Orimattilan Pedot jalkapallo. Toimintaperiaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Orimattilan Pedot jalkapallo. Toimintaperiaatteet 2012 -"

Transkriptio

1 Orimattilan Pedot jalkapallo Toimintaperiaatteet

2 1. Toiminnan tarkoitus 1.1. Toiminnan tarkoituksena on edistää liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista. Seura tarjoaa jäsenilleen: harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa kilpailutoimintaa, kunto- ja terveysliikuntaa sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa tiedotus- ja valistustoimintaa mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja -asusteita 2. Seuran organisaatio 2.1. Orimattilan Pedot ry:n vuosikokous ja johtokunta Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen ja kokous pidetään helmimaaliskuussa, johon on oikeutettuja vain seuran jäsenet. Kokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille, vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle joka toinen vuosi. Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää seuran toimintaa. Johtokunta valitsee tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat. Vastaa seuran taloudesta, pitää jäsenluetteloa, hoitaa seuran tiedotustoimintaa sekä hyväksyy ja erottaa jäsenet Jalkapallojaosto Seuran jaoston tehtävänä on huolehtia oman lajinsa toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Jaosto voi päättää oman lajinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja johtokunnan hyväksymän talouden ohjesäännön puitteissa. Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

3 Jaoston toimintaa ja taloutta hoitaa jaoston johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja joukkueenjohtajat. Jaoston jäsenten kesken jaetaan seuraavat vastuualueet: Koulutus, varusteet, hippoliiga, jalkapallokoulu, uudet ikäryhmät, varainhankinta, yhteistyökumppanit, junioritoiminta, tiedottaminen ja aikuisurheilu. Jaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Jaosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet jaoston jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Jaosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä Jalkapallojaoston tehtävät 1. Jalkapallojaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt 2. Johtaa ja kehittää jaoston toimintaa 3. Vastaa SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten seuralle / jaostolle asettamista velvoitteista 4. Vastaa valmennus-, harjoitus- ja koulutustoiminnasta 5. Vastaa kilpailutoiminnasta mm. sarjoihin ilmoittautumiset 6. Päättää kausimaksujen suuruudesta 7. Vastaa jaoston taloudesta 8. Tekee jaoston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 9. Tekee toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavaa toimintavuotta varten 10.Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta 11. Hoitaa jaoston tiedotustoimintaa 12. Valita ja erottaa jaostoon palkatut toimihenkilöt sekä sopia niiden eduista Puheenjohtaja 1. Kutsuu johtokunnan tarvittaessa koolle sekä toimii kokouksen puheenjohtajana 2. Allekirjoittaa johtokunnan kokousten pöytäkirjat 3. Valvoo, että sääntöjen ja lain velvoittamat tehtävät jaoston puolesta hoidetaan. 4. Pitää huolta, että johtokunnan päätökset pannaan täytäntöön. 5. Valvoo, että jaoston omaisuutta ja taloutta hoidetaan huolellisesti, sekä rahavarat pidetään talletettuina johtokunnan ja seuran edun mukaisella tavalla. 6. Tarkastaa laskut ja antaa maksumääräykset sekä valvoo juoksevien asioiden hoitoa. 7. Työskentelee yhdessä johtokunnan kanssa sekä tekee aloitteita ja ehdotuksia toiminnassa ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi.

4 Taloudenhoitaja Sihteeri 1. Hoitaa jaoston kirjanpidon 2. Vastaanottaa ja tallettaa seuran rahavarat, joista hän on johtokunnalle laillisessa vastuussa 3. Suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut 4. Huolehtii jäsenmaksujen ja seuran saatavien perimisestä 5. Laatii seuran tilit ja valmistaa vuositilinpäätöksen sekä jättää ne tulo- ja menotositteineen johtokunnalle ja tilintarkastajille toimitettavaksi 6. Valmistaa yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa johtokunnalle talousarvioesityksen 7. Hoitaa seuran muuta omaisuutta ja pitää yksityiskohtaista luetteloa jaoston kalustosta 1. Valmistelee yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa johtokunnan ja seuran kokouksissa esille tulevat asiat 2. Laatii kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat, kirjeet ja tiedonannot, allekirjoittaa ne yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä hoitaa seuran kirjeenvaihdon 3. Laatii johtokunnalle ehdotuksen seuran toimintakertomukseksi sekä samoin yhdessä puheenjohtajan ja taloudenhoitajan kanssa ehdotuksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi. 4. Huolehtii jäsentietojen keräämisestä ja jäsenluettelon ylläpidosta 5. Pitää luetteloa yhteisöjen ja henkilöiden merkkipäivistä Sihteerin tehtävät voidaan antaa johtokunnan vahvistamaa työnjakoa noudattaen useammalle henkilölle. Junioripäällikkö 1. Vastaa harjoitusvuorojen jakamisesta joukkueille 2. Vastaa joukkueiden valmentajien ja toimihenkilöiden koulutuksen järjestämisestä 3. Vastaa Hippoliigan ja jalkapallokoulun järjestämisestä 4. Toimii yhteystyössä piirin ja muiden seurojen kanssa 2.4. Ikäluokat / joukkueet Joukkueet toimivat hyvin itsenäisesti ja juniorijoukkueet on jaettu SPL:n maailmarakenteen mukaisesti. Leikkimaailmaan kuuluvat ikäluokat I7 E11, kaverimaailmaan D12 C15 ja tulevaisuusmaailmaan B16 A20. Ikäluokat toimivat omina joukkueina. Lisäksi toiminnassa on naisten ja miesten edustusjoukkueet sekä ikämiehet. Kukin joukkue suunnittelee vanhempien kokouksessa tai vastaavassa kokouksessa itselleen toimivan organisaation. Joukkue voi päättää oman joukkueensa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja johtokunnan

5 hyväksymän talouden ohjesäännön puitteissa. Joukkue ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia. Joukkueen toimintaa ja taloutta hoitavat joukkueen toimihenkilöt (joukkueenjohtaja, vastuuvalmentaja, rahastonhoitaja) vanhempien kokouksessa tai vastaavassa kokouksessa tehdyn toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Joukkueissa tulee olla nimettyinä minimissään seuraavat toimihenkilöt ja he toimivat samalla seuran edustajina joukkueissa (toimihenkilöiltä edellytetään seuran jäsenyyttä): Joukkueenjohtaja Vastuuvalmentaja (jalkapallojaoston kanssa sopimus) Apuvalmentajat (tarvittaessa) Rahastonhoitaja Huoltaja(t) Kukin joukkue valitsee yllä mainitut toimihenkilöt marras-joulukuussa ja ilmoittaa ne jaoston puheenjohtajalle. Seura järjestää nuorimmalle ikäluokalle koulutustilaisuuden, jossa seuran toiminnot ja periaatteet kerrotaan kaikille toimintaan mukaan tuleville uusille vanhemmille Joukkueenjohtaja, valmentaja, rahastonhoitaja ja huoltaja Joukkueenjohtaja Ikäluokan toiminnan johtaminen yhdessä vastuuvalmentajan kanssa Toimintasuunnitelman laatiminen yhdessä vastuuvalmentajan ja rahastonhoitajan kanssa Toimintakertomuksen ja tiliraportin laatiminen yhdessä vastuuvalmentajan ja rahastonhoitajan kanssa Vastaa tiedottamisesta Hoitaa ilmoitukset sarjoihin, turnauksiin Huolehtii matkajärjestelyistä otteluihin Vastaanottaa uudet juniorit ja heidän vanhempansa Osallistuu seuran palavereihin Vastuuvalmentaja Johtaa toimintaa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa Vastuullisesta valmennuksesta huolehtiminen ja Toiminta- ja kausisuunnitelman laatiminen Harjoitusten suunnittelu ja niiden toteuttaminen Otteluiden johtaminen ja ohjeiden antaminen Toimintakertomuksen ja tiliraportin laatiminen yhdessä joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa Vastaanottavat uudet juniorit ja heidän vanhempansa Osallistuu seuran palavereihin

6 Apuvalmentaja(t) Toimii vastuuvalmentajien apuna Toteuttaa harjoitukset vastuuvalmentajien ohjeiden mukaan Osallistuu tarvittaessa seuran palavereihin Rahastonhoitaja Hoitaa joukkueen maksuliikennettä Toimintasuunnitelman laatiminen yhdessä joukkueenjohtajan ja vastuuvalmentajan kanssa Toimintakertomuksen ja tiliraportin laatiminen yhdessä joukkueenjohtajan ja vastuuvalmentajan kanssa Valvoo, että kirjanpitoon tulee tarvittavat tositteet Valvoo omalta osaltaan joukkueen taloudenhoitoa Huoltaja Huolehtii varusteista ja junioreista Otteluissa: juomapullot, ensiapu, varusteet ja tarvittaessa arvoesineet Valmentajien apuna 2.6. Vanhempien tehtävät Vanhemmat ovat seuratoiminnan tärkeimpiä tukijoita. He valitsevat keskuudestaan joukkueen toimihenkilöt, jotka työskentelevät vapaaehtoisesti lasten ja yhteisen harrastuksen hyväksi. Toivottavasti mahdollisimman monet vanhemmat osallistuvat seura- ja joukkuetasolla lasten harrastukseen ja näin meitä kaikkia yhdistävään harrastustoimintaan. Seura kouluttaa asiasta kiinnostuneita henkilöitä mm. joukkueenjohtaja, valmennus, taloudenhoito ja huoltotehtäviin. Liittymällä seuran jäseneksi on jäsenellä mahdollisuus osallistua edellä mainittuihin koulutuksiin, osallistua seuran päätöksen tekoon ja saada jäsenille tarkoitettuja jäsenetuja. 3. Talous ja maksut 3.1. Suomen Palloliiton pelipassimaksu Jokaisella jalkapalloilijalla on oltava voimassa oleva lisenssi voidakseen pelata ja harjoitella SPL:n ja sen piirien järjestämissä otteluissa. Pelipassimaksun hoitaa joukkue keskitetysti tai pelaaja itse suoraan SPL:lle. Pelipassi on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ( )

7 3.2. Jalkapallojaoston talous; jäsenmaksut ja muu varainhankinta Jokaisen jalkapallojaoston ja joukkueen toiminnassa mukana olevan toimihenkilön ja pelaajan tulee olla seuran jäsen. Jäsenmaksu suoritetaan seuran internet sivujen kautta linkistä liity jäseneksi/maksa jäsenmaksu Joukkueet perivät joukkueen pelaajilta kausimaksua, joka maksetaan jaoston tilille maaliskuun loppuun mennessä tai erikseen sovitun maksuohjelman mukaisesti. Jäsenmaksun suuruudesta päättää seuran vuosikokous ja kausimaksun suuruudesta jalkapallojaosto. Seuran jäsen- ja kausimaksuilla katetaan suurin osa seuran ja jaoston menoista. Loput katetaan muulla varainhankinnalla sekä yhteistyökumppaneilta saaduilla varoilla. Jalkapallojaoston johtokunta laatii oman talousarvion ja toimintasuunnitelman. Jaoston tekemä talousarvio ja toimintasuunnitelma esitys vahvistetaan seuran vuosikokouksessa. Jaoston varojen käyttöä valvoo jaoston puheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Jaostolla on oma pankkitili, johon on käyttöoikeus puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla, joka toimittaa kaikki kuitit ja tiliotteet tilitoimistoon. Kaikki rahaliikenne menee tilin kautta ja jaostolla ja joukkueilla ei voi olla pysyvää käteiskassaa. Rahaliikenteestä on pidettävä kirjaa ja tositteet aikajärjestyksessä, alkuperäiset kuitit. Jäsen- ja kausimaksun vastineeksi pelaaja ja joukkue saavat: Leikkimaailma I7-E11 ikäluokat o Startti-paketti uusi aloittava ikäryhmä o Karuselliturnausmaksut kevät ja syksy o Harjoitusvuorot kesällä ja talvella o Osallistumisen Hippoliigaan Kaverimaailma D12-C15 o Sarjamaksut, kenttämaksut peleistä, tuomarimaksut o Osallistuminen yhteen turnaukseen esim. Lahti Soccer-turnaus o Harjoitusvuorot kesällä ja talvella o Harjoitusvuoroja 1-4 Aikuisjoukkueet o Sarjamaksut, kenttämaksut peleistä, tuomarimaksut o Harjoitusvuorot kesällä ja talvella o Harjoitusvuoroja 1-4 Seuran palvelut Seuran kulujen kattaminen

8 Seuratapahtumat (päättäjäiset) Joukkueet ja valmentajat o Vastuuvalmentajien kulukorvaukset o Valmentajien ja muiden seurahenkilöiden koulutus Jalkapallojaoston yhteisiä varainhankintoja on vuosittain järjestettävä mm. Hippoliiga ja jalkapallokoulu, joiden järjestämiseen osallistuu joukkueet vuorollaan. Lisäksi erikseen yhteisesti sovittua varainhankintaa. Saadut tulot jaetaan jalkapallojaoston ja joukkueiden kesken jaoston johtokunnan tekemien jakosuhdepäätösten mukaisesti Jalkapallojaoston yhteistyökumppanit Jalkapallojaosto kehittää yhteistyötä nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja tavoittelee uusia yhteistyökumppaneita aktiivisesti. Jalkapallojaosto on tehnyt yhteistoimintasopimuksen K-Supermarket Orimattila ja Stadium Karisma Lahti kanssa. Keskittämällä ostoja yhteistyökumppaneiden liikkeisiin saamme tehdyistä ostoista bonusta, joilla tuetaan joukkueiden toimintaa. Orimattilan Petojen ja FC Kuusysin välille on tehty yhteistoimintasopimus. Sopimuksella tarkoituksena on kehittää Päijät-Hämeen alueen jalkapallon- ja valmennuksen tasoa sekä seurojen välistä yhteistyötä. Orimattilan Petojen joukkueiden valmennuksen tasoa pystytään kehittämään, saamalla valmentajakoulutusta. Seurojen välillä pidetään säännöllisesti tapaamisia, joissa arvioidaan toimintaa ja päätetään uusista yhteistoiminta malleista. Pelaajien kohdalla yhteistoiminta mahdollistaa lahjakkaampien pelaajien osallistumisen katsastusten kautta taito- ja kykykouluihin, Päijät-Hämeen tehoryhmään, Sami Hyypiä akatemiaan sekä FC Kuusysin joukkuetoimintaan. Lisäksi jaosto tekee yhteistyötä lähialueen muiden seurojen ja yhteisöjen kanssa kanssa Joukkueiden talous; joukkuemaksut ja muu varainhankinta Joukkueet päättävät itsenäisesti taloudestaan silloin kun se ei liity seuran tai jaoston toimintoihin. Näitä ovat esimerkiksi peli- ja turnausmatkat ja niiden matkakulut, leirit sekä muut joukkueen itsensä määrittelemät vuosisuunnitelman mukaiset toiminnot. Joukkueiden talouden perustana toimivat joukkuemaksut ja sen lisäksi ovat ikäluokan vanhempien yhdessä määrittelemät omat varainhankintatoimet, esimerkiksi omat turnaukset tai muut talkootyöt. Laaditaan budjetti toimintakaudelle ja hyväksytään se vanhempainkokouksessa tai vastaavassa. Hyväksytty talousarvio ja toimintasuunnitelma toimitetaan jaostolle. Maksut pelaaja maksaa siihen joukkueeseen missä pelaa. Joukkueen varojen käyttöä valvoo joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja, jotka hyväksyvät kaikki laskut. Kokonaisvastuu on seuralla.

9 Orimattilan Pedot ry avaa joukkueille pankkitilin, johon käyttöoikeus joukkueen rahastonhoitajalla (tai nimeämillä henkilöillä). Taloudenhoitajalla on käyttöoikeus seuran kaikkiin tileihin. Kaikki rahaliikenne pitää mennä pankkitilin kautta. Joukkueella ei voi olla pysyvää käteiskassaa (huom. turnauskassat). Rahaliikenteestä pidettävä kirjaa ja tositteet aikajärjestyksessä, alkuperäiset kuitit. Kuitit toimitetaan taloudenhoitajalle, joka toimittaa ne edelleen tilitoimistoon. 4. Jalkapallon pelaamiseen liittyvä toiminta 4.1. Harjoittelu Harjoituksia on kesäkaudella n. 1-4 kertaa ja talvella 1-3 kertaa viikossa ikäluokasta riippuen. Kesällä harjoitukset ovat pääsääntöisesti nurmella ja talviharjoitukset jalkapallohallissa. Kesällä heinäkuussa ja kauden päättyessä syyslokakuussa joukkueet pitävät noin 2-4 viikon mittaisen harjoitustauon, muuten toiminta on ympärivuotista Turnaukset ja ottelut Turnauskalenteri tulisi suunnitella hyvissä ajoin ennen kauden alkua. Joukkueen valmentajat päättävät yhdessä vanhempien kanssa turnauksiin ja sarjaan osallistumisesta kauden aikana. Seura maksaa karuselliturnaukseen (kevät ja syksy) osallistumisen leikkimaailma I7-E11ikäluokille ja kaverimaailma D12-C15 ikäluokille yhden turnauksen esim. Lahti-Soccer turnauksen Jalkapallokoulu Orimattilan Pedot järjestää jalkapallokoulun yhteistyössä FC Kuusysin kanssa 5-11 vuotiaille lapsille kesäkuun alussa. Ohjaajina on seuran omia junioreita ja naisten ja edustusjoukkueen pelaajia. Jalkapallokoulun tarkemmat ohjeet ovat erillisessä liitteessä Hippoliiga Orimattilan Pedot ry järjestää keväisin ja syksyisin pelattavan Hippoliigan, joka parhaimmillaan on kerännyt vuosittain vähän alle 300 tyttöä ja poikaa yhteisten elämysten pariin. Hippoliigassa 7-, 8- ja 9-vuotiaat pelaavat Eurooppaliigaa ja -10 ja 11-vuotiaat Mestareiden liigaa. Hippoliigaan osallistujat saavat osallistumismitalin ja T-paidan. Hippoliigan päättäjäisissä jaetaan kaikkien joukkueiden mitalit ja pelataan Mestareiden liigan loppu- ja pronssiottelut. Tarkemmat ohjeet ja säännöt erillisessä liitteessä Varusteet Seuran logon ja nimen käyttöön on oltava seuran lupa. Seura on tehnyt varustesopimuksen STADIUMIN ja tuotemerkki NIKE:n kanssa. Seuratuotteissa oltava STADIUMIN logo ja muut seuratuotteet ovat NIKE tuotemerkkiä.

10 Varustesopimus kattaa mm. seuraavat tuotteet: Pelipaidat, pelihousut, sukat, hiekkahousut, verryttelyasut, golleget, tuulipuvut, pelikassit, valmentajantakit, T- paidat, lippikset, pipot. Seuratuotteet näet kokonaisuudessaan seuran internetsivuilta Keskittämällä urheiluvaruste ostokset STADIUMIIN keräät omalle joukkueellesi bonusta. Aloittava joukkue saa seuralta pelipaidan, ensiapulaukun sisältöineen, harjoitusvarusteita (keilat, liivit ja varustekassin). Joukkueet huolehtivat varusteiden kierrätyksestä eri ikäluokkien välillä. Joukkueet huolehtivat itsenäisesti harjoitusvarusteiden (keilat, liivit jne.) ja pelaajien huoltamiseen (ensiapulaukku) tarvittavien varusteiden täydennyksestä. Muistutuksena, peleissä ja harjoituksissa säärisuojat ovat pakollisia. Seuran harjoitus- ja ottelutapahtumissa käytetään seuran varusteita. Orimattilan Pedot ry Jalkapallojaosto

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry Kiekko-Vantaa, ITÄ ry 08 09 Päivitetty versio osoitteessa: www.kiekkovantaa.fi/ita/ KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y. Sisällysluettelo KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y.............................................3 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Ynni Korista hyvässä seurassa KORIPALLO LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Kevät 2010 Luonnos 16.2.2010/km/jk/ml Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Oulun

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Jalkapallon toimintakäsikirja 2011 [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Jalkapallon toimintakäsikirja 2011 [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Jalkapallon toimintakäsikirja 2011 [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Äänekosken Huiman jalkapallon toimintakäsikirjassa selvitetään Huiman Jalkapallon tulevaa toimintaa ja visiota v.2015 saakka. Markku

Lisätiedot

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä]

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS Urheiluseura Hatsina 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö Sisältö...2 Urheiluseura Hatsina yleiskuvaus...5 Mikä on seuraopas?...5 1 TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...6

Lisätiedot

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA 15.1.2015 1 1 KORIPALLOJAOSTON TOIMINTA 1.1 Toiminta-ajatus Koripallojaoston luo mahdollisuuden koripallon harrastamiseen turvallisessa ja

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ SISÄLLYS 1 TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA... 4 2 TUUSULAN PALLOSEURA - TuPS... 4 2.1 TuPS seurana... 4 2.2 Seuran arvot, strategia ja visio...

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7 ITÄ-HAKKILAN KILPA RY Sisällys Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2 Koulutus 3 Seuran organisaatio 4 Jaostot 5 Talousjaosto 5 Jalkapallojaosto 7 Vammaisliikuntajaosto 12 Kuntoliikuntajaosto

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Loimaan Korikonkarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaan kaupunki Länsi- Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN KÄSIKIRJA

SEURATOIMINNAN KÄSIKIRJA EURATOIMINNAN KÄIKIRJA Hyväksytty kevätkokouksessa 23.4.2014 Maskun Palloseura ry PL 4 21251 MAKU 2/33 IÄLLY 1 JOHDANTO... 3 1.1 TAVOITTEET JA TULEVAIUU... 4 1.2 TOIMINNAN ARVOPOHJA... 4 2 ORGANIAATIO

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa.

Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa. YLEISTÄ Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa. FC Ulvilan taloushallinto jakautuu kahteen pääosaan. Tässä

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot