PROJEKTISUUNNITELMA. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä"

Transkriptio

1 PROJEKTISUUNNITELMA Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas Jokiniemi

2 Versiohistoria Päiväys Versionumero Tekijät Muutosten syy Muutokset Koko ryhmä. Raakaversio sisäistä katselmointia varten - 2

3 1 Sisällysluettelo 1 1 Johdanto Tarkoitus ja kattavuus Tuote ja ympäristö Määritelmät, termit ja lyhenteet Viitteet Yleiskatsaus dokumenttiin Nykyinen järjestelmä Vanha järjestelmä Muut vastaavat järjestelmät Hyödyt ja haitat Projektin hyödyt Projektin haitat Projektin organisointi Henkilöstö Sidosryhmät Oman organisaation sisällä Asiakas Projektiryhmän koon muuttaminen Projektin tavoitteet ja päättyminen Projektiryhmän tavoitteet Asiakkaan tavoitteet Projektin tavoitteet Projektin keskeyttämiskriteerit Projektin päättämiskriteerit Projektin ositus ja vaiheistus Välineet ja menetelmät Kehitysmalli Vaiheistus Työmääräarviot Toimituspaketti Seuranta ja ohjaus Ryhmän sisäinen Ryhmän ulkopuolinen...15 Asiakas...15 Kurssi Standardit, direktiivit ja määräykset Standardit ja suositukset Luottamuksellisuus Tekijänoikeudet Tunnistetut riskit Henkilöstöriskit Asiakasriskit Organisaatioriskit Teknologiariskit Tuoteriskit Riskien seuranta Koulutussuunnitelma

4 10.1 Projektiryhmän sisäinen Asiakkaalle tarjottava Asennussuunnitelma Käyttöönottosuunnitelma Kustannukset Hylätyt ratkaisuvaihtoehdot ja jatkokehitysajatuksia Alustaa koskevat hylätyt ratkaisut Jatkokehitysajatuksia

5 1 Johdanto 1.1 Tarkoitus ja kattavuus Dokumentin tarkoituksena on kuvata, mitä projektiryhmä aikoo tehdä käytössään olevilla resursseilla seuraavan noin viiden kuukauden aikana, sekä miten näitä resursseja on käytettävä projektin tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi, suunnitelma pyrkii kuvaamaan projektiin liittyviä riskejä, toteutusvälineitä ja mahdollisuuksia. Suunnitelma toimii myös seurantavälineenä ja vertailukohteena sille, miten hyvin projektin toteutus onnistuu. Projekti toteutetaan osana Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Projektityökurssia. 1.2 Tuote ja ympäristö Projektin tarkoituksena on luoda web-sovellus pitkäaikaisten yhteistyöprosessien ja -projektien seurantaan Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:lle. Sovelluksella on mahdollisuus tallentaa, muokata ja poistaa tietoa erilaisista tapahtumista, niihin liittyvistä toimijoista sekä näiden välisistä suhteista. Tuote mahdollistaa tapahtumien ja toimijoiden listaamisen ja auttaa näin ollen projekteihin liittyvässä raportoinnissa. 1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet LAMP - Kokoelma avoimen lähdekoodin ohjelmia, jotka yhdessä muodostavat wwwpalvelimen jonka alla voidaan suorittaa dynaamisia web-sivustoja Apache Avoimeen lähdekoodiin perustuva palvelinohjelma PHP WWW-ohjelmointiin suunniteltu ohjelmointikieli MySQL SQL-tietokannan hallintajärjestelmä. Google code Sivusto projektin dokumenttien ja avoimen lähdekoodin ylläpidolle Eclipse Ohjelmointi- ja kehitysympäristö SVN Subversion-versionhallinta. SCRUM Ketterän ohjelmistokehityksen menetelmä Sprintti Projektin ajallinen osakokonaisuus. Sprintin kesto on noin kolme viikkoa. Käytettävyysryhmä Projektityökurssin osallistujista koottu erillinen ryhmä, joka auttaa muita projektityökurssin ryhmiä käytettävyysasioissa. 1.4 Viitteet PHP: MySQL: Apache: 5

6 Eclipse: Tortoise SVN: Robot Framework: Google Code http.//code.google.com SCRUM Yleiskatsaus dokumenttiin Luvussa 1 esitellään projektin ympäristö sekä listataan yleisimmät lyhenteet ja yhdenmukaistetut termit. Luvussa 2 kerrotaan projektin tuotetta vastaavista sovelluksista. Luvussa 3 esitellään projektin mahdolliset hyödyt ja haitat. Luvussa 4 kerrotaan projektin henkilöstöstä ja esitellään projektille oleelliset sidosryhmät. Luvussa 5 määritellään projektiryhmän ja asiakkaan tavoitteet ja päättymiskriteerit. Luvussa 6 selvitetään projektissa käytettävät välineet ja menetelmät, kehitysmalli sekä aikataulutus. Luvussa 7 kerrotaan projektin sisäisistä ja ulkoisista yhteydenpitokanavista sekä seurantamenetelmistä. Luvussa 8 listataan projektin kannalta oleellisimmat standardit, määritykset ja määritellään projektin ja siinä syntyvien keksintöjen omistusoikeudet. Luvussa 9 listataan projektissa tunnistetut riskit tietoineen sekä esitellään projektin riskienhallintasuunnitelma projektille. Luvussa 10 kerrotaan projektiryhmän sisäisestä sekä asiakkaalle mahdollisesti myöhemmin tarjottavasta koulutuksesta. Luvussa 11 kuvataan projektissa tuotettavan sovelluksen asennussuunnitelma. Luvussa 12 kuvataan projektissa tuotettavan sovelluksen käyttöönottosuunnitelma. Luvussa 13 arvioidaan projektin kustannuksia sekä projektikurssin että reaalimaailman työprojektin näkökulmasta. Luvussa 14 listataan ja kuvataan hylätyt ratkaisuvaihtoehdot sekä jatkokehitysajatukset. 6

7 2 Nykyinen järjestelmä 2.1 Vanha järjestelmä Kyseiseen tehtävään ei ole olemassa mitään nykyistä järjestelmää. Henkilöstö on kirjannut tapahtumat ja toimijat kukin omalla tavallaan satunnaisiin tekstitiedostoihin ym. dokumentteihin, minkä johdosta niiden hallinta ja jakaminen on ollut hyvin työlästä. Olemassa oleva menetelmä tiedonhallintaan on rajoittunut, joten yhteinen sovellus kyseiseen tehtävään siis on todella tarpeen. 2.2 Muut vastaavat järjestelmät Yleisiä tiedonhallintajärjestelmiä on olemassa useita, mutta asiakkaan vaatimusmäärittelyjen mukaisesti valmista pohjaa pitäisi muokata hyvin paljon. Näimme parhaaksi luoda kokonaan uuden järjestelmän vastaamaan asiakkaan tarpeita. 7

8 3 Hyödyt ja haitat 3.1 Projektin hyödyt Toteutettavan järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa projektien seurantaa ja arkistointia, eli sovellus toimii verkostoiden ja niiden tapahtumatietojen hallinnoimisen apuna. Järjestelmään kirjataan ylös verkostoprosessissa suoritettuja tapahtumia, toimijoita ja niiden yhteyksiä sekä huomioita. Huomiot toimivat eräänlaisina muistiinpanoina tapahtumista ja toimijoista, joihin reagoidaan mahdollisimman pian tai joita selataan vasta tarvittaessa. Prosessiseurannan avulla käyttäjät pystyvät paremmin seuraamaan menneitä ja nykyisiä projekteja sekä niiden tapahtumia vähentäen ylimääräistä työtä arkistoitujen asioiden käsittelyssä. 3.2 Projektin haitat Sovelluksen käyttöönotto voi aiheuttaa vaikeuksia uudessa ympäristössä, mutta oletus toteutuksen aikana on, ettei suurempia ongelmia synny käyttöönottovaiheessa. Ohjelmiston käytön mahdollinen koulutus sekä ongelmatilanteet voidaan laskea ajallisiksi ja rahallisiksi haitoiksi. 8

9 4 Projektin organisointi 4.1 Henkilöstö Projektipäälliköt Janne Pihlajaniemi Vastuualueet: viikkopalaverien vetäminen ja tilanvaraus niitä varten ym. ryhmän tapaaminen Tampereella Antti Jämsén Työryhmä Vastuualueet: tiedottaminen asiakkaalle, asiakastapaamiset Helsingissä, viikkoraportit Maria Hartikainen Nina Tyni Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Pekka Kallioniemi Käytettävyysryhmän edustaja Joonas Jokiniemi Tarkempi työnjako ryhmän kesken täsmentyy myöhemmässä vaiheessa. 4.2 Sidosryhmät Tässä kappaleessa listataan projektiin liittyvät sidosryhmät. 1 Oman organisaation sisällä Tampereen yliopisto tarjoaa projektin käyttöön tiloja sekä svn-tietovaraston. Ryhmän jäsenet osallistuvat myös yliopiston tarjoamaan opetukseen. Kurssin puitteissa ryhmän käytettävissä on myös erillinen käytettävyysryhmä. Kurssin luennoitsijana ja vastuuhenkilönä toimii Timo Poranen 2 Asiakas 3 Projektin asiakas on Helsingin kaupunginosayhdistykset ry (Helka), jonka edustajina toimivat Ilari Kajaste Terhi Vilkman ja Anna Kanervo 4.3 Projektiryhmän koon muuttaminen Projektiryhmä on nykyisellään sopivan kokoinen, mutta tarvittaessa projekti pystyttäneen viemään läpi, vaikka joku projektiryhmäläisistä keskeyttäisikin kurssin. Tämä kuitenkin lisäisi 9

10 työpainetta muilla projektiryhmän jäsenillä ja työnjako täytyisi miettiä tarkkaan uudelleen. Jos kaksi tai useampi projektiryhmäläisistä lopettaisi kesken kaiken, olisi projektin läpivienti jo todellisisessa vaarassa ja silloin tarvittaisiin paljon venymistä muilta ryhmän jäseniltä tai ainakin sovelluksen vaatimusten vähentämistä. Käytettävyystiimi toimii siten joustavasti, että sieltä voi saada lisäresursseja tarvittaessa esim. jonkin vaikean käytettävyysongelman ratkaisemiseen tai joku muu käytettävyysryhmän jäsenistä voi tuurata Joonas Jokiniemeä, jos hän joutuisi jättämään kurssin kesken tai olisi muusta syystä estynyt pitkällä aikavälillä osallistumaan projektiin. Projektipäälliköiden kohdalta olisi erityisen hankalaa, jos Janne Pihlajaniemi joutuisi jättämään kurssin kesken, koska toinen projektipäällikkö Antti Jämsén asuu Helsingissä, eikä täten pääse joka viikko osallistumaan ja vetämään viikkopalavereita. Näillä näkymin ryhmän koko on siis varsin hyvä ja toivottavasti tämä sama miehitys säilyy koko projektin ajan. 10

11 5 Projektin tavoitteet ja päättyminen 5.1 Projektiryhmän tavoitteet Projektiryhmän tavoitteena on tehdä sovellus, joka vastaa asiakkaan tarpeita. Sovellus on tarkoitus saada valmiiksi kurssin osalta annetussa aikataulussa. Koska kyseessä on pakollinen kurssi, on ryhmän tavoitteena luonnollisesti myös itse kurssin suorittaminen ja opintopisteiden saaminen. Projektiin liittyy myös odotuksia uuden oppimisesta, esimerkiksi ennestään vieraaseen ohjelmointikieleen tutustumisesta ja projekteissa mukana olemisesta. 5.2 Asiakkaan tavoitteet Asiakkaan tavoitteena on saada mahdollisimman helppokäyttöinen järjestelmä pitkäaikaisten yhteistyöprosessien ja -projektien seurantaan. Tärkeää on, että sovelluksessa on kaikki tarvittavat ominaisuudet, ja se tukee pitkäaikaista käyttöä. Tavoitteena on, että sovelluksella käyttäjä pystyy syöttämään tapahtumia, toimijoita ja niiden välisiä suhteita tietokantaan. Tapahtumat ovat aikasidonnaisia, ja niihin voi myös liittyä huomautuksia, jotka voivat olla joko aktiivisia (vaativat käyttäjän toimenpiteitä) tai passiivisia. Tapahtumia tulee myös pystyä kokoamaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tapahtumat ja toimijat voivat yhtä aikaa kuulua useaankin laajempaan kokonaisuuteen. Sovelluksen tulee kyetä tekemään listauksia tapahtumista käyttäjän valitsemilta ajanjaksoilta. Listauksia pitää pystyä muodostamaan myös toimijoista. Eri listauksien välillä tulee olla linkitykset niin, että esimerkiksi tapahtumien listauksesta on mahdollista siirtyä tapahtumaan liittyvän toimijan listaukseen. Näiden siirtymien tulee olla mahdollisimman sujuvia. 5.3 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa omat ja asiakkaan vaatimukset mahdollisimman hyvin. Projekti on tarkoitus saada käytettävissä olevan ajan ja resurssien puitteissa mahdollisimman onnistuneeseen päätökseen. 5.4 Projektin keskeyttämiskriteerit Projekti voidaan keskeyttää, jos huomataan, että sen valmiiksi saattaminen ei jostain syystä tule onnistumaan, tai sen jatkaminen ei ole enää mahdollista esimerkiksi tarpeeksi monen projektiryhmän jäsenen keskeytettyä kurssin. Myös asiakas voi vetäytyä projektista, mitä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä. 5.5 Projektin päättämiskriteerit Projekti päättyy, kun sovellus on valmis, tai kaikki projektin osapuolet ovat tyytyväisiä lopputulokseen. Projektityökurssin kannalta projektin tulee olla valmis ja päättyä viimeistään

12 6 Projektin ositus ja vaiheistus 6.1 Välineet ja menetelmät Projektissa hyödynnetään GoogleWikiä, joka on monipuolinen Wiki-työkalu projektityöskentelyyn. Kotisivu löytyy osoitteesta: Projektin kotisivulta löytyy myös projektin tuottamat dokumentit ja sitä käytetään mm. tiedostojen ja tiedon jakamiseen ryhmäläisten kesken. Tuntilistaukset ylläpidetään Google-dokumenttien taulukkolaskennassa, johon jokainen ryhmäläinen käy joka viikko viimeistään sunnuntaina kirjaamassa edellisviikon tuntinsa. Google Groupsissa on luotu sähköpostilista, jonka avulla tietoa saadaan nopeasti lähetettyä ryhmän kesken. Yhteydenpito projektin aikana tapahtuu pääasiallisesti sähköpostin kautta, mutta projektilla on myös oma IRC-kanava, jota viimeistään ohjelmointivaiheessa on tarkoitus hyödyntää. Asiakas oli jo etukäteen määritellyt tarkkaan ympäristön, jossa sovellusta ajetaan eli projektiryhmällä ei asiassa ollut sen enempää työtä. Palvelin: Linux Ubuntu Server LTS Web-palvelin: Apache Tietokanta: MySQL a-3ubuntu5.4 Ohjelmointikieli: PHP ubuntu5.7, Suhosin-Patch Kehitysympäristönä projektilla toimii tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tarjoama virtuaalipalvelin, jossa on palvelinohjelmistona perusasennettu Debian GNU/Linux 5.0. Vaikka palvelin ei olekaan sama kuin asiakkaan käytössä oleva, jolla sovellus tulee pyörimään, niin se on kuitenkin niin lähellä samaa, ettei siitä uskota seuraavan ongelmia. Sovelluksen tulee toimia ainakin Mozilla Firefox-, Internet Explorer- ja mielellään myös Opera- selaimen uusimmassa versiossa (eli vähintään versiossa, joka on tällä hetkellä uusin). 6.2 Kehitysmalli Projektimme kehitysmallina käytetään Scrumia (http://fi.wikipedia.org/wiki/scrum). Käytännön syistä johtuen Scrumia ei kuitenkaan noudateta sillä tarkkuudella kuin yritysmaailmassa, koska päivittäisiin tapaamisiin ei ole mahdollisuutta. Sähköpostia ja IRCkanavaa hyödyntäen kuitenkin pyritään korvaamaan päivittäiset tapaamiset. Projektin vaatimat dokumentit kirjoitetaan mahdollisimman tarkasti koko sovelluksesta, mutta niitä täydennetään koko projektin ajan aina kuhunkin sprinttiin liittyvien asioiden kohdalla. Dokumentoinnissa siis pyritään kattamaan jo ensi alkuun koko sovellus, josta sitten jaetaan suoritettavia tehtäviä jokaiseen sprinttiin. Käytettävyyteen ja käyttöliittymän suunnitteluun liittyvissä sprinteissä, projektiin osallistuu myös ulkopuolisen käytettävyysryhmän edustaja. 6.3 Vaiheistus Projektin aikana dokumentteja kasvatetaan vähitellen. Tästä johtuen valmistumispäivämäärät eivät projektin päättymispäivää lukuun ottamatta ole ehdottomia. 12

13 Sprintti Sisältö Katselmointiaika Projektin suunnittelu Projektin käynnistäminen Aiheeseen tutustuminen Ideointi Projektisuunnitelma Vaatimusmäärittely ja suunnittelu Ohjelmointityökalujen asentaminen Ohjelmointityökaluihin tutustuminen Käyttöliittymän suunnittelu Tietokannan suunnittelu Käyttöliittymäsuunnitelma Vaatimusmäärittely Ohjelmointi ja testaus Ohjelmointia Testaamista Testaussuunnitelma Ohjelmointi ja testaus Ohjelmointia Testaamista Implementointisuunnitelma Ohjelmointi ja testaus Ohjelmointia Testaamista Testaus ja korjaus Testaaminen (myös käytettävyys) Bugien korjaaminen Dokumentit Käyttöopas Ylläpitosuunnitelma Testausraportti Käytettävyysraportti Projektin päättäminen Tuotteen luovuttaminen asiakkaalle Asiakkaan mahdollinen kouluttaminen Projektin päättäminen Työmääräarviot Projektiryhmän jäsenten käytettävissä olevien työtuntien lukumäärä / viikko: Projektiryhmän jäsen Työtunnit / viikko Janne Pihlajaniemi 10 Antti Jämsén 8 Maria Hartikainen 10 Pekka Kallioniemi 10 13

14 Jorma Laajamäki 10 Panu Tunttunen 10 Nina Tyni 10 Joonas Jokiniemi 5 Yhteensä 73 Taulukko 1. Projektin henkilöstöresurssit Projektin kesto : 5½ kuukautta = 22 viikkoa - viikko 52 (vapaa, Joulu) = yhteensä 21 viikkoa Projektin käytettävissä olevat resurssit : n työtuntia Asiakkaan käytettävissä olevien työtuntien lukumäärä / viikko : 2 työtuntia (tarvittaessa enemmänkin) Asiakkaan käytettävissä olevat resurssit : n. 40 työtuntia Ajankäyttökategoria Arvioitu osuus (%) Arvioitu tuntimäärä Projektin suunnittelu ja ohjaus Vaatimusten määrittely 5 75 Suunnittelu Ohjelmointi Integrointi ja testaus Katselmoinnit 1 15 Korjaus Opiskelu 4 60 Muut 5 75 Taulukko 2. Projektin työmäärän jakautuminen eri osa-alueille. 6.5 Toimituspaketti Projektista toimitetaan kurssinkin vaatimusten mukainen projekti-cd, joka sisältää seuraavat asiat: Ohjelmiston Lähdekoodin Asennusohjeet Loppuraportti Loppukertomus 14

15 7 Seuranta ja ohjaus 7.1 Ryhmän sisäinen Projektiryhmä tapaa pääsääntöisesti perjantaisin kello Tapaamispaikka voi vaihdella, mutta yleensä ryhmä kokoontuu jossakin Linnan ryhmätyöhuoneista. Janne Pihlajaniemi vetää tapaamiset ja Antti Jämsén sekä asiakas osallistuvat niihin tarvittaessa. Tapaamisissa pyritään käymään läpi edellisen viikon asiat ja käydään läpi seuraavalla viikolla tehtävät asiat. Muutoin yhteydenpito ryhmän kesken tapahtuu Google Groupsin kautta sähköpostilla, puhelimitse tai IRC-kanavalla. Dokumentit, tiedostot, ohjeet ja linkit jaetaan ryhmän sisällä Polku-projektin wiki-sivuilla. Wiki-sivu toimii siis keskeisenä tiedonjakamisen lähteenä. 7.2 Ryhmän ulkopuolinen Asiakas Antti Jämsén toimii yhdyshenkilönä asiakkaaseen, koska sekä asiakas että Antti toimivat Helsingissä. Kommunikointi asiakkaan kanssa pyritään pitämään tiiviinä läpi projektin. Kommunikointi tapahtuu sähköpostin, puhelimen ja aina tarvittaessa tapaamisten muodossa (Antti voi tavata asiakasta myös Helsingissä Helkan tiloissa). Asiakkaalle toimitetaan myös jokaviikkoinen viikkoraportti. Kurssi Kurssin luennoitsija osallistuu raporttien katselmointeihin. Projektipäälliköt ovat yhteydessä kurssin luennoitsijaan projektin aikana ja raportoivat viikoittain projektin etenemisestä. 15

16 8 Standardit, direktiivit ja määräykset 8.1 Standardit ja suositukset PHP-ohjelmointiin käyttämämme standardit ovat W3 XHTML 1.0 Strict ja W3 CSS Level 2.1. Tietokannan kanssa käytettävä standardi on SQL-2003, ISO:n määrityksen mukaan ISO/IEC 9075(1-4,9-11,13,14): Luottamuksellisuus Projektissa ei käsitellä näillä tiedoin luottamuksellisia tietoja. Jos näitä kuitenkin tulee, käydään projektiryhmän kokouksessa läpi periaatteet luottamuksellisten tietojen käsittelyyn. 8.3 Tekijänoikeudet Kaikki moraaliset tekijänoikeudet jäävät asianomaisten teosten tai vastaavien tekijöille, koska kyseessä on opiskeluprojekti, eikä moraalisia tekijänoikeuksia ole mahdollista siirtää tietokoneohjelmistojen kohdalla kuin työ- toimi- tai virka-suhteessa. Muilta osin tekijänoikeudet luovutetaan julkisen lähdekoodin GNU/GPL-lisenssin alaisuuteen. 16

17 9 Tunnistetut riskit Tässä kappaleessa on tunnistettu ja listattu projektiin liittyvät riskit. Riskit on jaoteltu viiteen eri kategoriaan: Henkilöstö-, Asiakas-, Organisaatio-, Teknologia- ja Tuoteriskeihin. Jokaiselle riskille on lueteltu seuraavat asiat: Riskin nimi Tärkeysaste Todennäköisyys * Vakavuus Todennäköisyysaste = erittäin epätodennäköinen 5 = erittäin todennäköinen) Vakavuusaste 1-5 Kuvaus Syy Torjunta 1 = vähäinen vaikutus 5 = katastrofaalinen vaikutus Riskin pitempi kuvaus Riskin aiheuttava syy Kuinka riski pyritään torjumaan projektiryhmän toimesta Toipuminen Kuinka riskin realisoitumisesta pyritään toipumaan Projektin vaihe Tila 9.1 Henkilöstöriskit Projektin vaihe jossa riski on ajankohtainen / toteutumiskerrat Projektiryhmän vähäinen motivaatio Tunniste: H-001 Tärkeysaste: 12 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 4 Projektin ollessa pakollinen suoritettava kurssi, jonka korvauksena on ainoastaan opintopisteitä, saattaa se laskea joidenkin motivaatiota. 17

18 Ryhmän motivaatio projektia kohtaan on vähäinen. Ryhmän työmotivaatiota pyritään pitämään yllä projektipäälliköiden osalta johtamalla projektia avoimesti, tasapuolisesti ja neuvotteluhenkisesti. Projektiryhmäläisille annetaan jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa omiin tehtäviinsä ja työnjaossa otetaan myös ryhmän jäsenten osaamisalueet huomioon. Myös mahdollisuus uusien tehtävien ja toimien kokeiluun annetaan. Mikäli joku projektiryhmän jäsen toistuvasti laiminlyö hänelle annettuja tehtäviä, neuvotellaan hänen kanssaan tilanteesta ja mahdollisesta tehtävien uudelleenjärjestämisestä. Koko projektin elinkaari Ryhmän jäsenet estyvät työskentelemästä hetkellisesti Tunniste: H-002 Tärkeysaste: 5 Todennäköisyysaste: 5 Vakavuusaste: 1 Ryhmän jäsen tai jäsenet eivät pysty työskentelemään projektin hyväksi hetkellisesti jostain syystä. Ryhmän jäsen tai jäsenet ei pysty työskentelemään projektin hyväksi hetkellisesti jostain syystä. Esimerkiksi, teknisistä syistä, kuten kehityspalvelimen kaatuminen tai henkilökohtaisista syistä kuten matkustaminen tai sairastuminen. Hetkellistä estymistä ei täysin voida torjua, mutta useimmiten kuitenkin jossain määrin ennakoida. Jokatapauksessa, ryhmän jäsenien tulisi ilmoittaa koko projektiryhmälle ollessaan estynyt työskentelemästä tiettyinä aikoina. Mahdollinen tehtävien siirtäminen toiselle ryhmän jäsenelle, tilanteesta riippuen. Koko projektin elinkaari Projektiryhmän jäsenen sairastuminen influenssaan Tunniste: H-003 Tärkeysaste: 12 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 4 Projektiryhmän jäsen sairastuu influenssaan ja on estynyt työskentelemästä pidempiaikaisesti. 18

19 Kuluvalle syksylle on ennustettu normaalia vakavampaa kausiinfluenssa-aaltoa. Sairaus saattaa kestää kahdesta kolmeen viikkoa, jolloin projektiryhmän jäsen saattaa olla estynyt työskentelemästä projektissa. Kausittaisten influenssojen torjunta on vaikeaa. Projektin johto suosittelee ryhmän noudattavan terveysviranomaisten ohjeita influenssan torjunnassa. Tehtävien uudelleenjärjestäminen ryhmän jäsenten kesken riskin realisoituessa. Koko projektin elinkaari Projektiryhmän aikataulujen yhteensovittaminen epäonnistuu Tunniste: H-004 Tärkeysaste: 4 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 2 Kaikki projektiryhmän jäsenet eivät pysty osallistumaan viikkotapaamisiin samanaikaisesti. Ryhmän jäsenillä on muita projektiin liittymättömiä asioita ja tapahtumia, jotka saattavat estää osallistumisen tapaamisiin. Sovitaan kiinteät tapaamisajat, jotka parhaiten sopivat kaikille ryhmän jäsenille. Videoneuvottelutekniikkaa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan hyväksi silloin kun joku ryhmän jäsenistä ei pääse paikalle. Jokaisesta viikkopalaverista kirjoitetaan muistio wikiin mihin kirjataan tärkeimmät asiat ja tehtävät seuraavalle viikolle. Koko projektin elinkaari Kurssin keskeyttäminen projektiryhmän jäsenen osalta Tunniste: H-005 Tärkeysaste: 8 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 4 Joku projektiryhmän jäsenistä keskeyttää kurssin projektin aikana. Tämä saattaa vaarantaa projektin saattamisen päätökseen sen laajuisena kuin alunperin on suunniteltu. Projektiryhmän jäsenen muut projektiin liittymättömät kiireet, 19

20 motivaation puute tai ennalta-arvaamattomat elämäntilanteet saattavat johtaa kurssin keskeyttämiseen. Odottamattomien elämäntilanteiden torjuminen projektin puitteissa on käytännössä mahdotonta. Projektinjohtajat tekevät parhaansa projektiryhmän motivaation ylläpitämiseksi. Projektin ollessa opiskelijaprojekti, ei ryhmän jäsenen keskeyttäessä lisäresursseja ole saatavilla. Tällöin tulee projektin sisältö tarkistaa. Koko projektin elinkaari Ryhmän jäsenten vähäinen kokemus valittujen tekniikoiden käytöstä Tunniste: H-006 Tärkeysaste: 5 Todennäköisyysaste: 5 Vakavuusaste: 1 Kaikilla ryhmän jäsenillä ei ole entuudestaan kokemusta valittujen tekniikoiden käytöstä. Tämä saattaa hidastaa toteutuksen aloittamista ja ongelmien ratkaisua. Ryhmän jäsenillä ei ole ennalta kokemusta valituista teknologioista. Aloitetaan toteutus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tutustumalla ohjelmointityökaluihin ja tekniikoihin, ohjelmoimalla pieniä kokonaisuuksia. Ryhmä tutustuu saatavilla oleviin oppaisiin valituista tekniikoista ja opiskelee käytännönläheisesti työn ohessa. Ryhmälle voidaan järjestää koulutusta valituista tekniikoista workshop-tyyppisesti, myös asiakkaan avustuksella. Määrittely ja toteutus 9.2 Asiakasriskit Asiakkaan edustajan vähäinen mielenkiinto projektia kohtaan Tunniste: A-001 Tärkeysaste: 5 Todennäköisyysaste: 1 Vakavuusaste: 5 Asiakkaan edustaja ei vastaa projektipäälliköiden yhteydenottoihin. Asiakkaan edustaja ei ole kiinnostunut projektin tilasta. 20

21 Asiakasta informoidaan projektin tilasta vakituisesti. Projektiryhmä tekee päätöksen projektin viemisestä loppuun projektityökurssin vetäjän kanssa. Koko projektin elinkaari Asiakkaan vaatimusten väärin tulkitseminen Tunniste: A-002 Tärkeysaste: 8 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 4 Projektiryhmä tulkitsee asiakkaan vaatimuksia eri tavalla kuin asiakas itse. Vaatimuksia ei ole kirjattu ollenkaan tai ne on kirjattu huolimattomasti. Asiakkaan vaatimukset kirjataan mahdollisimman tarkasti ja avoimella keskustelulla varmistetaan että projektiryhmä tulkitsee vaatimukset oikein. Asiakkaan vaatimukset kirjataan huolellisesti ja varmistetaan että projektiryhmä tulkitsee niitä oikein. Koko projektin elinkaari Uusien vaatimusten ilmaantuminen myöhäisessä vaiheessa Tunniste: A-003 Tärkeysaste: 6 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 2 Asiakas esittää uusia vaatimuksia projektin myöhäisessä vaiheessa. Määrittelyvaiheessa kaikkia oleellisia vaatimuksia ei ole käsitelty. Jokaisen sprintin sisältö päätetään ennen sprintin aloittamista, eikä sisältöä muuteta kesken sprintin. Uudet vaatimukset otetaan mukaan seuraavan sprintin sisältöä suunniteltaessa. Uudet vaatimukset priorisoidaan muiden vaatimusten kanssa ja annetaan asiakkaalle mahdollisuus vaikuttaa sprinttien sisältöön. Toteutus ja testaus 21

22 Asiakas ei osallistu palavereihin Tunniste: A-004 Tärkeysaste: 8 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 4 Asiakkaalla ei ole mahdollisuutta osallistua palavereihin. Asiakkaan edustajalla ei ole aikaa tai muista syistä johtuen on estynyt osallistumasta palavereihin. Asiakkaasta riippuvia riskejä on projektiryhmän lähes mahdoton torjua. Riskejä ehkäistään pitämällä asiakas hyvin informoituna projektin tilasta. Projektiin liittyvät tapaamiset pyritään järjestämään asiakkaalle sopivaan aikaan. Määrittely Vaatimuksien selvittämiseen käytetään liiaksi aikaa Tunniste: A-005 Tärkeysaste: 8 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 4 Vaatimuksien selvittämiseen käytetään liikaa aikaa eikä vaatimuksia lyödä lukkoon ajallaan. Vaatimuksia ei saada selville ajoissa. Edetään sprintti kerrallaan, toteutetaan vain olennaisimmat vaatimukset ja pyritään selvittämään ne mahdollisimman hyvin. Rajoitetaan toteutettavien vaatimusten määrää ja keskitytään vain olennaisiin vaatimuksiin. Määrittely Asiakas ei pysty pitämään sovittuja asioita Tunniste: A-006 Tärkeysaste: 4 Todennäköisyysaste: 1 Vakavuusaste: 4 Asiakas ei pysty järjestämään sovittuja asioita. 22

23 Asiakas ei omasta tai kolmannesta osapuolesta johtuen pysty pitämään sovittuja asioita. Asiakkaasta riippuvia riskejä on projektiryhmän lähes mahdoton torjua. Projektiryhmä yrittää etsiä korvaavia tapoja jatkaa projektin etenemistä. Toteutus 9.3 Organisaatioriskit Projektipäälliköiden kokemuksen puute Tunniste: O-001 Tärkeysaste: 9 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 3 Projektin johtaminen ei ole sujuvaa. Projektin projektipäälliköt eivät ennalta omaa käytännön kokemusta projektien läpiviemisestä ja valvonnasta. Projektipäälliköt osallistuvat aktiivisesti projektin johtamiseen koko projektin ajan. Ongelmatilanteissa projektipäälliköt kartoittavat yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja ja tarvittaessa tiedustelevat projektiryhmän ja/tai muiden sidosryhmien kantaa ratkaisuun. Koko projektin elinkaari Vastuiden jako ryhmän jäsenten kesken on epäoikeudenmukaista Tunniste: O-002 Tärkeysaste: 6 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 3 Vastuiden jako projektiryhmän jäsenten kesken on tehty epäoikeudenmukaisesti projektipäälliköiden toimesta. Projektipäälliköt jakavat vastuita epäoikeudenmukaisesti projektiryhmän jäsenille. Projektipäälliköiden tulee valvoa vastuiden jakaantumisesta projektiryhmän jäsenten kesken. Projektipäällikön tulee tarvittaessa puuttua asiaan, joko itsenäisesti tai projektiryhmän jäsenen ilmoituksesta ja vastuiden jakaantuminen tarkistaa. 23

24 Vastuiden jakautumisen tarkistaminen. Koko projektin elinkaari Työmääräarvioiden epäonnistuminen Tunniste: O-003 Tärkeysaste: 9 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 3 Työmääräarviot eivät vastaa todellisia työmääriä. Käytettyjen tekniikoiden tuntemattomuus ja vähäinen kokemus projektitöiden tekemisestä saattaa aiheuttaa työmääräarvioiden vääristymistä. Työmääräarvioita tehdään sprinttien suunnitteluvaiheessa Sprinttien sisältöä muutetaan tarpeen mukaan niin, että tärkeimmät toiminnallisuudet saadaan toteutettua. Määrittely Kommunikointi asiakkaiden kanssa tai projektiryhmän sisällä ei toimi Tunniste: O-004 Tärkeysaste: 6 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 3 Kommunikointi projektiryhmän ja asiakkaan välillä tai ryhmän sisällä ei toimi. Asiakkaalle ei välitetä tietoja projektiin olennaisesti liittyvistä asioista tai asiakkaan viestit eivät saavuta projektiryhmää. Projektiryhmän sisäiseen kommunikointiin käytettävät kanavat eivät toimi tai tavoita koko projektiryhmää. Toinen projektipäälliköistä on nimetty hoitamaan yhteydenpitoa asiakkaan kanssa ja välittämään asiakkaalta tulevat viestit koko projektiryhmän tietoon. Projektin sisäiseen kommunikoitiin käytetään useampia kanavia. Viikoittaisissa projektipalavereissa käydään läpi projektiin olennaisesti liittyviä asioita ja ne myös kirjataan palaverimuistioon. Koko projektin elinkaari 24

25 9.4 Teknologiariskit Ennalta tuntemattomiin teknologioihin tutustuminen kestää liian pitkään Tunniste: T-001 Tärkeysaste: 12 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 4 Projektissa käytettävät teknologiat ovat projektiryhmälle lähes täysin aiemmin tuntemattomia. Tämä saattaa aiheuttaa aikataulujen venymistä ja kaikkia asiakkaan esittämiä vaatimuksia ei välttämättä ehditä toteuttamaan projektin aikana. Projektissa käytettävät teknologiat eivät ole projektiryhmälle entuudestaan tuttuja. Tutustumalla saatavilla oleviin tekniikoita käsitteleviin oppaisiin ja manuaaleihin. Jo projektin aikaisessa vaiheessa pyritään opettelemaan uusia tekniikoita ohjelmoimalla pieniä toiminnallisuuksia. Sprinttien sisältöä muutetaan tarpeen mukaan niin, että tärkeimmät toiminnallisuudet saadaan toteutettua. Toteutus ja testaus Valitut teknologiat eivät sovellu vaatimusten toteuttamiseen Tunniste: T-002 Tärkeysaste: 5 Todennäköisyysaste: 1 Vakavuusaste: 5 Vaatimukset ovat liian kompleksisia valituilla teknologioilla toteutettaviksi. Toteutukseen valitut teknologiat eivät mahdollista kaikkien määriteltyjen toiminnallisuuksien toteuttamista. Vaatimusmäärittelyn aikana pyritään arvioimaan valittujen teknologioiden sopivuutta vaatimusten toteuttamiseen. Vaatimuksien muokkaaminen teknologioiden rajoitusten mukaan. Määrittely ja toteutus Ohjelmointityökalujen käyttöönotto viivästyy Tunniste: T-003 Tärkeysaste: 9 25

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 1.0. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 1.0. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas Jokiniemi 1 Versiohistoria Päiväys Versionumero

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä PROJEKTISUUNNITELMA Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä LOPPURAPORTTI Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

Projektityö

Projektityö Projektityö 21.10.2005 Projektisuunnitelma Työn ositus Projektisuunnitelman sisältö Kurssin luennoitsija ja projektiryhmien ohjaaja: Timo Poranen (email: tp@cs.uta.fi, työhuone: B1042) Kurssin kotisivut:

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Esitutkimus. Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen. http://luuppi.googlecode.com

Esitutkimus. Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen. http://luuppi.googlecode.com Esitutkimus Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen http://luuppi.googlecode.com Versionhallinta ei ole vielä käytössä, koska projekti on vielä varhaisessa vaiheessa Luuppi Esitutkimus 2 / 10

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Nero-ryhmä

Projektisuunnitelma Nero-ryhmä Projektisuunnitelma Nero-ryhmä Kuusela Johannes Muukkonen Jyrki Sjöblom Teemu Sundberg Ville Suominen Osma Tuohenmaa Timi Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 9.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Hajautettu Ohjelmistokehitys

Hajautettu Ohjelmistokehitys Hajautettu Ohjelmistokehitys Maria Paasivaara Hajautuksen muotoja Yrityksen sisäinen hajautus Maan sisällä Maiden välillä, esim. offshore Yritysten välinen hajautus Alihankinta Lisenssointi Partnershipit

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

Playoff kokouspöytäkirja 4

Playoff kokouspöytäkirja 4 Playoff kokouspöytäkirja 4 Aika ja paikka 13.9.2007 klo 12.15 14.00 TKTL, sali A319 Osallistujat Jari Anttila, puheenjohtaja Sanna Fröblom Aarno Sandvik Tommi Paavilainen Miikka Kohijoki Päivi Pääkkö,

Lisätiedot

Siimasta toteutettu keinolihas

Siimasta toteutettu keinolihas AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Projektisuunnitelma: Siimasta toteutettu keinolihas Laura Gröhn 224417 Mikko Kyllönen 221177 Lauri Liukko Sipi 84702A Susanna Porkka 225131 3.2.2015

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma Lohtu-projekti Testaussuunnitelma Versiohistoria: 1.0 19.2.2003 1. versio Mari 1.1 20.2.2003 Muutoksia Mari 1.2 25.2.2003 Katselmoinnissa esiin tulleet Mari muutokset 1.3 17.3.2003 2. syklissä tehtävät

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

TIEA4 Projektityö, 5-10 op.,

TIEA4 Projektityö, 5-10 op., TIEA4 Projektityö, 5-10 op., 2013-14 Luennot Kurssin esitietovaatimukset ja tavoitteet Kurssin sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista, arvostelu Yleisiä ohjeita Kurssin luennoitsija ja projektien

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen 1 AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen Projektisuunnitelma Tommi Salminen, Hanna Ukkola, Olli Törmänen 19.09.2014 1 Projektin

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. FotMana17

PROJEKTISUUNNITELMA. FotMana17 PROJEKTISUUNNITELMA FotMana17 Tekijä(t) Kimmo Kärki Kka Päiväys: 15.5.2017 Tiivistelmä Tarkoituksena on rakentaa Jalkapallomanageri järjestelmä, jolla voidaan pelata visuaalisesti manageripeliä. Järjestelmää

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus Heini Puuska Sisältö 1 Käyttöliittymä... 1 2 Tuotantokäsikirjoitus... 2 2.1 Kurssin esittely... 2 2.2 Oppimistehtävä 1... 2 2.3 Oppimistehtävä 2... 2 2.4 Reflektio

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Menetelmäohje Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Riku Hurmalainen, 24.3.2002 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Termit...4 3. Toteutus...5 3.1. Yleiskuvaus...5 3.2. Tekninen ratkaisu...5 3.3. Tietoturva...6

Lisätiedot

Lakki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nöyrästi vain lakki kourassa... Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010

Lakki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nöyrästi vain lakki kourassa... Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010 Lakki Nöyrästi vain lakki kourassa... Jussi Vänskä Espotel Oy vierailuluentosarja OTM kurssi 2010 2.luento: ohjelmistokehityksen päivärutiinit Lisää ot sik k o osoit t am alla Siitä vain reunasta Miten

Lisätiedot

KOODAAKO PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ?

KOODAAKO PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ? KOODAAKO PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ? - ROOLIODOTUKSET KETTERISSÄ OHJELMISTOPROJEKTEISSA Mikko Viskari Development Manager Ohjelmistoprojektikokemusta vuodesta 2005 Teknisen projektipäällikön roolissa vuodesta 2011

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio Kuopio, PS-vaiheen edistymisraportti, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 1.0 30.10.2001 Ossi Jokinen Kuopio2001, vain kurssin T-76.115 arvostelun

Lisätiedot

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Verkkopokerijärjestelmä Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Projektiryhmä Samuli Aalto-Setälä Jukka Kekälainen Jarno Kyykkä Mika Mielonen Mårten Smeds Otto Waltari Ohjaaja

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-17 Ikäihmisten kotona asumista tukevien järjestelmien kehittäminen AikatauluValpas Salla Ojala Paula Laitio 1. Projektin tavoite Projektimme

Lisätiedot

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausdokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio Ilmari

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti Mooan

Ylläpitodokumentti Mooan Ylläpitodokumentti Mooan Helsinki 16.08.06 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op/6ov) Projektiryhmä Heikki Aitakangas

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/jekahkon/wclique/testplan.html WCLIQUE Ohjelmistoprojekti Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com, 75014C,

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. (välipalautukseen muokattu versio) Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma. (välipalautukseen muokattu versio) Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma (välipalautukseen muokattu versio) Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt - Projektisuunnitelma

AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt - Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt - Projektisuunnitelma PiccSIM - TrueTime integrointi Henri Öhman 31.1.2012 1. Projektityön tavoite PiccSIM on Aalto-yliopistolla kehitetty simulointiympäristö,

Lisätiedot

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Testausraportti Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Helsinki 13.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Luennot ja projekti synty suunnittelu käynnistys ohjaus päätös operointi Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To 23.4 Kurssin

Lisätiedot

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 1.1. Suoritetut tehtävät...4 1.2. Käytetyt menetelmät...5 1.3. Ongelmat...6 1.4. Jatkosuunnitelmat...6 Versio- ja muutoshistoria

Lisätiedot

1 Aateliset. 1.1 Johdanto. 1.2 Organisaatio

1 Aateliset. 1.1 Johdanto. 1.2 Organisaatio 1 Aateliset 1.1 Johdanto Projektissa oli tarkoituksena tuottaa tietokanta renessanssitansseja varten sekä www-pohjainen käyttöliittymä tälle tietokannalle. Valmiiseen tietokantaan on mahdollista sekä dokumentoida,

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Projektisopimus. 1. Sopimuksen osapuolet. 2. Määrittelyt. 2.1 Johtoryhmä. 2.2 Suunnitteludokumentit

Projektisopimus. 1. Sopimuksen osapuolet. 2. Määrittelyt. 2.1 Johtoryhmä. 2.2 Suunnitteludokumentit Projektisopimus 1. Sopimuksen osapuolet Projektin toimeksiantaja (jäljempänä Tilaaja) on Jyväskylän yliopiston alaisista organisaatiosta koostuva ryhmä, johon kuuluvat: Virtuaaliyliopisto ja Hallinnon

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe 15.12. esimerkkivastauksia Tehtävä 1 a: Ohjelmistotuotantoprosessi sisältää yleensä aina seuraavat vaiheet: määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja ylläpito.

Lisätiedot

Arvioinnista kehittämiseen

Arvioinnista kehittämiseen Arvioinnista kehittämiseen Arviointi on museon yhteinen asia Arviointiin mahdollisimman laaja edustus henkilöstöstä. Pienemmissä museoissa mukana voivat olla kaikki, kun taas isommissa on tärkeää kerätä

Lisätiedot

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi?

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Internetin hyödyt ja vaarat Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Linkit Chrome https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/ Firefox http://www.mozilla.org/fi/ Opera http://www.opera.com/fi Vertailu

Lisätiedot

T Ohjelmistoprojektien hallinta Tehtävän 3 ratkaisu. Maija Kangas, Kimmo Stålnacke ja Outi Syysjoki

T Ohjelmistoprojektien hallinta Tehtävän 3 ratkaisu. Maija Kangas, Kimmo Stålnacke ja Outi Syysjoki T-76.612 Ohjelmistoprojektien hallinta Tehtävän 3 ratkaisu Maija Kangas, Kimmo Stålnacke ja Outi Syysjoki Osa 1 - Ongelmat McConnellin (1996) luokittelun mukaisesti: Ihmiset Prosessi Tuote Teknologia Osa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................... 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen Eveliina Aaltonen Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto, 2015 1 ASIAKAS JA PROJEKTI... 3 1.1 Asiakas...3 1.2 Projektin kuvaus...3

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Edistymisraportti v. T4 (Toteutus 4) Päivitetty 15.3.2001 klo 18:13 2 (8) Sisällys 1 PROJEKTIN TILA...3 2 SUORITETUT TEHTÄVÄT...6 3 KÄYTETYT MENETELMÄT...7 4 ONGELMAT...8 EDISTYMISRAPORTTI 2 3 (8) 1. Projektin

Lisätiedot

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique TIEDONKULKU PROJEKTITYÖ Tik-76.115 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Versiohistoria... 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus... 3 1.2 Projekti... 3 2. Tiedonkulku... 3 2.1 Yleistä... 3

Lisätiedot

Projektisuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma PULSU Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Heikki Manninen Noora Joensuu

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 1 (10) Tampereen raitiotiehanke KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 2 (10) Sisällys 1. Osan 2 kehitysvaiheen sisältö ja tavoitteet...

Lisätiedot

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja TKI-Projekti: /3 Aloituskokous Aika 6..204 klo.00 Paikka Metropolia AMK, Eerikinkatu 36, Helsinki Läsnä Sebastian Gumenius sihteeri Jyrki Kullaa ohjaava opettaja Mika Miettinen puheenjohtaja. Kokouksen

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

Uudelleenkäytön jako kahteen

Uudelleenkäytön jako kahteen Uudelleenkäyttö Yleistä On pyritty pääsemään vakiokomponenttien käyttöön Kuitenkin vakiokomponentit yleistyneet vain rajallisilla osa-alueilla (esim. windows-käyttöliittymä) On arvioitu, että 60-80% ohjelmistosta

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena on luoda valmis sekvenssiohjelma säätötekniikan

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Kari Alho Solution Architect Nohau Solutions, Finland Sisältö Mitä on vaatimuspohjainen testaus? Vaatimusten ymmärtämisen haasteet Testitapausten generointi Työkalujen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma Boa Open Access Helsinki 4.2.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. HenTyLi. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. HenTyLi. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma HenTyLi Helsinki 9.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Jussi Gustafsson

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä

Käyttöönottotyöryhmä Käyttöönottotyöryhmä Työpajan II tavoitteet Työsuunnitelman laatiminen loppuvuodelle Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo sekä laajuus ja rajaukset Tehtävien priorisointi Tehtävien aikataulutus ja

Lisätiedot

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista apj2014 Projektisuunnitelma 1 (6) Projektisuunnitelma SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 Muutoshistoria umero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 12.2.2014 Projektisuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 (Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 Tähän dokumenttiin on koottu kokemuksia Acer Iconia W511 NT.L0NED.001 tabletin käytöstä henkilöstön

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot