1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän puheenjohtaja Esko Heikkonen avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän puheenjohtaja Esko Heikkonen avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin."

Transkriptio

1 OPEDA-hanke Ohjausryhmän kokous 2/2011 Paikka: Turun ammatti-instituutin Lemminkäisenkadun koulutalon Alabama-ravintola, kokoustila Extra (Lemminkäisenkatu 14-18) Aika: , klo 10:00-12:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän puheenjohtaja Esko Heikkonen avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin. Läsnä: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Tulosaluejohtaja Esko Heikkonen, Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi (lukio-opetuksen tulosalue) Rehtori Maria Luoma-aho, ammattiopisto Livia Rehtori Olavi Uitto, Bovallius-ammattiopisto Turku Apulaisrehtori Tarja Asula, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (Liedon ammatti- ja aikuisopisto) Vs. johtava rehtori Pertti Vehmanen, Raision seudunkoulutuskuntayhtymä RASEKO Johtava rehtori Maria Taipale, Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO Rehtori Harri Havanko, Salon ammattiopisto Rehtori Soile Lehto, Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi (ammatillisen koulutuksen tulosalue) Koulutuspäällikkö Timo Vaskikari, Turun ammattikorkeakoulu Toiminnanjohtaja Hermann Kössi, Turun ammattiopistosäätiö Kehityspäällikkö Taina Kivoja, Länsirannikon koulutus Oy WinNova Koulutusalajohtaja Markku Nummi, Vaasan ammattiopisto Projektipäällikkö Matti Mäkelä (pj.), Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi Projektikoordinaattori Anu Parantainen (siht.), Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi Poissa: Kehitysjohtaja Pia Lagercrantz, Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi Tulosaluejohtaja Päivi Lehtinen, Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi 2. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin

2 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia. 4. Hankkeen raportointi ja talouden toteuma Projektipäällikkö Matti Mäkelä esitteli hankkeen raportoinnin ja talouden toteuman ajalla Koska hanke pääsi varsinaisesti käyntiin vasta huhtikuun alussa, merkittäviä toimenpiteitä tai taloudellisia tapahtumia hankkeessa ei ole ko. ajanjaksolla ollut. Ohjausryhmä merkitsi hankkeenraportoinnin ja talouden toteuman ajalla tiedoksi. 5. Hankkeen toiminta syksyllä 2011 organisaatio- ja aluetasolla Projektikoordinaattori Anu Parantainen esitteli hankkeen toimintaan liittyvät organisaatio- ja aluekohtaiset suunnitelmat syksylle Hankkeen kehittämiskohteita ovat opetuksen ja ohjauksen kehittäminen sekä opetuksen toteuttamiseen liittyvät rakenteelliset muutokset. Pöytäkirjan organisaatiokohtaiset suunnitelmat (liite 1). Ohjausryhmä merkitsi hankkeen syksylle 2011 suunnitellun organisaatio- ja aluetason suunnitelmat tiedoksi. 6. Hankkeen vertaisarvioinnin toteuttaminen OPEDA-hankkeen suunnitelmaan on kirjattu vertaisarvioinnin toteuttaminen. Projektipäällikkö Matti Mäkelä esitteli vertaisarviointiin kehitettyä mallia, jota on käytetty mm. VaSkooli- ja MASThankkeissa. OPEDA-hankkeessa vertaisarviointi on mahdollista toteuttaa esimerkiksi Helsingin opetusviraston hallinnoiman ARMI-hankkeen tai Opetushallituksen rahoittamien läpäisyn edistämiseen tähtäävien hankkeiden kanssa. Ohjausryhmä päätti, että hankkeen hallinto suunnittelee vertaisarvioinnin järjestämisen ja itse arviointi toteutetaan pidettävän ohjausryhmän kokouksen yhteydessä. 7. Hankkeen arviointi- ja kehittämispäivän järjestäminen OPEDA-hankkeen suunnitelmaan on kirjattu hankkeen arviointi- ja kehittämispäivän järjestäminen syksyllä Ohjausryhmä esitti, että päivään kutsuttaisiin mukaan työelämän edustaja, koska heidän näkökulmansa hankkeen kehittämisessä olisi tärkeää. Ohjausryhmä päätti, että OPEDA-hankkeen arviointi- ja kehittämispäivä pidetään (varapäiväksi sovittiin ) laivaseminaarin muodossa. Lisäksi ohjausryhmä päätti, että arviointi- ja kehittämispäivään kutsutaan mukaan työelämän edustaja.

3 8. Muut asiat Muita asioita: - OPEDA-hankkeen arviointiin liittyvä maakunnallinen koulutus järjestetään aamupäivällä - MAST-hankken loppuseminaari on siirtynyt pidettäväksi Seuraava kokous Ohjausryhmän seuraava kokous on klo 13:00-16:00 (vertaisarviointi toteutetaan tässä kokouksessa). Kokouspaikkana on Turun ammatti-instituutin Kellonsoittajankadun koulutalon neuvotteluhuone (Kellonsoittajankatu 9-11, 2. krs). 10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:30. Esko Heikkonen Tulosaluejohtaja Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi Ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Mäkelä Projektipäällikkö Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi Ohjausryhmän esittelijä Anu Parantainen Projektikoordinaattori Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi Ohjausryhmän sihteeri

4 OPEDA: Organisaatiokohtaiset työsuunnitelmat OPETUKSEN JA OHJAUKSEN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT MUUTOSTAVOITTEET Tavoitteet hankesuunnitelmasta: 1. Ammatillisen toisen asteen peruskoulutuksen opetus-, opiskelu- ja ohjausmenetelmien kehittäminen ja monipuolistaminen -arvioinnin kehittäminen toteutussuunnitelmien läpiviennin yhteydessä -oppimisen ja osaamisen arviointi. n laatu ydinprosessin laatiminen ja jalkauttaminen käytännön toimintaan ja edelleen mittarin kehittäminen LSKKY: -opetus-opiskelu-ohjaus: opetus/toteutus: yksilöllisyys/ryhmä opiskelu: opiskelijan sitoutuminen ohjaus: opo, opettajat, työpaikkaohjaajat Peimarin koulutuskuntayhtymä/ammattiopisto Livia: - opetus- ja ohjaus-menetelmien monipuolistaminen, sähköisen oppimisympäristön entistä laajempi käyttöönotto Salon seudun ammattiopisto - opiskelijoiden opintojen etenemisen seurantaan liittyvän työkalun kehittäminen; ryhmänohjaajan roolin vahvistaminen opintojen etenemisen seurannassa, hitaasti etenevien opiskelijoiden tukeminen ja nopeasti etenevien opiskelijoiden kartoittaminen ja ohjaaminen yksilölliselle opintopolulle esim. työssäoppimisen laajempi käyttö, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - opiskelijoiden työelämään sijoittumisen seurantaa tehostavan työkalun kehittäminen yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa - työelämässä tapahtuvan oppimisen tunnistamiseen liittyvien mallien kehittäminen - osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvän toimintamallin ja materiaalin laadinta; lomakkeiden yhtenäistäminen, ohjeet - arviointimenetelmien kehittäminen - Henkilöstön asenteen muokkaus mukautettuun arviointiin. - Ohjausprosessin analysointi ja kehittäminen. Turun ammatti-instituutti:

5 -arviointimenetelmien kehittäminen (arviointi ohjauksen menetelmänä) -ATTO-aineiden opettajien yhteistyön kehittäminen -> arvioinnin kehittäminen, uusien arviointitapojen käyttöönotto (osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen), vertaisoppiminen -ATTO-aineiden integrointi ammatillisiin aineisiin - Sähköinen oppimisen arvioinnin ja oppimisen ohjauksen työkalua käytetään kaikissa tutkinnon osissa - Opetus- ja ohjaushenkilöstön tehtävät ja vastuut opiskelijan ohjauksessa ja arvioinnissa on sisäistetty - Jokainen opettaja laatii ja päivittää opiskelijan henkilökohtaista tutkinnon osan opiskelusuunnitelmaa yhdessä opiskelijan kanssa - Jokainen opiskelija osaa käyttää OmaWinNova-järjestelmää oman oppimisensa ja opintojen suorittamisen seuraamiseen ja ohjaamiseen - Opiskelijat saavat jokaisen tutkinnon osan alussa perehdytyksen kyseisen tutkinnon osan suorittamisesta ja arvioinnista 2. Uusien, opintojen sujuvaa etenemistä tukevien opetusmenetelmien, toimintamallien ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja käyttöönotto - arviointimenetelmien jalkauttaminen - yksilöllisten opinpolkujen laadinta ja mallintaminen Salon seudun ammattiopisto - erilaisten oppimisympäristöjen kartoittaminen ja niistä tiedottaminen; nuorten työpajat, työelämä. Vaihtoehtojen koonti intraan ja ammattiopiston toimintaohjeisiin. - vapaasti valittavien opintojen tarjottimen laadinta; kootaan kaikille opiskelijoille tarjolla olevat vapaasti valittavat tutkinnon osat ja aikataulutetaan ne siten, että todellinen valinta on mahdollista - kesäopintojen käyttöönotto. - uusien toimintamallien ideoiminen Turun ammatti-instituutti: - opetusmenetelmien joustavoittaminen - erilaisten oppijoiden entistä parempi huomioiminen - yhteisen kurssitarjottimen luominen lukio-opetuksen kanssa - yhteistyön kehittäminen ammattikorkeakoulun kanssa opintojen laaja-alaistamiseksi

6 - opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammatillisia tutkinnon osia työelämäpainotteisesti tai työelämässä - opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella pakolliset ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat verkossa 3. Opiskelijoiden opintojen nykyistä sujuvampi eteneminen opiskelijan oma erityisyys huomioiden - opinpolkumallit - tutkinnon osien suorittaminen, osa ja yhdistetyt näytöt - teemakokonaisuudet - itsearviointikäytännön kehittäminen - osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen -koulutuskokeilujen kehittäminen Salon seudun ammattiopisto - työelämässä tapahtuvan oppimisen tunnistamiseen liittyvien mallien kehittäminen - osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvän toimintamallin ja materiaalin laadinta; lomakkeiden yhtenäistäminen, ohjeet - näyttöjen laajentaminen. - osaamisen arviointikriteerien selventäminen. Turun ammatti-instituutti: - opintoaikojen lyhentäminen: mahdollisuus suorittaa opinnot kahdessa vuodessa (lahjakkaat, nopeammin oppivat), aikaisemmin neljä vuotta opiskelleet valmiiksi kolmessa vuodessa - aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksi lukeminen opintojen nopeuttamiseksi -> yhteinen hyväksi luvun malli oppilaitoksessa - yhteisen kurssitarjottimen luominen lukio-opetuksen kanssa - AMK-opinnot osaksi toisen asteen opintoja - aikaisemmin toisen asteen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden läpäisevät tutkinnon kahdessa vuodessa ja erityislahjakkaat ja osaamista hankkineet opiskelijat läpäisevät tutkinnon nopeammin kuin kolmessa vuodessa 4. Läpäisyn edistäminen

7 -opinpolkumallit, atto-aineiden integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin -arviointikulttuurin kehittäminen/uudistaminen -osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, arviointimallien kehittäminen ja mallintaminen - opiskelijan etenemistä ja tutkinnon suorittamista hidastavien käytänteiden kartoittaminen - opiskelijan opintojen etenemistä tukevien käytänteiden kartoittaminen - uusien toimintamallien suunnittelu ja käyttöönotto em. kartoitusten pohjalta Turun ammatti-instituutti: - opintoaikojen lyhentäminen: mahdollisuus suorittaa opinnot kahdessa vuodessa (lahjakkaat, nopeammin oppivat), aikaisemmin neljä vuotta opiskelleet valmiiksi kolmessa vuodessa - aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksi lukeminen opintojen nopeuttamiseksi -> yhteinen hyväksi luvun malli oppilaitoksessa - ATTO-aineiden integrointi ammatillisiin opintoihin - aikaisemmin toisen asteen tutkinnon suorittaneet opiskelijat läpäisevät tutkinnon kahdessa vuodessa. - erityislahjakkaat ja aikaisemmin tai opiskeluaikana osaamista hankkineet opiskelijat läpäisevät tutkinnon nopeammin kuin kolmessa vuodessa 5. Opiskelijoiden oman vastuun korostaminen ja tukeminen (sisäinen yrittäjyys) osana tutkinnon suorittamista - opiskelijan itsearvioinnin kehittäminen - HOJKS ja HOPS-vastuu Peimarin koulutuskuntayhtymä/ammattiopisto Livia: - opiskelijan oppaan uudistaminen -SSAO:n opiskelijoille antaman sähköpostin käytön lisääminen; tiedottaminen, tunnusten jako heti lukuvuoden alussa, sähköpostien avaus Majakassa - opinto-oppaan läpikäynti lukuvuoden alussa - Winha-opiskelijaliittymän markkinointi, opiskelijalla mahdollisuus seurata opintojen etenemistä Turun ammatti-instituutti: - opiskelijoiden kuuleminen ja motivoiminen/sitouttaminen omien opintojensa suorittamiseen, omien opintojen aktiivisen seurannan kehittäminen - opiskelijoiden itsearvioinnin kehittäminen

8 - jokaiselle opiskelijalle on laadittu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelma, mikä perustuu osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen, opiskelijan tavoitteisiin ja henkilökohtaisiin opintojen valintoihin. - opiskelijat ja alaikäisten opiskelijoiden huoltajat seuraavat oppimista ja opintojen suorittamista Oma- WinNova-sivuston avulla 6. Opintojen keskeyttämisten ja pitkittymisen vähentäminen - HOJKS ja HOPS - oppimisen ja osaamisen arvioinnin avaaminen opiskelijoille - opintokortit, s-merkinnät jne. - opiskelijan itsearviointitaitojen parantaminen - kartoitetaan opiskelijoiden opiskelutilanne; nopeammin etenevät, hitaasti etenevät; opiskelijoiden kanssa käydään henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja, joiden perusteella tehdään opiskelupolun suunnitelmat - ryhmänohjaajan roolin korostus. - palkitseminen opintojen etenemisestä. Turun ammatti-instituutti: - opintoaikojen lyhentäminen: mahdollisuus suorittaa opinnot kahdessa vuodessa (lahjakkaat, nopeammin oppivat), aikaisemmin neljä vuotta opiskelleet valmiiksi kolmessa vuodessa - aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksi lukeminen opintojen nopeuttamiseksi -> yhteinen hyväksi luvun malli oppilaitoksessa - ATTO-aineiden integrointi ammatillisiin opintoihin - opiskelijoiden itsearvioinnin kehittäminen - opiskelijoiden keskeyttäminen vähenee - peruskoulupohjaisten opiskelijoiden läpäisy kolmessa vuodessa kasvaa

9 RAKENTEISIIN JA TOIMINTAKULTTUURIIN LIITTYVÄT MUUTOS- JA KEHITTÄMISTAVOIT- TEET Tavoitteet hankesuunnitelmasta: 1. Oppilaitosten toimintakulttuureihin ja rakenteisiin liittyvien opintojen esteiden vähentäminen - uudet opintojen toteutussuunnitelmat ja niiden käytäntöön vieminen - valmentava ja perustutkintokoulutus LSKKY: - tavoite yo/muu tausta suorittaneet opiskelijat, opintopolkujen kehittäminen - opiskelijan etenemistä ja tutkinnon suorittamista hidastavien käytänteiden kartoittaminen - opiskelijan opintojen etenemistä tukevien käytänteiden kartoittaminen - uusien toimintamallien suunnittelu ja käyttöönotto em. kartoitusten pohjalta - opiskelijalähtöisyyden lisääminen menettämättä työelämälähtöisyyttä. - opettajan roolimuutos opettajasta ohjaajaksi. Turun ammatti-instituutti - toisen asteen (ammatillinen ja lukiokoulutus) yhteisen kurssitarjottimen kehittäminen ja pilotointi - puolen vuoden AMK-opintokokonaisuuden suunnittelu toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä - oppilaitoksen pedagogisen toimintakulttuurin kehittäminen - opiskelija voi opiskella ja suorittaa tutkinnon ammatillisen tutkinnon osa kerrallaan - opiskelijoilla on mahdollisuus valita valinnaisia tutkinnon osia oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti, myös muilta opintoaloilta 2. Oppilaitosten pedagogisen osaamisen, johtajuuden, vastuunkannon ja toimintakulttuurin kehittäminen ja vahvistaminen - koulutuksia - pedagogisten valmiuksien parantaminen

10 - muutoksia asenteisiin - pedagogisen osastrategian toteutussuunnitelman jalkauttaminen LSKKY: - johdon sitoutuminen pedagoginen kehittäminen organisaation eri tasot/toimijat; opiskelija, opettaja, koulutusalatiimi, esimies Peimarin koulutuskuntayhtymä/ammattiopisto Livia: - kehittää arjen työkaluja pedagogiseen johtamiseen - pedagogisen johtamisen, oppimisen ja ohjaamisen rakenteiden suunnittelua ja toteuttamista tukevan mallin kehittäminen osana pedagogisen kehittämisen ryhmän työskentelyä; OPS-työhön panostaminen, OPStarkistuslistan käyttöönotto - pedagogisen kehittämisen ryhmän työskentelyprosessien kuvaaminen, prosessikartta - opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutustilaisuudet - pedagogisen johtamisen ja vastuun selkiyttäminen. - opettajan ohjaustaidon kehittäminen Turun ammatti-instituutti - Oppilaitoksen pedagogisen tiimin perustaminen - Koulutus- ja rohkaisutilaisuuksien järjestäminen opettajille ja johdolle - AMKE-hankkeen materiaalin hyödyntäminen opettajien ja johdon pedagogisen osaamisen kehittämisessä - Oppilaitoksen pedagogisen toimenpideohjelman/-suunnitelman laadinta WinNovan pedagoginen tiimi kokoontuu säännöllisesti, ohjaa ja tukee toiminnallaan pedagogista kehittämistä oppilaitoksessa 3. Kaikki ovat erityisiä -ajattelun sisäistäminen oppilaitoksissa ja sen tuominen osaksi kaikkea normaalitoimintaa - sisältyy toimintaan LSKKY: - yksilöllisyyden parempi huomiointi, yksilöllisten opintopolkujen luonti

11 -opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutus- ja sparraustilaisuudet, joissa on mahdollisuus keskusteluun ja kokemusten vaihtoon, esim. Opetreffit - opettajan ja ryhmänohjaajan roolin vahvistaminen, tukea erilaisuuden kohtaamiseen - Ohjausprosessin analysointi ja kehittäminen. - Henkilöstön asenteen muokkaus mukautettuun arviointiin. - Ohjaushenkilöstön ja ohjauspanoksen lisääminen Turun ammatti-instituutti - Opetuksen arviointijärjestelmän kehittäminen (yksilöllisyyden huomioiminen, paino oppimisessa) - Yksilöllisten opintomahdollisuuksien kehittäminen (lukioyhteistyö, amk-opintojen tarjoaminen) - Jokaiselle opiskelijalle on laadittu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelma, mikä perustuu osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen, opiskelijan tavoitteisiin ja henkilökohtaisiin opintojen valintoihin. - Henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia seurataan ja päivitetään säännöllisesti - Jokainen opiskelija osaa käyttää OmaWinNova-järjestelmää oman oppimisensa seuraamiseen ja ohjaamiseen - Opetussuunnitelman yhteinen osa ja perustutkintokohtaiset opetussuunnitelmat ovat OmaWinNovajärjestelmässä 4. Läpäisyn edistäminen -atto-aineiden integrointi ammatillisiin tutkinnonosiin -atto-aineiden opetuksessa yksilöllinen tuki ja yksilöllistämisen pelisäännöt -koulutuspoluista malleja, attojen tutkintokohtaistaminen - osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintamallit; aiemmin opitun hyödyntäminen ja hyväksyminen - joustavien opintopolkujen hyödyntäminen Turun ammatti-instituutti - Opintoaikojen lyhentäminen: mahdollisuus suorittaa opinnot kahdessa vuodessa (lahjakkaat, nopeammin oppivat), aikaisemmin neljä vuotta opiskelleet valmiiksi kolmessa vuodessa - Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksi lukeminen opintojen nopeuttamiseksi -> yhteinen hyväksi luvun malli oppilaitoksessa - ATTO-aineiden integrointi ammatillisiin opintoihin

12 - opiskelijoiden itsearvioinnin kehittäminen - Aikaisemmin toisen asteen tutkinnon suorittaneet opiskelijat läpäisevät tutkinnon kahdessa vuodessa - Erityislahjakkaat ja aikaisemmin tai opiskeluaikana osaamista hankkineet opiskelijat läpäisevät tutkinnon nopeammin kuin kolmessa vuodessa 5. Uusien ammatillisen peruskoulutuksen suorittamismallien kehittäminen ja käyttöönotto - atto-aineiden integrointi ammatillisiin tutkinnonosiin - atto-aineiden opetuksessa yksilöllinen tuki ja yksilöllistämisen pelisäännöt - koulutuspoluista malleja, attojen tutkintokohtaistaminen - erilaisten oppimisympäristöjen kartoittaminen ja niistä tiedottaminen; nuorten työpajat, työelämä. Vaihtoehtojen koonti intraan ja ammattiopiston toimintaohjeisiin. - vapaasti valittavien opintojen tarjottimen laadinta; kootaan kaikille opiskelijoille tarjolla olevat vapaasti valittavat tutkinnon osat ja aikataulutetaan ne siten, että todellinen valinta on mahdollista - Oppisopimuksen käyttäminen OPS-perusteisessa koulutuksessa. Turun ammatti-instituutti - Toisen asteen (ammatillinen ja lukiokoulutus) yhteisen kurssitarjottimen kehittäminen ja pilotointi - Puolen vuoden AMK-opintokokonaisuuden suunnittelu toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä - Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammatillisia tutkinnon osia työelämäpainotteisesti tai työelämässä - Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella pakolliset ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat verkossa 6. Uusien, opintojen sujuvaa etenemistä tukevien opetusmenetelmien, toimintamallien ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja käyttöönotto - atto- ja ammattiaineet, arviointikäytäntöjen uudistaminen - teemakokonaisuudet ja tutkinnonosat viedään käytäntöön oppimisympäristöjä kehittäen ja joustavuuden lisääminen

13 Peimarin koulutuskuntayhtymä/ammattiopisto Livia: Jokaisen opettajan kouluttaminen - erilaisten oppimisympäristöjen kartoittaminen ja niistä tiedottaminen; nuorten työpajat, työelämä. Vaihtoehtojen koonti intraan ja ammattiopiston toimintaohjeisiin. - opetushenkilöstön kouluttaminen uusista opetusmenetelmistä, opettajien välisen vertaisoppimisen tukeminen ja kokemusten vaihto - Mukauttamisjärjestelmän kehittäminen ohjausjärjestelmän mukana. Turun ammatti-instituutti - Toisen asteen (ammatillinen ja lukiokoulutus) yhteisen kurssitarjottimen kehittäminen ja pilotointi - Puolen vuoden AMK-opintokokonaisuuden suunnittelu ja pilotointi toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä - oppisopimiskoulutuksen mahdollisuuksien kartoittaminen ja kokeilu - Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammatillisia tutkinnon osia työelämälähtöisesti tai työelämässä - Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella pakolliset ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat verkossa Vaasan (Vaasan ammattiopisto, Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Yrkesakademin i Österbotten, Vaasan kaupunki) tavoitteet: - jäntevöittää nykyisiä toimintamalleja sekä kehittää niitä yhdeksi toimivaksi malliksi sekä luoda nykyistä toimivampi toimijaverkosto kiinteä, täsmennetty toimintamalli nivelvaiheista eli kaikki toiminnot kartoitettava ja kuvattava perusasteen ja toisen asteen koulutuksen verkoston päivitys ja arkisen tason toimintamallit toimintamalli maahanmuuttajataustaisten nuorten peruskoulun oppimäärän saavuttamiseksi ja jatkoopintoihin ohjaamiseksi opintojen keskeyttäneiden vähentäminen kehitettävä toimijaverkostoa ja niiden kanssa tehtävää konkreettista yhteistyötä -koulutustakuumalli nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi -kehitystyössä perehdytään vastaaviin muihin verkostoihin ja malleihin Suomessa

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

OPEDA Perusopetus Toinen aste

OPEDA Perusopetus Toinen aste OPEDA Perusopetus Toinen aste Työllistyminen Jatko-opinnot PERUSKOULUN LOPETTANEIDEN TUKEMINEN JATKO-OPINTOIHIN, SUUNNITTELUHANKE koulutustakuumalli nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorisotakuu v.2011

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilua kolme vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Lupa kokeilla ja todeta, mikä

Lisätiedot

Vaasan ammattiopisto, Ruutikellarintie 2, Ulkuniemi -neuvottelutila

Vaasan ammattiopisto, Ruutikellarintie 2, Ulkuniemi -neuvottelutila Pöytäkirja 14/2012 TIIMIKOKOUS 14 Aika: 7.11.2012, klo 8:00-9:00 Vaasan ammattiopisto, Ruutikellarintie 2, Ulkuniemi -neuvottelutila Läsnä: Marika Syväluoma OPEDA-hankkeen perusasteen edustaja Hans Kankkonen

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso 1-vuosi 2-vuosi 3-vuosi AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA ATTO-OPINNOT INTEGROITUNA AMMATILLISEEN TYÖSSÄOPPIMISEEN

Lisätiedot

Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely. Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus

Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely. Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus Agenda 10.00-10.15 Työpajan avaus, esittäytyminen ja päivät tavoitteet 10.15-12.00 Projektin lähtökohdat - Alustukset

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

HUHTI 29 SEMINAARIOHJELMA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN -SEMINAARI. 29.4.2014 klo 8.30 16.30 Radisson Blu Marina Palace hotelli, Linnankatu 32, Turku

HUHTI 29 SEMINAARIOHJELMA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN -SEMINAARI. 29.4.2014 klo 8.30 16.30 Radisson Blu Marina Palace hotelli, Linnankatu 32, Turku HUHTI 29 2014 POTKUA PEDAGOGIIKKAAN -SEMINAARI JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN TUOTETORI SEMINAARIOHJELMA 29.4.2014 klo 8.30 16.30 Radisson Blu Marina Palace hotelli, Linnankatu 32, Turku R A H O OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan ECVET TULEE, OLETKO VALMIS! SEMINAARISARJA OPPILAITOSVÄELLE Turku 13.9.2013 Riitta Karusaari Toimipistejohtaja

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos KESU 2011-2016 / OKM-OPH TUSO Koulutuksen ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Projektipäällikkö Matti Mäkelä Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi LAAJENNETUN KOULUTUSTAKUUN REUNAEHDOT. Koulutustakuu NYT -seminaari 13.12.

Projektipäällikkö Matti Mäkelä Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi LAAJENNETUN KOULUTUSTAKUUN REUNAEHDOT. Koulutustakuu NYT -seminaari 13.12. Projektipäällikkö Matti Mäkelä Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi LAAJENNETUN KOULUTUSTAKUUN REUNAEHDOT Koulutustakuu NYT -seminaari 13.12.2011 Esityksen rakenne: o mikä? o miten? o miksi? Mistä

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 1) Romanien koulutuksen ja työllistymisen toimijaverkosto Tavoite: Verkoston toiminnan edelleen kehittäminen sekä laajentaminen Tiivis yhteistyö eri tahojen välillä eri

Lisätiedot

Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY 2

Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY 2 Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY 2 Väliraportti 1.12.2012 30.8.2013 1 Tiivistelmä Väliraportissa kuvataan Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä -jatkohankkeen (YTY2)

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010 Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010 2010 Alkukartoitus Tatu hankkeen tulosten hyödyntäminen Nuorisotutkimusten tuloksia: Työllistyminen

Lisätiedot

Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut

Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut Valmennusohjelma alueellisille, ammatillista huippuosaamista kehittäville yhteistyöverkostoille Valmennusohjelman tavoitteet Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yhdessä hankkeen tavoitteet Porvoon Ammattiopistossa Läpäisyn tehostaminen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Läpäisyseminaari 6.11. - 7.11.2013. Tulosaluejohtaja Hannu Immonen Ammatillisen koulutus Turun ammatti-instituutti

Läpäisyseminaari 6.11. - 7.11.2013. Tulosaluejohtaja Hannu Immonen Ammatillisen koulutus Turun ammatti-instituutti Läpäisyseminaari 6.11. - 7.11.2013 Tulosaluejohtaja Hannu Immonen Ammatillisen koulutus Turun ammatti-instituutti 1 2 3 4 5 Valmis-hanke Valmis-hankkeen tavoitteena on kehittää ennakoivia ja yksilöllisiä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Lisätiedot

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 Projektin hallinnoija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto Rahoittaja

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Kolvi Oy hankkeen toimenpiteet läpäisyn tehostamiseksi syksyllä 2012

Kolvi Oy hankkeen toimenpiteet läpäisyn tehostamiseksi syksyllä 2012 Kolvi Oy hankkeen toimenpiteet läpäisyn tehostamiseksi syksyllä 2012 Johtoajatuksena on tasainen HOPS-osaaminen, prosessien yhtenäisyys ja koulutuksellinen tasa-arvo. KOLVI-tavoite Oppimisympäristöjen/opetusmenetelmien

Lisätiedot

Erityisen hyvää. Ideoita ammatilliseen erityisopetukseen

Erityisen hyvää. Ideoita ammatilliseen erityisopetukseen Erityisen hyvää Ideoita ammatilliseen erityisopetukseen Lukijalle Ammatilliseen erityisopetukseen on vuosien varrella kehitetty paljon hyviä käytäntöjä. Toimivien käytäntöjen ei välttämättä tarvitse olla

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (8)

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (8) 1 (8) Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raision aikuiskoulutuskeskus Timali Juhaninkuja 1 21200 Raisio Raision aikuiskoulutuskeskus Timali aloittaa laadunhallintajärjestelmän systemaattista rakentamista

Lisätiedot

Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on.

Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on. Helsingin maalariammattikoulu n yhteystiedot Kornetintie 2b 00380 HELSINKI Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on. mitattavissa oleva tulos, jonka

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ohjauksen vastuut ja järjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Mitä on? Ohjauksen tavoitteet Ohjauksen toteutus Ohjaus on tutkinnon suorittajan opastamista ja auttamista tutkinnon suorittamiseen.

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien tehtävänkuvien, yhteistyön ja työnjaon kehittäminen Yhdessä-hankkeen loppuseminaari 7.11.2014 Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot

Teemaryhmä 1: Osaamisperusteinen opetus ja ohjaus, ECVET laadun varmistajana, ryhmän vetäjä Riitta Karusaari.

Teemaryhmä 1: Osaamisperusteinen opetus ja ohjaus, ECVET laadun varmistajana, ryhmän vetäjä Riitta Karusaari. Teemaryhmä 1: Osaamisperusteinen opetus ja ohjaus, ECVET laadun varmistajana, ryhmän vetäjä Riitta Karusaari. Osaamisperusteinen opetus ja ohjaus; työelämän näkökulmaa tutorit ja ohjaus vahvistettava työpaikkaohjaajien

Lisätiedot

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA.

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA. Opinto-ohjaajan koulutus JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Johdanto Tämä artikkeli on tehty osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

Vaasan ammattiopisto, Ruutikellarintie 2, Johtokunta

Vaasan ammattiopisto, Ruutikellarintie 2, Johtokunta Pöytäkirja 11/2012 TIIMIKOKOUS 11 Aika: 16.8.2012, klo 14:00-16:00 Paikka: Vaasan ammattiopisto, Ruutikellarintie 2, Johtokunta Läsnä: Marika Syväluoma OPEDA-hankkeen perusasteen edustaja Maria Österholm

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPRATIIVINN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Ammatillinen koulutus Sopimuksen tarkoitus: Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja,

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009

Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009 Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009 Maahanmuuttajanuorten VaSkooli Salon seudun koulutuskuntayhtymä Tomi Vuorela Mervi Leino 1 Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmallin

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Hakijayhteisö Hakijaorganisaation nimi * Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma

Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma No. Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma KT Jukka Lerkkanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaistu 10.01.2005 Lerkkanen, Jukka Jyväskylä ammattiopiston opinto-ohjaussuunnitelma

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot