TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt"

Transkriptio

1 TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Yleistä Seuran visio, tavoitteet ja säännöt Seuralupaus Juniorijääkiekkojaoston toimintaperiaatteet ja säännöt HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄT Juniorijääkiekkojaoston hallitus Hallituksen vuosikokous Hallituksen jäsenet ja näiden tehtävät Seuran velvoitteet joukkueita kohtaan Seuran velvoitteet luisteukoulua kohtaan JOUKKUEEN ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT Vanhemmat / Vanhempainkokous Joukkueen toimihenkilöt Joukkueen tärkeimmät velvollisuudet seuraa kohtaan PELISÄÄNNÖT Joukkueiden toimihenkilöiden pelisäännöt Vanhempien pelisäännöt Pelaajien pelisäännöt URHEILUTOIMINTA Juniorijoukkueet Tavoitteet Joukkueiden muodostaminen ja peluuttaminen Pelaajan siirtyminen seuran joukkueesta toiseen ikäluokkaan Valmennus ja ohjaaminen Jääharjoittelu Pelaaminen ja peluuttaminen Maalivahtikoulu Luistelukoulu TALOUS Talousarvio ja tilinpäätös Rahaliikenne ja kirjanpito Joukkueen rahat ja omaisuus Varusteet ja seura-asut Peliuran päättyminen tai siirtyminen toiseen seuraan Muuta taloudesta Sivu 2 / 15

3 1. JOHDANTO 1.1 Yleistä Turun Toverit ry (myöhemmin TuTo ry) on vuonna 1929 perustettu urheiluseura. TuTo ry koostuu yhteensä kymmenestä eri jaostosta, joista juniorijääkiekkojaosto on yksi. TuTo Juniorijääkiekon(Jjk) joukkueet muodostuvat F-junioreista B-junioreihin sekä jääkiekkokoulusta. Edustusjääkiekon joukkueet ovat Mestis-liigassa pelaava TuTo Hockey ja TuTo Hockey A-nuoret ja ne pelaavat TuTo Hockey Oy:n alaisuudessa. TuTo Jjk ja TuTo Hockey Oy kuuluvat yhdessä Suomen Jääkiekkoliiton Länsirannikon alueen merkittäviin kasvattajaseuroihin. Harrastajia on noin 385. Kauden aikana TuTo Jjk järjestää noin 2000 ohjattua harjoitusta ja otteluita kertyy useita satoja Seuran visio, tavoitteet ja säännöt Visio: TuTo Jjk on liikunnan malliseura, joka tuottaa lasten ja nuorten tarpeista lähtevää laadukasta urheilutoimintapalvelua yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuunsa puitteissa. TuTo Jjk:n tavoitteita ovat: Tuottaa mahdollisimman monelle nuorelle myönteisiä elämyksiä jääkiekon parissa. Tavoitteena 2 joukkuetta per ikäluokka, jolloin saadaan nuorille onnistumisia omalla tasolla. Luoda junioreille ja joukkueille menestymisen edellytykset siten, että Turussa pelataan alueellisia C2-, D-, E-, F ja G-juniorien sarjoja sopivalla tasolla. Kasvattaa nuoria kiekkoilijoita luistelukoulusta lähtien. Tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Tuottaa laadukkaita pelaajia ensisijaisesti seuran A-, B-, ja C- junioreihin. TuTo Jjk:n säännöt ovat olleet käytössä useita vuosia, tosin hieman eri muodossa. Tällä hetkellä voimassa olevat säännöt on päivitetty Seuralupaus TuTo Jjk on toiminnassaan ja kasvatustyössään sitoutunut noudattamaan Turun Toverien ry:n sääntöjä ja ehdotuksia, jotka ovat: Seurassa otetaan huomioon jokainen lapsi ja nuori Junioritoiminnassa pidetään mielessä kasvun ohjaus ja monipuolisuus Seuran johto on sitoutunut toimimaan lasten ja nuorten hyväksi Seuralla on ongelmanratkaisuelin Lasten vanhempia on informoitu seuran jaoston toimintaperiaatteista Ohjaajina ja valmentajina toimivat koulutuksen saaneet henkilöt Seuralla on ohjaajien ja valmentajien motivointi- ja jatkokoulutusjärjestelmä Sivu 3 / 15

4 1.4 Juoniorijääkiekkojaoston Toimintaperiaatteet ja Säännöt Juniorijääkiekkojaoston Tomintaperiaatteet ja Säännöt kertovat, miten TuTo Jjk toimii ja osaltaan noudattaa lupauksiaan jääkiekon harrastamisen mahdollistamiseksi. Sääntöjen tavoitteena on myös selkeyttää ja helpottaa joukkueiden toimintaa ja kertoa avoimesti TuTo Jjk:n pelisäännöistä ja näin ennaltaehkäistä mahdollisia ristiriitoja. Toimintaperiaatteiden ja Sääntöjen valmisteluun osallistuivat jaoston hallituksen jäsenet. Sivu 4 / 15

5 2. HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄT 2.1 Juniorijääkiekkojaoston hallitus Jaoston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja puolet jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään enemmistön päätöksellä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Jaoston hallitus valitsee vuosikokouksessaan, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä valitsee muut seuran tarvitsemat toimihenkilöt. Muut seuran toimihenkilöt kutsutaan jaoston hallituksen kokouksiin tarpeen mukaan, esim. varustepäällikkö silloin, kun keskustellaan varusteisiin liittyvistä päätöksistä. Jaoston hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat: Vastata Juniorijääkiekon toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta Suorittaa henkilövalinnat Valmistella hallituksen vuosikokous Yhteistyö kummiseurojen kanssa Yhteistyösopimusten laatiminen Joukkueiden toiminnan varmistaminen Jaoston hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka asianomaisten tietoon. Jaoston hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta taikka milloin vähintään kolme (3) jäsentä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Hallitus kokoontuu kuusi (5) kertaa vuodessa. Koollekutsuminen tapahtuu sähköpostin välityksellä kaksi (2) viikkoa ennen kokouksen pitämistä tai jos sähköpostia ei ole käytettävissä puhelimitse. Esityslistan tulee olla kutsun liitteenä. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle, jos jaoston hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kolme äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Asiakirjassa on mainittava asia / asiat joiden vuoksi ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle. Ylimääräinen kokous kutsutaan samalla tavoin ja samassa ajassa kuin varsinainen kokous. Hallituksen jäsenet eivät saa kokous palkkioita. 2.2 Hallituksen vuosikokous Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ovat: 1. Hallituksen laatima toimintakertomus edellisen kauden toiminnasta. 2. Edellisen kauden tilinpäätös 3. Vastuuvapauden myöntäminen joukkueenjohtajille. 4. Kuluvan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio, johon sisältyy jäsenmaksun suuruudesta ja maksutavasta sekä jaoston maksamista kulukorvauksista ja palkkioista päättäminen. 5. Hallituksen puheenjohtajan valinta yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Varapuheenjohtajan, talouspäällikön, sihteerin, markkinointipäällikön ja varustepäällikön valinnat yhdeksi vuodeksi kerrallaan. 6. Muut kokouskutsussa mainitut asiat. 2.3 Hallituksen jäsenet ja näiden tehtävät Puheenjohtaja: Johtaa juniorikiekon kehittämistä ja toimintaa. Sivu 5 / 15

6 Kutsuu hallituksen koolle ja johtaa kokouksissa puhetta. Laatii talousarvioesityksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Laatii tilinpäätöksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Vastaa seuran varainkäytöstä. Ohjaa ja valvoo joukkueiden varainkäyttöä. Raportoi säännöllisesti jaoston taloustilanteesta. Pitää yhteyttä yhteistyöelimiin. Edustaa seuran juniorijaostoa virallisissa tilaisuuksissa. Varapuheenjohtaja: Toimii puheenjohtajan poissaollessa puheenjohtajana. Valmennuspäällikkö, joka on seuran palkkaama henkilö: Vastaa joukkueiden valmentajien ja toimihenkilöiden valinnasta, ohjauksesta ja kouluttamisesta. Toimii valmentajien esimiehenä. Suunnittelee valmentajien koulutusohjelman. Laatii valmennuksen kustannusbudjetin vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Seuraa pelaajien kehitystä ja tekee ratkaisut mahdollisista pelaajien siirroista ikäryhmästä tai tasojoukkueesta toiseen yhdessä valmentajien ja vanhempien kanssa. Vastaa luistelukoulusta ja tämän vetäjistä. Vastaa valmennusmateriaalista. Laatii jäävuorolistat ja otteluaikataulut. Pitää pelaajien ja valmentajien pelisääntöpalaverit. Toteuttaa toimihenkilökoulutusta. Pyydettäessä osallistuu joukkueiden vanhempainpalavereihin. Toimii pääsääntöisesti hallituksen sihteerinä. Edustaa seuran juniorijaostoa virallisissa tilaisuuksissa. Vastaa joukkueen vakuutuksista: valmentajat, toimihenkilöt ja pelaajat. Varustepäällikkö: Laatii hankinta-arvioesityksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Laatii inventaariolistan vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Vastaa seuran varusteista ja niiden huollosta ja varastoimisesta Ohjaa ja valvoo joukkueiden huoltajia. Muut jaoston hallituksen jäsenet: tehtävät määräytyvät seuran kehittämistarpeiden ja projektien mukaan 2.4 Seuran velvoitteet joukkueita kohtaan Seura antaa joukkueille toimintaedellytykset, huolehtii joukkueiden puolesta hallinnosta, pitää yhteyttä tärkeimpiin sidosryhmiin sekä organisoi keskitetyn varainhankinnan. Edelleen hallitus antaa joukkueille seuraavat palvelut: Sivu 6 / 15

7 Toimintaperiaatteet Jaosto huolehtii sääntöjen noudattamisesta kaikessa toiminnassa. Kilpailu- ja harrastetoiminta Seura antaa joukkueille mahdollisuuden osallistua valtakunnallisiin, alueellisiin tai paikallisiin sarjoihin sekä luo harrastetoiminnalle puitteet. Seura maksaa joukkueiden osallistumismaksut SJL:n alaisiin sarjoihin. Seura maksaa sarjaotteluiden tuomarit. Valmennus Seura osoittaa joukkueille valmentajat F-junioreihin asti, ja vastaa heidän kuluistaan ja koulutuksestaan, erillisen sopimuksen mukaan. Olosuhteet Seura huolehtii siitä, että joukkueilla on mahdollisimman hyvät puitteet harrastaa jääkiekkoa Turun alueen jäähalleissa ja muissa tiloissa. Varusteet Seura hankkii seuraavat varusteet ja antaa ne joukkueiden käyttöön kaudeksi kerrallaan: Maalivahtien patjat, rintapanssarit ja hanskat Pelihousut Pelipaidat Pelisukat Harjoituspaidat Kaikki nämä varusteet kuitataan kauden alkaessa ja palautetaan joukkueiden huoltajien kautta varustepäällikölle kauden päättyessä. Pelaaja on velvollinen korvaamaan seuralle aiheutuneet kulut kadonneista varusteista. Joukkueet vastaavat varusteiden kunnosta kauden ajan. Avustukset ja korvaukset Seura avustaa taloudellisesti joukkueita yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävien sopimusten puitteissa Huolehtii joukkueiden toimihenkilöiden korvauksista. Huolehtii seuraan tulevien pelaajien siirtomaksuista jääkiekkoliitolle. Jäsenkortti Jäsenkortti oikeuttaa sisäänpääsyyn kaikkiin TuTo Hockeyn edustusjoukkueen kotipeleihin. Jäsenkortin saavat: Pelaajat, valmentajat, joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat ja huoltajat. Jäsenkortista neuvotellaan joka vuosi TuTo Hockeyn kanssa. Jäsenkortilla Sport Servicestä ostettaessa kertyy joukkueelle bonusta. Muuta Seura huolehtii juniorijulkaisun tekemisestä ja nettisivujen ylläpidosta. 2.5 Seuran velvoitteet luistelukoulua kohtaan Sivu 7 / 15

8 Seura antaa luistelukoululle toimintaedellytykset, huolehtii koulun puolesta hallinnosta, pitää yhteyttä tärkeimpiin sidosryhmiin sekä organisoi keskitetyn varainhankinnan. Edelleen hallitus antaa luistelukoululle seuraavat palvelut: Toimintaperiaatteet Jääkiekkoharrastuksen aloittaminen pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi. Tavoitteena opettaa luistelun sekä pelaamisen perusasiat, mutta ennen kaikkea sytyttää innostus jääkiekkoa kohtaan. Valmennus Jaosto osoittaa koululle valmentajat ja vastaa heidän kuluistaan ja koulutuksestaan, erillisen sopimuksen mukaan. Luistelukoulun valmennuksesta vastaa vaalmennuspäällikkö. Olosuhteet Huolehtii siitä, että koululla on mahdollisimman hyvät olosuhteet. Paikkoina Kupittaan sekä Varissuon Jäähalli. Jäävuoroja 2 3 kertaa viikossa. Varusteet Jaosto antaa luistelukoulumaksua vastaan pelaajille harjoituspaidan ja mailan. Lisäksi luistelukoulun käytössä on maalivahdin varusteita, joita kaikki halukkaat voivat kokeilla kauden aikana. Avustukset Seura avustaa taloudellisesti luistelukoulua yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävien sopimusten puitteissa Jäsenkortti Jäsenkortti oikeuttaa sisäänpääsyyn kaikkiin TuTo Hockeyn edustusjoukkueen kotipeleihin. Jäsenkortin saavat kaikki luistelukoulumaksun suorittaneet juniorit Luistelukoulusta tehdään ensimmäiset joukkueet F2- juniori ikäluokkaan, siis sinä vuonna, kun lapsi täyttää 6-7 vuotta. Kaikille luistelukoululaisille tarjotaan mahdollisuus liittyä joukkueeseen. Sivu 8 / 15

9 3. JOUKKUEEN ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT 3.1. Vanhemmat / Vanhempainkokous Vanhempien tärkeimmät tehtävät ovat omien nuorten kannustaminen, kuljettaminen ja kustantaminen. Joukkueen, samoin kuin koko seuran, toiminnan kannalta on vanhempien rooli kuitenkin ratkaisevan tärkeä, sillä ovathan vanhemmat toiminnan tärkeimpiä tukijoita ja kaikki toiminta sekä kehittäminen tulee tapahtua yhteistyössä vanhempien kanssa. Vanhempainkokouksia on pidettävä vähintään kaksi kertaa kaudessa, muutoin tarpeen mukaan. Vanhempainkokouksissa on käsiteltävä joukkueen tulevan kauden talousarvio ja pelaajamaksun suuruus, edellisen kauden tilinpäätös ja pelisäännöt. Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa ja ne on edelleen toimitettava jaoston hallitukselle tiedoksi. Valmennuspäällikkö osallistuu kokouksiin pyydettäessä. Tarvittaessa joukkue voi pyytää kokouksiin myös hallituksen muita jäseniä Joukkueen toimihenkilöt Joukkueen toimihenkilöt valitaan vuodeksi kerrallaan. Joukkueen toimihenkilöiden tehtävät: Vastuuvalmentaja Vastaa joukkueen kokonaistoiminnasta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Vastaa valmennuspäällikön kanssa joukkueen urheilullisesta toiminnasta. Laatii joukkueen urheilullisen toimintasuunnitelman ja vastaa sen toteutumisesta urheilutoiminnan osalta. Vastaa toimintakertomuksen laatimisesta vuosittain. Ohjaa muita joukkueen valmentajia. Vastaa joukkueen pelaajien henkilökohtaisten lajitaitojen kehittämisestä. Vastaa joukkueen peluuttamisesta, pelin opettamisesta ja pelitilanneroolien kehittämisestä. Vastaa pelaajien ja valmentajien pelisääntöpalaverien pitämisestä. Huolehtii omalta osaltaan muiden valmentajien työrauhasta. Johtaa joukkueen valmennuksen/ohjauksen suunnittelun. Johtaa joukkueen harjoitustapahtumat. Kertoo joukkueen toiminnasta vanhempainkokouksen yhteydessä. Valmentajat Toimivat vastuuvalmentajan apuna. Hoitavat oman vastuualueensa suunnittelusta ja harjoittelun / ohjauksen vetämisestä. Joukkueenjohtaja(Rahastonhoitaja) Vastaa joukkueen kokonaistoiminnasta yhdessä vastuuvalmentajan kanssa. Sivu 9 / 15

10 Toimii yhdyshenkilönä joukkueen ja seuran välillä sekä pelaajien, toimihenkilöiden ja vanhempien välillä. Ylläpitää pelaajaluetteloa. Huolehtii valmentajien työrauhasta. Laatii joukkueen toimintasuunnitelmaesityksen yhdessä vastuuvalmentajan kanssa. Laatii joukkueen talousarvion ja vastaa taloudesta. Vastaa joukkueen omatoimisten ja seuran yhteisten varainhankintaprojektien organisoinnista. Vastaa joukkueen nettisivujen ylläpidosta, sekä muusta tiedottamisesta. Toimii matkanjohtajana pelimatkoilla. Hoitaa ottelujärjestelyt, mm. varmistaa kotiotteluiden tuomarit. Huoltajat Vastaavat seuran varusteista, niiden kunnosta ja kirjanpidosta. Vastaavat juomahuollosta harjoituksissa ja otteluissa. Huolehtivat ensiavusta. Huolehtivat joukkueen johdon ja seuran varustepäällikön kanssa varusteiden täydennyksestä ja kierrätyksestä. Huolehtivat pelaajien yleisestä hygieniasta. Yksi joukkueen huoltajista on aina läsnä harjoituksissa ja otteluissa. Joukkueiden toimihenkilöt ovat velvollisia hoitamaan heille tarkoitetut tehtävät seuran ohjeiden ja sopimusten mukaisesti. Toimihenkilöt noudattavat kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, seuran ohjeita ja SJL:n sääntöjä sekä joukkueen pelisääntöjä. Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran järjestämiin, heille tarkoitettuihin tilaisuuksiin Joukkueen tärkeimmät velvollisuudet seuraa kohtaan Noudattaa joukkuesopimusta ja yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Osallistua yhteisiin varainhankintaprojekteihin. Esiintyä seuran hyväksymissä asuissa. Suorittaa seuralle vuosikokouksen määrittämät maksut. Sivu 10 / 15

11 4. PELISÄÄNNÖT 4.1 Joukkueiden toimihenkilöiden pelisäännöt Joukkueen toimihenkilöiden pelisäännöissä sovitaan ainakin seuraavista asioista: Miten joukkueen toimihenkilöt hoitavat heille asetetut tehtävät? Miten toimihenkilöt esiintyvät joukkueen/seuran edustajina? Miten erimielisyydet ratkaistaan? 4.2 Vanhempien pelisäännöt Joukkueen vanhemmat pitävät pelisääntöpalaverin ennen sarjan alkua. Palaverissa käsitellään ainakin seuraavat asiat: Tasavertaisuus Kilpailulliset tavoitteet Vanhempien vastuu Päihteet ja elämän hallinta Kasvatukselliset tavoitteet Vanhempien yhteistyö ja hyvä henki Yhteinen varainhankinta 4.3 Pelaajien pelisäännöt Pelaajat pitävät oman pelisääntöpalaverin ennen sarjan alkua. Palaverissa käsitellään ainakin seuraavat asiat: Suhtautuminen kouluun Käyttäytyminen Joukkuehenki/toisten kunnioittaminen Pelaaminen Harjoituksiin ja yhteisiin tapahtumiin osallistuminen Elämän hallinta ja päihteet Sivu 11 / 15

12 5. URHEILUTOIMINTA 5.1 Juniorijoukkueet Tavoitteet Jokaiseen ikäluokkaan pyritään muodostamaan joukkueet AAA-, sekä AA-sarjaan. Varsinaisen toiminnan tavoitteita ovat: - Liikuntakasvatus Harjoituksellisena tavoitteena on taitopohjan (ketteryys, notkeus, tasapaino, reaktionopeus, liikkuvuus, koordinaatio) kehittäminen. Jääharjoittelussa on pääpaino lajiteknisissä taidoissa ja pelikäsityksen kehittämisessä. Liikuntakasvatuksen tavoitteena on elinikäisen liikuntaharrastuksen juurruttamien. - Elämänhallinta Opitaan toimimaan ryhmässä, kokemaan onnistumisia, sekä käsittelemään epäonnistumisia Joukkueiden muodostaminen ja peluuttaminen Jokaiseen ikäluokkaan pyritään muodostamaan joukkueet AAA-, sekä AA-sarjaan. F-junioreihin perustetaan joukkueita tarpeen mukaan. Tavoite joukkuekoko C-junioreissa , D-junioreissa , E-junioreissa , leijonaliigassa Joukkuejaot perustuvat seuraaviin asioihin: - Pelitaidot - Aktiivisuus - Leijonaliigassa joukkueet tasavahvoja, jolloin jako pääasiassa asuinpaikan mukaan. Vastuuvalmentajat päättävät yhdessä valmennuspäällikön kanssa joukkuejaoista. Pelaajaliikenne kauden aikana joukkueiden välillä SJL:n kilpailusääntöjen mukaan Pelaajan siirtyminen seuran joukkueesta toiseen ikäluokkaan Pelaajat osallistuvat pääsääntöisesti oman ikäluokkansa toimintaan. Valmennuspäällikkö voi kuitenkin siirtää yksittäisen pelaajan omaa ikäluokkaansa vanhempaan joukkueeseen. Asiasta sovitaan pelaajan, hänen vanhempiensa ja molempien joukkueiden vastuuvalmentajien kanssa Valmennus ja ohjaaminen Valmennuspäällikkö valitsee joukkueille valmentajat ja ohjaajat, jotka ovat vastuussa toiminnastaan valmennuspäällikölle. Sivu 12 / 15

13 Valmentajat pyrkivät auttamaan joukkueisiin mukaan otettuja pelaajia kehittymään tasapuolisesti. Kenttäpelaajien osalta tämä tarkoittaa mm. pelipaikkojen kierrättämistä. F-junioreissa kaikki halukkaat saavat kokeilla maalivahtina oloa Jääharjoittelu Seura osoittaa joukkueille jäät. Jäänjaosta vastaa valmennuspäällikkö. Joukkueet voivat sopia lisäjäiden ostosta valmennuspäällikön kanssa. Joukkueilla sekä omia, että jaettuja jäävuoroja Pelaaminen ja peluuttaminen Seura osallistuu joukkueillaan Länsirannikon alueen järjestämiin sarjoihin ja noudattaa näin tehdessään alueen sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. Valmennuspäällikkö ilmoittaa joukkueet sarjoihin. Joukkueet pelaavat lisäksi harjoitusotteluita, jotka voivat olla yksittäisiä otteluita tai turnauksia. Joukkueen otteluohjelma on tarkistutettava valmennuspäälliköllä, jolla on valtuudet tehdä tarvittaessa muutoksia ohjelmaan. Peluuttamisessa noudatetaan SJL:n antamia ohjeita. Säännöt löytyvät osoitteesta 5.2 Maalivahtikoulu Seura järjestää maalivahdeilleen erityisvalmennusta. Koulutuksesta vastaavat seuran maalivahtivalmentajat. 5.3 Luistelukoulu Seurassa toimii luistelukoulu syyskuusta maaliskuuhun. Luistelukoululle järjestetään 3 tapahtumaa viikossa. Valmennuspäällikkö vastaa luistelukoulun toiminnasta. Luistelukoulun toiminta on lasten ehdoilla tapahtuvaa toimintaa, jota ohjaavat seuran kouluttamat ohjaajat. Luistelukouluun otetaan kaikki 3 9 vuotta täyttäneet halukkaat lapset mukaan. Sivu 13 / 15

14 6. TALOUS 6.1 Talousarvio ja tilinpäätös TuTo Juniorijääkiekkojaoston tilikausi on toimintavuoden pituinen alkaen 1.5. ja päätyen Seuran talouspäällikkö ja jaoston hallitus laativat jokaiselle tilikaudelle talousarvion. Pohjana talousarviolle on seuran toimintasuunnitelma. Seuran on vuosittain suoriuduttava kaikista velvoitteistaan. Lisäksi jääkiekkojaoston talousarvioon tulee sisällyttää jaoston hallituksen vuosikokouksen vuosittain määrittelemä joukkuemaksu, joka kattaa jaoston joukkueelle antamat palvelut. Jokainen seuran joukkue tekee kullekin toimintavuodelle talousarvion. Sen laatii joukkueen joukkuejohtaja ja joukkueen johtoryhmä yhteistyössä jaoston talouspäällikön kanssa. Talousarvio ja sen pohjana oleva toimintasuunnitelma käsitellään ja hyväksytään vanhempainkokouksessa. Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava kaikista velvoitteistaan. Joukkueen toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästössä rahaa, jolla vaje voidaan kattaa. Vastaavasti joukkueen talousarvioon tulee sisällyttää myös seuran vuosikokouksen vuosittain määrittelemä joukkuemaksu, joka kattaa juniorijääkiekkojaoston joukkueelle antamat palvelut. Joukkueet laativat vuosittaisen toimintasuunnitelmansa ja talousarvion ja lähettävät sen tiedoksi jaoston hallitukselle. B - D-juniorijoukkueet huhtikuun loppuun mennessä ja loput juniorijoukkueet elokuun loppuun mennessä. Joukkueen edellisen kauden tilinpäätös ja toimintakertomus lähetetään jaoston hallitukselle toukokuun loppuun mennessä. Joukkueiden antamat tiedot yhdistetään jaoston kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Joukkueiden välitilinpäätös tehdään tilanteesta seuraavan tammikuun loppuun mennessä 6.2 Rahaliikenne ja kirjanpito Seuran ja joukkueiden rahaliikenne järjestetään pankkitilien välityksellä. Juniorijääkiekkojaoston tilejä saavat käyttää vain seuran nimeämät henkilöt, jotka eivät ole joukkueenjohtajia tai rahaston hoitajia. Seura avaa jokaiselle joukkueelle seuran ja joukkueen nimellä varustetun pankkitilin. Joukkueen pankkitilin varojen käyttöoikeus myönnetään vanhempainkokouksessa nimetyille joukkuejohtajalle tai erilliselle rahastonhoitajalle, jonka on osoitettava valtuutuksensa toimittamalla ko. kokouksen pöytäkirja jaoston hallitukselle. Rahaliikenteestään on joukkujohtajan/rahastonhoitajan pidettävä kirjanpitoa. Kirjanpitoon tulee liittää laskut, muut menotositteet, alkuperäiset kuitit tms. aikajärjestyksessä. Kaikkiin laskuihin tai tositteisiin merkitään vastuuhenkilön allekirjoituksin tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta. Tällä menettelyllä varmistutaan, että tavara tai palvelu on saatu ja, että lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea. Joukkueenjohtajan/rahastonhoitajan tulisi mahdollisimman laajalti hoitaa maksutavaksi laskutus, jolloin laskut maksetaan seuran toimihenkilöiden välityksellä eräpäivään mennessä. Joukkueenjohtajan/rahastonhoitajan tulee käydä seuran toimistolla säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa, maksattamassa laskuja ja yleisesti seuraamassa joukkueen rahaliikennettä, ja tilittämässä maksamiaan tavaroita tai palveluita. Joukkueenjohtajan/rahastonhoitajan tulee säännöllisesti tehdä joukkueen tilistä tarkistus ja tiliote, joka jaetaan vanhemmille vähintään joka kolmas kuukausi. Tällä menettelyllä varmistutaan siitä, että vanhemmat pidetään ajan tasalla ja joukkueenjohtajan vastuu kuitataan. Sivu 14 / 15

15 6.3 Joukkueen rahat ja omaisuus Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on maksettu tilille, kerätty tai hankittu eri menetelmillä ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Joukkueen sisällä ei voida pitää ns. henkilökohtaisia tilejä, vaan kaikki talkoilla tai muulla tavalla hankittuja varoja jaataan kaikkien pelaajien kesken tasapuolisesti. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja yksityishenkilöille. Joukkue ei voi myydä yhdistyksen omaisuutta (teroituskone, varusteet, mailat yms.), joka on hankittu joukkueen varoilla. Em. myynti on mahdollista vain, jos tavarat myydään jollekin toiselle seuran joukkueelle. Seuran omaisuutta voidaan myydä seuran ulkopuolelle vain seuran myöntämällä luvalla. 6.4 Varusteet ja seura-asut Kaikki seura- ja joukkuehankinnat suoritetaan valmennuspäällikön ja varustevastaavan toimesta yhteistyö sopimusten mukaisesti. Henkilökohtaiset varusteet hankkii jokainen itse. Hankinta on seuran jäsenille mahdollista myös yhteisostojen kautta. Seura-asusteiden hankinta on ensisijaisesti seuran tehtävä. Joukkueet voivat hankkia omia joukkuekohtaisia asusteita, seuran tekemien sopimusten puitteissa. 6.6 Peliuran päättyminen tai siirtyminen toiseen seuraan Pelaajan lopettaessa jääkiekon harrastamisen seuran joukkueessa, hän palauttaa kaikki joukkueelta / seuralta saamansa varusteet. Kaikki maksetut rahat, talkoilla hankitut hyvitykset kausimaksuun, juniorijulkaisuun kerätyt mainosmarkat jne. jäävät joukkueen/seuran tilille. Lopettaneet pelaajat eivät saa rahaa eivätkä tavaraa, koska ne ovat seuran omaisuutta. Kaikki epäselvät tapaukset ratkaisee seuran jaoston hallitus. 6.7 Muuta taloudesta Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja kysyy neuvoa seuran jaoston hallitukselta tai valmennuspäälliköltä, jotka selvittävät asian ja antavat vastauksen mahdollisimman nopeasti. Tulkinnasta on mahdollisuus valittaa seuran toiminnanjohtajalle. Sivu 15 / 15

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Liite 6 Talousohjesääntö

Liite 6 Talousohjesääntö Liite 6 Sisällys 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta... 3 1.1 Tehtävät ja vastuut... 3 1.1.1 Hallitus... 3 1.1.2 Toiminnanjohtaja... 3 1.1.3 Joukkueet... 3 1.2 Toimintasuunnitelman ja talousarvion tekeminen...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen tehtävät...2 1.4

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa.

Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa. OHJE 1(7) VG-62 TALOUSOHJE Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa. Seuran taloudenhoidossa tulee noudattaa kaikkia voimassa

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET This document is the property of Jukurit. It can neither be reproduced or distributed to any third parties without its written authorization. 2014

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle.

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle. TPS Salibandy ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on TPS Salibandy ry. Seuran kotipaikka on Turku. 2 Seuran toiminnan tarkoitus Seura on Turun Palloseura

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

(kutsu on tarkoitettu kaikkien juniori-ikäluokkien vanhemmille G-B juniori-ikäluokkien kohdalla)

(kutsu on tarkoitettu kaikkien juniori-ikäluokkien vanhemmille G-B juniori-ikäluokkien kohdalla) Kutsu Jyväskylän Kirin junioreiden vanhemmille Junioreiden yleiseen kokoukseen sekä Jyväskylän Kiri-Juniorit ry:n vuosikokoukseen (kutsu on tarkoitettu kaikkien juniori-ikäluokkien vanhemmille G-B juniori-ikäluokkien

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1.

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1. IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010 1. Kausi 2009-2010 1.1. Sarjat Kaudella 2009-2010 joukkue osallistuu D1 AAA ylialuesarjaan, ylemmässä alkusarjassa sekä kevätkaudella pelattavaan

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Sääntöluonnos 141215 KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry 1/3 SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry EDUSTUSJOUKKUESOPIMUS Koiranohjaaja ja koira Ohjaajan nimi: Ohjaajan osoite: Ohjaajan puhelinnumero: Ohjaajan sähköpostiosoite: Koiran nimi: Koiran rekisterinumero:

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007.

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot