KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi Tehtävä Lisätiedot Pääkkönen Matti puheenjohtaja Nikulainen Kari I varapuheenjohtaja Kampman Helena II varapuheenjohtaja Heikkinen Heikki jäsen Härkönen Riitta-Maria jäsen Komulainen Antti jäsen Komulainen Eija jäsen Virtanen Kirsi jäsen Karjalainen Minna varajäsen Pöllänen Eero varajäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Tervamäki Aimo kvalt. I varapuheenjohtaja Heikkinen Pekka kvalt. II varapuheenjohtaja Juntunen Juhana vs. kaupunginjohtaja Ylönen Satu va. talousjohtaja Juntunen Jari kaupungininsinööri klo ja 253 :t Määttä Matti tilapalvelupäällikkö klo ja 253 :t POISSA Kyllönen Jaakko jäsen Piirainen Tuomo jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 231 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta-Maria Härkönen ja Helena Kampman Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juhana Juntunen :ien 239 ja 240 aikana PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Matti Pääkkönen Tarkastusaika Allekirjoitukset Satu Ylönen Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Va. talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 17:30-20:50 KOKOUS PAIK KA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 231 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TOIMINTAKATSAUS OULUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS JUMINKEKO-SÄÄTIÖN OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN 476 PÄÄTÖKSEEN ULLA ALA-HIIRON OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖPÄÄTÖKSEEN / 478 KUNTAKOKEILUN TYÖHÖNVALMENTAJAN VALINTA 237 KUHMON KAUPUNKIKONSERNIN STRATEGIAN PERUSASIAKIRJAN LUONNOS 483 Liite 238 KUNTARAKENNESELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN KAINUUSSA TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 491 Liite 240 VA. TALOUSJOHTAJA SATU YLÖSEN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN LUVAN HAKEMINEN YHDEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEN REMONTTIMIEHEN 497 PALKKAAMISEEN 242 JÄSENEN VALITSEMINEN SEPPO VILÉNIN TILALLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN 500 VALVONTAJAOSTOON 243 MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTARYHMÄN JÄSENEN NIMEÄMINEN OSTOTARJOUS KÄMÄRÄ-NIMISELLÄ KIINTEISTÖLLÄ OLEVASTA MÄÄRÄALASTA 503 Liite 245 TORNATOR OYJ MAA-AINESLUPAHAKEMUS 507 Liite 246 MAA-AINESLUPAHAKEMUS MORENIA OY 513 Liite 247 PRO ECO -HANKKEEN MAKSATUSPÄÄTÖS VUODELTA ECO TRAINING -HANKKEEN MAKSATUSPÄÄTÖS KONTION KOULUN KEITTIÖTILOJEN VUOKRAAMINEN MUSIIKKIJUHLA 520 SOMMELOLLE ILMOITUSASIAT TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN VA. TALOUSJOHTAJALLE 524 Liite 252 KAUPUNGINVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN 525 Liite TÄYTÄNTÖÖNPANO 253 TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUJEN TOIMIALAN INVESTOINTIOHJELMAN 526 Liite LISÄTALOUSARVIOESITYS 254 RAKENNUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN TERVEYSASEMA/HOIVAKOTI RAKENNUSHANKKEESEEN 529 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. MATTI PÄÄKKÖNEN Matti Pääkkönen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 231 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 232 Pöytäkirjantarkastajat valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Riitta-Maria Härkönen ja Helena Kampman. Päätös: Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Riitta-Maria Härkösen ja Helena Kampmanin.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus TOIMINTAKATSAUS KHALL 233 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Esittely Toimintakatsauksen kohdalla kaupunginhallituksen jäsenet voivat tuoda keskusteluun ajankohtaisia asioita tai esittää kysymyksiä myös esittelylistan ulkopuolelta. Lisäksi tuodaan esille vielä valmistelussa olevia tai muita ajankohtaisia asioita. Sote-neuvottelu Kuhmon kaupunki neuvotteli ensimmäisen kerran uuden, seitsemän kunnan muodostaman Kainuun sosiaali- ja terveydenhoiton kuntayhtymän kanssa perussopimuksen 14 mukaisista asioista. Neuvottelussa tärkeimpänä muutoksena nousi esiin tänä vuonna laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jonka luonnos valmistuu elokuulla. Terveysaseman päivystysvastaanotto palautui sote-kuntayhtymälle, joka panostaa juuri nyt lääkärien rekrytointiin. Hoitohenkilöstön htv-vahvuus saatetaan samalle tasolle Suomussalmen ja Sotkamon kanssa. Kuhmon kaupungin edustajat nostivat esille röntgen- ja laboratoriopalvelut, sillä kuntayhtymä lopetti talvella palvelujen tarjoamisen yksityisille palveluntuottajille. Kuhmossa ei ole korvaavaa yksityistä röntgen- ja laboratoriopalvelua, joten kuntayhtymä lupasi selvittää asiaa. Lisäksi nostettiin esille Suomen Punaisen Ristin paikallisosaston tarjous lahjoittaa kiertävä terveysauto, jonka toimintaa voitaisiin rahoittaa esimerkiksi hankevaroin. Kainuun liiton kanssa neuvotellaan 12.6, ja tämä neuvonpito keskittyy työn alla olevaan Kainuun maakuntasuunnitelmaan. Kuhmon kaupunkikonsernin strategialuonnoksen elinvoimalinjaukset nostetaan esille neuvottelussa. Kuntarakennelaki ja selvitystyöt Kainuun kunnat haluavat pestata yhden selvityshenkilön tulossa olevan kuntarakennelain mukaiseen työhön. Asia tuodaan päätettäväksi kesäkuun aikana. Tavoite on, että selvitys tehdään Kuntaliiton, kuntien, Valtionvarainministeriön ja maakunnan olemassa olevan aineiston perusteella ja selvityshenkilö tekee jatkoesitykset puolueettomasti ja riippumattomasti. Valokuituosuuskunta Kuhmoon

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Kuhmoon on perustettu laajakaistaosuuskunta Osuuskunnan nimi Kainuun kuituosuuskunta. Osuuskunnan säännöt on hyväksytty kokouksessa ja samoin nimettiin osuuskunnan hallitus. Hallitus myös kokoontui ensimmäisen kerran heti perustamiskokouksen jälkeen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti merkitsi toimintakatsauksen tietoonsa saatetuksi.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus OULUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 185/8.880/2012 KHALL 234 Hallintojohtaja Valtuusto on päättänyt myydä päätöksellään Kuhmon kaupungin Vieksin kylässä sijaitsevasta kaupungin omistamasta Papinlahden tilasta RN:o 13 :25 noin 20,7 hehtaarin suuruisen määräalan Esa Polviselle euron kauppahinnalla siten, että kaupunki ottaa puuston pois ennen kaupantekoa. Marja-Liisa Heikkinen on vaatinut muutosta päätökseen. Lausuminen valituksessa esitetyistä vaatimuksista raukeaa, koska Heikkinen on hallinto-oikeuteen saapuneella kirjelmällään peruuttanut valituksensa. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä em. Oulun hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi ja saattaa päätöksen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus JUMINKEKO-SÄÄTIÖN OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN /2.217/2013 KHALL 235 Hallintojohtaja Juminkeko-säätiö on toimittanut Kuhmon kaupunginhallitukselle saapuneen oikaisuvaatimuksen koksien kaupunginhallituksen päätöstä Oikaisuvaatimus kuuluu seuraavasti: Juminkeko-säätiö hakee muutosta kaupunginhallituksen päätökseen 207 / Kielteisen päätöksen perusteluna on käytetty valtuuston hyväksymää talouden tasapainottamissuunnitelmaa, jonka mukaan ei pääsääntöisesti ryhdytä tuottamaan uusia palveluja ja kaupunki pidättäytyy yritystakuista ja lainoituksesta. Mielestämme tämä perustelu ei sovi tähän tapaukseen, koska säätiö ei ole yritys, vaan yleishyödyllinen yhteisö, joka toiminnallaan tukee kaupungin omaa kehittämisstrategiaa. Sitä paitsi perustelu ei edes ole kokonaan poissulkeva, vaan jättää mahdollisuuden tarveharkintaan. Säätiön esittämässä lainantakauksessa ei ole minkäänlaista riskitekijää. Laina käytettäisiin kahden säätiön toteuttaman ENPI -hankkeen viimeisen vuoden toiminnan rahoittamiseen. Osa hankerahoituksesta nimittäin maksetaan vasta jälkikäteen. Kun kyseiset hankkeet ovat rahamääräisesti suuria, niin viimeinen maksueräkin on suuri. Sen eli hieman lainaa suuremman summan säätiö saa hankkeiden loppumaksatuksessa hankkeiden päättymisen jälkeen, jolloin laina voidaan maksaa välittömästi pois. Säätiön talous on hyvässä kunnossa. Samanaikaisesti toteuttavan kahden suuren ENPI -hankkeen viimeisen vuoden toiminnan pyörittämiseen säätiöllä ei kuitenkaan ole ilman lainaa reaaliaikaista maksuvalmiutta, juuri siksi koska loppumaksatus tapahtuu jälkikäteen. Kummankin hankkeen omarahoitusosuus on koossa ja välittömästi käytettävissä. Lainaa tarvitaan vasta vuonna 2014 ja vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana säätiö voi siis maksaa sen kokonaan takaisin saatuaan hankkeiden viimeisen rahoituserän. Kun vielä molempien hankkeiden sisältönä on Kainuuseen ja erityisesti Kuhmoon suuntautuvan kulttuurimatkailun kehittäminen, tuntuu nurinkuriselta, ettei tällaiselle toiminnalle voitaisi myöntää riskitöntä takausta. Hankkeiden toiminta ja niiden tulosten

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus saavuttaminen vaarantuvat vuonna 2014, jos takausta ei myönnetä. Säätiön taloudellisesta merkityksestä paikkakunnalle olemme pyynnöstä antaneet tietoa hallituksen päätökseen liitetyn eriävän mielipiteen tekijälle. Näidenkin tietojen perusteella kaupungille on paljon suurempi hyöty myöntää lainatakaus, kuin evätä se. Pyydämme siis kaupunginhallitusta vielä harkitsemaan asiaa uudelleen ja oikaisemaan kielteisen päätöksen myönteiseksi. Säätiön edustajat ovat valmiita antamaan hallitukselle ja päätöksen valmistelijoille tarvittaessa lisätietoa. JUMINKEKO-SÄÄTIÖ Sirpa Nieminen Toiminnanjohtaja Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää hylätä Juminkeko-säätiön em. oikaisuvaatimuksen. Kaupunginhallitus perustelee oikaisuvaatimuksen hylkäämistä sillä, että valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman mukaan ei pääsääntöisesti ryhdytä tuottamaan uusia palveluja ja kaupunki pidättäytyy yritystakuista ja lainoituksesta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Kirsi Virtanen esitti takauksen myöntämistä, esitystä ei kannatettu. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään, että Kirsi Virtanen jätti eriävän mielipiteen kirjallisena.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus ULLA ALA-HIIRON OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖPÄÄTÖKSEEN / KUNTAKOKEILUN TYÖHÖNVALMENTAJAN VALINTA 112/1.120/2013 KHALL 236 Va. talousjohtaja Ulla Ala-Hiiro on toimittanut Kuhmon kaupunginhallitukselle asiamies Hannu Juntusen (varatuomari) välityksellä päivätyn oikaisuvaatimuksen Kuhmon kaupungin hallintojohtajan tekemään henkilöstöpäätökseen Oikaisuvaatimus kuuluu seuraavalla tavalla (suora lainaus): Ulla Ala-Hiiro vaatii, että hallintojohtajan päätös valita työhönvalmentajaksi Maija Leinonen kumotaan ja hänet valitaan tähän tehtävään ja että hänelle korvataan tämän muutoksenhaun johdosta aiheutuvista kuluista tuhat (1000) euroa. Hallintojohtajan tekemän päätöksen mukaisesti työhönvalmentajaksi valittu Janne Pyykkönen on ottanut tehtävän vastaan, mutta koeajan puitteissa purkanut työsuhteen. Hallintojohtajan päätöksen mukaisesti hänen ensimmäiselle varasijalle on valittu Ulla Ala-Hiiro ja toiselle varasijalle Maija Leinonen. Janne Pyykkösen jätettyä tehtävän koeaikana hallintojohtaja on päätöksellään valinnut hänen sijalleen toisella varasijalla olleen Maija Leinosen. Hallintojohtaja on, ohittaessaan ensimmäisellä varasijalla olleen Ulla Ala-Hiiren, toiminut hallintolain hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden, yhdenvertaisuus- ja luottamuksensuojaperiaate, vastaisesti. Hallintolain 6 :n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Luottamuksensuojaperiaate merkitsee sitä, että viranomaisten toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Käytännössä luottamuksen suojaamisen keskeisenä sisältönä on, että yksityisten tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten pysyvyyteen. Periaatteen soveltamisessa on kysymys siitä, millä edellytyksillä yksityinen henkilö voi luottaa julkista valtaa käyttäen tehdyn päätöksen pysyvyyteen ja minkälainen turva tällä on viranomaisten toiminnan odottamattomia muutoksia vastaan.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Tullessaan valituksi ensimmäiselle varasijalle Ulla Ala-Hiiro on voinut luottaa siihen, että valituksi tulleen kieltäytyessä vastaanottamasta tehtävää tai hänen esim. päättäessään työsuhteen koeaikana hänet tullaan valitsemaan kieltäytyneen tai työsuhteen purkaneen työntekijän tilalle ensimmäisenä. Hän on voinut luottaa siis siihen, että viranomaisten arvioidessa hakijat, hänet on koulutuksen ja kokemuksen sekä hakemuksen ja haastattelun perusteella todettu olleen selvästi toiseksi paras hakija valituksi tulleen jälkeen. Hallintolain 45 :n mukaan päätös on perusteltava ja perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Perustelu on tehtävä niin, että hakija ymmärtää päätöksestä, minkä johdosta asia on ratkaistu kyseisellä tavalla. Nyt tehdystä hallintojohtajan päätöksestä ei ilmene, millä perusteella jo kerran hakijoista tehtyä pätevyysvertailua on ollut syytä muuttaa ja valita Ulla Ala-Hiiron sijaan haussa heikommaksi arvioitu henkilö. Näin ollen päätös on hallintolain vastaisesti perustelematta. Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että viranomaisen tulee kohdella hallinnon asiakkaita tasapuolisesti. Yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun vaatimus tarkoittaa mm. sitä, että ratkaisutoiminnan tulisi olla myös johdonmukaista siten, että harkinnan kohteena olevia tosiseikkoja arvioidaan samankaltaisissa tapauksissa samoin perustein. Nyt tehdystä hallintojohtajan päätöksestä on pääteltävissä, että hakijoita ei ole valintatilanteessa kohdeltu yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Näin siksi, että työhönvalmentajan paikkaan on valittu koulutuksen ja työkokemuksen sekä hakemuksen ja haastattelun perusteella Ulla Ala-Hiiroa heikommaksi todettu hakija. Maija Leinosen valintakin on perustunut jo aiemmin tehtyyn ansiovertailuun eri hakijoiden välillä, johon päätöksessä on myös viitattu. Syytä, miksi tehdyssä valinnassa on poikettu etusijajärjestyksestä, ei ole perusteltu. Hallintojohtajan tekemän päätöksen Ulla Ala-Hiiro on saanut tiedoksi saantitodistuskirjeellä vasta pyydettyään itse siitä tiedon. Päätöksen tekemisestä ja sen tiedoksiannosta Ulla Ala-Hiirolle on kulunut tarpeettoman pitkä aika. Tältä osinkaan hakijoita ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti. Edellä kerrotuilla perusteilla ja perusteluilla Kuhmon kaupunginhallituksen tulee kumota hallintojohtajan päätös. Kajaanissa, toukokuun 16. päivänä 2013 KUHMON KAUPUNGIN VASTINE ASIASTA:

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Asiasta on pyydetty Kunnallisen työmarkkinalaitoksen näkemys. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen johtava työmarkkinalakimies Lauri Niittylä toteaa, että varasijalle valitsemisesta ei ole säädetty mitään. Kysymyksessä on perinteinen virkavaaliin liittyvä menettelytapa. Vanhojen oppien mukaan varamies tuli valituksi, jos valittu henkilö ei ottanut virkaa vastaan tai vaali muutoin raukesi. Näin ollen tilanteessa, jossa valittu otti viran vastaan ja myöhemmin virkasuhde päättyi esim. koeaikapurkuun tai muutoin irtisanomiseen / irtisanoutumiseen, ei kyse ole siitä, että valittu ei ottanut virkaa vastaan tai se muutoin raukesi. Edellä olevan perusteella työmarkkinalakimies Lauri Niittylä näkee, että varasijoille valinnoilla ei ole ko. tilanteessa merkitystä, vaan kyse on uudesta valinnasta. Niittylän mukaan henkilö voi väittää, että hänelle on luvattu/sovittu työsuhde jos valittu eroaa; tällöin voi korostua se, mitä varalle valinnasta ja sen merkityksestä on mahdollisesti sanottu/luvattu. Lauri Niittylän tulkinnan mukaan Ulla Ala-Hiiroa ei voida enää pitää asianosaisena eikä siis sinänsä hänelle olisi tarvinnut otteitakaan lähettää. Hallintojohtajan tekemässä päätöksessä Ulla Ala-Hiiro on asetettu 1. varasijalle tehtävään valitun henkilön mahdollisen kieltäytymisen varalta. Mikäli tehtävään valittu Janne Pyykönen olisi kieltäytynyt vastaanottamasta työhönvalmentajan tehtävää tai hallintojohtajan tekemä henkilöstöpäätös olisi muutoin rauennut, Ulla Ala-Hiiro olisi tullut valituksi tehtävään suoraan henkilöstöpäätöksen perusteella. Hallintolain 11 :n mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Kuntalain 92.1 :n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Ulla Ala-Hiiro ei edellä selostetun perusteella ole Hallintolain 11 :ssä tarkoitettu asianosainen. Ulla Ala-Hiiro on ollut asianosainen pelkästään hallintojohtajan tekemän henkilöstöpäätöksen osalta. Tähän päätöksen ei haettu muutosta. Ulla Ala-Hiiron tekemässä oikaisuvaatimuksessa onkin oikein mainittu, että hän on ollut asianosainen henkilöstöpäätöksen osalta. Uudessa tilanteessa kuntakokeilun tavoitteiden kannalta Maija Leinosella on parhaat edellytykset menestyä tehtävässä.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Edelleen työhönvalmentajan työsopimussuhteisen paikan täyttäminen uudelleen maaliskuussa 2013 ei ole edellyttänyt julkista hakumenettelyä, koska kyseessä on työsopimussuhde ja määräaikainen tehtävä. Kunnallisen viranhaltijalain 4.1 :n mukaan (Laki kunnallisesta viranhaltijasta) virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman julkista hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 :ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 :ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste. Kuhmon kaupungin kuntakokeiluhankkeen työhönvalmentajan tehtävän kelpoisuudesta ei ole erikseen määrätty, joten työsuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi yksityisen työnantajan tavoin valita sopivimman. Oikeuskäytännön mukaan kunta ei ole sidottu edes hakuilmoituksessa mainittuihin vaatimuksiin (KHO /981). Työsuhteeseen ottamista ei ole säännelty samalla tavoin muotosidonnaisesti kuin virkasuhteeseen ottamista on säännelty kunnallisessa viranhaltijalaissa. Tämän vuoksi hakumenettelyssä on harvoin sellaisia laillisuusvirheitä, joihin oikaisuvaatimuksessa ja kunnallisvalituksessa voisi menestyksellisesti vedota. Jos kuitenkin esimerkiksi hallintosääntöön on otettu määräyksiä työsuhteeseen ottamisesta noudatettavasta menettelystä, muutoksenhakija voi vedota hallintosäännön vastaiseen menettelyyn (KHO 2006:28). Työsuhteeseen ottamisessa ei ole menetelty hallintosäännön vastaisesti. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja va. talousjohtaja Satu Ylönen Va. talousjohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää hylätä Ulla Ala-Hiiron päivätyn oikaisuvaatimuksen Kuhmon kaupungin hallintojohtajan tekemään henkilöstöpäätökseen em. perusteilla. Edelleen kaupunginhallitus päättää hylätä Ulla Ala-Hiiron vaatimuksen euron korvaamisesta muutoksenhaun johdosta aiheutuneista kuluista. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy va. talousjohtajan esityksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus KUHMON KAUPUNKIKONSERNIN STRATEGIAN PERUSASIAKIRJAN LUONNOS KHALL 237 Kaupunginjohtaja Eila Valtanen Kuhmon kaupunginvaltuusto päätti marraskuulla 2011 talouden tasapainottamissuunnitelman yhteydessä, että Kuhmon kaupunkikonsernille tehdään uusi strategia v.2013 uuden valtuuston voimin tavoitteena työpaikkakehityksen parantaminen. Tavoite on tärkein Kuhmon kaupungin tavoitteista, sillä vain työpaikkatarjontaa parantamalla voidaan Kuhmon palvelutaso, sekä julkisten että yksityisten palvelujen tarjonta, säilyttää tai sitä voidaan jopa parantaa. Kaupungin tuloja voidaan kasvattaa vaikuttamalla työpaikkakehitykseen, sillä suurin osa kaupungin kunnallisverotuloista kertyy palkkaverotuloista. Pitkään jatkunut hyvä työllisyyskehitys on kääntynyt huonoon suuntaan menneen talven aikana, joten voimien kokoaminen on entistäkin tarpeellisempaa. Kuhmon kaupunginvaltuusto työsti arvotuissa ryhmissä uuden konsernistrategian perusasiakirjaa valtuustoseminaarissa Lähestymistapana oli ns arvostava kehittäminen eli ryhmät keskittyivät pääsääntöisesti niihin asioihin, joilla on myönteistä merkitystä kehityksen näkökulmasta. Kielteiset asiat ovat kaikkien tiedossa, ja ne on tunnistettavissa parantamisehdotuksista. Ryhmätöiden koosteet ovat tämän asiakirjan liitteenä. Syksyn ja kevään mittaan koottiin palautteita sekä paperilomakkeilla että verkkokyselynä. Valtuutettujen tekemän työn yhteenveto avattiin asukkaiden ja henkilöstön kommentoitavaksi 3.5, ja kysely oli auki kaupungin verkkosivujen kautta saakka. Ryhmätöiden yhteenveto Valtuustoseminaarissa paneuduttiin erityisesti kehittämisen painoalueisiin. Raikkaana avauksena nousivat esille vesistöt ja vesiluonnon hyödyntäminen. Ryhmien näkemykset olivat varsin samansuuntaisia, mikä heijastelee Kuhmon kaupungin vahvaa ja tunnistettua profiilia metsä- ja kulttuurikaupunkina. Vahvuusalueiksi nousivat ryhmien työn perusteella 1. Vesistöt, vesiluonto 2. Metsäklusteri 3. Vartiuksen rajaliikenneasema 4. Kuhmon Kamarimusiikki, kalevalaisuus ja rajan historia 5. Luonnon virkistyskäyttö, erämatkailu, petojen katselu 6. Uusiutuvan energian käyttö maailman huippua (biotalous) 7. Kivi- ja kaivannaisteollisuuden raaka-ainevarannot 8. Maaseutuyrittäjyys

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Vahvuusalueiden luettelo on vielä pitkä. Luonnokseen alueita on koottu. Valtuutetut tarkastelivat myös niitä asioita, joihin kehittämisvoimaa kannattaisi keskittää. Tärkeimpänä nähtiin yritystoiminnan edellytysten parantaminen ja investointien hankinnan tehostaminen. Kehitettäväksi, työtä vaativiksi asioiksi ja myös eväiksi elinvoimaohjelmaan valtuustoseminaarissa nousivat edellisten perusteella 1. lisää yritystoimintaa, lisää investointeja 2. kulttuuri- ja luontomatkailun edellytykset 3. Kuhmon markkinointi ja edunvalvonta 4. Venäjä-yhteistyö 5. Woodpolis, metsäklusteri Luonnokseen näitä ryhmiteltiin ja lisäksi nostettiin vielä esille erikseen pk-sektorin yritykset, joiden toimintaedellytyksiin koko julkisen vallan tulee kiinnittää aiempaa suurempaa huomiota. Julkista palvelurakennetta tarkastellessaan ryhmät näkivät tärkeimmiksi kehittämisalueiksi seuraavat asiat 1. sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen 2. lapset ja nuoret etusijalle päätöksenteossa 3. kanta kuntarakenneuudistukseen tehdään kuntalaisten näkökulmasta Kaupungin palvelut ovat pääsääntöisesti ihmisten, kaupungin työntekijöiden tuottamia. Yritysten palveluja hyödynnetään erityisesti rakennuttamisessa ja peruskorjauksessa sekä kuljetuksissa. Kaupungin henkilöstön keski-ikä on verrattain korkea, 48,2 v. Tämä tosiasia on nostanut esille ikäjohtamisen eli eri-ikäisten voimavarojen johtamisen heidän ikänsä, taitonsa ja voimansa huomioon ottamalla. Henkilöstöasioissa tärkeimmäksi nähtiin seuraavat tekijät: 1. toimintatapojen uudistaminen 2. riittävät, oikein mitoitetut voimavarat 2. ikäjohtaminen Kysely Kommentteja saatiin kaikkiaan 220, joista 35 paperipalautteina ja 185 verkon kautta. Edellisellä kerralla v.2005, kun palautteita kerättiin paperiversioina, niitä saatiin 98. Edellisen kerran palautteet kerättiin kyläyhdistysten kokouksissa, työyksikköpalavereissa ja yrittäjäjärjestöjen tapaamisissa. Aiemmin tänä vuonna tehty Kainuun maakuntaliiton verkkokysely tuotti 379 vastausta, joten Kuhmon vastausaktiivisuus on ollut kiitettävä asukaslukuun suhteutettuna. Kyselyssä ei pyritty tutkimuksen tarkkuuteen, vaan sen avulla

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus kartoittaa asukkaiden näkemyksiä, tarjota asukkaille tai muille asiasta kiinnostuneille tilaisuus viestiä valtuutetuille ja kaupungin työntekijöille sekä ottaa kantaa ryhmätöiden tuloksiin. Kuhmon kaupunki tekee nykyään useita kyselyjä vuosittain, ja niistä saatu palaute on ollut myönteistä. Kyselytekniikkaa tulee kehittää. Kaupungin työntekijöitä tulee osallistaa strategiatyöhön yhteistoimintaneuvottelukunnassa, työyksikkö- ja esimiespalavereissa, erityisesti henkilöstöohjelman päivityksessä. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin asettamalla valtuuston ryhmätöiden löytämät kehittämisen painoalat paremmuusjärjestykseen. Sanallisissa palautteissa oli kiitosta, ja erityisesti toivottiin rohkeita avauksia ja myös rohkeutta toimintatapojen muuttamiseen. Annettiin lisäksi reipasta ja synkähköäkin palautetta sekä yleisestä yhteiskunnallisesta kehityksestä että kaupungin omista palveluista. Sanallisessa palautteessa tuotiin useita kertoja perustellusti esille maatalous- ja maaseutuyrittäjien osuus vahvuutena, joten se palautettiin vahvuuksien luetteloon. Asia oli noussut esille myös valtuustoseminaarityössä. Jatkotyö Kaupunkikonsernin perusasiakirja kootaan vahvuuksista ja kehittämisen painoaloista. Niiden lisäksi asiakirjaan sisällytetään kesän ja alkusyksyn aikana elinvoima-, palvelu- ja henkilöstöohjelman tavoitteet. Talouden tasapainottamissuunnitelma valmistellaan talousarviokokoukseen mennessä. Kaupunginhallituksen kokoukseen 25.6 valmistellaan kaupunginhallituksen tammikuulla hyväksymän askelluksen mukaan työryhmä toimeksiannot kaupungin elinvoimaohjelman, kaupunkikonsernin palveluohjelman ja henkilöstöohjelman laadintaa varten. Ohjelmatyö tulisi saattaa valmiiksi syyskuun loppuun mennessä. Vahvuusalueista, kehittämisen painoalueista ja ohjelmatyössä sovittavista käytännön tavoitteista painetaan tai monistetaan lyhyt strategia-asiakirja, jonka tulee ohjata valtuustokauden työtä tähtäimenä vuosi Ohjelmatyössä tulee vielä pohtia, antaako nyt voimassa oleva linjaus kaupungin perustehtävästä, missio, (luonnoksen alku) riittävästi viestiä asukkaille, luottamushenkilöille ja työntekijöille vai kirkastetaanko nyt voimassa olevaa visioksi. Missio on realistinen, mutta antaako se riittävästi voimaa viedä asioita eteenpäin. Toisaalta sloganit ja visiot

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus ovat kuntakentällä kääntyneet yleisesti sarkasmin puolelle. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tehtyjen kyselyjen tulokset, keskustelee työn etenemisestä ja päättää esittää kaupunginvaltuuston alustavasti hyväksyttäväksi ja myös keskusteluin evästettäväksi koosteen valtuuston ryhmätöistä (liite). Lopullinen asiakirja hyväksytään ohjelmien valmistuttua. Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä kokouksessa.

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus KUNTARAKENNESELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN KAINUUSSA KHALL 238 Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja Kuntajakolain muuttamisesta annettu hallituksen esitys (HE 31/2013) ja siihen liittyvä täydennys (HE 53/2013) ovat eduskunnan käsiteltävänä. Esitykset ovat valiokuntakäsittelyvaiheessa ja ne on tarkoitus hyväksyä niin, että laki tulee voimaan mahdollisimman pian, kesän 2013 aikana Kuntarakennelakiesityksen mukaan kunnille asetetaan velvollisuus selvittää kuntarakenteen muuttamista vuosina voimassa olevan sääntelyn nojalla. Kunnalla on velvollisuus selvittää kuntien yhdistymistä, jos yksikin seuraavasta kolmesta selvitysperusteesta osoittaa selvitystarvetta: 1. Väestöpohja Kunnan, jossa on alle asukasta tulee yhdessä muiden kanssa selvittää yhdistymistä palveluperusteella alueella, jossa on - palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kannalta riittävä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon - erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähintään asukasta - perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertaisen järjestämisen kannalta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin Työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne Kunnan tulee selvittää yhdistymistä, jos - kunnan työssäkäyvästä väestöstä alle 80 %lia on työpaikka kunnan alueella - kunnan työssäkäyvästä väestöstä vähintään 25 % käy työssä työssäkäyntialueen keskuskunnan alueella - kunnan tai siihen rajoittuvan kunnan yhtenäinen keskustaajama tai siihen liittyvä lähitaajama ulottuu kunnan rajan yli tai jos toisen kunnan keskustaajaman kasvupaine kohdistuu kunnan lähitaajamaan 3. Taloudellinen tilanne

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallitus Kunnan tulee selvittää yhdistämistä, jos talouden tunnusluvut täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä - kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä alittuvat ns. kriisikunnan raja-arvot - kunnan viimeisessä hyväksytyssä ja kahdessa sitä edeltävässä tilinpäätöksessä ns. kriisikunnan kuudesta raja-arvosta ylittyy neljä - kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä taseen kertynyt alijäämä on asukasta kohti vähintään 500 euroa ja kahdessa sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä taseessa on kertynyttä alijäämää Poikkeaminen Selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta on mahdollista saada lupa poiketa, jos edellytykset täyttävä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus muodostuu muutoin tai jos poikkeaminen on tarpeen erityisen harvan asutuksen tai kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Poikkeusta ei myönnetä emo edellytysten täyttymisestä huolimatta, jos se estäisi alueen toiminnallisen kokonaisuuden muodostumisen tai selvitykseen on vahva tarve palvelujen järjestämisedellytysten kannalta. Kunta ei voisi jättäytyä selvityksen ulkopuolelle, vaikkei se itse täytä selvitysperusteita, mutta alueella ei muutoin ole saavutettavissa lain edellytykset täyttävää toiminnallista kokonaisuutta. Tehtävä selvitys ja aikataulu Yhdistymisselvityksen tavoitteena on tehdä esitys kuntien yhdistymisestä ja siihen liittyvä yhdistymissopimus. Selvityksen tulee aina sisältää - suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä - suunnitelma palvelujen tuottamisesta - yhdistymisen vaikutukset kuntien yhteistoimintaan - taloudellinen tilanne - arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta - yksityiskohtainen arvio yhdistymisen eduista ja haitoista Kunnilla on velvollisuus ilmoittaa valtiovarainministeriölle

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 86/3.311/2013 KHALL 168 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 236 04.06.2013 ULLA ALA-HIIRON OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖPÄÄTÖKSEEN / KUNTAKOKEILUN TYÖHÖNVALMENTAJAN VALINTA 112/1.120/2013 KHALL 236 Va. talousjohtaja 20.5.2013 Ulla Ala-Hiiro on toimittanut

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 Kaupunginhallitus 277 09.07.

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 Kaupunginhallitus 277 09.07. Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 Kaupunginhallitus 277 09.07.2013 TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 86/3.311/2013 KHALL 168 Lisätietoja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 21/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 21/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 21/2013 883 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 12.11.2013 klo 15:15-15:25 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2009 111 KOKOUSAIKA 05.11.2009 klo 18:00-18:30 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka

Lisätiedot

Sotkamon kunnan vastaus Kajaanin kaupungille koskien yhteistä kuntajakoselvitystä

Sotkamon kunnan vastaus Kajaanin kaupungille koskien yhteistä kuntajakoselvitystä Kunnanhallitus 290 19.11.2013 Kunnanvaltuusto 111 25.11.2013 Kunnanhallitus 78 31.03.2014 Sotkamon kunnan vastaus Kajaanin kaupungille koskien yhteistä kuntajakoselvitystä KHALL 290 Av. hallintojohtaja

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.09.2013 klo 18:00-19:07 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2009 298 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 18.05.2009 klo 12:00-13:32 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2013 Säätytalo Ylijohtaja Päivi Laajala Saadut lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta Lausuntoaika päättyi

Lisätiedot

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Kemijärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.3.2015 32 valinnut kaupunginjohtajan virkaan Atte Rantasen.

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Tiistai 15.3.2011 kello 15.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014

Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014 Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014 LUOTEIS-KUHMON KYLÄVERKKO-OSUUSKUNNAN LAINAHAKEMUS 33/2.216/2014 KHALL 110 Talousjohtaja 5.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen 776/01.01.04/2016

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI Sivistyslautakunta 8 18.02.2015 Kunnanhallitus 42 16.03.2015 Kunnanhallitus 58 20.04.2015 Kunnanhallitus 65 27.04.2015 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Huom, kokous alkaa klo 18:30! Nivalan kaupunki

Huom, kokous alkaa klo 18:30! Nivalan kaupunki -3, KH 9.11.2015 18:30 Huom, kokous alkaa klo 18:30! Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 9.11.2015 Esityslista 25/2015 -2, KH 9.11.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 9.11.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012 julistaa hallintojohtajan viran

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 45 Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelun ympäristönsuojeluyksikön maaperä ja jätteet -tiimin tiimipäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/2015 1 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 28.01.2015 klo 16:00-16:23 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ

Lisätiedot

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2017 Kunnanjohtajan valintatoimikunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA maanantai 7.8.2017 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvosto

Kuhmon vanhusneuvosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2014 11 Kuhmon vanhusneuvosto KOKOUSAIKA 20.02.2014 klo 09:00-11:15 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Suvanto OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 6/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 6/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2011 kello 12.00 13.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.03.2014 Sivu 1 / 1 5446/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 69 10.3.2014 29 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 Jouni Majuri, puh.

Lisätiedot

4 Elinkeinojaoston pöytäkirjojen tarkistaminen v

4 Elinkeinojaoston pöytäkirjojen tarkistaminen v Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (14) Aika 07.09.2017, klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Kekkonen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 8/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 8/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Maanantai 2.10.2006 kello 13.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.4.2013 klo 17.00-17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kaurila Matti Rahkala Jarko Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Kaukinen Irma Tanner-Penttilä Hannele, poistui 35 aikana

Kaurila Matti Rahkala Jarko Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Kaukinen Irma Tanner-Penttilä Hannele, poistui 35 aikana Yhtymähallitus 22.3.2017 33 Kokousaika 22.3.2017 klo 17.00 18.32 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Rahkala Jarko Lindgren Hilkka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 388 389

Lisätiedot

Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla

Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 134/00.04.00/2012 360 Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Tiivistelmä 1.7.2013 voimaan tullut kuntarakennelaki edellyttää

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto..06 Sivu / /06 00.00.0.00 Kaupunginhallitus 75 5..06 Valtuutetun, kaupunginhallituksen jäsenen, kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenen ja kaupunginhallituksen tila- ja

Lisätiedot

Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa?

Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa? Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa? Rekrytoija 2017 Noora Nordberg, Vihdin kunta Onnistuneen rekrytoinnin askelmerkit Valmistaudu huolella, tiedä mitä olet tekemässä Vältä muotovirheet Vertaile

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Hallintojohtajan viran täyttäminen

Hallintojohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 35 03.02.2015 Kunnanhallitus 70 10.03.2015 Kunnanhallitus 109 12.05.2015 Kunnanvaltuusto 28 20.05.2015 Kunnanhallitus 143 23.06.2015 Hallintojohtajan viran täyttäminen 268/01.01.04/2014

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Kunnanvaltuusto 57 27.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012

Lisätiedot

Asianro 134/ / Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla

Asianro 134/ / Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 134/00.04.00/2012 127 Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Tiivistelmä 1.7.2013 voimaan tullut kuntarakennelaki edellyttää

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Rekrytoija 2010 9.-10.11.2010 Oulu henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen PPSHP Kunnan henkilöstö Kuntalaki 44 Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.03.2013 klo 17.00 17.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Talousjohtajan viran täyttäminen 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 8..0 talousjohtajan viran

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 23.09.2014 klo 18:00-20:02 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran.

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran. Kunnanhallitus 198 05.10.2015 Kunnanhallitus 213 26.10.2015 Kunnanhallitus 249 30.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 14.12.2015 Kehityspäällikön virka - virkavaali (ohm. 27) Khall 05.10.2015 198 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvosto

Kuhmon vanhusneuvosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 74 Kuhmon vanhusneuvosto KOKOUSAIKA 11.11.2014 klo 09:00-10:43 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvirasto, kokoushuone Suvanto OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot