Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla"

Transkriptio

1 Päätös 1 (16) Dnro: /931/2014 Yleisradio Oy PL YLEISRADIO Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Asian tausta ja tarkastelun rajaus Suomessa julkisen palvelun yleisradiotoiminta on säädetty Yleisradio Oy:n (jäljempänä Yle) tehtäväksi. Ylen toimintaa ja hallintoa säännellään laissa Yleisradio Oy:stä (1380/1993). Yleisradio Oy:stä annetussa laissa on asetettu Ylelle mainonnan ja sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kielto voimaan tulleen lakimuutoksen (474/2012) myötä kiellon noudattamista valvoo Viestintävirasto. Viestintävirasto on antamassaan Ylen ja Veikkauksen yhteistyötä koskeneessa lainvoiman saaneessa päätöksessä velvoittanut Ylen korjaamaan sponsorointikiellon rikkomiseen johtaneet toimintatapansa. Yleisradion kertomuksesta antamassaan lausunnossa Viestintävirasto on lisäksi kehottanut Yleä tarkistamaan omavalvontaansa sekä itsesääntelyohjeitaan ja muita asiaan liittyviä menettelytapojaan sekä korjaamaan mahdollisesti havaittavat viat ja puutteet, joiden johdosta päätöksessä todettu sponsorointikiellon rikkominen on tullut mahdolliseksi. Viestintävirasto päätti kansalaisilta tulleiden yhteydenottojen ja julkisuudessa esitettyjen mielipiteiden johdosta selvittää, onko Yle korjannut edellä mainitun päätöksen ja Viestintäviraston lausunnon jälkeen toimintatapansa ja noudattaako Yle sille Yleisradio Oy:stä annetussa laissa asetettua mainonnan ja sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kieltoa raviohjelmia koskevassa yhteistyössä Fintoto Oy:n (jäljempänä Fintoto) kanssa. Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority Itämerenkatu 3 A PL Helsinki Puhelin Östersjögatan 3A PB 313, FI Helsingfors, Finland Telefon Itämerenkatu 3A P.O. Box 313, FI Helsinki, Finland Telephone

2 2 (16) Viestintäviraston päätös Viestintävirasto toteaa Ylen rikkoneen Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :ssä asetettua sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kieltoa yhteistyössään Fintoton ja Story of Sports Oy:n kanssa. Yle on rikkonut kieltoa siltä osin, kuin se on Fintoton rahoituksella alihankkijaa käyttäen tuottanut raviohjelmia ja lähettänyt niitä omilla televisio- ja radiokanavillaan. Viestintävirasto velvoittaa Yleä lopettamaan tässä päätöksessä lainvastaiseksi todettuna sponsorointiyhteistyönä tuotettujen raviohjelmien lähettämisen Ylen televisio- ja radiokanavilla mennessä. Viestintävirasto velvoittaa Yleä jatkossa huolehtimaan siitä, että se noudattaa toiminnassaan Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :ssä asetettua sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa. Asian selvittäminen Viestintäviraston selvityspyyntö Viestintävirasto pyysi Yleä: 1. Kuvaamaan Ylen ja Ravisuoraohjelmien tuotantoyhtiön sekä Fintoto Oy:n välisen yhteistyön sisällön liittyen Ravisuoraohjelmien toteuttamiseen ja lähettämiseen Ylen kanavilla. Kuvauksesta oli käytävä ilmi ainakin yhteistyön tarkoitus, rahoitusmalli sekä eri osapuolten roolit ja vastuut. 2. Toimittamaan Ylen ja Ravisuoraohjelmien tuotantoyhtiön sekä Fintoto Oy:n väliset voimassaolevat sopimukset liittyen Ravisuoraohjelmien toteuttamiseen ja lähettämiseen Ylen kanavilla sekä voimassaolevaa sopimuskautta edeltävän sopimuskauden vastaavat sopimukset. 3. Toimittamaan edellisiä kohtia vastaavan selvityksen myös mahdollisesta radio-ohjelmien puolella toteutettavasta yhteistyöstä Fintoto Oy:n kanssa. Ylen selvitys Taustaa Yle kuvasi selvityksessään varsin laajasti yhteistyön taustaa. Ylen selvityksen mukaan yhtiön tehtävänä on Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 :n 1 momentin mukaan tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin.

3 3 (16) Selvityksen mukaan Ylen julkisen palvelun tehtävään kuuluu olennaisena osana laaja ja useita eri lajeja kattava urheilutarjonta. Yle käsittelee kotimaista ja kansainvälistä urheilua monipuolisesti yli lajirajojen. Hevosurheilu ja siihen liittyvä hevoskulttuuri on kuulunut Ylen vakiintuneeseen urheilusisältöön vuosikymmenien ajan. Yle totesi selvityksessään, että sillä on raviurheiluaiheisten ohjelmien esittämiseen vahvat ohjelmalliset perusteet. Raviurheilu on yksi Suomen suosituimmista urheilulajeista. Raviradoilla on vuosittain noin kävijää. Yleisö on kiinnostunut myös Ylen raviaiheisesta ohjelmatarjonnasta. Esimerkiksi lauantaisin Ylen raviohjelmilla on alkuvuoden 2014 aikana ollut viikoittain yli katsojaa. Ylen avoimilla kanavilla tarjottu urheilusisältö turvaa kansalaisten vapaan tiedonsaannin kiinnostavista ravitapahtumista. Tarjonta on osa julkista palvelua ja toimii osaltaan vastapainona kaupallisilla markkinoilla tarjolla olevalle pääasiassa pelaamista palvelevalle maksulliselle ravilähetykselle (TotoTV). Ylen raviohjelmakokonaisuutta koskevasta yhteistyöstä on sovittu ravitapahtumien taltiointioikeudet omaavan Fintoto Oy:n kanssa. Lisäksi Yle on sopinut raviohjelmakokonaisuuden tuottamisesta Story of Sports Oy:n kanssa. Yhteistyön tarkoitus Selvityksen mukaan yhteistyön tarkoituksena on luoda osapuolten asiantuntemusta hyödyntäen kiinnostava raviohjelmakokonaisuus televisioon ja esittää ravien vihje- ja tulossisältöjä radiossa sekä teksti-tv:ssä ja Ylen internet - sivuilla. Ylen ja Fintoton välisen sopimuksen mukaan Ylellä on oikeus käyttää alihankkijoita. Ohjelmakokonaisuuden tuottaa Ylen alihankkijana Story of Sports Oy. Yhteistyön tavoitteena on Ylen mukaan tarjota viihteellinen ja samalla ajankohtainen raviaiheinen ohjelmakokonaisuus. Ohjelmakokonaisuus koostuu journalistisesta sisällöstä, ravitapahtumataltioinneista, ravikilpailuja koskevista ajankohtaiskatsauksista sekä ravien tulostiedoista. Ohjelmakokonaisuuteen sisältyy televisiossa noin neljän minuutin kestoiset raportit Vermon keskiviikon raveista ja lauantain noin 44 minuutin kestoinen Ravisuoran 16 hevosta - ohjelma. Sopimuksen mukainen lauantain noin yhdeksän minuutin kestoinen vihjeohjelma on poistunut ohjelmistosta vuoden 2014 alusta lukien. Radion raviohjelmat koostuvat kahdesta kolmeen minuuttia kestävistä ravivihjeohjelmista keskiviikkoisin ja lauantaisin.

4 4 (16) Ylen teksti-tv:ssä on toteutettu lisäksi kymmenen sivun laajuinen tulossivusto. Sivuston ravitulokset saadaan urheilutuloksia koskevan yleisen käytännön mukaisesti Fintotolta. Selvityksen mukaan Ylen ja Fintoton välinen yhteistyö käynnistyi vuonna Fintoto alkoi tällöin hallinnoida raviurheilutapahtumien mediaoikeuksia. Samassa yhteydessä Yle käynnisti edelleen jatkuvan raviohjelmien ohjelmallisen rakenteen kehittämisen. Kehitystyön tuloksena syntyi Story of Sports Oy:ltä tilattu vuoden 2012 alussa käynnistynyt television Ravisuora -ohjelmakokonaisuus sekä radion tulosohjelmat. Ohjelmaformaattia on uudistettu viimeksi vuoden 2014 alusta lukien. Ohjelmissa kerrotaan raviurheilusta monipuolisesti, niissä haastatellaan mm. ohjastajia, valmentajia ja raviyleisöä. Lisäksi ohjelmissa esiintyy kiinnostavia julkisuuden henkilöitä johdattajina aiheeseen. Yhteistyön rahoitusmalli Selvityksen mukaan Ylen ja Fintoton yhteistuotantosopimuksessa on sovittu Fintoton panostukseksi ohjelmakokonaisuuden tuotantoon ajalle vuosittaisena korvauksena [ ]. Korvauksen Yle käyttää raviohjelmien tuotannon tilaamiseen Story of Sports Oy:ltä. Raviohjelmakokonaisuuden tuottaminen televisioon ja radioon maksoi Ylen ja Story of Sports Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti vuodelta 2013 yhteensä [ ]. Sopimuksen kaikkia hintoja korotetaan sopimuksen mukaan [ ] vuonna 2014, millä kompensoidaan tuotantoresurssien kustannusnousua. Story of Sports Oy:lle maksettavien tuotantokustannusten lisäksi Yle vastaa selvityksen mukaan ohjelman tuotannon kustannuksista selvityksen roolit ja vastuut kohdassa tarkemmin yksilöidyllä tavalla. Osapuolten roolit ja vastuut Ylen vastuulla raviohjelmakokonaisuutta koskevassa yhteistyössä ja ohjelmien toteutuksessa on ohjelmakokonaisuuksien tilaaminen, oikeuksien hankkiminen tuotantoyhtiöltä ja ohjelmakokonaisuuden sisällöllinen kehittäminen yhteistyössä tuotantoyhtiön kanssa. Ohjelmakokonaisuuden tilaamisessa ja kehittämisessä hyödynnetään Ylen laajaa osaamista televisio- ja radioohjelmien toteutuksessa ja kehitystyössä. Yle vastaa lisäksi ohjelmien tunnusmusiikkien tilaamisesta sekä siihen liittyvistä kustannuksista, ohjelmiin sisältyvän musiikin lähetys- ja tallentamiskorvauksista, teksti-tv-sivujen ylläpidosta, sekä tuotantojen koordinoinnista, suunnittelusta ja hallinnoinnista. Fintoton vastuulla on tuottaa ravitapahtumista suora kuva- ja äänisignaali ja signaali Ylen tiloihin, vastata urheilutapahtumien esitysoikeuksista, tuottaa teksti-tv-sivujen sisältö, toimittaa

5 5 (16) kilpailujen lähtölistat ja tulostiedot, vastata ohjelmantekijöiden akkreditoinneista tapahtumapaikoille sekä tarjota urheilutapahtumien tavanomaisen televisiointikäytännön mukaisesti selostus- ja haastattelutilat ohjelmatuotantoa varten. Fintoto on sitoutunut tuottamaan signaalin lakia ja Ylen ohjelmatoiminnan säännöstöä noudattaen. Fintoto on velvollinen noudattamaan tapahtumapaikoilla olevien mainosten sijoittelussa kansallisesti televisioitavien urheilutapahtumien yhteydessä noudatettavia mainontaperiaatteita. Fintotolla on kaikki oikeudet ravitapahtumista tuottamaansa kuva- ja äänisignaaliin. Fintoto ei Ylen selvityksen mukaan saa näkyvyyttä ohjelman yhteydessä eikä sillä ole oikeutta osallistua ohjelmien sisältöä koskevaan päätöksentekoon. Yle tekee ohjelmien sisältöä koskevat päätökset ja vastaa niistä ohjelmien julkaisijana. Selvityksen mukaan Story of Sports Oy vastaa televisio- ja radio-ohjelmien tuottamisesta Ylen ja tuotantoyhtiön välisen sopimuksen mukaisesti. Ohjelmien tulee olla Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisten ohjeiden mukaisia. Tämän mukaisesti ohjelmiin ei saa sisältyä mainontaa tai muuta markkinointiviestintää, piilomainontaa tai tuotesijoittelua. Story of Sports Oy:llä on oikeus kehittää lauantain televisioohjelmasta formaatti ulkomaanmyyntiä varten. Yhteenveto Ylen selvityksen yhteenvedon mukaan raviohjelmakokonaisuuteen ei liity mainontaa eikä ohjelmiin sisälly Fintoton tarjoamia hyödykkeitä koskevia ostokehotuksia. Fintoton ja Ylen välillä ei ole sovittu yrityksen tai sen hyödykkeiden muustakaan näkyvyydestä ohjelmien yhteydessä. Ohjelmaan ei liity mitään mainosjärjestelyjä. Osapuolten välillä on sovittu ainoastaan ohjelmien markkinoinnista. Ylen näkemyksen mukaan ohjelmakokonaisuus on toteutettu noudattaen Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 1 momentin mainontakieltoa. Raviohjelmakokonaisuuden tuottaja on Story of Sports Oy. Kysymyksessä ei Ylen selvityksen mukaan ole Ylen tuottama ohjelmakokonaisuus, vaan ulkopuolisen tuotantoyhtiön tuottama ohjelma. Ohjelmat eivät siten Ylen näkemyksen mukaan kuulu Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momentin soveltamisalaan. Ohjelmissa ei pyritä Ylen selvityksen mukaan edistämään Fintoton hyödykkeiden myyntiä tai tunnettuutta, joten kysymyksessä ei ole televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen sponsoroitu ohjelma. Lopuksi selvityksessä todetaan, että Ylen, Story of Sports Oy:n ja Fintoton välisenä yhteistyönä tuotetun raviohjelmakokonaisuuden lähtökohdat ovat ohjelmalliset ja journalistiset. Ohjelmakokonaisuuden toteutuksen perusteena on Ylen julkisen palvelun tehtävästä seuraava velvoite tarjota mahdollisimman laaja ja monipuolinen urheilutarjonta.

6 6 (16) Raviohjelmien kehittämisessä on ollut lähtökohtana viihdyttävän ohjelmakokonaisuuden kehittäminen yhteistyössä ravialan asiantuntemusta omaavan Fintoton ja viihteellisiä urheilutuotantoja asiantuntemuksella toteuttavan tuotantoyhtiö Story of Sports Oy:n kanssa. Yle toimitti selvityksensä liitteenä seuraavat asiakirjat: Viestintäviraston päätösluonnos Ylen ja Fintoton välinen yhteistuotantosopimus (voimassa ). - Ylen ja Story of Sports Oy:n välinen sopimus televisio-ohjelman tuottamisesta (vuodelle 2012). - Ylen ja Story of Sports Oy:n välinen sopimus televisio-ohjelman tuottamisesta (vuosille 2013 ja 2014). - Ylen televisiotuotantoja koskevat yleiset sopimusehdot, (TYSE). - Puitesopimus Yleisradion ja urheilujärjestöjen yhteistoiminnasta liikunnan ja urheilun joukkotiedotuksessa (kansallisesti televisioitavien urheilutapahtumien yhteydessä noudatettavat mainontaperiaatteet). - Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet, (OTS). - DVD -tallenne esitetystä Ravisuoran 16 hevosta -ohjelmasta. Viestintävirasto laati asiassa päätösluonnoksen ja pyysi Yleltä lausuntoa siitä. Lausuntoa pyydettiin erityisesti päätösluonnoksessa asetetusta määräajasta. Lisäksi Yleisradio Oy:tä pyydettiin merkitsemään mahdolliset liikesalaisuudet niiden kohtien lisäksi, jotka Viestintävirasto on päätösluonnokseen merkinnyt, sekä esittämään perusteet salassapidolle. Ylen lausunto päätösluonnoksesta Yle totesi lausunnossaan sponsorointikiellon soveltamisalasta, että Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n sponsorointikielto koskee Ylen tuottamia ohjelmia. Lain kiellon laajentaminen koskemaan myös Ylen tilaamia ohjelmia ulottaisi säännöksen soveltamisen laissa määriteltyä laajemmalle. Lain säännöksessä, kuten ei lain perusteluissakaan, ole määritelty, että säännöksen sponsorointikielto koskisi myös Ylen tilaamia ohjelmia. Säännöksen soveltamisalan laajentaminen tällä tavoin olisi ristiriidassa hallinnon laillisuusperiaatteen kanssa.

7 7 (16) Lisäksi Yle pyysi Viestintävirastoa yksilöimään ja kuvaamaan tarkemmin ohjelman tekemiseen ja tuotantoyhteistyöhön liittyvät seikat, joiden Viestintävirasto katsoo olevan lainvastaisia. Yksilöinti on välttämätöntä, jotta Yle pystyy korjaamaan Viestintäviraston havaitsemat puutteet ja muuttamaan ohjelmakonseptia virheiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Ylen lausunnon mukaan kotimaisten urheilutapahtumien mediaoikeuksien ja raviohjelmien markkinoilla on yleistä, että mediaoikeuksista ei makseta korvausta oikeuksien omistajalle. Ylen mukaan kotimaisten tapahtumien kohdalla on yleinen käytäntö, että mediaoikeuksien omistaja saa hyödyn urheilutapahtuman televisioinnista lajin näkyvyyden kautta. Koska tapahtuman järjestäjälle on tärkeää saada näkyvyyttä tapahtumalleen, tapahtuman järjestäjä vastaa yleensä signaalin tuottamisesta ja luovuttaa signaalin lähettäjäyhtiölle korvauksetta. Tämä käytäntö on ollut ja on edelleen vallitseva kotimaisten lajien ja tapahtumien kohdalla. Edelleen Ylen lausunnossa todettiin, että Ylen asiantuntemuksella ja panostuksella ravitapahtumien televisioinnin kehitystyöhön on kuitenkin ollut mediaoikeuksien omistajalle selvä rahallinen arvo. Yle on antanut asiantuntemuksensa käytettäväksi Story of Sports Oy:n toimesta tapahtuneeseen mediaoikeuksien jalostamiseen viihteelliseksi ohjelmakokonaisuudeksi. Ravitapahtumien mediaoikeuksille on syntynyt reaalista arvoa vasta Story of Sports Oy:n jalostustyön tuloksena. Viestintäviraston päätösluonnoksessa asetettua määräaikaa Yle pyysi siirtämään vuoden 2014 loppuun, koska ohjelmien lopettaminen kesken sopimuskauden aiheuttaa tuotantoyhtiö Story of Sports Oy:lle huomattavia taloudellisia ongelmia. Lisäksi Yle toivoi, että Ravisuoran 16 hevosta ohjelman esittäminen sopimuskauden loppuun saakka olisi mahdollista muuttamalla ohjelman rakennetta ja yksityiskohtia Viestintäviraston yksilöimällä ja Viestintäviraston kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla. Päätösluonnoksessa tarkoitettujen kevyemmällä tuotantomallilla toteutettujen television ja radion tulos- ja vihjeohjelmien lopettamisesta ei koituisi vastaavan mittaluokan menetyksiä, joten niiden lopettaminen mennessä on helpommin toteutettavissa. Lausuntonsa lopuksi Yle kiinnitti Viestintäviraston huomiota siihen, että raviurheilu on yleisöä kiinnostava laji. Hevosurheilun esittäminen Ylen kanavilla on yleisön suuren mielenkiinnon vuoksi perusteltua tulevaisuudessakin, vaikka tarkastelun kohteena oleva yhteistyö Fintoto Oy:n kanssa päättyykin nykymuotoisena. Yle toivoo, että Viestintävirasto ottaisi arvioinnissaan huomioon hevosurheiluun liittyvät erityispiirteet. Olisi toivottavaa, että Viestintäviraston myötävaikutuksella voitaisiin löytää hyväksyttävä tapa sisällyttää raviohjelmiin tulostietojen lisäksi oleellisin osa

8 8 (16) yleisön kiinnostuksen kohteena olevista pelaamista koskevista tiedoista. Hevosurheiluohjelmien toteutus olisi tämän jälkeen mahdollista suunnitella pitemmällä aikajänteellä uudella tavalla ja samat käytännöt olisivat sovellettavissa laajemmin myös muiden kuin suomalaisten hevosurheilutapahtumien kohdalla. Yle ei lausunnossaan lausunut Viestintäviraston päätösluonnoksen salassapidon laajuudesta. Asiaa koskeva lainsääntö Yleisradion hallinnosta ja tehtävistä säädetään laissa Yleisradio Oy:stä (1380/1993). Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 :n mukaan yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Yleisradio Oy:stä annetun lain 1 :n mukaan yhtiö voi harjoittaa myös muuta toimintaa yhtiöjärjestyksensä mukaisesti. Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :ssä säädetään mainonnan kiellosta. Pykälän 1 momentin mukaan yhtiö ei saa lähettää mainontaa televisio- tai radio-ohjelmistojensa eikä muiden eri televerkoissa tarjoamiensa julkisen palvelun tehtävään kuuluvien sisältöpalveluiden yhteydessä. Pykälän 2 momentin mukaan yhtiö ei saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 2 :n 1 momentin 13 kohdan mukaan sponsoroinnilla tarkoitetaan audiovisuaalisten sisältöpalvelujen, audiovisuaalisten ohjelmien taikka radio-ohjelmien tai radiotoiminnan rahoitusta tai muuta taloudellista tukemista, jonka tarkoituksena on tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistäminen, jos tuen antaja ei harjoita ohjelmien tai radioohjelmien tuotantoa taikka sisältöpalvelujen tarjontaa tai radiotoimintaa. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 1 momentin 14 kohdan mukaan mainonnalla tarkoitetaan tavallisesti maksua tai muuta vastiketta vastaan televisio- ja radiotoiminnassa lähetettävää tiedotetta, ilmoitusta tai muuta viestiä, joka ei ole sponsorointia eikä tuotesijoittelua ja jonka tarkoituksena on edistää mainostajan hyödykkeiden myyntiä taikka taloudellista toimintaa harjoittavan mainostajan tunnettuutta. Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 a :n 1 momentin nojalla Viestintäviraston tehtävänä on valvoa lain 12 :ssä asetettua mainonnan ja sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa. 12 a :n 3 momentin mukaan, jos yhtiö rikkoo 7 a, 8, 8 a, 12 tai 12 a :n säännöksiä, Viestintävirasto voi velvoittaa yhtiön

9 9 (16) Päätöksen perustelut korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko tai uhka siitä, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään yhtiön kustannuksella. Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kiellon rikkominen Ylen kanavilla lähetettävissä raviohjelmissa Sponsorointi Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momentin mukaan yhtiö ei saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa. Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kielto on tullut voimaan Yleisradio Oy:stä annetun lain muutoksella (746/1998). Kyseisen lakimuutoksen perusteluissa (HE 34/1998) todetaan, että sponsorointi on määritelty televisio- ja radiotoimintaa koskevassa laissa 1. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 1 momentin 13 kohdan mukaan sponsoroinnilla tarkoitetaan audiovisuaalisten sisältöpalvelujen, audiovisuaalisten ohjelmien taikka radio-ohjelmien tai radiotoiminnan rahoitusta tai muuta taloudellista tukemista, jonka tarkoituksena on tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistäminen, jos tuen antaja ei harjoita ohjelmien tai radioohjelmien tuotantoa taikka sisältöpalvelujen tarjontaa tai radiotoimintaa. Ylen ja Fintoton välisen yhteistuotantosopimuksen arviointi Ylellä ja Fintotolla on voimassaoleva yhteistuotantosopimus aikavälille Sopimuksella sovitaan urheiluohjelmien tuottamisesta keskiviikon ja lauantain raviurheilutapahtumista ja Ylelle tulevista mediaoikeuksista kyseisiin ohjelmiin. Sopimuksen kohdan nro 8 mukaan Ylellä on yksinoikeus tekemiinsä ohjelmiin ja niiden arkistointiin. Ylellä on mm. ohjelmiin alueellisesti ja ajallisesti rajoittamattomat esitysoikeudet kaikissa välineissä riippumatta välitys-, esitys-, tai muusta yleisön saataville saattamistavasta Suomessa ja ulkomailla mukaan lukien esitykset ja on-demand-oikeudet internetissä ja muissa tietoverkoissa. Fintotolla on sopimuksen kohdan nro 7 mukaan vastaavankaltaiset oikeudet tuottamaansa signaaliin. Ylen Viestintävirastolle toimittamasta selvityksestä sekä yhteistuotantosopimuksesta käy ilmi, että Ylen ja Fintoton välisessä raviohjelmia koskevassa yhteistyössä Fintoto maksaa rahakorvauksen Ylelle raviohjelmien tuotannosta. Yhteistuotantosopimuksen perusteella Fintoto maksaa Ylelle vuosittain [ ]. Lisäksi Fintoto vastaa mm. signaalin ja tekstitv-sisällön tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista sekä siitä, että Yle saa korvauksetta käyttöönsä ohjelman tuotantoon 1 Lakimuutoksen voimaan tullessa sponsorointi oli määritelty televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 9 kohdassa. Nykyisin sponsorointi on määritelty televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 1 momentin 13 kohdassa.

10 10 (16) tarvittavalle henkilökunnalleen ja kalustolleen välttämättömäksi katsomansa tilat tapahtumapaikalta. Näillä tiloilla tarkoitetaan ensisijaisesti selostus- ja haastattelutiloja sekä tuotantovälineiden pysäköinti- ja toimintatiloja. Fintoto vastaa myös tilojen ja tuotantokaluston vartioinnista. Fintoto huolehtii sopimuksen perusteella kustannuksellaan myös tapahtumapaikan sähkön saannista ja varavoimasta sekä televisiointia varten riittävästä valaistuksesta tavoitteena luxia. Viestintävirasto katsoo, että Fintoto osallistuu televisioja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitetulla tavalla audiovisuaalisten ohjelmien rahoitukseen ja muuhun taloudelliseen tukemiseen. Yle on selvityksessään todennut, että Fintoton sille maksama korvaus käytetään raviohjelmien tuotannon tilaamiseen Story of Sports Oy:ltä. Sopimusten perusteella arvioituna osa korvauksesta jää myös Ylen käyttöön, vuonna 2013 Ylelle jäi korvauksesta [ ]. Ylen Viestintäviraston päätösluonnoksesta antaman lausunnon mukaan kotimaisten tapahtumien kohdalla on yleinen käytäntö, että mediaoikeuksien omistaja saa hyödyn urheilutapahtuman televisioinnista lajin näkyvyyden kautta. Koska tapahtuman järjestäjälle on tärkeää saada näkyvyyttä tapahtumalleen, tapahtuman järjestäjä vastaa yleensä signaalin tuottamisesta ja luovuttaa signaalin lähettäjäyhtiölle korvauksetta. Yle on lausunnossaan perustellut runsaasti sitä, miksi se ei maksa Fintotolle yhtiön hallinnoimista mediaoikeuksista mitään, mutta ei ole ottanut lainkaan kantaa siihen, miksi Fintoto maksaa yhteistuotantosopimuksen perusteella yllä mainitun suuruisen korvauksen Ylelle. Yhteistuotantosopimuksen perusteella Yle ei maksa kyseisistä oikeuksista Fintotolle lainkaan. Päinvastoin Fintoto suorittaa yhteistuotantosopimuksen perusteella korvauksen tuotannosta Ylelle sekä osallistuu merkittävässä määrin myös muuhun tuotannon taloudelliseen tukemiseen, esim. järjestämällä tilojen ja tuotantokaluston vartioinnin. Jotta audiovisuaalisten ohjelmien rahoitukseen osallistuminen on tulkittavissa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain tarkoittamaksi sponsoroinniksi, tulee rahoituksen tarkoituksena olla tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistäminen. Sponsorointina ei pidetä pelkkää ohjelman rahoitukseen osallistumista ilman siitä saatavaa näkyvyyttä 2. Suomessa kaikki hevospelit järjestää yksinoikeudella Fintoto. Sen tehtäviin kuuluu mm. toto-pelien myynti ja markkinointi. Fintoton järjestämät pelit ovat: Voittaja, Sija, Kaksari, Troikka, Päivän Duo, Toto4, Toto5, Toto64, Toto65 ja Toto75. Merkittävä osa Ylen ja Fintoton yhteistuotantosopimuksen piiriin kuuluvien ja Ylen kanavilla lähetettävien raviohjelmien sisällöstä koostuu Fintoton ravipelien, vihjetietojen ja voitonjakotietojen 2 HE 87/2009, s. 19.

11 11 (16) esittämisestä televisiossa ja radiossa. Ohjelmakonsepti rakentuu huomattavassa määrin Fintoton tuotteiden ympärille. Viestintävirasto katsoo, että ohjelmien sisältö jo tältä osin on omiaan edistämään ohjelmien rahoittajana toimivan Fintoton hyödykkeiden (erilaiset ravipelit) myyntiä ja Fintoton tunnettuutta yrityksenä. Tulkintaa tukee myös Fintoton (yhteistuotantosopimuksen allekirjoituspäivä Fintoton osalta) julkaisema tiedote 3 asiasta. Tiedotteen otsikko on "Fintoto, YLE ja SuomiTV panostavat merkittävästi raviurheilun kehittämiseen". Tiedotteessa todetaan mm., että arki-iltojen tutut lähetykset saavat ravien televisioinnista vastaavan uuden tuotantoyhtiökumppanin myötä päivitetyn, hevosurheilun pelija viihdearvolle sopivan ilmeen. Edelleen tiedotteen mukaan raviurheilun televisiointiuudistuksen tavoitteena on parantaa Suomen toiseksi seuratuimman yleisölajin asemaa entisestään ja tavoittaa samalla uusia, taito- ja onnenpelaamisesta kiinnostuneita kohderyhmiä. Fintoton puolelta yhteistuotantosopimuksen on allekirjoittanut toimitusjohtaja, joka tiedotteessa olevassa sitaatissa toteaa: "Ravituotteemme televisiointiuudistus on osa koko lajia vuoden vaihteessa kohtaavasta uudistuksesta. Uuden televisiotuotteemme avulla pystymme systemaattisesti kasvattamaan hevosurheilun kiinnostavuutta paitsi urheilulajina, myös erittäin kilpailukykyisenä ja kiehtovana pelikohteena." Story of Sports Oy:n roolin arviointi Ylellä ja Story of Sports Oy:llä on voimassa oleva sopimus televisio-ohjelman tuottamisesta. Sopimus koskee vuosia 2013 ja Siinä sovitaan raviohjelmien (sekä televisio- että radio-ohjelmien) tuottamisesta, valmistamisesta ja esitysoikeuksien ostosta. Raviohjelmat tuottaa Ylen selvityksen mukaan Story of Sports Oy. Tästä syystä Yle katsoo, että kyseessä ei voi olla sponsoroidun ohjelman tuottamisen kiellon rikkominen. Kiellon rikkominen edellyttäisi Ylen mukaan sitä, että yhtiö itse tuottaisi sponsoroitua ohjelmaa. Viestintävirasto toteaa, että raviurheilutapahtumien mediaoikeuksien haltija on Fintoto. Ylellä ja Fintotolla on voimassa oleva yhteistuotantosopimus, jossa sovitaan urheiluohjelmien tuottamisesta keskiviikon ja lauantain raviurheilutapahtumista ja Ylelle tulevista mediaoikeuksista ohjelmiin. Sopimuksen kohdan 12 mukaan sopijapuolet vastaavat siitä, että niiden käyttämien alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tekemät sopimukset vastaavat tämän sopimuksen oikeuksia ja velvoitteita. Alihankkijaa käyttävä sopijaosapuoli vastaa käyttämiensä alihankkijoiden suorituksista kuten omistaan. 3 poimittu klo 10:20.

12 12 (16) Viestintävirasto toteaa, että Yle ei edes voisi sopia nyt käsiteltävien raviohjelmien tuottamisesta Story of Sports Oy:n kanssa, ellei sillä olisi voimassa olevaa yhteistuotantosopimusta Fintoton kanssa. Yle on selvityksessään todennut, että Fintoton sille maksama korvaus käytetään raviohjelmien tuotannon tilaamiseen Story of Sports Oy:ltä. Koko sopimusjärjestelyn perusteella Yle saa Fintotolta rahakorvauksen raviohjelmien tuottamiseksi ja ostaa tuotantopalvelut Story of Sports Oy:ltä. Televisio-ohjelman tuottamista koskevan sopimuksen 10. kohdan mukaan Ylelle siirtyvät kaikki oikeudet ohjelmiin TYSE:n kohdan 12 mukaisesti. 4 Sopimuksen kohdan nro 11 mukaan tuotantoyhtiölle ei jää oikeuksia ohjelmaan. Yle maksaa tuotantoyhtiölle vuodelta 2013 yhteensä [ ]. Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kiellon rikkominen Yle totesi Viestintäviraston päätösluonnoksesta antamassa lausunnossa sponsorointikiellon soveltamisalasta, että Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n sponsorointikielto koskee Ylen tuottamia ohjelmia. Lain kiellon laajentaminen koskemaan myös Ylen tilaamia ohjelmia ulottaisi säännöksen soveltamisen laissa määriteltyä laajemmalle. Lain säännöksessä, kuten ei lain perusteluissakaan, ole Ylen lausunnon mukaan määritelty, että säännöksen sponsorointikielto koskisi myös Ylen tilaamia ohjelmia. Säännöksen soveltamisalan laajentaminen tällä tavoin olisi Ylen lausunnon mukaan ristiriidassa hallinnon laillisuusperiaatteen kanssa. Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kielto tuli voimaan Yleisradio Oy:stä annetun lain muutoksella (746/1998), jolloin kielto lisättiin Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momenttiin. Pykälän otsikko on mainonnan kielto ja sitä ei lisäyksen johdosta muutettu. Kyseisen lakimuutoksen perusteluissa (HE 34/1998) ei ole pohdittu tilannetta, että Yle tuottaisi sponsoroitua ohjelmaa alihankintana. Muutoksen tarkoituksena kuitenkin todettiin olevan, että Ylen toiminta rahoitetaan pääasiassa televisiomaksuilla ja toimilupamaksuilla. Vuoden 2013 alusta Ylen julkisen palvelun kustannukset on katettu yleisradioverolla. Mainonnan kieltoa koskeva pykälä muutettiin nykyisin voimassa olevaan muotoonsa voimaan tulleella lailla Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta (492/2002). Muutoksella poistettiin valtioneuvoston oikeus erityisestä syystä myöntää Ylelle ohjelmakohtainen oikeus mainonnan lähettämiseen. Hallituksen esityksessä (HE 241/2001) muutoksen tavoitteena todettiin olevan televisio- ja radiotoiminnan rahoituksen selkeys. Tästä näkökulmasta katsottuna ei ollut enää 4 TYSE kohdan mukaan tuotantoyhtiö luovuttaa Ylelle yksinoikeudella kaikki oikeudet ohjelmaan riippumatta välitys-, esitys- tai muusta yleisön saataville saattamistavasta Suomessa ja ulkomailla kohdan mukaan Ylellä on myös yksinoikeus ohjelman edelleen luovuttamiseen kohdan perusteella Ylellä on sille luovutettuja oikeuksia käyttäessään oikeus valmistaa ohjelmasta kappaleita kohdan mukaan Ylellä on oikeus teknisesti muokata ohjelmaa eri välitys-, esitys- tai muihin yleisön saataville saattamistapoihin soveltuvaksi.

13 13 (16) perusteltua säilyttää Ylen tulolähteenä lainkaan mainosrahoitusta. Ottaen huomioon Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n otsikon (mainonnan kielto) ja yllä selostetun tarkoituksen (Ylen rahoituksen selkeyden johdosta jo vuonna 2002 on todettu, ettei ole perusteltua säilyttää Ylen tulolähteenä lainkaan mainosrahoitusta), Viestintävirasto katsoo, ettei Yle voi tuottaa sponsoroituja raviohjelmia alihankintana Story of Sports Oy:ltä tilaamalla. Päinvastainen tulkinta johtaisi siihen, että Yleisradio Oy:stä annetun lain sisältämä sponsoroidun ohjelman tuottamisen kielto menettäisi merkityksensä, koska sitä olisi aina mahdollista olla noudattamatta alihankkijaa käyttämällä. Myös kaupallisessa tv-toiminnassa, jossa sponsorointi on televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain säännösten edellytysten täyttyessä sallittua, on vakiintuneena tulkintana se, että tv-toiminnan harjoittaja vastaa sponsorointisäännösten noudattamisesta ostaessaan tuotannon tuotantoyhtiöltä. Vastaava tulkinta koskee myös Yleisradio Oy:tä sen hankkiessa televisio-ohjelmia ulkopuoliselta tuotantoyhtiöltä. Yle ei edes voisi sopia kyseisestä alihankinnasta ilman voimassa olevaa yhteistuotantosopimusta ravitapahtumien mediaoikeuksia hallinnoivan Fintoton kanssa. Kyseisessä yhteistuotantosopimuksessa on sen nimen mukaisesti sovittu urheiluohjelmien tuottamisesta keskiviikon ja lauantain raviurheilutapahtumista. Lisäksi on sovittu siitä, että sopijapuolet vastaavat siitä, että niiden käyttämien alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tekemät sopimukset vastaavat tämän sopimuksen oikeuksia ja velvoitteita. Alihankkijaa käyttävä sopijaosapuoli vastaa käyttämiensä alihankkijoiden suorituksista kuten omistaan. Lisäksi on otettava huomioon, että Yle ei sopimusjärjestelyn perusteella maksa käytännössä Fintotolle tai Story of Sports Oy:lle mitään. Yle saa Fintotolta korvauksen ja ostaa Story of Sports Oy:ltä tuotantopalveluita. Vuonna 2013 Ylen käyttöön jäi näiden tuotantopalveluiden hankinnan jälkeen Fintotolta saadusta korvauksesta vielä [ ] toimitettujen sopimusten perusteella arvioituna. Fintoton hyödykkeet Kuten edempänä on todettu, Suomessa kaikki hevospelit järjestää yksinoikeudella Fintoto. Sen tehtäviin kuuluu mm. toto-pelien myynti ja markkinointi. Fintoton järjestämät pelit ovat: Voittaja, Sija, Kaksari, Troikka, Päivän Duo, Toto4, Toto5, Toto64, Toto65 ja Toto75.

14 14 (16) Fintoton hyödykkeiden myynnin edistäminen televisiossa Viestintävirasto on katsonut Ylen toimittaman DVD-tallenteen ja tehnyt siitä seuraavat havainnot: Ohjelman alussa miespuolinen vieras kertoo lomallaan tehneensä ulkomaisten ystäviensä kanssa bonuskierrokselle "seiskavitosen" ja saaneensa noin euron lunastuksen. Ohjelmassa esiteltävä lähtö 1 on T75 -pelin kohde nro 1. Sen lähtölistan yhteydessä esitellään hevosten ja ohjastajien lisäksi hevosten Fintoton pelissä pelatut prosentit. Lähdön 11 hevosen pelatut prosentit vaihtelevat nollasta prosentista 39 prosenttiin. Lähdön aikana ruudussa näytetään ns. overlay-tekniikalla toteutettu kolmen ensimmäisen hevosen järjestys sekä kuinka monta prosenttia on pelannut kyseisiä hevosia T75 -pelissä. Kohteen 1 tuloksista näytetään 3 ensimmäistä hevosta ohjastajineen. Ensimmäiseksi sijoittautuneesta hevosesta näytetään lisäksi Voittaja -kerroin, Sija -kerroin sekä aika. Toiseksi ja kolmanneksi tulleista hevosista näytetään Sija - kerroin. Näiden tietojen lisäksi näytetään myös Kaksari -kerroin sekä T75 -pelin voitto-osuus tässä vaiheessa. Sama toistuu kohteiden 3, 4, 5 ja 7 osalta. Kohteiden 2 ja 6 osalta näytetään vastaavat tiedot kuin edellä mainittujen lähtöjen yhteydessä, mutta lisäksi näiden kohteiden tulosten yhteydessä näytetään myös Troikka -kerroin. Kuuden lähdön jälkeen esitellään T75 -pelin väliaikatulokset, kohteiden voittajien voittajakertoimet, 7 oikein rivin sen hetkinen arvo (1 941,00 ) sekä pelivaihto ( ,90 ). Seitsemän lähdön jälkeen esitellään T75 -pelin tulokset, kohteiden voittajien voittajakertoimet ja lisäksi T75 -pelin voitto-osuudet: 7 oikein 2 942,80, 6 oikein 25,50 ja 5 oikein 2,70. Lisäksi lähetyksen aikana (21:41) kuvaruudun vasemmassa yläkulmassa näkyy Toto-tv:n logo noin kahden sekunnin ajan. Fintoton hyödykkeiden myynnin edistäminen Ylen radiokanavilla Lauantaina klo 15:03 esitetyssä Urheiluradiossa 5 todettiin mm. seuraavaa: "Tänään juostaan Toto75 -kierros Suomen pääraviradalla Helsingin Vermossa. Ennakot ja vihjeet lähtöön antaa " "Ravisuoran vihjerivissä varmat valitaan eri kohteista. Avauskohteeseen varmaksi nro 11 Seliseli." "Kierroksen ennakkoon todennäköisin menestyjä on neljännen kohteen nro 4 Mr. Exquisite." 5 kuunneltu Yle Areenasta tiistaina

15 15 (16) "Vihjerivi on hinnaltaan 24 euroa. Avauskohteeseen varmaksi nro 11 Seliseli; kakkoskohteeseen hevoset 1 BWT Hellion, 2 Bluehill s Eagle, 3 Rim Bay Gabriel, 9 Callela Deposit ja 12 Redrock Hood; kolmanteen 3 Rubik s Cube, 8 Vivian Caramel, 9 Gyllenberg ja 13 Xtra Hot Kemp; neljänteen varmaksi 4 Mr. Exquisite; viidenteen 4 Hurja-Ero, 7 Vihte; kuudenteen 4 Superieur, 6 Noble Nazareth, 15 Spielberg ja 16 Golda Mercury; päätöskohteesen 1 Youpie, 2 Tjacke Gold ja 6 Beatasine." Mikäli edellä kuvattuja viittauksia esiintyisi televisio- tai radiokanavilla, joiden lähettämien ohjelmien sponsorointi on sallittu, Viestintäviraston tulkintakäytännön mukaan tällaiset viittaukset sponsorin tuotteisiin saatettaisiin katsoa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 21 :n 1 momentin tai 26 :n 3 momentin vastaisiksi. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 26.3 :n mukaan sponsoroiduissa audiovisuaalisissa ohjelmissa tai radioohjelmissa ei saa rohkaista ostamaan tai vuokraamaan sponsorin tai kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluja viittaamalla erityisesti ja mainosluonteisesti kyseisiin tuotteisiin tai palveluihin taikka muulla tavalla. Koska Yleisradio Oy:stä annettu laki kieltää sponsoroidun ohjelman tuottamisen kokonaisuudessaan, Viestintävirasto toteaa, ettei televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 26 :n 3 momentin kielto tule sovellettavaksi Ylen lähettämien ohjelmien osalta. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 21.1 :n mukaan kaupallisen viestinnän on oltava selkeästi tunnistettavissa (piilomainonnan kielto), Viestintävirasto on kuitenkin tässä päätöksessä arvioinut ainoastaan koko yhteistyön sallittavuutta sponsoroidun ohjelman tuottamisen kiellon näkökulmasta. Yle pyysi Viestintäviraston päätösluonnoksesta antamassaan lausunnossa Viestintävirastoa yksilöimään ja kuvaamaan tarkemmin ohjelman tekemiseen ja tuotantoyhteistyöhön liittyvät seikat, joiden Viestintävirasto katsoo olevan lainvastaisia. Viestintävirasto toteaa, että kyseiset seikat on päätöksessä riittävällä tarkkuustasolla kuvattu. Sillä, mitkä yllä kuvatuista Fintoton hyödykkeiden myynnin edistämiskohdista tulkittaisiin televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 26.3 :n vastaisiksi, ei ole asian ratkaisun kannalta merkitystä. Viestintävirasto toteaa selvyyden vuoksi Ylen päätösluonnoksesta antaman lausunnon johdosta, että Viestintäviraston päätös ei koske raviurheilun tai ravitapahtuman Ylen kanavilla saamaa näkyvyyttä vaan kiellettyä Fintoton sponsorointia, joka ilmenee ennen kaikkea Fintoton pelituotteiden saamana näkyvyytenä. Johtopäätökset Edellä kuvatun johdosta Viestintävirasto katsoo, että Fintoto on osallistunut Ylen alihankintana Story of Sports Oy:llä tuottamien ja Ylen kanavillaan esittämien raviohjelmien

16 16 (16) rahoitukseen ja muuhun taloudelliseen tukemiseen tarkoituksenaan omien hyödykkeidensä myynnin ja oman tunnettuutensa edistäminen. Tässä päätöksessä kuvatuin perustein se, että Yle on hankkinut raviohjelmien lopullisen tuotannon alihankintana Story of Sports Oy:ltä, ei tarkoita sitä, ettei Yle ole syyllistynyt asiassa Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momentin rikkomiseen. Fintoton rahallinen osallistuminen sekä muu taloudellinen raviohjelmien tuottamisen ja lähettämisen tukeminen Ylen kanavilla sekä rahoituksen ja muun taloudellisen tukemisen tarkoituksena oleva Fintoton tunnettuuden ja tuotteiden myynnin edistäminen täyttävät televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 1 momentin 13 kohdan sponsoroinnin kriteerit. Näin ollen Viestintävirasto katsoo, että Yle on rikkonut Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momentissa säädettyä sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa. Lisätiedot Lisätietoja päätöksestä antavat lakimies Kalle Varjola puh ja päällikkö Päivi Peltola-Ojala, puh Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Salassapito Päätöksen alkuperäinen versio sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettäväksi katsottavaa tietoa. Salassa pidettävät kohdat on merkitty hakasulkein [...]. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallintooikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä Johtaja Johanna Juusela Apulaisjohtaja Petri Makkonen

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Päätös 1 (5) Dnro: 19.6.2014 218/932/2013 Sanoma Media Finland Oy PL 30 00089 SANOMA Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Asian tausta VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS Viestintävirastolta tiedusteltiin,

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös Yleisradio Oy:n ja Veikkaus Oy:n välisestä yhteistyöstä rahapeliarvontaohjelmissa

Viestintäviraston päätös Yleisradio Oy:n ja Veikkaus Oy:n välisestä yhteistyöstä rahapeliarvontaohjelmissa Päätös 1 (12) Dnro: 14.5.2013 138/931/2013 Yleisradio Oy PL 94 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös Yleisradio Oy:n ja Veikkaus Oy:n välisestä yhteistyöstä rahapeliarvontaohjelmissa Asian tausta ja

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös tietoyhteiskuntakaaren 221 pykälän säännösten rikkomisesta Mitä tänään syötäisiin - ohjelmasarjassa.

Viestintäviraston päätös tietoyhteiskuntakaaren 221 pykälän säännösten rikkomisesta Mitä tänään syötäisiin - ohjelmasarjassa. Päätös 1 (10) Dnro: 7.10.2015 150/932/2015 MTV Oy 00033 MTV Teemavalvonta kevät 2015 Viestintäviraston päätös tietoyhteiskuntakaaren 221 pykälän säännösten rikkomisesta Mitä tänään syötäisiin - ohjelmasarjassa.

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös Partiomestari -ohjelmasarjan toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Viestintäviraston päätös Partiomestari -ohjelmasarjan toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Päätös 1 (14) Dnro: 25.8.2015 799/931/2014 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös Partiomestari -ohjelmasarjan toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Yritys, jota päätös

Lisätiedot

Päätös Yleisradio Oy:n äänipalvelujen toteuttamisesta televisio-ohjelmissa vuonna 2013

Päätös Yleisradio Oy:n äänipalvelujen toteuttamisesta televisio-ohjelmissa vuonna 2013 Päätös 1 (7) Dnro: 28.10.2014 1459/932/2013 Yleisradio Oy PL 94 00024 YLEISRADIO Päätös Yleisradio Oy:n äänipalvelujen toteuttamisesta televisio-ohjelmissa vuonna 2013 Asia VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS Asian

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös Min Morgon -ohjelmasarjan toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Viestintäviraston päätös Min Morgon -ohjelmasarjan toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Päätös 1 (10) Dnro: 19.3.2015 419/931/2013 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös Min Morgon -ohjelmasarjan toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Yritys, jota päätös

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Päätös 1 (6) Dnro: 5.12.2014 917/932/2014 Fox International Channels Oy Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Yritys, jota päätös koskee Asian taustaa Fox International

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Päätös 1 (6) Dnro: 5.12.2014 918/932/2014 SBS Discovery TV Oy Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Yritys, jota päätös koskee Asian taustaa SBS Discovery TV Oy Säännökset

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Päätös 1 (8) Dnro: 11.7.2014 157/932/2014 Sanoma Media Finland Oy PL 30 00089 Sanoma Mainosaikatutkimus 9/2013 Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Asian taustaa Viestintävirasto

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös yleispalvelukirjeiden jakelun toteutumisesta

Viestintäviraston päätös yleispalvelukirjeiden jakelun toteutumisesta Päätös 1 (5) Dnro: 10.6.2014 663/912/2014 Itella Posti Oy Itella Oyj / lakiasiat PL 1 00011 ITELLA Viestintäviraston selvityspyyntö 13.5.2014, Itella Posti Oy:n selvitys 28.5.2014 Viestintäviraston päätös

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi Analyysi 1 (5) Dnro: 21.9.2017 985/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi Taustaa Markkina-analyysi koskee Etelä-Karjalan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus Analyysi 1 (5) Dnro: 29.9.2017 992/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus Taustaa Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös Viaplayn mainonnasta Yleisradion internet -sivuilla

Viestintäviraston päätös Viaplayn mainonnasta Yleisradion internet -sivuilla Päätös 1 (12) Dnro: 26.11.2015 123/931/2015 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös Viaplayn mainonnasta Yleisradion internet -sivuilla Yritys, jota päätös koskee Asian tausta ja

Lisätiedot

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN Arpajaislakiin on tehty muutoksia, jotka koskevat erityisesti rahapelien alaikärajaa ja rahapelien markkinointia. Arpajaislain muutokset tulevat

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös sponsorointia koskevien säännösten rikkomisesta

Viestintäviraston päätös sponsorointia koskevien säännösten rikkomisesta Päätös 1 (10) Dnro: 30.6.2014 603/932/2014 SBS Discovery TV Oy Viestintäviraston päätös sponsorointia koskevien säännösten rikkomisesta Asian taustaa Sovellettavat säännökset Viestintävirasto vastaanotti

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainonnan kiellon noudattamisesta Ylen uutislähetyksessä

Viestintäviraston päätös mainonnan kiellon noudattamisesta Ylen uutislähetyksessä Päätös 1 (7) Dnro: 22.6.2016 42/931/2016 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös mainonnan kiellon noudattamisesta Ylen uutislähetyksessä Yritys, jota päätös koskee Asian tausta

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON OHJE TUOTESIJOITTELUSTA IL- MOITTAMISESTA JA SPONSORITUNNISTEIDEN SISÄL- LÖSTÄ

VIESTINTÄVIRASTON OHJE TUOTESIJOITTELUSTA IL- MOITTAMISESTA JA SPONSORITUNNISTEIDEN SISÄL- LÖSTÄ Ohje 1 (8) Dnro: 3.12.2015 1095/939/2013 VIESTINTÄVIRASTON OHJE TUOTESIJOITTELUSTA IL- MOITTAMISESTA JA SPONSORITUNNISTEIDEN SISÄL- LÖSTÄ Taustaa Toimialan kuuleminen Tässä ohjeessa tuodaan esiin Viestintäviraston

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös käyttöoikeuden myöntämisestä pilotointikäyttöön

Viestintäviraston päätös käyttöoikeuden myöntämisestä pilotointikäyttöön Päätös 1 (5) Dnro: 23.8.2017 1153/952/2017 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Hakemuksenne 7.8.2017 (Lasse Ilkka) Viestintäviraston päätös käyttöoikeuden myöntämisestä pilotointikäyttöön

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös Urheilugaala -ohjelman toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Viestintäviraston päätös Urheilugaala -ohjelman toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Päätös 1 (15) Dnro: 6.10.2015 196/931/2015 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös Urheilugaala -ohjelman toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Yritys, jota päätös koskee

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa hankealue Sievi

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa hankealue Sievi Analyysi 1 (5) Dnro: 6.10.2017 970/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa hankealue Sievi Taustaa Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 5.7.2004 374/532/2004 ACN Communications Finland Oy PL 117 02100 ESPOO VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA ASIANOSAINEN ACN

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Päätös 1 (8) Dnro: 10.7.2014 159/932/2014 MTV Oy Mainosaikatutkimus 9/2013 Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Asian taustaa Viestintävirasto on teettänyt Tampereen

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI)

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Analyysi 1 (7) Tämä analyysi korvaa Dnro: 28.10.2011 päivätyn analyysin. 14.1.2016 1081/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan

Lisätiedot

Päätös ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta Yleisradio Oy:n televisio-ohjelmissa vuonna 2015

Päätös ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta Yleisradio Oy:n televisio-ohjelmissa vuonna 2015 Päätös 1 (7) Dnro: 9.9.2016 95/932/2016 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Päätös ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta Yleisradio Oy:n televisio-ohjelmissa vuonna 2015 Yritys, jota päätös koskee

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

SALASSA PIDETTÄVÄ Suojaustaso IV JulkL (621/1999) 24.1 :n k Lain ( / ) :n k

SALASSA PIDETTÄVÄ Suojaustaso IV JulkL (621/1999) 24.1 :n k Lain ( / ) :n k Analyysi 1 (7) SALASSA PIDETTÄVÄ Suojaustaso IV JulkL (621/1999) 24.1 :n k Lain ( / ) :n k Dnro: 20.10.2017 990/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Savo hankealue Heinävesi

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Päätös 1 (9) Dnro: 10.7.2014 158/932/2014 Fox International Channels Oy Mainosaikatutkimus 9/2013 Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Asian taustaa Viestintävirasto

Lisätiedot

T U O T AN T O S O P I M U S

T U O T AN T O S O P I M U S Luonnos T U O T AN T O S O P I M U S X ja Y ja Z välillä paikka.. 17307 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 1 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 3. Ohjelma... 1 4. Hinta- ja maksuehdot... 2 5. y ja Tuottajan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

HE 13/2017 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta. Satu Kangas

HE 13/2017 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta. Satu Kangas HE 13/2017 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Satu Kangas 30.3.2017 Julkisen yleisradiopalvelun sääntelykehikko Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (kilpailusäännöt) Amsterdamin pöytäkirja julkisen palvelun

Lisätiedot

OHJEISTUS 1 (6) 31.1.2004 - päivitetty 22.3.2011

OHJEISTUS 1 (6) 31.1.2004 - päivitetty 22.3.2011 OHJEISTUS 1 (6) MAINONNAN KESTO JA SIJOITTELU TAUSTAA Viestintäviraston teettämien ja sen itse toteuttamien mainonnan kestoon ja sijoitteluun liittyvien tutkimusten yhteydessä on ilmennyt tarve selventää

Lisätiedot

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Päätös 1 (5) Dnro: 14.5.2013 274/512/2013 Mundio Mobile (Finland) Ltd 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Asian tausta Asian käsittely Viestintävirastossa Viestintävirasto

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 1 (5) LIITE 2 SOVELLETTAVAT LAINKOHDAT Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 38 (1.12.2006/1061) Maksuvelvollisuuden perusteet Ilmoituksenvaraista tai toimiluvanvaraista toimintaa harjoittava

Lisätiedot

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007 1 Yleisradion digisopimus 14.6.2007 2 SOPIMUS 14.6.2007 1. Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Yleisradion ja allekirjoittajajärjestöjen välillä solmitun Yhtyneet-sopimuksen piirissä tehtyyn suojattuun

Lisätiedot

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010 Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri YLEn tekemät säästöt 2000 luvulla Tappio sisään: suurimmillaan n. 100 Me Kaupallisten maksamat toimilupamaksut

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet Palkkiot 1.11.2012 1.5.2010 1(8) Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, jäljempänä Säveltäjät Sopimus koskee Säveltäjien jäsenten

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1314/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Pieksämäki 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös Tangomarkkinat -ohjelman toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Viestintäviraston päätös Tangomarkkinat -ohjelman toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Päätös 1 (19) Dnro: 17.12.2014 478/931/2014 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös Tangomarkkinat -ohjelman toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Yritys, jota päätös

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 1.12.2015 1355/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

YLIVIESKAN RAVIRATA. www.ylivieskanravit.fi

YLIVIESKAN RAVIRATA. www.ylivieskanravit.fi YLIVIESKAN RAVIRATA Raviurheilu on yksi Suomen suosituimmista urheilulajeista. Raviradoilla tapahtumia seuraa vuosittain noin 730 000 katsojaa. Ratojen ulkopuolisissa etäpelipisteissä katsojia on lähes

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1748/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 42 (Nurmes) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 31.5.2016 1272/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1266/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös sponsorointia, tuotesijoittelua ja piilomainontaa koskevien säännösten rikkomisesta

Viestintäviraston päätös sponsorointia, tuotesijoittelua ja piilomainontaa koskevien säännösten rikkomisesta Päätös 1 (14) Dnro: 22.9.2016 577/932/2015 Discovery Networks Finland Oy Tallberginkatu 1 C 00180 HELSINKI Viestintäviraston päätös sponsorointia, tuotesijoittelua ja piilomainontaa koskevien säännösten

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös Virtuaalijääkiekon SMkilpailuiden toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Viestintäviraston päätös Virtuaalijääkiekon SMkilpailuiden toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Päätös - julkinen versio 1 (15) Dnro: 22.6.2016 85/931/2016 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös Virtuaalijääkiekon SMkilpailuiden toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 1 (6) Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 52 ja 129

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 18.1.2013 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1736/9520/2012 Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1250/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN RIKKOMISESTA

PÄÄTÖS TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN RIKKOMISESTA 23.11.2010 1588/9224/2010 Subtv Oy Ilmalantori 2 00240 HELSINKI PÄÄTÖS TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN RIKKOMISESTA ASIAN VIREILLETULO JA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET Asian tausta Sovellettavat

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013

Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013 Päätös 1 (8) Dnro: 23.4.2014 1/912/2014 Itella Posti Oy Itella Oyj/lakiasiat PL 1 00011 Itella Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013 Tiivistelmä Viestintävirasto toteaa Itella

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt xx päivänä xxkuuta 2007 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt

Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt Tunnusluvut 2015 Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt SUOMEN HIPPOS RY Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Pitää rekisteriä ja kantakirjaa kaikista Suomessa kasvatettavista hevosroduista Johtaa

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1705/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1316/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Savonlinna 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 9.3.2016 1767/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO LAPINLAHTI (18) HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO LAPINLAHTI (18) HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA Analyysi 673/9520/2010 1 (6) 12.2.2016 Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 17.6.2010 päivätyn markkina-analyysin MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO LAPINLAHTI (18) HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA 1. Hankealueen

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Analyysi 27.2.2015 Dnro: 1202/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN

Lisätiedot

Uudet Toto-pelit. ja miten niitä pelataan

Uudet Toto-pelit. ja miten niitä pelataan Uudet Toto-pelit ja miten niitä pelataan TOTO? Toto on hevosurheilupeli. Hevoset ovat lajin tähtiä ja jännittäviä pelikohteita. Totoa voi pelata tiedolla, taidolla tai onnella. Pelimuotoja on tarjolla

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1702/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Määräys SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA. Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2008

Määräys SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA. Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2008 1 (5) Määräys SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2008 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Esiintymisen ja kuvauspaikan käyttöoikeussopimus Jokaisen mainoselokuvassa pelkällä äänellään tai kasvoillaan tunnistettavasti esiintyvän henkilön tulee allekirjoittaa esiintyjäsopimus. Jokaisesta valmiissa

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv palvelujen valvonnan ajankohtaisista

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 Asia Hakija Tekijänoikeus liiketunnukseen X Annettu 9.3.2011 Tiivistelmä Yrityksen liiketunnus ei ollut riittävän itsenäinen ja omaperäinen ollakseen tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Päätös televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain rikkomisesta AnkkaRäp 2012 -ohjelmasarjassa

Päätös televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain rikkomisesta AnkkaRäp 2012 -ohjelmasarjassa Päätös 1 (20) Dnro: 11.4.2013 2003/9224/2012 Sanoma Entertainment Finland Oy /Nelonen Media PL 350 00151 Helsinki Päätös televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain rikkomisesta AnkkaRäp 2012 -ohjelmasarjassa

Lisätiedot

Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011

Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011 1 (7) Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 29 päivänä huhtikuuta 2011 annetun postilain (415/2011) 48 :n nojalla 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Keskeiset periaatteet

Keskeiset periaatteet Keskeiset periaatteet 1. Julkisen palvelun tehtävä on arvioitava ja määriteltävä tarkkarajaiseksi, eikä Yleisradion tehtävän määritys voi olla kaiken mahdollistava tai sitä edellyttävä. 2. Yleisradion

Lisätiedot