Oulu City Hospital. Oulun kaupunginsairaala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulu City Hospital. Oulun kaupunginsairaala"

Transkriptio

1 Oulu City Hospital ks Oulun kaupunginsairaala

2 Oulu City Hospital The first part of the new City Hospital was ks opened on 3 rd of September 2002 in Oulu. Oulu City Hospital is primarily for short-term hospital care and rehabilitation of the elderly in Oulu. In this Oulu model the hospital care, examination and rehabilitation have been strictly separated from the long-term hospitalization of elderly. Patients usually come to the City Hospital either after an emergency visit to an on-duty health centre or from the emergency room of the University Hospital. Some patients come from the departments of the University Hospital for further treatment and rehabilitation before discharge. The City Hospital co-operates closely with the nearby Oulu University Hospital. A tunnel connects the two hospitals making co-operation easier. In addition to patients, the tunnel is also used by the catering, laundry and other services. Moreover, the tunnel makes it possible to use the x-ray and laboratory services of the University Hospital at any time of day and night. Surrounding the Oulu City Hospital in the Kontinkangas area are other service and health-care development units. A unique concentration of medical know-how, research and enterprises in the field of modern technology support the work done at the hospital - the Medical Faculty of the University of Oulu, Medipolis, TietoEnator, Nokia etc. At the first stage of the building plan of the City Hospital, the costs were 17.2 million Euro (VAT 0%). About 40% of the building costs of the first stage were funded by grants from the State. The building of stage two will commence in autumn 2003 and will be financed by the city alone. The estimated costs are 7.8 million Euro. The second part of the Hospital is scheduled for completion in 2005.

3 Ikäihmisten hoitoa Oulun malliin Oulun kaupunginsairaala (OKS) edustaa vanhustenhuollossa uutta Oulun mallia, jossa ikääntyneiden akuutti- ja tutkimussairaala on eriytetty pitkäaikaishoidosta. Sairaala antaa lyhytaikaista jatkohoitoa ja kuntoutusta erityisesti vieressä sijaitsevasta Oulun yliopistollisesta sairaalasta siirtyville potilaille. Lisäksi se hoitaa perusterveydenhuollon tasoisia akuutin hoidon potilaita, joista suurin osa tulee kotoaan Oulun seudun yhteispäivystyksen kautta. Sairaala sijaitsee vanhan Kontinkankaan sairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) välissä. Sijaintiin on vaikuttanut tarve tehostaa sairaaloiden välistä yhteistyötä. Yhteistyömahdollisuuksia parantaa myös lämmin, kiinteä yhteys eli tunneli sairaaloiden välillä. Yhdyskäytävää käyttävät potilasliikenteen lisäksi muun muassa ruokahuolto, pesulapalvelut ja jätehuolto. Se mahdollistaa lisäksi OYS:n laboratorio- ja röntgenpalvelujen käytön ympäri vuorokauden. Kaupunginsairaalan ympäristö Oulun Kontinkankaalla on ainutlaatuinen terveydenhuollon ja teknologian osaamisen alue, jossa sijaitsevat yliopistollisen sairaalan lisäksi myös Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Medipolis, TietoEnator ja Nokia. Oulun kaupunginsairaala otettiin käyttöön 3. syyskuuta Päätös sairaalan rakentamisesta tehtiin Oulun kaupunginvaltuustossa Ensimmäisen rakennusvaiheen kustannukset irtaimistoineen olivat noin 17,2 miljoonaa euroa (alv 0%). Kaupunki sai rakentamiskustannuksiin valtionosuutta noin 40 prosenttia.

4 Potilaana sairaalassa Vuodeosastot Oulun kaupunginsairaalassa on viisi vuodeosastoa. Potilas saa hoitoa sellaisella osastolla, jonka henkilöstö on koulutettu vastaamaan parhaiten hänen sairautensa vaatimuksiin. Sairaalan ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevalla osastolla A1 hoidetaan ensisijaisesti vanhenemiseen liittyviä mielenterveyden häiriöitä. Kyseessä voivat olla esimerkiksi Alzheimerin tautiin liittyvät käytöshäiriöt. Osastolla on 25 sairaansijaa. Toisessa kerroksessa sijaitsevat osastot A2 ja B2. Osaston A2 toisen osan muodostaa saattohoidon yksikkö. Siellä hoidetaan potilaita, joilla on parantumaton, kuolemaan johtava sairaus - tavallisimmin pahanlaatuinen kasvain. Toiseksi osaksi perustetaan geriatrian tutkimusyksikkö, jossa tehokkaasti selvitetään vanhuksen kunnon huononemisen syitä ja pyritään nopeasti palauttamaan hänen toimintakykynsä. Alkuvaiheessa osastolla on 21 potilaspaikkaa, koska osa sen tiloista on kuntoutuksen käytössä. Sairaalan toisen vaiheen valmistumisen jälkeen osaston paikkaluku nousee kolmeenkymmeneen. Erikoislääkärien vastaanotto Sairaalassa toimii erikoislääkärien vastaanottoja, jotka palvelevat koko Oulun aikuisväestöa ja tukevat erityisesti terveysasemien omalääkärien toimintaa. Sisätautipoliklinikan lääkärit hoitavat ja konsultoivat sisätautisairauksissa omalääkärin niin pyytäessä. Lisäksi poliklinikalla tehdään toimenpiteitä, kuten ruoansulatuskanavan tähystystutkimuksia ja sydämen ultraäänitutkimuksia. Geriatrian poliklinikalla tutkitaan ja arvioidaan muun muassa ikääntyneiden toimintakykyä ja muistihäiriöitä. Reumasairauksien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan niitä reumapotilaita, jotka tarvitsevat erikoislääkärin asiantuntemusta. Kuntoutusosastolla B2 hoidettavista potilaista suurin osa kuuluu kahteen pääryhmään. Neurologista kuntoutusta tarvitsevista potilaista osa tarvitsee kuntoutusta aivoverenkiertohäiriön jälkitilan, esimerkiksi toispuolihalvauksen hoitoon. Ortopedisista potilaista suurimman ryhmän muodostavat lonkka- tai polvileikkauksessa olleet potilaat. Valtaosa potilaista tulee jatkohoitoon OYS:sta ja pienempi osa laitoskuntoutusjaksolle kotoa. Osastolla on yhteensä 31 potilaspaikkaa. Sairaalan kolmannessa kerroksessa sijaitsevat osastot A3 ja B3. Osastolla A3 on viiden potilaspaikan tarkkailuyksikkö, jossa pystytään seuraamaan ja tukemaan potilaan elintoimintoja. Varsinaista tehohoitoa vaativat potilaat hoidetaan kuitenkin Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa. Potilaat tulevat enimmäkseen suoraan yhteispäivystyksestä ja lyhyen hoitojakson jälkeen he voivat joko kotiutua tai siirtyä toiselle vuodeosastolle. Osastolla on yhteensä 24 potilaspaikkaa. Osasto B3 on ikääntyneiden sisätautisairauksien hoitoon erikoistunut vuodeosasto. Potilaat tulevat osastolle useimmiten yhteispäivystyksestä tai jatkohoitoon ja -tutkimuksiin yliopistosairaalasta. Osa sairaalan potilaista tulee lähetteellä suoraan terveysasemilta. Potilaspaikkoja osastolla on 32.

5 Hospital Wards There are five medical wards in the Hospital. Ward A1 on the first floor specializes in the treatment of psychiatric problems of the elderly. The ward is intended for 25 patients. Ward A2 on the second floor is mainly a hospice unit for people with incurable diseases usually cancer. Beds for the investigation of geriatric problems will also be opened on this ward. The ward can now take 21 patients. When the second stage of the building work is ready, the number will rise to 30. Ward A 2, also located on the second floor, is mostly for neurological or orthopaedic rehabilitation. Patients on this ward are usually recovering from strokes or hip operations. The ward can accommodate 31 patients. Wards A3 and B3 on the third floor of the Hospital specialize in the treatment of acute and internal problems in geriatric patients. Ward A3 also has a special unit of 5 beds for the observation of critically ill patients. However, most elderly patients who need acute intensive care and examinations are treated at Oulu University Hospital. Most patients on this ward come from the emergency visits of general practitioners at the city s seven health centres. After short periods of treatment, they can either return home or be transferred to other wards. There are 24 beds for patients on ward A3. Ward B3 specializes in the treatment of internal diseases of the elderly. Patients come to the ward either through a general practitioner s referral or from a ward of the University Hospital. This ward has beds for 32 patients. Consulting hours of specialized doctors At City Hospital there are three outpatient departments where specialized doctors carry out consultations. This is meant to support the work of general doctors at the city s health centres. The doctors on these policlinics give consultations to the patients of general doctors when needed. Doctors of internal diseases at the policlinics give different consultations on issues in their field and perform various medical procedures and minor ambulatory operations, too. The most common of them are gastrointestinal endoscopies and cardiac ultrasound examinations. On arrival, ambulatory geriatric patients are examined and evaluated for functional capacities and memory problems etc. At the policlinic for rheumatic diseases, patients are treated by a doctor specializing in this field.

6 Henkilöstö, toiminta ja tilat Kaupunginsairaalassa on alkuvaiheessa 133 sairaansijaa. Toisen vaiheen tullessa käyttöön keväällä 2005 kohoaa sairaansijojen määrä 142:een. Henkilöstön kokonaismäärä on runsaat 150, kun mukaan lasketaan poliklinikoilla työskentelevät. Sairaalassa työskentelee yhteensä 15 lääkäriä, joista suurin osa on erikoistunut geriatriaan, sisätauteihin tai reumatologiaan. Vuodeosastoilla on yhteensä noin 60 sairaanhoitajaa ja 40 perushoitajaa. Vuodeosastoilla on 8-9 hoitoon osallistuvaa ammattihenkilöä kymmentä potilasta kohden. Sairaalaan tulee huomattavasti enemmän potilaita suoraan yhteispäivystyksestä kuin Kontinkankaan sairaalan aikana. Lisäksi kuntoutuksen ja jatkohoidon potilaat pyritään ottamaan OYS:sta aikaisempaa varhaisemmassa hoidon vaiheessa. Tämän takia potilaiden hoito on vaativampaa kuin vanhassa Kontinkankaan sairaalassa. Yövuoroissa jokaisella osastolla valvoo vähintään yksi sairaanhoitaja sekä yksi perushoitaja. Kaupunginsairaalan osastojen toimintamalli on kuntouttava, potilasta aktivoiva ja hänen kokonaishyvinvointiaan lisäävä. Apuna käytetään saatavilla olevaa modernia tekniikkaa. Potilaita aktivoidaan kaikin keinoin käyttämään omia voimavarojaan. Vuodeosastojen suunnittelussa onkin kiinnitetty huomiota potilaiden tarvitsemaan yk- sityisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Potilailla on halutessaan mahdollisuus olla yksin ja toisaalta yhdessä muiden kanssa. Potilashuoneet ovat joko yhden tai kahden hengen huoneita ja niiden yhteydessä on omat wc-pesutilat. Osastoilla on useita yhteisiä oleskelutiloja. Huoneet ja käytävät ovat riittävän väljät myös apuvälineiden kanssa liikkuville potilaille. Tilat on kokonaisuudessaan suunniteltu niin, että ne tukevat nykyaikaista hoitokäytäntöä. Staff, Work, and Premises Today at the Oulu City Hospital there are beds for 133 patients. In spring 2005 the number of beds will rise to 142 when the construction of the second part of the hospital is complete. There are over 150 staff. Of the 15 doctors, most specialize in geriatrics or internal diseases, and one in rheumatic diseases. About 60 nurses and 40 assistant nurses work on the wards. The staff/patient ratio on the wards is 8-9 professional staff members for every ten patients. Our approach to nursing on the wards at City Hospital aims to rehabilitate patients in all daily activities and improve their general welfare. This active approach to nursing also achieves its goals by utilizing the applications of modern technology. In all possible ways the patients are encouraged to recognize and utilize their own mental and physical capacities. In the planning of the wards, special attention has been paid to the patients needs for both privacy and community. The rooms are designed for one or two patients and each is equipped with its own bathroom. The wards also have many public areas. The patients normally, for instance, have their meals together. The rooms and corridors are spacious enough for patients using technical aids when moving about. All in all, the wards have been planned in a way that supports modern treatment practices.

7 Rakentaminen Building Rakennuksen laajuus The size of the building Bruttoala Total area m 2 Hyötyala Usable area m 2 Tilavuus Cubic capacity m 3 Suunnittelijat Planners Pääsuunnittelija Main planner Arkkitehtitoimisto Holma & Vuolteenaho Oy, arkkitehdit Pekka Holma & Antti Vanhala Rakenne Structure Insinööritoimisto Taponen & Heiskari Oy Sähkö Electricity JP-Talotekniikka Oy LVI Heating, Plumbing, Air-conditioning JP-Talotekniikka Oy Urakoitsijat Contractors Rakennusurakka Building NCC Finland Oy Putkiurakka Plumbing Oulun Vesi ja Lämpö Oy Ilmanvaihto Air-conditioning Koja Tekniikka Oy Rakennusautomaatio Building automation Honeywell Oy Sähköurakka Electricity Paikallis-Sähkö Oy Sairaalan toinen osa Nyt valmistuneen rakennuksen jälkeen rakennetaan sairaalan toinen osa. Siihen tulevat sijoittumaan muun muassa kuntoutusosasto sekä kotona asuvien asiakkaiden lääkinnällisen kuntoutuksen tilat. Rakentaminen aloitetaan kevättalvella 2003 ja se otetaan käyttöön alkuvuodesta Kaupunginvaltuuston hyväksymän hankesuunnitelman mukaan toisen rakennusvaiheen kustannusarvio on noin 7,9 miljoonaa euroa (alv 0%). Rakennuksen laajuus The size of the building Bruttoala Total area m 2 Hyötyala Usable area 2 845,5 m 2 Tilavuus Cubic capacity m 3 The second part of the hospital The building of the second part of the hospital is scheduled to begin in September It will include a rehabilitation ward and premises for the medical rehabilitation of day patients. The new part will be opened during the first quarter of According to the project plan accepted by the City Board (26 th January 2001), the estimated costs of the second stage of the building will be about 7.9 million Euro (VAT 0%). The size of the building: see above.

8 Oulun kaupunginsairaala Yhteystiedot Contact information Oulun kaupunginsairaala OKS Oulu City Hospital Kiviharjuntie 5 PL 8, Oulun kaupunki Puh. (08) (info) Tel (info) Sosiaali- ja terveystoimi O U L U N K A U P U N K I Kuvat Kati Leinonen, Juha Ignatius, Elina Kinnunen Taitto Elina Kinnunen Paino OulunTyypit 2002

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

17. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti. Elektroninen osoite: www.kliinlablehti.

17. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti. Elektroninen osoite: www.kliinlablehti. 33 17. vuosikerta 2 2000 KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti Journal of The Finnish Society of Clinical Chemistry Elektroninen osoite: www.kliinlablehti.fi

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006 OPNTO-OPAS STUDY GUDE 2005-2006 1 TERVETULOA OPSELEMAAN MELN AMMATTOREA- OULUUN! WELCOME TO STUDY AT MEL POLYTECHNC! Hyvä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon monialaiseen,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA

KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA Kardiologian koulutusohjelma KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA Training Programme in Cardiology LOGBOOK FOR TRAINING IN CARDIOLOGY KOULUTUSOHJELMAN KUVAUS TRAINING GUIDELINES - ASSESSMENT 2 3 Kardiologiksi

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

P-NEWS. Noutoparkki helpottaa matkustajan elämää s. 5. Tampere vuonna 2020 s. 6 7 tekniikkaosio s. 8 11 OUlun kivisydän s. 12

P-NEWS. Noutoparkki helpottaa matkustajan elämää s. 5. Tampere vuonna 2020 s. 6 7 tekniikkaosio s. 8 11 OUlun kivisydän s. 12 P-NEWS Finnparkin asiakasjulkaisu nro 1 / 2013 13. vuosikerta Noutoparkki helpottaa matkustajan elämää s. 5 Tampere vuonna 2020 s. 6 7 tekniikkaosio s. 8 11 OUlun kivisydän s. 12 Editorial Tampere a city

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI-00079 Metropolia, Finland (FI-00180 Helsinki, Finland) Tel. +358 9 7424 5000 Fax. +358 9 7424 5002 www.metropolia.fi/en www.facebook.com/metropoliaamk

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers Toimintakertomus - Annual Report 2006 Sisältö 3 Satamassa kasvun ja investointien vuosi 4 2006 A Year of Growth and Investments 5 Ennätyksellinen liikennevuosi 2006 6 Investointeja ja kehitystä 7 Investments

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 168 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 168 EIJA PELTONEN Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

KAINUUN, SAVON JA KARJALAN KLIINISET KEMISTIT r.y.

KAINUUN, SAVON JA KARJALAN KLIINISET KEMISTIT r.y. KAINUUN, SAVON JA KARJALAN KLIINISET KEMISTIT r.y. Kongressijulkaisu 2013 The Abstracts of the XXXV Anniversary International Congress in Vienna and Kremsmünster, Austria and Bratislava, Slovakia 15.5.

Lisätiedot

INFORS 2 / 2014. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society

INFORS 2 / 2014. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society INFORS Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti 2 / 2014 FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry Finnish Operations Research Society www.operaatiotutkimus.fi Suomen Operaatiotutkimusseura ry:n jäsenlehti

Lisätiedot

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa - Suomenkielinen tiivistelmä KPMG:n laatimasta raportista - "Description of the Dutch Personal Budget System" -raportti kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan logistiset prosessit ja tilaresurssit vuoteen 2020

Tampereen yliopistollisen sairaalan logistiset prosessit ja tilaresurssit vuoteen 2020 Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 69 Jouni Paavilainen & Sami Toivonen Tampereen yliopistollisen sairaalan logistiset prosessit ja tilaresurssit

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa

Lisätiedot

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING Anna Torvinen DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS Thesis for Master of Science degree has been submitted

Lisätiedot

Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen

Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPERE Tampereen kaupungin tiedotuslehti 3 2012 Luonto tutuksi elämysten kautta SIVU 14 Asuntomessut Tampereella 13.7. 12.8. OTA TAMPERE-LEHDEN

Lisätiedot

Lääkärit Suomessa Physicians in Finland

Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system 214 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association Sisältö

Lisätiedot

1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION

1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION thomas@academiasc.com +46 707 395 475 Joensuu, Pieksämäki, Kuopio & Jyväskylä 7-11 May 2012 1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION thomas@academiasc.com +46

Lisätiedot

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Luonnos /Draft Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Minna Harjajärvi, Sami Pirkola, Kristian Wahlbeck Aikuisten mielenterveys- palvelut muutoksessa Helsinki 2006 ACTA Nro 187

Minna Harjajärvi, Sami Pirkola, Kristian Wahlbeck Aikuisten mielenterveys- palvelut muutoksessa Helsinki 2006 ACTA Nro 187 Minna Harjajärvi, Sami Pirkola, Kristian Wahlbeck Aikuisten mielenterveyspalvelut muutoksessa Helsinki 2006 ACTA Nro 187 TEKIJÄT Minna Harjajärvi Sami Pirkola Kristian Wahlbeck TAITTO Nina Palmu-Pietilä

Lisätiedot