MAINOS. Palaute pyydetään antamaan oheisen linkin takaa löytyvän verkkokyselyn avulla: https://www.webropolsurveys.com/s/ ADCED52.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAINOS. Palaute pyydetään antamaan oheisen linkin takaa löytyvän verkkokyselyn avulla: https://www.webropolsurveys.com/s/ 394765164ADCED52."

Transkriptio

1 MAINOS Tavoitetilaa kuvaava dokumentti ja siihen sisältyvät kehittämistä koskevat linjausehdotukset ovat kommentoitavan perjantaihin 28.3 klo 16:00 mennessä. Palaute pyydetään antamaan oheisen linkin takaa löytyvän verkkokyselyn avulla: https://www.webropolsurveys.com/s/ ADCED52.par Materiaali: https://www.innokyla.fi/web/verkosto /materiaalit

2 Yhteistyön ohjaus ja koordinointi KANSALLINEN AKUSTI-yhteistyömalli Ohjausryhmä STM Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa, Kuopio, Hämeenlinna, EKSOTE YSHP:t: HYKS, KYS, OYS, TAYS, TYKS Kuntaliitto Kuntaliitto KL kuntahankinnat KL:n yhteistyöverkoston ryhmät -sote-substanssi -tietohallinto Valmisteleva työryhmä ja Kuntaliiton sihteeristö ohjausryhmän asioiden valmistelu kehittämistoiminnan koordinointi ja tuki valtakunnallisen yhteistyön koordinointi ja verkoston ylläpito kansainvälisen yhteistyön koordinointi Osaaminen tietohallinnon asiantuntijuus, SoTe-IT:n tuntemus, kuntien toiminnan tuntemus Sosiaali ja terveys Tiera MEDI -IT Med bit Istekki PT- TK SOTEalue Pohjois- Suomi Itä- ja Keski- Suomi Väli- Suomi Länsi- Suomi SOTEalue Etelä- Suomi kunta kunta kunta SOTE-alue shp shp SOTEalue SOTEalue Alueellinen tietohallinnon Yhteistyöryhmä, sen verkosto MAINOS kunta shp kunta shp

3 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Kuntien asiointi- ja omahoitopalvelujen rajapintanäkymät Karri Vainio

4 Nykytilanne

5

6 Millä osa-alueilla kilpailu tuo lisäarvoa? 1? Tiedon Hallinta Virallinen terveystaltio Lainsäädäntö, yhteentoimivuusvaatimukset, tietosuojavaatimukset Lääketieteellinen tietämys 1 vai useita? ekosysteemit ja yhteiset palvelut itsearvioinnin ja palveluihin hakeutumisen alusta Omahoitoalusta Mobiilialusta kymmeniä? itse/omahoito sovellukset Yleiset Riski/tautikohtaiset Sote- palvelutuottajat kilpailevat prosessitehokkuudella ja palveluiden laadulla (sillä miten tietoa ja sähköisiä välineitä käyttävät). Eivät sillä, miten epalveluita kehittävät? IT-toimittajat kilpailevat itse/omahoitosovelluksilla. Eivät sillä kuka kehittää parhaan terveystaltion tai ekosysteemin?

7 Jatkoyhteistyökohteet kärkihankkeiden välillä HYVIS, Hämeenlinna, Kurkiaura, Oulu, Espoo,P-K 1.Vaihe alueelliset ja paikalliset pilotit 2.Vaihe kansalliset linjaukset ja toteutukset Tilannetiedon- ja kokemusten jakaminen systemaattinen tiedon ja kokemusten jakaminen kärkihankkeiden välillä Toteutuksissa esiin nousevat kokonaisarkkitehtuuriin tarkennustarpeet käsiteltävä ja ratkaistava yhdenmukaisella tavalla. Yhteentoimivuus- ja rajapintamäärittelyt Riskitestit, omien mittaustulosten toimitus, PTJ - Terveystaltio Määrittelyiden tulee olla ratkaisu/tuoteriippumattomia Lainsäädännöllisten kysymysten arviointi ja yhdenmukaiset tulkinnat yhdenmukaista tulkintaa tai lainsäädännön tarkentamista edellyttävät kysymykset 7

8 Tuloksia integraatio/rajapintatarpeita koskevasta kyselystä 2/ [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma

9 varmasti toteutuvat integraatio/rajapintatarpeet omahoitoympäristön ja potilasjärjestelmien välillä. Kyselyyn vastasi neljä tänä vuonna liikkeellä olevaa kehittäjähanketta Tehdyn ajanvarauksen tiedot resursseja hallinnoivasta tai toiminnanohjausjärjestelmästä asiakkaan sähköisiin Sähköisen ajanvarauksen tekeminen (esim. vapaiden aikojen kysely, ajan varaaminen): Muut asiakkaan omat merkinnät ja muistiinpanot (vapaamuotoista tekstiä): S /2014 S 2015 toteutettu 6/ /2014 Asiakkaan omaseurantatulokset: Riskitestien ja/tai sähköisen terveystarkastuksen tulokset: Terveys- ja hoitosuunnitelma: Hoitopalaute tai epikriisi: 6/2014 S 2/2014 6/ /2014 5/2014 6/ /2014 5/ Laboratoriotutkimustulokset: diagnoosit: riskitiedot: 4/2015 6/2014 lääkitystiedot: 02/2014 9/ / / S = rajapintamääritykset linjattu toteutettavan SADe Sote:ssa. Muiden toteutus? [ ] S. Hyvärinen, erityisasiantuntija 6/ /2014 5/2014 6/ /2014

10 Omaseurantatulokset: tarkentavat tiedot. Mitä tietoja tarve koskee? Kyllä - käsin syöttämällä Kyllä - mittalaiteintergraatio Yhteensä Verenpaine Verensokeri Paino Likunta Alkoholinkulutus Tupakointi Unen määrä Vyötärönympärys Syke Rasva% 2 2 4

11 KIITOS! Karri Vainio

12 Syksyllä 2013 laadittu taustaselvitys 12 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma

13 Tavoitetila 3-5 vuoden aikajänteellä: Kansallinen avoin terveystaltio Kanta-palvelun yhteydessä kansalaisella mahdollisuus käyttää myös muita taltioratkaisuja Avoin terveystaltio (kaupallinen) kansalaisen virallinen terveystaltio Avoin terveystaltio Tiedonhallintapalvelu/ Omakanta Eri vaihtoehtoja toteutuksen ja hallinnan organisoimiseksi tunnistettu. Yhteistä: ratkaisun tulee olla kansallisen (julkisen hallinnon) ohjauksen piirissä Kanta + Kansa Sovellukset (omahoito, liikunta ) Kansallinen Alueellinen paikallisten ja alueellisten kytkettyjen terveystaltioiden merkitys vähenee Sähköinen asiointiympäristö + kytketty terveystaltio (hoitosuhteessa tapahtuvan asioinnin tiedot) Potilastietojärjestelmä Asiakastietojärjestelmä 13 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma

14 Mitä tietoja pitäisi tuoda* avoimeen terveystaltioon tai viedä avoimesta terveystaltiosta? Tietoryhmä Tiedot** Siirtosuunta Potilas- ja asiakastiedot Jatkuva potilaskertomus Todistukset Ylläpidettävät (lääkitys, riskit, diagnoosit, mittaukset) Tutkimustulokset (mm. laboratorio) Hoitopalaute ja epikriisi Suunnitelmat Terveys- ja hoitosuunnitelma Palvelun tai toimenpiteen toteuttamissuunnitelma Kansalaisen omat terveys- ja hyvinvointitiedot Omat merkinnät ja muistiinpanot Omaseurantatulokset Riskitestien ja sähköisen terveystarkastuksen tulokset Toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tuen tiedot Resurssivaraukset (mm. ajanvaraus) Päätöstukitiedot (mm. muistutteet) Lähetteet ja pyynnöt *tuoda = siirtää ja tallentaa TAI tuoda katsottavaksi/käsiteltäväksi **terveystaltion hyödyntämisen kannalta keskeisimmät tiedot merkitty punaisella 14 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma

15 Asiointi- ja terveystaltioratkaisuihin liittyviä määrittelyjä Kategoria Toiminnallisuus Siirtorakenteet Koodistot Tiedonvaihto Palvelupohjainen arkkitehtuuri Laiteliitännät Todentaminen, autorisointi Määrittely HL7 PHR-S Functional Model HL7 CDA R2 HL7 CCD, CCR IHE XPHR HL7/PHMR Kanta-määrittelyihin sisältyvät Muut koodistot (ei-kliinisille tiedoille) IHE XDS HL7 v2/v3 Web Services määrittelyt Continua Health Alliance / IEEE Määrittelyt kansalaisen vahvaan todentamiseen (TUPAS, ETSI-MSS) Vetuma (JHS 164) Federoitu web-tunnistautuminen (Open ID, MS-Account..) OAuth/OAuth2 autorisointi 15 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma

16 Yhteenveto Itsehoitoon ja omahoitoon tukeutuva toimintamalli tarvitsee tuekseen kansalaisen omien tietojen hallintaa tukevan ratkaisun (terveystaltion) Alueellisia ( kytkettyjä ) terveystaltioratkaisuja ja asiointiympäristöjä toteutettaessa tulee huolehtia myös integroitavuudesta kansallisen tason ( avoimeen ) terveystaltioratkaisuun» Alueellisten ratkaisujen kehittäminen edellyttää kansallista yhteistyötä Ehdotus: tavoitetilassa (3-5 vuoden aikajänteellä) kansalaisille tulisi tarjota terveystaltioratkaisu Kantapalvelujen yhteydessä Terveystaltiorajapintojen hyödyntämiseen liittyvät käytännöt ja pelisäännöt tulee sopia huomioiden myös kaupallisten ratkaisujen käyttö Terveystaltiorajapintoihin tarvitaan kansalliset määrittelyt pohjautuen kansainvälisiin standardeihin 16 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma

Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa Sote-rakenteessa Karri Vainio, Kuntaliitto

Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa Sote-rakenteessa Karri Vainio, Kuntaliitto www.kunnat.net/akusti Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa Sote-rakenteessa Karri Vainio, Kuntaliitto Terveydenhuollon atk-päivät 2015 12.5.2015 Tamperei yhteishankinnat, sopimuspohjainen

Lisätiedot

Kohti alueellista sotetietohallinnon

Kohti alueellista sotetietohallinnon www.kunnat.net/akusti Kohti alueellista sotetietohallinnon yhteistyötä Terveydenhuollon Atk-päivät Tampere-talo 12.5.2015 Minna Saario projektipäällikkö Kuntaliitto, AKUSTI-foorumi Sosiaali- ja terveyspalveluja

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa Esiselvitys Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa V1.0 29.9.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Versio Muutos Tekijä pvm

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Kokemukset ja soveltamisesimerkit Suomessa, SFS seminaari 22.10.2014 26.9.2014 Jyväskylä Tietohallinto Saumattoman

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA Kansalaisen terveydenhuoltoa tukeva sähköinen asiointi ja interaktiiviset verkkopalvelut 23.11.2007 Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 1 2 Arkkitehtuurista yleensä...

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kuvaukset ja avointen rajapintojen Suomen kartta

Yhteentoimivuuden kuvaukset ja avointen rajapintojen Suomen kartta Yhteentoimivuuden kuvaukset ja avointen rajapintojen Suomen kartta Terveydenhuollon atk-päivät Helsinki, 15.5.2012 Juha Mykkänen, tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut 11.2.2015

Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut 11.2.2015 Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut 11.2.2015 OMAHOITO JA DIGITAALISET ARVOPALVELUT -PROJEKTIN MÄÄRITTELYVAIHE Määrittelyvaiheen tavoitteet Määritellä yhteinen toiminnallinen ja tietotekninen tahtotila

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Minna Saario kehittämispäällikkö Terveydenhuollon Atk-päivät, Sosiaalihuollon sessio 15.5.2012, Helsinki OPER - Toiminnan lähtökohdat Lainsäädännön

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano Terveydenhuollon sähköinen tiedonhallinta nyt - hyvä tilanne Kansainvälisesti Suomi on huipputasoa

Lisätiedot

HyvisSADe: yhteistyöprojektin tulokset kansalaisen hyväksi ja kansalliseen käyttöön. Jani Kariniemi, Medi-IT Oy

HyvisSADe: yhteistyöprojektin tulokset kansalaisen hyväksi ja kansalliseen käyttöön. Jani Kariniemi, Medi-IT Oy HyvisSADe: yhteistyöprojektin tulokset kansalaisen hyväksi ja kansalliseen käyttöön Jani Kariniemi, Medi-IT Oy Miksi haetaan jotain uutta Yksittäisenä palveluna ajanvaraus ei ratkaise vielä mitään, ilman

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5. OTE 2 JA TTK-HANKE Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.2009 Loppuraportti 2 Loppuraportin on toimittanut

Lisätiedot

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies YTHS Potke Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 6.9.03 03 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Sisällysluettelo Sivu Johdanto... 4. Potilastietojärjestelmähankkeen tausta... 4. Palvelun kehittämisen

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 1 2/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

KANSALLINEN TERVEYSTILI

KANSALLINEN TERVEYSTILI KANSALLINEN TERVEYSTILI Näkökulmia käyttöönottoon ja toteutukseen 15.4.2015 Pekka Turunen, Taltioni Aki Siponen, Microsoft Perttu Rönkkö, Innofactor Sisällysluettelo 1. Taltioni osuuskunta ja terveystili...

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot