VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTA-AJATUS Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja, kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. YLEISKATSAUS VUODESTA 2014 Vuosi 2014 oli Varpaisjärven seurakunnan neljäs toimintavuosi osana Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Seurakunnan toimintaa johti seurakuntaneuvosto, joka kokoontui viisi kertaa toimintavuoden aikana. Käsiteltyjä pykäliä oli 58. Taloushallinnosta, kiinteistöistä ja muusta omaisuudesta sekä kirkkoherranvirastoista huolehti seurakuntayhtymä. Marraskuussa valittiin vaaleilla uusi seurakuntaneuvosto ja vanhan seurakuntaneuvoston toimikausi päättyi kertomusvuoden lopussa. Seurakunnan jäsenmäärä jatkoi vähenemistään kertomusvuonna. Vuoden lopussa ( ) seurakunnan jäsenmäärä oli 2335, vähennystä edellisvuoteen oli 62 henkeä (vähennys 2,6 %). Seurakuntalaisia kuoli kertomusvuonna 38 henkeä, kirkosta erosi 19 henkeä ja liittyi 4 henkeä. Eduskunta äänesti avioliittolain muutoksesta Ennen äänestystä erosi 7 ja sen jälkeen 12 henkeä. Kasteen kautta kertomusvuonna seurakuntaan liittyi 16 henkeä. Seurakunnasta muutti pois 115 henkeä ja seurakuntaan sisään muutti 90 henkeä. Suosittuja tapahtumia kertomusvuonna olivat kirkon juhla-aikojen (pääsiäinen, pyhäinpäivä, adventti, joulu) jumalanpalvelukset, tuomasmessut ja perhejumalanpalvelukset. Seurat olivat myös suosittuja. Seuroja yhteistyössä seurakunnan kanssa järjestivät Lukkarilan työseura, Koskenniemen seuratupayhdistys, Herättäjä-Yhdistys ja Rauhanyhdistys. Palvelukeskus Orvokissa oli kuukausittain säännöllistä jumalanpalvelustoimintaa. Työttömyys, päihdeongelmat ja syrjäytyminen Varpaisjärvellä näkyi edelleen seurakunnan diakoniatyössä. Sekä henkistä että materiaalista apua, kuten ruoka- ja raha-avustuksia jaettiin niitä tarvitseville. Joulukuussa jaettiin ruokakasseja 54 kpl, 15 perhekassia ja 39 yksin elävien kassia. Seurakunnassa toimi kertomusvuonna kolme aktiivista vastuuryhmää: musiikkityön -, diakoniatyön sekä lähetys- ja ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmä. Johtokuntia seurakunnassa ei ole. Seurakunnan ystävyysseurakuntia ovat Tampereen tuomiokirkkoseurakunta ja Unkarin ev.-lut. kirkon Sarszentlörincin seurakunta. Molempien ystävyysseurakuntien edustajat osallistuivat kirkkomme 110-vuotisjuhliin lokakuussa. Varpaisjärven kirkonkylän koulun ja Paloisten koulun kanssa tehtiin paljon yhteistyötä. Seurakunnalla ja Lapinlahden kunnalla oli yhteinen nuorisotyöntekijä. Muita yhteistyökumppaneita olivat kertomusvuonna Koskenniemen seuratupayhdistys, Herättäjä-Yhdistys, Rauhanyhdistys, Suomen Raamattuopisto, Iisalmen rovastikunta ja sen seurakunnat. Työntekijöille järjestettiin työyhteisöpäivät toukokuussa ja joulukuussa. Toukokuussa käytiin virkistymässä Tahko Spassa. Joulukuussa Hirsikankaan leirikeskuksessa pidettiin henkilöstön spiritualiteettia vahvistava hengellinen virkistyspäivä tuomiokapitulin konsulttien johdolla. Kirkkoherra, kanttori ja lastenohjaaja osallistuivat elokuussa Kiva perhemessu koulutukseen. 1

2 Yleinen seurakuntatyö (205) (Jumalanpalveluselämä 201, hautaan siunaaminen 202, muut kirkolliset toimitukset 203 ja muut seurakuntatilaisuudet 205) Yleinen seurakuntatyö tarkoittaa jumalanpalvelus-, julistus- ja aikuistyötä. Jumalanpalvelustyön tarkoituksena on välittää pyhyyden kokemus sekä jakaa Sanaa ja Sakramentteja. Lisäksi tehtävänä on tarjota seurakunnan aikuisväestölle mahdollisuus kokoontua Sanan ja rukouksen ääreen seuroissa, piireissä ja muissa tapahtumissa. Jumalanpalveluksissa kävijöiden laski selvästi edellisvuoteen verrattuna. Kertomusvuonna pidetyissä 65 pääjumalanpalveluksessa kävi yhteensä 4024 henkeä eli keskimäärin 62 henkeä/jumalanpalvelus. Vuoden 2013 vastaavat luvut olivat 4847 ja 65 (75 henk./ jp). Tulos on huono ottaen huomioon, että kolmena aiempana vuonna kirkossakäynti on koko ajan kasvanut seurakunnan jäsenmäärän jatkuvasta vähenemisestä huolimatta. Erityisjumalanpalvelukset kuten tuomasmessut ja perhejumalanpalvelukset olivat suosittuja, mutta normaalipyhien ja juhlapyhien (esim. joulu ja pääsiäinen) jumalanpalveluksiin osallistumisaktiivisuus laski selvästi. Heinäkuun ajan järjestettiin kirkossa torstaisin puolenpäivän aikaan rukous- ja musiikkihetki. Palvelukeskus Orvokissa pidettiin kerran kuukaudessa ehtoollishartaus. Myös Kotipihan dementiaosastolla ja vuodeosastolla vierailtiin ja jaettiin ehtoollista. Lisäksi pidettiin Jeesuksen kuolinhetken muistohartaus pitkäperjantaina, hiljaisen lauantain hetkipalvelus ja pääsiäisyön messu. Perhejumalanpalvelus pidettiin kolme kertaa vuoden aikana. Nuorille suunnattuja pääjumalanpalveluksia oli kaksi. Seuratoiminta seurakunnassa oli kertomusvuonna perinteisesti virkeää. Seuroja järjestivät pääasiassa Koskenniemen seuratupayhdistys, Rauhanyhdistys sekä Lukkarilan työseura. Myös useita syntymäpäiväseuroja pidettiin ja yhdet kinkerit. Lisäksi seurakunnan työntekijät kohtasivat paljon seurakuntalaisia kirkollisten toimitusten yhteydessä. Tavoitteina kertomusvuonna olivat perhejumalanpalvelusten kehittäminen, Varpaisjärven kirkon 110-vuotisjuhla sekä vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen ja maallikkokoulutuksen jatkon järjestäminen. Seurakunnan kirkkoherra, kanttori ja lastenohjaaja osallistuivat kertomusvuonna Kiva perhemessu koulutukseen ja sovelsivat siellä oppimiaan taitoja perhejumalanpalveluksessa ja lasten kirkkohetkissä. Kirkon 110-juhlan tiedotuksessa epäonnistuttiin, koska seurakuntalaisia osallistua selvästi odotettua vähemmän juhlallisuuksiin. Vapaaehtoiset osallistuivat jumalanpalvelusten toteutuksiin, mm. kahteen tuomasmessuun, ahkerasti, mutta maallikkokoulun jatkoa ei järjestetty. Tunnusluvut ta2014 tp Pääjumalanpalvelukset osallistujia muut jp:t osallistujia ehtoollisenvietto osallistujia kasteet

3 osallistujia hautaukset osallistujia avioliittoon vihkimiset osallistujia avioliittoon siunaamiset osallistujia Muuta Seurakunnassa toimitettiin piispantarkastus toimintavuoden aikana. Jumalanpalveluselämä TA 2014 Toteuma Poikkeama (201) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Hautaan siunaaminen TA 2014 Toteuma Poikkeama (202) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Muut kirkolliset TA 2014 Toteuma Poikkeama toimitukset (203) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Muut TA 2014 Toteuma Poikkeama seurakuntatilaisuudet (205) Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Tiedotus ja viestintä (210) Seurakunnan viestinnän tehtävänä on kutsua ihmisiä mukaan seurakunnan toimintaan, kohtaamaan Jumala ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Tavoitteena on median eri välineitä hyväksi käyttäen päästä henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Seurakunnan toiminnasta tiedotettiin viikoittain Matti ja Liisa -paikallislehden kautta. Seurakunnat tapahtumat olivat nähtävillä myös srk:n nettisivuilla, jonne kukin työntekijä päivitti oman työalansa tapahtumat. Työntekijät toimittivat myös hengellistä sisältöä srk:n nettisivuille. Pääsiäisen tapahtumista julkaistiin paikallislehdessä Lapinlahden seurakunnan kanssa yhteisilmoitukset. 3

4 Tiedotuksessa ja viestinnässä hyödynnettiin myös sosiaalista mediaa, kuten Facebookia, Twitteriä ja Instagramia. Kertomus vuoden tavoitteina olivat valtakunnallisen verkkoprojektin käyttöönotto ja koulutus, sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä (mm. yhteisen Instagram-tilin perustaminen) sekä hengellisen sisällön tuottaminen verkkoon. Verkkoprojektin käyttöönotto siirtyi vuoden 2015 alkupuolella, mutta henkilöstöä koulutettiin siihen liittyen kertomusvuonna. Sosiaalista mediaa hyödynnettiin tapahtumatiedotuksessa ja viestinnässä. Henkilökunnan hartauskirjoituksia julkaistiin verkossa. Tunnusluvut ta Viestinnän kustannukset/ seurakuntalainen 4,0 3,4 3,4 0,80 2. Yhteismainokset Lapinlahden kanssa Kotisivuilla käyntien määrä Viestintäkoulutuksiin osallistuminen Tiedotus ja viestintä TA 2014 Toteuma Poikkeama (210) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Musiikkityö (220) Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää, musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaa toteuttaen samalla musiikin kautta tehtävää hengellistä julistustyötä. Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, musiikkikasvatustyö kouluissa ja kerhoissa, musiikkipiirityö, seurat ja kinkerit, sekä konserttien järjestäminen. Vuosi 2014 oli seurakunnan musiikkitoiminnaltaan monipuolinen ja hyvin järjestäytynyt. Seurakunnassa järjestettiin kertomusvuonna 29 musiikkitapahtumaksi tilastoitavaa tapahtumaa ja niihin osallistui yhteensä 1344 henkeä. Suosituimpia tilaisuuksia olivat Kauneimmat joululaulut. Muita musiikkitapahtumia olivat mm. virsikaraoket ja kirkkokonsertit. Kirkkokuoro on tärkeä osa seurakunnan musiikkitoimintaa. Kuoro on kokoontunut säännöllisesti kevään ja syksyn ajan viikoittaisiin harjoituksiinsa 15 laulajan voimin. Kuoro esiintyi jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa vuoden aikana 12 kertaa. Kuorotoimintaa ovat lisäksi elävöittäneet mieslaulajien ja naislaulajien omat kuorot. Naislaulajien kuoro toimi vuonna 2014 tuomasmessu-kuorona. Musiikkipiirit (Laulun ystävät, virsipiiri ja Lepolan 4

5 laulupiiri) ovat koonneet myös paljon yhteislaulusta innostuneita. Virsipiirin yhteydessä suoritettiin vuonna 2014 yhteensä 19 virsimerkkiä. Musiikkikasvatuksen osalta keskeisiä toimintatapahtumia ovat olleet rippikoulutyö, aamuhartaudet kouluilla ja perhekerhon yhteydessä pidetyt muskarituokiot. Kanttori on ollut mukana myös laitoshartauksissa, seuroissa, sekä käynyt pitämässä lauluhetkiä palvelutalolla. Musiikkityön vastuuryhmä on osallistunut aktiivisesti seurakunnan musiikkitoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Musiikkityön painopisteiksi vuodelle 2014 kirjattiin seuraavat asiat: 1. Kuorotoiminnan kehittäminen (lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset). Kuorotoiminta vakiinnutti asemansa aikuisten keskuudessa (Kirkkokuoro, Varpaisjärven Mieslaulajat ja Varpaisjärven Naislaulajat). Myös vanhuksille suunnatut yhteislaulupiirit ja virsipiiri ovat löytäneet osallistujakuntansa hyvin. Lasten ja nuorten kuorotoiminta ei käynnistynyt suunnitellusti. Lapsikuorotoiminnan tilalla kanttori on saanut mahdollisuuden opettaa virsiä koulun uskontotunneilla. 2. Jumalanpalveluselämän kehittäminen (perhejumalanpalvelukset, teemamessut). Vuoden aikana järjestettiin seuraavia erityismessuja: gospel-, kesälaulu-, joululaulu-, perinne-, kansanlaulu- ja tuomasmessuja. Perhemessujen musiikki on myös valittu kohdeyleisöä ajatellen. Kiva perhemessu koulutus antoi työtiimillemme paljon uusia virikkeitä messun toteutukseen. Tuomasmessut pyritään vakiinnuttamaan osaksi vuodenkiertoamme (2 kertaa vuodessa). 3. Rovastikunta- ja hiippakuntayhteyksien luominen. Kanttori osallistui rovastikunnan kanttorikokouksiin ja yhteisten tapahtumien suunnittelemiseen. Kirkkokuorolaisia osallistui hiippakunnan kuorolaisille tarkoitettuun koulutukseen ja kokouksiin. Tunnusluvut ta Musiikkitilaisuudet Musiikkitilaisuuksissa kävijät Kuorot ja ryhmät Musiikkityö (210) TA 2014 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Päiväkerhotyö (231) Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Päiväkerhot kokoontuivat seurakunnan omissa kerhotiloissa. Kerhoryhmiä oli kirkonkylällä 4. Paloisten kerhoryhmä kokoontui kerran viikossa Paloisten koulun tiloissa. Hartaushetkiä pidettiin päiväkodilla, ryhmäperhepäivähoitokodilla, kirkonkylän esikoulussa, Paloisten esikoulussa, Korpijärven ryhmäperhepäivähoitokodilla ja perhepäivähoitajan kodissa. Lapsityöntekijä piti aamunavauksia kerran kuukaudessa Paloisten koululla. Perhejumalanpalveluksia järjestettiin 4x vuodessa. Keväällä järjestettiin lasten pääsiäishartaus, jossa oli mukana useita vapaaehtoisia. 5

6 Lapsityö osallistui Toukotaika tapahtumaan järjestämällä pienimuotoisen eläinpihan. Kesäkerhotoiminta oli suosittua ja toimintaan osallistui päiväkerhoikäisten lisäksi alakouluikäisiä. Kirkon juhlavuoden kunniaksi järjestettiin kotikirkkoaiheinen kädentaitokilpailu. Kolmevuotiaille järjestettiin syntymäpäiväjuhlat, jonka yhteydessä heitä muistettiin lahjakirjalla ja kutsuttiin kerhoon. Kotikäyntityötä kastettujen lasten perheisiin jatkettiin. Joulukuun alussa vietettiin jouluista perheiltaa. Joulujuhla järjestettiin yhteistyössä kunnan päivähoidon kanssa. 1. Pikkulapsityötä jatkettiin kotikäyntien muodossa 2. Päiväkerhon kesätoimintaa kehitettiin sisällöiltään ja toimintaan otettiin mukaan myös alakouluikäisiä 3. Päivähoidon henkilöstöä mentoroitiin valmistelemalla aiheisiin liittyviä kädentaitoja ja tarjoamalla kirjoja ja materiaalia lainaan Tunnusluvut ta Päiväkerholaisten lkm Kerhoryhmien lkm Henkilökunnan lkm Päiväkerhotyö (231) TA 2014 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Perhekerhotyö (234) Perheiden kristillisen kasvatustyön tukeminen ja seurakunnan toimintaan tutustuttaminen. Perhekerho kokoontui seurakunnan omissa kerhotiloissa. Perhekerho kokoontui kerran viikossa. Kokoontumiskerrat pitivät sisällään mm. lyhyen alkuhartauden, kahvihetken, kädentaitoja, laulutuokion, vapaata leikkiä ja seurustelua. Perhekerho oli maksuton. Perhekerhossa vieraili muutamia lelu- ja vaate-esittelijöitä. Perhekerho teki paljon yhteistyötä MML:n paikallisyhdistyksen kanssa. 1. Perhekerhotyötä kehitettiin lapsiperheitä palvelevammaksi mm. muuttamalla kokoontumiskertojen sisältöä ja järjestystä 2. Yhteistyötä tehtiin seurakunnan muiden työalojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa mm. tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyissä 3. Kirkon painopisteet olivat esillä teemamaisesti kokoontumiskertojen aiheissa Tunnusluvut ta Aikuiset Lapset Perhekerhojen määrä Henkilökunnan määrä

