PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje"

Transkriptio

1 PQA400 PQA823 PQA824 Käyttöohje Copyright HT ITALIA 2007 Release EN /03/2007

2

3 EN - 1 PQA400 - PQA823 - PQA824 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA YLEISTÄ ENNEN MITTAUSTA KÄYTÖN AIKANA KÄYTÖN JÄLKEEN YLEISKUVAUS JOHDANTO TOIMINNOT ALOITUSRUUTU KÄYTÖN VALMISTELU ALKUTARKASTUS TESTERIN VIRTALÄHDE KALIBROINTI SÄILYTYS TESTERIN KÄYTTÖ TESTERIN OSAT PAINIKKEIDEN TOIMINNOT NÄYTTÖRUUTU TESTERIN RESETOINTI PÄÄVALIKKO YLEISASETUKSET Kielen valinta Päivämäärän ja kellonajan asetus Näytön kirkkauden säätö Salasanan asetus Painikkeen äänimerkin asetus Automaattinen virrankatkaisu Muistiasetus (vain PQA82x) TOSIAIKAISET MITTAUSARVOT TRMS-mittausarvojen ruudut SCOPE - aaltomuotojen kuvaajat HARM - harmonisten yliaaltojen analyysinäyttö Vektorikaaviot AnalyYSIASETUKSET Analyysin ohjelmointiruutu Järjestelmän taajuuden asetus Virtapihdin tyypin asettaminen Pihtimittarin asteikon asetus Jännitemuuntajan muuntosuhteen asetus Lisäasetukset Asteikon asetus Harmonisten yliaaltojen tyyppi Harmonisten yliaaltojen numeroarvot Suurennus suhteessa perusaaltoon Keskiarvon laskenta KERUUMITTAUKSEN OHJELMOINTI Keruumittauksen ohjelmointiruutu Huomautukset (Comments) Virtuaalisen näppäimistön käyttö Käynnistys ja lopetus (Start ja Stop) Keruujakso (Integration period) Tehon ja energian tuotanto (Cogenerations) Yleisparametrit (General Parameters) Yleisparametrien valikko Harmonisten yliaaltojen valikko...46

4 Jännitepoikkeamat Syöksyvirta (vain PQA82x) Välkyntä Jännitteiden epäsymmetria Jännitepiikit (vain PQA824) Tyypillisen ohjelmoinnin asettaminen (PREDEFINED CONFIGURATIONS) Keruumittauksen käynnistäminen Keruumittauksen automaattinen käynnistyminen Keruumittauksen aikana KERUUMITTAUKSEN TULOKSET Keruumittaustulosten siirtäminen muistitikkuun Mittaustulosten tallentaminen CF-muistikorttiin (vain PQA82x) TESTERIN TIEDOT TESTERIN KYTKEMINEN TIETOKONEESEEN MITTAUSTEN SUORITTAMINEN YKSIVAIHEISEN JÄRJESTELMÄN MITTAAMINEN KOLMIVAIHEISEN 4-JOHTIMISEN JÄRJESTELMÄN MITTAAMINEN KOLMIVAIHEISEN 3-JOHTIMISEN JÄRJESTELMÄN MITTAAMINEN KOLMIVAIHEISEN 3-JOHTIMISEN ARON-JÄRJESTELMÄN MITTAAMINEN HOITO YLEISTÄ AKKU Akun vaihtaminen PUHDISTUS TESTERI JÄTTEENÄ TEKNISET OMINAISUUDET TeKNISET TIEDOT YLEISET OMINAISUUDET YMPÄRISTÖ Ilmasto Sähkömagneettinen suojaus TARVIKKEET LIITE TEORIAA JÄNNITEPOIKKEAMAT VIRRAN JA JÄNNITTEEN HARMONISET YLIAALLOT Teoria Harmonisten yliaaltojen rajoitus Syitä harmonisten yliaaltojen esiintymiseen Harmonisten yliaaltojen seuraukset SYÖKSYVIRRAT (VAIN PQA82x) VÄLKYNTÄ JAKELUJÄNNITTEEN EPÄSYMMETRIA TRANSIENTTIJÄNNITTEET (PIIKIT) (VAIN PQA824) TEHO JA TEHOKERROIN Tehoja ja tehokertoimia koskevat sopimukset Kolmivaiheinen 3-johtiminen ARON-järjestelmä MITTAUSMENETELMÄ Keruujakso Tehokertoimen laskenta TAKUU JA HUOLTO TAKUU HUOLTO...94 EN - 2

5 1. TURVAOHJEITA PQA400 - PQA823 - PQA YLEISTÄ Tämä laite täyttää EN standardin vaatimukset. Omasi ja laitteen turvallisuuden vuoksi noudata ehdottomasti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja kiinnitä erityistä huomiota kohtiin, jotka on merkitty symbolilla. Noudata seuraavia ohjeita: Älä mittaa virtaa tai jännitettä kosteassa tai tomuisessa ympäristössä. Älä käytä mittauslaitetta tiloissa, joissa on kaasua tai räjähtävää tai helposti syttyvää ainetta. Älä kosketa testattavaa piiriä muuten kuin mittaustarkoituksessa. Vältä koskettamasta metalliosia, käyttämättömänä olevia liittimiä, piirejä jne. Älä käytä mittauslaitetta, jos siinä esiintyy jotain epätavallista kuten vääntymistä, lommoja, rikkoutumia, ainevuotoa, näytön häviämistä jne. Testerissä ja tässä käyttöohjeessa esiintyy seuraavia symboleja: Varoitus: Lue tämä kohta käyttöohjeesta. Väärä käyttö saattaa vahingoittaa laitetta tai sen osia. Vaarallinen jännite: sähköiskun vaara Kaksoiseristys Suojamaadoitus 1.2. ENNEN MITTAUSTA Laite on suunniteltu käytettäväksi ympäristössä, jonka epäpuhtausluokka on 2. Laitteella voidaan mitata virta ja jännite sähköjärjestelmistä, joiden ylijänniteluokka on IV 600 V maahan ja suurin jännite tuloliitäntöjen välillä on 1000 V. Noudata normaaleja turvaohjeita, joiden tarkoitus on: suojata käyttäjää vaarallisilta sähkövirroilta suojata laitetta väärältä käytöltä. Vain mittauslaitteen mukana toimitetut tarvikkeet takaavat normien mukaisen turvallisuuden. Niiden tulee olla hyväkuntoisia ja tarvittaessa ne on korvattava täsmälleen samanlaisilla. Älä testaa piiriä, jonka virta tai jännite ylittää teknisissä tiedoissa mainitun ylikuormitussuojauksen. Valitse oikea toiminto laitteesta, ennen kuin kytket mittausjohdot mittauskohteeseen. HUOMIO Lataa testerin akkua vähintään 5 tuntia, ennen kuin käytät testeriä ensimmäisen kerran. Paina virtakytkintä noin 5 sekuntia, kun kytket ensimmäistä kertaa virran testeriin. EN - 3

6 1.3. KÄYTÖN AIKANA Lue seuraavat kohdat huolellisesti: HUOMIO Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa vahingoittaa laitetta ja/tai sen osia ja aiheuttaa vaaratilanteen laitteen käyttäjälle. Kun testeri on kytketty testattavaan piiriin, älä kosketa käyttämättömänä olevaa liitintä. Virran mittauksessa saattavat lähellä olevat muut virrat vaikuttaa mittaustuloksen tarkkuuteen. Mittaa virtaa siten, että johdin tulee mahdollisimman keskelle pihtimittarin leukojen väliin, jotta tulos olisi mahdollisimman tarkka. Mittausarvo voidaan pysäyttää pitotoiminnolla. Jos arvo ei muutu mittauksen aikana, ota pitotoiminto pois käytöstä painamalla ENTER-painiketta KÄYTÖN JÄLKEEN Kun lopetat testerin käytön, paina virtakytkintä muutamia sekunteja. Jos testeriä ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, noudata luvussa 3.4 annettuja säilytysohjeita. EN - 4

7 2. YLEISKUVAUS PQA400 - PQA823 - PQA JOHDANTO PQA400, PQA823 ja PQA824 edustavat aivan uutta lähestymistapaa sähköverkon laadun mittaukseen. Tietokoneeseen liitettävät testerit ja Windows CE -tekniikka mahdollistavat valtavan datamäärän analysoinnin nopeasti, mikä ei ole mahdollista millään muulla tavalla. Tämä käyttöohje on yhteinen kaikille kolmelle yllä mainitulle mallille. PQA823:sta ja PQA824:stä käytetään yhteisesti nimitystä PQA82x. Eroavuudet esitetään selvästi silloin kun se on tarpeen. Kaikista kolmesta tyypistä käytetään yhteistä nimitystä testeri TOIMINNOT Testereillä on seuraavat toiminnot Tosiaikainen näyttö: yksivaiheisen sekä kolmivaiheisen 3- ja 4-johtimisen järjestelmän sähköparametrien numeroarvot, virran ja jännitteen harmonisten yliaaltojen analyysi 49. kerrannaiseen asti, jännitepoikkeamat (huiput ja kuopat 10 ms:n välein), tulojännitteiden välkyntä (Pst ja Plt), jännite-epäsymmetria, syöksyvirran mittaus (vain PQA82x-mallit) ja nopeiden jännitetransienttien analyysi 5 μs:n välein (vain PQA824). Tosiaikainen näyttö: kaikkien tulosignaalien aaltomuoto, pylväsdiagrammi harmonisten yliaaltojen analyysistä ja vektorikaavio virran ja jännitteen välisestä kulmasta. Keruumittaus (GO- ja STOP-painikkeet): virtojen ja jännitteiden todelliset tehollisarvot, ja niiden harmoniset yliaallot, pätö-, lois- ja näennäistehot, tehokertoimet, cosϕ, pätö-, lois- ja näennäisenergiat sekä jännitepoikkeamat. Kertyneitä mittaustuloksia on mahdollista analysoida VAIN, jos ne siirretään tietokoneeseen. Tallennus SAVE-painikkeella: minkä tahansa parametrin hetkellisen mittausarvon tallennus testerin muistiin. Tallennettuja tuloksia on mahdollista analysoida VAIN, jos ne siirretään tietokoneeseen ALOITUSRUUTU Seuraava ruutu näkyy testerin näytössä muutamia sekunteja sen jälkeen, kun virta on kytketty: PQA824 HT ITALIA Sn: Rel:1.04 Calibration Date: 09/05/2006 Ruudussa näkyvät testerin tyyppinumeron ja valmistajan nimen lisäksi seuraavat tiedot: Testerin sarjanumero (Sn) Testerin sisältämän kiinteän ohjelmiston versio (Rel.:) Viimeksi tehdyn kalibroinnin päivämäärä (Calibration Date:) EN - 5

8 3. KÄYTÖN VALMISTELU 3.1. ALKUTARKASTUS Tämä testeri on tarkastettu tehtaalla ennen toimitusta sekä sähköisten että mekaanisten ominaisuuksiensa puolesta. Se on pakattu niin, ettei se pääse vahingoittumaan kuljetuksen aikana. Suosittelemme kuitenkin, että tarkastat sen heti ja otat yhden toimittajaan, jos havaitset jotain poikkeavaa. Tarkasta myös, että pakkaus sisältää kaikki pakkausluettelossa mainitut tuotteet. Jos jotain puuttuu, ota yhteys laitteen myyjään. Jos testeri jostain syystä tarvitsee palauttaa, noudata luvussa 11 annettuja ohjeita TESTERIN VIRTALÄHDE Akkuna tulee käyttää tyyppiä Li-ION (3,7 V, 1900 mah), joka sisältyy pakkaukseen. Akun saa ladata ainoastaan laturilla A0054, joka tulee testerin mukana (lisätietoja luvussa 8.2). HUOMIO Käytä keruumittauksissa AINA laturia A0054 (vaikka keruumittaus on mahdollinen testerin omaa akkua käyttäen). HUOMIO Lataa akkua ennen testerin ensimmäistä käyttöä vähintään 5 tunnin ajan. Testerissä on seuraavat akun varausta säästävät toiminnot: Näytön kirkkaus vähenee automaattisesti 30 sekunnin kuluttua siitä, kun testerillä suoritettiin viimeinen toimenpide eikä laturi ole kytkettynä. Virta katkeaa automaattisesti 5 minuutin kuluttua viimeisestä toimintopainikkeen painamisesta tai näyttöruudun koskettamisesta, kun laturi ei ole kytkettynä (ks. lukua 5.1.6) KALIBROINTI Testerin tarkkuus taataan 12 kuukaudeksi jäljempänä määritellyissä olosuhteissa SÄILYTYS Jos testeriä on säilytetty pitkään epäedullisissa olosuhteissa, jotka ylittävät luvussa annetut rajat, pidä sitä ennen käyttöä riittävän pitkä aika normaaliolosuhteissa, jotta se antaisi tarkat mittaustulokset. EN - 6

9 PQA400 - PQA823 - PQA TESTERIN KÄYTTÖ 4.1. TESTERIN OSAT ZOOM in 10 5 ENTER GO. STOP ZOOM out 9 H E L P 8 1. Virta- ja jänniteliitännät 2. TFT-kosketusnäyttö 3. Painikkeet F1 F4 4. Nuolipainikkeet ja ENTER 5. GO/STOP-painike 6. SAVE key 7. Virtapainike 8. Laturin liitäntä 9. HELP-painike 10. ESC-painike 11. Muistikortin liitäntä (ei mallissa PQA400) 12. Muistitikun USB-liitäntä 13. USB-portti tietokonetta varten 6 S A V E 7 Kuva. 1: Testerin etupuoli B1-B4 jänniteliitännät vaiheille L1, L2, L3 ja nollalle N 2. BE suojamaaliitäntä 3. Virtaliitännät vaiheille on L1, L2, L3 4. Virtaliitäntä nollalle N (ei mallissa PQA400) Kuva 2: Testerin mittausliitännät Laturin A0054 liitäntä 2. CompactFlash -muistikortin liitäntä (ei mallissa PQA400) 3. Muistitikun USB-liitäntä 4. Resetointi 5. USB-portti tietokonetta varten COMPACT FLASH 2 4 Kuva 3: Testerin lähtöliitännät EN - 7

10 4.2. PAINIKKEIDEN TOIMINNOT Testerin painikkeilla on seuraavat toiminnot: Virtakytkin: Kytkee virran testeriin. Katkaise virta pitämällä painiketta painettuna muutama sekunti. F1, F2, F3, F4: Monitoimintoiset painikkeet. Kulloinenkin toiminto näkyy näyttöruudun alarivillä. ESC: Sulkee pää- ja alavalikot. Ruudussa näkyvällä -kosketusmerkillä on sama toiminto. ENTER: Kaksitoimintoinen painike: ENTER: PITO: Vahvistaa tehdyt asetukset Pysäyttää kaikki tosiaikaiset näytöt, myös keruumittauksen näytön. Pidon aikana ruudussa näkyy H-kirjain: H TOTAL RMS VALUES Page 1/6 V1N 0.0 V NEG% 0.0 I1 0.0 V2N 0.0 V ZERO% 0.0 I2 0.0 V3N 0.0 VNPE 0.0 V V V SEQ 000 I3 0.0 Hz 0.0 IN 0.0 A PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 4: H-kirjain pitotoiminnon merkkinä,,, /ZOOM in/zoom out: Nuolipainikkeilla valitaan ohjelmoitavat parametrit ruudusta. ZOOM in ja ZOOM out -painikkeilla muutetaan joidenkin graafisten näyttöjen asteikkoa. Siten voidaan parantaa signaalien aaltomuodon erottelukykyä (ks. lukua 5.3.2). Nuolipainikkeilla ja toimitaan joissakin näyttösivuilla. SAVE: Tallentaa hetkelliset mittausarvot (ks. lukua 5.5) ja ohjelmoinnit testerin muistiin. Kosketusmerkillä on sama toiminto. GO/STOP: Käynnistää ja pysäyttää keruumittauksen (ks. lukua ). HELP: Avaa ohjeikkunan, jossa on lyhyt kuvaus kulloinkin näkyvissä olevasta ruudusta. Tämä painike toimii testerin kaikissa toimintamuodoissa. EN - 8

11 4.3. NÄYTTÖRUUTU Ruutu on graafinen TFT-värinäyttö, 73 x 57 mm (VGA 320 x 240 pikseliä). Se on kosketusnäyttö, jota on helppo käyttää osoitinkynällä PT400. Kynälle on säilytyspaikka testerin sivulla. Näytön ylärivillä näkyy päivämäärä ja kellonaika (ohjelmointi kuvataan luvussa 5.1.2). Niiden lisäksi on muutamia ikoneja, jotka kertovat akun varaustilan, laturin olevan liitettynä sekä keruumittauksen odotuksen ja alkamisen. Toisella rivillä näkyy valittu mittaus ja alimmalla rivillä toimintopainikkeiden F1 - F4 toiminnot. Alla on esimerkki näyttöruudusta. TOTAL RMS VALUES Page 1/6 V1N 0.0 V NEG% 0.0 I1 0.0 V2N 0.0 V ZERO% 0.0 I2 0.0 V3N 0.0 VNPE 0.0 V V V SEQ 000 I3 0.0 Hz 0.0 IN 0.0 A PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 5: Esimerkki näyttöruudusta 4.4. TESTERIN RESETOINTI Jos näyttö jumiutuu missä tahansa toimintamuodossa, oikea toiminta palautetaan resetoimalla testeri. Menettele seuraavasti: 1. Paina osoitinkynällä PT400 tai muulla pehmeällä esineellä resetointikohtaa testerin pitkällä sivulla olevan pienen reiän läpi (ks. kuvaa 3, kohta 4). Testeristä katkeaa virta automaattisesti. 2. Kytke virta uudelleen ja tarkasta toimiiko testeri oikein. Resetointi ei tyhjennä testerin muistia. EN - 9

12 5. PÄÄVALIKKO Kun testeriin kytketään virta, näyttöön avautuu analyysin ohjelmointiruutu, jossa näkyy viimeksi tehty ohjelmointi (kuva 6): ANALYZER CONFIGURATION N PE CHANGE System 4WIRE Freq [Hz] 50 Clamp Type FLEX Clamp FS [A] 3000 VT Ratio 1 OK Kuva. 6: Esimerkki analyysin ohjelmointiruudusta Ohjelmointia voidaan muuttaa, kun painetaan toimintopainiketta F1 (näytössä CHANGE katso lukua 5.3.1) tai voidaan mennä päävalikkoon painamalla painiketta F4 (näytössä OK). Jos mitään toimenpidettä ei tehdä 10 sekunnin sisällä, päävalikko (GENERAL MENU) avautuu automaattisesti. Päävalikko näkyy alla olevassa kuvassa 7: GENERAL MENU Real time values Kuva 7: Päävalikko Valittuna olevan kuvakkeen tausta on punainen ja sen nimi näkyy ruudun alareunassa. Vaihtoehdot ovat seuraavat: General settings yleisasetukset: päivämäärä ja kellonaika, kieli, näytön kirkkaus, salasana, äänimerkki painikkeen painamisesta, automaattinen poiskytkeytyminen ja muistin tyyppi (ks. lukua 5.1). Real time values tosiaikaisten mittausarvojen näyttö eri toimintamuodoissa (luku 5.2). Analyzer settings asetukset jotka tarvitaan testerin sovittamiseksi testattavaan järjestelmään (luku 5.3). Recorder settings keruumittauksen ohjelmointi ja sen tarkastus mittauksen aikana (luku 5.4). Recording results keruumittaustulosten tarkastus testerin muistista. Tulokset voidaan siirtää muistitikkuun (luku 5.5) ja poistaa testerin muistista. Meter information testerin tiedot (sarjanumero, kiinteän ohjelmiston versio jne.) (luku 5.6). EN - 10

13 5.1. YLEISASETUKSET MENU GENERAL General settings Kuva 8: Päävalikko - valittuna yleisasetukset Yleisasetuksiin kuuluvat seuraavat parametrit: Testerin kieli Testerin päivämäärä ja kellonaika Näytön kirkkaus Salasanasuojaus keruumittauksille Äänimerkki painikkeen painamisesta Automaattisen virrankatkaisun ottaminen käyttöön ja pois käytöstä Muistityypin asetus (ei mallissa PQA400) Paina ENTER-painiketta tai kosketa kyseistä kuvaketta. Ruutuun avautuu seuraava alavalikko: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound YES Auto power off YES Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) Kuva 9: Yleisasetusten valikko EN - 11

14 Kielen valinta 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä LANGUAGE. 2. Valitse kieli painikkeella F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-) 3. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 4. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä Päivämäärän ja kellonajan asetus 1. Paina F1-painiketta tai kosketa sanaa DATE yleisasetusten ruudussa (kuva 9). Testeriin tulee seuraava ruutu: DATE / TIME SETTINGS Date format UE Time format h MOD(+) MOD(-) Kuva 10: Päivämäärän ja kellonajan asetusruutu 2. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohdat, jotka ovat riveillä Date format päivämäärän muoto ja Time format kellonajan muoto. 3. Valitse eurooppalainen tai amerikkalainen päivämäärän muoto painikkeella F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-): DD:MM:YY MM:DD:YY Eurooppalainen Amerikkalainen 4. Valitse 24 tunnin tai 12 tunnin aikamuoto painikkeella F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-): HH:MM:SS HH:MM:AM(PM) 24 tunnin muoto 12 tunnin muoto 5. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 6. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä. EN - 12

15 Näytön kirkkauden säätö 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä Brightness: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound SI Auto power off SI Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) PQA400 - PQA823 - PQA824 Kuva 11: Kirkkauden säätöruutu 2. Muuta kirkkausprosenttia painikkeella F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-). Jokainen painallus tai kosketus suurentaa tai pienentää kirkkausarvoa 5 %:lla. 3. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 4. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä Salasanan asetus Testerille voidaan asettaa salasana suojaamaan keruumittausta vahingossa tehdyiltä keskeytyksiltä. 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä PASSWORD: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound SI Auto power off SI Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) Kuva 12: Salasanan asetusruutu 2. Vaihda asetus painikkeella F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-). YES salasana on käytössä, NO salasana ei ole käytössä. 3. Kun salasana on käytössä, GO/STOP-painikkeen painaminen keruumittauksen aikana ei lopeta mittausta, vaan testeri pyytää antamaan salasanan. Näyttö on seuraava: EN - 13

16 GENERAL MENU Warning Insert Password * * * * General settings Kuva 13: Salasanan kyselyikkuna 4. Jos mittaus halutaan lopettaa, salasana tulee antaa 10 sekunnin sisällä painamalla toimintopainikkeita seuraavassa järjestyksessä. Salasanaa ei ole mahdollista muuttaa. F1, F4, F3, F2 5. Jos annat väärän salasanan tai kuluu yli 10 sekuntia, testeri ilmoittaa Wrong Password. Anna salasana uudestaan. Kun testeri saa oikean salasanan, se lopettaa heti keruumittauksen ja kuvan 13 näyttö häviää ruudusta. 6. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 7. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä Painikkeen äänimerkin asetus Testeri voidaan asettaa antamaan äänimerkki jokaisesta painikkeen painalluksesta. 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä SOUND: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound SI Auto power off SI Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) Kuva 14: Painikeäänen asetus 2. Suorita valinta painamalla painiketta F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-). YES äänimerkki käytössä, NO ei äänimerkkiä. 3. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 4. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä. EN - 14

17 Automaattinen virrankatkaisu Automaattinen virrankatkaisu säästää akun varausta. Sen toiminnalle on seuraavat ehdot: Painikkeen painamisesta tai näytön koskettamisesta on kulunut vähintään 5 minuuttia. Testeri ei ole liitettynä laturiin A0054. Testerille ei ole asetettu keruumittausta. Testeri antaa pitkän äänimerkin, ennen kuin virta katkeaa. 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä AUTO POWER OFF: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound SI Auto power off NO Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) Kuva 15: Automaattinen virrankatkaisu 2. Suorita valinta painamalla painiketta F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-). YES automaattinen virrankatkaisu käytössä, NO ei automaattista virrankatkaisua. 3. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 4. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä. EN - 15

18 Muistiasetus (vain PQA82x) Keruumittaukset voidaan tallentaa testerin omaan sisäiseen muistiin (noin 15 megatavua) tai ulkoiseen muistikorttiin (lisätietoja luvussa 5.5.2) (ks. kuvaa 3). Muistiväline valitaan seuraavalla tavalla: 1. Merkitse nuolinäppäimillä asetuskohta, joka on rivillä MEMORY TYPE: GENERAL SETTINGS Language ENGLISH Brightness 75% Password NO Sound SI Auto power off NO Memory type INTERNAL DATE MOD(+) MOD(-) Kuva 16: Muistin asetusruutu 2. Suorita valinta painamalla painiketta F3 tai F4 tai koskettamalla kohtaa MOD(+) tai MOD(-). INTERNAL testerin oma muisti, EXTERNAL (ei mallissa PQA400) muistikortti. 3. Tallenna valinta painamalla SAVE- tai ENTER-painiketta tai koskettamalla merkkiä ja vahvista valitsemalla OK. Valinta pysyy voimassa, vaikka testeristä katkaistaan virta. 4. Jos et halua tehdä muutosta, poistu painamalla ESC-painiketta tai koskettamalla merkkiä. EN - 16

19 5.2. TOSIAIKAISET MITTAUSARVOT GENERAL MENU Real time values Kuva 17: Päävalikkoruutu - tosiaikaiset mittausarvot valittuna Tässä valikossa saadaan näyttö seuraavista tosiaikaisista mittausarvoista sekä testerin laskemista arvoista: 1. Vaihtovirran ja -jännitteen todelliset tehollisarvot ja kaikki sähköparametrit jokaiselle vaiheelle ja koko järjestelmälle, välkyntäarvot ja jännite-epäsymmetria. 2. Virtojen ja jännitteiden aaltomuoto jokaiselle vaiheelle ja koko järjestelmälle. 3. Virran ja jännitteen harmoniset taajuudet 49.:een asti jokaiselle vaiheelle ja koko järjestelmälle sekä pylväsdiagrammina että numeroina, absoluuttisina arvoina ja prosentteina perusaallosta. 4. Vektorikaaviot jokaiselle virran ja jännitteen vaihekulmalle. Siten saadaan määritettyä testattavassa järjestelmässä vallitsevien kuormien oikea luonne TRMS-mittausarvojen ruudut Tosiaikaisten mittausarvojen ensimmäisellä sivulla (riippuen parametrien valinnasta) näkyvät todelliset tehollisarvot. Niiden tyyppi ja määrä riippuu siitä, mitä valintoja on tehty testeriin: TOTAL RMS VALUES Page 1/6 V1N 0.0 V NEG% 0.0 I1 0.0 V2N 0.0 V ZERO% 0.0 I2 0.0 V3N 0.0 VNPE 0.0 V V V SEQ 000 I3 0.0 Hz 0.0 IN 0.0 A PAGE SCOPE HARM VECTORS Parametrit: V1N Jännite vaiheen L1 ja nollan välillä V2N Jännite vaiheen L2 ja nollan välillä V3N Jännite vaiheen L3 ja nollan välillä VNPE Jännite nollan ja maan välillä V12 Vaiheiden L1 ja L2 välinen jännite V23 Vaiheiden L2 ja L3 välinen jännite V31 Vaiheiden L3 ja L1 välinen jännite NEG% Epäsymmetria: vastakomponentti ZERO% Epäsymmetria: nollakomponentti SEQ Vaihejärjestys: 123 > Oikea vaihejärjestys 132 > Käänteinen vaihejärjestys 023 > Nollajännite mustassa johtimessa 103 > Nollajännite punaisessa johtimessa 120 > Nollajännite ruskeassa johtimessa 100 > Nollajännite punaisessa ja ruskeassa johtimessa 020 > Nollajännite mustassa ja ruskeassa johtimessa 003 > Nollajännite mustassa ja punaisessa johtimessa Hz Taajuus I1 Vaihevirta L1 I2 Vaihevirta L2 I3 Vaihevirta L3 IN Virta nollajohtimessa (ei mallissa PQA400) Kuva. 18: Sivu 1/6: numeroarvot 4-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle EN - 17

20 TOTAL RMS VALUES Page 1/6 V1PE 0.0 V NEG% 0.0 I1 0.0 V2PE 0.0 V ZERO% 0.0 I2 0.0 V3PE 0.0 V V V SEQ 000 Hz 0.0 I3 0.0 A PAGE SCOPE HARM VECTORS Parametrit: V1PE Vaiheen L1 ja suojamaan välinen jännite V2PE Vaiheen L2 ja suojamaan välinen jännite V3PE Vaiheen L3 ja suojamaan välinen jännite V12 Vaiheiden L1 ja L2 välinen jännite V23 Vaiheiden L2 ja L3 välinen jännite V31 Vaiheiden L3 ja L1 välinen jännite NEG% Epäsymmetria: vastakomponentti ZERO% Epäsymmetria: nollakomponentti SEQ Vaihejärjestys: 123 > Oikea 132 > Käänteinen 023 > Nollajännite mustassa johtimessa 103 > Nollajännite punaisessa johtimessa 120 > Nollajännite ruskeassa johtimessa 100 > Nollajännite punaisessa ja ruskeassa johtimessa 020 > Nollajännite mustassa ja ruskeassa johtimessa 003 > Nollajännite mustassa ja punaisessa johtimessa Hz Taajuus I1 Vaihevirta L1 I2 Vaihevirta L2 I3 Vaihevirta L3 Kuva 19: Sivu 1/6: numeroarvot 3-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle TOTALRMS VALUES Page 1/5 V NEG% 0.0 I1 0.0 V ZERO% 0.0 I2 0.0 V V SEQ 000 Hz 0.0 I3 0.0 A PAGE SCOPE HARM VECTORS Parametrit: V12 Vaiheiden L1 ja L2 välinen jännite V23 Vaiheiden L2 ja L3 välinen jännite V23 Vaiheiden L3 ja L1 välinen jännite NEG% Epäsymmetria: vastakomponentti ZERO% Epäsymmetria: nollakomponentti SEQ Vaihejärjestys: 123 > Oikea 132 > Käänteinen 023 > Nollajännite mustassa johtimessa 103 > Nollajännite punaisessa johtimessa 120 > Nollajännite ruskeassa johtimessa 100 > Nollajännite punaisessa ja ruskeassa johtimessa 020 > Nollajännite mustassa ja ruskeassa johtimessa 003 > Nollajännite mustassa ja punaisessa johtimessa Hz Taajuus I1 Vaihevirta L1 I2 Vaihevirta L2 I3 Vaihevirta L3 Kuva. 20: Sivu 1/6: numeroarvot 3-johtimiselle 3-vaiheiselle ARON-järjestelmälle EN - 18

21 PHASE 1 RMS VALUES Page 1/2 V1N VNPE Freq I1 Patt1 Preatt1 Papp1 Pf1 CosPhi1 0.0 V 0.0 V 0.0 Hz 0.0 A 0.0 W 0.0 VAr 0.0 VA 0.00i 0.00i PAGE SCOPE HARM VECTORS Parametrit: V1N Vaiheen L1 ja nollan välinen jännite VNPE Nollan ja suojamaan välinen jännite Freq Taajuus Pact1 Vaiheen L1 pätöteho Preact1 Vaiheen L1 loisteho Papp1 Vaiheen L1 näennäisteho Pf1 Vaiheen L1 tehokerroin CosPhi1 Tehokerroin jännitteen L1 ja virran L1 perustaajuuden välillä Kuva 21: Sivu 1/2: yksivaihejärjestelmän numeroarvot F1-painikkeella tai nuolipainikkeilla saadaan näkyviin todellisten tehollisarvojen muut sivut, jotka esitetään seuraavassa. ESC vie takaisin edelliseen ruutuun tai päävalikkoon. TOTAL POWER VALUES Page 2/6 Patt Preatt Papp Pf CosPhi 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: Pact Kokonaispätöteho Preact Kokonaisloisteho Papp Kokonaisnäennäisteho Pf Kokonaistehokerroin CosPhi Kokonaistehokerroin jännitteen ja virran perustaajuuksista PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 22: Sivu 2/6: numeroarvot 4- ja 3-johtimisille järjestelmille sekä sivu 1/5 ARON-järjestelmille FLICKER Page 2/2 V1N Pst1 0.0 Pst 0.0 Pst max 0.0 Plt 0.0 Plt max 0.0 Recording Time: 00h 00min PAGE SCOPE HARM VECTORS Välkyntäparametrit: Pst1 Lyhytaikainen häiritsevyysindeksi 1 minuutin välein Pst Lyhytaikainen häiritsevyysindeksi Pstmax Suurin lyhytaikainen häiritsevyysindeksi Plt Pitkäaikainen häiritsevyysindeksi Pltmax Suurin pitkäaikainen häiritsevyysindeksi Recording Time Keruumittauksen tosiaikainen kesto tunteina ja minuutteina HH:MM Kuva. 23: Sivu 2/2: yksivaiheisen järjestelmän numeroarvot PHASE 1 RMS VALUES Page 3/6 V1N I1 Patt1 Preatt1 Papp1 Pf1 CosPhi1 0.0 V 0.0 A 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: V1N Vaiheen 1 ja nollan välinen jännite I1 Vaihevirta L1 Pact1 Vaiheen 1 pätöteho Preact1 Vaiheen L1 loisteho Papp1 Vaiheen L1 näennäisteho Pf1 Vaiheen L1 tehokerroin CosPhi1 Perustaajuuden jännitteen ja virran välinen tehokerroin vaiheessa L1 PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 24: Sivu 3/6: numeroarvot 4-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle EN - 19

22 PHASE 1 RMS VALUES Page 3/6 V1PE I1 Patt1 Preatt1 Papp1 Pf1 CosPhi1 0.0 V 0.0 A 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: V1PE Vaiheen L1 ja suojamaan välinen jännite I1 Vaihevirta L1 Pact1 Vaiheen L1 pätöteho Preact1 Vaiheen L1 loisteho Papp1 Vaiheen L1 näennäisteho Pf1 Vaiheen L1 tehokerroin CosPhi1 Perustaajuuden jännitteen ja virran välinen tehokerroin vaiheessa L1 PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 25: Sivu 3/6: numeroarvot 3-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle WATTMETER12 Page 3/5 V12 I1 Patt12 Preatt12 Papp12 Pf12 CosPhi V 0.0 A 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: V12 Vaiheiden L1 ja L2 välinen jännite I1 Vaihevirta L1 Pact12 Pätöteho wattimittari 12 Preact12 Loisteho VAR-mittari 12 Papp12 Näennäisteho VA-mittari 12 Pf12 Tehokerroin wattimittari 12 CosPhi12 Perusaallon jännitteen ja virran välinen tehokerroin wattimittari 12 PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 26: Sivu 3/5: numeroarvot 3-johtimiselle ja 3-vaiheiselle ARON-järjestelmälle PHASE 2 RMS VALUES Page 4/6 V2N I2 Patt2 Preatt2 Papp2 Pf2 CosPhi2 0.0 V 0.0 A 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: V2N Vaiheen L2 ja nollan välinen jännite I2 Vaihevirta L2 Pact2 Vaiheen L2 pätöteho Preact2 Vaiheen L2 loisteho Papp2 Vaiheen L2 näennäisteho Pf2 Vaiheen L2 tehokerroin CosPhi2 Perustaajuuden jännitteen ja virran välinen tehokerroin vaiheessa L2 PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva 27: Sivu 4/6: numeroarvot 4-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle PHASE 2 RMS VALUES Page 4/6 V2PE I2 Patt2 Preatt2 Papp2 Pf2 CosPhi2 0.0 V 0.0 A 0 W 0 Var 0 VA 0.00i 0.00i Parametrit: V2PE Vaiheen L2 ja suojamaan välinen jännite I2 Vaihevirta L2 Pact2 Vaiheen L2 pätöteho Preact2 Vaiheen L2 loisteho Papp2 Vaiheen L2 näennäisteho Pf2 Vaiheen L2 tehokerroin CosPhi2 Perustaajuuden jännitteen ja virran välinen tehokerroin vaiheessa L2 PAGE SCOPE HARM VECTORS Kuva. 28: Sivu 4/6: numeroarvot 3-johtimiselle kolmivaihejärjestelmälle EN - 20

Käyttöohje HT4020 4022

Käyttöohje HT4020 4022 Käyttöohje HT4020 4022 Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN 1.03-03/02/2004 SISÄLTÖ: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ennen käyttöä...2 1.2. KÄYTÖN AIKANA...3 1.3. KÄYTÖN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...4 2.

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5 Käyttöohje HT32 Copyright HT ITALIA 2005 Release EN 1.01-03/06/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. Ennen käyttöä...2 1.2. Mittauksen aikana...2 1.3. Mittauksen jälkeen...3 1.4. Ylijänniteluokat...4

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

Oikosulkumoottorikäyttö

Oikosulkumoottorikäyttö Oikosulkumoottorikäyttö 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY Oikosulkumoottorikäyttö T. Kantell & S. Pettersson 2 Laboratoriomittauksia suorassa verkkokäytössä 2.1 Käynnistysvirtojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) - apuohjelma

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) - apuohjelma Setup Utility (Tietokoneen asetukset) - apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Käyttöohje HT7021. Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN /04/03

Käyttöohje HT7021. Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN /04/03 Käyttöohje HT7021 Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN 1.01-24/04/03 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. Ennen käyttöä...2 1.2. Mittauksen aikana...3 1.3. Mittauksen jälkeen...3 1.4. Ylijänniteluokat...4

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

GSC53N GSC57. Käyttöohje

GSC53N GSC57. Käyttöohje GSC53N GSC57 Käyttöohje Copyright HT ITALIA 2004 Release EN 1.05-24/11/2004 SISÄLTÖ 1. TURVAOHJEITA... 4 1.1. YLEISOHJEITA... 4 1.2. ENNEN MITTAUSTA... 4 1.3. KÄYTÖN AIKANA... 5 1.4. KÄYTÖN JÄLKEEN...

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Varmista että kello on ladattu ennen kuin otat sen käyttöön. Jos sen akun varaus on liian alhainen, kellon toiminnot eivät toimi luotettavasti.

Varmista että kello on ladattu ennen kuin otat sen käyttöön. Jos sen akun varaus on liian alhainen, kellon toiminnot eivät toimi luotettavasti. I. Kellon esittely II. Osat Ⅲ. Aloitus Sovelluksen (application) asennus iphone: etsi 'H Band' App Storesta ja lataa se. Android: etsi 'H Band' Google Play Storesta ja lataa se. Bluetooth-yhteys Vaihe

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2 RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC, 5 A INFO DCM-RM1 status

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa:

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: TV Tässä valikossa voit katsoa TV:tä ja muokata TV:n tallennusasetuksia.

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SEIKO ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SNN 017 SNN 019 SNN 021 KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Kellonajan asettaminen ja sekuntikellon osoittimien säätäminen 1 Päiväyksen asettaminen 2 Sekuntikello 3 Painikkeiden

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Käytön aloittaminen Nokia N92-1

Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Tilat Käytön aloittaminen Mallinumero: Nokia N92-1. Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N92. Laitteella on neljä tilaa: Suljettu tila (1), katselutila (2), avoin tila (3)

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 KÄYTTÖOPAS PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 Sisällysluettelo: 1. Johdanto a. Yleistä b. Erikoisominaisuudet c. Pakkauksesta purkaminen ja tarkastus 2. Tekniset tiedot a. Yleiset tekniset

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot