Ansioluettelo (25)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)"

Transkriptio

1 Ansioluettelo (25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot: Ylioppilas Vartiokylän lukio Valtiot.kandidaatti Helsingin yliopisto Valtiot.lisensiaatti Helsingin yliopisto Valtiot.tohtori Helsingin yliopisto Tohtorinpromootio Helsingin yliopistossa Muu jatkokoulutus: Yrjö Jahnssonin säätiön VIII tutkijakoulutuskurssi "Macroeconomics and the Labour Market" SITRA, Talouspolitiikka kurssi, Päättäjien 20. metsäakatemia Asevelvollisuus: Varusmiespalvelus Päätoimet: Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos: vs.assistentti tutkija Suomen Akatemia, yhteiskuntatieteellinen toimikunta: tutkimusassistentti Yrjö Jahnssonin säätiö: tutkimusjohtaja Palkansaajien tutkimuslaitos: vanhempi tutkija (virkavapaa ) johtaja Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos: erikoistutkija

2 Ansioluettelo (25) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus: johtava ekonomisti tutkimusjohtaja tutkimusprofessori (virkavapaa ) Nimitetty Vaasan yliopiston kansantaloustieteen professoriksi (A28) (virkavapaus , ero virasta ) 5. Sivutoimet: Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos: European Economic Association VIII Annual Congress, pääsihteeri oto Yrjö Jahnssonin säätiö: vt. tutkimusjohtaja oto , Kansantaloudellinen Aikakauskirja, päätoimittaja Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma, työn taloustieteen koordinaattori , , asiantuntija Kansantaloustieteen erit. työn taloustieteen dosentti, Joensuun yliopisto Suomen Pankki, pankkivaltuuston talouspoliittinen neuvonantaja oto , Kansantaloustieteen dosentti, Helsingin yliopisto, Luottamustoimet: Varusmiestoimikunnan puheenjohtaja, UudJP 1988 Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma, johtoryhmän jäsen Tilastokeskus, Eino H. Laurilan Kansantulomitalin valintalautakunnan jäsen Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, promootiotoimikunnan jäsen 1995 Suomalaisen kirjallisuuden edistämisvarojen valtuuskunnan jäsen

3 Ansioluettelo (25) Taloustieteellinen seura, johtokunnan jäsen , varapuheenjohtaja , puheenjohtaja International Institute of Public Finance, vuoden 2002 kongressin järjestelytoimikunnan jäsen Kansantaloustieteen professorien ja dosenttien yhdistys, varapuheenjohtaja Suomen Akatemia, Suomen IIASA-toimikunta, jäsen Julkaisuluettelo 7A. Julkaisemattomat opinnäytteet A1. "Rationaaliset odotukset ja talouspolitiikan neutraalisuus", pro gradu -työ, 1986, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta; arvosana: magna cum laude approbatur A2. "Sisäpiirihypoteesi tahattoman työttömyyden selitysmallina järjestäytyneillä työmarkkinoilla", lisensiaattityö, 1988, Helsingin yliopisto, valtio-tieteellinen tiedekunta; arvosana: magna cum laude approbatur 7B. Kirjat ja tutkimusraportit: B1. Jaakko Kiander: Wages, Employment and Risk Sharing: Four Essays in Labour Economics, Yliopistopaino, Helsinki 1994, väitöskirja; arvosana: magna cum laude approbatur (sisältää artikkelit C1,C2,C3,C4 ja C7) B2. Richard Baldwin - Pertti Haaparanta - Jaakko Kiander (toim.): Expanding Membership of the European Union, Center for Economic Policy Research and Cambridge University Press, Cambridge 1995 B3. Jaakko Kiander: Työttömyysturvan rahoitus ja työllisyys, Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysalan tutkimuksia 8, Helsinki 1996 B4. Jaakko Kiander: Teollisuuden ja työmarkkinoiden sopeutuminen Euroopan talous- ja rahaliittoon. Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksia 62, Helsinki 1996 B5. Jaakko Kiander - Jaakko Pehkonen - Matti Pohjola: Suomalainen työttömyys, Helsinki: Taloustieto 1998

4 Ansioluettelo (25) B6. Pasi Holm - Jaakko Kiander - Juha Tuomala - Pirkko Valppu: Työttömyysvakuutusmaksujen riskin mukainen porrastus ja omavastuu, VATT-tutkimuksia nro 148, Helsinki 1998 B7. Jaakko Kiander - Pentti Vartia: Suuri lama. Suomen luvun kriisi ja talouspoliittinen keskustelu. Helsinki: Taloustieto 1998 B8. Jaakko Kiander (toim.): 1990-luvun talouskriisi - Suomen Akatemian tutkimusohjelman projektit, VATT-julkaisuja 27:1, Helsinki 1998 B9. Jaakko Kiander (toim.): The research programme of the Academy of Finland: the projects, VATT-julkaisuja 27:2, Helsinki 1999 B10. Jaakko Kiander (toim.): Suomen Pankki ja puolueiden pyhät kissat. Yrjö Jahnssonin talouspoliittisia kirjoituksia. Edita, Helsinki B11. Jaakko Kiander (toim.): The research programme of the Academy of Finland: conference 1999, VATT-julkaisuja 27:3, Helsinki 2000 B12. Jaakko Kiander (toim.): Laman pitkä varjo. VATT-julkaisuja 27:4, Helsinki 2001 B13. Jaakko Kiander: Laman opetukset. VATT-julkaisuja 27:5,Helsinki 2001 B14. Jorma Kalela, Jaakko Kiander, Ullamaija Kivikuru, Heikki A. Loikkanen ja Jussi Simpura (toim.); Down from the heavens, up from the ashes. The Finnish economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research. VATT-julkaisuja 27:6,Helsinki 2001 B15. Jaakko Kiander (toim.): Final report of the research programme on the Finnish economic crisis. VATT-julkaisuja 27:6,Helsinki 2002 B16. Jaakko Kiander Jouko Kajanoja Iikko B. Voipio (toim.): Tutkimus ja talouspolitiikka. Reino Hjerppen juhlakirja. VATTjulkaisuja 33, Helsinki 2002 B17. Jaakko Kiander Minna Martikainen Jukka Ojasalo Katri Ojasalo - Iikko B. Voipio: Hallituksen yrittäjyyshankkeen arviointi. KTM 2002 B18. Jaakko Kiander Henrik Lönnqvist: Hyvinvointivaltio ja talouskasvu. WSOY. Helsinki 2002.

5 Ansioluettelo (25) B19. Jaakko Kiander Henrik Lönnqvist: Sosiaalipolitiikka ja taloudellinen kasvu. STM, Helsinki B20. Reino Hjerppe Seppo Kari Jaakko Kiander Panu Poutvaara (toim.): Verokilpailu ja Suomen verojärjestelmä. WSOY. Helsinki B21. Rita Asplund Jaakko Kiander: Yritystukimuotojen arviointi ja vertailu. KTM. Helsinki 2003 B22. Jaakko Kiander Timo Östring: Hållbarhet och effektivitet av offetlig ekonomi på lång sikt. Nord 2003:12, Nordiska ministerrådet, Köbenhavn 2003 B23. Reino Hjerppe Jaakko Kiander (eds.): Technology policy and knowledge-based growth in small countries. VATT Research Reports 110. Helsinki 2004 B24. Jaakko Kiander Minna Martikainen I.B. Voipio: Yrittäjyyden tila VATT-tutkimuksia 112. Helsinki 2004 B25. Jaakko Kiander Takis Venetoklis: Spending preferences of public sector officials. VATT Research Reports 114. Helsinki 2004 B26. Jaakko Kiander Antti Romppanen (toim.): Suomi 10 vuotta Euroopan unionissa taloudelliset vaikutukset. VATT-julkaisuja 42, Helsinki 2005 B27. Jaakko Kiander, Jukka Pekkarinen, Pentti Vartia & Pekka Ylä-Anttila: Suomi maailmantaloudessa. Uuden ajan talouspolitiikkaa. Sitra ja Edita. Helsinki B28. Elina Berghäll, Teuvo Junka, Jaakko Kiander: T&K, tuottavuus ja taloudellinen kasvu. VATT-tutkimuksia 121. Helsinki B29. Jaakko Kiander, Minna Martikainen, Timo Pihkala, Iikko Voipio: Yritysten toimintaympäristö: Kyselytutkimuksen tuloksia vuosilta VATT-tutkimuksia 123. Helsinki B30. Huovari, Janne & Kiander, Jaakko & Volk, Raija: Väestörakenteen muutos, tuottavuus ja kasvu. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja no 198.Helsinki B31. Reino Hjerppe, Seppo Kari, Jaakko Kiander (toim.): Kasvumallin muutos ja veropolitiikan haasteet. VATT-julkaisuja 44. Helsinki 2006.

6 Ansioluettelo (25) B32. Pasi Holm, Jaakko Kiander, Timo Rauhanen, Matti Viren: Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamisen vaikutukset. VATTtutkimuksia xxx. Helsinki C. Ulkomaiset julkaisut C1. J. Kiander: "Strike threats and the bargaining power of insiders", Scandinavian Journal of Economics, 93 (1991), C2. J. Kiander: "Endogenous unemployment insurance in a monopoly union model when job search matters", Journal of Public Economics, October 1993, C3. Pasi Holm - J. Kiander: "The effects of work sharing on employment and overtime in Finnish manufacturing: comparison of three alternative models", Applied Economics, 25 (1993), C4. J. Kiander: "Financial shocks, wage-setting and employment", Finnish Economic Papers, 6 (1993), C5. J. Kiander: "A Reply to Ingolf Ståhl", Scandinavian Journal of Economics, 96 (1994) C6. J. Kiander: "Collective Bargaining in Finland", teoksessa G. Fajertas (toim.): Collective Bargaining in Western Europe, European Trade Union Institute, Bryssel 1995 C7. J. Kiander - M. Widgren: "Issue editors' introduction", Finnish Economic Papers 9(1)(1996) C8. J. Kiander - P. Vartia: "The great depression of the 1990s in Finland", Finnish Economic Papers 9(1) (1996) C9. J. Kiander - P. Vartia: A Governor defends his record, Central Banking, Autumn 1997 C10. J. Kiander: The 1995 social pact in Finland: wage restraint through incomes policy, teoksessa G. Fajertag & P. Pochet (toim.): Social pacts in Europe. European Trade Union Institute, Bryssel 1997 C11. J. Kiander: "Collective Bargaining in Finland", teoksessa G. Fajertas (toim.): Collective Bargaining in Western Europe , European Trade Union Institute, Bryssel 1997 C12. J. Kiander: "Collective Bargaining in Finland", teoksessa G. Fajertas (toim.): Collective Bargaining in Western Europe , European Trade Union Institute, Bryssel 1998

7 Ansioluettelo (25) C13.J. Kiander & P. Vartia: The depression of the 1990s in Finland: A Nordic financial crisis or a result of the collapse of Soviet Union, teoksessa T. Myllyntaus (toim.): Economic crises and restructuring in history: experiences of small countries. St. Katharinen: Scripta Mercaturae Verlag (1998) C14. J. Kiander & J. Pehkonen: The Finnish unemployment - causes and conjectures, Finnish Economic Papers 12(2)(1999) C15. J. Kiander & M. Viren: Employment growth, population shocks and labour market flexibility in OECD countries, teoksessa W. Welfe & P. Wdowinski (toim.): Proceedings of Macromodels 99 Conference, 1-4 December 1999, Rydzyna,Lodz C16. J. Kiander - M. Viren: Measuring labour market flexibility in the OECD countries, Empirica (2001) C17. P. Böckerman - J. Kiander: "Has work sharing worked in Finland?",Applied Economics Letters (2002) C18. P.Böckerman J. Kiander: Labour markets in Finland during the Great Depressions of the Twentieth Century, Scandinavian Economic History Review (2002) C19. P.Böckerman J. Kiander: Determination of average working time in Finland, Labour, Review of Labour Economics and Industrial Relations (2002) C20. Jaakko Kiander, Tiiu Paas & Risto Vaittinen: Labour market adjustment, teoksessa M. Bolle (toim.): Eurozone enlargement. Exchange rate choices and adjusting markets. Berliner Wissenschafts-Verlag C21. J.Kiander J. Masso T. Paas R. Vaittinen: Labour market, social dimension and the Eurozone enlargement, teoksessa M. Bolle (ed.): Eurozone enlargement: exploring uncharted waters, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berliini C22. J. Kiander J. Kilponen J. Vilmunen (2004): Taxes, growth and unemployment in the OECD countries does collective bargaining matter? European Journal of Political Economy C23. J. Kiander: Growth and employment in Nordic welfare states in the 1990s: a tale of crisis and revival, teoksessa O. Kangas & J. Palme (eds.): Social policy and economic development in the Nordic countries. Palgrave Macmillan & UNRISD, London 2005.

8 Ansioluettelo (25) C24. J. Kiander: The evolution of the Finnish model in the 1990s: from depression to high-tech boom, teoksessa U. Becker & H. Schwartz (eds.): Employment miracles. University of Amsterdam Press, Amsterdam C25. T. Heikkilä & J. Kiander: Technology policy and innovation. Value-added partnering in a changing world; teoksessa Technology policy, national innovation system and knowledge-based growth small country viewpoints. Innovation Center of Lodz, University of Lodz C26. T. Venetoklis & J. Kiander: Spending preferences of public sector officials: survey evidence from Finland. Public Budgeting & Finance, summer D. Kotimaiset julkaisut D1. J. Kiander: "Atomikauhu ja vihreät harhat", Kanava 1991:4 D2. J. Kiander: "Keskuspankkien vallankaappaus", Kanava 1992:6 D3. J. Kiander: "Valtion velka ja velkaelvytys", teoksessa T. Allen V. Heinonen M. Pantzar (toim.): Täyskäännös? Taloutemme valintojen edessä, Gaudeamus 1993 D4. J. Kiander: "Arvio työttömyysturvatoimikunnan ehdotuksista", Kansantaloudellinen aikakauskirja 89(3)(1993) D5. J. Kiander: "EVA haluaa poistaa holhouksen", Kansantaloudellinen aikakauskirja 90(2) (kirja-arvostelu) (1994) D6. J. Kiander: "EMU ja työmarkkinat", Kansantaloudellinen aikakauskirja 90(3)(1994) D7. J. Kiander - Mika Widgren: "EU-seurausten tutkimuksesta Euroopan tutkimiseen", Kansantaloudellinen aikakauskirja 90(3) (pääkirjoitus) (1994) D8. J. Kiander: "Työttömyysturvan rahoitus, neuvottelujärjestelmä ja työllisyys", Talous ja yhteiskunta 22(4)(1994) D9. J. Kiander: "Työmarkkinoiden jäykkyydet eivät selitä työttömyyttä kokonaan" (Lectio praecursoria), Kansantaloudellinen aikakauskirja 91(1)(1995) D10. J. Kiander: "Sinipunan perintö", Kanava 1995:4 D11. S. Ilmakunnas - J. Kiander: "Säästötoimet ja valtiontalouden vakauttaminen", Talous ja yhteiskunta 23(2)(1995)

9 Ansioluettelo (25) D12. J. Kiander: "Suomi-Ruotsi talousmaaottelu", Kansantaloudellinen aikakauskirja 91(3)(1995) D13. J. Kiander: "Työmarkkinoiden sopeutuminen Euroopan raha- ja talousliittoon", Talous ja yhteiskunta 23(4)(1995) D14. J. Kiander: "Mikä estää työttömyyden puolittumisen", Kansantaloudellinen aikakauskirja 91(4) (pääkirjoitus) (1995) D15. J. Kiander: "Työttömyysturva ja työllisyys", Kansantaloudellinen aikakauskirja 91(4)(1995) D16. J. Kiander: "Vastaus Heikki Koskenkylälle", Kansantaloudellinen aikakauskirja 92(1)(1996) D17. J. Kiander: "Miten Euroopan työttömyys puolitetaan", Kansantaloudellinen aikakauskirja 92(1) (kirja-arvostelu) (1996) D18. J. Kiander: "Työelämän joustot ja työttömyys", Talous ja yhteiskunta 24(2)(1996) D19. J. Kiander - P. Vartia: "The crisis of the hard currency regime in Finland in " teoksessa Nenonen & Pehkonen (toim.): Antti Tanskanen 50 vuotta - kirjoituksia kansantaloudesta. Jyväskylän yliopisto, taloustieteen laitos D20. J. Kiander: "Kysyntätekijät ja työttömyys 1990-luvun alun lamassa", Kansantaloudellinen aikakauskirja 93(3)(1997) D21. J. Kiander - P. Vartia: Rolf Kullbergin haastattelu, Kansantaloudellinen aikakauskirja 93(4)(1997) D22. Pasi Holm - J. Kiander - P. Tossavainen: "Työmarkkinoiden toiminta ja sopeutuminen EMUssa", Kansantaloudellinen aikakauskirja 94(1)(1998) D23. J. Kiander: Talouskasvu, verokiilan alentamismahdollisuudet ja työllisyys, Talous ja yhteiskunta, 26(1) (1998) D24. J. Kiander: Sosiaalinen pääoma ja talouspolitiikka, teoksessa J. Kajanoja & J. Simpura (toim.): Sosiaalinen pääoma: käsiten ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitiikassa, VATT-julkaisuja 24 (1998) D25. P. Holm J. Kiander P. Tossavainen: Ulkoiset häiriöt edellyttävät EMU:ssa työmarkkinoilta palkkamalttia ja joustavuutta, Eurooppa-raportti 1998:4, Tilastokeskus

10 Ansioluettelo (25) D26. J. Kiander: "Takaisin täystyöllisyyteen - makrotalouden reunaehdot" teoksessa J. Pekkarinen (toim.): Takaisin täystyöllisyyteen: lähivuosien talouspolitiikan suunta. Helsinki: Työväen sivistysliitto 1998 D27. P. Böckerman & J. Kiander: "Työajan lyhentäminen - ratkaisu työttömyyteen?"; Kansantaloudellinen aikakauskirja, 94(2)(1998) D28. J. Kiander: "Koiraa heiluttava häntä ja kirottu velka - selviaako Suomi?"; Kansantaloudellinen aikakauskirja, 94(4) (kirja-arvostelu)(1998) D29. J. Kiander: Nurinkurinen huoli ulkomaalaisomistuksesta. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(1)(pääkirjoitus)(1999) D30. J. Kiander: Väitöskirja palkanmuodostuksen instituutioista. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(1)(1999) D31. M. Viren & J. Kiander: Tarvitaanko vielä finanssipolitiikkaa? Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(3)(1999) D32. P. Böckerman & J. Kiander: Kaakkois-Aasian ja Suomen talouskriisien vertailua, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(3)(1999) D33. P. Holm J. Kiander P. Valppu: Työttömyysturva-maksujen eriyttäminen. Katsaus kansainväliseen ja kotimaiseen keskusteluun, teoksessa R. Myhrman (toim.): Euroopan Unionin syventyminen ja sosiaaliturva, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1999:2 D34. S. Ilmakunnas J. Kiander A. Romppanen: Julkisen talouden tasapaino Suomessa, teoksessa R. Hjerppe S. Ilmakunnas P. Valppu I. Voipio (toim.): Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä, VATT-vuosikirjan artikkelit, VATTjulkaisuja 28:2 (1999) D35. J. Kiander & P. Mäkelä: Integraatio ja talouden rakenne, teoksessa R. Hjerppe S. Ilmakunnas P. Valppu I. Voipio (toim.): Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä, VATTvuosikirjan artikkelit, VATT-julkaisuja 28:2 (1999) D36. J. Kiander: Talouspolitiikka 1990-luvun lamassa ja nousussa, Talous ja yhteiskunta, 27(4) (1999) D37. M. Viren & J. Kiander: Vastaus Jukka Pekkariselle, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(4)(1999) D38. J. Kiander: Deflaation uhka 1990-luvulla, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95(4)(1999)

11 Ansioluettelo (25) D39. J. Kiander & M. Tuomala: Väitöskirja korporatismista, tuloeroista ja päätöksenteosta. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 96(2)(2000) D40. J. Kiander: Voiko lama toistua?, Economic trends 2000:1, Tilastokeskus. D41. J. Kiander: Globalisaatio ja sosiaalipolitiikka: retoriikasta tutkimustietoon, Socius 2000:1 (kirja-arvostelu) D42. P. Böckerman & J. Kiander: Globalisaatio ja hyvinvointivaltio. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 96(3)(2000) D43. J. Kiander: Väitöskirja Holkerin hallituksen talouspolitiikasta. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 96(4)(2000) D44. J. Kiander: How far from Lisbon? Comment to Tito Boeri, teoksessa Ilmakunnas, S. & Koskela, E. (toim.); Towards higher employment: The role of labour market institutions. VATTjulkaisuja nro 32 (2001) D45. J. Kiander: Talouskasvu ja yhteiskunnalliset jaot, teoksessa Piirainen, T. & Saari, J. (toim.): Yhteis-kunnalliset jaot: 1990-luvun perintö?, Gaudeamus (2002) D46. J. Kiander: Kenen vika kun politiikka epäonnistuu? Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2002. D47. J. Kiander: The Finnish macroeconomic policy and performance in Ministry of Labour: National evaluation of the effects of the European employment strategy in Finland. D48. J. Kiander: Onko paluu täystyöllisyyteen mahdollinen? Yhteiskuntapolitiikka 2002:4 D49. J. Kiander: Tarvitseeko Suomi ulkomaista työvoimaa? PTT katsaus 4/2002. D50. J. Kiander: 1930-luvun pulakausi ja 1990-luvun talouskriisi. Talouspolitiikan ja taloudellisen ajattelun vertailua, teoksessa Blomberg, Hannikainen, M. & Kettunen, P. (toim.): Lamakirja Näkökulmia 1990-luvun talouskriisiin ja sen historiallisiin konteksteihin. Turku: Kirja-Aurora, D51. J. Kiander: Ikärakenteen muutos, hyvinvointivaltion rahoitus ja verotus, teoksessa Pekkarinen, J. & Kavonius, I.K. (toim.): Suomi, EU ja maailma puheenvuoroja talouspolitiikasta. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 2003.

12 Ansioluettelo (25) D52. J. Kiander: Lastenlastemme taloudelliset mahdollisuudet, teoksessa K. Alho J. Lassila P. Ylä-Anttila (toim.): Talouden tutkimus ja päätöksenteko kirjoituksia rakennemuutoksesta, kasvusta ja talouspolitiikasta. Taloustieto, Helsinki D53. J. Kiander: Teollisuusmaiden talous internet-kuplan jälkeen, Economic Trends 2003:4. D54. J. Kiander. Voiko työllisyyttä parantaa verotusta keventämällä?, Kansantaloudellinen aikakauskirja 99(4), (2003) D55. J. Kiander: Suomen ja Ruotsin taloudet kuin identtiset kaksoset. Economic Trends 2004:4. D56. J. Kiander: Verotuksen työllisyysvaikutukset kommenttipuheenvuoro. Kansantaloudellinen Aikakauskirja 100(3). D57. Jaakko Kiander & Pentti Vartia: Pekka ja markka. Teoksessa T. Allen & J. Pekkarinen (toim.): Pekka Korpinen: metropolien rakentaja. Palkansaajien tutkimuslaitos, raportteja 1. D58. Jaakko Kiander, Marja Riihelä & Risto Sullström: Ikääntyneiden kulutuskäyttäytyminen: miten tulevaisuuden eläkeläiset kuluttavat? Tulevaisuusselonteon liiteraportti 5, Valtioneuvosto. Helsinki D59. J. Kiander: Verotuksen vaikutus työllisyyteen: kokonaiskysynnän merkitys. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja D60. J. Kiander: Virosta Euroopan Unionin jäsen. Helsingin seudun suunnat, 2/2004. D61. J. Kiander: Estonia a member of the European Union. Helsinki Region Trends D62. J. Kiander: Suomen tie EU-jäsenyyteen, teoksessa Gaia Suuri maailmankartasto. Weiling & Göös (2004, uusi painos 2006). D63. Jaakko Kiander: Pitkittynyt kaupan epätasapaino Yhdysvaltain kiusana. Economic Trends 2004:5 D64. J. Kiander: Pankkiiri ja tähti. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 101(2) (kirja-arvostelu) D65. J. Kiander: Hanns-Werner Sinn ja Saksan basaaritalouden perikato. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 101(3) (kirjaarvostelu)

13 Ansioluettelo (25) D66. J. Kiander: Julkinen sektori, verotus ja talouskasvu; teoksessa A. Hyytinen & P. Rouvinen (toim.): Mistä talouskasvu syntyy?, Taloustieto, ETLA B214, Helsinki D67. J. Kiander & P. Vartia: Pitkän aikavälin talouskasvu mitkä maat ja alueet ovat menestyneet? Teoksessa A. Hyytinen & P. Rouvinen (toim.): Mistä talouskasvu syntyy?, Taloustieto, ETLA B214, Helsinki D68. Kiander Jaakko: Yrittäjyyden ja talouskasvun suhde ei ole yksiselitteinen. Economic Trends 2005:3. D69. J. Kiander: Suomi ja Ruotsi taloudellinen kehityksen ja talouspolitiikan vertailua; teoksessa P. Sinko & V. Vihriälä (toim.): Tuottavuus ja työllisyys Pohjoismaissa. Valtioneuvoston kanslian raportteja 3/2005. D70. Böckerman, Petri & Kiander, Jaakko: Talouden pitkät syklit ja politiikka, teoksessa Saari, J. (toim.): Historiallinen käänne johdatus pitkän aikavälin historian tutkimukseen. Gaudeamus: Helsinki D71. Böckerman, Petri & Kiander, Jaakko: Talouspolitiikka, teoksessa Saari, J. (toim.): Suomen malli murroksesta menestykseen. Yliopistopaino: Helsinki D72. Kiander, Jaakko: Julkisen hallinnon ote taloudesta on höltynyt, Tieto & trendit 6-7 (heinäkuu 2006), Tilastokeskus. D73. Kiander, Jaakko: Kiinalainen kasvumalli haastaa Washingtonin konsensuksen. Kanava 6 (elokuu 2006). D74. Kiander, Jaakko: Eikö raha tuo onnea? Tieteessä tapahtuu, 2006:8 (kirja-arvostelu) 7E. Keskustelupaperit E1. Pasi Holm - J. Kiander: "Bargaining over working hours", Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelunaloitteita No. 323, 1992 E2. J. Kiander: "Strikes and bargaining under one-sided private information and subjective beliefs", Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelunaloitteita No. 337, 1992 E3. J. Kiander: "Valtiontalous, valuuttakurssit ja ty llisyys - kirjoituksia vaihtoehtoisesta talouspolitiikasta ", Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen ja kirjoituksia No. 7/1993

14 Ansioluettelo (25) E4. J. Kiander: "Devaluation cycle as an implicit contract", Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusselosteita No. 120, 1994 E5. J. Kiander - Heikki "On relative pay and union egalitarianism", Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusselosteita No. 121, 1994 E6. J. Kiander: "The finance of unemployment insurance and the determination of employment in a unionized economy", Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusselosteita No. 122, 1994 E7. J. Kiander - Pentti Vartia: "The great depression of the 1990s in Finland", ETLA Discussion Papers No. 524 E8. P. Holm - J. Kiander - E. Koskela: "Unions, labour supply and structure of taxation: the role of tax base", Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelunaloitteita No. 408, 1997 E9. P. Holm - J. Kiander - E. Koskela: "Tax progression, structure of labour taxation and employment in a monopoly union model with endogenous working hours", Helsinki School of Economics, Department of Economics, Working Papers No K-24, 1997 E10. P. Holm - J. Kiander - P. Tossavainen: "Rahastot ja EMU", Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusselosteita no. 138, 1997 E11. J. Kiander: "Työmarkkinainstituutiot ja joustavuus: Suomi verrattuna muihin OECD-maihin", VATT-keskustelualoitteita nro 162 (1998) E12. P. Böckerman - J. Kiander: "Työllisyys Suomessa ", Palkansaajien tutkimuslaitos, tutkimusselosteita nro 145 (1998) E13. P. Böckerman - J. Kiander: "Has work sharing worked in Finland?", Labour Institute for Economic Research, Discussion Paper No 147 (1998) E14. J. Kiander - M. Viren: "Employment growth and labour market flexibility in OECD countries", VATT Discussion Papers No 184 (1998) E15. P. Holm J. Kiander P. Tossavainen: Social security funds, payroll tax adjustment and real exchange rate: the Finnish model, VATT Discussion Papers No 198 (1999) E16. P. Böckerman - J. Kiander: "Determination of average working time in Finland, Labour Institute for Economic Research, Discussion Paper No 157 (1999)

15 Ansioluettelo (25) E17. J. Kiander: Työajan lyhentäminen ja työllisyys,", Palkansaajien tutkimuslaitos, tutkimusselosteita nro 152 (1999) E18. S. Ilmakunnas, J. Kiander, P. Parkkinen & A. Romppanen: Globalisaatio ja työn loppu? Talous ja työllisyys vuoteen VATT-keskustelualoitteita nro 231 (2000) E19. J. Kiander & M. Viren: Do automatic stabilisers take care of asymmetric shocks in the euro area? VATT Discussion Papers No 234 (2000) E20. J. Kiander, J. Kilponen & J. Vilmunen: Taxes, growth and unemployment in the OECD countries does collective bargaining matter? VATT Discussion Papers No 235 (2000) E21. J. Kiander - M. Viren: Measuring labour market flexibility in the OECD countries. ETLA Discussion Papers No 745 (2001) E22. J. Kiander, K. Luoma & H. Lönnqvist: Julkisten menojen rakenne ja kehitys: Suomi kansainvälisessä vertailussa. VATTkeskustelualoitteita nro 249 (2001) E23. E. Berghäll J. Kiander: The Finnish model of STI policy: experiences and guidelines. VATT-keskustelualoitteita nro 313 (2003) E24. J. Kiander: The Nordic welfare state in the 1990s: Consequences of disinflation and fiscal consolidation in the three Nordic EU countries. Ezoneplus Working Paper No. 13D, Jean Monnet Centre of Excellence, Freie Universität Berlin (2003) E25. J. Kiander: Macroeconomic policy and performance in the Nordic EU countries in the 1990s. Ezoneplus Working Paper No. 17B, Jean Monnet Centre of Excellence, Freie Universität Berlin (2003) E26. J. Kiander: Growth and employment in Nordic welfare states in the 1990s: a tale of crisis and revival. VATTkeskustelualoitteita nro 336 (2004) E27. J. Kiander: Onko Suomessa liian vähän yrittäjiä? VATTkeskustelualoitteita nro 343 (2004) E28. J. Kiander & A. Romppanen: Finland s first 10 years in the European Union Economic consequences. VATT Discussion Papers nro 377 (2006) E29. R. Hjerppe, J. Kiander & M. Viren: Are government expenditures productive? Measuring the effect on private sector production. VATT Discussion Papers nro 381 (2006)

16 Ansioluettelo (25) 7F. Lehtikirjoitukset F1. J. Kiander: "Keskitetty tulopolitiikka on kaikille edullista", Helsingin Sanomat F2. J. Kiander: "Vauhtia tohtoreiden tekoon", Talouselämä F3. J. Kiander: "1930-luvun pulaan johtanut kehitys toistunut 60 vuotta myöhemmin", Uusi Suomi F4. J. Kiander: "Kunpa liukumat olisivat bonuksia", Talouselämä F5. J. Kiander: "Jatkuuko talouden vapaa pudotus?", Taloustaito 4/1992 F6. J. Kiander: "Palkkojen alentaminen ja työajan pidentäminen syventävät lamaa", Helsingin Sanomat F7. J. Kiander: "Markkinavoimat torjuvat keskuspankkien vallankaappausyrityksen", Kauppalehti F8. J. Kiander: "Velkaelvytys on edelleen mahdollista", Talouselämä F9. J. Kiander: "Setelirahoituksen haittoja on liioiteltu", Helsingin Sanomat F10. J. Kiander: "Onko valtio konkurssikypsä? - Johdatus valtion finansseihin", Suomen Kuvalehti F11. J. Kiander: "Monivuotista tuloratkaisua ei olisi pitänyt hylätä", Helsingin Sanomat E12. J. Kiander: "Tuleva nousu voi olla yhtä raju kuin lama", Helsingin Sanomat F13. J. Kiander: "Lapsilisien tarveharkintaisuus kurjistaisi lapsiperheitä edelleen", Helsingin Sanomat F14. J. Kiander: "Valtion velasta jo hysteriaa", Helsingin Sanomat F15. J. Kiander - Eero Lehto: "Vahva markka uhkaa talouden kasvua", Helsingin Sanomat F16. J. Kiander - Jukka Pekkarinen: "Kunnista saa säästöön useita miljardeja", Helsingin Sanomat

17 Ansioluettelo (25) F17. J. Kiander: "Talouspolitiikan ääripäät", Suomen Kuvalehti 7/1995 F18. M. Jäntti - J. Kiander: "Hyvä sosiaaliturva ei lisää työttömyyttä", Suomen Kuvalehti 14/1995 F19. J. Kiander: "Keveämpi rahapolitiikka ei välttämättä johda inflaatiokierteeseen", Helsingin Sanomat F20. J. Kiander: "Työmarkkinoille lisäpaineita", Helsingin Sanomat F21. J. Kiander: "Valtio ei hoipu vararikon partaalla", Talouselämä 40/1995 F22. J. Kiander: "Nyt tarvitaan hyviä hermoja", Suomen Kuvalehti 8/1996 F23. J. Kiander: "Ensin meni aate, sitten rahat" (kirjaarvostelu), Helsingin Sanomat F24. J. Kiander: "ERM-kytkentä luo paineita työmarkkinoille", Helsingin Sanomat F25. J. Kiander: "Lisäsäästöjä ei tarvita, jos talouskasvu jatkuu, Helsingin Sanomat F26. J. Kiander - J. Pehkonen - M. Pohjola: Täystyöllisyys otettava talouspolitiikan tavoitteeksi", Helsingin Sanomat F27. J. Kiander: "Suomi ylikuumenee, maailma alijäähtyy", Helsingin Sanomat F28. J. Kiander - M. Viren: "Lisäetuja luvataan - rahoitusta ei murehdita", Turun Sanomat F29. J. Kiander: Suomen perusvoimakapasiteetista, Savon Sanomat F30. J. Kiander: Pienipalkkaisten verokevennykset tuovat eniten työpaikkoja, Helsingin Sanomat F31. J. Kiander: Ovatko asuntomarkkinat todella ylikuumentuneet?, Kansan Uutiset F32. J. Kiander: Verotus ja hyvinvointivaltio, Savon Sanomat F33. J. Kiander: Euron arvo, Savon Sanomat

18 Ansioluettelo (25) F34. J. Kiander: Tarpeellinen ja odotettu pankkikriisin kronikka, Helsingin Sanomat F35. J. Kiander: Kertomus pahimmasta pankkikriisistä, Osuuspankkilehti 2000:6 F36. J. Kiander: Suuren laman opetukset ovat taas ajankohtaisia. Helsingin Sanomat F37. Kiander, J. Vartia, P. Vihriälä, V.: Kun kaikki muuttui pankkikriisistä on kymmenen vuotta. Suomen Kuvalehti F38. J. Kiander: Sailaksen esitys on kokonaisuus. Helsingin Sanomat F39. J. Kiander: Verojärjestelmää voi ja pitää yksinkertaistaa. Helsingin Sanomat F40. J. Kiander: Julkinen tuki ei tehoa. Talouselämä 20/2004. F41. J. Kiander, Jaakko: Korkea yrittäjyysaste ei saa olla itseisarvoinen tavoite, Helsingin Sanomat F42. J. Kiander M. Martikainen I.B. Voipio: Työvoiman kalleus haittaa eniten yritystoimintaa. Turun Sanomat F43. Holm Pasi Kiander Jaakko: Eläkerahoilla Suomeen työllisyyttä ja kasvua, Helsingin Sanomat F44. Kiander, Jaakko: Palvelujen tuottavuus ratkaisee. Talouselämä 21 ( ). 8. Esitelmät tieteellisissä kokouksissa: A. Kansainväliset A1. Association de Econometrie Applique, Modelisation du Marche de Travail, Strasbourg, A2. Econometric Society European Winter Colloquim, Alicante, A3. European Association of Labour Economists, El Escorial, A4. Symposium on Mass Unemployment in Finland, Joensuu,

19 Ansioluettelo (25) A5. Yrjö Jahnsson Foundation Nordic Labour Economics Workshop, Sannäs, A6. International Symposium on Dynamic Games, Grimentz, A7. The EC's New Entrants: Shifting Weights in Europe, Yrjö Jahnsson Foundation - CEPR Conference, Sannäs, A8. European Association of Labour Economists, Maastricht, A9. Fackföreningsrörelsen institut för ekonomisk forskning, Tukholma, A10. Yrjö Jahnsson Foundation 40th Anniversary Symposium, Sannäs, A11. European Economic Association IX Annual Congress, Maastricht, A12. International Institute of Public Finance, Annual Congress, Lissabon A13. Rockefeller Foundation, Bellagio Study and Conference Center, Bellagio A14. European Trade Union Institute, Workshop on social pacts, Bryssel, A15. Nordiska ekonomiska forskningsrådet, Lillehammer, A16. European Economic Association XI Annual Congress, Istanbul A17. European Association of Labour Economists, Hania, Kreeta, A18. National employment pacts conference, Notre Europe ja ETUI, Bryssel, A19. Workshop on Nordic economic crises, Yrjö Jahnssonin säätio ja ETLA, Helsinki, A20. World Bank, Washington D.C., A21. European Association of Labour Economists, Regensburg,

20 Ansioluettelo (25) A22. VATT-CEPR conference on the Eastern enlargement of EU, Bryssel, A23. European Society of Population Economics, Bonn, A24. Crises and economic performance in Finland and Sweden in the 1990s, Tukholma, , A25. International Institute of Public Finance, Annual Congress, Sevilla, A26. European University Institute, Firenze-Fiesole, A27. VATT & VM, Conference on labour market institutions and employment, , Helsinki A28. University of Helsinki, Department of Economic History, Helsinki, A29. Small States in World Markets, Göteborg A30. EZONEPLUS Summer Conference, Bologna A31. Crises and economic performance in Finland and Sweden in the 1990s, Rooma A32. Nordiska ministerrådet, Tukholma, A33. Social Policy in a Development Context: The Nordic Experience, Tukholma, A34. EZONEPLUS Conference, Bryssel, A35. CEBR Conference on demographic change, Kööpenhamina A36. KNOGG Final Conference, Bryssel, A37. EZONEPLUS Workshop, Varsovan kauppakorkeakoulu, Varsova, A38. EUROFRAME Conference , Universite de Dauphine, Pariisi. A39. EZONEPLUS Final Conference, , Freie Universität Berlin, Berliini. A40. Baltic dynamics, , Riika

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE Marja Riihelä September 2016

CURRICULUM VITAE Marja Riihelä September 2016 CURRICULUM VITAE Marja Riihelä September 2016 VATT Institute for Economic Research Nationality: Finnish P.O. BOX 1279 (Arkadiankatu 7) 00101 HELSINKI e-mail: marja.riihela@vatt.fi Current positions Senior

Lisätiedot

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuomas Matikka VATT Valtiovarainvaliokunta, verojaosto 19.2.2016 Tuomas Matikka (VATT) Tuloverotus ja työn tarjonta Verojaosto 1 / 11 Taustaa Esitys perustuu tammikuussa

Lisätiedot

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla?

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Turku 19.11.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin 1 US

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN)

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Suorita seuraavat opintojaksot

Lisätiedot

Toimiiko Pohjoismaiden malli tulevaisuudessakin? Seppo Honkapohja, Suomen Pankki

Toimiiko Pohjoismaiden malli tulevaisuudessakin? Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Toimiiko Pohjoismaiden malli tulevaisuudessakin? Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Mallin avainpiirteet Avoin talous ja yhteiskunta: on turvattava kansainvälisestä vaihdannasta syntyvät edut Globalisaatiossa

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 Haastaako talouskriisi kestävän kehityksen? Palkansaajien tutkimuslaitoksen 40-vuotisjuhlaseminaari Palkansaajien tutkimuslaitoksen 40-vuotisjuhlaseminaari tarjosi korkeatasoisia esityksiä talouskriisistä

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS

LIST OF PUBLICATIONS LIST OF PUBLICATIONS ROOPE UUSITALO 1 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS WITH A REFEREE PRACTICE 1) R. Uusitalo (1999): Returns to education in Finland, Labour Economics 6, 569-580. 2) R. Uusitalo

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

Miten haasteeseen vastataan: Capacity building

Miten haasteeseen vastataan: Capacity building Miten haasteeseen vastataan: Capacity building 4.12.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Qualifications of a sustainable health system Health spending outpaces GDP growth x 3

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

Mistä investoitien vaimeus johtuu?

Mistä investoitien vaimeus johtuu? Kommenttipuheenvuoro esitykseen Mistä investoitien vaimeus johtuu? Talousneuvoston kokouksessa 19.10.2015 Seija Ilmakunnas Johtaja, j, Palkansaajien tutkimuslaitos Tässä ä puheenvuorossa Julkinen valta

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 1 Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 HUOM! Tutkintovaatimukset 2012-2015 on otettu käyttöön 1.9.2012 alkaen. Teoksia, jotka ovat poistuneet vaatimuksista ei voi tämän jälkeen enää tenttiä. Vanhojen

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Matti Eino Ensio VIRÉN

CURRICULUM VITAE. Matti Eino Ensio VIRÉN October 25, 2012 CURRICULUM VITAE Matti Eino Ensio VIRÉN PRESENT POSITION: PERSONAL DATA: Professor of Economics University of Turku 20014 Turku Finland E-mail: matti.viren@utu.fi Tel. 358-2-3335397 Fax.

Lisätiedot

Short run, long run and the

Short run, long run and the Short run, long run and the economic policy Director General Jukka Pekkarinen Economics Department Sustainable Business Superiority - Kestävää ylivoimaa liiketoimintaan 12 2 2009 Sustainable Business Superiority

Lisätiedot

Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet

Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet 2006 - listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet 1. Tiedekunta- ja yliopistohallinnon tehtäviä KIRKKOHISTORIAN LAITOS Johtajat

Lisätiedot

Suomen talouden tila lähivuosien talouspolitiikka talouskasvun edellytykset ja reunaehdot Sixten Korkman ETLA

Suomen talouden tila lähivuosien talouspolitiikka talouskasvun edellytykset ja reunaehdot Sixten Korkman ETLA Suomen talouden tila lähivuosien talouspolitiikka talouskasvun edellytykset ja reunaehdot Sixten Korkman ETLA AMKE ry, 23.3.2011 2008/Tammikuu=100 105 Maailmankauppa, teollisuustuotanto ja Suomen teollisuustuotanto

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Minna Laakso. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Logopedia

PROFESSORILUENTO. Professori Minna Laakso. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Logopedia PROFESSORILUENTO Professori Minna Laakso Logopedia Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Minna Laakso pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta 2016

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä?

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Juha Kilponen Suomen Pankki Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Helsinki, Economicum 30.11.2015 Mielipiteet ovat kirjoittajan omia

Lisätiedot

TULEVAISUUSFOORUMI

TULEVAISUUSFOORUMI TULEVAISUUSFOORUMI 12.11. Pihapaviljonki, Snellmaninkatu 5, Helsinki 10.00 Avaus Pasi Rikkonen, yksikön johtaja, MTT 10.15 Elintarviketuotannon alueellinen sijoittuminen ja politiikat Tapani Yrjölä, maatalousekonomisti,

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Taloustieteen opintosuunta. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Orientoivat opinnot

Taloustieteen opintosuunta. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Orientoivat opinnot Taloustieteen opintosuunta Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Orientoivat opinnot 2.9.2013 Taloustiede ja sen opiskelu Taloustiede (eli kansantaloustiede) on yhteiskuntatiede, josta aikanaan myös liiketaloustieteet

Lisätiedot

Talouspolitiikka ja tilastot

Talouspolitiikka ja tilastot Talouspolitiikka ja tilastot Markus Sovala VTT, talouspolitiikan yksikön päällikkö valtiovarainministeriön kansantalousosasto markus.sovala@vm.fi 1 Talouspolitiikan isot haasteet! Talouskasvun kiihtymisestä

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA 20.01.2004 Sisältö Kolmas teollinen vallankumous Tietotekniikan diffuusiovaihe Tietoliikenteen näkymät Suomesta johtava soveltaja? Johtopäätökset

Lisätiedot

Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Talousneuvosto 13.4.2016 Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Talousneuvosto 13.4.2016 Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus Talousneuvosto Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Megatrendit Globalisaatio Isoin myllerrys tapahtunut myös Suomen kannalta Maailman

Lisätiedot

Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat. Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori

Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat. Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori Valtionvelka (%/BKT) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1860 1863 1866 1869 1872

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015*

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015* 1 LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015* 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 1989/2007 1990/2008 1991/2009 1992/2010 1993/2011 1994/2012

Lisätiedot

Innovaatioiden kolmas aalto

Innovaatioiden kolmas aalto Innovaatioiden kolmas aalto TeliaSonera Finland Oyj 4.4.2005 Olli Martikainen Oulun yliopisto Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Sisältö Miten innovaatiot syntyivät Telealan näkymä 1994 - Kolmas aalto

Lisätiedot

Tutkimuksen näkökulma SISUun

Tutkimuksen näkökulma SISUun Tutkimuksen näkökulma SISUun Seija Ilmakunnas Johtaja, Palkansaajien tutkimuslaitos Puheenvuoro Tilastokeskuksen seminaarissa 23.4.2013 Tässä esityksessä Mikrosimulointimallien merkityksestä sosiaaliturvan

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 37C00200 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020 Tekesin lausunto Hannu Kemppainen 28.4.2016 Innovaatiotoiminta on kestävän talouskasvun tärkein lähde Yritysten

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

SUOMEN PÄÄMINISTERI PRESIDENTIN VARJOSTA HALLITUSVALLAN KÄYTTÄJÄKSI

SUOMEN PÄÄMINISTERI PRESIDENTIN VARJOSTA HALLITUSVALLAN KÄYTTÄJÄKSI SUOMEN PÄÄMINISTERI PRESIDENTIN VARJOSTA HALLITUSVALLAN KÄYTTÄJÄKSI Arvo Myllymäki TALENTUM Helsinki 2010 Talentum Media ja tekijä ISBN 978-952-14-1526-5 Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki Työllisyys ja julkinen talous 29.12.2016 Martti Hetemäki Miten paljon työllisyys vaikuttaa julkiseen talouteen? Miten työllisyys liittyy sukupolvien väliseen sopimukseen? Miten työllisyysaste on kehittynyt

Lisätiedot

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT 2 Hyvä käyttökokemus Laadukas käyttökokemus Ylivoimainen käyttäjäkokemus

Lisätiedot

Talousarvio ja suunnitelma 2013. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 25.10.2012

Talousarvio ja suunnitelma 2013. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 25.10.2012 Talousarvio ja suunnitelma 2013 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 25.10.2012 Espoo on kasvukaupunki Syntyvyyden enemmyys ja maahanmuutto kasvattavat Espoon väestöä yli 4000 asukkaalla vuodessa. Myös

Lisätiedot

Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys

Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuslaitos Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kokous 28.9.2016

Lisätiedot

Työmarkkinoiden sopeutumiskyky puntarissa

Työmarkkinoiden sopeutumiskyky puntarissa Työmarkkinoiden sopeutumiskyky puntarissa Globalisaatio ja suomalaisten työmarkkinoiden sopeutumishaasteet 17.1.2007 Merja Kauhanen Esityksen runko Haasteet Joustavuuden ja turvan eri muodot Joustavuus:

Lisätiedot

Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys

Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys Talouskasvu vakaan yhteiskuntakehityksen edellytys? -seminaari 11.3.2011 Pekka Ylä-Anttila ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Juho Saari, johtaja KWRC, professori. UEF Hyvinvointitutkimuksen workshop, Pieksämäki 3/2011. SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN HYVINVONTI

Juho Saari, johtaja KWRC, professori. UEF Hyvinvointitutkimuksen workshop, Pieksämäki 3/2011. SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN HYVINVONTI Juho Saari, johtaja KWRC, professori. UEF Hyvinvointitutkimuksen workshop, Pieksämäki 3/2011. SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN HYVINVONTI KUKA Juho Saari, syntynyt Kalajoella1967. Väitellyt Turussa sosiaalipolitiikasta

Lisätiedot

Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu: iset-termit-tutuiksi/

Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu:  iset-termit-tutuiksi/ Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu: http://blogs.helsinki.fi/taloudell iset-termit-tutuiksi/ Juha Tervala / TTT-ja TTS-intro 28.1.2016 1 TTT ja TTS

Lisätiedot

Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen

Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen saloihin Timo T. Seppälä EuroHOPE-hankkeen apulaisjohtaja Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Koska se tuottaa hyvinvointia! Muutamia muita

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Talouspolitiikan näkökulmia asuntotuotantoon

Talouspolitiikan näkökulmia asuntotuotantoon Suomen Pankki Talouspolitiikan näkökulmia asuntotuotantoon 27.9.2016 1 Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelma osin alueellinen Kuukauden aikana avoinna olleet työpaikat työtöntä kohti 2012 Asuntomarkkinoiden

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

VM:n ehdotus valtion talousarviosta Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017

VM:n ehdotus valtion talousarviosta Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017 VM:n ehdotus valtion talousarviosta 2017 17.8.2016 Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote 11.8.2016 ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017 VM: Talouden tilannekuvassa ei merkittävää käännettä

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT. Mika Rekola Metsätieteiden laitos

Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT. Mika Rekola Metsätieteiden laitos Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT Mika Rekola Metsätieteiden laitos 28. 3. 2011 Sisällys Tutkijat ja ohjausryhmä Tutkimuksen tarkoitus Rahoitus Tausta Teoreettinen viitekehys

Lisätiedot

EU:N ITÄMERISTRATEGIA POLITIIKKA-ALA: BIOTALOUS Maatalouden ravinteiden kierrätys. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

EU:N ITÄMERISTRATEGIA POLITIIKKA-ALA: BIOTALOUS Maatalouden ravinteiden kierrätys. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö EU:N ITÄMERISTRATEGIA POLITIIKKA-ALA: BIOTALOUS Maatalouden ravinteiden kierrätys Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategia/ PA Biotalous/ Ravinteiden kierrätys Mikä on Itämeristrategia?

Lisätiedot

Keskiviikko Keskiviikko

Keskiviikko Keskiviikko TALOUSTUTKIJOIDEN XVIII KESÄSEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 13.-14.6.2001 SEMINAARIOHJELMA Keskiviikko 13.00-14.00 PLENUM I (Ag aud. 2) Pj: Jaakko Pehkonen (JY) Seminaarin avaus ja vuoden 2000 talousennustaja-palkinto:

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta Päättäjien metsäakatemia Majvik 15.9.2010 Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Maailmalla tapahtuu.. Perinteinen puunjalostus paperiksi

Lisätiedot

Vasemmistoliiton ehdotus vähimmäispalkkatavoitteeksi: miksi ja miten? Ehdotuksen tausta- ja esittelykalvot , Helsinki

Vasemmistoliiton ehdotus vähimmäispalkkatavoitteeksi: miksi ja miten? Ehdotuksen tausta- ja esittelykalvot , Helsinki Vasemmistoliiton ehdotus vähimmäispalkkatavoitteeksi: miksi ja miten? Ehdotuksen tausta- ja esittelykalvot 23.2.2016, Helsinki Vähimmäispalkka On näyttöä siitä, että palkkajakauman alapää vuotaa. Yhä suurempi

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Jaana Tähtinen. Turun kauppakorkeakoulu. Markkinointi

PROFESSORILUENTO. Professori Jaana Tähtinen. Turun kauppakorkeakoulu. Markkinointi PROFESSORILUENTO Professori Jaana Tähtinen Markkinointi Turun kauppakorkeakoulu 23.3.2016 Professori Jaana Tähtinen pitää professoriluentonsa Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 23. maaliskuuta 2016

Lisätiedot

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari 17.11.2011 Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumin tavoitteena on tiivistää

Lisätiedot

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy SIMO tutkimuskäytössä SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy Alkuvaiheet SIMOn juuret Helsingin Yliopiston metsävarojen käytön laitoksella mahdollistivat ohjelmiston luontevan soveltamisen

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Lukiodiplomi Arviointi Valtakunnalliset pakolliset kurssit YH1 Yhteiskuntatieto Tavoitteet

YHTEISKUNTAOPPI Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Lukiodiplomi Arviointi Valtakunnalliset pakolliset kurssit YH1 Yhteiskuntatieto Tavoitteet YHTEISKUNTAOPPI Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio 1 2.6.2006 Rahoituksen haku Akatemiasta Uudet hakuajat Sähköinen asiointi Uudet hakuohjeet Hakemus Hakulomake Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

EUROOPAN KRIISIT, TIIVISTYVÄ KOORDINAATIO JA TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ. TELA Jaakko Kiander

EUROOPAN KRIISIT, TIIVISTYVÄ KOORDINAATIO JA TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ. TELA Jaakko Kiander EUROOPAN KRIISIT, TIIVISTYVÄ KOORDINAATIO JA TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ TELA 24.01.2014 Jaakko Kiander W-TAANTUMA JA SUOMEN JULKINEN TALOUS Finanssikriisi ja suuri taantuma 2008-2009 Suomessa jyrkkä viennin ja

Lisätiedot

Suomalaisen hyvinvointivaltion poliittinen historia: lyhyt mutta huikea oppimäärä

Suomalaisen hyvinvointivaltion poliittinen historia: lyhyt mutta huikea oppimäärä Suomalaisen hyvinvointivaltion poliittinen historia: lyhyt mutta huikea oppimäärä Olli Kangas Tutkimusprofessori / Osastopäällikkö Tutkimusosasto / Kela Ml/kesk kokoomus vasemmisto Poliittinen rakenne

Lisätiedot