Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla"

Transkriptio

1 Päätös 1 (16) Dnro: /931/2014 Yleisradio Oy PL YLEISRADIO Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Asian tausta ja tarkastelun rajaus Suomessa julkisen palvelun yleisradiotoiminta on säädetty Yleisradio Oy:n (jäljempänä Yle) tehtäväksi. Ylen toimintaa ja hallintoa säännellään laissa Yleisradio Oy:stä (1380/1993). Yleisradio Oy:stä annetussa laissa on asetettu Ylelle mainonnan ja sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kielto voimaan tulleen lakimuutoksen (474/2012) myötä kiellon noudattamista valvoo Viestintävirasto. Viestintävirasto on antamassaan Ylen ja Veikkauksen yhteistyötä koskeneessa lainvoiman saaneessa päätöksessä velvoittanut Ylen korjaamaan sponsorointikiellon rikkomiseen johtaneet toimintatapansa. Yleisradion kertomuksesta antamassaan lausunnossa Viestintävirasto on lisäksi kehottanut Yleä tarkistamaan omavalvontaansa sekä itsesääntelyohjeitaan ja muita asiaan liittyviä menettelytapojaan sekä korjaamaan mahdollisesti havaittavat viat ja puutteet, joiden johdosta päätöksessä todettu sponsorointikiellon rikkominen on tullut mahdolliseksi. Viestintävirasto päätti kansalaisilta tulleiden yhteydenottojen ja julkisuudessa esitettyjen mielipiteiden johdosta selvittää, onko Yle korjannut edellä mainitun päätöksen ja Viestintäviraston lausunnon jälkeen toimintatapansa ja noudattaako Yle sille Yleisradio Oy:stä annetussa laissa asetettua mainonnan ja sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kieltoa raviohjelmia koskevassa yhteistyössä Fintoto Oy:n (jäljempänä Fintoto) kanssa. Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority Itämerenkatu 3 A PL Helsinki Puhelin Östersjögatan 3A PB 313, FI Helsingfors, Finland Telefon Itämerenkatu 3A P.O. Box 313, FI Helsinki, Finland Telephone

2 2 (16) Viestintäviraston päätös Viestintävirasto toteaa Ylen rikkoneen Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :ssä asetettua sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kieltoa yhteistyössään Fintoton ja Story of Sports Oy:n kanssa. Yle on rikkonut kieltoa siltä osin, kuin se on Fintoton rahoituksella alihankkijaa käyttäen tuottanut raviohjelmia ja lähettänyt niitä omilla televisio- ja radiokanavillaan. Viestintävirasto velvoittaa Yleä lopettamaan tässä päätöksessä lainvastaiseksi todettuna sponsorointiyhteistyönä tuotettujen raviohjelmien lähettämisen Ylen televisio- ja radiokanavilla mennessä. Viestintävirasto velvoittaa Yleä jatkossa huolehtimaan siitä, että se noudattaa toiminnassaan Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :ssä asetettua sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa. Asian selvittäminen Viestintäviraston selvityspyyntö Viestintävirasto pyysi Yleä: 1. Kuvaamaan Ylen ja Ravisuoraohjelmien tuotantoyhtiön sekä Fintoto Oy:n välisen yhteistyön sisällön liittyen Ravisuoraohjelmien toteuttamiseen ja lähettämiseen Ylen kanavilla. Kuvauksesta oli käytävä ilmi ainakin yhteistyön tarkoitus, rahoitusmalli sekä eri osapuolten roolit ja vastuut. 2. Toimittamaan Ylen ja Ravisuoraohjelmien tuotantoyhtiön sekä Fintoto Oy:n väliset voimassaolevat sopimukset liittyen Ravisuoraohjelmien toteuttamiseen ja lähettämiseen Ylen kanavilla sekä voimassaolevaa sopimuskautta edeltävän sopimuskauden vastaavat sopimukset. 3. Toimittamaan edellisiä kohtia vastaavan selvityksen myös mahdollisesta radio-ohjelmien puolella toteutettavasta yhteistyöstä Fintoto Oy:n kanssa. Ylen selvitys Taustaa Yle kuvasi selvityksessään varsin laajasti yhteistyön taustaa. Ylen selvityksen mukaan yhtiön tehtävänä on Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 :n 1 momentin mukaan tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin.

3 3 (16) Selvityksen mukaan Ylen julkisen palvelun tehtävään kuuluu olennaisena osana laaja ja useita eri lajeja kattava urheilutarjonta. Yle käsittelee kotimaista ja kansainvälistä urheilua monipuolisesti yli lajirajojen. Hevosurheilu ja siihen liittyvä hevoskulttuuri on kuulunut Ylen vakiintuneeseen urheilusisältöön vuosikymmenien ajan. Yle totesi selvityksessään, että sillä on raviurheiluaiheisten ohjelmien esittämiseen vahvat ohjelmalliset perusteet. Raviurheilu on yksi Suomen suosituimmista urheilulajeista. Raviradoilla on vuosittain noin kävijää. Yleisö on kiinnostunut myös Ylen raviaiheisesta ohjelmatarjonnasta. Esimerkiksi lauantaisin Ylen raviohjelmilla on alkuvuoden 2014 aikana ollut viikoittain yli katsojaa. Ylen avoimilla kanavilla tarjottu urheilusisältö turvaa kansalaisten vapaan tiedonsaannin kiinnostavista ravitapahtumista. Tarjonta on osa julkista palvelua ja toimii osaltaan vastapainona kaupallisilla markkinoilla tarjolla olevalle pääasiassa pelaamista palvelevalle maksulliselle ravilähetykselle (TotoTV). Ylen raviohjelmakokonaisuutta koskevasta yhteistyöstä on sovittu ravitapahtumien taltiointioikeudet omaavan Fintoto Oy:n kanssa. Lisäksi Yle on sopinut raviohjelmakokonaisuuden tuottamisesta Story of Sports Oy:n kanssa. Yhteistyön tarkoitus Selvityksen mukaan yhteistyön tarkoituksena on luoda osapuolten asiantuntemusta hyödyntäen kiinnostava raviohjelmakokonaisuus televisioon ja esittää ravien vihje- ja tulossisältöjä radiossa sekä teksti-tv:ssä ja Ylen internet - sivuilla. Ylen ja Fintoton välisen sopimuksen mukaan Ylellä on oikeus käyttää alihankkijoita. Ohjelmakokonaisuuden tuottaa Ylen alihankkijana Story of Sports Oy. Yhteistyön tavoitteena on Ylen mukaan tarjota viihteellinen ja samalla ajankohtainen raviaiheinen ohjelmakokonaisuus. Ohjelmakokonaisuus koostuu journalistisesta sisällöstä, ravitapahtumataltioinneista, ravikilpailuja koskevista ajankohtaiskatsauksista sekä ravien tulostiedoista. Ohjelmakokonaisuuteen sisältyy televisiossa noin neljän minuutin kestoiset raportit Vermon keskiviikon raveista ja lauantain noin 44 minuutin kestoinen Ravisuoran 16 hevosta - ohjelma. Sopimuksen mukainen lauantain noin yhdeksän minuutin kestoinen vihjeohjelma on poistunut ohjelmistosta vuoden 2014 alusta lukien. Radion raviohjelmat koostuvat kahdesta kolmeen minuuttia kestävistä ravivihjeohjelmista keskiviikkoisin ja lauantaisin.

4 4 (16) Ylen teksti-tv:ssä on toteutettu lisäksi kymmenen sivun laajuinen tulossivusto. Sivuston ravitulokset saadaan urheilutuloksia koskevan yleisen käytännön mukaisesti Fintotolta. Selvityksen mukaan Ylen ja Fintoton välinen yhteistyö käynnistyi vuonna Fintoto alkoi tällöin hallinnoida raviurheilutapahtumien mediaoikeuksia. Samassa yhteydessä Yle käynnisti edelleen jatkuvan raviohjelmien ohjelmallisen rakenteen kehittämisen. Kehitystyön tuloksena syntyi Story of Sports Oy:ltä tilattu vuoden 2012 alussa käynnistynyt television Ravisuora -ohjelmakokonaisuus sekä radion tulosohjelmat. Ohjelmaformaattia on uudistettu viimeksi vuoden 2014 alusta lukien. Ohjelmissa kerrotaan raviurheilusta monipuolisesti, niissä haastatellaan mm. ohjastajia, valmentajia ja raviyleisöä. Lisäksi ohjelmissa esiintyy kiinnostavia julkisuuden henkilöitä johdattajina aiheeseen. Yhteistyön rahoitusmalli Selvityksen mukaan Ylen ja Fintoton yhteistuotantosopimuksessa on sovittu Fintoton panostukseksi ohjelmakokonaisuuden tuotantoon ajalle vuosittaisena korvauksena [ ]. Korvauksen Yle käyttää raviohjelmien tuotannon tilaamiseen Story of Sports Oy:ltä. Raviohjelmakokonaisuuden tuottaminen televisioon ja radioon maksoi Ylen ja Story of Sports Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti vuodelta 2013 yhteensä [ ]. Sopimuksen kaikkia hintoja korotetaan sopimuksen mukaan [ ] vuonna 2014, millä kompensoidaan tuotantoresurssien kustannusnousua. Story of Sports Oy:lle maksettavien tuotantokustannusten lisäksi Yle vastaa selvityksen mukaan ohjelman tuotannon kustannuksista selvityksen roolit ja vastuut kohdassa tarkemmin yksilöidyllä tavalla. Osapuolten roolit ja vastuut Ylen vastuulla raviohjelmakokonaisuutta koskevassa yhteistyössä ja ohjelmien toteutuksessa on ohjelmakokonaisuuksien tilaaminen, oikeuksien hankkiminen tuotantoyhtiöltä ja ohjelmakokonaisuuden sisällöllinen kehittäminen yhteistyössä tuotantoyhtiön kanssa. Ohjelmakokonaisuuden tilaamisessa ja kehittämisessä hyödynnetään Ylen laajaa osaamista televisio- ja radioohjelmien toteutuksessa ja kehitystyössä. Yle vastaa lisäksi ohjelmien tunnusmusiikkien tilaamisesta sekä siihen liittyvistä kustannuksista, ohjelmiin sisältyvän musiikin lähetys- ja tallentamiskorvauksista, teksti-tv-sivujen ylläpidosta, sekä tuotantojen koordinoinnista, suunnittelusta ja hallinnoinnista. Fintoton vastuulla on tuottaa ravitapahtumista suora kuva- ja äänisignaali ja signaali Ylen tiloihin, vastata urheilutapahtumien esitysoikeuksista, tuottaa teksti-tv-sivujen sisältö, toimittaa

5 5 (16) kilpailujen lähtölistat ja tulostiedot, vastata ohjelmantekijöiden akkreditoinneista tapahtumapaikoille sekä tarjota urheilutapahtumien tavanomaisen televisiointikäytännön mukaisesti selostus- ja haastattelutilat ohjelmatuotantoa varten. Fintoto on sitoutunut tuottamaan signaalin lakia ja Ylen ohjelmatoiminnan säännöstöä noudattaen. Fintoto on velvollinen noudattamaan tapahtumapaikoilla olevien mainosten sijoittelussa kansallisesti televisioitavien urheilutapahtumien yhteydessä noudatettavia mainontaperiaatteita. Fintotolla on kaikki oikeudet ravitapahtumista tuottamaansa kuva- ja äänisignaaliin. Fintoto ei Ylen selvityksen mukaan saa näkyvyyttä ohjelman yhteydessä eikä sillä ole oikeutta osallistua ohjelmien sisältöä koskevaan päätöksentekoon. Yle tekee ohjelmien sisältöä koskevat päätökset ja vastaa niistä ohjelmien julkaisijana. Selvityksen mukaan Story of Sports Oy vastaa televisio- ja radio-ohjelmien tuottamisesta Ylen ja tuotantoyhtiön välisen sopimuksen mukaisesti. Ohjelmien tulee olla Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisten ohjeiden mukaisia. Tämän mukaisesti ohjelmiin ei saa sisältyä mainontaa tai muuta markkinointiviestintää, piilomainontaa tai tuotesijoittelua. Story of Sports Oy:llä on oikeus kehittää lauantain televisioohjelmasta formaatti ulkomaanmyyntiä varten. Yhteenveto Ylen selvityksen yhteenvedon mukaan raviohjelmakokonaisuuteen ei liity mainontaa eikä ohjelmiin sisälly Fintoton tarjoamia hyödykkeitä koskevia ostokehotuksia. Fintoton ja Ylen välillä ei ole sovittu yrityksen tai sen hyödykkeiden muustakaan näkyvyydestä ohjelmien yhteydessä. Ohjelmaan ei liity mitään mainosjärjestelyjä. Osapuolten välillä on sovittu ainoastaan ohjelmien markkinoinnista. Ylen näkemyksen mukaan ohjelmakokonaisuus on toteutettu noudattaen Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 1 momentin mainontakieltoa. Raviohjelmakokonaisuuden tuottaja on Story of Sports Oy. Kysymyksessä ei Ylen selvityksen mukaan ole Ylen tuottama ohjelmakokonaisuus, vaan ulkopuolisen tuotantoyhtiön tuottama ohjelma. Ohjelmat eivät siten Ylen näkemyksen mukaan kuulu Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momentin soveltamisalaan. Ohjelmissa ei pyritä Ylen selvityksen mukaan edistämään Fintoton hyödykkeiden myyntiä tai tunnettuutta, joten kysymyksessä ei ole televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen sponsoroitu ohjelma. Lopuksi selvityksessä todetaan, että Ylen, Story of Sports Oy:n ja Fintoton välisenä yhteistyönä tuotetun raviohjelmakokonaisuuden lähtökohdat ovat ohjelmalliset ja journalistiset. Ohjelmakokonaisuuden toteutuksen perusteena on Ylen julkisen palvelun tehtävästä seuraava velvoite tarjota mahdollisimman laaja ja monipuolinen urheilutarjonta.

6 6 (16) Raviohjelmien kehittämisessä on ollut lähtökohtana viihdyttävän ohjelmakokonaisuuden kehittäminen yhteistyössä ravialan asiantuntemusta omaavan Fintoton ja viihteellisiä urheilutuotantoja asiantuntemuksella toteuttavan tuotantoyhtiö Story of Sports Oy:n kanssa. Yle toimitti selvityksensä liitteenä seuraavat asiakirjat: Viestintäviraston päätösluonnos Ylen ja Fintoton välinen yhteistuotantosopimus (voimassa ). - Ylen ja Story of Sports Oy:n välinen sopimus televisio-ohjelman tuottamisesta (vuodelle 2012). - Ylen ja Story of Sports Oy:n välinen sopimus televisio-ohjelman tuottamisesta (vuosille 2013 ja 2014). - Ylen televisiotuotantoja koskevat yleiset sopimusehdot, (TYSE). - Puitesopimus Yleisradion ja urheilujärjestöjen yhteistoiminnasta liikunnan ja urheilun joukkotiedotuksessa (kansallisesti televisioitavien urheilutapahtumien yhteydessä noudatettavat mainontaperiaatteet). - Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet, (OTS). - DVD -tallenne esitetystä Ravisuoran 16 hevosta -ohjelmasta. Viestintävirasto laati asiassa päätösluonnoksen ja pyysi Yleltä lausuntoa siitä. Lausuntoa pyydettiin erityisesti päätösluonnoksessa asetetusta määräajasta. Lisäksi Yleisradio Oy:tä pyydettiin merkitsemään mahdolliset liikesalaisuudet niiden kohtien lisäksi, jotka Viestintävirasto on päätösluonnokseen merkinnyt, sekä esittämään perusteet salassapidolle. Ylen lausunto päätösluonnoksesta Yle totesi lausunnossaan sponsorointikiellon soveltamisalasta, että Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n sponsorointikielto koskee Ylen tuottamia ohjelmia. Lain kiellon laajentaminen koskemaan myös Ylen tilaamia ohjelmia ulottaisi säännöksen soveltamisen laissa määriteltyä laajemmalle. Lain säännöksessä, kuten ei lain perusteluissakaan, ole määritelty, että säännöksen sponsorointikielto koskisi myös Ylen tilaamia ohjelmia. Säännöksen soveltamisalan laajentaminen tällä tavoin olisi ristiriidassa hallinnon laillisuusperiaatteen kanssa.

7 7 (16) Lisäksi Yle pyysi Viestintävirastoa yksilöimään ja kuvaamaan tarkemmin ohjelman tekemiseen ja tuotantoyhteistyöhön liittyvät seikat, joiden Viestintävirasto katsoo olevan lainvastaisia. Yksilöinti on välttämätöntä, jotta Yle pystyy korjaamaan Viestintäviraston havaitsemat puutteet ja muuttamaan ohjelmakonseptia virheiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Ylen lausunnon mukaan kotimaisten urheilutapahtumien mediaoikeuksien ja raviohjelmien markkinoilla on yleistä, että mediaoikeuksista ei makseta korvausta oikeuksien omistajalle. Ylen mukaan kotimaisten tapahtumien kohdalla on yleinen käytäntö, että mediaoikeuksien omistaja saa hyödyn urheilutapahtuman televisioinnista lajin näkyvyyden kautta. Koska tapahtuman järjestäjälle on tärkeää saada näkyvyyttä tapahtumalleen, tapahtuman järjestäjä vastaa yleensä signaalin tuottamisesta ja luovuttaa signaalin lähettäjäyhtiölle korvauksetta. Tämä käytäntö on ollut ja on edelleen vallitseva kotimaisten lajien ja tapahtumien kohdalla. Edelleen Ylen lausunnossa todettiin, että Ylen asiantuntemuksella ja panostuksella ravitapahtumien televisioinnin kehitystyöhön on kuitenkin ollut mediaoikeuksien omistajalle selvä rahallinen arvo. Yle on antanut asiantuntemuksensa käytettäväksi Story of Sports Oy:n toimesta tapahtuneeseen mediaoikeuksien jalostamiseen viihteelliseksi ohjelmakokonaisuudeksi. Ravitapahtumien mediaoikeuksille on syntynyt reaalista arvoa vasta Story of Sports Oy:n jalostustyön tuloksena. Viestintäviraston päätösluonnoksessa asetettua määräaikaa Yle pyysi siirtämään vuoden 2014 loppuun, koska ohjelmien lopettaminen kesken sopimuskauden aiheuttaa tuotantoyhtiö Story of Sports Oy:lle huomattavia taloudellisia ongelmia. Lisäksi Yle toivoi, että Ravisuoran 16 hevosta ohjelman esittäminen sopimuskauden loppuun saakka olisi mahdollista muuttamalla ohjelman rakennetta ja yksityiskohtia Viestintäviraston yksilöimällä ja Viestintäviraston kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla. Päätösluonnoksessa tarkoitettujen kevyemmällä tuotantomallilla toteutettujen television ja radion tulos- ja vihjeohjelmien lopettamisesta ei koituisi vastaavan mittaluokan menetyksiä, joten niiden lopettaminen mennessä on helpommin toteutettavissa. Lausuntonsa lopuksi Yle kiinnitti Viestintäviraston huomiota siihen, että raviurheilu on yleisöä kiinnostava laji. Hevosurheilun esittäminen Ylen kanavilla on yleisön suuren mielenkiinnon vuoksi perusteltua tulevaisuudessakin, vaikka tarkastelun kohteena oleva yhteistyö Fintoto Oy:n kanssa päättyykin nykymuotoisena. Yle toivoo, että Viestintävirasto ottaisi arvioinnissaan huomioon hevosurheiluun liittyvät erityispiirteet. Olisi toivottavaa, että Viestintäviraston myötävaikutuksella voitaisiin löytää hyväksyttävä tapa sisällyttää raviohjelmiin tulostietojen lisäksi oleellisin osa

8 8 (16) yleisön kiinnostuksen kohteena olevista pelaamista koskevista tiedoista. Hevosurheiluohjelmien toteutus olisi tämän jälkeen mahdollista suunnitella pitemmällä aikajänteellä uudella tavalla ja samat käytännöt olisivat sovellettavissa laajemmin myös muiden kuin suomalaisten hevosurheilutapahtumien kohdalla. Yle ei lausunnossaan lausunut Viestintäviraston päätösluonnoksen salassapidon laajuudesta. Asiaa koskeva lainsääntö Yleisradion hallinnosta ja tehtävistä säädetään laissa Yleisradio Oy:stä (1380/1993). Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 :n mukaan yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Yleisradio Oy:stä annetun lain 1 :n mukaan yhtiö voi harjoittaa myös muuta toimintaa yhtiöjärjestyksensä mukaisesti. Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :ssä säädetään mainonnan kiellosta. Pykälän 1 momentin mukaan yhtiö ei saa lähettää mainontaa televisio- tai radio-ohjelmistojensa eikä muiden eri televerkoissa tarjoamiensa julkisen palvelun tehtävään kuuluvien sisältöpalveluiden yhteydessä. Pykälän 2 momentin mukaan yhtiö ei saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 2 :n 1 momentin 13 kohdan mukaan sponsoroinnilla tarkoitetaan audiovisuaalisten sisältöpalvelujen, audiovisuaalisten ohjelmien taikka radio-ohjelmien tai radiotoiminnan rahoitusta tai muuta taloudellista tukemista, jonka tarkoituksena on tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistäminen, jos tuen antaja ei harjoita ohjelmien tai radioohjelmien tuotantoa taikka sisältöpalvelujen tarjontaa tai radiotoimintaa. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 1 momentin 14 kohdan mukaan mainonnalla tarkoitetaan tavallisesti maksua tai muuta vastiketta vastaan televisio- ja radiotoiminnassa lähetettävää tiedotetta, ilmoitusta tai muuta viestiä, joka ei ole sponsorointia eikä tuotesijoittelua ja jonka tarkoituksena on edistää mainostajan hyödykkeiden myyntiä taikka taloudellista toimintaa harjoittavan mainostajan tunnettuutta. Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 a :n 1 momentin nojalla Viestintäviraston tehtävänä on valvoa lain 12 :ssä asetettua mainonnan ja sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa. 12 a :n 3 momentin mukaan, jos yhtiö rikkoo 7 a, 8, 8 a, 12 tai 12 a :n säännöksiä, Viestintävirasto voi velvoittaa yhtiön

9 9 (16) Päätöksen perustelut korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko tai uhka siitä, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään yhtiön kustannuksella. Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kiellon rikkominen Ylen kanavilla lähetettävissä raviohjelmissa Sponsorointi Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momentin mukaan yhtiö ei saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa. Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kielto on tullut voimaan Yleisradio Oy:stä annetun lain muutoksella (746/1998). Kyseisen lakimuutoksen perusteluissa (HE 34/1998) todetaan, että sponsorointi on määritelty televisio- ja radiotoimintaa koskevassa laissa 1. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 1 momentin 13 kohdan mukaan sponsoroinnilla tarkoitetaan audiovisuaalisten sisältöpalvelujen, audiovisuaalisten ohjelmien taikka radio-ohjelmien tai radiotoiminnan rahoitusta tai muuta taloudellista tukemista, jonka tarkoituksena on tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistäminen, jos tuen antaja ei harjoita ohjelmien tai radioohjelmien tuotantoa taikka sisältöpalvelujen tarjontaa tai radiotoimintaa. Ylen ja Fintoton välisen yhteistuotantosopimuksen arviointi Ylellä ja Fintotolla on voimassaoleva yhteistuotantosopimus aikavälille Sopimuksella sovitaan urheiluohjelmien tuottamisesta keskiviikon ja lauantain raviurheilutapahtumista ja Ylelle tulevista mediaoikeuksista kyseisiin ohjelmiin. Sopimuksen kohdan nro 8 mukaan Ylellä on yksinoikeus tekemiinsä ohjelmiin ja niiden arkistointiin. Ylellä on mm. ohjelmiin alueellisesti ja ajallisesti rajoittamattomat esitysoikeudet kaikissa välineissä riippumatta välitys-, esitys-, tai muusta yleisön saataville saattamistavasta Suomessa ja ulkomailla mukaan lukien esitykset ja on-demand-oikeudet internetissä ja muissa tietoverkoissa. Fintotolla on sopimuksen kohdan nro 7 mukaan vastaavankaltaiset oikeudet tuottamaansa signaaliin. Ylen Viestintävirastolle toimittamasta selvityksestä sekä yhteistuotantosopimuksesta käy ilmi, että Ylen ja Fintoton välisessä raviohjelmia koskevassa yhteistyössä Fintoto maksaa rahakorvauksen Ylelle raviohjelmien tuotannosta. Yhteistuotantosopimuksen perusteella Fintoto maksaa Ylelle vuosittain [ ]. Lisäksi Fintoto vastaa mm. signaalin ja tekstitv-sisällön tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista sekä siitä, että Yle saa korvauksetta käyttöönsä ohjelman tuotantoon 1 Lakimuutoksen voimaan tullessa sponsorointi oli määritelty televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 9 kohdassa. Nykyisin sponsorointi on määritelty televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 1 momentin 13 kohdassa.

10 10 (16) tarvittavalle henkilökunnalleen ja kalustolleen välttämättömäksi katsomansa tilat tapahtumapaikalta. Näillä tiloilla tarkoitetaan ensisijaisesti selostus- ja haastattelutiloja sekä tuotantovälineiden pysäköinti- ja toimintatiloja. Fintoto vastaa myös tilojen ja tuotantokaluston vartioinnista. Fintoto huolehtii sopimuksen perusteella kustannuksellaan myös tapahtumapaikan sähkön saannista ja varavoimasta sekä televisiointia varten riittävästä valaistuksesta tavoitteena luxia. Viestintävirasto katsoo, että Fintoto osallistuu televisioja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitetulla tavalla audiovisuaalisten ohjelmien rahoitukseen ja muuhun taloudelliseen tukemiseen. Yle on selvityksessään todennut, että Fintoton sille maksama korvaus käytetään raviohjelmien tuotannon tilaamiseen Story of Sports Oy:ltä. Sopimusten perusteella arvioituna osa korvauksesta jää myös Ylen käyttöön, vuonna 2013 Ylelle jäi korvauksesta [ ]. Ylen Viestintäviraston päätösluonnoksesta antaman lausunnon mukaan kotimaisten tapahtumien kohdalla on yleinen käytäntö, että mediaoikeuksien omistaja saa hyödyn urheilutapahtuman televisioinnista lajin näkyvyyden kautta. Koska tapahtuman järjestäjälle on tärkeää saada näkyvyyttä tapahtumalleen, tapahtuman järjestäjä vastaa yleensä signaalin tuottamisesta ja luovuttaa signaalin lähettäjäyhtiölle korvauksetta. Yle on lausunnossaan perustellut runsaasti sitä, miksi se ei maksa Fintotolle yhtiön hallinnoimista mediaoikeuksista mitään, mutta ei ole ottanut lainkaan kantaa siihen, miksi Fintoto maksaa yhteistuotantosopimuksen perusteella yllä mainitun suuruisen korvauksen Ylelle. Yhteistuotantosopimuksen perusteella Yle ei maksa kyseisistä oikeuksista Fintotolle lainkaan. Päinvastoin Fintoto suorittaa yhteistuotantosopimuksen perusteella korvauksen tuotannosta Ylelle sekä osallistuu merkittävässä määrin myös muuhun tuotannon taloudelliseen tukemiseen, esim. järjestämällä tilojen ja tuotantokaluston vartioinnin. Jotta audiovisuaalisten ohjelmien rahoitukseen osallistuminen on tulkittavissa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain tarkoittamaksi sponsoroinniksi, tulee rahoituksen tarkoituksena olla tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistäminen. Sponsorointina ei pidetä pelkkää ohjelman rahoitukseen osallistumista ilman siitä saatavaa näkyvyyttä 2. Suomessa kaikki hevospelit järjestää yksinoikeudella Fintoto. Sen tehtäviin kuuluu mm. toto-pelien myynti ja markkinointi. Fintoton järjestämät pelit ovat: Voittaja, Sija, Kaksari, Troikka, Päivän Duo, Toto4, Toto5, Toto64, Toto65 ja Toto75. Merkittävä osa Ylen ja Fintoton yhteistuotantosopimuksen piiriin kuuluvien ja Ylen kanavilla lähetettävien raviohjelmien sisällöstä koostuu Fintoton ravipelien, vihjetietojen ja voitonjakotietojen 2 HE 87/2009, s. 19.

11 11 (16) esittämisestä televisiossa ja radiossa. Ohjelmakonsepti rakentuu huomattavassa määrin Fintoton tuotteiden ympärille. Viestintävirasto katsoo, että ohjelmien sisältö jo tältä osin on omiaan edistämään ohjelmien rahoittajana toimivan Fintoton hyödykkeiden (erilaiset ravipelit) myyntiä ja Fintoton tunnettuutta yrityksenä. Tulkintaa tukee myös Fintoton (yhteistuotantosopimuksen allekirjoituspäivä Fintoton osalta) julkaisema tiedote 3 asiasta. Tiedotteen otsikko on "Fintoto, YLE ja SuomiTV panostavat merkittävästi raviurheilun kehittämiseen". Tiedotteessa todetaan mm., että arki-iltojen tutut lähetykset saavat ravien televisioinnista vastaavan uuden tuotantoyhtiökumppanin myötä päivitetyn, hevosurheilun pelija viihdearvolle sopivan ilmeen. Edelleen tiedotteen mukaan raviurheilun televisiointiuudistuksen tavoitteena on parantaa Suomen toiseksi seuratuimman yleisölajin asemaa entisestään ja tavoittaa samalla uusia, taito- ja onnenpelaamisesta kiinnostuneita kohderyhmiä. Fintoton puolelta yhteistuotantosopimuksen on allekirjoittanut toimitusjohtaja, joka tiedotteessa olevassa sitaatissa toteaa: "Ravituotteemme televisiointiuudistus on osa koko lajia vuoden vaihteessa kohtaavasta uudistuksesta. Uuden televisiotuotteemme avulla pystymme systemaattisesti kasvattamaan hevosurheilun kiinnostavuutta paitsi urheilulajina, myös erittäin kilpailukykyisenä ja kiehtovana pelikohteena." Story of Sports Oy:n roolin arviointi Ylellä ja Story of Sports Oy:llä on voimassa oleva sopimus televisio-ohjelman tuottamisesta. Sopimus koskee vuosia 2013 ja Siinä sovitaan raviohjelmien (sekä televisio- että radio-ohjelmien) tuottamisesta, valmistamisesta ja esitysoikeuksien ostosta. Raviohjelmat tuottaa Ylen selvityksen mukaan Story of Sports Oy. Tästä syystä Yle katsoo, että kyseessä ei voi olla sponsoroidun ohjelman tuottamisen kiellon rikkominen. Kiellon rikkominen edellyttäisi Ylen mukaan sitä, että yhtiö itse tuottaisi sponsoroitua ohjelmaa. Viestintävirasto toteaa, että raviurheilutapahtumien mediaoikeuksien haltija on Fintoto. Ylellä ja Fintotolla on voimassa oleva yhteistuotantosopimus, jossa sovitaan urheiluohjelmien tuottamisesta keskiviikon ja lauantain raviurheilutapahtumista ja Ylelle tulevista mediaoikeuksista ohjelmiin. Sopimuksen kohdan 12 mukaan sopijapuolet vastaavat siitä, että niiden käyttämien alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tekemät sopimukset vastaavat tämän sopimuksen oikeuksia ja velvoitteita. Alihankkijaa käyttävä sopijaosapuoli vastaa käyttämiensä alihankkijoiden suorituksista kuten omistaan. 3 poimittu klo 10:20.

12 12 (16) Viestintävirasto toteaa, että Yle ei edes voisi sopia nyt käsiteltävien raviohjelmien tuottamisesta Story of Sports Oy:n kanssa, ellei sillä olisi voimassa olevaa yhteistuotantosopimusta Fintoton kanssa. Yle on selvityksessään todennut, että Fintoton sille maksama korvaus käytetään raviohjelmien tuotannon tilaamiseen Story of Sports Oy:ltä. Koko sopimusjärjestelyn perusteella Yle saa Fintotolta rahakorvauksen raviohjelmien tuottamiseksi ja ostaa tuotantopalvelut Story of Sports Oy:ltä. Televisio-ohjelman tuottamista koskevan sopimuksen 10. kohdan mukaan Ylelle siirtyvät kaikki oikeudet ohjelmiin TYSE:n kohdan 12 mukaisesti. 4 Sopimuksen kohdan nro 11 mukaan tuotantoyhtiölle ei jää oikeuksia ohjelmaan. Yle maksaa tuotantoyhtiölle vuodelta 2013 yhteensä [ ]. Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kiellon rikkominen Yle totesi Viestintäviraston päätösluonnoksesta antamassa lausunnossa sponsorointikiellon soveltamisalasta, että Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n sponsorointikielto koskee Ylen tuottamia ohjelmia. Lain kiellon laajentaminen koskemaan myös Ylen tilaamia ohjelmia ulottaisi säännöksen soveltamisen laissa määriteltyä laajemmalle. Lain säännöksessä, kuten ei lain perusteluissakaan, ole Ylen lausunnon mukaan määritelty, että säännöksen sponsorointikielto koskisi myös Ylen tilaamia ohjelmia. Säännöksen soveltamisalan laajentaminen tällä tavoin olisi Ylen lausunnon mukaan ristiriidassa hallinnon laillisuusperiaatteen kanssa. Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kielto tuli voimaan Yleisradio Oy:stä annetun lain muutoksella (746/1998), jolloin kielto lisättiin Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momenttiin. Pykälän otsikko on mainonnan kielto ja sitä ei lisäyksen johdosta muutettu. Kyseisen lakimuutoksen perusteluissa (HE 34/1998) ei ole pohdittu tilannetta, että Yle tuottaisi sponsoroitua ohjelmaa alihankintana. Muutoksen tarkoituksena kuitenkin todettiin olevan, että Ylen toiminta rahoitetaan pääasiassa televisiomaksuilla ja toimilupamaksuilla. Vuoden 2013 alusta Ylen julkisen palvelun kustannukset on katettu yleisradioverolla. Mainonnan kieltoa koskeva pykälä muutettiin nykyisin voimassa olevaan muotoonsa voimaan tulleella lailla Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta (492/2002). Muutoksella poistettiin valtioneuvoston oikeus erityisestä syystä myöntää Ylelle ohjelmakohtainen oikeus mainonnan lähettämiseen. Hallituksen esityksessä (HE 241/2001) muutoksen tavoitteena todettiin olevan televisio- ja radiotoiminnan rahoituksen selkeys. Tästä näkökulmasta katsottuna ei ollut enää 4 TYSE kohdan mukaan tuotantoyhtiö luovuttaa Ylelle yksinoikeudella kaikki oikeudet ohjelmaan riippumatta välitys-, esitys- tai muusta yleisön saataville saattamistavasta Suomessa ja ulkomailla kohdan mukaan Ylellä on myös yksinoikeus ohjelman edelleen luovuttamiseen kohdan perusteella Ylellä on sille luovutettuja oikeuksia käyttäessään oikeus valmistaa ohjelmasta kappaleita kohdan mukaan Ylellä on oikeus teknisesti muokata ohjelmaa eri välitys-, esitys- tai muihin yleisön saataville saattamistapoihin soveltuvaksi.

13 13 (16) perusteltua säilyttää Ylen tulolähteenä lainkaan mainosrahoitusta. Ottaen huomioon Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n otsikon (mainonnan kielto) ja yllä selostetun tarkoituksen (Ylen rahoituksen selkeyden johdosta jo vuonna 2002 on todettu, ettei ole perusteltua säilyttää Ylen tulolähteenä lainkaan mainosrahoitusta), Viestintävirasto katsoo, ettei Yle voi tuottaa sponsoroituja raviohjelmia alihankintana Story of Sports Oy:ltä tilaamalla. Päinvastainen tulkinta johtaisi siihen, että Yleisradio Oy:stä annetun lain sisältämä sponsoroidun ohjelman tuottamisen kielto menettäisi merkityksensä, koska sitä olisi aina mahdollista olla noudattamatta alihankkijaa käyttämällä. Myös kaupallisessa tv-toiminnassa, jossa sponsorointi on televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain säännösten edellytysten täyttyessä sallittua, on vakiintuneena tulkintana se, että tv-toiminnan harjoittaja vastaa sponsorointisäännösten noudattamisesta ostaessaan tuotannon tuotantoyhtiöltä. Vastaava tulkinta koskee myös Yleisradio Oy:tä sen hankkiessa televisio-ohjelmia ulkopuoliselta tuotantoyhtiöltä. Yle ei edes voisi sopia kyseisestä alihankinnasta ilman voimassa olevaa yhteistuotantosopimusta ravitapahtumien mediaoikeuksia hallinnoivan Fintoton kanssa. Kyseisessä yhteistuotantosopimuksessa on sen nimen mukaisesti sovittu urheiluohjelmien tuottamisesta keskiviikon ja lauantain raviurheilutapahtumista. Lisäksi on sovittu siitä, että sopijapuolet vastaavat siitä, että niiden käyttämien alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tekemät sopimukset vastaavat tämän sopimuksen oikeuksia ja velvoitteita. Alihankkijaa käyttävä sopijaosapuoli vastaa käyttämiensä alihankkijoiden suorituksista kuten omistaan. Lisäksi on otettava huomioon, että Yle ei sopimusjärjestelyn perusteella maksa käytännössä Fintotolle tai Story of Sports Oy:lle mitään. Yle saa Fintotolta korvauksen ja ostaa Story of Sports Oy:ltä tuotantopalveluita. Vuonna 2013 Ylen käyttöön jäi näiden tuotantopalveluiden hankinnan jälkeen Fintotolta saadusta korvauksesta vielä [ ] toimitettujen sopimusten perusteella arvioituna. Fintoton hyödykkeet Kuten edempänä on todettu, Suomessa kaikki hevospelit järjestää yksinoikeudella Fintoto. Sen tehtäviin kuuluu mm. toto-pelien myynti ja markkinointi. Fintoton järjestämät pelit ovat: Voittaja, Sija, Kaksari, Troikka, Päivän Duo, Toto4, Toto5, Toto64, Toto65 ja Toto75.

14 14 (16) Fintoton hyödykkeiden myynnin edistäminen televisiossa Viestintävirasto on katsonut Ylen toimittaman DVD-tallenteen ja tehnyt siitä seuraavat havainnot: Ohjelman alussa miespuolinen vieras kertoo lomallaan tehneensä ulkomaisten ystäviensä kanssa bonuskierrokselle "seiskavitosen" ja saaneensa noin euron lunastuksen. Ohjelmassa esiteltävä lähtö 1 on T75 -pelin kohde nro 1. Sen lähtölistan yhteydessä esitellään hevosten ja ohjastajien lisäksi hevosten Fintoton pelissä pelatut prosentit. Lähdön 11 hevosen pelatut prosentit vaihtelevat nollasta prosentista 39 prosenttiin. Lähdön aikana ruudussa näytetään ns. overlay-tekniikalla toteutettu kolmen ensimmäisen hevosen järjestys sekä kuinka monta prosenttia on pelannut kyseisiä hevosia T75 -pelissä. Kohteen 1 tuloksista näytetään 3 ensimmäistä hevosta ohjastajineen. Ensimmäiseksi sijoittautuneesta hevosesta näytetään lisäksi Voittaja -kerroin, Sija -kerroin sekä aika. Toiseksi ja kolmanneksi tulleista hevosista näytetään Sija - kerroin. Näiden tietojen lisäksi näytetään myös Kaksari -kerroin sekä T75 -pelin voitto-osuus tässä vaiheessa. Sama toistuu kohteiden 3, 4, 5 ja 7 osalta. Kohteiden 2 ja 6 osalta näytetään vastaavat tiedot kuin edellä mainittujen lähtöjen yhteydessä, mutta lisäksi näiden kohteiden tulosten yhteydessä näytetään myös Troikka -kerroin. Kuuden lähdön jälkeen esitellään T75 -pelin väliaikatulokset, kohteiden voittajien voittajakertoimet, 7 oikein rivin sen hetkinen arvo (1 941,00 ) sekä pelivaihto ( ,90 ). Seitsemän lähdön jälkeen esitellään T75 -pelin tulokset, kohteiden voittajien voittajakertoimet ja lisäksi T75 -pelin voitto-osuudet: 7 oikein 2 942,80, 6 oikein 25,50 ja 5 oikein 2,70. Lisäksi lähetyksen aikana (21:41) kuvaruudun vasemmassa yläkulmassa näkyy Toto-tv:n logo noin kahden sekunnin ajan. Fintoton hyödykkeiden myynnin edistäminen Ylen radiokanavilla Lauantaina klo 15:03 esitetyssä Urheiluradiossa 5 todettiin mm. seuraavaa: "Tänään juostaan Toto75 -kierros Suomen pääraviradalla Helsingin Vermossa. Ennakot ja vihjeet lähtöön antaa " "Ravisuoran vihjerivissä varmat valitaan eri kohteista. Avauskohteeseen varmaksi nro 11 Seliseli." "Kierroksen ennakkoon todennäköisin menestyjä on neljännen kohteen nro 4 Mr. Exquisite." 5 kuunneltu Yle Areenasta tiistaina

15 15 (16) "Vihjerivi on hinnaltaan 24 euroa. Avauskohteeseen varmaksi nro 11 Seliseli; kakkoskohteeseen hevoset 1 BWT Hellion, 2 Bluehill s Eagle, 3 Rim Bay Gabriel, 9 Callela Deposit ja 12 Redrock Hood; kolmanteen 3 Rubik s Cube, 8 Vivian Caramel, 9 Gyllenberg ja 13 Xtra Hot Kemp; neljänteen varmaksi 4 Mr. Exquisite; viidenteen 4 Hurja-Ero, 7 Vihte; kuudenteen 4 Superieur, 6 Noble Nazareth, 15 Spielberg ja 16 Golda Mercury; päätöskohteesen 1 Youpie, 2 Tjacke Gold ja 6 Beatasine." Mikäli edellä kuvattuja viittauksia esiintyisi televisio- tai radiokanavilla, joiden lähettämien ohjelmien sponsorointi on sallittu, Viestintäviraston tulkintakäytännön mukaan tällaiset viittaukset sponsorin tuotteisiin saatettaisiin katsoa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 21 :n 1 momentin tai 26 :n 3 momentin vastaisiksi. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 26.3 :n mukaan sponsoroiduissa audiovisuaalisissa ohjelmissa tai radioohjelmissa ei saa rohkaista ostamaan tai vuokraamaan sponsorin tai kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluja viittaamalla erityisesti ja mainosluonteisesti kyseisiin tuotteisiin tai palveluihin taikka muulla tavalla. Koska Yleisradio Oy:stä annettu laki kieltää sponsoroidun ohjelman tuottamisen kokonaisuudessaan, Viestintävirasto toteaa, ettei televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 26 :n 3 momentin kielto tule sovellettavaksi Ylen lähettämien ohjelmien osalta. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 21.1 :n mukaan kaupallisen viestinnän on oltava selkeästi tunnistettavissa (piilomainonnan kielto), Viestintävirasto on kuitenkin tässä päätöksessä arvioinut ainoastaan koko yhteistyön sallittavuutta sponsoroidun ohjelman tuottamisen kiellon näkökulmasta. Yle pyysi Viestintäviraston päätösluonnoksesta antamassaan lausunnossa Viestintävirastoa yksilöimään ja kuvaamaan tarkemmin ohjelman tekemiseen ja tuotantoyhteistyöhön liittyvät seikat, joiden Viestintävirasto katsoo olevan lainvastaisia. Viestintävirasto toteaa, että kyseiset seikat on päätöksessä riittävällä tarkkuustasolla kuvattu. Sillä, mitkä yllä kuvatuista Fintoton hyödykkeiden myynnin edistämiskohdista tulkittaisiin televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 26.3 :n vastaisiksi, ei ole asian ratkaisun kannalta merkitystä. Viestintävirasto toteaa selvyyden vuoksi Ylen päätösluonnoksesta antaman lausunnon johdosta, että Viestintäviraston päätös ei koske raviurheilun tai ravitapahtuman Ylen kanavilla saamaa näkyvyyttä vaan kiellettyä Fintoton sponsorointia, joka ilmenee ennen kaikkea Fintoton pelituotteiden saamana näkyvyytenä. Johtopäätökset Edellä kuvatun johdosta Viestintävirasto katsoo, että Fintoto on osallistunut Ylen alihankintana Story of Sports Oy:llä tuottamien ja Ylen kanavillaan esittämien raviohjelmien

16 16 (16) rahoitukseen ja muuhun taloudelliseen tukemiseen tarkoituksenaan omien hyödykkeidensä myynnin ja oman tunnettuutensa edistäminen. Tässä päätöksessä kuvatuin perustein se, että Yle on hankkinut raviohjelmien lopullisen tuotannon alihankintana Story of Sports Oy:ltä, ei tarkoita sitä, ettei Yle ole syyllistynyt asiassa Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momentin rikkomiseen. Fintoton rahallinen osallistuminen sekä muu taloudellinen raviohjelmien tuottamisen ja lähettämisen tukeminen Ylen kanavilla sekä rahoituksen ja muun taloudellisen tukemisen tarkoituksena oleva Fintoton tunnettuuden ja tuotteiden myynnin edistäminen täyttävät televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 1 momentin 13 kohdan sponsoroinnin kriteerit. Näin ollen Viestintävirasto katsoo, että Yle on rikkonut Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momentissa säädettyä sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa. Lisätiedot Lisätietoja päätöksestä antavat lakimies Kalle Varjola puh ja päällikkö Päivi Peltola-Ojala, puh Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Salassapito Päätöksen alkuperäinen versio sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettäväksi katsottavaa tietoa. Salassa pidettävät kohdat on merkitty hakasulkein [...]. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallintooikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä Johtaja Johanna Juusela Apulaisjohtaja Petri Makkonen

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Päätös 1 (6) Dnro: 5.12.2014 918/932/2014 SBS Discovery TV Oy Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Yritys, jota päätös koskee Asian taustaa SBS Discovery TV Oy Säännökset

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Päätös 1 (8) Dnro: 11.7.2014 157/932/2014 Sanoma Media Finland Oy PL 30 00089 Sanoma Mainosaikatutkimus 9/2013 Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Asian taustaa Viestintävirasto

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös Viaplayn mainonnasta Yleisradion internet -sivuilla

Viestintäviraston päätös Viaplayn mainonnasta Yleisradion internet -sivuilla Päätös 1 (12) Dnro: 26.11.2015 123/931/2015 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös Viaplayn mainonnasta Yleisradion internet -sivuilla Yritys, jota päätös koskee Asian tausta ja

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON OHJE TUOTESIJOITTELUSTA IL- MOITTAMISESTA JA SPONSORITUNNISTEIDEN SISÄL- LÖSTÄ

VIESTINTÄVIRASTON OHJE TUOTESIJOITTELUSTA IL- MOITTAMISESTA JA SPONSORITUNNISTEIDEN SISÄL- LÖSTÄ Ohje 1 (8) Dnro: 3.12.2015 1095/939/2013 VIESTINTÄVIRASTON OHJE TUOTESIJOITTELUSTA IL- MOITTAMISESTA JA SPONSORITUNNISTEIDEN SISÄL- LÖSTÄ Taustaa Toimialan kuuleminen Tässä ohjeessa tuodaan esiin Viestintäviraston

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainonnan kiellon noudattamisesta Ylen uutislähetyksessä

Viestintäviraston päätös mainonnan kiellon noudattamisesta Ylen uutislähetyksessä Päätös 1 (7) Dnro: 22.6.2016 42/931/2016 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös mainonnan kiellon noudattamisesta Ylen uutislähetyksessä Yritys, jota päätös koskee Asian tausta

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 5.7.2004 374/532/2004 ACN Communications Finland Oy PL 117 02100 ESPOO VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA ASIANOSAINEN ACN

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI)

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Analyysi 1 (7) Tämä analyysi korvaa Dnro: 28.10.2011 päivätyn analyysin. 14.1.2016 1081/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös Urheilugaala -ohjelman toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Viestintäviraston päätös Urheilugaala -ohjelman toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Päätös 1 (15) Dnro: 6.10.2015 196/931/2015 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös Urheilugaala -ohjelman toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Yritys, jota päätös koskee

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Päätös ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta Yleisradio Oy:n televisio-ohjelmissa vuonna 2015

Päätös ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta Yleisradio Oy:n televisio-ohjelmissa vuonna 2015 Päätös 1 (7) Dnro: 9.9.2016 95/932/2016 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Päätös ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta Yleisradio Oy:n televisio-ohjelmissa vuonna 2015 Yritys, jota päätös koskee

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 1 (5) LIITE 2 SOVELLETTAVAT LAINKOHDAT Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 38 (1.12.2006/1061) Maksuvelvollisuuden perusteet Ilmoituksenvaraista tai toimiluvanvaraista toimintaa harjoittava

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet Palkkiot 1.11.2012 1.5.2010 1(8) Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, jäljempänä Säveltäjät Sopimus koskee Säveltäjien jäsenten

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 9.3.2016 1767/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös sponsorointia, tuotesijoittelua ja piilomainontaa koskevien säännösten rikkomisesta

Viestintäviraston päätös sponsorointia, tuotesijoittelua ja piilomainontaa koskevien säännösten rikkomisesta Päätös 1 (14) Dnro: 22.9.2016 577/932/2015 Discovery Networks Finland Oy Tallberginkatu 1 C 00180 HELSINKI Viestintäviraston päätös sponsorointia, tuotesijoittelua ja piilomainontaa koskevien säännösten

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

Määräys SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA. Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2008

Määräys SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA. Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2008 1 (5) Määräys SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2008 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv palvelujen valvonnan ajankohtaisista

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä internetyhteyspalvelujen

Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä internetyhteyspalvelujen Päätös 1 (5) Dnro: 5.10.2016 1029/921/2016 Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä internetyhteyspalvelujen tarjontaan 1. Teleyritykset, joita päätös koskee 2. Viestintäviraston päätös

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä. Ympäristölautakunta 46 17.06.2008 Ympäristölautakunta 32 14.04.2009 Ympäristölautakunta 36 12.05.2009 Ympäristölautakunta 53 23.06.2009 Pakkausjätteen keräilyä koskeva kielto 340/11.02.04/2008 YMLA 46

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) 570/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta Kannonkoski -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös Virtuaalijääkiekon SMkilpailuiden toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Viestintäviraston päätös Virtuaalijääkiekon SMkilpailuiden toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Päätös - julkinen versio 1 (15) Dnro: 22.6.2016 85/931/2016 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös Virtuaalijääkiekon SMkilpailuiden toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen Päästökaupan ajankohtaispäivä 14.4.2015 Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen Päästölupien peruutukset: Yleistä Päästöluvan peruuttamisen

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt

Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt Tunnusluvut 2015 Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt SUOMEN HIPPOS RY Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Pitää rekisteriä ja kantakirjaa kaikista Suomessa kasvatettavista hevosroduista Johtaa

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Lausuntopyyntö 1 (5) Dnro: 5.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleyritykset LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Seuraavat maakuntaliitot käynnistävät laajakaistarakentamisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 90/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 81/2011 2.12.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, tutkimusapulainen Virasto Yliopisto Korvausvaatimus Perustelut

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Päätös uhkasakon asettamisesta yleispalvelukirjeiden jakeluhäiriöiden korjaamiseksi

Päätös uhkasakon asettamisesta yleispalvelukirjeiden jakeluhäiriöiden korjaamiseksi Päätös 1 (8) Dnro: 7.11.2016 663/912/2014 Posti Oy Posti Group Oyj/lakiasiat PL 1 00011 POSTI Viestintäviraston päätökset 10.6.2014 ja 28.1.2016 yleispalvelukirjeiden jakelun toteutumisesta Päätös uhkasakon

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007

Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007 1 (6) Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A49 /7101/2013

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A49 /7101/2013 VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2014 00052 VERO 18.10.2013 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A49 /7101/2013 ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Ympäristötieto päätöksenteossa ja suunnittelussa oikeudellinen näkökulma. Prof. Kai Kokko Tieto hanke Maaliskuu 2011

Ympäristötieto päätöksenteossa ja suunnittelussa oikeudellinen näkökulma. Prof. Kai Kokko Tieto hanke Maaliskuu 2011 Ympäristötieto päätöksenteossa ja suunnittelussa oikeudellinen näkökulma Prof. Kai Kokko Tieto hanke Maaliskuu 2011 Sisältö Ympäristötieto päätöksenteossa Ympäristötiedon kokoamisen prosessit Ympäristötieto

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot