W W W. XOBOAT S.FI 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "W W W. XOBOAT S.FI 2"

Transkriptio

1

2

3 XO OTS SIPUH Hyvä suomalaisen XO -veneen omistaja! Kiitämme teitä XO:n valinnasta ja toivotamme teille monia hauskoja hetkiä vesillä liikkuessanne. Tämän käsikirja tarkoituksena on auttaa Teitä käyttämään venettänne turvallisesti ja miellyttävästi. Käsikirja sisältää veneen ja siihen kuuluvien tai asennettujen varusteiden ja järjestelmien yksityiskohdat sekä tietoa veneen käytöstä ja hoidosta. kovaan tuuleen, joissa on poikkeuksellisten aaltojen ja puuskien vaara. Ne ovat vaarallisia olosuhteita, joissa voi tyydyttävästi operoida vain pystyvä ja hyväkuntoinen miehistö, joka käyttää hyvin ylläpidettyä venettä. Tämä omistajan käsikirja ei ole yksityiskohtainen huolto- tai vianetsintäopas. Ongelma-tapauksissa ottakaa yhteyttä XO -jälleenmyyjään. Käyttäkää korjauksiin vain XO -jälleenmyyjän suosittelemia yrityksiä. SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJ VRMSS PIKSS J NTK S LLN SURVLL OMISTJLL LUOPUSSNN VNSTÄ. Kehotamme teitä lukemaan käsikirjan huolellisesti ja tutustumaan veneeseenne ennen sen käyttöönottoa. Omistajan käsikirja ei luonnollisestikkaan ole merimiestaitojen tai veneilyturvallisuuden lähde. Jos XO on ensimmäinen veneenne, tai olette vaihtanut venetyyppiin, jota ette vielä tunne, varmistukaa oman mukavuutenne ja turvallisuutenne takia siitä, että hankitte käsittely- ja käyttökokemusta ennen kuin otatte veneen päällikkyyden vastuullenne. Veneen myyjä, venekerhot tai kansalliset moottorivene- tai purjehtijaliitot antavat mielellään tietoja paikallisista veneilykouluista tai suosittelevat päteviä opettajia. Varmistakaa, että odotettavissa olevat tuuli- ja aallokko-olosuhteet vastaavat veneenne suunnittelukategoriaa, ja että te ja miehistönne pystytte hallitsemaan venettänne kyseisissä olosuhteissa. Suunnittelukategoriaa vastaavat tuuli- ja aallokko-olot yltävät myrskystä

4

5 SISÄLTÖ NNN KUIN LÄHT 9 YLISTÄ TKUU NNN KÄYTTÖÖNOTTO. Rekisteröinti. Vakuutukset. Koulutus 5 VNN OMINISUUT J KÄYTTÖ 5. Yleistä 5. Veneen perustiedot 5. Suurin suositeltu henkilömäärä 5. Kuormitus 5.5 Moottori ja potkuri 5.6 Veden sisäänpääsyn estäminen ja vakavuus 5.6. Rungon ja kannen aukot 5.6. Pilssipumput ja tyhjennys 5.6. Vakavuus ja kelluvuus Tulipalon tai räjähdysvaaran ehkäiseminen Moottorit ja polttoainejärjestelmät Palontorjunta ja ennaltaehkäisy Sähköjärjestelmä Ohjailuominaisuudet 5.9. Suurilla nopeuksilla ajaminen 5.9. Hätäkatkaisin 5.9. Näkyvyys ohjauspaikalta 5.0 Oikea käyttö muut suositukset ja ohjeet 5.0. Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen 5.0. Irrallisten varusteiden kiinnittäminen 5.0. Ympäristön huomioonottaminen 5.0. nkkurointi, kiinnitys ja hinaus Trailerikuljetus Navigointi 8 6 Huolto, korjaukset ja talvisäilytys 9 7 Lisävarusteet 0 7. Yleistä Lisävarusteiden asennus Lämmitin Radio/-soitin 0 LIIT TKNIST RITTLYT LIIT XO 70 RS IN / YLISJÄRJSTLYKUV LIIT YLIST VTIMUKST 5 LIIT SÄHKÖKYTKNTÄKVIO 6 5

6 6

7 VNMLLI: XO 70 RS IN Rungon tunnistenumero - cin: Moottorin merkki ja malli: Moottorin valmistusnumero: I OMISTJ tunimi: Sukunimi: Kotikunta: Hankintavuosi: IV OMISTJ tunimi: Sukunimi: Kotikunta: Hankintavuosi: II OMISTJ tunimi: Sukunimi: Kotikunta: Hankintavuosi: V OMISTJ tunimi: Sukunimi: Kotikunta: Hankintavuosi: III OMISTJ tunimi: Sukunimi: Kotikunta: Hankintavuosi: VI OMISTJ tunimi: Sukunimi: Kotikunta: Hankintavuosi: 7

8 8

9 NNN KUIN LÄHT Tutustu tähän omistajan käsikirjaan. Tarkista aina ennen vesille lähtöä ainakin seuraavat seikat: Säätila ja ennuste Ottakaa huomioon tuuli, aallokko ja näkyvyys. Ovatko veneenne suunnitteluluokka, koko ja varustus sekä päällikön ja miehistön taidot riittäviä sille vesialueelle, jolle olette lähdössä? Moottori ja varusteet Tarkistakaa ohjauksen, sähkölaitteiden ja akun toiminta sekä kunto ja tehkää moottorin ohjekirjan mukaiset päivittäiset tarkistustoimet. Tarkistakaa veneen merikelpoisuus muutenkin: ei polttoainetai vesivuotoja, turvavarusteet mukana jne. Tarkistakaa, että pilssiveden määrä on minimissä. Tuuletus Huolehtikaa polttoainetilojen tuuletuksesta tulipalovaaran vähentämiseksi. Kuormitus Älkää ylikuormittako venettä, jakakaa kuorma oikein. Älkää sijoittako painavia esineitä liian ylös, jotta veneen vakavuus ei heikkenisi. Tavaroiden kiinnitys Tarkistakaa, että kaikki tavarat on asetettu niin, että ne pysyvät paikoillaan myös merenkäynnissä ja kovassa tuulessa. Matkustajat Varmistukaa, että kaikille mukanaolijoille on pelastusliivit. Sopikaa kunkin henkilön tarvittavat tehtävät matkan aikana ennen lähtöä. Merikartat llette kulje täysin tuttua reittä, onko mukana merikarttoja riittävän laajalta alueelta? Polttoaine Tarkistakaa, että polttoainetta on riittävästi; myös reserviä huonon sään tms. varalle. Polttoainetta tulisi olla vähintään noin 0 % yli tarpeen odottamattomien tilanteiden varalle Lähtömanööverit Sopikaa miehistön kanssa, kuka irrottaa minkäkin köyden jne. Tarkistakaa etteivät kiinnitys- tai muut köydet pääse potkuriin lähdön tai saapumisen aikana. MOOTTORI KOSKVI LISÄOHJIT STT SN OMST, RILLISSTÄ OHJKIRJST. 9

10 0

11 YLISTÄ Omistajan käsikirja auttaa Teitä tuntemaan uuden veneenne ominaisuuksia. Veneeseen asennettujen laitteiden omat ohjekirjat on liitetty mukaan ja useissa kohdissa viitataan niihin. Voitte tietysti täydentää käsikirjaa myöhemmin hankittujen laitteiden ohjekirjoille. Omille muistiinpanoillenne on varattu tilaa käsikirjan lopussa. Käsikirjassa on käytetty SI-järjestelmän mukaisia yksikköjä. Joissain tapauksissa muita yksikköjä on lisätty sulkuihin. Poikkeuksena tästä on tuulen nopeus, joka huvivenedirektiivissä esitetään boforeina. Tässä käsikirjassa olevat varoitukset ja huomautukset määritellään seuraavasti: VR! Merkitsee, että on olemassa vakava vaaratekijä, joka johtaa suurella todennäköisyydellä kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä. VROITUS! Merkitsee, että on olemassa vaaratekijä, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä. HUOM! Merkitsee muistutusta turvallisesta toimintatavasta tai kiinnittää huomiota vaaralliseen toimintatapaan, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai veneen tai sen osien vaurioitumiseen.

12 TKUU NNN KÄYTTÖÖNOTTO Veneellä ja siihen veistämöllä asennetuilla varusteilla on oheen liitettyjen takuuehtojen mukainen takuu. Moottorin, trimmitasojen, kompassin, mahdollisten navigointilaitteiden ja muiden jälkiasennettujen laitteiden takuista vastaavat suoraan ko. laitteiden valmistajat. Näiden laitteiden erilliset takuukirjat ja toimittajien yhteystiedot ovat liitteenä. Muissa takuuasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä kansilehdessä mainittuun XO jälleenmyyjääsi.. RKISTRÖINTI Monissa valtioissa jo pienenkin moottoriveneen rekisteröinti on pakollista. Ottakaa selvää paikallisilta viranomaisilta asuinvaltionne rekisteröintimääräyksistä. Rekisteröidyn veneen kuljettamiseen vaaditaan myös tavallisesti vähimmäisikä ja mahdollisesti erillinen veneilyajokortti.. VKUUTUKST Venevakuutus voi korvata vesillä tai kuljetuksen ja telakoinnin aikana sattuvan vahingon. Varmista erikseen vakuutusvastuu venettä nostettaessa. Vakuutuksella on myös välillinen vaikutus turvallisuuteen vesillä: vakavan haverin sattuessa voit keskittyä ennen kaikkea ihmisten pelastamiseen. Tarkempia tietoja eri vakuutusvaihtoehdoista antavat vakuutusyhtiöt.. KOULUTUS Veneilyä käsittelevää kirjallisuutta on runsaasti, minkä lisäksi veneilykerhoilta ja navigointikursseilta saa paljon hyödyllistä ja käytännöllistä veneilytietoutta. Nämä antavat hyvän pohjan taidoillenne, mutta käytännön varmuus veneen käsittelyssä, navigoinnissa, kiinnittämisessä ja ankkuroinnissa saavutetaan vasta pitkän käytännönharjoittelun jälkeen.

13 5 VNN OMINISUUT J KÄYTTÖ 5. YLISTÄ Päämitat ja kapasiteetti: Veneen pituus, leveys, syväys, kokonaispaino, jne. sekä tankkikapasiteetit on esitetty liitteessä. Tekniset erittelyt. Omistajan käsikirjan tarkoituksena ei ole olla täydellinen huolto-opas tai korjauskirja, vaan opastaa käyttäjää tuntemaan uuden veneensä ominaisuudet ja käyttämään venettään asianmukaisella tavalla. 5. VNN PRUSTIOT XO 70 RS abin perustiedot ovat seuraavat: Venetyyppi: XO 70 RS abin Suunnittelukategoria: (rannikko) Suurin suositeltu kuormitus: 00 kg Katso myös kohta 5. Kuormitus Suunnittelukategorialla tarkoitetaan seuraavaa: Kategoria : Vene on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa tuulen voimakkuus on enintään 6 boforia (n. m/s) ja aallokko sen mukainen (merkitsevä aallonkorkeus enintään m, satunnaiset suurimmat aallot m korkuisia). Tällaisia olosuhteita voidaan kohdata avoimilla järvillä, jokisuistoissa, ja rannikkovesillä kohtuullisissa sääoloissa. HUOM! Merkitsevä aallonkorkeus on aallokon korkeimman kolmanneksen keskiarvokorkeus, mikä suunnilleen vastaa kokeneen havainnoijan arvioimaa aallonkorkeutta. Jotkut yksittäiset aallot ovat kaksi kertaa tätä korkeampia. Valmistajan kilpi: Veneeseen ohjauspaikan lähistölle kiinnitetyssä valmistajan kilvessä on annettu osa em. tiedoista. Täydentävät selvitykset on annettu tämän käsikirjan asianomaisissa kohdissa. Huomatkaa, että esimerkiksi valmistajan kilvessä mainittuun suurimpaan kuormitukseen ei sisälly polttoaine, toisin kuin valmistajan suosittelemaan suurimpaan kuormitukseen. 5. SUURIN SUOSITLTU HNKILÖMÄÄRÄ Veneen suurin suositeltava henkilömäärä on 0. Heille tarkoitetut istuinpaikat sijaitsevat kuvan mukaisissa paikoissa. VROITUS! Älkää ylittäkö suurinta suositeltua henkilömäärää. Veneessä olevien henkilöiden lukumäärästä riippumatta henkilöiden ja varusteiden kokonaispaino ei saa koskaan ylittää suurinta suositeltua kuormitusta (katso kohta 5. Kuormitus). Käyttäkää aina veneessä olevia istuimia. Mikäli venettänne ei ole varustettu 0 henkilön istuimilla, on heidän istuttava veneen lattialla kuvien mukaisilla paikoilla.

14 5. KUORMITUS 5.6 VN SISÄÄNPÄÄSYN STÄMINN J VKVUUS XO 70 RS abinin kilvessä oleva suurin suositeltu kuormitus on 90 kg. ikuisen henkilön painoksi katsotaan 75 kg ja lapsen painoksi 7,5 kg. Suurin suositeltu henkilöiden yhteispaino on yhteensä 750kg. dellä mainitun suurimman suositellun henkilöpainon lisäksi katsotaan, että venettä voidaan kuormittaa seuraavilla painoilla: perusvarusteet 0 kg ja kiinteässä polttoainesäiliössä oleva kulutettava polttoainemäärä 70 kg. Suositeltu kuormitus sisältää vain edellä mainitut painokomponentit. VROITUS Kuormatessanne venettä älkää koskaan ylittäkö suurinta suositeltua kuormaa. Lastatkaa vene aina huolellisesti ja jakakaa kuorma asianmukaisesti niin, että suunnitteluvesilinja säilyy (suunnilleen tasaköli). Välttäkää sijoittamasta suuria painoja korkealle. 5.5 MOOTTORI J POTKURI XO 70 RS abinin suurin suositeltu koneteho on 7 kw (70 hv). Moottorin käynnistyksen yhteydessä on syytä tarkistaa jäähdytysveden virtaus sekä varmistaa, että vaihde on vapaalla. Mikäli moottori käynnistyy vaihde päällä, ottakaa yhteyttä huoltoon Rungon ja kannen aukot XO veneessä ei ole avotilan tyhjennyksen tarkoitettua tulppaa vaan kannen tyhjennys on ratkaistu tyhjennysputkien sulkuventtiilillä kts XO 70 RS abin yleisjärjestelykuva (Liite ). XO 70 RS abinissa on sadeveden tyhjentävästä avotilasta neljä tyhjennysaukkoa. ukot on tarkoitettu paitsi sadeveden, myös roiskeiden ja murtuvien aaltojen kautta kannelle päätyvän veden poistoon. Kaikissa tilanteissa tyhjennysaukkojen tulee olla avoimena ja puhdistaa säännöllisesti niihin kertyneet roskat tukkeentumisen välttämiseksi. HUOM! Itsetyhjentyvä avotila on tarkoitettu suurimman sadevesimäärän, roiskeiden ja murtuvien aaltojen kautta kannelle päätyvän veden poistoon avotilasta. Osa sadevedestä sekä pilssiin kondensoituva vesi saattaa kuitenkin joutua pilssiin. ÄLÄ JÄTÄ VNTTÄ VRTIO- IMTT VSILL PITKÄKSI IK. TRKKIL VNN KLLUNT- SNTO J TYHJNNÄ PILSSI TRVITTSS. Veneen jättäminen vartioimatta vesille pitkäksi aikaa saattaa johtaa mahdollisiin vaurioihin Pilssipumput ja tyhjennys Tyhjennyslaitteiden sijainti on esitetty kuvassa. Pilssipumput ovat sijoitettu niin lähelle pohjalevyä kuin on käytännössä mahdollista. Tästä huolimatta on luonnollista että pilssissä on pieni määrä vettä, jota pilssipumppu ei kykene poistamaan. XO 70

15 Kuormitus ja istumisjärjestely (Kuva ) Istumapaikka Pilssipumput ja tyhjennys (Kuva ) Sähköinen pilssipumppu Käsikäyttöinen pilssipumppu Pilssipumpunimupiste ja -letku Pilssipumpun poistoletku 5

16 RS abiniin on asennettu sähköinen automaattipilssipumppu. Se tyhjentää pilssiin kertyneen veden, kun pinta-anturi havaitsee pilssissä vettä. utomaattipumppu on aina valmiustilassa päävirtakytkimen asennosta riippumatta, kun akku on kiinnikytkettynä. Pilssipumppu käynnistyy kun anturi on ollut täysin upoksissa 5 sekuntia ja sammuu kun anturi on kuivilla. Pumppua voi käyttää myös pakolla kytkinpanelissa olevasta jousikuormitetusta kytkimestä. Sähköisen pilssipumpun imupää tulee tarkastaa ja mahdollisesti puhdistaa roskista säännöllisesti. Pilssipumppuun pääsee käsiksi moottorikaivossa olevan huoltoluukun kautta. VROITUS! Pilssipumppujärjestelmää ei ole suunniteltu karilleajosta tai muusta vauriosta aiheutuvan vuodon hallintaan Vakavuus ja kelluvuus XO -veneen vakavuus on erinomainen runkomuodon ja painon sijoittumisen ansiosta. Muistakaa kuitenkin, että suuret murtuvat aallot ovat aina suuri vaara vakavuudelle. Huomatkaa, että veneenne vakavuus heikkenee minkä tahansa korkealle lisätyn painon vaikutuksesta. Kaikki muutokset massojen sijoittelussa voivat vaikuttaa huomattavasti veneenne vakavuuteen, trimmiin ja suorituskykyyn. Ottakaa yhteyttä veneen valmistajaan, jos suunnittelette tällaisia muutoksia. Pilssissä olevan veden määrä tulee pitää minimissä, koska veneessä oleva vapaasti liikkuva vesi heikentää aina vakavuutta. Ottakaa huomioon, että vakavuus voi heiketä hinauksessa tai hinattaessa. 5.7 TULIPLON TI RÄJÄHYSVRN HKÄISMINN HUOM! Tarkastakaa pilssiveden määrä tyhjentämällä pilssi manuaalisesti kytkinpaneelissa olevasta jousikuormitetusta kytkimestä ennen veneen jokaista käyttökertaa. Suosittelemme pitämään mukana vähintään yhtä ämpäriä tai äyskäriä. HUOM! Tarkastakaa pilssipumpun toimivuus säännöllisin väliajoin. Mikäli havaitsette pilssipumpun toimivan virheellisesti, puhdistakaa pumpun imuaukko roskista ja ottakaa tarvittaessa yhteyttä XO jälleenmyyjään Moottorit ja polttoainejärjestelmät XO 7O RS abinissa on kiinteä polttoainesäiliö joka on asennettu veneen pilssitilan keskiosaan. nnen tankkauksen aloittamista sammuttakaa moottori sekä savukkeet ja muu avotuli. Älkää käyttäkö mitään sähkölaitteita. Polttoaineen täyttöaukot sijaitsevat veneen molemmin puolin kannen tyhjennysaukkojen yläpuolella. Varasäiliö tulee nostaa pois veneestä täytön ajaksi, jotta polttoainetta ei joutuisi pilssiin mahdollisen ylitäytön yhteydessä. Kun tankkaatte huoltoasemalla, älkää käyttäkö muovisuppiloa, joka estää täyttöpistoolin ja täyttöhelan välisen staattisen jännitteen purkautumisen. Tankin täytön jälkeen (ks. säiliön tilavuus liitteestä. Tekniset tiedot) tarkistakaa, ettei polttoainetta ole vuotanut pilssiin tai moottoritilaan ja puhdistakaa polttoaineroiskeet välittömästi. Polttoaineletkujen kunto on tarkistettavissa silmämääräisesti huoltoluukusta. Älkää 6

17 pitäkö varakanistereita tuulettamattomissa tiloissa tai irrallaan, tai mitään polttoainetta sisältäviä varusteita tiloissa, joita ei ole siihen tarkoitettu. Tarkastakaa vuosittain letkujen kunto on tarkistettavissa silmämääräisesti huoltoluukusta Palontorjunta ja ennaltaehkäisy XO 7O RS abin on sitä käytettäessä varustettava vähintään 8 68 tehoisilla samuttimilla. Yksittäisen sammuttimen teho ei saa alittaa 5. Käsikäyttöinen sammutin on sijoitettu vasemman puoleisen istuinkonsolin etuosaan, säilytystilan vasemmalle sivulle kuvan mukaisesti. Valtion lainsäädännöstä riippuen käsisammuttimet tulee tarkastuttaa säännöllisesti määrätyin väliajoin. Ottakaa selvää paikallisilta paloviranomaisilta asuinvaltionne tarkastuskäytännöstä. Mikäli olette epävarma asuinvaltionne tarkastuskäytännöstä, tarkastuttakaa käsisammuttimet vuoden välein. Käsisammuttimen valmistuspäivänmäärä ilmoitetaan sammuttimeen liimatussa tarrassa. Yli kymmenen vuotta vanhoja sammuttimia ei hyväksytä ilman uutta paineastian koeponnistusta. Kun käsisammuttimia vaihdetaan, tulee tilalle hankkia sammutuskyvyltään vähintään saman tehoiset laitteet. Veneen omistajan/käyttäjän suositellaan huolehdittavan siitä, että veneessä on ainakin yksi helposti luoksepäästävään paikkaan sijoitettu palosanko, johon on kiinnitetty köysi. Varmistukaa siitä, että palonsammutusvälineet ovat helposti luokse päästäviä myös silloin, kun vene on kuormattu. Tiedottakaa kaikille miehistön jäsenille palontorjuntavälineiden sijainti ja toiminta. Pitäkää pilssi puhtaana polttoaineesta ja tarkastakaa mahdolliset polttoainevuodot säännöllisesti. Polttoaineen tuoksu on varma merkki polttoainevuodosta. Mikäli veneenne on varustettu lämmittimellä, lukekaa sen varo-ohjeet lämmittimen valmistajan ohjeesta. RIKOISVROITUKST Älkää koskaan tukkiko pääsyä turvalaitteisiin, sammuttimelle, polttoaineventtileille tai sähköjärjestelmän päävirtakatkaisimelle. tukkiko mitään veneeseen tehtyjä tuuletusaukkoja, koska nämä ovat tarkoitettu polttoainehöyryjen tuulettamiseen. Älkää myöskään koskaan muuttako veneen sähkö- tai polttoainejärjestelmää tai salliko asiantuntemattoman henkilön tehdä muutoksia mihinkään veneen järjestelmään. täyttäkö polttoainesäiliötä tai käsittele polttoainetta moottorin käydessä Sammuttimien sijoitus (Kuva ) utomaattisammutin Sea ire 00 utomatic Käsisammutin kg 7

18 tupakoiko tai käsitelkö avotulta käsitellessänne polttoainetta. säilytä bensiiniä tiloissa, joita siihen ei ole siihen tarkoitukseen suunniteltu. Mikäli veneeseen ei ole asennettu lämmitintä, on varapolttoainesäiliötä mahdollista säilyttää lämmittimen paikalla säiliön tilalla. jätä venettä valvomatta kun keitin tai lämmityslaite on käytössä 5.8 SÄHKÖJÄRJSTLMÄ Veneen sähköjärjestelmän kytkentäkaavio on esitetty liitteessä. Päävirtakytkin sijaitsee ohjauspisteen takana veneen oikealle puolella. utomaattinen pilssipumppu on kuitenkin aina toiminnassa akun ollessa kytkettynä. Virtapiirin ollessa kytkettynä käyttölaitteita voidaan operoida kytkinpanelilta kuljettajan paikalta. uudelleen toimintaan painamalla ylös ponnahtanut nuppi takaisin alas. Sähköjärjestelmässä on kaksi ylimääräistä sulakkeilla varustettua virtapiiriä (xtra (0) ja xtra (0)) (sähkökaavion kohdat - ja 7-9), joihin voi liittää jälkiasennettavia lisävarusteita. Näiden virtapiirien johtimet löytyvät kytkinpanelista. Älkää vaihtako sulakkeita suuremmille virroille, älkääkä asentako sähköjärjestelmään komponentteja, joilla virtapiirin nimellisampeeriluku ylittyy. Sinkkianodit on asennettu peräpeiliin. nodit on vaihdettava kun ovat yli 50% kuluneita. VROITUS Älä koskaan maadoita runkorakennetta. sennukset on eristettävä rungosta niin maadoitus- kuin plussapuolelta. Kulkuvalot kytketään toimintaan kulkuvalo kytkimestä (kts kuva 5). Muista asentaa irrotettava mastovalo paikalleen. Molemmin puolin venettä on tuulilasinpyyhin, jota käytetään sen kytkimestä. Pilssiveden tilanteen voi tarkastaa painamalla pumppu toimintaan sen kytkimestä (kts kuva 5). Mikäli veneen sivulta perästä ei kuulu veden lorinaa, on automaatti pitänyt huolen veden tyhjennyksestä. Sähköjärjestelmässä on laajat asennusvalmiudet lisävarusteille; asennusvalmiudet on valmiiksi radiosoittimelle ja kahdelle kaiuttimelle. Veneessä on rajoitettu asennusvalmius myös polttoainekäyttöisellelämmityslaitteelle. Hallintalaitteet ja sähkölaitteet on järjestetty kuvan 5 mukaisesti. Virtapiirien sulakkeet on sijoitettu erilliseen sulakerasiaan ohjauskonsolin sisäpuolelle (kts kuva ). XO veneissä käytetään ns. automaattisulakkeita, jotka voidaan ylikuormituksen tapahduttua kytkeä 8

19 Sähkölaitteet (Kuva ) Sähkölaitteiden sijainti: kkukotelo Päävirtakytkin Pilssipumppu Mastovalo valkoinen 60 Kulkuvalot, punainen ja vihreä Kytkinpaneli Virtapiskote, V, max. 0 Sulakerasia (ks. kuva 6.) Tuulilasinpyyhin 9

20 HLLINTLITTT (Kuva 5) Kytkinpaneli: Äänitorvi Navigointivalot Kansivalo Hakuvalo Tuulilasin pyyhin Tuulilasin pyyhin S Tuulilasin pesin efroster Pilssipumppu UX Keulapotkuri Kaukohallintalaite Trimmilevyjen käyttökytkimet S ja utomaattisammuttimen merkkivalo Virta-avain 0

21 SULKLTIKKO (Kuva 6) Kulkuvalot Trimmitasot Äänimerkki v virranulosotto 5 Radio 6 utomaattisammutin 7 Tuulilasinpyyhin, oikea 8 Tuulilasinpyyhin, vasen 9 ux 0 Pilssipumppu xtra Plotteri Vara

22 HUOM! Jälkiasentaessasi lisävarusteita veneeseen, käyttäkää xtra tai xtra virtapiiriä. Kytke laite sekä virransyöttö-, että miinus johtimiin. Veneen runkoa ei saa käyttää maadoituspiirinä. Lähtiessänne veneestä pidemmäksi aikaa katkaiskaa virta pääkytkimestä. Irrota akku järjestelmästä sähköasennuksia tehtäessä. Kun irrotatte tai kiinnitätte akkuja, varokaa koskettamasta metalliavaimella samanaikaisesti akun molempia napoja tai veneen alumiiniosia. Ladatkaa akkuja vain moottorilla tai akkulaturilla. Lataaminen liian suurella virralla aiheuttaa akun räjähdysvaaran. Huolehtikaa akkutilan tuuletuksesta. kun latauksessa vapautuva vety saattaa räjähtää, mikäli tuuletus estyy. Älkää koskaan katkaisko virtaa pääkytkimestä moottorin käydessä, koska tämä voi voi vaurioittaa moottorin. Älkää muuttako veneen sähköjärjestelmää tai siihen liittyviä piirustuksia; muutokset ja huollot tulee jättää asiantuntevan venesähköteknikon tehtäväksi. 5.9 OHJILUOMINISUUT 5.9. Suurilla nopeuksilla ajaminen Veneen suurin suositeltu koneteho on 7 kw (70 hv) Älkää käyttäkö venettä, mikäli siinä on suurempi koneteho kuin valmistajan kilpeen merkitty teho. Käytä moottorin sähköhydraulista rikikulman säätöä (Power Trim) seuraavalla tavalla: nostettaessa vene liukuun keula alas asento kun vene on liu ussa ja mikäli aallokko on pieni, nostetaan keulaa kunnes vene alkaa laukata, potkuri menettää otteensa tai kone saapuu normaalin säätöalueen ylärajalle. Lasketaan keulaa tästä hieman niin, että ajo tuntuu stabiililta. Lokin avulla rikikulmaa voi optimoida. vasta-aallokossa keulaa lasketaan alaspäin, jolloin kulku pehmenee. Myötäaallokossa ja erittäin korkeassa vasta-aallokossa keulaa nostetaan hiukan ylöspäin, jottei se sukeltaisi. älä aja venettä suurella nopeudella koneen rikikulman ollessa negatiivisella kulmalla eli keula alhaalla, koska vene saattaa kallistella ja ohjailussa saattaa esiintyä epästabiiliutta.rikikulman säätämiseksi lue myös moottorin valmistajan antamat ohjeet. VROITUS! Säätäkää rikikulmaa suurilla nopeuksilla varovaisesti - se muuttaa veneen käytöstä rajusti. Älkää ajako keula liian alhaalla, vene voi kääntyä yllättäen. Älkää ajako venettä moottori negatiivisessa trimmissä (keula alhaalla) suurilla nopeuksilla. Vene voi kallistua kyljelleen tai vaikuttaa suuntavakauteen käännöksissä. VROITUS! Ohjailtavuus yli 0 solmun nopeuksilla on heikentynyt. Nopeat käännökset voivat johtaa hallinnan menettämiseen. Hidastakaa nopeutta ennen jyrkkiä käännöksiä kumpaan suuntaan tahansa. Välttäkää nopeita liikkeitä nopean ajon aikana. Älkää ajako täydellä nopeudella ruuhkaisilla väylillä, tai kun näkyvyys on rajoitettu. VROITUS! allot heikentävät veneen ohjailtavuutta ja kallistavat venettä. Ottakaa tämä huomioon vähentämällä nopeutta aallokon kasvaessa.

23 Opetelkaa meriteiden säännöt ja seuratkaa niiden antamia ohjeita sekä OLRG:n (kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä) vaatimuksia, joiden noudattaminen on välttämätöntä. Sääntöjen mukaan riittävää tähystystä tulee ylläpitää jatkuvasti ja kulkuoikeuksia tulee noudattaa. Navigoikaa huolellisesti ja käyttäkää uusia tai päivitettyjä merikortteja. Sovittakaa aina nopeutenne olosuhteisiin ja ympäristöön. Ottakaa huomioon: aallokko (kysykää myös matkustajien mielipidettä mukavasta nopeudesta) omat peräaaltonne (suurimpia liukuunnousussa, pienimpiä uppoumanopeudella, eli alle 0 solmua). Noudattakaa aallokonaiheuttamiskieltoja. Vähentäkää nopeutta ja peräaaltoja kohteliaisuudesta, sekä turvallisuussyistä itseänne ja muita kohtaan. näkyvyys (saaret, sumu, sade, vasta-aurinko) reitin tuntemus (navigointiin tarvittava aika) reitin ahtaus (muut vesilläliikkujat, melu ja peräaallot rannoilla) pysähtymiseen ja väistöliikkeisiin tarvittava tila. VR! Pyörivä potkuri on hengenvaarallinen veteen pudonneelle tai uimarille. Käyttäkää hätäkatkaisijaa ja sammuttakaa moottori, kun uimari tai vesihiihtäjä nousee veneeseen Näkyvyys ohjauspaikalta Kauniilla ja tyynellä säällä ajaminen on helppoa, kunhan järjestätte riittävän myös OLRG:n sääntöjen edellyttämän, tähystyksen. Huolehtikaa aina siitä, että ohjauspaikalta on mahdollisimman hyvä näkyvyys: sijoittakaa matkustajat niin ettei kuljettajan näkökenttä supistu älkää ajako jatkuvasti liukukynnysnopeudella, jolla keulan nousu haittaa näkyvyyttä säätäkää veneen asento koneen rikikulmaa (power-trim) ja mahdollisia trimmitasoja hyväksi käyttäen niin, ettei keulan nousu haittaa näkyvyyttä erityisesti laivaväylillä muistakaa katsoa laivojen varalta myös taaksepäin. Käyttäkää pimeän tullen ja rajoitetun näkyvyyden (sumu, kova sade) vallitessa asianmukaisia kulkuvaloja HÄTÄKTKISIN Jos vene on varustettu hätäkatkaisijalla, kiinnittäkää hätäkatkaisimen naru itseenne heti, kun olette irrottaneet kiinnitysköydet. Lukekaa tarkemmat ohjeet moottorin käsikirjasta. Varsinkin yksin ajettaessa on erittäin tärkeää, että vene pysähtyy, jos jostain syystä putoatte veteen tai horjahdatte veneessä. Muistakaa kuitenkin irrottaa naru kädestänne juuri ennen rantautumismanöövereja moottorin tahattoman sammuttamisen välttämiseksi.

24 5.0 OIK KÄYTTÖ MUUT SUOSITUKST J OHJT 5.0. Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen Veneen työkannet on merkitty kuvaan 6. Älkää istuko, seiskö tai oleskelko veneen muissa osissa veneen ollessa kulussa. nnen kuin lähdet liikkeelle, varmistu että takakaiteet on lukitussa tilassa. Veteen pudonneen henkilön on helpointa nousta veneeseen peräosaan sijoitettujen uimatikkaiden avulla. Tikkaat saa käännettyä alas myös vedestä käsin Irrallisten varusteiden kiinnittäminen Kiinnittäkää kaikki painavat varusteet, kuten ankkurit, luotettavasti paikalleen ennen liikkeellelähtöä. Ilmavirta sieppaa herkästi myös kevyet tavarat, mikä pitää huomioida. Pitäkää kaikki veneessä olevat luukut kiinni ajon aikana. Välttäkää siis: polttoaine- tai öljyvuotoja roskien tai jätteiden tyhjentämistä vesistöön tai jättämistä rannalle pesuaineiden tai liuottimien päästämistä veteen kovaa melua sekä vesillä että satamissa peräaaltojen tuottamista erityisesti kapeikoissa ja matalissa vesissä. Ottakaa huomioon paikalliset ympäristölait ja ohjesäännöt. Tutustukaa kansainvälisiin sääntöihin merten saastumisen ehkäisemiseksi (MRPOL) ja kunnioittakaa niitä niin paljon kuin mahdollista Ympäristön huomioonottaminen Saaristo ja järvet ovat ainutlaatuisia ja niiden luonnon säilyttäminen on veneilijänkin kunnia-asia.

25 TYÖKNNT J UIMPORTT (Kuva 6) Uimaportaat Työkannet 5

26 5.0. nkkurointi, kiinnitys ja hinaus Kiinnittäkää veneenne aina suojaisaankin paikkaan huolellisesti, koska olosuhteet saattavat muuttua nopeasti. Kiinnitysköysien tulisi olla varustetut joustimilla nykäysten vaimentamiseksi. Katso kiinnityspisteet kuvasta 7. Älä käytä muita veneen osia kiinnittämiseen, hinaamiseen tai ankkurointiin. Käyttäkää riittävän suuria lepuuttimia hankautumien ehkäisemiseksi. Keulavantaassa oleva lenkki on tarkoitettu liukutelakkaa tai traileria varten, eikä ole tarkoitettu esim. laiturikiinnityksen sivuttain suuntautuvaan vetoon. Kiinnityspisteiden lujuudet on myös esitetty kuvassa 7. On omistajan/käyttäjän vastuulla varmistaa, että kiinnitys-, hinaus- ja ankkuriköydet, ankkuriketjut ja ankkurit ovat sopivia veneen tarkoitetulle käytölle ja että köysien ja ketjujen murtolujuus ei ylitä 80 % vastaavien kiinnityspisteiden lujuudesta. Köysien kuluminen ja solmujen aiheuttama lujuuden heikkeneminen tulee kuitenkin ottaa huomioon. Huomatkaa hinattaessa että etuknaapien lujuudet ovat eri kuin peräja keskiknaapien. Rantautuessanne luonnonsatamaan varmistukaa, että veden syvyys on riittävä ja LSKK NKKURI RIITTÄVÄN KUS RNNST. Kohtuullinen pito saavutetaan, kun köyttä on -5 kertaa veden syvyys ankkurin laskupaikalla, ja pito paranee mitä enemmän köyttä on ulkona. nkkurin pito paranee myös merkittävästi, jos ensimmäiset -5 metriä ankkuriköydestä on painoköyttä tai kettinkiä. VROITUS! Älkää yrittäkö pysäyttää venettä käsivoimin älkääkä laittako kättänne tai jalkaanne veneen ja laiturin, rannan tai toisen veneen väliin. Harjoitelkaa rantautumista hyvissä olosuhteissa, käyttäkää konevoimaa hillitysti mutta määrätietoisesti. Kiinnittäessänne venettänne ottakaa huomioon tuulen kääntyminen, vedenpinnan nousu tai lasku, peräaallot jne. Lisäohjeita saatte mm. vakuutusyhtiöiltä. Kun hinaatte toista venettä tai olette hinattavana, käyttäkää aina pientä nopeutta sekä riittävän vahvaa, kelluvaa hinausköyttä. loittakaa hinaus varovaisesti, välttäkää nykäyksiä, älkää ylikuormittako konetta. Varokaa hinausköyden ajautumista potkuriin. Mikäli kyse on uppoumarunkoisesta veneestä, älkää koskaan ylittäkö sen runkonopeutta. Jos hinaatte pientä jollaa, sovittakaa hinausköyden pituus sellaiseksi, että jolla ratsastaa peräaallon myötämäessä. Kapeikoissa ja suuressa aallokossa vetäkää jolla kuitenkin lähelle peräpeiliä, jotta kiemurtelu vähenisi. Kiinnittäkää jollassa olevat varusteet hyvin sen kaatumisen varalta. vointen vesien aallokossa peittäkää jolla, jotta roiskevesi ei täyttäisi sitä. Kun hinaatte tai jos venettänne joudutaan hinaamaan, kiinnittäkää hinausköysi kuvan 8 mukaisiin kiinnityspisteisiin. Kiinnitysköysi tulee kiinnittää niin, että se on irroitettavissa kuormitettuna. Köysien tai ketjujen murtolujuus ei yleensä saa ylittää kyseisen kiinnityspisteen murtolujuutta. Hinausköysi tulee aina kiinnittää niin, että se on irrotettavissa kuormitettuna. 6

27 HUOM! Köysien tai ketjujen murtolujuus ei yleensä saa ylittää kyseisen kiinnityspisteen lujuutta Hinausköysi tulee aina kiinnittää niin, että se on irrotettavissa kuormitettuna Kun hinaat tai olet hinattavana, käytä aina pientä nopeutta. Jos kyse on uppoumarunkoisesta veneestä, älä koskaan ylitä hinauksessa runkonopeutta. VROITUS! Hinausköysi on suuren jännityksen alainen. Jos se katkeaa, saattaa katkenneella päällä olla hengenvaarallinen nopeus. Käyttäkää aina riittävän paksua köyttä älkääkä oleskelko köyden linjassa.. Kiinnityspisteiden lujuus etuknaapille hinauksessa ja ankkuroinnissa on 6 kn. teenpäin suuntautuva kiinnitysvoima etu- ja keskiknaapille on kn ja peräknaapille taaksepäin suuntautuva kiinnitysvoima on 8kN. HINUS J KIINNITYS (Kuva 7) Kiinnityspisteet (knaapit) hinauksessa, laiturikiinnityksessä ja ankkuroinnissa Trailerilenkki 7

28 5.0.5 Trailerikuljetus Nostaessanne XO -veneen trailerille varmistukaa siitä, että traileri sopii veneellenne: tukia on riittävästi pistekuormien pienentämiseksi, kantavuus ja mitat ovat riittävä veneelle, sen moottorille, varusteille, akulle, veneilyvarusteille ja mukana olevalle polttoaineelle. Tutustukaa perusteellisesti kansallisiin tieliikenneasetuksiin koskien yhdistelmäkuljetuksia ja niiden ajokorttivaatimuksia. Tarkistakaa myös että autonne vetokyky on riittävä kyseiselle yhdistelmälle. Poistakaa veneestä ylimääräinen kuorma ja pilssivesi ennen trailerille nostamista. Säätäkää trailerin sivutuet niin, että kölituet kantavat suurimman osan veneen painosta ja että sivutuet ainoastaan tukevat venettä. Nostakaa vene trailerille ainoastaan keulavantaassa olevasta silmukasta muut kiinnityskohdat eivät kestä veneen painoa noston aikana. Sitokaa vene ennen varsinaista kuljetusta tiukasti kiinni traileriin. Suojatkaa venettä laitta malla kiinnitysvöiden ja veneen väliin tarvittaessa pehmusteita. Tarkistakaa moottorin käsikirjasta, mitä ohjeita siinä annetaan trailerikuljetukselle. Huomioikaa myös veneen lisävarusteet trailerikuljetuksen aikana. Huolehtikaa irtonaisten tavaroiden kiinnittämisestä veneessä. Älkää pitäkö kuomua, satamakuomua tai muuta peitettä veneen päällä trailerikuljetuksen aikana. Suurissa maantienopeuksissa kuomu tai peite saattaa irrota ja aiheuttaa vaaraa tai vaurioita veneelle ja muulle tieliikenteelle. Trailerikuljetuksen aikana ajoviimassa heiluva kuomu tai muu peite saattaa myös aiheuttaa pintavauriota veneeseen. Säilyttäkää veneen kuomu sille varatussa säilytystilassa trailerikuljetuksen aikana tai irrottakaa kuomu tarvittaessa kokonaan trailerikuljetuksen ajaksi. Huomatkaa myös että veneen ovi on kunnolla kiinni trailerikuljetuksen aikana. HUOM! Trailerin tulee olla lievästi aisapainoinen. Varmistu, että vene on kiinnitetty riittävän tiukasti traileriin eikä pääse liikkumaan mihinkään suuntaan, ja että veneen paino jakautuu tasaisesti sivutuille. Heiluva vene iskeytyy kuljetuksessa yksittäistä tukea vasten, jolloin runko voi vaurioitua. VROITUS! Kantavuudeltaan riittämätön tai huonosti ylläpidetty venetraileri voi rikkoontua ajon aikana ja aiheuttaa vaaratilanteen. Varmistu että trailerin kantavuus riittää veneen lisäksi myös moottorin, polttoaineen ja varustuksen painoille. VROITUS! Älkää pitäkö kuomua, satamakuomua tai muuta peitettä veneen päällä trailerikuljetuksen aikana. Suurissa maantienopeuksissa kuomu tai peite saattaa irrota ja aiheuttaa vaaraa tai vaurioita veneelle ja muulle tieliikenteelle Navigointi Veneessä tulee aina olla kompassi ja ajantasainen kartta, vaikkakin navigointi tapahtuisi esim. GPS karttaplotterin avulla. GPS on navigaation tuki ja sitä ei tulisi käyttää ensisijaisena navigointivälineenä. luksen päällikön tulee hallita vähintään perusnavigointitaidot. 8

29 6 HUOLTO, KORJUKST J TLVISÄILYTYS Tietoja veneen ylläpidosta, talvisäilytyksestä, huollosta ja korjauksista löydät lähimmältä XO jälleenmyyjältäsi. Suuremmat alumiinin tai pintakäsittelyn vauriot tulisi korjauttaa valtuutetun XO jälleenmyyjän toimesta. Moottorin tai jälkiasennettavien varusteiden vioittuessa kääntykää ensisijaisesti kyseisten laitteiden toimittajien puoleen. HUOM! Varmistukaa, että käyttämänne puhdistus-, pintakäsittely- ja suoja-aineet soveltuvat alumiinille ja muille käsittelemillenne pinnoille. Noudattakaa kemikaalin valmistajan antamia ohjeita. 9

30 7 LISÄVRUSTT 7.. LISÄVRUSTIN SNNUS 7. YLISTÄ HUOM! Monet jälkiasennukset ja muutostyöt voivat väärin tehtyinä aiheuttaa vahinkoa veneen rakenteelle tai olla vaaraksi turvallisuudelle. Ottakaa yhteys valmistajaan, ennen kuin teette tai teetätte esim. uusia maadoituksia, luukkuja, kiinnitätte varusteita tai asennatte veneeseen varusteita tai yhdistätte alumiiniin muita metalliseoksia. HUOM! Mikäli asennatte tai asennutatte veneeseen lisävarusteita, käyttäkää pintakäsiteltyyn alumiinipintaan kosketuksessa olevan pinnan (joko lisävarusteen asennuspinta tai ruuvin kanta) alla sähköä johtamatonta ainetta olevia eristealuslevyjä. XO 70 RS abiniin on saatavana paljon sähkökäyttöisiä lisävarusteita, joille kaikille on sähköpiirit ja -johdot valmiiksi tehty ja vedetty oikeisiin paikkoihin. Seuraavana on lueteltu mahdollisten lisävarusteiden ja niiden johtojen sijainnit, katso niiden tarkemmat asennusja käyttöohjeet varusteiden valmistajien omista ohjeista. 7.. Lämmitin Veneen tilankäytössä on varauduttu jälkiasennettavan diesel- tai valopetrolikäyttöisen lämmittimen asennukseen. Itse lämmitin järjestelmineen on tarkoitettu asennettavaksi pelkääjän puolen säilytystilaan/w:n etupuolelle. Katso lisäohjeita lämmittimen valmistajan asennusohjeesta sekä XO 7O RS abin lämmittimen asennusohjeesta. 7.. Radio/-soitin Veneeseen on lisävarusteena saatavana johtosarja autotyyppisen soittimen asennukseen. Soitin on tarkoitettu asennettavaksi kuskin pulpettiin sivuseinälle. Johtosarjassa on uro-liitin, johon on kytketty päävirtakytkimen ohittava radion muistivirta ja päävirtakytkimen kautta kulkeva varsinainen virta, sekä johtimet kahdelle kaiuttimelle. Kaiuttimien johtojen päät tulevat kummallekin pulpetille ja kaiuttimet asennetaan jalkatilan seinämään. 0

31

32 LIIT TKNIST RITTLYT Veneellä on juokseva sarjanumero, IN-koodi (IN=raft Identifi cation Number=luksen tunnistenumero). IN-koodi on merkitty aluksen runkoon perässä oikealle puolelle / peräpeilin ulkopintaan reunalistan viereen. Voitte merkitä IN-koodin alla olevaan taulukkoon. sioidessanne veistämön tai jälleenmyyjien kanssa, ilmoittakaa IN-koodi sekä veneen tyyppi, niin oikeiden varaosien toimittaminen helpottuu. Tyyppimerkintä: XO 7O RS abin IN-koodi: Moottorin merkki ja malli: Moottorin sarjanumero: Veneen runkomateriaali: Merialumiini lmg,5/ 508 XO 70 RS IN Valmistajan suositteleman suurin kuorma on 00 kg Kiinteän polttoäinesäiliön tilavuus on 5 l. HUOMUTUS: Tankin ilmoitettu täyttömäärä ei välttämättä ole kokonaisuudessaan käytettävissä johtuen trimmistä ja kuormituksesta. Tankissa tulisi pitää aina yllä vähintään 0 % täyttöastetta. Kategoria Kantavuus Suurin suositeltu henkilömäärä 0 Suorituskyky Suurin suositeltu koneteho, kw (hv) 7 (70) Suorituskyky suurimmalla teholla solmua Päämitat: Kokonaispituus, 8,7 m Vesilinjan pituus, 7,5 m Suurin leveys,,59 m Korkeus vesilinjasta,50-,75 m Syväys 0,95 m Painoerittely Kuormaamaton veneen paino 860 kg Veneen paino täydellä kuormalla on 060 kg Pilssipumput Sähkökäyttöinen pilssipumppu 6 l/min Käsikäyttöinen pilssipumppu 5 l/min kun 5 iskua/min Sähköjärjestelmä Jännite V Suositeltu akkukapasiteetti, x 00 h

33 Hallintakaapelit Hydrauliohjausletkut, 6,50m Kaukohallintalaitteen kaapelit, 6,50m Osakuorma Perusvarusteet, 0 kg Kiinteiden säiliöiden sisältö, 70 kg (5 l) Pelastuslautta, 0 kg Muu lasti tai varuste 00 kg Tuotantoteknisistä syistä johtuen saattaa päämitoissa ja tilavuuksissa olla pieniä eroja. Huomatkaa, että tankkien täyttä kapasiteettia ei aina voida käyttää veneen trimmi- tai kallistuskulmasta riippuen. Valmistaja XO oats Oy Rantalinna, Rantakatu 6500 VS Suomi Käytetty moduuli: (Y-tyyppitarkastus) Huviveneen tiedot Veneen merkki ja malli: XO 70 RS abin Suunnittelukategoria: - rannikko Tyyppitarkastustodistus no: Venetyyppi: voin, yksirunkoinen sisäperä-/ perämoottorivene Rakennusmateriaali: lumiiniseokset, lujitemuovi, P-H Suurin koneteho, kw (hv) 7 (70) Pituus/leveys/syväys, m: 8,7/,59/0,95 Viittaukset käytettyihin asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin sekä määräyksiin esitetään seuraavalla sivulla. Vakuutan, että yllä mainittu huvivene täyttää kaikki soveltuvat olennaiset turvallisuusvaatimukset kääntöpuolella olevan erittelyn ja Ytyyppitarkastustodistuksen mukaisesti. XO oats Oy Henrik Thelen, TJ Päiväys: Ilmoitettu laitos VTT xpert Services Oy Tunnusnumero: 057 PL 00, 00 VTT Suomi

34 LIIT XO 70 RS IN / YLISJÄRJSTLYKUV Veneen yleisjärjestelykuvat eivät ole mittakaavassa. Veneiden jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja ei vastaa mahdollisista poikkeavuuksista. Mastovalo; ympärinäyttävä valkoinen, teho 0W a) kkukotelo, b) sulakerasia ja c) päävirtakytkin Kulkuvalot;,5 punainen ja,5 vihreä, teho 0W Polttoaineen täyttöletku Jauhesammutin, kg; teho 89 Polttoainesäiliö Pilssipumppu Käsikäyttöinen pilssipumppu Polttoainesäiliön huoltoluukku Polttoainesäiliön huohotin votilan tyhjennyskaivo Polttoaineen täyttöhela Polttoainesuodatin/-vedenerotin votilan tyhjennyksien sulkuventtiilit

35 LIIT YLIST VTIMUKST Perustiedot N ISO 8666:00. Rungon merkintä ISO 0087:996 / :000. Valmistajan kilpi R annex I,..5 Omistajan käsikirja N ISO 00:00 Järjestely ja varusteet. Laidan yli putoamisen ehkäiseminen N ISO 5085:00/ :009.7 Pelastuslautan säilytys RSG Guidelines.8 Varauloskäynti N ISO 909-:00.9 nkkurointi ja hinaaminen N ISO 508: Kulkuvalot 97 OLRG 5.8 Päästöjen torjunta - sennukset 5. Koneet ja moottoritilat N ISO 05: Polttoainejärjestelmä N ISO 0088:00, N ISO 05: Sähköjärjestelmä N ISO 0: Ohjausjärjestelmä N ISO 059:99/: Kaasulaitteet Paloturvallisuus N ISO 909-:00 Hydrostatiikka. Vakavuus ja varalaita N ISO 7:00. Kelluvuus N ISO 7:00.6 Suurin sallittu kuormitus N ISO 96:00/ 005. Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot N ISO 909-:00, N ISO 6:00.5 Vedellä täyttyminen N ISO 8:00, N ISO 508:00, ISO 889 Ohjailuominaisuudet.5 Vedellä täyttyminen N ISO 8:00, N ISO 508:00, ISO 889 Ohjailuominaisuudet N ISO 59:00. Näkyvyys ohjauspaikalta RSG Guidelines, N ISO 59:000 Moottorin merkintäjärjestelmä Moottori -merkitty Melupäästöjen tason Moottori -merkitty Mitoitus. Rakenne N ISO 5-:00, N ISO 5-5:008, N ISO 5-6:008 5

36 LIIT SÄHKÖKYTKNTÄKVIO R SRV_TT+ M_Sc / 70/0 SRVI MS 0 I M_Sa 5/0 / M_Sd 6 R 6 R 5 R OW_THRUSTR_IN /. /6. /9. M_Sb M_S 87 75/50.5 R.5 R IRT+ IRT+ /. /8. 5 R SRV_TT+ 5 R ST_TT+ a / 5/8 5/8 / b c / 5 R 5/8 GNRTOR M8c / 5/0 Ga / 70/0 Gd / 5/0 Ge / 6/0 Gd / 5/0 Ga / 70/0 M_Sb STRT MS M_Sa 70 R ST_TT+ / / 70 R Gf / 6/0 70/0 0 I 70/0 NGIN+ M8a / 70/0 M8b / 70/0 M8 NGIN & GNRTOR G SRVI TTRY G STRT TTRY Ge / 6/0 6 R SRV_TT+ 6 R ST_TT+ 6 LK INPUT M_S 87 75/50 8a / K00 8b / K00 8c / K00 8 HRGR Gb 5/0 / Gf Gc / 50/0 Gb / 50/0 Gc / 70/0 50 LK INPUT 70 LK INPUT 6 LK 6 LK INPUT INPUT. /0 /0 0 5 LK INPUT INPUT INPUT /9...0 TuM OW THRUSTR LS. ate 0..0 XO rawing by RN oat Subproduct code Product code Project I Sheet rev. 7 TTRY HL / 9 ate of modification Modified by escription Project rev. oat model Title Loc Sheet opyright by

37 PNTRY PUMP. 5700iGP00 0 X.b Xb.5 R /8 /8.5 R M PNTRY P. + M SPTI PUMP X.b /8 Xb /8.5 GRY M 0 I + /. PNTRY_P.5 LK INPUT. /0.5 GRY SPTI_P.5 LK INPUT. /0 /.5 IRT iGP00 0 ILG PUMP X.b.5 R /8 Xb /8.5 R Xb /8 S5 S MS X.b X.c Xc /8.5 8/8 8/8.5 R.5 GRY GRY ILG_P_IN/T ILG_P_MN ILG_P_MN M SPTI P. M.5 LK INPUT. /0.5 R ILG_P_IN/T INPUT M7 ILG P. 7

38 NVIGTION LT X.a Xa Xa X.a NV_L_IN /8 /8 /8 /8 R R R R X.b NH_L_OUT /8 Xb /8 R NH_L_OUT LK. / S. 550 X.b NV/OMP_L_OUT /8 Xb /8 R H NH. LT. /0 S. 550 X.d Xd LK 8/8 8/8 LK H NV. LT. /0 S MWRLKW H OMPSS LT INPUT R 6 P600G NV/OMP_L_OUT LK INPUT I 0 II R INPUT HORN X.a Xa Xa X.a X.b Xb HORN_IN /8 /8.5 /8 /8.5 HORN_OUT 5/8 5/8.5 HORN_OUT.5 ROWN ROWN ROWN.5 ROWN ROWN.5 LK INPUT. / S. 550 I 0 S MS H5 HORN INPUT 8

39 WIPR ST X.a.5 WHIT/LU /8 Xa /8.5 WHIT/LU Xa /8 X.a /8.5 WHIT/LU X.b.5 WHIT/LU 6/8 X.b.5 LIGHT R 7/8 X.b.5 WHIT/GRN 8/8 Xb 6/8 Xb 7/8 Xb 8/8 M M WIPR ST. /0 WIPR PORT X.a.5 WHIT/YLLOW /8 Xa Xa /8.5 WHIT/YLLOW /8 X.a /8.5 WHIT/YLLOW X.c.5 WHIT/YLLOW /8 X.c.5 PURPL /8 X.c.5 WHIT/LK /8 Xc /8 Xc /8 Xc /8 M M WIPR PORT WINOW WSHR.5 GRY X.a 5/8 Xa 5/8.5 GRY Xa 5/8 X.a 5/8.5 GRY X.c /8 M + /.5 S S WHIT/LU.5 LIGHT R.5 WHIT/GRN 9.5 LK INPUT.5 LK S6. I 0 II S7 I 0 II WHIT/YLLOW.5 PURPL.5 WHIT/LK 9.5 LK I 0 II.5 WHIT/LU.5 LIGHT R.5 WHIT/GRN WIPR_S_ WIPR_S_I WIPR_S_II S MWRLKW.5 WHIT/YLLOW.5 PURPL.5 WHIT/LK WIPR WIPR I WIPR II.5 LK INPUT S6 MWRLKW.5 GRY Xc /8.5 GRY W_WSHR_OUT.5 LK INPUT. / /. S I 0 S8 MS M5 W. WSHR INPUT ate 0..0 XO rawing by RN oat Subproduct code Product code Project I Sheet rev. 7 WIPR, W. WSHR HL / 9 ate of modification Modified by escription Project rev. oat model Title Loc Sheet opyright by 9

40 INTRIOR LT L_S X.b Xb X X. X. X 9 9 7/8 7/8.5 / / / / /TOIL_L_IN ROO_LT.5 YLLOW/LK YLLOW/LK.5 YLLOW/LK.5 YLLOW/LK.5 YLLOW/LK.5 YLLOW/LK.5 LK.5 LK INPUT. / YLLOW/LK /TOIL_L_IN.5 YLLOW/LK /TOIL_L_IN H6 ROO LT H9 TOILT LT.5 LK INPUT. /0 X.c /8 Xc /8.5 YLLOW/LK /TOIL_L_IN.5 LK INPUT K LT X.a Xa Xa X.a 7/8 7/8.5 7/8 7/8.5.5 WHIT/YLLOW WHIT/YLLOW WHIT/YLLOW K_L_IN X.c Xc.5 WHIT/YLLOW K_L_OUT 5/8 5/8.5 WHIT/YLLOW K_L_OUT H7 IN LT.5 LK INPUT SRH LT S. 550 I 0 S MWRLKW.5 WHIT/YLLOW K_L_OUT X.a Xa Xa X.a X.c Xc 8/8 8/8.5 8/8 8/8.5 SRH_L_OUT 7/8 7/8.5 SRH_L_IN SRH_L_OUT.5 R R R.5 R R.5 LK H8 K LT H9 K LT.5 LK INPUT INPUT. /0 / NGIN LIGHT X.b Xb.5 YLLOW/R 5/8 5/8.5 YLLOW/R NG_L S. 550 I 0 S MWRLKW H7 SRH LT.5 LK INPUT. /0 / iGP00 0 H NGIN LT INPUT ate 9..0 XO rawing by RN oat Subproduct code Product code Project I Sheet rev. 7 LIGHTS HL 5 / 9 ate of modification Modified by escription Project rev. oat model Title Loc Sheet opyright by

41 iGP00 0 X.d.5 YLLOW/R /8 Xd /8.5 YLLOW/R ROSTR_I.5 LK M + /5. X.b Xb RRIGRTOR 6/8 6/8.5 LU.5 LU RRIG. RRIGRTOR.5 LK. /0 INPUT /.5 ROSTR X.b Xb Xb X.b X.d.5 R /8 /8.5 R ROSTR_IN /8 /8.5 R.5 YLLOW/LK / R S S I 0 II.5 YLLOW/LK Xd /8 ROSTR_II M6 ROSTR S9 MWRLKW ate 0..0 XO

42 /5. UX X.a Xa Xa X.a.5 LIGHT R 6/8 6/8.5 LIGHT R UX_IN 6/8 6/8.5 LIGHT R TRIM TS X.c Xc R /8 /8 R X.c Xc V OUTLT /8 /8.5 GRN/LK.5 GRN/LK +.5 LK INPUT /0. S V OUTLT S I 0 S0 MWRLKW TRIM LK INPUT TRIM. /0 INPUT ate 9..0 XO

43 PLYR X.b Xb.5 R 8/8 8/8.5 R RIO X5 / /.5 IRT+ X.c Xc MMORY 6/8 6/8.5 LU/R.5 LU/R MMORY X5 6/8 RIO X5 8/8.5 LK INPUT. / NV. QUIPMNT VH X.c Xc ONTROL 5/8 5/8 R R R LK ONTROL IR_XT INPUT IR XT.. / H8 IR IN. WTR G. 7 R WTR_G LK WTR TNK 6 INPUT INPUT ate 9..0 XO rawing by RN oat Subproduct code Product code Project I Sheet rev. 7 RIO, WTR G. HL 8 / 9 ate of modification Modified by escription Project rev. oat model Title Loc Sheet opyright by

44 /.5 OW_THRUSTR_IN a b a / / OW_THRUSTR_IN / 5 R 5 R 5/8 OW THRUSTR US 5/8 5/0 OW THRUSTR US INSTLL IN OT TORY b / 5/8 /. INPUT 5 LK INPUT..0 TuM INTOUTION PITUR ate..0 rawing by RN Sheet rev. opyright by XO oat 7 Subproduct code Product code OW THRUSTR LS HL Project I 9 / 9

45 H7# H# /TOIL_L_IN Xc:.5 YLLOW/LK 500 mm M# 500 mm R Xb:NV/OMP_L_OUT INPUT :.5 LK 00 mm.5 GRY Xb: SPTI_P LK : INPUT.5 LK : SwLt INPUT Lt H8# Mt H# K_L_OUT Xc:5.5 WHIT/YLLOW 00 mm H9# 000 mm 500 mm R Xb: NH_L_OUT INPUT :.5 LK 800 mm 00 mm.5 YLLOW/LK Xb:7 /TOIL_L_IN LK : INPUT #.5 LK : INPUT Lt OUTLT Xc:.5 GRN/LK 000 mm + H5# INPUT :.5 LK # 500 mm.5 ROWN Xb:5 HORN_OUT 000 mm.5 LU Xb:6 RRIG..5 LK : INPUT 7#.5 LK : INPUT Hn WTR_G 6:+ R 500 mm v M5# X# 000 mm.5 GRY Xc: W_WSHR_OUT H8# 000 mm.5 YLLOW/LK Xb:7 /TOIL_L_IN.5 LK : INPUT ONTROL Xc:5 R 00 mm.5 YLLOW/LK 9 ROO_LT Mt IR_XT :+ R # 000 mm R H8: Lt 650 IR_XT # LK : INPUT TRIM Xc: R 600 mm v INPUT : LK M7# (UT K VIW) v M6# 500 mm.5 R Xb: ILG_P_IN/T H7# 700 mm.5 YLLOW/LK Xd: ROSTR_II.5 GRY Xc:8 ILG_P_MN SRH_L_OUT Xc:7.5 R 00 mm.5 YLLOW/R Xd: ROSTR_I.5 LK : INPUT INPUT :.5 LK.5 LK : INPUT Mt Xa# Lt Mt Gb# NV_L_IN Xa: R 800 mm 500 mm 800 mm 00 mm 500 mm 6 LK : INPUT 0 HORN_IN Xa:.5 ROWN 6 LK : INPUT mm TM 6 50 mm TM mm TM 6 50 mm TM mm PV 6 WIPR_S_IN/ Xa:.5 WHIT/LU (SPLITT I NSSRY) (SPLITT I NSSRY) (SPLITT I NSSRY) (SPLITT I NSSRY) WIPR IN/ Xa:.5 WHIT/YLLOW (8U K VIW) H9# W_WSHR_IN Xa:5.5 GRY 5 V0 000 mm.5 WHIT/YLLOW Xc:5 K_L_OUT UX_IN Xa:6.5 LIGHT R : INPUT 6 (SPLITT I NSSRY).5 LK K_L_IN Xa:7.5 WHIT/YLLOW 7 Lt SRH_L_IN Xa:8.5 R 8 H# 00 mm 500 mm.5 YLLOW/R Xb: NG_L Xb#.5 LK : INPUT ROSTR_IN Xb:.5 R Lt ILG_P_IN/T Xb:.5 R 6# NH_L_OUT H:+ R 700 mm 500 mm R 7 WTR_G NV/OMP_L_OUTH:+ R LK : INPUT (8U K VIW) HORN_OUT H5.5 ROWN 5 v WIPR_S_IN/ 9.5 WHIT/LU 6 M# WIPR_S_I 9.5 LIGHT R 00 mm.5 R Xb: PNTRY_P 7 WIPR_S_II 9.5 WHIT/GRN.5 LK : INPUT 8 # 6580 Mt Xc# WIPR IN/ 9.5 WHIT/YLLOW WIPR I 9.5 PURPL WIPR II 9.5 WHIT/LK W_WSHR_OUT M5:+.5 GRY (8U K VIW) K_L_OUT H9:+, H8:+.5 WHIT/YLLOW 5 6 SRH_L_OUT H7:+ 7 ILG_P_MN M Xd# ROSTR_I M6 ROSTR_II M6 (8U K VIW) INPUT : 8.5 R.5 GRY.5 YLLOW/R.5 YLLOW/LK X5#.5 R RIO Xb:8.5 LU/R MMORY Xc:6 00 mm.5 LK INPUT : TM mm TM 0 50 mm 00 mm.5 WHIT/LU WIPR_S_IN/ Xb:6.5 LIGHT R WIPR_S_I Xb:7.5 WHIT/GRN WIPR_S_II Xb:8.5 WHIT/YLLOW WIPR IN/ Xc:.5 PURPL WIPR I Xc:.5 WHIT/LK WIPR II Xc: INPUT : INPUT : ROO_LT X: INPUT : # Xa#.5 LK.5 LK.5 YLLOW/LK.5 LK (8URONNTOR LK) (8U K VIW) (8U K VIW) (8U K VIW) LK 00 mm R NV_L_IN Xa:.5 ROWN HORN_IN Xa:.5 WHIT/LU WIPR_S_IN/ Xa: RN : H7, H8 N H9 ; X > 9 WITH SPLIS T. ate 0..0 XO 0978 rawing by RN oat Subproduct code Product code Project I Sheet rev. 7 HULL HRNSS HL 0 / 9 ate of modification Modified by escription Project rev. oat model Title Loc Sheet WHIT/YLLOW WIPR IN/ Xa: opyright by.5 GRY W_WSHR_IN Xa:5.5 LIGHT R UX_IN Xa:6.5 WHIT/YLLOW K_L_IN Xa:7.5 R SRH_L_IN Xa: Xb#.5 R ROSTR_IN Xb:.5 R ILG_P_IN/T M7, Xb:.5 R PNTRY_P M:+.5 GRY SPTI_P M:+.5 YLLOW/R NG_L H:+.5 LU RRIG. :+.5 YLLOW/LK /TOIL_L_IN H9, X:.5 R RIO X5: 6580 Xc#.5 GRN/LK OUTLT :+ R TRIM :+.5 YLLOW/LK /TOIL_L_IN H7 R ONTROL H8:+.5 LU/R MMORY X5:

46 mm.5 WHIT/GRN.5 LIGHT R.5 WHIT/LU.5 LK WIPR_S_II WIPR_S_I WIPR_S_ INPUT M# Mt.9# WIPR II WIPR I WIPR INPUT ROO_LT INPUT WIPR_S_ M WIPR_S_I M WIPR_S_II M WIPR M WIPR I M WIPR II M INPUT M INPUT M INPUT H6: ROO_LT H6:+.5 WHIT/LU.5 LIGHT R.5 WHIT/GRN.5 WHIT/YLLOW.5 PURPL.5 WHIT/LK.5 LK.5 LK.5 LK.5 YLLOW/LK 00 mm 700 mm 00 mm 00 mm.5 WHIT/LK.5 PURPL.5 WHIT/YLLOW.5 LK.5 YLLOW/LK.5 LK M# Mt H6# Lt 6..0 RN : ONNTOR & PINS RMOV ate..0 XO 0979 rawing by RN oat Subproduct code Product code Project I Sheet rev. 7 ROO HRNSS HL / 9 ate of modification Modified by escription Project rev. oat model Title Loc Sheet opyright by

47 # # 5700iGP00 PNTRY PUMP.5 R :, 9:.5 R X.b: PNTRY_P 5700iGP00 SPTI PUMP.5 R :.5 GRY X.b: SPTI_P # # X _S# VL5S00 VHP.#.# 50 mm 5 _S VHP 0.5# NVIGTION LT 5# R X.a: NV_L_IN.6# 50 mm HORN 6#.5 ROWN X.a: HORN_IN.7# WIPR ST 7# 6 R M_Sa.5 WHIT/LU X.a: WIPR_S_IN/.8# 50 mm WIPR PORT 8#.5 WHIT/YLLOW X.a: WIPR IN/.#.9# 5700iGP00 9# NGIN LIGHT.5 R 0:, :.5 YLLOW/R X.b:5 NG_L WINOW WSHR.5 R :.5 GRY X.a:5 W_WSHR_IN 50 mm 50 mm.# 5700iGP00 RRIGRTOR : X.b:6 RRIG..0# UX 0# :.5 R X.a:6 UX_IN.5 LU.5 R.5 LIGHT R 50 mm 50 mm 7 M_S M_S 6 copper wire /...0 RN : /TOIL_L_IN JUMP ; NW PNL ate..0 XO rawing by RN oat Subproduct code Product code Project I Sheet rev. 7 MIN SWITH UNIT HL / 9 ate of modification Modified by escription Project rev. oat model Title Loc Sheet opyright by 7

48 /. X # # # # 5# 6# copper wire.#.7# INTRIOR LT.5 YLLOW/LK X.b:7 /TOIL_L_IN TRIM TS 7# R X.c: TRIM 50 mm.# K LT.5 WHIT/YLLOW X.a:7 K_L_IN.# SRH LT.5 R X.a:8 SRH_L_IN.8# NV. QUIPMNT 8#.9# VH 9# 50 mm.# ROSTR 6 R M_Sa.5 R X.b: ROSTR_IN.5# PLYR.5 R X.b:8 RIO.6# V OUTLT.5 GRN/LK X.c: OUTLT.0# ONTROL 0# R X.c:5 ONTROL.# ILG PUMP #.5 R M_Sb IRT+.5 R X.b: ILG_P_IN/T 00 mm 50 mm 50 mm.# MMORY #.5 R M_Sb IRT+.5 LU/R X.c:6 MMORY 00 mm M_Sb# M_Sa# STRT MS.5 R : IRT+ 0 SRVI MS 0 :.5 R : IRT : copper wire 50 mm 50 mm 6 R 6 R 00 mm 50 mm R 5: NV_L_IN.5 ROWN 6: HORN_IN.5 WHIT/LU 7: WIPR_S_IN/.5 WHIT/YLLOW 8: WIPR IN/.5 GRY 9: W_WSHR_IN.5 LIGHT R 0: UX_IN.5 WHIT/YLLOW : K_L_IN.5 R : SRH_L_IN.5 R : ROSTR_IN.5 R : ILG_P_IN/T.5 R : PNTRY_P.5 GRY : SPTI_P.5 YLLOW/R : NG_L.5 LU : RRIG..5 YLLOW/LK :, X.c: /TOIL_L_IN.5 R 5: RIO.5 GRN/LK 6: OUTLT R 7: TRIM.5 YLLOW/LK X.b:7 /TOIL_L_IN R 0: ONTROL.5 LU/R : MMORY X.a# 5 6 (8N K VIW) X.b# 5 6 (8N K VIW) X.c# 5 6 (8N K VIW) M_S# M_S# S8 S RN : /TOIL_L_IN JUMP ; NW PNL ate..0 XO rawing by RN oat Subproduct code Product code Project I Sheet rev. 7 MIN SWITH UNIT HL / 9 ate of modification Modified by escription Project rev. oat model Title Loc Sheet opyright by

OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Konekesko Oy Termalin Ketunniementie 7 50130 Mikkeli Suomi / Finland Puh./Tel. + 358 15 165 005 www.termalin.

OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Konekesko Oy Termalin Ketunniementie 7 50130 Mikkeli Suomi / Finland Puh./Tel. + 358 15 165 005 www.termalin. OMISTAJAN KÄSIKIRJA Konekesko Oy Termalin Ketunniementie 7 50130 Mikkeli Suomi / Finland Puh./Tel. + 358 15 165 005 www.termalin.fi 1 ESIPUHE Hyvä suomalaisen Suvi -veneen omistaja! Kiitämme Teitä Suvin

Lisätiedot

OMISTAJAN KÄSIKIRJA. kalastuslautta.fi

OMISTAJAN KÄSIKIRJA. kalastuslautta.fi OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 ENNEN KUIN LÄHDET VESILLE Tutustu tähän omistajan käsikirjaan. Tarkista ennen vesille lähtöä: * Säätila ja ennuste Ota huomioon tuuli, aallokko ja näkyvyys. Onko veneesi suunnitteluluokka,

Lisätiedot

SUOMI. Silver. Omistajan käsikirja. Omistajan käsikirja Användarhandbok Owner s Manual Eignerhandbuch Manuel du propriétaire

SUOMI. Silver. Omistajan käsikirja. Omistajan käsikirja Användarhandbok Owner s Manual Eignerhandbuch Manuel du propriétaire SUOMI Silver Omistajan käsikirja 1 Omistajan käsikirja Användarhandbok Owner s Manual Eignerhandbuch Manuel du propriétaire Esipuhe Hyvä suomalaisen Silver-veneen omistaja! Kiitämme Sinua Silverin valinnasta

Lisätiedot

XO BOATS ESIPUHE SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANTAKAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE LUOPUESSANNE VENEESTÄ.

XO BOATS ESIPUHE SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANTAKAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE LUOPUESSANNE VENEESTÄ. www.xoboats.fi XO BOATS ESIPUHE Hyvä suomalaisen XO -veneen omistaja! Kiitämme teitä XO:n valinnasta ja toivotamme teille monia hauskoja hetkiä vesillä liikkuessanne. Tämän käsikirja tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

W W W. XOBOAT S.FI 2

W W W. XOBOAT S.FI 2 WWW.XOBOATS.FI XO BOATS ESIPUHE Hyvä suomalaisen XO -veneen omistaja! Kiitämme teitä XO:n valinnasta ja toivotamme teille monia hauskoja hetkiä vesillä liikkuessanne. Tämän käsikirja tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

XO BOATS ESIPUHE SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANTA- KAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE LUOPUESSANNE VENEESTÄ.

XO BOATS ESIPUHE SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANTA- KAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE LUOPUESSANNE VENEESTÄ. XO BOATS ESIPUHE Hyvä suomalaisen XO -veneen omistaja! Kiitämme teitä XO:n valinnasta ja toivotamme teille monia hauskoja hetkiä vesillä liikkuessanne. Tämän käsikirja tarkoituksena on auttaa Teitä käyttämään

Lisätiedot

Yamarin 4110. Käyttöohje

Yamarin 4110. Käyttöohje Yamarin 4110 Käyttöohje 1 ESIPUHE Arvoisa suomalaisen YAMARIN 4110-veneen omistaja! Onnittelemme Sinua siitä, että valintasi päätyi luotettavaan YAMARIN-veneeseen! Tämä käsikirja on laadittu avuksesi,

Lisätiedot

Yamarin 5940. Käyttöohjekirja

Yamarin 5940. Käyttöohjekirja Yamarin 5940 Käyttöohjekirja 1 ESIPUHE Hyvä suomalaisen YAMARIN 5940-veneen omistaja! Kiitämme Sinua YAMARIN:in valinnastasi! Tämä käsikirja on laadittu avuksesi uuden veneesi turvallisessa käsittelyssä

Lisätiedot

TRIDENT 6200 O & TRIDENT 6200 T OMISTAJAN KÄSIKIRJA

TRIDENT 6200 O & TRIDENT 6200 T OMISTAJAN KÄSIKIRJA TRIDENT 6200 O & 6200 T 1(30) TRIDENT 6200 O & TRIDENT 6200 T OMISTAJAN KÄSIKIRJA Valmistaja: Trident Aluminium Boats Sankt Petersburg Liteinij prospekt d. 58 (B),kom.2H 191104 Russia Valerij Ilyshkin

Lisätiedot

Yamarin 80 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Yamarin 80 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (50) ESIPUHE Arvoisa Yamarin 80 Day Cruiserin omistaja! Kiitämme Teitä siitä, että valitsitte Yamarinin! Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa

Lisätiedot

XO BOATS ESIPUHE SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANTAKAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE LUOPUESSANNE VENEESTÄ.

XO BOATS ESIPUHE SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANTAKAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE LUOPUESSANNE VENEESTÄ. XO BOATS ESIPUHE Hyvä suomalaisen XO -veneen omistaja! Kiitämme teitä XO:n valinnasta ja toivotamme teille monia hauskoja hetkiä vesillä liikkuessanne. Tämän käsikirja tarkoituksena on auttaa Teitä käyttämään

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

42 Side Console KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

42 Side Console KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 42 Side Console KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 ESIPUHE Arvoisa Yamarin -veneen omistaja! Onnittelemme Sinua siitä, että valintasi päätyi luotettavaan Yamarin-veneeseen. Käyttäjän käsikirja perehdyttää Sinut uuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Yamarin 65 Day Cruiser OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Yamarin 65 Day Cruiser OMISTAJAN KÄSIKIRJA Yamarin 65 Day Cruiser OMISTAJAN KÄSIKIRJA ESIPUHE Onnittelumme, että valitsit Yamarin -veneen! Omistajan käsikirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa sen hoidossa ja huollossa.

Lisätiedot

XO BOATS ESIPUHE SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANTAKAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE LUOPUESSANNE VENEESTÄ.

XO BOATS ESIPUHE SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANTAKAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE LUOPUESSANNE VENEESTÄ. www.xoboats.fi XO BOATS ESIPUHE Hyvä suomalaisen XO -veneen omistaja! Kiitämme teitä XO:n valinnasta ja toivotamme teille monia hauskoja hetkiä vesillä liikkuessanne. Tämän käsikirja tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

OMISTAJAN KÄSIKIRJA ALUCRAFT 20 SP

OMISTAJAN KÄSIKIRJA ALUCRAFT 20 SP OMISTAJAN KÄSIKIRJA ALUCRAFT 20 SP Valmistaja: Nordwall Marin AB N. Hamnvägen 20 115 42 Stockholm - 1 -(17) 1 SISÄLLYS 1 SISÄLLYS - 2-2 ESITTELY 4 2.1 CIN-koodi... 4 2.2 Varoitukset... 4 2.3 Suunnittelukategoriat...

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console. Käyttäjän käsikirja

42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console. Käyttäjän käsikirja 42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console Käyttäjän käsikirja 2 (64) ESIPUHE Arvoisa Yamarin -veneen omistaja! Onnittelemme

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Omistajan käsikirja Användarhandbok Owner s Manual Eignerhandbuch Manuel du propriétaire

Omistajan käsikirja Användarhandbok Owner s Manual Eignerhandbuch Manuel du propriétaire Omistajan käsikirja Användarhandbok Owner s Manual Eignerhandbuch Manuel du propriétaire 2 SUOMI Silver Omistajan käsikirja 3 Esipuhe Hyvä suomalaisen Silver-veneen omistaja! Kiitämme Sinua Silverin valinnasta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Yamarin 68 Cabin KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Yamarin 68 Cabin KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (40) ESIPUHE Arvoisa Yamarin 68 Cabinin omistaja! Kiitämme Teitä siitä, että valitsitte Yamarinin! Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa sen hoidossa

Lisätiedot

Omistajan käsikirja Ägarens handbok Owner s manual Eignerhandbuch Manuel de properiétaire Gebruiksaanwijzing

Omistajan käsikirja Ägarens handbok Owner s manual Eignerhandbuch Manuel de properiétaire Gebruiksaanwijzing ABS-veneet: Käyttö- ja huolto-ohjeet Omistajan käsikirja Ägarens handbok Owner s manual Eignerhandbuch Manuel de properiétaire Gebruiksaanwijzing ABS båtar: Bruks- och serviceanvisningar Svenska English

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Yamarin 76 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Yamarin 76 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (40) ESIPUHE Arvoisa suositun Yamarin 76 Day Cruiser omistaja! Kiitämme Sinua siitä, että valitsitte YAMARININ ja toivomme teille monia hienoja kokemuksia vesillä. Käyttöohjekirja

Lisätiedot

42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console

42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console 1 (64) 42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (64) ESIPUHE Arvoisa Yamarin -veneen omistaja!

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Small craft - Electric Propulsion Systems

Small craft - Electric Propulsion Systems Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti:

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: 1. Avaa kojetaulussa oleva säilytyslokeron luukku. Luukku on sijoitettu matkustajan istuimen eteen. 2. Irrota

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

Kun vesillelasku alkaa lähestyä

Kun vesillelasku alkaa lähestyä Kun vesillelasku alkaa lähestyä Nosturin tilaus Tilaa tai sovi vesillelasku kerhon ohjeiden mukaisella tavalla. Muista, että kerhossa on monta jäsentä ja venettä joten toimi yhteisesti sovitulla tavalla.

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

301.4C. Minikaivukone

301.4C. Minikaivukone 301.4C Minikaivukone Moottori Nettoteho 13,2 kw 17,7 hp Paino Työpaino turvakaaren kanssa 1 380 kg 3 042 lb Työpaino ohjaamon kanssa 1 470 kg 3 241 lb Monipuolisuus Helppo kuljettaa ja käyttää erilaisilla

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Tutustu tähän omistajan käsikirjaan. Tarkista aina ennen vesille lähtöä ainakin seuraavat seikat:

Tutustu tähän omistajan käsikirjaan. Tarkista aina ennen vesille lähtöä ainakin seuraavat seikat: 1(32) ENNEN KUIN LÄHDET Tutustu tähän omistajan käsikirjaan. Tarkista aina ennen vesille lähtöä ainakin seuraavat seikat: - Säätila ja ennuste Ota huomioon tuuli, aallokko ja näkyvyys. Ovatko veneesi koko

Lisätiedot

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Käyttöohje Luettava huolellisesti ennen käyttöä Vers.1 8/13 Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti. Sisällys Laitteen esittely ja tekniset tiedot Laite tutuksi Käyttö:

Lisätiedot

Artekno-veneen omistajan käsikirja

Artekno-veneen omistajan käsikirja Artekno-veneen omistajan käsikirja YLEISTÄ Omistajan käsikirjan sisältö: Omistajan käsikirjaan on tiiviiseen muotoon pyritty kokoamaan ne keskeiset asiat, jotka jokaisen veneen omistajan on syytä tietää

Lisätiedot

Yamarin 4210. Käyttöohjekirja

Yamarin 4210. Käyttöohjekirja Yamarin 4210 Käyttöohjekirja 1 ESIPUHE Hyvä suomalaisen YAMARIN 4210-veneen omistaja! Kiitämme Sinua YAMARIN:in valinnastasi! Tämä käsikirja on laadittu avuksesi uuden veneesi turvallisessa käsittelyssä

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Omistajan käsikirja Ägarens handbok Owner s manual Eignerhandbuch Manuel de properiétaire Gebruiksaanwijzing

Omistajan käsikirja Ägarens handbok Owner s manual Eignerhandbuch Manuel de properiétaire Gebruiksaanwijzing ABS-veneet: Käyttö- ja huolto-ohjeet Svenska ABS båtar: Bruks- och serviceanvisningar English ABS boats: Instructions for use and maintenance Deutsch ABS boote: Gerauchs- und pflege-anweisungen Français

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan VOLVO S60 & V60 DRIV Lisäys käyttöohjekirjaan Tästä lisäyksestä Tämä painotuote Tämä käyttöohje on auton käyttöohjekirjaa täydentävä lisäys. Volvo Personvagnar AB Lisäys käsittelee tämän automallin varsinaisen

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

YAMARIN 62 Walk Around KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

YAMARIN 62 Walk Around KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (34) ESIPUHE Arvoisa Yamarin -veneen omistaja! Onnittelemme Sinua siitä, että valintasi päätyi luotettavaan suomalaiseen Yamarin-veneeseen. Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse?

Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Miksi minä? Aluksen omistajalla on laivaisännän vastuu. Aluksen päälliköllä on päällikön vastuu.

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf 1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 22.4.2016 tehtävien ratkaisut Tutkinnossa käytetty moottorivene on 13 metriä pitkä, sen syväys on 1,0 metriä ja

Lisätiedot

Juhlavuosi. Lisävarusteet 2016

Juhlavuosi. Lisävarusteet 2016 Juhlavuosi Lisävarusteet 2016 ARKIP SPORTSMAN 445 B/M/C SPORTSMAN SPORTSMAN 55 FISHING FISHING INKAS 525 INKAS 495 INKAS 465 INKAS 465L ARKIP sis. Garmin GPS MAP 721 xs 11900 SPORTSMAN sis. 9 ft airot

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

YAMARIN 64 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

YAMARIN 64 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (34) ESIPUHE Arvoisa Yamarin -veneen omistaja! Onnittelemme Sinua siitä, että valintasi päätyi luotettavaan suomalaiseen Yamarin-veneeseen. Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel)

Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel) Asennusohje Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel) Asennuksessa tarvittavat varusteet: Tilausnumero Hydronic D5W

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1 KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE www.apuajoneuvo.fi 1 JOHDANTO Onnittelut hyvästä valinnasta. Shoprider- kompakti sähköpyörätuoli on täydellinen yhdistelmä tyyliä ja mukavuutta.sen ominaisuudet ovat,erittäin

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Lohjan Purjehtijat Arto Sormunen

Lohjan Purjehtijat Arto Sormunen Lohjan Purjehtijat Arto Sormunen Tässä esityksessä käydään läpi purjehduksen keskeiset käsitteet. Esitys tarjoaa aloittelijalle teoriatason lähtökohdat uuden harrastuksen opettelulle. Siinä käytäntö on

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE DYNAAMINEN TRIMMIOHJAUSJÄRJESTELMÄ S-SARJA

ASENNUSOHJE DYNAAMINEN TRIMMIOHJAUSJÄRJESTELMÄ S-SARJA ASENNUSOHJE DYNAAMINEN TRIMMIOHJAUSJÄRJESTELMÄ S-SARJA TYÖKALUT Porakone Poranterät Reikäsaha Ruuvin kannat Ø 2,5 mm (3/32 ) Ø 3 mm (1/8 ) Ø 19 mm (3/4 ) Ø 76 mm (3 ) T10 T20 Ø 3,5 mm (9/64 ) T25 Ø 4 mm

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Saab. 900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. Suksien-/lumilaudanpitimet

Saab. 900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. Suksien-/lumilaudanpitimet SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Suksien-/lumilaudanpitimet MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Lisätiedot

OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Konekesko Oy Termalin Ketunniementie 7 50130 Mikkeli Suomi / Finland Puh./Tel. + 358 15 165 005 www.termalin.

OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Konekesko Oy Termalin Ketunniementie 7 50130 Mikkeli Suomi / Finland Puh./Tel. + 358 15 165 005 www.termalin. OMISTAJAN KÄSIKIRJA Konekesko Oy Termalin Ketunniementie 7 50130 Mikkeli Suomi / Finland Puh./Tel. + 358 15 165 005 www.termalin.fi www.suvi-boats.com ESIPUHE Hyvä suomalaisen Suvi -veneen omistaja! Kiitämme

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Alandian kuntotarkastuspöytäkirja

Alandian kuntotarkastuspöytäkirja Alandian kuntotarkastuspöytäkirja Veneen osto yksityiseltä myyjältä on riskialtista. Vaikka kaikki näyttäisi hyvältä, voi kaupan jälkeen ilmetä vaarallisia vikoja. Tämä pöytäkirja on työkalusi varmempiin

Lisätiedot