MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2010-2012"

Transkriptio

1 MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS

2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO Medialinjan tavoitteena on kouluttaa työmarkkinalähtöisesti media-alan ihmisiä, jotka erikoistuvat toimimaan pohjoisessa ja erityisesti saamelaisessa yhteisössä ammatillisesti media-alan töissä ALAN KUVAUS JA ARVOT Alan kuvaus Alan arvoperusta Alan osaamistarpeet Saamelaisalueen alan osaamistarpeet MEDIALINJAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA Mediakoulutuksen pääpaino on elokuva- ja tv-työssä Medialinjan opinnoilla valmiuksia ammattitutkinto näyttöihin Mediaopetus - Ensimmäinen opiskeluvuosi Verkkoviestinnän työkalut (4 ov) Mediatyö (21 ov) Mediatyö 1: Elokuvan työkalut (7 ov) Mediatyö 2: Inserttityö (9 ov) Mediatyö 3: Alkuperäiskansojen yhteistyö ja media-ala (4ov) Julkaisutuotanto (5ov) Ääni- ja radiotyö (3 ov) Kulttuuri- ja kieliopinnot (2 ov) Työssäoppiminen (3 ov) Opiskelutaidot ja Portfolio (2 ov) Mediaopetus - Toinen opiskeluvuosi Mediatyö (26ov) Mediatyö 1: Elokuvan työkalut (8 ov) Mediatyö 2: Inserttityö (5 ov) Mediatyö 3: Alkuperäiskansojen yhteistyö ja media-ala (3ov) Mediatyö 4: Dokumenttielokuva (10ov) Julkaisutuotanto (1 ov) Ääni- ja radiotyö/ Verkkoviestintä (3 ov) Verkkoviestintä - jatko (3 ov) Kulttuuriopinnot (2 ov) Työssäoppiminen (3 ov) Opiskelutaidot ja Portfolio (2 ov) OPISKELIJAN ARVIOINTISUUNNITELMA JATKO-OPISKELUMAHDOLLISUUDET YHTEISTYÖ SOGSAKKIN JA ULKOPUOLISTEN TAHOJEN VÄLILLÄ KURSSEJA ULKOPUOLISILLE SEKÄ OPPILAITOKSEN MUILLE LINJOILLE LIITTEET Lukusuunnitelma: Medialinja1012 (Media1012) Lukusuunnitelma: Medialinja1112 (Media1112) Medialinja: Vuosisuunnitelma

3 1 1. JOHDANTO 1.1. Medialinjan tavoitteena on kouluttaa työmarkkinalähtöisesti media-alan ihmisiä, jotka erikoistuvat toimimaan pohjoisessa ja erityisesti saamelaisessa yhteisössä ammatillisesti media-alan töissä. Ammatillisissa opinnoissa pyritään verkostoitumaan työelämän, alan yrityksien ja muiden oppilaitosten kanssa pohjoisilla alueilla. 2. ALAN KUVAUS JA ARVOT 2.1. Alan kuvaus Media-ala on nopeasti kehittyvä elinkeino- ja kulttuuriala, joka vaatii monipuolista osaamista. Opiskelussa huomioidaan alueelliset tarpeet siten, että painotus on sisällöissä, jotka tukevat alueemme kehitystä. Elokuva- ja tv-työssä painopiste on lyhyissä dokumenttielokuvissa, uutisinserteissä, lastenohjelmissa, kulttuurien välisissä yhteistyöprojekteissa ja tilaustöissä, mm. opetusmateriaalien teossa. Muista media osioista mainittakoon verkkoviestintä nettisivuineen ja niiden tärkeys kaikilla aloilla alueellamme. Sisällöt rakennetaan vuosikohtaisesti Alan arvoperusta Kaikissa opinnoissa on ammatillisten tavoitteiden lisäksi integroituneena pohjoisten alueiden niin kulttuuristen, alueellisten kuin ammatillisten erityispiirteiden tuntemus. Monikulttuurisuuden sekä kestävän kehityksen ymmärtäminen yhteiskunnallisina voimavaroina on opiskelun eettisenä pohjana Alan osaamistarpeet Alan osaamistarpeet tarkastetaan vuosikohtaisesti alueella toimivien työllistävien tahojen kanssa, kuten yhteistyökumppanimme YLE Sámi Radion kanssa. Media-alan osaamisesta on nyky-yhteiskunnassa hyötyä lähes kaikissa ammateissa Saamelaisalueen alan osaamistarpeet Saamelaisalueen koulutuskeskus on ainoa taho, joka tarjoaa tutkintoon tähtäävää mediaalan koulutusta Suomen saamelaisalueella. Painopiste on saamelaisen ja arktisen kulttuurin erityispiirteissä. Medialinjalla on vahvat työelämäyhteydet mm. sekä tv että radio puolella toimivaan YLE Sámi Radioon.

4 2 3. MEDIALINJAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 3.1. Mediakoulutuksen pääpaino on elokuva- ja tv-työssä Koulutuksemme keskittyy elokuva- ja tv-työssä seuraaviin osaamisaloihin: Editoinnin osaamisala koostuu: - editoinnin suunnittelusta ja ilmaisusta - editoinnin työmenetelmien ja välineiden tuntemuksesta - editoinnin tuotantoprosessien ja ympäristöjen tuntemuksesta Kuvauksen ja valaisun osaamisala koostuu: - Kuvauksen ja valaisun suunnittelusta ja ilmaisusta - Kuvauksen ja valaisun työmenetelmien ja välineiden tuntemuksesta - Kuvauksen ja valaisun tuotantoprosessien ja - ympäristöjen tuntemuksesta Mediatyön osaamisala koostuu: - Mediatyön suunnittelusta ja ilmaisusta - Mediatyön työmenetelmien ja välineiden tuntemuksesta - Mediatyön tuotantoprosessien ja ympäristöjen tuntemuksesta 3.2. Medialinjan opinnoilla valmiuksia ammattitutkinto näyttöihin Koulutuksemme antaa opiskelijalle valmiuksia osallistua erillistä korvausta vastaan audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöihin kesäisin. Näytöissä oppilas voi erikoistua mm. edellä mainittuihin editoinnin, kuvauksen ja valaisun ja mediatyön osaamisaloihin. Ennen näyttöjä järjestetään erillinen näyttöihin valmistava koulutus. Lisätietoja näyttötutkinnosta löydät osoitteesta: Toteutus Linja toteutetaan kaksivuotisena siten, että opiskelija voi osallistua: - koko kahden vuoden opiskeluun - vain yhden vuoden opiskeluun - johonkin yksittäiseen moduuliin Opetus toteutetaan suurimmaksi osaksi lähiopetuksena. Ensimmäisenä opiskeluvuotena on mediataitojen perusopetusta. Toisena vuonna ovat mediataitojen syventävät ja erikoistumisopinnot. Tarkemmat aikataulut löytyvät kohdasta: Liite 8.3.Mediaopetus: vuosisuunnitelma Elokuva- ja tv-työn moduuleissa painopiste on lyhyissä dokumenttielokuvissa, uutisinserteissä, lastenohjelmissa, kulttuurien välisissä yhteistyöprojekteissa ja tilaustöissä, mm. opetusmateriaalien teossa. Osa moduuleissa valmistuneista tuotoksista pääsee julkiseen levitykseen mm. festivaaleille ja internetiin. Tuotoksia käytetään myös markkinointivälineinä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen sekä saamelaiskulttuurin esiintuomisessa.

5 3 Verkkoviestinnällä mediatyössä niin suuri merkitys, että se kulkee rinta rinnan muun media-opetuksen kanssa. Medialinjalle muodostetaan oma nettisivusto. Sitä mukaan kun tuotoksia valmistuu (elokuvia, radiojuttuja, lehtijuttuja, nettijuttuja), niitä voidaan laittaa esille medialinjan nettisivuille. Sivustolle kehitetään interaktiivista toimintaa mm. siten, että ulkopuoliset sivuston kävijät voivat kommentoida valmistuneita juttuja Mediaopetus - Ensimmäinen opiskeluvuosi Kohderyhmä: Vasta-alkajista jo jotain kokemusta mediatyöstä omaaville. Tavoite: Antaa mediatyön perustuntemusta opiskelijoille; tarjota portti syventäviin opintoihin. Opintomäärä: 40 ov Verkkoviestinnän työkalut (4 ov) Tavoite: Antaa perustyökalut nettisivujen rakentamiseen. Kurssin aikana rakennetaan medialinjalle oma sivusto, jota täydennetään lukuvuoden aikana mm. valmistuneilla elokuvilla. Kurssilla tutustutaan mm. seuraaviin aiheisiin: non-lineaarinen viestintä, koodaus, grafiikka. Verkkoviestinnäntyökalut (3ov) Perusteet verkkosivujen teknisestä toteutuksesta. Opiskelijat rakentavat vuosittain medialinjalle uudet sivut. Verkkosivujen päivitys (1ov) Medialinjan verkkosivujen sisällön päivitys Mediatyö (21 ov) Tavoite: Opiskelijat tutustuvat elokuva- ja tv-työhön seuraavien osa-alueiden kautta: Elokuvantyökalut, animaatio, valokuvaus, Inserttityö sekä Alkuperäiskansojen yhteistyö. Tarkempi esittely alla. Tulostavoite: Useita 1-28min lyhytelokuvia (tekstitys saame/suomi/englanti), tv- ja radio inserttejä, kuunnelmia, yms Mediatyö 1: Elokuvan työkalut (7 ov) Mediatyö 1: Elokuvan työkalut on jaettu seuraaviin osiin: Elokuvan työkalut (5ov): Opiskelijat perehtyvät elokuvan perustyökaluihin: käsikirjoittaminen, kuvaus, leikkaus, äänittäminen ja valaisu. Valokuvaus ja kuvankäsittely (2ov): Opiskelija tutustuu digitaaliseen valokuvaamiseen sekä kuvankäsittelyyn. Kurssille tarjotaan 5-7 opiskelijapaikkaa muiden oppilaitoksen linjojen vapaasti valittavat viikoille.

6 4 Tavoite: Opiskelija tuntee ja pystyy osittain itsenäisesti käyttämään läpikäytyjä dramaturgiaan, kuvaukseen sekä editointiin liittyviä media-alan työkaluja. Tulostavoite: Yksi tekstitetty lyhytfilmi per oppilas (kesto ~2 min) Mediatyö 2: Inserttityö (9 ov) Mediatyö 2: Inserttityö osio sisältää kolme eri kurssia. Tarkempi esittely alla. Minuuttiset (1ov): Opiskelijat tekevät lyhytelokuvia (1-2 min). Lyhyessä ajassa ja nopeassa tahdissa opiskelijat etenevät ideavaiheesta tuotannon ja leikkauksen kautta lopputulokseen. Kurssia tarjotaan myös medialukiokurssina. Inserttityöpaja (3ov): Ensimmäisellä viikolla tutustutaan inserttien rakenteeseen ja toteuttamistapaan. Seuraavien opintoviikkojen aikana opiskelijat toteuttavat sekä tv- että radioinserttejä mieltymyksenä mukaisesti. Animaatiotyöpaja (4ov): Työpajan aikana opiskelijat tutustuvat tietokoneanimaation tekemiseen. Käytettävä ohjelma on Adobe After Effects. Samalla kurssi on tilaustöiden tuottamisen harjoittelua, kun opiskelijat toteuttavat lapsille soveltuvia animaatioinserttejä. Masterointi (1ov): Opiskelijat tutustuvat erilaisiin tallennusmuotoihin. Kurssin aikana opiskelijat koostavat töistään kokoelma DVD:n. Tavoite: Opiskelija tuntee erilaisten inserttien, kuten uutis- ja lastenohjelmien inserttejen rakenteet. Lastenohjelmainserteissä keskitytään animaatioina toteutettuihin insertteihin. Tulostavoite: 1-2min lyhytelokuva / 2 opiskelijaa, 1 uutisinsertti/ opiskelija, 1 animaatio elokuva/ opiskelija (animaation äänet rakennetaan äänityökurssilla, 1ov), kokoelma DVD kevätlukukauden tuotoksista Mediatyö 3: Alkuperäiskansojen yhteistyö (4ov) Tuottaminen saamelaisalueella (1ov) Opiskelija tuntee alueen erityispiirteet tuotannollisista näkökulmista. Skábmagovat ja luennot (1ov) Opiskelijat osallistuvat Skábmagovien järjestelyihin ennen varsinaista tapahtumaa. Opintomatka (1ov) Kurssin aikana tehdään opintomatka saamelaisalueella, tutustuen saamelaiskulttuurin alueellisiin eroihin.

7 5 Teema lyhytelokuvat (1ov) Teema lyhytelokuvat kurssilla keskitytään alkuperäiskansa aiheisiin lyhytelokuviin. Kurssia tarjotaan myös medialukiokurssina. Tavoite: Opiskelija tietää jonkin verran media-alan toiminnasta niin saamelaisalueella kuin alkuperäiskansojen keskuudessa. Opiskelija tietää media-alan hankkeiden rahoittamismahdollisuuksista saamelaisalueella ja osaa täyttää hakemuksen.

8 Julkaisutuotanto (5ov) Ensimmäisen vuoden julkaisutuotannon opinnot koostuvat kahdesta eri kurssista: Lehtityö (4ov): Opiskelijat tutustuvat journalistien lainsäädäntöön sekä lehtityöhön. Kurssin aikana opiskelijat harjoittelevat lehtijuttujen kirjoittamista ja toteuttavat taitto-ohjelmalla esitteen/kalenterin. Elokuvatuotteen julkaisut (1ov): Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa elokuvatuotteen ulkoasun. Tavoite: Opiskelija tuntee journalistien lainsäädännöt ja osaa niiden pohjalta kirjoittaa sekä taittaa esim. esitteen/ajankohtaisen kalenterin. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa DVDn paperikannet sekä DVDn ulkoasun. Tulostavoite: Markkinointia edesauttava esite/kalenteri. Tietotaito DVD:n ulkoasun toteuttamiseen. Kokoelma DVD syksyn tuotannoista Ääni- ja radiotyö (3 ov) Kyseiset opintoviikot ovat jaettu seuraaviin moduuleihin: Studioäänet (1ov) ja Radiotyö (2ov). Studioäänet (1ov): Opiskelijat tutustuvat äänisuunnitteluun, jälkiäänittämiseen sekä äänileikkaukseen. Kurssilla toteutetaan animaatioelokuvien äänimaailma. Äänileikkaus tehdään Pro tools - ympäristössä. Radiotyö (2ov): Radiotyön kurssilla opiskelijat tekevät radiolähetyksiä Radio Inariin. Opiskelijat saavat käsityksen radiotyön perusteista. Kurssilla käytetään RadioMan -järjestelmää. Tavoite: Opiskelija osaa rakentaa äänimaailman elokuvaan sekä hallitsee radiotyön perusteet Kulttuuri- ja kieliopinnot (3 ov) Opetuksen tavoitteena on, että opiskelijalla on kurssin käytyään yleistä tietoa saamelaisista, saamen kielistä ja saamelaisista elinkeinoista. Kurssin käytyään opiskelija osaa kuvailla saamelaisuuden alueellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia pääelementtejä ja tietää myös saamelaisen historian keskeisiä tapahtumia ja käännekohtia.

9 7 Saamen kieli (1ov) Opiskelija osaa mediaan liittyviä fraaseja ja ydinsanastoa, ymmärtää alaansa liittyviä lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja osaa keskustella saameksi yksinkertaisimmissa tilanteissa. Hän kerää mediaan liittyvää saamenkielistä sanastoa, käsitteitä ja fraaseja. Kurssin sisältö: erilaisia ääntämis-, keskustelu- ja lukuharjoituksia, tekstin- ja kuullunymmärtämiseen liittyviä harjoituksia, mediaan liittyvää sanastoa ja ydinkielioppia: lukusanat 1 100, parillis-, pariton- ja supistumavartaloisten verbien taivutus preesensissä yksikön persoonissa, parillis-, pariton- ja supistumavartaloiset substantiivit, yksikön nominatiivi, objektin sija akkusatiivi, genetiivi, lokatiivi, illatiivi, komitatiivi, kysyvä go-partikkeli, kysymyssanat ja persoonapronominit mun, don, son. Oppi- sekä oheismateriaali: Länsman, Helmi 2005: Cealkke dearvvuođaid 1; Sammallahti, Pekka 1989: Sámi-suomasámi sátnegirji, Saamelais-suomalais-saamelainen sanakirja. Girjegiisá, Ohcejohka; Kirsi Paltto ja Jan Skoglund Paltto 2005: Mu uhca giellaoahpaš; Magga, Elna 2004: Oanehis giellaoahppa, Lyhyt kielioppi. Sámediggi, Anár; filmit ja elokuvat; muu oppitunneilla jaettava materiaali. Suoritustavat j arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppitunneille, harjoitukset, sanastotyö ja kirjallinen ja/tai suullinen koe. Arviointi asteikolla 1-3. Johdanto saamelaiskulttuuriin (1ov) Opiskelijalla on kurssin käytyään yleistä tietoa saamen kielistä ja saamelaisesta kulttuurista. Hän osaa nimetä saamelaisryhmät ja saamelaiset elinkeinot ja kuvailla saamelaisuuden alueellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia pääelementtejä. Hän tietää myös saamelaisen historian keskeisiä tapahtumia ja käännekohtia. Kurssi sisältö: Esitelmiä ja luentoja sopimuksen mukaan mm. seuraavista: saamenpuvut, joiku, saamelaisryhmät, Saamelaiskäräjät, itsehallinto, Saamelaisneuvosto, Saamelaisneuvosto, saamelaiskonferenssi, Siida, Sámi Radio, saamen kielet, kansalliset symbolit, yhdistykset, ČSV, Sámi Duodji saamelainen käsityö, Saamenmaan ja saamelaisten historiaa, vuotuiskierto, luontosidonnaisuus, elinkeinot. Toteutustapa: Kurssi on yhetinen saamen kielen ja kulttuurin ja korkea-asteen opiskelijoiden kanssa. Oppi- sekä oheismateriaali: Pennanen, Jukka ja Näkkäläjärvi, Klemetti 2000: Siiddastallan, Siidoista kyliin. Inarin saamelaismuseon julkaisuja n:o 3. Pohjoinen; Sokki, Risten 2000: Gal rieban guoddá suvlli eahkedii. Davvi Girji o.s; Hætta, Inga Laila ja Hætta Karvik, Inga 1996: Ruoktumet. Davvi Girji o.s; Anarâš kalender 2010; Lehtola, Veli-Pekka 1997: Saamelaiset, historia, yhteiskunta, taide. Kustannus-Puntsi; Labba, Per Stefan, Solbakk, Aage ja Holmberg, Veikko 1987: Sámás 1 3; Aikio, Samuli 1985: Katsaus saamelaiseen historiaan. Kirjassa Lappi IV: Saamelaisten ja

10 8 suomalaisten maa. Hämeenlinna, sivut ; Linkola, Martti 1985: Saamelaisten poropaimentolaisuuden vaiheet. Kirjassa Lappi IV: Saamelaisten ja suomalaisten maa. Hämeenlinna, sivut ; Embuske, Matti 2003: Lapin asuttamisen historia. Kirjassa Lappi: maa, kansat, kulttuurit (Toim. Ilmo Massa ja Hanna Snellman). SKS. Helsinki, sivut 39 63; Kuokkanen, Rauna 2007: Saamelaiset ja kolonialismin vaikutukset nykypäivänä. Kirjassa Kolonialismin jäljet, Keskustat, periferiat ja Suomi (Toim. Joel Kuortti, Mikko Lehtonen ja Olli Löytty). Gaudeamus. Helsinki, sivut ; Seurujärvi-Kari, Irja 2005: Saamen kieli ja saamelaisten kielelliset oikeudet 2000-luvulla. Kirjassa Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä (Toim. Riitta Pyykkö ja Marjut Johansson. Gaudeamus). Helsinki, ; Näkkäläjärvi, Klemetti 2008: Saamen kielilain toteutuminen vuosina Kertomus saamen kielilain toteutumisesta. Saamen kielineuvosto/saamen kielen toimisto. Saamelaiskäräjät. Inari, sivut 1, 8, 10 53, ; Aikio, Annukka ja Aikio, Samuli 1978: Lentonoidan poika, Saamelaisia satuja. WSOY, Helsinki; Nettiartikkeli kolttasaamelaisista: Nettiartikkeli inarinsaamelaisista: anaras/index.html; Anni Linkjola ja Martti Linkola 2005: Kolttasaamelaiset, The Skolt Sámi. SIIDA; Jeffremoff, Irja 2001: Varriistâllâm, Inarinsaamelaisten vuotuismuutto. Saamelaismuseosäätiö. Inarin saamelaismuseon julkaisuja nro 4; Solbakk, Aage 1994: Sámi historjá 1, Áigodat Davvi Girji o.s; Solbakk, Aage 1997: Sámi historjá 2, 1751 rájes dálá áigái. Davvi Girji o.s, Kárášjohka; Eriksen Leif: Sámiid historjá 1850 rádjái. Davvi Girjo o.s, Kárášjohka; Aikio; Samuli 1992: Olbmot ovdal min, Sámiid historjá 1700-logu rádjái. Girjegiisá; Solbakk, Aage 1993: Sápmelaččat. Sámi Instituhtta. Davvi Girji o.s; Kuokkanen, Rauna 2009: Boaris dego beana, Eamiálbmogiid diehtu, folosofiijat ja dutkan. Čálliid lágadus; Aira, Vivian 2003: Sápmi: Ofelaš. Davvi Girji o.s; Solbakk, John T. 2006: The Sami People: Davvi Girji o.s; Jernsletten, Regnor 2006: Sámi historjá, Davviriikkain 1850 rájes otnážii. Čálliid lágádus; Lemet-Jon Aage ja Lemet-Jon Ivvár 2005: Kulturmáhttu, Árbevierut ja erohusat. Čálliid lágádus; Helander-Renvall, Elina 2006: Silde, Saamelaisten myyttejä ja tarinoita. Oy Sevenprint Ltd; filmit ja elokuvat; muu oppitunneilla jaettava materiaali. Suoritustavat ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppitunneille, harjoitukset, mahdolliset saamelaiskulttuuritapahtumat, koe ja esitelmä. Arviointi asteikolla 1-3. Opetuskieli suomi. Skábmagovat (1ov) Opiskelija osallistuu alueen merkittävämpään alkuperäiskansojen elokuvatapahtumaan.

11 Työssäoppiminen (3 ov) Tulostavoite: Opiskelijat ovat luoneet hyviä kontakteja alueen työnantajiin Opiskelutaidot ja Portfolio (2 ov) Jokainen opiskelijat tekee opintojen alussa henkilökohtaisenopintosuunnitelman (HOPS) yhdessä luokanvalvojansa kanssa. Opiskelijoille opastetaan portfolion tekemisessä ja he täydentävät sitä pitkin lukuvuotta. Tulostavoite: Opiskelijoilla on lukuvuoden aikana valmistutun portfolio johon, he ovat keränneet henkilöesitelmän itsestään sekä vuoden aikana tekemiään töitä. Portfolio toimii jatkossa opiskelijalla niin apuna työnhaussa, kuin materiaalina esim. audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöihin liittyen Mediaopetus - Toinen opiskeluvuosi Kohderyhmä: työn tai opiskelun kautta kokemusta ja taitoa mediatyöstä omaavat. Tavoite: syventää opiskelijoiden mediataitoja niin, että he voivat joko: a. jatkaa opintojaan entistä pidemmälle, b. osallistua audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöön, tai c. työllistyä saamelaisalueella tai muualla Opintomäärä: 40 ov. Syventävissä opinnoissa opiskelija hakee omaa erikoistumisaluettaan ja se otetaan huomioon opiskelijan harjoitustöissä. Koulutuksemme antaa opiskelijoille valmiuksia osallistua vuoden 2012 kesällä järjestettävään audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöön. Ennen näyttöjä järjestetään erillinen näyttöihin valmistava koulutus. Katso kohta: 3.2: Medialinjan opinnoilla valmiuksia ammattitutkinto näyttöihin Mediatyö (26ov) Opiskelijat syventävät tietojaan ja taitojaan elokuva- ja tv-työn osalta. Osa-alueita ovat: elokuvantyökalut; elokuva- ja tv-työn tekninen osaaminen, inserttityö, ääni- ja radiotyö, verkkoviestintä, yhteistyö alkuperäiskansojen kanssa sekä dokumenttielokuvan toteuttaminen. Tarkempi esittely alla. Tulostavoite: Useita 1-28min lyhytelokuvia (tekstitys saame/suomi/englanti), tv- ja radio inserttejä, kuunnelmia, yms.

12 Mediatyö 1: Elokuvan työkalut (7 ov) Oppimateriaalia medialla (5 ov) Media-alan työvälineiden käyttöä syvennetään kurssilla. Kurssin aikana opiskelijat perehtyvät elokuvamuodossa toteutettavan oppimateriaalin tekoon. Opiskelijat kuvaavat, äänittävät ja leikkaavat opetuselokuvat eriaiheisista saamenkäsityö-prosesseista. Studiovalokuvaus ja kuvankäsittely (2 ov) Opiskelijat osallistuvat myös studiovalokuvaus ja kuvankäsittely kurssille (2ov). Kurssilla opiskelijat pääsevät tutustumaan studiokuvauksen lavastamiseen sekä valaisun vaikutukseen valokuvatessa sisätiloissa. Kurssille tarjotaan 5-7 opiskelijapaikkaa muiden oppilaitoksen linjojen vapaasti valittavat viikoille. Tavoite: Opiskelijat ovat syventäneet taitojaan elokuva-alan työkalujen suhteen; kuvaus (valokuvaus ja elokuva) ja valaisu, äänityö, editointi, tekstittäminen, dramaturgia, ohjaus, tuotanto, laitehuolto kentällä, jälkityöt; yms. Tulostavoite: Yksi tekstitetty opetusvideo saamen käsitöistä sekä useita studiossa otettuja valokuvia Mediatyö 2: Inserttityö (5 ov) Mediatyö 2: Inserttityö on jaettu kolmeen eri osioon, joista tarkempi esittely alla. Minuuttiset-työpaja (1ov): Opiskelijat tekevät lyhytelokuvia (1-2 min). Lyhyessä ajassa ja nopeassa tahdissa opiskelijat etenevät ideavaiheesta tuotannon ja leikkauksen kautta lopputulokseen. Opiskelijat kiinnittävät huomionsa työpajan vetämiseen. Animaatiotyöpaja (4ov): Työpajan aikana opiskelijat hiovat taitojaan tietokoneanimaation tekijöinä sekä syventävät taitojaan tilaustöiden toteuttajana. Käytettävä ohjelma Adobe After effects. Tulostavoite: 1-2min lyhytelokuva / 2 opiskelijaa, 1 animaatio elokuva/ opiskelija Mediatyö 3: Alkuperäiskansojen yhteistyö (3ov) Opintokokonaisuus on jaettu kolmeen erilliseen kurssiin. Esittely alla. Tuottaminen saamelaisalueella (1 ov) Opiskelija syventää tietouttaan alueen erityispiirteistä tuottamisen näkökulmista.

13 11 Skábmagovat ja luennot (1 ov) Opiskelijat osallistuvat Skábmagovien valmisteluihin. Opiskelijat osallistuvat myös Skábmagovien yhteydessä järjestettyihin luentoihin ja seminaareihin. He myös tapaavat Skábmagovien vieraita. Opintomatka (1ov) Opintomatkalla tutustutaan saamelaisalueeseen. Matkakohteeksi valitaan jokin tapahtuma saamelaisalueella johon opiskelijat osallistuvat. Tapahtumasta tehdään tallenne. Tavoite: Opiskelija tietää jonkin verran media-alan toiminnasta niin saamelaisalueella kuin alkuperäiskansojen keskuudessa. Opiskelija tietää media-alan hankkeiden rahoittamismahdollisuuksista saamelaisalueella ja osaa täyttää hakemuksen Mediatyö 4: Dokumenttielokuva (10ov) Toisen vuoden opiskelijoiden lopputyö. Kurssin aikana opiskelija toteuttaa projektin/tuotteen, joka näyttää hänen hallitsevansa mahdolliset media-alan erikoistumisalueensa työt ja työtavat. Tavoite: Opiskelijat osaavat toteuttaa dokumenttielokuvaprosessin alusta loppuun. Opiskelijat osaavat luoda elokuvan tekemisprosessille aikataulun. Tulostavoite: 1kpl 15-28min dokumenttielokuva/opiskelija. Elokuvat ovat tekstitetty saame/suomi/englanti Julkaisutuotanto (1 ov) Kurssilla tehdään koulun vuoden 2012 kalenteri. Opiskelija syventää taitojaan graafisensuunnittelun ja taiton osalta. Tulostavoite: Kalenteri joka jaetaan jokaiseen kotiin saamelaisalueella Ääni- ja radiotyö (3 ov) Studioäänet (1ov) Opiskelijat syventävät äänisuunnittelun, äänittämisen sekä äänileikkauksen taitojaan. Radiotyö (2ov) Radiotyö-kurssilla opiskelijat tekevät radio-ohjelmaa Radio Inarissa. Opiskelijan tuntemus radiosta välineenä ja sen mahdollisuuksista syvenevät. Tulostavoite: Kuusi kahden tunnin mittaista juonnettua lähetystä Verkkoviestintä - jatko (3 ov) Tavoite: Kurssilla opiskelija syventää tietojaan seuraavista aiheista mm. non-lineaarinen viestintä, koodaus ja grafiikka. Opiskelija osaa päivittää nettisivuja erilaisia menetelmiä käyttäen. Kurssin aikana opiskelijat päivittävät medialinjan omia sivuja mm. tekemillään töillä sekä muulla ajankohtaisella.

14 Projekti- ja kulttuuriopinnot (3 ov) Projektiopinnot (2 ov) Opiskelijat osallistuvat Interaktiivisen Sápmi hankkeen toimintaan. Kaksi opintoviikkoa on hajautettu lukujärjestykseen. Tämä mahdollistaa monipuolisemman sisällön projektiopintoihin. Skábmagovat (1ov) Opiskelija osallistuu merkittävimpään alkuperäiskansojen elokuvatapahtumaan Suomessa. Tavoite: Opiskelija on luonut kontakteja hankkeen yhteistyökumppaneihin ja auttanut toteuttamaan hankkeen tavoitteita. Opiskelija on syventänyt näkemystään alkuperäiskansoista ja saanut kokemusta työskentelyssä festivaaliorganisaatiossa Työssäoppiminen (3 ov) Opiskelijat suorittavat työharjoittelunsa valvotusti ja suunnitellusti ajatellen omaa erikoistumisalaansa ja mahdollista tulevaa ammattiansa. Suosittelemme opiskelijoita hakeutumaan Ylä-Lapin ja Saamenmaan työnantajille harjoitteluun Opiskelutaidot ja Portfolio (2 ov) Opiskelija ja luokanvalvoja käyvät yhdessä läpi opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opiskelijat työstävät portfoliotaan täydentäen sitä pitkin lukuvuotta. Tulostavoite: Opiskelijoilla on lukuvuoden aikana valmistunut portfolio, johon he ovat keränneet opintojensa aikana henkilöesitelmän sekä tekemiään töitä. Portfolio toimii jatkossa opiskelijalla niin apuna työnhaussa, kuin materiaalina esim. audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöihin liittyen. 4. OPISKELIJAN ARVIOINTISUUNNITELMA Opiskelussa toteutetaan jatkuvaa prosessiluonteista arviointia sekä ryhmässä että yksilöiden. Opiskelija saa arvosanan jokaisesta osallistumastaan osiosta. Osioiden arviointi tapahtuu Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opetuksessa siten, että aineenopettaja tai jos useampia opettajia, opettajat yhdessä arvioi opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerien mukaisesti asteikolla 1-3. Arviointiin vaikuttavat läsnäolo, aktiivisuus sekä annetun tehtävän suorittaminen. Kurssin suorittamisen edellytys on 80% läsnäolo. 5. JATKO-OPISKELUMAHDOLLISUUDET Medialinjan opinnot antavat hyvän viestintätekniikan toimivuuden ymmärtämisen kaikille jatko-opiskelu ja työllistymisaloille. Medialinja antaa valmiuksia alan opiskeluun korkea-asteen oppilaitoksessa (amk, yliopisto).

15 13 Kahden vuoden opiskelu medialinjalla antaa opiskelijalle valmiuksia osallistua audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöön. Katso kohta: 3.2 Medialinjan opinnoilla valmiuksia ammattitutkinto näyttöihin.

16 14 6. YHTEISTYÖ SOGSAKKIN JA ULKOPUOLISTEN TAHOJEN VÄLILLÄ Medialinja toimii läheisessä yhteistyössä alla mainittavien tahojen kanssa. Yhteistyömuodot kyseisiin tahoihin vaihtelevat kursseittain; rahoittajia, yhteis-rahoitus, koulutukseen osallistujia, kurssien järjestäjiä yms. Yhteistyökumppaneita ovat mm: YLE Sámi Radio (TV-uutiset, radio, Unna Junná lastenohjelma), YLE Viihde, Saamelaiskäräjät ja Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma, Saamelaistaiteen tuki ry, Unilumi Oy, Enontekiön lukio, Utsjoen lukio, Inarin Kunnan Viestintäpaja sekä Radio Inari. 7. KURSSEJA ULKOPUOLISILLE SEKÄ OPPILAITOKSEN MUILLE LINJOILLE Ulkopuolinen opiskelija voi osallistua Saamelaisalueen koulutuskeskuksen mediakoulutukseen kursseille. Tarjottavista kursseista ja niiden sisällöistä ilmoitetaan erikseen vuosittain. Ulkopuolisille tarjottavista mediakursseista osa ovat kaikille aloille soveltuvia, yleissivistäviä koulutuksia, joiden tehtävänä on edesauttaa työllistymistä sekä sähköisentoiminnan teknistä taitamista alueella; kuten verkkoviestinnän alkeet. Kurssitarjonnasta löytyy myös media-alan ammattilaisille tarkoitettuja ammatillisia lisäkoulutus kursseja.. Lukuvuotena ulkopuolisille tarjottavia kursseja on yhteensä 15 ov. Kurssit löytyvät listattuina liitteestä Media-alan kursseja ulkopuolisille. Tarkempia tietoja kursseista löytyy ensimmäisen sekä toisen vuoden opetussuunnitelmasta yllä. Liitteessä on myös listattuina Medialinjan yhteydessä järjestettävät oppilaitoksen omille oppilaille tarkoitetut vapaasti valittavat kurssit sekä medialukionkurssit Enontekiön ja Utsjoen lukioiden mediaopiskelijoille.

17 15 8. LIITTEET 8.1. Lukusuunnitelma: Medialinja1012 (Media1012) 8.2. Lukusuunnitelma: Medialinja1112 (Media1112) 8.3. Medialinja: Vuosisuunnitelma Kursseja ulkopuolisille

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2013 2015

POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2013 2015 POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2013 2015 Sámi oahpahusguovddáš Säämi máttááttâskuávdáš Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs Saamelaisalueen koulutuskeskus 2013 SISÄLLYS 1. Esittely 1

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

sanomat SAMI LAITI - PERINTEIDEN ÄÄRELLÄ SAAMELAISNEIDOT MAAILMALLA UHKAAKO SUOMALAISTUMINEN DUODJIA?

sanomat SAMI LAITI - PERINTEIDEN ÄÄRELLÄ SAAMELAISNEIDOT MAAILMALLA UHKAAKO SUOMALAISTUMINEN DUODJIA? 2012 sogsakk sanomat SAMI LAITI - PERINTEIDEN ÄÄRELLÄ SAAMELAISNEIDOT MAAILMALLA UHKAAKO SUOMALAISTUMINEN DUODJIA? SISÄLTÖ 03 Pääkirjoitus 04 Kielten ja kulttuurin Sajos 06 Suurta tukea saamelaiselle elokuvalle

Lisätiedot

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010)

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan kurssit Linjan erityiskurssista opiskelijan on valittava yhteensä vähintään kymmenen. Osa kursseista

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Rehtorin hyväksymä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

1. Etäopetus Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa

1. Etäopetus Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa 30.8.2011 Etäopetus kielellisten ja kulttuuristen ihmisoikeuksien toteutumisen mahdollistajana etäopetuksen käytännön toteutusprosessi Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Kuva: Ulla Isotalo Eeva-Liisa

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot

sogsakk sanomat Tulevaisuus hopeasta Arktista yhteistyötä Sajos tulee Oletko valmis?

sogsakk sanomat Tulevaisuus hopeasta Arktista yhteistyötä Sajos tulee Oletko valmis? 2011 sogsakk sanomat Tulevaisuus hopeasta Arktista yhteistyötä Sajos tulee Oletko valmis? Sisältö 003 Pääkirjoitus 004 Tulevaisuus hopeasta 006 Arktista yhteistyötä 008 Viimeinen veneentekijä 010 Porot,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8.

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8. Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/18.8.2011 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/18.8.2011 2 (12) Sisällys 1... 3 2 Erityisen tuen tarpeen arvioiminen opiskelijavalinnassa... 3 3

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS Maarit Anni Nousuniemi Opinnäytetyö SAKK Liiketalouden perustutkinto 11.8.2008 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS Liiketalouden perustutkinto TIIVISTELMÄ Merkonomi

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Opetussuunnitelma Ammattistartti 2 Sisällysluettelo TUTKINTOKOHTAINEN OSA...3 Kuvaus koulutusalasta... 3

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30 Sisällysluettelo Hakuajat 3 Hakijalle 4 Kuvataideakatemia 5 Tutkinnot 7 Kuvataiteen kandidaatti 7 Kuvataiteen maisteri 8 Kuvataiteen tohtori 9 Opettajat 10 Koulutusohjelmat 11 Kuvanveisto 12 Maalaustaide

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

VIDEOVANKKURI Videootit ry:n elokuvatyöpajoja kouluilla

VIDEOVANKKURI Videootit ry:n elokuvatyöpajoja kouluilla 1 VIDEOVANKKURI Videootit ry:n elokuvatyöpajoja kouluilla Maija Kantola Ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämishanke 2013 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne.

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne. Pohjois-Suomi 4 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot