Ansioluettelo (25)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)"

Transkriptio

1 Ansioluettelo (25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot: Ylioppilas Vartiokylän lukio Valtiot.kandidaatti Helsingin yliopisto Valtiot.lisensiaatti Helsingin yliopisto Valtiot.tohtori Helsingin yliopisto Tohtorinpromootio Helsingin yliopistossa Muu jatkokoulutus: Yrjö Jahnssonin säätiön VIII tutkijakoulutuskurssi "Macroeconomics and the Labour Market" SITRA, Talouspolitiikka kurssi, Päättäjien 20. metsäakatemia Asevelvollisuus: Varusmiespalvelus Päätoimet: Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos: vs.assistentti tutkija Suomen Akatemia, yhteiskuntatieteellinen toimikunta: tutkimusassistentti Yrjö Jahnssonin säätiö: tutkimusjohtaja Palkansaajien tutkimuslaitos: vanhempi tutkija (virkavapaa ) johtaja Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos: erikoistutkija

2 Ansioluettelo (25) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus: johtava ekonomisti tutkimusjohtaja tutkimusprofessori (virkavapaa ) Nimitetty Vaasan yliopiston kansantaloustieteen professoriksi (A28) (virkavapaus , ero virasta ) 5. Sivutoimet: Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos: European Economic Association VIII Annual Congress, pääsihteeri oto Yrjö Jahnssonin säätiö: vt. tutkimusjohtaja oto , Kansantaloudellinen Aikakauskirja, päätoimittaja Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma, työn taloustieteen koordinaattori , , asiantuntija Kansantaloustieteen erit. työn taloustieteen dosentti, Joensuun yliopisto Suomen Pankki, pankkivaltuuston talouspoliittinen neuvonantaja oto , Kansantaloustieteen dosentti, Helsingin yliopisto, Luottamustoimet: Varusmiestoimikunnan puheenjohtaja, UudJP 1988 Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma, johtoryhmän jäsen Tilastokeskus, Eino H. Laurilan Kansantulomitalin valintalautakunnan jäsen Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, promootiotoimikunnan jäsen 1995 Suomalaisen kirjallisuuden edistämisvarojen valtuuskunnan jäsen

3 Ansioluettelo (25) Taloustieteellinen seura, johtokunnan jäsen , varapuheenjohtaja , puheenjohtaja International Institute of Public Finance, vuoden 2002 kongressin järjestelytoimikunnan jäsen Kansantaloustieteen professorien ja dosenttien yhdistys, varapuheenjohtaja Suomen Akatemia, Suomen IIASA-toimikunta, jäsen Julkaisuluettelo 7A. Julkaisemattomat opinnäytteet A1. "Rationaaliset odotukset ja talouspolitiikan neutraalisuus", pro gradu -työ, 1986, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta; arvosana: magna cum laude approbatur A2. "Sisäpiirihypoteesi tahattoman työttömyyden selitysmallina järjestäytyneillä työmarkkinoilla", lisensiaattityö, 1988, Helsingin yliopisto, valtio-tieteellinen tiedekunta; arvosana: magna cum laude approbatur 7B. Kirjat ja tutkimusraportit: B1. Jaakko Kiander: Wages, Employment and Risk Sharing: Four Essays in Labour Economics, Yliopistopaino, Helsinki 1994, väitöskirja; arvosana: magna cum laude approbatur (sisältää artikkelit C1,C2,C3,C4 ja C7) B2. Richard Baldwin - Pertti Haaparanta - Jaakko Kiander (toim.): Expanding Membership of the European Union, Center for Economic Policy Research and Cambridge University Press, Cambridge 1995 B3. Jaakko Kiander: Työttömyysturvan rahoitus ja työllisyys, Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysalan tutkimuksia 8, Helsinki 1996 B4. Jaakko Kiander: Teollisuuden ja työmarkkinoiden sopeutuminen Euroopan talous- ja rahaliittoon. Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksia 62, Helsinki 1996 B5. Jaakko Kiander - Jaakko Pehkonen - Matti Pohjola: Suomalainen työttömyys, Helsinki: Taloustieto 1998

4 Ansioluettelo (25) B6. Pasi Holm - Jaakko Kiander - Juha Tuomala - Pirkko Valppu: Työttömyysvakuutusmaksujen riskin mukainen porrastus ja omavastuu, VATT-tutkimuksia nro 148, Helsinki 1998 B7. Jaakko Kiander - Pentti Vartia: Suuri lama. Suomen luvun kriisi ja talouspoliittinen keskustelu. Helsinki: Taloustieto 1998 B8. Jaakko Kiander (toim.): 1990-luvun talouskriisi - Suomen Akatemian tutkimusohjelman projektit, VATT-julkaisuja 27:1, Helsinki 1998 B9. Jaakko Kiander (toim.): The research programme of the Academy of Finland: the projects, VATT-julkaisuja 27:2, Helsinki 1999 B10. Jaakko Kiander (toim.): Suomen Pankki ja puolueiden pyhät kissat. Yrjö Jahnssonin talouspoliittisia kirjoituksia. Edita, Helsinki B11. Jaakko Kiander (toim.): The research programme of the Academy of Finland: conference 1999, VATT-julkaisuja 27:3, Helsinki 2000 B12. Jaakko Kiander (toim.): Laman pitkä varjo. VATT-julkaisuja 27:4, Helsinki 2001 B13. Jaakko Kiander: Laman opetukset. VATT-julkaisuja 27:5,Helsinki 2001 B14. Jorma Kalela, Jaakko Kiander, Ullamaija Kivikuru, Heikki A. Loikkanen ja Jussi Simpura (toim.); Down from the heavens, up from the ashes. The Finnish economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research. VATT-julkaisuja 27:6,Helsinki 2001 B15. Jaakko Kiander (toim.): Final report of the research programme on the Finnish economic crisis. VATT-julkaisuja 27:6,Helsinki 2002 B16. Jaakko Kiander Jouko Kajanoja Iikko B. Voipio (toim.): Tutkimus ja talouspolitiikka. Reino Hjerppen juhlakirja. VATTjulkaisuja 33, Helsinki 2002 B17. Jaakko Kiander Minna Martikainen Jukka Ojasalo Katri Ojasalo - Iikko B. Voipio: Hallituksen yrittäjyyshankkeen arviointi. KTM 2002 B18. Jaakko Kiander Henrik Lönnqvist: Hyvinvointivaltio ja talouskasvu. WSOY. Helsinki 2002.

5 Ansioluettelo (25) B19. Jaakko Kiander Henrik Lönnqvist: Sosiaalipolitiikka ja taloudellinen kasvu. STM, Helsinki B20. Reino Hjerppe Seppo Kari Jaakko Kiander Panu Poutvaara (toim.): Verokilpailu ja Suomen verojärjestelmä. WSOY. Helsinki B21. Rita Asplund Jaakko Kiander: Yritystukimuotojen arviointi ja vertailu. KTM. Helsinki 2003 B22. Jaakko Kiander Timo Östring: Hållbarhet och effektivitet av offetlig ekonomi på lång sikt. Nord 2003:12, Nordiska ministerrådet, Köbenhavn 2003 B23. Reino Hjerppe Jaakko Kiander (eds.): Technology policy and knowledge-based growth in small countries. VATT Research Reports 110. Helsinki 2004 B24. Jaakko Kiander Minna Martikainen I.B. Voipio: Yrittäjyyden tila VATT-tutkimuksia 112. Helsinki 2004 B25. Jaakko Kiander Takis Venetoklis: Spending preferences of public sector officials. VATT Research Reports 114. Helsinki 2004 B26. Jaakko Kiander Antti Romppanen (toim.): Suomi 10 vuotta Euroopan unionissa taloudelliset vaikutukset. VATT-julkaisuja 42, Helsinki 2005 B27. Jaakko Kiander, Jukka Pekkarinen, Pentti Vartia & Pekka Ylä-Anttila: Suomi maailmantaloudessa. Uuden ajan talouspolitiikkaa. Sitra ja Edita. Helsinki B28. Elina Berghäll, Teuvo Junka, Jaakko Kiander: T&K, tuottavuus ja taloudellinen kasvu. VATT-tutkimuksia 121. Helsinki B29. Jaakko Kiander, Minna Martikainen, Timo Pihkala, Iikko Voipio: Yritysten toimintaympäristö: Kyselytutkimuksen tuloksia vuosilta VATT-tutkimuksia 123. Helsinki B30. Huovari, Janne & Kiander, Jaakko & Volk, Raija: Väestörakenteen muutos, tuottavuus ja kasvu. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja no 198.Helsinki B31. Reino Hjerppe, Seppo Kari, Jaakko Kiander (toim.): Kasvumallin muutos ja veropolitiikan haasteet. VATT-julkaisuja 44. Helsinki 2006.

6 Ansioluettelo (25) B32. Pasi Holm, Jaakko Kiander, Timo Rauhanen, Matti Viren: Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamisen vaikutukset. VATTtutkimuksia xxx. Helsinki C. Ulkomaiset julkaisut C1. J. Kiander: "Strike threats and the bargaining power of insiders", Scandinavian Journal of Economics, 93 (1991), C2. J. Kiander: "Endogenous unemployment insurance in a monopoly union model when job search matters", Journal of Public Economics, October 1993, C3. Pasi Holm - J. Kiander: "The effects of work sharing on employment and overtime in Finnish manufacturing: comparison of three alternative models", Applied Economics, 25 (1993), C4. J. Kiander: "Financial shocks, wage-setting and employment", Finnish Economic Papers, 6 (1993), C5. J. Kiander: "A Reply to Ingolf Ståhl", Scandinavian Journal of Economics, 96 (1994) C6. J. Kiander: "Collective Bargaining in Finland", teoksessa G. Fajertas (toim.): Collective Bargaining in Western Europe, European Trade Union Institute, Bryssel 1995 C7. J. Kiander - M. Widgren: "Issue editors' introduction", Finnish Economic Papers 9(1)(1996) C8. J. Kiander - P. Vartia: "The great depression of the 1990s in Finland", Finnish Economic Papers 9(1) (1996) C9. J. Kiander - P. Vartia: A Governor defends his record, Central Banking, Autumn 1997 C10. J. Kiander: The 1995 social pact in Finland: wage restraint through incomes policy, teoksessa G. Fajertag & P. Pochet (toim.): Social pacts in Europe. European Trade Union Institute, Bryssel 1997 C11. J. Kiander: "Collective Bargaining in Finland", teoksessa G. Fajertas (toim.): Collective Bargaining in Western Europe , European Trade Union Institute, Bryssel 1997 C12. J. Kiander: "Collective Bargaining in Finland", teoksessa G. Fajertas (toim.): Collective Bargaining in Western Europe , European Trade Union Institute, Bryssel 1998

7 Ansioluettelo (25) C13.J. Kiander & P. Vartia: The depression of the 1990s in Finland: A Nordic financial crisis or a result of the collapse of Soviet Union, teoksessa T. Myllyntaus (toim.): Economic crises and restructuring in history: experiences of small countries. St. Katharinen: Scripta Mercaturae Verlag (1998) C14. J. Kiander & J. Pehkonen: The Finnish unemployment - causes and conjectures, Finnish Economic Papers 12(2)(1999) C15. J. Kiander & M. Viren: Employment growth, population shocks and labour market flexibility in OECD countries, teoksessa W. Welfe & P. Wdowinski (toim.): Proceedings of Macromodels 99 Conference, 1-4 December 1999, Rydzyna,Lodz C16. J. Kiander - M. Viren: Measuring labour market flexibility in the OECD countries, Empirica (2001) C17. P. Böckerman - J. Kiander: "Has work sharing worked in Finland?",Applied Economics Letters (2002) C18. P.Böckerman J. Kiander: Labour markets in Finland during the Great Depressions of the Twentieth Century, Scandinavian Economic History Review (2002) C19. P.Böckerman J. Kiander: Determination of average working time in Finland, Labour, Review of Labour Economics and Industrial Relations (2002) C20. Jaakko Kiander, Tiiu Paas & Risto Vaittinen: Labour market adjustment, teoksessa M. Bolle (toim.): Eurozone enlargement. Exchange rate choices and adjusting markets. Berliner Wissenschafts-Verlag C21. J.Kiander J. Masso T. Paas R. Vaittinen: Labour market, social dimension and the Eurozone enlargement, teoksessa M. Bolle (ed.): Eurozone enlargement: exploring uncharted waters, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berliini C22. J. Kiander J. Kilponen J. Vilmunen (2004): Taxes, growth and unemployment in the OECD countries does collective bargaining matter? European Journal of Political Economy C23. J. Kiander: Growth and employment in Nordic welfare states in the 1990s: a tale of crisis and revival, teoksessa O. Kangas & J. Palme (eds.): Social policy and economic development in the Nordic countries. Palgrave Macmillan & UNRISD, London 2005.

8 Ansioluettelo (25) C24. J. Kiander: The evolution of the Finnish model in the 1990s: from depression to high-tech boom, teoksessa U. Becker & H. Schwartz (eds.): Employment miracles. University of Amsterdam Press, Amsterdam C25. T. Heikkilä & J. Kiander: Technology policy and innovation. Value-added partnering in a changing world; teoksessa Technology policy, national innovation system and knowledge-based growth small country viewpoints. Innovation Center of Lodz, University of Lodz C26. T. Venetoklis & J. Kiander: Spending preferences of public sector officials: survey evidence from Finland. Public Budgeting & Finance, summer D. Kotimaiset julkaisut D1. J. Kiander: "Atomikauhu ja vihreät harhat", Kanava 1991:4 D2. J. Kiander: "Keskuspankkien vallankaappaus", Kanava 1992:6 D3. J. Kiander: "Valtion velka ja velkaelvytys", teoksessa T. Allen V. Heinonen M. Pantzar (toim.): Täyskäännös? Taloutemme valintojen edessä, Gaudeamus 1993 D4. J. Kiander: "Arvio työttömyysturvatoimikunnan ehdotuksista", Kansantaloudellinen aikakauskirja 89(3)(1993) D5. J. Kiander: "EVA haluaa poistaa holhouksen", Kansantaloudellinen aikakauskirja 90(2) (kirja-arvostelu) (1994) D6. J. Kiander: "EMU ja työmarkkinat", Kansantaloudellinen aikakauskirja 90(3)(1994) D7. J. Kiander - Mika Widgren: "EU-seurausten tutkimuksesta Euroopan tutkimiseen", Kansantaloudellinen aikakauskirja 90(3) (pääkirjoitus) (1994) D8. J. Kiander: "Työttömyysturvan rahoitus, neuvottelujärjestelmä ja työllisyys", Talous ja yhteiskunta 22(4)(1994) D9. J. Kiander: "Työmarkkinoiden jäykkyydet eivät selitä työttömyyttä kokonaan" (Lectio praecursoria), Kansantaloudellinen aikakauskirja 91(1)(1995) D10. J. Kiander: "Sinipunan perintö", Kanava 1995:4 D11. S. Ilmakunnas - J. Kiander: "Säästötoimet ja valtiontalouden vakauttaminen", Talous ja yhteiskunta 23(2)(1995)

9 Ansioluettelo (25) D12. J. Kiander: "Suomi-Ruotsi talousmaaottelu", Kansantaloudellinen aikakauskirja 91(3)(1995) D13. J. Kiander: "Työmarkkinoiden sopeutuminen Euroopan raha- ja talousliittoon", Talous ja yhteiskunta 23(4)(1995) D14. J. Kiander: "Mikä estää työttömyyden puolittumisen", Kansantaloudellinen aikakauskirja 91(4) (pääkirjoitus) (1995) D15. J. Kiander: "Työttömyysturva ja työllisyys", Kansantaloudellinen aikakauskirja 91(4)(1995) D16. J. Kiander: "Vastaus Heikki Koskenkylälle", Kansantaloudellinen aikakauskirja 92(1)(1996) D17. J. Kiander: "Miten Euroopan työttömyys puolitetaan", Kansantaloudellinen aikakauskirja 92(1) (kirja-arvostelu) (1996) D18. J. Kiander: "Työelämän joustot ja työttömyys", Talous ja yhteiskunta 24(2)(1996) D19. J. Kiander - P. Vartia: "The crisis of the hard currency regime in Finland in " teoksessa Nenonen & Pehkonen (toim.): Antti Tanskanen 50 vuotta - kirjoituksia kansantaloudesta. Jyväskylän yliopisto, taloustieteen laitos D20. J. Kiander: "Kysyntätekijät ja työttömyys 1990-luvun alun lamassa", Kansantaloudellinen aikakauskirja 93(3)(1997) D21. J. Kiander - P. Vartia: Rolf Kullbergin haastattelu, Kansantaloudellinen aikakauskirja 93(4)(1997) D22. Pasi Holm - J. Kiander - P. Tossavainen: "Työmarkkinoiden toiminta ja sopeutuminen EMUssa", Kansantaloudellinen aikakauskirja 94(1)(1998) D23. J. Kiander: Talouskasvu, verokiilan alentamismahdollisuudet ja työllisyys, Talous ja yhteiskunta, 26(1) (1998) D24. J. Kiander: Sosiaalinen pääoma ja talouspolitiikka, teoksessa J. Kajanoja & J. Simpura (toim.): Sosiaalinen pääoma: käsiten ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitiikassa, VATT-julkaisuja 24 (1998) D25. P. Holm J. Kiander P. Tossavainen: Ulkoiset häiriöt edellyttävät EMU:ssa työmarkkinoilta palkkamalttia ja joustavuutta, Eurooppa-raportti 1998:4, Tilastokeskus

10 Ansioluettelo (25) D26. J. Kiander: "Takaisin täystyöllisyyteen - makrotalouden reunaehdot" teoksessa J. Pekkarinen (toim.): Takaisin täystyöllisyyteen: lähivuosien talouspolitiikan suunta. Helsinki: Työväen sivistysliitto 1998 D27. P. Böckerman & J. Kiander: "Työajan lyhentäminen - ratkaisu työttömyyteen?"; Kansantaloudellinen aikakauskirja, 94(2)(1998) D28. J. Kiander: "Koiraa heiluttava häntä ja kirottu velka - selviaako Suomi?"; Kansantaloudellinen aikakauskirja, 94(4) (kirja-arvostelu)(1998) D29. J. Kiander: Nurinkurinen huoli ulkomaalaisomistuksesta. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(1)(pääkirjoitus)(1999) D30. J. Kiander: Väitöskirja palkanmuodostuksen instituutioista. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(1)(1999) D31. M. Viren & J. Kiander: Tarvitaanko vielä finanssipolitiikkaa? Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(3)(1999) D32. P. Böckerman & J. Kiander: Kaakkois-Aasian ja Suomen talouskriisien vertailua, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(3)(1999) D33. P. Holm J. Kiander P. Valppu: Työttömyysturva-maksujen eriyttäminen. Katsaus kansainväliseen ja kotimaiseen keskusteluun, teoksessa R. Myhrman (toim.): Euroopan Unionin syventyminen ja sosiaaliturva, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1999:2 D34. S. Ilmakunnas J. Kiander A. Romppanen: Julkisen talouden tasapaino Suomessa, teoksessa R. Hjerppe S. Ilmakunnas P. Valppu I. Voipio (toim.): Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä, VATT-vuosikirjan artikkelit, VATTjulkaisuja 28:2 (1999) D35. J. Kiander & P. Mäkelä: Integraatio ja talouden rakenne, teoksessa R. Hjerppe S. Ilmakunnas P. Valppu I. Voipio (toim.): Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä, VATTvuosikirjan artikkelit, VATT-julkaisuja 28:2 (1999) D36. J. Kiander: Talouspolitiikka 1990-luvun lamassa ja nousussa, Talous ja yhteiskunta, 27(4) (1999) D37. M. Viren & J. Kiander: Vastaus Jukka Pekkariselle, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(4)(1999) D38. J. Kiander: Deflaation uhka 1990-luvulla, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(4)(1999)

11 Ansioluettelo (25) D39. J. Kiander & M. Tuomala: Väitöskirja korporatismista, tuloeroista ja päätöksenteosta. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 96(2)(2000) D40. J. Kiander: Voiko lama toistua?, Economic trends 2000:1, Tilastokeskus. D41. J. Kiander: Globalisaatio ja sosiaalipolitiikka: retoriikasta tutkimustietoon, Socius 2000:1 (kirja-arvostelu) D42. P. Böckerman & J. Kiander: Globalisaatio ja hyvinvointivaltio. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 96(3)(2000) D43. J. Kiander: Väitöskirja Holkerin hallituksen talouspolitiikasta. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 96(4)(2000) D44. J. Kiander: How far from Lisbon? Comment to Tito Boeri, teoksessa Ilmakunnas, S. & Koskela, E. (toim.); Towards higher employment: The role of labour market institutions. VATTjulkaisuja nro 32 (2001) D45. J. Kiander: Talouskasvu ja yhteiskunnalliset jaot, teoksessa Piirainen, T. & Saari, J. (toim.): Yhteis-kunnalliset jaot: 1990-luvun perintö?, Gaudeamus (2002) D46. J. Kiander: Kenen vika kun politiikka epäonnistuu? Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2002. D47. J. Kiander: The Finnish macroeconomic policy and performance in Ministry of Labour: National evaluation of the effects of the European employment strategy in Finland. D48. J. Kiander: Onko paluu täystyöllisyyteen mahdollinen? Yhteiskuntapolitiikka 2002:4 D49. J. Kiander: Tarvitseeko Suomi ulkomaista työvoimaa? PTT katsaus 4/2002. D50. J. Kiander: 1930-luvun pulakausi ja 1990-luvun talouskriisi. Talouspolitiikan ja taloudellisen ajattelun vertailua, teoksessa Blomberg, Hannikainen, M. & Kettunen, P. (toim.): Lamakirja Näkökulmia 1990-luvun talouskriisiin ja sen historiallisiin konteksteihin. Turku: Kirja-Aurora, D51. J. Kiander: Ikärakenteen muutos, hyvinvointivaltion rahoitus ja verotus, teoksessa Pekkarinen, J. & Kavonius, I.K. (toim.): Suomi, EU ja maailma puheenvuoroja talouspolitiikasta. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 2003.

12 Ansioluettelo (25) D52. J. Kiander: Lastenlastemme taloudelliset mahdollisuudet, teoksessa K. Alho J. Lassila P. Ylä-Anttila (toim.): Talouden tutkimus ja päätöksenteko kirjoituksia rakennemuutoksesta, kasvusta ja talouspolitiikasta. Taloustieto, Helsinki D53. J. Kiander: Teollisuusmaiden talous internet-kuplan jälkeen, Economic Trends 2003:4. D54. J. Kiander. Voiko työllisyyttä parantaa verotusta keventämällä?, Kansantaloudellinen aikakauskirja 99(4), (2003) D55. J. Kiander: Suomen ja Ruotsin taloudet kuin identtiset kaksoset. Economic Trends 2004:4. D56. J. Kiander: Verotuksen työllisyysvaikutukset kommenttipuheenvuoro. Kansantaloudellinen Aikakauskirja 100(3). D57. Jaakko Kiander & Pentti Vartia: Pekka ja markka. Teoksessa T. Allen & J. Pekkarinen (toim.): Pekka Korpinen: metropolien rakentaja. Palkansaajien tutkimuslaitos, raportteja 1. D58. Jaakko Kiander, Marja Riihelä & Risto Sullström: Ikääntyneiden kulutuskäyttäytyminen: miten tulevaisuuden eläkeläiset kuluttavat? Tulevaisuusselonteon liiteraportti 5, Valtioneuvosto. Helsinki D59. J. Kiander: Verotuksen vaikutus työllisyyteen: kokonaiskysynnän merkitys. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja D60. J. Kiander: Virosta Euroopan Unionin jäsen. Helsingin seudun suunnat, 2/2004. D61. J. Kiander: Estonia a member of the European Union. Helsinki Region Trends D62. J. Kiander: Suomen tie EU-jäsenyyteen, teoksessa Gaia Suuri maailmankartasto. Weiling & Göös (2004, uusi painos 2006). D63. Jaakko Kiander: Pitkittynyt kaupan epätasapaino Yhdysvaltain kiusana. Economic Trends 2004:5 D64. J. Kiander: Pankkiiri ja tähti. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 101(2) (kirja-arvostelu) D65. J. Kiander: Hanns-Werner Sinn ja Saksan basaaritalouden perikato. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 101(3) (kirjaarvostelu)

13 Ansioluettelo (25) D66. J. Kiander: Julkinen sektori, verotus ja talouskasvu; teoksessa A. Hyytinen & P. Rouvinen (toim.): Mistä talouskasvu syntyy?, Taloustieto, ETLA B214, Helsinki D67. J. Kiander & P. Vartia: Pitkän aikavälin talouskasvu mitkä maat ja alueet ovat menestyneet? Teoksessa A. Hyytinen & P. Rouvinen (toim.): Mistä talouskasvu syntyy?, Taloustieto, ETLA B214, Helsinki D68. Kiander Jaakko: Yrittäjyyden ja talouskasvun suhde ei ole yksiselitteinen. Economic Trends 2005:3. D69. J. Kiander: Suomi ja Ruotsi taloudellinen kehityksen ja talouspolitiikan vertailua; teoksessa P. Sinko & V. Vihriälä (toim.): Tuottavuus ja työllisyys Pohjoismaissa. Valtioneuvoston kanslian raportteja 3/2005. D70. Böckerman, Petri & Kiander, Jaakko: Talouden pitkät syklit ja politiikka, teoksessa Saari, J. (toim.): Historiallinen käänne johdatus pitkän aikavälin historian tutkimukseen. Gaudeamus: Helsinki D71. Böckerman, Petri & Kiander, Jaakko: Talouspolitiikka, teoksessa Saari, J. (toim.): Suomen malli murroksesta menestykseen. Yliopistopaino: Helsinki D72. Kiander, Jaakko: Julkisen hallinnon ote taloudesta on höltynyt, Tieto & trendit 6-7 (heinäkuu 2006), Tilastokeskus. D73. Kiander, Jaakko: Kiinalainen kasvumalli haastaa Washingtonin konsensuksen. Kanava 6 (elokuu 2006). D74. Kiander, Jaakko: Eikö raha tuo onnea? Tieteessä tapahtuu, 2006:8 (kirja-arvostelu) 7E. Keskustelupaperit E1. Pasi Holm - J. Kiander: "Bargaining over working hours", Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelunaloitteita No. 323, 1992 E2. J. Kiander: "Strikes and bargaining under one-sided private information and subjective beliefs", Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelunaloitteita No. 337, 1992 E3. J. Kiander: "Valtiontalous, valuuttakurssit ja ty llisyys - kirjoituksia vaihtoehtoisesta talouspolitiikasta ", Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen ja kirjoituksia No. 7/1993

14 Ansioluettelo (25) E4. J. Kiander: "Devaluation cycle as an implicit contract", Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusselosteita No. 120, 1994 E5. J. Kiander - Heikki "On relative pay and union egalitarianism", Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusselosteita No. 121, 1994 E6. J. Kiander: "The finance of unemployment insurance and the determination of employment in a unionized economy", Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusselosteita No. 122, 1994 E7. J. Kiander - Pentti Vartia: "The great depression of the 1990s in Finland", ETLA Discussion Papers No. 524 E8. P. Holm - J. Kiander - E. Koskela: "Unions, labour supply and structure of taxation: the role of tax base", Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelunaloitteita No. 408, 1997 E9. P. Holm - J. Kiander - E. Koskela: "Tax progression, structure of labour taxation and employment in a monopoly union model with endogenous working hours", Helsinki School of Economics, Department of Economics, Working Papers No K-24, 1997 E10. P. Holm - J. Kiander - P. Tossavainen: "Rahastot ja EMU", Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusselosteita no. 138, 1997 E11. J. Kiander: "Työmarkkinainstituutiot ja joustavuus: Suomi verrattuna muihin OECD-maihin", VATT-keskustelualoitteita nro 162 (1998) E12. P. Böckerman - J. Kiander: "Työllisyys Suomessa ", Palkansaajien tutkimuslaitos, tutkimusselosteita nro 145 (1998) E13. P. Böckerman - J. Kiander: "Has work sharing worked in Finland?", Labour Institute for Economic Research, Discussion Paper No 147 (1998) E14. J. Kiander - M. Viren: "Employment growth and labour market flexibility in OECD countries", VATT Discussion Papers No 184 (1998) E15. P. Holm J. Kiander P. Tossavainen: Social security funds, payroll tax adjustment and real exchange rate: the Finnish model, VATT Discussion Papers No 198 (1999) E16. P. Böckerman - J. Kiander: "Determination of average working time in Finland, Labour Institute for Economic Research, Discussion Paper No 157 (1999)

15 Ansioluettelo (25) E17. J. Kiander: Työajan lyhentäminen ja työllisyys,", Palkansaajien tutkimuslaitos, tutkimusselosteita nro 152 (1999) E18. S. Ilmakunnas, J. Kiander, P. Parkkinen & A. Romppanen: Globalisaatio ja työn loppu? Talous ja työllisyys vuoteen VATT-keskustelualoitteita nro 231 (2000) E19. J. Kiander & M. Viren: Do automatic stabilisers take care of asymmetric shocks in the euro area? VATT Discussion Papers No 234 (2000) E20. J. Kiander, J. Kilponen & J. Vilmunen: Taxes, growth and unemployment in the OECD countries does collective bargaining matter? VATT Discussion Papers No 235 (2000) E21. J. Kiander - M. Viren: Measuring labour market flexibility in the OECD countries. ETLA Discussion Papers No 745 (2001) E22. J. Kiander, K. Luoma & H. Lönnqvist: Julkisten menojen rakenne ja kehitys: Suomi kansainvälisessä vertailussa. VATTkeskustelualoitteita nro 249 (2001) E23. E. Berghäll J. Kiander: The Finnish model of STI policy: experiences and guidelines. VATT-keskustelualoitteita nro 313 (2003) E24. J. Kiander: The Nordic welfare state in the 1990s: Consequences of disinflation and fiscal consolidation in the three Nordic EU countries. Ezoneplus Working Paper No. 13D, Jean Monnet Centre of Excellence, Freie Universität Berlin (2003) E25. J. Kiander: Macroeconomic policy and performance in the Nordic EU countries in the 1990s. Ezoneplus Working Paper No. 17B, Jean Monnet Centre of Excellence, Freie Universität Berlin (2003) E26. J. Kiander: Growth and employment in Nordic welfare states in the 1990s: a tale of crisis and revival. VATTkeskustelualoitteita nro 336 (2004) E27. J. Kiander: Onko Suomessa liian vähän yrittäjiä? VATTkeskustelualoitteita nro 343 (2004) E28. J. Kiander & A. Romppanen: Finland s first 10 years in the European Union Economic consequences. VATT Discussion Papers nro 377 (2006) E29. R. Hjerppe, J. Kiander & M. Viren: Are government expenditures productive? Measuring the effect on private sector production. VATT Discussion Papers nro 381 (2006)

16 Ansioluettelo (25) 7F. Lehtikirjoitukset F1. J. Kiander: "Keskitetty tulopolitiikka on kaikille edullista", Helsingin Sanomat F2. J. Kiander: "Vauhtia tohtoreiden tekoon", Talouselämä F3. J. Kiander: "1930-luvun pulaan johtanut kehitys toistunut 60 vuotta myöhemmin", Uusi Suomi F4. J. Kiander: "Kunpa liukumat olisivat bonuksia", Talouselämä F5. J. Kiander: "Jatkuuko talouden vapaa pudotus?", Taloustaito 4/1992 F6. J. Kiander: "Palkkojen alentaminen ja työajan pidentäminen syventävät lamaa", Helsingin Sanomat F7. J. Kiander: "Markkinavoimat torjuvat keskuspankkien vallankaappausyrityksen", Kauppalehti F8. J. Kiander: "Velkaelvytys on edelleen mahdollista", Talouselämä F9. J. Kiander: "Setelirahoituksen haittoja on liioiteltu", Helsingin Sanomat F10. J. Kiander: "Onko valtio konkurssikypsä? - Johdatus valtion finansseihin", Suomen Kuvalehti F11. J. Kiander: "Monivuotista tuloratkaisua ei olisi pitänyt hylätä", Helsingin Sanomat E12. J. Kiander: "Tuleva nousu voi olla yhtä raju kuin lama", Helsingin Sanomat F13. J. Kiander: "Lapsilisien tarveharkintaisuus kurjistaisi lapsiperheitä edelleen", Helsingin Sanomat F14. J. Kiander: "Valtion velasta jo hysteriaa", Helsingin Sanomat F15. J. Kiander - Eero Lehto: "Vahva markka uhkaa talouden kasvua", Helsingin Sanomat F16. J. Kiander - Jukka Pekkarinen: "Kunnista saa säästöön useita miljardeja", Helsingin Sanomat

17 Ansioluettelo (25) F17. J. Kiander: "Talouspolitiikan ääripäät", Suomen Kuvalehti 7/1995 F18. M. Jäntti - J. Kiander: "Hyvä sosiaaliturva ei lisää työttömyyttä", Suomen Kuvalehti 14/1995 F19. J. Kiander: "Keveämpi rahapolitiikka ei välttämättä johda inflaatiokierteeseen", Helsingin Sanomat F20. J. Kiander: "Työmarkkinoille lisäpaineita", Helsingin Sanomat F21. J. Kiander: "Valtio ei hoipu vararikon partaalla", Talouselämä 40/1995 F22. J. Kiander: "Nyt tarvitaan hyviä hermoja", Suomen Kuvalehti 8/1996 F23. J. Kiander: "Ensin meni aate, sitten rahat" (kirjaarvostelu), Helsingin Sanomat F24. J. Kiander: "ERM-kytkentä luo paineita työmarkkinoille", Helsingin Sanomat F25. J. Kiander: "Lisäsäästöjä ei tarvita, jos talouskasvu jatkuu, Helsingin Sanomat F26. J. Kiander - J. Pehkonen - M. Pohjola: Täystyöllisyys otettava talouspolitiikan tavoitteeksi", Helsingin Sanomat F27. J. Kiander: "Suomi ylikuumenee, maailma alijäähtyy", Helsingin Sanomat F28. J. Kiander - M. Viren: "Lisäetuja luvataan - rahoitusta ei murehdita", Turun Sanomat F29. J. Kiander: Suomen perusvoimakapasiteetista, Savon Sanomat F30. J. Kiander: Pienipalkkaisten verokevennykset tuovat eniten työpaikkoja, Helsingin Sanomat F31. J. Kiander: Ovatko asuntomarkkinat todella ylikuumentuneet?, Kansan Uutiset F32. J. Kiander: Verotus ja hyvinvointivaltio, Savon Sanomat F33. J. Kiander: Euron arvo, Savon Sanomat

18 Ansioluettelo (25) F34. J. Kiander: Tarpeellinen ja odotettu pankkikriisin kronikka, Helsingin Sanomat F35. J. Kiander: Kertomus pahimmasta pankkikriisistä, Osuuspankkilehti 2000:6 F36. J. Kiander: Suuren laman opetukset ovat taas ajankohtaisia. Helsingin Sanomat F37. Kiander, J. Vartia, P. Vihriälä, V.: Kun kaikki muuttui pankkikriisistä on kymmenen vuotta. Suomen Kuvalehti F38. J. Kiander: Sailaksen esitys on kokonaisuus. Helsingin Sanomat F39. J. Kiander: Verojärjestelmää voi ja pitää yksinkertaistaa. Helsingin Sanomat F40. J. Kiander: Julkinen tuki ei tehoa. Talouselämä 20/2004. F41. J. Kiander, Jaakko: Korkea yrittäjyysaste ei saa olla itseisarvoinen tavoite, Helsingin Sanomat F42. J. Kiander M. Martikainen I.B. Voipio: Työvoiman kalleus haittaa eniten yritystoimintaa. Turun Sanomat F43. Holm Pasi Kiander Jaakko: Eläkerahoilla Suomeen työllisyyttä ja kasvua, Helsingin Sanomat F44. Kiander, Jaakko: Palvelujen tuottavuus ratkaisee. Talouselämä 21 ( ). 8. Esitelmät tieteellisissä kokouksissa: A. Kansainväliset A1. Association de Econometrie Applique, Modelisation du Marche de Travail, Strasbourg, A2. Econometric Society European Winter Colloquim, Alicante, A3. European Association of Labour Economists, El Escorial, A4. Symposium on Mass Unemployment in Finland, Joensuu,

19 Ansioluettelo (25) A5. Yrjö Jahnsson Foundation Nordic Labour Economics Workshop, Sannäs, A6. International Symposium on Dynamic Games, Grimentz, A7. The EC's New Entrants: Shifting Weights in Europe, Yrjö Jahnsson Foundation - CEPR Conference, Sannäs, A8. European Association of Labour Economists, Maastricht, A9. Fackföreningsrörelsen institut för ekonomisk forskning, Tukholma, A10. Yrjö Jahnsson Foundation 40th Anniversary Symposium, Sannäs, A11. European Economic Association IX Annual Congress, Maastricht, A12. International Institute of Public Finance, Annual Congress, Lissabon A13. Rockefeller Foundation, Bellagio Study and Conference Center, Bellagio A14. European Trade Union Institute, Workshop on social pacts, Bryssel, A15. Nordiska ekonomiska forskningsrådet, Lillehammer, A16. European Economic Association XI Annual Congress, Istanbul A17. European Association of Labour Economists, Hania, Kreeta, A18. National employment pacts conference, Notre Europe ja ETUI, Bryssel, A19. Workshop on Nordic economic crises, Yrjö Jahnssonin säätio ja ETLA, Helsinki, A20. World Bank, Washington D.C., A21. European Association of Labour Economists, Regensburg,

20 Ansioluettelo (25) A22. VATT-CEPR conference on the Eastern enlargement of EU, Bryssel, A23. European Society of Population Economics, Bonn, A24. Crises and economic performance in Finland and Sweden in the 1990s, Tukholma, , A25. International Institute of Public Finance, Annual Congress, Sevilla, A26. European University Institute, Firenze-Fiesole, A27. VATT & VM, Conference on labour market institutions and employment, , Helsinki A28. University of Helsinki, Department of Economic History, Helsinki, A29. Small States in World Markets, Göteborg A30. EZONEPLUS Summer Conference, Bologna A31. Crises and economic performance in Finland and Sweden in the 1990s, Rooma A32. Nordiska ministerrådet, Tukholma, A33. Social Policy in a Development Context: The Nordic Experience, Tukholma, A34. EZONEPLUS Conference, Bryssel, A35. CEBR Conference on demographic change, Kööpenhamina A36. KNOGG Final Conference, Bryssel, A37. EZONEPLUS Workshop, Varsovan kauppakorkeakoulu, Varsova, A38. EUROFRAME Conference , Universite de Dauphine, Pariisi. A39. EZONEPLUS Final Conference, , Freie Universität Berlin, Berliini. A40. Baltic dynamics, , Riika

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

Tutkimus ja talouspolitiikka

Tutkimus ja talouspolitiikka VATT-JULKAISUJA 33 VATT PUBLICATIONS Tutkimus ja talouspolitiikka Kirjoituksia taloudellisesta kasvusta TOIMITTANEET Jouko Kajanoja Jaakko Kiander Iikko B. Voipio Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND*

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* Matti Sarvimäki Valtion taloudellinen

Lisätiedot

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY VATT-JULKAISUJA 41 VATT PUBLICATIONS VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY Toimittaneet Edited by Vesa Kanniainen Seppo Kari Tampereen yliopisto University

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.)

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) Raportteja 30 Helsinki 2015 Raportteja 30 ISBN 978 952 209 138 3 (painettu) ISBN 978 952 209 139 0 (pdf) ISSN 1795 2832 (painettu)

Lisätiedot

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset VATT-JULKAISUJA 27:5 VATT PUBLICATIONS 1990-luvun talouskriisi Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset Jaakko Kiander VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3 s& T a l o u Y h t e i s k u n t a Sisällys 4 / 2010 38. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535

Lisätiedot

Kuinka verotus vaikuttaa työllisyyteen? Katsaus taloustieteelliseen tutkimukseen*

Kuinka verotus vaikuttaa työllisyyteen? Katsaus taloustieteelliseen tutkimukseen* Kansantaloudellinen aikakauskirja 100. vsk. 3/2004 ESITELMIÄ Kuinka verotus vaikuttaa työllisyyteen? Katsaus taloustieteelliseen tutkimukseen* Erkki Koskela Professori Helsingin yliopisto Roope Uusitalo

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-Muistioita 63. Mikrosimulointimallien välinen yhteistyö

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-Muistioita 63. Mikrosimulointimallien välinen yhteistyö Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-Muistioita 63 Mikrosimulointimallien välinen yhteistyö Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2004 Valtion taloudelliselle

Lisätiedot

Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1

Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1 Mikko Niemelä Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1 Johdanto Esiteollisella ajalla ja vielä maailmansotien jälkeenkin suomalainen kurjuus ja puute paikantuivat

Lisätiedot

Working Paper Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjyysasenteet Suomessa: Havaintoja kyselytutkimuksista

Working Paper Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjyysasenteet Suomessa: Havaintoja kyselytutkimuksista econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN Jaakko Kiander Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

Tulevaisuuden työmarkkinat

Tulevaisuuden työmarkkinat ETLA ETLA Raportit Reports 6.8.2014 No 30 Tulevaisuuden työmarkkinat Antti Kauhanen * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, antti.kauhanen@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Kauhanen, Antti (6.8.2014).

Lisätiedot

5 Sivu 30 6 Peter Nyberg & Vesa Vihriälä, The Finnish Banking Crisis and Its Handling. 1994, sivu 16

5 Sivu 30 6 Peter Nyberg & Vesa Vihriälä, The Finnish Banking Crisis and Its Handling. 1994, sivu 16 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. SUOMEN KESKUSPANKIN RAPORTTI... 2 2.1 Skop... 5 3. AHTIALAN RAPORTTI... 6 4. VALTION VAKUUSRAHASTON VALTUUSTO... 7 5.SUOMEN PANKKIKRIISIN ETENEMINEN...10 6. SUOMI KRIISIKANSANA...12

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

1. Johdanto... 6. 2. Omistusasuminen - muuttoliikkeen este?... 8. 3. Muuttoliikkeen vaikutus asuntomarkkinoiden toimintaan... 17

1. Johdanto... 6. 2. Omistusasuminen - muuttoliikkeen este?... 8. 3. Muuttoliikkeen vaikutus asuntomarkkinoiden toimintaan... 17 Sisällys 1. Johdanto... 6 2. Omistusasuminen - muuttoliikkeen este?... 8 3. Muuttoliikkeen vaikutus asuntomarkkinoiden toimintaan... 17 4. Johtopäätöksiä... 21 5. Kirjallisuus... 22 Tiivistelmä Raportti

Lisätiedot

Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus*

Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus* K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 6. v s k. 3 / 2 0 1 0 Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus* Matti Sarvimäki post-doc -tutkija, erikoistutkija, Research Economist

Lisätiedot

Tietoisuus talous- ja rahaliiton riskeistä 2014

Tietoisuus talous- ja rahaliiton riskeistä 2014 Tietoisuus talous- ja rahaliiton riskeistä 2014 Talous- ja rahaliiton instituutiot teorian ja käytännön vuorovaikutuksessa 4/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Tietoisuus talous- ja rahaliiton

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä

Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä 50 Antti Pelkonen ARTIKKELIT Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä ANTTI PELKONEN ABSTRACT The Political Objectives of Information

Lisätiedot

Artikkeleita. Aluetalouden kehitys Suomessa, 1960 1998 1. SARI PEKKALA KTL, tutkija Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. 1.

Artikkeleita. Aluetalouden kehitys Suomessa, 1960 1998 1. SARI PEKKALA KTL, tutkija Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. 1. Kansantaloudellinen aikakauskirja 96. vsk. 1/2000 Sari Pekkala Artikkeleita Aluetalouden kehitys Suomessa, 1960 1998 1 SARI PEKKALA KTL, tutkija Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta 1. Johdanto

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta Talous& Yhteiskunta Sisällys 4 / 2012 40. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535 7332 www.labour.fi

Lisätiedot

Osmo Ruuskanen PANKKIKRIISI JA RAHOITUSMARKKINOIDEN SÄÄNTELY

Osmo Ruuskanen PANKKIKRIISI JA RAHOITUSMARKKINOIDEN SÄÄNTELY Osmo Ruuskanen PANKKIKRIISI JA RAHOITUSMARKKINOIDEN SÄÄNTELY Joensuun yliopisto Joensuu 2009 Joensuun yliopisto, Kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunta University of Joensuu Faculty of Law, Economics and

Lisätiedot

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3 Työvoima tehokkaaseen käyttöön JUHANA VARTIAINEN Työvoima tehokkaaseen käyttöön eli miksi työn tarjonnan lisääminen ratkaisee kestävyysvajeemme Tehokkaan

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Sofia Kauko-Valli & Hannu Niittykangas (toim.) Sosiaalinen yrittäjyys: näkökulmia ja tuloksia

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Sofia Kauko-Valli & Hannu Niittykangas (toim.) Sosiaalinen yrittäjyys: näkökulmia ja tuloksia Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Sofia Kauko-Valli & Hannu Niittykangas (toim.) Sosiaalinen yrittäjyys: näkökulmia ja tuloksia N:o 177 / 2009 2 Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot