PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje"

Transkriptio

1 PQA400 PQA823 PQA824 Käyttöohje Copyright HT ITALIA 2007 Release EN /03/2007

2

3 EN - 1 PQA400 - PQA823 - PQA824 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA YLEISTÄ ENNEN MITTAUSTA KÄYTÖN AIKANA KÄYTÖN JÄLKEEN YLEISKUVAUS JOHDANTO TOIMINNOT ALOITUSRUUTU KÄYTÖN VALMISTELU ALKUTARKASTUS TESTERIN VIRTALÄHDE KALIBROINTI SÄILYTYS TESTERIN KÄYTTÖ TESTERIN OSAT PAINIKKEIDEN TOIMINNOT NÄYTTÖRUUTU TESTERIN RESETOINTI PÄÄVALIKKO YLEISASETUKSET Kielen valinta Päivämäärän ja kellonajan asetus Näytön kirkkauden säätö Salasanan asetus Painikkeen äänimerkin asetus Automaattinen virrankatkaisu Muistiasetus (vain PQA82x) TOSIAIKAISET MITTAUSARVOT TRMS-mittausarvojen ruudut SCOPE - aaltomuotojen kuvaajat HARM - harmonisten yliaaltojen analyysinäyttö Vektorikaaviot AnalyYSIASETUKSET Analyysin ohjelmointiruutu Järjestelmän taajuuden asetus Virtapihdin tyypin asettaminen Pihtimittarin asteikon asetus Jännitemuuntajan muuntosuhteen asetus Lisäasetukset Asteikon asetus Harmonisten yliaaltojen tyyppi Harmonisten yliaaltojen numeroarvot Suurennus suhteessa perusaaltoon Keskiarvon laskenta KERUUMITTAUKSEN OHJELMOINTI Keruumittauksen ohjelmointiruutu Huomautukset (Comments) Virtuaalisen näppäimistön käyttö Käynnistys ja lopetus (Start ja Stop) Keruujakso (Integration period) Tehon ja energian tuotanto (Cogenerations) Yleisparametrit (General Parameters) Yleisparametrien valikko Harmonisten yliaaltojen valikko...46

4 Jännitepoikkeamat Syöksyvirta (vain PQA82x) Välkyntä Jännitteiden epäsymmetria Jännitepiikit (vain PQA824) Tyypillisen ohjelmoinnin asettaminen (PREDEFINED CONFIGURATIONS) Keruumittauksen käynnistäminen Keruumittauksen automaattinen käynnistyminen Keruumittauksen aikana KERUUMITTAUKSEN TULOKSET Keruumittaustulosten siirtäminen muistitikkuun Mittaustulosten tallentaminen CF-muistikorttiin (vain PQA82x) TESTERIN TIEDOT TESTERIN KYTKEMINEN TIETOKONEESEEN MITTAUSTEN SUORITTAMINEN YKSIVAIHEISEN JÄRJESTELMÄN MITTAAMINEN KOLMIVAIHEISEN 4-JOHTIMISEN JÄRJESTELMÄN MITTAAMINEN KOLMIVAIHEISEN 3-JOHTIMISEN JÄRJESTELMÄN MITTAAMINEN KOLMIVAIHEISEN 3-JOHTIMISEN ARON-JÄRJESTELMÄN MITTAAMINEN HOITO YLEISTÄ AKKU Akun vaihtaminen PUHDISTUS TESTERI JÄTTEENÄ TEKNISET OMINAISUUDET TeKNISET TIEDOT YLEISET OMINAISUUDET YMPÄRISTÖ Ilmasto Sähkömagneettinen suojaus TARVIKKEET LIITE TEORIAA JÄNNITEPOIKKEAMAT VIRRAN JA JÄNNITTEEN HARMONISET YLIAALLOT Teoria Harmonisten yliaaltojen rajoitus Syitä harmonisten yliaaltojen esiintymiseen Harmonisten yliaaltojen seuraukset SYÖKSYVIRRAT (VAIN PQA82x) VÄLKYNTÄ JAKELUJÄNNITTEEN EPÄSYMMETRIA TRANSIENTTIJÄNNITTEET (PIIKIT) (VAIN PQA824) TEHO JA TEHOKERROIN Tehoja ja tehokertoimia koskevat sopimukset Kolmivaiheinen 3-johtiminen ARON-järjestelmä MITTAUSMENETELMÄ Keruujakso Tehokertoimen laskenta TAKUU JA HUOLTO TAKUU HUOLTO...94 EN - 2

5 1. TURVAOHJEITA PQA400 - PQA823 - PQA YLEISTÄ Tämä laite täyttää EN standardin vaatimukset. Omasi ja laitteen turvallisuuden vuoksi noudata ehdottomasti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja kiinnitä erityistä huomiota kohtiin, jotka on merkitty symbolilla. Noudata seuraavia ohjeita: Älä mittaa virtaa tai jännitettä kosteassa tai tomuisessa ympäristössä. Älä käytä mittauslaitetta tiloissa, joissa on kaasua tai räjähtävää tai helposti syttyvää ainetta. Älä kosketa testattavaa piiriä muuten kuin mittaustarkoituksessa. Vältä koskettamasta metalliosia, käyttämättömänä olevia liittimiä, piirejä jne. Älä käytä mittauslaitetta, jos siinä esiintyy jotain epätavallista kuten vääntymistä, lommoja, rikkoutumia, ainevuotoa, näytön häviämistä jne. Testerissä ja tässä käyttöohjeessa esiintyy seuraavia symboleja: Varoitus: Lue tämä kohta käyttöohjeesta. Väärä käyttö saattaa vahingoittaa laitetta tai sen osia. Vaarallinen jännite: sähköiskun vaara Kaksoiseristys Suojamaadoitus 1.2. ENNEN MITTAUSTA Laite on suunniteltu käytettäväksi ympäristössä, jonka epäpuhtausluokka on 2. Laitteella voidaan mitata virta ja jännite sähköjärjestelmistä, joiden ylijänniteluokka on IV 600 V maahan ja suurin jännite tuloliitäntöjen välillä on 1000 V. Noudata normaaleja turvaohjeita, joiden tarkoitus on: suojata käyttäjää vaarallisilta sähkövirroilta suojata laitetta väärältä käytöltä. Vain mittauslaitteen mukana toimitetut tarvikkeet takaavat normien mukaisen turvallisuuden. Niiden tulee olla hyväkuntoisia ja tarvittaessa ne on korvattava täsmälleen samanlaisilla. Älä testaa piiriä, jonka virta tai jännite ylittää teknisissä tiedoissa mainitun ylikuormitussuojauksen. Valitse oikea toiminto laitteesta, ennen kuin kytket mittausjohdot mittauskohteeseen. HUOMIO Lataa testerin akkua vähintään 5 tuntia, ennen kuin käytät testeriä ensimmäisen kerran. Paina virtakytkintä noin 5 sekuntia, kun kytket ensimmäistä kertaa virran testeriin. EN - 3

6 1.3. KÄYTÖN AIKANA Lue seuraavat kohdat huolellisesti: HUOMIO Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa vahingoittaa laitetta ja/tai sen osia ja aiheuttaa vaaratilanteen laitteen käyttäjälle. Kun testeri on kytketty testattavaan piiriin, älä kosketa käyttämättömänä olevaa liitintä. Virran mittauksessa saattavat lähellä olevat muut virrat vaikuttaa mittaustuloksen tarkkuuteen. Mittaa virtaa siten, että johdin tulee mahdollisimman keskelle pihtimittarin leukojen väliin, jotta tulos olisi mahdollisimman tarkka. Mittausarvo voidaan pysäyttää pitotoiminnolla. Jos arvo ei muutu mittauksen aikana, ota pitotoiminto pois käytöstä painamalla ENTER-painiketta KÄYTÖN JÄLKEEN Kun lopetat testerin käytön, paina virtakytkintä muutamia sekunteja. Jos testeriä ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, noudata luvussa 3.4 annettuja säilytysohjeita. EN - 4

7 2. YLEISKUVAUS PQA400 - PQA823 - PQA JOHDANTO PQA400, PQA823 ja PQA824 edustavat aivan uutta lähestymistapaa sähköverkon laadun mittaukseen. Tietokoneeseen liitettävät testerit ja Windows CE -tekniikka mahdollistavat valtavan datamäärän analysoinnin nopeasti, mikä ei ole mahdollista millään muulla tavalla. Tämä käyttöohje on yhteinen kaikille kolmelle yllä mainitulle mallille. PQA823:sta ja PQA824:stä käytetään yhteisesti nimitystä PQA82x. Eroavuudet esitetään selvästi silloin kun se on tarpeen. Kaikista kolmesta tyypistä käytetään yhteistä nimitystä testeri TOIMINNOT Testereillä on seuraavat toiminnot Tosiaikainen näyttö: yksivaiheisen sekä kolmivaiheisen 3- ja 4-johtimisen järjestelmän sähköparametrien numeroarvot, virran ja jännitteen harmonisten yliaaltojen analyysi 49. kerrannaiseen asti, jännitepoikkeamat (huiput ja kuopat 10 ms:n välein), tulojännitteiden välkyntä (Pst ja Plt), jännite-epäsymmetria, syöksyvirran mittaus (vain PQA82x-mallit) ja nopeiden jännitetransienttien analyysi 5 μs:n välein (vain PQA824). Tosiaikainen näyttö: kaikkien tulosignaalien aaltomuoto, pylväsdiagrammi harmonisten yliaaltojen analyysistä ja vektorikaavio virran ja jännitteen välisestä kulmasta. Keruumittaus (GO- ja STOP-painikkeet): virtojen ja jännitteiden todelliset tehollisarvot, ja niiden harmoniset yliaallot, pätö-, lois- ja näennäistehot, tehokertoimet, cosϕ, pätö-, lois- ja näennäisenergiat sekä jännitepoikkeamat. Kertyneitä mittaustuloksia on mahdollista analysoida VAIN, jos ne siirretään tietokoneeseen. Tallennus SAVE-painikkeella: minkä tahansa parametrin hetkellisen mittausarvon tallennus testerin muistiin. Tallennettuja tuloksia on mahdollista analysoida VAIN, jos ne siirretään tietokoneeseen ALOITUSRUUTU Seuraava ruutu näkyy testerin näytössä muutamia sekunteja sen jälkeen, kun virta on kytketty: PQA824 HT ITALIA Sn: Rel:1.04 Calibration Date: 09/05/2006 Ruudussa näkyvät testerin tyyppinumeron ja valmistajan nimen lisäksi seuraavat tiedot: Testerin sarjanumero (Sn) Testerin sisältämän kiinteän ohjelmiston versio (Rel.:) Viimeksi tehdyn kalibroinnin päivämäärä (Calibration Date:) EN - 5

8 3. KÄYTÖN VALMISTELU 3.1. ALKUTARKASTUS Tämä testeri on tarkastettu tehtaalla ennen toimitusta sekä sähköisten että mekaanisten ominaisuuksiensa puolesta. Se on pakattu niin, ettei se pääse vahingoittumaan kuljetuksen aikana. Suosittelemme kuitenkin, että tarkastat sen heti ja otat yhden toimittajaan, jos havaitset jotain poikkeavaa. Tarkasta myös, että pakkaus sisältää kaikki pakkausluettelossa mainitut tuotteet. Jos jotain puuttuu, ota yhteys laitteen myyjään. Jos testeri jostain syystä tarvitsee palauttaa, noudata luvussa 11 annettuja ohjeita TESTERIN VIRTALÄHDE Akkuna tulee käyttää tyyppiä Li-ION (3,7 V, 1900 mah), joka sisältyy pakkaukseen. Akun saa ladata ainoastaan laturilla A0054, joka tulee testerin mukana (lisätietoja luvussa 8.2). HUOMIO Käytä keruumittauksissa AINA laturia A0054 (vaikka keruumittaus on mahdollinen testerin omaa akkua käyttäen). HUOMIO Lataa akkua ennen testerin ensimmäistä käyttöä vähintään 5 tunnin ajan. Testerissä on seuraavat akun varausta säästävät toiminnot: Näytön kirkkaus vähenee automaattisesti 30 sekunnin kuluttua siitä, kun testerillä suoritettiin viimeinen toimenpide eikä laturi ole kytkettynä. Virta katkeaa automaattisesti 5 minuutin kuluttua viimeisestä toimintopainikkeen painamisesta tai näyttöruudun koskettamisesta, kun laturi ei ole kytkettynä (ks. lukua 5.1.6) KALIBROINTI Testerin tarkkuus taataan 12 kuukaudeksi jäljempänä määritellyissä olosuhteissa SÄILYTYS Jos testeriä on säilytetty pitkään epäedullisissa olosuhteissa, jotka ylittävät luvussa annetut rajat, pidä sitä ennen käyttöä riittävän pitkä aika normaaliolosuhteissa, jotta se antaisi tarkat mittaustulokset. EN - 6

9 PQA400 - PQA823 - PQA TESTERIN KÄYTTÖ 4.1. TESTERIN OSAT ZOOM in 10 5 ENTER GO. STOP ZOOM out 9 H E L P 8 1. Virta- ja jänniteliitännät 2. TFT-kosketusnäyttö 3. Painikkeet F1 F4 4. Nuolipainikkeet ja ENTER 5. GO/STOP-painike 6. SAVE key 7. Virtapainike 8. Laturin liitäntä 9. HELP-painike 10. ESC-painike 11. Muistikortin liitäntä (ei mallissa PQA400) 12. Muistitikun USB-liitäntä 13. USB-portti tietokonetta varten 6 S A V E 7 Kuva. 1: Testerin etupuoli B1-B4 jänniteliitännät vaiheille L1, L2, L3 ja nollalle N 2. BE suojamaaliitäntä 3. Virtaliitännät vaiheille on L1, L2, L3 4. Virtaliitäntä nollalle N (ei mallissa PQA400) Kuva 2: Testerin mittausliitännät Laturin A0054 liitäntä 2. CompactFlash -muistikortin liitäntä (ei mallissa PQA400) 3. Muistitikun USB-liitäntä 4. Resetointi 5. USB-portti tietokonetta varten COMPACT FLASH 2 4 Kuva 3: Testerin lähtöliitännät EN - 7

10 4.2. PAINIKKEIDEN TOIMINNOT Testerin painikkeilla on seuraavat toiminnot: Virtakytkin: Kytkee virran testeriin. Katkaise virta pitämällä painiketta painettuna muutama sekunti. F1, F2, F3, F4: Monitoimintoiset painikkeet. Kulloinenkin toiminto näkyy näyttöruudun alarivillä. ESC: Sulkee pää- ja alavalikot. Ruudussa näkyvällä -kosketusmerkillä on sama toiminto. ENTER: Kaksitoimintoinen painike: ENTER: PITO: Vahvistaa tehdyt asetukset Pysäyttää kaikki tosiaikaiset näytöt, myös keruumittauksen näytön. Pidon aikana ruudussa näkyy H-kirjain: H TOTAL RMS VALUES Page 1/6 V1N 0.0 V NEG% 0.0 I1 0.0 V2N 0.0 V ZERO% 0.0 I2 0.0 V3N 0.0 VNPE 0.0 V V V SEQ 000 I3 0.0 Hz 0.0 IN 0.0 A PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 4: H-kirjain pitotoiminnon merkkinä,,, /ZOOM in/zoom out: Nuolipainikkeilla valitaan ohjelmoitavat parametrit ruudusta. ZOOM in ja ZOOM out -painikkeilla muutetaan joidenkin graafisten näyttöjen asteikkoa. Siten voidaan parantaa signaalien aaltomuodon erottelukykyä (ks. lukua 5.3.2). Nuolipainikkeilla ja toimitaan joissakin näyttösivuilla. SAVE: Tallentaa hetkelliset mittausarvot (ks. lukua 5.5) ja ohjelmoinnit testerin muistiin. Kosketusmerkillä on sama toiminto. GO/STOP: Käynnistää ja pysäyttää keruumittauksen (ks. lukua ). HELP: Avaa ohjeikkunan, jossa on lyhyt kuvaus kulloinkin näkyvissä olevasta ruudusta. Tämä painike toimii testerin kaikissa toimintamuodoissa. EN - 8

11 4.3. NÄYTTÖRUUTU Ruutu on graafinen TFT-värinäyttö, 73 x 57 mm (VGA 320 x 240 pikseliä). Se on kosketusnäyttö, jota on helppo käyttää osoitinkynällä PT400. Kynälle on säilytyspaikka testerin sivulla. Näytön ylärivillä näkyy päivämäärä ja kellonaika (ohjelmointi kuvataan luvussa 5.1.2). Niiden lisäksi on muutamia ikoneja, jotka kertovat akun varaustilan, laturin olevan liitettynä sekä keruumittauksen odotuksen ja alkamisen. Toisella rivillä näkyy valittu mittaus ja alimmalla rivillä toimintopainikkeiden F1 - F4 toiminnot. Alla on esimerkki näyttöruudusta. TOTAL RMS VALUES Page 1/6 V1N 0.0 V NEG% 0.0 I1 0.0 V2N 0.0 V ZERO% 0.0 I2 0.0 V3N 0.0 VNPE 0.0 V V V SEQ 000 I3 0.0 Hz 0.0 IN 0.0 A PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 5: Esimerkki näyttöruudusta 4.4. TESTERIN RESETOINTI Jos näyttö jumiutuu missä tahansa toimintamuodossa, oikea toiminta palautetaan resetoimalla testeri. Menettele seuraavasti: 1. Paina osoitinkynällä PT400 tai muulla pehmeällä esineellä resetointikohtaa testerin pitkällä sivulla olevan pienen reiän läpi (ks. kuvaa 3, kohta 4). Testeristä katkeaa virta automaattisesti. 2. Kytke virta uudelleen ja tarkasta toimiiko testeri oikein. Resetointi ei tyhjennä testerin muistia. EN - 9

12 5. PÄÄVALIKKO Kun testeriin kytketään virta, näyttöön avautuu analyysin ohjelmointiruutu, jossa näkyy viimeksi tehty ohjelmointi (kuva 6): ANALYZER CONFIGURATION N PE CHANGE System 4WIRE Freq [Hz] 50 Clamp Type FLEX Clamp FS [A] 3000 VT Ratio 1 OK Kuva. 6: Esimerkki analyysin ohjelmointiruudusta Ohjelmointia voidaan muuttaa, kun painetaan toimintopainiketta F1 (näytössä CHANGE katso lukua 5.3.1) tai voidaan mennä päävalikkoon painamalla painiketta F4 (näytössä OK). Jos mitään toimenpidettä ei tehdä 10 sekunnin sisällä, päävalikko (GENERAL MENU) avautuu automaattisesti. Päävalikko näkyy alla olevassa kuvassa 7: GENERAL MENU Real time values Kuva 7: Päävalikko Valittuna olevan kuvakkeen tausta on punainen ja sen nimi näkyy ruudun alareunassa. Vaihtoehdot ovat seuraavat: General settings yleisasetukset: päivämäärä ja kellonaika, kieli, näytön kirkkaus, salasana, äänimerkki painikkeen painamisesta, automaattinen poiskytkeytyminen ja muistin tyyppi (ks. lukua 5.1). Real time values tosiaikaisten mittausarvojen näyttö eri toimintamuodoissa (luku 5.2). Analyzer settings asetukset jotka tarvitaan testerin sovittamiseksi testattavaan järjestelmään (luku 5.3). Recorder settings keruumittauksen ohjelmointi ja sen tarkastus mittauksen aikana (luku 5.4). Recording results keruumittaustulosten tarkastus testerin muistista. Tulokset voidaan siirtää muistitikkuun (luku 5.5) ja poistaa testerin muistista. Meter information testerin tiedot (sarjanumero, kiinteän ohjelmiston versio jne.) (luku 5.6). EN - 10

13 5.1. YLEISASETUKSET MENU GENERAL General settings Kuva 8: Päävalikko - valittuna yleisasetukset Yleisasetuksiin kuuluvat seuraavat parametrit: Testerin kieli Testerin päivämäärä ja kellonaika Näytön kirkkaus Salasanasuojaus keruumittauksille Äänimerkki painikkeen painamisesta Automaattisen virrankatkaisun ottaminen käyttöön ja pois käytöstä Muistityypin asetus (ei mallissa PQA400) Paina ENTER-painiketta tai kosketa kyseistä kuvaketta. Ruutuun avautuu seuraava alavalikko: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound YES Auto power off YES Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) Kuva 9: Yleisasetusten valikko EN - 11

14 Kielen valinta 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä LANGUAGE. 2. Valitse kieli painikkeella F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-) 3. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 4. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä Päivämäärän ja kellonajan asetus 1. Paina F1-painiketta tai kosketa sanaa DATE yleisasetusten ruudussa (kuva 9). Testeriin tulee seuraava ruutu: DATE / TIME SETTINGS Date format UE Time format h MOD(+) MOD(-) Kuva 10: Päivämäärän ja kellonajan asetusruutu 2. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohdat, jotka ovat riveillä Date format päivämäärän muoto ja Time format kellonajan muoto. 3. Valitse eurooppalainen tai amerikkalainen päivämäärän muoto painikkeella F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-): DD:MM:YY MM:DD:YY Eurooppalainen Amerikkalainen 4. Valitse 24 tunnin tai 12 tunnin aikamuoto painikkeella F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-): HH:MM:SS HH:MM:AM(PM) 24 tunnin muoto 12 tunnin muoto 5. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 6. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä. EN - 12

15 Näytön kirkkauden säätö 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä Brightness: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound SI Auto power off SI Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) PQA400 - PQA823 - PQA824 Kuva 11: Kirkkauden säätöruutu 2. Muuta kirkkausprosenttia painikkeella F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-). Jokainen painallus tai kosketus suurentaa tai pienentää kirkkausarvoa 5 %:lla. 3. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 4. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä Salasanan asetus Testerille voidaan asettaa salasana suojaamaan keruumittausta vahingossa tehdyiltä keskeytyksiltä. 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä PASSWORD: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound SI Auto power off SI Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) Kuva 12: Salasanan asetusruutu 2. Vaihda asetus painikkeella F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-). YES salasana on käytössä, NO salasana ei ole käytössä. 3. Kun salasana on käytössä, GO/STOP-painikkeen painaminen keruumittauksen aikana ei lopeta mittausta, vaan testeri pyytää antamaan salasanan. Näyttö on seuraava: EN - 13

16 GENERAL MENU Warning Insert Password * * * * General settings Kuva 13: Salasanan kyselyikkuna 4. Jos mittaus halutaan lopettaa, salasana tulee antaa 10 sekunnin sisällä painamalla toimintopainikkeita seuraavassa järjestyksessä. Salasanaa ei ole mahdollista muuttaa. F1, F4, F3, F2 5. Jos annat väärän salasanan tai kuluu yli 10 sekuntia, testeri ilmoittaa Wrong Password. Anna salasana uudestaan. Kun testeri saa oikean salasanan, se lopettaa heti keruumittauksen ja kuvan 13 näyttö häviää ruudusta. 6. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 7. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä Painikkeen äänimerkin asetus Testeri voidaan asettaa antamaan äänimerkki jokaisesta painikkeen painalluksesta. 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä SOUND: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound SI Auto power off SI Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) Kuva 14: Painikeäänen asetus 2. Suorita valinta painamalla painiketta F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-). YES äänimerkki käytössä, NO ei äänimerkkiä. 3. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 4. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä. EN - 14

17 Automaattinen virrankatkaisu Automaattinen virrankatkaisu säästää akun varausta. Sen toiminnalle on seuraavat ehdot: Painikkeen painamisesta tai näytön koskettamisesta on kulunut vähintään 5 minuuttia. Testeri ei ole liitettynä laturiin A0054. Testerille ei ole asetettu keruumittausta. Testeri antaa pitkän äänimerkin, ennen kuin virta katkeaa. 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä AUTO POWER OFF: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound SI Auto power off NO Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) Kuva 15: Automaattinen virrankatkaisu 2. Suorita valinta painamalla painiketta F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-). YES automaattinen virrankatkaisu käytössä, NO ei automaattista virrankatkaisua. 3. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 4. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä. EN - 15

18 Muistiasetus (vain PQA82x) Keruumittaukset voidaan tallentaa testerin omaan sisäiseen muistiin (noin 15 megatavua) tai ulkoiseen muistikorttiin (lisätietoja luvussa 5.5.2) (ks. kuvaa 3). Muistiväline valitaan seuraavalla tavalla: 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä MEMORY TYPE: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound SI Auto power off NO Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) Kuva 16: Muistin asetusruutu 2. Suorita valinta painamalla painiketta F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-). INTERNAL testerin oma muisti, EXTERNAL (ei mallissa PQA400) muistikortti. 3. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 4. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä. EN - 16

19 5.2. TOSIAIKAISET MITTAUSARVOT GENERAL MENU Real time values Kuva 17: Päävalikkoruutu - tosiaikaiset mittausarvot valittuna Tässä valikossa saadaan näyttö seuraavista tosiaikaisista mittausarvoista sekä testerin laskemista arvoista: 1. Vaihtovirran ja -jännitteen todelliset tehollisarvot ja kaikki sähköparametrit jokaiselle vaiheelle ja koko järjestelmälle, välkyntäarvot ja jännite-epäsymmetria. 2. Virtojen ja jännitteiden aaltomuoto jokaiselle vaiheelle ja koko järjestelmälle. 3. Virran ja jännitteen harmoniset taajuudet 49.:een asti jokaiselle vaiheelle ja koko järjestelmälle sekä pylväsdiagrammina että numeroina, absoluuttisina arvoina ja prosentteina perusaallosta. 4. Vektorikaaviot jokaiselle virran ja jännitteen vaihekulmalle. Siten saadaan määritettyä testattavassa järjestelmässä vallitsevien kuormien oikea luonne TRMS-mittausarvojen ruudut Tosiaikaisten mittausarvojen ensimmäisellä sivulla (riippuen parametrien valinnasta) näkyvät todelliset tehollisarvot. Niiden tyyppi ja määrä riippuu siitä, mitä valintoja on tehty testeriin: TOTAL RMS VALUES Page 1/6 V1N 0.0 V NEG% 0.0 I1 0.0 V2N 0.0 V ZERO% 0.0 I2 0.0 V3N 0.0 VNPE 0.0 V V V SEQ 000 I3 0.0 Hz 0.0 IN 0.0 A PAGE SCOPE HARM VECTORS Parametrit: V1N Jännite vaiheen L1 ja nollan välillä V2N Jännite vaiheen L2 ja nollan välillä V3N Jännite vaiheen L3 ja nollan välillä VNPE Jännite nollan ja maan välillä V12 Vaiheiden L1 ja L2 välinen jännite V23 Vaiheiden L2 ja L3 välinen jännite V31 Vaiheiden L3 ja L1 välinen jännite NEG% Epäsymmetria: vastakomponentti ZERO% Epäsymmetria: nollakomponentti SEQ Vaihejärjestys: 123 > Oikea vaihejärjestys 132 > Käänteinen vaihejärjestys 023 > Nollajännite mustassa johtimessa 103 > Nollajännite punaisessa johtimessa 120 > Nollajännite ruskeassa johtimessa 100 > Nollajännite punaisessa ja ruskeassa johtimessa 020 > Nollajännite mustassa ja ruskeassa johtimessa 003 > Nollajännite mustassa ja punaisessa johtimessa Hz Taajuus I1 Vaihevirta L1 I2 Vaihevirta L2 I3 Vaihevirta L3 IN Virta nollajohtimessa (ei mallissa PQA400) Kuva. 18: Sivu 1/6: numeroarvot 4-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle EN - 17

20 TOTAL RMS VALUES Page 1/6 V1PE 0.0 V NEG% 0.0 I1 0.0 V2PE 0.0 V ZERO% 0.0 I2 0.0 V3PE 0.0 V V V SEQ 000 Hz 0.0 I3 0.0 A PAGE SCOPE HARM VECTORS Parametrit: V1PE Vaiheen L1 ja suojamaan välinen jännite V2PE Vaiheen L2 ja suojamaan välinen jännite V3PE Vaiheen L3 ja suojamaan välinen jännite V12 Vaiheiden L1 ja L2 välinen jännite V23 Vaiheiden L2 ja L3 välinen jännite V31 Vaiheiden L3 ja L1 välinen jännite NEG% Epäsymmetria: vastakomponentti ZERO% Epäsymmetria: nollakomponentti SEQ Vaihejärjestys: 123 > Oikea 132 > Käänteinen 023 > Nollajännite mustassa johtimessa 103 > Nollajännite punaisessa johtimessa 120 > Nollajännite ruskeassa johtimessa 100 > Nollajännite punaisessa ja ruskeassa johtimessa 020 > Nollajännite mustassa ja ruskeassa johtimessa 003 > Nollajännite mustassa ja punaisessa johtimessa Hz Taajuus I1 Vaihevirta L1 I2 Vaihevirta L2 I3 Vaihevirta L3 Kuva 19: Sivu 1/6: numeroarvot 3-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle TOTALRMS VALUES Page 1/5 V NEG% 0.0 I1 0.0 V ZERO% 0.0 I2 0.0 V V SEQ 000 Hz 0.0 I3 0.0 A PAGE SCOPE HARM VECTORS Parametrit: V12 Vaiheiden L1 ja L2 välinen jännite V23 Vaiheiden L2 ja L3 välinen jännite V23 Vaiheiden L3 ja L1 välinen jännite NEG% Epäsymmetria: vastakomponentti ZERO% Epäsymmetria: nollakomponentti SEQ Vaihejärjestys: 123 > Oikea 132 > Käänteinen 023 > Nollajännite mustassa johtimessa 103 > Nollajännite punaisessa johtimessa 120 > Nollajännite ruskeassa johtimessa 100 > Nollajännite punaisessa ja ruskeassa johtimessa 020 > Nollajännite mustassa ja ruskeassa johtimessa 003 > Nollajännite mustassa ja punaisessa johtimessa Hz Taajuus I1 Vaihevirta L1 I2 Vaihevirta L2 I3 Vaihevirta L3 Kuva. 20: Sivu 1/6: numeroarvot 3-johtimiselle 3-vaiheiselle ARON-järjestelmälle EN - 18

21 PHASE 1 RMS VALUES Page 1/2 V1N VNPE Freq I1 Patt1 Preatt1 Papp1 Pf1 CosPhi1 0.0 V 0.0 V 0.0 Hz 0.0 A 0.0 W 0.0 VAr 0.0 VA 0.00i 0.00i PAGE SCOPE HARM VECTORS Parametrit: V1N Vaiheen L1 ja nollan välinen jännite VNPE Nollan ja suojamaan välinen jännite Freq Taajuus Pact1 Vaiheen L1 pätöteho Preact1 Vaiheen L1 loisteho Papp1 Vaiheen L1 näennäisteho Pf1 Vaiheen L1 tehokerroin CosPhi1 Tehokerroin jännitteen L1 ja virran L1 perustaajuuden välillä Kuva 21: Sivu 1/2: yksivaihejärjestelmän numeroarvot F1-painikkeella tai nuolipainikkeilla saadaan näkyviin todellisten tehollisarvojen muut sivut, jotka esitetään seuraavassa. ESC vie takaisin edelliseen ruutuun tai päävalikkoon. TOTAL POWER VALUES Page 2/6 Patt Preatt Papp Pf CosPhi 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: Pact Kokonaispätöteho Preact Kokonaisloisteho Papp Kokonaisnäennäisteho Pf Kokonaistehokerroin CosPhi Kokonaistehokerroin jännitteen ja virran perustaajuuksista PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 22: Sivu 2/6: numeroarvot 4- ja 3-johtimisille järjestelmille sekä sivu 1/5 ARON-järjestelmille FLICKER Page 2/2 V1N Pst1 0.0 Pst 0.0 Pst max 0.0 Plt 0.0 Plt max 0.0 Recording Time: 00h 00min PAGE SCOPE HARM VECTORS Välkyntäparametrit: Pst1 Lyhytaikainen häiritsevyysindeksi 1 minuutin välein Pst Lyhytaikainen häiritsevyysindeksi Pstmax Suurin lyhytaikainen häiritsevyysindeksi Plt Pitkäaikainen häiritsevyysindeksi Pltmax Suurin pitkäaikainen häiritsevyysindeksi Recording Time Keruumittauksen tosiaikainen kesto tunteina ja minuutteina HH:MM Kuva. 23: Sivu 2/2: yksivaiheisen järjestelmän numeroarvot PHASE 1 RMS VALUES Page 3/6 V1N I1 Patt1 Preatt1 Papp1 Pf1 CosPhi1 0.0 V 0.0 A 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: V1N Vaiheen 1 ja nollan välinen jännite I1 Vaihevirta L1 Pact1 Vaiheen 1 pätöteho Preact1 Vaiheen L1 loisteho Papp1 Vaiheen L1 näennäisteho Pf1 Vaiheen L1 tehokerroin CosPhi1 Perustaajuuden jännitteen ja virran välinen tehokerroin vaiheessa L1 PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 24: Sivu 3/6: numeroarvot 4-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle EN - 19

22 PHASE 1 RMS VALUES Page 3/6 V1PE I1 Patt1 Preatt1 Papp1 Pf1 CosPhi1 0.0 V 0.0 A 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: V1PE Vaiheen L1 ja suojamaan välinen jännite I1 Vaihevirta L1 Pact1 Vaiheen L1 pätöteho Preact1 Vaiheen L1 loisteho Papp1 Vaiheen L1 näennäisteho Pf1 Vaiheen L1 tehokerroin CosPhi1 Perustaajuuden jännitteen ja virran välinen tehokerroin vaiheessa L1 PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 25: Sivu 3/6: numeroarvot 3-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle WATTMETER12 Page 3/5 V12 I1 Patt12 Preatt12 Papp12 Pf12 CosPhi V 0.0 A 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: V12 Vaiheiden L1 ja L2 välinen jännite I1 Vaihevirta L1 Pact12 Pätöteho wattimittari 12 Preact12 Loisteho VAR-mittari 12 Papp12 Näennäisteho VA-mittari 12 Pf12 Tehokerroin wattimittari 12 CosPhi12 Perusaallon jännitteen ja virran välinen tehokerroin wattimittari 12 PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 26: Sivu 3/5: numeroarvot 3-johtimiselle ja 3-vaiheiselle ARON-järjestelmälle PHASE 2 RMS VALUES Page 4/6 V2N I2 Patt2 Preatt2 Papp2 Pf2 CosPhi2 0.0 V 0.0 A 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: V2N Vaiheen L2 ja nollan välinen jännite I2 Vaihevirta L2 Pact2 Vaiheen L2 pätöteho Preact2 Vaiheen L2 loisteho Papp2 Vaiheen L2 näennäisteho Pf2 Vaiheen L2 tehokerroin CosPhi2 Perustaajuuden jännitteen ja virran välinen tehokerroin vaiheessa L2 PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 27: Sivu 4/6: numeroarvot 4-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle PHASE 2 RMS VALUES Page 4/6 V2PE I2 Patt2 Preatt2 Papp2 Pf2 CosPhi2 0.0 V 0.0 A 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: V2PE Vaiheen L2 ja suojamaan välinen jännite I2 Vaihevirta L2 Pact2 Vaiheen L2 pätöteho Preact2 Vaiheen L2 loisteho Papp2 Vaiheen L2 näennäisteho Pf2 Vaiheen L2 tehokerroin CosPhi2 Perustaajuuden jännitteen ja virran välinen tehokerroin vaiheessa L2 PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva. 28: Sivu 4/6: numeroarvot 3-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle EN - 20

Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger

Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger Fluke-1735 Power Logger Käyttöohje Helmikuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tuotemerkit ovat kullekin yhtiölle kuuluvia tuotemerkkejä. 1 Rajoitettu takuu ja valmistajan

Lisätiedot

MPR50 VERKKOANALYSAATTORI

MPR50 VERKKOANALYSAATTORI MPR50 VERKKOAAYSAATTORI MPR50: VAIKOT HETKEISET ARVOT Salasana on asetettu Salasana on asetettu Salasanaa ei ole asetettu Salasana on asetettu Siniset symbolit tarkoittavat MPR50:n painikkeita, ja punaiset

Lisätiedot

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II 3-vaiheinen energia- ja sähkönlaatuanalysaattori FI Toukokuu 2012 2012 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu EU:ssa Kaikki tuotenimet ovat kullekin yhtiölle

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

ScopeMeter 190 Series II

ScopeMeter 190 Series II ScopeMeter 190 Series II Fluke 190-062, -102, -104, -202, -204, -502, -504 Käyttöohje Tammikuu 2011, Rev. 2, 1/14 (Finnish) 2011-2014 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjetta voidaan

Lisätiedot

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Käyttöohje February 2012, Rev.1, 2/13 (Finnish) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas

HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share Käyttöopas Lailliset ilmoitukset Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sisällys Tarratulostimen esittely........................................................... 6

Sisällys Tarratulostimen esittely........................................................... 6 Tekijänoikeustiedot 2011 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida tai välittää millään tavalla missään muodossa tai kääntää toiselle kielelle

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X15i Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120. MPEG-4 Triplex DVR V.0921. Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta

Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120. MPEG-4 Triplex DVR V.0921. Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120 MPEG-4 Triplex DVR V.0921 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta TURVALLISUUS OHJEITA MERKKIEN SELITYKSET Tämä symboli on

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

Tässä oppaassa käytetyt merkitsemistavat

Tässä oppaassa käytetyt merkitsemistavat Käyttöopas Tässä oppaassa käytetyt merkitsemistavat 1 chuom! Kiinnittää huomiota tilanteisiin, joissa huolimattomuus voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita. QVihje: ks. g MENETTELYTAPA [ (Nimi) ] (Valikon

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6005362, REV D OCTOBER 2014 Copyright TSI Incorporated / 2011-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated /

Lisätiedot

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas CEL-SP3PA261 Digitaalinen videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Lukkokauppa.com KÄYTTÖOHJE

Lukkokauppa.com KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJE Tervetuloa Tämä opas on suunniteltu ohjeeksi asennusta ja järjestelmän käyttöä varten, löydät tietoa DVR (Digital Video Recorder) ominaisuuksista ja toiminnoista, sekä yksityiskohtaisen selityksen

Lisätiedot

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc Käyttöopas w2228h w2448h/hc w2558hc HP:n tuotteita ja palveluja koskevat ainoat takuut on ilmoitettu kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa takuuilmoituksissa. Mikään tässä mainittu

Lisätiedot

Asennusopas Käyttöohje

Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Arvoisa asiakas, Seuraavan asennusoppaan avulla faksilaitteen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Tarkemmat laitteen kuvaukset ja selitykset löydät oppaan mukana toimitettavasta

Lisätiedot

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Käyttö- ja asennusohje (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Laitteen esittely 1 Näyttö (kosketusnäyttö): Helppo

Lisätiedot

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Käyttö- ja asennusohje (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Laitteen esittely 1 Näyttö (kosketusnäyttö): Helppo

Lisätiedot

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Käyttöohjeet (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 3 1 2 2 Laitteen esittely Näytön vieressä ovat seuraavat näppäimet: 1 Virtakatkaisin: Pitkä painallus

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0 myreader Käyttöohje Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainen kopioiminen tai jakelu tai tietokantoihin taltiointi ilman HumanWare

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

Käyttöohje. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Perusopas. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 6.

Käyttöohje. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Perusopas. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 6. Käyntiosoite: Tavaratoimitukset: Postiosoite: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Puhelin: +49 40 23 77 3-0/Faksi: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot