PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje"

Transkriptio

1 PQA400 PQA823 PQA824 Käyttöohje Copyright HT ITALIA 2007 Release EN /03/2007

2

3 EN - 1 PQA400 - PQA823 - PQA824 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA YLEISTÄ ENNEN MITTAUSTA KÄYTÖN AIKANA KÄYTÖN JÄLKEEN YLEISKUVAUS JOHDANTO TOIMINNOT ALOITUSRUUTU KÄYTÖN VALMISTELU ALKUTARKASTUS TESTERIN VIRTALÄHDE KALIBROINTI SÄILYTYS TESTERIN KÄYTTÖ TESTERIN OSAT PAINIKKEIDEN TOIMINNOT NÄYTTÖRUUTU TESTERIN RESETOINTI PÄÄVALIKKO YLEISASETUKSET Kielen valinta Päivämäärän ja kellonajan asetus Näytön kirkkauden säätö Salasanan asetus Painikkeen äänimerkin asetus Automaattinen virrankatkaisu Muistiasetus (vain PQA82x) TOSIAIKAISET MITTAUSARVOT TRMS-mittausarvojen ruudut SCOPE - aaltomuotojen kuvaajat HARM - harmonisten yliaaltojen analyysinäyttö Vektorikaaviot AnalyYSIASETUKSET Analyysin ohjelmointiruutu Järjestelmän taajuuden asetus Virtapihdin tyypin asettaminen Pihtimittarin asteikon asetus Jännitemuuntajan muuntosuhteen asetus Lisäasetukset Asteikon asetus Harmonisten yliaaltojen tyyppi Harmonisten yliaaltojen numeroarvot Suurennus suhteessa perusaaltoon Keskiarvon laskenta KERUUMITTAUKSEN OHJELMOINTI Keruumittauksen ohjelmointiruutu Huomautukset (Comments) Virtuaalisen näppäimistön käyttö Käynnistys ja lopetus (Start ja Stop) Keruujakso (Integration period) Tehon ja energian tuotanto (Cogenerations) Yleisparametrit (General Parameters) Yleisparametrien valikko Harmonisten yliaaltojen valikko...46

4 Jännitepoikkeamat Syöksyvirta (vain PQA82x) Välkyntä Jännitteiden epäsymmetria Jännitepiikit (vain PQA824) Tyypillisen ohjelmoinnin asettaminen (PREDEFINED CONFIGURATIONS) Keruumittauksen käynnistäminen Keruumittauksen automaattinen käynnistyminen Keruumittauksen aikana KERUUMITTAUKSEN TULOKSET Keruumittaustulosten siirtäminen muistitikkuun Mittaustulosten tallentaminen CF-muistikorttiin (vain PQA82x) TESTERIN TIEDOT TESTERIN KYTKEMINEN TIETOKONEESEEN MITTAUSTEN SUORITTAMINEN YKSIVAIHEISEN JÄRJESTELMÄN MITTAAMINEN KOLMIVAIHEISEN 4-JOHTIMISEN JÄRJESTELMÄN MITTAAMINEN KOLMIVAIHEISEN 3-JOHTIMISEN JÄRJESTELMÄN MITTAAMINEN KOLMIVAIHEISEN 3-JOHTIMISEN ARON-JÄRJESTELMÄN MITTAAMINEN HOITO YLEISTÄ AKKU Akun vaihtaminen PUHDISTUS TESTERI JÄTTEENÄ TEKNISET OMINAISUUDET TeKNISET TIEDOT YLEISET OMINAISUUDET YMPÄRISTÖ Ilmasto Sähkömagneettinen suojaus TARVIKKEET LIITE TEORIAA JÄNNITEPOIKKEAMAT VIRRAN JA JÄNNITTEEN HARMONISET YLIAALLOT Teoria Harmonisten yliaaltojen rajoitus Syitä harmonisten yliaaltojen esiintymiseen Harmonisten yliaaltojen seuraukset SYÖKSYVIRRAT (VAIN PQA82x) VÄLKYNTÄ JAKELUJÄNNITTEEN EPÄSYMMETRIA TRANSIENTTIJÄNNITTEET (PIIKIT) (VAIN PQA824) TEHO JA TEHOKERROIN Tehoja ja tehokertoimia koskevat sopimukset Kolmivaiheinen 3-johtiminen ARON-järjestelmä MITTAUSMENETELMÄ Keruujakso Tehokertoimen laskenta TAKUU JA HUOLTO TAKUU HUOLTO...94 EN - 2

5 1. TURVAOHJEITA PQA400 - PQA823 - PQA YLEISTÄ Tämä laite täyttää EN standardin vaatimukset. Omasi ja laitteen turvallisuuden vuoksi noudata ehdottomasti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja kiinnitä erityistä huomiota kohtiin, jotka on merkitty symbolilla. Noudata seuraavia ohjeita: Älä mittaa virtaa tai jännitettä kosteassa tai tomuisessa ympäristössä. Älä käytä mittauslaitetta tiloissa, joissa on kaasua tai räjähtävää tai helposti syttyvää ainetta. Älä kosketa testattavaa piiriä muuten kuin mittaustarkoituksessa. Vältä koskettamasta metalliosia, käyttämättömänä olevia liittimiä, piirejä jne. Älä käytä mittauslaitetta, jos siinä esiintyy jotain epätavallista kuten vääntymistä, lommoja, rikkoutumia, ainevuotoa, näytön häviämistä jne. Testerissä ja tässä käyttöohjeessa esiintyy seuraavia symboleja: Varoitus: Lue tämä kohta käyttöohjeesta. Väärä käyttö saattaa vahingoittaa laitetta tai sen osia. Vaarallinen jännite: sähköiskun vaara Kaksoiseristys Suojamaadoitus 1.2. ENNEN MITTAUSTA Laite on suunniteltu käytettäväksi ympäristössä, jonka epäpuhtausluokka on 2. Laitteella voidaan mitata virta ja jännite sähköjärjestelmistä, joiden ylijänniteluokka on IV 600 V maahan ja suurin jännite tuloliitäntöjen välillä on 1000 V. Noudata normaaleja turvaohjeita, joiden tarkoitus on: suojata käyttäjää vaarallisilta sähkövirroilta suojata laitetta väärältä käytöltä. Vain mittauslaitteen mukana toimitetut tarvikkeet takaavat normien mukaisen turvallisuuden. Niiden tulee olla hyväkuntoisia ja tarvittaessa ne on korvattava täsmälleen samanlaisilla. Älä testaa piiriä, jonka virta tai jännite ylittää teknisissä tiedoissa mainitun ylikuormitussuojauksen. Valitse oikea toiminto laitteesta, ennen kuin kytket mittausjohdot mittauskohteeseen. HUOMIO Lataa testerin akkua vähintään 5 tuntia, ennen kuin käytät testeriä ensimmäisen kerran. Paina virtakytkintä noin 5 sekuntia, kun kytket ensimmäistä kertaa virran testeriin. EN - 3

6 1.3. KÄYTÖN AIKANA Lue seuraavat kohdat huolellisesti: HUOMIO Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa vahingoittaa laitetta ja/tai sen osia ja aiheuttaa vaaratilanteen laitteen käyttäjälle. Kun testeri on kytketty testattavaan piiriin, älä kosketa käyttämättömänä olevaa liitintä. Virran mittauksessa saattavat lähellä olevat muut virrat vaikuttaa mittaustuloksen tarkkuuteen. Mittaa virtaa siten, että johdin tulee mahdollisimman keskelle pihtimittarin leukojen väliin, jotta tulos olisi mahdollisimman tarkka. Mittausarvo voidaan pysäyttää pitotoiminnolla. Jos arvo ei muutu mittauksen aikana, ota pitotoiminto pois käytöstä painamalla ENTER-painiketta KÄYTÖN JÄLKEEN Kun lopetat testerin käytön, paina virtakytkintä muutamia sekunteja. Jos testeriä ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, noudata luvussa 3.4 annettuja säilytysohjeita. EN - 4

7 2. YLEISKUVAUS PQA400 - PQA823 - PQA JOHDANTO PQA400, PQA823 ja PQA824 edustavat aivan uutta lähestymistapaa sähköverkon laadun mittaukseen. Tietokoneeseen liitettävät testerit ja Windows CE -tekniikka mahdollistavat valtavan datamäärän analysoinnin nopeasti, mikä ei ole mahdollista millään muulla tavalla. Tämä käyttöohje on yhteinen kaikille kolmelle yllä mainitulle mallille. PQA823:sta ja PQA824:stä käytetään yhteisesti nimitystä PQA82x. Eroavuudet esitetään selvästi silloin kun se on tarpeen. Kaikista kolmesta tyypistä käytetään yhteistä nimitystä testeri TOIMINNOT Testereillä on seuraavat toiminnot Tosiaikainen näyttö: yksivaiheisen sekä kolmivaiheisen 3- ja 4-johtimisen järjestelmän sähköparametrien numeroarvot, virran ja jännitteen harmonisten yliaaltojen analyysi 49. kerrannaiseen asti, jännitepoikkeamat (huiput ja kuopat 10 ms:n välein), tulojännitteiden välkyntä (Pst ja Plt), jännite-epäsymmetria, syöksyvirran mittaus (vain PQA82x-mallit) ja nopeiden jännitetransienttien analyysi 5 μs:n välein (vain PQA824). Tosiaikainen näyttö: kaikkien tulosignaalien aaltomuoto, pylväsdiagrammi harmonisten yliaaltojen analyysistä ja vektorikaavio virran ja jännitteen välisestä kulmasta. Keruumittaus (GO- ja STOP-painikkeet): virtojen ja jännitteiden todelliset tehollisarvot, ja niiden harmoniset yliaallot, pätö-, lois- ja näennäistehot, tehokertoimet, cosϕ, pätö-, lois- ja näennäisenergiat sekä jännitepoikkeamat. Kertyneitä mittaustuloksia on mahdollista analysoida VAIN, jos ne siirretään tietokoneeseen. Tallennus SAVE-painikkeella: minkä tahansa parametrin hetkellisen mittausarvon tallennus testerin muistiin. Tallennettuja tuloksia on mahdollista analysoida VAIN, jos ne siirretään tietokoneeseen ALOITUSRUUTU Seuraava ruutu näkyy testerin näytössä muutamia sekunteja sen jälkeen, kun virta on kytketty: PQA824 HT ITALIA Sn: Rel:1.04 Calibration Date: 09/05/2006 Ruudussa näkyvät testerin tyyppinumeron ja valmistajan nimen lisäksi seuraavat tiedot: Testerin sarjanumero (Sn) Testerin sisältämän kiinteän ohjelmiston versio (Rel.:) Viimeksi tehdyn kalibroinnin päivämäärä (Calibration Date:) EN - 5

8 3. KÄYTÖN VALMISTELU 3.1. ALKUTARKASTUS Tämä testeri on tarkastettu tehtaalla ennen toimitusta sekä sähköisten että mekaanisten ominaisuuksiensa puolesta. Se on pakattu niin, ettei se pääse vahingoittumaan kuljetuksen aikana. Suosittelemme kuitenkin, että tarkastat sen heti ja otat yhden toimittajaan, jos havaitset jotain poikkeavaa. Tarkasta myös, että pakkaus sisältää kaikki pakkausluettelossa mainitut tuotteet. Jos jotain puuttuu, ota yhteys laitteen myyjään. Jos testeri jostain syystä tarvitsee palauttaa, noudata luvussa 11 annettuja ohjeita TESTERIN VIRTALÄHDE Akkuna tulee käyttää tyyppiä Li-ION (3,7 V, 1900 mah), joka sisältyy pakkaukseen. Akun saa ladata ainoastaan laturilla A0054, joka tulee testerin mukana (lisätietoja luvussa 8.2). HUOMIO Käytä keruumittauksissa AINA laturia A0054 (vaikka keruumittaus on mahdollinen testerin omaa akkua käyttäen). HUOMIO Lataa akkua ennen testerin ensimmäistä käyttöä vähintään 5 tunnin ajan. Testerissä on seuraavat akun varausta säästävät toiminnot: Näytön kirkkaus vähenee automaattisesti 30 sekunnin kuluttua siitä, kun testerillä suoritettiin viimeinen toimenpide eikä laturi ole kytkettynä. Virta katkeaa automaattisesti 5 minuutin kuluttua viimeisestä toimintopainikkeen painamisesta tai näyttöruudun koskettamisesta, kun laturi ei ole kytkettynä (ks. lukua 5.1.6) KALIBROINTI Testerin tarkkuus taataan 12 kuukaudeksi jäljempänä määritellyissä olosuhteissa SÄILYTYS Jos testeriä on säilytetty pitkään epäedullisissa olosuhteissa, jotka ylittävät luvussa annetut rajat, pidä sitä ennen käyttöä riittävän pitkä aika normaaliolosuhteissa, jotta se antaisi tarkat mittaustulokset. EN - 6

9 PQA400 - PQA823 - PQA TESTERIN KÄYTTÖ 4.1. TESTERIN OSAT ZOOM in 10 5 ENTER GO. STOP ZOOM out 9 H E L P 8 1. Virta- ja jänniteliitännät 2. TFT-kosketusnäyttö 3. Painikkeet F1 F4 4. Nuolipainikkeet ja ENTER 5. GO/STOP-painike 6. SAVE key 7. Virtapainike 8. Laturin liitäntä 9. HELP-painike 10. ESC-painike 11. Muistikortin liitäntä (ei mallissa PQA400) 12. Muistitikun USB-liitäntä 13. USB-portti tietokonetta varten 6 S A V E 7 Kuva. 1: Testerin etupuoli B1-B4 jänniteliitännät vaiheille L1, L2, L3 ja nollalle N 2. BE suojamaaliitäntä 3. Virtaliitännät vaiheille on L1, L2, L3 4. Virtaliitäntä nollalle N (ei mallissa PQA400) Kuva 2: Testerin mittausliitännät Laturin A0054 liitäntä 2. CompactFlash -muistikortin liitäntä (ei mallissa PQA400) 3. Muistitikun USB-liitäntä 4. Resetointi 5. USB-portti tietokonetta varten COMPACT FLASH 2 4 Kuva 3: Testerin lähtöliitännät EN - 7

10 4.2. PAINIKKEIDEN TOIMINNOT Testerin painikkeilla on seuraavat toiminnot: Virtakytkin: Kytkee virran testeriin. Katkaise virta pitämällä painiketta painettuna muutama sekunti. F1, F2, F3, F4: Monitoimintoiset painikkeet. Kulloinenkin toiminto näkyy näyttöruudun alarivillä. ESC: Sulkee pää- ja alavalikot. Ruudussa näkyvällä -kosketusmerkillä on sama toiminto. ENTER: Kaksitoimintoinen painike: ENTER: PITO: Vahvistaa tehdyt asetukset Pysäyttää kaikki tosiaikaiset näytöt, myös keruumittauksen näytön. Pidon aikana ruudussa näkyy H-kirjain: H TOTAL RMS VALUES Page 1/6 V1N 0.0 V NEG% 0.0 I1 0.0 V2N 0.0 V ZERO% 0.0 I2 0.0 V3N 0.0 VNPE 0.0 V V V SEQ 000 I3 0.0 Hz 0.0 IN 0.0 A PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 4: H-kirjain pitotoiminnon merkkinä,,, /ZOOM in/zoom out: Nuolipainikkeilla valitaan ohjelmoitavat parametrit ruudusta. ZOOM in ja ZOOM out -painikkeilla muutetaan joidenkin graafisten näyttöjen asteikkoa. Siten voidaan parantaa signaalien aaltomuodon erottelukykyä (ks. lukua 5.3.2). Nuolipainikkeilla ja toimitaan joissakin näyttösivuilla. SAVE: Tallentaa hetkelliset mittausarvot (ks. lukua 5.5) ja ohjelmoinnit testerin muistiin. Kosketusmerkillä on sama toiminto. GO/STOP: Käynnistää ja pysäyttää keruumittauksen (ks. lukua ). HELP: Avaa ohjeikkunan, jossa on lyhyt kuvaus kulloinkin näkyvissä olevasta ruudusta. Tämä painike toimii testerin kaikissa toimintamuodoissa. EN - 8

11 4.3. NÄYTTÖRUUTU Ruutu on graafinen TFT-värinäyttö, 73 x 57 mm (VGA 320 x 240 pikseliä). Se on kosketusnäyttö, jota on helppo käyttää osoitinkynällä PT400. Kynälle on säilytyspaikka testerin sivulla. Näytön ylärivillä näkyy päivämäärä ja kellonaika (ohjelmointi kuvataan luvussa 5.1.2). Niiden lisäksi on muutamia ikoneja, jotka kertovat akun varaustilan, laturin olevan liitettynä sekä keruumittauksen odotuksen ja alkamisen. Toisella rivillä näkyy valittu mittaus ja alimmalla rivillä toimintopainikkeiden F1 - F4 toiminnot. Alla on esimerkki näyttöruudusta. TOTAL RMS VALUES Page 1/6 V1N 0.0 V NEG% 0.0 I1 0.0 V2N 0.0 V ZERO% 0.0 I2 0.0 V3N 0.0 VNPE 0.0 V V V SEQ 000 I3 0.0 Hz 0.0 IN 0.0 A PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 5: Esimerkki näyttöruudusta 4.4. TESTERIN RESETOINTI Jos näyttö jumiutuu missä tahansa toimintamuodossa, oikea toiminta palautetaan resetoimalla testeri. Menettele seuraavasti: 1. Paina osoitinkynällä PT400 tai muulla pehmeällä esineellä resetointikohtaa testerin pitkällä sivulla olevan pienen reiän läpi (ks. kuvaa 3, kohta 4). Testeristä katkeaa virta automaattisesti. 2. Kytke virta uudelleen ja tarkasta toimiiko testeri oikein. Resetointi ei tyhjennä testerin muistia. EN - 9

12 5. PÄÄVALIKKO Kun testeriin kytketään virta, näyttöön avautuu analyysin ohjelmointiruutu, jossa näkyy viimeksi tehty ohjelmointi (kuva 6): ANALYZER CONFIGURATION N PE CHANGE System 4WIRE Freq [Hz] 50 Clamp Type FLEX Clamp FS [A] 3000 VT Ratio 1 OK Kuva. 6: Esimerkki analyysin ohjelmointiruudusta Ohjelmointia voidaan muuttaa, kun painetaan toimintopainiketta F1 (näytössä CHANGE katso lukua 5.3.1) tai voidaan mennä päävalikkoon painamalla painiketta F4 (näytössä OK). Jos mitään toimenpidettä ei tehdä 10 sekunnin sisällä, päävalikko (GENERAL MENU) avautuu automaattisesti. Päävalikko näkyy alla olevassa kuvassa 7: GENERAL MENU Real time values Kuva 7: Päävalikko Valittuna olevan kuvakkeen tausta on punainen ja sen nimi näkyy ruudun alareunassa. Vaihtoehdot ovat seuraavat: General settings yleisasetukset: päivämäärä ja kellonaika, kieli, näytön kirkkaus, salasana, äänimerkki painikkeen painamisesta, automaattinen poiskytkeytyminen ja muistin tyyppi (ks. lukua 5.1). Real time values tosiaikaisten mittausarvojen näyttö eri toimintamuodoissa (luku 5.2). Analyzer settings asetukset jotka tarvitaan testerin sovittamiseksi testattavaan järjestelmään (luku 5.3). Recorder settings keruumittauksen ohjelmointi ja sen tarkastus mittauksen aikana (luku 5.4). Recording results keruumittaustulosten tarkastus testerin muistista. Tulokset voidaan siirtää muistitikkuun (luku 5.5) ja poistaa testerin muistista. Meter information testerin tiedot (sarjanumero, kiinteän ohjelmiston versio jne.) (luku 5.6). EN - 10

13 5.1. YLEISASETUKSET MENU GENERAL General settings Kuva 8: Päävalikko - valittuna yleisasetukset Yleisasetuksiin kuuluvat seuraavat parametrit: Testerin kieli Testerin päivämäärä ja kellonaika Näytön kirkkaus Salasanasuojaus keruumittauksille Äänimerkki painikkeen painamisesta Automaattisen virrankatkaisun ottaminen käyttöön ja pois käytöstä Muistityypin asetus (ei mallissa PQA400) Paina ENTER-painiketta tai kosketa kyseistä kuvaketta. Ruutuun avautuu seuraava alavalikko: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound YES Auto power off YES Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) Kuva 9: Yleisasetusten valikko EN - 11

14 Kielen valinta 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä LANGUAGE. 2. Valitse kieli painikkeella F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-) 3. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 4. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä Päivämäärän ja kellonajan asetus 1. Paina F1-painiketta tai kosketa sanaa DATE yleisasetusten ruudussa (kuva 9). Testeriin tulee seuraava ruutu: DATE / TIME SETTINGS Date format UE Time format h MOD(+) MOD(-) Kuva 10: Päivämäärän ja kellonajan asetusruutu 2. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohdat, jotka ovat riveillä Date format päivämäärän muoto ja Time format kellonajan muoto. 3. Valitse eurooppalainen tai amerikkalainen päivämäärän muoto painikkeella F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-): DD:MM:YY MM:DD:YY Eurooppalainen Amerikkalainen 4. Valitse 24 tunnin tai 12 tunnin aikamuoto painikkeella F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-): HH:MM:SS HH:MM:AM(PM) 24 tunnin muoto 12 tunnin muoto 5. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 6. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä. EN - 12

15 Näytön kirkkauden säätö 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä Brightness: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound SI Auto power off SI Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) PQA400 - PQA823 - PQA824 Kuva 11: Kirkkauden säätöruutu 2. Muuta kirkkausprosenttia painikkeella F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-). Jokainen painallus tai kosketus suurentaa tai pienentää kirkkausarvoa 5 %:lla. 3. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 4. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä Salasanan asetus Testerille voidaan asettaa salasana suojaamaan keruumittausta vahingossa tehdyiltä keskeytyksiltä. 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä PASSWORD: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound SI Auto power off SI Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) Kuva 12: Salasanan asetusruutu 2. Vaihda asetus painikkeella F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-). YES salasana on käytössä, NO salasana ei ole käytössä. 3. Kun salasana on käytössä, GO/STOP-painikkeen painaminen keruumittauksen aikana ei lopeta mittausta, vaan testeri pyytää antamaan salasanan. Näyttö on seuraava: EN - 13

16 GENERAL MENU Warning Insert Password * * * * General settings Kuva 13: Salasanan kyselyikkuna 4. Jos mittaus halutaan lopettaa, salasana tulee antaa 10 sekunnin sisällä painamalla toimintopainikkeita seuraavassa järjestyksessä. Salasanaa ei ole mahdollista muuttaa. F1, F4, F3, F2 5. Jos annat väärän salasanan tai kuluu yli 10 sekuntia, testeri ilmoittaa Wrong Password. Anna salasana uudestaan. Kun testeri saa oikean salasanan, se lopettaa heti keruumittauksen ja kuvan 13 näyttö häviää ruudusta. 6. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 7. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä Painikkeen äänimerkin asetus Testeri voidaan asettaa antamaan äänimerkki jokaisesta painikkeen painalluksesta. 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä SOUND: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound SI Auto power off SI Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) Kuva 14: Painikeäänen asetus 2. Suorita valinta painamalla painiketta F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-). YES äänimerkki käytössä, NO ei äänimerkkiä. 3. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 4. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä. EN - 14

17 Automaattinen virrankatkaisu Automaattinen virrankatkaisu säästää akun varausta. Sen toiminnalle on seuraavat ehdot: Painikkeen painamisesta tai näytön koskettamisesta on kulunut vähintään 5 minuuttia. Testeri ei ole liitettynä laturiin A0054. Testerille ei ole asetettu keruumittausta. Testeri antaa pitkän äänimerkin, ennen kuin virta katkeaa. 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä AUTO POWER OFF: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound SI Auto power off NO Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) Kuva 15: Automaattinen virrankatkaisu 2. Suorita valinta painamalla painiketta F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-). YES automaattinen virrankatkaisu käytössä, NO ei automaattista virrankatkaisua. 3. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 4. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä. EN - 15

18 Muistiasetus (vain PQA82x) Keruumittaukset voidaan tallentaa testerin omaan sisäiseen muistiin (noin 15 megatavua) tai ulkoiseen muistikorttiin (lisätietoja luvussa 5.5.2) (ks. kuvaa 3). Muistiväline valitaan seuraavalla tavalla: 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä MEMORY TYPE: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound SI Auto power off NO Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) Kuva 16: Muistin asetusruutu 2. Suorita valinta painamalla painiketta F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-). INTERNAL testerin oma muisti, EXTERNAL (ei mallissa PQA400) muistikortti. 3. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 4. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä. EN - 16

19 5.2. TOSIAIKAISET MITTAUSARVOT GENERAL MENU Real time values Kuva 17: Päävalikkoruutu - tosiaikaiset mittausarvot valittuna Tässä valikossa saadaan näyttö seuraavista tosiaikaisista mittausarvoista sekä testerin laskemista arvoista: 1. Vaihtovirran ja -jännitteen todelliset tehollisarvot ja kaikki sähköparametrit jokaiselle vaiheelle ja koko järjestelmälle, välkyntäarvot ja jännite-epäsymmetria. 2. Virtojen ja jännitteiden aaltomuoto jokaiselle vaiheelle ja koko järjestelmälle. 3. Virran ja jännitteen harmoniset taajuudet 49.:een asti jokaiselle vaiheelle ja koko järjestelmälle sekä pylväsdiagrammina että numeroina, absoluuttisina arvoina ja prosentteina perusaallosta. 4. Vektorikaaviot jokaiselle virran ja jännitteen vaihekulmalle. Siten saadaan määritettyä testattavassa järjestelmässä vallitsevien kuormien oikea luonne TRMS-mittausarvojen ruudut Tosiaikaisten mittausarvojen ensimmäisellä sivulla (riippuen parametrien valinnasta) näkyvät todelliset tehollisarvot. Niiden tyyppi ja määrä riippuu siitä, mitä valintoja on tehty testeriin: TOTAL RMS VALUES Page 1/6 V1N 0.0 V NEG% 0.0 I1 0.0 V2N 0.0 V ZERO% 0.0 I2 0.0 V3N 0.0 VNPE 0.0 V V V SEQ 000 I3 0.0 Hz 0.0 IN 0.0 A PAGE SCOPE HARM VECTORS Parametrit: V1N Jännite vaiheen L1 ja nollan välillä V2N Jännite vaiheen L2 ja nollan välillä V3N Jännite vaiheen L3 ja nollan välillä VNPE Jännite nollan ja maan välillä V12 Vaiheiden L1 ja L2 välinen jännite V23 Vaiheiden L2 ja L3 välinen jännite V31 Vaiheiden L3 ja L1 välinen jännite NEG% Epäsymmetria: vastakomponentti ZERO% Epäsymmetria: nollakomponentti SEQ Vaihejärjestys: 123 > Oikea vaihejärjestys 132 > Käänteinen vaihejärjestys 023 > Nollajännite mustassa johtimessa 103 > Nollajännite punaisessa johtimessa 120 > Nollajännite ruskeassa johtimessa 100 > Nollajännite punaisessa ja ruskeassa johtimessa 020 > Nollajännite mustassa ja ruskeassa johtimessa 003 > Nollajännite mustassa ja punaisessa johtimessa Hz Taajuus I1 Vaihevirta L1 I2 Vaihevirta L2 I3 Vaihevirta L3 IN Virta nollajohtimessa (ei mallissa PQA400) Kuva. 18: Sivu 1/6: numeroarvot 4-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle EN - 17

20 TOTAL RMS VALUES Page 1/6 V1PE 0.0 V NEG% 0.0 I1 0.0 V2PE 0.0 V ZERO% 0.0 I2 0.0 V3PE 0.0 V V V SEQ 000 Hz 0.0 I3 0.0 A PAGE SCOPE HARM VECTORS Parametrit: V1PE Vaiheen L1 ja suojamaan välinen jännite V2PE Vaiheen L2 ja suojamaan välinen jännite V3PE Vaiheen L3 ja suojamaan välinen jännite V12 Vaiheiden L1 ja L2 välinen jännite V23 Vaiheiden L2 ja L3 välinen jännite V31 Vaiheiden L3 ja L1 välinen jännite NEG% Epäsymmetria: vastakomponentti ZERO% Epäsymmetria: nollakomponentti SEQ Vaihejärjestys: 123 > Oikea 132 > Käänteinen 023 > Nollajännite mustassa johtimessa 103 > Nollajännite punaisessa johtimessa 120 > Nollajännite ruskeassa johtimessa 100 > Nollajännite punaisessa ja ruskeassa johtimessa 020 > Nollajännite mustassa ja ruskeassa johtimessa 003 > Nollajännite mustassa ja punaisessa johtimessa Hz Taajuus I1 Vaihevirta L1 I2 Vaihevirta L2 I3 Vaihevirta L3 Kuva 19: Sivu 1/6: numeroarvot 3-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle TOTALRMS VALUES Page 1/5 V NEG% 0.0 I1 0.0 V ZERO% 0.0 I2 0.0 V V SEQ 000 Hz 0.0 I3 0.0 A PAGE SCOPE HARM VECTORS Parametrit: V12 Vaiheiden L1 ja L2 välinen jännite V23 Vaiheiden L2 ja L3 välinen jännite V23 Vaiheiden L3 ja L1 välinen jännite NEG% Epäsymmetria: vastakomponentti ZERO% Epäsymmetria: nollakomponentti SEQ Vaihejärjestys: 123 > Oikea 132 > Käänteinen 023 > Nollajännite mustassa johtimessa 103 > Nollajännite punaisessa johtimessa 120 > Nollajännite ruskeassa johtimessa 100 > Nollajännite punaisessa ja ruskeassa johtimessa 020 > Nollajännite mustassa ja ruskeassa johtimessa 003 > Nollajännite mustassa ja punaisessa johtimessa Hz Taajuus I1 Vaihevirta L1 I2 Vaihevirta L2 I3 Vaihevirta L3 Kuva. 20: Sivu 1/6: numeroarvot 3-johtimiselle 3-vaiheiselle ARON-järjestelmälle EN - 18

21 PHASE 1 RMS VALUES Page 1/2 V1N VNPE Freq I1 Patt1 Preatt1 Papp1 Pf1 CosPhi1 0.0 V 0.0 V 0.0 Hz 0.0 A 0.0 W 0.0 VAr 0.0 VA 0.00i 0.00i PAGE SCOPE HARM VECTORS Parametrit: V1N Vaiheen L1 ja nollan välinen jännite VNPE Nollan ja suojamaan välinen jännite Freq Taajuus Pact1 Vaiheen L1 pätöteho Preact1 Vaiheen L1 loisteho Papp1 Vaiheen L1 näennäisteho Pf1 Vaiheen L1 tehokerroin CosPhi1 Tehokerroin jännitteen L1 ja virran L1 perustaajuuden välillä Kuva 21: Sivu 1/2: yksivaihejärjestelmän numeroarvot F1-painikkeella tai nuolipainikkeilla saadaan näkyviin todellisten tehollisarvojen muut sivut, jotka esitetään seuraavassa. ESC vie takaisin edelliseen ruutuun tai päävalikkoon. TOTAL POWER VALUES Page 2/6 Patt Preatt Papp Pf CosPhi 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: Pact Kokonaispätöteho Preact Kokonaisloisteho Papp Kokonaisnäennäisteho Pf Kokonaistehokerroin CosPhi Kokonaistehokerroin jännitteen ja virran perustaajuuksista PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 22: Sivu 2/6: numeroarvot 4- ja 3-johtimisille järjestelmille sekä sivu 1/5 ARON-järjestelmille FLICKER Page 2/2 V1N Pst1 0.0 Pst 0.0 Pst max 0.0 Plt 0.0 Plt max 0.0 Recording Time: 00h 00min PAGE SCOPE HARM VECTORS Välkyntäparametrit: Pst1 Lyhytaikainen häiritsevyysindeksi 1 minuutin välein Pst Lyhytaikainen häiritsevyysindeksi Pstmax Suurin lyhytaikainen häiritsevyysindeksi Plt Pitkäaikainen häiritsevyysindeksi Pltmax Suurin pitkäaikainen häiritsevyysindeksi Recording Time Keruumittauksen tosiaikainen kesto tunteina ja minuutteina HH:MM Kuva. 23: Sivu 2/2: yksivaiheisen järjestelmän numeroarvot PHASE 1 RMS VALUES Page 3/6 V1N I1 Patt1 Preatt1 Papp1 Pf1 CosPhi1 0.0 V 0.0 A 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: V1N Vaiheen 1 ja nollan välinen jännite I1 Vaihevirta L1 Pact1 Vaiheen 1 pätöteho Preact1 Vaiheen L1 loisteho Papp1 Vaiheen L1 näennäisteho Pf1 Vaiheen L1 tehokerroin CosPhi1 Perustaajuuden jännitteen ja virran välinen tehokerroin vaiheessa L1 PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 24: Sivu 3/6: numeroarvot 4-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle EN - 19

22 PHASE 1 RMS VALUES Page 3/6 V1PE I1 Patt1 Preatt1 Papp1 Pf1 CosPhi1 0.0 V 0.0 A 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: V1PE Vaiheen L1 ja suojamaan välinen jännite I1 Vaihevirta L1 Pact1 Vaiheen L1 pätöteho Preact1 Vaiheen L1 loisteho Papp1 Vaiheen L1 näennäisteho Pf1 Vaiheen L1 tehokerroin CosPhi1 Perustaajuuden jännitteen ja virran välinen tehokerroin vaiheessa L1 PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 25: Sivu 3/6: numeroarvot 3-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle WATTMETER12 Page 3/5 V12 I1 Patt12 Preatt12 Papp12 Pf12 CosPhi V 0.0 A 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: V12 Vaiheiden L1 ja L2 välinen jännite I1 Vaihevirta L1 Pact12 Pätöteho wattimittari 12 Preact12 Loisteho VAR-mittari 12 Papp12 Näennäisteho VA-mittari 12 Pf12 Tehokerroin wattimittari 12 CosPhi12 Perusaallon jännitteen ja virran välinen tehokerroin wattimittari 12 PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 26: Sivu 3/5: numeroarvot 3-johtimiselle ja 3-vaiheiselle ARON-järjestelmälle PHASE 2 RMS VALUES Page 4/6 V2N I2 Patt2 Preatt2 Papp2 Pf2 CosPhi2 0.0 V 0.0 A 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: V2N Vaiheen L2 ja nollan välinen jännite I2 Vaihevirta L2 Pact2 Vaiheen L2 pätöteho Preact2 Vaiheen L2 loisteho Papp2 Vaiheen L2 näennäisteho Pf2 Vaiheen L2 tehokerroin CosPhi2 Perustaajuuden jännitteen ja virran välinen tehokerroin vaiheessa L2 PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 27: Sivu 4/6: numeroarvot 4-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle PHASE 2 RMS VALUES Page 4/6 V2PE I2 Patt2 Preatt2 Papp2 Pf2 CosPhi2 0.0 V 0.0 A 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: V2PE Vaiheen L2 ja suojamaan välinen jännite I2 Vaihevirta L2 Pact2 Vaiheen L2 pätöteho Preact2 Vaiheen L2 loisteho Papp2 Vaiheen L2 näennäisteho Pf2 Vaiheen L2 tehokerroin CosPhi2 Perustaajuuden jännitteen ja virran välinen tehokerroin vaiheessa L2 PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva. 28: Sivu 4/6: numeroarvot 3-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle EN - 20

Käyttöohje HT4020 4022

Käyttöohje HT4020 4022 Käyttöohje HT4020 4022 Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN 1.03-03/02/2004 SISÄLTÖ: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ennen käyttöä...2 1.2. KÄYTÖN AIKANA...3 1.3. KÄYTÖN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...4 2.

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

MPR50 VERKKOANALYSAATTORI

MPR50 VERKKOANALYSAATTORI MPR50 VERKKOAAYSAATTORI MPR50: VAIKOT HETKEISET ARVOT Salasana on asetettu Salasana on asetettu Salasanaa ei ole asetettu Salasana on asetettu Siniset symbolit tarkoittavat MPR50:n painikkeita, ja punaiset

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Käyttöohje Sida 1 Sisältö JOHDANTO... 3 Turvallisuustiedote... 3 Tuotetietoa... 3 NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMISTÖ... 4 KÄYTTÖLITTYMÄ... 5 BRT-12 KÄYTTÖÖNOTTO... 6 PÄÄVALIKKO... 7 AKUN VAIHTO... 8 KIELEN VALITSEMINEN...

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari

eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari EDF3GL / EDFTL Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 Energia/laatumittari etäluenta 3G Ethernet (TCP/IP) energiamittaus: pätö-

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia.

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Mitä on sähköinen teho? Tehojen mittaus Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Tiettynä ajankohtana, jolloin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5 Käyttöohje HT32 Copyright HT ITALIA 2005 Release EN 1.01-03/06/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. Ennen käyttöä...2 1.2. Mittauksen aikana...2 1.3. Mittauksen jälkeen...3 1.4. Ylijänniteluokat...4

Lisätiedot

Käyttöohje HT710 p o C H t h g ir y I- T L A T A I 0 2 05 R e l e e s a E N. 1 00-0 2 0 / 0 2 / 8 5 0

Käyttöohje HT710 p o C H t h g ir y I- T L A T A I 0 2 05 R e l e e s a E N. 1 00-0 2 0 / 0 2 / 8 5 0 Käyttöohje HT710 Copyright HT-ITALIA 2005 Release EN 1.00-02/08/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. Ennen käyttöä... 2 1.2. Mittauksen aikana... 3 1.3. Mittauksen jälkeen... 3 1.4. Ylijänniteluokat...

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Oikosulkumoottorikäyttö

Oikosulkumoottorikäyttö Oikosulkumoottorikäyttö 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY Oikosulkumoottorikäyttö T. Kantell & S. Pettersson 2 Laboratoriomittauksia suorassa verkkokäytössä 2.1 Käynnistysvirtojen

Lisätiedot

seppo.vehviläinen@electrix.fi

seppo.vehviläinen@electrix.fi moduuli Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 eql sähkön laadun hallinta MITTAUKSESTA RAPORTOINTIIN Jännitetasot Välkyntä Jännitekatkot Jännitekuopat Kokonaissäröt Harmoniset

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana

Lisätiedot

Käyttöohje HT7011 p o C r y t h g i HT T I A I L A 6 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 0 0 - / 5 0 / 9 2 0 0 2 6

Käyttöohje HT7011 p o C r y t h g i HT T I A I L A 6 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 0 0 - / 5 0 / 9 2 0 0 2 6 Käyttöohje HT7011 Copyright HT ITALIA 2006 Release EN 1.00-29/05/2006 Sisältö: 1 TURVAOHJEITA... 2 1.1 ENNEN MITTAUSTA...2 1.2 MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3 MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4 YLIJÄNNITELUOKAT...4

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio 34 Turvallisuusohjeita Sähkölaitteen liitännän ja asennusen saa suorittaa vain vain sähköalan ammattihenkilö. Jos laite avataan tai siihen tehdään muutoksia, takuu ei ole voimassa. Noudata kansallisia

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

Energiamittarit ja mittalaitteet

Energiamittarit ja mittalaitteet R12 Energiamittarit ja mittalaitteet Kerää, mittaa, tallenna: Hagerin energiamittareilla ja mittalaitteilla saat tiedot koostetusti. Laaja valikoima tuotevalikoima suoramittaukseen 63A ja 100A sekä virtamuuntajamittaukseen

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Käyttöohje HT321 322

Käyttöohje HT321 322 Käyttöohje HT321 322 Copyright HT ITALIA 2006 Release EN 1.00-06/12/2006 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje Migs käyttöohje sivu 2 Sisällys Varoitukset ja turvaohjeita... 3 1. Kuvaus... 4 Osat ja toiminta... 5 Toimitussisältö... 5 2. Valmistaminen käyttööön... 5 3. Asetusvalikko...

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti. Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi. FirstStep. FA20 Aktiivisuusmittari

Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti. Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi. FirstStep. FA20 Aktiivisuusmittari Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi FirstStep FA20 Aktiivisuusmittari AKTIIVISUUSMITTARI Päivittäisellä liikkumisella on tutkitusti terveyttä

Lisätiedot

GSC53N GSC57. Käyttöohje

GSC53N GSC57. Käyttöohje GSC53N GSC57 Käyttöohje Copyright HT ITALIA 2004 Release EN 1.05-24/11/2004 SISÄLTÖ 1. TURVAOHJEITA... 4 1.1. YLEISOHJEITA... 4 1.2. ENNEN MITTAUSTA... 4 1.3. KÄYTÖN AIKANA... 5 1.4. KÄYTÖN JÄLKEEN...

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V1.1-V1.3 5.10.2007 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V1.1-V1.3 5.10.2007 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V1.1-V1.3 5.10.2007 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kompakti huippuominaisuudet omaava digitaalinen mittalaite soveltuu erinomaisesti sähköverkon energiatehokkuuden analysoimiseen AR6:n ominaisuuksia: Se ottaa jänniteaallosta

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

AALTO-VALVONTALAITE TST5102

AALTO-VALVONTALAITE TST5102 AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

WLAN-laitteen asennusopas

WLAN-laitteen asennusopas 1 WLAN-laitteen asennusopas Ohje Inteno DG200 käyttöön WLAN-tukiasemana Tässä ohjeessa WLAN ja WIFI tarkoittavat samaa asiaa. 2 1. Myyntipaketin sisältö: -Inteno-modeemireititin (malli DG200) -Virtajohto

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

Käyttöohje HT7021. Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN /04/03

Käyttöohje HT7021. Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN /04/03 Käyttöohje HT7021 Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN 1.01-24/04/03 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. Ennen käyttöä...2 1.2. Mittauksen aikana...3 1.3. Mittauksen jälkeen...3 1.4. Ylijänniteluokat...4

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje Tervetuloa käyttämään Samsungin Galaxy Tab tietokonetta Laitteen keskeinen ominaisuus on 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka alapuolella ole neljä (4) taustavalaistua ohjausnäppäintä, ja yläpuolella 1.3 pixelin

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace Tervetuloa FI Pikaopas 1 2 3 Asennus Kytkeminen Instalace Mitä laatikko sisältää Luuri Tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto 2 AAA ladattavat akut Akkutilan kansi Käyttöopas Pika-aloitus opas

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) - apuohjelma

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) - apuohjelma Setup Utility (Tietokoneen asetukset) - apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ZAP SR300 Touch 8GB 100469

ZAP SR300 Touch 8GB 100469 ZAP SR300 Touch 8GB 100469 Pikaopas Tekniset yleistiedot: Näyttö: 3 TFT-kosketusnäyttö; 400x240 pikseliä, 262,000 väriä. Audioformaatit: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC ym. Videoformaatit: RM (Real Media),

Lisätiedot