ENERGIAPUUN HANKINNAN ARVOKETJUT JA KANNATTAVUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIAPUUN HANKINNAN ARVOKETJUT JA KANNATTAVUUS"

Transkriptio

1 Metsästä voimalaitokseen: Energiapuun logistiikka ja tiedonhallinta Lahti / klo ENERGIAPUUN HANKINNAN ARVOKETJUT JA KANNATTAVUUS ARTO KETTUNEN TTS (TYÖTEHOSEURA RY) 1. Energiapuun hankinnan arvoketjut 2. Metsähakkeen kustannusrakenne 3. Energiapuun hankinnan kannattavuus: tuella vai ilman?

2 Lähde:

3 Metsähakkeen tuotannon arvoketjut Arvoketju / arvoverkko / arvoverkkoanalyysi Arvoketju on organisaatioiden ja/tai yritysten muodostama ketju, jonka edetessä raaka-aineesta jalostuu tuote ja se toimitetaan loppukäyttäjälle. Tavoitteena on luoda eri osaamisista koostuva toimijoiden verkosto, joka luo arvoa paitsi asiakkaalle myös verkostossa toimiville kumppaneille. Arvoverkko on organisaatioiden välinen dynaaminen verkko, joka pysyy yhdessä partnership-suhteiden avulla. Arvoverkko luo arvoa kaikille sen osapuolille. Tärkeää arvoverkolle on asiakasorientaatio ja nopea informaation ja tuotteiden kulku. Arvoverkko (tai arvoketju) -analyysissa tunnistetaan ja kuvataan arvoa luovat ja arvoa hävittävät toiminnot tuotannossa. Tavoitteena on, että arvoverkko maksimoi loppuasiakkaan kokeman tuotteen tai palvelun arvon

4 Yhteistuotantovoimalaitoksen sähkön ja lämmön tuotanto Aluelämpölaitoksen lämmöntuotanto Sahan voimalaitoksen lämmön ja sähkön tuotanto Vanhustentalon lämmitys Maatilan lämmitys Kesämökin saunan ja takan lämmitys Yrittäjä huolehtii tehtaan varastossa raaka-aineiden syöttämisestä kattilaan ja varastojen siirroista. Yrittäjä vastaa lämmöntuotannosta Kuormainyrittäjä syöttää sahanpurun, kuoren ja energiahakkeen kattilaan. Osuuskunta syöttää hakkeen kattilaan. Hakkuu omasta metsästä omalla kalustolla. Kuljetus, varastointi ja lämmitys itse Pilkepussi myydään huoltoasemalla Yrittäjien osuuskunta ylläpitää välivarastoa ja ohjaa kuljetuksia. Autoyrittäjä kuljettaa hakkeen käyttöpaikkaan. Hakkuriyrittäjä hakettaa pienpuun sahan varastolla. Hakkuriyrittäjä hakettaa ja kuljettaa hakkeen käyttöpaikalla. Kuljetusyrittäjä jakaa pilkepussit kauppoihin. Toinen autoyrittäjä kuljettaa hakkeen vaälivarastoon tai käyttöpaikalle. Hakkuriyrittäjä hakettaa pienpuun välivarastolla ja ylläpitää valivarastoa. Autoyrittäjä kujettaa energiapienpuun sahan varastoon. Osuuskunta ostaa energiapienpuunpuun ja korjaa sen tienvarteen. Pilkeyrittäjä ostaa pölkyt, kuljettaa omaan varastoon kuivattaa, pilkkoo ja pakkaa ne ja myy kaupoille. Autoyrittäjä kuljettaa kannot välivarastoon tai käyttöpaikalle. Autoyrittäjä kuljettaa pienpuun välivarastolle. Koneyrittäjä hakkaa ainesa energiapienpuun ja kuljettaa tienvarteen. Metsänomistaja hakkaa ja kuljettaa puut omasta metsästä tien varteen. Hakkuriyrittäjä hakettaa hakkuutähteet Yrittäjä hakkaa pienpuun ja kuljettaa tien varteen. Saha ostaa aines- ja energiapuut Metsäkoneyrittäjä kuljettaa kannot ja hakkuutähteet tien varteen. Kannonnostoyrittäjä nostaa kannot ja muokkaa maan. Metsäkoneyrittäjä hakkaa puut ja kuljettaa ainespuun tienvarteen. Metsäyhtiö ostaa aines- ja energiapuut Yrittäjä ostaa energiapuun. Esimerkkejä metsäbioenergian hankinnan ja käytön arvoketjuista Mitkä toiminnot tuottavat loppukäyttäjälle lisäarvoa? Mitkä toiminnot ovat pullonkauloja? Mitä ongelmakohtia rajapinnoissa on? = 4 6

5 Kustannusten muodostuminen metsähakkeen tuotannossa Tuottavuuteen ja kustannuksiin vaikuttavat: - osaaminen ja oikein toimiminen - olosuhteet ja leimikkotekijät (kuljetusmatkat, puiden järeys, hehtaari- ja leimikkokertymä, puulaji ) - käytettävät menetelmät, koneet ja laitteet Metsäenergian tuotannon arvoketju ja käyttöpaikkahinnan muodostuminen Lähde: Ihalainen, Tanja & Niskanen, Anssi Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa. Metlan työraportti 166

6 Metsähakkeen arvoketju lämpöyrittäjän näkökulmasta Lämmön myynti, 90 /m³ (45 /MWh) Yleiskustannukset, 2 /m³ Varastointi ja kuormaus, 1,5 /m³ Kaukokuljetus, 8 /m³ Haketus, 5 /m³ Varastointi, 1,5 /m³ Meku, 6,5 /m³ Tienvarsihinta, 30 /m³ Käyttöpaikkahinta, 44,50 /m³ --> 22,25 /MWh Hakkuu, 14 /m³ Ennakkoraivaus, 2,5 /m³ Kantohinta, 7 /m³ Lämpöyrittäjän arvonlisäykset: laatu, logistiikka, sopimukset, yhteys loppukäyttäjään

7 Metsähakkeen tuotantokustannusten rakenne Käyttöpaikkahinta Oulun seudulla 4/2013: 19,12 /MWh

8 Pienpuuhakkeen kannattavuus Hakkuu kallein työvaihe Erilliskorjuu rankana / kokopuuna Integroitu korjuu rankana / kokopuuna Kannattavuus perustuu edelleen pitkälti tukiin KEMERA (noin /m3) / Haketustuki päättyi 2012 Pienpuun energiatuki PETU (5 /m3), aikaisintaan 2015

9 Energiapuutuki on kallis loukku Metsänhoidon tukien lopettaminen on sekä metsänomistajien että veronmaksajien yhteinen etu. Metsänomistajien kannattaa luottaa lopputuotteiden käyttäjiltä tuleviin euroihin ja välttää riippuvuutta valtion kassasta. Tuet ovat turhia ilman puun kannattavaa käyttöä Kaikki metsänhoitoon puuntuotantomielessä sijoitetut eurot ovat hukkaan heitettyjä, jos puun jalostaminen energiaksi ja muiksi tuotteiksi ei kannata. Varsinkin puuntuotannon tukeminen julkisin varoin

10 Pienpuuhakkuun kustannukset Rangan hakkuukustannukset kokopuukorjuuta 3-5 /m3 suuremmat Ero pienenee rungon koon kasvaessa Alle 20 dm³:n runkojen korjuu on liian kallista Rankakorjuusta saadaan muita etuja verrattuna kokopuukorjuuseen Integroitu korjuu voi olla oikein toteutettuna kustannustehokasta Korjuukustannus, /m Kokopuu Ranka Puun koko oksineen, dm 3

11 Kokopuuhakkeen tuotannon kustannusrakenne metsuri vs. kone

12 Aines-energiapuu-raivaus rajanveto leimikkotasolla Leimikon saavutettavuus (sijainti, kokonaiskertymä, puun kysyntä )

13 Energiapuu- ja metsähakelaskureita Lähde:http://www.bioenergiatieto.fi/default/www/etusivu/tietolahteita/erilaisia_laskureita/ EPPU energiapuun mittauslaskuri. Linkki MetINFOn sivulle laskuriin ja mittausoppaaseen (pdf). METKA -maastolaskuri leimikon arviointiin. Harvennusmetsien energiapuun kertyminen ja keskitilavuuksien laskentaohjelma. OHJE maastolaskurin käyttöön. Energiapienpuun toimitusketjujen kannattavuus, (Excel, 301 kt), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Energiapuuta Etelä-Savosta" -hanke, tekijänoikeudet: Jarno Föhr Hakkeetähdehakkeen kustannuslaskelmaohjelma*, (Excel, kt), Metla Kantomurskeen tuotantokustannusten laskentaohjelma*, (Excel, 70 kt), Metla Kokopuuhakkeen kustannuslaskelmaohjelma*, (Excel, 781 kt), Metla Rankahakkeen kustannuslaskelmaohjelma *, (excel, 70 kt), Metla *Tekijänoikeudet: varttunut tutkija Juha Laitila, Metsäntutkimuslaitos' Hakerekkojen kustannusvertailu. Laskuri kuljetustapojen vertailuun (Excel 663)

14 Kannattavuus hyvä KERTYMÄ: m3/ha i-m3/ha MWh/ha KORJUUOLOT puuta/ha dm3/puu pituus, m lpm, cm m3/ha ,5 2 ENERGIAPUUHARVENNUS KUSTANNUKSET /m3 /i-m3 /MWh /ha - KANTOHINTA MO:LLE 8 3, KORJUU YHTEENSÄ , Ennakkoraivaus TUOTOT Hakkuu Metsäkuljetus 5 2 2, HAKETUS 8 3, HAKKEEN KAUKOKULJETUS 8 3, TOIMINNAN ORGANISOINTI 3 1,2 1,5 240 YHTEENSÄ 42 16, HAKKEESTA KÄYTTÖPAIKALLA SAATAVA HINTA 36 14, KUITUPUUSTA TIEN VARRESSA SAATAVA HINTA + KEMERA-TUET YHTEENSÄ 10,27 4,11 5,14 821,60 Nuoren metsän hoito, /ha 2,63 1,05 1,32 210,50 Korjuutuki, /m3 7,00 2,80 3,50 560,00 Haketustuki, /i-m3 4,25 1,70 2,13 340,00 Toteutusselvitystuki, nmh 0,58 0,23 0,29 46,50 Toteutusselvitystuki, korjuu 0,06 0,02 0,03 4,60 Toteutusselvitystuki, haketus 0,25 0,10 0,13 20,00 YHTEENSÄ 46,27 18,51 23, ,60 NETTOTULOS 4,27 1,708 2, ,6

15 Kannattavuus huono KERTYMÄ: m3/ha i-m3/ha MWh/ha KORJUUOLOT puuta/ha dm3/puu pituus, m lpm, cm m3/ha ,5 2 ENERGIAPUUHARVENNUS KUSTANNUKSET /m3 /i-m3 /MWh /ha - KANTOHINTA MO:LLE 3 1,2 1, KORJUU YHTEENSÄ 26 10, Ennakkoraivaus 5 1,5 1, TUOTOT Hakkuu 18 7, Metsäkuljetus 8 3, HAKETUS 8 3, HAKKEEN KAUKOKULJETUS 8 3, TOIMINNAN ORGANISOINTI 3 1,2 1,5 120 YHTEENSÄ 53 20,7 25, HAKKEESTA KÄYTTÖPAIKALLA SAATAVA HINTA 36 14, KUITUPUUSTA TIEN VARRESSA SAATAVA HINTA + KEMERA-TUET YHTEENSÄ 13,54 5,42 6,77 541,60 Nuoren metsän hoito, /ha 5,26 2,11 2,63 210,50 Korjuutuki, /m3 7,00 2,80 3,50 280,00 Haketustuki, /i-m3 4,25 1,70 2,13 170,00 Toteutusselvitystuki, nmh 1,16 0,47 0,58 46,50 Toteutusselvitystuki, korjuu 0,12 0,05 0,06 4,60 Toteutusselvitystuki, haketus 0,25 0,10 0,13 10,00 YHTEENSÄ 49,54 19,82 24, ,60 NETTOTULOS -3,46-0,884-1,105-88,4

16 Tuella vai ilman? Energiapuutukien vaikutus hankinnan kannattavuuteen männikön ensiharvennuskohteilla. Hakkuukertymä vaihteli kohteittain m³/ha ja keskimääräinen rungon koko vastaavasti dm³. Metsänomistajalle maksettava kantohinta vaihteli puolestaan kohteittain 5-10 / m³. Hakkeen käyttöpaikkahintana käytettiin 18 /m³, ja kohteet saivat myös KEMERA-lain mukaisen nuoren metsän hoidon tuen. Tulot ja kustannukset on esitetty euron tarkkuudella. Huono kohde Keskinkertainen Hyvä kohde KEMERA PETU KEMERA PETU KEMERA PETU Kantohinta, /m³ Kustannukset yht Tulot yht., Tuet yht., Nettotulos, -2,78-10,98 5,86-1,49 5,77-1,37 "Puustamaksukyky" 2,22-5,98 12,86 5,51 15,77 8,63 Vrt. kuitupuun hinta / kasvatushakkuut / Etelä-Suomi (vko 5-6/2014): 14,30-15,50 /m³

17 Pienpuuhakkeen kannattavuus TULOKSET: Metsähakkeen kosteuspitoisuus (%) Metsähakkeen irtokuutiopaino (kg/i-m³) Energiasisältö (MWh/i-m³) 0,66 0,73 0,79 0,84 0,87 0,90 0,91 Hakerekan toimittama maksimi irtokuutiomäärä (i-m³) Toimitetut tonnit kuormassa (tn) 35,00 35,00 35,00 35,00 33,44 31,13 28,71 Hakerekkakuormaan haketettava maksimi kiintokuutiomäärä (kiinto-m³) Hakerekan kyytiin mahtuva nuoren metsän harvennusala (ha) 0,60 0,63 0,67 0,72 0,73 0,73 0,73 Tehollinen lämpöarvo (MJ/kg) 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88 Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa (MJ/kg) 6,09 7,15 8,22 9,29 10,35 11,42 12,48 Energiamäärä (MWh) Metsähakekuorman arvo ( ) Metsähakekuormalle kuuluvat Kemera-tuotot ( ) Tuotot yhteensä ( ) Kantohinta ( ) Hakkuukustannukset ( ) Metsäkuljetuskustannukset ( ) Haketuskustannukset ( ) Kaukokuljetuskustannukset (meno-paluu) ( ) Organisaatiokustannukset ( ) Kustannukset yhteensä ( ) Kannattavuus yhteensä ( ) Kannattavuus yhteensä ( /m³) -1,79 2,06 5,26 7,97 9,67 10,72 11,06 Ilman kemeraa ( /m³) -17,07-13,23-10,02-7,31-5,62-4,57-4,23 Kustannukset ( /m³) 46,75 46,23 45,68 45,15 44,95 44,95 44,95 Tuotot ( /m³) 29,68 32,99 35,65 37,84 39,33 40,39 40,73 Kemera ( /m³) 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29

18 Entä tulevaisuus? Tuotantomäärien kasvu merkitsee tehostunutta hankintaa Korjuuta aiempaa huonommilta kohteilta / ainespuuksi kelpaavan puun energiakäyttö? Hankintalogistiikan kustannusten hallinta avainasemassa Tuotantoketjun osat saatava tehokkaiksi sekä nivellettyä hyvin toisiinsa Laadunhallinnan merkitys kasvaa Samalla kustannustasolla arvokkaampi lopputuote Varastointi, terminaalit, logistinen ohjaus Isot asiat edelleen keksimättä? Metsähakkeen tuotantoa on kehitetty aktiivisesti noin 20 vuotta, mutta eri tuotantomuodot ja teknologiat ovat edelleen kehitysvaiheessa

19 Framtid?

20 Tack så mycket! "Energived ger skogsägarna mer än massan" Mellanskog har börjat att driva energived i stor skala. Skogsägarna får 15 kronor mer per kubikmeter än för massaveden, lovar Yngve Norgren, virkesområdeschef.

Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus

Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus Kohti kotimaista energiaa kustannussäästöä ja yrittäjyyttä kuntiin Matti

Lisätiedot

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen PUULOG Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa 2012 ESIPUHE Puulog-hanke (Bioenergian

Lisätiedot

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE Metsäosa: Energiakäyttöön tarkoitetun metsäbiomassan hankinnan, tuotannon ja käytön edistämisen mahdollisuudet ja edellytykset Vesa Tanttu,

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Markus Hirsimäki LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

Metsäenergian hankinnan teknologia, liiketoiminta, markkinat ja mittaus

Metsäenergian hankinnan teknologia, liiketoiminta, markkinat ja mittaus Bioenergiaa metsistä Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset Metsäenergian hankinnan teknologia, liiketoiminta, markkinat ja mittaus Metlan työraportteja 289: 147 152 17 Metsähakkeen toimitusketjujen

Lisätiedot

METSÄPOLTTOAINEIDEN VESITIEKULJETUS PROOMUKALUSTOLLA

METSÄPOLTTOAINEIDEN VESITIEKULJETUS PROOMUKALUSTOLLA Kalle Karttunen, Eero Jäppinen, Kari Väätäinen & Tapio Ranta METSÄPOLTTOAINEIDEN VESITIEKULJETUS PROOMUKALUSTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI Minna Ruokolainen Metsä- ja peltobioenergian tuotantoprosessien työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi

Lisätiedot

METKA-maastolaskurin käyttäjäkoulutus 9.12.2010 Tammela Matti Kymäläinen METKA-hanke 27.3.2014 1

METKA-maastolaskurin käyttäjäkoulutus 9.12.2010 Tammela Matti Kymäläinen METKA-hanke 27.3.2014 1 METKA-maastolaskurin käyttäjäkoulutus 9.12.2010 Tammela Matti Kymäläinen METKA-hanke 27.3.2014 1 METKA-maastolaskuri: Harvennusmetsien energiapuun kertymien & keskitilavuuksien laskentaohjelma Lask ent

Lisätiedot

HINNOITTELUMENETELMÄN VAIKUTUS PUURAAKA-AINEEN OH- JAUTUMISEEN - SIMULOINTITARKASTELU

HINNOITTELUMENETELMÄN VAIKUTUS PUURAAKA-AINEEN OH- JAUTUMISEEN - SIMULOINTITARKASTELU University of Eastern Finland Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Faculty of Science and Forestry HINNOITTELUMENETELMÄN VAIKUTUS PUURAAKA-AINEEN OH- JAUTUMISEEN - SIMULOINTITARKASTELU Mika Haring

Lisätiedot

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA Metsäneuvostolle 4.9.2012 MMM/MEO/KP AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA 1. Metsähakkeen käytölle asetetut tavoitteet Suomessa Tavoitteena metsähakkeen käytön kaksinkertaistaminen nykyisestä vuoteen 2020

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

Puupolttoaineiden pienkäyttö

Puupolttoaineiden pienkäyttö Puupolttoaineiden pienkäyttö Toimittanut Iiris Lappalainen Tekes Puupolttoaineiden pienkäyttö Eija Alakangas Ari Erkkilä Martti Flyktman Satu Helynen Kari Hillebrand Markku Kallio Iiris Lappalainen Mauri

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit

Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit Case 1: Kerroskuivuri tuoretta purua ja haketta tuottavalla sahalla Case 2: Kerroskuivuri metsähaketta käyttävällä kaukolämpölaitoksella

Lisätiedot

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Lokakuu 2006 1 2 SAATTEEKSI Tämä selvitys on laadittu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan puumarkkinoiden edistämiseksi.

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

Pilketuotanto-opas 1

Pilketuotanto-opas 1 Pilketuotanto-opas 1 Pilke tuo lämpöä moneen kotiin. Kuva: Tiileri. Suomen metsäkeskus Päätoimittaja Toimituskunta Marko Ämmälä Tommi Valli Juha Hiitelä Jussi Somerpalo Jyrki Raitila Ari Erkkilä Juha Viirimäki

Lisätiedot

Uudenmaan metsäenergiaselvitys

Uudenmaan metsäenergiaselvitys Uudenmaan metsäenergiaselvitys 2012 Häme-Uusimaa Toimittajat: Olli-Pekka Koisti Ulkoasu: Pohjolan Mylly Taitto: Jonna Nurminen Kannen kuva: Olli-Pekka Koisti Painatus: Esa Print Oy Metsäenergiaselvitys

Lisätiedot

Korjuuvaihtoehdot nuorten metsien energiapuun korjuussa

Korjuuvaihtoehdot nuorten metsien energiapuun korjuussa Korjuuvaihtoehdot nuorten metsien energiapuun korjuussa Bioenergian metsä seminaari Rovaniemi 17.5.2011 Juha Laitila Metsäntutkimuslaitos, Joensuu 17.5.2011 1 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa

Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa Jouni Pykäläinen Metsämonex Oy Länsikatu 15 80110 Joensuu puhelin: 050 373 9188 sähköposti: jouni.pykalainen@metsamonex.fi Kari Pulkkinen

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA

Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA 1 Esipuhe Metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymät ovat myönteiset. Puulle ja metsäteollisuuden tuotteille on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas Korjuun suunnittelu ja toteutus opas Korjuun suunnittelu ja toteutus -opas Oppaan on laatinut työryhmä Markku Pesonen (pj.) Paavo Iittiläinen Kari Immonen Simo Jaakkola Arto Kariniemi Antti Korpilahti

Lisätiedot

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Kolmena edeltävänä vuonna Suomen metsäteollisuus käytti puuta keskimäärin 59 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta kotimaisen puun osuus oli 5 miljoonaa kuutiometriä.

Lisätiedot

Puutavaran mittauksen tutkimusja kehitysohjelma

Puutavaran mittauksen tutkimusja kehitysohjelma Metsätehon raportti 191 11.5.2006 ISSN 1459-773X (Painettu) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) Puutavaran mittauksen tutkimusja kehitysohjelma Jarmo Hämäläinen Samuli Hujo Antti Korpilahti Metsäteho Oy PL

Lisätiedot

Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke, nro 15397 Loppuraportti ajalta 1.1.2012 31.12.2014

Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke, nro 15397 Loppuraportti ajalta 1.1.2012 31.12.2014 1 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Keski-Suomi Kauppakatu 19 B 40100 Jyväskylä Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke, nro 15397 Loppuraportti ajalta 1.1.2012 31.12.2014 Käsitelty ohjausryhmän

Lisätiedot

ENON, KIIHTELYSVAARAN, KONTIOLAHDEN SEKÄ TUUPOVAARAN ENERGIAOSUUSKUNTIEN VERKOSTOITUMISEN MAHDOLLISUUDET

ENON, KIIHTELYSVAARAN, KONTIOLAHDEN SEKÄ TUUPOVAARAN ENERGIAOSUUSKUNTIEN VERKOSTOITUMISEN MAHDOLLISUUDET ENON, KIIHTELYSVAARAN, KONTIOLAHDEN SEKÄ TUUPOVAARAN ENERGIAOSUUSKUNTIEN VERKOSTOITUMISEN MAHDOLLISUUDET Selvitys hankkeeseen Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Mia Pasanen Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Euroopan unionissa on sovittu kasvihuonepäästöjen

Euroopan unionissa on sovittu kasvihuonepäästöjen TAPANI TYYNELÄ JA JUHA NURMI Metsäntutkimuslaitos, Länsi-Suomen alueyksikkö Metsänomistajien energiaosuuskuntien tulevaisuudennäkymät Euroopan unionissa on sovittu kasvihuonepäästöjen tuntuvasta alentamisesta.

Lisätiedot