Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla"

Transkriptio

1 Päätös 1 (16) Dnro: /931/2014 Yleisradio Oy PL YLEISRADIO Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Asian tausta ja tarkastelun rajaus Suomessa julkisen palvelun yleisradiotoiminta on säädetty Yleisradio Oy:n (jäljempänä Yle) tehtäväksi. Ylen toimintaa ja hallintoa säännellään laissa Yleisradio Oy:stä (1380/1993). Yleisradio Oy:stä annetussa laissa on asetettu Ylelle mainonnan ja sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kielto voimaan tulleen lakimuutoksen (474/2012) myötä kiellon noudattamista valvoo Viestintävirasto. Viestintävirasto on antamassaan Ylen ja Veikkauksen yhteistyötä koskeneessa lainvoiman saaneessa päätöksessä velvoittanut Ylen korjaamaan sponsorointikiellon rikkomiseen johtaneet toimintatapansa. Yleisradion kertomuksesta antamassaan lausunnossa Viestintävirasto on lisäksi kehottanut Yleä tarkistamaan omavalvontaansa sekä itsesääntelyohjeitaan ja muita asiaan liittyviä menettelytapojaan sekä korjaamaan mahdollisesti havaittavat viat ja puutteet, joiden johdosta päätöksessä todettu sponsorointikiellon rikkominen on tullut mahdolliseksi. Viestintävirasto päätti kansalaisilta tulleiden yhteydenottojen ja julkisuudessa esitettyjen mielipiteiden johdosta selvittää, onko Yle korjannut edellä mainitun päätöksen ja Viestintäviraston lausunnon jälkeen toimintatapansa ja noudattaako Yle sille Yleisradio Oy:stä annetussa laissa asetettua mainonnan ja sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kieltoa raviohjelmia koskevassa yhteistyössä Fintoto Oy:n (jäljempänä Fintoto) kanssa. Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority Itämerenkatu 3 A PL Helsinki Puhelin Östersjögatan 3A PB 313, FI Helsingfors, Finland Telefon Itämerenkatu 3A P.O. Box 313, FI Helsinki, Finland Telephone

2 2 (16) Viestintäviraston päätös Viestintävirasto toteaa Ylen rikkoneen Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :ssä asetettua sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kieltoa yhteistyössään Fintoton ja Story of Sports Oy:n kanssa. Yle on rikkonut kieltoa siltä osin, kuin se on Fintoton rahoituksella alihankkijaa käyttäen tuottanut raviohjelmia ja lähettänyt niitä omilla televisio- ja radiokanavillaan. Viestintävirasto velvoittaa Yleä lopettamaan tässä päätöksessä lainvastaiseksi todettuna sponsorointiyhteistyönä tuotettujen raviohjelmien lähettämisen Ylen televisio- ja radiokanavilla mennessä. Viestintävirasto velvoittaa Yleä jatkossa huolehtimaan siitä, että se noudattaa toiminnassaan Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :ssä asetettua sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa. Asian selvittäminen Viestintäviraston selvityspyyntö Viestintävirasto pyysi Yleä: 1. Kuvaamaan Ylen ja Ravisuoraohjelmien tuotantoyhtiön sekä Fintoto Oy:n välisen yhteistyön sisällön liittyen Ravisuoraohjelmien toteuttamiseen ja lähettämiseen Ylen kanavilla. Kuvauksesta oli käytävä ilmi ainakin yhteistyön tarkoitus, rahoitusmalli sekä eri osapuolten roolit ja vastuut. 2. Toimittamaan Ylen ja Ravisuoraohjelmien tuotantoyhtiön sekä Fintoto Oy:n väliset voimassaolevat sopimukset liittyen Ravisuoraohjelmien toteuttamiseen ja lähettämiseen Ylen kanavilla sekä voimassaolevaa sopimuskautta edeltävän sopimuskauden vastaavat sopimukset. 3. Toimittamaan edellisiä kohtia vastaavan selvityksen myös mahdollisesta radio-ohjelmien puolella toteutettavasta yhteistyöstä Fintoto Oy:n kanssa. Ylen selvitys Taustaa Yle kuvasi selvityksessään varsin laajasti yhteistyön taustaa. Ylen selvityksen mukaan yhtiön tehtävänä on Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 :n 1 momentin mukaan tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin.

3 3 (16) Selvityksen mukaan Ylen julkisen palvelun tehtävään kuuluu olennaisena osana laaja ja useita eri lajeja kattava urheilutarjonta. Yle käsittelee kotimaista ja kansainvälistä urheilua monipuolisesti yli lajirajojen. Hevosurheilu ja siihen liittyvä hevoskulttuuri on kuulunut Ylen vakiintuneeseen urheilusisältöön vuosikymmenien ajan. Yle totesi selvityksessään, että sillä on raviurheiluaiheisten ohjelmien esittämiseen vahvat ohjelmalliset perusteet. Raviurheilu on yksi Suomen suosituimmista urheilulajeista. Raviradoilla on vuosittain noin kävijää. Yleisö on kiinnostunut myös Ylen raviaiheisesta ohjelmatarjonnasta. Esimerkiksi lauantaisin Ylen raviohjelmilla on alkuvuoden 2014 aikana ollut viikoittain yli katsojaa. Ylen avoimilla kanavilla tarjottu urheilusisältö turvaa kansalaisten vapaan tiedonsaannin kiinnostavista ravitapahtumista. Tarjonta on osa julkista palvelua ja toimii osaltaan vastapainona kaupallisilla markkinoilla tarjolla olevalle pääasiassa pelaamista palvelevalle maksulliselle ravilähetykselle (TotoTV). Ylen raviohjelmakokonaisuutta koskevasta yhteistyöstä on sovittu ravitapahtumien taltiointioikeudet omaavan Fintoto Oy:n kanssa. Lisäksi Yle on sopinut raviohjelmakokonaisuuden tuottamisesta Story of Sports Oy:n kanssa. Yhteistyön tarkoitus Selvityksen mukaan yhteistyön tarkoituksena on luoda osapuolten asiantuntemusta hyödyntäen kiinnostava raviohjelmakokonaisuus televisioon ja esittää ravien vihje- ja tulossisältöjä radiossa sekä teksti-tv:ssä ja Ylen internet - sivuilla. Ylen ja Fintoton välisen sopimuksen mukaan Ylellä on oikeus käyttää alihankkijoita. Ohjelmakokonaisuuden tuottaa Ylen alihankkijana Story of Sports Oy. Yhteistyön tavoitteena on Ylen mukaan tarjota viihteellinen ja samalla ajankohtainen raviaiheinen ohjelmakokonaisuus. Ohjelmakokonaisuus koostuu journalistisesta sisällöstä, ravitapahtumataltioinneista, ravikilpailuja koskevista ajankohtaiskatsauksista sekä ravien tulostiedoista. Ohjelmakokonaisuuteen sisältyy televisiossa noin neljän minuutin kestoiset raportit Vermon keskiviikon raveista ja lauantain noin 44 minuutin kestoinen Ravisuoran 16 hevosta - ohjelma. Sopimuksen mukainen lauantain noin yhdeksän minuutin kestoinen vihjeohjelma on poistunut ohjelmistosta vuoden 2014 alusta lukien. Radion raviohjelmat koostuvat kahdesta kolmeen minuuttia kestävistä ravivihjeohjelmista keskiviikkoisin ja lauantaisin.

4 4 (16) Ylen teksti-tv:ssä on toteutettu lisäksi kymmenen sivun laajuinen tulossivusto. Sivuston ravitulokset saadaan urheilutuloksia koskevan yleisen käytännön mukaisesti Fintotolta. Selvityksen mukaan Ylen ja Fintoton välinen yhteistyö käynnistyi vuonna Fintoto alkoi tällöin hallinnoida raviurheilutapahtumien mediaoikeuksia. Samassa yhteydessä Yle käynnisti edelleen jatkuvan raviohjelmien ohjelmallisen rakenteen kehittämisen. Kehitystyön tuloksena syntyi Story of Sports Oy:ltä tilattu vuoden 2012 alussa käynnistynyt television Ravisuora -ohjelmakokonaisuus sekä radion tulosohjelmat. Ohjelmaformaattia on uudistettu viimeksi vuoden 2014 alusta lukien. Ohjelmissa kerrotaan raviurheilusta monipuolisesti, niissä haastatellaan mm. ohjastajia, valmentajia ja raviyleisöä. Lisäksi ohjelmissa esiintyy kiinnostavia julkisuuden henkilöitä johdattajina aiheeseen. Yhteistyön rahoitusmalli Selvityksen mukaan Ylen ja Fintoton yhteistuotantosopimuksessa on sovittu Fintoton panostukseksi ohjelmakokonaisuuden tuotantoon ajalle vuosittaisena korvauksena [ ]. Korvauksen Yle käyttää raviohjelmien tuotannon tilaamiseen Story of Sports Oy:ltä. Raviohjelmakokonaisuuden tuottaminen televisioon ja radioon maksoi Ylen ja Story of Sports Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti vuodelta 2013 yhteensä [ ]. Sopimuksen kaikkia hintoja korotetaan sopimuksen mukaan [ ] vuonna 2014, millä kompensoidaan tuotantoresurssien kustannusnousua. Story of Sports Oy:lle maksettavien tuotantokustannusten lisäksi Yle vastaa selvityksen mukaan ohjelman tuotannon kustannuksista selvityksen roolit ja vastuut kohdassa tarkemmin yksilöidyllä tavalla. Osapuolten roolit ja vastuut Ylen vastuulla raviohjelmakokonaisuutta koskevassa yhteistyössä ja ohjelmien toteutuksessa on ohjelmakokonaisuuksien tilaaminen, oikeuksien hankkiminen tuotantoyhtiöltä ja ohjelmakokonaisuuden sisällöllinen kehittäminen yhteistyössä tuotantoyhtiön kanssa. Ohjelmakokonaisuuden tilaamisessa ja kehittämisessä hyödynnetään Ylen laajaa osaamista televisio- ja radioohjelmien toteutuksessa ja kehitystyössä. Yle vastaa lisäksi ohjelmien tunnusmusiikkien tilaamisesta sekä siihen liittyvistä kustannuksista, ohjelmiin sisältyvän musiikin lähetys- ja tallentamiskorvauksista, teksti-tv-sivujen ylläpidosta, sekä tuotantojen koordinoinnista, suunnittelusta ja hallinnoinnista. Fintoton vastuulla on tuottaa ravitapahtumista suora kuva- ja äänisignaali ja signaali Ylen tiloihin, vastata urheilutapahtumien esitysoikeuksista, tuottaa teksti-tv-sivujen sisältö, toimittaa

5 5 (16) kilpailujen lähtölistat ja tulostiedot, vastata ohjelmantekijöiden akkreditoinneista tapahtumapaikoille sekä tarjota urheilutapahtumien tavanomaisen televisiointikäytännön mukaisesti selostus- ja haastattelutilat ohjelmatuotantoa varten. Fintoto on sitoutunut tuottamaan signaalin lakia ja Ylen ohjelmatoiminnan säännöstöä noudattaen. Fintoto on velvollinen noudattamaan tapahtumapaikoilla olevien mainosten sijoittelussa kansallisesti televisioitavien urheilutapahtumien yhteydessä noudatettavia mainontaperiaatteita. Fintotolla on kaikki oikeudet ravitapahtumista tuottamaansa kuva- ja äänisignaaliin. Fintoto ei Ylen selvityksen mukaan saa näkyvyyttä ohjelman yhteydessä eikä sillä ole oikeutta osallistua ohjelmien sisältöä koskevaan päätöksentekoon. Yle tekee ohjelmien sisältöä koskevat päätökset ja vastaa niistä ohjelmien julkaisijana. Selvityksen mukaan Story of Sports Oy vastaa televisio- ja radio-ohjelmien tuottamisesta Ylen ja tuotantoyhtiön välisen sopimuksen mukaisesti. Ohjelmien tulee olla Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisten ohjeiden mukaisia. Tämän mukaisesti ohjelmiin ei saa sisältyä mainontaa tai muuta markkinointiviestintää, piilomainontaa tai tuotesijoittelua. Story of Sports Oy:llä on oikeus kehittää lauantain televisioohjelmasta formaatti ulkomaanmyyntiä varten. Yhteenveto Ylen selvityksen yhteenvedon mukaan raviohjelmakokonaisuuteen ei liity mainontaa eikä ohjelmiin sisälly Fintoton tarjoamia hyödykkeitä koskevia ostokehotuksia. Fintoton ja Ylen välillä ei ole sovittu yrityksen tai sen hyödykkeiden muustakaan näkyvyydestä ohjelmien yhteydessä. Ohjelmaan ei liity mitään mainosjärjestelyjä. Osapuolten välillä on sovittu ainoastaan ohjelmien markkinoinnista. Ylen näkemyksen mukaan ohjelmakokonaisuus on toteutettu noudattaen Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 1 momentin mainontakieltoa. Raviohjelmakokonaisuuden tuottaja on Story of Sports Oy. Kysymyksessä ei Ylen selvityksen mukaan ole Ylen tuottama ohjelmakokonaisuus, vaan ulkopuolisen tuotantoyhtiön tuottama ohjelma. Ohjelmat eivät siten Ylen näkemyksen mukaan kuulu Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momentin soveltamisalaan. Ohjelmissa ei pyritä Ylen selvityksen mukaan edistämään Fintoton hyödykkeiden myyntiä tai tunnettuutta, joten kysymyksessä ei ole televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen sponsoroitu ohjelma. Lopuksi selvityksessä todetaan, että Ylen, Story of Sports Oy:n ja Fintoton välisenä yhteistyönä tuotetun raviohjelmakokonaisuuden lähtökohdat ovat ohjelmalliset ja journalistiset. Ohjelmakokonaisuuden toteutuksen perusteena on Ylen julkisen palvelun tehtävästä seuraava velvoite tarjota mahdollisimman laaja ja monipuolinen urheilutarjonta.

6 6 (16) Raviohjelmien kehittämisessä on ollut lähtökohtana viihdyttävän ohjelmakokonaisuuden kehittäminen yhteistyössä ravialan asiantuntemusta omaavan Fintoton ja viihteellisiä urheilutuotantoja asiantuntemuksella toteuttavan tuotantoyhtiö Story of Sports Oy:n kanssa. Yle toimitti selvityksensä liitteenä seuraavat asiakirjat: Viestintäviraston päätösluonnos Ylen ja Fintoton välinen yhteistuotantosopimus (voimassa ). - Ylen ja Story of Sports Oy:n välinen sopimus televisio-ohjelman tuottamisesta (vuodelle 2012). - Ylen ja Story of Sports Oy:n välinen sopimus televisio-ohjelman tuottamisesta (vuosille 2013 ja 2014). - Ylen televisiotuotantoja koskevat yleiset sopimusehdot, (TYSE). - Puitesopimus Yleisradion ja urheilujärjestöjen yhteistoiminnasta liikunnan ja urheilun joukkotiedotuksessa (kansallisesti televisioitavien urheilutapahtumien yhteydessä noudatettavat mainontaperiaatteet). - Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet, (OTS). - DVD -tallenne esitetystä Ravisuoran 16 hevosta -ohjelmasta. Viestintävirasto laati asiassa päätösluonnoksen ja pyysi Yleltä lausuntoa siitä. Lausuntoa pyydettiin erityisesti päätösluonnoksessa asetetusta määräajasta. Lisäksi Yleisradio Oy:tä pyydettiin merkitsemään mahdolliset liikesalaisuudet niiden kohtien lisäksi, jotka Viestintävirasto on päätösluonnokseen merkinnyt, sekä esittämään perusteet salassapidolle. Ylen lausunto päätösluonnoksesta Yle totesi lausunnossaan sponsorointikiellon soveltamisalasta, että Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n sponsorointikielto koskee Ylen tuottamia ohjelmia. Lain kiellon laajentaminen koskemaan myös Ylen tilaamia ohjelmia ulottaisi säännöksen soveltamisen laissa määriteltyä laajemmalle. Lain säännöksessä, kuten ei lain perusteluissakaan, ole määritelty, että säännöksen sponsorointikielto koskisi myös Ylen tilaamia ohjelmia. Säännöksen soveltamisalan laajentaminen tällä tavoin olisi ristiriidassa hallinnon laillisuusperiaatteen kanssa.

7 7 (16) Lisäksi Yle pyysi Viestintävirastoa yksilöimään ja kuvaamaan tarkemmin ohjelman tekemiseen ja tuotantoyhteistyöhön liittyvät seikat, joiden Viestintävirasto katsoo olevan lainvastaisia. Yksilöinti on välttämätöntä, jotta Yle pystyy korjaamaan Viestintäviraston havaitsemat puutteet ja muuttamaan ohjelmakonseptia virheiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Ylen lausunnon mukaan kotimaisten urheilutapahtumien mediaoikeuksien ja raviohjelmien markkinoilla on yleistä, että mediaoikeuksista ei makseta korvausta oikeuksien omistajalle. Ylen mukaan kotimaisten tapahtumien kohdalla on yleinen käytäntö, että mediaoikeuksien omistaja saa hyödyn urheilutapahtuman televisioinnista lajin näkyvyyden kautta. Koska tapahtuman järjestäjälle on tärkeää saada näkyvyyttä tapahtumalleen, tapahtuman järjestäjä vastaa yleensä signaalin tuottamisesta ja luovuttaa signaalin lähettäjäyhtiölle korvauksetta. Tämä käytäntö on ollut ja on edelleen vallitseva kotimaisten lajien ja tapahtumien kohdalla. Edelleen Ylen lausunnossa todettiin, että Ylen asiantuntemuksella ja panostuksella ravitapahtumien televisioinnin kehitystyöhön on kuitenkin ollut mediaoikeuksien omistajalle selvä rahallinen arvo. Yle on antanut asiantuntemuksensa käytettäväksi Story of Sports Oy:n toimesta tapahtuneeseen mediaoikeuksien jalostamiseen viihteelliseksi ohjelmakokonaisuudeksi. Ravitapahtumien mediaoikeuksille on syntynyt reaalista arvoa vasta Story of Sports Oy:n jalostustyön tuloksena. Viestintäviraston päätösluonnoksessa asetettua määräaikaa Yle pyysi siirtämään vuoden 2014 loppuun, koska ohjelmien lopettaminen kesken sopimuskauden aiheuttaa tuotantoyhtiö Story of Sports Oy:lle huomattavia taloudellisia ongelmia. Lisäksi Yle toivoi, että Ravisuoran 16 hevosta ohjelman esittäminen sopimuskauden loppuun saakka olisi mahdollista muuttamalla ohjelman rakennetta ja yksityiskohtia Viestintäviraston yksilöimällä ja Viestintäviraston kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla. Päätösluonnoksessa tarkoitettujen kevyemmällä tuotantomallilla toteutettujen television ja radion tulos- ja vihjeohjelmien lopettamisesta ei koituisi vastaavan mittaluokan menetyksiä, joten niiden lopettaminen mennessä on helpommin toteutettavissa. Lausuntonsa lopuksi Yle kiinnitti Viestintäviraston huomiota siihen, että raviurheilu on yleisöä kiinnostava laji. Hevosurheilun esittäminen Ylen kanavilla on yleisön suuren mielenkiinnon vuoksi perusteltua tulevaisuudessakin, vaikka tarkastelun kohteena oleva yhteistyö Fintoto Oy:n kanssa päättyykin nykymuotoisena. Yle toivoo, että Viestintävirasto ottaisi arvioinnissaan huomioon hevosurheiluun liittyvät erityispiirteet. Olisi toivottavaa, että Viestintäviraston myötävaikutuksella voitaisiin löytää hyväksyttävä tapa sisällyttää raviohjelmiin tulostietojen lisäksi oleellisin osa

8 8 (16) yleisön kiinnostuksen kohteena olevista pelaamista koskevista tiedoista. Hevosurheiluohjelmien toteutus olisi tämän jälkeen mahdollista suunnitella pitemmällä aikajänteellä uudella tavalla ja samat käytännöt olisivat sovellettavissa laajemmin myös muiden kuin suomalaisten hevosurheilutapahtumien kohdalla. Yle ei lausunnossaan lausunut Viestintäviraston päätösluonnoksen salassapidon laajuudesta. Asiaa koskeva lainsääntö Yleisradion hallinnosta ja tehtävistä säädetään laissa Yleisradio Oy:stä (1380/1993). Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 :n mukaan yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Yleisradio Oy:stä annetun lain 1 :n mukaan yhtiö voi harjoittaa myös muuta toimintaa yhtiöjärjestyksensä mukaisesti. Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :ssä säädetään mainonnan kiellosta. Pykälän 1 momentin mukaan yhtiö ei saa lähettää mainontaa televisio- tai radio-ohjelmistojensa eikä muiden eri televerkoissa tarjoamiensa julkisen palvelun tehtävään kuuluvien sisältöpalveluiden yhteydessä. Pykälän 2 momentin mukaan yhtiö ei saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 2 :n 1 momentin 13 kohdan mukaan sponsoroinnilla tarkoitetaan audiovisuaalisten sisältöpalvelujen, audiovisuaalisten ohjelmien taikka radio-ohjelmien tai radiotoiminnan rahoitusta tai muuta taloudellista tukemista, jonka tarkoituksena on tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistäminen, jos tuen antaja ei harjoita ohjelmien tai radioohjelmien tuotantoa taikka sisältöpalvelujen tarjontaa tai radiotoimintaa. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 1 momentin 14 kohdan mukaan mainonnalla tarkoitetaan tavallisesti maksua tai muuta vastiketta vastaan televisio- ja radiotoiminnassa lähetettävää tiedotetta, ilmoitusta tai muuta viestiä, joka ei ole sponsorointia eikä tuotesijoittelua ja jonka tarkoituksena on edistää mainostajan hyödykkeiden myyntiä taikka taloudellista toimintaa harjoittavan mainostajan tunnettuutta. Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 a :n 1 momentin nojalla Viestintäviraston tehtävänä on valvoa lain 12 :ssä asetettua mainonnan ja sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa. 12 a :n 3 momentin mukaan, jos yhtiö rikkoo 7 a, 8, 8 a, 12 tai 12 a :n säännöksiä, Viestintävirasto voi velvoittaa yhtiön

9 9 (16) Päätöksen perustelut korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko tai uhka siitä, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään yhtiön kustannuksella. Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kiellon rikkominen Ylen kanavilla lähetettävissä raviohjelmissa Sponsorointi Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momentin mukaan yhtiö ei saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa. Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kielto on tullut voimaan Yleisradio Oy:stä annetun lain muutoksella (746/1998). Kyseisen lakimuutoksen perusteluissa (HE 34/1998) todetaan, että sponsorointi on määritelty televisio- ja radiotoimintaa koskevassa laissa 1. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 1 momentin 13 kohdan mukaan sponsoroinnilla tarkoitetaan audiovisuaalisten sisältöpalvelujen, audiovisuaalisten ohjelmien taikka radio-ohjelmien tai radiotoiminnan rahoitusta tai muuta taloudellista tukemista, jonka tarkoituksena on tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistäminen, jos tuen antaja ei harjoita ohjelmien tai radioohjelmien tuotantoa taikka sisältöpalvelujen tarjontaa tai radiotoimintaa. Ylen ja Fintoton välisen yhteistuotantosopimuksen arviointi Ylellä ja Fintotolla on voimassaoleva yhteistuotantosopimus aikavälille Sopimuksella sovitaan urheiluohjelmien tuottamisesta keskiviikon ja lauantain raviurheilutapahtumista ja Ylelle tulevista mediaoikeuksista kyseisiin ohjelmiin. Sopimuksen kohdan nro 8 mukaan Ylellä on yksinoikeus tekemiinsä ohjelmiin ja niiden arkistointiin. Ylellä on mm. ohjelmiin alueellisesti ja ajallisesti rajoittamattomat esitysoikeudet kaikissa välineissä riippumatta välitys-, esitys-, tai muusta yleisön saataville saattamistavasta Suomessa ja ulkomailla mukaan lukien esitykset ja on-demand-oikeudet internetissä ja muissa tietoverkoissa. Fintotolla on sopimuksen kohdan nro 7 mukaan vastaavankaltaiset oikeudet tuottamaansa signaaliin. Ylen Viestintävirastolle toimittamasta selvityksestä sekä yhteistuotantosopimuksesta käy ilmi, että Ylen ja Fintoton välisessä raviohjelmia koskevassa yhteistyössä Fintoto maksaa rahakorvauksen Ylelle raviohjelmien tuotannosta. Yhteistuotantosopimuksen perusteella Fintoto maksaa Ylelle vuosittain [ ]. Lisäksi Fintoto vastaa mm. signaalin ja tekstitv-sisällön tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista sekä siitä, että Yle saa korvauksetta käyttöönsä ohjelman tuotantoon 1 Lakimuutoksen voimaan tullessa sponsorointi oli määritelty televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 9 kohdassa. Nykyisin sponsorointi on määritelty televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 1 momentin 13 kohdassa.

10 10 (16) tarvittavalle henkilökunnalleen ja kalustolleen välttämättömäksi katsomansa tilat tapahtumapaikalta. Näillä tiloilla tarkoitetaan ensisijaisesti selostus- ja haastattelutiloja sekä tuotantovälineiden pysäköinti- ja toimintatiloja. Fintoto vastaa myös tilojen ja tuotantokaluston vartioinnista. Fintoto huolehtii sopimuksen perusteella kustannuksellaan myös tapahtumapaikan sähkön saannista ja varavoimasta sekä televisiointia varten riittävästä valaistuksesta tavoitteena luxia. Viestintävirasto katsoo, että Fintoto osallistuu televisioja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitetulla tavalla audiovisuaalisten ohjelmien rahoitukseen ja muuhun taloudelliseen tukemiseen. Yle on selvityksessään todennut, että Fintoton sille maksama korvaus käytetään raviohjelmien tuotannon tilaamiseen Story of Sports Oy:ltä. Sopimusten perusteella arvioituna osa korvauksesta jää myös Ylen käyttöön, vuonna 2013 Ylelle jäi korvauksesta [ ]. Ylen Viestintäviraston päätösluonnoksesta antaman lausunnon mukaan kotimaisten tapahtumien kohdalla on yleinen käytäntö, että mediaoikeuksien omistaja saa hyödyn urheilutapahtuman televisioinnista lajin näkyvyyden kautta. Koska tapahtuman järjestäjälle on tärkeää saada näkyvyyttä tapahtumalleen, tapahtuman järjestäjä vastaa yleensä signaalin tuottamisesta ja luovuttaa signaalin lähettäjäyhtiölle korvauksetta. Yle on lausunnossaan perustellut runsaasti sitä, miksi se ei maksa Fintotolle yhtiön hallinnoimista mediaoikeuksista mitään, mutta ei ole ottanut lainkaan kantaa siihen, miksi Fintoto maksaa yhteistuotantosopimuksen perusteella yllä mainitun suuruisen korvauksen Ylelle. Yhteistuotantosopimuksen perusteella Yle ei maksa kyseisistä oikeuksista Fintotolle lainkaan. Päinvastoin Fintoto suorittaa yhteistuotantosopimuksen perusteella korvauksen tuotannosta Ylelle sekä osallistuu merkittävässä määrin myös muuhun tuotannon taloudelliseen tukemiseen, esim. järjestämällä tilojen ja tuotantokaluston vartioinnin. Jotta audiovisuaalisten ohjelmien rahoitukseen osallistuminen on tulkittavissa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain tarkoittamaksi sponsoroinniksi, tulee rahoituksen tarkoituksena olla tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistäminen. Sponsorointina ei pidetä pelkkää ohjelman rahoitukseen osallistumista ilman siitä saatavaa näkyvyyttä 2. Suomessa kaikki hevospelit järjestää yksinoikeudella Fintoto. Sen tehtäviin kuuluu mm. toto-pelien myynti ja markkinointi. Fintoton järjestämät pelit ovat: Voittaja, Sija, Kaksari, Troikka, Päivän Duo, Toto4, Toto5, Toto64, Toto65 ja Toto75. Merkittävä osa Ylen ja Fintoton yhteistuotantosopimuksen piiriin kuuluvien ja Ylen kanavilla lähetettävien raviohjelmien sisällöstä koostuu Fintoton ravipelien, vihjetietojen ja voitonjakotietojen 2 HE 87/2009, s. 19.

11 11 (16) esittämisestä televisiossa ja radiossa. Ohjelmakonsepti rakentuu huomattavassa määrin Fintoton tuotteiden ympärille. Viestintävirasto katsoo, että ohjelmien sisältö jo tältä osin on omiaan edistämään ohjelmien rahoittajana toimivan Fintoton hyödykkeiden (erilaiset ravipelit) myyntiä ja Fintoton tunnettuutta yrityksenä. Tulkintaa tukee myös Fintoton (yhteistuotantosopimuksen allekirjoituspäivä Fintoton osalta) julkaisema tiedote 3 asiasta. Tiedotteen otsikko on "Fintoto, YLE ja SuomiTV panostavat merkittävästi raviurheilun kehittämiseen". Tiedotteessa todetaan mm., että arki-iltojen tutut lähetykset saavat ravien televisioinnista vastaavan uuden tuotantoyhtiökumppanin myötä päivitetyn, hevosurheilun pelija viihdearvolle sopivan ilmeen. Edelleen tiedotteen mukaan raviurheilun televisiointiuudistuksen tavoitteena on parantaa Suomen toiseksi seuratuimman yleisölajin asemaa entisestään ja tavoittaa samalla uusia, taito- ja onnenpelaamisesta kiinnostuneita kohderyhmiä. Fintoton puolelta yhteistuotantosopimuksen on allekirjoittanut toimitusjohtaja, joka tiedotteessa olevassa sitaatissa toteaa: "Ravituotteemme televisiointiuudistus on osa koko lajia vuoden vaihteessa kohtaavasta uudistuksesta. Uuden televisiotuotteemme avulla pystymme systemaattisesti kasvattamaan hevosurheilun kiinnostavuutta paitsi urheilulajina, myös erittäin kilpailukykyisenä ja kiehtovana pelikohteena." Story of Sports Oy:n roolin arviointi Ylellä ja Story of Sports Oy:llä on voimassa oleva sopimus televisio-ohjelman tuottamisesta. Sopimus koskee vuosia 2013 ja Siinä sovitaan raviohjelmien (sekä televisio- että radio-ohjelmien) tuottamisesta, valmistamisesta ja esitysoikeuksien ostosta. Raviohjelmat tuottaa Ylen selvityksen mukaan Story of Sports Oy. Tästä syystä Yle katsoo, että kyseessä ei voi olla sponsoroidun ohjelman tuottamisen kiellon rikkominen. Kiellon rikkominen edellyttäisi Ylen mukaan sitä, että yhtiö itse tuottaisi sponsoroitua ohjelmaa. Viestintävirasto toteaa, että raviurheilutapahtumien mediaoikeuksien haltija on Fintoto. Ylellä ja Fintotolla on voimassa oleva yhteistuotantosopimus, jossa sovitaan urheiluohjelmien tuottamisesta keskiviikon ja lauantain raviurheilutapahtumista ja Ylelle tulevista mediaoikeuksista ohjelmiin. Sopimuksen kohdan 12 mukaan sopijapuolet vastaavat siitä, että niiden käyttämien alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tekemät sopimukset vastaavat tämän sopimuksen oikeuksia ja velvoitteita. Alihankkijaa käyttävä sopijaosapuoli vastaa käyttämiensä alihankkijoiden suorituksista kuten omistaan. 3 poimittu klo 10:20.

12 12 (16) Viestintävirasto toteaa, että Yle ei edes voisi sopia nyt käsiteltävien raviohjelmien tuottamisesta Story of Sports Oy:n kanssa, ellei sillä olisi voimassa olevaa yhteistuotantosopimusta Fintoton kanssa. Yle on selvityksessään todennut, että Fintoton sille maksama korvaus käytetään raviohjelmien tuotannon tilaamiseen Story of Sports Oy:ltä. Koko sopimusjärjestelyn perusteella Yle saa Fintotolta rahakorvauksen raviohjelmien tuottamiseksi ja ostaa tuotantopalvelut Story of Sports Oy:ltä. Televisio-ohjelman tuottamista koskevan sopimuksen 10. kohdan mukaan Ylelle siirtyvät kaikki oikeudet ohjelmiin TYSE:n kohdan 12 mukaisesti. 4 Sopimuksen kohdan nro 11 mukaan tuotantoyhtiölle ei jää oikeuksia ohjelmaan. Yle maksaa tuotantoyhtiölle vuodelta 2013 yhteensä [ ]. Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kiellon rikkominen Yle totesi Viestintäviraston päätösluonnoksesta antamassa lausunnossa sponsorointikiellon soveltamisalasta, että Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n sponsorointikielto koskee Ylen tuottamia ohjelmia. Lain kiellon laajentaminen koskemaan myös Ylen tilaamia ohjelmia ulottaisi säännöksen soveltamisen laissa määriteltyä laajemmalle. Lain säännöksessä, kuten ei lain perusteluissakaan, ole Ylen lausunnon mukaan määritelty, että säännöksen sponsorointikielto koskisi myös Ylen tilaamia ohjelmia. Säännöksen soveltamisalan laajentaminen tällä tavoin olisi Ylen lausunnon mukaan ristiriidassa hallinnon laillisuusperiaatteen kanssa. Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kielto tuli voimaan Yleisradio Oy:stä annetun lain muutoksella (746/1998), jolloin kielto lisättiin Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momenttiin. Pykälän otsikko on mainonnan kielto ja sitä ei lisäyksen johdosta muutettu. Kyseisen lakimuutoksen perusteluissa (HE 34/1998) ei ole pohdittu tilannetta, että Yle tuottaisi sponsoroitua ohjelmaa alihankintana. Muutoksen tarkoituksena kuitenkin todettiin olevan, että Ylen toiminta rahoitetaan pääasiassa televisiomaksuilla ja toimilupamaksuilla. Vuoden 2013 alusta Ylen julkisen palvelun kustannukset on katettu yleisradioverolla. Mainonnan kieltoa koskeva pykälä muutettiin nykyisin voimassa olevaan muotoonsa voimaan tulleella lailla Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta (492/2002). Muutoksella poistettiin valtioneuvoston oikeus erityisestä syystä myöntää Ylelle ohjelmakohtainen oikeus mainonnan lähettämiseen. Hallituksen esityksessä (HE 241/2001) muutoksen tavoitteena todettiin olevan televisio- ja radiotoiminnan rahoituksen selkeys. Tästä näkökulmasta katsottuna ei ollut enää 4 TYSE kohdan mukaan tuotantoyhtiö luovuttaa Ylelle yksinoikeudella kaikki oikeudet ohjelmaan riippumatta välitys-, esitys- tai muusta yleisön saataville saattamistavasta Suomessa ja ulkomailla kohdan mukaan Ylellä on myös yksinoikeus ohjelman edelleen luovuttamiseen kohdan perusteella Ylellä on sille luovutettuja oikeuksia käyttäessään oikeus valmistaa ohjelmasta kappaleita kohdan mukaan Ylellä on oikeus teknisesti muokata ohjelmaa eri välitys-, esitys- tai muihin yleisön saataville saattamistapoihin soveltuvaksi.

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 1 (16) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 2 (16) Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 1 (15) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 2 (15) Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa

V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000 Sponsorointi valtionhallinnossa HELSINKI 2000 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ 12.5.2000 Tekijät

Lisätiedot

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus Sisällysluettelo 1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus...2 2. Assuratum Oy...3 3. Digita Oy...9 4. Elcoteq Oyj...16 5. Elektroniikan Tukkukauppiaat ry ja Matkaviestintoimittajat ry...17 6. Elisa Oyj...19 7.

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013

Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013 Päätös 1 (8) Dnro: 23.4.2014 1/912/2014 Itella Posti Oy Itella Oyj/lakiasiat PL 1 00011 Itella Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013 Tiivistelmä Viestintävirasto toteaa Itella

Lisätiedot

MAINOSAIKATUTKIMUS 04 05 / 2011

MAINOSAIKATUTKIMUS 04 05 / 2011 MAINOSAIKATUTKIMUS 04 05 / 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 YHTEENVETO 3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 4 SISÄLTÖJAKSOJEN MÄÄRITTELY 6 4.1 Ohjelma ja ohjelmisto 6 4.2 Mainonta 6 4.3 Oman konsernin mainokset 8 4.4

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

YHTEISYMMÄRRYSPÖYTÄKIRJA RAHAPELIYHTEISÖJEN RAHAPELITOIMINTOJEN YHDIS- TÄMISESTÄ

YHTEISYMMÄRRYSPÖYTÄKIRJA RAHAPELIYHTEISÖJEN RAHAPELITOIMINTOJEN YHDIS- TÄMISESTÄ 1 14.8.2015 YHTEISYMMÄRRYSPÖYTÄKIRJA RAHAPELIYHTEISÖJEN RAHAPELITOIMINTOJEN YHDIS- TÄMISESTÄ 1 Yhteisymmärryspöytäkirjan tarkoitus ja tavoitteet Tämän pöytäkirjan ovat laatineet Fintoto Oy:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO 2/2005 IFRS-JAOSTO Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 1. Tausta Rahoitustarkastus on 14.11.2005 pyytänyt lausuntoa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle vaalirahoituksesta ja sen

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus Miira Kuhlberg Martina Castrén Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Audiovisuaalisista mediapalveluista annetun direktiivin (2007/65/EY) implementoiminen Suomen lainsäädäntöön Työryhmän alustava ehdotus

Audiovisuaalisista mediapalveluista annetun direktiivin (2007/65/EY) implementoiminen Suomen lainsäädäntöön Työryhmän alustava ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 47/2008 Audiovisuaalisista mediapalveluista annetun direktiivin (2007/65/EY) implementoiminen Suomen lainsäädäntöön Työryhmän alustava ehdotus Helsinki, 2008

Lisätiedot

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus 14.6.2005 405/4/03 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus PÄÄTÖS KANTELUUN KUVAAMISLUPIA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU Toimittaja Jarkko Sipilä pyysi

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Markku Lampola, Tuomas Aho Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.05.2015 Dnro OKV/384/1/2015 1/8 ASIA Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 13.3.2015

Lisätiedot

TEM raportteja 2/2011

TEM raportteja 2/2011 TEM raportteja 2/2011 Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa - käytännöstä ja muutostarpeista Eliisa Reenpää Työelämä- ja markkinaosasto/mikko Huuskonen Kesä 2009 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 1

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita...2 2. Elisa Oyj...3 3. FiCom ry...5 4. Forssavisio

Lisätiedot

ASIA. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU

ASIA. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 14.10.2013 Dnro OKV/509/1/2011 1/13 ASIA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU A on kantelussaan 14.4.2011 arvostellut Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAUSUNTOLUONNOS 4.4.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietoyhteiskuntakaari. Ehdotetulla lailla kumottaisiin

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 5/2013 vp K 5/2013 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 24.2.2005 1310/532/2004 Jakelussa mainitut Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

Lisätiedot