382/,VUOSIKERTOMUS 201 Sampo 5DKDVWR\KWLÑ 2\ Q KDOOLQQRLPDW VLMRLWXVUDKDVWRW 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "382/,VUOSIKERTOMUS 201 Sampo 5DKDVWR\KWLÑ 2\ Q KDOOLQQRLPDW VLMRLWXVUDKDVWRW 1"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 201 Sampo 1

2 Sampo Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, Helsinki PL 1554, SAMPO PANKKI Y-tunnus Sisällysluettelo 3 3C Edge* 157 Danske Invest Medilife 8 Arvo Euro Value 162 Danske Invest Mustameri 13 Arvo Finland Value 167 Danske Invest Neutral 18 Arvo Nordic Value 173 Danske Invest North America Enhanced Index* 22 Danske Invest Arvo Venäjä 177 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 27 Danske Invest Baltic Equity 182 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 32 Danske Invest China 187 Danske Invest Russia 37 Danske Invest Emerging Asia 193 Danske Invest Russia Small Cap 42 Danske Invest Emerging Markets Debt* 198 Danske Invest Raaka-aine* 46 Danske Invest Euro Government Bond Index 203 Danske Invest Suomi Kasvuosake 51 Danske Invest Euro High Yield* 207 Danske Invest Suomi Osake 57 Danske Invest Euro Korko 211 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 62 Danske Invest Euro Yrityslaina 215 Danske Invest Trans-Balkan* 69 Danske Invest Eurooppa Osake 220 Danske Invest US Small Cap Value 74 Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 225 Eliksir* 80 Danske Invest Europe Enhanced Index* 229 Sampo Kompassi Danske Invest European Small Cap 234 Sampo Kompassi Danske Invest Finland 239 Sampo Kompassi Danske Invest Global Performers 244 Sampo Kompassi Korko 98 Danske Invest Global Tech 249 Sampo Kompassi Osake 103 Danske Invest High Yield 253 Sampo Korko 107 Danske Invest India 259 Sampo Kultapossu 111 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi 263 Sampo Obligaatio 118 Danske Invest Japani Osake 268 Sampo Tavoite Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat 272 Sampo Tavoite Danske Invest Kestävä Arvo Korko 276 Sampo Tavoite Danske Invest Kestävä Osake 280 Sampo Valtionobligaatio 138 Danske Invest Kiinteistö 286 Sampo Yhteisökorko 143 Danske Invest Kontra 293 Sampo Yhteisökorko Plus 148 Danske Invest Kulta* 298 Sampo Yhteisöobligaatio 152 Danske Invest Latin America *Erikoissijoitusrahasto 2

3 PUOLIVUOSIKERTOMUS C Edge 3

4 TOIMINTAKERTOMUS Vuoden 2011 alkupuolta leimasivat edelleen jo reilun vuoden jatkunut Euroalueen velkakriisi sekä Japanin maanjäristys, jonka vaikutukset maailman makrotaloudelle jäivät tosin melko vähäisiksi. Sen sijaan Portugalin ja Kreikan taloustilanne levitti voimakasta epävarmuutta varsinkin Eurooppaan. Portugali sai tarvitsemansa rahoituspakettinsa IMF:ltä ja EU:lta melko helposti. Kreikan toinen rahoituskierros sen sijaan törmäsi ongelmiin, sillä maan kyky selvitä jo nykyisistä veloistaan ilman niitä tavalla tai toisella anteeksi antamatta kyseenalaistettiin. Samaan aikaan Yhdysvaltojen orastava talouskasvu osoitti yhä vakavampia taittumisen merkkejä työllisyyskehityksen jäätyä siellä erittäin vaimeaksi. Pohjoismaissa osakkeiden arvot laskivat lähes kautta linjan. Voimakkainta lasku oli Suomessa, jossa Nokian strategianmuutoksen aiheuttama epävarmuus ja tulosheikennys syöksivät osakkeen syöksyyn. Muutoin hajonta oli voimakasta, katsauskauden loppua kohden riskisimpien yhtiöiden arvot kärsivät eniten. 3C Edgen arvo laski katsauskauden aikana. Suurimpana syynä oli se, että suuri osa salkun suojauksesta oli helmikuun puoleen väliin asti toteutettu myymällä lyhyeksi Eurostoxx50-futuuria, jonka arvo nousi huomattavasti enemmän kuin pohjoismaisten osakemarkkinoiden. Tämän lisäksi selvien kehitystrendien puute markkinoilla vaikeutti tuottojen tekemistä. Katsauskauden loppupuolella Pohjoismaisten osakkeiden voimakas halpeneminen aiheutti tappioita. Sijoitukset yhtiöissä kuten Fortum ja Questerre Energy toivat suurimpia tappiota. Suurimmat voitot tulivat myydyistä OMX30-indeksifutuureista sekä lyhyeksi myydyistä osakkeista yhtiöissä kuten D/S Norden ja Axfood. Rahasto ei käyttänyt äänivaltaansa omistamiensa yhtiöiden yhtiökokouksissa. Suurin osa salkun sijoituksista aikaansaatiin ostamalla ja myymällä lyhyeksi pohjoismaisissa pörsseissä kaupankäynnin kohteina olevia osakkeita. Salkunhoidossa käytettiin johdannaisista valuuttatermiinejä sekä osakeindeksifutuureja. Valuuttatermiineillä suojattiin ei-euromääräisistä sijoituksista johtuvaa valuuttariskiä, osakeindeksifutuureilla säädeltiin rahaston nettosijoitusastetta sekä pyrittiin ottamaan kiinni lyhytaikaisia markkinaliikkeitä. Seppo Kurki-Suonio on ollut rahaston päävastuullinen salkunhoitaja alkaen. Erikoissijoitusrahasto 3C Edge 4

5 ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISTEN RYHMITTELY Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina-arvo %-osuus Aker Solutions Asa , ,21 0,85 % Alfa Laval Ab , ,99-1,37 % Alma MeDIa Corp. 0 0,00 0 0,00 % Archer Ltd (Nok) , ,62 1,41 % Assa Abloy Ab B , ,91-1,13 % Autoliv Inc. Sdb , ,66 1,98 % Axfood Ab , ,04-1,46 % Bw Offshore Ltd. (Nok) , ,56 0,72 % D/S Norden , ,66-1,45 % Dnb Nor Asa , ,58 0,88 % Electrolux Ab B , ,36 1,25 % Fortum Corp. Oyj , ,00 2,41 % Fred. Olsen Energy Asa , ,53 0,74 % Kemira Oyj , ,00 2,17 % M-Real Oyj B , ,00 1,06 % Meda Ab A 0 0,00 0 0,00 % Morpol Asa Ord , ,11 1,22 % Nokian Renkaat Oyj , ,00 2,08 % Nordea Bank Ab (Sek) , ,83 2,47 % Norsk Hydro Asa , ,14 1,61 % Norske Skogindustrier Asa 0 0,00 0 0,00 % Outotec Oyj , ,50 0,90 % Petroleum Geo-Services Asa , ,64 1,20 % Ssab Ab A , ,97 1,57 % Sampo Oyj A , ,00 1,03 % Sandvik Ab , ,09 1,85 % Statoil Asa , ,92 2,12 % Stora Enso Oyj R , ,00 1,32 % Subsea 7 S.A. (Nok) , ,74 1,61 % Swedbank Ab A , ,53 1,76 % Tdc , ,22 1,53 % Telenor Asa , ,39-1,37 % Volvo B , ,68 1,47 % Wilh. Wilhelmsen Asa , ,62 1,78 % Yit Oyj , ,00 1,59 % ,52 33,79 % Arvopaperit yhteensä ,52 33,79 % Erikoissijoitusrahasto 3C Edge 5

6 Johdannaissopimukset Osakejohdannaiset, asetetut Määrä Markkina-arvon %-osuus muutos Omxs30 Future Jul Jpm ,40-0,28 % Johdannaissopimukset yhteensä ,40-0,28 % Kassa ja muut varat, netto ,97 66,49 % RAHASTON ARVO ,09 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien määrä Kasvuosuudet ,8289 kpl Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuus 117,09400 Hallinnointipalkkio ,28 Erikoissijoitusrahasto 3C Edge 6

7 TUNNUSLUVUT I STANDARDIPOIKKEAMA (Volatiliteetti) Volatiliteetti mittaa sijoituksen tuoton heilahtelua, sen keskihajontaa. Jos hajonta noudattaa normaalijakaumaa, on odotettavissa, että noin kaksi kolmasosaa kaikista havainnoista osuu standardipoikkeamalla vähennetyn ja standardipoikkeamalla lisätyn keskiarvon väliselle alueelle. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suurempi sijoituksen tuottoon liittyvä epävarmuus. Laskennassa käytetään logaritmisia viikkotuottoja II TRACKING ERROR (Aktiivinen riski) Tracking error eli aktiivinen riski mittaa sitä, kuinka tarkasti sijoituksen tuotto seuraa vertailuindeksin tuottoa. Korkea aktiivinen riski merkitsee sitä, että sijoituksen tuotto suhteessa sen vertailuindeksin tuottoon on vaihdellut voimakkaasti. Pieni aktiivinen riski taas tarkoittaa sitä, että sijoituksen tuotto seurailee vertailuindeksin tuottoa. Laskennassa käytetään logaritmisia viikkotuottoja III SHARPEN MITTARI Sharpen mittari mittaa tuottoa sen riskiin suhteutettuna. Riskittömänä tuottona laskennassa on käytetty Merrill Lynchin 3 kk Euribor-indeksiä ja volatiliteetti on laskettu logaritmisista viikkotuotoista. IV SALKUN KIERTONOPEUS Salkun kiertonopeus kertoo rahaston arvopapereiden vaihtuvuuden tietyllä ajanjaksolla. Luku lasketaan ensin vähentämällä tehtyjen arvopaperiostojen ja -myyntien yhteissummasta merkintöjen ja lunastusten yhteissumma. Salkun kiertonopeus on näin saadun luvun suhde rahaston keskimääräiseen pääomaan tarkasteluajanjaksolla. V TOTAL EXPENSE RATIO (TER-luku) TER-luku sisältää hallinnointipalkkion p.a.(mukaan lukien mahdollinen tuottosidonnainen palkkion), mahdollisesti erikseen veloitettavan säilytyspalkkion p.a., pääomasta mahdollisesti veloitettavat tilinhoito- ja muut pankkikulut sekä mahdolliset muut palkkiot, joita kyseisen rahaston sääntöjen mukaan voidaan veloittaa suoraan rahaston pääomasta. Rahastojen rahastojen osalta luku sisältää myös kohderahastojen kiinteät hallinnointipalkkiot. TER-luku ei sisällä kaupankäyntikuluja. VI RAHASTON KAUPANKÄYNTIKULUT Arvopaperikaupasta aiheutuviksi kuluiksi katsotaan välittäjille maksettavat palkkiot sekä valuutanvaihdosta aiheutuvat kulut. Kaupankäyntikulut ilmaistaan prosenttiosuutena rahaston pääomasta. VII RAHASTOYHTIÖN LÄHIPIIRIIN KUULUVALLE SIJOITUSPALVELU- YRITYKSELLE MAKSETUT VÄLITYSPALKKIOT Lähipiirillä tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 :n mukaisesti samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta. Lähipiirille maksetut välityspalkkiot ilmoitetaan prosenttiosuutena rahaston maksamista välityspalkkioista. Rahaston tunnusluvut: I Standardipoikkeama 9,52 % p.a. II Tracking error Rahastolla ei ole vertailuindeksiä III Sharpen mittari -1,37 p.a. IV Salkun kiertonopeus 1017 % p.a. V Total Expence Ratio 1,60 % p.a. Tuottosidonnaisen palkkion osuus 0,00 % p.a. VI Rahaston kaupankäyntikulut* 0,47 % p.a. VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista 16,04 % p.a. * Rahaston korko- ja valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla. Erikoissijoitusrahasto 3C Edge 7

8 PUOLIVUOSIKERTOMUS 2011 Arvo Euro Value 8

9 TOIMINTAKERTOMUS Alkuvuodelle oli tyypillistä maailmantalouden ristivetoiset tapahtumat, joissa nousivat esiin vankat yritystulokset sekä historiallisen suuret makrotalouden epätasapainot. Suurimpia tapahtumia makrotaloudessa olivat Kreikan ja muun Etelä-Euroopan velkaongelmat, Japanin maaliskuinen maanjäristys, Kiinan talouskasvun jarrutustoimet sekä USA:n budjettivajeet. Eurooppa oli ennakko-odotuksista poiketen yksi maailman parhaimmista markkinoista euromääräisesti laskettuna. Hyvän kehityksen taustalla on ennen kaikkea Saksan vientiteollisuuden veto ja kotimarkkinan positiivinen vire. Alkuvuonna 2011 toimialoista parhaiten pärjäsivät autoteollisuus, kemianteollisuus sekä kiinteistösijoitusyhtiöt. Heikoimmin tuottivat perusteollisuus, pankit ja vähittäiskauppa. Rahastossa suurimmat maapainojen muutokset koskivat Etelä-Euroopan markkinoita. Saksan ja Alankomaiden painot kasvoivat johtuen tehdyistä yhtiövalinnoista ja yhtiöiden kurssikehityksistä. Toimialapainoja tarkasteltaessa suurimmat muutokset koskivat kulutustavaroita ja palveluja, rahoitusta sekä teollisuutta. Rahastossa laskettiin kulutustavara ja palveluyhtiöiden painoa. Rahoitussektorin painoa lisättiin, suurta alipainoa vähennettiin alkuvuoden aikana. Parhaiten tuottivat Lafuma, Nexus ja De Longhi. Eniten yleistä markkinaa jäljessä olivat Praktiker, CSM ja Philips. Rahaston P/B-luvun vaihtelu oli vähäistä. Rahaston P/B-luku oli 1,0-1,2. Rahaston päävastuullinen salkunhoitaja vaihtui toukokuussa. Rami Hakola nimitettiin Pekka Lankisen tilalle salkunhoitajaksi. Arvo Euro Value rahaston vertailuindeksi muuttui Dow Jones EURO STOXX TMI indeksiksi vastaamaan rahastovalikoimamme samantyyppisten rahastojen vertailuindeksejä. Rahasto ei käyttänyt johdannaisia vuoden aikana. Rahasto ei myöskään käyttänyt äänivaltaa. Sijoitusrahasto Arvo Euro Value 9

10 ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISTEN RYHMITTELY Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi Markkina-arvo %-osuus Allianz Se , ,00 2,47 % Autohellas Sa , ,28 1,81 % Bnp Paribas S.A , ,00 1,63 % Banco Santander Sa , ,00 1,63 % Baron De Ley S.A , ,20 1,11 % Csm N.V. Centrale Suiker Maatschappi , ,00 2,16 % Cap Gemini Sa , ,45 1,36 % Cie De Saint-Gobain Sa , ,45 4,21 % Dcc , ,00 0,86 % De Longhi Spa , ,10 4,00 % Deutsche Bank (Regd.) , ,00 5,41 % Deutsche Euroshop Ag , ,54 3,29 % Deutsche Telekom (Regd) , ,00 1,66 % Emak Spa , ,80 1,77 % Koninklijke Dsm Nv , ,00 2,08 % Lafuma Sa , ,00 1,87 % Lagardere S.C.A , ,00 3,28 % Leifheit , ,48 5,35 % Linde Ag , ,60 5,77 % MeDIon , ,60 1,93 % Michelin B , ,00 2,07 % Muehlhan Ag , ,61 1,68 % Muenchener Rueckversicherung (Regd) , ,00 0,87 % Nexus Ag , ,80 3,34 % Nirefs Aquaculture S.A , ,40 2,59 % Nutreco Nv , ,00 4,15 % OrDIna , ,00 1,65 % Philips Electronics , ,00 1,62 % Praktiker Bau- Und Heimwerkermaerkte Hld , ,98 1,86 % Repsol Ypf S.A. (Regd) , ,00 3,43 % Royal Dutch Shell Plc A (Nl) , ,00 2,01 % Sias Spa , ,00 2,89 % Selonda Aquaculture S.A , ,73 0,47 % Teleperformance , ,88 1,92 % Total Produce Plc , ,14 1,40 % Upm-Kymmene Oyj , ,04 1,17 % UnicreDIt Spa (Ord.) , ,00 0,89 % VivenDI Sa (Fr) , ,00 2,65 % Arvopaperit yhteensä ,08 90,28 % Sijoitusrahasto Arvo Euro Value 10

11 Kassa ja muut varat, netto ,04 9,72 % RAHASTON ARVO ,12 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien määrä Kasvuosuudet ,02 Tuotto-osuudet ,34142 Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuus 46,09376 Tuotto-osuus 28,99267 Hallinnointipalkkio ,35 Sijoitusrahasto Arvo Euro Value 11

12 TUNNUSLUVUT I STANDARDIPOIKKEAMA (Volatiliteetti) Volatiliteetti mittaa sijoituksen tuoton heilahtelua, sen keskihajontaa. Jos hajonta noudattaa normaalijakaumaa, on odotettavissa, että noin kaksi kolmasosaa kaikista havainnoista osuu standardipoikkeamalla vähennetyn ja standardipoikkeamalla lisätyn keskiarvon väliselle alueelle. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suurempi sijoituksen tuottoon liittyvä epävarmuus. Laskennassa käytetään logaritmisia viikkotuottoja II TRACKING ERROR (Aktiivinen riski) Tracking error eli aktiivinen riski mittaa sitä, kuinka tarkasti sijoituksen tuotto seuraa vertailuindeksin tuottoa. Korkea aktiivinen riski merkitsee sitä, että sijoituksen tuotto suhteessa sen vertailuindeksin tuottoon on vaihdellut voimakkaasti. Pieni aktiivinen riski taas tarkoittaa sitä, että sijoituksen tuotto seurailee vertailuindeksin tuottoa. Laskennassa käytetään logaritmisia viikkotuottoja III SHARPEN MITTARI Sharpen mittari mittaa tuottoa sen riskiin suhteutettuna. Riskittömänä tuottona laskennassa on käytetty Merrill Lynchin 3 kk Euribor-indeksiä ja volatiliteetti on laskettu logaritmisista viikkotuotoista. IV SALKUN KIERTONOPEUS Salkun kiertonopeus kertoo rahaston arvopapereiden vaihtuvuuden tietyllä ajanjaksolla. Luku lasketaan ensin vähentämällä tehtyjen arvopaperiostojen ja -myyntien yhteissummasta merkintöjen ja lunastusten yhteissumma. Salkun kiertonopeus on näin saadun luvun suhde rahaston keskimääräiseen pääomaan tarkasteluajanjaksolla. V TOTAL EXPENSE RATIO (TER-luku) TER-luku sisältää hallinnointipalkkion p.a.(mukaan lukien mahdollinen tuottosidonnainen palkkion), mahdollisesti erikseen veloitettavan säilytyspalkkion p.a., pääomasta mahdollisesti veloitettavat tilinhoito- ja muut pankkikulut sekä mahdolliset muut palkkiot, joita kyseisen rahaston sääntöjen mukaan voidaan veloittaa suoraan rahaston pääomasta. Rahastojen rahastojen osalta luku sisältää myös kohderahastojen kiinteät hallinnointipalkkiot. TER-luku ei sisällä kaupankäyntikuluja. VI RAHASTON KAUPANKÄYNTIKULUT Arvopaperikaupasta aiheutuviksi kuluiksi katsotaan välittäjille maksettavat palkkiot sekä valuutanvaihdosta aiheutuvat kulut. Kaupankäyntikulut ilmaistaan prosenttiosuutena rahaston pääomasta. VII RAHASTOYHTIÖN LÄHIPIIRIIN KUULUVALLE SIJOITUSPALVELU- YRITYKSELLE MAKSETUT VÄLITYSPALKKIOT Lähipiirillä tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 :n mukaisesti samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta. Lähipiirille maksetut välityspalkkiot ilmoitetaan prosenttiosuutena rahaston maksamista välityspalkkioista. Rahaston tunnusluvut: I Standardipoikkeama 15,37 % p.a. II Tracking error 10,47 % p.a. III Sharpen mittari 0,90 p.a. IV Salkun kiertonopeus 36,00 % p.a. V Total Expence Ratio 2,19 % p.a. Tuottosidonnaisen palkkion osuus 0,99 % p.a. VI Rahaston kaupankäyntikulut* 0,15 % p.a. VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista 61,12 % p.a. * Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla. Sijoitusrahasto Arvo Euro Value 12

13 PUOLIVUOSIKERTOMUS 2011 Arvo Finland Value 13

14 TOIMINTAKERTOMUS Vuoden ensimmäiselle puoliskolle oli tyypillistä maailmantalouden ristiriitaiset uutiset, joissa painottuivat vankat yritystulokset sekä historiallisen suuret makrotalouden epätasapainot. Suurimpia tapahtumia makrotaloudessa olivat Kreikan ja muun Etelä-Euroopan velkaongelmat, Japanin maaliskuinen maanjäristys, Kiinan talouskasvun jarrutustoimet sekä USA:n budjettivajeet. Suomen ja muiden Pohjoismaiden rooli laadukkaana talousalueena korostui alkuvuoden aikana suhteessa muuhun Eurooppaan, vaikka kotoisen osakemarkkinan yleiskehitys oli heikko johtuen pörssin syklisestä luonteesta sekä muutaman ison markkina-arvon yhtiön heikosta kehityksestä. Toimialoista parhainten kehittyivät finanssi-, terveydenhuolto- sekä kulutustavara ja - palveluyhtiöt. Heikoimmin kehittyivät teknologiaosakkeet, telekommunikaatio ja energia. Perusteollisuudessa metsäyhtiöiden kehitys oli yleistä markkinaa parempi, mutta metalleissa laskupaine oli huomattava. Konepajojen tilauskannat jatkuivat kohtuullisilla tasoilla. Teknologiaosakkeiden heikon kehityksen taustalla oli Nokian antama tulosvaroitus ja strategiamuutoksen aiheuttama pitkän aikavälin epävarmuus. Rahastosta myytiin pois pieniä yhtiöitä, joissa ei nähty potentiaalia pidemmällä aikavälillä. Suurimmat toimialapainomuutokset rahastossa tehtiin energiassa, päivittäistavaroissa ja yhdyskuntapalveluissa. Sekä yhdyskuntapalveluiden että päivittäistavaroiden painoa nostettiin ja energian painoa laskettiin. Syinä painomuutoksiin oli tehdyt yhtiövalinnat. Rahasto osti Ruotsin valtion myymiä Nordean osakkeita. Parhaiten tuottivat Amer, Olvi ja M-real. Eniten yleistä markkinaa jäljessä olivat Outokumpu, HKScan ja Raisio. Arvo Finland Valuen P/B-tunnusluvun vaihtelu oli 1,3 1,6. Rahaston vertailuindeksi muuttui OMX Helsinki Cap indeksiksi vastaamaan rahastovalikoimamme samantyyppisten rahastojen vertailuindeksejä Rahaston päävastuullinen salkunhoitaja vaihtui toukokuussa. Rami Hakola nimitettiin Pekka Lankisen tilalle salkunhoitajaksi. Salkussa ei käytetty johdannaisia alkuvuoden aikana. Rahasto ei myöskään käyttänyt äänivaltaa. Sijoitusrahasto Arvo Finland Value 14

15 ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISTEN RYHMITTELY Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi Markkina-arvo %-osuus Affecto Oyj , ,40 2,07 % Ahlstrom Oyj , ,65 4,53 % Amer Sports Oyj , ,00 8,74 % Citycon Oyj , ,39 3,50 % Cramo Oyj , ,70 5,23 % Finnair Oyj , ,86 0,46 % Finnlines Oyj , ,72 1,78 % Fortum Corp. Oyj , ,00 3,59 % Hkscan Oyj A , ,22 1,62 % Honkarakenne Oyj , ,78 0,96 % Huhtamäki Oyj , ,50 4,32 % Kemira Oyj , ,88 6,07 % Kesko Oyj B , ,48 3,76 % M-Real Oyj B , ,32 3,29 % Neo Industrial Oyj B , ,48 0,77 % Neste Oil Oyj , ,14 3,37 % Nokia Oyj (Fi) , ,00 1,53 % Nordea Bank Ab (Fdr) , ,68 7,08 % Okmetic Oyj , ,36 2,78 % Olvi Oyj A , ,00 2,43 % Outokumpu Oyj , ,00 1,58 % Pohjola Pankki Oyj A , ,25 4,00 % Raisio Plc V , ,80 2,97 % Srv Group Plc , ,18 1,06 % Sampo Oyj A , ,00 6,80 % Sanoma Oyj , ,00 3,31 % Sievi Capital Oyj , ,00 0,20 % Stora Enso Oyj R , ,10 1,96 % Upm-Kymmene Oyj , ,42 4,24 % Wulff-Yhtiöt Oyj , ,40 0,30 % Arvopaperit yhteensä ,71 94,28 % Kassa ja muut varat, netto ,56 5,72 % RAHASTON ARVO ,27 100,00 % Sijoitusrahasto Arvo Finland Value 15

16 Liikkeessä olevien osuuksien määrä Kasvuosuudet ,93939 Tuotto-osuudet ,51287 Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuus 1,37877 Tuotto-osuus 1,11244 Hallinnointipalkkio ,49 Sijoitusrahasto Arvo Finland Value 16

17 TUNNUSLUVUT I STANDARDIPOIKKEAMA (Volatiliteetti) Volatiliteetti mittaa sijoituksen tuoton heilahtelua, sen keskihajontaa. Jos hajonta noudattaa normaalijakaumaa, on odotettavissa, että noin kaksi kolmasosaa kaikista havainnoista osuu standardipoikkeamalla vähennetyn ja standardipoikkeamalla lisätyn keskiarvon väliselle alueelle. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suurempi sijoituksen tuottoon liittyvä epävarmuus. Laskennassa käytetään logaritmisia viikkotuottoja II TRACKING ERROR (Aktiivinen riski) Tracking error eli aktiivinen riski mittaa sitä, kuinka tarkasti sijoituksen tuotto seuraa vertailuindeksin tuottoa. Korkea aktiivinen riski merkitsee sitä, että sijoituksen tuotto suhteessa sen vertailuindeksin tuottoon on vaihdellut voimakkaasti. Pieni aktiivinen riski taas tarkoittaa sitä, että sijoituksen tuotto seurailee vertailuindeksin tuottoa. Laskennassa käytetään logaritmisia viikkotuottoja III SHARPEN MITTARI Sharpen mittari mittaa tuottoa sen riskiin suhteutettuna. Riskittömänä tuottona laskennassa on käytetty Merrill Lynchin 3 kk Euribor-indeksiä ja volatiliteetti on laskettu logaritmisista viikkotuotoista. IV SALKUN KIERTONOPEUS Salkun kiertonopeus kertoo rahaston arvopapereiden vaihtuvuuden tietyllä ajanjaksolla. Luku lasketaan ensin vähentämällä tehtyjen arvopaperiostojen ja -myyntien yhteissummasta merkintöjen ja lunastusten yhteissumma. Salkun kiertonopeus on näin saadun luvun suhde rahaston keskimääräiseen pääomaan tarkasteluajanjaksolla. V TOTAL EXPENSE RATIO (TER-luku) TER-luku sisältää hallinnointipalkkion p.a.(mukaan lukien mahdollinen tuottosidonnainen palkkion), mahdollisesti erikseen veloitettavan säilytyspalkkion p.a., pääomasta mahdollisesti veloitettavat tilinhoito- ja muut pankkikulut sekä mahdolliset muut palkkiot, joita kyseisen rahaston sääntöjen mukaan voidaan veloittaa suoraan rahaston pääomasta. Rahastojen rahastojen osalta luku sisältää myös kohderahastojen kiinteät hallinnointipalkkiot. TER-luku ei sisällä kaupankäyntikuluja. VI RAHASTON KAUPANKÄYNTIKULUT Arvopaperikaupasta aiheutuviksi kuluiksi katsotaan välittäjille maksettavat palkkiot sekä valuutanvaihdosta aiheutuvat kulut. Kaupankäyntikulut ilmaistaan prosenttiosuutena rahaston pääomasta. VII RAHASTOYHTIÖN LÄHIPIIRIIN KUULUVALLE SIJOITUSPALVELU- YRITYKSELLE MAKSETUT VÄLITYSPALKKIOT Lähipiirillä tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 :n mukaisesti samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta. Lähipiirille maksetut välityspalkkiot ilmoitetaan prosenttiosuutena rahaston maksamista välityspalkkioista. Rahaston tunnusluvut: I Standardipoikkeama 16,30 % p.a. II Tracking error 9,66 % p.a. III Sharpen mittari 0,48 p.a. IV Salkun kiertonopeus 34,00 % p.a. V Total Expence Ratio 2,59 % p.a. Tuottosidonnaisen palkkion osuus 1,39 % p.a. VI Rahaston kaupankäyntikulut 0,17 % p.a. VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista 42,45 % p.a. Sijoitusrahasto Arvo Finland Value 17

18 PUOLIVUOSIKERTOMUS 2011 Arvo Nordic Value 18

19 TOIMINTAKERTOMUS Ensimmäiselle vuosipuoliskolle oli leimallista maailmantalouden ristiriitaiset viestit, joissa yhdistyivät erittäin vankat yritystulokset historiallisen suuriin makrotalouden epätasapainoihin. Suurimpia tapahtumia makrotaloudessa olivat Kreikan ja muun Etelä-Euroopan velkaongelmat, Japanin maaliskuinen maanjäristys, Kiinan talouskasvun jarrutustoimet sekä USA:n budjettivajeet. Pohjoismaiden rooli laadukkaana talousalueena korostui alkuvuoden aikana, kun muun Euroopan talousongelmat osoittautuivat laajoiksi. Pohjoismaissa pintansa piti ylivoimaisesti parhaiten omassa valuutassaan mitattuna Ruotsi, ja selkeästi heikoiten Suomi. Euro-määräisesti mitattuna Ruotsi ja Norja selvisivät selkeästi parhaiten, kun taas Tanska ja erityisesti Suomi olivat heikoimpia. Sektoritarkastelussa parhaiten pärjäsivät klassiseen tapaan päivittäistavarat ja terveydenhuolto, sekä vastaavasti markkinapaine purettiin informaatioteknologiassa, syklisissä kulutushyödykkeissä ja perusteollisuudessa. Pohjoismainen finanssisektori on edelleen varsin hyvin suojassa Euroopan heijasteilta. Maakohtaiset erot ovat korostuneet, koska Ruotsissa asuntojen hinnat ovat jo korkealla, Tanskassa pienten pankkien pääomittaminen tarpeellista ja Norjassa taistellaan kannattavuuden kanssa sisäisten kustannuspaineiden vuoksi. Vientiriippuvaisten yhtiöiden tilauskannat ovat elpyneet alkuvuoden aikana. Rahaston toimialapainoissa muutokset olivat pieniä, koska vuoden alussa varauduimme sekä sektori- että yhtiökohtaisella hajautuksella voimakkaisiin kurssiliikkeisiin. Rahaston muutokset kohdistuivat sykliseen ja finanssisektoriin. Luovuimme kokonaan Petroleum Geo-Services ja Swedbank omistuksista. Parhaiten tuottivat Meda, Sampo ja Swedbank. Eniten yleistä markkinaa jäljessä olivat Harboes Brygge, SSAB ja AP Möller. Rahaston tuottokehitys jäi yleisestä markkinakehityksestä pitkälti varovaisen markkinanäkemyksemme vuoksi. Rahaston P/B-luku on vaihdellut 1,1-1,3 välillä. Rahaston vertailuindeksi muuttuu VINX Benchmark Cap indeksiksi vastaamaan rahastovalikoimamme samantyyppisten rahastojen vertailuindeksejä. Salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia. Tarkastelujaksolla sijoitusrahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty. Rahaston vastuullinen salkunhoitaja on Rami Hakola. Sijoitusrahasto Arvo Nordic Value 19

20 ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISTEN RYHMITTELY Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi Markkina-arvo %-osuus A.P. Møller - Mærsk B , ,50 3,14 % Aker Asa A , ,65 1,96 % Biotage Ab , ,34 1,49 % Bong Ljungdahl Ab , ,87 1,28 % Carlsberg B , ,50 1,98 % Cermaq Asa , ,65 5,30 % Cybercom Group Ab , ,45 2,20 % Dfds A/S , ,24 0,53 % Dnb Nor Asa , ,02 2,04 % Duni Ab , ,17 3,58 % Hafslund B , ,85 1,71 % Harboes Bryggeri B , ,26 1,65 % Hufvudstaden Fastighets Ab A , ,08 5,18 % Huhtamäki Oyj , ,00 2,80 % Investor Ab B , ,58 1,68 % Kemira Oyj , ,00 2,75 % Kinnevik Investment Ab B , ,09 4,04 % Meda Ab A , ,17 1,82 % Micronic Mydata Ab , ,05 2,37 % Neste Oil Oyj , ,00 1,25 % Nordea Bank Ab (Sek) , ,86 4,10 % Norsk Hydro Asa , ,09 4,19 % Orkla Asa (Ord) , ,93 4,52 % Per Aarsleff B , ,01 2,21 % Raisio Plc V , ,00 3,33 % Rockwool International B , ,65 2,01 % Sca Ab B (Svenska Cellulosa) , ,78 3,60 % Ssab Ab A , ,04 4,38 % Sampo Oyj A , ,00 2,97 % Solar B , ,90 1,60 % Solstad Offshore Asa , ,89 3,11 % Storebrand Asa Ord , ,56 2,19 % Telenor Asa , ,90 1,79 % Transcom Worldwide S.A. Sdb B , ,16 1,02 % Trelleborg Ab B , ,60 2,86 % Wilh. Wilhelmsen Asa , ,27 1,87 % Arvopaperit yhteensä ,11 94,48 % Kassa ja muut varat, netto ,92 5,52 % RAHASTON ARVO ,03 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien määrä Kasvuosuudet ,90 Tuotto-osuudet ,83363 Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuus 1,2134 Tuotto-osuus 0,97927 Hallinnointipalkkio ,73 Sijoitusrahasto Arvo Nordic Value 20

21 TUNNUSLUVUT I STANDARDIPOIKKEAMA (Volatiliteetti) Volatiliteetti mittaa sijoituksen tuoton heilahtelua, sen keskihajontaa. Jos hajonta noudattaa normaalijakaumaa, on odotettavissa, että noin kaksi kolmasosaa kaikista havainnoista osuu standardipoikkeamalla vähennetyn ja standardipoikkeamalla lisätyn keskiarvon väliselle alueelle. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suurempi sijoituksen tuottoon liittyvä epävarmuus. Laskennassa käytetään logaritmisia viikkotuottoja II TRACKING ERROR (Aktiivinen riski) Tracking error eli aktiivinen riski mittaa sitä, kuinka tarkasti sijoituksen tuotto seuraa vertailuindeksin tuottoa. Korkea aktiivinen riski merkitsee sitä, että sijoituksen tuotto suhteessa sen vertailuindeksin tuottoon on vaihdellut voimakkaasti. Pieni aktiivinen riski taas tarkoittaa sitä, että sijoituksen tuotto seurailee vertailuindeksin tuottoa. Laskennassa käytetään logaritmisia viikkotuottoja III SHARPEN MITTARI Sharpen mittari mittaa tuottoa sen riskiin suhteutettuna. Riskittömänä tuottona laskennassa on käytetty Merrill Lynchin 3 kk Euribor-indeksiä ja volatiliteetti on laskettu logaritmisista viikkotuotoista. IV SALKUN KIERTONOPEUS Salkun kiertonopeus kertoo rahaston arvopapereiden vaihtuvuuden tietyllä ajanjaksolla. Luku lasketaan ensin vähentämällä tehtyjen arvopaperiostojen ja -myyntien yhteissummasta merkintöjen ja lunastusten yhteissumma. Salkun kiertonopeus on näin saadun luvun suhde rahaston keskimääräiseen pääomaan tarkasteluajanjaksolla. V TOTAL EXPENSE RATIO (TER-luku) TER-luku sisältää hallinnointipalkkion p.a.(mukaan lukien mahdollinen tuottosidonnainen palkkion), mahdollisesti erikseen veloitettavan säilytyspalkkion p.a., pääomasta mahdollisesti veloitettavat tilinhoito- ja muut pankkikulut sekä mahdolliset muut palkkiot, joita kyseisen rahaston sääntöjen mukaan voidaan veloittaa suoraan rahaston pääomasta. Rahastojen rahastojen osalta luku sisältää myös kohderahastojen kiinteät hallinnointipalkkiot. TER-luku ei sisällä kaupankäyntikuluja. VI RAHASTON KAUPANKÄYNTIKULUT Arvopaperikaupasta aiheutuviksi kuluiksi katsotaan välittäjille maksettavat palkkiot sekä valuutanvaihdosta aiheutuvat kulut. Kaupankäyntikulut ilmaistaan prosenttiosuutena rahaston pääomasta. VII RAHASTOYHTIÖN LÄHIPIIRIIN KUULUVALLE SIJOITUSPALVELU- YRITYKSELLE MAKSETUT VÄLITYSPALKKIOT Lähipiirillä tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 :n mukaisesti samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta. Lähipiirille maksetut välityspalkkiot ilmoitetaan prosenttiosuutena rahaston maksamista välityspalkkioista. Rahaston tunnusluvut: I Standardipoikkeama 18,39 % p.a. II Tracking error 11,75 % p.a. III Sharpen mittari 0,64 p.a. IV Salkun kiertonopeus -7,00 % p.a. V Total Expence Ratio 2,21 % p.a. Tuottosidonnaisen palkkion osuus 1,01 % p.a. VI Rahaston kaupankäyntikulut 0,08 % p.a. VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista 40,21 % p.a. Sijoitusrahasto Arvo Nordic Value 21

Puolivuosikertomus 1.1.2009-30.6.2009. Sampo Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot

Puolivuosikertomus 1.1.2009-30.6.2009. Sampo Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot Puolivuosikertomus 1.1.2009-30.6.2009 Sampo Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot Sampo Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililauturinkuja 2, Helsinki 00075 SAMPO PANKKI

Lisätiedot

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014 jen kuukausikatsaukset Maaliskuu 2014 Osakerahastot Osakerahastot on pitkän aikavälin tuotto-odotukseltaan korkeinta tuottoa tarjoava rahastotyyppi, mutta samalla niiden riskitaso on korkein. eq:n osakerahastoissa

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS FIM BRANDS FIM BRAZIL FIM BRIC+ FIM BRIC+ SMALL CAP FIM CHINA FIM EURO FIM EURO HIGH YIELD FIM

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS FIM BRANDS FIM BRAZIL FIM BRIC+ FIM BRIC+ SMALL CAP FIM CHINA FIM EURO FIM EURO HIGH YIELD FIM FIM SIJOITUSRAHASTOJEN VUOSIKERTOMUS 2013 2 4 6 10 14 17 21 25 29 32 35 39 43 48 51 55 58 62 66 70 74 77 81 85 88 92 97 101 105 109 112 115 118 123 126 191 192 194 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 :n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Bon 75 Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot,

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO... 8 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO... 13 SÄÄSTÖPANKKI

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat ja rahastokohtaiset sijoitukset Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

FIM RAHASTOJEN KUUKAUSIKATSAUKSET

FIM RAHASTOJEN KUUKAUSIKATSAUKSET FIM RAHASTOJEN KUUKAUSIKATSAUKSET Heinäkuu 215 FIM BOSTAD FOND FIM ASUNTOTUOTTO RAHASTO FIM REAL ESTATE FUND FIM BOSTAD FOND FIM ASUNTOTUOTTO RAHASTO FIM REAL ESTATE FUND NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 31.3.215

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO Osakerahastot Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 3 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto 6 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2014

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2014 Ålandsbanken Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2014 Ålandsbanken yhtiö Oy Sisältö Toimintakatsaus...4 Ålandsbanken Asuntorahasto...9 Sijoitukset...10 Ålandsbanken Cash Manager...13 Sijoitukset...15

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa Vuosikertomus 213 ODIN Osakerahastot Helmikuu 214 ODIN tuottaa lisäarvoa Sisältö 3 Toimitusjohtajan tervehdys 4-5 Markkinakommentit 6-7 ODINin sijoitusprosessi 8-9 Hallituksen toimintakertomus 1 Liitetiedot

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Sijoitusrahastot Alfred Berg Finland Alfred Berg Small Cap Finland Alfred Berg Europe Alfred Berg Global Alfred Berg Optimal Alfred Berg Obligaatio Alfred Berg Korko Alfred

Lisätiedot

Markkinan suunta ja yhtiöuutiset

Markkinan suunta ja yhtiöuutiset 22.7.2015, 1 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 0:15 1:15 2:15 3:15 4:15 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 FIM Aamukatsaus Uutisotsikot: Euroopassa osakemarkkinoiden

Lisätiedot

FIM Aamukatsaus. Uutisotsikot: USA:n tuloskauden seuranta: 2Q15-tuloskauden tuloksia:

FIM Aamukatsaus. Uutisotsikot: USA:n tuloskauden seuranta: 2Q15-tuloskauden tuloksia: 21.7.2015, 1 FIM Aamukatsaus Uutisotsikot: Osamarkkinat loivassa nousussa hyödykkeiden hintojen ja euroalueen etelävaltioiden valtiolainojen korkojen laskiessa.. Osakemarkkinat ovat saaneet tukea myös

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Raaka-ainemarkkinoilla toimii takaperoisuus väärinpäin (s. 4) SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Ilmainen kuukausi Phoebuksen osuudenomistajille (s. 15) Edullisin maksaakin eniten (s.

Lisätiedot

FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015

FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015 FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015 1 Sisällysluettelo Yhteenveto Suhdanne- ja markkinanäkemys sekä sijoitussuositukset 3-4 Suhdanne- ja markkinanäkemys 5 11 Suomi osakkeet 12 16 Pohjoismaiset

Lisätiedot

Aamukatsaus 22.04.2013

Aamukatsaus 22.04.2013 Pääuutiset Innofactor päivitys nostamme suositustamme kurssilaskun jälkeen Lemminkäiseltä tulosvaroitus säästöohjelma ei tuottanut toivottuja tuloksia Elisa korvaa Fortumin Kompassin ostolistalla Indeksit

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17 SISÄLLYS INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ...... 3 KANNATTAAKO KOTIMAINEN....... 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ... 6 KORKORAHASTOISTA JA INDEKSEISTÄ... 16 HYVÄ YHTIO, HYVÄ SIJOITUS......... 24 DU ÄR BÄTTRE ÄN BANKEN!.......

Lisätiedot

PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS

PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) MATALIEN KORKOJEN KÄÄNTÖPUOLI 3 ASUNTOSIJOITTAJALLE TURVAA JA TUOTTOA? 4 TRENDER I PASSIVT PLACERANDE 24 KANTAA, EI KANNA (SARJAKUVA) 31 AKTIIVISET

Lisätiedot

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1 / 2014

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1 / 2014 NAURETAAN ITSELLEMME (s. 7) SALKKU RANTAKUNTOON (s. 23) GRATISGODIS MED EN NYPA SALT (s. 26) NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1 / 2014 Yritätsä ennustaa kesän säätä? Eikun mä tarvitsen tulevan markkinatuoton varainhoidon

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Q3 SELKEÄ SIJOITUS Norvestia on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö, jonka osakkeita hankkimalla sijoittaja omistaa välillisesti kattavan poikkileikkauksen pohjoismaista talousmaisemaa

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahaston sääntöjen ja avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tätä Rahastoesitettä

Lisätiedot

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN!

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN! SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 UUTTA AASIAN MARKKINOILLE... 3 ABC KISSA SIJOITTELEE...... 4 PCM UUDEN VENÄJÄN TUNTIJA..... 7 INDEKSISALKUNHOIDON ARKEA.... 9 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ.

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2013

Sisältö. Tilinpäätös 2013 Vuosikertomus 2013 Sisältö Vuosi 2013... 4 Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10 Konsernin substanssiarvo...11

Lisätiedot

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) LISÄHAJAUTUSTA JA TIETOTURVAA 3 LUOVA TUHO SIJOITTAJAN SALKUSSA? 4

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) LISÄHAJAUTUSTA JA TIETOTURVAA 3 LUOVA TUHO SIJOITTAJAN SALKUSSA? 4 SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) LISÄHAJAUTUSTA JA TIETOTURVAA 3 LUOVA TUHO SIJOITTAJAN SALKUSSA? 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 15 VALOA MOSKOVASTA 18 SIJOITTAMISEN A JA O 27 OM FONDSPARANDE I SYNNERHET 29 ENNUSTUS

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA...

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA... SISÄLLYS ODOTUKSISTA, MARKKINOISTA JA MAANTIETEESTÄ... 3 PERÄSSÄHIIHTOA JA HARHOJEN HALLINTAA... 4 PILIKKIÄ JA PANKKIPOLITIKKAA... 17 INDEKSIRAHASTOJEN VUOSI...... 18 UUSI TUNNUSLUKU.. 27 FOTBOLL SOM INVESTERING....

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 2007 V U O S I K E R T O M U S SISÄLTÖ Norvestia lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Osakepääoma ja omistusrakenne 6 Konsernin substanssiarvo 7 Katsaus teollisuussijoituksiin 8 Sijoitukset 31. joulukuuta

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 ELOPILLE KANSANELÄKE? (s. 9-11) ONNEN OSUUS? (s. 15) SVERIGE ÄR FANTASTISKT! (s. 26) NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 AITOA TUOTTOA HYVILLÄ TYÖKALUILLA? (s. 4-5) SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOISSAKIN ON EROJA...

Lisätiedot