Enemmän koristeita ja blingblingiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Enemmän koristeita ja blingblingiä"

Transkriptio

1 Enemmän koristeita ja blingblingiä Kirjaston asiakaskysely yläkoulujen 8. luokkalaisille syksyllä 2013

2 JOHDANTO Kirjasto tekee vuosittain asiakaskyselyn. Syksyllä 2013 kysely kohdistui nuoriin asiakkaisiin. Idea syntyi, kun kirjasto osallistui talvella 2013 nuortenkirjastotyön arviointikehikon testaamiseen. Arviointikehikko on tarkoitettu suomalaisten yleisten kirjastojen sisäiseen laadunarviointiin. Sen tarkoituksena on antaa kirjastoille välineitä kehittää kirjaston omaa nuorten parissa tehtävää kirjastotyötä. Nuorilla tarkoitetaan teini-ikäisiä eli vuotiaita. Kyseinen arviointikehikko on kehitetty USA:ssa. Kehikon suomensi ja sovelsi Greta Hansen-Haug pro gradu -työnään Tampereen yliopistolle. Nuoret asiakkaat huomioitiin myös Tampereen pääkirjasto Metsossa, jossa kokoontui muutaman kerran syksyllä 2013 nuortenraati, joka arvioi ja osallistui nuorten kirjastopalveluiden kehittämiseen. Ylöjärven kirjastossa ei ole aiemmin tehty kyselyä nuorille asiakkaille. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tehty nuorten kirjastonkäyttökyselyjä oppilastöinä. Kyselylomake muotoiltiin seuraavien opinnäytetöiden pohjalta: Marjo Laakkonen: Muutakin tekemistä kuin lainaamista, kevät 2010, Taina Blomberg: Olet minun suosikki paikka, pidän sinusta, kevät 2011 sekä Eeva Mattila ja Päivi Salminen: Kadotettu käyttäjäryhmä. Millaisia kirjastopalveluja vuotiaat porilaiset nuoret haluaisivat?, kevät Kyselylomaketta testattiin syksyllä Leija-kirjastossa TET-harjoittelijoilla. Kyselyn kohderyhmäksi valittiin Ylöjärven yläkoulujen, Moision, Soppeenharjun ja Yhtenäiskoulun, 8.luokkalaiset. Kirjastossa käy kirjastonkäytönopetuksissa vuosittain yläkoulujen 7.luokkalaiset, joten 8.luokalla suurin osa oppilaista on käynyt Leija-kirjastossa ja näin kirjasto on tuttu, vaikka muuten nuori ei ehkä käy kirjastossa. Kirjastoyhteistyötä tekevien opettajien toimesta kyselyn järjestäminen koulutiloissa tuntui luontevalta. Ylöjärvellä oli syksyllä luokilla yhteensä 358 oppilasta. Päädyimme ottamaan kyselyyn mukaan 3 luokkaa joka koulusta. Yhteistyöopettajat valitsivat luokat. Kysely toteutettiin syysloman jälkeen lokakuussa viikolla 43. Lähetimme kouluihin valmiit kyselylomakkeet, jotka oppilaat täyttivät oppituntien alussa. Palkintona kyselyyn osallistuneille arvoimme elokuvalippuja. Kyselyn käsittelyssä kouluja ei eroteltu toisistaan, vain tyttöjen ja poikien vastauksia on analysoitu erikseen. Kyselyn laadinnassa ja tulostenkäsittelyssä olivat mukana harjoittelija Jussi Palomäki (tilastot), kirjastotoimenjohtaja Marko Ojala (taulukot) ja erikoiskirjastonhoitaja Sirpa Rojola (avoimet kysymykset).

3 KESKEISET TULOKSET Nuoret käyvät lähinnä Leija-kirjastossa. Monet käyvät harvemmin kuin kerran kuukaudessa, koska he eivät lue paljon kirjoja (puolet vastaajista lukee alle 5 kirjaa vuodessa). Jotkut eivät koe tarvetta käydä kirjastossa ja monet harrastavat ja käyttävät vapaa-aikansa niin, ettei kirjastossa ehdi käydä usein. Ehkä myös se, että osa kirjaston palveluista on nuorille tuntemattomia, on syynä, ettei kirjastossa käydä. Tutkimuksissa on todettu, että mikäli kirjastossa käynteihin on totuttu jo lapsena, kirjastoon on helppo tulla myöhemminkin (Pauliina Huynh: Nuoren kirjastonkäyttöä vähentävät tekijät. Turun ammattikorkeakoulu, syksy 2013). Kyselyn tuloksista päätellen nuoret ovat aika perinteisiä kirjastonkäyttäjiä. Kirjastoon tullaan lainaamaan kirjoja ja lukemaan lehtiä. Kirjastosta lainataan kaunokirjallisuutta ja lehtiä (tytöt) ja sarjakuvia (pojat). Kirjastossa nuoret löytävät aineistoa lähinnä etsien hyllystä ja katsellen sieltä täältä. Kirjaston henkilökunnalta kyseltiin, kun tuli tarvetta. Nuoret osaavat käyttää PIKI-verkkokirjastoa. Yleensä nuoret saavat kavereiltaan vinkkejä kiinnostavista kirjoista. Myös PIKI-verkkokirjaston nuorten sivustolta etsitään kirjallisuusvinkkejä. Nuoria kiinnostavat paljon elokuvat ja musiikki (tytöt) sekä tietokone- tai konsolipelit ja sarjakuvat (pojat). Tytöt toivovat kirjastoon lisää kirjoja eri kirjallisuuden aloilta. Pojat toivovat eniten konsoleita ja pelejä sekä mahdollisuutta niiden lainaamiseen. Nuoret eivät juuri käytä kirjaston tietokoneita. Kirjaston palvelut kokonaisuudessaan koettiin onnistuneeksi. Nuoret näkivät että heidän tarpeensa huomioidaan riittävästi kirjastossa. Kirjaston mahdollisista palveluista tyttöjä kiinnostaisi eniten kirjasto yleensä ajanviettotilana sekä elokuvaillat. Poikia kiinnostaisivat pelikonsolit, kiipeilyseinä (!) sekä elokuvaillat. Kirjaston nuorten tilat ovat nuorten mielestä melko viihtyisät. Tyttöjen viihtyisyyttä lisäisivät sohvat ja oma, erillinen, nuorten näköinen tila. Pojat panostaisivat pelikoneisiin ja myös sohviin. Kyselyn alkuosassa oli paljon vaihtoehtokysymyksiä. Nuoret kirjasivat näitä em. vaihtoehtoja myös loppuosan avoimissa kysymyksissä, joissa pyydettiin ideoimaan, miten saada nuoria kirjastoon, mitä tapahtumia kirjaston toivotaan järjestävän sekä mitä palveluja kirjasto tarjoaisi tulevaisuudessa. Vaihtoehtokysymykset olivat siis hieman johdattelevia. Toisaalta ne saattoivat herättää nuoren toivomaan kirjastolta sellaisia palveluja, joita hän ei ehkä ennestään tuntenut. Nuoret olivat lukeneet kysymysten vaihtoehdot tarkkaan, koska kysyttäessä kiinnostusta kirjaston mahdollisiin palveluihin, eräs vaihtoehto oli kiipeilyseinä. Kiipeilyseinä oli sitten parin pojan ehdotus nuorten osaston viihtyisyyden lisäämiseksi. Nuorten kirjastoon tulemista edesauttaisi tyttöjen mielestä erilaiset tapahtumat ja niistä tiedottaminen. Myös hyvien kirjojen eri tavoin mainostaminen saattaisi saada nuoret kiinnostumaan lukemisesta. Viihtyisä oleskelutila sohvineen sekä erilaiset ajanviettomahdollisuudet voisivat kiinnostaa. Poikien ehdotuksia olivat pelikoneet, pelit ja mahdollisuus lainata niitä. Hekin mainitsivat erilaisia ilmaisia tapahtumia ja

4 niistä tiedottamista sekä kirjojen esittelyä eri tavoin keinoiksi saada nuoria tulemaan kirjastoon. Kirjaston toivottiin järjestävän erityisesti musiikkipitoisia tapahtumia (tytöt), pelitapahtumia (pojat) sekä elokuvailtoja. Tulevaisuuden kirjasto ei kyselyn mukaan eroaisi paljon nykyisestä. Tytöt näkivät kokoelman, jossa on paljon kirjoja ja kaikkea aineistoa enemmän, myös esim. tablettitietokoneita. Tiloissa olisi pehmeitä sohvia ja nuorten oleskelutila, jota kuvattiin monella tavalla. Uusina toimintoina tytöt näkivät valo- ja videokuvausvälineiden lainauksen ja mahdollisuuden katsella elokuvia, jopa elokuvateatterin. Poikien tulevaisuuden kirjastossa on paljon pelejä ja koneita. Tarjolla olisi tablettitietokoneita, joista voisi lukea e-kirjoja ja joita voisi myös lainata. Kirjastossa olisi mahdollisuus katsoa elokuvia. Vastaajat esittivät myös joitakin uusia toimintaideoita. Poikien mielikuvitus kohosi korkealle seuraavissa ehdotuksissa: Kirjat leijuisivat. sekä Siellä puettais sellaset lasit päähän ja sitte sohitaan kädellä ilmaan silleen, että valitaan haluama kirja ja sitten se lentää sun syliin. Nuoret näkivät tulevaisuudessa kirjastossa kahvilan tai jopa ruokalan, josta saisi ruokaa ja juotavaa mielellään ilmaiseksi. Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös em. kolmessa opinnäytekyselyissä ja Tampereen pääkirjasto Metsossa syksyllä 2013 kokoontuneen nuortenraadin kirjastonkäyttötottumuksissa ja kirjaston toimintaan liittyvissä toiveissa (http://kirjasto.tampere.fi/files/8713/8434/2240/nuortenraati.jpg). TOIMENPITEITÄ JA SUUNNITELMIA KYSELYN POHJALTA Kyselyn jälkeen pääkirjasto Leijassa on järjestetty kaikille avoin pelitapahtuma kansallisena pelipäivänä lauantaina Tuolloin kirjaston monitoimisalissa oli mahdollista pelata eri konsoleilla ohjatusti tai viettää aikaa lautapelien parissa. Pääkirjastoon on myös vuodenvaihteessa hankittu lainattavaksi perusvalikoima konsolipelejä (PS3, Wii, WiiU ja Xbox360). Aikaisemmin niitä on ollut tarjolla mm. Tampereen, Valkeakosken, Kangasalan ja Oriveden kirjastoissa. Kuluvana vuonna konsolipeleihin on kuitenkin mahdollista käyttää hankintamäärärahaa hyvin vähän, koska kirjaston aineistorahaa leikattiin tälle vuodelle Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on haettu hankerahaa pelikonsolilaitteiden hankintaa varten. Päätökset avustuksista saadaan maaliskuun lopussa Hankkeen tavoitteena on pelihuoneen varustaminen pääkirjasto Leijaan sekä mediakasvatuksellisten ja yhteisöllisten pelitapahtumien järjestäminen kirjaston eri yksiköissä. Ylöjärven pääkirjasto on yhdessä Vuorentaustan koulun kanssa mukana kansallisessa Lukuinto-hankkeessa. Tähän liittyen kirjasto on hakenut hankerahaa myös laajamittaisen kirjavinkkauksen toteuttamiseen lasten- ja nuorten lukuinnon kasvattamiseksi. Yksi kirjavinkkauksen kohderyhmä olisi yläkouluikäiset nuoret. Päätös tästäkin avustuksesta saadaan maaliskuun lopussa.

5 Leijan kirjastosali ei tarjoa paljon vaihtoehtoja nuorten osaston sijoittelulle tai muuntamiselle, mutta jotakin voitaisiin varmasti tehdä. Nuorten osaston kaluston tuunaukseen olisi mahdollista hakea avustusta kuluvan vuoden syksyllä. Jos rahaa tähän tarkoitukseen saataisiin, myös nuoret voitaisiin itse osallistaa suunnittelussa.

6 Enemmistö vastaajista (61 %) käy kirjastossa harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Toisaalta tytöistä suurin joukko (32 %) ilmoittaa käyvänsä pari kertaa kuukaudessa kirjastossa. Niistä, jotka eivät käy kirjastossa ollenkaan (16 %), on selkeä enemmistö poikia. Avoimeen kysymykseen vastanneet (34 tyttöä ja 49 poikaa) perustelivat kirjastossa käymättömyyttään sillä, etteivät he ylipäätänsä lue kirjoja, eivät tykkää lukemisesta, eivät jaksa lukea tai lukeminen ei kiinnosta (44 mainintaa), eivät jaksa tai koe tarvetta tai motivaatiota käydä kirjastossa (14), ajanpuute (11) sekä eivät osaa sanoa (3).

7 Tyttöjen yksittäisiä perusteluja: kotona on kirjoja, lainaan kavereilta, luen netistä, äiti käy puolesta, en tiedä mitään kivaa sarjaa, kirjastossa on tylsää eikä siellä ole tekemistä. Joillakin pojista ei ollut motivaatiota käydä kirjastossa (4) ja jotkut ilmoittivat lukevansa omia kirjoja ja sarjakuvia (3). Yksittäisiä selityksiä olivat: ei ole tullut mieleen tulla, joskus lainaan pari kirjaa, jos on tylsää, luen pitkiä kirjoja, joissa kuluu aikaa paljon, koulun kanssa joskus käyn, ei mitään hyvää lainattavaa sekä kirjasto on kaukana. 51 % vastaajista ilmoittaa lukevansa alle viisi kirjaa vuodessa. Kääntäen 49 % vastaajista lukee vuodessa noin 10 kirjaa tai enemmän. Tytöt ovat selvästi poikia aktiivisempia lukijoita.

8 TOIMINTA KIRJASTOSSA Kirjaston palveluista edelleen selvästi tärkein on kirjojen lainaaminen. Seuraavana tulevat lehtien lukeminen/lainaaminen (tytöt), musiikin tai elokuvien lainaaminen (pojat), tiedon etsiminen (tytöt) ja internetin käyttö (pojat). Myös musiikin kuuntelu, kavereiden tapaaminen ja ajanvietto nousevat esiin noin parissakymmenessä vastauksessa. Pojan vastaus kohtaan Muuta: Ostan kaakaota.

9 Tytöt lainaavat eniten lasten tai nuorten kaunokirjallisuutta ja aikakauslehtiä. Pojat lainaavat tai lukevat eniten sarjakuvia. Pojat lainaavat paljon myös elokuvia ja musiikkia, tytöt taas aikuisten kaunokirjallisuutta. Äänikirjoja, nuotteja ja kielikursseja ei juuri lainata. AINEISTON LÖYTYMINEN

10 Tavat etsiä ja löytää kirjastoaineistoa olivat tytöillä ja pojilla samanlaiset. Ylivoimaisesti eniten nuori etsii itse hyllystä tai katselee ja etsii sieltä täältä. Jos aineistoa ei löydy, nuori kysyy tarvittaessa tai heti henkilökunnalta tai hakee kirjaston aineistotietokannasta aineistoa. Tytöt seuraavat myös esillä olevia kirjoja ja palautushyllyä.

11 Selvä enemmistö löytää etsimänsä helposti ja noin kolmasosa vastaajista tarvitsee joskus apua henkilökunnalta. Merkittävää on myös se, että muutama vastaaja kertoo, ettei löydä haluamaansa aineistoa.

12 PIKI-VERKKOKIRJASTON KÄYTTÖ Selkeä enemmistö nuorista ilmoittaa osaavansa käyttää PIKI-verkkokirjastoa (77 % vastaajista).

13 Pääosa vastaajista (etenkin pojista) ilmoittavat, etteivät käytä ollenkaan kirjaston verkkosivuja tai PIKI-verkkokirjastoa. Pääosa toiminnoista liittyy verkkokirjastoon (aineistohaku, uusiminen ja varaaminen), joten kaupunginkirjaston verkkosivuja nuoret eivät juuri käytä.

14 KIINNOSTAVAN KIRJALLISUUDEN LÖYTYMINEN Selvä enemmistö ilmoittaa löytävänsä kiinnostavaa luettavaa kaverien vinkkien perusteella. Melko iso joukko löytää vinkkejä myös PIKI-verkkokirjaston nuorten sivuilta. Kohta Muualta, mistä: Tytöt löytävät kiinnostavaa luettavaa myös kirjaston hyllyiltä katselemalla ja etsimällä (6), nuorten lehtien kirjaesittelyistä (2), netistä, mainoksista sekä kirjan takakannen tekstistä. Poikien lisäyksiä: itse paikan päältä eli kirjaston hyllystä (5), kaupasta (4) netistä (4), koodauksesta, koulusta, kodin kirjahyllystä sekä vanhemmat tai sukulaiset suosittelevat.

15 Elokuvat ja musiikki kiinnostavat nuoria selvästi eniten. Poikia kiinnostavat myös tietokonepelit ja sarjakuvat. Kaunokirjallisuudesta kiinnostavinta on fantasia, kauhu ja scifi. Sanomalehdet, äänikirjat, kielikurssit ja runot kiinnostavat vähiten. Musiikkia ja elokuvia lainataan kiinnostukseen nähden huomattavan vähän. (vrt. kysymys 4.) Kysymys 11: Millaista aineistoa toivoisit enemmän kirjastoon? oli avoin. Pari tyttöä vastasi, että omaa tyyliä on tarpeeksi ja nyt on ihan kivaa aineistoa. Tytöillä oli aineistotoiveita enemmän kuin pojilla ja ne liittyivät lähinnä eri kirjallisuudenlajeihin: kauhu-, jännitys- ja vampyyrikirjat (11), nuorten ja nuorten aikuisten kirjat ja -sarjat (5), uudemmat eläinaiheiset kauno- ja tietokirjat esim. kaneista ja hepoista (4), manga, erit. korealainen (3), fantasiakirjat (2), vieraskielinen kaunokirjallisuus, erit. engl.kieliset vampyyripäiväkirjat (2), sarjakuvat (2) ja lehdet, erit. hevosaiheiset ja Miss Mixin vanhat numerot (5). Lisäksi tytöt toivoivat hyviä, uusia elokuvia (6) ja musiikkia, erit. aasialaista, k-poppia ja metallimusiikkia (5). Yksittäisiä toivomuksia: rakkauskirjat, anime ja nuotit.

16 Pojat toivoivat lisää erilaisia tietokonepelejä (15), joita voisi pelata kirjastossa. Toivottiin myös, että pelejä tulisi lainattaviksi. Toivottiin lisää tietokirjoja mm. tekniikan, historian, urheilun ja luonnontieteiden aloilta (5) sekä fantasiakirjoja (2). Yksittäisiä toivomuksia: uusi kirjallisuus (kirjastoautoon), scifi, dekkarit, romaanit, kauhu, vitsikirjat ja Aku Ankan taskukirjat. Kirjojen lisäksi kokoelmaan toivottiin uusia elokuvia (7), tv-sarjoja ja autolehtiä. Tilaan liittyen joku toivoi oleskelukalusteita. Vastaajista suurin osa ei käytä kirjaston tietokoneita. Ne, jotka käyttävät tietokoneita, etsivät tietoa ja pojat myös pelaavat.

17 KIRJASTOKOKEMUKSIA Tyytyväisimpiä kyselyyn (yli 70 % jokseenkin tai täysin samaa mieltä) vastanneet nuoret ovat kirjastosta saamaansa palveluun, tiloihin, henkilökunnan helppoon lähestyttävyyteen ja asioinnin nopeuteen. Vähiten tyytyväisiä nuoret ovat kirjaston aukioloaikoihin ja tiedottamiseen. Pojat ovat jokaisen väitteen osalta selvästi tyttöjä kriittisempiä. HUOMIOIDAANKO NUORET KIRJASTOSSA?

18 78 % kysymykseen vastanneista kokee, että nuorten tarpeet huomioidaan kirjastossa. Poikien ja tyttöjen vastauksissa ei ole merkittävää eroa. Huomionarvoista on, että kolmasosa jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Tytöt vastasivat kokevansa, että kirjastossa huomioidaan nuorten tarpeet hyvin, ainakin yleensä (32 mainintaa). Perusteluita: siitä (palveluista) ilmoitetaan paljon, esim. netissä, kirjoja on jokaiseen makuun paljon, runsaasti, riittävästi, kirjat on nuorille suunnattuja, hyviä, tunnettuja, kiinnostavia, uusia, aineisto on sopivaa, erityyppistä ja se on esillä (19). Muutaman mielestä tietokoneita on tarpeeksi (3), palvelu on hyvä ja henkilökunta auttaa, jos tarvii apua (3). Myös kirjaston välipalakone oli huomioitu. Kirjastossa on myös tarpeeksi elokuvia, pelejä, tekemistä ja eri tapahtumia. Joku oli tyytyväinen myös siihen, että kirjastossa saa vain oleskella. Kirjastossa on kaikki, totesi eräs tyttövastaaja. Kielteisiäkin arvioita tuli (6): vesimuki maksaa (2), se on kallis, nuorille on aika vähän mitään, ei ole hyviä kirjoja, henkilökunta ei ole paikalla usein, kun tarvitsee, työntekijät voisivat tulla kysymään, tarviiko nuori apua, nuorista ei tiedetä mitään sekä nuoria yleensä aliarvioidaan.

19 Kysymykseen vastanneiden poikien mielipiteet olivat myös enimmäkseen positiivisia (22). Perusteluita: kirjastossa on kirjoja ja kaikkee (13), tietokoneita (2), nuorta autetaan tarvittaessa (2), elokuvia, sohvia käytävillä, lukemistilat, näköjään, koska tälläisia kysymyksiä jaellaan!, en keksi, miten voisi huomioida paremmin, kyllä, koska se on tärkeää sekä he (=nuoret) ovat tulevaisuus. Toki pojatkin ilmaisivat myös kriittisiä mielipiteitä (10): kirjastossa ei ole kunnolla tilaa olla kavereiden kanssa, ei ole pelikoneita!, pelejä ei ole saatavilla, ei voi käyttää koneita, tylsiä kirjoja, mulle ei ole tekemistä (Kurun kirjasto), liian vähän huomioitu nuoria, siellä on eniten aikuisille suunnattuja kirjoja, koska en pidä kirjaston vanhoista peleistä, elokuvista ja koska en saa niitä kirjoja, joita haluan.

20

21 Viisi selvästi erottuvaa mahdollista nuoria kiinnostavaa palvelua ovat elokuvaillat, ajanviettotila, kiipeilyseinä, musiikin lataus ja pelikonsolit. Tyttöjen vastauksissa ajanviettotila on suosituin, pojilla taas pelikonsolit vastaajaa oli kiinnostunut myös urheiluotteluiden katsomisesta, musiikki-illoista, soittohuoneesta, hiljaisesta oleskelutilasta, esiintymislavasta, editointitilasta sekä valo- ja videokuvausvälineiden lainauksesta. Vähiten kannatusta (alle kymmenen mainintaa) saivat lautapelien pelaaminen, askartelu yhdessä, näyttelyt, joissa olisi esillä nuorten töitä sekä tapahtumat, joihin voisi osallistua itse. Kohta Jokin muu, mikä?: Tytöt lisäsivät kiinnostuksen kohteikseen em. vaihtoehtojen lisäksi: eri tietokonepelit (3), kilpailut, joita toivottiin enemmän, tanssisali harjoittelua varten, taikurin esiintymisiä sekä kunnon oleskelutilat nuorille. Poikien lisäyksiä: erilaiset tietokonepelit ja konsolit (44), lautapelit, pöytätennis sekä shakki (kirjoittajan huomautus: kirjastossa on 2 shakkipeliä). NUORTEN OSASTON TILAT 69 % kysymykseen vastanneista pitää pääkirjaston nuorten osaston nykyisiä tiloja viihtyisinä. Toisaalta pojista melkein puolet on tyytymättömiä tiloihin.

22 Avoin kysymys 16 b: Mikä tekisi nuorten osaston entistä viihtyisämmäksi? Moni tyttö (18) ei osannut sanoa, miten osastoa voisi muuttaa. Pojista lähes puolet (38) jätti vastaamatta tai kirjoitti, ettei tiedä, miten muuttaisi nuorten osastoa. Jotkut tytöt (10) ja pojat (4) olivat sitä mieltä, ettei nuorten osastoa tarvitse muuttaa, koska se on jo ok, hyvä, sopiva ja tarpeeksi viihtyisä. Jotkut pojat ilmoittivat, etteivät käy nuorten osastolla, eivätkä siis muista, miltä se näyttää (4). Pari tyttöä ihmetteli, onko kirjastossa nuorten osasto?, toisen mielestä se on vaan semmoinen iso halli. Tytöt kaipasivat lisää (pehmeämpiä) sohvia (17), muusta kirjastosta erottuvaa omaa osastoa oleskelutilaa (6), enemmän lukemispaikkoja kokeisiin (3), enemmän nuorten näköistä osastoa (3), mikä syntyisi esim. muuttamalla huonekalut nuorten tyylisiksi, lisää istumapaikkoja (2) sekä enemmän väriä (2). Yksittäisten vastausten mukaan nuorten osaston viihtyvyyttä lisäisi: jos osasto olisi mukavampi, hienompi, kotoinen, hiljainen, suljetumpi tila, missä voi jutella, lukea ja syödä, saisi kuunnella musiikkia hiljaisella, siellä olisi ns. kupla -, säkki- ja löhöilytuoleja, televisioita, vesiliukumäki, pelikoneita, pelejä, elokuvalaite, biljardipöytiä ym. = vapaa-ajan viettoa, tyynyjä, lisää kasveja, rentoa meininkiä sekä jokin kiva juttu. Joku kaipasi lisää kirjoja, lehtiä ja elokuvia. Poikien mielestä pelikoneet (13), pelit (8), (pehmeämmät) sohvat (5), (säkki)tuolit (3), tv (2), pelihuone tai -luola (2), nuorten osaston erottaminen muusta kirjastosta omaksi tilakseen (3), kiipeilyseinä (2) ja hyvät huonekalut lisäisivät nuorten osaston viihtyisyyttä. Yksittäisiä ehdotuksia olivat: enemmän dekkareita, elokuvia, vähemmän kirjoja, enemmän elektroniikkaa, lisää istuintilaa sekä toimintaa enemmän. Joku kaipasi enemmän koristeita ja blingblingiä. Joku taas ehdotti, että elokuvia pyörisi osastolla. Tarjontatoiveina tytöillä ja pojilla oli vielä (ilmainen) kahvi (11), kaakao (2), juoma- ja ruoka-automaatit (3), kahvila sekä pehmiskone.

23 AVOIMET KYSYMYKSET MITEN SAADA KAVERI KIRJASTOON? Kysymys 17. Miten mielestäsi nuoria voisi innostaa tulemaan kirjastoon? Kysymys oli haastava. Tytöistä 29 ja pojista 26 jättivät vastaamatta tai ilmoittivat, etteivät tiedä. Tytöistä pari oli sitä mieltä, että ne käy, ketkä haluu. Eräs poika ilmaisi asian: jos ihmisiä kiinnostaa, ne tulee. Jos ei, niin ei!. Seuraavassa on tyttöjen ja poikien ehdotukset listattuina. Tytöt: erilaiset (ilta)tapahtumat (16), joihin liittyisi toimintaa ja tekemistä (4) hyvien, mielenkiintoisten, nuorille sopivien, uusien kirjojen mainostaminen, esitteleminen, vinkkaaminen, kertominen, tiedonjakaminen niistä sekä kaverivinkkaus (8), jotta ei-lukijat saataisiin innostumaan lukemisesta (3) parempi ja viihtyisämpi oleskelutila (5) erilaiset mahdollisuudet ajanviettoon (4) (pehmeät) sohvat (3), joissa voisi lueskella tietokoneiden (2) ja pelien (2) lisääminen, pelitila, peli- tai leffailta erilaiset kilpailut (2) artistien esiintymiset erilaiset nuorille suunnatut teemapäivät ja ohjelmat, esim. (kirjasto)disko kirjaston lehti-ilmoitus tapahtumasta, jotta nuoret voisivat saada tietoa siitä kirjastosta saatavien, nuoria kiinnostavien aineistojen, esim. elokuvien, mainostaminen jo tieto kirjaston hyvistä kirjoista on tärkeä lisää aikakauslehtiä, enemmän elokuvia (kauhu ja uutuudet) oman luokan kirjastokäynti vesiliukumäki (!) kahvila Pojat: pelikoneet (11) ja pelit (11) + mahdollisuus lainata niitä ja pelihuone erilaiset, ilmaiset tapahtumat, tempaukset ja kampanjat (8) soitto- tai elokuvailta, kaikenlainen viihde mainostaminen (5) kiintoisten, hyvien uutuuskirjojen ja kirjastoon lähiaikoina tulevien kirjojen mainostaminen ja esitteleminen (3) ilmaiset juomat (2), automaatit (2), kahvila (2) enemmän tekemistä isompi valikoima, hyvät kirjat ja enemmän elokuvia nuorten osan uudistaminen viihtyisämmäksi + siitä pitäisi kertoa nuorille, että he tietäisivät siitä siistit tilat, kiipeilyseinä, ajanviettopaikka ja oleskelu Takamaalla asuvan ehdotus: ilmaiset julkisen liikenteen palvelut; ei kiinnosta talvipakkasessa kävellä tai pyöräillä 10 km NUORET EHDOTTAVAT TAPAHTUMIA Kysymys 18. Minkälaisia tapahtumia toivoisit kirjaston järjestävän? Nuoret olivat jo edellisissä vastauksissaan ehdottaneet tapahtumia kirjastoon. Ehkä sen takia tähän kysymykseen tuli vähiten vastauksia. Tytöistä 35 ja pojista 31 jättivät vastaamatta tai totesivat, etteivät osaa sanoa. Kahdeksan tyttöä ja kahdeksan poikaa olivat sitä mieltä, ettei välttämättä mitään tapahtumia tarvitse järjestää. Eräs tyttö huomautti, ettei itse ehdi käymään kirjaston tapahtumissa ja poika totesi, että kaikki on jo nyt hyvin. Erityisesti pojat toivoivat, että tapahtumat olisivat ilmaisia. Tytöt: musiikkipitoiset tapahtumat (12): keikkoja ja esityksiä, joissa bändit soittaa ja joihin voi itsekin osallistua: mm. Isac Elliot esiintymään ja Mikael Gabriel + nimmarinjakotilaisuus

24 enemmän kaikkia kivoja, hauskoja, monipuolisesti erilaisia nuorten(ilta)tapahtumia, peli-iltoja, joissa paljon tekemistä (7) elokuvaillat (4) diskoja ja bileitä (3) pehmolelukeräys (2) kilpailuja + arvontoja (2) retkiä ja näyttelyitä kirjatapahtuma, -esitykset ja vinkkaus nuorten päivä, jossa nuorille voisi suositella kirjoja ja jossa voisi myös lukea, pelata ja katsoa elokuvia hengailutila, jossa ei tarvitse olla hiljaa vesiliukumäki (!) Pojat: peli-illat ja -tapahtumat (17) elokuvaillat (9) musiikki-illat ja oman bändin kanssa esiintyminen (3) urheilumatsi-illat (3) jotain nuorille järjestettyä toimintaa erilaisten harrastusten esittelyt tietovisat yökirjasto, kirjavinkkaus, kirjatapahtuma Päivä katolla chillaamassa MILLAINEN ON TULEVAISUUDEN KIRJASTO? Kysymys 19. Jos ajatellaan tulevaisuuden kirjastoa, mitä siellä olisi tarjolla? Ideoi vapaasti! Viimeiseen kysymykseen jätti vastaamatta lähes kolmannes tytöistä ja pojista. Tulevaisuuden visiot eivät juuri eronneet aiemmista toiveista ja ehdotuksista. Muutama vastaaja viittasikin aiempiin vastauksiinsa. Pari tyttöä ilmaisi tyytyväisyytensä, myös tulevaan: Nykypäiväinen kirjasto on hyvä! ja Tarjolla olisi samaa kuin nytkin, vain edistyneemmin :). Eräs tyttö näki, että tulevaisuuden kirjastossa on tarjolla hyvää palvelua. Vastauksissa tulevaisuuden kirjastoa oli kuvattu kokoelman, tilan ja tapahtumien kannalta. Myös joitakin uusia toimintoja oli ideoitu. Lopussa tyttöjen ja poikien ruoka- ja juomatarjontaunelmat. Tytöt: Kokoelma: paljon enemmän kaikkea paljon kaikenlaisia hyviä kirjoja (6), joita on helppo etsiä musiikkia (5), myös aasialaista (uudempia) leffoja (4) i-padeja (3) ja i-pod, parempia tietokoneita pelejä (3) enemmän nuorten lehtiä (2) ei olla tekemisissä kirjojen kanssa (2) enemmän englannista suomennettuja kirjoja ainakin koreankielisiä kirjoja enemmän sarjakuvia, parempi anime- ja mangatarjonta musiikkisoittimia Tila: paljon pehmeitä, viihtyisiä sohvia (4) ryhmätila, jossa nuoret voivat viettää aikaa, pitää juhlia ja järjestää vaikka esim. peli-illan tai discon (2) värikkäämmät seinät harjoitustila nuorille nuorten oleskelupaikka äänieristetty nuorten biletila

25 tila, jossa voi ihan vapaasti istua ja lukea ja syödä ja jutella kavereille 1 ja 2 hengen koppeja, missä saa itse valita musiikin ja valaistuksen vesiliukumäki (!) kiipeilyseinä Tapahtumat: paljon enemmän toimintaa nuorille (3) kirjavinkkausta kaikkea taiteeseen liittyvää tarjontaa Uusia toimintoja: valo- ja videokuvausvälineiden lainaus mahdollisuus katsella elokuvia, elokuvateatteri kirjasto jakaisi palkinnon, jos nuori käy kirjastossa ja lainaa sieltä vaikka 40 kertaa kirjastossa jaetaan alueet paremmin eri osastoihin ja merkitään ne esim. lapset ja nuoret kirjat järjestetty paremmin esille eli esim. dekkarit erikseen, fantasiakirjat erikseen jne. eri hyllyihin (kirjoittajan huomautus: järjestely on jo voimassa) Pojat: Kokoelma: runsaasti pelejä, koneita ja tietokoneohjelmistoja (18) kirjoja (2) mm. ufokirjoja ja runsaasti urheiluaineistoa enemmän elokuvia (2) ja tv-sarjoja muuta kuin kirjoja i-padeja ja tablettitietokoneita, joista voisi lukea e-kirjoja ja joita voi myös lainata Tila: sohvia joka puolella (2), uudistuneet tilat, oleskelutila bändinurkkaus televisioita paljon teknologiaa ja sali täynnä tietokoneita, joilla voi pelata pelejä Tapahtumat: enemmän tapahtumia (2) peli-iltoja ja muuta iltatoimintaa Uusia toimintoja: mahdollisuus katsoa elokuvia sekä elokuvahuone Siellä puettais sellaset lasit päähän ja sitte sohitaan kädellä ilmaan silleen, että valitaan haluama kirja ja sitten se lentää sun syliin Kirjat leijuisivat Yhteiset toiveet ruoka- ja juomapuolesta: koko ajan ilmaista kahvia (6) tai kaakaota (5), munkkeja (2), tuoretta pullaa, ilmaista marjapiirakkaa ja ilmaisia leivoksia! kahvio tai ruokala (4), juotavaa ja syötävää (3), ilmaista ruokaa (2), hampurilaisia ja pizzaa enemmän parempia herkkuautomaatteja (2), välipala-automaatti ja karkkiautomaatti LIITTEENÄ Kyselylomake

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Päihdekyselyn tulokset

Päihdekyselyn tulokset Hämeenlinnan Rotaryklubi järjesti joulukuun 2011 ja tammikuun 2012 aikana webbikyselyn 13-17 - vuotiaille Hämeenlinnan ja sen ympäristön nuorille. Kyseessä on Hämeenlinnan Rotaryklubin DSG-projekti. Tavoitteena

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Kahvila & ravintola. Sivu 3 / 4

Kahvila & ravintola. Sivu 3 / 4 Helsingin kaupunki Keskustakirjastohanke Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Unelmat teemaluokittain sisältää kaikki verkkoaivoriihessa tuotetut sekä unelmapuusta arviointiin valitut unelmat. Lukuohje:

Lisätiedot

Herra Ylppö vierastaa pinnallisuutta s. 15. Lukuvinkkaus innostaa lukemaan s. 10. Satakirjastojen verkkokirjasto uudistuu s.6-7

Herra Ylppö vierastaa pinnallisuutta s. 15. Lukuvinkkaus innostaa lukemaan s. 10. Satakirjastojen verkkokirjasto uudistuu s.6-7 Satakirjastot 1/2014 Tietoa, taitoa, tarinoita Lukuvinkkaus innostaa lukemaan s. 10 Satakirjastojen verkkokirjasto uudistuu s.6-7 Herra Ylppö vierastaa pinnallisuutta s. 15 Pääkirjoitus Lukeako vai eikö,

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta

Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta Tämä on kooste YHTEYS-hankkeen Huomisen kirjasto Valkeakoskella - keskustelufoorumeiden keskust eluista ja asiakaskyselystä

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Taru Tanska Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Informaatiotutkimuksen pro gradu -tutkielma Oulu 2015 Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2010 1 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Miksi et käytä kirjastoa?... 4 Mitä kirjaston palveluja

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon

Lisätiedot

KYSELY LUKUINTO-PILOTOINTIIN OSALLISTUNEILLE LAPSILLE JA NUORILLE. Tulokset ja yhteenveto

KYSELY LUKUINTO-PILOTOINTIIN OSALLISTUNEILLE LAPSILLE JA NUORILLE. Tulokset ja yhteenveto Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta KYSELY LUKUINTO-PILOTOINTIIN OSALLISTUNEILLE LAPSILLE JA NUORILLE Tulokset ja yhteenveto Ikonen, Kaisa Projektisuunnittelija Kurttila-Matero, Eeva Projektipäällikkö

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään LAPSIASIAVALTUUTETTU Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi

Lisätiedot

Riippuu vähän et mitä lukee

Riippuu vähän et mitä lukee Riippuu vähän et mitä lukee Urheilullisten poikien suhtautuminen lukemiseen Oulussa keväällä 2013 Kandidaatintutkielma Oulun yliopisto Kulttuuriantropologia 29.5.2013 Mirja Syrjälä Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Raportteja kirjastovierailuilta

Raportteja kirjastovierailuilta Raportteja kirjastovierailuilta Kemin kaupunginkirjasto 2011 Kemin kaupunginkirjaston henkilökunta 1 Sisältö 1 SISÄLTÖ... 3 2 KIRJASTOVIERAILUT... 4 3 OULUNKYLÄN KIRJASTO HELSINKI... 4 3.1 HUOMIOITA OULUNKYLÄN

Lisätiedot

Kvalitatiivinen tutkimus mediakäyttäytymisestä ja motiiveista

Kvalitatiivinen tutkimus mediakäyttäytymisestä ja motiiveista Kvalitatiivinen tutkimus mediakäyttäytymisestä ja motiiveista TAMMIKUU 2006 Huvilakatu 25, FIN 00140 Helsinki Tel. +358 9 694 6218, Fax +358 9 694 6328 mail@tutkimuspalvelups.fi 1 SISÄLLYS Sivu 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Nuorten arvioita Lahden eteläisen alueen nuorisopalveluista

Nuorten arvioita Lahden eteläisen alueen nuorisopalveluista 1 Nuorten arvioita Lahden eteläisen alueen nuorisopalveluista Arviointiin osallistui syyskuussa 2014 yhteensä 50 nuorta. Ryhmä 1 (Perhepuistossa kokoontuneet kolme 13 15-vuotiasta tyttöä) Ryhmä 2 (Perhepuistossa

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely

Kirjaston asiakaskysely 2009 Kirjaston asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2009 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS!

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! Lapsen ääni 2015 -raportti lasten kokemuksista köyhyydestä ja osallisuudesta Tiivistetyt tulokset Kyselyyn vastanneista lapsista 11 % koki perheensä olevan köyhä tai erittäin

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA. Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö

Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA. Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 2011 Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Kirjasto-ja

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

Tietoa, taitoa, tarinoita 1/2013 LUKUKOIRA- TOIMINTA SÄKYLÄSSÄ. Kulttuuripersoona. Alpo Suhonen. Porin kirjastoauto täyttää 10 vuotta!

Tietoa, taitoa, tarinoita 1/2013 LUKUKOIRA- TOIMINTA SÄKYLÄSSÄ. Kulttuuripersoona. Alpo Suhonen. Porin kirjastoauto täyttää 10 vuotta! 1/2013 atakirjastot Tietoa, taitoa, tarinoita Porin kirjastoauto täyttää 10 vuotta! LUKUKOIRA- TOIMINTA SÄKYLÄSSÄ Kulttuuripersoona Alpo Suhonen Pääkirjoitus Kirjastolle ja käyttäjälle voi muodostua elinikäinen

Lisätiedot

Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana

Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana NUORTEN PALVELU RY Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana Kauppakeskusten nuoret -hankkeen loppuraportti Hankkeen toiminta-aika 1.5.2012-31.3.2013 KIITOKSET Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille kauppakeskuksille,

Lisätiedot