LIMINGAN LIIKUNTAHALLI HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIMINGAN LIIKUNTAHALLI HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 LIMINGAN LIIKUNTAHALLI HANKESUUNNITELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO JA TAUSTAT Hankesuunnittelun työryhmä ja työskentely Käyttäjäyhteistyö LÄHTÖTIEDOT Tarveselvitys Sijaintipaikkaselvitys Rakennuspaikka Tontti ja kaavatilanne Maaperä ja rakentamisolosuhteet Toiminnan kuvaus... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3. RAKENNETTAVILLE TILOILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Toiminnalliset vaatimukset Yleiset mitoittavat tekijät SUUNNITELMA... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Tontinkäyttö ja liikennejärjestelyt Tilaohjelma Tilakohtaiset erityisvaatimukset (sijainti) Rakennustekniset ratkaisut Talotekniset ratkaisut Energiataloudellisuus HANKEAIKATAULU JA TOTEUTUSTAPA KUSTANNUKSET JA RAHOITUS Kustannusarvio Rahoitussuunnitelma TYÖRYHMÄ ESITYS

3 1. JOHDANTO JA TAUSTAT Hankesuunnitelmaselostus koskee Limingan kunnan liikuntahallin uudisrakennushanketta. Limingassa on ollut vireillä uuden liikuntahallin rakentaminen vuodesta 2016 lähtien. Perustarpeen liikuntahallille luo Limingan kuntakeskuksen koululiikuntatarpeet. Liikuntatilatarvetta koululiikunnan puolella on erityisesti kasvattanut keskustan koulukeskuksen n. 200 m2 sisäliikuntatilan poistuminen käytöstä sisäilmaongelmista johtuen. Sisäliikuntatilojen ja palloiluhallin tarvetta lisää myös kasvanut urheiluseuratoiminta ja erityisesti lasten- ja nuorten harrastustoiminnan laaja-alaiset kehitystarpeet. Uudisrakennushankkeessa myös esteettömyys ja eritysryhmien tarpeet on huomioitavissa kattavasti. Liikuntahallin toteuttaminen on aiemmin kilpailutettu KVR-urakka keväällä 2018 ja käyttöoikeusurakkana kesällä Limingan kunnan valtuusto päätti 2018 keskeyttää KVR-urakan hankinnan kustannusarvion ylittymisen vuoksi ja palauttaa sen valmisteluvaiheeseen. Käyttöoikeusurakkahankinta päätettiin hankintayksikön toimesta keskeyttää, kun kilpailutuksessa saatiin vain yksi hyväksyttävä tarjous eikä kunnollista kilpailua näin ollen syntynyt. Hankinta on palautettu valmisteluun ja sisältöä on tarkasteltu uudelleen aiemmin suoritettujen kilpailutusten pohjalta Hankesuunnittelun työryhmä ja työskentely Hankesuunnittelun työryhmään on kuulunut: - Tekninen johtaja, Simo Pöllänen, Limingan kunta - Rakennusinsinööri, Silja Syri, Limingan kunta - Liikuntapalvelupäällikkö, Janne Laamanen, Limingan kunta - Liminganlahden koulun rehtori, Antti Junttola, Limingan kunta - Rakennuttajakonsultti, Eemeli Antinmaa, Rakennuttajatoimisto Promen Oy Työryhmän sisäinen tehtävänjako: - Simo Pöllänen ja Silja Syri, teknisten vaatimusten lähtötiedot, kunnallisen päätöksenteon asettamat lähtötiedot - Janne Laamanen, urheiluseurayhteistyö ja lajikohtaisten toiminnallisuus vaatimusten lähtötiedot, urheiluseurojen suunnittelun ohjaus ja linjaratkaisut - Antti Junttola, koululiikunnan ja koulun asettamien toiminnallisuusvaateiden lähtötiedot, Koulun suunnittelun ohjaus ja linjaratkaisut - Eemeli Antinmaa/Rakennuttajatoimisto Promen Oy, kokonaisuuden kasaaminen, hankesuunnitelmaselostuksen laadinta, kustannuslaskenta 1.2. Käyttäjäyhteistyö Kts. tarveselvitys LÄHTÖTIEDOT 2.1. Tarveselvitys Liikuntahallin laajuuden ja sisällön kartoittamiseksi on hankkeen tarveselvitysvaiheessa suoritettu laaja sidosryhmien ja kuntalaisten kuuleminen. Kuulemisen yhteydessä on kartoitettu koko kunnan liikuntatilat kokonaisuutena. Selvitysten ensimmäisessä vaiheessa järjestettiin kunnassa toimivien 3

4 urheiluseurojen kuulemistilaisuus, jossa kartoitettiin nykyisten tilojen puutteita ja tulevaisuuden tilantarpeita. Toisessa vaiheessa järjestettiin kuntalaisten kuulemistilaisuus, jonka perusteella täydennettiin ensimmäisessä tilaisuudessa tehtyjä tarpeita ja havaintoja. Hankesuunnitelman liitteenä nro 1 on kunnassa tapahtuvan harrastetoiminnan osalta laadittu yhteenveto/kuvaus. Tarveselvitysvaiheen yhteydessä todettiin, että kuntalaisten tämänhetkisiä ja tulevaisuuden tarpeita parhaiten palvelee palloiluhalli, missä on huomioitu myös mahdollisuudet yleisurheilun lajiharjoittelulle ja kamppailulajeille. Kokonaisuus toteutetaan siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin myös koululiikunnan tarpeita Hankkeen tavoitteet Tavoitteena on toteuttaa Limingan kuntalaisten käyttöön monikäyttöiset, nykyaikaiset ja tehokkaat sisäliikuntatilat, jotka palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla kunnan koulujen, kunnassa toimivien urheiluseurojen ja kuntalaisten sisäliikuntatilatarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Tilat toteutetaan kiinnittäen erityistä huomiota tilojen ja rakenteellisten ratkaisujen terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä esteettömyyteen. Sisäliikuntatilojen suunnittelussa huomioidaan myös tilojen käyttö juhla- ja yleisötilaisuuksissa Sijaintipaikkaselvitys Kohteen sijaintipaikan valinnassa on tärkeimpänä kriteerinä ollut Liminganlahden koulun läheisyys, jonka toimintaa se tulee pääasiassa palvelemaan. Koko Liminganlahden koulun vieressä sijaitseva koulupuiston alue tullaan kehittämään laajemmassa kokonaisuudessa kuntalaisia palvelevaksi urheilupuistoksi, jolloin koulupuisto valikoitui myös liikuntahallin luonnolliseksi sijoituspaikaksi Rakennuspaikka Rakennus sijoitetaan Limingan ydinkeskustassa sijaitsevan koulupuiston alueelle osoitteeseen: - Karintie 3, Liminka - Koulupuisto, Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (voimassa olevan kaavan mukainen) Ohjeellinen esitys rakennusmassan sijoittelusta ja piha-alueesta on kuvattuna liikuntapuiston asemapiirroksessa (liite 2) Tontti ja kaavatilanne Alueella on voimassa Kirkonkylän asemakaava ja sen osalta on annettu poikkeamispäätös (liite 3), mikä sallii n kem2 liikuntahallin toteuttamisen alueelle. Päätös on edelleen voimassa oleva. 4

5 Maaperä ja rakentamisolosuhteet Alueelle teetetty alustava pohjatutkimus/perustamistapalausunto on hankekuvauksen liitteenä nro 4. Painumalaskelmien mukaan pitkäaikaiset kokonaispainumat ylittävät kantaville rakenteille asetetut raja-arvot ja perustamista ilman pohjanvahvistuksia ei suositella. 3. RAKENNETTAVILLE TILOILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET 3.1. Arkkitehtuurilliset ratkaisut Liikuntahallin arkkitehtuurin tulee noudattaa seuraavia periaatteita: - Kohde muodostaa aluekuvallisesti ja toiminnallisesti laadukkaan kunnan keskeiselle paikalle soveltuvan kokonaisuuden. - Kohde liittyy toiminnallisesti hyvin ympäröiviin alueisiin. - Kohteen muodostaman kokonaisuuden julkinen ilme on laadukas kaikista suunnista tarkasteltaessa. - Kohteesta muodostuu kokonaisuus, jossa asiakkaiden ja alueella liikkujien on helppo asioida ja löytää kohteen sisältämiin toimintoihin Toiminnalliset ratkaisut Suoritetun tarveselvityksen mukaisesti toteutettavassa liikuntahallissa tulee koululiikuntakäytön lisäksi voida kaiken ikäisten toimesta harrastaa vähintään seuraavia lajeja: salibandy, futsal, 5

6 koripallo, sulkapallo, käsipallo, lentopallo, yleisurheilun lajiharjoittelu, paini ja judo. Edellä määriteltyjen lajiharrasteiden lisäksi liikuntahallin tulee soveltua vähintään peruskoulun juhlatilaisuuksiin, salibandyn pääsarjatason otteluihin ja muiden mahdollistettavien lajien turnausja kilpatapahtumiin. Juhla- ja yleisötapahtumien toimivuuden varmistamiseksi tulee kohteen suunnittelussa huomioida riittävän suuret aula-/kahviotilat, kulkuväylät sekä wc- ja vaatesäilytystilat. Hankkeessa aiemmin mukana ollutta keilailuhallia ei toteuteta kohteeseen. Tilakokonaisuuskohtaisia toiminnallisuus vaatimuksia on tarkennettuna seuraavissa kappaleissa Palloilusali Palloilusali toteutetaan palvelemaan koululiikuntaa ja salibandyn, futsalin, koripallon, sulkapallon, käsipallon sekä lentopallon harrastajia. Salin tulee lisäksi soveltua koulujen juhlatilaisuuksiin ja ko. lajien yleisö- turnaus- sekä kilpatapahtumiin (salibandyn pääsarjatason ottelut). Erityisesti valaistuksen toteutuksessa ja ohjauksessa sekä äänentoistossa ja akustiikassa huomioidaan tilan eri käyttötilanteet. Palloilusalin lattia suunnitellaan aluejoustavaksi ja tilan jako kahteen omaan lohkoon mahdollistetaan keveällä väliverholla. Koululiikunta Koululiikunnan päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys. Laadukas liikunnanopetus tarjoaa oppilaalle sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen ja terveyttä edistävä aktiivinen elämäntapa. Tilojen tulisi mahdollistaa aktiivinen liikkuminen koko oppitunnin ajan. Liikkumalla ja tekemällä vaikutetaan myönteisten kokemusten syntymiseen. Oppilailla pitää olla mahdollisuus kokeilla erilaisia asioita turvallisesti ja monimuotoisesti. Kohde tulee olemaan peruskoulun lukukauden aikana Limingan kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen yksiköiden käytössä arkipäivisin klo Kohteen toteutuksessa huomioidaan koulujen ja varhaiskasvatuksen käytön asettamat erityispiirteet. Salibandy, Futsal, koripallo, sulkapallo, käsipallo ja lentopallo Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa varmistetaan ko. lajien harrastamismahdollisuus ja virallisten pelikenttämittojen täyttyminen liikuntasalissa. Pelikenttien koot ja ohjeellinen kenttäjako on esitettynä liitteessä 5. Liikuntasali toteutetaan siten, että lentopallon ja sulkapallon osalta usean pelikentän hyödyntäminen yhtäaikaisesti on mahdollista. Vaatimusten mukaiseen vapaaseen korkeuteen ja valaistuksen häikäisyn estoon on kiinnitettävä erityistä huomiota lentopallon ja sulkapallon osalta. Limingan kunnasta oleva salibandyjoukkue Limingan Niittomiehet tavoittelee nousua salibandyn pääsarjaan. Kunnasta puuttuu kuitenkin pääsarjan vaatimukset täyttävä liikuntasali. Toteutettavassa palloilusalissa varaudutaankin erityisesti salibandyliiton (liite 6) vaatimuksiin ja joukkueen asettamiin toiveisiin hankkeen laajuuden ja budjetin sallimissa rajoissa Kamppailualue Kamppailualueelle toteutetaan painin ja judon harrastamiseen tarvittavien harjoittelualustoiden (molski ja tatami) lisäksi erityisesti kamppailijoiden käyttöön suunnattu pieni lämmittely ja voimailualue. Kamppailualueen toimintojen ohjeellinen sijoituskuva on liitteenä nro 5. 6

7 Kamppailualuekokonaisuus sijoitetaan osaksi korkeaa ja avonaista hallitilaa palloilusalin jatkoksi. Kamppailusali erotetaan palloilusalista nostettavalla väliseinäverholla ja on avattavissa yhdeksi hallitilaksi kamppailulajien kilpailutapahtumissa Yleisurheilun lajiharjoittelu ja katsomoalue Yleisurheilun lajiharjoittelua varten kohteeseen toteutetaan juoksusuora, hyppykuoppa ja heittopressu. Toiminnot pyritään sijoittamaan siten, etteivät ne tule päällekkäin pallopelien pelikenttien kanssa ja harjoittelu juoksusuoralla, hyppykuopalla ja heittopressulla on mahdollista yhtä aikaa pallopelien toiminnan kanssa. Yleisurheilun lajiharjoittelun toiminnot sijoitetaan samaan alueeseen palloilusalin katsomon kanssa. Katsomo toteutetaan siirrettävinä elementteinä ja avataan juoksusuorien päälle salin yleisötapahtumien aikana Pukuhuoneet Pukutiloja tulee kohteessa olla vähintään 6 kpl, joista 4 kpl tulee kooltaan soveltua salibandyn liigajoukkueelle. Pukuhuoneista 2 toteutetaan pienempinä koululiikunnan ohjaajien/opettajien käyttöön ja kamppailulajien harrastajien käyttöön. Pukuhuoneiden ja wc-tilojen sijoittelussa ja kulkuväylissä huomioidaan salin lohkojako ja, että koulu voi hyödyntää pukuhuoneita myös käyttäessään vieressä olevaa ulkoliikunta-aluetta Liikenne ja varastotilat Tilojen välisiä liikenneyhteyksiä suunniteltaessa otetaan huomioon kaikkien käyttäjäryhmien, toimintojen ja käyttötarkoitusten vaatimukset sekä tilojen esteettömyys. Varastotiloja varataan kiinteistön oman tarpeen lisäksi seurojen erilliseen vuokrakäyttöön. Rakennus suunnitellaan kengättömäksi Monitoimitila Kohteeseen toteutetaan varsinaisen palloilusalin ja kamppailualueen lisäksi erillinen kaikkien lajiharrastajien käyttöön suunnattu monitoimi-/lämmittelyalue mikä varustetaan lämmittelyyn suunnatuin varustein. Lämmittelyalueelle tulee mahtua vähintään yksi salibandyjoukkueellinen ihmisiä lämmittelemään. Yleisötapahtumien aikana monitoimitila toimii kahvio alueen laajennuksena. Tila sijoitetaan siten, että se on yhdistettävissä kahvioalueeseen ja sieltä on hyvä näköyhteys palloilusaliin Eteinen-/aula- ja kahvioalue Rakennukseen toteutetaan rakennuksen yleisökapasiteetti huomioiden riittävän kokoiset eteis-, aula- ja kahviotilat. Kahvioalue sijoitetaan siten, että sieltä on hyvä näköyhteys palloilusaliin. Kahvioon toteutetaan valmiudet urheiluseurojen yleisötapahtumamyynnille. Kahviotilassa huomioidaan myös työskentelymahdollisuudet. Kahvio- ja aula toteutetaan lopullisen tilasijoittelun sallimissa rajoissa kaksikerrosta korkeana tilana Yleiset mitoittavat tekijät Liikuntahallin ja sen tilojen vähimmäislaajuudet ja vapaat korkeudet määräytyvät mahdollistettavien urheilu- ja harrastemahdollisuuksien ja niiden vaatimien sosiaali-, liikenne-, teknisten- ja yleisötilojen mukaisesti huomioiden hankesuunnitelmassa esitetyt erityisvaatimukset. Tilat laajuuksineen on esitelty hankesuunnitelman liitteenä olevassa tilaohjelmassa. Rakennus toteutetaan kaksi kerroksisena. 7

8 Palloilusali mitoitetaan virallisen salibandykentän (20x40m) mukaisesti huomioiden turva, vaihto ja katsomoalueet. Palloilusalin muuta toiminnot sovitetaan tähän salibandyn toimintojen vaatimalle alueelle. Palloilusalin vähimmäisvapaakorkeus määräytyy lentopallon pelaamisen vaatimusten mukaisesti (7 m). Kamppailualueen mitoittavina tekijöinä toimivat harjoittelualustoiden molskin (12x12m) ja tatamin (12x12m) sekä kulku- ja turva-alueiden vaatimat laajuudet. Monitoimitilan mitoittavana tekijänä on yhden salibandyjoukkueen vaatima lämmittelytila. Liikenne- aula-, kahvio- ja muut yleisö tilat mitoitetaan liikuntahallin maksimi yleisökapasiteetin mukaisesti. Liikuntahallin vähimmäisyleisökapasiteetiksi on hankesuunnittelun aikana asetettu 300 henkilö poiketen salibandyliitonasettamista liigapelivaatimuksista (800 hlöä) Tontinkäyttö ja liikennejärjestelyt Rakennukselle suuntautuvan liikenteen periaatteet ovat kuvattuna liitteenä olevassa liikenneselvityksessä (liite 7). Liikuntahallia palvelemaan toteutetaan 83 autopaikkaa ja kaksi linjaautopaikkaa Tilaohjelma Kohteen osalta on laadittu tilaohjelma perustuen hankkeen tarveselvitykseen, lajiliittojen asettamiin vaatimuksiin ja soveltaen RT-korttia (RT ). Laaditun tilaohjelman (liite 8) pohjalta kohteen laskennalliseksi kokonaislaajuudeksi tulee n brm Tilakohtaiset erityisvaatimukset Tilakokonaisuuskohtaiset erityiset toiminnallisuus ja sijaintivaatimukset ovat kirjattuna tilaohjelmaan (liite 8) ja kappaleeseen Rakennustekniset ratkaisut Rakennuksen lopullinen rakennejärjestelmä ja rakennustekniset ratkaisut muodostuvat tarjouskilpailun voittaneen kokonaisvastuu-urakoitsijan esityksen mukaisesti. Hankesuunnittelussa rakennusteknisten ratkaisujen osalta on kuitenkin asetettu seuraavat vaatimukset: - Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Suomen kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Suomessa vallitsevia rakennusalan standardeja ja säädöksiä sekä hyvää rakentamistapaa ja sisäliikuntatilojen RT-korttia (RT ). - Rakennettavien tilojen tulee olla esteettömät (241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä) sekä turvalliset ja terveelliset käyttää koko kohteen elinkaarenajan. - Kohteeseen ei toteuteta väestönsuojia vaan ne osoitetaan vieressä olevalta ulkoliikuntaalueelta. - Rakennuksen alapohja toteutetaan tuulettuvana alapohjana - Rakennuksen betonisokkelin korkeus tulee olla n. 600 mm. - Vesikatossa on oltava ulkopuolinen vedenpoisto kallistuksella ja reiluilla räystäillä. - Palloilusalin lattiamateriaalina käytetään Taraflex performance mm tai vastaava. - Sisäilmastotavoitteiden määrittelyssä käytetään voimassa olevaa sisäilmastoluokitusta. Tilojen pääasiallinen sisäilmaluokka on soveltuvin osin S2. - Käytettävien materiaalien emissioluokka on M1. 8

9 - Rakennustöiden puhtausluokka on P1 ja kohteen toteutuksessa noudatetaan Limingan kunnan puhtaudenhallintaohjeistusta. - Kohteen toteutuksessa ja suunnittelussa noudatetaan Limingan kunnan kosteudenhallintaohjeistusta Talotekniset ratkaisut Taloteknisten järjestelmien osalta on laadittu erilliset alustavat LVISA-työselostukset, joihin on kirjattuna kohteen talotekniset vaatimukset tarkemmin (liite 9 & 10) Energiataloudellisuus Kohde toteutetaan vähintään energiatehokkuusluokkaan C. Rakennuksen energiaratkaisu on hybridi, yhdistellen esim. maalämpöä, kaukolämpöä ja aurinkoenergiaa. Tavoitteena on kattaa 25 % kohteen energian kulutuksesta uusiutuvalla energialla. 4. HANKEAIKATAULU JA TOTEUTUSTAPA Hankkeen tavoiteaikataulu on esitettynä alla: - Hankesuunnitelman hyväksyminen ja päätös kokonaisvastuu-urakan kilpailuttamisesta joulukuu Kokonaisvastuu-urakan kilpailuttaminen joulukuu 2019 tammikuu Kokonaisvastuu-urakan lainvoimaisuusaika ja sopimusvalmistelut helmikuu Kokonaisvastuu-urakkaa sisältyvän toteutussuunnittelu maaliskuu-kesäkuu Rakennuslupa huhtikuu Rakennustöiden käynnistäminen toukokuu Rakennusaika toukokuu 2020 toukokuu Kohteen käytön aloitus elokuu KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 5.1. Kustannusarvio Investointihankkeen veroton kustannusarvio on noin ,00 (alv 0 %). Arvioidut vuotuiset käyttökustakustannukset ovat arviolta noin 4 /m2/kk. Investointihankkeen kustannukset ovat arvioita ja niihin on laskettu mukaan rakentamisen riskivara. Investointia koskeva kustannusarvio on liitteenä nro Rahoitussuunnitelma Vuoden 2020 talousarvion investointiosassa on varattu Liikuntahallin rakentamiseen vuosille 2020 ja 2021 yhteensä ,00 euroa. Valtuusto on käsitellyt talousarvioesitystä seminaarissa Talousarviokäsittely on kunnanhallituksessa ja valtuustossa Talousarvion lisäksi liikuntahallihanke käsitellään kunnanhallituksessa ja valtuustossa vielä erikseen. 6. TYÖRYHMÄ ESITYS Työryhmä esittää liikuntahallin toteuttamista hankesuunnitelman mukaisena hankinnan käynnistämistä kokonaisvastuu-urakoitsijan hankinnalla. 9

10 LIITTEET Liite 1, Selvitys harrastetoiminnasta Liite 2, Asemapiirros Liite 3, Poikkeamislupapäätös Liite 4, Alustava pohjatutkimus/perustamistapalausunto Liite 5, Pelikenttien ja kamppailualueiden laajuudet ja ohjeellinen pelikenttäjako Liite 6, Salibandyliitto, pääsarjojen sarjamääräykset Liite 7, Liikenneselvitys Liite 8, Tilaohjelma Liite 9, Alustava LVIA-työselostus Liite 10, Alustava SÄH-työselostus Liite 11, Hankeaikataulu Liite 12, Tavoitehinta-arvio 10

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 47 50 47 ATU 5 43.9 44.2 6 9 44.0 43.9 43.8 43.9 44.0 44.1 kt 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU UUDEN KOULURAKENNUKSEN TAUSTAT JA LÄHTÖKOHDAT Timo Juolevi rakennuttajapäällikkö 20.11.2018 PERUSKORJAUKSEN SELVITYS 10/2013-> Lähtötilanne Koulun sisäilma on koettu huonoksi

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Historian havinaa. Monitoimitalo 30 vuotta

Historian havinaa. Monitoimitalo 30 vuotta Historian havinaa Monitoimitalo 30 vuotta Päätöksiä monitoimitalosta Kaupunginhallitus 11.8.1975 1909: Hippoksen palloiluhallin luonnospiirustukset ja huonetilaohjelma hyväksytään alustavasti. Piirustukset

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SKEITTIPUISTON HANKESUUNNITELMA. HANKE 8760 Skeittipuisto KOHDE JA SIJAINTI

KANKAANPÄÄN SKEITTIPUISTON HANKESUUNNITELMA. HANKE 8760 Skeittipuisto KOHDE JA SIJAINTI 27.12.2018 KANKAANPÄÄN SKEITTIPUISTON HANKESUUNNITELMA HANKE 8760 Skeittipuisto KOHDE JA SIJAINTI Liikuntakeskus Jämintie 10, 38700 Kankaanpää TILAAJA Rakennuttaja / hankintayksikkö Tekninen keskus PL

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Lentopallo, yleisurheilu, salibandy, futsal, käsipallo, koripallo, sulkapallo, voimistelu, ryhmäliikunta

Lentopallo, yleisurheilu, salibandy, futsal, käsipallo, koripallo, sulkapallo, voimistelu, ryhmäliikunta Pääurakoitsija: Konepaja Survonen Oy Pääsuunnittelija: Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy Rakennusaika: 5.6.2017 4.1.2019 Pinta-ala, brutto: 3230 m² Korkeus: 9,2 m (liikuntasali) Lattiapäällyste: PULASTIC

Lisätiedot

Palloiluhallin valmistelu

Palloiluhallin valmistelu Palloiluhallin valmistelu Tausta, mitoitus, sijainti ja jatkovalmistelu Seuraparlamentti 10.4.2014, Lieto Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen 14.4.2014 Esittäjän nimi 1 Kaksi pääperustetta hallille

Lisätiedot

UIMAHALLI JA UUSI LIIKUNTAHALLI - KYSELYIDEN TULOKSET

UIMAHALLI JA UUSI LIIKUNTAHALLI - KYSELYIDEN TULOKSET UIMAHALLI JA UUSI LIIKUNTAHALLI - KYSELYIDEN TULOKSET Janakkalan kunnassa on käynnistetty tarveselvityksen jälkeen hankesuunnitteluvaihe koulu- ja monitoimikeskusten osalta Turenkiin ja Tervakoskelle.

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot

tehopinta-ala 140 m2 (20x7=140)

tehopinta-ala 140 m2 (20x7=140) RT 12-11055 KH X0-00494 LVI 00-10483 SIT 12-610082 Hyötyala-käsitettä käytetään rakennushankkeissa, joissa tilan tarve hankesuunnitelmassa kirjataan tilaohjelmana. Hyötyala kuvaa tilaohjelmaan kuuluvien

Lisätiedot

TERVETULOA SALOHALLIIN! Ohjeita Salohallin käyttäjille

TERVETULOA SALOHALLIIN! Ohjeita Salohallin käyttäjille TERVETULOA SALOHALLIIN! Ohjeita Salohallin käyttäjille TERVETULOA SALOHALLIIN! TEKNISET TIEDOT Palloiluhalli Koko 52x32 m, yhteensä 1.664 m 2. Vapaa korkeus 12,5 m. Tila jaettavissa väliverhoin kolmeen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIERTOLANTIE

NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIERTOLANTIE KANGASALAN KAUPUNKI Kaavaselostus 1 (7) NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIERTOLANTIE 1. Perus- ja tunnistetiedot PÄIVÄYS 20.8.2018 ASEMAKAAVAN NUMERO 818 KAUPUNKI Kangasala OSA-ALUE Nattari/002 KORTTELI 1008

Lisätiedot

TA 2018 Talousar- Yhteensä viomuutos Tulot Menot Netto

TA 2018 Talousar- Yhteensä viomuutos Tulot Menot Netto Kiinteistöjen myynnit Tulot 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Menot 0 0 0 Netto 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Kiinteistöomaisuuden myyntitulot, toteutuneita kauppoja 5. UUDISRAKENTAMINEN Nilsiän terveys- ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 HANKESUUNNITELMA OULUNKYLÄN LIIKUNTAPUISTON HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 2 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET. Salivuoroihin oikeutetut

JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET. Salivuoroihin oikeutetut hyväksytty ella 23.2.2016 12 JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET Salivuoroihin oikeutetut Janakkalan sisäliikuntatilojen vuoroihin oikeutettuja ovat rekisteröidyt urheiluseurat / liikuntajärjestöt,

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Kosken koulukeskuksen rakennushankkeen asukastilaisuus

Kosken koulukeskuksen rakennushankkeen asukastilaisuus Kosken koulukeskuksen rakennushankkeen asukastilaisuus 2.5.2019 1 Kosken koulukeskuksen rakennushankkeen asukastilaisuus 2.5.2019 - Alueen kaavakartta ja siihen tehdyt muutokset, tulevien rakennusten julkisivukuvat

Lisätiedot

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 158 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 39 17.05.2017 GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 345/58/2017

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Hiidenvesi Areena. - Kotikenttää rakentamassa! Tarja Omenainen

Hiidenvesi Areena. - Kotikenttää rakentamassa! Tarja Omenainen Hiidenvesi Areena - Kotikenttää rakentamassa! Tarja Omenainen Lähtökohta 25 vuoden investoinnin (n. 5milj. ) lainanhoitokustannuksilla vain koulukäyttöön tehtysalimaksaa päivätunteihin muutettuna n. 160

Lisätiedot

Kinnarin uusi koulu hankkeen/projektiallianssin tavoitteet

Kinnarin uusi koulu hankkeen/projektiallianssin tavoitteet Kinnarin uusi koulu Kinnarin uusi koulu hankkeen/projektiallianssin tavoitteet Tausta: Hanke korvaa sisäilmaongelmien takia puretun kohteen ja vastaa Järvenpään kasvuun Visio: Uusi Kinnari Iloisesti Yhdessä

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET = KYSYMYS o =VASTAUS Tarjouspyynnössä viitataan ARK12, jota täydennetään erillis- ja täydentävillä tehtävillä. Erillis-

Lisätiedot

Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009

Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009 Sivu 1/5 Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009 Liitteet Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Tapiolan Honka ry:n omistamalle Kiinteistö Oy Honkahallille Valmistelija

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Linnanpellon asukastalo Hankekuvaus

Linnanpellon asukastalo Hankekuvaus Linnanpellon asukastalo Hankekuvaus 15.08.2011 MELLUNKYLÄ, LINNANPELTO 47233 / 1 ATT 11.8.2011 Linnanpellon alue ATT Sijainti 11.8.2011 Linnanpellon asukastalo Luonnokset 15.08.2011 Sijainti Tontti 47233

Lisätiedot

OmaLahti tilaisuus Nastolan alueen asukkaille. Kukkasen koulu

OmaLahti tilaisuus Nastolan alueen asukkaille. Kukkasen koulu OmaLahti tilaisuus Nastolan alueen asukkaille Kukkasen koulu 25.4.2018 Tietoa tilaisuudesta OmaLahti -asukasilta Nastolan alue. Ke 25.4.2018 klo 18 20 Parhaillaan tehdään koulujen, päiväkotien ja nuorisopalvelujen

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VALTUUSTOSEMINAARI 17.8.2017 Suunnittelutalo PPG Oy Työryhmä Hankesuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet: Rehtori Heikki Kangasluoma Rantatien koulu

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto käsitteli Limingan esitystä yläasteen kouluyhteistyöstä ja päätti, että Lumijoki etenee asiassa omalla hankkeella.

Kunnanvaltuusto käsitteli Limingan esitystä yläasteen kouluyhteistyöstä ja päätti, että Lumijoki etenee asiassa omalla hankkeella. Kunnanhallitus 27 06.02.2017 Kunnanhallitus 45 27.02.2017 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Koulun rakennushanke - eteneminen Khall 06.02.2017 27 Kunnanvaltuusto käsitteli 30.1.2017 Limingan esitystä yläasteen

Lisätiedot

Svenska skolcentrum, liikuntatilat

Svenska skolcentrum, liikuntatilat Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2019 1 (5) 102 Päiväkoti Isoniityn korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma Päätös hyväksyi Kumpulaan rakennettavan, päiväkoti Isoniityn korvaavan päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

MAAKUNTA-AREENAN ESISELVITYS YLEISÖKYSELYN TULOKSIA

MAAKUNTA-AREENAN ESISELVITYS YLEISÖKYSELYN TULOKSIA MAAKUNTA-AREENAN ESISELVITYS YLEISÖKYSELYN TULOKSIA 07.02.2017 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 07.02.2017 1 1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen 29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄ- MÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODELLE 2017

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄ- MÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODELLE 2017 1 YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄ- MÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODELLE 2017 Hanketasoinen tarkastelu (Ylk 14.2.2017 oheismateriaali) TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HONKATIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.1.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 768 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELIT OSA KORTTELIA 7024

Lisätiedot

Keskiviikko 15.10.2014 klo 17.30 Kunnantalo, kokoushuone 2

Keskiviikko 15.10.2014 klo 17.30 Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Keskiviikko 15.10.2014 klo 17.30 Kunnantalo, kokoushuone 2 HUOM: kokouksen aluksi kokoonnutaan klo 17.30 kunnantalon paikoitusalueelle, josta käsin lähdetään tekemään katselmuskäynti

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016

Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016 Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016 JUVAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN TOIMITILARYHMÄ 45/12.00/2016 SIVLTK 6 (Asian valmistelija

Lisätiedot

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Saneerauskohteiden valinta, 2. vaihe 08.06.2015 Projektiryhmä 1 Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Projektin vetäjä: Rainer Långsjö Projektiryhmä:

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10.

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10. xx.xx.20xx Sivu 1/10 Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Hanke: Runko / ohje HANKESUUNNITELMA Sivu 2/10 HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ n olennainen sisältö Rovaniemi xx.xx.20xx Sivu

Lisätiedot

Tykätäänkö koululiikunnasta ja Move!- mittauksista?

Tykätäänkö koululiikunnasta ja Move!- mittauksista? Tykätäänkö koululiikunnasta ja Move!- mittauksista? Tutkimustietoa koululiikuntamotivaatiosta Säätytalo 31.1.2019 Timo Jaakkola, LitT, dosentti, Jyväskylän yliopisto Mikko Huhtiniemi, LitM, Jyväskylän

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (5) 151 Tripla-rakennushankkeen HKL:n kustannusosuuksien hyväksyminen HEL 2016-008432 T 02 08 03 01 Päätös Käsittely päättää hyväksyä Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksen

Lisätiedot

Riihikallion koulukeskus. Vaihtoehtoiset mallit

Riihikallion koulukeskus. Vaihtoehtoiset mallit Riihikallion koulukeskus Vaihtoehtoiset mallit Riihikallion koulukeskus 3 eri vaihtoehtoa VE1 koulun laajennus ja säilytettävien osien (2007-siipi ja liikuntasali) peruskorjaus VE2 koulun laajennus ja

Lisätiedot

HELSINGIN KALASATAMAN YHTEISKERHOTILA TARVESELVITYS

HELSINGIN KALASATAMAN YHTEISKERHOTILA TARVESELVITYS HELSINGIN KALASATAMAN YHTEISKERHOTILA TARVESELVITYS HELSINGIN KALASATAMAN YHTEISKERHOTILA TARVESELVITYS Tarveselvityksen keskeiset tavoitteet Tarveselvitys on laadittu Kalasataman alueelle sijoittavan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen

lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen Lähtökohta lähes nollaenergiapientalon suunnittelun ja toteutuksen

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYS RAKENNUSVALVONNAN PROSESSEISSA. Jaana Solasvuo esteettömyyskoordinaattori

ESTEETTÖMYYS RAKENNUSVALVONNAN PROSESSEISSA. Jaana Solasvuo esteettömyyskoordinaattori ESTEETTÖMYYS RAKENNUSVALVONNAN PROSESSEISSA Jaana Solasvuo esteettömyyskoordinaattori 28.3.2019 Esteettömyys - tavanomaista suunnittelua - hyvin suunnitellussa ja toteutetussa rakennuksessa kaikki tilat

Lisätiedot

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi KUSTANNUSSELVITYS Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi 7.4.2017 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 4 Riskit 5 Liitteet 5

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Ilvestarhan rakennustyöt

Ilvestarhan rakennustyöt HKR-RAKENNUTTAJA Ilvestarhan rakennustyöt, Mustikkamaanpolku 12 Perusparannus Hankenumero R-04238 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero Ilvestarhan rakennustyö R-04238 Osoite Rakennustunnus (RATU)

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset Tilayksikkö 3.5.2017 1/6 NIEMENMÄEN KALLIOSUOJA LVISA-PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA Lapinmäentie 1, Niemenmäentie 8 00350 Helsinki SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO HANKKEESTA 2. PERUSKORJAUKSEN TARPEELLISUUS

Lisätiedot

Kolme vuotta esteettömyystyötä, mitä saatiin aikaan?

Kolme vuotta esteettömyystyötä, mitä saatiin aikaan? Kolme vuotta esteettömyystyötä, mitä saatiin aikaan? Aija Saari, tutkimuspäällikkö LitT Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry aija.saari@vammaisurheilu.fi Niina Kilpelä, arkkitehti Invalidiliiton Esteettömyyskeskus

Lisätiedot

Olosuhteet aktivoivaa koulupäivää tukeviksi

Olosuhteet aktivoivaa koulupäivää tukeviksi Olosuhteet aktivoivaa koulupäivää tukeviksi Liikkuva koulu seminaari 9.10.2013 Lassi-Pekka Risteelä KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISEN VALIKKO Liikuntatunnit Muut oppiaineet - toiminnallisuus Lasten vanhemmat

Lisätiedot

VÄSTRA ENHETSSKOLAN HANKESUUNNITELMAN JA HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN

VÄSTRA ENHETSSKOLAN HANKESUUNNITELMAN JA HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 198 29.05.2017 VÄSTRA ENHETSSKOLAN HANKESUUNNITELMAN JA HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN 2463/58/2010 KH 29.05.2017 198 Valmistelu ja lisätiedot: toimitilajohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 42 19.05.2015. 42 Asianro 2978/12.04.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 42 19.05.2015. 42 Asianro 2978/12.04.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 47 29.4.2014 42 Asianro 2978/12.04.01/2014 Kuopion kaupungin sisäliikuntatilasuunnitelma ja Lippumäen jäähallin muutossuunnitelma Päätöshistoria 29.4.2014 47 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

TESC Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

TESC Tampereen Messu- ja Urheilukeskus tuhansia tilaisuuksia TESC Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Tampereen Messu- ja Urheilukeskus (TESC)...2 Hallit... 3 Kokous-, VIP- ja seminaaritilat... 4 Sijainti kartalla... 5 Fouga / Tuisku / Viima...

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Picasso

Asunto Oy Helsingin Picasso HANKESELOSTUS 1 (10) Sijainti Tontti 20819 / 1 Malagankatu 6, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa ja rajautuu Malagankatuun

Lisätiedot

SAARENKYLÄN PALVELUVERKKO

SAARENKYLÄN PALVELUVERKKO SAARENKYLÄN PALVELUVERKKO 14.3.2018 TOUKOKUU 19 19.5. Lähtötietojen koonti ELOKUU 35 25.8. Lähtötietojen koonti SYYSKUU 39 21.9. Koulutuslautakunnan seminaari LOKAKUU 41 42 11.10. Selvitysryhmä 1 43 44

Lisätiedot

Virtain yhtenäiskoulu. Rakennuttajakonsultin hankinta Tarjouspyynnön esittely Raimo Pirhonen Tekninen johtaja (Virrat)

Virtain yhtenäiskoulu. Rakennuttajakonsultin hankinta Tarjouspyynnön esittely Raimo Pirhonen Tekninen johtaja (Virrat) Virtain yhtenäiskoulu Rakennuttajakonsultin hankinta Tarjouspyynnön esittely 6.3.2018 Raimo Pirhonen Tekninen johtaja (Virrat) Hankekuvaus Virtain yhtenäiskoulun uudisrakennus rakennetaan Virtain kaupungin

Lisätiedot

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen Kaupunginhallitus 412 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 106 28.11.2016 Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 8835/10.03.02/2016 KH 21.11.2016 412 Hukanhaudan uusi päiväkoti

Lisätiedot

Haemme jatkoa suunnitteluvaraukselle, joka koskee Koivu-Mankkaan alueella Tapiolan urheilupuistossa sijaitsevaa aluetta.

Haemme jatkoa suunnitteluvaraukselle, joka koskee Koivu-Mankkaan alueella Tapiolan urheilupuistossa sijaitsevaa aluetta. Tapiolan Jalkapallostadion Oy Sivu 1 / 1 Suunnitteluvarauksen jatkohakemus 2015-04-27 Espoon Kaupunki Kaupunginhallituksen Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto. Kirjaamo Ari Kontas Tapiolan Jalkapallostadionille

Lisätiedot

Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta 18.3.2015 Kari Vepsäläinen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy

Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta 18.3.2015 Kari Vepsäläinen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta 18.3.2015 Kari Vepsäläinen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta Kuinka suunnittelua ohjataan Kuvat: RT 10-10387

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 04.06.2014 Sivu 1 / 1 4367/10.03.02/2013 57 Lausunto Riilahden toimintakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh. 046 877 3466 Eeva-Maija

Lisätiedot

NIEMENKARTANON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NIEMENKARTANON KEHITTÄMISSUUNNITELMA NIEMENKARTANON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Niemenkartanon ja sen pihapiirin elävöittämiseksi on tehty oheinen kehittämissuunnitelma, jossa on suunniteltu Niemenkartanon käyttötarkoitusta ja toiminnan järjestämistä

Lisätiedot

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 1 (3) PÖYTÄKIRJA 24.9.2018 Hausjärven kunta Ryttylän koulu SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN KOKOUS NRO 2 Aika: 24.9.2018 KLO 14.00 Paikka: Läsnä: Hausjärven kunnantalo, Keskustie 2-4, Oitti Pekka Määttänen, kunnanjohtaja

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Tehtaankadun ala-aste

Tehtaankadun ala-aste Sisäilmakorjaukset Opetusvirasto Hankenumero 8010429 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8010429 Osoite 1420 Sijainti 91-7-126-1 4372 Rakennustunnus (RATU) Kohdenumero Käyttäjä/toiminta Peruskoulu

Lisätiedot

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusfoorumi 6.10.2012 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry www.akha.fi

Lisätiedot

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Motoriset taidot ja oppiminen Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 2 ): Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea

Lisätiedot

pheka Malmi Teerisuontie 27

pheka Malmi Teerisuontie 27 YLEISSELOSTUS 1 (6) pheka Malmi Teerisuontie 27 Sijainti 38276 / 2 Pakkaajanaukio 2 00700 Helsinki Tontti Tontti sijaitsee Malmilla Teerisuontien varrella korttelissa 38276, jota rajaavat lännessä tontti

Lisätiedot