaisun suunnittelusta ja ilmaisusta - Kuvauksen ja valaisun työmenetelmien ja välineiden tuntemuksesta - Kuvauksen ja valaisun tuotantoprosessien ja - ympäristöjen tuntemuksesta Mediatyön osaamisala koostuu: - Mediatyön suunnittelusta ja ilmaisusta - Mediatyön työmenetelmien ja välineiden tuntemuksesta - Mediatyön tuotantoprosessien ja ympäristöjen tuntemuksesta 3.2. Medialinjan opinnoilla valmiuksia ammattitutkinto näyttöihin Koulutuksemme antaa opiskelijalle valmiuksia osallistua erillistä korvausta vastaan audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöihin kesäisin. Näytöissä oppilas voi erikoistua mm. edellä mainittuihin editoinnin, kuvauksen ja valaisun ja mediatyön osaamisaloihin. Ennen näyttöjä järjestetään erillinen näyttöihin valmistava koulutus. Lisätietoja näyttötutkinnosta löydät osoitteesta: Toteutus Linja toteutetaan kaksivuotisena siten, että opiskelija voi osallistua: - koko kahden vuoden opiskeluun - vain yhden vuoden opiskeluun - johonkin yksittäiseen moduuliin Opetus toteutetaan suurimmaksi osaksi lähiopetuksena. Ensimmäisenä opiskeluvuotena on mediataitojen perusopetusta. Toisena vuonna ovat mediataitojen syventävät ja erikoistumisopinnot. Tarkemmat aikataulut löytyvät kohdasta: Liite 8.3.Mediaopetus: vuosisuunnitelma Elokuva- ja tv-työn moduuleissa painopiste on lyhyissä dokumenttielokuvissa, uutisinserteissä, lastenohjelmissa, kulttuurien välisissä yhteistyöprojekteissa ja tilaustöissä, mm. opetusmateriaalien teossa. Osa moduuleissa valmistuneista tuotoksista pääsee julkiseen levitykseen mm. festivaaleille ja internetiin. Tuotoksia käytetään myös markkinointivälineinä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen sekä saamelaiskulttuurin esiintuomisessa.

5 3 Verkkoviestinnällä mediatyössä niin suuri merkitys, että se kulkee rinta rinnan muun media-opetuksen kanssa. Medialinjalle muodostetaan oma nettisivusto. Sitä mukaan kun tuotoksia valmistuu (elokuvia, radiojuttuja, lehtijuttuja, nettijuttuja), niitä voidaan laittaa esille medialinjan nettisivuille. Sivustolle kehitetään interaktiivista toimintaa mm. siten, että ulkopuoliset sivuston kävijät voivat kommentoida valmistuneita juttuja Mediaopetus - Ensimmäinen opiskeluvuosi Kohderyhmä: Vasta-alkajista jo jotain kokemusta mediatyöstä omaaville. Tavoite: Antaa mediatyön perustuntemusta opiskelijoille; tarjota portti syventäviin opintoihin. Opintomäärä: 40 ov Verkkoviestinnän työkalut (4 ov) Tavoite: Antaa perustyökalut nettisivujen rakentamiseen. Kurssin aikana rakennetaan medialinjalle oma sivusto, jota täydennetään lukuvuoden aikana mm. valmistuneilla elokuvilla. Kurssilla tutustutaan mm. seuraaviin aiheisiin: non-lineaarinen viestintä, koodaus, grafiikka. Verkkoviestinnäntyökalut (3ov) Perusteet verkkosivujen teknisestä toteutuksesta. Opiskelijat rakentavat vuosittain medialinjalle uudet sivut. Verkkosivujen päivitys (1ov) Medialinjan verkkosivujen sisällön päivitys Mediatyö (21 ov) Tavoite: Opiskelijat tutustuvat elokuva- ja tv-työhön seuraavien osa-alueiden kautta: Elokuvantyökalut, animaatio, valokuvaus, Inserttityö sekä Alkuperäiskansojen yhteistyö. Tarkempi esittely alla. Tulostavoite: Useita 1-28min lyhytelokuvia (tekstitys saame/suomi/englanti), tv- ja radio inserttejä, kuunnelmia, yms Mediatyö 1: Elokuvan työkalut (7 ov) Mediatyö 1: Elokuvan työkalut on jaettu seuraaviin osiin: Elokuvan työkalut (5ov): Opiskelijat perehtyvät elokuvan perustyökaluihin: käsikirjoittaminen, kuvaus, leikkaus, äänittäminen ja valaisu. Valokuvaus ja kuvankäsittely (2ov): Opiskelija tutustuu digitaaliseen valokuvaamiseen sekä kuvankäsittelyyn. Kurssille tarjotaan 5-7 opiskelijapaikkaa muiden oppilaitoksen linjojen vapaasti valittavat viikoille.

6 4 Tavoite: Opiskelija tuntee ja pystyy osittain itsenäisesti käyttämään läpikäytyjä dramaturgiaan, kuvaukseen sekä editointiin liittyviä media-alan työkaluja. Tulostavoite: Yksi tekstitetty lyhytfilmi per oppilas (kesto ~2 min) Mediatyö 2: Inserttityö (9 ov) Mediatyö 2: Inserttityö osio sisältää kolme eri kurssia. Tarkempi esittely alla. Minuuttiset (1ov): Opiskelijat tekevät lyhytelokuvia (1-2 min). Lyhyessä ajassa ja nopeassa tahdissa opiskelijat etenevät ideavaiheesta tuotannon ja leikkauksen kautta lopputulokseen. Kurssia tarjotaan myös medialukiokurssina. Inserttityöpaja (3ov): Ensimmäisellä viikolla tutustutaan inserttien rakenteeseen ja toteuttamistapaan. Seuraavien opintoviikkojen aikana opiskelijat toteuttavat sekä tv- että radioinserttejä mieltymyksenä mukaisesti. Animaatiotyöpaja (4ov): Työpajan aikana opiskelijat tutustuvat tietokoneanimaation tekemiseen. Käytettävä ohjelma on Adobe After Effects. Samalla kurssi on tilaustöiden tuottamisen harjoittelua, kun opiskelijat toteuttavat lapsille soveltuvia animaatioinserttejä. Masterointi (1ov): Opiskelijat tutustuvat erilaisiin tallennusmuotoihin. Kurssin aikana opiskelijat koostavat töistään kokoelma DVD:n. Tavoite: Opiskelija tuntee erilaisten inserttien, kuten uutis- ja lastenohjelmien inserttejen rakenteet. Lastenohjelmainserteissä keskitytään animaatioina toteutettuihin insertteihin. Tulostavoite: 1-2min lyhytelokuva / 2 opiskelijaa, 1 uutisinsertti/ opiskelija, 1 animaatio elokuva/ opiskelija (animaation äänet rakennetaan äänityökurssilla, 1ov), kokoelma DVD kevätlukukauden tuotoksista Mediatyö 3: Alkuperäiskansojen yhteistyö (4ov) Tuottaminen saamelaisalueella (1ov) Opiskelija tuntee alueen erityispiirteet tuotannollisista näkökulmista. Skábmagovat ja luennot (1ov) Opiskelijat osallistuvat Skábmagovien järjestelyihin ennen varsinaista tapahtumaa. Opintomatka (1ov) Kurssin aikana tehdään opintomatka saamelaisalueella, tutustuen saamelaiskulttuurin alueellisiin eroihin.

7 5 Teema lyhytelokuvat (1ov) Teema lyhytelokuvat kurssilla keskitytään alkuperäiskansa aiheisiin lyhytelokuviin. Kurssia tarjotaan myös medialukiokurssina. Tavoite: Opiskelija tietää jonkin verran media-alan toiminnasta niin saamelaisalueella kuin alkuperäiskansojen keskuudessa. Opiskelija tietää media-alan hankkeiden rahoittamismahdollisuuksista saamelaisalueella ja osaa täyttää hakemuksen.

8 Julkaisutuotanto (5ov) Ensimmäisen vuoden julkaisutuotannon opinnot koostuvat kahdesta eri kurssista: Lehtityö (4ov): Opiskelijat tutustuvat journalistien lainsäädäntöön sekä lehtityöhön. Kurssin aikana opiskelijat harjoittelevat lehtijuttujen kirjoittamista ja toteuttavat taitto-ohjelmalla esitteen/kalenterin. Elokuvatuotteen julkaisut (1ov): Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa elokuvatuotteen ulkoasun. Tavoite: Opiskelija tuntee journalistien lainsäädännöt ja osaa niiden pohjalta kirjoittaa sekä taittaa esim. esitteen/ajankohtaisen kalenterin. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa DVDn paperikannet sekä DVDn ulkoasun. Tulostavoite: Markkinointia edesauttava esite/kalenteri. Tietotaito DVD:n ulkoasun toteuttamiseen. Kokoelma DVD syksyn tuotannoista Ääni- ja radiotyö (3 ov) Kyseiset opintoviikot ovat jaettu seuraaviin moduuleihin: Studioäänet (1ov) ja Radiotyö (2ov). Studioäänet (1ov): Opiskelijat tutustuvat äänisuunnitteluun, jälkiäänittämiseen sekä äänileikkaukseen. Kurssilla toteutetaan animaatioelokuvien äänimaailma. Äänileikkaus tehdään Pro tools - ympäristössä. Radiotyö (2ov): Radiotyön kurssilla opiskelijat tekevät radiolähetyksiä Radio Inariin. Opiskelijat saavat käsityksen radiotyön perusteista. Kurssilla käytetään RadioMan -järjestelmää. Tavoite: Opiskelija osaa rakentaa äänimaailman elokuvaan sekä hallitsee radiotyön perusteet Kulttuuri- ja kieliopinnot (3 ov) Opetuksen tavoitteena on, että opiskelijalla on kurssin käytyään yleistä tietoa saamelaisista, saamen kielistä ja saamelaisista elinkeinoista. Kurssin käytyään opiskelija osaa kuvailla saamelaisuuden alueellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia pääelementtejä ja tietää myös saamelaisen historian keskeisiä tapahtumia ja käännekohtia.

9 7 Saamen kieli (1ov) Opiskelija osaa mediaan liittyviä fraaseja ja ydinsanastoa, ymmärtää alaansa liittyviä lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja osaa keskustella saameksi yksinkertaisimmissa tilanteissa. Hän kerää mediaan liittyvää saamenkielistä sanastoa, käsitteitä ja fraaseja. Kurssin sisältö: erilaisia ääntämis-, keskustelu- ja lukuharjoituksia, tekstin- ja kuullunymmärtämiseen liittyviä harjoituksia, mediaan liittyvää sanastoa ja ydinkielioppia: lukusanat 1 100, parillis-, pariton- ja supistumavartaloisten verbien taivutus preesensissä yksikön persoonissa, parillis-, pariton- ja supistumavartaloiset substantiivit, yksikön nominatiivi, objektin sija akkusatiivi, genetiivi, lokatiivi, illatiivi, komitatiivi, kysyvä go-partikkeli, kysymyssanat ja persoonapronominit mun, don, son. Oppi- sekä oheismateriaali: Länsman, Helmi 2005: Cealkke dearvvuođaid 1; Sammallahti, Pekka 1989: Sámi-suomasámi sátnegirji, Saamelais-suomalais-saamelainen sanakirja. Girjegiisá, Ohcejohka; Kirsi Paltto ja Jan Skoglund Paltto 2005: Mu uhca giellaoahpaš; Magga, Elna 2004: Oanehis giellaoahppa, Lyhyt kielioppi. Sámediggi, Anár; filmit ja elokuvat; muu oppitunneilla jaettava materiaali. Suoritustavat j arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppitunneille, harjoitukset, sanastotyö ja kirjallinen ja/tai suullinen koe. Arviointi asteikolla 1-3. Johdanto saamelaiskulttuuriin (1ov) Opiskelijalla on kurssin käytyään yleistä tietoa saamen kielistä ja saamelaisesta kulttuurista. Hän osaa nimetä saamelaisryhmät ja saamelaiset elinkeinot ja kuvailla saamelaisuuden alueellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia pääelementtejä. Hän tietää myös saamelaisen historian keskeisiä tapahtumia ja käännekohtia. Kurssi sisältö: Esitelmiä ja luentoja sopimuksen mukaan mm. seuraavista: saamenpuvut, joiku, saamelaisryhmät, Saamelaiskäräjät, itsehallinto, Saamelaisneuvosto, Saamelaisneuvosto, saamelaiskonferenssi, Siida, Sámi Radio, saamen kielet, kansalliset symbolit, yhdistykset, ČSV, Sámi Duodji saamelainen käsityö, Saamenmaan ja saamelaisten historiaa, vuotuiskierto, luontosidonnaisuus, elinkeinot. Toteutustapa: Kurssi on yhetinen saamen kielen ja kulttuurin ja korkea-asteen opiskelijoiden kanssa. Oppi- sekä oheismateriaali: Pennanen, Jukka ja Näkkäläjärvi, Klemetti 2000: Siiddastallan, Siidoista kyliin. Inarin saamelaismuseon julkaisuja n:o 3. Pohjoinen; Sokki, Risten 2000: Gal rieban guoddá suvlli eahkedii. Davvi Girji o.s; Hætta, Inga Laila ja Hætta Karvik, Inga 1996: Ruoktumet. Davvi Girji o.s; Anarâš kalender 2010; Lehtola, Veli-Pekka 1997: Saamelaiset, historia, yhteiskunta, taide. Kustannus-Puntsi; Labba, Per Stefan, Solbakk, Aage ja Holmberg, Veikko 1987: Sámás 1 3; Aikio, Samuli 1985: Katsaus saamelaiseen historiaan. Kirjassa Lappi IV: Saamelaisten ja

10 8 suomalaisten maa. Hämeenlinna, sivut ; Linkola, Martti 1985: Saamelaisten poropaimentolaisuuden vaiheet. Kirjassa Lappi IV: Saamelaisten ja suomalaisten maa. Hämeenlinna, sivut ; Embuske, Matti 2003: Lapin asuttamisen historia. Kirjassa Lappi: maa, kansat, kulttuurit (Toim. Ilmo Massa ja Hanna Snellman). SKS. Helsinki, sivut 39 63; Kuokkanen, Rauna 2007: Saamelaiset ja kolonialismin vaikutukset nykypäivänä. Kirjassa Kolonialismin jäljet, Keskustat, periferiat ja Suomi (Toim. Joel Kuortti, Mikko Lehtonen ja Olli Löytty). Gaudeamus. Helsinki, sivut ; Seurujärvi-Kari, Irja 2005: Saamen kieli ja saamelaisten kielelliset oikeudet 2000-luvulla. Kirjassa Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä (Toim. Riitta Pyykkö ja Marjut Johansson. Gaudeamus). Helsinki, ; Näkkäläjärvi, Klemetti 2008: Saamen kielilain toteutuminen vuosina Kertomus saamen kielilain toteutumisesta. Saamen kielineuvosto/saamen kielen toimisto. Saamelaiskäräjät. Inari, sivut 1, 8, 10 53, ; Aikio, Annukka ja Aikio, Samuli 1978: Lentonoidan poika, Saamelaisia satuja. WSOY, Helsinki; Nettiartikkeli kolttasaamelaisista: Nettiartikkeli inarinsaamelaisista: anaras/index.html; Anni Linkjola ja Martti Linkola 2005: Kolttasaamelaiset, The Skolt Sámi. SIIDA; Jeffremoff, Irja 2001: Varriistâllâm, Inarinsaamelaisten vuotuismuutto. Saamelaismuseosäätiö. Inarin saamelaismuseon julkaisuja nro 4; Solbakk, Aage 1994: Sámi historjá 1, Áigodat Davvi Girji o.s; Solbakk, Aage 1997: Sámi historjá 2, 1751 rájes dálá áigái. Davvi Girji o.s, Kárášjohka; Eriksen Leif: Sámiid historjá 1850 rádjái. Davvi Girjo o.s, Kárášjohka; Aikio; Samuli 1992: Olbmot ovdal min, Sámiid historjá 1700-logu rádjái. Girjegiisá; Solbakk, Aage 1993: Sápmelaččat. Sámi Instituhtta. Davvi Girji o.s; Kuokkanen, Rauna 2009: Boaris dego beana, Eamiálbmogiid diehtu, folosofiijat ja dutkan. Čálliid lágadus; Aira, Vivian 2003: Sápmi: Ofelaš. Davvi Girji o.s; Solbakk, John T. 2006: The Sami People: Davvi Girji o.s; Jernsletten, Regnor 2006: Sámi historjá, Davviriikkain 1850 rájes otnážii. Čálliid lágádus; Lemet-Jon Aage ja Lemet-Jon Ivvár 2005: Kulturmáhttu, Árbevierut ja erohusat. Čálliid lágádus; Helander-Renvall, Elina 2006: Silde, Saamelaisten myyttejä ja tarinoita. Oy Sevenprint Ltd; filmit ja elokuvat; muu oppitunneilla jaettava materiaali. Suoritustavat ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppitunneille, harjoitukset, mahdolliset saamelaiskulttuuritapahtumat, koe ja esitelmä. Arviointi asteikolla 1-3. Opetuskieli suomi. Skábmagovat (1ov) Opiskelija osallistuu alueen merkittävämpään alkuperäiskansojen elokuvatapahtumaan.

11 Työssäoppiminen (3 ov) Tulostavoite: Opiskelijat ovat luoneet hyviä kontakteja alueen työnantajiin Opiskelutaidot ja Portfolio (2 ov) Jokainen opiskelijat tekee opintojen alussa henkilökohtaisenopintosuunnitelman (HOPS) yhdessä luokanvalvojansa kanssa. Opiskelijoille opastetaan portfolion tekemisessä ja he täydentävät sitä pitkin lukuvuotta. Tulostavoite: Opiskelijoilla on lukuvuoden aikana valmistutun portfolio johon, he ovat keränneet henkilöesitelmän itsestään sekä vuoden aikana tekemiään töitä. Portfolio toimii jatkossa opiskelijalla niin apuna työnhaussa, kuin materiaalina esim. audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöihin liittyen Mediaopetus - Toinen opiskeluvuosi Kohderyhmä: työn tai opiskelun kautta kokemusta ja taitoa mediatyöstä omaavat. Tavoite: syventää opiskelijoiden mediataitoja niin, että he voivat joko: a. jatkaa opintojaan entistä pidemmälle, b. osallistua audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöön, tai c. työllistyä saamelaisalueella tai muualla Opintomäärä: 40 ov. Syventävissä opinnoissa opiskelija hakee omaa erikoistumisaluettaan ja se otetaan huomioon opiskelijan harjoitustöissä. Koulutuksemme antaa opiskelijoille valmiuksia osallistua vuoden 2012 kesällä järjestettävään audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöön. Ennen näyttöjä järjestetään erillinen näyttöihin valmistava koulutus. Katso kohta: 3.2: Medialinjan opinnoilla valmiuksia ammattitutkinto näyttöihin Mediatyö (26ov) Opiskelijat syventävät tietojaan ja taitojaan elokuva- ja tv-työn osalta. Osa-alueita ovat: elokuvantyökalut; elokuva- ja tv-työn tekninen osaaminen, inserttityö, ääni- ja radiotyö, verkkoviestintä, yhteistyö alkuperäiskansojen kanssa sekä dokumenttielokuvan toteuttaminen. Tarkempi esittely alla. Tulostavoite: Useita 1-28min lyhytelokuvia (tekstitys saame/suomi/englanti), tv- ja radio inserttejä, kuunnelmia, yms.

12 Mediatyö 1: Elokuvan työkalut (7 ov) Oppimateriaalia medialla (5 ov) Media-alan työvälineiden käyttöä syvennetään kurssilla. Kurssin aikana opiskelijat perehtyvät elokuvamuodossa toteutettavan oppimateriaalin tekoon. Opiskelijat kuvaavat, äänittävät ja leikkaavat opetuselokuvat eriaiheisista saamenkäsityö-prosesseista. Studiovalokuvaus ja kuvankäsittely (2 ov) Opiskelijat osallistuvat myös studiovalokuvaus ja kuvankäsittely kurssille (2ov). Kurssilla opiskelijat pääsevät tutustumaan studiokuvauksen lavastamiseen sekä valaisun vaikutukseen valokuvatessa sisätiloissa. Kurssille tarjotaan 5-7 opiskelijapaikkaa muiden oppilaitoksen linjojen vapaasti valittavat viikoille. Tavoite: Opiskelijat ovat syventäneet taitojaan elokuva-alan työkalujen suhteen; kuvaus (valokuvaus ja elokuva) ja valaisu, äänityö, editointi, tekstittäminen, dramaturgia, ohjaus, tuotanto, laitehuolto kentällä, jälkityöt; yms. Tulostavoite: Yksi tekstitetty opetusvideo saamen käsitöistä sekä useita studiossa otettuja valokuvia Mediatyö 2: Inserttityö (5 ov) Mediatyö 2: Inserttityö on jaettu kolmeen eri osioon, joista tarkempi esittely alla. Minuuttiset-työpaja (1ov): Opiskelijat tekevät lyhytelokuvia (1-2 min). Lyhyessä ajassa ja nopeassa tahdissa opiskelijat etenevät ideavaiheesta tuotannon ja leikkauksen kautta lopputulokseen. Opiskelijat kiinnittävät huomionsa työpajan vetämiseen. Animaatiotyöpaja (4ov): Työpajan aikana opiskelijat hiovat taitojaan tietokoneanimaation tekijöinä sekä syventävät taitojaan tilaustöiden toteuttajana. Käytettävä ohjelma Adobe After effects. Tulostavoite: 1-2min lyhytelokuva / 2 opiskelijaa, 1 animaatio elokuva/ opiskelija Mediatyö 3: Alkuperäiskansojen yhteistyö (3ov) Opintokokonaisuus on jaettu kolmeen erilliseen kurssiin. Esittely alla. Tuottaminen saamelaisalueella (1 ov) Opiskelija syventää tietouttaan alueen erityispiirteistä tuottamisen näkökulmista.

13 11 Skábmagovat ja luennot (1 ov) Opiskelijat osallistuvat Skábmagovien valmisteluihin. Opiskelijat osallistuvat myös Skábmagovien yhteydessä järjestettyihin luentoihin ja seminaareihin. He myös tapaavat Skábmagovien vieraita. Opintomatka (1ov) Opintomatkalla tutustutaan saamelaisalueeseen. Matkakohteeksi valitaan jokin tapahtuma saamelaisalueella johon opiskelijat osallistuvat. Tapahtumasta tehdään tallenne. Tavoite: Opiskelija tietää jonkin verran media-alan toiminnasta niin saamelaisalueella kuin alkuperäiskansojen keskuudessa. Opiskelija tietää media-alan hankkeiden rahoittamismahdollisuuksista saamelaisalueella ja osaa täyttää hakemuksen Mediatyö 4: Dokumenttielokuva (10ov) Toisen vuoden opiskelijoiden lopputyö. Kurssin aikana opiskelija toteuttaa projektin/tuotteen, joka näyttää hänen hallitsevansa mahdolliset media-alan erikoistumisalueensa työt ja työtavat. Tavoite: Opiskelijat osaavat toteuttaa dokumenttielokuvaprosessin alusta loppuun. Opiskelijat osaavat luoda elokuvan tekemisprosessille aikataulun. Tulostavoite: 1kpl 15-28min dokumenttielokuva/opiskelija. Elokuvat ovat tekstitetty saame/suomi/englanti Julkaisutuotanto (1 ov) Kurssilla tehdään koulun vuoden 2012 kalenteri. Opiskelija syventää taitojaan graafisensuunnittelun ja taiton osalta. Tulostavoite: Kalenteri joka jaetaan jokaiseen kotiin saamelaisalueella Ääni- ja radiotyö (3 ov) Studioäänet (1ov) Opiskelijat syventävät äänisuunnittelun, äänittämisen sekä äänileikkauksen taitojaan. Radiotyö (2ov) Radiotyö-kurssilla opiskelijat tekevät radio-ohjelmaa Radio Inarissa. Opiskelijan tuntemus radiosta välineenä ja sen mahdollisuuksista syvenevät. Tulostavoite: Kuusi kahden tunnin mittaista juonnettua lähetystä Verkkoviestintä - jatko (3 ov) Tavoite: Kurssilla opiskelija syventää tietojaan seuraavista aiheista mm. non-lineaarinen viestintä, koodaus ja grafiikka. Opiskelija osaa päivittää nettisivuja erilaisia menetelmiä käyttäen. Kurssin aikana opiskelijat päivittävät medialinjan omia sivuja mm. tekemillään töillä sekä muulla ajankohtaisella.

14 Projekti- ja kulttuuriopinnot (3 ov) Projektiopinnot (2 ov) Opiskelijat osallistuvat Interaktiivisen Sápmi hankkeen toimintaan. Kaksi opintoviikkoa on hajautettu lukujärjestykseen. Tämä mahdollistaa monipuolisemman sisällön projektiopintoihin. Skábmagovat (1ov) Opiskelija osallistuu merkittävimpään alkuperäiskansojen elokuvatapahtumaan Suomessa. Tavoite: Opiskelija on luonut kontakteja hankkeen yhteistyökumppaneihin ja auttanut toteuttamaan hankkeen tavoitteita. Opiskelija on syventänyt näkemystään alkuperäiskansoista ja saanut kokemusta työskentelyssä festivaaliorganisaatiossa Työssäoppiminen (3 ov) Opiskelijat suorittavat työharjoittelunsa valvotusti ja suunnitellusti ajatellen omaa erikoistumisalaansa ja mahdollista tulevaa ammattiansa. Suosittelemme opiskelijoita hakeutumaan Ylä-Lapin ja Saamenmaan työnantajille harjoitteluun Opiskelutaidot ja Portfolio (2 ov) Opiskelija ja luokanvalvoja käyvät yhdessä läpi opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opiskelijat työstävät portfoliotaan täydentäen sitä pitkin lukuvuotta. Tulostavoite: Opiskelijoilla on lukuvuoden aikana valmistunut portfolio, johon he ovat keränneet opintojensa aikana henkilöesitelmän sekä tekemiään töitä. Portfolio toimii jatkossa opiskelijalla niin apuna työnhaussa, kuin materiaalina esim. audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöihin liittyen. 4. OPISKELIJAN ARVIOINTISUUNNITELMA Opiskelussa toteutetaan jatkuvaa prosessiluonteista arviointia sekä ryhmässä että yksilöiden. Opiskelija saa arvosanan jokaisesta osallistumastaan osiosta. Osioiden arviointi tapahtuu Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opetuksessa siten, että aineenopettaja tai jos useampia opettajia, opettajat yhdessä arvioi opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerien mukaisesti asteikolla 1-3. Arviointiin vaikuttavat läsnäolo, aktiivisuus sekä annetun tehtävän suorittaminen. Kurssin suorittamisen edellytys on 80% läsnäolo. 5. JATKO-OPISKELUMAHDOLLISUUDET Medialinjan opinnot antavat hyvän viestintätekniikan toimivuuden ymmärtämisen kaikille jatko-opiskelu ja työllistymisaloille. Medialinja antaa valmiuksia alan opiskeluun korkea-asteen oppilaitoksessa (amk, yliopisto).

15 13 Kahden vuoden opiskelu medialinjalla antaa opiskelijalle valmiuksia osallistua audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöön. Katso kohta: 3.2 Medialinjan opinnoilla valmiuksia ammattitutkinto näyttöihin.

16 14 6. YHTEISTYÖ SOGSAKKIN JA ULKOPUOLISTEN TAHOJEN VÄLILLÄ Medialinja toimii läheisessä yhteistyössä alla mainittavien tahojen kanssa. Yhteistyömuodot kyseisiin tahoihin vaihtelevat kursseittain; rahoittajia, yhteis-rahoitus, koulutukseen osallistujia, kurssien järjestäjiä yms. Yhteistyökumppaneita ovat mm: YLE Sámi Radio (TV-uutiset, radio, Unna Junná lastenohjelma), YLE Viihde, Saamelaiskäräjät ja Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma, Saamelaistaiteen tuki ry, Unilumi Oy, Enontekiön lukio, Utsjoen lukio, Inarin Kunnan Viestintäpaja sekä Radio Inari. 7. KURSSEJA ULKOPUOLISILLE SEKÄ OPPILAITOKSEN MUILLE LINJOILLE Ulkopuolinen opiskelija voi osallistua Saamelaisalueen koulutuskeskuksen mediakoulutukseen kursseille. Tarjottavista kursseista ja niiden sisällöistä ilmoitetaan erikseen vuosittain. Ulkopuolisille tarjottavista mediakursseista osa ovat kaikille aloille soveltuvia, yleissivistäviä koulutuksia, joiden tehtävänä on edesauttaa työllistymistä sekä sähköisentoiminnan teknistä taitamista alueella; kuten verkkoviestinnän alkeet. Kurssitarjonnasta löytyy myös media-alan ammattilaisille tarkoitettuja ammatillisia lisäkoulutus kursseja.. Lukuvuotena ulkopuolisille tarjottavia kursseja on yhteensä 15 ov. Kurssit löytyvät listattuina liitteestä Media-alan kursseja ulkopuolisille. Tarkempia tietoja kursseista löytyy ensimmäisen sekä toisen vuoden opetussuunnitelmasta yllä. Liitteessä on myös listattuina Medialinjan yhteydessä järjestettävät oppilaitoksen omille oppilaille tarkoitetut vapaasti valittavat kurssit sekä medialukionkurssit Enontekiön ja Utsjoen lukioiden mediaopiskelijoille.

17 15 8. LIITTEET 8.1. Lukusuunnitelma: Medialinja1012 (Media1012) 8.2. Lukusuunnitelma: Medialinja1112 (Media1112) 8.3. Medialinja: Vuosisuunnitelma Kursseja ulkopuolisille

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2010-2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. ALAN KUVAUS JA ARVOT... 1 2.1. Alan kuvaus...1 2.2. Alan arvoperusta...1

Lisätiedot

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2013-2015

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2013-2015 MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2013-2015 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 1.1. Medialinjan tavoitteena on kouluttaa työmarkkinalähtöisesti media-alan

Lisätiedot

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2014-2016

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2014-2016 MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2014-2016 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 1.1. Tavoitteet... 1 2. ALAN KUVAUS JA ARVOT... 1 2.1. Alan kuvaus...

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI I, PERUSTASO 10 ov (400h)

POHJOISSAAMEN KIELI I, PERUSTASO 10 ov (400h) SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS POHJOISSAAMEN KIELI I, PERUSTASO 10 ov (400h) Etäopetuksena Learnlinc-järjestelmässä alkaen viikolla 33/2011 Opintokokonaisuus sisältää 10 opintoviikkoa

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI II, KESKITASO 10 ov (400h)

POHJOISSAAMEN KIELI II, KESKITASO 10 ov (400h) SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS POHJOISSAAMEN KIELI II, KESKITASO 10 ov (400h) Pohjoissaamen kieli I, perustaso 10 ov tai vastaava suoritettuna Learnlinc-etäopetusjärjestelmässä alkaen

Lisätiedot

SAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN LINJA 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2010-2011

SAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN LINJA 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2010-2011 SAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN LINJA 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2010-2011 Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. TAVOITTEET 1 3. OPPIMISKÄSITYS JA OPETUSMETODIT 2

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2013 2015

POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2013 2015 POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2013 2015 Sámi oahpahusguovddáš Säämi máttááttâskuávdáš Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs Saamelaisalueen koulutuskeskus 2013 SISÄLLYS 1. Esittely 1

Lisätiedot

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2016-2018 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÄÄMI MÁTTÁÁTTÂSKUÁVDÁŠ SÄÄ MVUU D ŠKOOU LʼJEMKÕÕSKÕS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 1.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Ennakkotiedote lukuvuoden 2010-2011 virtuaaliopetuksesta Tarkemmat tiedot koulutuksesta ilmoitetaan toukokuun aikana Haku avataan toukokuussa

Ennakkotiedote lukuvuoden 2010-2011 virtuaaliopetuksesta Tarkemmat tiedot koulutuksesta ilmoitetaan toukokuun aikana Haku avataan toukokuussa SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS Ennakkotiedote lukuvuoden 2010-2011 virtuaaliopetuksesta Tarkemmat tiedot koulutuksesta ilmoitetaan toukokuun aikana Haku avataan toukokuussa POHJOISSAAMEN

Lisätiedot

Koulutusesite. TVT:n opetuskäytön ja saamen kielten tilauskoulutukset lukuvuonna 2014-2015. Virtuaalikoulu www.sogsakk.

Koulutusesite. TVT:n opetuskäytön ja saamen kielten tilauskoulutukset lukuvuonna 2014-2015. Virtuaalikoulu www.sogsakk. Esitteen ulkoasu: Tero Riskilä Koulutusesite TVT:n opetuskäytön ja saamen kielten tilauskoulutukset lukuvuonna 2014-2015 Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu KOULUTUSPALVELUMME Saamelaisalueen

Lisätiedot

NUÕRTTSÄÄʹMǨIÕLL DA KULTTUR 40 MN MÄTTʼTEMPLAAN KOLTANSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 OV OPETUSSUUNNITELMA

NUÕRTTSÄÄʹMǨIÕLL DA KULTTUR 40 MN MÄTTʼTEMPLAAN KOLTANSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 OV OPETUSSUUNNITELMA NUÕRTTSÄÄʹMǨIÕLL DA KULTTUR 40 MN MÄTTʼTEMPLAAN KOLTANSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 OV OPETUSSUUNNITELMA Saamelaisalueen koulutuskeskus - Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs 2014 2 SIISKÂŽ SISÄLTÖ 1 ČIÕʹLǦǦÕS

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ellen Pautamo, lehtori, saamen kieli ja saamelaiskulttuuri Virtuaalikoulu Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari, SUOMI Teemaistunti 1: Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen

Lisätiedot

Päivitetty 10.8.2012. INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013

Päivitetty 10.8.2012. INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 Päivitetty 10.8.2012 INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 Saamelaisalueen koulutuskeskus - Säämi máttááttâskuávdáš 2011 SISÄLLYS 1. Esittely... 1 2. Tavoitteet... 1 3. Opetusmetodit...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

duodji saamenkäsityöstä muotoiluun koulutushanke 25 op (ESR)

duodji saamenkäsityöstä muotoiluun koulutushanke 25 op (ESR) duodji saamenkäsityöstä muotoiluun koulutushanke 25 op (ESR) Hankkeen taustaa Hankkeen taustalla on perinteisen saamen käsityökulttuurin ja korkeatasoinen muotoilun osaamisen yhdistäminen sekä uudenlaisten

Lisätiedot

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs Säämi máttááttâskuávdáš

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs Säämi máttááttâskuávdáš Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs Säämi máttááttâskuávdáš SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS - SAKK Valtion oppilaitos Toimintaa ohjaa laki ja asetus saamelaisalueen

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Päivitetty 7.8.2012. POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013

Päivitetty 7.8.2012. POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 Päivitetty 7.8.2012 POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš 2011 SISÄLLYS 1. Esittely 1 2. Tavoitteet 1 3. Pohjoissaamen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Saamelaisten kansallispäivä 6.2. Ohjelmaa Inarin kirkonkylällä

Saamelaisten kansallispäivä 6.2. Ohjelmaa Inarin kirkonkylällä Saamelaisten kansallispäivä 6.2. Ohjelmaa Inarin kirkonkylällä klo. 07.10- Yle Sápmi - Lähettää yhteispohjoismaista radio-ohjelmaa kolmella saamen kielellä koko päivän klo 7.10 alkaen, mm. Sohkaršohkka

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA

POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 9.8.2016 POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2016 2017 Sámi oahpahusguovddáš Säämi máttááttâskuávdáš Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs Saamelaisalueen koulutuskeskus 2016 SISÄLLYS 1. Esittely

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h)

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Verkko-opetuksena Learnlinc ympäristössä alkaen ma 8.9.2008 klo 17.30-19.25 Opintokokonaisuus sisältää 10 opintoviikkoa (200 h) verkko-oppitunteja sekä (200 h) opiskelijan

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

GIRJELISTA DENTEGIRJJIIN 2009 2010

GIRJELISTA DENTEGIRJJIIN 2009 2010 GIRJELISTA DENTEGIRJJIIN 2009 2010 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin 3 op Kirjallisuus 2 op: Johdatus saamentutkimukseen. (Toim. Ulla-Maija Kulonen, Juha Pentikäinen ja Irja Seurujärvi- Kari, Helsinki).

Lisätiedot

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ YLEISTÄ SOGSAKK perustettu säätämällä laki L545/93 ja asetus A649/93 valtion oppilaitos kotipaikka Inarin kunta opetuskielet suomi ja saame, myös muut kielet mahdollisia YLEISTÄ Saamelaisalueen koulutuskeskus

Lisätiedot

Tenttikirjallisuus 2009 2010

Tenttikirjallisuus 2009 2010 Tenttikirjallisuus 2009 2010 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin 3 op Kirjallisuus 2 op: Johdatus saamentutkimukseen. (Toim. Ulla-Maija Kulonen, Juha Pentikäinen ja Irja Seurujärvi- Kari, Helsinki).

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) JATKOKOULUTUS noin 10 ov:n opinnot pohjana

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) JATKOKOULUTUS noin 10 ov:n opinnot pohjana POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) JATKOKOULUTUS noin 10 ov:n opinnot pohjana Etäopetuksena Learnlinc järjestelmässä alkaen ma 10.8.2009 klo 17.30-20.00 Opintokokonaisuus sisältää 10 opintoviikkoa verkko-oppitunteja

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 1 (8) Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 Osoite: Giellagas-instituutti, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: amanuenssi 08-553 3486, lehtori 08-553 3490 Faksi: 08-553 3451 Sähköposti: Henkilökunnan

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta Nimi Ville Valmentautuja Henkilötunnus 031111-094W Valmennuksen järjestäjä Todistuksen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Työväen Akatemia Terhi Dahlman & Minna-Mari Roms Hyvät edellytykset yhteistyölle HUMAKin ja Työväen Akatemian

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Saamelaisalueen etäopetuspäivät 9.9.2010 Eeva-Liisa Rasmus

Saamelaisalueen etäopetuspäivät 9.9.2010 Eeva-Liisa Rasmus Saamelaisalueen etäopetuspäivät 9.9.2010 Eeva-Liisa Rasmus Saamelaisalueen etäopetuspäivät 9.9.2010 Eeva-Liisa Rasmus Saame virtuaalikouluhanke 2004-2007(OPH) Mistä lähdettiin liikkeelle? Toimintamallin

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Erja Kotimäki projektipäällikkö SOTE JÄRKEVÄ -projekti Projektissa kehitetään lähihoitajakoulutukseen soveltuva, näyttöjärjestelmään yhdistetty

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH LUKIN VALMISTAVA KULUTUS Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 PH Tavoitteet Parantaa opetuskielen taitoja ja opiskelutaitoja. Antaa valmiuksia toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Mahdollisuuksien

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Arvoisa valtion työntekijä,

Arvoisa valtion työntekijä, Arvoisa valtion työntekijä, Saamelaiskäräjät tekee nykyisen saamen kielilain voimassaoloaikana 1.1.2004 lähtien ensimmäisen laajamittaisen selvityksen saamen kieltä koskevan lainsäädännön soveltamisesta

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2014 2016

INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2014 2016 INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2014 2016 Säämi máttááttâskuávdáš - Saamelaisalueen koulutuskeskus 2014 SISÄLLYS 1. Esittely... 1 2. Tavoitteet... 1 3. Opetusmetodit... 2 4. Opintoneuvonta...

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Lyhyt johdatus saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin

Lyhyt johdatus saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin Lyhyt johdatus saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin Valtakunnalliset asuntola- ja vapaa-ajanohjaajien päivät 12.-13.6.2013 Inari Outi Länsman outi.lansman@sogsakk.fi Sámi oahpahusguovddáš Sää mvuu d

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Meillä palvellaan PALVELUPOLKU

Meillä palvellaan PALVELUPOLKU Mun juttu! Meillä palvellaan PALVELUPOLKU Palvelupolun tavoitteena on, että opiskelija saa käytännön kokemusta palvelualan opinnoista ja työelämästä. Opintoihin liittyy kaksi työssäoppimisjaksoa. Työssäoppiminen

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot