Enemmän koristeita ja blingblingiä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Enemmän koristeita ja blingblingiä"

Transkriptio

1 Enemmän koristeita ja blingblingiä Kirjaston asiakaskysely yläkoulujen 8. luokkalaisille syksyllä 2013

2 JOHDANTO Kirjasto tekee vuosittain asiakaskyselyn. Syksyllä 2013 kysely kohdistui nuoriin asiakkaisiin. Idea syntyi, kun kirjasto osallistui talvella 2013 nuortenkirjastotyön arviointikehikon testaamiseen. Arviointikehikko on tarkoitettu suomalaisten yleisten kirjastojen sisäiseen laadunarviointiin. Sen tarkoituksena on antaa kirjastoille välineitä kehittää kirjaston omaa nuorten parissa tehtävää kirjastotyötä. Nuorilla tarkoitetaan teini-ikäisiä eli vuotiaita. Kyseinen arviointikehikko on kehitetty USA:ssa. Kehikon suomensi ja sovelsi Greta Hansen-Haug pro gradu -työnään Tampereen yliopistolle. Nuoret asiakkaat huomioitiin myös Tampereen pääkirjasto Metsossa, jossa kokoontui muutaman kerran syksyllä 2013 nuortenraati, joka arvioi ja osallistui nuorten kirjastopalveluiden kehittämiseen. Ylöjärven kirjastossa ei ole aiemmin tehty kyselyä nuorille asiakkaille. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tehty nuorten kirjastonkäyttökyselyjä oppilastöinä. Kyselylomake muotoiltiin seuraavien opinnäytetöiden pohjalta: Marjo Laakkonen: Muutakin tekemistä kuin lainaamista, kevät 2010, Taina Blomberg: Olet minun suosikki paikka, pidän sinusta, kevät 2011 sekä Eeva Mattila ja Päivi Salminen: Kadotettu käyttäjäryhmä. Millaisia kirjastopalveluja vuotiaat porilaiset nuoret haluaisivat?, kevät Kyselylomaketta testattiin syksyllä Leija-kirjastossa TET-harjoittelijoilla. Kyselyn kohderyhmäksi valittiin Ylöjärven yläkoulujen, Moision, Soppeenharjun ja Yhtenäiskoulun, 8.luokkalaiset. Kirjastossa käy kirjastonkäytönopetuksissa vuosittain yläkoulujen 7.luokkalaiset, joten 8.luokalla suurin osa oppilaista on käynyt Leija-kirjastossa ja näin kirjasto on tuttu, vaikka muuten nuori ei ehkä käy kirjastossa. Kirjastoyhteistyötä tekevien opettajien toimesta kyselyn järjestäminen koulutiloissa tuntui luontevalta. Ylöjärvellä oli syksyllä luokilla yhteensä 358 oppilasta. Päädyimme ottamaan kyselyyn mukaan 3 luokkaa joka koulusta. Yhteistyöopettajat valitsivat luokat. Kysely toteutettiin syysloman jälkeen lokakuussa viikolla 43. Lähetimme kouluihin valmiit kyselylomakkeet, jotka oppilaat täyttivät oppituntien alussa. Palkintona kyselyyn osallistuneille arvoimme elokuvalippuja. Kyselyn käsittelyssä kouluja ei eroteltu toisistaan, vain tyttöjen ja poikien vastauksia on analysoitu erikseen. Kyselyn laadinnassa ja tulostenkäsittelyssä olivat mukana harjoittelija Jussi Palomäki (tilastot), kirjastotoimenjohtaja Marko Ojala (taulukot) ja erikoiskirjastonhoitaja Sirpa Rojola (avoimet kysymykset).

3 KESKEISET TULOKSET Nuoret käyvät lähinnä Leija-kirjastossa. Monet käyvät harvemmin kuin kerran kuukaudessa, koska he eivät lue paljon kirjoja (puolet vastaajista lukee alle 5 kirjaa vuodessa). Jotkut eivät koe tarvetta käydä kirjastossa ja monet harrastavat ja käyttävät vapaa-aikansa niin, ettei kirjastossa ehdi käydä usein. Ehkä myös se, että osa kirjaston palveluista on nuorille tuntemattomia, on syynä, ettei kirjastossa käydä. Tutkimuksissa on todettu, että mikäli kirjastossa käynteihin on totuttu jo lapsena, kirjastoon on helppo tulla myöhemminkin (Pauliina Huynh: Nuoren kirjastonkäyttöä vähentävät tekijät. Turun ammattikorkeakoulu, syksy 2013). Kyselyn tuloksista päätellen nuoret ovat aika perinteisiä kirjastonkäyttäjiä. Kirjastoon tullaan lainaamaan kirjoja ja lukemaan lehtiä. Kirjastosta lainataan kaunokirjallisuutta ja lehtiä (tytöt) ja sarjakuvia (pojat). Kirjastossa nuoret löytävät aineistoa lähinnä etsien hyllystä ja katsellen sieltä täältä. Kirjaston henkilökunnalta kyseltiin, kun tuli tarvetta. Nuoret osaavat käyttää PIKI-verkkokirjastoa. Yleensä nuoret saavat kavereiltaan vinkkejä kiinnostavista kirjoista. Myös PIKI-verkkokirjaston nuorten sivustolta etsitään kirjallisuusvinkkejä. Nuoria kiinnostavat paljon elokuvat ja musiikki (tytöt) sekä tietokone- tai konsolipelit ja sarjakuvat (pojat). Tytöt toivovat kirjastoon lisää kirjoja eri kirjallisuuden aloilta. Pojat toivovat eniten konsoleita ja pelejä sekä mahdollisuutta niiden lainaamiseen. Nuoret eivät juuri käytä kirjaston tietokoneita. Kirjaston palvelut kokonaisuudessaan koettiin onnistuneeksi. Nuoret näkivät että heidän tarpeensa huomioidaan riittävästi kirjastossa. Kirjaston mahdollisista palveluista tyttöjä kiinnostaisi eniten kirjasto yleensä ajanviettotilana sekä elokuvaillat. Poikia kiinnostaisivat pelikonsolit, kiipeilyseinä (!) sekä elokuvaillat. Kirjaston nuorten tilat ovat nuorten mielestä melko viihtyisät. Tyttöjen viihtyisyyttä lisäisivät sohvat ja oma, erillinen, nuorten näköinen tila. Pojat panostaisivat pelikoneisiin ja myös sohviin. Kyselyn alkuosassa oli paljon vaihtoehtokysymyksiä. Nuoret kirjasivat näitä em. vaihtoehtoja myös loppuosan avoimissa kysymyksissä, joissa pyydettiin ideoimaan, miten saada nuoria kirjastoon, mitä tapahtumia kirjaston toivotaan järjestävän sekä mitä palveluja kirjasto tarjoaisi tulevaisuudessa. Vaihtoehtokysymykset olivat siis hieman johdattelevia. Toisaalta ne saattoivat herättää nuoren toivomaan kirjastolta sellaisia palveluja, joita hän ei ehkä ennestään tuntenut. Nuoret olivat lukeneet kysymysten vaihtoehdot tarkkaan, koska kysyttäessä kiinnostusta kirjaston mahdollisiin palveluihin, eräs vaihtoehto oli kiipeilyseinä. Kiipeilyseinä oli sitten parin pojan ehdotus nuorten osaston viihtyisyyden lisäämiseksi. Nuorten kirjastoon tulemista edesauttaisi tyttöjen mielestä erilaiset tapahtumat ja niistä tiedottaminen. Myös hyvien kirjojen eri tavoin mainostaminen saattaisi saada nuoret kiinnostumaan lukemisesta. Viihtyisä oleskelutila sohvineen sekä erilaiset ajanviettomahdollisuudet voisivat kiinnostaa. Poikien ehdotuksia olivat pelikoneet, pelit ja mahdollisuus lainata niitä. Hekin mainitsivat erilaisia ilmaisia tapahtumia ja

4 niistä tiedottamista sekä kirjojen esittelyä eri tavoin keinoiksi saada nuoria tulemaan kirjastoon. Kirjaston toivottiin järjestävän erityisesti musiikkipitoisia tapahtumia (tytöt), pelitapahtumia (pojat) sekä elokuvailtoja. Tulevaisuuden kirjasto ei kyselyn mukaan eroaisi paljon nykyisestä. Tytöt näkivät kokoelman, jossa on paljon kirjoja ja kaikkea aineistoa enemmän, myös esim. tablettitietokoneita. Tiloissa olisi pehmeitä sohvia ja nuorten oleskelutila, jota kuvattiin monella tavalla. Uusina toimintoina tytöt näkivät valo- ja videokuvausvälineiden lainauksen ja mahdollisuuden katsella elokuvia, jopa elokuvateatterin. Poikien tulevaisuuden kirjastossa on paljon pelejä ja koneita. Tarjolla olisi tablettitietokoneita, joista voisi lukea e-kirjoja ja joita voisi myös lainata. Kirjastossa olisi mahdollisuus katsoa elokuvia. Vastaajat esittivät myös joitakin uusia toimintaideoita. Poikien mielikuvitus kohosi korkealle seuraavissa ehdotuksissa: Kirjat leijuisivat. sekä Siellä puettais sellaset lasit päähän ja sitte sohitaan kädellä ilmaan silleen, että valitaan haluama kirja ja sitten se lentää sun syliin. Nuoret näkivät tulevaisuudessa kirjastossa kahvilan tai jopa ruokalan, josta saisi ruokaa ja juotavaa mielellään ilmaiseksi. Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös em. kolmessa opinnäytekyselyissä ja Tampereen pääkirjasto Metsossa syksyllä 2013 kokoontuneen nuortenraadin kirjastonkäyttötottumuksissa ja kirjaston toimintaan liittyvissä toiveissa (http://kirjasto.tampere.fi/files/8713/8434/2240/nuortenraati.jpg). TOIMENPITEITÄ JA SUUNNITELMIA KYSELYN POHJALTA Kyselyn jälkeen pääkirjasto Leijassa on järjestetty kaikille avoin pelitapahtuma kansallisena pelipäivänä lauantaina Tuolloin kirjaston monitoimisalissa oli mahdollista pelata eri konsoleilla ohjatusti tai viettää aikaa lautapelien parissa. Pääkirjastoon on myös vuodenvaihteessa hankittu lainattavaksi perusvalikoima konsolipelejä (PS3, Wii, WiiU ja Xbox360). Aikaisemmin niitä on ollut tarjolla mm. Tampereen, Valkeakosken, Kangasalan ja Oriveden kirjastoissa. Kuluvana vuonna konsolipeleihin on kuitenkin mahdollista käyttää hankintamäärärahaa hyvin vähän, koska kirjaston aineistorahaa leikattiin tälle vuodelle Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on haettu hankerahaa pelikonsolilaitteiden hankintaa varten. Päätökset avustuksista saadaan maaliskuun lopussa Hankkeen tavoitteena on pelihuoneen varustaminen pääkirjasto Leijaan sekä mediakasvatuksellisten ja yhteisöllisten pelitapahtumien järjestäminen kirjaston eri yksiköissä. Ylöjärven pääkirjasto on yhdessä Vuorentaustan koulun kanssa mukana kansallisessa Lukuinto-hankkeessa. Tähän liittyen kirjasto on hakenut hankerahaa myös laajamittaisen kirjavinkkauksen toteuttamiseen lasten- ja nuorten lukuinnon kasvattamiseksi. Yksi kirjavinkkauksen kohderyhmä olisi yläkouluikäiset nuoret. Päätös tästäkin avustuksesta saadaan maaliskuun lopussa.

5 Leijan kirjastosali ei tarjoa paljon vaihtoehtoja nuorten osaston sijoittelulle tai muuntamiselle, mutta jotakin voitaisiin varmasti tehdä. Nuorten osaston kaluston tuunaukseen olisi mahdollista hakea avustusta kuluvan vuoden syksyllä. Jos rahaa tähän tarkoitukseen saataisiin, myös nuoret voitaisiin itse osallistaa suunnittelussa.

6 Enemmistö vastaajista (61 %) käy kirjastossa harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Toisaalta tytöistä suurin joukko (32 %) ilmoittaa käyvänsä pari kertaa kuukaudessa kirjastossa. Niistä, jotka eivät käy kirjastossa ollenkaan (16 %), on selkeä enemmistö poikia. Avoimeen kysymykseen vastanneet (34 tyttöä ja 49 poikaa) perustelivat kirjastossa käymättömyyttään sillä, etteivät he ylipäätänsä lue kirjoja, eivät tykkää lukemisesta, eivät jaksa lukea tai lukeminen ei kiinnosta (44 mainintaa), eivät jaksa tai koe tarvetta tai motivaatiota käydä kirjastossa (14), ajanpuute (11) sekä eivät osaa sanoa (3).

7 Tyttöjen yksittäisiä perusteluja: kotona on kirjoja, lainaan kavereilta, luen netistä, äiti käy puolesta, en tiedä mitään kivaa sarjaa, kirjastossa on tylsää eikä siellä ole tekemistä. Joillakin pojista ei ollut motivaatiota käydä kirjastossa (4) ja jotkut ilmoittivat lukevansa omia kirjoja ja sarjakuvia (3). Yksittäisiä selityksiä olivat: ei ole tullut mieleen tulla, joskus lainaan pari kirjaa, jos on tylsää, luen pitkiä kirjoja, joissa kuluu aikaa paljon, koulun kanssa joskus käyn, ei mitään hyvää lainattavaa sekä kirjasto on kaukana. 51 % vastaajista ilmoittaa lukevansa alle viisi kirjaa vuodessa. Kääntäen 49 % vastaajista lukee vuodessa noin 10 kirjaa tai enemmän. Tytöt ovat selvästi poikia aktiivisempia lukijoita.

8 TOIMINTA KIRJASTOSSA Kirjaston palveluista edelleen selvästi tärkein on kirjojen lainaaminen. Seuraavana tulevat lehtien lukeminen/lainaaminen (tytöt), musiikin tai elokuvien lainaaminen (pojat), tiedon etsiminen (tytöt) ja internetin käyttö (pojat). Myös musiikin kuuntelu, kavereiden tapaaminen ja ajanvietto nousevat esiin noin parissakymmenessä vastauksessa. Pojan vastaus kohtaan Muuta: Ostan kaakaota.

9 Tytöt lainaavat eniten lasten tai nuorten kaunokirjallisuutta ja aikakauslehtiä. Pojat lainaavat tai lukevat eniten sarjakuvia. Pojat lainaavat paljon myös elokuvia ja musiikkia, tytöt taas aikuisten kaunokirjallisuutta. Äänikirjoja, nuotteja ja kielikursseja ei juuri lainata. AINEISTON LÖYTYMINEN

10 Tavat etsiä ja löytää kirjastoaineistoa olivat tytöillä ja pojilla samanlaiset. Ylivoimaisesti eniten nuori etsii itse hyllystä tai katselee ja etsii sieltä täältä. Jos aineistoa ei löydy, nuori kysyy tarvittaessa tai heti henkilökunnalta tai hakee kirjaston aineistotietokannasta aineistoa. Tytöt seuraavat myös esillä olevia kirjoja ja palautushyllyä.

11 Selvä enemmistö löytää etsimänsä helposti ja noin kolmasosa vastaajista tarvitsee joskus apua henkilökunnalta. Merkittävää on myös se, että muutama vastaaja kertoo, ettei löydä haluamaansa aineistoa.

12 PIKI-VERKKOKIRJASTON KÄYTTÖ Selkeä enemmistö nuorista ilmoittaa osaavansa käyttää PIKI-verkkokirjastoa (77 % vastaajista).

13 Pääosa vastaajista (etenkin pojista) ilmoittavat, etteivät käytä ollenkaan kirjaston verkkosivuja tai PIKI-verkkokirjastoa. Pääosa toiminnoista liittyy verkkokirjastoon (aineistohaku, uusiminen ja varaaminen), joten kaupunginkirjaston verkkosivuja nuoret eivät juuri käytä.

14 KIINNOSTAVAN KIRJALLISUUDEN LÖYTYMINEN Selvä enemmistö ilmoittaa löytävänsä kiinnostavaa luettavaa kaverien vinkkien perusteella. Melko iso joukko löytää vinkkejä myös PIKI-verkkokirjaston nuorten sivuilta. Kohta Muualta, mistä: Tytöt löytävät kiinnostavaa luettavaa myös kirjaston hyllyiltä katselemalla ja etsimällä (6), nuorten lehtien kirjaesittelyistä (2), netistä, mainoksista sekä kirjan takakannen tekstistä. Poikien lisäyksiä: itse paikan päältä eli kirjaston hyllystä (5), kaupasta (4) netistä (4), koodauksesta, koulusta, kodin kirjahyllystä sekä vanhemmat tai sukulaiset suosittelevat.

15 Elokuvat ja musiikki kiinnostavat nuoria selvästi eniten. Poikia kiinnostavat myös tietokonepelit ja sarjakuvat. Kaunokirjallisuudesta kiinnostavinta on fantasia, kauhu ja scifi. Sanomalehdet, äänikirjat, kielikurssit ja runot kiinnostavat vähiten. Musiikkia ja elokuvia lainataan kiinnostukseen nähden huomattavan vähän. (vrt. kysymys 4.) Kysymys 11: Millaista aineistoa toivoisit enemmän kirjastoon? oli avoin. Pari tyttöä vastasi, että omaa tyyliä on tarpeeksi ja nyt on ihan kivaa aineistoa. Tytöillä oli aineistotoiveita enemmän kuin pojilla ja ne liittyivät lähinnä eri kirjallisuudenlajeihin: kauhu-, jännitys- ja vampyyrikirjat (11), nuorten ja nuorten aikuisten kirjat ja -sarjat (5), uudemmat eläinaiheiset kauno- ja tietokirjat esim. kaneista ja hepoista (4), manga, erit. korealainen (3), fantasiakirjat (2), vieraskielinen kaunokirjallisuus, erit. engl.kieliset vampyyripäiväkirjat (2), sarjakuvat (2) ja lehdet, erit. hevosaiheiset ja Miss Mixin vanhat numerot (5). Lisäksi tytöt toivoivat hyviä, uusia elokuvia (6) ja musiikkia, erit. aasialaista, k-poppia ja metallimusiikkia (5). Yksittäisiä toivomuksia: rakkauskirjat, anime ja nuotit.

16 Pojat toivoivat lisää erilaisia tietokonepelejä (15), joita voisi pelata kirjastossa. Toivottiin myös, että pelejä tulisi lainattaviksi. Toivottiin lisää tietokirjoja mm. tekniikan, historian, urheilun ja luonnontieteiden aloilta (5) sekä fantasiakirjoja (2). Yksittäisiä toivomuksia: uusi kirjallisuus (kirjastoautoon), scifi, dekkarit, romaanit, kauhu, vitsikirjat ja Aku Ankan taskukirjat. Kirjojen lisäksi kokoelmaan toivottiin uusia elokuvia (7), tv-sarjoja ja autolehtiä. Tilaan liittyen joku toivoi oleskelukalusteita. Vastaajista suurin osa ei käytä kirjaston tietokoneita. Ne, jotka käyttävät tietokoneita, etsivät tietoa ja pojat myös pelaavat.

17 KIRJASTOKOKEMUKSIA Tyytyväisimpiä kyselyyn (yli 70 % jokseenkin tai täysin samaa mieltä) vastanneet nuoret ovat kirjastosta saamaansa palveluun, tiloihin, henkilökunnan helppoon lähestyttävyyteen ja asioinnin nopeuteen. Vähiten tyytyväisiä nuoret ovat kirjaston aukioloaikoihin ja tiedottamiseen. Pojat ovat jokaisen väitteen osalta selvästi tyttöjä kriittisempiä. HUOMIOIDAANKO NUORET KIRJASTOSSA?

18 78 % kysymykseen vastanneista kokee, että nuorten tarpeet huomioidaan kirjastossa. Poikien ja tyttöjen vastauksissa ei ole merkittävää eroa. Huomionarvoista on, että kolmasosa jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Tytöt vastasivat kokevansa, että kirjastossa huomioidaan nuorten tarpeet hyvin, ainakin yleensä (32 mainintaa). Perusteluita: siitä (palveluista) ilmoitetaan paljon, esim. netissä, kirjoja on jokaiseen makuun paljon, runsaasti, riittävästi, kirjat on nuorille suunnattuja, hyviä, tunnettuja, kiinnostavia, uusia, aineisto on sopivaa, erityyppistä ja se on esillä (19). Muutaman mielestä tietokoneita on tarpeeksi (3), palvelu on hyvä ja henkilökunta auttaa, jos tarvii apua (3). Myös kirjaston välipalakone oli huomioitu. Kirjastossa on myös tarpeeksi elokuvia, pelejä, tekemistä ja eri tapahtumia. Joku oli tyytyväinen myös siihen, että kirjastossa saa vain oleskella. Kirjastossa on kaikki, totesi eräs tyttövastaaja. Kielteisiäkin arvioita tuli (6): vesimuki maksaa (2), se on kallis, nuorille on aika vähän mitään, ei ole hyviä kirjoja, henkilökunta ei ole paikalla usein, kun tarvitsee, työntekijät voisivat tulla kysymään, tarviiko nuori apua, nuorista ei tiedetä mitään sekä nuoria yleensä aliarvioidaan.

19 Kysymykseen vastanneiden poikien mielipiteet olivat myös enimmäkseen positiivisia (22). Perusteluita: kirjastossa on kirjoja ja kaikkee (13), tietokoneita (2), nuorta autetaan tarvittaessa (2), elokuvia, sohvia käytävillä, lukemistilat, näköjään, koska tälläisia kysymyksiä jaellaan!, en keksi, miten voisi huomioida paremmin, kyllä, koska se on tärkeää sekä he (=nuoret) ovat tulevaisuus. Toki pojatkin ilmaisivat myös kriittisiä mielipiteitä (10): kirjastossa ei ole kunnolla tilaa olla kavereiden kanssa, ei ole pelikoneita!, pelejä ei ole saatavilla, ei voi käyttää koneita, tylsiä kirjoja, mulle ei ole tekemistä (Kurun kirjasto), liian vähän huomioitu nuoria, siellä on eniten aikuisille suunnattuja kirjoja, koska en pidä kirjaston vanhoista peleistä, elokuvista ja koska en saa niitä kirjoja, joita haluan.

20

21 Viisi selvästi erottuvaa mahdollista nuoria kiinnostavaa palvelua ovat elokuvaillat, ajanviettotila, kiipeilyseinä, musiikin lataus ja pelikonsolit. Tyttöjen vastauksissa ajanviettotila on suosituin, pojilla taas pelikonsolit vastaajaa oli kiinnostunut myös urheiluotteluiden katsomisesta, musiikki-illoista, soittohuoneesta, hiljaisesta oleskelutilasta, esiintymislavasta, editointitilasta sekä valo- ja videokuvausvälineiden lainauksesta. Vähiten kannatusta (alle kymmenen mainintaa) saivat lautapelien pelaaminen, askartelu yhdessä, näyttelyt, joissa olisi esillä nuorten töitä sekä tapahtumat, joihin voisi osallistua itse. Kohta Jokin muu, mikä?: Tytöt lisäsivät kiinnostuksen kohteikseen em. vaihtoehtojen lisäksi: eri tietokonepelit (3), kilpailut, joita toivottiin enemmän, tanssisali harjoittelua varten, taikurin esiintymisiä sekä kunnon oleskelutilat nuorille. Poikien lisäyksiä: erilaiset tietokonepelit ja konsolit (44), lautapelit, pöytätennis sekä shakki (kirjoittajan huomautus: kirjastossa on 2 shakkipeliä). NUORTEN OSASTON TILAT 69 % kysymykseen vastanneista pitää pääkirjaston nuorten osaston nykyisiä tiloja viihtyisinä. Toisaalta pojista melkein puolet on tyytymättömiä tiloihin.

22 Avoin kysymys 16 b: Mikä tekisi nuorten osaston entistä viihtyisämmäksi? Moni tyttö (18) ei osannut sanoa, miten osastoa voisi muuttaa. Pojista lähes puolet (38) jätti vastaamatta tai kirjoitti, ettei tiedä, miten muuttaisi nuorten osastoa. Jotkut tytöt (10) ja pojat (4) olivat sitä mieltä, ettei nuorten osastoa tarvitse muuttaa, koska se on jo ok, hyvä, sopiva ja tarpeeksi viihtyisä. Jotkut pojat ilmoittivat, etteivät käy nuorten osastolla, eivätkä siis muista, miltä se näyttää (4). Pari tyttöä ihmetteli, onko kirjastossa nuorten osasto?, toisen mielestä se on vaan semmoinen iso halli. Tytöt kaipasivat lisää (pehmeämpiä) sohvia (17), muusta kirjastosta erottuvaa omaa osastoa oleskelutilaa (6), enemmän lukemispaikkoja kokeisiin (3), enemmän nuorten näköistä osastoa (3), mikä syntyisi esim. muuttamalla huonekalut nuorten tyylisiksi, lisää istumapaikkoja (2) sekä enemmän väriä (2). Yksittäisten vastausten mukaan nuorten osaston viihtyvyyttä lisäisi: jos osasto olisi mukavampi, hienompi, kotoinen, hiljainen, suljetumpi tila, missä voi jutella, lukea ja syödä, saisi kuunnella musiikkia hiljaisella, siellä olisi ns. kupla -, säkki- ja löhöilytuoleja, televisioita, vesiliukumäki, pelikoneita, pelejä, elokuvalaite, biljardipöytiä ym. = vapaa-ajan viettoa, tyynyjä, lisää kasveja, rentoa meininkiä sekä jokin kiva juttu. Joku kaipasi lisää kirjoja, lehtiä ja elokuvia. Poikien mielestä pelikoneet (13), pelit (8), (pehmeämmät) sohvat (5), (säkki)tuolit (3), tv (2), pelihuone tai -luola (2), nuorten osaston erottaminen muusta kirjastosta omaksi tilakseen (3), kiipeilyseinä (2) ja hyvät huonekalut lisäisivät nuorten osaston viihtyisyyttä. Yksittäisiä ehdotuksia olivat: enemmän dekkareita, elokuvia, vähemmän kirjoja, enemmän elektroniikkaa, lisää istuintilaa sekä toimintaa enemmän. Joku kaipasi enemmän koristeita ja blingblingiä. Joku taas ehdotti, että elokuvia pyörisi osastolla. Tarjontatoiveina tytöillä ja pojilla oli vielä (ilmainen) kahvi (11), kaakao (2), juoma- ja ruoka-automaatit (3), kahvila sekä pehmiskone.

23 AVOIMET KYSYMYKSET MITEN SAADA KAVERI KIRJASTOON? Kysymys 17. Miten mielestäsi nuoria voisi innostaa tulemaan kirjastoon? Kysymys oli haastava. Tytöistä 29 ja pojista 26 jättivät vastaamatta tai ilmoittivat, etteivät tiedä. Tytöistä pari oli sitä mieltä, että ne käy, ketkä haluu. Eräs poika ilmaisi asian: jos ihmisiä kiinnostaa, ne tulee. Jos ei, niin ei!. Seuraavassa on tyttöjen ja poikien ehdotukset listattuina. Tytöt: erilaiset (ilta)tapahtumat (16), joihin liittyisi toimintaa ja tekemistä (4) hyvien, mielenkiintoisten, nuorille sopivien, uusien kirjojen mainostaminen, esitteleminen, vinkkaaminen, kertominen, tiedonjakaminen niistä sekä kaverivinkkaus (8), jotta ei-lukijat saataisiin innostumaan lukemisesta (3) parempi ja viihtyisämpi oleskelutila (5) erilaiset mahdollisuudet ajanviettoon (4) (pehmeät) sohvat (3), joissa voisi lueskella tietokoneiden (2) ja pelien (2) lisääminen, pelitila, peli- tai leffailta erilaiset kilpailut (2) artistien esiintymiset erilaiset nuorille suunnatut teemapäivät ja ohjelmat, esim. (kirjasto)disko kirjaston lehti-ilmoitus tapahtumasta, jotta nuoret voisivat saada tietoa siitä kirjastosta saatavien, nuoria kiinnostavien aineistojen, esim. elokuvien, mainostaminen jo tieto kirjaston hyvistä kirjoista on tärkeä lisää aikakauslehtiä, enemmän elokuvia (kauhu ja uutuudet) oman luokan kirjastokäynti vesiliukumäki (!) kahvila Pojat: pelikoneet (11) ja pelit (11) + mahdollisuus lainata niitä ja pelihuone erilaiset, ilmaiset tapahtumat, tempaukset ja kampanjat (8) soitto- tai elokuvailta, kaikenlainen viihde mainostaminen (5) kiintoisten, hyvien uutuuskirjojen ja kirjastoon lähiaikoina tulevien kirjojen mainostaminen ja esitteleminen (3) ilmaiset juomat (2), automaatit (2), kahvila (2) enemmän tekemistä isompi valikoima, hyvät kirjat ja enemmän elokuvia nuorten osan uudistaminen viihtyisämmäksi + siitä pitäisi kertoa nuorille, että he tietäisivät siitä siistit tilat, kiipeilyseinä, ajanviettopaikka ja oleskelu Takamaalla asuvan ehdotus: ilmaiset julkisen liikenteen palvelut; ei kiinnosta talvipakkasessa kävellä tai pyöräillä 10 km NUORET EHDOTTAVAT TAPAHTUMIA Kysymys 18. Minkälaisia tapahtumia toivoisit kirjaston järjestävän? Nuoret olivat jo edellisissä vastauksissaan ehdottaneet tapahtumia kirjastoon. Ehkä sen takia tähän kysymykseen tuli vähiten vastauksia. Tytöistä 35 ja pojista 31 jättivät vastaamatta tai totesivat, etteivät osaa sanoa. Kahdeksan tyttöä ja kahdeksan poikaa olivat sitä mieltä, ettei välttämättä mitään tapahtumia tarvitse järjestää. Eräs tyttö huomautti, ettei itse ehdi käymään kirjaston tapahtumissa ja poika totesi, että kaikki on jo nyt hyvin. Erityisesti pojat toivoivat, että tapahtumat olisivat ilmaisia. Tytöt: musiikkipitoiset tapahtumat (12): keikkoja ja esityksiä, joissa bändit soittaa ja joihin voi itsekin osallistua: mm. Isac Elliot esiintymään ja Mikael Gabriel + nimmarinjakotilaisuus

24 enemmän kaikkia kivoja, hauskoja, monipuolisesti erilaisia nuorten(ilta)tapahtumia, peli-iltoja, joissa paljon tekemistä (7) elokuvaillat (4) diskoja ja bileitä (3) pehmolelukeräys (2) kilpailuja + arvontoja (2) retkiä ja näyttelyitä kirjatapahtuma, -esitykset ja vinkkaus nuorten päivä, jossa nuorille voisi suositella kirjoja ja jossa voisi myös lukea, pelata ja katsoa elokuvia hengailutila, jossa ei tarvitse olla hiljaa vesiliukumäki (!) Pojat: peli-illat ja -tapahtumat (17) elokuvaillat (9) musiikki-illat ja oman bändin kanssa esiintyminen (3) urheilumatsi-illat (3) jotain nuorille järjestettyä toimintaa erilaisten harrastusten esittelyt tietovisat yökirjasto, kirjavinkkaus, kirjatapahtuma Päivä katolla chillaamassa MILLAINEN ON TULEVAISUUDEN KIRJASTO? Kysymys 19. Jos ajatellaan tulevaisuuden kirjastoa, mitä siellä olisi tarjolla? Ideoi vapaasti! Viimeiseen kysymykseen jätti vastaamatta lähes kolmannes tytöistä ja pojista. Tulevaisuuden visiot eivät juuri eronneet aiemmista toiveista ja ehdotuksista. Muutama vastaaja viittasikin aiempiin vastauksiinsa. Pari tyttöä ilmaisi tyytyväisyytensä, myös tulevaan: Nykypäiväinen kirjasto on hyvä! ja Tarjolla olisi samaa kuin nytkin, vain edistyneemmin :). Eräs tyttö näki, että tulevaisuuden kirjastossa on tarjolla hyvää palvelua. Vastauksissa tulevaisuuden kirjastoa oli kuvattu kokoelman, tilan ja tapahtumien kannalta. Myös joitakin uusia toimintoja oli ideoitu. Lopussa tyttöjen ja poikien ruoka- ja juomatarjontaunelmat. Tytöt: Kokoelma: paljon enemmän kaikkea paljon kaikenlaisia hyviä kirjoja (6), joita on helppo etsiä musiikkia (5), myös aasialaista (uudempia) leffoja (4) i-padeja (3) ja i-pod, parempia tietokoneita pelejä (3) enemmän nuorten lehtiä (2) ei olla tekemisissä kirjojen kanssa (2) enemmän englannista suomennettuja kirjoja ainakin koreankielisiä kirjoja enemmän sarjakuvia, parempi anime- ja mangatarjonta musiikkisoittimia Tila: paljon pehmeitä, viihtyisiä sohvia (4) ryhmätila, jossa nuoret voivat viettää aikaa, pitää juhlia ja järjestää vaikka esim. peli-illan tai discon (2) värikkäämmät seinät harjoitustila nuorille nuorten oleskelupaikka äänieristetty nuorten biletila

25 tila, jossa voi ihan vapaasti istua ja lukea ja syödä ja jutella kavereille 1 ja 2 hengen koppeja, missä saa itse valita musiikin ja valaistuksen vesiliukumäki (!) kiipeilyseinä Tapahtumat: paljon enemmän toimintaa nuorille (3) kirjavinkkausta kaikkea taiteeseen liittyvää tarjontaa Uusia toimintoja: valo- ja videokuvausvälineiden lainaus mahdollisuus katsella elokuvia, elokuvateatteri kirjasto jakaisi palkinnon, jos nuori käy kirjastossa ja lainaa sieltä vaikka 40 kertaa kirjastossa jaetaan alueet paremmin eri osastoihin ja merkitään ne esim. lapset ja nuoret kirjat järjestetty paremmin esille eli esim. dekkarit erikseen, fantasiakirjat erikseen jne. eri hyllyihin (kirjoittajan huomautus: järjestely on jo voimassa) Pojat: Kokoelma: runsaasti pelejä, koneita ja tietokoneohjelmistoja (18) kirjoja (2) mm. ufokirjoja ja runsaasti urheiluaineistoa enemmän elokuvia (2) ja tv-sarjoja muuta kuin kirjoja i-padeja ja tablettitietokoneita, joista voisi lukea e-kirjoja ja joita voi myös lainata Tila: sohvia joka puolella (2), uudistuneet tilat, oleskelutila bändinurkkaus televisioita paljon teknologiaa ja sali täynnä tietokoneita, joilla voi pelata pelejä Tapahtumat: enemmän tapahtumia (2) peli-iltoja ja muuta iltatoimintaa Uusia toimintoja: mahdollisuus katsoa elokuvia sekä elokuvahuone Siellä puettais sellaset lasit päähän ja sitte sohitaan kädellä ilmaan silleen, että valitaan haluama kirja ja sitten se lentää sun syliin Kirjat leijuisivat Yhteiset toiveet ruoka- ja juomapuolesta: koko ajan ilmaista kahvia (6) tai kaakaota (5), munkkeja (2), tuoretta pullaa, ilmaista marjapiirakkaa ja ilmaisia leivoksia! kahvio tai ruokala (4), juotavaa ja syötävää (3), ilmaista ruokaa (2), hampurilaisia ja pizzaa enemmän parempia herkkuautomaatteja (2), välipala-automaatti ja karkkiautomaatti LIITTEENÄ Kyselylomake

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä 2 Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Asiakkaan

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely RATAMO-jen ja Lopen n asiakaskysely 15.3. 31.3.2010 1. Vastaajan sukupuoli: Nainen % Mies % Hausjärvi 136 83 % 28 17 % Hyvinkää 125 78 % 35 22 % Loppi 74 74 % 26 26 % Nurmijärvi 155 75 % 52 25 % Riihimäki

Lisätiedot

1. Vastaajan sukupuoli:

1. Vastaajan sukupuoli: RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 5. 18.11. ASIAKASKYSELYN VASTAUKSET: NURMIJÄRVI Vastaajia oli Nurmijärven kirjastoissa yhteensä 281 (vuonna vastaajia oli 209). Tässä yhteenvedossa vastaukset

Lisätiedot

Taustatiedot - Kaikki -

Taustatiedot - Kaikki - Lapin yleisten kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 01.12.2014 12:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Vastaajat 2014 52 52 47 Yhteensä 52 52 47 Vastausprosentti 100 Lopettaneet

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila Salla Erho 9.5.2012 Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Kirjaston ulkoisen ilmeen määrittäjä: Alvar Aalto Aalto-sali, pääkirjaston keskus Pääkirjasto

Lisätiedot

Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen. Katariina Ervasti ja Paula Puustinen

Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen. Katariina Ervasti ja Paula Puustinen Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen Katariina Ervasti ja Paula Puustinen Mikä ihmeen Hakunila? Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2 8.3.2013 Pari seikkaa Hakunilasta - Vantaa:

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon "En lainkaan", miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja?

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon En lainkaan, miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? Asiakaskysely 2008 Kysymykseen vastanneet: 335 (ka: 0) En lainkaan 49% 164 Kerran viikossa 16,7% 56 2-3 kertaa kuukaudessa 20,3% 68 Harvemmin 14% 47 2.

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 267 23% mies 13% 19% 77% nainen 87% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyvinkään pääkirjasto

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Kirjastopalveluiden

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

Nuorten mediankäyttötapoja

Nuorten mediankäyttötapoja Mediakritiikkiprojekti Nuorten mediankäyttötapoja Sinituuli Suominen Haluan mediakritiikkiprojektini avulla lisää tietoa nuorten lehdenlukutottumuksista. Kiinnostavatko lehdet edelleen Internetistä huolimatta?

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 1 Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Vastaajat... 3 Onko kirjastoauton käyntiaika itsellesi sopiva?... 3 Onko

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi PALVELUMUOTOILUN METODIT Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTON INTERNETSIVUT ASIAKAS ITSEPALVELULAINAUS KIRJASTON HENKILÖKUNTA PALAUTUSAUTOMAATTI

Lisätiedot

Minun ja sinun. - meidän kirjastomme. Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6!

Minun ja sinun. - meidän kirjastomme. Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6! Minun ja sinun - meidän kirjastomme Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6! Minun ja sinun 2 meidän kirjastomme Kokemuksia, ideoita ja tunteita Kirjastossa on säpinää ja hiljaisuutta, vanhoja

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Porin kirjaston asiakaskysely 2011

Porin kirjaston asiakaskysely 2011 2011 Porin kirjaston asiakaskysely 2011 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto on koko 2000-luvun ajan tehnyt vuosittain asiakaskyselyn

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Tämä on pääkirjasto. Kokkolassa on myös lähikirjastoja: Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastot. Keskussairaalassa on laitoskirjasto, joka on potilaiden

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

4 tehtäväras+a 64 nuorta (13-14 v.) 2 alue8a: Jakomäki & E- Haaga 2 ympäristöä: kirjasto& luokkahuone

4 tehtäväras+a 64 nuorta (13-14 v.) 2 alue8a: Jakomäki & E- Haaga 2 ympäristöä: kirjasto& luokkahuone 4 tehtäväras+a 64 nuorta (13-14 v.) 2 alue8a: Jakomäki & E- Haaga 2 ympäristöä: kirjasto& luokkahuone METODIT PIKAKYSELY kvan%ta%ivisuus: tavat, trendit, intressit, arvostukset LEGOILLA SUUNNITTELU konkree1nen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT RAHA EI RATKAISE Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT Anna Anttila & Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke

Lisätiedot

Raportti nuorten kirjastonkäyttö - kyselystä

Raportti nuorten kirjastonkäyttö - kyselystä 2016 Raportti nuorten kirjastonkäyttö - kyselystä Euran kunnankirjasto Koski Heli Raportti nuorten kirjastonkäyttötutkimuksesta Euran kunnankirjastossa on viime vuosina huomattu nuorten kirjastonkäytön

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014

ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014 ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014 Asiakaskysely Säkylän kirjaston ja kulttuuripalvelujen asiakkaille toteutettiin marraskuussa 2014. Kyselyyn vastanneita oli yht. 49

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Inga Petäjäsoja ja Saija Satomaa Avi

Inga Petäjäsoja ja Saija Satomaa Avi Inga Petäjäsoja ja Saija Satomaa Avi 29.9.2015 Vuoden 2014-15 Inga oli ohjausryhmässä Keväällä 2015 laitehankinnat VESO-päivillä kirjaston hankkeen esittely koulujen sähköinen kysely viranhaltijoille,

Lisätiedot

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIONTI HUITTISTEN KOULUVERKKOSELVITYKSESSÄ

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIONTI HUITTISTEN KOULUVERKKOSELVITYKSESSÄ LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIONTI HUITTISTEN KOULUVERKKOSELVITYKSESSÄ KYSYMYKSET KOULULAISILLE 1. Millaisissa ympäristöissä on helppo ja kiva oppia? (Koulu, luokka, piha, lähiympäristö, retket) 2. Millaisissa

Lisätiedot

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Salla Palmi-Felin Johtava informaatikko, Media- ja musiikkipalvelut Lastukirjastot.fi Palvelua kaikenikäisille Ketkä opastavat?

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2010 1 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Miksi et käytä kirjastoa?... 4 Mitä kirjaston palveluja

Lisätiedot

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Lasten ehdoilla perheen taloudessa? Lapset yhä useammin perheen projekteja, ajankäyttö lasten

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjasto-opas suomeksi Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjastoista lainaat ilmaiseksi kirjoja, elokuvia, musiikkia, aikakauslehtiä ja tv-pelejä. Järjestämme muun muassa kirjailijavierailuja, satutunteja,

Lisätiedot

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014 Yhteenveto kyselyn tuloksista Koululaisen arki Ruutuaika Harrastukset Kaverit Leikit Yhdessä tekeminen Ruokailu Kotiaskareet Arjen rutiinit Perheen kanssa 3-5 h Vapaa-aika 2-4 h Uni 10-11 h Läksyt 30-45

Lisätiedot

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Lasten osio PIKI ideointipäivä 22.9.2009 PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Osion nimi ja kohderyhmä Lapset vai lapsille? (vrt nuoret vai nuorille) Pääasiallinen kohderyhmä: lukutaitoiset lapset

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Perustiedot selvityksestä

Perustiedot selvityksestä Perustiedot selvityksestä Selvitys on STM:n rahoittama ja Helsingin kaupungin Klaari-toiminnan koordinoima. Vastaukset kerätty verkkokyselynä koulupäivän aikana Helsingin ja Vantaan 10-18-vuotiailta koululaisilta

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

ARTIKKELI KIEKKOJA JA KIRJOJA TOL

ARTIKKELI KIEKKOJA JA KIRJOJA TOL ARTIKKELI KIEKKOJA JA KIRJOJA TOL Matti Hiitola Tuure Soininen Henri Helakari Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 3 2 TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄ... 3 3 TULOKSET... 3 3.1 Ennakkokyselyn tuloksia... 4 3.2 Ex-lätkäjätkäkysely...

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

2. Mitä asioita haluaisit tehdä - yksin lukea, tehdä matematiikkaa kokeisiin lukeminen olla vessassa kokeet läksyt mennä kotiin

2. Mitä asioita haluaisit tehdä - yksin lukea, tehdä matematiikkaa kokeisiin lukeminen olla vessassa kokeet läksyt mennä kotiin OPPILAAT 14.2.2014 1. Mitkä ovat sinulle tärkeitä asioita koulussa? hyvä opetus liikunta, matematiikka, oppii lukemaan ruoka! työrauha välitunnit ja kaverit kivat opettajat hyvä luokkahenki saa oppia uutta

Lisätiedot

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto 23.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 2016-2017 Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi, mukana myös Espoo, Inari, Tampere ja Vihti

Lisätiedot

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 2017

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 2017 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 07 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnassa toteutettiin oma laadunarviointikysely toimintaan osallistuneille lapsille ja heidän

Lisätiedot

laina-aika lukusali aikakauslehti, sanomalehti tietopalvelu kaukolaina tilaus varaus > varata, tehdä varaus dekkari elämäkerta romaani

laina-aika lukusali aikakauslehti, sanomalehti tietopalvelu kaukolaina tilaus varaus > varata, tehdä varaus dekkari elämäkerta romaani KIRJASTOSSA Keskiviikkona Maija lähtee poikansa Villen kanssa pääkirjastoon. Maijan täytyy palauttaa vanhat lainakirjat ja lainata uusia kirjoja. Ville menee satutunnille. Satutunnilla kirjastonhoitaja

Lisätiedot

NUORET INNOSTUVAT LUKEMISESTA

NUORET INNOSTUVAT LUKEMISESTA NUORET INNOSTUVAT LUKEMISESTA KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ Antti Huttunen Lielahden koulu Tampere KUKA? Antti Huttunen Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina yläkoulussa Yhdeksäs vuosi opettajana Kinesteettinen

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA 16.10.2015 PALVELUN MÄÄRITELMÄ LYHYESTI (Lukuvalmentajapalvelun konseptin mukaan) Lukuvalmentaja-palvelu on Helsingin kaupunginkirjaston henkilökohtainen, räätälöity opastuspalvelu,

Lisätiedot

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät 2012 Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Kyselyn täyttäneiden määrä Vastanneita jä Poikia Muonio 24 12 12

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely

Kirjaston asiakaskysely 2009 Kirjaston asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2009 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Isojoen Koulukolmion (6-9 lk) oppilaiden elämää syksyllä Tuuli Ojala, 8lk Isojoen Koulukolmio

Isojoen Koulukolmion (6-9 lk) oppilaiden elämää syksyllä Tuuli Ojala, 8lk Isojoen Koulukolmio Isojoen Koulukolmion (6-9 lk) oppilaiden elämää syksyllä 2013 11.3.2014 - Tuuli Ojala, 8lk Isojoen Koulukolmio 1. JOHDANTO 3 2. TULOKSET 4 2.1. LUOKKA 4 2.2. SUKUPUOLI 4 2.3. HOROSKOOPPI 5 2.4. LEMPIVÄRI

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Pyrimme kirjaston ja koulun tiiviin yhteistyön avulla tukemaan kouluissa tehtävää monipuolista lukuinnon ja -ilon edistämistyötä. Lisäksi haluamme

Lisätiedot

Älä luule, ota selvää!

Älä luule, ota selvää! Älä luule, ota selvää! Tekijä Elämä ilman kulttuuria on tylsää 1 Yhdistä tekijä ja teos. laulaja kirjailija kuvittaja ohjaaja säveltäjä 2 Kirjoita omin sanoin kehykseen mikä teos on. 3 Täydennä ajatuskarttaan

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Valtakunnallinen koululaiskysely: Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM Operatiivinen johtaja Janne Jauhiainen,

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Omppu-diplomivihko 3.-4. lk Tämän vihkon omistaa: OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Oulun kouluissa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomin suorittaminen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGINKIRJASTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2018

NAANTALIN KAUPUNGINKIRJASTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2018 1 NAANTALIN KAUPUNGINKIRJASTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2018 1. Nykytilan kuvaus 2. Visio Naantalissa on kattava kirjastoverkosto. Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun

Lisätiedot

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut.0.05 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA SISÄLTÖ Tutkimus sisälsi seuraavat aihekokonaisuudet: suomalaisten lukemiseen, musiikin kuunteluun ja lehtien lukemiseen käyttämä

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot