Ansioluettelo (25)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)"

Transkriptio

1 Ansioluettelo (25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot: Ylioppilas Vartiokylän lukio Valtiot.kandidaatti Helsingin yliopisto Valtiot.lisensiaatti Helsingin yliopisto Valtiot.tohtori Helsingin yliopisto Tohtorinpromootio Helsingin yliopistossa Muu jatkokoulutus: Yrjö Jahnssonin säätiön VIII tutkijakoulutuskurssi "Macroeconomics and the Labour Market" SITRA, Talouspolitiikka kurssi, Päättäjien 20. metsäakatemia Asevelvollisuus: Varusmiespalvelus Päätoimet: Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos: vs.assistentti tutkija Suomen Akatemia, yhteiskuntatieteellinen toimikunta: tutkimusassistentti Yrjö Jahnssonin säätiö: tutkimusjohtaja Palkansaajien tutkimuslaitos: vanhempi tutkija (virkavapaa ) johtaja Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos: erikoistutkija

2 Ansioluettelo (25) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus: johtava ekonomisti tutkimusjohtaja tutkimusprofessori (virkavapaa ) Nimitetty Vaasan yliopiston kansantaloustieteen professoriksi (A28) (virkavapaus , ero virasta ) 5. Sivutoimet: Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos: European Economic Association VIII Annual Congress, pääsihteeri oto Yrjö Jahnssonin säätiö: vt. tutkimusjohtaja oto , Kansantaloudellinen Aikakauskirja, päätoimittaja Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma, työn taloustieteen koordinaattori , , asiantuntija Kansantaloustieteen erit. työn taloustieteen dosentti, Joensuun yliopisto Suomen Pankki, pankkivaltuuston talouspoliittinen neuvonantaja oto , Kansantaloustieteen dosentti, Helsingin yliopisto, Luottamustoimet: Varusmiestoimikunnan puheenjohtaja, UudJP 1988 Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma, johtoryhmän jäsen Tilastokeskus, Eino H. Laurilan Kansantulomitalin valintalautakunnan jäsen Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, promootiotoimikunnan jäsen 1995 Suomalaisen kirjallisuuden edistämisvarojen valtuuskunnan jäsen

3 Ansioluettelo (25) Taloustieteellinen seura, johtokunnan jäsen , varapuheenjohtaja , puheenjohtaja International Institute of Public Finance, vuoden 2002 kongressin järjestelytoimikunnan jäsen Kansantaloustieteen professorien ja dosenttien yhdistys, varapuheenjohtaja Suomen Akatemia, Suomen IIASA-toimikunta, jäsen Julkaisuluettelo 7A. Julkaisemattomat opinnäytteet A1. "Rationaaliset odotukset ja talouspolitiikan neutraalisuus", pro gradu -työ, 1986, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta; arvosana: magna cum laude approbatur A2. "Sisäpiirihypoteesi tahattoman työttömyyden selitysmallina järjestäytyneillä työmarkkinoilla", lisensiaattityö, 1988, Helsingin yliopisto, valtio-tieteellinen tiedekunta; arvosana: magna cum laude approbatur 7B. Kirjat ja tutkimusraportit: B1. Jaakko Kiander: Wages, Employment and Risk Sharing: Four Essays in Labour Economics, Yliopistopaino, Helsinki 1994, väitöskirja; arvosana: magna cum laude approbatur (sisältää artikkelit C1,C2,C3,C4 ja C7) B2. Richard Baldwin - Pertti Haaparanta - Jaakko Kiander (toim.): Expanding Membership of the European Union, Center for Economic Policy Research and Cambridge University Press, Cambridge 1995 B3. Jaakko Kiander: Työttömyysturvan rahoitus ja työllisyys, Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysalan tutkimuksia 8, Helsinki 1996 B4. Jaakko Kiander: Teollisuuden ja työmarkkinoiden sopeutuminen Euroopan talous- ja rahaliittoon. Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksia 62, Helsinki 1996 B5. Jaakko Kiander - Jaakko Pehkonen - Matti Pohjola: Suomalainen työttömyys, Helsinki: Taloustieto 1998

4 Ansioluettelo (25) B6. Pasi Holm - Jaakko Kiander - Juha Tuomala - Pirkko Valppu: Työttömyysvakuutusmaksujen riskin mukainen porrastus ja omavastuu, VATT-tutkimuksia nro 148, Helsinki 1998 B7. Jaakko Kiander - Pentti Vartia: Suuri lama. Suomen luvun kriisi ja talouspoliittinen keskustelu. Helsinki: Taloustieto 1998 B8. Jaakko Kiander (toim.): 1990-luvun talouskriisi - Suomen Akatemian tutkimusohjelman projektit, VATT-julkaisuja 27:1, Helsinki 1998 B9. Jaakko Kiander (toim.): The research programme of the Academy of Finland: the projects, VATT-julkaisuja 27:2, Helsinki 1999 B10. Jaakko Kiander (toim.): Suomen Pankki ja puolueiden pyhät kissat. Yrjö Jahnssonin talouspoliittisia kirjoituksia. Edita, Helsinki B11. Jaakko Kiander (toim.): The research programme of the Academy of Finland: conference 1999, VATT-julkaisuja 27:3, Helsinki 2000 B12. Jaakko Kiander (toim.): Laman pitkä varjo. VATT-julkaisuja 27:4, Helsinki 2001 B13. Jaakko Kiander: Laman opetukset. VATT-julkaisuja 27:5,Helsinki 2001 B14. Jorma Kalela, Jaakko Kiander, Ullamaija Kivikuru, Heikki A. Loikkanen ja Jussi Simpura (toim.); Down from the heavens, up from the ashes. The Finnish economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research. VATT-julkaisuja 27:6,Helsinki 2001 B15. Jaakko Kiander (toim.): Final report of the research programme on the Finnish economic crisis. VATT-julkaisuja 27:6,Helsinki 2002 B16. Jaakko Kiander Jouko Kajanoja Iikko B. Voipio (toim.): Tutkimus ja talouspolitiikka. Reino Hjerppen juhlakirja. VATTjulkaisuja 33, Helsinki 2002 B17. Jaakko Kiander Minna Martikainen Jukka Ojasalo Katri Ojasalo - Iikko B. Voipio: Hallituksen yrittäjyyshankkeen arviointi. KTM 2002 B18. Jaakko Kiander Henrik Lönnqvist: Hyvinvointivaltio ja talouskasvu. WSOY. Helsinki 2002.

5 Ansioluettelo (25) B19. Jaakko Kiander Henrik Lönnqvist: Sosiaalipolitiikka ja taloudellinen kasvu. STM, Helsinki B20. Reino Hjerppe Seppo Kari Jaakko Kiander Panu Poutvaara (toim.): Verokilpailu ja Suomen verojärjestelmä. WSOY. Helsinki B21. Rita Asplund Jaakko Kiander: Yritystukimuotojen arviointi ja vertailu. KTM. Helsinki 2003 B22. Jaakko Kiander Timo Östring: Hållbarhet och effektivitet av offetlig ekonomi på lång sikt. Nord 2003:12, Nordiska ministerrådet, Köbenhavn 2003 B23. Reino Hjerppe Jaakko Kiander (eds.): Technology policy and knowledge-based growth in small countries. VATT Research Reports 110. Helsinki 2004 B24. Jaakko Kiander Minna Martikainen I.B. Voipio: Yrittäjyyden tila VATT-tutkimuksia 112. Helsinki 2004 B25. Jaakko Kiander Takis Venetoklis: Spending preferences of public sector officials. VATT Research Reports 114. Helsinki 2004 B26. Jaakko Kiander Antti Romppanen (toim.): Suomi 10 vuotta Euroopan unionissa taloudelliset vaikutukset. VATT-julkaisuja 42, Helsinki 2005 B27. Jaakko Kiander, Jukka Pekkarinen, Pentti Vartia & Pekka Ylä-Anttila: Suomi maailmantaloudessa. Uuden ajan talouspolitiikkaa. Sitra ja Edita. Helsinki B28. Elina Berghäll, Teuvo Junka, Jaakko Kiander: T&K, tuottavuus ja taloudellinen kasvu. VATT-tutkimuksia 121. Helsinki B29. Jaakko Kiander, Minna Martikainen, Timo Pihkala, Iikko Voipio: Yritysten toimintaympäristö: Kyselytutkimuksen tuloksia vuosilta VATT-tutkimuksia 123. Helsinki B30. Huovari, Janne & Kiander, Jaakko & Volk, Raija: Väestörakenteen muutos, tuottavuus ja kasvu. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja no 198.Helsinki B31. Reino Hjerppe, Seppo Kari, Jaakko Kiander (toim.): Kasvumallin muutos ja veropolitiikan haasteet. VATT-julkaisuja 44. Helsinki 2006.

6 Ansioluettelo (25) B32. Pasi Holm, Jaakko Kiander, Timo Rauhanen, Matti Viren: Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamisen vaikutukset. VATTtutkimuksia xxx. Helsinki C. Ulkomaiset julkaisut C1. J. Kiander: "Strike threats and the bargaining power of insiders", Scandinavian Journal of Economics, 93 (1991), C2. J. Kiander: "Endogenous unemployment insurance in a monopoly union model when job search matters", Journal of Public Economics, October 1993, C3. Pasi Holm - J. Kiander: "The effects of work sharing on employment and overtime in Finnish manufacturing: comparison of three alternative models", Applied Economics, 25 (1993), C4. J. Kiander: "Financial shocks, wage-setting and employment", Finnish Economic Papers, 6 (1993), C5. J. Kiander: "A Reply to Ingolf Ståhl", Scandinavian Journal of Economics, 96 (1994) C6. J. Kiander: "Collective Bargaining in Finland", teoksessa G. Fajertas (toim.): Collective Bargaining in Western Europe, European Trade Union Institute, Bryssel 1995 C7. J. Kiander - M. Widgren: "Issue editors' introduction", Finnish Economic Papers 9(1)(1996) C8. J. Kiander - P. Vartia: "The great depression of the 1990s in Finland", Finnish Economic Papers 9(1) (1996) C9. J. Kiander - P. Vartia: A Governor defends his record, Central Banking, Autumn 1997 C10. J. Kiander: The 1995 social pact in Finland: wage restraint through incomes policy, teoksessa G. Fajertag & P. Pochet (toim.): Social pacts in Europe. European Trade Union Institute, Bryssel 1997 C11. J. Kiander: "Collective Bargaining in Finland", teoksessa G. Fajertas (toim.): Collective Bargaining in Western Europe , European Trade Union Institute, Bryssel 1997 C12. J. Kiander: "Collective Bargaining in Finland", teoksessa G. Fajertas (toim.): Collective Bargaining in Western Europe , European Trade Union Institute, Bryssel 1998

7 Ansioluettelo (25) C13.J. Kiander & P. Vartia: The depression of the 1990s in Finland: A Nordic financial crisis or a result of the collapse of Soviet Union, teoksessa T. Myllyntaus (toim.): Economic crises and restructuring in history: experiences of small countries. St. Katharinen: Scripta Mercaturae Verlag (1998) C14. J. Kiander & J. Pehkonen: The Finnish unemployment - causes and conjectures, Finnish Economic Papers 12(2)(1999) C15. J. Kiander & M. Viren: Employment growth, population shocks and labour market flexibility in OECD countries, teoksessa W. Welfe & P. Wdowinski (toim.): Proceedings of Macromodels 99 Conference, 1-4 December 1999, Rydzyna,Lodz C16. J. Kiander - M. Viren: Measuring labour market flexibility in the OECD countries, Empirica (2001) C17. P. Böckerman - J. Kiander: "Has work sharing worked in Finland?",Applied Economics Letters (2002) C18. P.Böckerman J. Kiander: Labour markets in Finland during the Great Depressions of the Twentieth Century, Scandinavian Economic History Review (2002) C19. P.Böckerman J. Kiander: Determination of average working time in Finland, Labour, Review of Labour Economics and Industrial Relations (2002) C20. Jaakko Kiander, Tiiu Paas & Risto Vaittinen: Labour market adjustment, teoksessa M. Bolle (toim.): Eurozone enlargement. Exchange rate choices and adjusting markets. Berliner Wissenschafts-Verlag C21. J.Kiander J. Masso T. Paas R. Vaittinen: Labour market, social dimension and the Eurozone enlargement, teoksessa M. Bolle (ed.): Eurozone enlargement: exploring uncharted waters, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berliini C22. J. Kiander J. Kilponen J. Vilmunen (2004): Taxes, growth and unemployment in the OECD countries does collective bargaining matter? European Journal of Political Economy C23. J. Kiander: Growth and employment in Nordic welfare states in the 1990s: a tale of crisis and revival, teoksessa O. Kangas & J. Palme (eds.): Social policy and economic development in the Nordic countries. Palgrave Macmillan & UNRISD, London 2005.

8 Ansioluettelo (25) C24. J. Kiander: The evolution of the Finnish model in the 1990s: from depression to high-tech boom, teoksessa U. Becker & H. Schwartz (eds.): Employment miracles. University of Amsterdam Press, Amsterdam C25. T. Heikkilä & J. Kiander: Technology policy and innovation. Value-added partnering in a changing world; teoksessa Technology policy, national innovation system and knowledge-based growth small country viewpoints. Innovation Center of Lodz, University of Lodz C26. T. Venetoklis & J. Kiander: Spending preferences of public sector officials: survey evidence from Finland. Public Budgeting & Finance, summer D. Kotimaiset julkaisut D1. J. Kiander: "Atomikauhu ja vihreät harhat", Kanava 1991:4 D2. J. Kiander: "Keskuspankkien vallankaappaus", Kanava 1992:6 D3. J. Kiander: "Valtion velka ja velkaelvytys", teoksessa T. Allen V. Heinonen M. Pantzar (toim.): Täyskäännös? Taloutemme valintojen edessä, Gaudeamus 1993 D4. J. Kiander: "Arvio työttömyysturvatoimikunnan ehdotuksista", Kansantaloudellinen aikakauskirja 89(3)(1993) D5. J. Kiander: "EVA haluaa poistaa holhouksen", Kansantaloudellinen aikakauskirja 90(2) (kirja-arvostelu) (1994) D6. J. Kiander: "EMU ja työmarkkinat", Kansantaloudellinen aikakauskirja 90(3)(1994) D7. J. Kiander - Mika Widgren: "EU-seurausten tutkimuksesta Euroopan tutkimiseen", Kansantaloudellinen aikakauskirja 90(3) (pääkirjoitus) (1994) D8. J. Kiander: "Työttömyysturvan rahoitus, neuvottelujärjestelmä ja työllisyys", Talous ja yhteiskunta 22(4)(1994) D9. J. Kiander: "Työmarkkinoiden jäykkyydet eivät selitä työttömyyttä kokonaan" (Lectio praecursoria), Kansantaloudellinen aikakauskirja 91(1)(1995) D10. J. Kiander: "Sinipunan perintö", Kanava 1995:4 D11. S. Ilmakunnas - J. Kiander: "Säästötoimet ja valtiontalouden vakauttaminen", Talous ja yhteiskunta 23(2)(1995)

9 Ansioluettelo (25) D12. J. Kiander: "Suomi-Ruotsi talousmaaottelu", Kansantaloudellinen aikakauskirja 91(3)(1995) D13. J. Kiander: "Työmarkkinoiden sopeutuminen Euroopan raha- ja talousliittoon", Talous ja yhteiskunta 23(4)(1995) D14. J. Kiander: "Mikä estää työttömyyden puolittumisen", Kansantaloudellinen aikakauskirja 91(4) (pääkirjoitus) (1995) D15. J. Kiander: "Työttömyysturva ja työllisyys", Kansantaloudellinen aikakauskirja 91(4)(1995) D16. J. Kiander: "Vastaus Heikki Koskenkylälle", Kansantaloudellinen aikakauskirja 92(1)(1996) D17. J. Kiander: "Miten Euroopan työttömyys puolitetaan", Kansantaloudellinen aikakauskirja 92(1) (kirja-arvostelu) (1996) D18. J. Kiander: "Työelämän joustot ja työttömyys", Talous ja yhteiskunta 24(2)(1996) D19. J. Kiander - P. Vartia: "The crisis of the hard currency regime in Finland in " teoksessa Nenonen & Pehkonen (toim.): Antti Tanskanen 50 vuotta - kirjoituksia kansantaloudesta. Jyväskylän yliopisto, taloustieteen laitos D20. J. Kiander: "Kysyntätekijät ja työttömyys 1990-luvun alun lamassa", Kansantaloudellinen aikakauskirja 93(3)(1997) D21. J. Kiander - P. Vartia: Rolf Kullbergin haastattelu, Kansantaloudellinen aikakauskirja 93(4)(1997) D22. Pasi Holm - J. Kiander - P. Tossavainen: "Työmarkkinoiden toiminta ja sopeutuminen EMUssa", Kansantaloudellinen aikakauskirja 94(1)(1998) D23. J. Kiander: Talouskasvu, verokiilan alentamismahdollisuudet ja työllisyys, Talous ja yhteiskunta, 26(1) (1998) D24. J. Kiander: Sosiaalinen pääoma ja talouspolitiikka, teoksessa J. Kajanoja & J. Simpura (toim.): Sosiaalinen pääoma: käsiten ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitiikassa, VATT-julkaisuja 24 (1998) D25. P. Holm J. Kiander P. Tossavainen: Ulkoiset häiriöt edellyttävät EMU:ssa työmarkkinoilta palkkamalttia ja joustavuutta, Eurooppa-raportti 1998:4, Tilastokeskus

10 Ansioluettelo (25) D26. J. Kiander: "Takaisin täystyöllisyyteen - makrotalouden reunaehdot" teoksessa J. Pekkarinen (toim.): Takaisin täystyöllisyyteen: lähivuosien talouspolitiikan suunta. Helsinki: Työväen sivistysliitto 1998 D27. P. Böckerman & J. Kiander: "Työajan lyhentäminen - ratkaisu työttömyyteen?"; Kansantaloudellinen aikakauskirja, 94(2)(1998) D28. J. Kiander: "Koiraa heiluttava häntä ja kirottu velka - selviaako Suomi?"; Kansantaloudellinen aikakauskirja, 94(4) (kirja-arvostelu)(1998) D29. J. Kiander: Nurinkurinen huoli ulkomaalaisomistuksesta. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(1)(pääkirjoitus)(1999) D30. J. Kiander: Väitöskirja palkanmuodostuksen instituutioista. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(1)(1999) D31. M. Viren & J. Kiander: Tarvitaanko vielä finanssipolitiikkaa? Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(3)(1999) D32. P. Böckerman & J. Kiander: Kaakkois-Aasian ja Suomen talouskriisien vertailua, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(3)(1999) D33. P. Holm J. Kiander P. Valppu: Työttömyysturva-maksujen eriyttäminen. Katsaus kansainväliseen ja kotimaiseen keskusteluun, teoksessa R. Myhrman (toim.): Euroopan Unionin syventyminen ja sosiaaliturva, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1999:2 D34. S. Ilmakunnas J. Kiander A. Romppanen: Julkisen talouden tasapaino Suomessa, teoksessa R. Hjerppe S. Ilmakunnas P. Valppu I. Voipio (toim.): Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä, VATT-vuosikirjan artikkelit, VATTjulkaisuja 28:2 (1999) D35. J. Kiander & P. Mäkelä: Integraatio ja talouden rakenne, teoksessa R. Hjerppe S. Ilmakunnas P. Valppu I. Voipio (toim.): Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä, VATTvuosikirjan artikkelit, VATT-julkaisuja 28:2 (1999) D36. J. Kiander: Talouspolitiikka 1990-luvun lamassa ja nousussa, Talous ja yhteiskunta, 27(4) (1999) D37. M. Viren & J. Kiander: Vastaus Jukka Pekkariselle, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(4)(1999) D38. J. Kiander: Deflaation uhka 1990-luvulla, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(4)(1999)

11 Ansioluettelo (25) D39. J. Kiander & M. Tuomala: Väitöskirja korporatismista, tuloeroista ja päätöksenteosta. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 96(2)(2000) D40. J. Kiander: Voiko lama toistua?, Economic trends 2000:1, Tilastokeskus. D41. J. Kiander: Globalisaatio ja sosiaalipolitiikka: retoriikasta tutkimustietoon, Socius 2000:1 (kirja-arvostelu) D42. P. Böckerman & J. Kiander: Globalisaatio ja hyvinvointivaltio. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 96(3)(2000) D43. J. Kiander: Väitöskirja Holkerin hallituksen talouspolitiikasta. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 96(4)(2000) D44. J. Kiander: How far from Lisbon? Comment to Tito Boeri, teoksessa Ilmakunnas, S. & Koskela, E. (toim.); Towards higher employment: The role of labour market institutions. VATTjulkaisuja nro 32 (2001) D45. J. Kiander: Talouskasvu ja yhteiskunnalliset jaot, teoksessa Piirainen, T. & Saari, J. (toim.): Yhteis-kunnalliset jaot: 1990-luvun perintö?, Gaudeamus (2002) D46. J. Kiander: Kenen vika kun politiikka epäonnistuu? Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2002. D47. J. Kiander: The Finnish macroeconomic policy and performance in Ministry of Labour: National evaluation of the effects of the European employment strategy in Finland. D48. J. Kiander: Onko paluu täystyöllisyyteen mahdollinen? Yhteiskuntapolitiikka 2002:4 D49. J. Kiander: Tarvitseeko Suomi ulkomaista työvoimaa? PTT katsaus 4/2002. D50. J. Kiander: 1930-luvun pulakausi ja 1990-luvun talouskriisi. Talouspolitiikan ja taloudellisen ajattelun vertailua, teoksessa Blomberg, Hannikainen, M. & Kettunen, P. (toim.): Lamakirja Näkökulmia 1990-luvun talouskriisiin ja sen historiallisiin konteksteihin. Turku: Kirja-Aurora, D51. J. Kiander: Ikärakenteen muutos, hyvinvointivaltion rahoitus ja verotus, teoksessa Pekkarinen, J. & Kavonius, I.K. (toim.): Suomi, EU ja maailma puheenvuoroja talouspolitiikasta. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 2003.

12 Ansioluettelo (25) D52. J. Kiander: Lastenlastemme taloudelliset mahdollisuudet, teoksessa K. Alho J. Lassila P. Ylä-Anttila (toim.): Talouden tutkimus ja päätöksenteko kirjoituksia rakennemuutoksesta, kasvusta ja talouspolitiikasta. Taloustieto, Helsinki D53. J. Kiander: Teollisuusmaiden talous internet-kuplan jälkeen, Economic Trends 2003:4. D54. J. Kiander. Voiko työllisyyttä parantaa verotusta keventämällä?, Kansantaloudellinen aikakauskirja 99(4), (2003) D55. J. Kiander: Suomen ja Ruotsin taloudet kuin identtiset kaksoset. Economic Trends 2004:4. D56. J. Kiander: Verotuksen työllisyysvaikutukset kommenttipuheenvuoro. Kansantaloudellinen Aikakauskirja 100(3). D57. Jaakko Kiander & Pentti Vartia: Pekka ja markka. Teoksessa T. Allen & J. Pekkarinen (toim.): Pekka Korpinen: metropolien rakentaja. Palkansaajien tutkimuslaitos, raportteja 1. D58. Jaakko Kiander, Marja Riihelä & Risto Sullström: Ikääntyneiden kulutuskäyttäytyminen: miten tulevaisuuden eläkeläiset kuluttavat? Tulevaisuusselonteon liiteraportti 5, Valtioneuvosto. Helsinki D59. J. Kiander: Verotuksen vaikutus työllisyyteen: kokonaiskysynnän merkitys. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja D60. J. Kiander: Virosta Euroopan Unionin jäsen. Helsingin seudun suunnat, 2/2004. D61. J. Kiander: Estonia a member of the European Union. Helsinki Region Trends D62. J. Kiander: Suomen tie EU-jäsenyyteen, teoksessa Gaia Suuri maailmankartasto. Weiling & Göös (2004, uusi painos 2006). D63. Jaakko Kiander: Pitkittynyt kaupan epätasapaino Yhdysvaltain kiusana. Economic Trends 2004:5 D64. J. Kiander: Pankkiiri ja tähti. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 101(2) (kirja-arvostelu) D65. J. Kiander: Hanns-Werner Sinn ja Saksan basaaritalouden perikato. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 101(3) (kirjaarvostelu)

13 Ansioluettelo (25) D66. J. Kiander: Julkinen sektori, verotus ja talouskasvu; teoksessa A. Hyytinen & P. Rouvinen (toim.): Mistä talouskasvu syntyy?, Taloustieto, ETLA B214, Helsinki D67. J. Kiander & P. Vartia: Pitkän aikavälin talouskasvu mitkä maat ja alueet ovat menestyneet? Teoksessa A. Hyytinen & P. Rouvinen (toim.): Mistä talouskasvu syntyy?, Taloustieto, ETLA B214, Helsinki D68. Kiander Jaakko: Yrittäjyyden ja talouskasvun suhde ei ole yksiselitteinen. Economic Trends 2005:3. D69. J. Kiander: Suomi ja Ruotsi taloudellinen kehityksen ja talouspolitiikan vertailua; teoksessa P. Sinko & V. Vihriälä (toim.): Tuottavuus ja työllisyys Pohjoismaissa. Valtioneuvoston kanslian raportteja 3/2005. D70. Böckerman, Petri & Kiander, Jaakko: Talouden pitkät syklit ja politiikka, teoksessa Saari, J. (toim.): Historiallinen käänne johdatus pitkän aikavälin historian tutkimukseen. Gaudeamus: Helsinki D71. Böckerman, Petri & Kiander, Jaakko: Talouspolitiikka, teoksessa Saari, J. (toim.): Suomen malli murroksesta menestykseen. Yliopistopaino: Helsinki D72. Kiander, Jaakko: Julkisen hallinnon ote taloudesta on höltynyt, Tieto & trendit 6-7 (heinäkuu 2006), Tilastokeskus. D73. Kiander, Jaakko: Kiinalainen kasvumalli haastaa Washingtonin konsensuksen. Kanava 6 (elokuu 2006). D74. Kiander, Jaakko: Eikö raha tuo onnea? Tieteessä tapahtuu, 2006:8 (kirja-arvostelu) 7E. Keskustelupaperit E1. Pasi Holm - J. Kiander: "Bargaining over working hours", Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelunaloitteita No. 323, 1992 E2. J. Kiander: "Strikes and bargaining under one-sided private information and subjective beliefs", Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelunaloitteita No. 337, 1992 E3. J. Kiander: "Valtiontalous, valuuttakurssit ja ty llisyys - kirjoituksia vaihtoehtoisesta talouspolitiikasta ", Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen ja kirjoituksia No. 7/1993

14 Ansioluettelo (25) E4. J. Kiander: "Devaluation cycle as an implicit contract", Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusselosteita No. 120, 1994 E5. J. Kiander - Heikki "On relative pay and union egalitarianism", Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusselosteita No. 121, 1994 E6. J. Kiander: "The finance of unemployment insurance and the determination of employment in a unionized economy", Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusselosteita No. 122, 1994 E7. J. Kiander - Pentti Vartia: "The great depression of the 1990s in Finland", ETLA Discussion Papers No. 524 E8. P. Holm - J. Kiander - E. Koskela: "Unions, labour supply and structure of taxation: the role of tax base", Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelunaloitteita No. 408, 1997 E9. P. Holm - J. Kiander - E. Koskela: "Tax progression, structure of labour taxation and employment in a monopoly union model with endogenous working hours", Helsinki School of Economics, Department of Economics, Working Papers No K-24, 1997 E10. P. Holm - J. Kiander - P. Tossavainen: "Rahastot ja EMU", Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusselosteita no. 138, 1997 E11. J. Kiander: "Työmarkkinainstituutiot ja joustavuus: Suomi verrattuna muihin OECD-maihin", VATT-keskustelualoitteita nro 162 (1998) E12. P. Böckerman - J. Kiander: "Työllisyys Suomessa ", Palkansaajien tutkimuslaitos, tutkimusselosteita nro 145 (1998) E13. P. Böckerman - J. Kiander: "Has work sharing worked in Finland?", Labour Institute for Economic Research, Discussion Paper No 147 (1998) E14. J. Kiander - M. Viren: "Employment growth and labour market flexibility in OECD countries", VATT Discussion Papers No 184 (1998) E15. P. Holm J. Kiander P. Tossavainen: Social security funds, payroll tax adjustment and real exchange rate: the Finnish model, VATT Discussion Papers No 198 (1999) E16. P. Böckerman - J. Kiander: "Determination of average working time in Finland, Labour Institute for Economic Research, Discussion Paper No 157 (1999)

15 Ansioluettelo (25) E17. J. Kiander: Työajan lyhentäminen ja työllisyys,", Palkansaajien tutkimuslaitos, tutkimusselosteita nro 152 (1999) E18. S. Ilmakunnas, J. Kiander, P. Parkkinen & A. Romppanen: Globalisaatio ja työn loppu? Talous ja työllisyys vuoteen VATT-keskustelualoitteita nro 231 (2000) E19. J. Kiander & M. Viren: Do automatic stabilisers take care of asymmetric shocks in the euro area? VATT Discussion Papers No 234 (2000) E20. J. Kiander, J. Kilponen & J. Vilmunen: Taxes, growth and unemployment in the OECD countries does collective bargaining matter? VATT Discussion Papers No 235 (2000) E21. J. Kiander - M. Viren: Measuring labour market flexibility in the OECD countries. ETLA Discussion Papers No 745 (2001) E22. J. Kiander, K. Luoma & H. Lönnqvist: Julkisten menojen rakenne ja kehitys: Suomi kansainvälisessä vertailussa. VATTkeskustelualoitteita nro 249 (2001) E23. E. Berghäll J. Kiander: The Finnish model of STI policy: experiences and guidelines. VATT-keskustelualoitteita nro 313 (2003) E24. J. Kiander: The Nordic welfare state in the 1990s: Consequences of disinflation and fiscal consolidation in the three Nordic EU countries. Ezoneplus Working Paper No. 13D, Jean Monnet Centre of Excellence, Freie Universität Berlin (2003) E25. J. Kiander: Macroeconomic policy and performance in the Nordic EU countries in the 1990s. Ezoneplus Working Paper No. 17B, Jean Monnet Centre of Excellence, Freie Universität Berlin (2003) E26. J. Kiander: Growth and employment in Nordic welfare states in the 1990s: a tale of crisis and revival. VATTkeskustelualoitteita nro 336 (2004) E27. J. Kiander: Onko Suomessa liian vähän yrittäjiä? VATTkeskustelualoitteita nro 343 (2004) E28. J. Kiander & A. Romppanen: Finland s first 10 years in the European Union Economic consequences. VATT Discussion Papers nro 377 (2006) E29. R. Hjerppe, J. Kiander & M. Viren: Are government expenditures productive? Measuring the effect on private sector production. VATT Discussion Papers nro 381 (2006)

16 Ansioluettelo (25) 7F. Lehtikirjoitukset F1. J. Kiander: "Keskitetty tulopolitiikka on kaikille edullista", Helsingin Sanomat F2. J. Kiander: "Vauhtia tohtoreiden tekoon", Talouselämä F3. J. Kiander: "1930-luvun pulaan johtanut kehitys toistunut 60 vuotta myöhemmin", Uusi Suomi F4. J. Kiander: "Kunpa liukumat olisivat bonuksia", Talouselämä F5. J. Kiander: "Jatkuuko talouden vapaa pudotus?", Taloustaito 4/1992 F6. J. Kiander: "Palkkojen alentaminen ja työajan pidentäminen syventävät lamaa", Helsingin Sanomat F7. J. Kiander: "Markkinavoimat torjuvat keskuspankkien vallankaappausyrityksen", Kauppalehti F8. J. Kiander: "Velkaelvytys on edelleen mahdollista", Talouselämä F9. J. Kiander: "Setelirahoituksen haittoja on liioiteltu", Helsingin Sanomat F10. J. Kiander: "Onko valtio konkurssikypsä? - Johdatus valtion finansseihin", Suomen Kuvalehti F11. J. Kiander: "Monivuotista tuloratkaisua ei olisi pitänyt hylätä", Helsingin Sanomat E12. J. Kiander: "Tuleva nousu voi olla yhtä raju kuin lama", Helsingin Sanomat F13. J. Kiander: "Lapsilisien tarveharkintaisuus kurjistaisi lapsiperheitä edelleen", Helsingin Sanomat F14. J. Kiander: "Valtion velasta jo hysteriaa", Helsingin Sanomat F15. J. Kiander - Eero Lehto: "Vahva markka uhkaa talouden kasvua", Helsingin Sanomat F16. J. Kiander - Jukka Pekkarinen: "Kunnista saa säästöön useita miljardeja", Helsingin Sanomat

17 Ansioluettelo (25) F17. J. Kiander: "Talouspolitiikan ääripäät", Suomen Kuvalehti 7/1995 F18. M. Jäntti - J. Kiander: "Hyvä sosiaaliturva ei lisää työttömyyttä", Suomen Kuvalehti 14/1995 F19. J. Kiander: "Keveämpi rahapolitiikka ei välttämättä johda inflaatiokierteeseen", Helsingin Sanomat F20. J. Kiander: "Työmarkkinoille lisäpaineita", Helsingin Sanomat F21. J. Kiander: "Valtio ei hoipu vararikon partaalla", Talouselämä 40/1995 F22. J. Kiander: "Nyt tarvitaan hyviä hermoja", Suomen Kuvalehti 8/1996 F23. J. Kiander: "Ensin meni aate, sitten rahat" (kirjaarvostelu), Helsingin Sanomat F24. J. Kiander: "ERM-kytkentä luo paineita työmarkkinoille", Helsingin Sanomat F25. J. Kiander: "Lisäsäästöjä ei tarvita, jos talouskasvu jatkuu, Helsingin Sanomat F26. J. Kiander - J. Pehkonen - M. Pohjola: Täystyöllisyys otettava talouspolitiikan tavoitteeksi", Helsingin Sanomat F27. J. Kiander: "Suomi ylikuumenee, maailma alijäähtyy", Helsingin Sanomat F28. J. Kiander - M. Viren: "Lisäetuja luvataan - rahoitusta ei murehdita", Turun Sanomat F29. J. Kiander: Suomen perusvoimakapasiteetista, Savon Sanomat F30. J. Kiander: Pienipalkkaisten verokevennykset tuovat eniten työpaikkoja, Helsingin Sanomat F31. J. Kiander: Ovatko asuntomarkkinat todella ylikuumentuneet?, Kansan Uutiset F32. J. Kiander: Verotus ja hyvinvointivaltio, Savon Sanomat F33. J. Kiander: Euron arvo, Savon Sanomat

18 Ansioluettelo (25) F34. J. Kiander: Tarpeellinen ja odotettu pankkikriisin kronikka, Helsingin Sanomat F35. J. Kiander: Kertomus pahimmasta pankkikriisistä, Osuuspankkilehti 2000:6 F36. J. Kiander: Suuren laman opetukset ovat taas ajankohtaisia. Helsingin Sanomat F37. Kiander, J. Vartia, P. Vihriälä, V.: Kun kaikki muuttui pankkikriisistä on kymmenen vuotta. Suomen Kuvalehti F38. J. Kiander: Sailaksen esitys on kokonaisuus. Helsingin Sanomat F39. J. Kiander: Verojärjestelmää voi ja pitää yksinkertaistaa. Helsingin Sanomat F40. J. Kiander: Julkinen tuki ei tehoa. Talouselämä 20/2004. F41. J. Kiander, Jaakko: Korkea yrittäjyysaste ei saa olla itseisarvoinen tavoite, Helsingin Sanomat F42. J. Kiander M. Martikainen I.B. Voipio: Työvoiman kalleus haittaa eniten yritystoimintaa. Turun Sanomat F43. Holm Pasi Kiander Jaakko: Eläkerahoilla Suomeen työllisyyttä ja kasvua, Helsingin Sanomat F44. Kiander, Jaakko: Palvelujen tuottavuus ratkaisee. Talouselämä 21 ( ). 8. Esitelmät tieteellisissä kokouksissa: A. Kansainväliset A1. Association de Econometrie Applique, Modelisation du Marche de Travail, Strasbourg, A2. Econometric Society European Winter Colloquim, Alicante, A3. European Association of Labour Economists, El Escorial, A4. Symposium on Mass Unemployment in Finland, Joensuu,

19 Ansioluettelo (25) A5. Yrjö Jahnsson Foundation Nordic Labour Economics Workshop, Sannäs, A6. International Symposium on Dynamic Games, Grimentz, A7. The EC's New Entrants: Shifting Weights in Europe, Yrjö Jahnsson Foundation - CEPR Conference, Sannäs, A8. European Association of Labour Economists, Maastricht, A9. Fackföreningsrörelsen institut för ekonomisk forskning, Tukholma, A10. Yrjö Jahnsson Foundation 40th Anniversary Symposium, Sannäs, A11. European Economic Association IX Annual Congress, Maastricht, A12. International Institute of Public Finance, Annual Congress, Lissabon A13. Rockefeller Foundation, Bellagio Study and Conference Center, Bellagio A14. European Trade Union Institute, Workshop on social pacts, Bryssel, A15. Nordiska ekonomiska forskningsrådet, Lillehammer, A16. European Economic Association XI Annual Congress, Istanbul A17. European Association of Labour Economists, Hania, Kreeta, A18. National employment pacts conference, Notre Europe ja ETUI, Bryssel, A19. Workshop on Nordic economic crises, Yrjö Jahnssonin säätio ja ETLA, Helsinki, A20. World Bank, Washington D.C., A21. European Association of Labour Economists, Regensburg,

20 Ansioluettelo (25) A22. VATT-CEPR conference on the Eastern enlargement of EU, Bryssel, A23. European Society of Population Economics, Bonn, A24. Crises and economic performance in Finland and Sweden in the 1990s, Tukholma, , A25. International Institute of Public Finance, Annual Congress, Sevilla, A26. European University Institute, Firenze-Fiesole, A27. VATT & VM, Conference on labour market institutions and employment, , Helsinki A28. University of Helsinki, Department of Economic History, Helsinki, A29. Small States in World Markets, Göteborg A30. EZONEPLUS Summer Conference, Bologna A31. Crises and economic performance in Finland and Sweden in the 1990s, Rooma A32. Nordiska ministerrådet, Tukholma, A33. Social Policy in a Development Context: The Nordic Experience, Tukholma, A34. EZONEPLUS Conference, Bryssel, A35. CEBR Conference on demographic change, Kööpenhamina A36. KNOGG Final Conference, Bryssel, A37. EZONEPLUS Workshop, Varsovan kauppakorkeakoulu, Varsova, A38. EUROFRAME Conference , Universite de Dauphine, Pariisi. A39. EZONEPLUS Final Conference, , Freie Universität Berlin, Berliini. A40. Baltic dynamics, , Riika

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE Marja Riihelä September 2016

CURRICULUM VITAE Marja Riihelä September 2016 CURRICULUM VITAE Marja Riihelä September 2016 VATT Institute for Economic Research Nationality: Finnish P.O. BOX 1279 (Arkadiankatu 7) 00101 HELSINKI e-mail: marja.riihela@vatt.fi Current positions Senior

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kauanko Pohjoismaiden malli kestää?

Kauanko Pohjoismaiden malli kestää? Kauanko Pohjoismaiden malli kestää? Seppo Honkapohja* Suomen Pankki * Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa Suomen Pankin kantaa Pohjoismaiden mallin menestys Suomen reaalinen bruttokansantuote

Lisätiedot

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005 ANSIOLUETTELO Lokakuu 2010 Henkilö- ja yhteystiedot Nimi: Risto Vaittinen Puhelin: 010 7512153 Sähköposti: risto.vaittinen@etk.fi Koulutus Ylioppilas 1978 Töölön Yhteiskoulu Valtiotieteitten kandidaatti

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja tulevaisuus seminaari

Suomen talouden tila ja tulevaisuus seminaari Hannu Piekkola Suomen talouden tila ja tulevaisuus seminaari 17.9.2009 Vaasa 13.00 SEMINAARIN AVAUS JA ALUSTUS Johtaja Jouko Havunen ja kansantaloustieteen professori Hannu Piekkola, Vaasan yliopisto (tilaisuuden

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO

CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO CONTACT INFORMATION EDUCATION Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 PO Box 1279 00101 Helsinki, Finland p. + 358 40 304 5512 email. roope.uusitalo@vatt.fi

Lisätiedot

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuomas Matikka VATT Valtiovarainvaliokunta, verojaosto 19.2.2016 Tuomas Matikka (VATT) Tuloverotus ja työn tarjonta Verojaosto 1 / 11 Taustaa Esitys perustuu tammikuussa

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS

LIST OF PUBLICATIONS LIST OF PUBLICATIONS ROOPE UUSITALO(1968) PUBLICATIONS IN ENGLISH 1 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS R. Uusitalo & J. Verho (2010): The effect of unemployment benefits on re-employment rates:

Lisätiedot

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla?

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Turku 19.11.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin 1 US

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS

LIST OF PUBLICATIONS LIST OF PUBLICATIONS ROOPE UUSITALO 1 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS WITH A REFEREE PRACTICE 1) R. Uusitalo (1999): Returns to education in Finland, Labour Economics 6, 569-580. 2) R. Uusitalo

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN)

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Suorita seuraavat opintojaksot

Lisätiedot

LUOTETTAVAA TIETOA TALOUDESTA

LUOTETTAVAA TIETOA TALOUDESTA LUOTETTAVAA TIETOA TALOUDESTA ETLA 60 vuotta Toim. Timo Nikinmaa ja Pentti Vartia Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy ETLA B221 ISBN 951-628-441-8 ISSN 0356-7443

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Heikki Räisäsen esitykseen Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi-Suomi vertailussa

Kommenttipuheenvuoro Heikki Räisäsen esitykseen Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi-Suomi vertailussa Kommenttipuheenvuoro Heikki Räisäsen esitykseen Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi-Suomi vertailussa Kari Hämäläinen Työllisyysoppia Ruotsin mallista seminaari, 11.3.2013 Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 Haastaako talouskriisi kestävän kehityksen? Palkansaajien tutkimuslaitoksen 40-vuotisjuhlaseminaari Palkansaajien tutkimuslaitoksen 40-vuotisjuhlaseminaari tarjosi korkeatasoisia esityksiä talouskriisistä

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

VATT-JULKAISUJA 27:7 VATT PUBLICATIONS. 1990s Economic Crisis The Research Programme on the Economic Crisis of the 1990s in Finland.

VATT-JULKAISUJA 27:7 VATT PUBLICATIONS. 1990s Economic Crisis The Research Programme on the Economic Crisis of the 1990s in Finland. VATT-JULKAISUJA 27:7 VATT PUBLICATIONS 1990s Economic Crisis The Research Programme on the Economic Crisis of the 1990s in Finland Final Report Edited by Jaakko Kiander Sari Virtanen VALTION TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Curriculum Vitae. Tomi Kyyrä

Curriculum Vitae. Tomi Kyyrä Curriculum Vitae Tomi Kyyrä Contact details: VATT Institute for Economic Research Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Arkadiankatu 7, PO Box 1279, 00101 Helsinki Email: tomi.kyyra@vatt.fi Tel. +358 40

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Matti Eino Ensio VIRÉN

CURRICULUM VITAE. Matti Eino Ensio VIRÉN December 12, 2007 CURRICULUM VITAE Matti Eino Ensio VIRÉN PRESENT POSITION: PERSONAL DATA: Professor of Economics and Head of Economics Department University of Turku 20014 Turku Finland E-mail: matti.viren@utu.fi

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Matti Eino Ensio VIRÉN

CURRICULUM VITAE. Matti Eino Ensio VIRÉN October 25, 2012 CURRICULUM VITAE Matti Eino Ensio VIRÉN PRESENT POSITION: PERSONAL DATA: Professor of Economics University of Turku 20014 Turku Finland E-mail: matti.viren@utu.fi Tel. 358-2-3335397 Fax.

Lisätiedot

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2003

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2003 Kansantaloudellinen aikakauskirja 100. vsk. 1/2004 Kansantaloudellinen aikakauskirja 2003 Pääkirjoitukset Aluetalous missä mennään? Sari Pekkala 3 Maksuttoman koulutuksen perusteista Klaus Kultti 119 Onko

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

KESTÄVÄSTI KIERTOON yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina. Markku Järvenpää, MTT Säätytalo 24.1.

KESTÄVÄSTI KIERTOON yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina. Markku Järvenpää, MTT Säätytalo 24.1. KESTÄVÄSTI KIERTOON yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina Markku Järvenpää, MTT Säätytalo 24.1.2013 MTT ja ruokajärjestelmä 5.2.2013 2 Biotalouden kestävä ainekierto

Lisätiedot

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 1 Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 HUOM! Tutkintovaatimukset 2012-2015 on otettu käyttöön 1.9.2012 alkaen. Teoksia, jotka ovat poistuneet vaatimuksista ei voi tämän jälkeen enää tenttiä. Vanhojen

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät Työn tuottavuudesta tukea kasvuun Mika Maliranta (ETLA) Yrittäminen ja työelämä -seminaari, Helsinki, 21.8.2008 Esityksen rakenne Tuottavuuden mennyt kehitys Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka Tuottavuuden

Lisätiedot

Mistä investoitien vaimeus johtuu?

Mistä investoitien vaimeus johtuu? Kommenttipuheenvuoro esitykseen Mistä investoitien vaimeus johtuu? Talousneuvoston kokouksessa 19.10.2015 Seija Ilmakunnas Johtaja, j, Palkansaajien tutkimuslaitos Tässä ä puheenvuorossa Julkinen valta

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Short run, long run and the

Short run, long run and the Short run, long run and the economic policy Director General Jukka Pekkarinen Economics Department Sustainable Business Superiority - Kestävää ylivoimaa liiketoimintaan 12 2 2009 Sustainable Business Superiority

Lisätiedot

Suomalaisen työpolitiikan linja

Suomalaisen työpolitiikan linja Suomalaisen työpolitiikan linja - Työmarkkinoiden muutostilanne ja haasteet - Suomalaisen työpolitiikan kokonaisuus ja tavoitteet - Suomen työmarkkinareformin lähtökohtia - Hallituksen periaatepäätös Työministeri

Lisätiedot

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Nordic Innovation Monitor 2009 There is probably no historical

Lisätiedot

Suomen talouden tila lähivuosien talouspolitiikka talouskasvun edellytykset ja reunaehdot Sixten Korkman ETLA

Suomen talouden tila lähivuosien talouspolitiikka talouskasvun edellytykset ja reunaehdot Sixten Korkman ETLA Suomen talouden tila lähivuosien talouspolitiikka talouskasvun edellytykset ja reunaehdot Sixten Korkman ETLA AMKE ry, 23.3.2011 2008/Tammikuu=100 105 Maailmankauppa, teollisuustuotanto ja Suomen teollisuustuotanto

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2000

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2000 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 Kansantaloudellinen aikakauskirja 2000 In memoriam Pentti Pöyhönen Risto Sullström 171 Veikko Reinikainen Paavo Okko 345 Pääkirjoitukset Verokeskustelua

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Autojen tuotanto, miljoonia

Autojen tuotanto, miljoonia Seuraavan hallituksen talouspolitiikan ongelmat ja ohjelma Sixten Korkman ETLA Vaasa, 21.3.2011 Maailmankauppa, teollisuustuotanto ja Suomen teollisuustuotanto talouskriisin aikana Maailmankauppa Maailman

Lisätiedot

KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015

KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015 A N S I O L U E T T E L O KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015 Tutkimusjohtaja, valtiotieteiden tohtori Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki puh. 90-609 900 (työ) Syntymäaika:

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

Aineeton pääoma avain menestykseen

Aineeton pääoma avain menestykseen TEKES projekti: Aineeton pääoma kansainvälisessä vertailussa, jatkoa INNODRIVE EU 7. puiteohjelma projektille Hannu Piekkola Aineeton pääoma avain menestykseen 10.11.2011 Tekes Seminaari AINEETON PÄÄOMA

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. working address: Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 00100 Helsinki FINLAND E-mail: kari.hamalainen@vatt.

CURRICULUM VITAE. working address: Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 00100 Helsinki FINLAND E-mail: kari.hamalainen@vatt. CURRICULUM VITAE name: Kari Olavi Hämäläinen nationality: Finnish born: April 28, 1967 marital status: married, two children working address: Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 00100

Lisätiedot

Kommentti budjettiesitelmään 1

Kommentti budjettiesitelmään 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 4/1998 Kommentti budjettiesitelmään 1 PASI HOLM Tutkimusjohtaja, dosentti Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Ministeri Skinnarin esityksessä korostettiin,

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I. Present Positions University of Jyväskylä,

Lisätiedot

Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet

Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet 2006 - listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet 1. Tiedekunta- ja yliopistohallinnon tehtäviä KIRKKOHISTORIAN LAITOS Johtajat

Lisätiedot

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Nimitystoimikunnan kokoonpano Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Kemira Oyj, nimitystoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2012 Tikkurila Oyj, nimitystoimikunnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten cv:t

Hallituksen jäsenten cv:t Hallituksen jäsenten cv:t Maire Ahopelto Maire Ahopelto on 54-vuotias terveystieteiden maisteri. Ahopelto toimii Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveysjohtajana sekä sairaanhoitopiirin johtajana.

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Tuloerojen kehitys Suomessa 1966-2007. Marja Riihelä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Verotyöryhmän kokous 9.9.2009

Tuloerojen kehitys Suomessa 1966-2007. Marja Riihelä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Verotyöryhmän kokous 9.9.2009 Tuloerojen kehitys Suomessa 1966-2007 Marja Riihelä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Verotyöryhmän kokous 9.9.2009 Suomessa eriarvoisuuden kasvu viimeisen kymmenen vuoden aikana oli poikkeuksellista

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA 20.01.2004 Sisältö Kolmas teollinen vallankumous Tietotekniikan diffuusiovaihe Tietoliikenteen näkymät Suomesta johtava soveltaja? Johtopäätökset

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

Keskiviikko Keskiviikko

Keskiviikko Keskiviikko TALOUSTUTKIJOIDEN XVIII KESÄSEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 13.-14.6.2001 SEMINAARIOHJELMA Keskiviikko 13.00-14.00 PLENUM I (Ag aud. 2) Pj: Jaakko Pehkonen (JY) Seminaarin avaus ja vuoden 2000 talousennustaja-palkinto:

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Vesa Vihriälä Kruununhaan Maneesi 11.4. 2013 Suomen tilanne Globaali kriisi iski Suomeen kovemmin kuin muihin EAmaihin, vahvat taseet suojasivat kerrannaisvaikutuksilta Toipuminen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Minna Laakso. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Logopedia

PROFESSORILUENTO. Professori Minna Laakso. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Logopedia PROFESSORILUENTO Professori Minna Laakso Logopedia Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Minna Laakso pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta 2016

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Taloustieteen opintosuunta. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Orientoivat opinnot

Taloustieteen opintosuunta. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Orientoivat opinnot Taloustieteen opintosuunta Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Orientoivat opinnot 2.9.2013 Taloustiede ja sen opiskelu Taloustiede (eli kansantaloustiede) on yhteiskuntatiede, josta aikanaan myös liiketaloustieteet

Lisätiedot

Arvoa innovaatioista missä ja miten?

Arvoa innovaatioista missä ja miten? Arvoa innovaatioista missä ja miten? Pekka Ylä-Anttila EK 1.6.2012 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Mistä puhun tänään? Miten ja missä arvo syntyy globaalitaloudessa?

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka PROFESSORILUENTO Professori Heini-Marja Järvinen Vieraiden kielten didaktiikka Kasvatustieteiden tiedekunta 30.9.2015 Professori Heini-Marja Järvinen pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä?

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Juha Kilponen Suomen Pankki Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Helsinki, Economicum 30.11.2015 Mielipiteet ovat kirjoittajan omia

Lisätiedot

Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015. Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi

Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015. Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015 Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi Satakunnansillan kaiteen kuvio viittaa Tampereen teollisuushistoriaan. Pyöreä muoto tuo mieleen hammaspyörän

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 37C00200 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy

Lisätiedot

"Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?"

Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen? E-mail: olli-pekka.hilmola@lut.fi "Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?" Prof. Olli-Pekka Hilmola Lappeenranta University of Technology, Kouvola Unit Prikaatintie

Lisätiedot

TULEVAISUUSFOORUMI

TULEVAISUUSFOORUMI TULEVAISUUSFOORUMI 12.11. Pihapaviljonki, Snellmaninkatu 5, Helsinki 10.00 Avaus Pasi Rikkonen, yksikön johtaja, MTT 10.15 Elintarviketuotannon alueellinen sijoittuminen ja politiikat Tapani Yrjölä, maatalousekonomisti,

Lisätiedot

Palvelut metsäalalla tunnistamaton mahdollisuus biotaloudelle?

Palvelut metsäalalla tunnistamaton mahdollisuus biotaloudelle? SMS Metsätieteen päivä 2014 Metsäekonomistiklubi Uutta metsäekonomista tutkimusta Palvelut metsäalalla tunnistamaton mahdollisuus biotaloudelle? Päivi Pelli Palvelut ja palveluvaltaistuminen tunnistettu

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja T i e d o t e Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa to 24.9.2009 klo 10.15 SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009 Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Eurokriisi ja Suomen talous. Lauri Kurvonen Helsinki 6.8.2012

Eurokriisi ja Suomen talous. Lauri Kurvonen Helsinki 6.8.2012 Eurokriisi ja Suomen talous Lauri Kurvonen Helsinki 6.8.2012 Sisällys EMU- hankkeen tausta ja haasteet Valuuttaunioni ja yksityinen talous Valuuttaunioni ja julkinen talous Valuuttaunioni ja Suomi Valuuttaunionin

Lisätiedot

Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Talousneuvosto 13.4.2016 Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Talousneuvosto 13.4.2016 Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus Talousneuvosto Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Megatrendit Globalisaatio Isoin myllerrys tapahtunut myös Suomen kannalta Maailman

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Esitelmiä. Kannustimet ja työllisyys* MARTTI HETEMÄKI VTT, ylijohtaja Valtiovarainministeriö. 1. Kuinka suuri on rakenteellinen työttömyys?

Esitelmiä. Kannustimet ja työllisyys* MARTTI HETEMÄKI VTT, ylijohtaja Valtiovarainministeriö. 1. Kuinka suuri on rakenteellinen työttömyys? Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 2/1999 Martti Hetemäki Esitelmiä Kannustimet ja työllisyys* MARTTI HETEMÄKI VTT, ylijohtaja Valtiovarainministeriö * Esitelmä Taloustieteellisen Seuran teemailtapäivässä

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Yritysaineistojen käyttö taloudellisessa tutkimuksessa

Yritysaineistojen käyttö taloudellisessa tutkimuksessa Yritysaineistojen käyttö taloudellisessa tutkimuksessa Petri Rouvinen Yritys- ja toimipaikkarekisterin 40-vuotisjuhla Tilastokeskus, 27.11.2008 klo 13 Yritysaineistot osana maailmankaikkeutta Kansallisvaltion

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus PROFESSORILUENTO Professori Petteri Alho Hydrogeografia ja kaukokartoitus Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Petteri Alho pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa,

Lisätiedot

Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE

Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE SDP:n vaihtoehtobudjetti 2016 TÄSSÄ OLLAAN NYT 1. Kasvu takertelee, Euroopan elpyminen hidasta 2. Hallitus pakastaa Suomen talouden vuodelle 2016 3. Luottamus

Lisätiedot

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015*

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015* 1 LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015* 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 1989/2007 1990/2008 1991/2009 1992/2010 1993/2011 1994/2012

Lisätiedot

PUBLICATIONS BY HEIKKI A. LOIKKANEN 1

PUBLICATIONS BY HEIKKI A. LOIKKANEN 1 May 13, 2013 PUBLICATIONS BY HEIKKI A. LOIKKANEN 1 I Artikkelit ulkomaisissa referoiduissa aikakauskirjoissa (foreign refereed journals) 1. Loikkanen, H.: On Availability Discrimination under Rent Control.

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Globaalin talouden murros. Leena Mörttinen 22.1.2015

Globaalin talouden murros. Leena Mörttinen 22.1.2015 Globaalin talouden murros Leena Mörttinen 22.1.2015 Globaalin talouden murros: kolme näkökulmaa 1. Teollisuuden murros: uudet teknologiat sekä tuhoavat että luovat uutta 2. Politiikan murros: poliittiset

Lisätiedot

Otteita Viron taloudesta

Otteita Viron taloudesta Otteita Viron taloudesta Jaanus Varu Suurlähetystöneuvos HELSINKI 08.05.2015 Viron talouden kehitys Viron talous nyt ja lähivuosina Viron talouden kehitys (1) Ostovoimalla tasoitettu BKT per capita vuonna

Lisätiedot

Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat. Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori

Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat. Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori Valtionvelka (%/BKT) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1860 1863 1866 1869 1872

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Helmikuu 2015 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso ja sen kehitys Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n

Lisätiedot