KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013"

Transkriptio

1 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat. Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta Anja Mäkikorven tiedustelu Jokitöyrä 13:18 tilan myynnistä Iltapäivävuoro Kauhajoelta Karijoelle. Talousarviolainan ottaminen. Liikelaitoskuntayhtymän talouden kuukausiseuranta/ huhtikuu Vuoden 2014 talousarvion/vuosien taloussuunnitelman laatimisohjeet. Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Kela:n päätös työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta vuodelta Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen. Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa. Kunnanjohtajan päätösluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen sähköjohdon rakentamislupa/cpc Finland Oy. Kunnanvaltuuston kokouksen päätöksien laillisuuden tutkiminen ja päätös täytäntöönpanosta. Tiedotusasiat. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusoso itus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Timo Hautaviita Viljo Kurvinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaj

2 67 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no ,69 Vuokrasopimus määräalan vuokraamisesta Sahakangas 32:6 tilasta T:mi Jenna Kotokorvelle. Korkotukilainahakemus. Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa. Muut asiat. Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Timo Hautaviita Viljo Kurvinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita,pj Helena Parkkamäki Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Erkki Viitikko,II-vpj Laura Rinne Terhi Röksä Petri Ahola Mirja Peräsaari Mikko Savolainen Seppo Tienhaara Jarmo Ohriluoma Marjo Ylikärppä Markku Leppinen Veli-Matti Niemelä,I-vpj Anne Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Jaakko Järvenpää. Poissa oli. Veli-Matti Niemelä.Samoin poissa oli Marja Ylikärppä ja hänen tilalla oli hänen henkilökohtainen varajäsen Markku Leppinen. Poissa oli Seppo Tienhaara, joka saapui 197 :n kohdalla klo Hyväksyttiin, että Jenni Rankaviita osallistuu kokoukseen asiantuntijana. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN/ NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN. Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Seppo Tienhaara ja Erkki Viitikko). Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Erkki Viitikko ja Terhi Röksä. Merkitään, että Seppo Tienhaara saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

5 ILMOITUSASIAT. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi ja tyytyy seuraaviin päätöksiin: -Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, hallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntavaltuuston kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen esityslista. -Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuuston kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Etelä-Pohjanmaan liitto, kulttuurilautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös.

6 SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODEL- TA Valmistelija/lisätiedot: Viljo Kurvinen, p sähköposti: Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 :n mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä antaa vuosittain selvitys kunnanhallitukselle. Karijoen kunta on lukien ostanut sosiaaliasiamiespalvelut Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä. Liite nro 64 Sosiaaliasiamies Jarmo Sipilä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä on toimittanut liitteenä olevan selvityksen kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen selvityksen tiedoksi.

7 72 Kunnanhallitus No 06/2013 Kunnanhallitus No 14/2013 Khall 108 ANJA MÄKIKORVEN TIEDUSTELU JOKI- TÖYRÄ 13:18 TILAN MYYNNISTÄ. Entisen Alakylän koulua omistava Anja Mäkikorpi on tiedustellut, onko kunta halukas myymään ja millä ehdoilla entisen Alakylän koulun tontin ja joen välisen alueen. Kiinteistörekisteritietojen mukaan kunnan nimissä oleva Jokitöyrä 13:18 niminen tila Karijoen kunnan Alakylässä, pinta-ala 0,5300 ha. Tila rajoittuu Alakylän koulun tonttiin, jokeen ja etelässä maantiehen. Kiinteistöä koskeva ote lh:stä ja kartasta lähetetään esityslistan mukana. Keskustellaan tilan myynnistä. Keskustelun aikana esittelijä ehdotti asian siirtämistä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti päättäneen siirtää asian käsittelyä lisäselvitysten tekemiseksi Khall 200 Ent. Vaasan vesi- ja ympäristöpiirin pohjavesialueselvityksen mukaan Alakylän sillan pohjoispuolella kunnan omistamalla maalla sijaitsee pohjaveden koepumppauspaikka, koepumppaus v Paikan antoisuudeksi on arvioitu 2500 m3/d. Selvityksen mukaan vesi on happiköyhää ja sisältää mm. melko runsaasti rautaa ja mangaania. Kulku pumppauspaikalle on hoidettava pohjoissuunnasta alueelle tulevan vanhan tiepohjan kautta, koska sillan kohdalla maantien ja po. alueen korkeusero on

8 73 Kunnanhallitus No 14/2013 suuri ja liikenneturvallisuuden kannalta näkyvyys on huono. Tulevaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista on, että alue on kunnan omistuksessa, jolloin kunnalla on mahdollisuus vaikuttaa alueen hyödyntämiseen. Edellä olevaan selvitykseen viitaten kunnanhallitus päättää, ettei kunta ole tässä vaiheessa halukas myymään po. aluetta.

9 ILTAPÄIVÄVUORO KAUHAJOELTA KARIJOELLE. Aikaisemmat käsittelyt: -Kunnanhallitus , -Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valmistelija/lisätiedot: kunnansihteeri Viljo Kurvinen, puh sähköposti: Usean lukuvuoden ajan on koulupäivinä ajettu vuoroa Karijoelle kello ja paluu kello Vuoroa on ajanut Veolia Transport West Oy. Vuoron ostohinnan ja matkustajilta perittyjen lipputulojen välisen erotuksen ovat maksaneet Kauhajoen kaupunki ja Karijoen kunta tasan. Vuoro on palvellut lähinnä Kauhajoella opskelevia toisen asteen oppilaita. Matkustajia vuorossa on ollut keskimäärin 15. Linjan nettokustannus lukuvuoden aikana olivat noin euroa (alv 0 %), joka jaettiin tasan Kauhajoen ja Karijoen kesken. Veolia Transport West Oy:n tarjous ostovuorosta lukuvuosina on 84,50 /koulupäivä, alv 0 %.Tästä hinnasta vähennetään vuorolta saatavat lipputulot. Kunnanhallitus hyväksyy iltapäivävuoron järjestämisen Kauhajoelta Karijoelle klo ja paluu klo Vuoro ajetaan koulupäivisin lukuvuosina Veolia Transport West Oy:n hoitamana. Nettokustannus jaetaan tasan Kauhajoen kaupungin ja Karijoen kunnan kesken.

10 75 Khall 202 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN. Kuluvan vuoden talousarvioon on merkitty lainamäärää otettavaksi euroa. Kunnanhallitus päättää pyytää euron talousarviolainasta tarjoukset seuraavilta: - Suupohjan Osuuspankki, - Kristiinankaupungin Säästöpankki, - Kuntien Eläkevakuutus, - Kuntarahoitus Oy, - Handelsbanken, - Danske Bank Oy - Nordea. Laina-aika 10 vuotta.vaihtoehtoinen tarjous myös 20 vuoden laina-ajasta.

11 76 Khall 203 Liikelaitoskuntayhtymän taloudenkuukausiseuranta/ huhtikuu 2013 Johtokunta : Valmistelija / lisätiedot: sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, puh , Palvelusopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymä raportoi yhteistoimintalautakunnalle talouden toteutumisesta palvelualueittain kuukausittain. Esityslistan lisätietona on raportti huhtikuun 2013 tilanteesta. Kirjanpito on huhtikuun loppuun saakka valmis, joten kohtuullisen luotettava raportointi on mahdollista. Tiedossa olevat puutteet ja varaus pienempiä/satunnaisia puutteita ja tilinpäätöksen yhteydessä toteutuvia laskutuksia varten on otettu huomioon ennusteissa. Kyseessä on vuoden kolmas talousarvion toteutumaennuste. Raporttiin on lisätty vertailutietona vuoden 2012 huhtikuun lopun talouden toteutumavertailuluvut. Vuoden 2013 talousarvio on euroa alijäämäinen. Huhtikuun lopun alijäämä on kirjanpidon mukaan ,52 euroa ja koko vuoden alijäämäksi arvioidaan nyt n Yhtymässä on käynnissä vuoden 2012 loppupuolella valmistuneen ja vuoden 2013 puolella pääosin hyväksytyn sopeuttamisohjelman mukaisten toimenpiteiden valmistelu. Tästä huolimatta lisätalousarvion tarve on erikoissairaanhoidon osalta välttämätön ja ehkä eräiden muidenkin palvelujen osalta tarpeellinen. Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi huhtikuun 2013 lopun talouden toteuman ja päättää saattaa sen yhteistoimintalautakunnan tiedoksi. Käsittely: Sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen oli läsnä hyväksyttynä asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

12 77 Khall 203 / No 14/2013 Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen Kunnanhallitus päättää merkitä llky:n huhtikuun 2013 talouden seurantaraportin tiedoksi liitteen no 65 mukaisena.

13 VUODEN 2014 TALOUSARVION/VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJEET. Keskustoimiston toimesta on valmisteltu ohjeet vuoden 2014 talousarvion/vuosien taloussuunnitelman laatimiseksi. Kunnanhallitus päättää hyväksyä seuraavat laadintaohjeet: Hallintokunnille! Kunnanhallitus pyytää hallintokuntia laatimaan ehdotuksensa vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Talousarvio-/taloussuunnitelmatiedot merkitään samalle lomakkeelle, jolloin ehdotus vuoden 2014 talousarvoksi on samalla ehdotus po. vuoden taloussuunnitelmaksi. Hallintokuntien tulee palauttaa ehdotukset keskustoimistoon viimeistään syyskuun 16. päivään 2013 klo mennessä. Laadinnassa käytettäviä perusteita: - nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Laadinnassa henkilökunnan palkkausmäärärahoihin lasketaan 1,5 %:n sopimuskorotukset elokuun alun 2013 tasosta lähtien. - eläkevakuutusmaksuihin: - KuEL- maksu 16,45 %,(palkkaperusteinen), (eläkemenoperusteisesta maksusta keskustoimisto antaa yksikkökohtaiset tiedot) - VaEL opettajien palkoista 20,27 %, osa KuEL-%:n mukaan,

14 79 - sosiaaliturvamaksuihin 3,3 % jakaantuen: - sair.vak.maksu 2,1 %, - työttömyysvak.maksu 0,7 %, - muut 0,50 %. Kun määrärahoista poistetaan kertaluontoiset erät, tavoitteena on, ettei toimintakulut nouse koko kuntatasolla kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Tarvittaessa taloustilanteen kehityksestä johtuen syksyllä annetaan täydentäviä ohjeita. Tavoitteena on, että vuosikate kattaa vähintään poistot. Kuntajaoston antamaan yleisohjeen mukaan poistojen määrittelyssä suositellaan alarajojen käyttöä. Tämä tulee kasvattamaan poistojen määrää. Kunnan taloudellinen liikkumatila tulee olemaan erittäin kireä. Syynä on erikoisesti vaikea taloustilanne, valtionosuuksien leikkaus, talouden epävakaus, väestön ikärakenne, väestömuutos. Vuoden 2013 maaliskuun kehysriihessä hallitus päätti v 2014 osalta leikata lisää valtionosuuksia 237 milj.euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen valtionosuuksien indeksikorotus ei tehdä. - väestöennusteet: v (1521), v (1527), v (1514), v (1520 ).v (1500), v (1490),v (1490). - taloussuunnitelman määrärahat esitetään vuoden 2013 tasossa ts. mitään inflaatiovarauksia ei tehdä.

15 80 - KunL 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden asetteluun pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota.

16 KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTION- OSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh sähköposti: Valtiovarainministeriön kirje no VM/ 922/ /2013. Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63a :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia,

17 82 joihin on asetettu em. lain 63a :n mukainen arviointiryhmä. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 :n 2 momentin mukaan rahoitusavustusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan mennessä. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että hakemukset tulee toimittaa mennessä vm:lle. Hakemuksessa tulee yksilöidä ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n 2 momentin mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa valtionosuuden korotuksen käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainotussuunnitelman lisäksi: 1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttö- että investointimenoja. Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta. 2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta.

18 83 Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämienkattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin. Edellä mainitun tasapainotussuunnitelman lisäksi hakemukseen pyydetään liittämään oheiset liitelomakkeet (3 kpl) täytettyinä. Liitteen 1 huomautuksia sarakkeessa on kerrottava mm. poikkeuksellisten satunnaisten tulojen lähteet ja todennäköisen toteutuman poikkeamat talousarviosta. Liitelomakkeessa 2 tulee arvioida erityisesti vuoden 2013 tilannetta. Perusteluissa tulee erityisesti tuoda esille ne toimenpiteet, joita kunta on tehnyt tai on tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten talousongelmien parantamiseksi. Liitteessä 3 tulee arvioida talouden tervehdyttämistoimenpiteitä ja niiden euromääräisiä vaikutuksia kunnan talouteen. Kuntien harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksesta päättää valtiovarainministeriön esityksestä valtioneuvosto. Kuntien valtionosuuslain 49 :n 6 momentin mukaan korotuksen maksamisen ajankohdasta päättää valtionapuviranomainen. Myönnetyt korotukset maksetaan kuitenkin vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuoden 2012 tilinpäätös oli alijäämäinen :15 euroa. Alijäämän kattamisen jälkeen ylijäämätilillä on ylijäämiä :13 euroa. Suunnitelmavuosille ei ole laadittu tasapainottamissuunnitelmaa. Kunnanhallitus päättää, ettei kunta hae tänä vuonna harkinnanvaraista valtionosuuksien korotusta.

19 KELA:N PÄÄTÖS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA VUODELTA Päätös Työnterveyshuollon kustannukset korvausluokassa I vuodelta 2012 oli :40 euroa, Kela hyväksynyt :40 euroa. Korvausta on maksettu 4320 euroa. Kustannuksista korvataan korvausluokassa I 60 %, kuitenkin niin, että korvauksen enimmäismäärä on 96 euroa työntekijää kohti. Työntekijöitä 45. Siirtosaamisiin on varattu euroa. Kunnanhallitus päättää tyytyä Kelan em. päätökseen ja merkitsee päätöksen tiedoksi. Samalla päätetään poistaa siirtosaamisiin varatun ja maksetun summan erotus.

20 VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN. Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh sähköposti: Merkitään, että jäljennös vuoden 2013 talousarvion toteutumisesta ajalta liitteenä no 66. Talousarvion arvioiduista toimintatuloista 1,2 milj. eurosta on kertynyt 0,466 milj. euroa eli 43,8 %. Toimintakulut em. aikana 4,561 milj. euroa arvioidusta 9,4 milj. eurosta eli käyttö 49,1 % arvioidusta. Vuosikate n. 0,188 milj.euroa. Toteutumassa llky:n menot on kirjattu talousarvion mukaisena, joka llky:n arvion mukaan olisi ylittymässä vuositasolla tämän hetken tiedon mukaan n euroa.toteutumasta puuttuu tammi-kesäkuun vak.maksut, ym. arviolta noin euroa. Kunnanhallitus päättää merkitsee tiedoksi vuoden 2013 talousarvion toteutumisen liitteen no 66 mukaisesti.

21 Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa.

22 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen kunnanjohtajan päätösluettelon pykälien 1-27/2013 osalta. Merkitään, että Viljo Kurvinen, Jukka Kohtala ja Terhi Röksä katsoivat itsensä esteellisiksi ja poistuivat tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta. Puheenjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjä. Toiseksi pöytäkirjanpitäjäksi Terhi Röksän tilalle tämän pykälän ajaksi valittiin Seppo Tienhaara.

23 SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN SÄHKÖ- JOHDON RAKENTAMISLUPA/CPC FINLAND OY. Energiamarkkinavirasto on Dnro 355/ 411/2013. CPC Finland Oy on hakenut Energiamarkkinavirastolta rakentamislupaa noin 3,1 km pitkälle 110 kv Korpi-Heikin haarajohdolle. Suunnitellulla voimajohdolla on tarkoitus liittää osa CPC Finland Oy:n suunnittelemasta Lakiakankaan tuulipuistosta suunnitellulta Korpi-Hekin sähköasemalta Fingrid OyJ:n 110 kv Kristiina-Ulvila joimajohtoon Dangsmark-Isojoki johtovälillä. Päätöksellä Energiamarkkinavirasto on myöntänyt CPC Finland Oy:lle luvan hakemuksen mukaisen Korpi- Heikin 110 kv haarajohdon rakentamiseen. Kunnanhallitus päättää merkitä päätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen.

24 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIEN LAILLISUUDEN TUTKIMINEN JA PÄÄTÖS TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA. Päätökset: 32 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 34 Tilikauden 2012 tilinpäätös. 35 Arviointikertomus vuodelta Tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokaudelle Kauppakirja määräalan myymisestä Vesimaa RN:o 2:112 tilasta Karijoen kunnan Myrkyn kylästä. 38 Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen/muutos I. 39 Valtuustoaloitteet Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Etelä- Pohjanmaalla/Kunnilta pyydetyt kannanotot. 41 Maanvuokra- ja käyttöoikeussopimus koskien tuulivoiman rakennussuunnittelua, rakennustoimintaa ja käyttöä; Karijoen kunta/02 Finland Oy. 42 Muut mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat. 43 Kokouksen päättäminen Pöytäkirja on pidetään yleisesti nähtävänä Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön päätösten saatua lainvoiman. Valtuutettu Kalervo Uusitalo on toimittanut kunnanvirastoon asiakirjan liitettäväksi valtuuston

25 90 kokouksen pöytäkirjan pykälään 41. Kunnanhallitus toteaa, ettei asiakirjaa voida liittää valtuuston pöytäkirjaan, koska ilmoitusta ei ole tehty heti päätöksen jälkeen, KunL 61.

26 TIEDOTUSASIAT. Kunnanhallitus merkitsee tässä vaiheessa tietoonsa saatetuksi: 1.Sosiaali- ja terveydenhuollon Järjestämislain valmistelutyöryhmän väliraportti, 2013:15, Raportti on jaettiin kunnanhallituksen jäsenille. 2. Etelä-Pohjanmaan ely-keskus, DNro EPOELY/39/07.04/2013. Lausuntopyyntö ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta: Triventus Wind Pover AB, Kristiinankaupungin tuulivoimahanke. Lausunnon antamisaika päättyy Lausuntopyyntö arviointiohjelmineen jaettiin kokouksen osanottajille. 3. O2 Finland Oy:n ehdotus tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta Perkiön, Kakkorin, Rajamäenkylän alueille.

27 VUOKRASOPIMUS MÄÄRÄALAN VUOKRAA- MISESTA SAHAKANGAS 32:6 TILASTA T:MI JENNA KOTOKORVELLE. Jenna Kotokorvelta on saapunut oikaisuvaatimus, koskien Sahakankaan teollisuusalueella olevaa tonttia Varikkotien päässä, johon hänellä on tarkoitus rakentaa hoitolarakennus. Hoitolarakennuksen koon osalta hän toteaa sen piirustuksiltaan olevan n. 200 m2, eikä n. 60 m2. Perusteluksi hän esittää, että tontin kolmella reunalla on metsää, eikä melutaso rakennuksen sisätiloissa ylitä 65 db määrää. Ote lähetettiin Kotokorvelle , samana päivänä pöytäkirja oli yleisesti nähtävänä. Oikaisuvaatimus käytiin läpi. Asiasta on keskusteltu Kotokorven kanssa ja selvitetty eri tonttivaihtoehtoja. Kotokorpi pitää Varikkotien päässä olevaa tonttia sijainniltaan hyvänä. Kunnanhallitus päättää vuokrata T:mi Jenna Kotokorvelle noin m2:n suuruisen määräalan Sahakangas RN:o 32:6 tilasta Sahakankaan teollisuusalueelta ja hyväksyä määräalaa koskevan vuokrasopimuksen sellaisena kuin se on liitteenä no 67.

28 93 Kunnanhallitus No 11/2013 Kunnanhallitus No 12/2013 Kunnanhallitus No 14/2013 KORKOTUKILAINAHAKEMUS. ARA:N AVUSTUSPÄÄTÖS. 174 ARA:N PÄÄTÖS RAKENNUSSUUNNITELMIEN JA KUSTANNUSTEN HYVÄKSYMINEN (OSAPÄÄ- TÖS)/SALIINIKODIN LAAJENNUS. Ara:n päätös no 32938/321/12. Päätös koskee Saliininkodin laajennuksen rakennussuunnitelmien ja kustannusten hyväksyminen (osapäätös). Hankkeen kokonaishankinta-arvoksi (sis. alv) on hyväksytty euroa. Avustettavat kustannukset (alv 0 %) euroa. Korkotuettavat kustannukset (alv 0 %) euroa. Kunnanhallitus päättää merkitä päätöksen tiedokseen. Samalla kunnanhallitus päättää hakea erityisryhmien investointiavustusta 35 % eli euroa (alv 0 %). 185 Ara:n päätös no 32938/321/12. Ara on edellä mainitulla päätöksellä myöntänyt Karijoen kunnalle Saliininkodin laajennukseen avustusta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi euroa valtion vuoden 2013 talousarvion mementilta osoitetusta valtuudesta. Päätökseen liittyy oikaisuvaatimus 14 pv Aralle. Kunnanhallitus päättää tyytyä päätökseen ja merkitsee päätöksen tiedokseen.

29 94 Kunnanhallitus No 14/ Kunnanhallitus päättää hakea Saliinikodin laajennukseen korkotukilainaa euroa.

30 95 Kunnanhallitus No 14/2013 Khall 215 Pykälä nhätvänä kunnanvirastossa.

31 MUUT ASIAT. Jaakko Järvenpää esitti, että Kakkurin vuorelle pitäisi saada näköalatorni. Asiaa päätettiin selvittää.

32 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 68. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 69.

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA 04.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 146 147 148

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015 70 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA 19.02.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 32 33 34 35 36 37 38 39

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2015 KOKOUSAIKA 09.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 87 88 89 90 91 21 92 22 93

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 10/2012 ASIALISTA aika: Tiistai 21.8.2012 klo 18.45 20.15 paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 16.55 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot