PÄIVÄN OHJELMA. 8:30 Miten teknologia muuttaa tulevaisuuttamme? Kari Hiltunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄN OHJELMA. 8:30 Miten teknologia muuttaa tulevaisuuttamme? Kari Hiltunen"

Transkriptio

1 PÄIVÄN OHJELMA 8:20 Aamukahvi ja avaus 8:30 Miten teknologia muuttaa tulevaisuuttamme? Kari Hiltunen 09:15 Verkostojen rooli tuotekehityksessä ja tarjooman uudistamisessa. Kalle Väänänen 09:30 Ryhmätyö - Tarjooman uudistamisen menestystekijät. Harri Lorentz ja Kalle Väänänen 10:00 Kahvitauko 10:15 Oston / hankinnan rooli tarjooman uudistamisessa ja siihen liittyvät menetelmät ja käytännöt. Kalle Väänänen 11:15 Tilaisuus päättyy

2 Oston ja hankinnan rooli yrityksen tuotekehityksessä Kalle Väänänen Hankintaosaaminen kasvun tueksi projekti Turun kauppakorkeakoulu

3 PÄIVÄN OHJELMA 8:20 Aamukahvi ja avaus 8:30 Miten teknologia muuttaa tulevaisuuttamme? Kari Hiltunen 09:15 Verkostojen rooli tuotekehityksessä ja tarjooman uudistamisessa. Kalle Väänänen 09:30 Ryhmätyö - Tarjooman uudistamisen menestystekijät. Harri Lorentz ja Kalle Väänänen 10:00 Kahvitauko 10:15 Oston / hankinnan rooli tarjooman uudistamisessa ja siihen liittyvät menetelmät ja käytännöt. Kalle Väänänen 11:15 Tilaisuus päättyy

4 VERKOSTOJEN ROOLI TUOTEKEHITYKSESSÄ JA TARJOOMAN UUDISTAMISESSA Suomen tarjooman haaste (tarjooma, engl. offering = tuote- tai palvelukonsepti ja siihen liittyvä mielikuva) Miksi osto / hankinta puhuu teknologiasta tai tuotekehityksestä? Osaaminen on verkostoissa

5 SUOMEN TARJOOMAN HAASTE MIKSI TULEVAISUUTTA KANNATTAA YRITTÄÄ ENNAKOIDA? Tuotteen / teknologian suorituskyky Korvaava teknologia Uusi, kehittyvä teknologia Käytössä oleva teknologia Teknologian S-käyrät ja suorituskykyvertailu. Aika tai kehityspanostukset Lähde: Petrick & Echols (2004)

6 SUOMEN TARJOOMAN HAASTE MIKSI VIENTI EI VEDÄ? Matkapuhelimien ja muiden viestintälaitteiden alamäki romahdutti korkean teknologian viennin kuuteen prosenttiin Suomen koko viennistä. Lähde: Tulli ulkomaankauppatilasto 2013.

7 SUOMEN TARJOOMAN HAASTE ONKO OSAAMISPOTENTIAALI KÄYTÖSSÄ? Innovaatiosuorituskyky EU-maissa 2009 / 2010 Keskimääräinen suorituskyky perustuu 24 indikaattorin yhdistelmään Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa toimialoittain , osuus yrityksistä Lähde: Innovation Union Scoreboard 2011 Lähde:tilastokeskus 2010

8 MIKSI OSTO/HANKINTA PUHUU TEKNOLOGIASTA? Hankintojen johtamisen uusin määritelmä: Hankinta on organisaation ulkoisten resurssien hallintaa. Organisaation toiminta, ylläpito, johtaminen ja kehittäminen vaativat erilaisia tuotteita ja palveluita sekä erilaista osaamista ja tietämystä organisaation ulkopuolelta. Hankinta pyrkii hyödyntämään toimittajamarkkinoiden mahdollisuudet niin, että lopullisen asiakkaan tarpeet tulevat tyydytetyiksi halutulla, yrityksen kokonaisetua maksimoivalla tavalla. (Hankintatoimi.fi ) Osaaminen on jo nyt verkostoissa Suomessa 50 80% lisäarvoa tuottavista resurssiesta kuten nykyiset toimittajat, potentiaaliset toimittajat ja muut sidosryhmät on yrityksesi ulkopuolella. (Iloranta; 2014) Kuka sen teknologiatiedon tuo? 8

9 ONKO KAIKKI TARVITTAVA OSAAMINEN OMASSA TUOTE- KEHITYKSESSÄ? Suljetun innovaation periaate Tutkimus Tuotekehitys Yrityksen rajat Tutkimusprojektit Markkinat Lähde: Chesbrough 2003

10 ONKO KAIKKI TARVITTAVA OSAAMINEN OMASSA TUOTE- KEHITYKSESSÄ? Avoimen innovaation periaate Tutkimus Tuotekehitys Yrityksen rajat Uudet markkinat Tutkimusprojektit Nykyiset markkinat Lähde: Chesbrough 2003

11 AVOIN VS. SULJETTU INNOVAATIO Suljettu innovaatio Avoin innovaatio Alan huiput työskentelevät meillä. Kaikki alan huiput eivät työskentele meidän yrityksessämme. Meidän on työskenneltävä osaavien ihmisten kanssa (niin yrityksen sisältä kuin ulkoakin). Hyötyäksemme T&K:stä, meidän on keksittävä, kehitettävä ja siirrettävä innovaatiot itse. Yrityksen ulkopuolinen T&K pystyy luomaan huomattavaa arvoa: sisäistä T&K:tä tarvitaan ottamaan itselle osuus tuosta arvosta. Jos keksimme sen, saamme sen markkinoille ensimmäisenä. Meidän ei ole tarvinnut olla tutkimuksen aloittaja hyötyäksemme siitä Se yritys, joka on markkinoilla ensimmäisenä, voittaa. Paremman liiketoimintamallin rakentaminen on tärkeämpää kuin olla ensimmäisenä markkinoilla Jos luomme eniten alan parhaita ideoita, voitamme. Jos luomme parhaan mahdollisen yhdistelmän sisäisten ja ulkoisten ideoiden käytössä, voitamme. Meidän pitäisi kontrolloida henkistä omaisuuttamme (Intellectual Property), jotta kilpailijamme eivät hyötyisi ideoistamme. Meidän pitäisi luoda voittoa sillä, että muut käyttävät meidän henkistä omaisuuttamme ja meidän pitäisi ostaa sitä toisilta aina kun se edistää liiketoimintaamme. 11 Lähde: Chesbrough 2003

12 ESIMERKKI ONNISTUNEESTA AVOIMEEN INNOVAATIOON PERUSTUVASTA PROJEKTISTA SALON SEUDULTA Lähde: Calando-akustiikkaseinäke Lähde; Jari A.T. Laine, Aalto-Yliopisto 2013

13 SEINÄKKEEN SYNTYPROSESSI 30 yritystä eri toimialoilta, esivalinta Kutsuttu 8 yritystä aivoriihi, fasilitoitu prosessi älyhuonekalu Ideoiden karsinta ja kehitys ääntä vaimentava sermi 3+1 yritystä, tuotekehitys, testaus, patentointi, Calando Ideointi Taustatyövaihe Karsinta Tuotteistus n. 1 vuosi (osat eivät ole mittakaavassa) Lähde; Jari A.T. Laine, Aalto-Yliopisto 2013

14 RYHMÄTYÖ Tarjooman uudistamisen menestystekijät Pohdintaa ryhmissä Esitysmuoto Post it laput Ohje seuraava kalvo Kesto 30 min (+ kahvitauko) 14

15 Esim. resurssit, käytännöt, välineet, prosessit jne. 1. Yleiset menestystekijät / mahdollistajat? (keltainen/vihreä lappu) 2. Ostoon/hankintaan liittyvät? (punainen lappu) Merkitse lapun nurkkaan T&K jos tämä oma vastuualueesi, tai O&H jos osto/hankinta vastuualueenasi YRITYKSEN TUOTTEIDEN UUDISTAMINEN (T&K) 1. Yleiset menestystekijät / mahdollistajat? 2. Ostoon/hankintaan liittyvät?

16 PÄIVÄN OHJELMA 8:20 Aamukahvi ja avaus 8:30 Miten teknologia muuttaa tulevaisuuttamme? Kari Hiltunen 09:15 Verkostojen rooli tuotekehityksessä ja tarjooman uudistamisessa. Kalle Väänänen 09:30 Ryhmätyö - Tarjooman uudistamisen menestystekijät. Harri Lorentz ja Kalle Väänänen 10:00 Kahvitauko 10:15 Oston / hankinnan rooli tarjooman uudistamisessa ja siihen liittyvät menetelmät ja käytännöt. Kalle Väänänen 11:15 Tilaisuus päättyy

17 OSTO / HANKINTA EI PUHU PELKÄSTÄÄN RAHASTA Tämä on oston neuvottelupotentiaali myöhemmin. 80% tuotteen kustannuksista sidotaan tuotekehitysvaiheessa. 17

18 OSTON JA HANKINNAN TUKI TUOTEKEHITYKSELLE KESKEISET ELEMENTIT Tieto tulevasta tarjoomast a (tiekartat / roadmap) Hankintamarkkina- / toimittajakenttä - tiedon hankinta (intelligence & scanning) EPI = early purchasing involvement ESI = early supplier involvement Oston/ hankinnan kytkeminen tuotekehitykseen (EPI) Toimittajien kytkeminen tuotekehitykseen (ESI) Oston/ hankinnan strategisuus Yrityksen tuloksentekokyky Esim. Carr & Pearson (2002)

19 ONKO OSTOLLA / HANKINNALLA ROOLI TUOTEKEHITYSPROSESSISSA? Ideointi ja konseptin luonti Konseptin kehittäminen Tuotteen suunnittelu Teollistaminen Kaupallistaminen Ehdotus Toimittajan valinta toimittajaksi (nykyinen, uusi) Budjetäärinen hinta Hintaindikaattori Riskien hallintasuunnitelma Komponentin kehittäminen toimittajan kanssa Hinnan tarkentuminen Valmistautuminen massatuotantoon toimittajalla Lopullinen hinta Tuotannon aloitus. Laadun varmistus ja seuranta KUKA TEKEE NÄMÄ TEHTÄVÄT? OSTO T&K Lähde; Petroni & Venturini 2011

20 ONKO TOIMITTAJALLA ROOLI TUOTEKEHITYSPROSESSISSA? Ideointi ja konseptin luonti Konseptin kehittäminen Tuotteen suunnittelu Teollistaminen Kaupallistaminen Missä vaiheessa toimittaja kytketään tuotekehitysprojektiin? AIKAINEN VAIHE Kriittinen teknologia Monimutkainen komponentti tai osakokonaisuus Nopea tuotekehitys-sykli Paljon muutoksia Strateginen toimittajasuhde MYÖHÄINEN VAIHE Yksinkertainen / kypsä teknologia Standardikomponentti Ei muutospaineita Normaali toimittajasuhde Lähde 1; Petroni & Venturini 2011 Lähde 2; Monczka et.al 2000

21 21 MITÄ HYÖTYÄ TOIMITTAJAN MUKANA OLOSTA ON? Lyhyen aikavälin hyödyt yhteistyöstä Komponentin tekninen suorituskyky Komponentin kustannus Komponentin kehityskustannus Komponentin kehitysaika Pitkän aikavälin hyödyt yhteistyöstä Parempi yhteistyö tulevaisuudessa Toimittajien teknologian hyödyntäminen Ratkaisujen siirto toisiin projekteihin Teknologiatiekarttojen (roadmap) yhtensovittaminen Lähde; van Echtelt et al. (2008)

22 TIETO TULEVASTA TARJOOMASTA = TIEKARTTA-AJATTELU (ROADMAP) TOIMITTAJAT Lähde; IfM (2007)

23 TEKNOLOGIATIEKARTTA MALLI Aika 23 Markkina ja muu toimintaympäristö Tuote/palvelu Oma teknologia Toimittajan teknologia Toimittajakenttä (toimittajamarkkina) KUKA TUNTEE PARHAITEN? OSTO T&K Lähde; Phaal et al. 2001

24 MITÄ HYÖTYÄ TIEKARTASTA ON? Kommunikoinnin väline Tiekartta visualisoi liiketoiminnan eri osa-alueet yhdeksi kokonaisuudeksi Toimii strategian jalkautustyökaluna Helpottaa yrityksen sisäistä kommunikaatiota Yhdistää kaupalliset tarpeet ja teknologian tuomat mahdollisuudet (pull & push) Markkinoilta tuleva vaatimus tai tarve Mahdollistaa uuden teknologian tai palvelukonseptin tuomisen tuotteeseen suunnitellusti Auttaa suunnittelemaan tuotekehityksen resurssitarvetta ja investointitarvetta Auttaa toimittajien kanssa käytävää keskustelua tulevaisuuden tarpeista Tuo suunnitelmallisuutta toimintaan 24 Lähde; Phaal et al. 2010

25 TIEDON KERÄÄMINEN =INTELLIGENCE-AJATTELU Information flows Patents, norms, industrial processes Fundament al & Applied Research Technological Intelligence KESKEINEN VIESTI: JONKUN PITÄÄ SEURATA KILPAILIJOITA, TÄRKEIMPIÄ TEKNOLOGIOITA (RAAKA-AINE, KOMPONETTI, TUOTANTO). Information flows Articles, publication s Suppliers, subcontractors Business Intelligence Law, Finance, Taxation Buyer, distributor Commercial & Marketing Intelligence Innovations, products & services Economy, Politics Strategic & social intelligence Social, Human Resources Business intelligence = liiketoimintaa palvelevan tiedon keräämistä ja käyttämistä siten, että yritys pystyy ennakoimaan tulevaa Information flows Lähde: Rouch & Santi; European Management Journal; 2001

26 MIKÄ LINKITTÄÄ TIEKARTTA- JA INTELLIGENCE AJATTELUN? Tiekartta Intelligence Missä me ollaan tänään? Missä me halutaan olla? Miten me päästään sinne? Mitä tietoa meidän pitää hankkia? Mitä tietoa meidän pitää toimittaa? Mitä me tiedetään? Mitä me ei tiedetä? Mitä meidän pitää tietää? Teknologia Teknologiatiedon hankinta Lähde: Kerr et al. 2006

27 TIEDON HANKINNAN PERIAATTEITA Tietoa haetaan joko olemassa olevaa tarvetta varten tai proaktiivisesti tulevaa ei vielä määriteltyä tarvetta varten Tieto löytyy omasta yrityksestä Kokemus aiemmista projekteista Työntekijöiden työhistoria ja verkosto sekä verkoston verkosto Tieto löytyy yrityksen ulkopuolelta Tiekartasta johdettu seuraa -lista (watch list) Lähde: Kerr et al. 2006

28 MISTÄ SITÄ TIETOA VOI RUVETA ETSIMÄÄN? (Google, Alibaba, muut keltaiset sivut ) Alan julkaisut, tieteelliset artikkelit, sanomalehdet Teknologia-aiheiset tilaisuudet, kuten konfrenssit, messut Alan konsulttien laatimat raportit (kohdennettu, maksullinen) Yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa ( esim. VTT). Tulevaisuuden tutkijoiden julkaisut Tavaran toimittajat, muut yritykset Vuosikertomukset Tekemällä kohdennettu kysely (RFI) Toimialan järjestöistä (esim. teknologiateollisuus r.y.) Tutkimalla patenttitietokantoja Asiakkailta ja loppukäyttäjiltä (David J. Teece 2007) Keksijöiltä (Mortara 2010) Järjestämällä ideakilpailuja Aloittavilta yrityksiltä (start up) Sijoittajilta (koskien yrityksiä, joihin ovat sijoittaneet) Rekrytoimalla alan hyvin tuntevan henkilön Sosiaalisen median hyödyntäminen (Crowdsourcing) Omien verkostojen verkostoista Brändin omistajilta tai OEM Alan asiantuntijoilta, jotka ovat vapailla markkinoilla Joltakin muulta toimialalta (eri tuote, mutta kiinnostava teknologia) Paikkakunnalta lopettaneen yrityksen henkilöstöltä (Sjöholm; 1997) Olemalla paikoissa, joissa tapahtuu (esim. Piilaakso) Muokattu lähteestä: Kerr et al. 2006

29 KUKA TEKEE TIEDON HANKINTAA? Eri tapoja organisoida tiedon hankinta: Hajautettu eri osastoille (T&K, osto, myynti..) On osa keskitetyn osto/hankintaosaston työtä Yrityksessä on erillinen yksikkö sitä varten New Technology Sourcing (NTS) Nokia, Siemens, BMW New technology sourcing = Etsiä sellaista vaihtoehtoista tai uutta teknologiaa, joka on ylivoimainen verrattuna nyt itsellä tai verkostossa olevaan. (Steinle & Schiele; 2008) TÄRKEINTÄ ON, ETTÄ SOVITAAN KUKA TEKEE 29

30 SUHTAUTUMINEN TIEDONHANKINTAAN (INTELLIGENCE) Offensive Active Many French & American SME s + + Nestlè, Siemens, Alcatel Ericsson, Nokia, L Oreal, EADS + + Active intelligence analysts Reactive intelligence analysts Warriors Assault intelligence analysts The intelligence analyst is always looking for strategic information through normal sources, but the company s information system is not really structured An offensive stance. The intelligence analyst is very pro-active in managing the competitive intelligence process, and continuously on the lookout for opportunities. Also a pro-active field. Intelligence analyst are frequently ex-military intelligence specialists. Inactive 1 + Sleepers The intelligence manager responds only when competitors are overtly hostile. The firm s management team shows no interest in competitive intelligence or knowledge management and does not fear competition Amateurs Professionals Expertise Lähde: Rouch & Santi; European Management Journal; 2001

31 Kysymyksiä? Kalle Väänänen Tel

32 Kilpailukykyä tarjoomaa uudistamalla? Suunnitteilla EU rahoitteinen projekti jossa kohteena varsinaissuomalaiset ja etelävirolaiset yritykset Potentiaalisia ratkaisuja tarjooman uudistamiseen: Tulevaisuuden markkinan ja tarvittavien resurssien/osaamisen tunnistaminen Suljetusta avoimeen innovaatiotoimintaan (innovaatioverkostot) Palvelullistaminen (palvelukomponentteja tarjoomaan) Onko yrityksessä tarvetta uudistaa tarjoomaa? Onko yrityksessä kiinnostusta työskennellä verkostomaisesti välittäjien ja sparraajien avustuksella tarjoomaan uudistamiseksi? Turku School of Economics; Proj CoCo; Feb. 2014

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris Mika Waris INNORATA 2-2 seminaari 06.10.2009 Mika Waris Immateriaalijärjestelmä kilpailutekijänä Mika Waris Innovaatioystävällinen ympäristö Keskeinen osa innovaatioympärist ristöä on immateriaalijärjestelm

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications

LUT Scientific and Expertise Publications LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalous / Teknologiayrittäjyys ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

Innovaatiokuukausi Työkirja ACE

Innovaatiokuukausi Työkirja ACE ACE Innovaatiokuukausi Työkirja Innovaatiokuukausi Työkirja Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu ACE-projekti 2011 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:30 Vastaava toimittaja: Kirjoittajat:

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243 Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve Operaattori -Palvelualusta -Tietoliikenne Teollisuuslaitos Testaustieto Huolto Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

ASIAKKUUDENHALLINTA TOIMITILAPALVELUYMPÄRISTÖSSÄ

ASIAKKUUDENHALLINTA TOIMITILAPALVELUYMPÄRISTÖSSÄ Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 209 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 209 Espoo 2002 TKK-RTA-R209 ASIAKKUUDENHALLINTA

Lisätiedot

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN Tapaus Protein Pudding / Manninen

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu Jaakkola ja professori Hannu Kärkkäinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA Lappi Johanna Terva-aho Hannele Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10 Sisällysluettelo Esipuhe 7 1 Alkusanat 8 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

AVOIMEN INNOVAATION AKTIVITEETIT KORKEAN TEKNOLOGIAN PIENYRITYKSISSÄ

AVOIMEN INNOVAATION AKTIVITEETIT KORKEAN TEKNOLOGIAN PIENYRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos AVOIMEN INNOVAATION AKTIVITEETIT KORKEAN TEKNOLOGIAN PIENYRITYKSISSÄ Pro gradu tutkielma Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot