VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku Versio 1.2. Projektiryhmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä"

Transkriptio

1 VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku Versio 1.2 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas Jokiniemi

2 Versiohistoria Päiväys Versionumero Tekijät Muutosten syy Muutokset Antti Jämsén Ensimmäinen raakaversio Antti Jämsén, Janne Pihlajaniemi Raakaversiossa todettujen puutteiden korjaus Janne Pihlajaniemi Sisällysluettelon puuttuminen Antti Jämsén Muutokset vaatimuksissa Vaatimusluettelon rakenne muutettiin toisenlaiseksi ja lisättiin vaatimuksia Sisällysluettelon lisääminen, kappalenumeroinnin korjaus Vaatimusten sisältö muutettiin vastaamaan lopullista muotoaan 2

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Tarkoitus ja kattavuus Tuote ja ympäristö Määritelmät, termit ja lyhenteet Viitteet Yleiskatsaus dokumenttiin Yleiskuvaus Ympäristö Toima Käyttäjät Yleiset rajoitteet Oletukset ja riippuvuudet Tiedot ja tietokanta Tiedot Toiminnot Yleistä Sovellukseen liittyvät vaatimukset Työasemaan liittyvät vaatimukset Ulkoiset liittymät Laitteistoliittymät Ohjelmistoliittymät Tietoliikenneliittymät Muut ominaisuudet Suorituskyky ja vasteajat Saavutettavuus, toipuminen ja turvallisuus Ylläpidettävyys Siirrettävyys ja yhteensopivuus Suunnittelurajoitteet Standardit Laitteistorajoitteet Ohjelmistorajoitteet Muut rajoitteet Hylätyt ratkaisuvaihtoehdot ja jatkokehitysideat Liitteet

4 1 Johdanto 1.1 Tarkoitus ja kattavuus Dokumentissa käsitellään Polku-projektin tuotteen vaatimukset. Vaatimuksia täydennetään ja täsmennetään projektin kuluessa, koska käytössä on iteratiivinen kehitysmalli. Tässä dokumentissa esitetyt ominaisuudet ja toiminnalliset vaatimukset ovat sekä asiakkaan että projektiryhmän nähtävissä. Täsmällisesti määritellyt ja kirjatut vaatimukset, jotka projektiryhmä ja asiakas ovat hyväksyneet, helpottavat oikeanlaiseen lopputulokseen pääsemistä. Sovelluksen päävaatimukset tulivat varsin hyvin esille jo asiakkaan lähettämässä projektikuvauksessa, mutta muita vaatimuksia on pyritty yhdessä asiakkaan kanssa selventämään. Tätä yhteistyötä tullaan jatkamaan siis projektin edetessäkin, jotta projektiryhmä pysyy vaatimuksien suhteen yhteneväisenä asiakkaan kanssa. 1.2 Tuote ja ympäristö Projektin tarkoituksena on luoda web-sovellus pitkäaikaisten yhteistyöprosessien ja -projektien seurantaan Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:lle. Sovelluksella on mahdollisuus tallentaa, muokata ja poistaa tietoa erilaisista tapahtumista, niihin liittyvistä toimijoista sekä näiden välisistä suhteista. Tuote mahdollistaa tapahtumien ja toimijoiden listaamisen ja auttaa näin ollen projekteihin liittyvässä raportoinnissa. 1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet LAMP - Kokoelma avoimen lähdekoodin ohjelmia, jotka yhdessä muodostavat wwwpalvelimen jonka alla voidaan suorittaa dynaamisia web-sivustoja Apache Avoimeen lähdekoodiin perustuva palvelinohjelma PHP WWW-ohjelmoiin suunniteltu ohjelmoikieli MySQL SQL-tietokannan hallajärjestelmä. Google code Sivusto projektin dokumenttien ja avoimen lähdekoodin ylläpidolle. Eclipse Ohjelmoi- ja kehitysympäristö SVN Subversion-versionhalla SCRUM Ketterän ohjelmistokehityksen menetelmä Sprti Projektin ajallinen osakokonaisuus. Sprin kesto on noin kolme viikkoa. Käytettävyysryhmä Projektityökurssin osallistujista koottu erillinen ryhmä, joka auttaa muita projektityökurssin ryhmiä käytettävyysasioissa. 1.4 Viitteet PHP: MySQL: Apache: Eclipse: Tortoise SVN: Robot Framework: Google Code http.//code.google.com/ SCRUM - 4

5 1.5 Yleiskatsaus dokumenttiin Tämän dokumentin ensimmäisessä kappaleessa kuvataan dokumentin tarkoitus, rakenne, laajuus ja sen sisältö. Toisessa kappaleessa kuvataan yleisellä tasolla tuotteen ympäristö, toima, sen käyttäjät sekä tuotteen rajoitteet ja riippuvuudet. Kappaleessa kolme esitellään tuotteen käyttämä tietokanta ja tarkastellaan lähemmin sen tärkeimpiä osuuksia. Neljäs kappale käsittelee tuotteen toimoja ja toiminnallisuutta. Tuotteesta on listattu tärkeimmät toiminnot ja ne on kuvattu seikkaperäisesti. Tuotteen ulkoiset liittymät kuvataan kappaleessa viisi. Tämä kappale pitää sisällään tietoyhteys-, laitteisto- ja ohjelmistoliittymät. Dokumentin kuudes kappale käsittelee yleisiä ominaisuuksia kuten suorituskyky, tietoturva, ylläpidettävyys, saavutettavuus, siirrettävyys ja operoi. Seitsemäs kappale kuvaa, miten suunnittelua rajoittavat tekijät, kuten standardit sekä laitteiston ja ohjelmistojen asettamat rajoitteet, on otettu huomioon tässä tuotteessa. Hylätyt ratkaisuvaihtoehdot ja tuotteen jatkokehitysideat on esitelty luvussa kahdeksan. Ratkaisut on esitelty lyhyesti, ja perusteltu miksi ne on päätetty hylätä, sekä millä ratkaisuilla ne on korvattu tuotteessa. Yhdeksäs kappale sisältää mahdolliset liitteet. 5

6 2 Yleiskuvaus 2.1 Ympäristö Sovellus Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (Helka) sisäiseen käyttöön. Sovellus on webpohjainen ja se pyörii Helkan omalla Linux-palvelimella. 2.2 Toima Käyttäjä kirjautuu sisään sovellukseen ja valitsee haluamansa toiminnon sivun ylälaidan painikkeista. Käyttäjä voi valinnastaan riippuen lisätä sovelluksella projekteja, tapahtumia, henkilöitä, huomioita ja juttuja. Käyttäjä voi myös muokata edellä mainittuja tai järjestellä tapahtumia kokonaisuuksiksi ja liittää henkilöitä tahoihin. Käyttäjä voi myös selata läpi kaikkia edellä mainittuja. 2.3 Käyttäjät Käyttäjiä tulee ainakin ensi alkuun olemaan vain muutama henkilö, jotka käyttävät sovellusta päivittäin. Heillä on perustaidot normaaleista toimistosovelluksista eli sovelluksen ei tarvitse olla aivan aloitteleville tietokoneen käyttäjille suunnattu. Asiakas toivoikin, että sovelluksen pitkäaikaisen käytön tukeminen on helppoutta ja karsittuja ominaisuuksia tärkeämpää. Yksi käyttäjä hallinnoi sovellusta ja pystyy tarvittaessa esim. luomaan uusia käyttäjätunnuksia. 2.4 Yleiset rajoitteet Sovelluksen käyttäjällä tulee olla käyttäjätunnus sovellukseen. Rajoitteita eri käyttäjätunnuksien välillä ei ole eli kaikilla käyttäjillä on samat oikeudet. 2.5 Oletukset ja riippuvuudet Sovellus on web-pohjainen eli käyttääkseen sitä tulee käyttäjällä olla jokin riittävän uusi selain työasemassaan asennettuna. Sovellus luodaan tukemaan tämänhetkisiä uusimpia selainversioita (Mozilla Firefox, Internet Explorer, mahdollisesti muita), joten se on todennäköisesti riippuvainen selaimen versiosta. 6

7 3 Tiedot ja tietokanta 3.1 Tiedot Tietokannan sisältämät tiedot on lueteltu alla tietokantatauluittain. tapahtuma: id nimi paivamaara tyyppi teksti kesto paikka lisatty muokattu big varchar(40) date varchar(20) text varchar(10) varchar(40) date timestamp henkilo: id nimi lyhenne muokattu lisatty varchar(40) varchar(5) timestamp date kokonaisuus: id nimi lisatty teksti muokattu big varchar(40) date text timestamp projekti: 7

8 id big nimi varchar(20) teksti text lisatty date muokattu timestamp taho: id big nimi varchar(40) lyhenne varchar(5) yhteystiedot varchar(120) muokattu timestamp lisatty date huomio: id big omistaja lisatty date julkinen tiny aktiivinen tiny teksti text muokattu timestamp juttu: id big paivamaara date julkaisupaikka varchar(30) tyyppi varchar(20) teksti text 8

9 kayttaja: id tunnus salasana kirjautunut lisatty varchar(10) varchar(16) tiny date henk_ id ensijainen varchar(75) tiny henk_puhelin: id puhelin ensijainen varchar(75) tiny huom_henk: huomio henkilo huom_koko: huomio kokonaisuus huom_taho: 9

10 huomio taho huom_tapa: huomio tapahtuma juttu_henk: juttu henkilo rooli varchar(20) juttu_koko: juttu kokonaisuus juttu_pro: juttu projekti juttu_tapa: juttu tapahtuma koko_tapa: 10

11 kokonaisuus tapahtuma pro_koko: projekti kokonaisuus pro_tapa: projekti tapahtuma taho_ id ensijainen varchar(75) tiny taho_henk: henkilo taho rooli varchar(30) taho_puhelin: id puhelin ensisijainen varchar(75) 11

12 taho_url: id url varchar(75) tapa_henk: henkilo tapahtuma rooli varchar(20) tapa_taho: taho tapahtuma rooli varchar(20) 12

13 4 Toiminnot 4.1 Yleistä Kaikki toiminnot edellyttävät, että käyttäjä on kirjautuneena sovellukseen käyttäjätunnuksilla. Toiminnot on priorisoitu seuraavan asteikon mukaan : kriittinen, korkea, matala sekä triviaali. Jokaiselle toiminnolle on annettu oma tunniste (toiminnon luokan tunniste ja numero) sekä lyhyt kuvaus. Ensin listauksena toiminnot ja sitten jäljempänä tarkemmin määriteltynä. KRIITTINEN: 1. SEL1 - Tietojen selausnäkymä SEL1.PRO1: Projektien listaus, lisäys, muokkaus ja poisto SEL1.PRO1.1: Projektien listaus SEL1.PRO1.2: Projektien lisäys SEL1.PRO1.3: Projektien muokkaus SEL1.PRO1.4: Projektien poisto SEL1.KOK1: Kokonaisuuksien listaus, lisäys, muokkaus ja poisto SEL1.KOK1.1: Kokonaisuuksien listaus SEL1.KOK1.2: Kokonaisuuksien lisäys SEL1.KOK1.3: Kokonaisuuksien muokkaus SEL1.KOK1.4: Kokonaisuuksien poisto SEL1.KOK2: Kokonaisuuksien liittäminen ja poistaminen projekteista SEL1.KOK2.1: Kokonaisuuksien liittäminen projekteihin SEL1.KOK2.2: Kokonaisuuksien poistaminen projekteista SEL1.TAP1: Tapahtumien listaus, lisäys, muokkaus ja poisto SEL1.TAP1.1: Tapahtumien listaus SEL1.TAP1.2: Tapahtumien lisäys SEL1.TAP1.3: Tapahtumien muokkaus SEL1.TAP1.4: Tapahtumien poisto SEL1.TAP2: Tapahtumien liittämien ja poistaminen kokonaisuuksista ja projekteista SEL1.TAP2.1: Tapahtumien liittäminen kokonaisuuksiin SEL1.TAP2.2: Tapahtumien poistaminen kokonaisuuksista SEL1.TAP2.3: Tapahtumien liittäminen projekteihin SEL1.TAP2.4: Tapahtumien poistaminen projekteista SEL1.TOI9: Henkilöiden liittäminen ja poistaminen tapahtumista 13

14 SEL1.TOI9.1: Henkilöiden liittäminen tapahtumiin SEL1.TOI9.2: Henkilöiden poistaminen tapahtumista SEL1.TOI2: Tahojen liittäminen ja poistaminen tapahtumista SEL1.TOI2.1: Tahojen liittäminen tapahtumiin SEL1.TOI2.2: Tahojen poistaminen tapahtumista SEL1.JUT1: Juttujen listaus, lisäys, muokkaus ja poisto SEL1.JUT1.1: Juttujen listaus SEL1.JUT1.2: Juttujen lisäys SEL1.JUT1.3: Juttujen muokkaus SEL1.JUT1.4: Juttujen poisto SEL1.JUT2: Juttujen liittäminen ja poistaminen kokonaisuuksista ja tapahtumista SEL1.JUT2.1: Juttujen liittäminen kokonaisuuksiin SEL1.JUT2.2: Juttujen poistaminen kokonaisuuksista SEL1.JUT2.3: Juttujen liittäminen tapahtumiin SEL1.JUT2.4: Juttujen poistaminen tapahtumista TOI6: Henkilöiden listaus, lisäys, muokkaus ja poisto TOI6.1: Henkilöiden listaus TOI6.2: Henkilöiden lisäys TOI6.3: Henkilöiden muokkaus TOI6.4: Henkilöiden poisto TOI1: Tahojen listaus, lisäys, muokkaus ja poisto TOI1.1: Tahojen listaus TOI1.2: Tahojen lisäys TOI1.3: Tahojen muokkaus TOI1.4: Tahojen poisto TOI7: Henkilöiden liittäminen ja poistaminen tahoista TOI7.1: Henkilöiden liittäminen tahoihin TOI7.2: Henkilöiden poistaminen tahoista HAK1: Tietojen pikahaku HAK1.1: Hakeminen HAK1.2: Hakutulosten listaus ASE1: Käyttäjän sisäänkirjautuminen ASE1.1: Käyttäjän sisäänkirjautuminen ASE1.2: Käyttäjän uloskirjautuminen 14

15 KORKEA: TAP5: Huomioiden lisäys, muokkaus ja poisto tapahtumista TAP5.1: Huomioiden lisäys tapahtumiin TAP5.2: Huomioiden muokkaus tapahtumissa TAP5.3: Huomioiden poisto tapahtumista AUD1: Auditoi-loki AUD1.1: Auditoi-lokin muodostaminen MATALA: TAP4: Tapahtumien visuaalinen aikanäkymä TAP4.1: Tapahtumien visuaalisen aikanäkymän muodostaminen TOI4: Huomioiden lisäys, muokkaus ja poisto tahoista TOI4.1: Huomioiden lisäys tahoihin TOI4.2: Huomioiden muokkaus tahoissa TOI4.3: Huomioiden poisto tahoista TOI8: Huomioiden lisäys, muokkaus ja poisto henkilöistä TOI8.1: Huomioiden lisäys henkilöihin TOI8.2: Huomioiden muokkaus henkilöissä TOI8.3: Huomioiden poisto henkilöistä HAK2: Laajennettu haku HAK2.1: Haku, jossa hakua voi rajata HAK2.2: Hakujen tallentaminen HAK2.3: Tallennettujen hakujen poistaminen ASE2: Käyttäjän lyhenne ASE2.1: Käyttäjän nimilyhenteen käyttäminen ASE3: Käyttäjätunnuksien halla ASE3.1: Käyttäjätunnuksien lisääminen ASE3.2: Käyttäjätunnuksien poistaminen ETU1: Etusivu ETU1.1: Erillinen etusivu TRIVIAALI: ASE4: Logoboksi 15

16 ASE4.1: Logon vaihtaminen käyttöliittymästä 4.2 Sovellukseen liittyvät vaatimukset KRIITTINEN: SEL1: Tietojen selaus SEL1 Tietojen selaaminen Projektien, kokonaisuuksien, tapahtumien, toimijoiden ja huomioiden selaus samassa näkymässä. SEL1.PRO1: Projektien listaus, lisäys, muokkaus ja poisto SEL1.PRO1.1 Projektien listaus Projektien listaaminen näytölle tietojen selausnäkymästä käsin. SEL1.PRO1.2 Projektien lisäys Projektien lisääminen tietojen selausnäkymästä käsin. SEL1.PRO1.3 Projektien muokkaus Projektien muokkaaminen tietojen selausnäkymästä käsin. SEL1.PRO1.4 Projektien poisto 16

17 Projektien poistaminen tietojen selausnäkymästä käsin. SEL1.KOK1: Kokonaisuuksien listaus, lisäys, muokkaus ja poisto SEL1.KOK1.1 Kokonaisuuksien listaus Kokonaisuuksien listaaminen näytölle tietojen selausnäkymästä käsin. SEL1.KOK1.2 Kokonaisuuksien lisäys Kokonaisuuksien lisääminen tietojen selausnäkymästä käsin. SEL1.KOK1.3 Kokonaisuuksien muokkaus Kokonaisuuksien muokkaaminen tietojen selausnäkymästä käsin. SEL1.KOK1.4 Kokonaisuuksien poisto Kokonaisuuksien poistaminen tietojen selausnäkymästä käsin. SEL1.KOK2: Kokonaisuuksien liittäminen ja poistaminen projekteista SEL1.KOK2.1 Kokonaisuuksien liittäminen projekteihin 17

18 Kokonaisuuksien liittäminen projekteihin tietojen selausnäkymässä. SEL1.KOK2.2 Kokonaisuuksien poistaminen projekteista Kokonaisuuksien poistaminen projekteista tietojen selausnäkymässä. SEL1.TAP1: Tapahtumien listaus, lisäys, muokkaus ja poisto SEL1.TAP1.1 Tapahtumien listaus Tapahtumien listaaminen näytölle tietojen selausnäkymästä käsin. SEL1.TAP1.2 Tapahtumien lisäys Tapahtumien lisääminen tietojen selausnäkymästä käsin. SEL1.TAP1.3 Tapahtumien muokkaus Tapahtumien muokkaaminen tietojen selausnäkymästä käsin. SEL1.TAP1.4 Tapahtumien poisto Tapahtumien poistaminen tietojen selausnäkymästä käsin. 18

19 SEL1.TAP2: Tapahtumien liittäminen ja poistaminen kokonaisuuksista ja projekteista SEL1.JUT2.1 Tapahtumien liittäminen kokonaisuuksiin Tapahtumien liittäminen kokonaisuuksiin tietojen selausnäkymässä. SEL1.JUT2.2 Tapahtumien poistaminen kokonaisuuksista Tapahtumien poistaminen kokonaisuuksista tietojen selausnäkymässä. SEL1.JUT2.3 Tapahtumien liittäminen projekteihin Tapahtumien liittäminen projekteihin tietojen selausnäkymässä. SEL1.JUT2.4 Tapahtumien poistaminen projekteista Tapahtumien poistaminen projekteista tietojen selausnäkymässä. SEL1.TOI9: Henkilöiden liittäminen ja poistaminen tapahtumista SEL1.TOI9.1 Henkilöiden liittäminen tapahtumiin Henkilöiden liittäminen tapahtumiin tietojen selausnäkymässä. 19

20 SEL1.TOI9.2 Henkilöiden poistaminen tapahtumista Henkilöiden poistaminen tapahtumista tietojen selausnäkymässä. SEL1.TOI2: Tahojen liittäminen ja poistaminen tapahtumista SEL1.TOI6.1 Tahojen liittäminen tapahtumiin Tahojen liittäminen tapahtumiin tietojen selausnäkymässä. SEL1.TOI6.2 Tahojen poistaminen tapahtumista Tahojen poistaminen tapahtumista tietojen selausnäkymässä. SEL1.JUT1: Juttujen listaus, lisäys, muokkaus ja poisto SEL1.JUT1.1 Juttujen listaus Juttujen listaaminen näytölle tietojen selausnäkymästä käsin. SEL1.JUT1.2 Juttujen lisäys Juttujen lisääminen tietojen selausnäkymästä käsin. 20

21 SEL1.JUT1.3 Juttujen muokkaus Juttujen muokkaaminen tietojen selausnäkymästä käsin. SEL1.JUT1.4 Juttujen poisto Juttujen poistaminen tietojen selausnäkymästä käsin. SEL1.JUT2: Juttujen liittäminen ja poistaminen kokonaisuuksista ja tapahtumista SEL1.JUT2.1 Juttujen liittäminen kokonaisuuksiin Juttujen liittäminen kokonaisuuksiin tietojen selausnäkymässä. SEL1.JUT2.2 Juttujen poistaminen kokonaisuuksista Juttujen poistaminen kokonaisuuksista tietojen selausnäkymässä. SEL1.JUT2.3 Juttujen liittäminen tapahtumiin Juttujen liittäminen tapahtumiin tietojen selausnäkymässä. SEL1.JUT2.4 Juttujen poistaminen tapahtumista 21

22 Juttujen poistaminen tapahtumista tietojen selausnäkymässä. TOI6: Henkilöiden listaus, lisäys, muokkaus ja poisto TOI6.1 Henkilöiden listaus Henkilöiden listaaminen näytölle henkilötnäkymästä käsin. TOI6.2 Henkilöiden lisäys Henkilöiden lisääminen henkilöt-näkymästä käsin. TOI6.3 Henkilöiden muokkaus Henkilöiden muokkaaminen henkilöt-näkymästä käsin. TOI6.4 Henkilöiden poisto Henkilöiden poistaminen henkilöt-näkymästä käsin. TOI1: Tahojen listaus, lisäys, muokkaus ja poisto TOI1.1 Tahojen listaus 22

23 Tahojen listaaminen näytölle tahot-näkymästä käsin. TOI1.2 Tahojen lisäys Tahojen lisääminen tahot-näkymästä käsin. TOI1.3 Tahojen muokkaus Tahojen muokkaaminen tahot-näkymästä käsin. TOI1.4 Tahojen poisto Tahojen poistaminen tahot-näkymästä käsin. TOI7: Henkilöiden liittäminen ja poistaminen tahoista TOI7.1 Henkilöiden liittäminen tahoihin Henkilöiden liittäminen tahoihin tahot-näkymässä. TOI7.2 Henkilöiden poistaminen tahoista 23

24 Henkilöiden poistaminen tahoista tahot-näkymässä. HAK1: Tietojen pikahaku HAK1.1 Hakeminen Hakeminen sanalla tai sen osalla. HAK1.2 Haun tulosten listaus Hakutulosten listaaminen näytölle. ASE1: Käyttäjän sisäänkirjautuminen ASE1.1 Käyttäjän sisäänkirjautuminen Käyttäjän kirjautuminen sovellukseen. ASE1.2 Käyttäjän uloskirjautuminen Käyttäjän uloskirjautuminen sovelluksesta. KORKEA: 24

25 TAP5: Huomioiden lisäys, muokkaus ja poisto tapahtumista TAP5.1 Huomioiden lisäys tapahtumiin Korkea Käyttäjä voi lisätä huomioita tapahtumiin. TAP5.2 Huomioiden muokkaus tapahtumissa Korkea Käyttäjä voi muokata tapahtumissa olevia huomioita. TAP5.3 Huomioiden poistaminen tapahtumista Korkea Käyttäjä voi poistaa huomioita tapahtumista. AUD1: Auditoi-loki AUD1.1 Auditoi-lokin muodostaminen Korkea Sovellus muodostaa auditoi-lokin. MATALA: TAP4: Tapahtumien visuaalinen aikanäkymä TAP4.1 Tapahtumien visuaalinen aikanäkymä Matala 25

26 Sovellus muodostaa tapahtumista visuaalisen aikanäkymän. TOI4: Huomioiden lisäys, muokkaus ja poisto tahoista TOI4.1 Huomioiden lisäys tahoihin Matala Käyttäjä voi lisätä huomioita tahoihin. TOI4.2 Huomioiden muokkaus tahoissa Matala Käyttäjä voi muokata tahoissa olevia huomioita. TOI4.3 Huomioiden poistaminen tahoista Matala Käyttäjä voi poistaa huomioita tahoista. TOI8: Huomioiden lisäys, muokkaus ja poisto henkilöistä TOI8.1 Huomioiden lisäys henkilöihin Matala Käyttäjä voi lisätä huomioita henkilöihin. TOI8.2 Huomioiden muokkaus henkilöissä Matala 26

27 Käyttäjä voi muokata henkilöissä olevia huomioita. TOI8.3 Huomioiden poistaminen henkilöistä Matala Käyttäjä voi poistaa huomioita henkilöistä. HAK2: Laajennettu haku HAK2.1 Laajennettu haku Matala Haku, jossa hakua voi rajata. HAK2.2 Hakujen tallentaminen Matala Hakujen tallentaminen. HAK2.3 Tallennettujen hakujen poistaminen Matala Tallennettujen hakujen poistaminen. ASE2: Käyttäjän lyhenne ASE2.1 27

28 Käyttäjän nimilyhenne Matala Mahdollisuus käyttää käyttäjän nimilyhennettä nimen sijaan. ASE3: Käyttäjätunnuksien halla ASE3.1 Käyttäjätunnuksien lisääminen Matala Käyttäjätunnuksien lisääminen sovelluksen käyttöliittymässä. ASE3.2 Käyttäjätunnuksien poistaminen Matala Käyttäjätunnuksien poistaminen sovelluksen käyttöliittymässä. ETU1: Etusivu ETU1.1 Erillinen etusivu Matala Sovelluksella on erillinen etusivu. TRIVIAALI: ASE4: Logoboksi ASE4.1 Sovelluksen logon vaihtaminen 28

29 Triviaali Sovelluksen logon vaihtaminen käyttöliittymästä käsin. 4.3 Työasemaan liittyvät vaatimukset Työasemassa tulee olla asennettuna riittävän uusi web-selain. Selaimet ja versiot, joilla sovellus toimii selviävät myöhemmässä kehitysvaiheessa. 29

30 5 Ulkoiset liittymät 5.1 Laitteistoliittymät Järjestelmällä ei ole ulkoisia laitteistoliittymiä. 5.2 Ohjelmistoliittymät Sovelluksella ei ole liittymiä muihin ohjelmistoihin. 5.3 Tietoliikenneliittymät Järjestelmää käytetään HTTP-protokollalla. 30

31 6 Muut ominaisuudet 6.1 Suorituskyky ja vasteajat Koska sovellusta tullaan käyttämään päivittäisessä työskentelyssä, tulee vasteaikojen olla riittävän nopeita mielekkään käytön turvaamiseksi. Projektiryhmällä ei ole vaikutusvaltaa tulevaan palvelimeen, jolla sovellus pyörii eli asiakas voi palvelinvalinnalla vaikuttaa sovelluksen suorituskykyyn. 6.2 Saavutettavuus, toipuminen ja turvallisuus Tuotteen käyttäminen ei saa vaatia erityisiä tietoteknisiä taitoja, vaan käytön pitää olla mahdollista perustaidoilla. Toisaalta toiminnallisuuksista ei haluta karsia eli hieman pidempiaikainen käytön opiskelu ei haittaa, kunhan halutut toiminnallisuudet löytyvät. 6.3 Ylläpidettävyys Ylläpidosta tehdään erillinen selvitys kehitystyön myöhemmässä vaiheessa. 6.4 Siirrettävyys ja yhteensopivuus Tuote on siirrettävissä ohjelmisto-ominaisuuksiltaan vastaavalle toiselle alustalle kuin mihin se tullaan asentamaan. Tästä tulee tarkempi selvitys asennussuunnitelmassa. 31

32 7 Suunnittelurajoitteet 7.1 Standardit Tuotteeseen liittyvät standardit on lueteltu projektisuunnitelman kappaleessa 8.1. Käytettävät standardit eivät mainittavasti rajoita suunnittelua. 7.2 Laitteistorajoitteet Loppukäyttäjän laitteiston oletetaan kykenevän web-selailuun, koska kyseessä on web-sovellus. Palvelinalustan vaatimukset selventyvät asennussuunnitelman tekemisen yhteydessä. 7.3 Ohjelmistorajoitteet Sovellus ei välttämättä toimi vanhemmilla selaimilla, koska se tehdään ensisijaisesti toimimaan tämän hetken uusimmalla Mozilla Firefox -selaimella. Kehitystyössä pyritään ottamaan huomioon myös muiden yleisimpien selaimien uusimmat versiot, mutta kaikkien toimivuutta ei voida taata. 7.4 Muut rajoitteet Sovellus ei aseta muita rajoituksia. 32

33 8 Hylätyt ratkaisuvaihtoehdot ja jatkokehitysideat Ei hylättyjä ratkaisuvaihtoehtoja. 33

34 9 Liitteet Ei liitteitä. 34

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 1.0. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 1.0. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas Jokiniemi 1 Versiohistoria Päiväys Versionumero

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Toiminnallinen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 7.11.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 12.11.01 Pekka

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä LOPPURAPORTTI Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely. Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri

Vaatimusmäärittely. Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri Vaatimusmäärittely Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tarkoitus ja kattavuus... 3 1.2 Tuote ja sen ympäristö... 3 1.3 Määritelmät, termit ja käytetyt lyhenteet... 4 1.4

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma

Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 10 05 Jani Eränen Alustava 0.2 2006 10 06 Jani Eränen Asiakirjapohja

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 4)

VAATIMUSMÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 4) VAATIMUSMÄÄRITTELY Versio 1.0 (luonnos 4) Edited by Checked by Approved by Juha Parhankangas Luonnos 4 i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Projektin luonne 2 1.2. Tarkoitus ja kattavuus

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1 SilvaToiminta Pikaohje Versio 1.0 12.12.2014 Oy Silvadata Ab 10.12.2014 Pikaohje 1 SISÄLLYS 1 SILVATOIMINTA... 3 2 OHJELMISTON KÄYTTÖTARKOITUS... 4 2.1 Osiot... 4 2.1.1 Asiakkaat... 4 2.1.2 Viestit...

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.2

VAATIMUSMÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.2 VAATIMUSMÄÄRITTELY Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Juha Parhankangas Niko Stenberg i Sisällysluettelo DOKUMENTIT VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Projektin luonne 2 1.2. Tarkoitus ja kattavuus

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ versio 1.0. Projektiryhmä. Janne Pihlajaniemi. Antti Jämsén.

Testaussuunnitelma. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ versio 1.0. Projektiryhmä. Janne Pihlajaniemi. Antti Jämsén. Testaussuunnitelma Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Kuovi-Sovellusprojekti. Vaatimusmäärittely

Kuovi-Sovellusprojekti. Vaatimusmäärittely Kuovi-Sovellusprojekti Vaatimusmäärittely Antti Hedlund Juho Kortelainen Jaana Ojala Juhana Pikki Versio: 0.1 Julkinen 5. lokakuuta 2005 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä Päivämäärä

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

tempus.kpedu.fi Tuntitietojen kirjausjärjestelmän Ohje Versio 1.0 21.12.2009 KPAO juha.kykyri

tempus.kpedu.fi Tuntitietojen kirjausjärjestelmän Ohje Versio 1.0 21.12.2009 KPAO juha.kykyri tempus.kpedu.fi Tuntitietojen kirjausjärjestelmän Ohje Versio 1.0 21.12.2009 KPAO juha.kykyri 1 Sisältö Kirjautuminen järjestelmään... 2 Rekisteröityminen... 2 Aloitusnäkymä... 3 Asetukset valikko... 4

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Suomen Kennelliitto ry. 12.5.2014 2(11) Näyttelyn anominen Sisältö Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta...

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 Data@Flow ohjeet AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 1 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sisältöalueiden muokkaaminen... 4 2.1. Sisältöalueen sisällön muokkaaminen...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä PROJEKTISUUNNITELMA Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN PÄIKKYYN 1 1.1 Käyttäjätunnuksen aktivointi 1 1.2 Sisäänkirjautuminen 2 1.3 Salasanan vaihtaminen 2 1.3.1 Vanhentuva salasana 2

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Vaatimusdokumentti Labra

Vaatimusdokumentti Labra Vaatimusdokumentti Labra Helsinki 18.6.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Henrik Naakka,

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu Tila Julkaistu Dok.nro Versio P Sivumäärä 18 Päiväys www.insta.fi Hallintatiedot Yleiset hallintatiedot Nimi Nimikirjoitus Päivämäärä Laatija Hyttinen Henna Tarkastaja Hyväksyjä Arkistoviite Versiohistoria

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

Teemana aikajanat Polku versio 0.2

Teemana aikajanat Polku versio 0.2 Teemana aikajanat Polku versio 0.2 UTA VT Polku-projekti Tekijä: J.M. Jokiniemi Tulostettu: Jakelu: Uteam, Polku Dokumentin tila: lopullinen versio Muokattu: 5.11.09 VERSIOHISTORIA Versio Päiväys Tekijät

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Toiminnallinen määrittely Laika versio 1.24

Toiminnallinen määrittely Laika versio 1.24 Toiminnallinen määrittely Laika versio 1.24 TTY Ohjelmistotekniikka OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Tekijä: Mikko Teuho Tulostettu: 06.05.2011 14:17 Jakelu: Jussi Ekholm, Lauri Koli, Mikko Teuho,

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Demosovelluksen toiminnallinen määrittely v. 1.1 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:16 Timo Lämsä 2 (13) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite Timo Lämsä Pieniä korjauksia.

Lisätiedot

Ohjelmistoprojektin vaiheet ja OMT++ -suunnittelumenetelmä

Ohjelmistoprojektin vaiheet ja OMT++ -suunnittelumenetelmä Ohjelmistoprojektin vaiheet ja OMT++ -suunnittelumenetelmä Harjoitustyö: Virtuaalikirjasto (VAIHE 2) Ryhmä 3 Jari Pulli, Jarkko Puranen, Anu Niemi ja Annemari Auvinen Sisällysluettelo 1 GUI-MÄÄRITTELY...

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Good Minton Vaatimusmäärittely Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä

Good Minton Vaatimusmäärittely Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Good Minton Vaatimusmäärittely Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 10 05 Jani Eränen Alustava 0.2 2006 10 06 Jani Eränen Asiakirjapohja muokattu

Lisätiedot

SAKU-materiaalit

SAKU-materiaalit SAKU-materiaalit www.sakumateriaalit.net Käyttäjän opas 1 Yleistä SAKU-materiaalit on Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry:n hallinnoima materiaalipankki. Materiaalipankista

Lisätiedot

Lampaiden ja vuohien teurastusilmoituksen pikaopas. Eviran ohje

Lampaiden ja vuohien teurastusilmoituksen pikaopas. Eviran ohje Lampaiden ja vuohien teurastusilmoituksen pikaopas Eviran ohje Eviran ohje Käyttöönotto 09/2009 TIHY Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Matti Huttunen Pia Vilen Tietohallintoyksikkö 1 Käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset

Lisätiedot

F10-Lavalaput Versio 1.1. F10-Lavalaput ohjelmiston käyttöohjeet. 1 Yleistä. 2 Ohjelmiston pikaohje. 3 Ohjelmiston laajempi ohje

F10-Lavalaput Versio 1.1. F10-Lavalaput ohjelmiston käyttöohjeet. 1 Yleistä. 2 Ohjelmiston pikaohje. 3 Ohjelmiston laajempi ohje F10-Lavalaput ohjelmiston käyttöohjeet 1 Yleistä 2 Ohjelmiston pikaohje 3 Ohjelmiston laajempi ohje 3.1 Ohjelmiston käynnistäminen 3.2 Kirjautuminen palveluun 3.3 Tuotteen valinta ja muiden tietojen syöttö

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu 1/6 Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu Järjestelmään kirjautuminen Kulttuuriympäristön tietojärjestelmä löytyy internetistä osoitteesta https://www.museoverkko.fi. Sivut

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Huomioitavaa palvelun käytöstä Tämä käyttöohje koskee ainoastaan Espoon sosiaalipalveluista haetun toimeentulotuen sähköistä asiointia. Kelasta haetun

Lisätiedot

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto CEREMP-järjestelmän käyttöönotto Ohje energian tukkumarkkinoiden markkinaosapuolille CEREMP-järjestelmän käyttöönottoon ja markkinaosapuolen ensimmäisen vaiheen rekisteröintiin Versio 1.0 Mikä on CEREMP?

Lisätiedot

Office365 Tampereen yliopiston normaalikoulussa

Office365 Tampereen yliopiston normaalikoulussa Office365 Tampereen yliopiston normaalikoulussa 7.3.2017 Office365 Tampereen yliopiston normaalikoulussa Office 365 palveluun kuuluvat mm. Office Web Apps-sovellukset o tekstinkäsittelyohjelma Word o taulukkolaskentasovellus

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Kesäkuu 2017 1 (8) Tikon Web-sovellukset Kesäkuu 2017 2 (8) 1 Johdanto... 3 2 HTML5 sovellukset... 3 2.1 Tuetut selaimet... 3 2.2 Mobiililaitteet... 3 3 Muita ohjeita... 5 3.1 Yhteensopivuus -tila (Internet

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä PROJEKTISUUNNITELMA Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Suomen Kennelliitto ry. 6.5.2014 2(11) Osoitelistat Sisältö: Osoitteet valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Yhdistysten

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma Lohtu-projekti Testaussuunnitelma Versiohistoria: 1.0 19.2.2003 1. versio Mari 1.1 20.2.2003 Muutoksia Mari 1.2 25.2.2003 Katselmoinnissa esiin tulleet Mari muutokset 1.3 17.3.2003 2. syklissä tehtävät

Lisätiedot

Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun Petri Saarinen

Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun Petri Saarinen Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun 19.2.2015 Petri Saarinen Yleistä Emolehmätarkkailuun kuuluville WinPihvi käyttäjille avataan 28.2. tehtävän indeksilaskennan jälkeen uusi raportti Web-ympäristöön.

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun SÄHKÖPOSTIOHJE Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Pekka Patrikka Voimaantulo 15.08.2013 Muutettu viimeksi 16.08.2013 Tarkistettu

Lisätiedot

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko Simppelit ohjeet Sisällys Päänäkymä... 1 Valikko... 1 Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen... 2 Kurssin haku... 2 Kurssin suorittaminen... 2 Opettajan ohjeet kurssin teko... 3 Kirjautuminen... 3 Kurssin

Lisätiedot

SoleCRIS käyttöohje. SoleCRIS

SoleCRIS käyttöohje. SoleCRIS SoleCRIS käyttöohje SoleCRIS SoleCRIS käyttöohje Luonnos SISÄLTÖ Sisältö 1 Sanasto 1 2 Yleistä sovelluksesta 3 2.1 Sovellusympäristö............................................... 3 2.2 Järjestelmän ominaisuudet..........................................

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi?

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Internetin hyödyt ja vaarat Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Linkit Chrome https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/ Firefox http://www.mozilla.org/fi/ Opera http://www.opera.com/fi Vertailu

Lisätiedot

Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje

Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje Aditro Recruit 9.0.5 9.2 31.5.2016 Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje Aditro Recruit 9.0.5 9.2 31.5.2016 Sisällys 1. Kirjautuminen Palveluun... 1 1.1. Käyttäjätilin lukkiutuminen... 2 2. Käyttäjätilin

Lisätiedot

Käyttöohje. Aija. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. Aija. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje Aija Helsinki 2.9.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö 1. Yleistä...3 2. Järjestelmän toiminnot...4 2.1 Rekisteröityminen...4 2.2 Sisäänkirjautuminen...4

Lisätiedot

Käyttöohje Asiakastietojen ylläpito. Sisällysluettelo. 1 Asiakastietojen ylläpito. 1.1 Kirjautuminen Asiakastietojen ylläpitoon

Käyttöohje Asiakastietojen ylläpito. Sisällysluettelo. 1 Asiakastietojen ylläpito. 1.1 Kirjautuminen Asiakastietojen ylläpitoon Käyttöohje Asiakastietojen ylläpito Sisällysluettelo 1 Asiakastietojen ylläpito... 1 1.1 Kirjautuminen Asiakastietojen ylläpitoon... 1 2 Asiakastiedot... 2 3 Laskutus- ja toimitusosoitteet... 2 3.1 Olemassa

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT...

SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT... SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT... 4 KIRJAUTUMINEN 1. Kirjoita Internet-selaimen osoiteriville

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen

1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen OHJE 1 (17) Sisällys 1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen 2 1.1. Edellytykset 2 1.2. Tunnistautumisvaihtoehdot 2 1.2.1. KATSO-tunnuksella tunnistautumisen edellytykset 2 1.2.2.

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 1 (9) Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 2 (9) 1 Johdanto... 3 2 Windows... 3 2.1 Microsoft Silverlight... 3 3 Tablet-laitteet... 4 4 Selaimet... 5 4.1 Yleiset asetukset (kaikki selaimet)...

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot