MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2010-2012"

Transkriptio

1 MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS

2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO Medialinjan tavoitteena on kouluttaa työmarkkinalähtöisesti media-alan ihmisiä, jotka erikoistuvat toimimaan pohjoisessa ja erityisesti saamelaisessa yhteisössä ammatillisesti media-alan töissä ALAN KUVAUS JA ARVOT Alan kuvaus Alan arvoperusta Alan osaamistarpeet Saamelaisalueen alan osaamistarpeet MEDIALINJAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA Mediakoulutuksen pääpaino on elokuva- ja tv-työssä Medialinjan opinnoilla valmiuksia ammattitutkinto näyttöihin Mediaopetus - Ensimmäinen opiskeluvuosi Verkkoviestinnän työkalut (4 ov) Mediatyö (21 ov) Mediatyö 1: Elokuvan työkalut (7 ov) Mediatyö 2: Inserttityö (9 ov) Mediatyö 3: Alkuperäiskansojen yhteistyö ja media-ala (4ov) Julkaisutuotanto (5ov) Ääni- ja radiotyö (3 ov) Kulttuuri- ja kieliopinnot (2 ov) Työssäoppiminen (3 ov) Opiskelutaidot ja Portfolio (2 ov) Mediaopetus - Toinen opiskeluvuosi Mediatyö (26ov) Mediatyö 1: Elokuvan työkalut (8 ov) Mediatyö 2: Inserttityö (5 ov) Mediatyö 3: Alkuperäiskansojen yhteistyö ja media-ala (3ov) Mediatyö 4: Dokumenttielokuva (10ov) Julkaisutuotanto (1 ov) Ääni- ja radiotyö/ Verkkoviestintä (3 ov) Verkkoviestintä - jatko (3 ov) Kulttuuriopinnot (2 ov) Työssäoppiminen (3 ov) Opiskelutaidot ja Portfolio (2 ov) OPISKELIJAN ARVIOINTISUUNNITELMA JATKO-OPISKELUMAHDOLLISUUDET YHTEISTYÖ SOGSAKKIN JA ULKOPUOLISTEN TAHOJEN VÄLILLÄ KURSSEJA ULKOPUOLISILLE SEKÄ OPPILAITOKSEN MUILLE LINJOILLE LIITTEET Lukusuunnitelma: Medialinja1012 (Media1012) Lukusuunnitelma: Medialinja1112 (Media1112) Medialinja: Vuosisuunnitelma

3 1 1. JOHDANTO 1.1. Medialinjan tavoitteena on kouluttaa työmarkkinalähtöisesti media-alan ihmisiä, jotka erikoistuvat toimimaan pohjoisessa ja erityisesti saamelaisessa yhteisössä ammatillisesti media-alan töissä. Ammatillisissa opinnoissa pyritään verkostoitumaan työelämän, alan yrityksien ja muiden oppilaitosten kanssa pohjoisilla alueilla. 2. ALAN KUVAUS JA ARVOT 2.1. Alan kuvaus Media-ala on nopeasti kehittyvä elinkeino- ja kulttuuriala, joka vaatii monipuolista osaamista. Opiskelussa huomioidaan alueelliset tarpeet siten, että painotus on sisällöissä, jotka tukevat alueemme kehitystä. Elokuva- ja tv-työssä painopiste on lyhyissä dokumenttielokuvissa, uutisinserteissä, lastenohjelmissa, kulttuurien välisissä yhteistyöprojekteissa ja tilaustöissä, mm. opetusmateriaalien teossa. Muista media osioista mainittakoon verkkoviestintä nettisivuineen ja niiden tärkeys kaikilla aloilla alueellamme. Sisällöt rakennetaan vuosikohtaisesti Alan arvoperusta Kaikissa opinnoissa on ammatillisten tavoitteiden lisäksi integroituneena pohjoisten alueiden niin kulttuuristen, alueellisten kuin ammatillisten erityispiirteiden tuntemus. Monikulttuurisuuden sekä kestävän kehityksen ymmärtäminen yhteiskunnallisina voimavaroina on opiskelun eettisenä pohjana Alan osaamistarpeet Alan osaamistarpeet tarkastetaan vuosikohtaisesti alueella toimivien työllistävien tahojen kanssa, kuten yhteistyökumppanimme YLE Sámi Radion kanssa. Media-alan osaamisesta on nyky-yhteiskunnassa hyötyä lähes kaikissa ammateissa Saamelaisalueen alan osaamistarpeet Saamelaisalueen koulutuskeskus on ainoa taho, joka tarjoaa tutkintoon tähtäävää mediaalan koulutusta Suomen saamelaisalueella. Painopiste on saamelaisen ja arktisen kulttuurin erityispiirteissä. Medialinjalla on vahvat työelämäyhteydet mm. sekä tv että radio puolella toimivaan YLE Sámi Radioon.

4 2 3. MEDIALINJAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 3.1. Mediakoulutuksen pääpaino on elokuva- ja tv-työssä Koulutuksemme keskittyy elokuva- ja tv-työssä seuraaviin osaamisaloihin: Editoinnin osaamisala koostuu: - editoinnin suunnittelusta ja ilmaisusta - editoinnin työmenetelmien ja välineiden tuntemuksesta - editoinnin tuotantoprosessien ja ympäristöjen tuntemuksesta Kuvauksen ja valaisun osaamisala koostuu: - Kuvauksen ja valaisun suunnittelusta ja ilmaisusta - Kuvauksen ja valaisun työmenetelmien ja välineiden tuntemuksesta - Kuvauksen ja valaisun tuotantoprosessien ja - ympäristöjen tuntemuksesta Mediatyön osaamisala koostuu: - Mediatyön suunnittelusta ja ilmaisusta - Mediatyön työmenetelmien ja välineiden tuntemuksesta - Mediatyön tuotantoprosessien ja ympäristöjen tuntemuksesta 3.2. Medialinjan opinnoilla valmiuksia ammattitutkinto näyttöihin Koulutuksemme antaa opiskelijalle valmiuksia osallistua erillistä korvausta vastaan audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöihin kesäisin. Näytöissä oppilas voi erikoistua mm. edellä mainittuihin editoinnin, kuvauksen ja valaisun ja mediatyön osaamisaloihin. Ennen näyttöjä järjestetään erillinen näyttöihin valmistava koulutus. Lisätietoja näyttötutkinnosta löydät osoitteesta: Toteutus Linja toteutetaan kaksivuotisena siten, että opiskelija voi osallistua: - koko kahden vuoden opiskeluun - vain yhden vuoden opiskeluun - johonkin yksittäiseen moduuliin Opetus toteutetaan suurimmaksi osaksi lähiopetuksena. Ensimmäisenä opiskeluvuotena on mediataitojen perusopetusta. Toisena vuonna ovat mediataitojen syventävät ja erikoistumisopinnot. Tarkemmat aikataulut löytyvät kohdasta: Liite 8.3.Mediaopetus: vuosisuunnitelma Elokuva- ja tv-työn moduuleissa painopiste on lyhyissä dokumenttielokuvissa, uutisinserteissä, lastenohjelmissa, kulttuurien välisissä yhteistyöprojekteissa ja tilaustöissä, mm. opetusmateriaalien teossa. Osa moduuleissa valmistuneista tuotoksista pääsee julkiseen levitykseen mm. festivaaleille ja internetiin. Tuotoksia käytetään myös markkinointivälineinä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen sekä saamelaiskulttuurin esiintuomisessa.

5 3 Verkkoviestinnällä mediatyössä niin suuri merkitys, että se kulkee rinta rinnan muun media-opetuksen kanssa. Medialinjalle muodostetaan oma nettisivusto. Sitä mukaan kun tuotoksia valmistuu (elokuvia, radiojuttuja, lehtijuttuja, nettijuttuja), niitä voidaan laittaa esille medialinjan nettisivuille. Sivustolle kehitetään interaktiivista toimintaa mm. siten, että ulkopuoliset sivuston kävijät voivat kommentoida valmistuneita juttuja Mediaopetus - Ensimmäinen opiskeluvuosi Kohderyhmä: Vasta-alkajista jo jotain kokemusta mediatyöstä omaaville. Tavoite: Antaa mediatyön perustuntemusta opiskelijoille; tarjota portti syventäviin opintoihin. Opintomäärä: 40 ov Verkkoviestinnän työkalut (4 ov) Tavoite: Antaa perustyökalut nettisivujen rakentamiseen. Kurssin aikana rakennetaan medialinjalle oma sivusto, jota täydennetään lukuvuoden aikana mm. valmistuneilla elokuvilla. Kurssilla tutustutaan mm. seuraaviin aiheisiin: non-lineaarinen viestintä, koodaus, grafiikka. Verkkoviestinnäntyökalut (3ov) Perusteet verkkosivujen teknisestä toteutuksesta. Opiskelijat rakentavat vuosittain medialinjalle uudet sivut. Verkkosivujen päivitys (1ov) Medialinjan verkkosivujen sisällön päivitys Mediatyö (21 ov) Tavoite: Opiskelijat tutustuvat elokuva- ja tv-työhön seuraavien osa-alueiden kautta: Elokuvantyökalut, animaatio, valokuvaus, Inserttityö sekä Alkuperäiskansojen yhteistyö. Tarkempi esittely alla. Tulostavoite: Useita 1-28min lyhytelokuvia (tekstitys saame/suomi/englanti), tv- ja radio inserttejä, kuunnelmia, yms Mediatyö 1: Elokuvan työkalut (7 ov) Mediatyö 1: Elokuvan työkalut on jaettu seuraaviin osiin: Elokuvan työkalut (5ov): Opiskelijat perehtyvät elokuvan perustyökaluihin: käsikirjoittaminen, kuvaus, leikkaus, äänittäminen ja valaisu. Valokuvaus ja kuvankäsittely (2ov): Opiskelija tutustuu digitaaliseen valokuvaamiseen sekä kuvankäsittelyyn. Kurssille tarjotaan 5-7 opiskelijapaikkaa muiden oppilaitoksen linjojen vapaasti valittavat viikoille.

6 4 Tavoite: Opiskelija tuntee ja pystyy osittain itsenäisesti käyttämään läpikäytyjä dramaturgiaan, kuvaukseen sekä editointiin liittyviä media-alan työkaluja. Tulostavoite: Yksi tekstitetty lyhytfilmi per oppilas (kesto ~2 min) Mediatyö 2: Inserttityö (9 ov) Mediatyö 2: Inserttityö osio sisältää kolme eri kurssia. Tarkempi esittely alla. Minuuttiset (1ov): Opiskelijat tekevät lyhytelokuvia (1-2 min). Lyhyessä ajassa ja nopeassa tahdissa opiskelijat etenevät ideavaiheesta tuotannon ja leikkauksen kautta lopputulokseen. Kurssia tarjotaan myös medialukiokurssina. Inserttityöpaja (3ov): Ensimmäisellä viikolla tutustutaan inserttien rakenteeseen ja toteuttamistapaan. Seuraavien opintoviikkojen aikana opiskelijat toteuttavat sekä tv- että radioinserttejä mieltymyksenä mukaisesti. Animaatiotyöpaja (4ov): Työpajan aikana opiskelijat tutustuvat tietokoneanimaation tekemiseen. Käytettävä ohjelma on Adobe After Effects. Samalla kurssi on tilaustöiden tuottamisen harjoittelua, kun opiskelijat toteuttavat lapsille soveltuvia animaatioinserttejä. Masterointi (1ov): Opiskelijat tutustuvat erilaisiin tallennusmuotoihin. Kurssin aikana opiskelijat koostavat töistään kokoelma DVD:n. Tavoite: Opiskelija tuntee erilaisten inserttien, kuten uutis- ja lastenohjelmien inserttejen rakenteet. Lastenohjelmainserteissä keskitytään animaatioina toteutettuihin insertteihin. Tulostavoite: 1-2min lyhytelokuva / 2 opiskelijaa, 1 uutisinsertti/ opiskelija, 1 animaatio elokuva/ opiskelija (animaation äänet rakennetaan äänityökurssilla, 1ov), kokoelma DVD kevätlukukauden tuotoksista Mediatyö 3: Alkuperäiskansojen yhteistyö (4ov) Tuottaminen saamelaisalueella (1ov) Opiskelija tuntee alueen erityispiirteet tuotannollisista näkökulmista. Skábmagovat ja luennot (1ov) Opiskelijat osallistuvat Skábmagovien järjestelyihin ennen varsinaista tapahtumaa. Opintomatka (1ov) Kurssin aikana tehdään opintomatka saamelaisalueella, tutustuen saamelaiskulttuurin alueellisiin eroihin.

7 5 Teema lyhytelokuvat (1ov) Teema lyhytelokuvat kurssilla keskitytään alkuperäiskansa aiheisiin lyhytelokuviin. Kurssia tarjotaan myös medialukiokurssina. Tavoite: Opiskelija tietää jonkin verran media-alan toiminnasta niin saamelaisalueella kuin alkuperäiskansojen keskuudessa. Opiskelija tietää media-alan hankkeiden rahoittamismahdollisuuksista saamelaisalueella ja osaa täyttää hakemuksen.

8 Julkaisutuotanto (5ov) Ensimmäisen vuoden julkaisutuotannon opinnot koostuvat kahdesta eri kurssista: Lehtityö (4ov): Opiskelijat tutustuvat journalistien lainsäädäntöön sekä lehtityöhön. Kurssin aikana opiskelijat harjoittelevat lehtijuttujen kirjoittamista ja toteuttavat taitto-ohjelmalla esitteen/kalenterin. Elokuvatuotteen julkaisut (1ov): Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa elokuvatuotteen ulkoasun. Tavoite: Opiskelija tuntee journalistien lainsäädännöt ja osaa niiden pohjalta kirjoittaa sekä taittaa esim. esitteen/ajankohtaisen kalenterin. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa DVDn paperikannet sekä DVDn ulkoasun. Tulostavoite: Markkinointia edesauttava esite/kalenteri. Tietotaito DVD:n ulkoasun toteuttamiseen. Kokoelma DVD syksyn tuotannoista Ääni- ja radiotyö (3 ov) Kyseiset opintoviikot ovat jaettu seuraaviin moduuleihin: Studioäänet (1ov) ja Radiotyö (2ov). Studioäänet (1ov): Opiskelijat tutustuvat äänisuunnitteluun, jälkiäänittämiseen sekä äänileikkaukseen. Kurssilla toteutetaan animaatioelokuvien äänimaailma. Äänileikkaus tehdään Pro tools - ympäristössä. Radiotyö (2ov): Radiotyön kurssilla opiskelijat tekevät radiolähetyksiä Radio Inariin. Opiskelijat saavat käsityksen radiotyön perusteista. Kurssilla käytetään RadioMan -järjestelmää. Tavoite: Opiskelija osaa rakentaa äänimaailman elokuvaan sekä hallitsee radiotyön perusteet Kulttuuri- ja kieliopinnot (3 ov) Opetuksen tavoitteena on, että opiskelijalla on kurssin käytyään yleistä tietoa saamelaisista, saamen kielistä ja saamelaisista elinkeinoista. Kurssin käytyään opiskelija osaa kuvailla saamelaisuuden alueellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia pääelementtejä ja tietää myös saamelaisen historian keskeisiä tapahtumia ja käännekohtia.

9 7 Saamen kieli (1ov) Opiskelija osaa mediaan liittyviä fraaseja ja ydinsanastoa, ymmärtää alaansa liittyviä lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja osaa keskustella saameksi yksinkertaisimmissa tilanteissa. Hän kerää mediaan liittyvää saamenkielistä sanastoa, käsitteitä ja fraaseja. Kurssin sisältö: erilaisia ääntämis-, keskustelu- ja lukuharjoituksia, tekstin- ja kuullunymmärtämiseen liittyviä harjoituksia, mediaan liittyvää sanastoa ja ydinkielioppia: lukusanat 1 100, parillis-, pariton- ja supistumavartaloisten verbien taivutus preesensissä yksikön persoonissa, parillis-, pariton- ja supistumavartaloiset substantiivit, yksikön nominatiivi, objektin sija akkusatiivi, genetiivi, lokatiivi, illatiivi, komitatiivi, kysyvä go-partikkeli, kysymyssanat ja persoonapronominit mun, don, son. Oppi- sekä oheismateriaali: Länsman, Helmi 2005: Cealkke dearvvuođaid 1; Sammallahti, Pekka 1989: Sámi-suomasámi sátnegirji, Saamelais-suomalais-saamelainen sanakirja. Girjegiisá, Ohcejohka; Kirsi Paltto ja Jan Skoglund Paltto 2005: Mu uhca giellaoahpaš; Magga, Elna 2004: Oanehis giellaoahppa, Lyhyt kielioppi. Sámediggi, Anár; filmit ja elokuvat; muu oppitunneilla jaettava materiaali. Suoritustavat j arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppitunneille, harjoitukset, sanastotyö ja kirjallinen ja/tai suullinen koe. Arviointi asteikolla 1-3. Johdanto saamelaiskulttuuriin (1ov) Opiskelijalla on kurssin käytyään yleistä tietoa saamen kielistä ja saamelaisesta kulttuurista. Hän osaa nimetä saamelaisryhmät ja saamelaiset elinkeinot ja kuvailla saamelaisuuden alueellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia pääelementtejä. Hän tietää myös saamelaisen historian keskeisiä tapahtumia ja käännekohtia. Kurssi sisältö: Esitelmiä ja luentoja sopimuksen mukaan mm. seuraavista: saamenpuvut, joiku, saamelaisryhmät, Saamelaiskäräjät, itsehallinto, Saamelaisneuvosto, Saamelaisneuvosto, saamelaiskonferenssi, Siida, Sámi Radio, saamen kielet, kansalliset symbolit, yhdistykset, ČSV, Sámi Duodji saamelainen käsityö, Saamenmaan ja saamelaisten historiaa, vuotuiskierto, luontosidonnaisuus, elinkeinot. Toteutustapa: Kurssi on yhetinen saamen kielen ja kulttuurin ja korkea-asteen opiskelijoiden kanssa. Oppi- sekä oheismateriaali: Pennanen, Jukka ja Näkkäläjärvi, Klemetti 2000: Siiddastallan, Siidoista kyliin. Inarin saamelaismuseon julkaisuja n:o 3. Pohjoinen; Sokki, Risten 2000: Gal rieban guoddá suvlli eahkedii. Davvi Girji o.s; Hætta, Inga Laila ja Hætta Karvik, Inga 1996: Ruoktumet. Davvi Girji o.s; Anarâš kalender 2010; Lehtola, Veli-Pekka 1997: Saamelaiset, historia, yhteiskunta, taide. Kustannus-Puntsi; Labba, Per Stefan, Solbakk, Aage ja Holmberg, Veikko 1987: Sámás 1 3; Aikio, Samuli 1985: Katsaus saamelaiseen historiaan. Kirjassa Lappi IV: Saamelaisten ja

10 8 suomalaisten maa. Hämeenlinna, sivut ; Linkola, Martti 1985: Saamelaisten poropaimentolaisuuden vaiheet. Kirjassa Lappi IV: Saamelaisten ja suomalaisten maa. Hämeenlinna, sivut ; Embuske, Matti 2003: Lapin asuttamisen historia. Kirjassa Lappi: maa, kansat, kulttuurit (Toim. Ilmo Massa ja Hanna Snellman). SKS. Helsinki, sivut 39 63; Kuokkanen, Rauna 2007: Saamelaiset ja kolonialismin vaikutukset nykypäivänä. Kirjassa Kolonialismin jäljet, Keskustat, periferiat ja Suomi (Toim. Joel Kuortti, Mikko Lehtonen ja Olli Löytty). Gaudeamus. Helsinki, sivut ; Seurujärvi-Kari, Irja 2005: Saamen kieli ja saamelaisten kielelliset oikeudet 2000-luvulla. Kirjassa Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä (Toim. Riitta Pyykkö ja Marjut Johansson. Gaudeamus). Helsinki, ; Näkkäläjärvi, Klemetti 2008: Saamen kielilain toteutuminen vuosina Kertomus saamen kielilain toteutumisesta. Saamen kielineuvosto/saamen kielen toimisto. Saamelaiskäräjät. Inari, sivut 1, 8, 10 53, ; Aikio, Annukka ja Aikio, Samuli 1978: Lentonoidan poika, Saamelaisia satuja. WSOY, Helsinki; Nettiartikkeli kolttasaamelaisista: Nettiartikkeli inarinsaamelaisista: anaras/index.html; Anni Linkjola ja Martti Linkola 2005: Kolttasaamelaiset, The Skolt Sámi. SIIDA; Jeffremoff, Irja 2001: Varriistâllâm, Inarinsaamelaisten vuotuismuutto. Saamelaismuseosäätiö. Inarin saamelaismuseon julkaisuja nro 4; Solbakk, Aage 1994: Sámi historjá 1, Áigodat Davvi Girji o.s; Solbakk, Aage 1997: Sámi historjá 2, 1751 rájes dálá áigái. Davvi Girji o.s, Kárášjohka; Eriksen Leif: Sámiid historjá 1850 rádjái. Davvi Girjo o.s, Kárášjohka; Aikio; Samuli 1992: Olbmot ovdal min, Sámiid historjá 1700-logu rádjái. Girjegiisá; Solbakk, Aage 1993: Sápmelaččat. Sámi Instituhtta. Davvi Girji o.s; Kuokkanen, Rauna 2009: Boaris dego beana, Eamiálbmogiid diehtu, folosofiijat ja dutkan. Čálliid lágadus; Aira, Vivian 2003: Sápmi: Ofelaš. Davvi Girji o.s; Solbakk, John T. 2006: The Sami People: Davvi Girji o.s; Jernsletten, Regnor 2006: Sámi historjá, Davviriikkain 1850 rájes otnážii. Čálliid lágádus; Lemet-Jon Aage ja Lemet-Jon Ivvár 2005: Kulturmáhttu, Árbevierut ja erohusat. Čálliid lágádus; Helander-Renvall, Elina 2006: Silde, Saamelaisten myyttejä ja tarinoita. Oy Sevenprint Ltd; filmit ja elokuvat; muu oppitunneilla jaettava materiaali. Suoritustavat ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppitunneille, harjoitukset, mahdolliset saamelaiskulttuuritapahtumat, koe ja esitelmä. Arviointi asteikolla 1-3. Opetuskieli suomi. Skábmagovat (1ov) Opiskelija osallistuu alueen merkittävämpään alkuperäiskansojen elokuvatapahtumaan.

11 Työssäoppiminen (3 ov) Tulostavoite: Opiskelijat ovat luoneet hyviä kontakteja alueen työnantajiin Opiskelutaidot ja Portfolio (2 ov) Jokainen opiskelijat tekee opintojen alussa henkilökohtaisenopintosuunnitelman (HOPS) yhdessä luokanvalvojansa kanssa. Opiskelijoille opastetaan portfolion tekemisessä ja he täydentävät sitä pitkin lukuvuotta. Tulostavoite: Opiskelijoilla on lukuvuoden aikana valmistutun portfolio johon, he ovat keränneet henkilöesitelmän itsestään sekä vuoden aikana tekemiään töitä. Portfolio toimii jatkossa opiskelijalla niin apuna työnhaussa, kuin materiaalina esim. audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöihin liittyen Mediaopetus - Toinen opiskeluvuosi Kohderyhmä: työn tai opiskelun kautta kokemusta ja taitoa mediatyöstä omaavat. Tavoite: syventää opiskelijoiden mediataitoja niin, että he voivat joko: a. jatkaa opintojaan entistä pidemmälle, b. osallistua audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöön, tai c. työllistyä saamelaisalueella tai muualla Opintomäärä: 40 ov. Syventävissä opinnoissa opiskelija hakee omaa erikoistumisaluettaan ja se otetaan huomioon opiskelijan harjoitustöissä. Koulutuksemme antaa opiskelijoille valmiuksia osallistua vuoden 2012 kesällä järjestettävään audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöön. Ennen näyttöjä järjestetään erillinen näyttöihin valmistava koulutus. Katso kohta: 3.2: Medialinjan opinnoilla valmiuksia ammattitutkinto näyttöihin Mediatyö (26ov) Opiskelijat syventävät tietojaan ja taitojaan elokuva- ja tv-työn osalta. Osa-alueita ovat: elokuvantyökalut; elokuva- ja tv-työn tekninen osaaminen, inserttityö, ääni- ja radiotyö, verkkoviestintä, yhteistyö alkuperäiskansojen kanssa sekä dokumenttielokuvan toteuttaminen. Tarkempi esittely alla. Tulostavoite: Useita 1-28min lyhytelokuvia (tekstitys saame/suomi/englanti), tv- ja radio inserttejä, kuunnelmia, yms.

12 Mediatyö 1: Elokuvan työkalut (7 ov) Oppimateriaalia medialla (5 ov) Media-alan työvälineiden käyttöä syvennetään kurssilla. Kurssin aikana opiskelijat perehtyvät elokuvamuodossa toteutettavan oppimateriaalin tekoon. Opiskelijat kuvaavat, äänittävät ja leikkaavat opetuselokuvat eriaiheisista saamenkäsityö-prosesseista. Studiovalokuvaus ja kuvankäsittely (2 ov) Opiskelijat osallistuvat myös studiovalokuvaus ja kuvankäsittely kurssille (2ov). Kurssilla opiskelijat pääsevät tutustumaan studiokuvauksen lavastamiseen sekä valaisun vaikutukseen valokuvatessa sisätiloissa. Kurssille tarjotaan 5-7 opiskelijapaikkaa muiden oppilaitoksen linjojen vapaasti valittavat viikoille. Tavoite: Opiskelijat ovat syventäneet taitojaan elokuva-alan työkalujen suhteen; kuvaus (valokuvaus ja elokuva) ja valaisu, äänityö, editointi, tekstittäminen, dramaturgia, ohjaus, tuotanto, laitehuolto kentällä, jälkityöt; yms. Tulostavoite: Yksi tekstitetty opetusvideo saamen käsitöistä sekä useita studiossa otettuja valokuvia Mediatyö 2: Inserttityö (5 ov) Mediatyö 2: Inserttityö on jaettu kolmeen eri osioon, joista tarkempi esittely alla. Minuuttiset-työpaja (1ov): Opiskelijat tekevät lyhytelokuvia (1-2 min). Lyhyessä ajassa ja nopeassa tahdissa opiskelijat etenevät ideavaiheesta tuotannon ja leikkauksen kautta lopputulokseen. Opiskelijat kiinnittävät huomionsa työpajan vetämiseen. Animaatiotyöpaja (4ov): Työpajan aikana opiskelijat hiovat taitojaan tietokoneanimaation tekijöinä sekä syventävät taitojaan tilaustöiden toteuttajana. Käytettävä ohjelma Adobe After effects. Tulostavoite: 1-2min lyhytelokuva / 2 opiskelijaa, 1 animaatio elokuva/ opiskelija Mediatyö 3: Alkuperäiskansojen yhteistyö (3ov) Opintokokonaisuus on jaettu kolmeen erilliseen kurssiin. Esittely alla. Tuottaminen saamelaisalueella (1 ov) Opiskelija syventää tietouttaan alueen erityispiirteistä tuottamisen näkökulmista.

13 11 Skábmagovat ja luennot (1 ov) Opiskelijat osallistuvat Skábmagovien valmisteluihin. Opiskelijat osallistuvat myös Skábmagovien yhteydessä järjestettyihin luentoihin ja seminaareihin. He myös tapaavat Skábmagovien vieraita. Opintomatka (1ov) Opintomatkalla tutustutaan saamelaisalueeseen. Matkakohteeksi valitaan jokin tapahtuma saamelaisalueella johon opiskelijat osallistuvat. Tapahtumasta tehdään tallenne. Tavoite: Opiskelija tietää jonkin verran media-alan toiminnasta niin saamelaisalueella kuin alkuperäiskansojen keskuudessa. Opiskelija tietää media-alan hankkeiden rahoittamismahdollisuuksista saamelaisalueella ja osaa täyttää hakemuksen Mediatyö 4: Dokumenttielokuva (10ov) Toisen vuoden opiskelijoiden lopputyö. Kurssin aikana opiskelija toteuttaa projektin/tuotteen, joka näyttää hänen hallitsevansa mahdolliset media-alan erikoistumisalueensa työt ja työtavat. Tavoite: Opiskelijat osaavat toteuttaa dokumenttielokuvaprosessin alusta loppuun. Opiskelijat osaavat luoda elokuvan tekemisprosessille aikataulun. Tulostavoite: 1kpl 15-28min dokumenttielokuva/opiskelija. Elokuvat ovat tekstitetty saame/suomi/englanti Julkaisutuotanto (1 ov) Kurssilla tehdään koulun vuoden 2012 kalenteri. Opiskelija syventää taitojaan graafisensuunnittelun ja taiton osalta. Tulostavoite: Kalenteri joka jaetaan jokaiseen kotiin saamelaisalueella Ääni- ja radiotyö (3 ov) Studioäänet (1ov) Opiskelijat syventävät äänisuunnittelun, äänittämisen sekä äänileikkauksen taitojaan. Radiotyö (2ov) Radiotyö-kurssilla opiskelijat tekevät radio-ohjelmaa Radio Inarissa. Opiskelijan tuntemus radiosta välineenä ja sen mahdollisuuksista syvenevät. Tulostavoite: Kuusi kahden tunnin mittaista juonnettua lähetystä Verkkoviestintä - jatko (3 ov) Tavoite: Kurssilla opiskelija syventää tietojaan seuraavista aiheista mm. non-lineaarinen viestintä, koodaus ja grafiikka. Opiskelija osaa päivittää nettisivuja erilaisia menetelmiä käyttäen. Kurssin aikana opiskelijat päivittävät medialinjan omia sivuja mm. tekemillään töillä sekä muulla ajankohtaisella.

14 Projekti- ja kulttuuriopinnot (3 ov) Projektiopinnot (2 ov) Opiskelijat osallistuvat Interaktiivisen Sápmi hankkeen toimintaan. Kaksi opintoviikkoa on hajautettu lukujärjestykseen. Tämä mahdollistaa monipuolisemman sisällön projektiopintoihin. Skábmagovat (1ov) Opiskelija osallistuu merkittävimpään alkuperäiskansojen elokuvatapahtumaan Suomessa. Tavoite: Opiskelija on luonut kontakteja hankkeen yhteistyökumppaneihin ja auttanut toteuttamaan hankkeen tavoitteita. Opiskelija on syventänyt näkemystään alkuperäiskansoista ja saanut kokemusta työskentelyssä festivaaliorganisaatiossa Työssäoppiminen (3 ov) Opiskelijat suorittavat työharjoittelunsa valvotusti ja suunnitellusti ajatellen omaa erikoistumisalaansa ja mahdollista tulevaa ammattiansa. Suosittelemme opiskelijoita hakeutumaan Ylä-Lapin ja Saamenmaan työnantajille harjoitteluun Opiskelutaidot ja Portfolio (2 ov) Opiskelija ja luokanvalvoja käyvät yhdessä läpi opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opiskelijat työstävät portfoliotaan täydentäen sitä pitkin lukuvuotta. Tulostavoite: Opiskelijoilla on lukuvuoden aikana valmistunut portfolio, johon he ovat keränneet opintojensa aikana henkilöesitelmän sekä tekemiään töitä. Portfolio toimii jatkossa opiskelijalla niin apuna työnhaussa, kuin materiaalina esim. audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöihin liittyen. 4. OPISKELIJAN ARVIOINTISUUNNITELMA Opiskelussa toteutetaan jatkuvaa prosessiluonteista arviointia sekä ryhmässä että yksilöiden. Opiskelija saa arvosanan jokaisesta osallistumastaan osiosta. Osioiden arviointi tapahtuu Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opetuksessa siten, että aineenopettaja tai jos useampia opettajia, opettajat yhdessä arvioi opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerien mukaisesti asteikolla 1-3. Arviointiin vaikuttavat läsnäolo, aktiivisuus sekä annetun tehtävän suorittaminen. Kurssin suorittamisen edellytys on 80% läsnäolo. 5. JATKO-OPISKELUMAHDOLLISUUDET Medialinjan opinnot antavat hyvän viestintätekniikan toimivuuden ymmärtämisen kaikille jatko-opiskelu ja työllistymisaloille. Medialinja antaa valmiuksia alan opiskeluun korkea-asteen oppilaitoksessa (amk, yliopisto).

15 13 Kahden vuoden opiskelu medialinjalla antaa opiskelijalle valmiuksia osallistua audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon näyttöön. Katso kohta: 3.2 Medialinjan opinnoilla valmiuksia ammattitutkinto näyttöihin.

16 14 6. YHTEISTYÖ SOGSAKKIN JA ULKOPUOLISTEN TAHOJEN VÄLILLÄ Medialinja toimii läheisessä yhteistyössä alla mainittavien tahojen kanssa. Yhteistyömuodot kyseisiin tahoihin vaihtelevat kursseittain; rahoittajia, yhteis-rahoitus, koulutukseen osallistujia, kurssien järjestäjiä yms. Yhteistyökumppaneita ovat mm: YLE Sámi Radio (TV-uutiset, radio, Unna Junná lastenohjelma), YLE Viihde, Saamelaiskäräjät ja Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma, Saamelaistaiteen tuki ry, Unilumi Oy, Enontekiön lukio, Utsjoen lukio, Inarin Kunnan Viestintäpaja sekä Radio Inari. 7. KURSSEJA ULKOPUOLISILLE SEKÄ OPPILAITOKSEN MUILLE LINJOILLE Ulkopuolinen opiskelija voi osallistua Saamelaisalueen koulutuskeskuksen mediakoulutukseen kursseille. Tarjottavista kursseista ja niiden sisällöistä ilmoitetaan erikseen vuosittain. Ulkopuolisille tarjottavista mediakursseista osa ovat kaikille aloille soveltuvia, yleissivistäviä koulutuksia, joiden tehtävänä on edesauttaa työllistymistä sekä sähköisentoiminnan teknistä taitamista alueella; kuten verkkoviestinnän alkeet. Kurssitarjonnasta löytyy myös media-alan ammattilaisille tarkoitettuja ammatillisia lisäkoulutus kursseja.. Lukuvuotena ulkopuolisille tarjottavia kursseja on yhteensä 15 ov. Kurssit löytyvät listattuina liitteestä Media-alan kursseja ulkopuolisille. Tarkempia tietoja kursseista löytyy ensimmäisen sekä toisen vuoden opetussuunnitelmasta yllä. Liitteessä on myös listattuina Medialinjan yhteydessä järjestettävät oppilaitoksen omille oppilaille tarkoitetut vapaasti valittavat kurssit sekä medialukionkurssit Enontekiön ja Utsjoen lukioiden mediaopiskelijoille.

17 15 8. LIITTEET 8.1. Lukusuunnitelma: Medialinja1012 (Media1012) 8.2. Lukusuunnitelma: Medialinja1112 (Media1112) 8.3. Medialinja: Vuosisuunnitelma Kursseja ulkopuolisille

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2010-2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. ALAN KUVAUS JA ARVOT... 1 2.1. Alan kuvaus...1 2.2. Alan arvoperusta...1

Lisätiedot

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2016-2018 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÄÄMI MÁTTÁÁTTÂSKUÁVDÁŠ SÄÄ MVUU D ŠKOOU LʼJEMKÕÕSKÕS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 1.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ellen Pautamo, lehtori, saamen kieli ja saamelaiskulttuuri Virtuaalikoulu Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari, SUOMI Teemaistunti 1: Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

Päivitetty 10.8.2012. INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013

Päivitetty 10.8.2012. INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 Päivitetty 10.8.2012 INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 Saamelaisalueen koulutuskeskus - Säämi máttááttâskuávdáš 2011 SISÄLLYS 1. Esittely... 1 2. Tavoitteet... 1 3. Opetusmetodit...

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 1 (8) Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 Osoite: Giellagas-instituutti, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: amanuenssi 08-553 3486, lehtori 08-553 3490 Faksi: 08-553 3451 Sähköposti: Henkilökunnan

Lisätiedot

Tenttikirjallisuus 2009 2010

Tenttikirjallisuus 2009 2010 Tenttikirjallisuus 2009 2010 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin 3 op Kirjallisuus 2 op: Johdatus saamentutkimukseen. (Toim. Ulla-Maija Kulonen, Juha Pentikäinen ja Irja Seurujärvi- Kari, Helsinki).

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

Päivitetty 7.8.2012. POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013

Päivitetty 7.8.2012. POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 Päivitetty 7.8.2012 POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš 2011 SISÄLLYS 1. Esittely 1 2. Tavoitteet 1 3. Pohjoissaamen

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

Perustetyön valmistelun taustat, aikataulu ja perusteiden valmistelutapa Minna Bálint

Perustetyön valmistelun taustat, aikataulu ja perusteiden valmistelutapa Minna Bálint Perustetyön valmistelun taustat, aikataulu ja perusteiden valmistelutapa 23.11.2016 Minna Bálint Tutkinnon perusteiden uudistamisen reunaehdot Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi B5. Oppimateriaalit ja verkko-oppimisympäristöt Mikko Hartikainen 7.12.2011 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2011 7.-8.12.2011 Helsinki, Helsingin Messukeskus,

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA

POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 9.8.2016 POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2016 2017 Sámi oahpahusguovddáš Säämi máttááttâskuávdáš Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs Saamelaisalueen koulutuskeskus 2016 SISÄLLYS 1. Esittely

Lisätiedot

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli SISÄLTÖ 1 KIELITESTIN TARKOITUS... 3 2 KIELITESTAUKSEN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1 Kielitestauksesta tiedottaminen... 3 2.2 Kielitestiin

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Arvoisa valtion työntekijä,

Arvoisa valtion työntekijä, Arvoisa valtion työntekijä, Saamelaiskäräjät tekee nykyisen saamen kielilain voimassaoloaikana 1.1.2004 lähtien ensimmäisen laajamittaisen selvityksen saamen kieltä koskevan lainsäädännön soveltamisesta

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

LC-8025 Venäjä 2: kertaava verkkokurssi. Alexandra Belikova

LC-8025 Venäjä 2: kertaava verkkokurssi. Alexandra Belikova LC-8025 Venäjä 2: kertaava verkkokurssi Alexandra Belikova 2016-2017 Opintojakso Laajuus: 2 op Työmäärä toteutustavoittain: itsenäisen työskentelyn osuus (mm. verkossa) 50 h pienryhmäopetus 4 h Sisältö:

Lisätiedot

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi Saamelainen kulttuuri 9.2.10 KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi 11. 1. 5.3. ja IV periodi 15. 3. 21.5.2010 PERUSOPINNOT 683394P Saamelaisten maailmankuvat ja taide 5op Luennot (20 t) ja luentopäiväkirja 2

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 28.10.2016 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeen määräysten kanssa kevään 2017 tutkinnosta alkaen. Toisen kotimaisen

Lisätiedot