1 Suomen Moottoriveneklubi ry Toimintasuunnitelma 2015 / LUONNOS Syyskokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Suomen Moottoriveneklubi ry Toimintasuunnitelma 2015 / LUONNOS Syyskokous 6.11.2014"

Transkriptio

1 1 SMK:n toimintasuunnitelma 2015 VISIO SMK on perinteikäs, laadukkaita ja monipuolisia palveluja tarjoava valistuneiden matkaveneilijöiden seura! Suomen Moottoriveneklubin strategia vuosille hyväksyttiin klubin syyskokouksessa marraskuussa Strategisiksi toiminta-alueiksi valittiin: satama- ja telakointipalvelut, turvallisuuskulttuuri ja veneilyturvallisuus, uudet veneilijäryhmät, jäsenmäärän kasvattaminen, tunnettuus ja rahoituksen turvaaminen. Näille kaikille alueille määritettiin pitkän aikavälin tavoitteet ja mittarit. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 on laadittu toiminta-alueittain, niin että kaikkien lautakuntien, jaostojen ja toimikuntien suunnitelmat on kohdennettu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden aikana valmistaudutaan klubistrategian tarkistamiseen ja toteutetaan jäsentyytyväisyystutkimus. Satama- ja telakointipalvelut Strategiakauden tavoitteena on nostaa satama- ja telakointipalvelujen tasoa. Kehitystyötä varten palvelut määritellään ja kauden lopussa palvelut ovat nykyaikaisia, laadukkaita ja keskitettyjä. Satamien ja telakoiden ylläpito perustuu pääosin klubilaisten työpanokseen. Riittävä rahoitus kehitystyöhön on kuitenkin taattava. Vuonna 2015 painopiste on kotisatamissa, niiden peruspalveluja ja varustusta parannetaan sekä kehitetään satamaympäristöä. Ulkosatamissa jatketaan peruspalvelujen ylläpitoa ja varmistetaan että huoltotyöt sujuvat. Telakointipalveluille tehdään pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma. Samoin seurataan tarkoin muuta kaavoituksen etenemistä. Toimenpiteet vuonna 2015: Pohjoisranta Sataman sähköistysuudistus etenee laitureille Klubirakennuksen keittiö kunnostetaan (vaihtoehtoinen optio) Toimenpiteet vuonna 2015: Pajalahti Jätekatokseen asennetaan liukuovet Telakointialueelle vedetään sähkö- ja vesipisteet Klubirakennukseen asennetaan ilmalämpöpumppu Toimenpiteet 2015: Fårholmen Saunan kiuas uusitaan ja lauteille rakennetaan turvakaiteet Grillin läheisyyteen rakennetaan tiskauspiste Laiturille rakennetaan kaide ja uusitaan kansirakenteita

2 2 Sähkön käyttöä helpotetaan lisäämällä akkukapasiteettia Majaa kunnostetaan maalaamalla Toimenpiteet 2015: Grynnan Purjevenelaituri korjataan Majan huopakatto uusitaan ja tehdään korjausmaalauksia Lipputangon jalka korjataan Saunan pata ja vesipumppu uusitaan Saarten huoltoa varten hankitaan huoltovene Toimenpiteet 2015: Verkkosaari Huolehditaan telakka-alueen peruspalveluista ja alueen siisteydestä. Tiivistetään alueen yhteistyötä ja valmistaudutaan alueen siirtoon Telakka-alueelle hankitaan merikontti ja siitä tehdään pieni työhuone (vaihtoehtoinen optio) Turvallisuuskulttuuri ja veneilyturvallisuus Strategikauden tavoitteena on kehittää veneilyturvallisuutta suunnitelmallisesti. Katsastus on kauden aikana laadukasta, ja koulutusta tuotetaan jäsenistön tarpeita vastaavasti. Erityistä huomiota kiinnitetään jäsenistön ohjeistukseen, ja ohjeistus on kunnossa kauden päättyessä. Myös uusien jäsenten perehdytys toimii entistä paremmin. Vuoden 2015 tavoitteena on nostaa klubin katsastustoiminnan laatutasoa edelleen. Veneilytaitoja kehitetään hyödyntämällä PaVen toimintaa tehokkaasti. Jatketaan uusien jäsenten tuki - ja perehdytystoimintaa. Toimenpiteet 2015: Katsastus Huolehditaan katsastustoiminnan jatkuvuudesta ja kehittämisestä: Uusia katsastajia tarvitaan vuosittain, jotta määrä pysyisi riittävänä. Koulutusta antaa Suomen Purjehdus ja Veneily ry. Vaikutetaan koulutukseen ja sen kehittämiseen. Järjestetään omaa syventävää koulutusta ja lisätään katsastajien vuorovaikutusta. Toimenpiteet 2015: Ohjelma - ja koulutustoiminta Painopiste on Pajalahden Veneilykoulun (PaVe) toiminnassa. Tarjonta runsasta. Koulutusta kehitetään koulutustarveselvityksen pohjalta. Järjestetään yhteisöllistä ohjelmaa: Fårholmenin regatta, muinaistulien yö, syyslystit ja Katajaluodon kisa.

3 3 Toimenpiteet 2015: Uusien jäsenten perehdytys Jatketaan uusien jäsenten tukitoimintaa: suosittelijat toimivat jäsenkummeina ja perehdyttävät klubin toimintaan. Katsastajat toimivat teknisenä tukiverkostona. Uudet jäsenet kutsutaan infoihin. Uuden jäsenen esite toimii perehdytysmateriaalina. Esitettä täydentää verkkosivuille koottava ohjeistokokonaisuus. Seniorijaosto hakee toimintamuotoja, joilla sen jäsenet voisivat tukea uusia klubilaisia veneilyturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Toimenpiteet 2015: Klubin ympäristövastaava Uusitaan ympäristöohjelma ja se tuodaan jäsenistön tietoisuuteen Ulkosatamiin tehdään ympäristöinventointiin perustuva hoitosuunnitelma Järjestetään satamiin keräyspiste metallijätteille Tehostetaan veneilyssä syntyvän materiaalin kierrätystä ja hyötykäyttöä Uudet veneilijäryhmät Strategiakauden tavoitteena on kohdistaan toimintaa uusien veneilijäryhmien tarpeisiin. Tätä varten uusien jäsenten odotukset kartoitetaan ja heille on tarjolla sen mukaista toimintaa. Jäsenhankinnassa luotetaan palvelujen ja toiminnan vetovoimaan. Vuonna 2015 jatketaan ja laajennetaan menestyksellä käynnistynyttä lasten ja nuorten veneilykoulua. Samalla saadaan nuoria mukaan toiminnan kehittämiseen. Seniorit tukevat kokemuksellaan uusia harrastajia ja kehittävät ikääntyville jäsenille sopivia toimintoja. Naisjaosto tuo naisveneilijöiden näkökulmaa toimintaan. Jäsentyytyväisyyttä tutkitaan erillisellä kyselyllä ja uusien veneilijöiden odotuksia kuullaan haastatteluin ja osana tukitoimintaa. Toimenpiteet 2015: Juniorit Ensimmäisen veneilykouluryhmän toiminta jatkuu keväällä ja toinen ryhmä käynnistyy syksyllä Järjestetään neljä päiväkoulua, paikkoina ovat sekä Pajalahti että Pohjoisranta Yhteistyössä SPV:n kanssa lapsille ja nuorille on tarjolla kaksi leirikoulua: toinen Tammisaaressa ja toinen Fårholmenilla Veneilykoulun toimintaa tehdään tunnetuksi järjestämällä koululaisvierailuja kumpaankin kotisatamaan. Huolehditaan uusien junioriohjaajien koulutuksesta Toimenpiteet 2015: Naisjaosto Toimii klubin naisjäsenistön aktiivisena harrastefoorumina Tuodaan naisveneilijöiden näkökulmaa koulutus- ja ohjelmatoimintaan.

4 4 Jaosto on mukana Pajalahden veneiden nostoissa ja laskuissa järjestämällä kahvi- ja ruokatarjoilua. Samoin jaosto osallistuu mm. regatan järjestelyihin. Toimenpiteet 2015: Seniorijaosto Jaosto hakee toimintamuotoja, joilla sen jäsenet voivat tuoda kokemuksensa tukea kaipaavien veneilijöiden käyttöön. Toteutus voisi toimia klubin verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa. Kokemusta voidaan hyödyntää myös telakointitalkoissa ja satamien korjaushankkeissa. Seniorijaosto järjestää jo veneilyn lopettaneille jäsenille mielenkiintoisia tapahtumia ja toimintaa. Toimenpiteet 2015: Uudet jäsenet ja jäsentyytyväisyys Jatketaan uusien jäsenten haastatteluja: osallistuminen, odotukset toiminnalle ja palveluille Toteutetaan jäsentyytyväisyystutkimus koko jäsenistölle. Jäsenmäärän kasvattaminen Strategisena tavoitteena on kasvattaa klubin jäsenmäärää hallitusti. Jäsenmäärän on koko kaudella pysyttävä tasapainossa palvelutuotannon kapasiteetin kanssa. Tästä syystä markkinointia kohdennetaan harkitusti, ja siinä luotetaan palvelujen ja toiminnan vetovoimaan. Vuonna 2015 tavoitteena on saada jäsenmäärä uudelleen kasvuun. Markkinoinnissa luotetaan entistä vahvemmin verkkoviestintään. Palvelut ja toiminta tuodaan hyvin esille nettisivuille. Jäsenhankintaa tehostetaan jäsenistön verkostoissa. Toimenpiteet 2015: Viestintä Verkkosivut tuovat klubin palvelut ja niihin liittyvän ajantasaisen tiedon entistä paremmin esille. Hakukonenäkyvyys optimoidaan. Tuotetaan jäsenistölle materiaalia jäsenhankintaan omassa verkostossaan. Hyödynnetään lasten ja nuorten veneilykoulun uutuusarvoa viestinnässä Toimenpiteet 2015: Ohjelma ja koulutustoiminta Suunnitellaan ja tuotetaan laadukasta koulutusta uusien veneilijäryhmien tarpeeseen: PaVe Toimenpiteet 2015: Satamat Pidetään huolta satamien siisteydestä

5 5 Tunnettuus Strategisena tavoitteena rakentaa klubin tunnettuutta hyvillä palveluilla ja aktiivisella toiminnalla. Kauden aikana klubin yhteisökuva kehittyy niin, että klubi on arvostettu ja sen asiantuntijuus on tunnustettua. Vuoden 2015 viestinnän tehtävänä on tukea klubilaisuuden hyvää kokemusta ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on helppo ja nopea tiedonkulku. Klubin edustajat ovat aktiivisesti mukana Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ja Helveneen toiminnassa. Toimenpiteet 2015: Viestintä Viestinnässä panostetaan verkkosivuihin. Painopiste on ajantasaisessa sisällössä. Sivuilta löytyy tarpeellista ja mielenkiintoista tietoa sekä jäsenille että potentiaalisille jäsenille. Myös hallituksen päätökset tulevat näkyville verkkosivuille. Verkkosivujen käyttöliittymäuudistus viedään loppuun ja hakukonelöydettävyyttä parannetaan. Vuosikirjan ilme päivitetään ja sisältöjä hyödynnetään myös verkkoviestinnässä. Kehitetään klubin ulkoisen viestinnän perusvalmiuksia suunnitelmallisesti: viestintäsuunnitelma, medialistat ja kriisiviestinnän koulutus Toimenpiteet 2015: Vaikuttaminen Työryhmä seuraa kaavoitukseen ja satamien käyttöön liittyvään suunnittelua Ollaan aktiivisesti mukana SPV:n ja Helveneen toiminnassa Rahoituksen turvaaminen Strategisena tavoitteena on turvata toiminnan rahoitus pitkän aikavälin suunnittelulla. Maksut pyritään kohdentamaan tuotantokustannusten mukaisesti ja tavoitteena on korkea palvelujen käyttöaste. Budjetointivastuut on strategiakaudella jaettu ja suunnittelu on toimijoita sitouttavaa. Vuonna 2015 kuluseuranta on jatkuvaa ja taloustilanne raportoidaan hallitukselle määrävälein. Maksut pyritään kohdentamaan tuotantokustannusten mukaisesti, ja budjetointi ja suunnittelu vastuutetaan toiminnoittain. Toimenpiteet 2015: Jatketaan toiminnan hyvää suunnittelua ja tarkkaa budjetointia. Hankinnat kilpailutetaan Selvitetään uusia rahoitus- ja tukimuotoja.

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014 SULASOL TOIMINTASTRATEGIA Toiminta-ajatus / missio Sulasol on jäsenistönsä valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkiin tukea ja kannustaa jäsenistönsä musiikkiharrastusta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

KUOPION PURSISEURA ry

KUOPION PURSISEURA ry KUOPION PURSISEURA ry Toimintasuunnitelma 2015 SISÄLTÖ: JOHDANTO 3 ORGANISAATIO 4 TOIMINTA 5 KIINTEISTÖT 9 KALLAVESJ -MESSUT 10 TALOUS 10 TIEDOTUS 11 2 1. JOHDANTO 1.1 Toimintaympäristö Kuopion Pursiseura

Lisätiedot

Ratsastuksen Johtavat ajatukset

Ratsastuksen Johtavat ajatukset Ratsastuksen Johtavat ajatukset Suomen Ratsastajainliitto 2015 Ratsastuksen johtavat ajatukset s. 3 Strategisten valintojen lähtökohdat s.4 Toimintaamme ohjaavat arvot s. 4 Toimintamme tarkoitus s. 4 Strategiset

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Hallitus 2.12.14

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Hallitus 2.12.14 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hallitus 2.12.14 1 Sisällys 1. Toiminnan johtaminen... 3 2. Viestintä... 4 3. Kansainvälinen yhteistyö... 4 4. Hankekeskus ja hankkeet... 5 5. Koulutustoiminta... 6 6.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 1/7 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 Yleistä Pohjois-Espoon Ponsi ry (PEP) on Pohjois-Espoon alueella toimiva junioritoimintaan keskittyvä jalkapallo- ja salibandyseura. Muut

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS. nuorison kasvattaminen tavoitteelliseen ja elämykselliseen vapaa-ajan viettoon

TOIMINTA-AJATUS. nuorison kasvattaminen tavoitteelliseen ja elämykselliseen vapaa-ajan viettoon TOIMINTA-AJATUS Suunnistukseen ja hiihtoon keskittyvänä urheiluseurana Rasti-Lukko tuottaa Rauman seudulla monipuolisia ja laadukkaita harrastusmahdollisuuksia sekä kuntoliikkujille että kilpaurheilijoille.

Lisätiedot