REIM Hämeenlinna Oy perustettiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REIM Hämeenlinna Oy perustettiin"

Transkriptio

1 REIM Real Estate Investment and Management Oy Ltd ERIKOISNUMERO # 51 Kevät 2016 Hämeenlinna Imatra Joensuu Jyväskylä Kouvola Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Porvoo Tampere sähköposti: Pääkonttorin postiosoite: PL Lappeenranta Suomi Finland Käyntiosoite: Väinö Valveen katu Lappeenranta Puhelin REIM Hämeenlinna Oy perustettiin aikana, jolloin isännöintiä hoidettiin lähinnä sivutoimises. Isännöin ala onkin ollut yrityksen koko historian aikana jatkuvassa muutos lassa. REIM Hämeenlinna Oy 50 vuo a: Jäsenpalvelijasta johtavaksi isännöinnin amma laiseksi Murroksen pyörteissä REIM Hämeenlinnan isännöinnistä on tullut ammattimaista ja asiakaskeskeistä yritystoimintaa, jonka liikkeitä ja palvelun tasoa muut toimialan kilpailijat joutuvat seuraamaan tarkas kaupungissa. Toiminta alkoi 50 vuo a si en Hämeenlinnan Kiinteistöyhdistys (nykyinen Kanta-Hämeen Kiinteistöyhdistys) pää kevätkokouksessaan vuonna 1966 isännöintitoimintaan keski yvän Hämeenlinnan Kiinteistöyhdistyksen Talokeskus Oy:n perustamisesta. Sen toiminta käynnistyi huhtikuun ensimmäisenä päivänä samana vuonna. REIM Hämeenlinnan henkilökunta oli hyvin eduste una juhlapäivän tapahtumassa. Yhteiskuvaan henkilöstö kokoontui Hämeen linnan Kruununleipomon loissa, jossa päivä huipentui iltajuhlan merkeissä. REIM Groupin asiantun japalveluita jo vuodesta 1966 Isännöin Talous Välitys

2 REIM Group on Facebookissa Pos osoite: PL 34, Lappeenranta Alkuvuosina kiinteistöyhdistyksen ja Talokeskuksen toiminta oli varsin läheistä, kertoo toimitusjohtaja Marko Hellevaara. Tuolloin Talokeskus hoi yhdistyksen jäsenpalveluja, joihin kuuluivat muun muassa pol oaineiden yhteisostot. Niissä oli mukana perä 63 taloyh ötä. Hellevaaran mukaan lämmityskustannuksia räknä in tarkkaan ja vertailuja teh in muun muassa kaukolämpöön, mikä oli vielä 1960-luvun loppupuolella melko uusi asia Hämeenlinnassa. Asuntojen vuokraustoiminta sekä kiinteistöjen ja asuntojen myyn olivat alkuvuosina isännöin ä tuo avampaa toimintaa. Vasta 1970-luvun puolella yhdistystoiminnasta siirryt- in varsinaiseen yritystoimintaan. Silloin pohdittiin markkinoin- a ja isännöin in lii yvän liiketoiminnan kehittämistä. Painopisteet muu uivat ja kiinteistövälityksestä tuli tappiollinen toimiala, joka myöhemmin hiipui kokonaan pois. Painopiste isännöin in Vuonna 1984 nimensä Kanta-Hämeen Talokeskus Oy:ksi muu aneen yrityksen toiminta keski yi en stä enemmän isännöinnin liiketoimintaan. Tuolloin asiakasyh öiden laskut makse in pankin skillä kerran viikossa ja taloyh öiden pöytäkirjat kirjoite in Remingtonilla. Tietokoneet tulivat Hellevaaran mukaan yrityksen työkaluiksi 1980-luvun lopulla, mu a isännöin- alan ensimmäiset kiinteistöhallinnon järjestelmät otettiin käyttöön vasta 1990-luvulla, eikä osakerekisteriä ylläpide y enää kovakan sissa kirjoissa. Kanta-Hämeen Talokeskus vahvis- merki äväs markkina-asemaansa Hämeenlinnassa vuonna 2003, jolloin se os Hämeenlinnan Seudun OP-kiinteistökeskuksen isännöintitoiminnot. Kauppa vauhdi kuitenkin keskustelun siitä, onko isännöinti liiketoimintaa, joka kuuluu kiinteistöyhdistyksen strategiaan ja sen tuo amiin palveluihin. REIM Groupin kumppaniksi Tähän liittyvät pohdinnat johtivat lopulta siihen, e ä Kanta-Hämeen Kiinteistöyhdistys möi isännöin liiketoimintansa vuonna 2008 REIM Groupille. Kaikki asiakassuhteet jatkuivat ennallaan, samoin työntekijät jatkoivat tehtävissään. Isännöin toiminta jatkui REIM Hämeenlinna Oy:n nimissä ja uuden omistajan väreissä. Marko Hellevaara on toiminut yrityksen palveluksessa reilut kymmenen vuo a, josta kahdeksan vuo a toimitusjohtajana. Tuona aikana toimialan kehitys on ollut huimaa, hän sanoo. Lainsäädäntö ja viranomaiset ovat tuoneet muutoksia isännöin- in, mu a olemme pystyneet kehittämään omaa toimintaamme kaikilla osa-alueilla todella isoin harppauksin. Ja tämä kehitys jatkuu. REIM Hämeenlinnan palveluksessa on tällä hetkellä 17 isännöin alan amma laista. REIM Hämeenlinna tuli juhlaikään REIM Hämeenlinna Oy vie 50-vuo sjuhliaan huh kuun ensimmäisenä päivänä. REIM Hämeenlinna on yrityshistoriansa kau a vanhin valtakunnallises toimivan ja yksityisessä omistuksessa olevan isännöin konsernin REIM Group Oy:n yhdestätoista tytäryh östä. Juhlapäivää vietettiin Hämeenlinnassa toimiston avoimilla ovilla, toritapahtumalla sekä juhlavastaanotolla Hämeen linnassa. Avointen ovien tapahtumassa isännöin toimiston arkiseen toimintaan kävi tutustumassa noin kuusikymmentä vierasta. Toritapahtuma veti väkeä enemmän. Tarjolla oli soppatykistä hernerokkaa, jota kävi nau massa reilut 500 hämeenlinnalaista. Jäljelle jääneen hernesopan REIM Hämeenlinna lahjoi veteraaneille. Hämeen linnan iltajuhlaan oli kutsu u asiakkaita, en set ja nykyiset työntekijät. Mukana oli myös REIM Groupin muiden tytäryh öiden toimitusjohtajia. Matkalla menestykseen Isännöin liiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä totesi juhlapuheenvuorossaan REIM Hämeenlinnalla olevan takanaan merki ävä taival työtä asiakasyh öiden ja niiden asukkaiden hyväksi. Hän toivo onnea ja menestystä sekä toivoi yritykselle avaraa katse a pitkälle tulevaisuuteen. Heikkilä uskoo, että isännöinti on matkalla suureen menestykseen, mistä hyötyvät eniten asiakkaat. REIM Hämeenlinna Oy:n henkilöstö tapasi juhlapäivänä hämeenlinnalaisia toritapahtumassa. Paikalla kävi reilut viisisataa vierasta nau massa hernesopasta soppatykin ympärillä. Tämä tapahtuu, kun siirrymme seinien ja hallinnon hoitamisesta koh asiakaskokemuksen johtamista. Isännöinnin merkityksen kasvaessa Isännöin lii o haluaa tukea jäseniä ja asiakkaita tässä muutoksessa. Kivikkoisen hintakilpailun sijaan haluamme kulkea polkua, jossa hyvä isännöin kanna aa. Heikkilä kantoi puheessaan huolta myös isännöitsijöiden työssä jaksamisesta. Hän koros hyvän ja innostavan työyhteisön merkitystä, missä osaamisen päivi äminen on en stä tärkeämpää. Käytänkin laisuu a hyväkseni ja kiitän kaikkia REIM-ryhmän työntekijöitä hyvästä isännöinnistä. Heikkilän mielestä isännöitsijät tekevät tärkeää työtä, jota asiakkaan on vaikea nähdä. Isännöin lii o onkin kehittänyt työkaluja, jotka herä ävät asiakkaat, osakkaat ja taloyh öiden hallitukset ymmärtämään isännöinnin arvon. Yksi selkeä ratkaisu tähän on ottaa mukaan isännöin in strateginen ulo uvuus. Kaikki isännöinnin asiakkaina olevat taloyh öt tarvitsevat selkeän yhteisen tavoi een vision. Heikkilä koros myös Isännöin liiton merkitystä toimialan edunvalvojana. Yhtenä tärkeänä esimerkkinä hän mainitsi nykyiseen asunto-osakeyhtiölakiin saadun muutoksen, jonka ansiosta nyt on mahdollista merkitä kaupparekisteriin isännöitsijäksi yritys yksi äisen henkilön sijaan. Tämä antaa oikean kuvan siitä, että isännöinti ei ole työsuoritus vaan palvelu. Kaupunki luo mahdollisuuksia Hämeenlinnan kaupungin tervehdyksen juhlivalle REIM Hämeenlinnalle toi kaupunginjohtaja Timo Kenakkala, jolla oli kerro avanaan hyviä uu sia kaupungin talouskehityksestä ja kasvuodotuksista. Kenakkalan mukaan Hämeenlinnan keskeinen sijainti pääkaupunkiseudun ja Tampereen - Suomen kasvukäytävän - keskellä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden voimakkaalle väestönkasvulle ja asuntorakentamiselle. Hämeenlinna haluaa olla vahva asumisen kaupunki, Kenakkala linjasi. Vireillä on useita asuinaluehankkeita muun muassa Engelinranta ja Asemanranta sekä täydennys-

3 Pos osoite: PL 34, Lappeenranta Hämeenlinnan tervehdyksen juhlaa toi kaupunginjohtaja Timo Kenakkala, jonka mukaan uudet asuntorakentamisen kohteet tarjoavat uusia mahdollisuuksia myös juhlivalle REIM Hämeenlinnalle. Isännöin liiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä onnitteli REIM Hämeenlinnaa ja toivoi koko REIM-ryhmän jatkavan avarakatseista ja esimerkillistä isännöin toimintaa myös tulevaisuudessa. REIM Groupin konsernihallituksen puheenjohtaja Timo Multanen kertasi puheessa isännöinnin historiaa ja sen merkitystä suomalaisen kiinteistöomaisuuden vaalijana. Hämeen linnan Kruununleipomon loihin oli saapunut yli sata juhlavierasta. Iltajuhlan alkumaljan yhteydessä kiinteistöalan kuulumisia vaihtoivat Kiinteistölii o Kanta-Hämeen kunniapuheenjohtaja Jarmo Eskelinen (vasemmalla), REIM Hämeenlinna Oy:n hallituksen jäsen Seppo Vekka, kaupunginjohtaja Timo Kenakkala, Majaniemen Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Ree a-maria Tolonen-Salo ja Kiinteistölii o Kanta-Hämeen toiminnanjohtaja Mikko Rousi. Juhlaillan viihdy äjänä toimi muusikko Vihtori Maijanen. rakentamisen kohteet ydinkeskustassa. Suuret rakennushankkeet tarjoavat uusia mahdollisuuksia ja asiakkaita myös kaupungissa pitkään toimineelle REIM Hämeenlinnalle. Kenakkala muistutti isännöintiyh ötä mahdollisuudesta ak voida myös omia asiakkaitaan mukaan kaupungin teemavuoteen. Sibeliuksen juhlavuoden jälkeen tänä vuonna teemana on luonto ja Toimitusjohtaja Tero Heikkilä ja REIM Groupin toimitusjohtaja Saija Toivonen ovat läheisiä yhteistyökumppaneita. Heikkilä johtaa Isännöin lii oa ja Toivonen on liiton hallituksen jäsen. vesi, minkä puitteissa haastamme asukkaita mukaan suojelemaan luontoa ja hoitamaan ympäristöä muun muassa erilaisilla tempauksilla. Paikallisuus tärkeänä arvona REIM Group Oy:n hallituksen päätoiminen puheenjohtaja Timo Miehet puhuvat, mu a kaiken takana on nainen. REIM Groupin toimiva johto: opera ivisen johtoryhmän puheenjohtaja Marko Hellevaara (vasemmalla), konsernin toimitusjohtaja Saija Toivonen ja hallituksen puheenjohtaja Timo Multanen. Multanen korosti puheessaan paikallisen isännöin toiminnan merkitystä. Se on yhdellätoista paikkakunnalla toimivalle ja tulevaisuuteen vahvasti suuntautuvalle konsernille tärkeä arvo. Tytäryhtiöt saavat toimintaansa monia konsernitason hyötyjä, mu a ne toimivat paikallises omilla vahvuuksillaan. Paikallisten yritysten ja konsernin vuorovaikutuksesta Multanen toi esille konsernin operatiivisen johtoryhmän, jonka puheenjohtajana toimii REIM Hämeenlinnan toimitusjohtaja Marko Hellevaara. Opera ivinen johtoryhmä ohjaa meidän toimintaamme ja sitä, miten konsernitoiminta hyödynnetään paikallises niin, e ä meillä paremmat resurssit palvella asiakkaidemme tarpeita paikallisella tasolla. Se on avain hyvään isännöin in.

4 Pos osoite: PL 34, Lappeenranta Ree a-maria Tolonen-Salon valintaa juhlavuoden puheenjohtajaksi REIM Hämeenlinna perusteli näin: Valinnassa on koroste u kiinteistön strategista johtamista, määrä etoista ote a hallitustyöhön sekä toimivaa ja hedelmällistä yhteistyötä niin isännöinnin, hallituksen jäsenten, osakkaiden kuin asukkaiden ja muiden lojen käy äjien kanssa." REIM Hämeenlinnan puolelta onni elijoina olivat talouspäällikkö Seija Sorsa ja toimitusjohtaja Marko Hellevaara. Elinkaarivisio ohjaa juhlavuoden hallituksen puheenjohtajan toimintaa Isännöitsijätoimisto REIM Hämeenlinna valitsi 50-vuotispäivänään asiakasyhtiöistään juhlavuoden hallituksen puheenjohtajan. Valintaperinne on jatkunut jo yli 20 vuo a. Juhlavuoden puheenjohtaja on Kiinteistö-Oy Hämeentorin hallituksen puheenjohtaja Ree a-maria Tolonen-Salo, joka on johtanut taloyh- önsä hallitusta vii sen vuo a ja oli sitä ennen pitkään hallituksen jäsen. Kiinteistöalan osaamista hänellä on myös oman yritystoimintansa kau a. Tolonen-Salo on kiinteistökehitys- ja sijoitusyh ö Majaniemen Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja. Hän toimii myös Kiinteistölii o Kanta-Hämeen hallituksen puheenjohtajana. Kiinteistö-Oy Hämeentorin johtamisessa toimialan osaamista ja kokemusta tarvitaan, sillä kohde ei ole ihan tavanomainen kerrostaloyh ö. Torin laidalla sijaitsevassa arvokiinteistössä on yli 50 huoneistoa ja moninainen käy äjäkunta. Talossa on asuntojen lisäksi liike- ja myymälä loja, toimistoja ja huoneistojen omistajina sijoittajia sekä henkilöomistajia. Ree a-maria Tolonen-Salo sai REIM Hämeenlinnan juhlavuoden puheenjohtajan elin, puheenjohtajan nuijan ja kukkaset Hämeen linnassa pidetyssä 50-vuo sjuhlassa. Elinkaarivisio strategiana Kiinteistö-Oy Hämeentorin elämää ja toimintaa ohjaa 2000-luvun alussa ensimmäisen kerran laadi u elinkaarivisio. Tolonen-Salon mukaan se oli iso työ, jossa on käyty läpi taloyh ön vahvuudet ja heikkoudet. Teimme siinä yhteydessä kiinteistössä mi avan kuntotarkastuksen, ja siitä lähtien kiinteistömme on ollut enemmän kuin pelkkä talo. Olemme hilja ain päivi äneet elinkaarivision. Määrittelimme uudelleen kiinteistönpidon tilanteen ja tavoi eet kymmenelle seuraavalle vuodelle. Noin seitsemän vuoden välein asukaskyselyn avulla päivitettävä elinkaarivisio ohjaa strategista johtamista ja suunni elua. Se on ollut Tolonen-Salon mukaan palkitsevaa ja on tehnyt hallitustyöskentelystä mielekästä. Viimeisen 20 vuoden aikana vuonna 1952 valmistuneeseen kiinteistöön on tehty mi avia remont-

5 teja muun muassa julkisivu ja putkistot on remontoitu. Nyt kiinteistön hoidossa on ede y pienin askelin, pari teemaa kerrallaan, koska isoja paloja ei ole. Haluamme kehi yä ajan ja toimialan vaa musten mukana, Tolonen-Salo sanoo. Osaava hallitus ja isännöitsijä Tolonen-Salon mukaan puheenjohtajan työtä helpo aa hallitus, jossa on kiinteistönpidon kannalta erilaista asiantuntemusta. Myös suhteet kaupunkiin ja naapurikiinteistöihin toimivat hyvin. Opera ivisesta toiminnasta vastaavan isännöitsijätoimiston merkitys on erittäin tärkeä. Olemme REIM Hämeenlinnan isännöitsijän Marko Hellevaaran kanssa samalla Newsle erin erikoisnumeron on toimi anut Jyrki Nuo mäki. aaltopituudella ja luo amus toimii molempiin suun in. Hän on sitoutunut työhönsä, jolloin hallituksen on helppo suunnitella vuosittaista toimintaansa. Kun roolit ja vastuut ovat kaikkien tiedossa, olemme muutoskykyisiä. Se helpo aa meidän kaikkien elämää taloyh össä ja lisää luo amusta koko yh össä siihen, e ä kiinteistön arvon säily ämisestä pidetään hyvää huolta, Tolonen-Salo sanoo. Digitalisaa o tekee tuloaan Pos osoite: PL 34, Lappeenranta Puheenjohtajan tärkeät poin t Tolonen-Salon mielestä taloyh öiden on syytä elää ak ivises mukana muu uvassa maailmassa. Hämeentorin elinkaarivisiossa on kiinnitetty erityistä huomiota sisäiseen tiedottamiseen. Kiinteistönpidossa tärkeintä on yhteistyökykyinen ja toimiva organisaa o ja se, e ä etoa on tarjolla helpolla tavalla rii äväs. Tässä kohtaa digitalisaatiosta kanna aa o aa hyödyt talteen. Siihen suuntaan kuljemme pienin askelin. Olemme siirtymässä isännöintitoimiston palvelun kautta omien sähköisten sivujen käy öön. Olemme o amassa käy öön myös mobiilipalvelun ovien ja por en käy össä. Sähköisistä palveluista on tulossa osa arkista elämää taloyh össä. Mitkä ovat si en juhlavuoden puheenjohtajaksi valitun Tolonen-Salon keskeiset poin t ominaisuuksista, joista on hyötyä taloyh ön hallituksen johtamisessa? Pitää olla aidos kiinnostunut yh östä. Tarvitaan yhteistyökykyä, mu a myös jämäkkyy ä päätöksenteossa. Roolien pitää olla selvät. Ei mennä toisten ton lle. Luo amus. Se on yhteistyökykyä ja luo amusta kaikkiin toimijoihin. Hyvä isännöin. Meille sitä tekee REIM Hämeenlinna, joka on toiminnassaan johdonmukainen, sillä on hyvät työkalut sekä moderni tapa toimia ja se on avoin uusille asioille. REIM Hämeenlinna Oy vietti 50-vuotisjuhliaan tilanteessa, jossa se voi kursailematta kehua asemaansa johtavana isännöintitoimistona Hämeenlinnassa. Asiakasyhtiöitä on reilut 150. Olemme ja haluamme olla monien palvelujen osalta kilpailijoitamme edellä, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Marko Hellevaara. Hän lupaa, e ä REIM Isännöin tulee jatkossakin määri ämään isännöinnin tason Hämeenlinnassa. Laadussa erityises pärjäämme hyvin, hän sanoo. Laadukas isännöintitoiminta, monipuoliset sähköiset asiakaspalvelut ja toimiva edo aminen ovat meille tärkeitä. Se tarkoi aa tasalaatuista, hyvin mie yä ja suunniteltua toimintaa. Olemme mie neet prosessit yhdessä henkilökunnan kanssa ja jokainen etää, mitä ja millä tavalla kukin tekee työtään isännöinnin tehtävissä. Palvelulupaus on sama kaikille Hellevaaran mukaan tarkoituksena on tarjota hyvää ja tasalaatuista palvelua kaikille, mikä on tärkeää myös asiakkaille. He voivat luo aa siihen, että meidän palvelulupauksemme pitää jokaisen asiakaskontak n kohdalla. Isännöin alalla esiintyy edelleen paljon hötkyilyä, eikä palvelutarjoilun määri ely ole läheskään aina tasapuolista kaikille, Hellevaara toteaa. REIM Hämeenlinna haluaa olla kilpailijoitaan edellä REIM Hämeenlinnan taustalla vaiku aa tunne u liikemies Seppo Vekka, joka on yritytyksen hallituksen asiantun- jajäsen. Timo Multanen puolestaan toimii REIM Hämeenlinnan hallituksen puheenjohtajana. Se ei sovi meidän palvelutapaamme. Me tarjoamme kaikille asiakkaille yhdenmukaista toimintatapaa: hyvää ja parasta palvelua kaikille. Tasalaatuisuus ja korkea laatu, se on vahvuutemme. Tasalaatuisen palvelutarjoilun ohella Hellevaara korostaa myös taloudellista turvallisuu a asiakkaan kannalta. Tähän olemme luoneet hyviä taloushallinnon käytäntöjä yhdessä konsernitasolla. Olemme varmistaneet eri tavoin, e ä asiakkaidemme rahat ovat turvassa, jo a niiden väärinkäy ö ei olisi mahdollista. Toimisto muu aa uusiin loihin REIM Hämeenlinnan palveluksessa on 17 vakinaista työntekijää. Isännöintitoimisto sijaitsee nyt kahdessa eri kerroksessa. Syksyllä edessä on kuitenkin muutto toiminnallisesti REIM Hämeenlinna Oy:n toimitusjohtaja Marko Hellevaara koros laadukkaiden palvelujen ja tasalaatuisuuden merkitystä Hämeen linnassa pitämässään juhlapuheessa. Juhlapuheessaan hän lupasi kuulijoille, e ä REIM Isännöin tulee jatkossakin määri ämään isännöinnin tason Hämeenlinnassa. Taustalla REIM Groupin toimitusjohtaja Saija Toivonen. järkevämpiin loihin torin laidalle Sibeliuksenkatu 4:ään. Hellevaaran mukaan muuton tarkka ajankohta on vielä auki, mu a muutosta kerrotaan asiakkaille myöhemmin. Henkilökunnan ja myös asiakkaiden kannalta muu o tarjoaa mahdollisuuden joustavampaan palveluun, koska kaikki toiminnot tulevat samaan kerrokseen.

Suomen Akatemian kysely tohtorintutkinnon suorittaneiden roolista yhteiskunnassa

Suomen Akatemian kysely tohtorintutkinnon suorittaneiden roolista yhteiskunnassa 1 / 7 27.4.2016 15.18 Suomen Akatemian kysely tohtorintutkinnon suorittaneiden roolista yhteiskunnassa TAUSTATIEDOT 1. Tohtorintutkinnon suoritusvuosi * 2. Tohtorintutkinnon suorituspaikka * Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Elimäen Tili- ja Kiinteistöpalvelun

Elimäen Tili- ja Kiinteistöpalvelun Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 REIM Real Estate Investment and Management Oy Ltd # 40 Talvi 2015 Hämeenlinna Imatra Joensuu Kouvola Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Porvoo Tampere www.reimgroup.com

Lisätiedot

REIM Group julkis kevä alvella

REIM Group julkis kevä alvella 2007-2015 REIM Real Estate Investment and Management Oy Ltd # 45 Kesä 2015 Hämeenlinna Imatra Joensuu Jyväskylä Kouvola Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Porvoo Tampere www.reimgroup.com sähköposti: etunimi.sukunimi@reimgroup.com

Lisätiedot

REIM Groupissa hyvä vuosi 2015 takana vuoden 2016 osalta vielä paremmat odotukset

REIM Groupissa hyvä vuosi 2015 takana vuoden 2016 osalta vielä paremmat odotukset 2007-2015 REIM Real Estate Investment and Management Oy Ltd # 49 Talvi 2016 Hämeenlinna Imatra Joensuu Jyväskylä Kouvola Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Porvoo Tampere www.reimgroup.com sähköposti: etunimi.sukunimi@reimgroup.com

Lisätiedot

Isännöintiliiton liittokokous 18.10.2014 Helsingissä REIM Groupin Marko Hellevaara jatkaa hallituksessa

Isännöintiliiton liittokokous 18.10.2014 Helsingissä REIM Groupin Marko Hellevaara jatkaa hallituksessa Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 REIM Real Estate Investment and Management Oy Ltd # 38 Syksy 2014 Hämeenlinna Imatra Joensuu Kouvola Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Porvoo Tampere www.reimgroup.com

Lisätiedot

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt TAKA-WETKA 2 Ton esi elyt TAKA-WETKAN ASUINALUE Taka-Wetkan asemakaava sijaitsee Karstulan kirkonkylän eteläosassa. Valtaosa alueesta on kunnan omistamaa, jonka lisäksi alueeseen kuuluu yksityisten maanomistajien

Lisätiedot

Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt. vuonna 2006

Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt. vuonna 2006 Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2006 Päästöt ovat lisääntyneet Uudellamaalla Uudenmaalla syntyi kasvihuonekaasupäästöjä (KHK-päästöjä) vuonna 2006 noin 11,9 miljoonaa tonnia (CO2-ekv.). Päästöt

Lisätiedot

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012 Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus Senni Sorri 21.9.2012 Senni Sorri 21.9.2012 / Tampereen teknillinen yliopisto / Arkkitehtuurin laitos Moderni puukaupunki -hankkeen diplomityöprojekti

Lisätiedot

REIM Groupin XXV henkilöstöpäivät Tampereella

REIM Groupin XXV henkilöstöpäivät Tampereella 2007-2015 REIM Real Estate Investment and Management Oy Ltd # 46 Syksy 2015 Hämeenlinna Imatra Joensuu Jyväskylä Kouvola Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Porvoo Tampere www.reimgroup.com sähköposti: etunimi.sukunimi@reimgroup.com

Lisätiedot

ON HYVÄ DIILI. Työpaikkakouluttajan opas. Oppisopimus. Lapin oppisopimuskeskus

ON HYVÄ DIILI. Työpaikkakouluttajan opas. Oppisopimus. Lapin oppisopimuskeskus Työpaikkakouluttajan opas Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Lapin oppisopimuskeskus Toripuis kko 5-7, 4. krs 96200 Rovaniemi puhelin 020 798 4191 www.lapinoppisopimus.fi Sisältö Hyvä työpaikkakoulu aja! 2 Työpaikkakoulu

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

news Insinööritoimisto Comatec Oy:n asiakasleh 3/2013 Sandvikin Pantera-sarja aivan puhtaalta pöydältä Comatecilta uu a näkökulmaa

news Insinööritoimisto Comatec Oy:n asiakasleh 3/2013 Sandvikin Pantera-sarja aivan puhtaalta pöydältä Comatecilta uu a näkökulmaa Insinööritoimisto Comatec Oy:n asiakasleh 3/2013 news Sandvikin Pantera-sarja aivan puhtaalta pöydältä Comatecilta uu a näkökulmaa Comatec Estonian valoisa tulevaisuus Katseet ylöspäin turvallisuudessa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2015 NAPAPIIRIN RESIDUUM OY

VUOSIKERTOMUS 2015 NAPAPIIRIN RESIDUUM OY VUOSIKERTOMUS 2015 NAPAPIIRIN RESIDUUM OY Sisällyslue elo Yleiskatsaus vuodesta 2015 sivu 2 Henkilöstö sivu 3 Organisaa o, omistajakunnat sivu 4 Hallitus sivu 4 Kaatopaikka ja jäteasemat sivu 5 Ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 7 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 05.02.2016 Raportti voimassa asti 14.03.2016 Arkistointitunnus 1454446257910 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Jokiväri Oy Y-tunnus 2136744-2 Tietolähteiden

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

Tiemerkintä A & E Oy

Tiemerkintä A & E Oy Nro 1038 voimassa 30.4.2017 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Tiemerkintä A & E Oy Y-tunnus 0648365-6 kotipaikka

Lisätiedot

Kevään uudet tontit 12.-23.5.2014

Kevään uudet tontit 12.-23.5.2014 Kevään uudet tontit 12.-23.5.2014 Keväällä 2014 uusia ton eja luovutetaan seuraavas 2 ton a Kanavuoresta 2 ton a Kylmänorosta 1 ton Tikkakoskelta Siivolan eltä 4 erillispientaloton a ryhmärakentamiseen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto A Viinikainen Ky:n liiketoiminta yhdistyy Jyväskylässä REIM Groupiin

Isännöitsijätoimisto A Viinikainen Ky:n liiketoiminta yhdistyy Jyväskylässä REIM Groupiin 2007-2015 REIM Real Estate Investment and Management Oy Ltd # 43 Kevät 2015 Hämeenlinna Imatra Joensuu Jyväskylä Kouvola Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Porvoo Tampere www.reimgroup.com sähköposti: etunimi.sukunimi@reimgroup.com

Lisätiedot

AVAIN OSAAJAPLUS MAAILMAAN. Anu Pelkonen A e Louhi

AVAIN OSAAJAPLUS MAAILMAAN. Anu Pelkonen A e Louhi AVAIN OSAAJAPLUS MAAILMAAN Anu Pelkonen A e Louhi 1 2 Kirjoi anut Anu Pelkonen ja A e Louhi Asiantun ja Lea Vuorinen Julkaisija Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Duunari -hanke Tai o Riina Au o OsaajaPlus

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

news KONEen suurprojektiyksikkö liikkumisen sujuvuu a

news KONEen suurprojektiyksikkö liikkumisen sujuvuu a Insinööritoimisto Comatec Oy:n asiakasleh 1/2014 news KONEen suurprojektiyksikkö liikkumisen sujuvuu a Materiaalinkäsittelyjärjestelmät ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin news Sisällysluettelo Pääkirjoitus...

Lisätiedot

Atte Dahlman. Tomi Hurme

Atte Dahlman. Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

Nokian seurakunnan. Isostoiminnan. Tuoteseloste

Nokian seurakunnan. Isostoiminnan. Tuoteseloste Nokian seurakunnan Isostoiminnan Tuoteseloste 2014-2015 Ehkäs inäki ntaht oisitomanpappi lahupparin?nyt niitä taass aaiki omaks ijee! t i l a a h e t i n y t Pirteän mustia Pappila-huppareita saa taas!

Lisätiedot

Nro 354 voimassa 30.9.2016

Nro 354 voimassa 30.9.2016 Nro 354 voimassa 30.9.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että T Maijala Oy Y-tunnus 0648504-5 kotipaikka Haapajärvi

Lisätiedot

Hallituspartnerit esittäytyy

Hallituspartnerit esittäytyy Hallituspartnerit esittäytyy Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Seppo Mustonen Pohjoissuomalainen hallitustyön kehittäjä Seppo Mustonen / Hallituspartnerit 2015 OHJELMA 13.00 Kahvit 13.15 Seppo Mustonen,

Lisätiedot

PIIRUSTUS JA SUUNNITTELUKOE ARKKITEHTUURIN JA MAISEMA ARKKITEHTUURIN HAKUKOHTEET MAANANTAI 3.6.2013

PIIRUSTUS JA SUUNNITTELUKOE ARKKITEHTUURIN JA MAISEMA ARKKITEHTUURIN HAKUKOHTEET MAANANTAI 3.6.2013 PIIRUSTUS JA SUUNNITTELUKOE ARKKITEHTUURIN JA MAISEMA ARKKITEHTUURIN HAKUKOHTEET MAANANTAI 3.6.2013 1 TULEVAISUUDEN TONNIN SETELI Suunni ele neliön muotoinen 1000 euron seteli. Kuva-aiheena voit käy ää

Lisätiedot

6 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen sekä läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen eräille muille kuin yhtiön osakkeenomistajille

6 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen sekä läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen eräille muille kuin yhtiön osakkeenomistajille KUNNAN TAITOA Oy:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ESITYSLISTA AIKA: Torstai 12.5.2016 klo 10.00 PAIKKA: Kokoushuone A2, Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän

Lisätiedot

REIM Groupilla juhlapäivät Pietarissa

REIM Groupilla juhlapäivät Pietarissa REIM Real Estate Investment and Management Oy Ltd # 44 Kesä 2015 Hämeenlinna Imatra Joensuu Jyväskylä Kouvola Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Porvoo Tampere www.reimgroup.com sähköposti: etunimi.sukunimi@reimgroup.com

Lisätiedot

PILOTTEJA JA KUMPPANUUKSIA START-UPEILLE JA SUURYRITYKSILLE TULOKSET 2015

PILOTTEJA JA KUMPPANUUKSIA START-UPEILLE JA SUURYRITYKSILLE TULOKSET 2015 PILOTTEJA JA KUMPPANUUKSIA START-UPEILLE JA SUURYRITYKSILLE TULOKSET 2015 MITÄ SYNTYY KUN KOLME SUURYRITYSTÄ AVAA LIIKETOIMINTAOSAAMISENSA JA RESURSSINSA START-UP -YRITYKSILLE? 100 JÄTETTYÄ HAKEMUSTA KASVUYRITYKSILTÄ

Lisätiedot

Golfkentän johtaminen 2016

Golfkentän johtaminen 2016 Golfkentän johtaminen 2016 Mitä kierros maksaa? Ainakin tämän verran 250? 40? 100? 27,50 60? 15? Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan Mitä kierroksen pitäisi maksaa? Ainakin

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva 1.1 Tämä on STT-Lehtikuva STT-Lehtikuva on Suomen johtava, kansallinen uutis- ja kuvatoimisto. Uutispalveluiden lisäksi STT tuottaa muita palveluita medialle ja viestintäpalveluita johtaville yrityksille,

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Fiskarsin ruukin asuinalueet rakennetaan vaiheittain tiivistämällä olemassa olevia alueita. Tarjolla

Lisätiedot

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA.

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 ja osavuosikatsaus Q4/2015 Juha Varelius 4.2.2016 Digia lyhyesti Suomalainen ohjelmisto-

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

LÄHTÖKOHTIA KUOKKALA HAKKARI HERRALA OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN

LÄHTÖKOHTIA KUOKKALA HAKKARI HERRALA OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN LÄHTÖKOHTIA KUOKKALA HAKKARI HERRALA OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN Lempäälän Kuokkalan Hakkarin Herralan osayleiskaavan muutos Kansikuva: Marita Palokoski Ilmakuvat: Lentokuva Vallas Oy Havainnekuva:

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Asuntotuotantotarve 2015-2040

Asuntotuotantotarve 2015-2040 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Asuntotuotantotarve 2015-2040 Erikoistutkija Terttu Vainio 25.1.2016 Suomen väestökehitys 2015 ennusteen mukaan (miljoonaa henkilöä) nettomaahanmuutto omavaraisväestö

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TAKANA TULOKSEKAS VUOSI Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä Oma Säästöpankin markkina-asema jatkoi vahvistumistaan viime vuonna. Tahtotilamme jatkon suhteen on selkeä,

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Toimitusjohtaja Tero Heikkilä Suomen Isännöintiliitto ry www.isannointiliitto.fi Suomen Isännöintiliitto ry edustaa isännöintitoimialaa.

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Esittely 2015 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET Suomessa on 14 yliopistoa Yliopistokeskuksia 6 alueilla joilla ei ole omaa yliopistoa mutta usean yliopiston toimintaa: Kajaani Kokkola

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN HELENA SAURAMO GROUP BUSINESS CONTROLLER, DELTA MOTOR GROUP OY 19.4.2012 Sisältö Mikä on Delta? Järjestelmän ja prosessien

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA 6/2010 6/2011

KAAVOITUSOHJELMA 6/2010 6/2011 KAAVOITUSOHJELMA 6/2010 6/2011 Kaupunginhallitus hyväksynyt 31.5.2010 168 8 LAATIMISVAIHEET Osallistuminen Aloitusvaihe - Ilmoitus vireilletulosta - Tiedottaminen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 TeliaSonera Oyj, Yritysesittely Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain minun omia mielipiteitäni.

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Pete Okkonen Kasvu Open* - toteu1aja Aava & Bang Oy *Kasvu Open is registered trademark of Central Finland Chamber of Commerce

Pete Okkonen Kasvu Open* - toteu1aja Aava & Bang Oy *Kasvu Open is registered trademark of Central Finland Chamber of Commerce Pete Okkonen Kasvu Open* - toteu1aja Aava & Bang Oy *Kasvu Open is registered trademark of Central Finland Chamber of Commerce Tervetuloa Kasvu Open verkostoon Rauman seutu! Kasvu Open on alueellisen ja

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPUL AN YHTEISÖLLINEN KESKUSTAKORTTELI HANNA SIVULA

MÄNTTÄ-VILPPUL AN YHTEISÖLLINEN KESKUSTAKORTTELI HANNA SIVULA M Ä N T TÄ -VILPPUL AN YHTEISÖLLINEN KESKUSTAKORTTELI M O NIK KO - H A N K E HANNA SIVULA 2 6.1 0. 2 0 11 Projek ryhmä Sirkka Sor kaupunginarkkiteh Esa Sirviö kaupunginjohtaja An Korkka ohjelmajohtaja,

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 30.05.2016 Raportti voimassa asti 08.08.2016 Arkistointitunnus 1464544971681 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Ylöjärven Kauppahuone Oy Y-tunnus 2032233-0

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi

Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea OTA YHTEYTTÄ YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi Myynnissä Kauppakodassa Myyntikohde: Liiketoiminta + 3 tasokasta liikehuoneistoa Kuvaus:

Lisätiedot

Hallitus takaa yrityksesi tulevaisuuden

Hallitus takaa yrityksesi tulevaisuuden Hallitus takaa yrityksesi tulevaisuuden Miten rakentaa lisäarvoa tuottava hallitus Eero Ottila HHJ,partner 28.9.2012 Teemat joita esityksessä pohditaan Miksi lisäarvohallitus Mitä lisäarvoa hallitus tuo

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Urbaani arki Kauhajoella. Lasten arkiliikkumista ja tervey ä koskevan tutkimuksen hyödyntäminen Kauhajoella

Urbaani arki Kauhajoella. Lasten arkiliikkumista ja tervey ä koskevan tutkimuksen hyödyntäminen Kauhajoella Urbaani arki Kauhajoella Lasten arkiliikkumista ja tervey ä koskevan tutkimuksen hyödyntäminen Kauhajoella Marke a Nummijärvi Hankkeen etopake 19.12.2014 Urbaani arki Kauhajoella -hankkeessa koo u etopake

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

ROTARY KOKOUS 7.1.2007. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501

ROTARY KOKOUS 7.1.2007. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 ROTARY KOKOUS 7.1.2007 Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Mikä on AKHA ry? Merkitty yhdistysrekisteriin 04.03.2005 nimellä Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat. Havaintoja hevosyritysten johtamisesta

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat. Havaintoja hevosyritysten johtamisesta Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat Havaintoja hevosyritysten johtamisesta Miksi hanke ja tutkimus? Kasvava toimiala Harrastuksesta yritystoimintaa Suuret kiinteät kulut Suuret riskit Heikko

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Näin me sen teimme, Reumasäätiön sairaalan järjestelmäuudistus TOIMI-hanke

Näin me sen teimme, Reumasäätiön sairaalan järjestelmäuudistus TOIMI-hanke Näin me sen teimme, Reumasäätiön sairaalan järjestelmäuudistus TOIMI-hanke Hankkeen hallinta hankejohtaja, johdon konsultti Jyrki Etelämäki Pivotal Consulting Oy Terveydenhuollon atk-päivät 19.-20.5.2008

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu?

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? 11 Esipuhe Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? (Nalle Puh) Paula Määtän kirjoittama Perhe asiantuntijana -teos päätyi kymmenen vuotta

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot