VUOSIKERTOMUS Nimi Osallistunut Valittu vuonna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2014. Nimi Osallistunut Valittu vuonna"

Transkriptio

1 1 VUOSIKERTOMUS 2014 PERUSTIEDOT Porvoon-Sipoon kalastusalue sijaitsee Suomenlahdella Itä-Uudellamaalla. Kalastusalueeseen kuuluu sekä merialuetta, järviä että virtavesiä. Kalastusalueen pinta-ala on ,23 hehtaaria. Kalastusalueen vedenomistajarekisterin mukaan siihen kuuluu kiinteistöä, joista 372 on yhteisiä ja jaettuja. Vedenomistajia on 1 311, ajatellen että yhteinen tai yhteisomistuksessa oleva vesialue on yksi omistaja, vaikka kiinteistöllä todellisuudessa voi olla kymmeniä tai satoja osakkaita. Kalastusalueella ei ole kattavat tiedot osakkaiden määrästä kalastusalueella. Näistä omistajista, 132 omistaa 50 ha vettä tai enemmän. Kahdeksan omistaa enemmän kuin ha ja 474 omistaa yhtä (1) hehtaaria pienemmän vesialueen. Kalastusalueen voimassa olevat säännöt ovat Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalastusryhmän (Dnro 1528/ ) vahvistamat. HALLINTO Vuosikokous Kalastusalueen varsinainen vuosikokous pidettiin 29.4 Kokonhallissa, Porvoossa. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat ja päätettiin useasta rauhoituspiiristä sekä hyväksyttiin kalastusalueen sääntöjen muutoksia. Vuosikokoukseen osallistui 27 äänioikeutettua jäsentä tai heidän valtuuttamia edustajia sekä kuusi muuta henkilöä. Ennen kokousta kalabiologi Malin Lönnroth Kalatalouden Keskusliitosta kertoi kalastuslain uudistamisesta. Hallitus Hallituksella on kymmenen jäsentä ja kolme varajäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös isännöitsijä ja kenttätoimihenkilö. Hallitus on kokoontunut kuudesti Kokonhallissa, Porvoossa. Nimi Osallistunut Valittu vuonna Eroaa vuosikokouksessa Markku Välimäki, puheenjohtaja Tim Kankfelt, varapuheenjohtaja , uudelleen Kurt-Erik Forsstedt Henrik Gahmberg Robert Lindström Clas Nyberg Raimo Salminen Niklas Sundberg, ammattikalastaja Roger Weckman , uudelleen Seppo Vuoksenturja, vapaa-aikakalastaja , uudelleen Mikael Lindfors, varajäsen, ammattikalastaja , uudelleen Gustaf Nordenswan, varajäsen Börje Uimonen, varajäsen, vapaa-aikakalastaja Hallituksen jäsenille, varajäsenille ja kenttätoimihenkilölle on maksettu kokouspalkkiota 70 /kokous, puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 105 /kokous sekä kuukausittaista palkkiota 150. Toimihenkilöt ja tilintarkastus Isännöitsijän tehtävää ja kirjanpitoa hoitaa Firma Gabi Lindholm, iktyonomi Gabriella Lindholm. Kalastusalueella on erillinen kenttätoimihenkilö, joka vastaa kalavedenhoidosta ja valvonnasta. Palvelu on ostettu Nylands Fiskarförbund r.y:ltä, jonka toiminnanjohtaja, iktyonomi Christian Lindén, erillisen sopimuksen mukaan on hoitanut tehtävää, keskimäärin yhden työpäivän viikossa. Kalastusalue on valtuuttanut 25 henkilöä toimimaan kalastuksenvalvojina. Andersson Fredrik, Forsstedt Jan, Halonen Sakari, Kiiski Jouni, Kjällman Peter, Kuoppamäki Matti, Liljendal Timo, Lindén Christian, Lindholm Gabriella, Lossi Kari, Lönnberg Lars-Åke, Lönnroth Tage, Niemi Juha, Porkka Iiro, Porkka

2 2 Hannes, Salmia Timo, Salonen Mikko, Sirén Torbjörn, Sumelius Finn, Suojanen Mauri, Söderberg Rolf, Vainio Sampo, Yrjönen Janne, Åberg Tom, Åkerfelt Kurt. Vuosikokous valitsi Lars Vepsäläinen, HTM (Kirjanpitotoimista Memo, Loviisa) tilintarkastajaksi ja Mats Green, HTM varatilintarkastajaksi. Ilmoituselimet Kalastusalueen kuulutukset ovat nähtävinä Sipoon kunnan, Porvoon kaupungin ja Loviisan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla. Hallintolain ja muiden säännösten niin vaatiessa, kalastusalue kuuluttaa päätöksiään Virallisessa lehdessä. Tarvittaessa asioista voidaan ilmoittaa ja kuuluttaa Östnyland, Uusimaa ja Sipoon sanomat nimisissä lehdissä. Jäsenyys Kalastusalue on alueellisten neuvontajärjestöjen Nylands Fiskarförbund r.y:n ja Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto r.y:n jäsen. TALOUS Toimintakauden tulos Vuonna 2014 Porvoon-Sipoon kalastusalue rahoitti toimintaansa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalastuspalvelu-ryhmän myöntämällä ,41 :n toiminta-avustuksella (vuonna 2013: ,77 ), korvauksilla jotka 30 :n säännön mukaan jää kalastusalueelle yhteensä 8 998,68 (vuonna 2013: 9 970,38 ), vedenomistajien luovuttamilla varoilla yhteensä ,66 (vuonna 2013: ,03 ), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalastuspalvelu-ryhmän myöntämällä edistämismäärärahoilla :a kalastuskartan tekemiseen ja :a käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen, Porvoon kaupungin osuudella 2 094,22 :a kalastuskartan tekoon sekä 149,55 :n korkovaroilla. Kalastusalueen tuotot olivat yhteensä ,52. Varsinaisen toiminnan, kuten kalastonhoito, kalastuksen valvonta ja kalastuskartan teko kustannukset olivat ,38 (vuonna 2013: ,87 ) ja hallinnon, kuten vuosikokouksen, hallituksen ja toimihenkilöiden kustannukset olivat ,71 (vuonna 2013: ,78 ). Kalastusalueen oma pääoma on ,23. Toimintavuoden alijäämä on 9 962,57. Hallitus esittää, että alijäämää viedään voitto- ja tappiotilille. Porvoon Aktiasäätiö on myöntänyt kalastusalueelle 700 :a karttavihon tekoon. Koska varoja ei käytetty vuoden 2014 aikana, on ne tilinpäätökseen kirjattu taseeseen siirtosaamisena. Kalastusalue on Porvoon Osuuspankin kautta sijoittanut rahasto-osuuksiin. Osuuksien arvo oli ,57 ja niiden arvo oli ,40. Kalastuskorvaukset vedenomistajille Edelleen jaettavaksi vedenomistajille ELY-keskus on maksanut kalastusalueelle kalastuskorttivaroja seuraavasti: n.k. vedenomistajakorvauksia ,98 (edellisvuonna: ,64 ) ja viehekalastuskorvauksia ,43 (edellisvuonna: ,45 ). Kalastuslain mukaan alle 30 :n korvaukset jäävät kalastusalueelle. Kalastusalue ei ole toimintavuoden aikana maksanut vedenomistajille kalastuskorvauksia, koska Valtio maksoi viehekalastuskorvaukset kalastusalueelle vasta Mutta jakolistojen mukaan kalastusalueen tulee maksaa 14 vedenomistajalle yhteensä 2 328,54 kalastuskorttivaroja ja 49 vedenomistajalle ,88 viehekalastuskorvauksia. Kalastuskorvauksien jako vedenomistajille on vuoden 2014 osalta, koko kalastusalueen osalta tehty yhtenäisen järjestelmän mukaisesti. Vesialueita on pisteytetty kalastuspaineen mukaisesti 5:llä (3 310 ha), 3:lla ( ha), 2:lla ( ha) tai 0 pisteellä (680 ha). Korkein pistemäärä vastaa kovinta kalastuspainetta. Vesialueille, joille on annettu 5 pistettä, jaetaan noin 3,17 /ha viehekalastuskorvauksia ja noin 0,63 /ha kalastuskorttivaroja. Kalastusalue on tallettanut varoja Etelä Suomen aluehallintovirastoon alla olevan taulukon mukaisesti.

3 3 Kyseessä on varoja jota kuuluvat vedenomistajille, joihin kalastusalue ei ole saanut yhteyttä. Ottamalla yhteyttä kalastusalueeseen 10 vuoden kuluessa talletuspäivästä, vedenomistajat voivat nostaa korvauksiaan aluehallintovirastosta. Tämän jälkeen kalastusalueella on vuosi aikaa hakea varoja itselle. Aluehallintovirastoon tehdyt talletukset varoista joita ei ole voitu jakaa Talletus Talletus Kalastusalue Korvaustyyppi päivämäärä summa Sipoo ,02 PK , KK , VK Saldo , Sipoo ,58 pääosin KK , VK , Porvoonseutu ,66 Kalastuskorttivarat Viehekalastuskorvaus , Sipoo ,54 pääosin KK , VK , Porvoonseutu 6 014,32 Kalastuskorttivarat Viehekalastuskorvaus 6 014, Porvoonseutu 7 239,99 Kalastuskorttivarat Viehekalastuskorvaus 7 239, Porvoo-Sipoo ,22 Kalastuskorttivarat Viehekalastuskorvaus (päätös) ,22 Yhteensä , ,65 Vuoden 2014 aikana ei varoja ole nostettu. VARSINAINEN TOIMINTA Kalaistutukset Kalastusalue istutti toimintavuoden 2014 aikana kalanpoikasia ,02 eurolla. Ankeriaat ja siiat tilattiin Nylands Fiskarförbund r.y:n ja taimenet Suomenlahden Meritaimentoimikunnan kautta. Kalastusalueen suorittamat istutukset vuonna 2014 Laji määrä Ikä Paikka Pvm Kasvattaja Hinta, Meritaimen, Porvoon joki, Vähäjoki, Sulkavan v 24.4 Ingarskila kanta Ilolanjoki Forsgård Taimen 2 000,01 Ankerias Kalkkiranta, Emäsalo itä, Vessö pohjoinen, Sikosaari, Sarvisalo etelä 22.7 Silver eel 5 970,00 Saaristosiika, Bengtsår Vaellussiika Kymijoen kanta kesä Kuggen Emäsalon puoli 26.9 Vääräniemi OY 3 020,38 Kalkkiranta (Pirttisaari-Bodön osakaskunnan toimeksianto) , Ilolan joki, Sannainen ,38 Vuoden 2014 velvoiteistutukset Laji Määrä Ikä Paikka Pvm. Maksaja Meritaimen, Ingarskila v Kuggen 23.4 Borealis Polymers Porvoon kaupunki / vesilaitos Neste Oil Vaellussiika, Kymi k Kuggen 26.9 Porvoon kaupunki/vesilaitos Borealis Polymers Neste Oil ELY-keskus päättää miten niitä kalataloushoitomaksuja, joita tuomioistuin on yrityksiä/kaupunkia määrännyt maksamaan, käytetään. Kalastusalue voi antaa lausuntonsa kun käyttösuunnitelmaa uudistetaan ja muutoinkin esittää hyvin perusteltuja muutosehdotuksia. ELY-keskuksella ei ole aikomusta muuttaa suunnitelmaa tänä vuonna.

4 4 Osakaskuntien vuonna 2014 suorittamat istutukset alueella Laji Määrä Ikä Paikka Pvm Maksaja Ankerias Sipoo 22.7 Stadsvikin kalastuskunta Hauki Esikasv Torstenholmin kalastuskunta - - Sandholmsudden, Suur-Pellingin osakaskunta k 3.9 Sturjon, Österbyflada Saaristosiika, Krämarön kalastuskunta k Krämarö 3.10 Bengtsår Kaunissaari - - Kaunissaaren kalastuskunta Gumbostrand - - Hindsbyn kalastuskunta Gesterby-Norrkullan kyläkunta Eriksnäs - - Eriksnäs-Hangelby-Box kk Kalkkiranta - - Sibbo fiskargille Gumbostrand - - Savijärvi-Nikkilän kalastuskunta Spjutsundin laituri 26.9 Spjutsundin kalastuskunta Sandholmsudden 3.10 Pellinge fiskandelslag Sandholmsudden - - Suur-Pellingin osakaskunta Jokitalkkarit-hankkeen puitteissa 2014 suoritetut Ingarskila-kantaa olevan taimenen istutukset Pvm määrä Vesistö Paikka Ilolan joki Forsgårdinkoski Ilolan joki Vadbäcken Porvoon joki- Vähäjoki Ilmokaisenkoski Porvoon joki- Vähäjoki Pauninoja Gammelbackan puro Gammelbackan puro Mustijoki Kungsbäcken Porvoon joki- Vähäjoki Myllyoja Porvoon joki-vähäjoki Pauninoja Maaliskuun istutukset tehtiin silmäpistevaiheessa olevalla mädillä ja huhtikuun istutukset vastakuoriutuneilla poikasilla. Mäti ja poikaset tulivat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Laukaan viljelylaitoksesta. Jokitalkkarit-hanke Kalastusalue osallistuu vuosina Jokitalkkarit-hankkeeseen, vuosittain :lla. Hankkeen suorittaa Itä-Uudenmaan ja Porvoon joen ilman- ja vesiensuojeluyhdistys ry. Hanke kattaa kalastusalueella olevat joet. Hankkeen puitteissa suoritetaan muun muassa hedelmöitetyn taimenen ja lohen mädin istutuksia sekä kalastuksen valvontaa. Ruovikontorjunta Kalastusalue tarjosi vuosikokouskutsun yhteydessä, vedenomistajille mahdollisuuden tilata ruovikonleikkaamista yhdessä kalastusalueen kanssa. Ajatuksena oli että vedenomistajan ei tarvitse vaivautua hakemaan urakoitsijaa ja että yhteistilauksen myötä säästettäisiin ainakin kuljetuskustannuksissa. Tällä kertaa yksikään vedenomistaja ei ollut kiinnostunut tarjouksesta. Kaislantorjunta Oy suoritti ruovikonpoistoa syyskuussa Nybyn pienvenesatamassa Kulloonlahdella sekä Haikon kartanon ja Edelfeltin ateljeen edustalla Haikkoossa. Kalastusalue maksoi työstä 3 408,40. Kalavedenhoito-avustus Kalastusalue voi myöntää vedenomistajille ja alueellaan toimiville organisaatioille avustuksia kalavedenhoitotoimenpiteisiin. Hallitus käsittelee viimeistään vuosikokoukseen mennessä jätetyt anomukset. Vuonna 2014 kalastusalue myönsi :n avustuksen Gammelbackan Kartanoyhdistykselle Gammelbackan puron kunnostukseen. Kalastuksenvalvonta Kalastusalue on valtuuttanut 25 henkilöä kalastuksenvalvojiksi. Osa valvoo ainoastaan omia vesiään

5 5 eivätkä saa palkkiota kalastusalueelta. Kalastusalue on vakuuttanut palkansaajia ja talkoovoimin valvontaa suorittavia, yrittäjät vastaavat itse vakuutuksistaan. Valvonnasta on tehty yhteensä 168 vedenomistajien kanssa sopimus, käsittäen yhteensä ha. Kalastusalue on maksanut korvauksia yhteensä n. 220 tunnin, vuoden 2014 aikana suoritetusta, valvonnasta. Yksi valvojista on silloin tällöin käyttänyt venäjän- vironkielistä tulkkia valvoessaan. Yhteenvedosta, valvonnan raporteista, on luettavissa että 356 henkilöä on tarkastettu. 16 kalastajalla ei ole ollut mukanaan tositetta kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta ja 20 henkilöltä on puuttunut luvat, joko valtion viehekalastuskortti tai vedenomistajan lupa. Valvojat ovat tarkastaneet 148 pyydystä, esim. verkkoja, näistä oli huomauttamista 76 kpl. Ylivoimaisesti tavallisin kalastustapa oli vapakalastus, toiseksi tavallisin verkkokalastus. Valvojat kirjoittivat 7 rikosilmoitusta, 13 näyttömääräystä, takavarikoivat 20 pyydystä ja antoivat 107 huomautusta. Lausunnot Kalastusalue on vuonna 2014 antanut seuraavat lausunnot: Yhdessä kahdeksan muun uusmaalaisen kalastusalueen kanssa, antanut yhteisen lausunnon Maaja metsätalousministeriölle sen ehdotuksesta uudeksi kalastuslaiksi. Kalastusalueet katsoivat muun muassa, että edelleen pitää olla kaksi maksua, kalastuksenhoitomaksu jota kaikki 18 täyttäneet maksavat sekä viehekalastusmaksu koko maalle kaikille 18 täyttäneille, jotka sellaisen tarvitsevat. Yhdessä seitsemän muun uusmaalaisen kalastusalueen kanssa, antanut lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle kalatalousryhmän päätösehdotuksesta lohi- ja siikapitoisista vesistöistä. Kalastusalueet katsoivat muun muassa, että maastossa tulee syntymään ongelmia, kun koko vesistöä katsotaan lohi- ja siikapitoiseksi ja jokaisen on itse pääteltävä onko vesistön tietty osa koski tai virtapaikka, vai ei. Kalastusrajoitukset koskevat koskia ja virtapaikkoja. On antanut lausunnon Aluehallintovirastolle koskien Porvoon öljynjalostuslaitoksen (Neste Oil) ympäristölupapäätöksen lupaehtojen tarkistusta. Kalastusalueen mielestä Neste Oil olisi velvoitettava ottamaan käyttöön sellaisia menetelmiä, jotka vähentäisivät lauhdevesilaitokseen tulevan kalan määrää. On antanut lausunnon Sipoon kunnalle koskien Eriksnäsin osa-yleiskaava-ehdotusta. Kalastusalueen mielestä Sipoonlahden nykyistä venesatamaa ei saa laajentaa eikä uusia mariinoja rakentaa lahdessa. Suunnitteilla olevat mariinat tulee rakentaa lahden ulkopuolelle. On vastannut ELY-keskuksen kalatalouspalveluryhmän. Vastaus oli yleistasoinen ja suurimmalta osalta vesistöistä kalastusalueella ei ole rapukantatietoja. Yhteistyö ja koulutus Porvoon-Sipoon kalastusalue on vuonna 2014 ollut edustettuna muun muassa seuraavissa tilaisuuksissa: Åbolands Fiskarförbundin kalastusalueseminaarit tammikuussa, Kalatalouden Keskusliiton valtakunnalliset kalastusaluepäivät helmikuussa ja ruotsinkieliset kalastusaluepäivät lokakuussa Nylands Fiskarförbundin vuosikokouksessa maaliskuussa Gammelbacka kartano y:n kokouksessa Gammelbackan puron kunnostuksesta maaliskuussa Kalastusalue järjesti yhdessä Nylands Fiskarförbundin ja kalatalousryhmä ESKOn kanssa kesäkuussa, kuhaseminaarin Kokonhallilla. Aiheena oli kuhan biologia. Isännöitsijä on Nylands Fiskarförbundin hallituksen jäsen, Porvoon-Sipoon ja Itäisen Uudenmaan kalastusalueiden edustajana sekä Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto ry:n hallituksen jäsen, rannikkokalastusalueiden edustajana. Kenttätoimihenkilö ja isännöitsijä olivat molemmat Suomenlahden Meritaimentoimikunnan n.k. hallituksen jäseniä vuonna 2014 ja ovat myös osallistuneet tiedotus/vuosikokoukseen joulukuussa. Rannikon kalastusalueilla on yhteinen edustaja, Magnus Lindholm Itäisen Uudenmaan kalastusalueesta, vesienhoito-yhteistyöryhmässä. Kalastusalueet jakavat palkkio- ja matkakustannuksia.

6 6 KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Kalastusalue on tilannut uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman Nylands Fiskarförbund r.y:ltä. Työ on aloitettu ja tavoitteena on esittää suunnitelma vuosikokoukselle Kalastusalue toimii Sipoon sekä Porvoonseudun kalastusalueiden suunnitelmien mukaisesti kunnes uusi suunnitelma on vahvistettu. TULEVA TOIMINTAKAUSI Tulevan toimintakauden tärkeitä töitä ovat kalavesien hoito, kalastuksen valvonnan kehittäminen, käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen sekä rekisterikylien edustajien vaalikokous. Mikäli uusi kalastuslaki astuu voimaan , on tärkeää että kalastusalueen hallitus ja toimihenkilöt tutustuvat lakiin syksyn 2015 aikana. KALASTUSALUEEN KALASTUSSÄÄDÖKSET Rauhoituspiirit Sipoon joki, Mustijoki, Porvoon joki, Ilolan joki kaikki sivuhaarat mukaan lukien. Kaikki kalastus on kielletty, ajalla , paitsi onkiminen, pilkkiminen ja katiskalla kalastaminen. Haikkoonselkä ja Stensbölenselkä. Kaikki kalastus on kielletty ajalla , paitsi poistokalastus. Pirttisaaren lahti, Marholmin flada, Bodön salmi. Kaikki kalastus on kielletty ajalla , paitsi onkiminen Långviken, suualue mukaan lukien. Kaikki kalastus on kielletty ajalla Siverfjärden. Kaikki kalastus on kielletty ajalla , paitsi mato-onki ja katiskalla kalastaminen. Sipoon lahti, Kaikki kalastus on kielletty ajalla Verkkokalastuksen rajoitukset Porvoon kaupungin alueella olevilla vesialueilla, pienin sallittu solmuväli, 1,8 metriä syvemmissä verkoissa, on 50 mm. Päätös ei koske I-luokan ammattikalastajia. Sipoon kunnan ja Loviisa kaupungin alueilla olevilla vesialueilla sama määräys astuu voimaan , siihen asti se on katsottava suosituksena. Silakan, kilohailin tai syöttikalan verkkokalastusta saa harjoittaa tiheämmillä verkoilla. Erityismääräyksiä koskien silakkaa, kilohailia, siikaa, meritaimenta ja lohta on myös kalastusasetuksessa. Alamitat Kuhan alamitta on 40 cm koko kalastusalueella. Hauen alamitta on 40 cm vanhan Sipoon kalastusalueen alueella. KALASTUSALUEEN YHTEYSTIEDOT Toimisto: Valtimo-talo, Rihkamakatu 4, Porvoo. Henkilökunta paikalla sopimuksen mukaan. Kirjeposti lähetetään isännöitsijälle tai kenttätoimihenkilölle. Isännöitsijä: Gabi Lindholm, puh: (050) , s-posti: Postiosoite: Tallbackantie 69 A, Loviisa Kenttätoimihenkilö: Christian Lindén, puh: (040) , s-posti: Postiosoite: Stensbölentie 19, PORVOO Puheenjohtaja: Markku Välimäki, puh: (0400) , s-posti: Varapuheenjohtaja: Tim Kankfelt, puh: (0400) , s-posti: Kotisivu osoitteen: alla Porvoossa Hallitus

BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Opinnäyte BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Kivistö Lillemor, Ylönen Camilla Kalastuksen ja ympäristön kehittämisohjelma TURUN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEENVETO Kalastuksen ja ympäristön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2008 Laatija: Tuire Mäki Ohjaaja: Aila Virtanen JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

Valtakunnalliset iktyonomipäivät Helsingissä kokoushotelli Rantapuisto 29.-30.11.2006

Valtakunnalliset iktyonomipäivät Helsingissä kokoushotelli Rantapuisto 29.-30.11.2006 Valtakunnalliset iktyonomipäivät Helsingissä kokoushotelli Rantapuisto 29.-30.11.2006 2 Osallistujat Aaltonen Jussi Lounais Suomen kalastusalue Aulaskari Harri Uudenmaan ympäristökeskus Böhling Paula Tutkimusviestintä

Lisätiedot

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Kalastusalueiden taloushallinnon kehittämishanke I Mikko Airaksinen ja Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo.

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. Vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on Sipoon kunnan Spjutsundin

Lisätiedot

ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY

ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY Kansikuva: Urpalanjokialue lohijoeksi ry:n ja osakaskuntien talkootyöväki katsovat miten kaivurikoneyrittäjä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY Kansikuva: Kaukolan-Tyrjän osakaskunnan ja Kaakon Jokitalkkarin järjestäytynyt Joensuunjoen kunnostustalkoot,

Lisätiedot

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto.....2 1. SELVITYSOSA... 3 1.1 Kuvailulehti... 3 1.2 Yleiskuvaus alueesta... 4 1.3 Kalavedet... 4 1.3.1 Veden laatu...

Lisätiedot

Suonteen Kalastusalue

Suonteen Kalastusalue Toimintakertomus vuoden 2013 toiminnasta Suonteen kalastusalueen hallitus Puheenjohtaja Jukka Manninen Karhulantie 47 52550 Hirvensalmi Varapuheenjohtaja Markku Riipinen Pitkäniementie 171 19650 Joutsa

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla 2.5.2015 alkaen kello 13.00

Pöytäkirja. Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla 2.5.2015 alkaen kello 13.00 Pöytäkirja Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla 2.5.2015 alkaen kello 13.00 1 Kokouksen avasi hoitokunnan puheenjohtaja Reijo Himanen toivottaen osakkaat

Lisätiedot

ITÄ-PUULAN KORPIJÄRVEN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

ITÄ-PUULAN KORPIJÄRVEN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Etelä-Savo 23.04.2014 ITÄ-PUULAN KORPIJÄRVEN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Seppo Lokka avasi kokouksen ja todettiin paikalla olijat. 2. ELY-keskuksen puheenvuoro osakaskunnan

Lisätiedot

RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal.

RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal. RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Sairauskassan säännöt

Sairauskassan säännöt Sairauskassan säännöt KILPILAHDEN SAIRAUSKASSA YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Kilpilahden sairauskassa. Kassan kotipaikka on Porvoo. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 12.6.2014, rekisteröity kaupparekisteriin16.7.2014 Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman

Lisätiedot

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vuolahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Linnanrauniontien Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

AVOIN KANTELUKIRJE JA KORVAUSVAATIMUS

AVOIN KANTELUKIRJE JA KORVAUSVAATIMUS KALASTUSLUVAT VÄYLÄN VIEHELUPA-ALUE www.vaylanviehelupa.fi VÄYLÄN VIEHELUPA-ALUE Pello 30. tammikuuta 2014 C/O Heikki Jolma Jolmantie 22 95700 Pello 0400-180704 heikki.jolma@vaylanviehelupa.fi SUOMEN VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VIHTASILLAN VESHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Laukaa. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Jäppilän seudun vesiosuuskunta ja kotipaikka on Pieksämäki. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2162941-4 Yhtiö: Vesiosuuskunta Uurainen Käsittelevä toimisto: Kaupparekisteri

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Sallan yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka Sallan kunta. 1 2 Yhteismetsän osakas on se, jonka omistamaan

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä.

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. YLÄNEENJOEN JÄTEVESIOSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. 2 Toimiala Osuuskunnan toimiala on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio.

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. SUKSELAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on suunnitella, rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot