VUOSIKERTOMUS Nimi Osallistunut Valittu vuonna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2014. Nimi Osallistunut Valittu vuonna"

Transkriptio

1 1 VUOSIKERTOMUS 2014 PERUSTIEDOT Porvoon-Sipoon kalastusalue sijaitsee Suomenlahdella Itä-Uudellamaalla. Kalastusalueeseen kuuluu sekä merialuetta, järviä että virtavesiä. Kalastusalueen pinta-ala on ,23 hehtaaria. Kalastusalueen vedenomistajarekisterin mukaan siihen kuuluu kiinteistöä, joista 372 on yhteisiä ja jaettuja. Vedenomistajia on 1 311, ajatellen että yhteinen tai yhteisomistuksessa oleva vesialue on yksi omistaja, vaikka kiinteistöllä todellisuudessa voi olla kymmeniä tai satoja osakkaita. Kalastusalueella ei ole kattavat tiedot osakkaiden määrästä kalastusalueella. Näistä omistajista, 132 omistaa 50 ha vettä tai enemmän. Kahdeksan omistaa enemmän kuin ha ja 474 omistaa yhtä (1) hehtaaria pienemmän vesialueen. Kalastusalueen voimassa olevat säännöt ovat Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalastusryhmän (Dnro 1528/ ) vahvistamat. HALLINTO Vuosikokous Kalastusalueen varsinainen vuosikokous pidettiin 29.4 Kokonhallissa, Porvoossa. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat ja päätettiin useasta rauhoituspiiristä sekä hyväksyttiin kalastusalueen sääntöjen muutoksia. Vuosikokoukseen osallistui 27 äänioikeutettua jäsentä tai heidän valtuuttamia edustajia sekä kuusi muuta henkilöä. Ennen kokousta kalabiologi Malin Lönnroth Kalatalouden Keskusliitosta kertoi kalastuslain uudistamisesta. Hallitus Hallituksella on kymmenen jäsentä ja kolme varajäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös isännöitsijä ja kenttätoimihenkilö. Hallitus on kokoontunut kuudesti Kokonhallissa, Porvoossa. Nimi Osallistunut Valittu vuonna Eroaa vuosikokouksessa Markku Välimäki, puheenjohtaja Tim Kankfelt, varapuheenjohtaja , uudelleen Kurt-Erik Forsstedt Henrik Gahmberg Robert Lindström Clas Nyberg Raimo Salminen Niklas Sundberg, ammattikalastaja Roger Weckman , uudelleen Seppo Vuoksenturja, vapaa-aikakalastaja , uudelleen Mikael Lindfors, varajäsen, ammattikalastaja , uudelleen Gustaf Nordenswan, varajäsen Börje Uimonen, varajäsen, vapaa-aikakalastaja Hallituksen jäsenille, varajäsenille ja kenttätoimihenkilölle on maksettu kokouspalkkiota 70 /kokous, puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 105 /kokous sekä kuukausittaista palkkiota 150. Toimihenkilöt ja tilintarkastus Isännöitsijän tehtävää ja kirjanpitoa hoitaa Firma Gabi Lindholm, iktyonomi Gabriella Lindholm. Kalastusalueella on erillinen kenttätoimihenkilö, joka vastaa kalavedenhoidosta ja valvonnasta. Palvelu on ostettu Nylands Fiskarförbund r.y:ltä, jonka toiminnanjohtaja, iktyonomi Christian Lindén, erillisen sopimuksen mukaan on hoitanut tehtävää, keskimäärin yhden työpäivän viikossa. Kalastusalue on valtuuttanut 25 henkilöä toimimaan kalastuksenvalvojina. Andersson Fredrik, Forsstedt Jan, Halonen Sakari, Kiiski Jouni, Kjällman Peter, Kuoppamäki Matti, Liljendal Timo, Lindén Christian, Lindholm Gabriella, Lossi Kari, Lönnberg Lars-Åke, Lönnroth Tage, Niemi Juha, Porkka Iiro, Porkka

2 2 Hannes, Salmia Timo, Salonen Mikko, Sirén Torbjörn, Sumelius Finn, Suojanen Mauri, Söderberg Rolf, Vainio Sampo, Yrjönen Janne, Åberg Tom, Åkerfelt Kurt. Vuosikokous valitsi Lars Vepsäläinen, HTM (Kirjanpitotoimista Memo, Loviisa) tilintarkastajaksi ja Mats Green, HTM varatilintarkastajaksi. Ilmoituselimet Kalastusalueen kuulutukset ovat nähtävinä Sipoon kunnan, Porvoon kaupungin ja Loviisan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla. Hallintolain ja muiden säännösten niin vaatiessa, kalastusalue kuuluttaa päätöksiään Virallisessa lehdessä. Tarvittaessa asioista voidaan ilmoittaa ja kuuluttaa Östnyland, Uusimaa ja Sipoon sanomat nimisissä lehdissä. Jäsenyys Kalastusalue on alueellisten neuvontajärjestöjen Nylands Fiskarförbund r.y:n ja Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto r.y:n jäsen. TALOUS Toimintakauden tulos Vuonna 2014 Porvoon-Sipoon kalastusalue rahoitti toimintaansa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalastuspalvelu-ryhmän myöntämällä ,41 :n toiminta-avustuksella (vuonna 2013: ,77 ), korvauksilla jotka 30 :n säännön mukaan jää kalastusalueelle yhteensä 8 998,68 (vuonna 2013: 9 970,38 ), vedenomistajien luovuttamilla varoilla yhteensä ,66 (vuonna 2013: ,03 ), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalastuspalvelu-ryhmän myöntämällä edistämismäärärahoilla :a kalastuskartan tekemiseen ja :a käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen, Porvoon kaupungin osuudella 2 094,22 :a kalastuskartan tekoon sekä 149,55 :n korkovaroilla. Kalastusalueen tuotot olivat yhteensä ,52. Varsinaisen toiminnan, kuten kalastonhoito, kalastuksen valvonta ja kalastuskartan teko kustannukset olivat ,38 (vuonna 2013: ,87 ) ja hallinnon, kuten vuosikokouksen, hallituksen ja toimihenkilöiden kustannukset olivat ,71 (vuonna 2013: ,78 ). Kalastusalueen oma pääoma on ,23. Toimintavuoden alijäämä on 9 962,57. Hallitus esittää, että alijäämää viedään voitto- ja tappiotilille. Porvoon Aktiasäätiö on myöntänyt kalastusalueelle 700 :a karttavihon tekoon. Koska varoja ei käytetty vuoden 2014 aikana, on ne tilinpäätökseen kirjattu taseeseen siirtosaamisena. Kalastusalue on Porvoon Osuuspankin kautta sijoittanut rahasto-osuuksiin. Osuuksien arvo oli ,57 ja niiden arvo oli ,40. Kalastuskorvaukset vedenomistajille Edelleen jaettavaksi vedenomistajille ELY-keskus on maksanut kalastusalueelle kalastuskorttivaroja seuraavasti: n.k. vedenomistajakorvauksia ,98 (edellisvuonna: ,64 ) ja viehekalastuskorvauksia ,43 (edellisvuonna: ,45 ). Kalastuslain mukaan alle 30 :n korvaukset jäävät kalastusalueelle. Kalastusalue ei ole toimintavuoden aikana maksanut vedenomistajille kalastuskorvauksia, koska Valtio maksoi viehekalastuskorvaukset kalastusalueelle vasta Mutta jakolistojen mukaan kalastusalueen tulee maksaa 14 vedenomistajalle yhteensä 2 328,54 kalastuskorttivaroja ja 49 vedenomistajalle ,88 viehekalastuskorvauksia. Kalastuskorvauksien jako vedenomistajille on vuoden 2014 osalta, koko kalastusalueen osalta tehty yhtenäisen järjestelmän mukaisesti. Vesialueita on pisteytetty kalastuspaineen mukaisesti 5:llä (3 310 ha), 3:lla ( ha), 2:lla ( ha) tai 0 pisteellä (680 ha). Korkein pistemäärä vastaa kovinta kalastuspainetta. Vesialueille, joille on annettu 5 pistettä, jaetaan noin 3,17 /ha viehekalastuskorvauksia ja noin 0,63 /ha kalastuskorttivaroja. Kalastusalue on tallettanut varoja Etelä Suomen aluehallintovirastoon alla olevan taulukon mukaisesti.

3 3 Kyseessä on varoja jota kuuluvat vedenomistajille, joihin kalastusalue ei ole saanut yhteyttä. Ottamalla yhteyttä kalastusalueeseen 10 vuoden kuluessa talletuspäivästä, vedenomistajat voivat nostaa korvauksiaan aluehallintovirastosta. Tämän jälkeen kalastusalueella on vuosi aikaa hakea varoja itselle. Aluehallintovirastoon tehdyt talletukset varoista joita ei ole voitu jakaa Talletus Talletus Kalastusalue Korvaustyyppi päivämäärä summa Sipoo ,02 PK , KK , VK Saldo , Sipoo ,58 pääosin KK , VK , Porvoonseutu ,66 Kalastuskorttivarat Viehekalastuskorvaus , Sipoo ,54 pääosin KK , VK , Porvoonseutu 6 014,32 Kalastuskorttivarat Viehekalastuskorvaus 6 014, Porvoonseutu 7 239,99 Kalastuskorttivarat Viehekalastuskorvaus 7 239, Porvoo-Sipoo ,22 Kalastuskorttivarat Viehekalastuskorvaus (päätös) ,22 Yhteensä , ,65 Vuoden 2014 aikana ei varoja ole nostettu. VARSINAINEN TOIMINTA Kalaistutukset Kalastusalue istutti toimintavuoden 2014 aikana kalanpoikasia ,02 eurolla. Ankeriaat ja siiat tilattiin Nylands Fiskarförbund r.y:n ja taimenet Suomenlahden Meritaimentoimikunnan kautta. Kalastusalueen suorittamat istutukset vuonna 2014 Laji määrä Ikä Paikka Pvm Kasvattaja Hinta, Meritaimen, Porvoon joki, Vähäjoki, Sulkavan v 24.4 Ingarskila kanta Ilolanjoki Forsgård Taimen 2 000,01 Ankerias Kalkkiranta, Emäsalo itä, Vessö pohjoinen, Sikosaari, Sarvisalo etelä 22.7 Silver eel 5 970,00 Saaristosiika, Bengtsår Vaellussiika Kymijoen kanta kesä Kuggen Emäsalon puoli 26.9 Vääräniemi OY 3 020,38 Kalkkiranta (Pirttisaari-Bodön osakaskunnan toimeksianto) , Ilolan joki, Sannainen ,38 Vuoden 2014 velvoiteistutukset Laji Määrä Ikä Paikka Pvm. Maksaja Meritaimen, Ingarskila v Kuggen 23.4 Borealis Polymers Porvoon kaupunki / vesilaitos Neste Oil Vaellussiika, Kymi k Kuggen 26.9 Porvoon kaupunki/vesilaitos Borealis Polymers Neste Oil ELY-keskus päättää miten niitä kalataloushoitomaksuja, joita tuomioistuin on yrityksiä/kaupunkia määrännyt maksamaan, käytetään. Kalastusalue voi antaa lausuntonsa kun käyttösuunnitelmaa uudistetaan ja muutoinkin esittää hyvin perusteltuja muutosehdotuksia. ELY-keskuksella ei ole aikomusta muuttaa suunnitelmaa tänä vuonna.

4 4 Osakaskuntien vuonna 2014 suorittamat istutukset alueella Laji Määrä Ikä Paikka Pvm Maksaja Ankerias Sipoo 22.7 Stadsvikin kalastuskunta Hauki Esikasv Torstenholmin kalastuskunta - - Sandholmsudden, Suur-Pellingin osakaskunta k 3.9 Sturjon, Österbyflada Saaristosiika, Krämarön kalastuskunta k Krämarö 3.10 Bengtsår Kaunissaari - - Kaunissaaren kalastuskunta Gumbostrand - - Hindsbyn kalastuskunta Gesterby-Norrkullan kyläkunta Eriksnäs - - Eriksnäs-Hangelby-Box kk Kalkkiranta - - Sibbo fiskargille Gumbostrand - - Savijärvi-Nikkilän kalastuskunta Spjutsundin laituri 26.9 Spjutsundin kalastuskunta Sandholmsudden 3.10 Pellinge fiskandelslag Sandholmsudden - - Suur-Pellingin osakaskunta Jokitalkkarit-hankkeen puitteissa 2014 suoritetut Ingarskila-kantaa olevan taimenen istutukset Pvm määrä Vesistö Paikka Ilolan joki Forsgårdinkoski Ilolan joki Vadbäcken Porvoon joki- Vähäjoki Ilmokaisenkoski Porvoon joki- Vähäjoki Pauninoja Gammelbackan puro Gammelbackan puro Mustijoki Kungsbäcken Porvoon joki- Vähäjoki Myllyoja Porvoon joki-vähäjoki Pauninoja Maaliskuun istutukset tehtiin silmäpistevaiheessa olevalla mädillä ja huhtikuun istutukset vastakuoriutuneilla poikasilla. Mäti ja poikaset tulivat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Laukaan viljelylaitoksesta. Jokitalkkarit-hanke Kalastusalue osallistuu vuosina Jokitalkkarit-hankkeeseen, vuosittain :lla. Hankkeen suorittaa Itä-Uudenmaan ja Porvoon joen ilman- ja vesiensuojeluyhdistys ry. Hanke kattaa kalastusalueella olevat joet. Hankkeen puitteissa suoritetaan muun muassa hedelmöitetyn taimenen ja lohen mädin istutuksia sekä kalastuksen valvontaa. Ruovikontorjunta Kalastusalue tarjosi vuosikokouskutsun yhteydessä, vedenomistajille mahdollisuuden tilata ruovikonleikkaamista yhdessä kalastusalueen kanssa. Ajatuksena oli että vedenomistajan ei tarvitse vaivautua hakemaan urakoitsijaa ja että yhteistilauksen myötä säästettäisiin ainakin kuljetuskustannuksissa. Tällä kertaa yksikään vedenomistaja ei ollut kiinnostunut tarjouksesta. Kaislantorjunta Oy suoritti ruovikonpoistoa syyskuussa Nybyn pienvenesatamassa Kulloonlahdella sekä Haikon kartanon ja Edelfeltin ateljeen edustalla Haikkoossa. Kalastusalue maksoi työstä 3 408,40. Kalavedenhoito-avustus Kalastusalue voi myöntää vedenomistajille ja alueellaan toimiville organisaatioille avustuksia kalavedenhoitotoimenpiteisiin. Hallitus käsittelee viimeistään vuosikokoukseen mennessä jätetyt anomukset. Vuonna 2014 kalastusalue myönsi :n avustuksen Gammelbackan Kartanoyhdistykselle Gammelbackan puron kunnostukseen. Kalastuksenvalvonta Kalastusalue on valtuuttanut 25 henkilöä kalastuksenvalvojiksi. Osa valvoo ainoastaan omia vesiään

5 5 eivätkä saa palkkiota kalastusalueelta. Kalastusalue on vakuuttanut palkansaajia ja talkoovoimin valvontaa suorittavia, yrittäjät vastaavat itse vakuutuksistaan. Valvonnasta on tehty yhteensä 168 vedenomistajien kanssa sopimus, käsittäen yhteensä ha. Kalastusalue on maksanut korvauksia yhteensä n. 220 tunnin, vuoden 2014 aikana suoritetusta, valvonnasta. Yksi valvojista on silloin tällöin käyttänyt venäjän- vironkielistä tulkkia valvoessaan. Yhteenvedosta, valvonnan raporteista, on luettavissa että 356 henkilöä on tarkastettu. 16 kalastajalla ei ole ollut mukanaan tositetta kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta ja 20 henkilöltä on puuttunut luvat, joko valtion viehekalastuskortti tai vedenomistajan lupa. Valvojat ovat tarkastaneet 148 pyydystä, esim. verkkoja, näistä oli huomauttamista 76 kpl. Ylivoimaisesti tavallisin kalastustapa oli vapakalastus, toiseksi tavallisin verkkokalastus. Valvojat kirjoittivat 7 rikosilmoitusta, 13 näyttömääräystä, takavarikoivat 20 pyydystä ja antoivat 107 huomautusta. Lausunnot Kalastusalue on vuonna 2014 antanut seuraavat lausunnot: Yhdessä kahdeksan muun uusmaalaisen kalastusalueen kanssa, antanut yhteisen lausunnon Maaja metsätalousministeriölle sen ehdotuksesta uudeksi kalastuslaiksi. Kalastusalueet katsoivat muun muassa, että edelleen pitää olla kaksi maksua, kalastuksenhoitomaksu jota kaikki 18 täyttäneet maksavat sekä viehekalastusmaksu koko maalle kaikille 18 täyttäneille, jotka sellaisen tarvitsevat. Yhdessä seitsemän muun uusmaalaisen kalastusalueen kanssa, antanut lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle kalatalousryhmän päätösehdotuksesta lohi- ja siikapitoisista vesistöistä. Kalastusalueet katsoivat muun muassa, että maastossa tulee syntymään ongelmia, kun koko vesistöä katsotaan lohi- ja siikapitoiseksi ja jokaisen on itse pääteltävä onko vesistön tietty osa koski tai virtapaikka, vai ei. Kalastusrajoitukset koskevat koskia ja virtapaikkoja. On antanut lausunnon Aluehallintovirastolle koskien Porvoon öljynjalostuslaitoksen (Neste Oil) ympäristölupapäätöksen lupaehtojen tarkistusta. Kalastusalueen mielestä Neste Oil olisi velvoitettava ottamaan käyttöön sellaisia menetelmiä, jotka vähentäisivät lauhdevesilaitokseen tulevan kalan määrää. On antanut lausunnon Sipoon kunnalle koskien Eriksnäsin osa-yleiskaava-ehdotusta. Kalastusalueen mielestä Sipoonlahden nykyistä venesatamaa ei saa laajentaa eikä uusia mariinoja rakentaa lahdessa. Suunnitteilla olevat mariinat tulee rakentaa lahden ulkopuolelle. On vastannut ELY-keskuksen kalatalouspalveluryhmän. Vastaus oli yleistasoinen ja suurimmalta osalta vesistöistä kalastusalueella ei ole rapukantatietoja. Yhteistyö ja koulutus Porvoon-Sipoon kalastusalue on vuonna 2014 ollut edustettuna muun muassa seuraavissa tilaisuuksissa: Åbolands Fiskarförbundin kalastusalueseminaarit tammikuussa, Kalatalouden Keskusliiton valtakunnalliset kalastusaluepäivät helmikuussa ja ruotsinkieliset kalastusaluepäivät lokakuussa Nylands Fiskarförbundin vuosikokouksessa maaliskuussa Gammelbacka kartano y:n kokouksessa Gammelbackan puron kunnostuksesta maaliskuussa Kalastusalue järjesti yhdessä Nylands Fiskarförbundin ja kalatalousryhmä ESKOn kanssa kesäkuussa, kuhaseminaarin Kokonhallilla. Aiheena oli kuhan biologia. Isännöitsijä on Nylands Fiskarförbundin hallituksen jäsen, Porvoon-Sipoon ja Itäisen Uudenmaan kalastusalueiden edustajana sekä Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto ry:n hallituksen jäsen, rannikkokalastusalueiden edustajana. Kenttätoimihenkilö ja isännöitsijä olivat molemmat Suomenlahden Meritaimentoimikunnan n.k. hallituksen jäseniä vuonna 2014 ja ovat myös osallistuneet tiedotus/vuosikokoukseen joulukuussa. Rannikon kalastusalueilla on yhteinen edustaja, Magnus Lindholm Itäisen Uudenmaan kalastusalueesta, vesienhoito-yhteistyöryhmässä. Kalastusalueet jakavat palkkio- ja matkakustannuksia.

6 6 KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Kalastusalue on tilannut uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman Nylands Fiskarförbund r.y:ltä. Työ on aloitettu ja tavoitteena on esittää suunnitelma vuosikokoukselle Kalastusalue toimii Sipoon sekä Porvoonseudun kalastusalueiden suunnitelmien mukaisesti kunnes uusi suunnitelma on vahvistettu. TULEVA TOIMINTAKAUSI Tulevan toimintakauden tärkeitä töitä ovat kalavesien hoito, kalastuksen valvonnan kehittäminen, käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen sekä rekisterikylien edustajien vaalikokous. Mikäli uusi kalastuslaki astuu voimaan , on tärkeää että kalastusalueen hallitus ja toimihenkilöt tutustuvat lakiin syksyn 2015 aikana. KALASTUSALUEEN KALASTUSSÄÄDÖKSET Rauhoituspiirit Sipoon joki, Mustijoki, Porvoon joki, Ilolan joki kaikki sivuhaarat mukaan lukien. Kaikki kalastus on kielletty, ajalla , paitsi onkiminen, pilkkiminen ja katiskalla kalastaminen. Haikkoonselkä ja Stensbölenselkä. Kaikki kalastus on kielletty ajalla , paitsi poistokalastus. Pirttisaaren lahti, Marholmin flada, Bodön salmi. Kaikki kalastus on kielletty ajalla , paitsi onkiminen Långviken, suualue mukaan lukien. Kaikki kalastus on kielletty ajalla Siverfjärden. Kaikki kalastus on kielletty ajalla , paitsi mato-onki ja katiskalla kalastaminen. Sipoon lahti, Kaikki kalastus on kielletty ajalla Verkkokalastuksen rajoitukset Porvoon kaupungin alueella olevilla vesialueilla, pienin sallittu solmuväli, 1,8 metriä syvemmissä verkoissa, on 50 mm. Päätös ei koske I-luokan ammattikalastajia. Sipoon kunnan ja Loviisa kaupungin alueilla olevilla vesialueilla sama määräys astuu voimaan , siihen asti se on katsottava suosituksena. Silakan, kilohailin tai syöttikalan verkkokalastusta saa harjoittaa tiheämmillä verkoilla. Erityismääräyksiä koskien silakkaa, kilohailia, siikaa, meritaimenta ja lohta on myös kalastusasetuksessa. Alamitat Kuhan alamitta on 40 cm koko kalastusalueella. Hauen alamitta on 40 cm vanhan Sipoon kalastusalueen alueella. KALASTUSALUEEN YHTEYSTIEDOT Toimisto: Valtimo-talo, Rihkamakatu 4, Porvoo. Henkilökunta paikalla sopimuksen mukaan. Kirjeposti lähetetään isännöitsijälle tai kenttätoimihenkilölle. Isännöitsijä: Gabi Lindholm, puh: (050) , s-posti: Postiosoite: Tallbackantie 69 A, Loviisa Kenttätoimihenkilö: Christian Lindén, puh: (040) , s-posti: Postiosoite: Stensbölentie 19, PORVOO Puheenjohtaja: Markku Välimäki, puh: (0400) , s-posti: Varapuheenjohtaja: Tim Kankfelt, puh: (0400) , s-posti: Kotisivu osoitteen: alla Porvoossa Hallitus

VUOSIKERTOMUS 2015. Itäisen Uudenmaan kalastusalue 1:

VUOSIKERTOMUS 2015. Itäisen Uudenmaan kalastusalue 1: Itäisen Uudenmaan kalastusalue 1: VUOSIKERTOMUS 2015 PERUSTIEDOT Itäisen Uudenmaan kalastusalue sijaitsee Itä-Uudellamaalla ja sen kotipaikkakunta on Loviisa. Kalastusalueeseen kuuluu sekä merialuetta,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2015. Länsi Uudenmaan kalastusalueen hallitus vuonna 2015

VUOSIKERTOMUS 2015. Länsi Uudenmaan kalastusalueen hallitus vuonna 2015 LÄNSI UUDENMAAN KALASTUSALUE SIVU 1/6 VUOSIKERTOMUS 2015 PERUSTIEDOT Bromarf-Tenholan kalastusalue ja Hangon kalastusalueet päättivät vuosikokouksissaan keväällä 2014 kalastusalueiden liittämisestä yhteen.

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ 1 Lain tavoitteet Tavoitteena selkeä ja tietoon perustuva kalastuksen järjestäminen, jolla edistetään 1. kalavarojen

Lisätiedot

Uuden kalastuslainsäädännön jalkauttaminen

Uuden kalastuslainsäädännön jalkauttaminen Uuden kalastuslainsäädännön jalkauttaminen Toiminnanjohtaja Markku Myllylä Kalatalouden Keskusliitto Kalastusaluepäivä Jämsä 18.11.2015 Yleiskalastusoikeudet Nykyinen kalastuksenhoitomaksu (24 ) ja läänikohtainen

Lisätiedot

Kalastusalueet kalastuslain siirtymävaiheessa. Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Kalastuslakikoulutus Tampere 8.12.2015

Kalastusalueet kalastuslain siirtymävaiheessa. Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Kalastuslakikoulutus Tampere 8.12.2015 Kalastusalueet kalastuslain siirtymävaiheessa Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Kalastuslakikoulutus Tampere 8.12.2015 Kalastuslaki 129 : Kalastusalueet hoitavat kalatalousalueelle säädettyjä

Lisätiedot

Yksi lupa lähes koko maahan. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi.

Yksi lupa lähes koko maahan. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi. Yksi lupa lähes koko maahan. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi. 1 Kalastonhoitomaksu 2016 Vuoden 2016 alusta alkaen 18 64-vuotiaat kalastajat maksavat

Lisätiedot

Pöytäkirja 31.3.2016. Hoitokunnan puheenjohtaja Seppo Ukkonen avasi kokouksen ja toivoi jatkossa jokaisen osanottajan

Pöytäkirja 31.3.2016. Hoitokunnan puheenjohtaja Seppo Ukkonen avasi kokouksen ja toivoi jatkossa jokaisen osanottajan KUIVASEN OSAKASKUNTA Pöytäkirja 31.3.2016 Osakaskunnan varsinainen kokous Aika: 30.3.2016 klo 18.00 Paikka: Pettilän kyläkeskus, Kuivasensaarentie 1196, 54950 PETTILÄ 1.Kokouksen avaus Hoitokunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA Suonteen kalastusalueen vuosikokous 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 25.4.2014 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

Kaupallinen kalastus kalastuslain uudistamisessa

Kaupallinen kalastus kalastuslain uudistamisessa Kaupallinen kalastus kalastuslain uudistamisessa Pentti Pasanen Kalatalouspäällikkö Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Lapland,

Lisätiedot

Jokitalkkari 2012-2016 -hanke

Jokitalkkari 2012-2016 -hanke Jokitalkkari 2012-2016 -hanke Sipoonjoki, Mustijoki-Mäntsälänjoki, Porvoonjoki, Ilolanjoki, Koskenkylänjoki, Loviisanjoki & Taasianjoki Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari Lahti 16.8.2013 Sampo Vainio

Lisätiedot

Miten uusi kalastuslaki parantaa ammattikalastuksen edellytyksiä?

Miten uusi kalastuslaki parantaa ammattikalastuksen edellytyksiä? Miten uusi kalastuslaki parantaa ammattikalastuksen edellytyksiä? Ammattikalastajien koulutusristeily 5.2. 2015 Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho ELY-keskus/ Kalatalouspalvelut 10.2.2015 1 WWF Lähtötilanne

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi kokouksen klo 12:00. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi kokouksen klo 12:00. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Kuivaniemen Osakaskunta PÖYTÄKIRJA Kuivaniemen Osakaskunnan vuosikokous 2013 Aika: 20.4.2013 klo 12:00-15:24 Paikka: Kuivaniemen nuorisoseuran talo 1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. Perustiedot Osakaskunnan nimi on Judinsalon osakaskunta (rek nro 435-401-876-5) ja sen hallinnon kotipaikka on Luhangan kunta. Osakaskunnan kalastusalue käsittää ns. Judinsalo

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUONNOS. Varsinais-Suomi Kalatalouspalvelut 23.5.2014 1863/5715/2014

PÄÄTÖSLUONNOS. Varsinais-Suomi Kalatalouspalvelut 23.5.2014 1863/5715/2014 PÄÄTÖSLUONNOS Varsinais-Suomi Kalatalouspalvelut Pvm Dnro 23.5.2014 1863/5715/2014 ASIA: TAUSTAA Vesistöjen tai vesistönosien kalastuslain 119 mukainen määrittely lohi- ja siikapitoisiksi Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kutsu Vammalanseudun kalastusalueen vuosikokoukseen 11.11.2015 klo 18.00 Vuorihotelli ( Ellivuori ) ESITYSLISTA

Kutsu Vammalanseudun kalastusalueen vuosikokoukseen 11.11.2015 klo 18.00 Vuorihotelli ( Ellivuori ) ESITYSLISTA Kutsu Vammalanseudun kalastusalueen vuosikokoukseen 11.11.2015 klo 18.00 Vuorihotelli ( Ellivuori ) ESITYSLISTA 1. KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen esitys: Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Esko Piranen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 www.saimaanlohikalayhdistys.fi Sivu 1/5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminnan yleistavoite Saimaan lohikalayhdistyksen on tarkoitus edistää Vuoksen vesistöalueen uhanalaisten lohikalakantojen

Lisätiedot

Vuonna 2012 kertyneiden viehekalastusmaksujen jakaminen

Vuonna 2012 kertyneiden viehekalastusmaksujen jakaminen PÄÄTÖS HÄME Pvm 26.9.2013 Dnro 1500/2171/2013 Vuonna 2012 kertyneiden viehekalastusmaksujen jakaminen ASIA Maa- ja metsätalousministeriö on kirjeellään dnro 1720/323/2013, 12.9.2013 ilmoittanut, että Hämeen

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1. Perustiedot Osakaskunnan nimi on Judinsalon osakaskunta (rek nro 435-401-876-5) ja sen hallinnon kotipaikka on Luhangan kunta. Osakaskunnan kalastusalue käsittää ns. Judinsalo

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Kalastusalueen vedet

Kalastusalueen vedet Kalakannat, kalastus ja kalastuksen säätely Paatsjoen vesistössä 17231 Km 2, josta vettä 2148 Km 2 eli 12,5% Kalastusalueen vedet Kalastusalueen vesipinta-ala on 2148 km 2, josta valtio omistaa 92 %, vesiähallinnoi

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ 1 LAIN TAVOITTEET Tavoitteena selkeä ja tietoon perustuva kalastuksen järjestäminen, jolla edistetään 1. kalavarojen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN

OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN VIRKISTYSKALASTUKSELLISEN KÄYTÖN KEHITTÄMINEN ESISUUNNITELMA 3/2014 *Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala *Suunnittelija, kalastusmestari Matti Hiltunen Tavoite

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

PYHTÄÄN KALASTUSALUE KALASTUKSEN VALVONTA RAPORTTI 2010

PYHTÄÄN KALASTUSALUE KALASTUKSEN VALVONTA RAPORTTI 2010 PYHTÄÄN KALASTUSALUE KALASTUKSEN VALVONTA RAPORTTI 2010 KALASTUKSEN VALVONNAN RAPORTTI: Nro 1 1. VALVONTA-AJANKOHTA Päivämäärä 23.9.2010 Klo 12:00 16:00 X 1 valvoja Säätila Puolipilvinen Tuulen nopeus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Yleistä Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsät

Lisätiedot

KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN KEMIJÄRVEN OSAKASKUNNAN VESILLÄ 2012

KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN KEMIJÄRVEN OSAKASKUNNAN VESILLÄ 2012 Kemijärven osakaskunta TIEDOTE Vapaudenkatu 6 98100 Kemijärvi puh.0400-39985 9.1.2012 KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN KEMIJÄRVEN OSAKASKUNNAN VESILLÄ 2012 KALASTUSLUPIEN HINNAT Maksuluokka Voimassaolo Hinta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Kirkkonummi-Siuntion kalastusalueen hallitus 2015

VUOSIKERTOMUS Kirkkonummi-Siuntion kalastusalueen hallitus 2015 KIRKKONUMMI-SIUNTION KALASTUSALUE VUOSIKERTOMUS 2015 PERUSTIEDOT Kirkkonummi-Siuntion kalastusalue sijaitsee Länsi-Uudellamaalla ja sen kotipaikkakunta on Kirkkonummi. Kalastusalueen pinta-ala on n. 27

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

RUTALAHDEN OSAKASKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(2)

RUTALAHDEN OSAKASKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(2) RUTALAHDEN OSAKASKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(2) VUOSIKOKOUS Aika ti 21.4.2015. klo 18.00 19.05 Paikka Nisulan kylätalo 1 KOKOUKSEN AVAUS Osakaskunnan pj. Jouko Vanhatalo avasi kokouksen. 2 VALITAAN KOKOUKSELLE

Lisätiedot

Pettilän kyläkeskus, Kuivasensaarentie 1196 54950 PETTILÄ

Pettilän kyläkeskus, Kuivasensaarentie 1196 54950 PETTILÄ Kuivasen osakaskunta Pöytäkirja 17.3.2014 Osakaskunnan varsinainen kokous Aika: 16.03.2014 klo 14.00 Paikka: Pettilän kyläkeskus, Kuivasensaarentie 1196 54950 PETTILÄ 1. Kokouksen avaus Istuvan hoitokunnan

Lisätiedot

Osakaskunnan kalavesi sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa:

Osakaskunnan kalavesi sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: Malli, päivitetty 6.9.2010 Ohjeelliseksi tarkoitettu malli, Kalatalouden Keskusliitto ei vastaa mallin yhteensopivuudesta eri alueiden viranomaisvaatimusten kanssa. YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Ehdotus uudeksi kalatalousaluejaoksi

Ehdotus uudeksi kalatalousaluejaoksi Ehdotus uudeksi kalatalousaluejaoksi Etelä-Savon kalastusaluepäivä 2.2.2017 Kalastusbiologi Teemu Hentinen, ELY-keskus Järvi-Suomen kalatalouspalvelut Sisältö Ehdotus kalatalousaluejaoksi Keskeiset muutokset

Lisätiedot

ETELÄ-KALLAVEDEN OSAKASKUNTAKYSELY

ETELÄ-KALLAVEDEN OSAKASKUNTAKYSELY ETELÄ- KALLAVEDEN KALASTUSALUE ETELÄ-KALLAVEDEN OSAKASKUNTAKYSELY 5,00 Kalakantojen nykytila 5 = Hyvin runsas, 3 = Hyvä, 1 = Hyvin heikko 4,00 3,00 2,00 1,00 POHJOIS-SAVON KALATALOUSKESKUS R.Y. 2008 1

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Uusi kalastuslaki tuli voimaan - Nyt lunastetaan takuukorjaus. Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016

Uusi kalastuslaki tuli voimaan - Nyt lunastetaan takuukorjaus. Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016 Uusi kalastuslaki tuli voimaan - Nyt lunastetaan takuukorjaus Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016 Laki pähkinänkuoressa: Yhdellä maksulla kalastat lähes koko Suomessa

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, MMM

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, MMM UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, MMM Hankkeen tausta Voimassa oleva kalastuslaki on pääosin valmisteltu1970-luvulla

Lisätiedot

Katsaus Suomen kalastuslakiin ja asetukseen sekä yhteisaluelakiin

Katsaus Suomen kalastuslakiin ja asetukseen sekä yhteisaluelakiin Katsaus Suomen kalastuslakiin ja asetukseen sekä yhteisaluelakiin 1 Vuoden 1983 alussa otettiin käyttöön uudistettu kalastuslaki luotiin paikallistasolle kalastusaluejärjestelmä Yhteisaluelain, kalastuslain

Lisätiedot

UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö

UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö Kalataloushallinnon strategia Toiminta-ajatus Strategiset päämäärät Kalataloushallinto turvaa kalakantojen elinvoimaisuuden,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA RUOTSINPYHTÄÄN KALASTUSALUE LOVIISAN KALASTUSALUE PERNAJAN KALASTUSALUE

KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA RUOTSINPYHTÄÄN KALASTUSALUE LOVIISAN KALASTUSALUE PERNAJAN KALASTUSALUE KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA RUOTSINPYHTÄÄN KALASTUSALUE LOVIISAN KALASTUSALUE PERNAJAN KALASTUSALUE 1 JOHDANTO...1 2 PERUSOSA...2 2.1 KALASTUSALUEIDEN YLEISTIETOJA...2 2.1.1 Ruotsinpyhtään kalastusalue...2

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Nimen epävirallinen lyhenne KVVY. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Suomen Kalastusopaskilta ry

Suomen Kalastusopaskilta ry Suomen Kalastusopaskilta ry Maa- ja metsätalousministeriö, kirjaamo@mmm.fi Viite: Mmm:n lausuntopyyntö 158876 MMM022:00/2008 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ KALASTUSLAIKSI Kalastuslakiesityksen tavoitteet

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue.

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastus suoritettu 16.4.2007 hyväksyntä 5.6.2009 Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa tehdyt 2 pientä muutosta on lihavoitu. JÄSENYHDISTYSTEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Pettilän kyläkeskus, Kuivasensaarentie 1196, 54950 PETTILÄ

Pettilän kyläkeskus, Kuivasensaarentie 1196, 54950 PETTILÄ 1 Kuivasen osakaskunta Pöytäkirja 25.3.2015 Osakaskunnan vuosikokous Aika: 22.03.2015 klo 13.00 Paikka: Pettilän kyläkeskus, Kuivasensaarentie 1196, 54950 PETTILÄ 1. Kokouksen avaus Hoitokunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

KALASTUSILTA UTSJOELLA Pekka A. Keränen

KALASTUSILTA UTSJOELLA Pekka A. Keränen KALASTUSILTA UTSJOELLA 21.6.2016 Pekka A. Keränen 1. Ylä-Lapin kalastuslupa (KaL 10 1 mom) 10 Oikeus Ylä-Lapin kalastuslupaan Henkilöllä, jonka kotikuntalain (201/1994) 2 :ssä tarkoitettu kotikunta on

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA Maa ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto 6.4.2016 1 Taustamuistio suunnitellusta valtioneuvoston asetuksesta kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä (asetus tulee lausunnolle syksyllä 2016)

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

säädetyt pykälät siirretty sellaisenaan uuteen Kalastusta koskevat säännökset muuttuvat

säädetyt pykälät siirretty sellaisenaan uuteen Kalastusta koskevat säännökset muuttuvat U i kalastuslaki Uusi k l l ki Kalastuksenvalvonta 1.1.2016 voimaan tulevan lain mukaan Lyhyesti Valvontasäännökset eivät muutu 2012 säädetyt pykälät siirretty sellaisenaan uuteen lakiin Vain numerot muuttuvat

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT Vahvistettu 29.2.2012 Helsingin Taksiautoilijat r.y.:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistys

Lisätiedot

Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen. Järvityöryhmän II kokous Nuorisokeskus Oivanki

Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen. Järvityöryhmän II kokous Nuorisokeskus Oivanki Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen Järvityöryhmän II kokous 13.1.2014 Nuorisokeskus Oivanki Ensimmäisessä kokouksessa keskusteltua Pysyvän järvien hoidon ja kunnostuksen

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kalastuslaista ja sen muutostarpeista Suomessa

Kalastuslaista ja sen muutostarpeista Suomessa Kalastuslaista ja sen muutostarpeista Suomessa Veli-Matti Kaijomaa Kalatalouspäällikkö Pohjois-Karjalan TE-keskus Suomen nykyinen kalastuslaki astui voimaan vuoden 1983 alusta. Tuolloin uudistuksen tavoitteena

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Vetovoimaa maaseudulle yhteistoimilla ja verkostoitumalla

Vetovoimaa maaseudulle yhteistoimilla ja verkostoitumalla Vetovoimaa maaseudulle yhteistoimilla ja verkostoitumalla 2017-20 Visio: Etelä-Savossa parhaat kalastusmahdollisuudet ja vetovoimaiset kalakannat kestävällä kalastuksella Eräsuunnittelija Eero Hartikainen,

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Kalastuslain toimeenpanon vaikutukset Metsähallituksen eräasioihin

Kalastuslain toimeenpanon vaikutukset Metsähallituksen eräasioihin Kalastuslain toimeenpanon vaikutukset Metsähallituksen eräasioihin Ylitarkastaja Mikko Malin Kalastusaluepäivä 18.11.2015 Jämsä 1 Uusia tehtäviä tulossa Kalastonhoitomaksun kerääminen Valtion yleisten

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI toimeenpanon periaatteet ja linjaukset. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö

UUSI KALASTUSLAKI toimeenpanon periaatteet ja linjaukset. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö UUSI KALASTUSLAKI toimeenpanon periaatteet ja linjaukset Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö Uuden lain tavoitteet Tavoitteena selkeä ja tietoon perustuva kalastuksen järjestäminen,

Lisätiedot

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF Säännöt MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Myyras - Viirilän Omakotiyhdistys ry/myras Viirilä Egnahemsförening rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Uusi kalastuslaki ja sen vaikutukset

Uusi kalastuslaki ja sen vaikutukset Uusi kalastuslaki ja sen vaikutukset Kiuruveden kalapäivä 16.12.2015 Timo Takkunen, Pohjois-Savon ELY-keskus 21.12.2015 1 Kalataloushallinnon strategia Toiminta-ajatus Strategiset päämäärät Kalataloushallinto

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot