Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005"

Transkriptio

1 ANSIOLUETTELO Lokakuu 2010 Henkilö- ja yhteystiedot Nimi: Risto Vaittinen Puhelin: Sähköposti: Koulutus Ylioppilas 1978 Töölön Yhteiskoulu Valtiotieteitten kandidaatti 1985 Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta Valtiotieteitten lisensiaatti 1989 Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta Filosofian tohtori 2004 Helsingin kauppakorkeakoulu Työkokemus Vs. assistentti, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellisen tiedekunnan kansantaloustieteen laitos Nuorempi tutkija Ph.D. Juha Kähkösen ja Ph.D. Pertti Haaparannan johtamassa Suomen talouden avautuminen -projektissa Nuorempi tutkija Ph.D. Matti Pohjolan, VTT, Jukka Pekkarisen ja Ph.D. Robert Rowthornin projektissa Social Corporatism, Tutkija Työväen taloudellisen tutkimuslaitoksen projektissa Maatalouden tuontisuojan kustannukset Suomessa, Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus alkaen. Vs. tutkimuspäällikkö, Kuluttajatutkimuskeskus Projektitutkija, Helsingin kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen laitos , prof. Pertti Haaparannan johtamassa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa Venäjän ja Itä-Euroopan talouksien avautuminen: kansainväliset vaikutukset ja merkitys Suomen taloudelle. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, määräaikainen virka ajalla Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Ekonomisti, Eläketurvakeskus

2 Julkaisut: Ulkoiset häiriöt, markkinarakenne ja toimialoittainen työllisyys Suomessa, Työväen taloudellinen tutkimuslaitos, Tutkimuksia 23/1989 Huomioita maatalouden tukipolitiikasta Suomessa, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1991. Maatalouspolitiikkaa hienosäädetään vaikka suunta on kadoksissa, TTTkatsaus 3/1991. Maatalouden tukipolitiikan hyvinvointivaikutukset osittaistasapainon näkökulmasta, Työväen taloudellinen tutkimuslaitos, Tutkimusselosteita 100, Maatalouden tuontisuojan purkamisen kokonaistaloudelliset vaikutukset, Työväen taloudellinen tutkimuslaitos, Tutkimusselosteita 101, Maatalouden tuontisuoja ja sen kustannukset Suomessa, Työväen taloudellinen tutkimuslaitos, Tutkimuksia 39/1992. Maatalouspolitiikka ja Suomen talouden rakenne, TTT- Katsaus 3/1992 Erikoiskaupan kilpailullisuus, KTK:n julkaisuja 12/1993. Economic Effects of the Finnish Value Added Tax Reform with Different Treatment of Primary Production Deduction, VATT muistioita 12/1994, yhteisjulkaisu Hannu Törmän ja Thomas Rutherfordin kanssa. EU-jäsenyyden kauppapoliittisia vaikutuksia kuluttajan kannalta KTK:n keskustelualoitteita 12/1994. EU:n liittyminen alentaa ruuan hintaa kymmenkunta prosenttia, Elävä maaseutu Maatalous osaksi julkista sektoria EU:ssa, Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1994. Hinnan määräytyminen eri toimialoilla Suomessa KTK:n keskustelualoitteita 11/1994. Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1995. How does the level of distribution services of grocery retailers affect the consumer, KTK:n työselosteita ja esitelmiä 19/1995, yhteisjulkaisu Anu Raijaksen kanssa.

3 Kaupan aukiolo - Kuluttajien myyjien ja kauppiaitten mielipiteitä kaupan aukioloajoista, KTK:n tutkimuksia 13/1995, yhteisjulkaisu Anu Raijaksen ja Erja Pylvänäisen kanssa. Maaseudun tulevaisuus ja maatalouspolitiikka, Talous ja yhteiskunta 3/1995 Numeeriset yleisen tasapainon malli: teoreettinen tausta ja empiiriset sovellukset, KTK:n keskustelualoitteita 15/1995. Miksi hinnat vaihtelevat? Elintarvikkeiden hintataso suomalaisessa päivittäistavarakaupassa, KTK:n julkaisuja 7/1995, yhteisjulkaisu Ville Aalto- Setälän ja Mika Pantzarin kanssa, Welfare Effects of the Finnish Value Added Tax Reform: A General Equilibrium Evaluation, KTK:n keskustelualoitteita 14/1995, yhteisjulkaisu Hannu Törmän ja Thomas Rutherfordin kanssa. What Will EU Membership and Value Added Tax Reform Do to Finnish Food Economy, VATT discussion papers no. 88, 1995, yhteisjulkaisu Hannu Törmän ja Thomas Rutherfordin kanssa. Päivittäistavarakaupan palvelutason vaikutukset kuluttajalle, teoksessa Raijas Anu (toim.) Kauppa - kuluttaja - uudet mahdollisuudet, Kuluttajatutkimuskeskus, 1995, yhteisjulkaisu Anu Raijaksen kanssa. Elintarviketeollisuuden markkinahintatuet, niiden muutos ja sopeutumisvaikutukset EU-jäsenyyden seurauksena, KTK:n keskustelualoitteita 20/1996. Integraatio, pääomavaltaisuus ja Suomen kahdenvälinen ristikkäiskauppa KTK:n keskustelualoitteita 23/1996, yhteisjulkaisu Lauri Saarisen kanssa. Allocation of Resources, Transition and Gains from Democracy in Soviet Type Economy, First Annual Conference on Global Trade Analysis 1998, Conference Proceedings, yhteisjulkaisu Pertti Haaparannan ja Leena Kerkelän kanssa. The EU Enlargement: How Favourable to the Central and East European Countries? Second Annual Conference on Global Trade Analysis 1999, Conference Proceedings. EU:n itälaajentuminen: Mitkä ovat hyödyt uusille jäsenmaille? Kansantaloudellinen Aikakauskirja 2/1999. On the Effect s of Finland s European Union Integration. A Computable General Equilibrium evaluation, teoksessa Courbis, Raimond and Wladyslaw Welfe (eds.) Central and Eastern Europe on is Way to Euro-

4 pean Union: Part III: Past Experiences of Enlargement of the European Union, Peter Lang: Frankfurt am Main, Kontribuuttori: van Tongeren Frank ja Hans Meijl (eds.) A Review of Applied Models of International Trade in Agriculture and Related Resource and Environmental Modelling FAIR CT Interim report No. 1, Assessment of the Usefulness of GTAP for Analysing Multilateral Trade Liberalisation, teoksessa Søren E. Frandsen and Michael H.J. Stæhr (eds.) Assessment of the GTAP Modelling Framework for Policy Analyses from a European Perspective, Danish Institute for Agricultural and Fisheries Economics, Research Reports 116, 2000, Yhteisjulkaisu Joseph Francoisin Machiel Romboutin Leena Kerkelän kanssa Eastern Enlargement of the European Union, VATT Research Reports, 64, Helsinki, EU:n itälaajenemisen vaikutuksista: Laskelmia tasapainomallilla, VATT - keskustelualoitteita 259, 2001, yhteisjulkaisu Jaakko Kianderin kanssa. Renegotiating the Lomé Convention - Trade Policy Schemes and their Effects for African Countries, Helsinki School of Economics Working Papers W: 261, 2000,yhdessä Leena Kerkelän ja Janne Niemen kanssa. WTO:n Kauppaneuvottelujen merkitys EU:n maataloudelle, VATT - keskustelualoitteita, 251, Maatalouskaupan vapauttaminen - Kansainväliset vaikutukset ja merkitys EU:lle, Kansantaloudellinen Aikakauskirja 3/2001. Eastern Enlargement of the EU: Factor Mobility and Transfers - Which Matters Most? julkaisussa Sustainable development and the General Equilibrium Approach, Proceedings of 5th Annual Conference on Global Economic Analysis, Labour Market Adjustment in Bolle Michael (ed.) Eurozone Enlargement - Exchange rate Choises and Adjusting Markets, BWV Berliner Wissenschaftsverlag, 2002, yhteisjulkaisu Jaakko Kianderin ja Tiiu Paasin kanssa. The Eastern Enlargement of the Eurozone and Labour Market Adjustment, Ezoneplus Working Paper No. 6., 2002, yhteisjulkaisu Jaakko Kianderin ja Tiiu Paasin kanssa. Avesta Polarit oyj:n Tornion jaloterästehtaan tuotannon kasvun aluetaloudelliset vaikutukset, Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulun julkaisuja, 2003, yhteisjulkaisu Juha Honkatukian ja Hannu Törmän kanssa.

5 Maatalouskaupan vapauttaminen - Kansainväliset vaikutukset ja merkitys EU:lle, VATT keskustelualoitteita 295, Liberalization of Agricultural Trade - Global implications and what it means for the EU, VATT discussion papers 303, Poland's EU Accession - Results from a Study utilising the PolGem - Model of the Polish Economy, proceedings ofr 6 th Annual Conference on Global Economic Analysis, 2003, yhteisjulkaisu Iwona Fudala- Poradzinskan, Juha Honkatukian ja Monika Janiakin kanssa. POLGEM: A Computable General Equilibrium Model for Poland. Final report. Poland s Ministry of Finance,Warzaw, 2003, yheisjulaisu Juha Honkatukian kanssa. Suuren aluepolitiikan ja hajasijoituksen vaikutuksia Keski-Suomessa, VATT keskustelualoitteita 308, 2003, yhteisjulkaisu Juha Honkatukian ja Aki Kangasharjun kanssa Labour Market, Social Dimension, and the Eurozone Enlargement in Bolle Michael (ed.) Eurozone Enlargement - Exploring Uncharted Waters, BWV Berliner Wissenschaftsverlag, 2004, yhteisjulkaisu Jaakko Kianderin, Jaan Masson ja Tiiu Paasin kanssa. Maatalouden kansallinen tuki - kansallinen etu? teoksessa Pekka Korpinen: Metropolien rakentaja, toim. Allén Tuovi ja Jukka Pekkarinen, Palkansaajien tutkimuslaitos, Raportteja 1, Helsinki, Trade Policies and Integration Evaluations with CGE models, VATT tutkimuksia, 109, 2004 (Väitöskirja). Eläkkeet ja EMU, Työeläke 5/2005 Government Finances by Age in Finland Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2006:3, yhteisjulkaisu Reijo Vanteen kanssa. Tavoitteena tasapaino sukupolvien välille, Työeläke 4/2007 Optimising pension financing with an application to the Finnish earningsrelated pension scheme Finnish Centre for Pensions Working Papers 2007:1, yhteisjulkaisu Isamo Riskun, Christina Lindellin ja Peter Biströmin kanssa. Intergenerational Transfers and Life-Cycle Consumption in Finland Finnish Centre for Pensions Working Papers 2008:6, yhteisjulkaisu Reijo Vanteen kanssa. Eläkkeet ja julkisen talouden kestävyys, Työeläke 2/2009

6 Eläkerahastot ja finanssikriisi, teoksessa Antti Alaja & Hildur Boldt (toim.) Tehokkaiden markkinoiden harha, Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 1/2010, Jyväskylä. Elinkaarisäästäminen ja sijoitusriskit eri eläkejärjestelmissä, Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:2. Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit teoriaa ja kokemuksia jarruista ja elinaikakertoimista, Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:7, yhteisjulkaisu Sanna Tenhusen kanssa. National Transfer Accountss for Finland in 2004, NTA working papers 2010:3, yhteisjulkaisu Reijo Vanteen kanssa. Changing Patterns of Intergenerational Resource Allocation in Finland, Finnish Centre for Pensions, Reports 2011:1, yhteisjulkaisu Marja Riihelän ja Reijo Vanteen kanssa...

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Fifth EALE Conference (European Association of Labour Economists) aika 30.9-3.10. 1993 paikka: Maastricht,

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2014 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 9 Tietopalvelu...10 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

ASIASANAT: työeläkejärjestelmä, rahastointi, ikääntyminen, väestöepävarmuus

ASIASANAT: työeläkejärjestelmä, rahastointi, ikääntyminen, väestöepävarmuus LASSILA, Jukka VALKONEN, Tarmo, ELÄKERAHASTOT JA VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN. Helsinki: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 1999:2 (ISSN 1236-3049) ISBN 952-9639-73-2. ETLA, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, The Research

Lisätiedot

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Curriculum Vitae Nimi Syntymäpaikka Työpaikka Vesa Matti Routamaa Lempäälä Vaasan yliopisto Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Sähköposti vmr@uwasa.fi www www.uwasa.fi/~vmr/,

Lisätiedot

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND*

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* Matti Sarvimäki Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2012 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 11 Tietopalvelu... 12 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 2/2006 HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Väitöskirjat jouko kinnunen: Migration, inperfect competition and structural

Lisätiedot

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY VATT-JULKAISUJA 41 VATT PUBLICATIONS VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY Toimittaneet Edited by Vesa Kanniainen Seppo Kari Tampereen yliopisto University

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952)

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) Aalto University School of Economics Home address: P.O.Box 21210, 00076 AALTO, Finland Arkadiankatu 33 A 21 Tel

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

JOS OPISKELET YRITTÄJYYTTÄ, SAAT Valmiuksia: oman yrityksen perustamiseen ja menestyksekkääseen johtamiseen työskentelyyn pk-yritysten johtotehtävissä markkinoinnin ja tuotannon johtamiseen pk-yrityksissä

Lisätiedot

Koulutus eläkesijoituksena

Koulutus eläkesijoituksena Sanna Tenhunen Koulutus eläkesijoituksena Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:2 Sanna Tenhunen Koulutus eläkesijoituksena Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:2 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

Artikkeleita. Aluetalouden kehitys Suomessa, 1960 1998 1. SARI PEKKALA KTL, tutkija Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. 1.

Artikkeleita. Aluetalouden kehitys Suomessa, 1960 1998 1. SARI PEKKALA KTL, tutkija Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. 1. Kansantaloudellinen aikakauskirja 96. vsk. 1/2000 Sari Pekkala Artikkeleita Aluetalouden kehitys Suomessa, 1960 1998 1 SARI PEKKALA KTL, tutkija Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta 1. Johdanto

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 1994 No. 4 24.3.1994 Julkaistu uudelleen 2002 Jouko Rautava Suomen idänkauppa 1990-93 Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, BOFIT

Lisätiedot

Suomen tiede- ja teknologiapolitiikan haasteet ja muuttuva toimintaympäristö

Suomen tiede- ja teknologiapolitiikan haasteet ja muuttuva toimintaympäristö Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 58 Suomen tiede- ja teknologiapolitiikan haasteet ja muuttuva toimintaympäristö KNOGG-työpajaseminaarin yhteenveto Innopoli 1.4.2003 Tuomo Heikkilä

Lisätiedot

Työn keskimääräisen efektiivisen veroasteen laskeminen OECD:n menetelmällä

Työn keskimääräisen efektiivisen veroasteen laskeminen OECD:n menetelmällä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-Muistioita 54 Työn keskimääräisen efektiivisen veroasteen laskeminen OECD:n menetelmällä Teemu Lyytikäinen Helsinki 2002 Saatteeksi Muistio on tehty VATT:ssa EU:n

Lisätiedot

Pienen maailmanpelastusoppaan lähteet - osa 1: ongelmat

Pienen maailmanpelastusoppaan lähteet - osa 1: ongelmat Pienen maailmanpelastusoppaan lähteet - osa 1: ongelmat 1. Ylikulutus Jos ei toisin ilmoiteta, tämän luvun tiedot perustuvat lähteeseen Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being:

Lisätiedot

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden työmarkkinat

Tulevaisuuden työmarkkinat ETLA ETLA Raportit Reports 6.8.2014 No 30 Tulevaisuuden työmarkkinat Antti Kauhanen * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, antti.kauhanen@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Kauhanen, Antti (6.8.2014).

Lisätiedot