TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt"

Transkriptio

1 TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Yleistä Seuran visio, tavoitteet ja säännöt Seuralupaus Juniorijääkiekkojaoston toimintaperiaatteet ja säännöt HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄT Juniorijääkiekkojaoston hallitus Hallituksen vuosikokous Hallituksen jäsenet ja näiden tehtävät Seuran velvoitteet joukkueita kohtaan Seuran velvoitteet luisteukoulua kohtaan JOUKKUEEN ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT Vanhemmat / Vanhempainkokous Joukkueen toimihenkilöt Joukkueen tärkeimmät velvollisuudet seuraa kohtaan PELISÄÄNNÖT Joukkueiden toimihenkilöiden pelisäännöt Vanhempien pelisäännöt Pelaajien pelisäännöt URHEILUTOIMINTA Juniorijoukkueet Tavoitteet Joukkueiden muodostaminen ja peluuttaminen Pelaajan siirtyminen seuran joukkueesta toiseen ikäluokkaan Valmennus ja ohjaaminen Jääharjoittelu Pelaaminen ja peluuttaminen Maalivahtikoulu Luistelukoulu TALOUS Talousarvio ja tilinpäätös Rahaliikenne ja kirjanpito Joukkueen rahat ja omaisuus Varusteet ja seura-asut Peliuran päättyminen tai siirtyminen toiseen seuraan Muuta taloudesta Sivu 2 / 15

3 1. JOHDANTO 1.1 Yleistä Turun Toverit ry (myöhemmin TuTo ry) on vuonna 1929 perustettu urheiluseura. TuTo ry koostuu yhteensä kymmenestä eri jaostosta, joista juniorijääkiekkojaosto on yksi. TuTo Juniorijääkiekon(Jjk) joukkueet muodostuvat F-junioreista B-junioreihin sekä jääkiekkokoulusta. Edustusjääkiekon joukkueet ovat Mestis-liigassa pelaava TuTo Hockey ja TuTo Hockey A-nuoret ja ne pelaavat TuTo Hockey Oy:n alaisuudessa. TuTo Jjk ja TuTo Hockey Oy kuuluvat yhdessä Suomen Jääkiekkoliiton Länsirannikon alueen merkittäviin kasvattajaseuroihin. Harrastajia on noin 385. Kauden aikana TuTo Jjk järjestää noin 2000 ohjattua harjoitusta ja otteluita kertyy useita satoja Seuran visio, tavoitteet ja säännöt Visio: TuTo Jjk on liikunnan malliseura, joka tuottaa lasten ja nuorten tarpeista lähtevää laadukasta urheilutoimintapalvelua yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuunsa puitteissa. TuTo Jjk:n tavoitteita ovat: Tuottaa mahdollisimman monelle nuorelle myönteisiä elämyksiä jääkiekon parissa. Tavoitteena 2 joukkuetta per ikäluokka, jolloin saadaan nuorille onnistumisia omalla tasolla. Luoda junioreille ja joukkueille menestymisen edellytykset siten, että Turussa pelataan alueellisia C2-, D-, E-, F ja G-juniorien sarjoja sopivalla tasolla. Kasvattaa nuoria kiekkoilijoita luistelukoulusta lähtien. Tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Tuottaa laadukkaita pelaajia ensisijaisesti seuran A-, B-, ja C- junioreihin. TuTo Jjk:n säännöt ovat olleet käytössä useita vuosia, tosin hieman eri muodossa. Tällä hetkellä voimassa olevat säännöt on päivitetty Seuralupaus TuTo Jjk on toiminnassaan ja kasvatustyössään sitoutunut noudattamaan Turun Toverien ry:n sääntöjä ja ehdotuksia, jotka ovat: Seurassa otetaan huomioon jokainen lapsi ja nuori Junioritoiminnassa pidetään mielessä kasvun ohjaus ja monipuolisuus Seuran johto on sitoutunut toimimaan lasten ja nuorten hyväksi Seuralla on ongelmanratkaisuelin Lasten vanhempia on informoitu seuran jaoston toimintaperiaatteista Ohjaajina ja valmentajina toimivat koulutuksen saaneet henkilöt Seuralla on ohjaajien ja valmentajien motivointi- ja jatkokoulutusjärjestelmä Sivu 3 / 15

4 1.4 Juoniorijääkiekkojaoston Toimintaperiaatteet ja Säännöt Juniorijääkiekkojaoston Tomintaperiaatteet ja Säännöt kertovat, miten TuTo Jjk toimii ja osaltaan noudattaa lupauksiaan jääkiekon harrastamisen mahdollistamiseksi. Sääntöjen tavoitteena on myös selkeyttää ja helpottaa joukkueiden toimintaa ja kertoa avoimesti TuTo Jjk:n pelisäännöistä ja näin ennaltaehkäistä mahdollisia ristiriitoja. Toimintaperiaatteiden ja Sääntöjen valmisteluun osallistuivat jaoston hallituksen jäsenet. Sivu 4 / 15

5 2. HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄT 2.1 Juniorijääkiekkojaoston hallitus Jaoston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja puolet jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään enemmistön päätöksellä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Jaoston hallitus valitsee vuosikokouksessaan, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä valitsee muut seuran tarvitsemat toimihenkilöt. Muut seuran toimihenkilöt kutsutaan jaoston hallituksen kokouksiin tarpeen mukaan, esim. varustepäällikkö silloin, kun keskustellaan varusteisiin liittyvistä päätöksistä. Jaoston hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat: Vastata Juniorijääkiekon toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta Suorittaa henkilövalinnat Valmistella hallituksen vuosikokous Yhteistyö kummiseurojen kanssa Yhteistyösopimusten laatiminen Joukkueiden toiminnan varmistaminen Jaoston hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka asianomaisten tietoon. Jaoston hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta taikka milloin vähintään kolme (3) jäsentä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Hallitus kokoontuu kuusi (5) kertaa vuodessa. Koollekutsuminen tapahtuu sähköpostin välityksellä kaksi (2) viikkoa ennen kokouksen pitämistä tai jos sähköpostia ei ole käytettävissä puhelimitse. Esityslistan tulee olla kutsun liitteenä. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle, jos jaoston hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kolme äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Asiakirjassa on mainittava asia / asiat joiden vuoksi ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle. Ylimääräinen kokous kutsutaan samalla tavoin ja samassa ajassa kuin varsinainen kokous. Hallituksen jäsenet eivät saa kokous palkkioita. 2.2 Hallituksen vuosikokous Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ovat: 1. Hallituksen laatima toimintakertomus edellisen kauden toiminnasta. 2. Edellisen kauden tilinpäätös 3. Vastuuvapauden myöntäminen joukkueenjohtajille. 4. Kuluvan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio, johon sisältyy jäsenmaksun suuruudesta ja maksutavasta sekä jaoston maksamista kulukorvauksista ja palkkioista päättäminen. 5. Hallituksen puheenjohtajan valinta yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Varapuheenjohtajan, talouspäällikön, sihteerin, markkinointipäällikön ja varustepäällikön valinnat yhdeksi vuodeksi kerrallaan. 6. Muut kokouskutsussa mainitut asiat. 2.3 Hallituksen jäsenet ja näiden tehtävät Puheenjohtaja: Johtaa juniorikiekon kehittämistä ja toimintaa. Sivu 5 / 15

6 Kutsuu hallituksen koolle ja johtaa kokouksissa puhetta. Laatii talousarvioesityksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Laatii tilinpäätöksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Vastaa seuran varainkäytöstä. Ohjaa ja valvoo joukkueiden varainkäyttöä. Raportoi säännöllisesti jaoston taloustilanteesta. Pitää yhteyttä yhteistyöelimiin. Edustaa seuran juniorijaostoa virallisissa tilaisuuksissa. Varapuheenjohtaja: Toimii puheenjohtajan poissaollessa puheenjohtajana. Valmennuspäällikkö, joka on seuran palkkaama henkilö: Vastaa joukkueiden valmentajien ja toimihenkilöiden valinnasta, ohjauksesta ja kouluttamisesta. Toimii valmentajien esimiehenä. Suunnittelee valmentajien koulutusohjelman. Laatii valmennuksen kustannusbudjetin vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Seuraa pelaajien kehitystä ja tekee ratkaisut mahdollisista pelaajien siirroista ikäryhmästä tai tasojoukkueesta toiseen yhdessä valmentajien ja vanhempien kanssa. Vastaa luistelukoulusta ja tämän vetäjistä. Vastaa valmennusmateriaalista. Laatii jäävuorolistat ja otteluaikataulut. Pitää pelaajien ja valmentajien pelisääntöpalaverit. Toteuttaa toimihenkilökoulutusta. Pyydettäessä osallistuu joukkueiden vanhempainpalavereihin. Toimii pääsääntöisesti hallituksen sihteerinä. Edustaa seuran juniorijaostoa virallisissa tilaisuuksissa. Vastaa joukkueen vakuutuksista: valmentajat, toimihenkilöt ja pelaajat. Varustepäällikkö: Laatii hankinta-arvioesityksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Laatii inventaariolistan vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Vastaa seuran varusteista ja niiden huollosta ja varastoimisesta Ohjaa ja valvoo joukkueiden huoltajia. Muut jaoston hallituksen jäsenet: tehtävät määräytyvät seuran kehittämistarpeiden ja projektien mukaan 2.4 Seuran velvoitteet joukkueita kohtaan Seura antaa joukkueille toimintaedellytykset, huolehtii joukkueiden puolesta hallinnosta, pitää yhteyttä tärkeimpiin sidosryhmiin sekä organisoi keskitetyn varainhankinnan. Edelleen hallitus antaa joukkueille seuraavat palvelut: Sivu 6 / 15

7 Toimintaperiaatteet Jaosto huolehtii sääntöjen noudattamisesta kaikessa toiminnassa. Kilpailu- ja harrastetoiminta Seura antaa joukkueille mahdollisuuden osallistua valtakunnallisiin, alueellisiin tai paikallisiin sarjoihin sekä luo harrastetoiminnalle puitteet. Seura maksaa joukkueiden osallistumismaksut SJL:n alaisiin sarjoihin. Seura maksaa sarjaotteluiden tuomarit. Valmennus Seura osoittaa joukkueille valmentajat F-junioreihin asti, ja vastaa heidän kuluistaan ja koulutuksestaan, erillisen sopimuksen mukaan. Olosuhteet Seura huolehtii siitä, että joukkueilla on mahdollisimman hyvät puitteet harrastaa jääkiekkoa Turun alueen jäähalleissa ja muissa tiloissa. Varusteet Seura hankkii seuraavat varusteet ja antaa ne joukkueiden käyttöön kaudeksi kerrallaan: Maalivahtien patjat, rintapanssarit ja hanskat Pelihousut Pelipaidat Pelisukat Harjoituspaidat Kaikki nämä varusteet kuitataan kauden alkaessa ja palautetaan joukkueiden huoltajien kautta varustepäällikölle kauden päättyessä. Pelaaja on velvollinen korvaamaan seuralle aiheutuneet kulut kadonneista varusteista. Joukkueet vastaavat varusteiden kunnosta kauden ajan. Avustukset ja korvaukset Seura avustaa taloudellisesti joukkueita yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävien sopimusten puitteissa Huolehtii joukkueiden toimihenkilöiden korvauksista. Huolehtii seuraan tulevien pelaajien siirtomaksuista jääkiekkoliitolle. Jäsenkortti Jäsenkortti oikeuttaa sisäänpääsyyn kaikkiin TuTo Hockeyn edustusjoukkueen kotipeleihin. Jäsenkortin saavat: Pelaajat, valmentajat, joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat ja huoltajat. Jäsenkortista neuvotellaan joka vuosi TuTo Hockeyn kanssa. Jäsenkortilla Sport Servicestä ostettaessa kertyy joukkueelle bonusta. Muuta Seura huolehtii juniorijulkaisun tekemisestä ja nettisivujen ylläpidosta. 2.5 Seuran velvoitteet luistelukoulua kohtaan Sivu 7 / 15

8 Seura antaa luistelukoululle toimintaedellytykset, huolehtii koulun puolesta hallinnosta, pitää yhteyttä tärkeimpiin sidosryhmiin sekä organisoi keskitetyn varainhankinnan. Edelleen hallitus antaa luistelukoululle seuraavat palvelut: Toimintaperiaatteet Jääkiekkoharrastuksen aloittaminen pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi. Tavoitteena opettaa luistelun sekä pelaamisen perusasiat, mutta ennen kaikkea sytyttää innostus jääkiekkoa kohtaan. Valmennus Jaosto osoittaa koululle valmentajat ja vastaa heidän kuluistaan ja koulutuksestaan, erillisen sopimuksen mukaan. Luistelukoulun valmennuksesta vastaa vaalmennuspäällikkö. Olosuhteet Huolehtii siitä, että koululla on mahdollisimman hyvät olosuhteet. Paikkoina Kupittaan sekä Varissuon Jäähalli. Jäävuoroja 2 3 kertaa viikossa. Varusteet Jaosto antaa luistelukoulumaksua vastaan pelaajille harjoituspaidan ja mailan. Lisäksi luistelukoulun käytössä on maalivahdin varusteita, joita kaikki halukkaat voivat kokeilla kauden aikana. Avustukset Seura avustaa taloudellisesti luistelukoulua yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävien sopimusten puitteissa Jäsenkortti Jäsenkortti oikeuttaa sisäänpääsyyn kaikkiin TuTo Hockeyn edustusjoukkueen kotipeleihin. Jäsenkortin saavat kaikki luistelukoulumaksun suorittaneet juniorit Luistelukoulusta tehdään ensimmäiset joukkueet F2- juniori ikäluokkaan, siis sinä vuonna, kun lapsi täyttää 6-7 vuotta. Kaikille luistelukoululaisille tarjotaan mahdollisuus liittyä joukkueeseen. Sivu 8 / 15

9 3. JOUKKUEEN ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT 3.1. Vanhemmat / Vanhempainkokous Vanhempien tärkeimmät tehtävät ovat omien nuorten kannustaminen, kuljettaminen ja kustantaminen. Joukkueen, samoin kuin koko seuran, toiminnan kannalta on vanhempien rooli kuitenkin ratkaisevan tärkeä, sillä ovathan vanhemmat toiminnan tärkeimpiä tukijoita ja kaikki toiminta sekä kehittäminen tulee tapahtua yhteistyössä vanhempien kanssa. Vanhempainkokouksia on pidettävä vähintään kaksi kertaa kaudessa, muutoin tarpeen mukaan. Vanhempainkokouksissa on käsiteltävä joukkueen tulevan kauden talousarvio ja pelaajamaksun suuruus, edellisen kauden tilinpäätös ja pelisäännöt. Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa ja ne on edelleen toimitettava jaoston hallitukselle tiedoksi. Valmennuspäällikkö osallistuu kokouksiin pyydettäessä. Tarvittaessa joukkue voi pyytää kokouksiin myös hallituksen muita jäseniä Joukkueen toimihenkilöt Joukkueen toimihenkilöt valitaan vuodeksi kerrallaan. Joukkueen toimihenkilöiden tehtävät: Vastuuvalmentaja Vastaa joukkueen kokonaistoiminnasta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Vastaa valmennuspäällikön kanssa joukkueen urheilullisesta toiminnasta. Laatii joukkueen urheilullisen toimintasuunnitelman ja vastaa sen toteutumisesta urheilutoiminnan osalta. Vastaa toimintakertomuksen laatimisesta vuosittain. Ohjaa muita joukkueen valmentajia. Vastaa joukkueen pelaajien henkilökohtaisten lajitaitojen kehittämisestä. Vastaa joukkueen peluuttamisesta, pelin opettamisesta ja pelitilanneroolien kehittämisestä. Vastaa pelaajien ja valmentajien pelisääntöpalaverien pitämisestä. Huolehtii omalta osaltaan muiden valmentajien työrauhasta. Johtaa joukkueen valmennuksen/ohjauksen suunnittelun. Johtaa joukkueen harjoitustapahtumat. Kertoo joukkueen toiminnasta vanhempainkokouksen yhteydessä. Valmentajat Toimivat vastuuvalmentajan apuna. Hoitavat oman vastuualueensa suunnittelusta ja harjoittelun / ohjauksen vetämisestä. Joukkueenjohtaja(Rahastonhoitaja) Vastaa joukkueen kokonaistoiminnasta yhdessä vastuuvalmentajan kanssa. Sivu 9 / 15

10 Toimii yhdyshenkilönä joukkueen ja seuran välillä sekä pelaajien, toimihenkilöiden ja vanhempien välillä. Ylläpitää pelaajaluetteloa. Huolehtii valmentajien työrauhasta. Laatii joukkueen toimintasuunnitelmaesityksen yhdessä vastuuvalmentajan kanssa. Laatii joukkueen talousarvion ja vastaa taloudesta. Vastaa joukkueen omatoimisten ja seuran yhteisten varainhankintaprojektien organisoinnista. Vastaa joukkueen nettisivujen ylläpidosta, sekä muusta tiedottamisesta. Toimii matkanjohtajana pelimatkoilla. Hoitaa ottelujärjestelyt, mm. varmistaa kotiotteluiden tuomarit. Huoltajat Vastaavat seuran varusteista, niiden kunnosta ja kirjanpidosta. Vastaavat juomahuollosta harjoituksissa ja otteluissa. Huolehtivat ensiavusta. Huolehtivat joukkueen johdon ja seuran varustepäällikön kanssa varusteiden täydennyksestä ja kierrätyksestä. Huolehtivat pelaajien yleisestä hygieniasta. Yksi joukkueen huoltajista on aina läsnä harjoituksissa ja otteluissa. Joukkueiden toimihenkilöt ovat velvollisia hoitamaan heille tarkoitetut tehtävät seuran ohjeiden ja sopimusten mukaisesti. Toimihenkilöt noudattavat kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, seuran ohjeita ja SJL:n sääntöjä sekä joukkueen pelisääntöjä. Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran järjestämiin, heille tarkoitettuihin tilaisuuksiin Joukkueen tärkeimmät velvollisuudet seuraa kohtaan Noudattaa joukkuesopimusta ja yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Osallistua yhteisiin varainhankintaprojekteihin. Esiintyä seuran hyväksymissä asuissa. Suorittaa seuralle vuosikokouksen määrittämät maksut. Sivu 10 / 15

11 4. PELISÄÄNNÖT 4.1 Joukkueiden toimihenkilöiden pelisäännöt Joukkueen toimihenkilöiden pelisäännöissä sovitaan ainakin seuraavista asioista: Miten joukkueen toimihenkilöt hoitavat heille asetetut tehtävät? Miten toimihenkilöt esiintyvät joukkueen/seuran edustajina? Miten erimielisyydet ratkaistaan? 4.2 Vanhempien pelisäännöt Joukkueen vanhemmat pitävät pelisääntöpalaverin ennen sarjan alkua. Palaverissa käsitellään ainakin seuraavat asiat: Tasavertaisuus Kilpailulliset tavoitteet Vanhempien vastuu Päihteet ja elämän hallinta Kasvatukselliset tavoitteet Vanhempien yhteistyö ja hyvä henki Yhteinen varainhankinta 4.3 Pelaajien pelisäännöt Pelaajat pitävät oman pelisääntöpalaverin ennen sarjan alkua. Palaverissa käsitellään ainakin seuraavat asiat: Suhtautuminen kouluun Käyttäytyminen Joukkuehenki/toisten kunnioittaminen Pelaaminen Harjoituksiin ja yhteisiin tapahtumiin osallistuminen Elämän hallinta ja päihteet Sivu 11 / 15

12 5. URHEILUTOIMINTA 5.1 Juniorijoukkueet Tavoitteet Jokaiseen ikäluokkaan pyritään muodostamaan joukkueet AAA-, sekä AA-sarjaan. Varsinaisen toiminnan tavoitteita ovat: - Liikuntakasvatus Harjoituksellisena tavoitteena on taitopohjan (ketteryys, notkeus, tasapaino, reaktionopeus, liikkuvuus, koordinaatio) kehittäminen. Jääharjoittelussa on pääpaino lajiteknisissä taidoissa ja pelikäsityksen kehittämisessä. Liikuntakasvatuksen tavoitteena on elinikäisen liikuntaharrastuksen juurruttamien. - Elämänhallinta Opitaan toimimaan ryhmässä, kokemaan onnistumisia, sekä käsittelemään epäonnistumisia Joukkueiden muodostaminen ja peluuttaminen Jokaiseen ikäluokkaan pyritään muodostamaan joukkueet AAA-, sekä AA-sarjaan. F-junioreihin perustetaan joukkueita tarpeen mukaan. Tavoite joukkuekoko C-junioreissa , D-junioreissa , E-junioreissa , leijonaliigassa Joukkuejaot perustuvat seuraaviin asioihin: - Pelitaidot - Aktiivisuus - Leijonaliigassa joukkueet tasavahvoja, jolloin jako pääasiassa asuinpaikan mukaan. Vastuuvalmentajat päättävät yhdessä valmennuspäällikön kanssa joukkuejaoista. Pelaajaliikenne kauden aikana joukkueiden välillä SJL:n kilpailusääntöjen mukaan Pelaajan siirtyminen seuran joukkueesta toiseen ikäluokkaan Pelaajat osallistuvat pääsääntöisesti oman ikäluokkansa toimintaan. Valmennuspäällikkö voi kuitenkin siirtää yksittäisen pelaajan omaa ikäluokkaansa vanhempaan joukkueeseen. Asiasta sovitaan pelaajan, hänen vanhempiensa ja molempien joukkueiden vastuuvalmentajien kanssa Valmennus ja ohjaaminen Valmennuspäällikkö valitsee joukkueille valmentajat ja ohjaajat, jotka ovat vastuussa toiminnastaan valmennuspäällikölle. Sivu 12 / 15

13 Valmentajat pyrkivät auttamaan joukkueisiin mukaan otettuja pelaajia kehittymään tasapuolisesti. Kenttäpelaajien osalta tämä tarkoittaa mm. pelipaikkojen kierrättämistä. F-junioreissa kaikki halukkaat saavat kokeilla maalivahtina oloa Jääharjoittelu Seura osoittaa joukkueille jäät. Jäänjaosta vastaa valmennuspäällikkö. Joukkueet voivat sopia lisäjäiden ostosta valmennuspäällikön kanssa. Joukkueilla sekä omia, että jaettuja jäävuoroja Pelaaminen ja peluuttaminen Seura osallistuu joukkueillaan Länsirannikon alueen järjestämiin sarjoihin ja noudattaa näin tehdessään alueen sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. Valmennuspäällikkö ilmoittaa joukkueet sarjoihin. Joukkueet pelaavat lisäksi harjoitusotteluita, jotka voivat olla yksittäisiä otteluita tai turnauksia. Joukkueen otteluohjelma on tarkistutettava valmennuspäälliköllä, jolla on valtuudet tehdä tarvittaessa muutoksia ohjelmaan. Peluuttamisessa noudatetaan SJL:n antamia ohjeita. Säännöt löytyvät osoitteesta 5.2 Maalivahtikoulu Seura järjestää maalivahdeilleen erityisvalmennusta. Koulutuksesta vastaavat seuran maalivahtivalmentajat. 5.3 Luistelukoulu Seurassa toimii luistelukoulu syyskuusta maaliskuuhun. Luistelukoululle järjestetään 3 tapahtumaa viikossa. Valmennuspäällikkö vastaa luistelukoulun toiminnasta. Luistelukoulun toiminta on lasten ehdoilla tapahtuvaa toimintaa, jota ohjaavat seuran kouluttamat ohjaajat. Luistelukouluun otetaan kaikki 3 9 vuotta täyttäneet halukkaat lapset mukaan. Sivu 13 / 15

14 6. TALOUS 6.1 Talousarvio ja tilinpäätös TuTo Juniorijääkiekkojaoston tilikausi on toimintavuoden pituinen alkaen 1.5. ja päätyen Seuran talouspäällikkö ja jaoston hallitus laativat jokaiselle tilikaudelle talousarvion. Pohjana talousarviolle on seuran toimintasuunnitelma. Seuran on vuosittain suoriuduttava kaikista velvoitteistaan. Lisäksi jääkiekkojaoston talousarvioon tulee sisällyttää jaoston hallituksen vuosikokouksen vuosittain määrittelemä joukkuemaksu, joka kattaa jaoston joukkueelle antamat palvelut. Jokainen seuran joukkue tekee kullekin toimintavuodelle talousarvion. Sen laatii joukkueen joukkuejohtaja ja joukkueen johtoryhmä yhteistyössä jaoston talouspäällikön kanssa. Talousarvio ja sen pohjana oleva toimintasuunnitelma käsitellään ja hyväksytään vanhempainkokouksessa. Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava kaikista velvoitteistaan. Joukkueen toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästössä rahaa, jolla vaje voidaan kattaa. Vastaavasti joukkueen talousarvioon tulee sisällyttää myös seuran vuosikokouksen vuosittain määrittelemä joukkuemaksu, joka kattaa juniorijääkiekkojaoston joukkueelle antamat palvelut. Joukkueet laativat vuosittaisen toimintasuunnitelmansa ja talousarvion ja lähettävät sen tiedoksi jaoston hallitukselle. B - D-juniorijoukkueet huhtikuun loppuun mennessä ja loput juniorijoukkueet elokuun loppuun mennessä. Joukkueen edellisen kauden tilinpäätös ja toimintakertomus lähetetään jaoston hallitukselle toukokuun loppuun mennessä. Joukkueiden antamat tiedot yhdistetään jaoston kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Joukkueiden välitilinpäätös tehdään tilanteesta seuraavan tammikuun loppuun mennessä 6.2 Rahaliikenne ja kirjanpito Seuran ja joukkueiden rahaliikenne järjestetään pankkitilien välityksellä. Juniorijääkiekkojaoston tilejä saavat käyttää vain seuran nimeämät henkilöt, jotka eivät ole joukkueenjohtajia tai rahaston hoitajia. Seura avaa jokaiselle joukkueelle seuran ja joukkueen nimellä varustetun pankkitilin. Joukkueen pankkitilin varojen käyttöoikeus myönnetään vanhempainkokouksessa nimetyille joukkuejohtajalle tai erilliselle rahastonhoitajalle, jonka on osoitettava valtuutuksensa toimittamalla ko. kokouksen pöytäkirja jaoston hallitukselle. Rahaliikenteestään on joukkujohtajan/rahastonhoitajan pidettävä kirjanpitoa. Kirjanpitoon tulee liittää laskut, muut menotositteet, alkuperäiset kuitit tms. aikajärjestyksessä. Kaikkiin laskuihin tai tositteisiin merkitään vastuuhenkilön allekirjoituksin tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta. Tällä menettelyllä varmistutaan, että tavara tai palvelu on saatu ja, että lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea. Joukkueenjohtajan/rahastonhoitajan tulisi mahdollisimman laajalti hoitaa maksutavaksi laskutus, jolloin laskut maksetaan seuran toimihenkilöiden välityksellä eräpäivään mennessä. Joukkueenjohtajan/rahastonhoitajan tulee käydä seuran toimistolla säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa, maksattamassa laskuja ja yleisesti seuraamassa joukkueen rahaliikennettä, ja tilittämässä maksamiaan tavaroita tai palveluita. Joukkueenjohtajan/rahastonhoitajan tulee säännöllisesti tehdä joukkueen tilistä tarkistus ja tiliote, joka jaetaan vanhemmille vähintään joka kolmas kuukausi. Tällä menettelyllä varmistutaan siitä, että vanhemmat pidetään ajan tasalla ja joukkueenjohtajan vastuu kuitataan. Sivu 14 / 15

15 6.3 Joukkueen rahat ja omaisuus Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on maksettu tilille, kerätty tai hankittu eri menetelmillä ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Joukkueen sisällä ei voida pitää ns. henkilökohtaisia tilejä, vaan kaikki talkoilla tai muulla tavalla hankittuja varoja jaataan kaikkien pelaajien kesken tasapuolisesti. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja yksityishenkilöille. Joukkue ei voi myydä yhdistyksen omaisuutta (teroituskone, varusteet, mailat yms.), joka on hankittu joukkueen varoilla. Em. myynti on mahdollista vain, jos tavarat myydään jollekin toiselle seuran joukkueelle. Seuran omaisuutta voidaan myydä seuran ulkopuolelle vain seuran myöntämällä luvalla. 6.4 Varusteet ja seura-asut Kaikki seura- ja joukkuehankinnat suoritetaan valmennuspäällikön ja varustevastaavan toimesta yhteistyö sopimusten mukaisesti. Henkilökohtaiset varusteet hankkii jokainen itse. Hankinta on seuran jäsenille mahdollista myös yhteisostojen kautta. Seura-asusteiden hankinta on ensisijaisesti seuran tehtävä. Joukkueet voivat hankkia omia joukkuekohtaisia asusteita, seuran tekemien sopimusten puitteissa. 6.6 Peliuran päättyminen tai siirtyminen toiseen seuraan Pelaajan lopettaessa jääkiekon harrastamisen seuran joukkueessa, hän palauttaa kaikki joukkueelta / seuralta saamansa varusteet. Kaikki maksetut rahat, talkoilla hankitut hyvitykset kausimaksuun, juniorijulkaisuun kerätyt mainosmarkat jne. jäävät joukkueen/seuran tilille. Lopettaneet pelaajat eivät saa rahaa eivätkä tavaraa, koska ne ovat seuran omaisuutta. Kaikki epäselvät tapaukset ratkaisee seuran jaoston hallitus. 6.7 Muuta taloudesta Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja kysyy neuvoa seuran jaoston hallitukselta tai valmennuspäälliköltä, jotka selvittävät asian ja antavat vastauksen mahdollisimman nopeasti. Tulkinnasta on mahdollisuus valittaa seuran toiminnanjohtajalle. Sivu 15 / 15

Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt

Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt Nämä pelisäännöt on laadittu selventämään seuran, lasten/nuorten ja vanhempien yhteistä toimintaa Päivitetty 11/2010 Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. 1(11)

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto HPK-Juniorijääkiekko ry Joukkueenjohtajan tehtävät 9.8.2017 Mika Kannisto Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto Rahastonhoitajakoulutus 15.1.2014 Seuran toimisto Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätösaineiston kokoaminen Ikäluokan taloudenhoito Rahastonhoitajan toimenkuva Ikäluokan kirjanpidon perusteet Vuoden 2014 kuukausittaisen

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Toiminnan ohjeet 2009-2010 Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Tämä ohjeistus on tarkoitettu ohjenuoraksi kaikille toiminnassa mukana oleville. Jäljempänä oleviin ohjeisiin on yhdistyksen

Lisätiedot

Liite 6 Talousohjesääntö

Liite 6 Talousohjesääntö Liite 6 Sisällys 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta... 3 1.1 Tehtävät ja vastuut... 3 1.1.1 Hallitus... 3 1.1.2 Toiminnanjohtaja... 3 1.1.3 Joukkueet... 3 1.2 Toimintasuunnitelman ja talousarvion tekeminen...

Lisätiedot

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta 1.1.Hallitus 1.2 Juniorijaosto 1.3 Joukkueet 1.4 Tilinpäätös 1.5 Talousarvio 1.6 Omaisuudenhoito 2. Joukkueiden taloudenhoidon tehtävät

Lisätiedot

Jääkiekkojaosto Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät

Jääkiekkojaosto Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät 1 16.6.2017 Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät 2017-2018 - Joukkueen toimihenkilöitä ovat joukkueenjohtaja(t), vastuuvalmentaja, valmentaja(t), rahastonhoitaja, huoltajat, tilinvalvoja ja nettivastaava

Lisätiedot

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka NuPS Hockey ry Taloussääntö Matti Sillantaka TALOUSASIAT Seuran talous Seura maksaa toiminnan yhteiset kulut. Tällaisia ovat mm. valmennus- ja toiminnanjohtajan kulut, maalivahtikoulun valmennus ja jäät,

Lisätiedot

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikkaan tavoitteena on kehittää ja luoda mahdollisimman monelle hyvät ja monipuoliset jääurheilun harrastus ja osallistumismahdollisuudet,

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

Ohjeet pelaajien siirtymiseen

Ohjeet pelaajien siirtymiseen Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 12.11.2014 versio 1.2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen 2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen SISÄLLYSLUETTELO 1 SIIRTYMINEN SEURAN SISÄLLÄ 3 1.1 Pelaaminen ja harjoittelu

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta 1.1.Hallitus 1.2 Palkat ja kulukorvaukset 1.3 Kirjanpito 1.4 Juniorijaosto 1.5 Joukkueet 1.6 Tilinpäätös 1.7 Talousarvio 1.8 Omaisuuden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen tehtävät...2 1.4

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

TOIMINNAN TARKOITUS...

TOIMINNAN TARKOITUS... TOIMINTAOHJEITA JOUKKUEILLE 2013-2014 SISÄLLYS 2 1 TOIMINNAN TARKOITUS... 3 2 ORGANISAATIO... 3 2.1 HALLITUS / JOHTOKUNTA... 3 2.2 TOIMIKUNNAT... 4 2.3 JOUKKUEET... 4 3 TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 3.1 KASVATUSTYÖ...

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Vastuuvalmentaja seura nimeää Valmentaja seura nimeää Maalivahtivalmentaja seura nimeää Joukkueenjohtaja vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 1 1. TOIMINNAN TARKOITUS 2. VASTUUELIMET SEURASSA 2.1 JÄSENISTÖ 2.2 KOKOUKSET 2.2.1. JAOSTON KOKOUS 2.2.2. JOUKKUEENJOHTAJIEN JA

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 26.10.2015 versio 4.1. Toimintaperiaatteet

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 26.10.2015 versio 4.1. Toimintaperiaatteet Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 26.10.2015 versio 4.1 Toimintaperiaatteet 2 Toimintaperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Seuran toiminnan tarkoitus 3 1.2 Seuran toiminnan pääperiaatteita

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT

KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet Seuran toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jääkiekkoilua Harjavallan seudulla. Tarjota lapsille ja nuorille heidän ehdoillaan,

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Ringette Walapais ry RINGETEN TOIMINTASÄÄNNÖT SEURAN KASVATUSPERIAATTEET

Ringette Walapais ry RINGETEN TOIMINTASÄÄNNÖT SEURAN KASVATUSPERIAATTEET RINGETEN TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus harrastaa lajia. Seura tarjoaa puitteet laadulliseen harrastukseen ja joukkuetoimintaan. Seuran tavoitteena on tarjota pelaajille

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty SBS MASKU versio 1.2 Hyväksytty 6.8.2015 1 1. Seura 1.1. Seuran toiminta-ajatus SBS Masku on salibandyyn keskittynyt erikoisseura, jonka pääpaino on junioritoiminnassa. Seura pyrkii asettamaan vähintään

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Riihimäen Palloseura Toimintamalli

Riihimäen Palloseura Toimintamalli Riihimäen Palloseura Toimintamalli Markus Koivuniemi Nuorisopäällikkö 12.9.2013 Sisältö Riihimäen Palloseuran toimintamalli ja ohjeistus Joukkueenjohtajille Valmentajille Rahastonhoitajille Huoltajille

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET This document is the property of Jukurit. It can neither be reproduced or distributed to any third parties without its written authorization. 2014

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

PELISÄÄNNÖT 29.10.2010

PELISÄÄNNÖT 29.10.2010 PELISÄÄNNÖT 29.10.2010 1. LASER HT:N TEHTÄVÄ JA TAVOITE... 3 2. TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.1. HARRASTUKSELLISET PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.2. URHEILULLISET PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.3. TALOUDELLISET PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.4. YHTEISKUNNALLISET

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Vastuuvalmentaja seura nimeää valmentaja seura nimeää Maalivahtivalmentaja seura nimeää Joukkueenjohtaja vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Jääkiekkojaosto toimintaohjeet

Jääkiekkojaosto toimintaohjeet Jääkiekkojaosto toimintaohjeet 1 Jääkiekkojaoston toimintaohjeet Lauttakylän Luja jääkiekkotoiminnan perustan muodostaa seuratasolla toteutettu laadukas, monipuolinen ja Nuori Suomi henkinen lapsi- ja

Lisätiedot

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 31.8.2005 SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 SEUROJEN YHTEYSTIEDOT PELISÄÄNNÖT LISENSSIT RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006 HAE TUKEA LASTEN JA NUORTEN RINGETTEEN LIITON UUDET HENKILÖT HYVÄÄ

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekko ry. Rahastonhoitajan tehtävät ja talousasiaa

HPK-Juniorijääkiekko ry. Rahastonhoitajan tehtävät ja talousasiaa HPK-Juniorijääkiekko ry Rahastonhoitajan tehtävät ja talousasiaa 9.8.2017 Tietotoimisto.fi Joukkueiden kirjanpito tehdään Tietotoimisto.fi ohjelmalla (https://www.tietotoimisto.fi/) Tunnukset ohjelmaan

Lisätiedot

Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa.

Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa. OHJE 1(7) VG-62 TALOUSOHJE Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa. Seuran taloudenhoidossa tulee noudattaa kaikkia voimassa

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot