FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto www.lib.helsinki.fi/finelib/"

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto FinELib-koulutus / syksy 2006 FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto Yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yleiset kirjastot voivat liittyä jäseniksi FinELib-konsortioon (toimintaa varten perustettu yhteenliittymä) solmimalla sopimuksen Kansalliskirjaston (Helsingin yliopiston kirjasto) kanssa. Toiminta on alkanut tieteellisten / oppilaitoskirjastojen tarpeista, yleiset kirjastot tulivat sopimuspohjaisesti mukaan vuoden 2001 alkupuolella. FinELib-asioita yleisten kirjastojen osalta koordinoivat maakuntakirjastot. Kaikki maakuntakirjastot kuuluvat konsortioon. Kansalliskirjastossa toimii FinELib-palveluyksikkö, jonka tehtäviä ovat: verkkoaineiston keskitetty hankinta (lisenssisopimukset, aineistokonsortioiden laajennukset) Nelli-portaalin ylläpito ja kehittäminen / FinELibin Nellitoimisto verkkoaineiston hankinnan ja portaalipalvelujen työkalujen tarjoaminen (mm. käyttötilastot) koulutuspalvelut Maakuntakirjastojen tehtävänä on: koordinoida toimintaa tiedottaa aineistoista alueensa kirjastoille, kerätä ilmoittautumiset alueen kunnista ja ilmoittaa ne FinELibille laskuttaa aineistokonsortioon osallistuvia kunnan/kaupunginkirjastoja FinELibin lähettämien aineistolaskujen mukaisesti Vähintään asukkaan väestöpohjalla toimivat yksittäiset kunnankirjastot tai kimpat voivat liittyä myös sellaisiin aineistokonsortioihin, joihin ko. maakuntakirjasto ei kuulu. Aineistokonsortiolla tarkoitetaan tietyn verkkoaineiston käyttöoikeuden hankkimiseksi muodostettua vähintään neljän jäsenen yhteenliittymää. Opetusministeriö tukee yleisten kirjastojen osallistumista konsortioon (FinELibin palvelujen kustannukset), aineiston hankintakustannukset kirjastot maksavat pääsääntöisesti itse. Aineistojen hinnat määräytyvät kunnan asukasluvun mukaan. Paikallisen maakuntakirjaston FinELib-yhteyshenkilö on Raila Junnila, joka on myös Yleisten kirjastojen asiantuntijaryhmän jäsen. Yleisten kirjastojen yhteyshenkilö FinELibin toimistossa on suunnittelija Arja Tuuliniemi,

2 FinELib-aineistot FinELibin välittämiin palveluihin kuuluu noin elektronista lehteä, 175 viitetietokantaa, sanakirjoja ja useita hakuteoksia. Aineistoja hankitaan jatkuvasti lisää ja ne tulevat käyttöön kalenterivuoden alussa. Kaikki tieteenalat otetaan huomioon aineistohankinnoissa. Elektronisia aineistoja hankitaan käyttäjiltä saadun palautteen ja asiantuntijaryhmien (mm. Yleisten kirjastojen asiantuntijaryhmä) palautteen perusteella. Vuosina yksi painopistealue on yleisten kirjastojen aineistot. Ongelmana on sopivien kotimaisten aineistojen puute sekä kustantajien / toimittajien haluttomuus tehdä lisenssisopimuksia. Uusia tarjottuja aineistoja voi väliaikaisilla tunnuksilla koekäyttää jonkin aikaa ennen hankintapäätöksen tekoa. Ja sitten vakavat ilmoittautumiset Aineistojen kuvaukset sekä käyttötilastot ja sopimustiivistelmät aineistoittain on koottu FinELibin verkkosivuille > Aineistot > Taustatietoja aineistoista EBSCOhost tietokannat Kokotekstilehtiä ja viitetietokantoja humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta. Keskeisiä aihealoja: humanistiset ja yhteiskuntatieteet, johtaminen, markkinointi, kauppa ja rahoitus, taloustieteet, uskontotiede ja teologia, liikunta ja urheilu, psykologia. Lisäksi yleisille kirjastoille suunnatut tietokannat MasterFILE Elite ja Premier sekä World Magazine Bank. MasterFILE Elite tietokanta sisältää 1181 kokotekstilehteä, kuvaa, karttaa ja lippua sekä 28 hakuteosta. Tietokanta kattaa mm. seuraavia aihealueita: talous, terveys, koulutus, tiede, monikulttuurisuus. MasterFILE Premier tietokannassa on 2005 kokotekstilehteä, kuvaa, karttaa ja lippua, elämäkertaa, 320 hakuteosta sekä muuta dokumenttia. Tietokannan aihealue on sama kuin MasterFILE Elitessä. World Magazine Bank tietokannassa on 410 lehteä, joista kokotekstilehtiä 250. Edilex Palvelu sisältää Edilex Peruspalvelun sekä Defensor Legis ja Lakimies lehdet. Edilex Peruspalveluun kuluu mm. juridinen uutispalvelu, lakikirjaston sähköiset kirjat, artikkelit, lehdet, opinnäytetyöt, asiakirjamallit ja sanakirja sekä ajantasaiset säädöstietokannat. Palvelu sisältää myös keskeiset lainvalmisteluasiakirjat, tuomioistuinten ja viranomaisten ratkaisutietokannat sekä muuta virallistietoa ja juridiikkaan liittyviä linkkejä ja aineistoja. Defensor Legis on vuodesta 1920 ilmestynyt Suomen Asianajajaliiton äänenkannattaja. Kuudesti vuodessa ilmestyvä julkaisu sisältää kirjoituksia käytännön oikeuselämän eri aloilta, valikoituja oikeustapauksia sekä selostuksia hyvää asianajajatapaa koskevista kurinpitoratkaisuista. Edilex-versio sisältää lehdet

3 kokonaisuudessaan numerosta 4/2003 alkaen sekä suurimman osan artikkeleista vuoden 2000 alusta lähtien. Vuotta vanhemmat lehdet ovat kaikkien Edilex Peruspalvelun tilaajien käytettävissä. Lakimies on Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen vuodesta 1903 julkaisema oikeustieteen alan aikakauskirja, joka ilmestyy kahdeksana numerona vuodessa. Lakimiehen Edilex-versio sisältää lehdet kokonaisuudessaan numerosta 1/2004 alkaen ja suurimman osan artikkeleista vuoden 1996 alusta lähtien. Vuotta vanhemmat lehdet ovat kaikkien Edilex Peruspalvelun tilaajien käytettävissä. (Elektran kautta luettavissa vuodesta 1996 alkaen kuluva vuosi mukaanlukien.) EEBO = Early English Books Online (JKL*) 1 Palvelu sisältää englanninkielistä kirjallisuutta vuosilta Kaikkiaan tietokannassa tulee olemaan n dokumenttia, kun se on valmis vuoden 2011 paikkeilla. ECCO = Eighteenth Century Collection Online (Thomson Gale) (JKL*) Tietokanta sisältää n englanninkielistä kirjaa, jotka on julkaistu 1700-luvulla. Kokoelmaan kuuluvat merkittävät 1700-luvulla Iso-Britanniassa julkaistut teokset ja tuhansia yhdysvaltalaisia teoksia. ECCO kattaa useita tieteenaloja, kuten historia ja maantieto, yhteiskuntatiede, kuvataide, musiikki ja arkkitehtuuri, kirjallisuus ja kielitiede, uskonto ja filosofia ja oikeustiede. Aineistoon on mahdollista tehdä kokotekstihakuja. Elektra OPM:n yleisille kirjastoille kustantama aineisto! Elektra-kokoelma sisältää n. 30. kotimaisen tieteellisen lehden tai aikakauskirjan artikkeleita. Tällä hetkellä siinä on yli artikkelia, jotka ovat saatavilla pääosin pdf-muodossa. Osa lehdistä päivittyy jatkuvasti, osasta mukana on vain vanhoja vuosikertoja. Kokoelmaan kuuluu lisäksi elektronisia kirjoja. Aineisto löytyy myös Arton kautta. Elektra kuuluu Opetusministeriön yleisille kirjastoille kustantamiin Linnea-palveluihin (muita: Linda, Arto, Manda). Elektraa täydentää tieteellisten aikakauslehtien kirjasto Peri+, jossa tässä vaiheessa ovat mukana Historiallinen Aikakauskirja (vuosilta ) ja Suomi-lehti (vuosilta ). Historian tutkimukseen, suomalaisuuteen, suomen kieleen ja 1 (JKL) Jyväskykän kaupunginkirjastoon hankittu FinELib-aineisto: löytyvät pikalinkkeinä tiedonhaun aloitussivuilta muita maksullisia tietokantoja JYM:ssa: Aleksi, Duodecim, FinnBooks, Linneatietokannat, Medic, RT-kortisto, Suomen lääkärilehti (lista Aatussa: Kirjasto > Asiakaspalvelu > Tietopalvelu > maksulliset tietokannat) (*) Yksittäinen kunnankirjasto voi ilmoittautua ko. tietokannan käyttäjäksi ilman erillistä maksua. Aineistojen lisenssit kattavat koko konsortion ja käyttäjäksi voi ilmoittautua, vaikka käytössä ei olisi mitään muuta aineistoa FinELibin kautta. Ilmoittautuminen tarvitaan, koska aineiston käyttäjien on sitouduttava sopimuksen ehtoihin. Ilmoittautumiset FinELibin palveluosoitteeseen Sopimustiivistelmät verkossa > Aineistot > Taustatietoja aineistoista.

4 suomalaiseen kirjallisuuteen liittyvää materiaalia on selattavissa yhteensä noin sivua. Aineistoa kartutetaan vähitellen. Encyclopedia Britannica Online Palvelu sisältää tietosanakirjoja ja sanakirjoja. Aineistossa on yli artikkelia, yli kuvaa (valokuvia, piirroksia, karttoja) ja yli sanan selitystä, sanan historiaa, synonyymejä jne. Palvelussa on myös linkit yli Britannican toimituksen valitsemalle internet-sivulle. Fakta (ent. Web-Fakta) (JKL) Kokonaisuus kattaa yli artikkelia sisältävän tietosanakirja-aineiston. Factatietopalvelu sisältää mm.: yli hakusanaa, tuhansia kuvia, kuvagallerioita, videoita, animaatioita ja simulaatioita sisältävän yleistiedon pankin, joka päivittyy jatkuvasti kalenterin, johon on koottu päivän keskeiset tapahtumat maailmankartaston; Suomesta osoitetarkat kaupunkikartat 84. kaupungista eri aihepiirien mukaisesti järjesteltyjä laajempia teema-artikkeleita, esim. aikajanoja, ääni- ja kuvagallerioita, teemoittain koottuja sisältöpaketteja Päivitys viikoittain tai useita kertoja viikossa. FINP = Finnish Periodicals Index in Economics and Business (JKL*) 2 Artikkelitietokanta seuraa 400 kotimaista talousalan ja yhteiskuntatieteiden aikakauslehteä. Joukossa on runsaasti yritys- ja ammattilehtiä. Tietokantaan indeksoidaan vuosittain merkittävintä talouselämän eri aihepiireihin liittyvää artikkeliviitettä sekä yhteiskunnallista viiteaineistoa. Tietokanta sisältää Helecon-sanastolla indeksoitua viitettä v lähtien. Global Books in Print / Ulrich s Periodicals Directory Global Books in Print on viitetietokanta, josta löytyy tiedot yli 9 miljoonasta englannin- ja espanjankielisestä kirjasta, myös loppuunmyydyistä ja vielä julkaisemattomista kirjoista sekä videoista ja äänikirjoista eri puolilta maailmaa. Bibliografisten tietojen lisäksi tietokannassa on hinta- ja saatavuustietoja. Ulrichsweb sisältää n viitetiedot eri puolella maailmaa julkaistuista sarjajulkaisuista: aikakaus- ja sanomalehdistä, konferenssijulkaisuista, tieteellisistä monografiasarjoista. Lehdistä on bibliografisen tiedon lisäksi hinta- ja kustantajatietoja. Grove Dictionary of Music and Musicians (JKL) Musiikin hakuteos. Sisältää osiot The New Grove Dictionary of Music and Musicians, The New Grove Dictionary of Opera ja The New Grove Dictionary of Jazz. 2 Jyväskylän kaupunginkirjaston maksulla myös kaikki maakunnan kirjastot voivat käyttää tätä tietokantaa.

5 Kansallisbiografia (JKL) Kansallisbiografia on kokoelma Suomen historiaan vaikuttaneiden ihmisten pienoiselämäkertoja. Sitä toimittaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskus. Palvelussa on nyt elämäkertaa. Elämäkertojen tiivistelmät sekä sata esimerkkiartikkelia ovat kaikkien vapaasti luettavissa, mutta itse artikkeliin pääsy vaatii sopimuksen. Hakuun pääsee linkistä Sopimusasiakkaille. Kansallisbiografia ilmestyy myös kirjana, mutta artikkeleita on julkaistu nopeammin verkkoversiossa. Palvelusta löytyy aakkosellinen haku ja hakulomake. Hakulomakkeella on mm. maakuntahaku sekä sanahaku, joka hakee myös artikkelien tekstistä. Biografiakeskus ylläpitää myös henkilökuvatietokantaa, joka kokoaa tietoa eri arkistoissa olevista suomalaisista henkilökuvista. Kuvia voi selata verkossa ja tilata digitaalisina kopioina. Henkilökuvatietokannassa on kuvien lisäksi tietoja kunkin henkilön julkisista muotokuvista ja henkilömuistomerkeistä. Medic (JKL:ssä on, mutta ei FinELibin kautta) Medic on kattavin suomalainen terveystieteiden viitetietokanta. Palveluun sisältyy artikkeliviitteitä n. 90 suomalaisesta lääke- ja hoitotieteellisestä julkaisusta, lisäksi mukana ovat suomalaiset ko. tieteenalojen väitöskirjat sekä kokousjulkaisuja, kirjoja ja yliopistojen ja tutkimuslaitosten raportteja. Aineistoa on vuodesta 1978 lähtien. Mukana on kielestä riippumatta Suomessa julkaistu aineisto. NetMot (JKL) Mot-sanakirjaston perussanastoina ovat suomi englanti / ruotsi / saksa / ranska suomi. Tarjolla on myös yleiskielen, tekniikan ja kaupan sekä erikoisalojen sanakirjoja, ja esim. käännöspalveluja. PCI = Periodicals Contents Index (JKL*) FinELibin PCI-tietokanta kattaa 20 FinELib-konsortiolle ostettua segmenttiä ProQuestin PCI-tietokannasta. Tietokantaa ei ole päivitetty vuoden 2001 jälkeen. Tietokannan erityisaloja ovat humanistiset tieteet, kulttuuri, taide ja yhteiskuntatieteet. Viitetietokanta vuosilta /1996 kattaa tuhansia 40 eri kielellä tai murteella julkaistua lehteä. Siinä on n. 10 miljoonaa viitettä. SFS Online Palvelu sisältää kaikki elektronisessa muodossa olevat standardit, n kpl eri tieteenaloilta. Standardit on jaoteltu 750 SFS-ICS-ryhmään. Tilastokeskuksen tietokannat: ALTIKA, ASTIKA, STV ALTIKA sisältää tilastoja useilta aihealueilta myös pitkinä aikasarjoina. Perusaluejakona on kunta. Lisäksi saatavina ovat kuntatiedoista summautuvat isommat alueet: seutukunnat, maakunnat, läänit, suuralueet, TE-keskukset, sairaanhoitopiirit jne. Altikan tiedontuottajia ovat Tilastokeskuksen lisäksi mm. Työministeriö ja Valtion asuntorahasto (ARA).

6 ASTIKA on aikasarjatietokanta, joka sisältää suhdanne- ja taloustilastoja kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuosisarjoina. Tilastokeskuksen lisäksi Astikan tiedontuottajia ovat Työministeriö, Suomen Pankki, Tullihallitus ja Valtionkonttori sekä Teollisuus ja työnantajat. Astikaa päivitetään jopa useita kertoja päivässä. Suomen tilastollinen vuosikirja = koko Suomi tilastoina. Thomson Gale tietokannat (ent. LRC) (JKL): BRC, ContAuth, ECCO (*), SRC BRC = Biography Resource Center on biografinen tietokanta kirjallisuuden, tieteen, taiteen, monikulttuurisuuden, liike-elämän, politiikan, urheilun, valtiojohdon, historian, viihteen ja ajankohtaisten tapahtumien alueelta. Tietokanta sisältää 1.4 miljoonaa biografiaa, jotka on koottu lukuisista lähteistä, lähinnä eri alojen tieteellisistä julkaisuista sekä muista asiantuntijalähteistä. Aineisto sisältää mm. laajoja elämäkertoja, kokotekstiartikkeleita ja linkkejä www-sivuille. Hakuja voi tehdä nimellä tai elämäkertatiedoilla: syntymä/kuolinvuosi ja paikka, kansallisuus, ammatti, sukupuoli, etnisyys jne. ContAuth = Contemporary Authors tietokanta sisältää tietoja: nykykirjailijasta (sekä kauno- että tieto) painetun ja sähköisen median edustajista käsikirjoittajista sarjakuvapiirtäjistä kirjailijoista, joiden äidinkieli ei ole englanti, mutta joiden tuotantoa on ilmestynyt englanniksi klassikoista, joiden tuotantoa yhä luetaan kouluissa ja yliopistoissa tai jotka ovat muuten kirjallisen kiinnostuksen kohteena Tietokannassa on varsin laaja hakukriteeristö. ECCO = Eighteenth Century Collection Online (*) ks. edellä SRC = Science Resource Center tietokanta sisältää tietoa eri tieteenaloilta mm. maantiede, historia, luonnontieteet, biotieteet, avaruustutkimus jne. Tietokannassa on myös tietoa tieteellisen tutkimuksen tekemisestä. Hakea voi myös aihehakemiston kautta, jolloin hakutulos listaa artikkelit yms. uusimman mukaan. Hakutuloksesta voi poimia haluamansa tiedon sen lähteen tai esitysmuodon mukaan esim. viite, lehti, akateeminen kausijulkaisu, sanomalehti, multimedia tai web-sivu. WSOY: Yritysonline, Juridiikkaonline Yritysonlinessa on 23 mm. verotusta ja taloushallintoa käsittelevää teosta. Juridiikkaonlinessa on 10 teosta esim. rikos- ja prosessioikeuden sekä sopimussuhteiden alalta. Esim. näistä neuvotellaan: Aleksi, HS-tekstiarkistot

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007 Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007 Tutkimuksen tarkoitus Tällä kyselyllä kartoitetaan elektronisten aineistojen käyttöä yleisissä kirjastoissa. Kyselyn

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA: Kansalliskirjaston humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tietoaineiston hankinta-alat

HANKINTAOHJELMA: Kansalliskirjaston humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tietoaineiston hankinta-alat HANKINTAOHJELMA: Kansalliskirjaston humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tietoaineiston hankinta-alat (Liite Kansalliskirjaston kokoelmapolitiikan lukuun 3 Aineistojen valintaperiaatteet). Allaolevassa

Lisätiedot

KANSALLISKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2009-2015

KANSALLISKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2009-2015 KANSALLISKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2009-2015 Johtoryhmän käsittely 9.10.2008 Johtokunta hyväksynyt 12.12.2008 SISÄLLYS 1. Kokoelmapolitiikan merkitys 3 Kansalliskirjasto tieteellisenä kirjastona Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Yliopistokirjastojen kokoelmien tietokartta

Yliopistokirjastojen kokoelmien tietokartta Yliopistokirjastojen kokoelmien tietokartta 16.4.04-15.4.2005 Yliopistokirjastojen kokoelmien tietokartta hanke http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/neuvosto/tietokartta_hankesuunnittelu.htm YLIOPISTOKIRJASTOJEN

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Tiedotustilaisuus erikoiskirjastoille 28.11.2014 Minna-Liisa Kivinen, suunnittelupäällikkö Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

LINNEA TIETOKANTOJEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 2012

LINNEA TIETOKANTOJEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 2012 LINNEA TIETOKANTOJEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 2012 1. SOPIJAPUOLET Palvelun tarjoaja: Kansalliskirjasto PL 26 (Teollisuuskatu 23-25) 00014 Helsingin yliopisto (jäljempänä Kansalliskirjasto) Palvelun ostaja:

Lisätiedot

Kompassi. Opas tiedonhallinnan perusteisiin

Kompassi. Opas tiedonhallinnan perusteisiin Kompassi Opas tiedonhallinnan perusteisiin Copyright Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu 2006 2/32 isältö: Kompassi: opas tiedonhallinnan perusteisiin Tervetuloa!... 4 Tervetuloa tiedon haastavaan maailmaan!...4

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto Espoo 2010 VUOSIKERTOMUS 2009 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi PL 17000

Lisätiedot

Museoalan asiasanaston uudistaminen. Esiselvitys. Museoalan asiasanaston (MASA) uudistamishankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti

Museoalan asiasanaston uudistaminen. Esiselvitys. Museoalan asiasanaston (MASA) uudistamishankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti Museoalan asiasanaston uudistaminen Esiselvitys Museoalan asiasanaston (MASA) uudistamishankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti Museovirasto 31.12.2008 Museoalan asiasanaston uudistaminen Esiselvitys

Lisätiedot

KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas

KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas 2012 KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas Toimittanut: Markku A. Laitinen Kansalliskirjasto, Helsinki 2012 KITT-käyttäjän käsikirja. Suomen tieteellisten

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

Tieteelliset seurat. 1. Minkälainen merkitys omalla julkaisutoiminnalla on seurallenne?

Tieteelliset seurat. 1. Minkälainen merkitys omalla julkaisutoiminnalla on seurallenne? 1 KYSELYTUTKIMUS Syyskuussa 2003 lähetettiin kyselykaavakkeet kaikille noin 70:lle vaihtokeskuksen vaihtotoimintaan osallistuvalle kotimaiselle seuralle ja julkaisijayhteisölle sekä 30:lle ulkomailta saapuvia

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2007

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2007 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2007 Espoo 2008 VUOSIKERTOMUS 2007 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Kirjasto PL 7000 FI - 02015 TKK URL: http://lib.tkk.fi/

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

ELEKTRA Elektroninen julkaiseminen ja julkaisujen verkkovälitys

ELEKTRA Elektroninen julkaiseminen ja julkaisujen verkkovälitys Toimittanut Inkeri Salonharju ELEKTRA Elektroninen julkaiseminen ja julkaisujen verkkovälitys Projektin loppuraportti Helsingin yliopiston kirjasto Kirjastotoimen verkkopalvelut Helsinki 1998 Elektra -

Lisätiedot

Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE

Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE I. Kirjallisten harjoitustöiden tarkoituksesta Oikeustieteellisten

Lisätiedot

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Johanna Riikonen Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Pro gradu -tutkielma Elokuu 2006

Lisätiedot

Doris Stockmann Niklas Bengtsson Yrjö Repo KIRJA SUOMESSA. Tekijöistä lukijaan - kirja-alan tukitoimet ja kehittäminen

Doris Stockmann Niklas Bengtsson Yrjö Repo KIRJA SUOMESSA. Tekijöistä lukijaan - kirja-alan tukitoimet ja kehittäminen Doris Stockmann Niklas Bengtsson Yrjö Repo KIRJA SUOMESSA Tekijöistä lukijaan - kirja-alan tukitoimet ja kehittäminen Päivitys 2005 2 JOHDANTO Opetusministeriön toimeksiannosta ja kauppatieteiden maisteri

Lisätiedot

OIKEUDELLISESTA TIEDONHALLINNASTA TIEDONHAUSTA INTERNETISSÄ KL. 2003

OIKEUDELLISESTA TIEDONHALLINNASTA TIEDONHAUSTA INTERNETISSÄ KL. 2003 Oikeustieteellinen tiedekunta Turun yliopisto OIKEUDELLISEN TIEDONHALLINNAN KURSSI Valinnaiset opinnot Dosentti, professori Asko Lehtonen OIKEUDELLISESTA TIEDONHALLINNASTA JA TIEDONHAUSTA INTERNETISSÄ

Lisätiedot

1.1. Fysioterapiaan liittyviä hyllyluokkia Kuntokadun kirjastossa esim.

1.1. Fysioterapiaan liittyviä hyllyluokkia Kuntokadun kirjastossa esim. Fysioterapian Tiedonhakuopas 1. PAINETTU AINEISTO 1.1 Kirjaston hyllyluokat 1.2 Kirjastotietokannat: PIRKKA, TAMCAT, LINDA 1.3 Lehdet 2. AIHEENMUKAINEN HAKU TIETOKANNOISTA Hakusanojen keksiminen, katkaisu

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Voiko verkkotietoon luottaa?

Voiko verkkotietoon luottaa? Voiko verkkotietoon luottaa? Jussi Nuorteva Verkossa olevan tiedon määrä on viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvanut räjähdysmäisesti. Samaan aikaan hakukoneiden ominaisuudet ovat parantuneet niin, että

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen

Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen Markku Löytönen Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen Ohjeiden lyhyt historia Erilaisia ohjeita lähdeviittausten tekemiseen on kirjoitettu maantieteen laitoksen opettajien toimesta jo pitkään. Niinpä myös

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Projektin loppuraportti 212 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 1739, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 626.

Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 1739, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 626. FINELIB - KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET 2002 - t Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 1739, joista jen vastauksia oli 626. 1. TAUSTATIETOJA 4. FINELIB-AINEISTOJEN KÄYTTÖ 1.1 Sukupuoli 4.1

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

PrettyLib. kirjastojärjestelmä v4

PrettyLib. kirjastojärjestelmä v4 PrettyLib kirjastojärjestelmä v4 Sivu 2(17) Yhteenveto PrettyLib on Suomen eniten myyty kirjastojärjestelmä. Ohjelmistoa on toimitettu satoihin kirjastoihin. Asiakkaina on lähinnä oppilaitos-, koulu-,

Lisätiedot