Messupalvelut Hinnasto. Mässervice & Prislista Fair Services & Prices.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Messupalvelut Hinnasto. Mässervice & Prislista Fair Services & Prices. www.finnexpo.fi"

Transkriptio

1 Messupalvelut Hinnasto 2011 & Mässervice & Prislista Fair Services & Prices

2 Kontaktista kohtaamiseen, kohtaamisesta kokonaisvaltaiseen elämykseen. Tervetuloa Helsingin Messukeskukseen, maan johtavaan messu- ja kongressikeskukseen! Pidät kädessäsi Suomen suurimman messujärjestäjän palveluopasta. Opasta, josta löydät kaiken mitä tarvitset messumedian, näyttelyjen ja tapahtumien täysi painoiseen hyödyntämiseen. Monipuoliset palvelumme auttavat osaltaan varmistamaan, että läsnäolosi Helsingin Messukeskuksen moderneissa tiloissa on onnistunut ja tuloksellinen. Menestyksekäs messu- ja tapahtumaosallistuminen edellyttää huolellista ennakkosuunnittelua ja monien eri alojen ammattilaisten saumatonta yhteispeliä. Kauttamme saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua osastojen suunnittelusta ja toteutuksesta aina tapahtumien jälkeiseen viestintään asti. Omien ammattilaistemme ja kokeneiden yhteistyökumppaneidemme avulla saat hallintaasi koko messuja tapahtumaprosessin. Näin voit varmistaa että oikea tieto välittyy, että oikeat kontaktit kohtaavat ja että kohtaamiset johtavat tuloksiin. Esitteestä löydät kattavan palvelutarjontamme. Tarpeet ovat yksilöllisiä, joten parhaaseen tulokseen pääsemme yhdessä suunnittelemalla. Ota yhteyttä: tehdään yhdessä osallistumisestasi menestystarina! Från kontakt till möte, från möte till en heltäckande upplevelse. Välkommen till Helsingfors Mässcentrum, landets ledande mäss- och kongresscentrum! I din hand håller du en serviceguide från Finlands största mässarrangör. Denna guide innehåller allt du behöver för att fullt ut utnyttja mässmedian, utställningarna och evenemangen. Våra mångsidiga tjänster hjälper att på bästa sätt säkra att din närvaro i Helsingfors Mässcentrums moderna lokaler blir lyckad och resultatrik. Att framgångsrikt delta i en mässa eller ett evenemang förutsätter noggrann förhandsplanering och ett sömlöst samspel mellan många proffs. Via oss får du kompetent och yrkeskunnig service om allt från planering och byggande av montrar till kommunikationen efter evenemanget. Med hjälp av våra proffs och erfarna samarbetspartners får du kontroll över hela mäss- och evenemangsprocessen. På detta sätt säkrar du att rätt information förmedlas, att de rätta kontakterna möts och att mötena leder till resultat. I broschyren presenteras vårt omfattande serviceutbud. Behoven är individuella, därför uppnår vi det bästa resultatet genom att planera tillsammans. Ta kontakt: tillsammans gör vi ditt deltagande till en succé! From first contact to personal encounter, from personal encounter to total experience. We welcome you to the Helsinki Exhibition & Convention Centre, Finland s leading fair and congress centre! You are holding the service guide of Finland s biggest fair organiser. In this guide you ll find everything you need to get the best out of the fair media, exhibitions and events. Our wide range of services help you ensure that your presence in the modern facilities of the Helsinki Exhibition & Convention Centre is successful and productive. Successful participation in fairs and events calls for careful planning and seamless cooperation from professionals in many different fields. We can help you with expert services from professionals in designing and setting up stands all the way through to post-event communication. With the help of our professionals and experienced partners you ll be able to control the entire fair and event process. In this way you ll be able to ensure that correct information is communicated, that the right contacts are made and that the contacts lead to results. Our brochure introduces our extensive range of services. Each exhibitor has different needs: the best result is achieved by planning together. Get in touch with us: let s join forces to turn your participation into a success story! 2

3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Contents Messutuotteet Mässprodukter Fair Products FairNet - näytteilleasettajan verkkopalvelu...4 FairNet - mässervice på webben FairNet - Fair service on the Internet Face to Face -messuvalmennusseminaari...4 Mässträningsseminariet Face to Face Face to Face Training Seminar on Fair Marketing Osaston suunnittelu...5 Monterplanering Designing stands Designosastot... 6 Designservice Design service Molto-valmisosasto... 8 Molto färdigmonter Molto turn-key stands Pakettiosasto Paketmonter Package stand Valmisosasto Färdig monter Turn-key stands Osastomalleja Montermodeller Stand models Vakiorakenteet Standardelement Standard elements Profiilirakenteet Profilsystem Profile systems Profiilien mitoitukset...16 Profilmått Profile measures Kalusteet Möbler Furnishings Erikoiskalusteet ja korotettu lattia Specialmöbler och upphöjt golv Special furniture and raised flooring Valaistus ja sähköistys...22 Belysning och elektricitet Lighting and electrics Matot...24 Mattor Carpets Ripustaminen, kaksikerrosrakentaminen...25 Upphängning, tvåvåningsmonter Drop wires, additional advertising space and two-storey stands Näyttelygrafiikka Utställningsgrafik Graphics services Mainospaikat Reklamplatser Advertising space Osastorekisteröinti Monterregistrering Stand Registration AV- ja tietoliikennepalvelut AV- och telekommunikationstjänster AV and telekommunication services AV-palvelut / -laitteet...29 AV-service / -utrustning AV services Tietoliikennepalvelut...33 Telekommunikationstjänster Telecommunication services Muut palvelut Övriga tjänster Other services LVI-palvelut...34 VVS-service Water, drainage and compressed air Siivous...35 Städning Cleaning Viherkasvit Prydnadsväxter Potted plants Logistiikkapalvelut Logistikservices Logistics services Vakuutuspalvelut...39 Försäkringstjänster Insurance services Majoituspalvelut...39 Hotelltjänster Hotell services Kokous- ja kongressipalvelut...40 Mötes- och kongresstjänster Meeting and congress services Ravintolapalvelut Restaurangtjänster Restaurant services Turvallisuuspalvelut...42 Säkerhetstjänster Security services Tekniset tiedot Teknisk data Technical information Maksuehdot...43 Betalningsvillkor Terms of payment Vuokrausehdot...43 Hyresvillkor Rental terms Helsingin Messukeskus...44 Helsingfors Mässcentrum Helsinki Exhibition & Convention Centre Hallien tekniset tiedot...44 Hallarnas teknisk data Technical information of the halls Muistilista...46 Minneslista Things to remember Liikenneyhteydet Helsingin Messukeskukseen Trafikförbindelser till Helsingfors Mässcentrum Traffic connections to the Helsinki Exhibition & Convention Centre 3

4 FairNet - avain vaivattomaan messuvalmisteluun FairNet - näytteilleasettajan verkkopalvelu Mässervice på webben Fair service on the Internet Tee tilauksesi netissä! Beställ via Internet! Order via Internet! FairNet on avain vaivattomaan messusuunnitteluun ja -valmisteluun. FairNetin kautta voit tilata kaikki tämän esitteen tuotteet ja palvelut sekä saat tietoa tulevasta tapahtumasta. Tapahtuman FairNetissä on kaikki se tieto, jota tarvitset onnistuneeseen messuosallistumiseen. Tilausten tekeminen edellyttää messuja yrityskohtaisia tunnuksia, jotka toimitetaan nimeämällenne yhteyshenkilölle sähköpostitse. Lisätietoja Suomen Messut, puh , FairNet är nyckeln till enkel planering och förberedelse av mässan. Genom FairNet kan du beställa samtliga produkter och tjänster i den här broschyren och få information om kommande evenemang. FairNet innehåller all information som behövs för en lyckad mässa. För att kunna beställa måste du ange ett lösenord för respektive mässa och företag. Lösenordet skickas per e-post till en av er utnämnd kontaktperson. För mer information, Finlands Mässa, tel , FairNet is the key to easy fair planning and preparation. Through FairNet you can order all the products and services in this brochure, and receive information on the forthcoming event. The event s FairNet contains all the information you will need for successful fair participation. Ordering requires username and password, which will be sent by to the contact person you have chosen. For additional information, please contact The Finnish Fair Corporation, tel , Face to Face -messuvalmennusseminaari Mässträningsseminariet Face to Face Face to Face Training Seminar on Fair Marketing Face to Face -messumarkkinoinnin valmennusseminaari on suunnattu Sinulle, joka vastaat tai päätät yrityksesi messuosallistumisesta. Päivän aikana perehdymme innostavien valmentajiemme johdolla messumarkkinoinnin vaiheisiin huolellisesta suunnittelusta aktiiviseen toteutukseen ja tulosten arviointiin. Messuvalmennus järjestetään Helsingin Messukeskuksessa kahdesti vuodessa. Tervetuloa saamaan ideoita, ajatuksia ja inspiraatiota oman messumarkkinoinnin kehittämiseen! Träningsseminariet Face to Face, som handlar om mässmarknadsföring, är riktat till Dig som ansvarar för eller bestämmer om ditt företags mässdeltagande. Under dagen sätter vi oss in i de olika skedena av mässmarknadsföring, från noggrann planering till aktivt genom förande och bedömning av resultaten, under ledning av våra inspirerande coacher. Mässträningen arrangeras i Helsingfors Mässcentrum två gånger om året. Välkommen att få idéer, tankar och inspiration kring hur Din mässmarknadsföring kan utvecklas. Träningen och det material som delas ut är på finska. The Face to Face training seminar on fair marketing is designed for you, if you are in charge of deciding whether your company will exhibit at fairs. During the day, our inspiring trainers will introduce you to the various phases of fair marketing, ranging from careful planning to active implementation and the evaluation of results. Fair training is provided at the Helsinki Exhibition & Convention Centre twice a year. Join us for new ideas, thoughts and inspiration for developing your fair marketing! The language of the training and related materials is Finnish. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Ytterligare information och anmälning: Further information and registration at: 4

5 Osaston suunnittelu Planera din monter Design your stand Messuille valmistautuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Valmistautumisessa osaston suunnittelulla on tärkeä osa, onhan messuosasto yrityksenne käyntikortti. Messuille osallistumisen tavoitteet ja toiminta osastolla määräävät osaston koon ja varustuksen. Myös budjetilla on merkitystä; sen vuoksi Suomen Messut tarjoaakin erilaisia ratkaisuja. Förberedelser inför ett mässdeltagande skall påbörjas i god tid. En viktig del är själva montern. Den är ju ert visitkort på mässan. Monterns storlek och utrustning beror helt på deltagandets målsättning samt på verksamheten i montern. Även budjeten har sin betydelse. Därför erbjuder vi våra utställare olika alternativ. Planning your participiation in a fair takes time. For a few days your stand is the face to the outside world. Your goals and the activity on the stand put certain demands on the size and the furnishing. Also the budjet has its influence. Therefore we offer you a wide range of alternatives. Tarjoamme monia vaihtoehtoja messuosaston rakentamiseen. Valittavananne on seuraavat vaihtoehdot: pakettiosasto, joka voidaan tilata Suomen Messujen järjestämiin tapahtumiin. Osasto tilataan jo messuille ilmoittautumisen yhteydessä (s. 10) valmisosasto, joko vakio- tai profiilirakenteisena (s ) yksittäiset tuotteet, joista rakentuu täydellinen osasto tai jotka toimivat osastoa täydentävinä osina (s ) Design osasto, suunnittelijamme kanssa yhdessä suunniteltu yksilöllinen, yrityksen ilmeen mukainen osasto (s. 6 7) asiakkaan oman osastosuunnitelman pohjalta rakennettu osasto Det finns många lösningar att välja på. Välj det mest passande av följande alternativ: en paketmonter som kan bokas till evenemang arrangerade av Finlands Mässa. Montern bokas samtidigt då ni anmäler er till mässan (sid. 10) en färdigmonter i profil- eller standardkonstruktion (sid ) enskilda produkter, varav man kan bygga en fullständig monter eller komplettera montern (sid ) Design monter en skräddarsydd monter planerad tillsammans med en av våra planerare (sid. 6 7) en monter som baserar sig helt på kundens ritningar We offer you different alternatives. Please choose a suitable option: package stand which can be ordered to fairs organised by The Finnish Fair Corporation. Stands can be ordered when you register for a fair (p. 10) turn-key stand in profile or standard construction (pp ) single products of which you can build a whole stand or complete your stand (pp ) Design stand, a tailor-made stand designed by one of our designers (pp. 6 7) a stand based on your own drawings Tekniset neuvojamme auttavat näytteilleasettajia kaikissa osaston suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä asioissa. Ottakaa yhteyttä ja pyytäkää tarjous! De tekniska koordinatorerna hjälper utstäl larna i alla ärenden som angår mässbyggande. Tag kontakt och be om offert! Our Technical Coordinators assist exhibitors in all matters related to stand building. Please do not hesitate to call and ask for an offer! 5

6 Designosastot Designservice Design service Jalostamme messuideanne toimivaksi osastoksi Onnistunut messuosasto suunnitellaan aina messuosallistumiselle asetettujen tavoitteiden pohjalta. Yrityksen ilmeen mukainen osasto tukee parhaiten tavoitteiden saavuttamista. Toteutamme osastosi ammattitaidolla ja hoidamme käytännön asiat puolestasi. Suomen Messujen suunnittelijoilla on ainutlaatuinen näköalapaikka eri alojen kotimaiseen ja kansainväliseen kehitykseen. Heiltä saat myös viimeisimmät ideat uusista ratkaisuista, joiden kautta ajatuksesi muuttuu konkreettiseksi. Ota yhteyttä, niin luomme yhdessä puitteet, joiden avulla saavutat tavoitteesi. En lyckad mässmonter planeras alltid enligt de mål som ställts för mässdeltagandet. En monter i enlighet med företagets utseende stöder bäst uppnåendet av målen. Vi förverkligar din monter med yrkeskunskap och sköter de praktiska arrangemangen för dig. Planerarna på Finlands Mässa har en unik inblick i olika branschers inhemska och internationella utveckling. De ger dig också de senaste idéerna om nya lösningar, som konkretiserar dina tankar. Ta kontakt, så skapar vi tillsammans ramarna som hjälper dig att uppnå dina målsättningar. The design of a successful fair stand always starts from the goals set for participation at the fair. A stand that reflects your corporate image supports the achievement of your goals best. We ll apply our professional skill in designing and building your stand and take care of all the practical matters for you. The designers at The Finnish Fair Corporation are in a unique position to follow Finnish and international trends in various fields. They will also be able to offer you the latest ideas for new solutions that will give your ideas concrete shape. Get in touch with us, and we ll join forces to create a framework for achieving your goals. Molto-rakenteesta saat lisätietoja Suomen Messujen suunnittelijoilta. Planerarna på Finlands Mässa ger dig gärna ytterligare information om Moltobyggsystemet. The designers of The Finnish Fair Corporation will be able to provide more information on the Molto structure. 6

7 Designosastot Designservice Design service Käytössämme on useita rakennejärjestelmiä: selkeä vakiorakenne, perinteinen alumiiniprofiili ja uusi tyylikäs Molto-rakenne. Rakennuspalvelusta saat myös täyden palvelun puutyöosaamisen, kalusteet ja tekniikan. Visualisoinnissa hyödynnetään viimeisintä tekniikkaa, jolloin sinulla on aina havainnolliset kuvat osastosuunnitelmista. Suunnittelija hoitaa kaikki yhteydet ja tilaukset yhteistyökumppaneilta, jolloin sinä voit keskittyä kohtaamiseen asiakkaan kanssa miettimällä minkä viestin haluat juuri hänelle viedä. Vi har flera byggsystem till vårt förfogande: enkel standardkonstruktion, traditionell aluminiumprofil och det nya eleganta byggsystemet Molto. Byggtjänst erbjuder även komplett service inom snickeri, möbler och övrig teknik. I visualiseringen utnyttjar vi den senaste tekniken, vilket alltid ger dig åskådliga bilder av monterns ritningar. Planeraren sköter alla kontakter med och beställningar till våra samarbetspartners, vilket gör att du kan koncentrera dig på att möta kunden och fundera över vilket budskap du vill förmedla. A number of different construction systems are available: a straightforward standard structure, a conventional aluminium profile or an elegant new Molto structure. Our construction service can provide a full range of services: carpentry work, furnishings and other techniques. Our visualization techniques make use of the latest technology, which means you ll always have illustrations of stand designs. The designer will take care of all contacts and orders from partners, while you can concentrate on establishing contact with your clients and deciding on the message you wish to communicate to them. 7

8 Molto-valmisosasto Molto färdigmonter Molto turn-key stands Kun vaadit valmisosastolta enemmän, niin ratkaisu on tässä: Molto-valmisosasto on tehty tukevasta 90 mm erikoisprofiilista. Osaston valaistus on toteutettu Ercon laadukkailla valaisimilla, jotka on integroitu Molto-profiiliin. Molto-valmisosastot sopivat kulma- ja päätypaikoille. Voit valita lattiamateriaaliksi rullamaton tai alumiinireunalistoitetun laminaatin m² osastoihin kuuluu lisäksi varastokoppi m² osastoihin varasto ja 4h neuvottelutila m² osastoihin varasto sekä 6h neuvottelutila Osastojen hinnat löytyvät viereiseltä sivulta. När du kräver mer av en paketavdelning, är lösningen här: Färdigmontern Molto är tillverkad i stadig specialprofil på 90 mm. Monterns belysning bygger på högklassiga Ercon-armaturer, som integrerats i Molto- profilen. Molto-färdigmontrar passar både hörn- och gavelplatser. Som golvmaterial kan du välja rullmatta eller laminat med kantlister i aluminium. Montrar på m² är utrustade med ett förrådsskåp Montrar på m² är utrustade med förråd och mötesrum för fyra personer Montrar på m² är utrustade med förråd och mötesrum för sex personer Priserna på montrana finns på vidstående sida. When you demand more of a turn-key stand, here is the solution: The Molto turn-key stand is manufactured from sturdy 90 mm special profile. Stand lighting is implemented with high-quality Erco light fixtures, integrated into the Molto profile. Molto turn-key stands are suited to corner and end positions. You can select either a carpet roll or laminate with aluminium edge strips as the floor material. The m² stands also include a storage cabinet The m² stands include storage and a conference room for four persons The m² stands include storage space and a conference room for six persons You can find the prices for the stands on the adjacent page. 8

9 Molto-valmisosasto Molto färdigmonter Molto turn-key stands Tilaa Molto-valmisosastosi koon ja koodin mukaan tai kysy lisää suunnittelijoiltamme: Kalustus tilataan erikseen. Suosittelemme erikoiskalusteitamme (ks. sivu 21). Beställä Molto-färdigmonter enligt storlek och kod eller fråga mer av våra planerare: Inventarier beställs separat. Vi rekom men derar våra specialmöbler på sidan 21. Order a Molto turn-key stand according to the size and code, or request more details from our designers at: finnexpo.fi Furnishings are ordered separately. We recommend our special furniture on page 21. Kuvia Molto-valmisosastosta / Bilder på Molto-färdigmontrarna / Photos of Molto turn-key stands: 5x5 = 25 m 2 5x7 = 35 m 2 6x6 = 36 m 2 6x10 = 60 m 2 Koodi Koko Hinta, Kod Storlek Pris, Code Size Price, Vakiovärisellä matolla, valitse sivulta 24. Med rullmatta, välja på sidan 24. With carpet roll, choose in page 24. mo55 5x ,00 mo56 5x ,00 mo57 5x ,00 mo58 5x ,00 mo66 6x ,00 mo67 6x ,00 mo68 6x ,00 mo69 6x ,00 mo610 6x ,00 mo77 7x ,00 mo78 7x ,00 mo79 7x ,00 Koodi Koko Hinta, Kod Storlek Pris, Code Size Price, Laminaattilattialla (koivu, merbau tai harmaa) Med laminat (björk, merbau eller grå) With laminate (birch, merbau or gray) mo55 5x ,00 mo56 5x ,00 mo57 5x ,00 mo58 5x ,00 mo66 6x ,00 mo67 6x ,00 mo68 6x ,00 mo69 6x ,00 mo610 6x ,00 mo77 7x ,00 mo78 7x ,00 mo79 7x ,00 Hintoihin lisätään alv. 23 % / Till priserna läggs moms 23 % / VAT 23 % will be added to the prices. Tilaukset / Beställningar via / Orders via 9

10 Pakettiosasto Paketmonter Package stand Suomen Messujen järjestämissä tapahtumissa pakettiosasto tilataan ilmoittautumisen yhteydessä ja siihen kuuluu paikanvuokra, profiilirakenteiset seinät ja otsalauta valkoisella levyllä, matto, perusvalaistus, pistorasia ja sähkön perusmaksu. Pakettiosastoa voi täydentää kalustein ja somistein (s ). Muissa kuin Suomen Messujen järjestämissä tapahtumissa tulee tarkistaa kulloiseltakin järjestäjältä, sisältääkö paikanvuokra mahdollisesti rakenteita. I de av Finlands Mässa arrangerade mässor bokas paketmontern då man anmäler sig till mässan. Montern inkluderar monterhyra, vita väggar och ramp i profilsystem, matta, spotlights, eluttag samt grundavgift för elektricitet. Paketmontern kan kompletteras med möbler och dekorationer (sid ). I de evenemang, som är arrangerade av utomstående arrangör, bör man kontrollera med arrangören, vilka konstruktioner möjligen hör till monterhyran. In exhibitions arranged by The Finnish Fair Corporation, package stands should be ordered in connection with registration. The stand includes space rental, aluminium profile walls, white fascia, carpet, basic lighting, socket and basic electricity charge. A package stand can be supplemented with furniture and decorations using products on pages In exhibitions arranged by another organiser than The Finnish Fair Corporation, exhibitors should check with the organiser if any constructions are included in the space rental. Valmisosasto Färdig monter Turn-key stands Valmisosasto on kokonaisuus, jossa toiminnallisuus, edullisuus ja ennen kaikkea helppous kulkevat käsi kädessä. Den färdiga montern är en funktionell och förmånlig helhet, den enklaste lösningen. A turn-key stand combines functionality with economy and above all convenience. Malli 1 / Model 1 Vakiorakenne / Standardelement / Standard elements Malli 2 / Model 2 Profiilirakenne / Profilsystem / Profile systems Lisätietoja vakiorakenteista sivulla 13. Mer information om standardelementer på sidan 13. More information on standard elements, see page 13. Lisätietoja profiilirakenteista sivuilla Mer information om profilsystem på sidorna More information on profile systems, see pp

11 Valmisosasto Färdig monter Turn-key stands Rakenteet / Konstruktioner / Constructions Seinäelementit Väggelement/ Partition elements Otsalauta Ramp/Fascia Palamatto Matta i bitar/carpet tiles vakio- tai profiilirakenteesta standardelement eller profilsystem/ standard elements or profile systems kulmaosastoissa otsalauta on kummallakin käytäväsivulla till hörnmontern hör ramp mot båda gångarna / corner stands have fascias facing both gangways värit: tumma harmaa, sininen, punainen ja vihreä färger: mörk grå, blå, röd och grön colours: dark grey, blue, red and green Sähköistys / Elektricitet / Electrics 420 Valkoinen halogeenivalaisin 1 kpl jokaista otsalautametriä kohti. Kulmaosastoissa vain pidemmällä sivulla. Vit halogenarmatur 1 st per varje meter av ramp. I hörnmonter bara på längre ramp. / White halogen light 1 pc for each meter of fascia. On corner stands only on longer fascia. 441 pistorasia 16A 230V 1 kpl kontaktdosa 16A 230V 1 st / socket 16A 230V 1 pc 451 sähkön perusmaksu sisältää kulutuksen 0...3,6 kw grundavgift inkluderar elförbrukning 0...3,6 kw / basic charge includes electricity consumption kw Valkoiset seinät ja otsalauta Vita väggar och ramp / White walls and fascia Malli 1 / Malli 2 / Model 1 Model 2 vakio/standard profiili/profile Koko Koodi Koodi Hinta, Storlek Kod Kod Pris, Size Code Code Price, 2x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ,00 479,00 564,00 670,00 755,00 840,00 925,00 552,00 644,00 765,00 857,00 950, , , ,00 724,00 859,00 958, , , , ,00 961, , , , , , , , , , , ,00 Värilliset seinät ja otsalauta Färgade väggar och ramp / Coloured walls and fascia Malli 1 / Malli 2 / Model 1 *) Model 2 **) vakio/standard profiili/profile Koko Koodi Koodi Hinta, Storlek Kod Kod Pris, Size Code Code Price, 2x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ,00 614,00 726,00 859,00 971, , ,00 716,00 834,00 981, , , , , ,00 943, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 *) Vakiovärit sivulla 13 / Standardfärg, sid. 13 / Standard colours for boards, p. 13 **) Levyjen värivaihtoehdot sivulla 14 / Skivornas färgalternati, sid. 14 / Basic colours for boards, p. 14 Hintoihin lisätään alv. 23 % / Till priserna läggs moms 23 % / VAT 23 % will be added to the prices. Tilaukset / Beställningar via / Orders via 11

12 Osastomalleja Montermodeller Stand models Rakenteet / Konstruktioner / Constructions Kalusta osastosi esimerkiksi näin: Möblera din monter t.ex. så här: Furnish your stand e.g. like this: 4 x 3 m 5 x 3 m 6 x 3 m Kysy lisää erilaisista osastoratkaisuista teknisiltä neuvojiltamme. Fråga mer om olika monteralternativ av våra tekniska koorinatorer. Ask our Technical Coordinators for more information about various stand solutions. 12

13 Vakiorakenteet Standardelement Standard elements Vakioseinäelementit ovat valkoiseksi maalattua kovalevyä. Niihin on helppo kiinnittää kevyitä esineitä tarroilla, ruuveilla tai nauloilla, jotka on poistettava näyttelyn jälkeen. Maalaamme vakioseinäelementit myös asiakkaan toiveiden mukaisesti eri veloituksesta vakiovärein tai erikoisvärein. Standardväggelementens material är vit träfiberskiva. Materialet gör det lätt att fästa lätta föremål med skruv, spik eller självhäftande material. Föremålen bör avlägsnas efter mässan. Vi målar väggelementen enligt ert önskemål, med standardfärg eller specialfärg, debiteras extra. Standard wall elements are made of white hardboard. Light items can be attached using adhesives, screws or nails, which must be removed afterwards. We also paint standard wall elements according to customers wishes for an extra charge with standard colour or special colour Profiilirakenne ja vakiorakenne ovat erillisiä rakenteita, joita ei voi yhdistää. Profilsystem och standardelementkonstruktioner är separata konstruktioner, som inte kan sammanfogas. Profile system and standard wall elements are separate structures, which can not be combined **) Vakiovärit / Standardfärg / Standard colours: Musta/Svart/Black Keltainen/Gul/Yellow Symphony M302 Punainen/Röd/Red Symphony M320 Sininen/Blå/Blue Symphony K360 Vihreä/Grön/Green Symphony M381 Harmaa/Grå/Grey Symphony K500 **) Verhovärit / Draperifärger / Curtain colours: 232 Koodi Nimike Koko Hinta, Kod Benämning Storlek Pris, Code Item Size Price, 220 Seinäelementti / Väggelement / Wall element paksuus/tjocklek/thickness 3 cm 100 x 250 cm 39, Seinäelementti / Väggelement / Wall element paksuus/tjocklek/thickness 3 cm 50 x 250 cm 34, Ovielementti, lukolla *) / Dörrelement, med lås *) / Door element, with lock *) 100 x 250 cm 73, Taiteovielementti, lukolla *) / Vikdörrelement, med lås *) / Folding door element, with lock *) 100 x 250 cm 79, Verhoelementti **)/ Draperielement **) / Curtain element, **) 100 x 250 cm 47, Otsalauta / Ramp / Fascia paksuus/tjocklek/thickness 3 cm h 30 cm 18,00/m 250 Tukipylväs, pysty / Stolpe / Pole h 250 cm 9, Harsokatto, vaalea / Tak av gastyg, ljus / Gauze ceiling, light 19,00/m Harsokatto, musta / Tak av gastyg, svart / Gauze ceiling, black 19,00/m Maalaus vakiovärillä, elementtipinta **) / Målning med standardfärg, elementyta **) / Painting with standard colour, element surface **) 38, Maalaus erikoisvärillä, elementtipinta ***) / Målning med specialfärg, elementyta ***) / Painting with special colour, element surface ***) 48, Maalaus vakiovärillä, otsalauta (molemmin puolin) **) / Målning med standardfärg, ramp (båda sidor) **) / Painting with standard colour, fascia (both sides) **) 14,00/m 265 Maalaus erikoisvärillä, otsalauta (molemmin puolin) ***) / Målning med specialfärg, ramp (båda sidor) ***) / Painting with special colour, fascia (both sides) ***) 23,00/m *) Vain valkoisena / Endast i vitt / Only white **) Valitse väri / Välj färg / Choose colour ***) Määritä väri (Tikkurila Symphony -värikartta) / Specifiera färgen (Tikkurila Symphony -färgkarta) / Specify the colour (Tikkurila Symphony colour card) Hintoihin lisätään alv. 23 % / Till priserna läggs moms 23 % / VAT 23 % will be added to the prices. Tilaukset / Beställningar via / Orders via 13

14 Profiilirakenteet Profilsystem Profile systems Profiilirakenteissamme on useita leveys-, korkeus- ja muotovaihtoehtoja. Perusmateriaalina on alumiiniprofiilirunko ja valkoinen levy. Valittavana on kuusi lisäväriä värikartasta. Eri tilauksesta on saatavana myös akryylilevyt ja väripinnoitteet. Profiilirakenteiden ja -kalusteiden tarkat mitat sivulla 14. Erikoissävyt, esimerkiksi oman yrityksenne värit, tarjouksen mukaan. Our profile systems come in several widths, heights and shapes. The basic material is an aluminium-profile frame and white board. Options include six basic colours from colour palette. Acrylic boards and board with colour coating can also be ordered separately. We offer special shades such as your company s own colours, by agreement. The exact measures of the profile system on page Profiilirakenteisiin voidaan kiinnittää somisteita heikkoliimaisella tarralla (poistettava näyttelyn jälkeen) tai somistuskoukuilla. Profiilirakenne ja vakiorakenne ovat erillisiä rakenteita, joita ei voi yhdistää. Items can be attached to profile structures using adhesives, which must be removed afterwards, or hooks. Profile system and standard wall elements are separate structures, which can not be combined. Vårt profilsystem erbjuder flera bredd-, höjd- och formalternativ. Grundmaterialet är ram av aluminiumprofil med vit skiva. Vi erbjuder sex färgalternativ enl. färgkarta. Akrylskivor och färgytor kan specialbeställas. Specialtoner, t.ex. färger som kännetecknar ert företag, erbjuder vi enligt offert. Profilkonstruktionernas och -möblernas exakta basmått på sid 14. Levyjen värivaihtoehdot / Skivornas färg alternativ / Basic colours for boards PMS 186C PMS 293C Profilsystemen kan dekoreras med dekaler (bör avlägsnas efter mässan) eller krokar. Profilsystem och standardelementkonstruktioner är separata konstruktioner, som inte kan kombineras. PMS 5517C PMS 123C PMS 341C Koodi Nimike Koko Hinta, Kod Benämning Storlek Pris, Code Item Size Price, 110 Seinäelementti, yksiosainen / Väggelement i en del / Partition element in one part 100 x 250 cm 39, Seinäelementti, yksiosainen / Väggelement i en del / Partition element in one part 50 x 250 cm 34, Seinäelementti, kaksiosainen / Väggelement i två delar / Partition element in two parts 100 x 250 cm 50, Seinäelementti, kaksiosainen / Väggelement i två delar / Partition element in two parts 50 x 250 cm 45, Seinäelementti, kolmiosainen / Väggelement i tre delar / Partition element in three parts 100 x 250 cm 55, Seinäelementti, kolmiosainen / Väggelement i tre delar / Partition element in three parts 50 x 250 cm 48, Seinäelementti, ikkunallinen, savu / Väggelement, med fönster, rökfärgad / Partition element, with window, smoked 100 x 250 cm 90, Seinäelementti, ikkunallinen, kirkas / Väggelement, med fönster, klar / Partition element, with window, transparent 100 x 250 cm 82, Seinäelementti, ikkunallinen, savu / Väggelement, med fönster, rökfärgad / Partition element, with window, smoked 50 x 250 cm 76, Seinäelementti, ikkunallinen, kirkas / Väggelement, med fönster, klar / Partition element, with window, transparent 50 x 250 cm 70, Somistusverkkoelementti, h 150 cm / Nätelement, h 150 cm / Partition element, net, h 150 cm 100 x 250 cm 38,00 14 Hintoihin lisätään alv. 23 % / Till priserna läggs moms 23 % / VAT 23 % will be added to the prices. Tilaukset / Beställningar via / Orders via

15 Profiilirakenteet Profilsystem Profile systems Verhovärit / Draperifärger / Curtain colours Koodi Nimike Koko Hinta, Kod Benämning Storlek Pris, Code Item Size Price, 150 Värillinen seinälevy, lisähinta tuotteille 110, 120, 130, 140, 141, 160, 162, 163 *) / Väggskiva i färg, pristillägg för produkter 110, 120, 130, 140, 141, 160, 162, 163 *) / Coloured partition, supplement to products 110, 120, 130, 140, 141, 160, 162, 163 *) 21, Värillinen seinälevy, lisähinta tuotteille 115, 125, 135, 143, 144, 161, 165, 166 *) / Väggskiva i färg, pristillägg för produkter 115, 125, 135, 143, 144, 161, 165, 166*) / Coloured partition, supplement to products 115, 125, 135, 143, 144, 161, 165, 166 *) 18, Värillinen otsalauta, lisähinta tuotteille 180, 181, 182 *) / Ramp i färg, tillägg för produkter 180, 181, 182 *) / Coloured fascia, supplement to products 180, 181, 182 *) 11,00/m 160 Kaariseinäelementti / Väggelement, böjd / Curved partition element r 100 cm 89, Kaariseinäelementti / Väggelement, böjd / Curved partition element r 50 cm 77, Kaariseinäelementti, ikkunallinen, savu / Väggelement, böjd, med fönster, rökfärgad / Curved partition element, with window, smoked r 100 cm 135, Kaariseinäelementti, ikkunallinen, kirkas / Väggelement, böjd, med fönster, klar / Curved partition element, with window, transparent r 100 cm 114, Kaariseinäelementti, ikkunallinen, savu / Väggelement, böjd, med fönster, rökfärgad / Curved partition element, with window, smoked r 50 cm 114, Kaariseinäelementti, ikkunallinen, kirkas / Väggelement, böjd, med fönster, klar / Curved partition element, with window, transparent r 50 cm 96, Ovielementti, valkoinen, lukolla***) / Dörrelement, vit, med lås***) / Door element, white, with lock ***) 100 x 250 cm 73, Ovielementti, lasilla, lukolla ***) / Dörrelement, glas, med lås ***) / Door element, glass, with lock***) 100 x 250 cm 107, Taiteovielementti, lukolla***) / Vikdörrelement, med lås***) / Folding door element, with lock***) 100 x 250 cm 79, Taiteovielementti, ikkunallinen***) / Vikdörrelement med fönster***) / Folding door element, with windows***) 100 x 250 cm 79, Verhoelementti**)***) / Draperielement **)***) / Curtain element **)***) 100 x 250 cm 47, Otsalauta***) / Ramp***)/ Fascia***) h 30 cm 18,00/m 181 Kaariotsalauta***) / Ramp, böjd***) / Curved fascia***) h 30, r 100 cm 33, Kaariotsalauta***) / Ramp, böjd***) / Curved fascia***) h 30, r 50 cm 28, Tukipylväs, pysty***) / Stolpe***) / Pole***) h 250 cm 9, Tukiprofiili, vaaka***) / Stödbalk, horisontal***) / Support, horizontal***) 7,00/m 193 Harsokatto, vaalea / Tak av gastyg, ljus / Gauze ceiling, light 19,00/m Harsokatto, musta / Tak av gastyg, svart / Gauze ceiling, black 19,00/m 2 *) Levyjen värivaihtoehdot sivulla 14 / Skivornas färgalternativ sid 14 / Basic colours p. 14 **) Valitse väri / Välj färg / Choose colour ***) Vain Suomen Messujen rakenteisiin / Endast till Finlands Mässas konstruktioner / Only for stands constructed by The Finnish Fair Corporation. Hintoihin lisätään alv. 23 % / Till priserna läggs moms 23 % / VAT 23 % will be added to the prices. Tilaukset / Beställningar via / Orders via 15

16 Profiilien mitoitukset (s ) Profilmått (s ) Profile measures (pp ) Seinäelementit / Väggelement / Partition element Kaariseinäelementti/ Väggelement, böjd / Curved partition element Ovielementit / Dörrelement / Door element Tiskit, kaapit ja tasot / Diskar och skåp / Desks and cabinets 16

17 Kalusteet Möbler Furniture Valikoimissamme on runsaasti kalusteita. Kysykää lisää tekniseltä neuvojaltamme. Vuokraamme kalusteita ja muita näyttelyrakenteita noutopalveluna tilaisuuksiin myös Helsingin Messukeskuksen ulkopuolelle. Vi erbjuder ett rikligt urval möbler. Vår tekniska koordinator ger gärna tilläggsinformation. Vi hyr även ut möbler och annan utställningsservice för tillställningar utanför Helsingfors Mässcentrum. Our range includes plenty of furniture. Ask our Technical Coordinator for details. We also rent furniture and other exhibition structures for use in events outside the Helsinki Exhibition & Convention Centre Kuvat eivät ole mitta suhteessa toisiinsa. / Bilderna är inte i rätt proportion till varandra. / The pictures are not in right proportion to one another. Koodi Nimike Koko Hinta, Kod Benämning Storlek Pris, Code Item Size Price, Tuolit / Stolar / Chairs 335 Tuoli, harmaa / Stol, grå / Chair, grey 9, Tuoli, tumma / Stol, mörk / Chair, dark 14, Baarituoli / Barstol / Bar stool h 80 cm 39, Tuoli, sininen / Stol, blå / Chair, blue 14,00 Pöydät / Bord / Tables 330 Pöytä / Bord / Table 120 x 60 cm, h 70 cm 29, Pöytä / Bord / Table 180 x 70 cm, h 70 cm 36, Pöytä / Bord / Table Ø 60 cm, h 70 cm 29, Pöytä / Bord / Table Ø 80 cm, h 70 cm 29, Pöytä / Bord / Table Ø 100 cm, h 70 cm 29, Baaripöytä / Barbord / Bar table Ø 60 cm, h 110 cm 39,00 Esitetelineet / Broschyrställningar / Brochure stands 317 Esiteteline pyörillä / Broschyrställning med hjul / Brochure stand with wheels A4 38, Esiteteline seinälle *) / Broschyrställning väggmodell *) / Brochure stand, wall model *) A4 24, Esiteteline, musta / Broschyrställning, svart / Brochure stand, black A4 42, Esiteteline, musta / Broschyrställning, svart / Brochure stand, black A4 42, Lehtiteline / Tidningsställ / Paper stand tabloid 42,00 *) Liitä tilaukseen sijoituspiirros, josta ilmenee paikka ja korkeus / Bifoga en ritning där plats och höjd är definierade / Attach a drawing where place and height is defined. Hintoihin lisätään alv. 23 % / Till priserna läggs moms 23 % / VAT 23 % will be added to the prices. Tilaukset / Beställningar via / Orders via 17

18 Kalusteet Möbler Furniture Värivaihtoehdot / Färg alternativ / Basic colours PMS 186C PMS 293C PMS 5517 PMS 123C PMS 341C Kuvat eivät ole mittasuhteessa toisiinsa. / Bilderna är inte i rätt proportion till varandra. / The pictures are not in right proportion to one another. Koodi Nimike Koko Hinta, Kod Benämning Storlek Pris, Code Item Size Price, Kaapit, vitriinit ja vastauslaatikot / Skåp, vitriner och svarkortslåda / Cabinets, vitrins and reply card boxes 312 Tuote-esittelykaappi *) / Demonstrationsskåp *) / Product display cabinet *) 103 x 53 x h 70 cm 58, Tuote-esittelytaso, levyt kolmella sivulla / Demonstrationsbord med skiva på tre sidor / Product display table with front and two side boards 103 x 53 x h 70 cm 42, Esitekaappi, lukolla / Broschyrskåp, med lås / Display cabinet, incl. lock 95 x 35 x h 70 cm 42, Vastauslaatikko / Svarkortslåda / Reply card box 53 x 53 x h 100 cm 42, Vastauslaatikko / Svarkortslåda / Reply card box 33 x 33 x h 30 cm 24, Vitriinikaappi, lukolla / Vitrinskåp, med lås / Vitrine cabinet, with lock 103 x 53 x h 182 cm 158, Vitriinikaappi, lukolla ja valolla ***)****) / Vitrinskåp, med lås och belysning ***)****) / Vitrine cabinet, with lock, illuminated ***)****) 103 x 53 x h 182 cm 177, Lukko oveen / Lås till dörr / Lock to door 13, Video/dataprojektoriteline, profiilirakenteeseen ripustettava ***) / 43 x 43 cm Video/dataprojektorställning, för upphängning på profilelement ***) / max 5 kg Video/dataprojector shelf to profile element ***) 41, Kalusteväri, lisähinta tuotteelle 3201, 321, 322, 323 ja 327 / Möbel i färg, pristillägg för produkt 3201, 321, 322, 323 och 327 /Coloured furniture, supplement to product 3201, 321, 322, 323 and ,00 Huom. kalusteiden ovet ja kannet ovat aina valkoiset. / Obs. möblernas dörrar och bänkskiva är alltid vita. / NB. Doors and desk tops are always white. 364 Kalusteväri, lisähinta tuotteille 312, 314, 3205, 326 ja 328 / Möbel i färg, pristillägg för produkter 312, 314, 3205, 326 och 328 /Coloured furniture, supplement to products 312, 314, 3205, 326 and ,00 Huom. kalusteiden ovet ja kannet ovat aina valkoiset. / Obs. möblernas dörrar och bänkskiva är alltid vita. / NB. Doors and desk tops are always white. *) Lukko kaapin oveen, veloitetaan erikseen, koodi 329 /Lås till skåpdörr, debiteras extra, kod 329 / Lock to cabinet door is charged separately, code 329 **) Yhdistettäessä tuotteita toisiinsa on tilaukseen liitettävä asennuspiirros. / Ifall produkterna vill kombineras bör en monteringsanvisning bifogas. / If the products are to be combined, attach drawing. ***) Liitä tilaukseen sijoituspiirros, josta ilmenee paikka / Bifoga en ritning där plats är definierad / Attach a drawing where place is defined. ****) Muista tilata pistorasia 441. / Kom ihåg att beställa eluttag 441. / Remember to order a socket Hintoihin lisätään alv. 23 % / Till priserna läggs moms 23 % / VAT 23 % will be added to the prices. Tilaukset / Beställningar via / Orders via

19 Kalusteet Möbler Furniture A 3212B 3213C D 3222E 3223F Koodi Nimike Koko Hinta, Kod Benämning Storlek Pris, Code Item Size Price, Infotiskit, tasot ja vitriinit / Infodiskar och vitriner / Information desks and vitrins 321 Infotiski, ovellinen *)**) / Infodisk med dörrar *)**) / 103 x 53 x h 100 cm 79,00 Information desk with doors *)**) 322 Infotiski **) / Infodisk **) / Information desk **) 103 x 53 x h 100 cm 72, Lasivitriini, lukolla *)**) / Glasvitrin med lås *)**) / Glass display cabinet with lock*)**) 103 x 53 x h 100 cm 89, Kaarikulma välihyllyllä **) / Rundad hörnmodul med hylla **) / Curved corner piece with shelf **) r 50, h 100 cm 63, Lasivitriini, lukolla ja valolla *)**)****) / Glasvitrin, med belysning och lås *)**)****) / Glass display cabinet, illuminated and with lock *)**) ****) 103 x 53 x h 100 cm 116, Kaarikulma vitriinille 323, 327 **) / Rundad hörnmodul för vitrin 323, 327 **) / Curved corner piece for glass display cabinet 323, 327 **) r 50, h 100 cm 63, Lukko oveen / Lås till dörr / Lock to door 13,00 Yhdistelmätiskit / Diskkombinationer / Desk combinations 3211 Yhdistelmätiski A, ovellinen, kaarikulma oikealla / Infodisk A med dörrar, hörnmodul till höger /Information desk A with doors, corner piece on the right 153 x 53 x h 100 cm 136, Yhdistelmätiski B, ovellinen, kaarikulma vasemmalla / Infodisk B med dörrar, hörnmodul till vänster /Information B desk with doors, corner piece on the left 153 x 53 x h 100 cm 136, Yhdistelmätiski C, ovellinen, kaarikulma molemmissa päissä / Infodisk C med dörrar, hörnmodul på båda sidor /Information desk C with doors, corner piece on both sides 203 x 53 x h 100 cm 197, Yhdistelmätiski D, kaarikulma oikealla / Infodisk D, hörnmodul till höger / Information desk D, corner piece on the right 153 x 53 x h 100 cm 130, Yhdistelmätiski E, kaarikulma vasemmalla/ Infodisk E, hörnmodul till vänster /Information desk E, corner piece on the left 153 x 53 x h 100 cm 130, Yhdistelmätiski F, kaarikulma molemmissa päissä/ Infodisk F, hörnmodul på båda sidor /Information desk F, corner piece on both sides 203 x 53 x h 100 cm 190, Kaksi kaarikulmaa (326) / Två rundade hörnmoduler (326) / Two rounded corner pieces (326) r 100, h 100 cm 121,00 Hintoihin lisätään alv. 23 % / Till priserna läggs moms 23 % / VAT 23 % will be added to the prices. Tilaukset / Beställningar via / Orders via 19

20 Kalusteet Möbler Furniture Koodi Nimike Koko Hinta, Kod Benämning Storlek Pris, Code Item Size Price, Hyllyt / Hyllor / Shelves 354 Varastohylly, 5 tasoa / Lagerhylla, 5 hyllplan / Shelving system with 5 shelves 80 x 30 x 188 cm 42,00 Esitehyllyt profiilirakenteisiin / Broschyrhyllor till profilsystem / Brochure shelves for profile systems 3101 Esitehylly, suora *)**)/ Broschyrhylla, rak *)**)/ Brochure shelf, flat *)**) 100 x 30 cm 20, Esitehylly, vino 30 *)**)/ Broschyrhylla, sned 30 *)**)/ Brochure shelf, sloping 30 *)**) 100 x 30 cm 20, Esitehylly, vino 60 *)**)/ Broschyrhylla, sned 60 *)**)/ Brochure shelf, sloping 60 *)**) 100 x 30 cm 20,00 Esitehyllyt vakiorakenteisiin / Broschyrhyllor till standardelement / Brochure shelves for standard elements 3102 Esitehylly, suora *)**)/ Broschyrhylla, rak *)**)/ Brochure shelf, flat *)**) 100 x 30 cm 20, Esitehylly, vino 30 *)**)/ Broschyrhylla, sned 30 *)**)/ Brochure shelf, sloping 30 *)**) 100 x 30 cm 20, Esitehylly, vino 60 *)**)/ Broschyrhylla, sned 60 *)**)/ Brochure shelf, sloping 60 *)**) 100 x 30 cm 20,00 Naulakot ja vaaterekit / Klädhängare och -räck / Clothes racks 316 Pystynaulakko / Stående klädhängare / Standing clothes rack 26, Vaaterekki / Klädesräck / Clothes rack h 150 cm 29,00/m 341 Vaaterekki / Klädesräck / Clothes rack h 180 cm 29,00/m 342 Vaaterekki / Klädesräck / Clothes rack h 200 cm 29,00/m 351 Seinänaulakko / Klädhängare / Hanging clothes rack 14,00 Muut kalusteet / Andra möbler / Other furniture 343 Köysitolppa / Repstolpe / Rope pole 10, Köysitolppa, musta / Repstolpe, svart / Rope pole, black 10, Kettinki, muovia / Kätting, plastik / Chain, plastic 3,00/m 350 Seinäpeili / Väggspegel / Wall mirror 45 x 139 cm 21, Jääkaappi ***)/ Kylskåp ***)/ Refrigerator ***) 120 l 86,00 Muista tilata erikseen jatkuvavirtainen pistorasia, 442/ 55 x 60 x h 85 cm Kom ihåg att beställa separat eluttag för kontinuerlig belastning, 442 / Remember to order separately socket for steady-state current, Posteriseinä, kaksipuoleinen / Postervägg, tvåsidig / Poster wall element, two-sided 103 x 220 cm 47,00 (kankaan koko / dukens storlek / canvas size 97 x 200 cm) *) Liitä tilaukseen sijoituspiirros, josta ilmenee paikka ja korkeus / Bifoga en ritning där plats och höjd är definierade / Attach a drawing where place and height is defined. **) Hyllyjä vuokrataan vain Suomen Messujen rakentamille osastoille. / Hyllor hyrs endast till montrar byggda av Finlands Mässa. / The shelves can be ordered only as supplement to stands constructed by The Finnish Fair Corporation. ***) Liitä tilaukseen sijoituspiirros, josta ilmenee paikka / Bifoga en ritning där plats är definierad / Attach a drawing where place is defined. 20 Hintoihin lisätään alv. 23 % / Till priserna läggs moms 23 % / VAT 23 % will be added to the prices. Tilaukset / Beställningar via / Orders via

Koodi Nimike Koko Hinta, Kod Benämning Storlek Pris, Code Item Size Price,

Koodi Nimike Koko Hinta, Kod Benämning Storlek Pris, Code Item Size Price, Heart Failure 2006 Standardelement Vakiorakenteet Standard wall elements Vakioseinäelementit ovat valkoiseksi maalattua kovalevyä. Niihin on helppo kiinnittää esineitä tarroilla, ruuveilla tai nauloilla,

Lisätiedot

Messutuotteet ja palvelut VIHERKASVIT PLANTA PLANTS AV PALVELUT JA -LAITTEET AV-SERVICE AV SERVICES SÄHKÖISTYS ELEKTRICITET ELECTRICS

Messutuotteet ja palvelut VIHERKASVIT PLANTA PLANTS AV PALVELUT JA -LAITTEET AV-SERVICE AV SERVICES SÄHKÖISTYS ELEKTRICITET ELECTRICS SÄHKÖISTYS ELEKTRICITET ELECTRICS VIHERKASVIT PLANTA PLANTS AV PALVELUT JA -LAITTEET AV-SERVICE AV SERVICES MATOT MATTOR CARPETS MUUTA ANDRA OTHER VALAISTUS BELYSNING LIGHTING ERIKOIS- TUOTTEET & GRAFIIKKA

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp bottom cabinet with washbasin / allaskaappi pesualtaalla / underskåp med handfat

Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp bottom cabinet with washbasin / allaskaappi pesualtaalla / underskåp med handfat The use of the timeless classic colour white ensures this range will never go out of fashion. RASA abandons the use of square forms and moves towards the use of light plastic elements. Base cabinets complete

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

T U O T T E E T P R O D U C T S

T U O T T E E T P R O D U C T S TUOTTEET PRODUCTS TUOTTEIDEN VÄRIMALLIT / AVAILABLE PRODUCT COLOURS SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS MUSTA / BLACK VALKOINEN / WHITE HARMAA / GRAY LAMINAATIN VÄRIMALLIT / LAMINATE COLOURS VÄRITÖN / NATURAL TARINAMME

Lisätiedot

White high gloss painted body with walnut facades. One shelf. Doors with soft closing mechanisms. Metal chromeplated. handles. Optionally, metal legs.

White high gloss painted body with walnut facades. One shelf. Doors with soft closing mechanisms. Metal chromeplated. handles. Optionally, metal legs. CREDO. A new series of furniture for a modern bathroom. The furniture is made in a traditional white colour, with dark imitation walnut parts. Credo bottom cabinets are produced in two widths under high

Lisätiedot

Messupalvelut Hinnasto. Mässervice & Prislista Fair Services & Prices.

Messupalvelut Hinnasto. Mässervice & Prislista Fair Services & Prices. Messupalvelut Hinnasto 2011 & Mässervice & Prislista Fair Services & Prices www.finnexpo.fi Kontaktista kohtaamiseen, kohtaamisesta kokonaisvaltaiseen elämykseen. Tervetuloa Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto, yhteyshenkilö Tuire Berg, tuire.berg@lskl.fi, puh. 09-3296 0218

Lastensuojelun Keskusliitto, yhteyshenkilö Tuire Berg, tuire.berg@lskl.fi, puh. 09-3296 0218 LASTENSUOJELUPÄIVÄT 2014 OSASTOPAKETIT Kaikille näytteilleasettajille kuuluu osastopaketti: Osastopaketin sisältö: - taustaseinäke 100 x 201 cm, valkoinen - yrityksenne tai organisaationne logo teipattuna

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

R41 R43 R30 R25 R22 R26 R28

R41 R43 R30 R25 R22 R26 R28 NÄYTTELYRAKENNETILAUS - BESTÄLLNING AV UTSTÄLLNINGSKONSTRUKTIONER - ORDER FOR CONSTRUCTIONS Tapahtuma Tillställning Event name Viimeinen palautuspäivä Sista returneringsdag Please, return latest OMAKOTI

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Art. No. mirror / peili / spegel bottom cabinet with washbasin / allaskaappi pesualtaalla / underskåp med handfat tall unit / kaappi / hushållsskåp

Art. No. mirror / peili / spegel bottom cabinet with washbasin / allaskaappi pesualtaalla / underskåp med handfat tall unit / kaappi / hushållsskåp SCANDIC. Sets of this furniture with its light design will give more space even in a small bathroom. The furniture is assembled together with ceramic washbasins, which come in sizes of 40 and 50 cm, and

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus We do it your wayfinding We do it your Wayfinding Upplev Vista Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus MCFT - Modular Curved Frame Technology: Modern, nutida

Lisätiedot

Stacks skärmväggssystem. Stacks-seinäkejärjestelmä

Stacks skärmväggssystem. Stacks-seinäkejärjestelmä Stacks Stacks-seinäkejärjestelmä sisältää runsaasti eri leveys- ja korkeusvaihtoehtoja. Se antaa lukemattoman määrän erilaisia mahdollisuuksia sisustukselle: valoa, väriä, muotoja sekä vaihtelevia ja yksilöllisiä

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

IDO Showerama Suihkukaappi Duschkabin

IDO Showerama Suihkukaappi Duschkabin 4981908 4985022982 4985023982 4985025982 4985022891 4985023891 4985026891 5831472 5841540 5841545 5841549 5841521 5841531 5841526 ca 8 kg Valkoiseksi lakatut alumiiniprofiilit Pilari saatavana valkoisena,

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Innehållsförteckning. IDO Seven D. IDO Trend. IDO Classic 13:1

Sisällysluettelo Innehållsförteckning. IDO Seven D. IDO Trend. IDO Classic 13:1 IDO Sisällysluettelo Innehållsförteckning IDO Seven D Tuoteseloste/Produktinformation :3 IDO SEVEN D keraaminen tasoallas/ 800/1000/1200 mm Alakaapin runko/underskåp stomme Laatikonpäät/Lådfronter Kannakepari/Konsolpar

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4202 Magnum pendant Available in natural birch, black or white

Lisätiedot

Garden Furniture. Puutarhakalusteita

Garden Furniture. Puutarhakalusteita Garden Furniture Puutarhakalusteita Painekyllästetyt Impregnated PEFC/02-31-113 Pepe-puutarhakalusteet ovat lähes 40 vuoden ajan ilahduttaneet asiakkaita niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaakin, päämarkkina-alueina

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO 9/2014 BIRCH CRYSTALS - KOIVUKRISTALLIT

PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO 9/2014 BIRCH CRYSTALS - KOIVUKRISTALLIT PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO 9/2014 BIRCH CRYSTALS - KOIVUKRISTALLIT 1. Birch crystal -decoration - Koivukristalli-koristeet 2. Himmel-mobiles - -mobilet 3. Christmas tree star - Joulukuusen latvatähti

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Victo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White.

Victo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White. Victo 4250 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

IDO Trend Kylpyhuonekalusteet

IDO Trend Kylpyhuonekalusteet Tuoteseloste Puu Puu on elävä materiaali jonka rakenteessa ja värisävyssä saattaa olla vaihteluja Kylpyhuonekalusteesi voivat näin ollen poiketa jonkin verran niistä kalusteista jotka olet nähnyt esitteessämme

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO METAL WIRE - METALLILANKA

PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO METAL WIRE - METALLILANKA PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO 9.2015 METAL WIRE - METALLILANKA 1. Angel wings - Enkelinsiivet 2. Angels - Enkelit 3. Crystal hearts - Kristallisydämet 4. Snow Flakes - Lumihiutaleet www.valona.fi ANGEL

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Sivu ulos. NSH NORDIC A/S Virkefeltet 4 DK-8740 Brædstrup Tlf. +45 7575 4270 Fax +45 7575 4560 E-mail: post@nshnordic.

SISÄLLYSLUETTELO. Sivu ulos. NSH NORDIC A/S Virkefeltet 4 DK-8740 Brædstrup Tlf. +45 7575 4270 Fax +45 7575 4560 E-mail: post@nshnordic. SISÄLLYSLUETTELO Aitaelementit... Aitaelementti 000 x 2 000 mm... Elementtiaidan portti, 030 x 80 mm... Elementtiaidan tolppa, Ø = 34 mm... 2 Elementtiaidan tolpan jalka... 2 Aitaelementin kaksoiskiinnike,

Lisätiedot

Octo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White.

Octo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White. Octo 4240 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

MESSUPALVELUT 2016. vakiotuotteet

MESSUPALVELUT 2016. vakiotuotteet MESSUPALVELUT 016 vakiotuotteet SUUNNITTELEMME JA TOTEUTAMME Maiseri Oy on 199 perustettu messu- ja tapahtumarakentamiseen erikoistunut yritys Kurikasta Etelä-Pohjanmaalta. Toteutamme vuosittain satoja

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Sunny Nights Shell Air Rally 2008

Sunny Nights Shell Air Rally 2008 Call to 2nd International Air Rally! Sunny Nights Shell Air Rally 2008 Malmi Pudasjärvi FINLAND Welcome to Sunny Nights Rally in Finland Challenge your arts of flying. An unforgettable and exotic flying

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Sisällysluettelo Innehållsförteckning. IDO Seven D. IDO Trend. IDO Classic 13:1

Sisällysluettelo Innehållsförteckning. IDO Seven D. IDO Trend. IDO Classic 13:1 IDO Sisällysluettelo Innehållsförteckning IDO Seven D Tuoteseloste/Produktinformation :3 IDO SEVEN D keraaminen tasoallas/heltäckande keramiskt tvättställ 800/1000/1200 mm Alakaapin runko/underskåp stomme

Lisätiedot

VIHERKASVIEN VUOKRATILAUS BESTÄLLING AV PRYDNADSVÄXTER ORDER FOR PLANTS KONGRESSI Pienlaskutuslisä 10,00 alle 60,00 :n tilauksista.vi

VIHERKASVIEN VUOKRATILAUS BESTÄLLING AV PRYDNADSVÄXTER ORDER FOR PLANTS KONGRESSI Pienlaskutuslisä 10,00 alle 60,00 :n tilauksista.vi VUOKRAKALUSTETILAUS BESTÄLLNING AV HYRESMÖBLER ORDER FOR RENTAL FURNITURE Y-tunnus Pienlaskutuslisä 10,00 alle 60,00 :n tilauksista.viimeisen palautuspäivän jälkeen tehdyistä tilauksista peritään korotettu

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rastikuvissa näkyy selvästi että kilpailija koskee

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

. Kalusteet. Matot. Rakenteet. Valot ja sähköt.

. Kalusteet. Matot. Rakenteet. Valot ja sähköt. . Kalusteet. Matot. Rakenteet. Valot ja sähköt 1.12.2015 KALUSTEET Möbler - Furniture Vakioväri helmenharmaa/ Standardfärg grå/ Standard color grey Värivaihtoehdot/ Färgalternativ/ Basic colors valkoinen/

Lisätiedot

Porrasesite. staircase catalogue

Porrasesite. staircase catalogue Porrasesite staircase catalogue 1 Sisältö Content Nykyaikaiset portaat 3 Modern staircases Metalliportaat 5 Metal staircases Puiset portaat 6 Wooden staircases Ulko- ja sisäportaiden suojakaiteet 7 Outdoor

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex SmartStore TM ROBUST As unbreakable as it gets SmartStore orthex Laatikko kovaan käyttöön SmartStore TM Robust kestää niin iskuja kuin suuria lämpötilan vaihteluita. Laatikot pinoutuvat tukevasti päällekkäin

Lisätiedot

200 cm, textile cable, ceiling plug/connector + ceiling cup + 3 steel wires

200 cm, textile cable, ceiling plug/connector + ceiling cup + 3 steel wires Magnum 4202 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot