XO BOATS ESIPUHE SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANTAKAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE LUOPUESSANNE VENEESTÄ.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XO BOATS ESIPUHE SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANTAKAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE LUOPUESSANNE VENEESTÄ."

Transkriptio

1

2

3 XO BOATS ESIPUHE Hyvä suomalaisen XO -veneen omistaja! Kiitämme teitä XO:n valinnasta ja toivotamme teille monia hauskoja hetkiä vesillä liikkuessanne. Tämän käsikirja tarkoituksena on auttaa Teitä käyttämään venettänne turvallisesti ja miellyttävästi. Käsikirja sisältää veneen ja siihen kuuluvien tai asennettujen varusteiden ja järjestelmien yksityiskohdat sekä tietoa veneen käytöstä ja hoidosta. Kehotamme teitä lukemaan käsikirjan huolellisesti ja tutustumaan veneeseenne ennen sen käyttöönottoa. Omistajan käsikirja ei luonnollisestikkaan ole merimiestaitojen tai veneilyturvallisuuden lähde. Jos XO on ensimmäinen veneenne, tai olette vaihtanut venetyyppiin, jota ette vielä tunne, varmistukaa oman mukavuutenne ja turvallisuutenne takia siitä, että hankitte käsittely- ja käyttökokemusta ennen kuin otatte veneen päällikkyyden vastuullenne. Veneen myyjä, venekerhot tai kansalliset moottorivene- tai purjehtijaliitot antavat mielellään tietoja paikallisista veneilykouluista tai suosittelevat päteviä opettajia. Varmistakaa, että odotettavissa olevat tuuli- ja aallokko-olosuhteet vastaavat veneenne suun nit telukategoriaa, ja että te ja miehistönne pystytte hallitsemaan venettänne kyseisissä olosuhteissa. Suunnittelukategoriaa C vastaavat tuuli- ja aallokko-olot yltävät myrskystä kovaan tuuleen, joissa on poikkeuksellisten aaltojen ja puuskien vaara. Ne ovat vaarallisia olosuhteita, joissa voi tyydyttävästi operoida vain pystyvä ja hyväkuntoinen miehistö, joka käyttää hyvin ylläpidettyä venettä. Tämä omistajan käsikirja ei ole yksityiskohtainen huolto- tai vianetsintäopas. Ongelma ta pauksissa ottakaa yhteyttä XO -jälleenmyyjään. Käyttäkää korjauksiin vain XO -jälleenmyyjän suosittelemia yrityksiä. SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANTAKAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE LUOPUESSANNE VENEESTÄ.

4 4

5 Sisältö Yleistä Takuu Ennen käyttöönottoa 4. Rekisteröinti 4. Vakuutukset 4. Koulutus Veneen ominaisuudet ja käyttö. Yleistä. Veneen perustiedot. Suurin suositeltu henkilömäärä.4 Kuormitus 4. Moottori ja potkuri 4.6 Veden sisäänpääsyn estäminen ja vakavuus 4.6. Rungon ja kannen aukot 4.6. Pilssipumput ja tyhjennys 4.6. Vakavuus ja kelluvuus 6.7 Tulipalon tai räjähdysvaaran ehkäiseminen 6.7. Moottorit ja polttoainejärjestelmät 6.7. Palontorjunta ja ennaltaehkäisy 7.8 Sähköjärjestelmä 8.9 Ohjailuominaisuudet.9. Suurilla nopeuksilla ajaminen.9. Hätäkatkaisin.9. Näkyvyys ohjauspaikalta.0 Oikea käyttö muut suositukset ja ohjeet 4.0. Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen 4.0. Irrallisten varusteiden kiinnittäminen 4.0. Ympäristön huomioonottaminen Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus 6.0. Trailerikuljetus Navigointi 8 6 Huolto, korjaukset ja talvisäilytys 9 7 Lisävarusteet 0 7. Yleistä Lisävarusteiden asennus Lämmitin Jääkaappi Radio/CD-soitin 0 Liite Tekniset erittelyt Liite XO 0 S Yleisjärjestelykuva 4 Liite Yleiset vaatimukset Liite 4 Sähkökytkentäkaavio 7

6 6

7 VENEMALLI: XO 0 S RUNGON TUNNISTENUMERO - CIN: MOOTTORIN MERKKI JA MALLI: MOOTTORIN VALMISTUSNUMERO: I Omistaja Etunimi: Sukunimi: Kotikunta: Hankintavuosi: IV Omistaja Etunimi: Sukunimi: Kotikunta: Hankintavuosi: II Omistaja Etunimi: Sukunimi: Kotikunta: Hankintavuosi: V Omistaja Etunimi: Sukunimi: Kotikunta: Hankintavuosi: III Omistaja Etunimi: Sukunimi: Kotikunta: Hankintavuosi: VI Omistaja Etunimi: Sukunimi: Kotikunta: Hankintavuosi: 7

8 8

9 Ennen kuin lähdet... Tutustu tähän omistajan käsikirjaan. Tarkista aina ennen vesille lähtöä ainakin seuraavat seikat: Säätila ja ennuste Ottakaa huomioon tuuli, aallokko ja näkyvyys. Ovatko veneenne suunnitteluluokka, koko ja varustus sekä päällikön ja miehistön taidot riittäviä sille vesialueelle, jolle olette lähdössä? Kuormitus Älkää ylikuormittako venettä, jakakaa kuorma oikein. Älkää sijoittako painavia esineitä liian ylös, jotta veneen vakavuus ei heikkenisi. Matkustajat Varmistukaa, että kaikille mukanaolijoille on pelastusliivit. Sopikaa kunkin henkilön tarvittavat tehtävät matkan aikana ennen lähtöä. Polttoaine Tarkistakaa, että polttoainetta on riittävästi; myös reserviä huonon sään tms. varalle. Polttoainetta tulisi olla vähintään noin 0 % yli tarpeen odottamattomien tilanteiden varalle Moottori ja varusteet Tarkistakaa ohjauksen, sähkölaitteiden ja akun toiminta sekä kunto ja tehkää moottorin ohjekirjan mukaiset päivittäiset tarkistustoimet. Tarkistakaa veneen merikelpoisuus muutenkin: ei polttoaine- tai vesivuotoja, turvavarusteet mukana jne. Tarkistakaa, että pilssiveden määrä on minimissä. Tuuletus Huolehtikaa polttoainetilojen tuuletuksesta tulipalovaaran vähentämiseksi. Tavaroiden kiinnitys Tarkistakaa, että kaikki tavarat on asetettu niin, että ne pysyvät paikoillaan myös merenkäynnissä ja kovassa tuulessa. Merikartat Ellette kulje täysin tuttua reittä, onko mukana merikarttoja riittävän laajalta alueelta? Lähtömanööverit Sopikaa miehistön kanssa, kuka irrottaa minkäkin köyden jne. Tarkistakaa etteivät kiinnitys- tai muut köydet pääse potkuriin lähdön tai saapumisen aikana. Moottoria koskevia lisäohjeita saatte sen omasta, erillisestä ohjekirjasta. 9

10 0

11 Yleistä Omistajan käsikirja auttaa Teitä tuntemaan uuden veneenne ominaisuuksia. Veneeseen asennettujen laitteiden omat ohjekirjat on liitetty mukaan ja useissa kohdissa viitataan niihin. Voitte tietysti täydentää käsikirjaa myöhemmin hankittujen laitteiden ohjekirjoille. Omille muistiinpanoillenne on varattu tilaa käsikirjan lopussa. Käsikirjassa on käytetty SI-järjestelmän mukaisia yksikköjä. Joissain tapauksissa muita yksikköjä on lisätty sulkuihin. Poikkeuksena tästä on tuulen nopeus, joka huvivenedirektiivissä esitetään boforeina. Tässä käsikirjassa olevat varoitukset ja huomautukset määritellään seuraavasti: VAARA! Merkitsee, että on olemassa vakava vaaratekijä, joka johtaa suurella todennäköisyydellä kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä. VAROITUS! Merkitsee, että on olemassa vaaratekijä, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä. HUOM! Merkitsee muistutusta turvallisesta toimintatavasta tai kiinnittää huomiota vaaralliseen toimintatapaan, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai veneen tai sen osien vaurioitumiseen.

12 Takuu Veneellä ja siihen veistämöllä asennetuilla varusteilla on oheen liitettyjen takuuehtojen mukainen takuu. Moottorin, trimmitasojen, kompassin, mahdollisten navigointilaitteiden ja muiden jälkiasennettujen laitteiden takuista vastaavat suoraan ko. laitteiden valmistajat. Näiden laitteiden erilliset takuukirjat ja toimittajien yhteystiedot ovat liitteenä. Muissa takuuasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä kansilehdessä mainittuun XO jälleenmyyjääsi. pelastamiseen. Tarkempia tietoja eri vakuutusvaihtoehdoista antavat vakuutusyhtiöt. 4. Koulutus Veneilyä käsittelevää kirjallisuutta on runsaasti, minkä lisäksi veneilykerhoilta ja navigointikursseilta saa paljon hyödyllistä ja käytännöllistä veneilytietoutta. Nämä antavat hyvän pohjan taidoillenne, mutta käytännön varmuus veneen käsittelyssä, navigoinnissa, kiinnittämisessä ja ankkuroinnissa saavutetaan vasta pitkän käytännön harjoittelun jälkeen. 4 Ennen käyttöönottoa 4. Rekisteröinti Monissa valtioissa jo pienenkin moottoriveneen rekisteröinti on pakollista. Ottakaa selvää paikallisilta viranomaisilta asuinvaltionne rekisteröintimääräyksistä. Rekisteröidyn veneen kuljettamiseen vaaditaan myös tavallisesti vähimmäisikä ja mahdollisesti erillinen veneilyajokortti. 4. Vakuutukset Venevakuutus voi korvata vesillä tai kuljetuksen ja telakoinnin aikana sattuvan vahingon. Varmista erikseen vakuutusvastuu venettä nostettaessa. Vakuutuksella on myös välillinen vaikutus turvallisuuteen vesillä: vakavan haverin sattuessa voit keskittyä ennen kaikkea ihmisten

13 Veneen ominaisuudet ja käyttö. Yleistä Omistajan käsikirjan tarkoituksena ei ole olla täydellinen huolto-opas tai korjauskirja, vaan opastaa käyttäjää tuntemaan uuden veneensä ominaisuudet ja käyttämään venettään asianmukaisella tavalla.. Veneen perustiedot XO 0 S:n perustiedot ovat seuraavat: Venetyyppi: XO 0 S Suunnittelukategoria: C (rannikko) Suurin suositeltu kuormitus: 680 kg Katso myös kohta.4 Kuormitus Suunnittelukategorialla C tarkoitetaan seuraavaa: Kategoria C: Vene on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa tuulen voimakkuus on enintään 6 boforia (n. 4 m/s) ja aallokko sen mukainen (merkitsevä aallonkorkeus enintään m, satunnaiset suurimmat aallot 4 m korkuisia). Tällaisia olosuhteita voidaan kohdata avoimilla järvillä, jokisuistoissa, ja rannikkovesillä kohtuullisissa sääoloissa. HUOM! Merkitsevä aallonkorkeus on aallokon korkeimman kolmanneksen keskiarvokorkeus, mikä suunnilleen vastaa kokeneen havainnoijan arvioimaa aallonkorkeutta. Jotkut yksittäiset aallot ovat kaksi kertaa tätä korkeampia. Päämitat ja kapasiteetti: Veneen pituus, leveys, syväys, kokonaispaino, jne. sekä tankkikapasiteetit on esitetty liitteessä. Tekniset erittelyt. Valmistajan kilpi: Veneeseen ohjauspaikan lähistölle kiinnitetyssä valmistajan kilvessä on annettu osa em. tiedoista. Täydentävät selvitykset on annettu tämän käsikirjan asianomaisissa kohdissa. Huomatkaa, että esimerkiksi valmistajan kilvessä mainittuun suurimpaan kuormitukseen ei sisälly polttoaine, toisin kuin valmistajan suosittelemaan suurimpaan kuormitukseen.. Suurin suositeltu henkilömäärä Veneen suurin suositeltava henkilömäärä on 6. Heille tarkoitetut istuinpaikat sijaitsevat kuvan mukaisissa paikoissa. VAROITUS! Älkää ylittäkö suurinta suositeltua henkilömäärää. Veneessä olevien henkilöiden lukumäärästä riippumatta henkilöiden ja varusteiden kokonaispaino ei saa koskaan ylittää suurinta suositeltua kuormitusta (katso kohta.4 Kuormitus). Käyttäkää aina veneessä olevia istuimia. Mikäli venettänne ei ole varustettu 6 henkilön istuimilla, on heidän istuttava veneen lattialla kuvien mukaisilla paikoilla.

14 .4 Kuormitus XO 0 S suurin suositeltu kuormitus on 690 kg. Aikuisen henkilön painoksi katsotaan 7 kg ja lapsen painoksi 7, kg. Suurin suositeltu henkilöiden yhteispaino on yhteensä 40kg. Edellä mainitun suurimman suositellun henkilöpainon lisäksi katsotaan, että venettä voidaan kuormittaa seuraavilla painoilla: perusvarusteet 0 kg ja kiinteässä polttoainesäiliössä oleva kulutettava polttoainemäärä 0 kg. Suositeltu kuormitus sisältää vain edellä mainitut painokomponentit. VAROITUS: Kuormatessanne venettä älkää koskaan ylittäkö suurinta suositeltua kuormaa. Lastatkaa vene aina huolellisesti ja jakakaa kuorma asianmukaisesti niin, että suunnitteluvesilinja säilyy (suunnilleen tasaköli). Välttäkää sijoittamasta suuria painoja korkealle.. Moottori ja potkuri XO 0 S suurin suositeltu koneteho perämoottorilla on 9 kw. Perämoottori on normaalisti tarkoitettu asennettavaksi sellaiselle korkeudelle, että moottorissa potkurin yläpuolella oleva kavitaatiolevy on samalla korkeudella kuin veneen kölilinja. Noudattakaa moottorin asennuksessa ja potkurin valinnassa moottorin valmistajan ohjeita. Lukekaa myös moottorin käsikirja huolellisesti. Moottorin käynnistyksen yhteydessä on syytä tarkistaa jäähdytysveden virtaus sekä varmistaa, että vaihde on vapaalla. Mikäli moottori käynnistyy vaihde päällä, ottakaa yhteyttä huoltoon..6 Veden sisäänpääsyn estäminen ja vakavuus.6. Rungon ja kannen aukot XO veneessä ei ole avotilan tyhjennyksen tarkoitettua tulppaa vaan kannen tyhjennys on ratkaistu tyhjennysputkien sulkuventtiilillä kts XO 0 S yleisjärjestelykuva (Liite ). XO 0 S on sadeveden tyhjentävästä avotilasta kaksi tyhjennysaukkoa. Aukot on tarkoitettu paitsi sadeveden, myös roiskeiden ja murtuvien aaltojen kautta kannelle päätyvän veden poistoon. Kaikissa tilanteissa tyhjennysaukkojen tulee olla avoimena ja puhdistaa säännöllisesti niihin kertyneet roskat tukkeentumisen välttämiseksi. Veneessä on peräpeilin alakulmassa kiinniruuvattava perätulppa, jonka kautta vene voidaan tyhjentää telakoituna tai trailerilla. HUOM! Itsetyhjentyvä avotila on tarkoitettu suurimman sadevesimäärän, roiskeiden ja murtuvien aaltojen kautta kannelle päätyvän veden poistoon avotilasta. Osa sadevedestä sekä pilssiin kondensoituva vesi saattaa kuitenkin joutua pilssiin. ÄLÄ JÄTÄ VENETTÄ VARTIOIMATTA VESILLE PIT- KÄKSI AIKAA. TARKKAILE VENEEN KELLUNTA-ASENTOA JA TYHJENNÄ PILSSI TARVITTAESSA. Veneen jättäminen vartioimatta vesille pitkäksi aikaa saattaa johtaa mahdollisiin vaurioihin. 4

15 Kuormitus ja istumisjärjestely (Kuva ) Istumapaikka Vaihtoehtoinen istumapaikka Pilssipumput ja tyhjennyt (Kuva ). Sähköinen pilssipumppu (Perämoottorimalli). Käsikäyttöinen pilssipumppu Pilssipumpunimupiste ja -letku Pilssipumpun poistoletku

16 .6. Pilssipumput ja tyhjennys Tyhjennyslaitteiden sijainti on esitetty kuvassa. Pilssipumput ovat sijoitettu niin lähelle pohjalevyä kuin on käytännössä mahdollista. Tästä huolimatta on luonnollista että pilssissä on pieni määrä vettä, jota pilssipumppu ei kykene poistamaan. XO 0 S:ssä on asennettu sähköinen automaattipilssipumppu. Se tyhjentää pilssiin kertyneen veden, kun pinta-anturi havaitsee pilssissä vettä. Automaattipumppu on aina valmiustilassa päävirtakytkimen asennosta riippumatta, kun akku on kiinnikytkettynä. Pilssipumppu käynnistyy kun anturi on ollut täysin upoksissa sekuntia ja sammuu kun anturi on kuivilla. Pumppua voi käyttää myös pakolla kytkinpanelissa olevasta jousikuormitetusta kytkimestä. Sähköisen pilssipumpun imupää tulee tarkastaa ja mahdollisesti puhdistaa roskista säännöllisesti. Pumppuun pääsee käsiksi moottorikaivossa olevan huoltoluukun kautta. VAROITUS! Pilssipumppujärjestelmää ei ole suunniteltu karilleajosta tai muusta vauriosta aiheutuvan vuodon hallintaan. HUOM! Tarkastakaa pilssiveden määrä tyhjentämällä pilssi manuaalisesti kytkinpaneelissa olevasta jousikuormitetusta kytkimestä ennen veneen jokaista käyttökertaa. Käyttäjän suositellaan pidettävän mukanaan vähintään yhtä ämpäriä tai äyskäriä. 6 HUOM! Tarkastakaa pilssipumpun toimivuus säännöllisin väliajoin. Mikäli havaitsette pilssipumpun toimivan virheellisesti, puhdistakaa pumpun imuaukko roskista ja ottakaa tarvittaessa yhteyttä XO jälleenmyyjään..6. Vakavuus ja kelluvuus XO -veneen vakavuus on erinomainen runkomuodon ja painon sijoittumisen ansiosta. Muistakaa kuitenkin, että suuret murtuvat aallot ovat aina suuri vaara vakavuudelle. Huomatkaa, että veneenne vakavuus heikkenee minkä tahansa korkealle lisätyn painon vaikutuksesta. Kaikki muutokset massojen sijoittelussa voivat vaikuttaa huomattavasti veneenne vakavuuteen, trimmiin ja suorituskykyyn. Ottakaa yhteyttä veneen valmistajaan, jos suunnittelette tällaisia muutoksia. Pilssissä olevan veden määrä tulee pitää minimissä, koska veneessä oleva vapaasti liikkuva vesi heikentää aina vakavuutta. Ottakaa huomioon, että vakavuus voi heiketä hinauksessa tai hinattaessa..7 Tulipalon tai räjähdysvaaran ehkäiseminen.7. Moottorit ja polttoainejärjestelmät XO 0 S:ssä on kiinteä polttoainesäiliö joka on asennettu veneen pilssitilan keskiosaan. Ennen tankkauksen aloittamista sammuttakaa moottori sekä savukkeet ja muu avotuli. Älkää käyttäkö mitään sähkölaitteita. Polttoaineen täyttöaukot sijaitsevat veneen molemmin puolin kannen

17 tyhjennysaukkojen yläpuolella. Varasäiliö tulee nostaa pois veneestä täytön ajaksi, jotta polttoainetta ei joutuisi pilssiin mahdollisen ylitäytön yhteydessä. Kun tankkaatte huoltoasemalla, älkää käyttäkö muovisuppiloa, joka estää täyttöpistoolin ja täyttöhelan välisen staattisen jännitteen purkautumisen. Tankin täytön jälkeen (ks. säiliön tilavuus liitteestä. Tekniset tiedot) tarkistakaa, ettei polttoainetta ole vuotanut pilssiin tai moottoritilaan ja puhdistakaa polttoaineroiskeet välittömästi. Älkää pitäkö varakanistereita tuulettamattomissa tiloissa tai irrallaan, tai mitään bensiiniä sisältäviä varusteita tiloissa, joita ei ole siihen tarkoitettu. Tarkastakaa vuosittain ettei polttoaineletkuissa ole kulumia. vaihdetaan, tulee tilalle hankkia sammutuskyvyltään vähintään saman tehoiset laitteet. Veneen omistajan/ käyttäjän suositellaan huolehdittavan siitä, että veneessä on ainakin yksi helposti luoksepäästävään paikkaan sijoitettu palosanko, johon on kiinnitetty köysi. Varmistukaa siitä, että palonsammutusvälineet ovat helposti luokse päästäviä myös silloin, kun vene on kuormattu. Tiedottakaa kaikille miehistön jäsenille palontorjuntavälineiden sijainti ja toiminta. Pitäkää pilssi puhtaana polttoaineesta ja tarkastakaa mahdolliset polttoainevuodot säännöllisesti. Bensiinin tuoksu on varma merkki polttoainevuodosta. Mikäli veneenne on varustettu lämmittimellä, lukekaa sen varo-ohjeet lämmittimen valmistajan ohjeesta..7. Palontorjunta ja ennaltaehkäisy XO 0 S on sitä käytettäessä varustettava vähintään 8A 68B tehoisilla samuttimilla. Yksittäisen sammuttimen teho ei saa alittaa A 4B. Käsikäyttöinen sammutin on sijoitettu vasemman puoleisen istuinkonsolin etuosaan säilytystilaan vasemmalle sivulle kuvan mukaisesti. Valtion lainsäädännöstä riippuen käsisammuttimet tulee tarkastuttaa säännöllisesti määrätyin väliajoin. Ottakaa selvää paikallisilta paloviranomaisilta asuinvaltionne tarkastuskäytännöstä. Mikäli olette epävarma asuinvaltionne tarkastuskäytännöstä, tarkastuttakaa käsisammuttimet vuoden välein. Käsisammuttimen valmistuspäivänmäärä ilmoitetaan sammuttimeen liimatussa tarrassa. Yli kymmenen vuotta vanhoja sammuttimia ei hyväksytä ilman uutta paineastian koeponnistusta. Kun käsisammuttimia Sammuttimien sijoitus (Kuva ). Sammutin 7

18 ERIKOISVAROITUKSET Älkää koskaan tukkiko pääsyä turvalaitteisiin, sammuttimelle, polttoaineventtileille tai sähköjärjestelmän päävirtakatkaisimelle. tukkiko mitään veneeseen tehtyjä tuuletusaukkoja, koska nämä ovat tarkoitettu polttoainehöyryjen tuulettamiseen. Älkää myöskään koskaan muuttako veneen sähkö- tai polttoainejärjestelmää tai salliko asiantuntemattoman henkilön tehdä muutoksia mihinkään veneen järjestelmään. täyttäkö polttoainesäiliötä tai käsittele polttoainetta moottorin käydessä tupakoiko tai käsitelkö avotulta käsitellessänne polttoainetta. säilytä bensiiniä tiloissa, joita siihen ei ole siihen tarkoitukseen suunniteltu. Mikäli veneeseen ei ole asennettu lämmitintä, on varapolttoainesäiliötä mahdollista säilyttää lämmittimen paikalla säiliön tilalla. jätä venettä valvomatta kun keitin tai lämmityslaite on käytössä.8 Sähköjärjestelmä Veneen sähköjärjestelmän kytkentäkaavio on esitetty liitteessä. Päävirtakytkin sijaitsee ohjauspisteen takana veneen oikealla puolella. Automaattinen pilssipumppu on kuitenkin aina toiminnassa akun ollessa kytkettynä. Virtapiirin ollessa kytkettynä käyttölaitteita voidaan operoida kytkinpanelilta kuljettajan paikalta. Kulkuvalot kytketään toimintaan kulkuvalo kytkimestä (kts kuva ). Muista asentaa irrotettava mastovalo paikalleen. Molemmin puolin venettä on tuulilasinpyyhin, jota käytetään sen kytkimestä. Pilssiveden tilanteen voi tarkastaa painamalla pumppu toimintaan sen kytkimestä (kts kuva ). Mikäli veneen sivulta perästä ei kuulu veden lorinaa, on automaatti pitänyt huolen veden tyhjennyksestä. Sähköjärjestelmässä on laajat asennusvalmiudet lisävarusteille; asennusvalmiudet on valmiiksi radiosoittimelle ja kahdelle kaiuttimelle. Veneessä on rajoitettu asennusvalmius myös polttoainekäyttöisellelämmityslaitteelle. Hallintalaitteet ja sähkölaitteet on järjestetty kuvan mukaisesti. Virtapiirien sulakkeet on sijoitettu erilliseen sulakerasiaan ohjauskonsolin sisäpuolelle (kts kuva 4). XO veneissä käytetään ns. automaattisulakkeita, jotka voidaan ylikuormituksen tapahduttua kytkeä uudelleen toimintaan painamalla ylös ponnahtanut nuppi takaisin alas. Sähköjärjestelmässä on kaksi ylimääräistä sulakkeilla varustettua virtapiiriä (Extra (0A) ja Extra (0A)) (sähkökaavion kohdat F-F4 ja F7-F9), joihin voi liittää jälkiasennettavia lisävarusteita. Näiden virtapiirien johtimet löytyvät kytkinpanelista. Älkää vaihtako sulakkeita 8

19 Sähkölaitteet (Kuva ) 9 4a 4b Sähkölaitteiden sijainti: ) Akkukotelo ) Päävirtakytkin ) Pilssipumppu 4a) Mastovalo valkoinen 60 4b) Mastovalo valkoinen 60 jos targa ) Kulkuvalot, punainen ja vihreä 6) Kytkinpaneli 7) Virtapistoke, V, max. 0A 8) Sulakerasia (ks. kuva 6.) 9) Tuulilasinpyyhin 9

20

21 Hallintalaitteet (Kuva ) Kytkinpaneli: ) Pilssipumpun käyttökytkin ) Kulkuvalojen kytkin ) Tuulilasinpyyhin vasen 4) Tuulilasinpyyhin oikea ) Äänitorvi 6) Lisävaruste kytkin 7) Trimmilevyn kytkin oikea 8) Trimmilevyn kytkin vasen

22 suuremmille virroille, älkääkä asentako sähköjärjestelmään komponentteja, joilla virtapiirin nimellisampeeriluku ylittyy. Jälkiasentaessasi lisävarusteita veneeseen, käyttäkää Extra tai Extra virtapiiriä. Kytke laite sekä virransyöttö-, että miinus johtimiin. Veneen runkoa ei saa käyttää maadoituspiirinä. Lähtiessänne veneestä pidemmäksi aikaa katkaiskaa virta pääkytkimestä. Irrota akku järjestelmästä sähköasennuksia tehtäessä. Kun irrotatte tai kiinnitätte akkuja, varokaa koskettamasta metalliavaimella samanaikaisesti akun molempia napoja tai veneen alumiiniosia. Ladatkaa akkuja vain moottorilla tai akkulaturilla. Lataaminen liian suurella virralla aiheuttaa akun räjähdysvaaran. Huolehtikaa akkutilan tuuletuksesta. Akun latauksessa vapautuva vety saattaa räjähtää, mikäli tuuletus estyy. Älkää koskaan katkaisko virtaa pääkytkimestä moottorin käydessä, koska tämä voi voi vaurioittaa moottorin. Älkää muuttako veneen sähköjärjestelmää tai siihen liittyviä piirustuksia; muutokset ja huollot tulee jättää asiantuntevan venesähköteknikon tehtäväksi..9 Ohjailuominaisuudet.9. Suurilla nopeuksilla ajaminen Veneen suurin suositeltu koneteho on 9 kw. Älkää käyttäkö venettä, mikäli siinä on suurempi koneteho kuin valmistajan kilpeen merkitty teho. Käytä moottorin sähköhydraulista rikikulman säätöä (Power Trim) seuraavalla tavalla: nostettaessa vene liukuun keula alas asento kun vene on liu ussa ja mikäli aallokko on pieni, nostetaan keulaa kunnes vene alkaa laukata, potkuri menettää otteensa tai kone saapuu normaalin säätöalueen ylärajalle. Lasketaan keulaa tästä hieman niin, että ajo tuntuu stabiililta. Lokin avulla rikikulmaa voi optimoida. vasta-aallokossa keulaa lasketaan alaspäin, jolloin kulku pehmenee. Myötäaallokossa ja erittäin korkeassa vastaaallokossa keulaa nostetaan hiukan ylöspäin, jottei se sukeltaisi. älä aja venettä suurella nopeudella koneen rikikulman ollessa negatiivisella kulmalla eli keula alhaalla, koska vene saattaa kallistella ja ohjailussa saattaa esiintyä epästabiiliutta.rikikulman säätämiseksi lue myös moottorin valmistajan antamat ohjeet. Säätäkää rikikulmaa suurilla nopeuksilla varovaisesti - se muuttaa veneen käytöstä rajusti. Älkää ajako keula liian alhaalla, vene voi kääntyä yllättäen. VAROITUS! Ohjailtavuus yli 0 solmun nopeuksilla on heikentynyt. Nopeat käännökset voivat johtaa hallinnan menettämiseen. Hidastakaa nopeutta ennen jyrkkiä käännöksiä kumpaan suuntaan tahansa. Välttäkää nopeita liikkeitä nopean ajon aikana. Älkää ajako täydellä nopeudella ruuhkaisilla väylillä, tai kun näkyvyys on rajoitettu.

23 Aallot heikentävät veneen ohjailtavuutta ja kallistavat venettä. Ottakaa tämä huomioon vähentämällä nopeutta aallokon kasvaessa. Opetelkaa meriteiden säännöt ja seuratkaa niiden antamia ohjeita sekä COLREG:n (kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä) vaatimuksia, joiden noudattaminen on välttämätöntä. Sääntöjen mukaan riittävää tähystystä tulee ylläpitää jatkuvasti ja kulkuoikeuksia tulee noudattaa. Navigoikaa huolellisesti ja käyttäkää uusia tai päivitettyjä merikortteja. Sovittakaa aina nopeutenne olosuhteisiin ja ympäristöön. Ottakaa huomioon: aallokko (kysykää myös matkustajien mielipidettä mukavasta nopeudesta) omat peräaaltonne (suurimpia liukuunnousussa, pienimpiä uppoumanopeudella, eli alle 6 solmua). Noudattakaa aallokonaiheuttamiskieltoja. Vähentäkää nopeutta ja peräaaltoja kohteliaisuudesta, sekä turvallisuussyistä itseänne ja muita kohtaan. näkyvyys (saaret, sumu, sade, vasta-aurinko) reitin tuntemus (navigointiin tarvittava aika) reitin ahtaus (muut vesilläliikkujat, melu ja peräaallot rannoilla) pysähtymiseen ja väistöliikkeisiin tarvittava tila..9. Hätäkatkaisin Kiinnittäkää hätäkatkaisimen naru itseenne heti, kun olette irrottaneet kiinnitysköydet. Lukekaa tarkemmat ohjeet moottorin käsikirjasta. Varsinkin yksin ajettaessa on erittäin tärkeää, että vene pysähtyy, jos jostain syystä putoatte veteen tai horjahdatte veneessä. Muistakaa kuitenkin irrottaa naru kädestänne juuri ennen rantautumismanöövereja moottorin tahattoman sammuttamisen välttämiseksi. VAARA! Pyörivä potkuri on hengenvaarallinen veteen pudonneelle tai uimarille. Käyttäkää hätäkatkaisijaa ja sammuttakaa moottori, kun uimari tai vesihiihtäjä nousee veneeseen..9. Näkyvyys ohjauspaikalta Kauniilla ja tyynellä säällä ajaminen on helppoa, kunhan järjestätte riittävän myös COLREG:n sääntöjen edellyttämän, tähystyksen. Huolehtikaa aina siitä, että ohjauspaikalta on mahdollisimman hyvä näkyvyys: sijoittakaa matkustajat niin ettei kuljettajan näkökenttä supistu älkää ajako jatkuvasti liukukynnysnopeudella, jolla keulan nousu haittaa näkyvyyttä säätäkää veneen asento koneen rikikulmaa (power-trim) ja mahdollisia trimmitasoja hyväksi käyttäen niin, ettei keulan nousu haittaa näkyvyyttä erityisesti laivaväylillä muistakaa katsoa laivojen varalta myös taaksepäin. Käyttäkää pimeän tullen ja rajoitetun näkyvyyden (sumu, kova sade) vallitessa asianmukaisia kulkuvaloja.

24 .0 Oikea käyttö muut suositukset ja ohjeet.0. Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen Veneen työkannet on merkitty kuvaan 6. Älkää istuko, seiskö tai oleskelko veneen muissa osissa veneen ollessa kulussa. Ennen kuin lähdet liikkeelle, varmistu että takakaiteet on lukitussa tilassa. Veteen pudonneen henkilön on helpointa nousta veneeseen peräosaan sijoitettujen uimatikkaiden avulla. Tikkaat saa käännettyä alas myös vedestä käsin..0. Irrallisten varusteiden kiinnittäminen Kiinnittäkää kaikki painavat varusteet, kuten ankkurit, luotettavasti paikalleen ennen liikkeellelähtöä. Ilmavirta sieppaa herkästi myös kevyet tavarat, mikä pitää huomioida. Pitäkää kaikki veneessä olevat luukut kiinni ajon aikana. Välttäkää siis: - polttoaine- tai öljyvuotoja - roskien tai jätteiden tyhjentämistä vesistöön tai jättämistä rannalle - pesuaineiden tai liuottimien päästämistä veteen - kovaa melua sekä vesillä että satamissa - peräaaltojen tuottamista erityisesti kapeikoissa ja matalissa vesissä. Ottakaa huomioon paikalliset ympäristölait ja ohjesäännöt. Tutustukaa kansainvälisiin sääntöihin merten saastumisen ehkäisemiseksi (MARPOL) ja kunnioittakaa niitä niin paljon kuin mahdollista..0. Ympäristön huomioonottaminen Saaristo ja järvet ovat ainutlaatuisia ja niiden luonnon säilyttäminen on veneilijänkin kunnia-asia. 4

25 Työkannet ja uimaportaat (Kuva 6) ) Uimaportaat Työkannet

26 .0.4 Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus Kiinnittäkää veneenne aina suojaisaankin paikkaan huolellisesti, koska olosuhteet saattavat muuttua nopeasti. Kiinnitysköysien tulisi olla varustetut joustimilla nykäysten vaimentamiseksi. Katso kiinnityspisteet kuvasta 7. Älä käytä muita veneen osia kiinnittämiseen, hinaamiseen tai ankkurointiin. Käyttäkää riittävän suuria lepuuttimia hankautumien ehkäisemiseksi. Keulavantaassa oleva lenkki on tarkoitettu liukutelakkaa tai traileria varten, eikä ole tarkoitettu esim. laiturikiinnityksen sivuttain suuntautuvaan vetoon. Kiinnityspisteiden lujuudet on myös esitetty kuvassa 7. On omistajan/ käyttäjän vastuulla varmistaa, että kiinnitys-, hinaus- ja ankkuriköydet, ankkuriketjut ja ankkurit ovat sopivia veneen tarkoitetulle käytölle ja että köysien ja ketjujen murtolujuus ei ylitä 80 % vastaavien kiinnityspisteiden lujuudesta. Köysien kuluminen ja solmujen aiheuttama lujuuden heikkeneminen tulee kuitenkin ottaa huomioon. Huomatkaa hinattaessa että etuknaapien lujuudet ovat eri kuin perä- ja keskiknaapien. Rantautuessanne luonnonsatamaan varmistukaa, että veden syvyys on riittävä ja LASKEKAA ANKKURI RIITTÄVÄN KAUAS RANNASTA. Kohtuullinen pito saavutetaan, kun köyttä on 4- kertaa veden syvyys ankkurin laskupaikalla, ja pito paranee mitä enemmän köyttä on ulkona. Ankkurin pito paranee myös merkittävästi, jos ensimmäiset - metriä ankkuriköydestä on painoköyttä tai kettinkiä. Kiinnittäessänne venettänne ottakaa huomioon tuulen kääntyminen, vedenpinnan nousu tai lasku, peräaallot jne. Lisäohjeita saatte mm. vakuutusyhtiöiltä. Kun hinaatte toista venettä tai olette hinattavana, käyttäkää aina pientä nopeutta sekä riittävän vahvaa, kelluvaa hinausköyttä. Aloittakaa hinaus varovaisesti, välttäkää nykäyksiä, älkää ylikuormittako konetta. Varokaa hinausköyden ajautumista potkuriin. Mikäli kyse on uppoumarunkoisesta veneestä, älkää koskaan ylittäkö sen runkonopeutta. Jos hinaatte pientä jollaa, sovittakaa hinausköyden pituus sellaiseksi, että jolla ratsastaa peräaallon myötämäessä. Kapeikoissa ja suuressa aallokossa vetäkää jolla kuitenkin lähelle peräpeiliä, jotta kiemurtelu vähenisi. Kiinnittäkää jollassa olevat varusteet hyvin sen kaatumisen varalta. Avointen vesien aallokossa peittäkää jolla, jotta roiskevesi ei täyttäisi sitä. Kun hinaatte tai jos venettänne joudutaan hinaamaan, kiinnittäkää hinausköysi kuvan 8 mukaisiin kiinnityspisteisiin. Kiinnitysköysi tulee kiinnittää niin, että se on irroitettavissa kuormitettuna. Köysien tai ketjujen murtolujuus ei yleensä saa ylittää kyseisen kiinnityspisteen murtolujuutta. Hinausköysi tulee aina kiinnittää niin, että se on irrotettavissa kuormitettuna. VAROITUS! Älkää yrittäkö pysäyttää venettä käsivoimin älkääkä laittako kättänne tai jalkaanne veneen ja laiturin, rannan tai toisen veneen väliin. Harjoitelkaa rantautumista hyvissä olosuhteissa, 6 käyttäkää konevoimaa hillitysti mutta määrätietoisesti.

27 HUOM! Köysien tai ketjujen murtolujuus ei yleensä saa ylittää kyseisen kiinnityspisteen lujuutta Hinausköysi tulee aina kiinnittää niin, että se on irrotettavissa kuormitettuna Kun hinaat tai olet hinattavana, käytä aina pientä nopeutta. Jos kyse on uppoumarunkoisesta veneestä, älä koskaan ylitä hinauksessa runkonopeutta. VAROITUS! Hinausköysi on suuren jännityksen alainen. Jos se katkeaa, saattaa katkenneella päällä olla hengenvaarallinen nopeus. Käyttäkää aina riittävän paksua köyttä älkääkä oleskelko köyden linjassa.. Hinaus ja kiinnitys (Kuva 7) Kiinnityspisteiden lujuus etuknaapille hinauksessa ja ankkuroinnissa on kn. Eteenpäin suuntautuva kiinnitysvoima etu- ja keskiknaapeille on 8, kn ja peräknaapeille,4 kn. ) Kiinnityspisteet (knaapit) hinauksessa, laiturikiinnityksessä ja ankkuroinnissa ) Trailerilenkki 7

28 .0. Trailerikuljetus Nostaessanne XO -veneen trailerille varmistukaa siitä, että traileri sopii veneellenne: tukia on riittävästi pistekuormien pienentämiseksi, kantavuus ja mitat ovat riittävä veneelle, sen moottorille, varusteille, akulle, veneilyvarusteille ja mukana olevalle polttoaineelle. Tutustukaa perusteellisesti kansallisiin tieliikenneasetuksiin koskien yhdistelmäkuljetuksia ja niiden ajokorttivaatimuksia. Tarkistakaa myös että autonne vetokyky on riittävä kyseiselle yhdistelmälle. Poistakaa veneestä ylimääräinen kuorma ja pilssivesi ennen trailerille nostamista. Säätäkää trailerin sivutuet niin, että kölituet kantavat suurimman osan veneen painosta ja että sivutuet ainoastaan tukevat venettä. Nostakaa vene trailerille ainoastaan keulavantaassa olevasta silmukasta muut kiinnityskohdat eivät kestä veneen painoa noston aikana. Sitokaa vene ennen varsinaista kuljetusta tiukasti kiinni traileriin. Suojatkaa venettä laitta malla kiinnitysvöiden ja veneen väliin tarvittaessa pehmusteita. Tarkistakaa moottorin käsikirjasta, mitä ohjeita siinä annetaan trailerikuljetukselle. Huomioikaa myös veneen lisävarusteet trailerikuljetuksen aikana. Huolehtikaa irtonaisten tavaroiden kiinnittämisestä veneessä. Älkää pitäkö kuomua, satamakuomua tai muuta peitettä veneen päällä trailerikuljetuksen aikana. Suurissa maantienopeuksissa kuomu tai peite saattaa irrota ja aiheuttaa vaaraa tai vaurioita veneelle ja muulle tieliikenteelle. Trailerikuljetuksen aikana ajoviimassa heiluva kuomu tai muu peite saattaa myös aiheuttaa pintavauriota veneeseen. Säilyttäkää veneen kuomu sille varatussa säilytystilassa trailerikuljetuksen aikana tai irrottakaa kuomu tarvittaessa kokonaan trailerikuljetuksen ajaksi. Huomatkaa myös että veneen ovi on kunnolla kiinni trailerikuljetuksen aikana. HUOM! Trailerin tulee olla lievästi aisapainoinen. Varmistu, että vene on kiinnitetty riittävän tiukasti traileriin eikä pääse liikkumaan mihinkään suuntaan, ja että veneen paino jakautuu tasaisesti sivutuille. Heiluva vene iskeytyy kuljetuksessa yksittäistä tukea vasten, jolloin runko voi vaurioitua. VAROITUS! Kantavuudeltaan riittämätön tai huonosti ylläpidetty venetraileri voi rikkoontua ajon aikana ja aiheuttaa vaaratilanteen. Varmistu että trailerin kantavuus riittää veneen lisäksi myös moottorin, polttoaineen ja varustuksen painoille. VAROITUS! Älkää pitäkö kuomua, satamakuomua tai muuta peitettä veneen päällä trailerikuljetuksen aikana. Suurissa maantienopeuksissa kuomu tai peite saattaa irrota ja aiheuttaa vaaraa tai vaurioita veneelle ja muulle tieliikenteelle. 8

29 .0.6 Navigointi Veneessä tulee aina olla kompassi ja ajantasainen kartta, vaikkakin navigointi tapahtuisi esim. GPS karttaplotterin avulla. GPS on navigaation tuki ja sitä ei tulisi käyttää ensisijaisena navigointivälineenä. Aluksen päällikön tulee hallita vähintään perusnavigointitaidot. 6 Huolto, korjaukset ja talvisäilytys Tietoja veneen ylläpidosta, talvisäilytyksestä, huollosta ja korjauksista löydät lähimmältä XO jälleenmyyjältäsi. Suuremmat alumiinin tai pintakäsittelyn vauriot tulisi korjauttaa valtuutetun XO jälleenmyyjän toimesta. Moottorin tai jälkiasennettavien varusteiden vioittuessa kääntykää ensisijaisesti kyseisten laitteiden toimittajien puoleen. HUOM! Varmistukaa, että käyttämänne puhdistus-, pintakäsittely- ja suoja-aineet soveltuvat alumiinille ja muille käsittelemillenne pinnoille. Noudattakaa kemikaalin valmistajan antamia ohjeita. 9

30 7 Lisävarusteet 7. Yleistä HUOM! Monet jälkiasennukset ja muutostyöt voivat väärin tehtyinä aiheuttaa vahinkoa veneen rakenteelle tai olla vaaraksi turvallisuudelle. Ottakaa yhteys valmistajaan, ennen kuin teette tai teetätte esim. uusia maadoituksia, luukkuja, kiinnitätte varusteita tai asennatte veneeseen varusteita tai yhdistätte alumiiniin muita metalliseoksia. HUOM! Mikäli asennatte tai asennutatte veneeseen lisävarusteita, käyttäkää pintakäsiteltyyn alumiinipintaan kosketuksessa olevan pinnan (joko lisävarusteen asennuspinta tai ruuvin kanta) alla sähköä johtamatonta ainetta olevia eristealuslevyjä. 7.. Lisävarusteiden asennus XO 0 S:ään on saatavana paljon sähkökäyttöisiä lisävarusteita, joille kaikille on sähköpiirit ja -johdot valmiiksi tehty ja vedetty oikeisiin paikkoihin. Seuraavana on lueteltu mahdollisten lisävarusteiden ja niiden johtojen sijainnit, katso niiden tarkemmat asennus- ja käyttöohjeet varusteiden valmistajien omista ohjeista. 7.. Lämmitin Veneen tilankäytössä on varauduttu jälkiasennettavan diesel- tai valopetrolikäyttöisen lämmittimen asennukseen. Itse lämmitin järjestelmineen on tarkoitettu asennettavaksi kuljettajan pulpetin sisäpuolelle. Katso lisäohjeita lämmittimen valmistajan asennusohjeesta sekä XO 0 S:n lämmittimen asennusohjeesta. 7.. Radio/CD-soitin Veneeseen on lisävarusteena saatavana johtosarja autotyyppisen soittimen asennukseen. Soitin on tarkoitettu asennettavaksi vasempaan pulpettiin liukukannen alle. Johtosarjassa on Euro-liitin, johon on kytketty päävirtakytkimen ohittava radion muistivirta ja päävirtakytkimen kautta kulkeva varsinainen virta, sekä johtimet kahdelle kaiuttimelle. Kaiuttimien johtojen päät tulevat kummallekin pulpetille ja kaiuttimet asennetaan jalkatilan seinämään. 0

31

32 LIITE : TEKNISET ERITTELYT Veneellä on juokseva sarjanumero, CIN-koodi (CIN=Craft Identifi cation Number=Aluksen tunnistenumero). CINkoodi on merkitty aluksen runkoon perässä oikealle puolelle / peräpeilin ulkopintaan reunalistan viereen. Voitte merkitä CIN-koodin alla olevaan taulukkoon. Asioidessanne veistämön tai jälleenmyyjien kanssa, ilmoittakaa CIN-koodi sekä veneen tyyppi, niin oikeiden varaosien toimittaminen helpottuu. Tyyppimerkintä: XO 0 S CIN-koodi: Moottorin merkki ja malli: Moottorin sarjanumero: Veneen runkomateriaali: Merialumiini AlMg4,/ 08 XO 0 S PÄÄMITAT Kokonaispituus, 6,7 m Suurin leveys,,8 m Targakaaren vakio varusteiden korkeus vesilinjasta,40 m (veneen tarkka alituskorkeus tulee kuitenkin tarkistaa erikseen) Syväys 0,90 m Painoerittely Kuormaamaton veneen paino 0 kg (sisältää koneen, akun, runkopituuden mukaiset perusvarusteet.)(suurimman sallitun koneen paino on 80kg) Veneen paino täydellä kuormalla on 000 kg Veneen massa trailerilla 0 kg (täyskuormapainosta poistettu henkilöpainot) Suurin suositeltu kuorma on 690 kg, Kiinteän polttoäinesäiliön tilavuus molemmissa malleissa 00 l HUOMAUTUS: Tankin ilmoitettu täyttömäärä ei välttämättä ole kokonaisuudessaan käytettävissä johtuen trimmistä ja kuormituksesta. Tankissa tulisi pitää aina yllä vähintään 0 % täyttöastetta. CE Kategoria C KANTAVUUS Suurin suositeltu henkilömäärä 6 SUORITUSKYKY Suurin suositeltu perämoottorin koneteho, kw 9 Suorituskyky suurimmalla teholla, solmua 4 Pilssipumput Sähkökäyttöinen pilssipumppu 8 l/min Käsikäyttöinen pilssipumppu l/min kun 4 iskua/min SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Jännite V DC Suositeltu akkukapasiteetti, Ah 00

33 HALLINTAKAAPELIT Hydrauliohjausletkut, m (jalkaa) 4,0 () Kaukohallintalaitteen kaapelit, m (jalkaa) 4,0 () OSAKUORMA Perusvarusteet, kg 0 Kiinteiden säiliöiden sisältö, kg 70 Pelastuslautta, kg 0 Muu lasti tai varuste 7 kg Tuotantoteknisistä syistä johtuen saattaa päämitoissa ja tilavuuksissa olla pieniä eroja. Huomatkaa, että tankkien täyttä kapasiteettia ei aina voida käyttää veneen trimmitai kallistuskulmasta riippuen. VALMISTAJA XO Boats Oy Rantalinna, Rantakatu 600 VAASA Suomi Käytetty moduuli: B (EY-tyyppitarkastus) ILMOITETTU LAITOS VTT Expert Services Oy Tunnusnumero: 07 PL 00, 0044 VTT Suomi HUVIVENEEN TIEDOT Veneen merkki ja malli: XO 0 S Suunnittelukategoria: C - rannikko Tyyppitarkastustodistus no: Venetyyppi: Avoin perämoottorivene Rakennusmateriaali: Alumiiniseokset, lujitemuovi, PE-HD Suurin koneteho, kw: 0 Pituus/leveys/syväys, m: 6,7/,8/0,90 Viittaukset käytettyihin asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin sekä määräyksiin esitetään seuraavalla sivulla. Vakuutan, että yllä mainittu huvivene täyttää kaikki soveltuvat olennaiset turvallisuusvaatimukset kääntöpuolella olevan erittelyn ja EYtyyppitarkastustodistuksen mukaisesti. XO Boats Oy Ilkka Heimola, Johtaja Päiväys: 0.0.0

34 XO 0 S YLEISJÄRJESTELYKUVA (Liite ) Veneen yleisjärjestelykuvat eivät ole mittakaavassa. Veneiden jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja ei vastaa mahdollisista poikkeavuuksista a 8 7a 0 c b ) Mastovalo; ympärinäyttävä valkoinen, teho 0W ) a) Akkukotelo, b) sulakerasia ja c) päävirtakytkin ) Kulkuvalot;, punainen ja, vihreä, teho 0W ) Polttoaineen täyttöletku 4) Jauhesammutin, kg; teho A89BC ) Polttoainesäiliö 6) Perätulppa 7) Pilssipumppu 7a) Käsikäyttöinen pilssipumppu 8) Polttoainesäiliön huoltoluukku 9) Polttoainesäiliön huohotin 0) Avotilan tyhjennyskaivo ) Polttoaineen täyttöhela ) Polttoainesuodatin/-vedenerotin ) Avotilan tyhjennyksien sulkuventtiilit 4

35 Yleiset vaatimukset perämoottori malli Perustiedot EN ISO 8666:00. Rungon merkintä ISO 0087:996 / A:000. Valmistajan kilpi RCD annex I,.. Omistajan käsikirja EN ISO 040:004 Järjestely ja varusteet. Laidan yli putoamisen ehkäiseminen EN ISO 08:00.7 Pelastuslautan säilytys RSG Guidelines.8 Varauloskäynti -.9 Ankkurointi ja hinaaminen EN ISO 084:00.7 Kulkuvalot 97 COLREG.8 Päästöjen torjunta - Asennukset. Koneet ja moottoritilat -. Polttoainejärjestelmä EN ISO 0088:00, EN ISO 0:997. Sähköjärjestelmä EN ISO 0:000, ISO 8846:990.4 Ohjausjärjestelmä EN ISO 09:994/A:000. Kaasulaitteet -.6 Paloturvallisuus EN ISO 9094-:00 Hydrostatiikka. Vakavuus ja varalaita EN ISO 7:00 + A:009. Kelluvuus EN ISO 7:00.6 Suurin sallittu kuormitus EEN ISO 4946:00/AC 00.4 Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot EN ISO 909- :997, EN ISO 6:00. Vedellä täyttyminen EN ISO 8:00, EN ISO 08:00, ISO 8849 Ohjailuominaisuudet 4 Ohjailuominaisuudet EN ISO 9:00, EN ISO 866:006.4 Näkyvyys ohjauspaikalta RSG Guidelines, EN ISO 9:000 Moottorin merkintäjärjestelmä Moottori CE-merkitty Melupäästöjen tason Moottori CE-merkitty Mitoitus. Rakenne ISO -:00, ISO -:008, ISO -6:008

36 Yleiset vaatimukset sisäperämoottori malli Perustiedot EN ISO 8666:00. Rungon merkintä ISO 0087:996 / A:000. Valmistajan kilpi RCD annex I,.. Omistajan käsikirja EN ISO 040:004 Järjestely ja varusteet. Laidan yli putoamisen ehkäiseminen EN ISO 08:00.7 Pelastuslautan säilytys RSG Guidelines.8 Varauloskäynti -.9 Ankkurointi ja hinaaminen EN ISO 084:00.7 Kulkuvalot 97 COLREG.8 Päästöjen torjunta - Asennukset. Koneet ja moottoritilat EN ISO 0:997. Polttoainejärjestelmä EN ISO 0088:00. Sähköjärjestelmä EN ISO 0:000.4 Ohjausjärjestelmä EN ISO 09:994/A:000.6 Paloturvallisuus EN ISO 9094-:00 Hydrostatiikka. Vakavuus ja varalaita EN ISO 7:00. Kelluvuus EN ISO 7:00.6 Suurin sallittu kuormitus EEN ISO 4946:00/AC 00.4 Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot EN ISO 909- :997, EN ISO 6:00. Vedellä täyttyminen EN ISO 8:00, EN ISO 08:00, ISO 8849 Ohjailuominaisuudet. Vedellä täyttyminen EN ISO 8:00, EN ISO 4 Ohjailuominaisuudet EN ISO 9:00.4 Näkyvyys ohjauspaikalta RSG Guidelines, EN ISO Moottorin merkintäjärjestelmä Moottori CE-merkitty Melupäästöjen tason Moottori CE-merkitty Mitoitus. Rakenne ISO -:00, ISO -:008, ISO -6:008.6 Suurin sallittu kuormitus EN ISO 4946:00/AC 00.4 Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot EN ISO 909- :997, EN ISO 6:00. Vedellä täyttyminen EN ISO 8:00, EN ISO 08:00, ISO

37 I SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO Liite. DIRECT+. DIRECT+ BATTERY+ M_Sa MAIN SWITCH 0 M_Sc 4 4 M_Se / 0/0 INPUT+ INPUT+ M_F. M_F. M_F. M_F.4 Ga / M_S A/0A MAIN A MAIN A 0A BILGE P. AUTO 0A MEMORY G BATTERY /.A /.A M_F: M_F: M_F: M_F:4 /.E6 /.B6 Gb INPUT+ 4 INPUT+ 4 BILGE_P_AUTO. MEMORY. BLUE/ + FUEL_G FUEL_G B /.F 04 / Gd Ba / 0 INPUT+ 0/8 INPUT+ INPUT+ BILGE_P_AUTO 0 MEMORY M7 M B /.E A7 FUEL TANK A0 FUEL GAUGE 4 BLACK 4 BLACK B Bb / 0/8 /0 B. BLACK /0 /0 B. BLACK 0 BLACK B B. B /0 40 /.F 7

38 /.E Xa X.a /8 INPUT+ /8 4 6 INPUT+ F. F. F. + INPUT+ /.A F.4 F. 0A NAV./ANCH. LT VEBAS00C S. X.a 4/8 4/8 Xa X6a /8 /8 X.6a /6 H ANCH. LT 4 6 X.6a /8 /8 X6a BLACK B. B /0 NAV/ANC_L_IN NAV/ANC_L_IN NAV/ANC_L_IN /6 ANC_L_OUT /6 H NAV. LT B 6/6 X.6a /8 /8 X6a BLACK /0 B. NAV/COMP_L_OUT H NAV. LT BLACK /0 NAV/COMP_L_OUT H COMPASS L. B BLACK B. /0 40 TRIM A A 6 X.a /8 /8 Xa 4 X6a 4/8 4/8 X.6a 4 TRIM 4 BLACK X.6c 6/8 6/8 X6c 4 BLACK TRIM TRIM TRIM B. B /0 40 HORN 0A VAS00B S. X.a 6/8 6/8 Xa X6a /8 /8 X.6a H4 HORN. BROWN. BROWN. BROWN /6 /6. BROWN X.6a 6/8 6/8 X6a. BROWN. BLACK B. B /0 HORN_IN HORN_IN HORN_IN HORN_OUT HORN_OUT OUTLET 0A X.a 7/8 A. V 7/8 Xa A DC A. GREEN/BLACK. GREEN/BLACK. BLACK B. B /0 OUTLET OUTLET + RADIO 0A. X.a 8/8 8/8 Xa. Xa 4/8 A 8/8 Xa. BLACK RADIO RADIO SPKR_PORT- B. B /0 40 /.E MEMORY. BLUE/ Xa 6/8 MEMORY. PURPLE Xb /8 4/8 Xb. GREY/GREEN SPKR_STB+ SPKR_PORT+ LS LS LS LS LS. Xb /8 8/8 Xb LS.. PURPLE/BLACK. GREEN/BLACK SPKR_STB- /.F8 /.F 8

39 /.E4 Xa INPUT+ 4 /8 X.a /8 6 INPUT+ /.A6 INPUT+ INPUT+ /4.A F.6 F.7 F.8 F.9 F.0 SPARE 0A 0A WIPER STB 7A WIPER PORT AUX 7A BILGE P. 0A /6 /6 /6 /6 /8 X.6b /6 /6 /8 X.6b /8 X.6c /8 X.6c X6b /8 X6b /8 X6c /8 X6c /8 Xb. WHITE/BLUE /8 Xb. WHITE/BROWN /8 /8 Xb 4/8 Xb X.b /8 X.b /8 X.b /8 X.b 4/8 VEBAS00C S. /6 4 6 /6 4/6. WHITE/BLUE. LIGHT 6/6. WHITE/GREEN. WIPER_JUMP VEBAS00C S.4 /6 4 6 /6 4/6. WHITE/BROWN. PURPLE 6/6. WHITE/ VAS00C S.6 VAS00B S. /6. GREY /.E X.6b 6/8 6/8 X6b 7/8 8/8 7/8 8/8 M M WIPER STB X.6b /8 /8 X6b /8 4/8 /8 4/8 M M WIPER PORT X.6c /8 /8 X6c BILGE_P_AUTO X0 / X0 / X0 / X.0 /. X.0 /. GREY X.0 /. BLACK B. B /0 B. B /0 B. B /0. WHITE/BLUE WIPER_SB_IN. WHITE/BROWN WIPER_BB_IN. PURPLE AUX_IN. GREY BILGE_P_M_IN WIPER_SB_IN WIPER_BB_IN. PURPLE AUX_IN. GREY BILGE_P_M_IN. WHITE/BLUE. WIPER_JUMP BILGE_P_M_OUT WIPER_SB_C WIPER_SB_I WIPER_SB_IN. WHITE/BROWN WIPER_BB_IN. PURPLE WIPER_SB_II AUX_IN. GREY BILGE_P_M_IN. WHITE/GREEN. LIGHT. WHITE/BLUE. BLACK WIPER_BB_C WIPER_BB_I WIPER_BB_II. WHITE/. PURPLE. WHITE/BROWN M BILGE P. M. BLACK BILGE_P_M_OUT.. GREY. BLACK /.F6 /4.F 9

40 /.A8 INPUT+ F. F. F. 0A 0A 0A EXTRA (ENG.BL.) PLOTTER SPARE X.b /8 X.b 7/8 A.9 PLOTTER. BLACK /8 X6c X.6c /8. BLACK / A9 A9 /. BLUE 4/8 X.6c PLOTTER X6c 4/8. BLUE PLOTTER 7/8 Xb. WHITE. BLUE PLOTTER /.F6 B. B /0 40

41 M_F: M_F4: M_Sb# M_Sc# DIRECT+ 0 MAIN SWITCH DIRECT+ 0 0 INPUT+ M_F: 0 INPUT+ M_F: M_F.# 98--AB-A00 MAIN M_F# INPUT+ 98--AB-A00 MAIN M_F# INPUT+ M_S# AES--8A M_F.# 88-0-AB4-A00 BILGE P. AUTO M_F# M_Sb DIRECT AB4-A00 MEMORY M_F4# M_Sb DIRECT M_F.# M_F.4# 60 mm M_Sc M_Sc mm.. M_F M_F M_S WAITING FOR PANEL M_F M_F4 4

42 S# S# S# S.# VAS00B S.# VEBAS00C S.# VAS00B S S S S4 S S6 X.6c: BILGE_P_M_IN X.6c: BILGE_P_M_OUT X.6a:, -S: NAV/ANC_L_IN X.6a: ANC_L_OUT S: NAV/ANC_L_IN X.6a:NAV/COMP_L_OUT X.6a: HORN_IN X.6a:6 HORN_OUT. GREY. GREY 0 mm 0 mm. BROWN. BROWN 0 mm S.4# VEBAS00C S4# X.6b: WIPER_BB_C S4:4 WIPER_JUMP X.6b: WIPER_BB_I S4: WIPER_JUMP X.6b: WIPER_BB_IN X.6b:4 WIPER_BB_II. WHITE/BROWN.. PURPLE.. WHITE/BROWN. WHITE/ A9# PLOTTER PLOTTER X.6c:4 X.6c: (U BACK VIEW) 60 A# TRIM X.6a:4 X.6c:6 S.# S.6# VEBAS00C VAS00C mm. BLUE. BLACK 4 S# X.6b:6 WIPER_SB_C S:4 WIPER_JUMP X.6b:7 WIPER_SB_I S: WIPER_JUMP X.6b: WIPER_SB_IN X.6b:8 WIPER_SB_II. WHITE/BLUE.. LIGHT.. WHITE/BLUE. WHITE/GREEN 00 mm 00 mm S6# 0 mm. PURPLE X.6c: AUX_IN 00 mm 4. BROWN. BROWN. WHITE/BLUE. WHITE/BROWN. PURPLE. WHITE/. WHITE/BROWN. WHITE/BLUE. LIGHT. WHITE/GREEN. PURPLE. GREY. GREY. BLUE. BLACK 4 BLACK 4 BLACK 00 mm S: NAV/ANC_L_IN S: ANC_L_OUT S:6NAV/COMP_L_OUT A TRIM S: HORN_IN S: HORN_OUT S: WIPER_SB_IN S4: WIPER_BB_C S4: WIPER_BB_I S4:6 WIPER_BB_II S4: WIPER_BB_IN S: WIPER_SB_C S: WIPER_SB_I S:6 WIPER_SB_II S6: AUX_IN S: BILGE_P_M_IN S: BILGE_P_M_OUT A9: PLOTTER A9: A X.6a# X.6b# X.6c# (8N BACK VIEW) (8N BACK VIEW) (8N BACK VIEW) 4

43 800 mm 600 mm 800 mm 00 mm 00 mm 600 mm (8U BACK VIEW) Xb# B# M#. X.0: BILGE_P_AUTO Xa# INPUT+ M_F:: 4 INPUT+ M_F:: 4 NAV/ANC_L_IN X6a: TRIM X6a: mmtam 6 M_F:# MAIN INPUT+ Xa: M_F:# MAIN INPUT+ Xa: M_F:# BILGE P. AUTO BILGE_P_AUTO X0: M_F:4# MEMORY MEMORY Xa:6. BLUE/ 44.0 mm. WHITE/BROWN X6b: WIPER_BB_C. PURPLE X6b: WIPER_BB_I M# LS# Xb:4 SPKR_PORT+ Xb:8 SPKR_PORT- Xa# (8UR-CONNECTOR Xa:8 RADIO 4 BLACK) M_F:4: MEMORY 6 7 B: Xb# LS SPKR_STB+. GREY X.0: BILGE_P_M_OUT. WHITE/ X6b:4 WIPER_BB_II. BLACK X.0:. BLACK B:- 700 mmtam mm 700 mm WIPER_SB_IN X6b:. WHITE/BLUE WIPER_BB_IN X6b:. WHITE/BROWN AUX_IN X6c:. PURPLE BILGE_P_M_IN X6c:. GREY PLOTTER X6c:4. BLUE 00 mmtam 6 V40 (SPLITTED) 800 mm 00 mm 400 mm 900 mm 800 mmtam TAM 0900 mm 0 mmtam mm 00 mm 00 mm 00 mm 600 mm 600 mm 000 mm mmtam. PURPLE 000 mm 400 mmtam 00 mm 00 mm. WHITE/BLUE X6b:8 WIPER_SB_II. BLACK B:- H4#. BROWN X6a:6 HORN_OUT B:- Gb# B:- 0 B:- 0 X0#. M_F:: BILGE_P_AUTO. GREY X6c: BILGE_P_M_OUT. BLACK B:- (UT BACK VIEW) 60 A7# A0 FUEL_G BLACK B:- 00 mmtam 6 H# X6a: ANC_L_OUT BLACK 00 mmtam 0 4 BLACK 4 BLACK 900 mmtam 6 00 mm. GREY/GREEN. GREEN/BLACK.. BLUE/. BLACK X.0# BILGE_P_AUTO M. BILGE_P_M_OUT M. GREY M. BLACK (NT BACK VIEW) 640 H# NAV/COMP_L_OUTX6a: B:- BLACK A# OUTLET OUTLET Xa:7. GREEN/BLACK + B:-. BLACK X6a# NAV/ANC_L_IN Xa:4 ANC_L_OUT H NAV/COMP_L_OUTH, -H, -H TRIM Xa: 4 (8U BACK VIEW) 4 HORN_IN Xa:6. BROWN HORN_OUT H4. BROWN X6b# WIPER_SB_IN Xb:. WHITE/BLUE WIPER_BB_C M. WHITE/BROWN WIPER_BB_I M. PURPLE WIPER_BB_II M. WHITE/ (8U BACK VIEW) 4 WIPER_BB_IN Xb:. WHITE/BROWN WIPER_SB_C M. WHITE/BLUE 6 WIPER_SB_I M. LIGHT 7 WIPER_SB_II M. WHITE/GREEN X6c# AUX_IN Xb:. PURPLE BILGE_P_M_IN Xb:4. GREY BILGE_P_M_OUT X0:. GREY PLOTTER Xb:7. BLUE (8U BACK VIEW) 4 B:-. BLACK B:- 4 BLACK A0# FUEL_G A7 B:- BLACK LS# SPKR_STB+ Xb:. PURPLE SPKR_STB- Xb:. PURPLE/BLACK. BLACK B:- H# X6a: NAV/COMP_L_OUT BLACK B: GREEN/BLACK LS SPKR_PORT- 8 H# 0097 X6a: NAV/COMP_L_OUT BLACK B:- M#. WHITE/GREEN X6b:6 WIPER_SB_C. LIGHT X6b:7 WIPER_SB_I HORN_IN X6a:. BROWN OUTLET A:+. GREEN/BLACK RADIO Xa:4. 0 mm. GREY/GREEN LS SPKR_PORT+ 4. PURPLE/BLACK LS SPKR_STB- (8UR-CONNECTOR BROWN) 4

44 M_Sa# 0 BATTERY+ Ga: 000 mm 0 M_Sa: BATTERY+ Ga# 0/0 900 mmtam 0 P M_Se# 0 INPUT+ Ba: 000 mm 0 M_Se: INPUT+ 0 Ba# 0/0 900 mmtam 0/8 P Bb# 0 Gd: 700 mm 0 BLACK Bb: Gd# 0/8 900 mmtam 04 N N INCLUDED B# V400 44

45 4

46 XO Boats Oy Yhteystiedot Sähköposti Osoite Hiidenhaudantie, 800 Heinola, Finland Puhelin

OMISTAJAN KÄSIKIRJA. kalastuslautta.fi

OMISTAJAN KÄSIKIRJA. kalastuslautta.fi OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 ENNEN KUIN LÄHDET VESILLE Tutustu tähän omistajan käsikirjaan. Tarkista ennen vesille lähtöä: * Säätila ja ennuste Ota huomioon tuuli, aallokko ja näkyvyys. Onko veneesi suunnitteluluokka,

Lisätiedot

W W W. XOBOAT S.FI 2

W W W. XOBOAT S.FI 2 WWW.XOBOATS.FI XO BOATS ESIPUHE Hyvä suomalaisen XO -veneen omistaja! Kiitämme teitä XO:n valinnasta ja toivotamme teille monia hauskoja hetkiä vesillä liikkuessanne. Tämän käsikirja tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

XO BOATS ESIPUHE SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANTA- KAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE LUOPUESSANNE VENEESTÄ.

XO BOATS ESIPUHE SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANTA- KAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE LUOPUESSANNE VENEESTÄ. XO BOATS ESIPUHE Hyvä suomalaisen XO -veneen omistaja! Kiitämme teitä XO:n valinnasta ja toivotamme teille monia hauskoja hetkiä vesillä liikkuessanne. Tämän käsikirja tarkoituksena on auttaa Teitä käyttämään

Lisätiedot

OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Konekesko Oy Termalin Ketunniementie 7 50130 Mikkeli Suomi / Finland Puh./Tel. + 358 15 165 005 www.termalin.

OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Konekesko Oy Termalin Ketunniementie 7 50130 Mikkeli Suomi / Finland Puh./Tel. + 358 15 165 005 www.termalin. OMISTAJAN KÄSIKIRJA Konekesko Oy Termalin Ketunniementie 7 50130 Mikkeli Suomi / Finland Puh./Tel. + 358 15 165 005 www.termalin.fi 1 ESIPUHE Hyvä suomalaisen Suvi -veneen omistaja! Kiitämme Teitä Suvin

Lisätiedot

TRIDENT 6200 O & TRIDENT 6200 T OMISTAJAN KÄSIKIRJA

TRIDENT 6200 O & TRIDENT 6200 T OMISTAJAN KÄSIKIRJA TRIDENT 6200 O & 6200 T 1(30) TRIDENT 6200 O & TRIDENT 6200 T OMISTAJAN KÄSIKIRJA Valmistaja: Trident Aluminium Boats Sankt Petersburg Liteinij prospekt d. 58 (B),kom.2H 191104 Russia Valerij Ilyshkin

Lisätiedot

SUOMI. Silver. Omistajan käsikirja. Omistajan käsikirja Användarhandbok Owner s Manual Eignerhandbuch Manuel du propriétaire

SUOMI. Silver. Omistajan käsikirja. Omistajan käsikirja Användarhandbok Owner s Manual Eignerhandbuch Manuel du propriétaire SUOMI Silver Omistajan käsikirja 1 Omistajan käsikirja Användarhandbok Owner s Manual Eignerhandbuch Manuel du propriétaire Esipuhe Hyvä suomalaisen Silver-veneen omistaja! Kiitämme Sinua Silverin valinnasta

Lisätiedot

Omistajan käsikirja Användarhandbok Owner s Manual Eignerhandbuch Manuel du propriétaire

Omistajan käsikirja Användarhandbok Owner s Manual Eignerhandbuch Manuel du propriétaire Omistajan käsikirja Användarhandbok Owner s Manual Eignerhandbuch Manuel du propriétaire 2 SUOMI Silver Omistajan käsikirja 3 Esipuhe Hyvä suomalaisen Silver-veneen omistaja! Kiitämme Sinua Silverin valinnasta

Lisätiedot

42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console. Käyttäjän käsikirja

42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console. Käyttäjän käsikirja 42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console Käyttäjän käsikirja 2 (64) ESIPUHE Arvoisa Yamarin -veneen omistaja! Onnittelemme

Lisätiedot

42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console

42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console 1 (64) 42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (64) ESIPUHE Arvoisa Yamarin -veneen omistaja!

Lisätiedot

W W W. XOBOAT S.FI 2

W W W. XOBOAT S.FI 2 WWW.XOOTS.I XO OTS SIPUH Hyvä suomalaisen XO -veneen omistaja! Kiitämme teitä XO:n valinnasta ja toivotamme teille monia hauskoja hetkiä vesillä liikkuessanne. Tämän käsikirja tarkoituksena on auttaa Teitä

Lisätiedot

Tutustu tähän omistajan käsikirjaan. Tarkista aina ennen vesille lähtöä ainakin seuraavat seikat:

Tutustu tähän omistajan käsikirjaan. Tarkista aina ennen vesille lähtöä ainakin seuraavat seikat: 1(32) ENNEN KUIN LÄHDET Tutustu tähän omistajan käsikirjaan. Tarkista aina ennen vesille lähtöä ainakin seuraavat seikat: - Säätila ja ennuste Ota huomioon tuuli, aallokko ja näkyvyys. Ovatko veneesi koko

Lisätiedot

Yamarin 4210. Käyttöohjekirja

Yamarin 4210. Käyttöohjekirja Yamarin 4210 Käyttöohjekirja 1 ESIPUHE Hyvä suomalaisen YAMARIN 4210-veneen omistaja! Kiitämme Sinua YAMARIN:in valinnastasi! Tämä käsikirja on laadittu avuksesi uuden veneesi turvallisessa käsittelyssä

Lisätiedot

OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Konekesko Oy Termalin Ketunniementie 7 50130 Mikkeli Suomi / Finland Puh./Tel. + 358 15 165 005 www.termalin.

OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Konekesko Oy Termalin Ketunniementie 7 50130 Mikkeli Suomi / Finland Puh./Tel. + 358 15 165 005 www.termalin. OMISTAJAN KÄSIKIRJA Konekesko Oy Termalin Ketunniementie 7 50130 Mikkeli Suomi / Finland Puh./Tel. + 358 15 165 005 www.termalin.fi www.suvi-boats.com ESIPUHE Hyvä suomalaisen Suvi -veneen omistaja! Kiitämme

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Yamarin 5940. Käyttöohjekirja

Yamarin 5940. Käyttöohjekirja Yamarin 5940 Käyttöohjekirja 1 ESIPUHE Hyvä suomalaisen YAMARIN 5940-veneen omistaja! Kiitämme Sinua YAMARIN:in valinnastasi! Tämä käsikirja on laadittu avuksesi uuden veneesi turvallisessa käsittelyssä

Lisätiedot

YAMARIN 62 Walk Around KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

YAMARIN 62 Walk Around KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (34) ESIPUHE Arvoisa Yamarin -veneen omistaja! Onnittelemme Sinua siitä, että valintasi päätyi luotettavaan suomalaiseen Yamarin-veneeseen. Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden

Lisätiedot

Yamarin 5200. Käyttöohjekirja

Yamarin 5200. Käyttöohjekirja Yamarin 5200 Käyttöohjekirja 1 2 ESIPUHE Hyvä suomalaisen YAMARIN 5200-veneen omistaja! Kiitämme Sinua YAMARIN:in valinnastasi! Tämä käsikirja on laadittu avuksesi uuden veneesi turvallisessa käsittelyssä

Lisätiedot

YAMARIN 64 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

YAMARIN 64 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (34) ESIPUHE Arvoisa Yamarin -veneen omistaja! Onnittelemme Sinua siitä, että valintasi päätyi luotettavaan suomalaiseen Yamarin-veneeseen. Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden

Lisätiedot

Yamarin 415 Big Fish. Käyttöohje Suomi

Yamarin 415 Big Fish. Käyttöohje Suomi Yamarin 415 Big Fish Käyttöohje Suomi 1 ESIPUHE Hyvä suomalaisen YAMARIN 415 BF-veneen omistaja! Kiitämme Sinua YAMARIN:in valinnastasi! Tämä käsikirja on laadittu avuksesi uuden veneesi turvallisessa

Lisätiedot

Auto-instot Tuotanto Oy TURKU P. 02-2423212. Yleisiä käyttöohjeita Casa matkailuautoon

Auto-instot Tuotanto Oy TURKU P. 02-2423212. Yleisiä käyttöohjeita Casa matkailuautoon Auto-instot Tuotanto Oy TURKU P. 02-2423212 Yleisiä käyttöohjeita Casa matkailuautoon 1.1.2008 Yleistä Auto on rekisteröity 4 hengelle. Kuljettajalle ja jokaiselle matkustajalle on kolmipisteturvavyöt.

Lisätiedot

Yamarin 5820. Käyttöohjekirja

Yamarin 5820. Käyttöohjekirja Yamarin 5820 Käyttöohjekirja 1 ESIPUHE Hyvä suomalaisen YAMARIN 5820-veneen omistaja! Kiitämme Sinua YAMARIN:in valinnastasi! Tämä käsikirja on laadittu avuksesi uuden veneesi turvallisessa käsittelyssä

Lisätiedot

42 Side Console KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

42 Side Console KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 42 Side Console KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 ESIPUHE Arvoisa Yamarin -veneen omistaja! Onnittelemme Sinua siitä, että valintasi päätyi luotettavaan Yamarin-veneeseen. Käyttäjän käsikirja perehdyttää Sinut uuden

Lisätiedot

Yamarin 79 Day Cruiser. Käyttäjän käsikirja

Yamarin 79 Day Cruiser. Käyttäjän käsikirja Käyttäjän käsikirja 2 (53) ESIPUHE Onnittelumme, että valitsit Yamarin -veneen! Käyttäjän käsikirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa sen hoidossa ja huollossa. Se on laadittu

Lisätiedot

YAMARIN 59 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

YAMARIN 59 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (35) ESIPUHE Arvoisa Yamarin -veneen omistaja! Onnittelemme Sinua siitä, että valintasi päätyi luotettavaan suomalaiseen Yamarin-veneeseen. Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden

Lisätiedot

Yamarin 4730. Käyttöohjekirja

Yamarin 4730. Käyttöohjekirja Yamarin 4730 Käyttöohjekirja 1 ESIPUHE Hyvä suomalaisen YAMARIN 4730-veneen omistaja! Kiitämme Sinua YAMARIN:in valinnastasi! Tämä käsikirja on laadittu avuksesi uuden veneesi turvallisessa käsittelyssä

Lisätiedot

Yamarin 80 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Yamarin 80 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (50) ESIPUHE Arvoisa Yamarin 80 Day Cruiserin omistaja! Kiitämme Teitä siitä, että valitsitte Yamarinin! Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa

Lisätiedot

Omistajan käsikirja Ägarens handbok Owner s manual Eignerhandbuch Manuel de properiétaire Gebruiksaanwijzing

Omistajan käsikirja Ägarens handbok Owner s manual Eignerhandbuch Manuel de properiétaire Gebruiksaanwijzing ABS-veneet: Käyttö- ja huolto-ohjeet Omistajan käsikirja Ägarens handbok Owner s manual Eignerhandbuch Manuel de properiétaire Gebruiksaanwijzing ABS båtar: Bruks- och serviceanvisningar Svenska English

Lisätiedot

OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Termalin Oy Ketunniementie 7 50100 Mikkeli Suomi Puh. + 358 15 165 005 www.termalin.fi

OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Termalin Oy Ketunniementie 7 50100 Mikkeli Suomi Puh. + 358 15 165 005 www.termalin.fi OMISTAJAN KÄSIKIRJA Termalin Oy Ketunniementie 7 50100 Mikkeli Suomi Puh. + 358 15 165 005 www.termalin.fi 1 ESIPUHE Hyvä suomalaisen Suvi -veneen omistaja! Kiitämme Teitä Suvin valinnasta ja toivotamme

Lisätiedot

Yamarin 63 Hard Top. Käyttäjän käsikirja

Yamarin 63 Hard Top. Käyttäjän käsikirja Käyttäjän käsikirja 2 (47) ESIPUHE Onnittelumme, että valitsit Yamarin -veneen! Käyttäjän käsikirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa sen hoidossa ja huollossa. Se on laadittu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Yamarin Cross 63 Bow Rider OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Yamarin Cross 63 Bow Rider OMISTAJAN KÄSIKIRJA OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2 (45) ESIPUHE Onnittelumme, että valitsit Yamarin -veneen! Omistajan käsikirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa sen hoidossa ja huollossa. Se on laadittu

Lisätiedot

Yamarin 68 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Yamarin 68 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (43) ESIPUHE Arvoisa Yamarin 68 Day Cruiserin omistaja! Kiitämme Teitä siitä, että valitsitte Yamarinin! Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa

Lisätiedot

Kun vesillelasku alkaa lähestyä

Kun vesillelasku alkaa lähestyä Kun vesillelasku alkaa lähestyä Nosturin tilaus Tilaa tai sovi vesillelasku kerhon ohjeiden mukaisella tavalla. Muista, että kerhossa on monta jäsentä ja venettä joten toimi yhteisesti sovitulla tavalla.

Lisätiedot

Yamarin 61 Center Console KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Yamarin 61 Center Console KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (39) ESIPUHE Arvoisa Yamarin 61 Center Consolen omistaja! Kiitämme Teitä siitä, että valitsitte Yamarinin! Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa

Lisätiedot

Yamarin Cross 57 Bow Rider. Käyttäjän käsikirja

Yamarin Cross 57 Bow Rider. Käyttäjän käsikirja Käyttäjän käsikirja 2 (50) ESIPUHE Onnittelumme, että valitsit Yamarin Cross -veneen! Käyttäjän käsikirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa sen hoidossa ja huollossa. Se on laadittu

Lisätiedot

Yamarin 63 Bow Rider KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Yamarin 63 Bow Rider KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (44) ESIPUHE Arvoisa Yamarin 63 Bow Riderin omistaja! Kiitämme Teitä siitä, että valitsitte Yamarinin! Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa sen

Lisätiedot

Yamarin 65 Day Cruiser OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Yamarin 65 Day Cruiser OMISTAJAN KÄSIKIRJA Yamarin 65 Day Cruiser OMISTAJAN KÄSIKIRJA ESIPUHE Onnittelumme, että valitsit Yamarin -veneen! Omistajan käsikirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa sen hoidossa ja huollossa.

Lisätiedot

Yamarin 68 Cabin KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Yamarin 68 Cabin KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (40) ESIPUHE Arvoisa Yamarin 68 Cabinin omistaja! Kiitämme Teitä siitä, että valitsitte Yamarinin! Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa sen hoidossa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Yamarin 76 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Yamarin 76 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (40) ESIPUHE Arvoisa suositun Yamarin 76 Day Cruiser omistaja! Kiitämme Sinua siitä, että valitsitte YAMARININ ja toivomme teille monia hienoja kokemuksia vesillä. Käyttöohjekirja

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Small craft - Electric Propulsion Systems

Small craft - Electric Propulsion Systems Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse?

Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Miksi minä? Aluksen omistajalla on laivaisännän vastuu. Aluksen päälliköllä on päällikön vastuu.

Lisätiedot

Solmujen kertaus. paalusolmu (köysilenkin tekoon esim. paalukiinnitys, lepuuttajaan tms.)

Solmujen kertaus. paalusolmu (köysilenkin tekoon esim. paalukiinnitys, lepuuttajaan tms.) Solmujen kertaus paalusolmu (köysilenkin tekoon esim. paalukiinnitys, lepuuttajaan tms.) kaksoispolvi eli siansorkka (laituripaaluun, lepuuttaja kaiteeseen tms.) ulkosorkka (laiturisilmukkaan, rantapuuhun,

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Omistajan käsikirja Ägarens handbok Owner s manual Eignerhandbuch Manuel de properiétaire Gebruiksaanwijzing

Omistajan käsikirja Ägarens handbok Owner s manual Eignerhandbuch Manuel de properiétaire Gebruiksaanwijzing ABS-veneet: Käyttö- ja huolto-ohjeet Svenska ABS båtar: Bruks- och serviceanvisningar English ABS boats: Instructions for use and maintenance Deutsch ABS boote: Gerauchs- und pflege-anweisungen Français

Lisätiedot

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinto 14.12.2012

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinto 14.12.2012 1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinto 14.12.2012 Tutkinnossa käytetty moottorivene on 13 metriä pitkä, sen syväys on 1,2 metriä ja korkeus 3,4 metriä.

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori.

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo on veneilijän tulevaisuutta. Perämoottori, joka menestyy sitä paremmin, mitä tiukemmaksi ympäristömääräykset käyvät. Markkinoiden tehokkaimmat

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Jauhonjakokauha. Tuotekoodi A1194

Jauhonjakokauha. Tuotekoodi A1194 Jauhonjakokauha Tuotekoodi A1194 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen ja kokemuksen

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti:

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: 1. Avaa kojetaulussa oleva säilytyslokeron luukku. Luukku on sijoitettu matkustajan istuimen eteen. 2. Irrota

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Kovalevyn pika asennusopas

Kovalevyn pika asennusopas Kovalevyn pika asennusopas Tärkeimmät ominaisuudet: Tietokoneen massamuisti Laitteistovaatimukset: Vapaa SATA/PATA portti emolevyllä/ohjainkortissa Vapaa SATA/4 pin virtaliitin HUOM! Muista lukea tämä

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

GRP 0. Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! 0 9 kk 0 10 kg. U10714 rev 01

GRP 0. Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! 0 9 kk 0 10 kg. U10714 rev 01 GRP 0 0 9 kk 0 10 kg Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! U10714 rev 01 VAROITUKSIA 1. Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin kiinnität istuimen autoon.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

Laskukunto. Voidaanko vene laskea veteen?

Laskukunto. Voidaanko vene laskea veteen? Laskukunto Voidaanko vene laskea veteen? Varmista, että Vene on tiivis Kaikki on asennettu Kaikki on tehty VARMISTA, ETTÄ VENE ON VESILLELASKUKUNNOSSA Onko kaikki työt tehty? Veneen hoitoon ja korjaukseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE 1. Silver Wolf Vakaa ja Hiljainen Aaltojen Taltuttaja

LEHDISTÖTIEDOTE 1. Silver Wolf Vakaa ja Hiljainen Aaltojen Taltuttaja LEHDISTÖTIEDOTE 1 Rymättylä 9.12.2011 julkaisuvapaa heti Silver Wolf Vakaa ja Hiljainen Aaltojen Taltuttaja TerhiTec Oy:n uusi Silver Wolf 510 mallisto asettaa uudet standardit alumiiniveneiden ajettavuudelle,

Lisätiedot

Eurovac 1500 Käyttö- ja huolto-ohje

Eurovac 1500 Käyttö- ja huolto-ohje Eurovac 1500 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet KUVAUS MALLINRO # 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box Original harmaa 62790 SUOSITELLUT TYÖKALUT 11mm + /- 45 cm Lue ohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Teltta

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS AXOPAR 28 OPEN / OC / T-TOP

KÄYTTÄJÄN OPAS AXOPAR 28 OPEN / OC / T-TOP KÄYTTÄJÄN OPS XOPR 8 OPN / O / T-TOP SISÄLLYS SIPUH... JOHNTO... Käytettävät symbolit... Tunnistaminen... 5 Valmistajan kilpi... 5 Yleisjärjestely Open... 6 Työkannet ja uimaportaat Open... 7 Yleisjärjestely

Lisätiedot