7 Perhekerhotyö (210) TA 2014 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö (233 ja 236) Nuorisotyötä toteutetaan yhdessä Varpaisjärven kunnan kanssa. Koko nuorisotyöstä vastaa seurakunnan ja kunnan yhteinen nuorisotyönohjaaja. Seurakuntaan nuorisotyöntekijällä on 50 % virkasuhde ja kuntaan 50 % työsopimussuhde. Varhaisnuorisotyö käsittää Varpaisjärvellä kouluikäiset tytöt ja pojat iältään 7-13 vuotta. Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän kehitystään ja kasvamistaan. Seurakunnan nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tukea ja vahvistaa nuorta kristillisessä uskossa niin, että hän elää seurakuntayhteydessä ja etsii vastauksia oman elämänsä ja yhteiselämämme tärkeisiin kysymyksiin ja saa tukea kasvuunsa aikuisuuteen. Kertomusvuonna varhaisnuorisotyön perusrungon muodostivat viikoittaiset kerhot, paikalliset toimintapäivät/-illat, osallistumiset hiippakunnallisiin ja rovastikunnallisiin tapahtumiin sekä kesällä yhteistyössä järjestetyt leirit. Kouluyhteistyötä tehtiin kouluvierailuiden, 7-luokkalaisten ryhmäytyksen ja eri teemavierailuiden myötä. Merkittävimpiä tapahtumia kertomusvuonna olivat ala-asteen te lat n. kerran kuukaudessa ja paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestetty perheiden talvitapahtuma, sekä yhteistyötahojen kanssa järjestetyt retket. Rippikoulun jälkeisessä nuorisotyön toiminta koostui isoskoulutuksesta, retkistä ja leireistä, nuortenilloista ja nuorisotilan (kunnan nuorisotyön kanssa) avoimesta toiminnasta ja yökahvilatoiminnasta perjantaisin. Kouluyhteistyötä tehtiin koulupäivystyksen, kouluvierailuiden ja yhteisten tapahtumien myötä. Yhteistyötä toisten seurakuntien kanssa tehtiin retkien muodossa. Merkittävimpänä nostona toiminnassa voi pitää yökahviloiden osallistujamäärän vakiintuminen sekä toteutuneille retkille ja leireille osallistumisen aktiivisuutta. Tavoitteiden toteutuminen Kerhotoiminta on hiljentynyt lähes olemattomiin, kerhoihin ei osallistu väkeä ja uusien kerhojen käynnistyminen on hidasta. Uusien kerhonvetäjien saaminen on ollut todella vaikeaa. Yhteistyö koulun kanssa on ollut tiivistä ja toimivaa. Leiri- ja retkitoiminnan tavoitteet onnistuivat lähes odotetusti. Kokonaisuudessaan tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Yökahvilatoimintaa yhdessä kunnan kanssa on lisätty huomattavasti kysynnän vuoksi. Työn uusien ideoiden kehittäminen on hieman vaikuttanut varsinkin varhaisnuorisotyöhön. Yhteistyössä tehtävät leirit eivät kerää yhtä paljon osallistujia kuin aikaisemmin omat leirit. Tunnusluvut ta Kouluvierailut - Varhaisnuorisotyö Nuorisotyö

8 2. Toiminta - Tyttöjen ja poikien kerhoja Nuortenillat ja yökahvilat Toimintaan osallistuneet - Retket ja leirit Kerhotoiminta Tapahtumat Varhaisnuorisotyö TA 2014 Toteuma Poikkeama (233) Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Nuorisotyö (236) TA 2014 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Rippikoulutyö (235) Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) Vuonna 2013 marraskuussa aloitettu rippikoulu jatkui vuoden 2014 keväällä ja kesällä rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Ilmoittautuminen rippikouluihin tapahtui sähköisesti seurakunnan verkkosivujen kautta. Ilmoittautuminen rippikouluun toimi ongelmitta. Leiririppikouluryhmiä oli yksi oma ja yksi yhteinen Lapinlahden seurakunnan kanssa. Leiripaikkana toimi Väärnin leirikeskus Lapinlahdella. Leirinpitopaikka toimi hyvin. Tavoitteiden toteutuminen Isoskoulutus järjestettiin yhteistyössä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Kirkon painopisteitä pidettiin esillä rippikoulussa ja isoskoulutuksessa. Kokonaisuudessaan rippikoulu vuonna 2014 onnistui suunnitelman mukaisesti. Tunnusluvut ta Rippikoululeirejä Rippikoulun käyneitä Muualla rippikoulun käyneitä Isoskoulutusleirejä

9 Rippikoulutyö (235) TA2014 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Diakoniatyö (241) Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. Toiminta 2014 Etsivän diakoniatyön kautta tavoitettiin tänäkin vuonna uusia ihmisiä. Uusia toimintamuotoja ei perustettu, mutta kerhot jatkoivat toimintaansa entiseen malliin. Muun muassa ikäihmisten kerho, Raamattu tutuksi kerho, tukiystävät ja omaishoitajat kokoontuivat säännöllisesti, lisäksi pidettiin myös naisteniltoja. Päivystystyön lisäksi diakoni vieraili laitoksissa ja kouluilla sekä teki kotikäyntejä. Kotikäynnit ja asiakasmäärät yleisesti lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Diakoniatyön tavoitteina oli vapaaehtoistyön kehittäminen edelleen ja uusien vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan, etsivän diakoniatyön lisääminen ja vanhuksille järjestettävän toiminnan kehittäminen. Kaikissa tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Vapaaehtoisia on noin 30. Vapaaehtoisten säännölliset kokoontumiset jatkuivat seurakuntatalolla kerran kuussa kevät- ja syyskaudella yhteistyössä Eläkeliiton kanssa. Tunnusluvut ta Asiakaskontaktit Annetut ruoka-av Ryhmät ja kerhot osallistujia Muuta Diakoniatyö kohtasi tänä vuonna 838 asiakasta, joista naisia oli 376 ja miehiä 462. Suurin osa asiakkaista oli vuotiaita, yhteensä 395 henkeä. Taloudellisesti avustettiin 98 yksin asuvaa tai perheellistä ihmistä. Avustuksia annettiin yhteensä 2979,19. Ryhmiä ja kerhoja oli kuusi, joissa kävijöitä oli yhteensä noin 39. Diakoniatyö (241) TA 2014 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen)

10 Lähetystyö (260) Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18 20). Tavoitteena on pitää seurakuntalaiset tietoisina asemastaan ja tehtävästään opetuslapsina, innostaa lähetystyöhön ja hankkia varoja nimikkolähetin ja nimikkokohteen työn tukemiseen. Toimintavuoden aikana järjestettiin yhteensä 5 erillistä lähetystapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 294 henkilöä. Lähetys oli myös muutoin laajasti esillä seurakunnan muissa toimintamuodoissa, kuten rippikoulussa, jumalanpalveluselämässä ja Lukkarilan työseuroissa. Myyjäisiä ja arpajaisia järjestettiin myös yhdessä diakoniatyön kanssa. Retket järjestettiin rovastikunnalliseen lähetystyön koulutustapahtumiin Vieremälle ja Pyhäjärvelle sekä rovastikunnan lähetysjuhlaan Kiuruvedelle. Lisäksi seurakuntamme edustajia osallistui rovastikunnalliseen retkeen Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlille Vaasaan. Nimikkolähettimme diakoni Kaija Grundell siunattiin lähetystyöhön Varpaisjärven kirkossa loppiaisena Hänen nelivuotinen toimikausi Taiwanilla alkoi tammikuun lopussa Suomen Lähetysseuran kanssa on voimassa sopimus, joka kattaa sekä nimikkolähettisopimuksen että nimikkokohteen Thaimaan luterilaisen kirkon seurakuntatyön. Ystävyysseurakuntamme ovat Sarszentlörincin luterilainen seurakunta Unkarissa sekä Kalevan seurakunta Tampereella. Kalevan seurakunta liitettiin osaksi Tampereen tuomiokirkkoseurakuntaa, jonka kanssa ystävyysseurakuntasuhdetta jatketaan. Molemmat ystävyysseurakunnat lähettivät edustajansa kirkkomme 110-vuotisjuhliin, joiden yhteydessä suoritettiin myös piispantarkastus seurakunnassamme. Toimintavuoden 2014 painopisteiksi oli asetettu lähetys- ja ystävyysseurakuntatoiminta osana kirkon 110-vuotisjuhlaa, maallikkokoulutuksesta saadun opin jalkauttaminen ja uuden nimikkosopimuksen saaminen. Tavoitteet toteutuivat hyvin, paitsi että maallikkoaktiivisuus olisi voinut olla laajempaakin. Lähetystyöhön motivoitiin seurakuntalaisia tiedottamalla sekä sähköisessä - että painetussa mediassa. Tunnusluvut ta Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset: Kannatustavoite ( ): Muuta Seurakuntaan vuonna 2011 perustettu lähetys- ja ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmä kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Kokouksissa suunniteltiin lähetyksen ja ystävyysseurakuntatyön tapahtumia. Seurakuntamme osallistuu myös rovastikunnallisen kohteen Dessien orpolapsityön tukemiseen Etiopiassa. Lähetys (260) TA 2014 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen)

11 Seurakuntaneuvosto (295) Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Seurakuntaneuvosto kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa. Käsiteltyjä pykäliä oli 50. Seurakuntaneuvosto teki esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle Varpaisjärven seurakunnan vuoden 2013 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä sekä vuoden 2015 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Seurakuntaneuvosto hyväksyi mm. vuoden 2015 rippikoulusuunnitelman ja esitti vuoden 2015 henkilöstön kehittämissuunnitelman yhteiselle kirkkoneuvostolle. Toimintavuoden tavoitteina olivat: 1. Otetaan seurakuntaneuvosto mukaan rippikoulutyöhön. 2. Aktivoidaan seurakuntaneuvoston jäseniä mukaan myös muihin työmuotoihin. 3. Seurakuntavaaleista tiedottaminen Rippikoululaisia tutustutettiin seurakuntaneuvoston toimintaan. Seurakuntaneuvoston jäsenet osallistuivat avustajina jumalanpalveluksiin ja muihin kirkollisiin tapahtumiin. Seurakuntavaaleista tiedotettiin sekä painetussa että sähköisessä mediassa ja esimerkiksi piispantarkatukseen liittyvien tapahtumien yhteydessä. Tunnusluvut ta kokouksia vastuuryhmiä Seurakuntaneuvosto TA 2014 Toteuma Poikkeama (295) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Sairaalasielunhoito TA 2014 Toteuma Poikkeama (243) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Muu seurakuntatyö TA 2014 Toteuma Poikkeama (290) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen)

12 Yhteenveto talousarvion 2014 toteutumisesta, ei sisällä vuokria, vyörytyksiä eikä lomapalkkavelan muutosta. Kustannuspaikka Tot Ta 2014 ylit./alit. % 201 Jumalanpalveluselämä ,4 202 Hautaan siunaaminen 27820, ,71 98,7 203 Muut kirkolliset toimitukset 11595, ,23 89,4 204 Aikuistyö 26, , Muut seurakuntatilaisuudet 52167, ,31 112,2 210 Tiedotus ja viestintä 6516, ,92 108,6 220 Musiikki 21887, ,86 98,4 231 Päiväkerho 31473, ,58 97,7 233 Varhaisnuorisotyö 5792, ,35 54,1 235 Rippikoulutyö 7048, ,3 55,1 236 Nuorisotyö 12923, ,71 82,3 238 Perhekerho 7953, ,09 104,6 241 Diakonia 50083, ,62 98,9 242 Perheneuvonta Sairaalasielunhoito 1918, ,36 95,9 260 Lähetys 7609, ,48 95,1 290 Muu seurakuntatyö 522, ,28 65,3 295 Seurakuntaneuvosto 12768, ,54 88,8 Yhteensä , ,45 94,8 Lomapalkkavelan muutoksen arvioitu vaikutus Varpaisjärven seurakunnan toiminnan tilinpäätökseen on n Arvioitu lopullinen ylijäämä on n (95,4 %). Varpaisjärven seurakunnan henkilökunta 2014 Olli Kortelainen, kirkkoherra Anna-Kaisa Tolvanen, kanttori Senja Stedt, lastenohjaaja Katja Saarela, diakoni Jari Kankkunen, vs. nuorisotyönohjaaja (50 %), vt. nuorisotyönohjaaja (50 %), => nuorisotyönohjaaja (50 %) Ylä-Savon seurakuntayhtymän työntekijät, joiden virka- tai työpaikka oli Varpaisjärvellä 2014 Kirsi Laakkonen, seurakuntasihteeri Matti Leppänen, seurakuntamestari Helena Nykänen, rekisteripäällikkö Tomi Pirskanen, kesäteologi ( ) Seurakuntaneuvosto 2014 Olli kortelainen, puheenjohtaja, kirkkoherra Aino Ruotsalainen, varapuheenjohtaja Tellervo Ahonen Tiina Juutinen 12

13 Seppo Jääskeläinen Ritva Kynäkoski Hannu Martikainen Erkki Laitinen Vuokko Roivainen Reijo Voutilainen Jorma Väänänen (Kirsi Laakkonen, sihteeri, seurakuntasihteeri) varajäsenet: Toivo Heiskanen Kari Rissanen Anne Rauhanoksa Lähetys- ja ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmä Erkki Laitinen, puheenjohtaja Leena Hannukainen, varapuheenjohtaja Anna Paldanius Vuokko Roivainen Jorma Väänänen Mirja Partanen (Olli Kortelainen, sihteeri, kirkkoherra) Musiikkityön vastuuryhmä Ritva Kynäkoski, puheenjohtaja Päivi Korhonen, varapuheenjohtaja Marjatta Pitkänen Maija Partanen Jorma Mulari (Anna-Kaisa Tolvanen, sihteeri, kanttori) Diakoniatyön vastuuryhmä Anja Ryynänen Marjatta Heiskanen Eila Väänänen Irja Kettunen Maija-Liisa Jauhiainen Reijo Voutilainen (Katja Saarela, sihteeri, diakoni) 13

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019 2020 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TOIMINTA-AJATUS Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja, kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN RAPORTOINTI

TALOUSARVION 2015 TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN RAPORTOINTI 1 TALOUSARVION 2015 TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN RAPORTOINTI 1. Väkiluvun kehitys Taulukko 1. Iisalmen seurakunnan väkilukutilastot 1.1-30.6. ja koko vuosi 1.1.- 30.6. 2015 1.1.- 30.6. 2014 1.1.- 30.6.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUKSET 2015 YHTEENVETO LAPINLAHDEN SEURAKUNTA 2015

TOIMINTAKERTOMUKSET 2015 YHTEENVETO LAPINLAHDEN SEURAKUNTA 2015 TOIMINTAKERTOMUKSET 2015 YHTEENVETO LAPINLAHDEN SEURAKUNTA 2015 Seurakunnan toimintavuotta vaivasi työntekijäpula loppuvuodesta, kun sekä vs. diakoni että vt. nuorisotyönohjaaja jättivät tehtävänsä kesken

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Äänestysprosentti 15,0 (18,2) Iisalmi 12,4 (15,5) Lapinlahti 15,2 (19,7) Pielavesi 20,4 (23,6) Sonkajärvi 19,7 (19,9) %Varpaisjärvi 18,1 (22,6) S i s ä l l y s l u

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TOIMINTA-AJATUS Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja, kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Riistaveden alueseurakunta

Riistaveden alueseurakunta Riistaveden alueseurakunta Kesä 2016 Toukokuu Su 1.5, klo 10, Rukouskirkko, Kirkko. Marjaana Mäkinen ja Riikka Tuura. To 5.5, klo 10, Helatorstain Messu, Kirkko. Viitakko 2-rippikoulun kirkkokäynti, Pystykahvit.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Kaavi JOULUNAIKA 2015

Kaavi JOULUNAIKA 2015 Kaavi JOULUNAIKA 2015 Kaavin alueseurakunnan toimintaesite Enkelit ensin paimenille lauloi, sielusta sieluhun kaiku soi: Kunnia Herran, maassa nyt rauha, kun Jeesus meille armon toi. Virsi 30: 3. Bernhard

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2

Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2 Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2 RIPPIKOULUPASSI Ennen leirijaksoa tutustut seurakunnan toimintaan. Rippikoulupassiin keräät merkinnät: 4 jumalanpalveluksesta 2 seurakuntatilaisuudesta (esim. diakonia-

Lisätiedot

17.05 LC-Nivan 45-vuotisjuhla 29.08 Esiintyminen Erkki Kuvajan läksiäisissä Iisalmen Oikeustalolla. 18.12 Esiintyminen Kallionlaakson hoitokodissa.

17.05 LC-Nivan 45-vuotisjuhla 29.08 Esiintyminen Erkki Kuvajan läksiäisissä Iisalmen Oikeustalolla. 18.12 Esiintyminen Kallionlaakson hoitokodissa. KIURUN LAULU ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Esiintymiset Koko kuoro 19.01 Eino Liljan 70-vuotisjuhlan esiintyminen 23.02 Kuoron vuosipäivä Kulttuuritalon lämpiössä ja kuoroleiri Kiurusalissa. 08.03 Kyösti Lehtolan

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 sivut 1 8 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo 19.00 20.00 Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, 92100 RAAHE puheenjohtaja Mattila

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 12.3.2015 sivu 1 (5) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 12.3.2015 kello 18.45 20.54 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat:

Lisätiedot

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012 Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 212 Kastetut 646 Seurakuntaan muuttaneet 5 32 Kirkkoon liittyneet 286 Lisäys yhteensä 5 964 Kuolleet 463 Seurakunnasta muuttaneet 5 455 Kirkosta eronneet 768 Vähennys

Lisätiedot

VUODEN 2012 TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2013 MUSIIKKITYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

VUODEN 2012 TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2013 MUSIIKKITYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Kokousaika Keskiviikko 29.8.2012 klo 17 Kokouspaikka Vanha Pappila 1 2 3 4 5 6 7 8 KOKOUKSEN AVAUS VUODEN 2012 TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2013 MUSIIKKITYÖN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Kasvatuksen strategia 2016

Kasvatuksen strategia 2016 Kasvatuksen strategia 2016 1 Kasvatuksen strategia helmikuu/2016 Kasvatuksen strategian tarkoituksena on olla toimiva, muunneltavissa oleva työrukkanen kristillisen kasvatuksen tekemisessä näkyväksi seurakunnan

Lisätiedot

Keskellä elämää LÖYTÖRETKIÄ MIKAELINSEURAKUNTAAN

Keskellä elämää LÖYTÖRETKIÄ MIKAELINSEURAKUNTAAN Keskellä elämää LÖYTÖRETKIÄ MIKAELINSEURAKUNTAAN Mikaelinseurakunta meidän Osallisuuden, lähimmäisenrakkauden ja aidon läsnäolon seurakunta Keskellä kylää sijaitseva Mikaelinkirkko näkyy kauas. Monet seurakuntalaiset

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta

Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta HYVÄN TEKIJÖITÄ KAIVATAAN - pienikin teko on tärkeä! Mitä sinä voisit tehdä? Iltapäiväkerho toimia mummona tai vaarina Pyhän Annan lastenkirkolla Pyhän Annan lastenkirkon

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika 26.1.2015 Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme

Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika 26.1.2015 Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme Esityslista/Pöytäkirja 1/2015 Seurakuntaneuvoston kokous Aika Tiistai 20.1.2015 Itsearviointi klo 17.00-18.30 seurakuntaneuvoston kokous 18.35-20.19 Paikka seurakuntatalon alasali, Ilvolankatu 14b, 74100

Lisätiedot

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2016 Aika 24.2.2016 klo 18.10-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Lammastarha, Kirkkotanhuantie 1 Läsnä: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään seuraavasti:

Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään seuraavasti: KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään seuraavasti: Aika Ti 1.4.2014 klo 18.30 Paikka Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2016 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 11.9. Messu, liturgia Tapani Vanhanen, saarna Katja Verho, kanttori Taina Kujanen. 18.9. Messu, metsästäjien kirkkopyhä,

Lisätiedot

Seurakuntatieto ja kirkon hallinto

Seurakuntatieto ja kirkon hallinto Seurakuntatieto ja kirkon hallinto Uskonnonvapaus on jokaisen perusoikeus Uskonnonvapauslaki takaa jokaiselle suomalaiselle oikeuden kuulua haluamaansa uskonnolliseen yhdyskuntaan. Jokaisella on oikeus

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015. 8.12.2015 klo 18.00-18.30

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015. 8.12.2015 klo 18.00-18.30 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 8.12.2015 klo 18.00-18.30 Läsnä: Poissa: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja, pois

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017

Talousarvio vuodelle 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 KV 12.11.2014 42, 43 Liite 2 Talousarvio vuodelle 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 JOHDANTO... 1 Kirkkoherran tervehdys... 1 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi... 2 Talousarvio

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Seurakunta koostuu jäsenistään, me kaikki yhdessä olemme Saarijärven seurakunta.

STRATEGIA 2020. Seurakunta koostuu jäsenistään, me kaikki yhdessä olemme Saarijärven seurakunta. STRATEGIA 2020 Seurakunta koostuu jäsenistään, me kaikki yhdessä olemme Saarijärven seurakunta. Herran siunaus menestyksen antaa, omin voimin sitä ei voi lisätä. Sananlaskut 10:22 1. SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kokousaika: ma 16.3.2015 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Jussi Mäkelä, puheenjohtaja

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1. Yleisperustelut

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2009 Kirkkoneuvosto 9.1.2009 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2009 Kirkkoneuvosto 9.1.2009 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2009 Kirkkoneuvosto 9.1.2009 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2009 KOKOUSAIKA perjantaina 9. päivänä tammikuuta 2009 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

AKAAN SRK:N RIPARI- VUOSI 2018

AKAAN SRK:N RIPARI- VUOSI 2018 AKAAN SRK:N RIPARI- VUOSI 2018 Tervetuloa! Kaikilla asioilla on aikansa. Rippikoulullakin on aikansa elämässämme. Rippikoulussa on aikaa kysellä ja etsiä vastauksia kaikenlaisiin askarruttaviin mietteisiin.

Lisätiedot

K a s v a m me y h d e s sä L A P S I- J A P E R H E D I A K O N I A

K a s v a m me y h d e s sä L A P S I- J A P E R H E D I A K O N I A KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 15.-16.10.2012 JYVÄSKYLÄ J e s a j a 1:17 Opetelkaa tekemään hyvää, harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaisia, hankkikaa orvoille oikeus, ajakaa

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari RIPPIKOULUPASSI Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Siihen keräät merkinnät: 5 jumalanpalveluksesta 5

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KOKOUSAIKA 10.1.2017 klo 17-17.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2015 Aika ja paikka Ti 25.8.2015 klo 18 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta), kahvit

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki 1 Sisällysluettelo Suvivirsi...3 Seurakunta verkossa.4 Tervetuloa kirkkoon jumalanpalvelukset.5 Retkiä, seuraa, soppaa.6 Konsertteja.8 Lasten kesäkurssit ja retki..12 Apua ja tukea elämään...12 Anna palautetta

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 Naarila 3, Kesä-Angelat, Juvankoski, Vaellus, Purjehdus

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 Terveisiä Vartiokylän seurakunnasta! Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan. Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 14.6.2012 klo 18.30 20.05 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet (läsnä = x) x Raija Häkkinen Reijo Koskinen x Pentti Marttinen x Sointu Ojonen Elina Rantalainen x

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 7.5.2015 sivu 1 (8) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 7.5.2015 kello 18 20.18 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Vuorossa ovat Tauno Satomaa ja Sari Savela. 1 ILMOITUSASIAT 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Vuorossa ovat Tauno Satomaa ja Sari Savela. 1 ILMOITUSASIAT 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 10/2014 Aika 2.12.2014 klo 16.30 18.15 Paikka Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 2/2015 Varpaisjärven seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 2/2015 Varpaisjärven seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 2/2015 Varpaisjärven seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika 18.2.2015 klo 19.15 19.54 Paikka Osallistujat/Läsnä: Seurakuntatalon

Lisätiedot

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan.

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan. Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS& KIRKKOHERRANTERVEHDYS 3 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4 KIRKKOHERRANVIRASTO 4 VIESTINTÄ 5 KIRKONPALVELUSKUNTA 5 KIRKKOMUSIIKKI 6 KASVATUS Lapset 6>7 Varhaisnuoretjanuoret 8 JULISTUSJAPALVELU

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(10) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(10) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(10) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 32, poistui kokouksesta

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto sivut 1 8

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto sivut 1 8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 sivut 1 8 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: klo 19.00 20.00 Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, RAAHE Utunen Lauri

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso Rippikoulun seurakuntayhteysjakso vuoden 2011 rippikoulussa Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Ohjeita: Kynä mukaan Vastaa kysymyksiin ennen kuin tulet hakemaan merkintää seurakunnan työntekijöiltä 1.

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 2/2016 Varpaisjärven seurakunnan seurakuntaneuvosto 12.5.2016

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 2/2016 Varpaisjärven seurakunnan seurakuntaneuvosto 12.5.2016 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 2/2016 Varpaisjärven seurakunnan seurakuntaneuvosto 12.5.2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika torstaina 12.5.2016 klo 18 18.28 Paikka Osallistujat/Läsnä:

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2014 04.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2014 04.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 04.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija Hämäläinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2015

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2015 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kokousaika: ma 23.2.2015 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Jussi Mäkelä, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6/2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot