Enemmän koristeita ja blingblingiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Enemmän koristeita ja blingblingiä"

Transkriptio

1 Enemmän koristeita ja blingblingiä Kirjaston asiakaskysely yläkoulujen 8. luokkalaisille syksyllä 2013

2 JOHDANTO Kirjasto tekee vuosittain asiakaskyselyn. Syksyllä 2013 kysely kohdistui nuoriin asiakkaisiin. Idea syntyi, kun kirjasto osallistui talvella 2013 nuortenkirjastotyön arviointikehikon testaamiseen. Arviointikehikko on tarkoitettu suomalaisten yleisten kirjastojen sisäiseen laadunarviointiin. Sen tarkoituksena on antaa kirjastoille välineitä kehittää kirjaston omaa nuorten parissa tehtävää kirjastotyötä. Nuorilla tarkoitetaan teini-ikäisiä eli vuotiaita. Kyseinen arviointikehikko on kehitetty USA:ssa. Kehikon suomensi ja sovelsi Greta Hansen-Haug pro gradu -työnään Tampereen yliopistolle. Nuoret asiakkaat huomioitiin myös Tampereen pääkirjasto Metsossa, jossa kokoontui muutaman kerran syksyllä 2013 nuortenraati, joka arvioi ja osallistui nuorten kirjastopalveluiden kehittämiseen. Ylöjärven kirjastossa ei ole aiemmin tehty kyselyä nuorille asiakkaille. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tehty nuorten kirjastonkäyttökyselyjä oppilastöinä. Kyselylomake muotoiltiin seuraavien opinnäytetöiden pohjalta: Marjo Laakkonen: Muutakin tekemistä kuin lainaamista, kevät 2010, Taina Blomberg: Olet minun suosikki paikka, pidän sinusta, kevät 2011 sekä Eeva Mattila ja Päivi Salminen: Kadotettu käyttäjäryhmä. Millaisia kirjastopalveluja vuotiaat porilaiset nuoret haluaisivat?, kevät Kyselylomaketta testattiin syksyllä Leija-kirjastossa TET-harjoittelijoilla. Kyselyn kohderyhmäksi valittiin Ylöjärven yläkoulujen, Moision, Soppeenharjun ja Yhtenäiskoulun, 8.luokkalaiset. Kirjastossa käy kirjastonkäytönopetuksissa vuosittain yläkoulujen 7.luokkalaiset, joten 8.luokalla suurin osa oppilaista on käynyt Leija-kirjastossa ja näin kirjasto on tuttu, vaikka muuten nuori ei ehkä käy kirjastossa. Kirjastoyhteistyötä tekevien opettajien toimesta kyselyn järjestäminen koulutiloissa tuntui luontevalta. Ylöjärvellä oli syksyllä luokilla yhteensä 358 oppilasta. Päädyimme ottamaan kyselyyn mukaan 3 luokkaa joka koulusta. Yhteistyöopettajat valitsivat luokat. Kysely toteutettiin syysloman jälkeen lokakuussa viikolla 43. Lähetimme kouluihin valmiit kyselylomakkeet, jotka oppilaat täyttivät oppituntien alussa. Palkintona kyselyyn osallistuneille arvoimme elokuvalippuja. Kyselyn käsittelyssä kouluja ei eroteltu toisistaan, vain tyttöjen ja poikien vastauksia on analysoitu erikseen. Kyselyn laadinnassa ja tulostenkäsittelyssä olivat mukana harjoittelija Jussi Palomäki (tilastot), kirjastotoimenjohtaja Marko Ojala (taulukot) ja erikoiskirjastonhoitaja Sirpa Rojola (avoimet kysymykset).

3 KESKEISET TULOKSET Nuoret käyvät lähinnä Leija-kirjastossa. Monet käyvät harvemmin kuin kerran kuukaudessa, koska he eivät lue paljon kirjoja (puolet vastaajista lukee alle 5 kirjaa vuodessa). Jotkut eivät koe tarvetta käydä kirjastossa ja monet harrastavat ja käyttävät vapaa-aikansa niin, ettei kirjastossa ehdi käydä usein. Ehkä myös se, että osa kirjaston palveluista on nuorille tuntemattomia, on syynä, ettei kirjastossa käydä. Tutkimuksissa on todettu, että mikäli kirjastossa käynteihin on totuttu jo lapsena, kirjastoon on helppo tulla myöhemminkin (Pauliina Huynh: Nuoren kirjastonkäyttöä vähentävät tekijät. Turun ammattikorkeakoulu, syksy 2013). Kyselyn tuloksista päätellen nuoret ovat aika perinteisiä kirjastonkäyttäjiä. Kirjastoon tullaan lainaamaan kirjoja ja lukemaan lehtiä. Kirjastosta lainataan kaunokirjallisuutta ja lehtiä (tytöt) ja sarjakuvia (pojat). Kirjastossa nuoret löytävät aineistoa lähinnä etsien hyllystä ja katsellen sieltä täältä. Kirjaston henkilökunnalta kyseltiin, kun tuli tarvetta. Nuoret osaavat käyttää PIKI-verkkokirjastoa. Yleensä nuoret saavat kavereiltaan vinkkejä kiinnostavista kirjoista. Myös PIKI-verkkokirjaston nuorten sivustolta etsitään kirjallisuusvinkkejä. Nuoria kiinnostavat paljon elokuvat ja musiikki (tytöt) sekä tietokone- tai konsolipelit ja sarjakuvat (pojat). Tytöt toivovat kirjastoon lisää kirjoja eri kirjallisuuden aloilta. Pojat toivovat eniten konsoleita ja pelejä sekä mahdollisuutta niiden lainaamiseen. Nuoret eivät juuri käytä kirjaston tietokoneita. Kirjaston palvelut kokonaisuudessaan koettiin onnistuneeksi. Nuoret näkivät että heidän tarpeensa huomioidaan riittävästi kirjastossa. Kirjaston mahdollisista palveluista tyttöjä kiinnostaisi eniten kirjasto yleensä ajanviettotilana sekä elokuvaillat. Poikia kiinnostaisivat pelikonsolit, kiipeilyseinä (!) sekä elokuvaillat. Kirjaston nuorten tilat ovat nuorten mielestä melko viihtyisät. Tyttöjen viihtyisyyttä lisäisivät sohvat ja oma, erillinen, nuorten näköinen tila. Pojat panostaisivat pelikoneisiin ja myös sohviin. Kyselyn alkuosassa oli paljon vaihtoehtokysymyksiä. Nuoret kirjasivat näitä em. vaihtoehtoja myös loppuosan avoimissa kysymyksissä, joissa pyydettiin ideoimaan, miten saada nuoria kirjastoon, mitä tapahtumia kirjaston toivotaan järjestävän sekä mitä palveluja kirjasto tarjoaisi tulevaisuudessa. Vaihtoehtokysymykset olivat siis hieman johdattelevia. Toisaalta ne saattoivat herättää nuoren toivomaan kirjastolta sellaisia palveluja, joita hän ei ehkä ennestään tuntenut. Nuoret olivat lukeneet kysymysten vaihtoehdot tarkkaan, koska kysyttäessä kiinnostusta kirjaston mahdollisiin palveluihin, eräs vaihtoehto oli kiipeilyseinä. Kiipeilyseinä oli sitten parin pojan ehdotus nuorten osaston viihtyisyyden lisäämiseksi. Nuorten kirjastoon tulemista edesauttaisi tyttöjen mielestä erilaiset tapahtumat ja niistä tiedottaminen. Myös hyvien kirjojen eri tavoin mainostaminen saattaisi saada nuoret kiinnostumaan lukemisesta. Viihtyisä oleskelutila sohvineen sekä erilaiset ajanviettomahdollisuudet voisivat kiinnostaa. Poikien ehdotuksia olivat pelikoneet, pelit ja mahdollisuus lainata niitä. Hekin mainitsivat erilaisia ilmaisia tapahtumia ja

4 niistä tiedottamista sekä kirjojen esittelyä eri tavoin keinoiksi saada nuoria tulemaan kirjastoon. Kirjaston toivottiin järjestävän erityisesti musiikkipitoisia tapahtumia (tytöt), pelitapahtumia (pojat) sekä elokuvailtoja. Tulevaisuuden kirjasto ei kyselyn mukaan eroaisi paljon nykyisestä. Tytöt näkivät kokoelman, jossa on paljon kirjoja ja kaikkea aineistoa enemmän, myös esim. tablettitietokoneita. Tiloissa olisi pehmeitä sohvia ja nuorten oleskelutila, jota kuvattiin monella tavalla. Uusina toimintoina tytöt näkivät valo- ja videokuvausvälineiden lainauksen ja mahdollisuuden katsella elokuvia, jopa elokuvateatterin. Poikien tulevaisuuden kirjastossa on paljon pelejä ja koneita. Tarjolla olisi tablettitietokoneita, joista voisi lukea e-kirjoja ja joita voisi myös lainata. Kirjastossa olisi mahdollisuus katsoa elokuvia. Vastaajat esittivät myös joitakin uusia toimintaideoita. Poikien mielikuvitus kohosi korkealle seuraavissa ehdotuksissa: Kirjat leijuisivat. sekä Siellä puettais sellaset lasit päähän ja sitte sohitaan kädellä ilmaan silleen, että valitaan haluama kirja ja sitten se lentää sun syliin. Nuoret näkivät tulevaisuudessa kirjastossa kahvilan tai jopa ruokalan, josta saisi ruokaa ja juotavaa mielellään ilmaiseksi. Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös em. kolmessa opinnäytekyselyissä ja Tampereen pääkirjasto Metsossa syksyllä 2013 kokoontuneen nuortenraadin kirjastonkäyttötottumuksissa ja kirjaston toimintaan liittyvissä toiveissa (http://kirjasto.tampere.fi/files/8713/8434/2240/nuortenraati.jpg). TOIMENPITEITÄ JA SUUNNITELMIA KYSELYN POHJALTA Kyselyn jälkeen pääkirjasto Leijassa on järjestetty kaikille avoin pelitapahtuma kansallisena pelipäivänä lauantaina Tuolloin kirjaston monitoimisalissa oli mahdollista pelata eri konsoleilla ohjatusti tai viettää aikaa lautapelien parissa. Pääkirjastoon on myös vuodenvaihteessa hankittu lainattavaksi perusvalikoima konsolipelejä (PS3, Wii, WiiU ja Xbox360). Aikaisemmin niitä on ollut tarjolla mm. Tampereen, Valkeakosken, Kangasalan ja Oriveden kirjastoissa. Kuluvana vuonna konsolipeleihin on kuitenkin mahdollista käyttää hankintamäärärahaa hyvin vähän, koska kirjaston aineistorahaa leikattiin tälle vuodelle Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on haettu hankerahaa pelikonsolilaitteiden hankintaa varten. Päätökset avustuksista saadaan maaliskuun lopussa Hankkeen tavoitteena on pelihuoneen varustaminen pääkirjasto Leijaan sekä mediakasvatuksellisten ja yhteisöllisten pelitapahtumien järjestäminen kirjaston eri yksiköissä. Ylöjärven pääkirjasto on yhdessä Vuorentaustan koulun kanssa mukana kansallisessa Lukuinto-hankkeessa. Tähän liittyen kirjasto on hakenut hankerahaa myös laajamittaisen kirjavinkkauksen toteuttamiseen lasten- ja nuorten lukuinnon kasvattamiseksi. Yksi kirjavinkkauksen kohderyhmä olisi yläkouluikäiset nuoret. Päätös tästäkin avustuksesta saadaan maaliskuun lopussa.

5 Leijan kirjastosali ei tarjoa paljon vaihtoehtoja nuorten osaston sijoittelulle tai muuntamiselle, mutta jotakin voitaisiin varmasti tehdä. Nuorten osaston kaluston tuunaukseen olisi mahdollista hakea avustusta kuluvan vuoden syksyllä. Jos rahaa tähän tarkoitukseen saataisiin, myös nuoret voitaisiin itse osallistaa suunnittelussa.

6 Enemmistö vastaajista (61 %) käy kirjastossa harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Toisaalta tytöistä suurin joukko (32 %) ilmoittaa käyvänsä pari kertaa kuukaudessa kirjastossa. Niistä, jotka eivät käy kirjastossa ollenkaan (16 %), on selkeä enemmistö poikia. Avoimeen kysymykseen vastanneet (34 tyttöä ja 49 poikaa) perustelivat kirjastossa käymättömyyttään sillä, etteivät he ylipäätänsä lue kirjoja, eivät tykkää lukemisesta, eivät jaksa lukea tai lukeminen ei kiinnosta (44 mainintaa), eivät jaksa tai koe tarvetta tai motivaatiota käydä kirjastossa (14), ajanpuute (11) sekä eivät osaa sanoa (3).

7 Tyttöjen yksittäisiä perusteluja: kotona on kirjoja, lainaan kavereilta, luen netistä, äiti käy puolesta, en tiedä mitään kivaa sarjaa, kirjastossa on tylsää eikä siellä ole tekemistä. Joillakin pojista ei ollut motivaatiota käydä kirjastossa (4) ja jotkut ilmoittivat lukevansa omia kirjoja ja sarjakuvia (3). Yksittäisiä selityksiä olivat: ei ole tullut mieleen tulla, joskus lainaan pari kirjaa, jos on tylsää, luen pitkiä kirjoja, joissa kuluu aikaa paljon, koulun kanssa joskus käyn, ei mitään hyvää lainattavaa sekä kirjasto on kaukana. 51 % vastaajista ilmoittaa lukevansa alle viisi kirjaa vuodessa. Kääntäen 49 % vastaajista lukee vuodessa noin 10 kirjaa tai enemmän. Tytöt ovat selvästi poikia aktiivisempia lukijoita.

8 TOIMINTA KIRJASTOSSA Kirjaston palveluista edelleen selvästi tärkein on kirjojen lainaaminen. Seuraavana tulevat lehtien lukeminen/lainaaminen (tytöt), musiikin tai elokuvien lainaaminen (pojat), tiedon etsiminen (tytöt) ja internetin käyttö (pojat). Myös musiikin kuuntelu, kavereiden tapaaminen ja ajanvietto nousevat esiin noin parissakymmenessä vastauksessa. Pojan vastaus kohtaan Muuta: Ostan kaakaota.

9 Tytöt lainaavat eniten lasten tai nuorten kaunokirjallisuutta ja aikakauslehtiä. Pojat lainaavat tai lukevat eniten sarjakuvia. Pojat lainaavat paljon myös elokuvia ja musiikkia, tytöt taas aikuisten kaunokirjallisuutta. Äänikirjoja, nuotteja ja kielikursseja ei juuri lainata. AINEISTON LÖYTYMINEN

10 Tavat etsiä ja löytää kirjastoaineistoa olivat tytöillä ja pojilla samanlaiset. Ylivoimaisesti eniten nuori etsii itse hyllystä tai katselee ja etsii sieltä täältä. Jos aineistoa ei löydy, nuori kysyy tarvittaessa tai heti henkilökunnalta tai hakee kirjaston aineistotietokannasta aineistoa. Tytöt seuraavat myös esillä olevia kirjoja ja palautushyllyä.

11 Selvä enemmistö löytää etsimänsä helposti ja noin kolmasosa vastaajista tarvitsee joskus apua henkilökunnalta. Merkittävää on myös se, että muutama vastaaja kertoo, ettei löydä haluamaansa aineistoa.

12 PIKI-VERKKOKIRJASTON KÄYTTÖ Selkeä enemmistö nuorista ilmoittaa osaavansa käyttää PIKI-verkkokirjastoa (77 % vastaajista).

13 Pääosa vastaajista (etenkin pojista) ilmoittavat, etteivät käytä ollenkaan kirjaston verkkosivuja tai PIKI-verkkokirjastoa. Pääosa toiminnoista liittyy verkkokirjastoon (aineistohaku, uusiminen ja varaaminen), joten kaupunginkirjaston verkkosivuja nuoret eivät juuri käytä.

14 KIINNOSTAVAN KIRJALLISUUDEN LÖYTYMINEN Selvä enemmistö ilmoittaa löytävänsä kiinnostavaa luettavaa kaverien vinkkien perusteella. Melko iso joukko löytää vinkkejä myös PIKI-verkkokirjaston nuorten sivuilta. Kohta Muualta, mistä: Tytöt löytävät kiinnostavaa luettavaa myös kirjaston hyllyiltä katselemalla ja etsimällä (6), nuorten lehtien kirjaesittelyistä (2), netistä, mainoksista sekä kirjan takakannen tekstistä. Poikien lisäyksiä: itse paikan päältä eli kirjaston hyllystä (5), kaupasta (4) netistä (4), koodauksesta, koulusta, kodin kirjahyllystä sekä vanhemmat tai sukulaiset suosittelevat.

15 Elokuvat ja musiikki kiinnostavat nuoria selvästi eniten. Poikia kiinnostavat myös tietokonepelit ja sarjakuvat. Kaunokirjallisuudesta kiinnostavinta on fantasia, kauhu ja scifi. Sanomalehdet, äänikirjat, kielikurssit ja runot kiinnostavat vähiten. Musiikkia ja elokuvia lainataan kiinnostukseen nähden huomattavan vähän. (vrt. kysymys 4.) Kysymys 11: Millaista aineistoa toivoisit enemmän kirjastoon? oli avoin. Pari tyttöä vastasi, että omaa tyyliä on tarpeeksi ja nyt on ihan kivaa aineistoa. Tytöillä oli aineistotoiveita enemmän kuin pojilla ja ne liittyivät lähinnä eri kirjallisuudenlajeihin: kauhu-, jännitys- ja vampyyrikirjat (11), nuorten ja nuorten aikuisten kirjat ja -sarjat (5), uudemmat eläinaiheiset kauno- ja tietokirjat esim. kaneista ja hepoista (4), manga, erit. korealainen (3), fantasiakirjat (2), vieraskielinen kaunokirjallisuus, erit. engl.kieliset vampyyripäiväkirjat (2), sarjakuvat (2) ja lehdet, erit. hevosaiheiset ja Miss Mixin vanhat numerot (5). Lisäksi tytöt toivoivat hyviä, uusia elokuvia (6) ja musiikkia, erit. aasialaista, k-poppia ja metallimusiikkia (5). Yksittäisiä toivomuksia: rakkauskirjat, anime ja nuotit.

16 Pojat toivoivat lisää erilaisia tietokonepelejä (15), joita voisi pelata kirjastossa. Toivottiin myös, että pelejä tulisi lainattaviksi. Toivottiin lisää tietokirjoja mm. tekniikan, historian, urheilun ja luonnontieteiden aloilta (5) sekä fantasiakirjoja (2). Yksittäisiä toivomuksia: uusi kirjallisuus (kirjastoautoon), scifi, dekkarit, romaanit, kauhu, vitsikirjat ja Aku Ankan taskukirjat. Kirjojen lisäksi kokoelmaan toivottiin uusia elokuvia (7), tv-sarjoja ja autolehtiä. Tilaan liittyen joku toivoi oleskelukalusteita. Vastaajista suurin osa ei käytä kirjaston tietokoneita. Ne, jotka käyttävät tietokoneita, etsivät tietoa ja pojat myös pelaavat.

17 KIRJASTOKOKEMUKSIA Tyytyväisimpiä kyselyyn (yli 70 % jokseenkin tai täysin samaa mieltä) vastanneet nuoret ovat kirjastosta saamaansa palveluun, tiloihin, henkilökunnan helppoon lähestyttävyyteen ja asioinnin nopeuteen. Vähiten tyytyväisiä nuoret ovat kirjaston aukioloaikoihin ja tiedottamiseen. Pojat ovat jokaisen väitteen osalta selvästi tyttöjä kriittisempiä. HUOMIOIDAANKO NUORET KIRJASTOSSA?

18 78 % kysymykseen vastanneista kokee, että nuorten tarpeet huomioidaan kirjastossa. Poikien ja tyttöjen vastauksissa ei ole merkittävää eroa. Huomionarvoista on, että kolmasosa jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Tytöt vastasivat kokevansa, että kirjastossa huomioidaan nuorten tarpeet hyvin, ainakin yleensä (32 mainintaa). Perusteluita: siitä (palveluista) ilmoitetaan paljon, esim. netissä, kirjoja on jokaiseen makuun paljon, runsaasti, riittävästi, kirjat on nuorille suunnattuja, hyviä, tunnettuja, kiinnostavia, uusia, aineisto on sopivaa, erityyppistä ja se on esillä (19). Muutaman mielestä tietokoneita on tarpeeksi (3), palvelu on hyvä ja henkilökunta auttaa, jos tarvii apua (3). Myös kirjaston välipalakone oli huomioitu. Kirjastossa on myös tarpeeksi elokuvia, pelejä, tekemistä ja eri tapahtumia. Joku oli tyytyväinen myös siihen, että kirjastossa saa vain oleskella. Kirjastossa on kaikki, totesi eräs tyttövastaaja. Kielteisiäkin arvioita tuli (6): vesimuki maksaa (2), se on kallis, nuorille on aika vähän mitään, ei ole hyviä kirjoja, henkilökunta ei ole paikalla usein, kun tarvitsee, työntekijät voisivat tulla kysymään, tarviiko nuori apua, nuorista ei tiedetä mitään sekä nuoria yleensä aliarvioidaan.

19 Kysymykseen vastanneiden poikien mielipiteet olivat myös enimmäkseen positiivisia (22). Perusteluita: kirjastossa on kirjoja ja kaikkee (13), tietokoneita (2), nuorta autetaan tarvittaessa (2), elokuvia, sohvia käytävillä, lukemistilat, näköjään, koska tälläisia kysymyksiä jaellaan!, en keksi, miten voisi huomioida paremmin, kyllä, koska se on tärkeää sekä he (=nuoret) ovat tulevaisuus. Toki pojatkin ilmaisivat myös kriittisiä mielipiteitä (10): kirjastossa ei ole kunnolla tilaa olla kavereiden kanssa, ei ole pelikoneita!, pelejä ei ole saatavilla, ei voi käyttää koneita, tylsiä kirjoja, mulle ei ole tekemistä (Kurun kirjasto), liian vähän huomioitu nuoria, siellä on eniten aikuisille suunnattuja kirjoja, koska en pidä kirjaston vanhoista peleistä, elokuvista ja koska en saa niitä kirjoja, joita haluan.

20

21 Viisi selvästi erottuvaa mahdollista nuoria kiinnostavaa palvelua ovat elokuvaillat, ajanviettotila, kiipeilyseinä, musiikin lataus ja pelikonsolit. Tyttöjen vastauksissa ajanviettotila on suosituin, pojilla taas pelikonsolit vastaajaa oli kiinnostunut myös urheiluotteluiden katsomisesta, musiikki-illoista, soittohuoneesta, hiljaisesta oleskelutilasta, esiintymislavasta, editointitilasta sekä valo- ja videokuvausvälineiden lainauksesta. Vähiten kannatusta (alle kymmenen mainintaa) saivat lautapelien pelaaminen, askartelu yhdessä, näyttelyt, joissa olisi esillä nuorten töitä sekä tapahtumat, joihin voisi osallistua itse. Kohta Jokin muu, mikä?: Tytöt lisäsivät kiinnostuksen kohteikseen em. vaihtoehtojen lisäksi: eri tietokonepelit (3), kilpailut, joita toivottiin enemmän, tanssisali harjoittelua varten, taikurin esiintymisiä sekä kunnon oleskelutilat nuorille. Poikien lisäyksiä: erilaiset tietokonepelit ja konsolit (44), lautapelit, pöytätennis sekä shakki (kirjoittajan huomautus: kirjastossa on 2 shakkipeliä). NUORTEN OSASTON TILAT 69 % kysymykseen vastanneista pitää pääkirjaston nuorten osaston nykyisiä tiloja viihtyisinä. Toisaalta pojista melkein puolet on tyytymättömiä tiloihin.

22 Avoin kysymys 16 b: Mikä tekisi nuorten osaston entistä viihtyisämmäksi? Moni tyttö (18) ei osannut sanoa, miten osastoa voisi muuttaa. Pojista lähes puolet (38) jätti vastaamatta tai kirjoitti, ettei tiedä, miten muuttaisi nuorten osastoa. Jotkut tytöt (10) ja pojat (4) olivat sitä mieltä, ettei nuorten osastoa tarvitse muuttaa, koska se on jo ok, hyvä, sopiva ja tarpeeksi viihtyisä. Jotkut pojat ilmoittivat, etteivät käy nuorten osastolla, eivätkä siis muista, miltä se näyttää (4). Pari tyttöä ihmetteli, onko kirjastossa nuorten osasto?, toisen mielestä se on vaan semmoinen iso halli. Tytöt kaipasivat lisää (pehmeämpiä) sohvia (17), muusta kirjastosta erottuvaa omaa osastoa oleskelutilaa (6), enemmän lukemispaikkoja kokeisiin (3), enemmän nuorten näköistä osastoa (3), mikä syntyisi esim. muuttamalla huonekalut nuorten tyylisiksi, lisää istumapaikkoja (2) sekä enemmän väriä (2). Yksittäisten vastausten mukaan nuorten osaston viihtyvyyttä lisäisi: jos osasto olisi mukavampi, hienompi, kotoinen, hiljainen, suljetumpi tila, missä voi jutella, lukea ja syödä, saisi kuunnella musiikkia hiljaisella, siellä olisi ns. kupla -, säkki- ja löhöilytuoleja, televisioita, vesiliukumäki, pelikoneita, pelejä, elokuvalaite, biljardipöytiä ym. = vapaa-ajan viettoa, tyynyjä, lisää kasveja, rentoa meininkiä sekä jokin kiva juttu. Joku kaipasi lisää kirjoja, lehtiä ja elokuvia. Poikien mielestä pelikoneet (13), pelit (8), (pehmeämmät) sohvat (5), (säkki)tuolit (3), tv (2), pelihuone tai -luola (2), nuorten osaston erottaminen muusta kirjastosta omaksi tilakseen (3), kiipeilyseinä (2) ja hyvät huonekalut lisäisivät nuorten osaston viihtyisyyttä. Yksittäisiä ehdotuksia olivat: enemmän dekkareita, elokuvia, vähemmän kirjoja, enemmän elektroniikkaa, lisää istuintilaa sekä toimintaa enemmän. Joku kaipasi enemmän koristeita ja blingblingiä. Joku taas ehdotti, että elokuvia pyörisi osastolla. Tarjontatoiveina tytöillä ja pojilla oli vielä (ilmainen) kahvi (11), kaakao (2), juoma- ja ruoka-automaatit (3), kahvila sekä pehmiskone.

23 AVOIMET KYSYMYKSET MITEN SAADA KAVERI KIRJASTOON? Kysymys 17. Miten mielestäsi nuoria voisi innostaa tulemaan kirjastoon? Kysymys oli haastava. Tytöistä 29 ja pojista 26 jättivät vastaamatta tai ilmoittivat, etteivät tiedä. Tytöistä pari oli sitä mieltä, että ne käy, ketkä haluu. Eräs poika ilmaisi asian: jos ihmisiä kiinnostaa, ne tulee. Jos ei, niin ei!. Seuraavassa on tyttöjen ja poikien ehdotukset listattuina. Tytöt: erilaiset (ilta)tapahtumat (16), joihin liittyisi toimintaa ja tekemistä (4) hyvien, mielenkiintoisten, nuorille sopivien, uusien kirjojen mainostaminen, esitteleminen, vinkkaaminen, kertominen, tiedonjakaminen niistä sekä kaverivinkkaus (8), jotta ei-lukijat saataisiin innostumaan lukemisesta (3) parempi ja viihtyisämpi oleskelutila (5) erilaiset mahdollisuudet ajanviettoon (4) (pehmeät) sohvat (3), joissa voisi lueskella tietokoneiden (2) ja pelien (2) lisääminen, pelitila, peli- tai leffailta erilaiset kilpailut (2) artistien esiintymiset erilaiset nuorille suunnatut teemapäivät ja ohjelmat, esim. (kirjasto)disko kirjaston lehti-ilmoitus tapahtumasta, jotta nuoret voisivat saada tietoa siitä kirjastosta saatavien, nuoria kiinnostavien aineistojen, esim. elokuvien, mainostaminen jo tieto kirjaston hyvistä kirjoista on tärkeä lisää aikakauslehtiä, enemmän elokuvia (kauhu ja uutuudet) oman luokan kirjastokäynti vesiliukumäki (!) kahvila Pojat: pelikoneet (11) ja pelit (11) + mahdollisuus lainata niitä ja pelihuone erilaiset, ilmaiset tapahtumat, tempaukset ja kampanjat (8) soitto- tai elokuvailta, kaikenlainen viihde mainostaminen (5) kiintoisten, hyvien uutuuskirjojen ja kirjastoon lähiaikoina tulevien kirjojen mainostaminen ja esitteleminen (3) ilmaiset juomat (2), automaatit (2), kahvila (2) enemmän tekemistä isompi valikoima, hyvät kirjat ja enemmän elokuvia nuorten osan uudistaminen viihtyisämmäksi + siitä pitäisi kertoa nuorille, että he tietäisivät siitä siistit tilat, kiipeilyseinä, ajanviettopaikka ja oleskelu Takamaalla asuvan ehdotus: ilmaiset julkisen liikenteen palvelut; ei kiinnosta talvipakkasessa kävellä tai pyöräillä 10 km NUORET EHDOTTAVAT TAPAHTUMIA Kysymys 18. Minkälaisia tapahtumia toivoisit kirjaston järjestävän? Nuoret olivat jo edellisissä vastauksissaan ehdottaneet tapahtumia kirjastoon. Ehkä sen takia tähän kysymykseen tuli vähiten vastauksia. Tytöistä 35 ja pojista 31 jättivät vastaamatta tai totesivat, etteivät osaa sanoa. Kahdeksan tyttöä ja kahdeksan poikaa olivat sitä mieltä, ettei välttämättä mitään tapahtumia tarvitse järjestää. Eräs tyttö huomautti, ettei itse ehdi käymään kirjaston tapahtumissa ja poika totesi, että kaikki on jo nyt hyvin. Erityisesti pojat toivoivat, että tapahtumat olisivat ilmaisia. Tytöt: musiikkipitoiset tapahtumat (12): keikkoja ja esityksiä, joissa bändit soittaa ja joihin voi itsekin osallistua: mm. Isac Elliot esiintymään ja Mikael Gabriel + nimmarinjakotilaisuus

24 enemmän kaikkia kivoja, hauskoja, monipuolisesti erilaisia nuorten(ilta)tapahtumia, peli-iltoja, joissa paljon tekemistä (7) elokuvaillat (4) diskoja ja bileitä (3) pehmolelukeräys (2) kilpailuja + arvontoja (2) retkiä ja näyttelyitä kirjatapahtuma, -esitykset ja vinkkaus nuorten päivä, jossa nuorille voisi suositella kirjoja ja jossa voisi myös lukea, pelata ja katsoa elokuvia hengailutila, jossa ei tarvitse olla hiljaa vesiliukumäki (!) Pojat: peli-illat ja -tapahtumat (17) elokuvaillat (9) musiikki-illat ja oman bändin kanssa esiintyminen (3) urheilumatsi-illat (3) jotain nuorille järjestettyä toimintaa erilaisten harrastusten esittelyt tietovisat yökirjasto, kirjavinkkaus, kirjatapahtuma Päivä katolla chillaamassa MILLAINEN ON TULEVAISUUDEN KIRJASTO? Kysymys 19. Jos ajatellaan tulevaisuuden kirjastoa, mitä siellä olisi tarjolla? Ideoi vapaasti! Viimeiseen kysymykseen jätti vastaamatta lähes kolmannes tytöistä ja pojista. Tulevaisuuden visiot eivät juuri eronneet aiemmista toiveista ja ehdotuksista. Muutama vastaaja viittasikin aiempiin vastauksiinsa. Pari tyttöä ilmaisi tyytyväisyytensä, myös tulevaan: Nykypäiväinen kirjasto on hyvä! ja Tarjolla olisi samaa kuin nytkin, vain edistyneemmin :). Eräs tyttö näki, että tulevaisuuden kirjastossa on tarjolla hyvää palvelua. Vastauksissa tulevaisuuden kirjastoa oli kuvattu kokoelman, tilan ja tapahtumien kannalta. Myös joitakin uusia toimintoja oli ideoitu. Lopussa tyttöjen ja poikien ruoka- ja juomatarjontaunelmat. Tytöt: Kokoelma: paljon enemmän kaikkea paljon kaikenlaisia hyviä kirjoja (6), joita on helppo etsiä musiikkia (5), myös aasialaista (uudempia) leffoja (4) i-padeja (3) ja i-pod, parempia tietokoneita pelejä (3) enemmän nuorten lehtiä (2) ei olla tekemisissä kirjojen kanssa (2) enemmän englannista suomennettuja kirjoja ainakin koreankielisiä kirjoja enemmän sarjakuvia, parempi anime- ja mangatarjonta musiikkisoittimia Tila: paljon pehmeitä, viihtyisiä sohvia (4) ryhmätila, jossa nuoret voivat viettää aikaa, pitää juhlia ja järjestää vaikka esim. peli-illan tai discon (2) värikkäämmät seinät harjoitustila nuorille nuorten oleskelupaikka äänieristetty nuorten biletila

25 tila, jossa voi ihan vapaasti istua ja lukea ja syödä ja jutella kavereille 1 ja 2 hengen koppeja, missä saa itse valita musiikin ja valaistuksen vesiliukumäki (!) kiipeilyseinä Tapahtumat: paljon enemmän toimintaa nuorille (3) kirjavinkkausta kaikkea taiteeseen liittyvää tarjontaa Uusia toimintoja: valo- ja videokuvausvälineiden lainaus mahdollisuus katsella elokuvia, elokuvateatteri kirjasto jakaisi palkinnon, jos nuori käy kirjastossa ja lainaa sieltä vaikka 40 kertaa kirjastossa jaetaan alueet paremmin eri osastoihin ja merkitään ne esim. lapset ja nuoret kirjat järjestetty paremmin esille eli esim. dekkarit erikseen, fantasiakirjat erikseen jne. eri hyllyihin (kirjoittajan huomautus: järjestely on jo voimassa) Pojat: Kokoelma: runsaasti pelejä, koneita ja tietokoneohjelmistoja (18) kirjoja (2) mm. ufokirjoja ja runsaasti urheiluaineistoa enemmän elokuvia (2) ja tv-sarjoja muuta kuin kirjoja i-padeja ja tablettitietokoneita, joista voisi lukea e-kirjoja ja joita voi myös lainata Tila: sohvia joka puolella (2), uudistuneet tilat, oleskelutila bändinurkkaus televisioita paljon teknologiaa ja sali täynnä tietokoneita, joilla voi pelata pelejä Tapahtumat: enemmän tapahtumia (2) peli-iltoja ja muuta iltatoimintaa Uusia toimintoja: mahdollisuus katsoa elokuvia sekä elokuvahuone Siellä puettais sellaset lasit päähän ja sitte sohitaan kädellä ilmaan silleen, että valitaan haluama kirja ja sitten se lentää sun syliin Kirjat leijuisivat Yhteiset toiveet ruoka- ja juomapuolesta: koko ajan ilmaista kahvia (6) tai kaakaota (5), munkkeja (2), tuoretta pullaa, ilmaista marjapiirakkaa ja ilmaisia leivoksia! kahvio tai ruokala (4), juotavaa ja syötävää (3), ilmaista ruokaa (2), hampurilaisia ja pizzaa enemmän parempia herkkuautomaatteja (2), välipala-automaatti ja karkkiautomaatti LIITTEENÄ Kyselylomake

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila Salla Erho 9.5.2012 Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Kirjaston ulkoisen ilmeen määrittäjä: Alvar Aalto Aalto-sali, pääkirjaston keskus Pääkirjasto

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Kirjastopalveluiden

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi PALVELUMUOTOILUN METODIT Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTON INTERNETSIVUT ASIAKAS ITSEPALVELULAINAUS KIRJASTON HENKILÖKUNTA PALAUTUSAUTOMAATTI

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Raportti nuorten kirjastonkäyttö - kyselystä

Raportti nuorten kirjastonkäyttö - kyselystä 2016 Raportti nuorten kirjastonkäyttö - kyselystä Euran kunnankirjasto Koski Heli Raportti nuorten kirjastonkäyttötutkimuksesta Euran kunnankirjastossa on viime vuosina huomattu nuorten kirjastonkäytön

Lisätiedot

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät 2012 Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Kyselyn täyttäneiden määrä Vastanneita jä Poikia Muonio 24 12 12

Lisätiedot

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA 16.10.2015 PALVELUN MÄÄRITELMÄ LYHYESTI (Lukuvalmentajapalvelun konseptin mukaan) Lukuvalmentaja-palvelu on Helsingin kaupunginkirjaston henkilökohtainen, räätälöity opastuspalvelu,

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Lasten osio PIKI ideointipäivä 22.9.2009 PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Osion nimi ja kohderyhmä Lapset vai lapsille? (vrt nuoret vai nuorille) Pääasiallinen kohderyhmä: lukutaitoiset lapset

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Isojoen Koulukolmion (6-9 lk) oppilaiden elämää syksyllä Tuuli Ojala, 8lk Isojoen Koulukolmio

Isojoen Koulukolmion (6-9 lk) oppilaiden elämää syksyllä Tuuli Ojala, 8lk Isojoen Koulukolmio Isojoen Koulukolmion (6-9 lk) oppilaiden elämää syksyllä 2013 11.3.2014 - Tuuli Ojala, 8lk Isojoen Koulukolmio 1. JOHDANTO 3 2. TULOKSET 4 2.1. LUOKKA 4 2.2. SUKUPUOLI 4 2.3. HOROSKOOPPI 5 2.4. LEMPIVÄRI

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Valtakunnallinen koululaiskysely: Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM Operatiivinen johtaja Janne Jauhiainen,

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto 23.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 2016-2017 Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi, mukana myös Espoo, Inari, Tampere ja Vihti

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

NUORET INNOSTUVAT LUKEMISESTA

NUORET INNOSTUVAT LUKEMISESTA NUORET INNOSTUVAT LUKEMISESTA KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ Antti Huttunen Lielahden koulu Tampere KUKA? Antti Huttunen Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina yläkoulussa Yhdeksäs vuosi opettajana Kinesteettinen

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Pyrimme kirjaston ja koulun tiiviin yhteistyön avulla tukemaan kouluissa tehtävää monipuolista lukuinnon ja -ilon edistämistyötä. Lisäksi haluamme

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Perustiedot selvityksestä

Perustiedot selvityksestä Perustiedot selvityksestä Selvitys on STM:n rahoittama ja Helsingin kaupungin Klaari-toiminnan koordinoima. Vastaukset kerätty verkkokyselynä koulupäivän aikana Helsingin ja Vantaan 10-18-vuotiailta koululaisilta

Lisätiedot

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut.0.05 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA SISÄLTÖ Tutkimus sisälsi seuraavat aihekokonaisuudet: suomalaisten lukemiseen, musiikin kuunteluun ja lehtien lukemiseen käyttämä

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Nea Lindholm 14E, Eevi Prittinen 14E, Enni Leppänen 14C Lohjan Yhteislyseon lukio Ps7 toukokuu 2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset 1. Missä Burundi on? Tutustu Google-karttapalveluun seuraavilta sivulta: www.google.fi/maps (voit vaihtaa näkymän satelliittitilaan) Etsi koulunne kartalta.

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Oulun kuntapäättäjien kirjastonkäyttö

Oulun kuntapäättäjien kirjastonkäyttö n kuntapäättäjien kirjastonkäyttö Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot kartoittivat syksyllä alueen kunnallisten luottamushenkilöiden kirjastonkäyttöä ja tietämystä yleisten kirjastojen toiminnasta. Kirjastoasioista

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä SPEK - yhteenveto 10.12.2008 Mika Jäntti Päivä Paloasemalla palautekysely Päivä Paloasemalla tapahtumaan liittyi arviointi, jossa tapahtumassa mukana

Lisätiedot

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä Kysely 1. Keuruu 0 Multia 0 Mänttä 0 Ruovesi 0 57 2. Sukupuoli (N=52) Nainen 41 Mies 11 3. Ikä Alle 18-vuotias 3 18-29-vuotias 3 30-39-vuotias 7 40-49-vuotias 5 50-65-vuotias 21 Yli 65-vuotias 18 4. Kuinka

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

TAVOITTAAKO KIRJASTO NUORET?

TAVOITTAAKO KIRJASTO NUORET? TAVOITTAAKO KIRJASTO NUORET? - Kirjaston rooli turkulaisnuorten arjessa Piia af Ursin Vaski-kirjastojen miniseminaari, Turun kirjamessut 2012 5.9.2012 TUTKIMUKSEN TAUSTAA EVIVA = kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto Uudet lukemisen tavat Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki 23.1.2013 Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto eliisa.vainikka@uta.fi PISA-tulosten kehitys 2000-2012 Erinomaisten lukijoiden osuus

Lisätiedot

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017 Hei, vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa koulussa iltapäivisin. Kyselyyn

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Meidän koulu.»isojoen koulukolmio«milja Forsman

Meidän koulu.»isojoen koulukolmio«milja Forsman Meidän koulu»isojoen koulukolmio«milja Forsman 31.5.2016 Sisällysluettelo Meidän koulu...1 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli?...4 2.2 Luokka?...4 2.3 Silmien väri?...5 2.4 Koulumatkan pituus?...5

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos 10.11.2016 Minkälaiset asiat huolestuttavat perheiden ajankäytössä? Viekö työ kaikki mehut: onko

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua

OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua Runosmäen koulun oppilaiden ajatuksia syksyllä 2013 Mikä on koulun perustehtävä? - Paikka, jossa opettajat opettavat ja oppilaat oppivat - Tarjota oppimisympäristö,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helmikuu 2013 Vastaajia yhteensä 539 Koonti Inkeri Ahvenisto Vastaajat alaluokkien kyselyssä: yht. 314 hlö Vastaajat yllun + henkilöstön

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Alueen tapahtumien vaikutus nuorten asuintyytyväisyyteen

Alueen tapahtumien vaikutus nuorten asuintyytyväisyyteen Alueen tapahtumien vaikutus nuorten asuintyytyväisyyteen 1. Ikäsi? nmlkj 14 nmlkj 15 nmlkj 16 nmlkj 17 2. Mainitse viisi Internet-sivustoa, joita käytät eniten? 1. 55 66 2. 55 66 3. 55 66 4. 55 66 5. 55

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen valossa Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi PIRLS 2011 Progress in International Reading Literacy Study IEA-järjestön hanke Toteutetaan viiden vuoden välein (2001

Lisätiedot

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu HSPACE / Vuosaaren peruskoulu Ryhmä 4 18.3.2011 Konsepti Monitoimitila ja käytävät, yhdistäminen Kirjaston nykyinen funktio - Äidinkielen opettajien hoidossa - Auki noin 15 min päivässä - Vanhoja kirjoja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla VANHEMPAINKYSELY 2015 Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla Taustakysymyksiä Lapseni on: tyttö poika Lisää seuraaville riveille koulun antama käyttäjänimi ja salasana: Käyttäjänimi:

Lisätiedot

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 1. ARVIOITAVA KIRJASTO - 1.1 Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja Jokioisten pääkirjasto 10 2 4 6 8 10 Jokioinen

Lisätiedot