KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely"

Transkriptio

1 KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely 1. Mikä on organisaationne koko Vastaajien määrä: Millaisia yhteistyömuotoja organisaationne on käyttänyt metsäalan oppilaitosten kanssa (toinen aste, amk, yliopisto) Vastaajien määrä: 124

2 Avoimet vastaukset: muuta - Lyhyt kestosia - härjestetty urakkaa koulunkoneille - opiskelutyö, opinnäyetyö, tet - Yrittäjä kouluttanut - Myydään koulutuspalvelua oppilaitokseen. - Työmaita koululle - harjoittelija - Metsäalan perustutkintoyhteistyö - lopputöitä - opinnäytetyöt - Harjoittelu - opinnäytetöitä useita ja yksi harjoittelija - rekrykoulutus - opinnäytetyöt - Rekrykoulutus - työnäytös koneistutuksesta oppilaille - hankeyhteistyö - olemme järjestäneet kursseja/luentoja - opinnäytetyöt, harjoittelut, ops:n kommentointi - opinnäytteet, opettajien työjaksot - Ohjausryhmiin osallistuminen - Luennot opiskelijoille oppilaitoksissa - oppilashankintaa metsänomistajakursseille - Opintoihin liittyvät harjoittelujaksot 3. Jos teillä ei ole ollut mitään yhteistyötä, niin miksi Vastaajien määrä: 23 - Yksin yrittäjällä ei ole varaa antaa konetta harjureille ja piste. - Alat eivät kohtaa - Työmaat laajalla alueella - Ei ole kohdattu tarpeissa oppilaitosten kanssa ei ehkä ole ollut tarvetta tai tiet eivät vaan ole kohdanneet - ei ole ollut tarvetta - Metsäkone liian kallis harjoitteluväline. - yksinyrittäjä - Yrityksessä työskentelee yksi itseoppinut koneenkuljettaja. Oppilaitosten kanssa ei ole ollut mitään kontakteja puolin eikä toisin. - Ei ole ollut sopivia harjoittelijoita lähellä. - ei sopivaa oppilasta - Olen kouluttanut 2 kpl kuskeja ihan itse. Soitin kaksi kertaa viimevuonna metsäkonekoululle ja kyselin kiinnostaako ketään harjoittelu paikka, mitään ei kuulunut. - ei alan koulutusta lähialueella. - Puolin eikä toisin ole oltu yhteydessä. - Varmaankin siitä syystä, että jatkuvien irtisanomisien vuoksi ei ole voitu panostaa rekrytointiin ja siksi myös tulevaisuuden koulutusasiat ovat jääneet taka-alalle. - 'kiire - Ammattikoulu, prosesstieollisuus. Koulun työssäoppi jaksot suoritetaan yrityksemme työtehtävissä, oppima-teriaali on meidän tehtaan prosesseista. - alamme ei suoranaisesti liity metsäteollisuuteen kalustevalmistusta - Emme ole juurikaan tekemisissä metsäteollisuuden kanssa. Harjoitamme puusepänteollisuutta ja sen alan oppilaitosten kesken on hieman ollut yhteistyötä - Oppilaitokset ottavat liian vähän huomioon erilaisten työnsaantimahdollisuudet harjoittelujaksot, opinnäytetyöt,lomajaksot, Kesätyät - Oppilaille työkomekusta ja työnantajalle avustavaa työvoimaa. - Metsäalan oppilaitosten taholta ei ole ollut tarjontaa meillepäin

3 4. Onko organisaatiollanne ja oppilaitoksella ns. kumppanuussopimuksia Vastaajien määrä: Mikäli teillä on kumppanuussopimuksia, niin millaisia Vastaajien määrä: 17 - Oppilaitos suorittaa urakointi palvelua yrityksen työ kohteissa. Annamme oppilaitokselle energiapuun korjuun ohjausta - pohjoiskarjalan metsäkoulu. - Jatkuva koululutusyhteistyö metsäoppilaitoksen kanssa. - Puunkorjuu ja taimikonhoito töistä sopimus. - Oppilaitoksen ja yrittäjän välillä jatkuva sopimus oppilaiden harjottelupaikasta. Kuitenkin niin, että yrittäjä saa valita ottaako vai ei. Opettajien kanssa vuorovaikutteista keskustelua. - Myymme satunnaisesti eräälle ammattioppilaitokselle kolutuspalvelua toimeksiantosopimuksella. - Olemme ensisijainen työharjoittelupaikka. - Otetaan kaveri työharjoitteluun. Saa mhy:ssä tosi monipuolisen työnkuvan. - Projektiyhteistyöstä. Yhteinen "Metsänomistajan metsäkoulu"-tuote, joka on räätälöity metsäalan perustutkinnosta. - Ei ole tuntunut tarpeelliselta. Eipä ole edes tarjottu. - Avustamme opetuksen sisällön kehittämisessä sekä tarjoamme harjoittelupaikkoja. - oppisopimus/lukio/salpaus - Stipendejä ja työtarjouksia valmistuneille kurssiensa parhaille. (Yhteistyösopimus Järvi-Suomen mol / Mikkelin AMK). - Harjoittelupaikka ilman palkkaa. Paimion koulu - Teemme varsin tiivistä yhteistyötä, työharjoittelut kirjataan osaamismatriisiin, opetus on suunnitelmallista Oppisopimuskoulutus toteutetaan oppilaitoksen ja omien asiantuntioiden toimesta. Koululle on hatettu tutkinto-oikeudet. - Karelia AMK kanssa sopimuksessa harjoittelija-, hanke-, opetus-, TET- ja muusta yhteistoiminnasta. - Esim Centrian kassa jatkuva yhteityö kehitys /tuotekehitys 6. Mitä hyötyä oppilaitosyhteistyöstä on ollut Vastaajien määrä: 69 - Tiedon vaihto oppilaitoksen kanssa. Tartunjta pinta opetuksen tasosta ja vaatimuksista todelliseen työ elämään. - Harjottelun kautta jäänyt vakityöhön. - Ei mitään

4 - Ei mitään. - Saanut työntekijöitä yrityksemme. - Olemme saaneet kuljettajia yritykseemme lisää. - ei ole vielä realisoitunut - Opiskelija on oppisopimusjaksolla perehtynyt eityisesti meidän yrityksemme toimintaan ja alasmme konkreettisesti työnkautta. - ei oppilaitos,mutta opiskelijat ovat olleet kiinnostuneita yrittämisestä omintakeisesti.ja se on ollut pelkästään antoisaa, kun on ollut kiinnostusta. - On saatu hyviä uusia kuskeja. - saada yrittäjän ääni ja tarpeet nostettua esille. - Jonkin verran pystyy vaikuttamaan, mitä opetuksessa voisi painottaa ja on erityisen hyvä tietää tarkasti mittkä ovat oppilaiden valmiudet koulutuksesta lähtiessä. - Koulutusta paikallisesti ja haluttua koulutusta. - saatu jokunen uusi kuljettaja yritykseemme - Oppilaalla paremmat valmiutet tulevaan työhön. - Tulevaisuuta ajatellen nuorille annetaan mahdollisuus oppia oikeata työelämää, ja käytännön monipuolista kokemusta. - Kesätyöpaikkojen täyttäminen. Joku opiskelija on jäänyt vakituisesti töihin - kulujen kasvu - Oppilaitos saa tilapäistä kiireapua koulutukseen. - Työntekijöistämme 1 on saanut ammatillisen koulutuksen ko oppilaitoksessa. Tarjoamme myös koulun koneille ja oppilaille työmaita opetuskäyttöön. - On saatu hyviä kesäapulaisia. - työvoimaa - Apua töihin - Kiireapua, ei varsinaista hyötyä - Uusia näkökulmia toimintaan, toimeksiannosta tehtyjä iformatiivisia opinnäytetöitä - Koulutuksia voi järhestää useampia. Maeriaalia enemmän käytössä ja materiaalituotanto parempaa. Ideoita koulutuksiin lisää. Ammattitaitoista opetusta. - Saamme paremmin varmistettua kesätyöntekijöiden saatavuutta. Saamme yhtiön paremmin oppilaiden tietoisuuteen. - Yli 300 alueemme metsänomistajaa on suorittanut "metsänomistajan metsäkoulun". Olemme saaneet asiassa paljon hyötyä ja positiivista palautetta. Olemme saaneet useita kuljettajia omille urakoitsijoille ja muutaman metsurinkin. Olemme saaneet asiantuntija-apua urakoitsijoiden jatkokoulutukseen sekä metsänomistajien lyhytkurssitoimintaan projektien puitteissa. - Elävä yhteys oppilaitokseen on säilynyt. Hyvä harjoittelija pystyy tekemään tuottavaa työtä. - Tulevaisuuden työntekijöiden osaamiseen on pystytty vaikuttamaan ja harjoittelijoista on löytynyt useita työntekijöitä. - osaavaa työvoimaa - Yhteistä koulutusta ja projekteja. - Helpottaa molemminpuolin mahdollista myöhempää rekrytointiprosessia - rekrytoinitilanteissa saatu lisäinfoa, on tehty yhteistyötä lopputöiden jalostamisessa, saatu toimihenkilöiden lisäkoulutusta - Opinnäytetöitä on tehty meidän tarpeisiimme. Homma sujunut ihan ok. Lisäksi meillä on ollut suorastaan loistava yhteistyö Aikuiskoulutuskeskus Aktivan kanssa ammatillisen pätevöittämiskoulutuksen työharjoittelujaksosta. Kahdeksan viikon työharjoittelu meillä, joka päättyi rekrytointiin vakituiseen työsuhteeseen. - Saatu hyviä työntekijöitä ja opinnäytetöitä. Opittu itsekin. - Palkkaustilanteessa on tiedetty hakijasta jo hieman enemmän. - Harjoittelussa voi ohjata henkilöä työelämän kannalta tärkeille asioille. Lisäksi oppii tuntemaan henkilön mahdollista myöhempää aikaa ajatellen - Oman toimialan tiedoksi tuleminen. Mhy näkyvyys. - Opinnäytetöistä saatu tietoa useista asioista. - TIETOA YHDISTYKSEN TOIMINNASTA OPPILAITOKSELLE - Olemme oppineet tuntemaan toisemme ja olemme pystyneet auttamaan alalla aloittelevia nuoria. Samalla olemme oppineet itsekin. - Saadaan täsmäkoulutusta yrityksen tarpeiden mukaisesti. - Oppivat erilaisiin töihin - - ammattilaisten täydennyskoulutus -esim. paikkatieto - opinnäytetöissä tulokset (pienimuotoisia selvityksiä) - harjoittelijan työpanos

5 - metsäkeskuksen näkökulmasta tärkeiden asioiden vieminen koulutukseen - uusille ammattilaisille näkökulmaa työelämään - koulutushankkeet mo / ammattilaiset - koulutushyöty - kehittämishankkeissa metsä- ja bioenergia-alan edistäminen - oppilaan työhön tutustuminen on a ja o työhönoppimiseen. Opiskeluun pitäisi kuulua pitkä harjoittelujakso - *samme hyviä harjoitteijoita kesätöihin ja aikanaan ammattilaisia töihin *saamme parasta osaamista projketeihin *oma osaaminen lisääntyy *yhteistyöverkostot kasvavat - Opiskelijoiden kiinnittyminen yritykseen => koulutettua työvoimaa. Mahdollisuus vaikuttaa opetuksen sisältöön. - Hyviä harjoittelijoita ja tulevia työntekijöitä. - Suunnitelmallinen koulutus, ei matkustelua koulutus tilaisuuksiin, kaikki järjestetään paikanpäällä. - Suurin hyöty on harjoittelijoista. - Vähän tietää mitä siellä rintamalla tapahtuu - Olemme saaneet yhteistyön kautta paljon hyviä harjoittelupaikkahakemuksia ja sitä kautta myös toimihenkilöitä töihin. - Näkee ja oppii tuntemaan kavereita joista sitten parhaimmat voidaan ottaa meille töihin. - ilmaista aputyö työvommaa - Uusia tulevia työntekijöitä - Kiire aikoina olemme saaneet apuvoimia tuotantoon. - ON PÄÄSTY TUTUSTUMAAN OPPILAISSIIN JA HE YRITYKSEEN JA NÄIN OLEMME SAANEET JOITAKIN HYVIÄ HENKILÖITÄ. - Olemme järjestneet puuseppäoppilaille työharjoittelupaikkoja ja siten pystyneet tarjoamaan oppilaalle mahdollisuuden tutustua teolliseen tuotantoon. - Sieltä on saanut osaavia työntekijöitä aikanaan - Muuten hyvää - pitkäkestoisen metsänomistajakoulutuksen järjestäminen, tällä hetkellä työn alla metsäpalveluyrittäjäkoulutksen järjestäminen/oppilashankinta koulutukseen. - Molemmin puolista oppimista. Oppilaitosyhteistyö erittäin tärkeä kanava yritykselle kertoa yrityksen toiminnoista. Oppilaitosyhteistyö on tulevaisuuden työntekijöiden houluttelemista ja perustelua, miksi meille kannatta tulla töihin. Sisältää myös koko toimialan markkinointia paljon. - Nuori mies sai oikeaa työkokemusta ja yritykseni lisä työvoimaa - Joskus löytyy hyviä opiskelijoita, joilta työtehtävät sujuvat ja joita voisi ajatella myöhemmin rekrytoitavaksi vakituisesti. Joskus ollut toimintaa tukevia opinnäytetöitä. - Saatu metsureita töihin. - Hyotynä oppilaiden työpanos. Työharjoittelussa koulutettu tulevia työntekijöitä. - hankeyhteistyöllä vaikuttavuutta lisää tiedonvaihtoa, alan kehittymissuunnat ja työntekijätarpeet ym. - Olemme saaneet metsäalasta kiinnostuneita henkilöitä työharjoittelijoiksi ja auttamaan sesonkiaikoina töissä. 7. Millaisia ongelmia oppilaitosyhteistyössä olette kohdanneet Vastaajien määrä: 62 - Nuorisoasteen koulutuksessa toppi jaksossa oleville perusasioiden opettaminen, (huomenta, kello, ollaan palvelu ammatissa, työn laadun merkitys ym) - oppilaitos ei tiedä kaikista oppilaistensa sairaiuksista - Harjottelijat saattavat olla vielä liian nuoria,eivät saa ajokorttia,joten kulku työmaille ei onnistu. - Oppilaiden välipitämättömyys työ elämään - Työssä oppimiseen tullaan opettelemaan perus asioita. - Sähköjohto ja tolppa meni poikki oppilaalla. Olisi pitänyt yrityksemme vakuutusta käyttää ja hakea koululta korvausta. Sain sovittua että koulu maksaa suoraan laskun. Olisi ollut aikaa vievä prosessi, jos olisi pitänyt vakuutusyhtiön ja koulun kanssa erikseen vääntämään asiasta. - Koulutuksesta työharjoitteluun tulevat oppilaat melko kokemattomia- yllättävän taidottomia. - Ohjauksen puute oppilaitoksen puolesta. Oppilaat jätetään usein liikaa yrittäjän harteille ja ohjaajaa ei näy koko työssäoppimisjakson aikana. - Energiapuun korjuussa oppilaitoksen opettajat neuvovat vääriä työtapoja oppilaille. - Aiheuttaa hieman "ylimääräistälisätyötä" - en ole kohdannut, mutta opettajat eivät aina ole yhtä kiinnostuneita, kun oppilaat ehkä olisivat yrittämisestä ja yrittäjistä.opettajilla on tunnetusti omat asenteensa muista käsityksistä kuin omistaan.valitettavaa oppilaitten kannalta. - Taloudellisia.

6 - Osa meille tulleista oppilaista on ollut alaarvoisia koulutustasoltaan. Kolmenvuoden koulutus mennyt hukkaan! - Liian vähän yhteisiä palavereita asiasta. - Opettajilla tahtoo olla liian vähän aikaa pakollisen tuntityön lisäksi. - Ei ole ollut. - ei ongelmia - Oppilaitos sysää kaiken vastuun yrittäjälle vakuutuksia myöten, jolloin yrittäjä joutuu tekemään oppilaan kanssa täyden työsuhteen. yrittäjä joutuu maksamaan tessin mukaisen palkan, vaikka työsaavutus ei ole lähelläkään ammattilaisen tasolla, lisäksi aikaa kuluu neuvomiseen ja työjäljen seurantaan. Neuvominen ja opastaminen sekä työturvallisuus asiat kuuluvat toki yrittäjälle, mutta jos joudutaan tekemään työsopimus,niin kustannukset nousevat kohtuuttoman suuriksi alkuvaiheessa ennenkuin opskelijan työsuoritetaso kasvaa. Ei ole tarkoitus saada ilmaista työvoimaa työharjoittelusta, mutta kustannukset ei saisi kasvaa työharjoittelun vuoksi likaa. - oppilaan perehtymättömyys turvallisiin työtapoihin. oppilaitoksella ei mitään vakuutuksia eikä tullut onnettomuuden kuluihin vastaan mitenkään. - Työssäoppimisjaksoilla on ollut niin heikkotasoisia opiskelijoita, että tappioita ei kompensoi edes oppilaan palkaton työskentely. - Oppilaiden oppimistaso liian alhainen varsinaiseen työhön. - Ei ogelmia - opiskelijoiden motivaatio työhön - etäisyys - KAIKISTA EI OLE ITSENÄISEEN TYÖHÖN.. - Harjoittelujen epäsopivat aikataulut - Oppilaitoksetkin toimivat liiketoimintaperiaatteella ja usein hankerahoituksen pohjalta. Tämä tuo kilpailua oppilaista ja aito yhteistyö kärsii. Pimitetään tietoa, kun odotetaan hankerahoja. - Ei suuri aongelmia. - Eipä ole tullut eteen ongelmia. - Omat aikataulut ja harjoittelijoiden palkkakulujen kasvu. - byrokratia - Ei isompia ongelmia - eipä juuri ongelmia, yhteistyö amk:n kanssa, ei muiden - Meitä lähinnä toimiva amk, eli KyAMK on pistämässä pillejä pussiin metsäopetuksen suhteen ja näin ollen oppilaitos ollut viime aikoina varsin passiivinen. - Kiirettä tuntuu olevan ohjaavilla opetajillakin. Opiskelijat hakevat työssäoppimispaikkaa aivan liian viimetipassa. (metsuriopikselijat varsinkin) - Käytännön metsälliset taidot aika ohuita. - Käytännön töiden kanssa, maastokelpoisuus usein heikko. - ei ongelmia - Ei ongelmia. - Valvonta - Resurssipulaa(aika)on ollut osaltamme, lisäopiskeluun perehdyttämiseen ja ohjaukseen - ei ole ollut ongelmia - - alueella ei ole varsinaista metsäalan korkea-asteen oppilaistosta - muilta aluieilta ei oppilaitoksen panosta - opiskelijoita kylläkin - - emme pysty maksamaan palkkaa harjoittelijoille. palkan kuuluisi tulla jostakin avustuksena. - *aikapula - Ohjaavien opettajien resurssipuute. Heikosti motivoituneita opiskelijoita Pelko opetuspaikkojen leikkaukseen valtiovallan ohjauksella. Oppisopimuspaikkoja leikattu jo 1/3. - Kiire - ei ole juurikaan aikaa syventyä siihen mitä yhdessä voitaisiin tehdä. - Esimerkiksi harjoitteluja silmällä pitäen oppilaitosten tulisi käydä enemmän keskustelua loma-ajoista työnantajien kanssa. - Kun tahtoo ne oppilaiden työelämäjaksot keskittyä samoille ajanjaksoille ja kun ei kuitenkaan pysty pitämään kuin yhtä oppilasta kerrallaan niin kovin moni ei pääse meille harjoitteluun. - koulutus ja oppilaiden ohjaus sitovat yrityksen vommavaroja, - Oppilaiden sitoutuminen ollut toisinaan huonoa. Kuukauden jaksosta jaksavat käydä noin puolet loppuun. - Olemme toivoneet enemmän yhteistyötä, mutta se tuntuu olevan vaikeaa. Koulumaailma on edelleenkin sisäänpäin lämpiävää... - Yhtesiistoiminta ollut suhteellisen vähäistä, ei ollut myöskään ongelmia, päinvastoin, sujuvaa yhtesityötä - Tapahtumia ja toiveita oppilaitoksilta paljon. Samasta oppilaitoksesta usea eri henkilö ottaa yhteyttä -> hankaloittaa ja monimutkaistaa. - monasti hankkeet jäävät kesken

7 - ei mitään - Toimihenkilön aikaa tietenkin sitoutuu perehdyttämiseen, tämä ei sinänsä varsinainen "ongelma". Harjoittelujaksoille on hakijoita huomattavasti enemmän, mitä voidaan palkata. Koulutetaan liikaa väkeä. - Ei ongelmia oppilaitosten kanssa. - Ei isompia ongelmia. - ei suurempia vaikeuksia 8. Millä tavoin pidätte yhteyttä oppilaitokseen Miten oppilaitosyhteistyö on teillä organisoitu Vastaajien määrä: 68 - Aiemmin kuukaus palvereissa työmaa käynnit viikoittain oppilaitoksen urakointisuoriteen aikana. Nyttemmin muutoman kerran vfuoteen. - Oppilaat kyselevät harjottelupaikkoja - Opettajien kanssa soitellaan - Tapaamisi yrittäjien ja oppilaitoksen kanssa - Ei mitenkään - Oppilas itse monesti soittaa onko työharjoittelupaikkaa. Sen jälkeen opettajien kanssa yhteydessä. - Keskustelemme työharjoittelua valvovan opettajan kanssa harjoittelussa olevista oppilaista. - Kontakteja opettajiin - Yhteyttä ei juuri ole. Toivottaisiin, että koulut ottaisivat paremmin yhteyttä yrityksiin ja pitäisivät yllä koko ajan hyvää yhteistyötä - Ei juurikaan millään tavoin, todella vähän ovat esim. opettajat olleet yhteydessä. Opiskelijat ovat ottaneet itse yhteyttä ja hoitaneet työssäoppimisjaksonsa. - Oppilasryhmien yrityisvierailuja ja avainhenkilöiden palavereita - aika ei ole riittänyt aktiiviseen yhteydenpitoon, vaikka tahtoa olisi. - jokunen yhteinen palaveri on ollut koulun kanssa. - Suurin osa puhelinkeskusteluja. Jonkin verran sähköpostia. - Paikallisyhdistyksen kautta. - puhelin jokunen saunailta ja muitakin yhteisiä tapaamisia - en millään lailla, oppilaitoskaan ei ota yhteyttä urakoitsijaan - Puhelimella. Meillä on yksi vastuuhenkilö yrityksessä joka vastaa yhteistyöstä - ei minkäänlaista yhteyttä. tulee halvemmaksi - Oppilaitoksesta soitetaan ja kysytään ehditäänkö auttamaan. Työssäoppijoita emme ole parin huonon kokemuksen jälkeen edes kyselleet. Niitä voitaisiin ottaa, jos siitä jaksosta saisi riittävän korvauksen. - Suoraan opettajien kanssa suorassa yhteydessä. - Opettaja ja oppilaat käy kerran vuodessa meillä. - puhelimella - Taivalkoskelta kävi kaksi opettajaa äskettäin esittelemässä oppisopimuskoulutusmahdollisuutta. Tarkoitus on ensi kesänä toteuttaa oppisopimuskoulutus yhden oppilaan kohdalla - Harjoittelijoiden kautta - Yhteydenotot ovat tullee pääasiassa oppilaitoksista päin. - Yhteisiä palavereja, hankkeissa kumppanina / ohjausryhmissä. - Henkilökohtaiset kontaktit opettajiin. Itse toimin ammattiopiston ammatillisessa neuvottelukunnassa. Lisäksi vierailuja oppilaitoksiin tapaamaan oppilaita ja opettajia. Etelä-Karjalassa lisäksi toiminta Metsäklusterilukio-hankkeessa aktiivisesti. - Toiminnanjohtaja hoitaa pääosin yhteydet ja projektiyhteistyön ko projektihenkilö. "Metsänomisytajan metsäkoulussa" yhteydenpito on tiivistä. - Ei ole organisoitu. Tapaus ja tilaisuus kerrallaan. - Vuosittain palavereissa sekä sähköisesti. Yhteyshenkilöt nimettyjä. - HR-osasto pääasiassa - Henkilöstöorganisaatio vastaa tästä - perustuu henkilökohtaisiin kontakteihin - Toiminnanjohtaja vastaa kaikista yhdyskuntasuhteista, niin myös oppilaitosyhteistyöstä. - Pääasiassa opikselijoiden kautta tai oppilaitosten järjestämissä yhteistyötilaisuukissa. Oppilaitosten kurssitarjotin on esillä lehdissämme. Pomo hoitaa harjoitteluvalinnat, esimiehet hoitaa työssäoppimisen käytäntöön. - oppilaitos tai oppilaat ovat hyvin aktiivisia meidän suuntaan.. - OPISKELIJAT OTTAVAT YHTEYTTÄ - Kahden AMK:n ohjausryhmässä ja yhteisissä työryhmissä. Yhteistyö oppilaistosvetoista. - Säännölliset tapaamiset yhteyshenkilön kanssa. - Puhelimitse ja mailitse - Säännölliset yhteydenotot - Yhteydenpito on vähäistä, lähinnä ammatillisen koulutuksen tarjoajaan silloin tällöin.

8 - - alueellinen luonnonvara-alan amk ja opisto - yhteyshenkilöiden kautta, palavereita tarpeen mukaan mahdollisista yhteisistä kiinnostuksen kohteista - ko asioiden vastuuhenkilöt - ohjausryhmäyhteistyö / hankeyhteistyö -vastuuhenkilöiden kautta - oppilaitosten edustaja on metsäneuvostossa - Oppilaitos on yhteydessä minuun - *opiilaitoksen edustus mukana metsäkeskuksen yhteistyöfoorumeilla *pienet piirit eli paljon epävirtrallista yhteistyötä - Yrityksellä on oma yhteyshenkilö. - Oppilasvierailut. Luennonti kouluilla. Asiakkuuspäällikkö on oppilaitosvastaava. - Säännöllinen yhteistyö koulun ja oppisopimuskeskuksen kanssa. Maikki koulutus on suunniteltu ja aikataulutettu hyvin. - Vuosittaiset palaverit jossa arvioidaan kumppanuussopimuksen sisältö. - Tarvittaessa - Hyvin ja jatkuvasti ja paikallinen oppilaitos on aktiivinen yhteyden pidossa. - oppilaitoksista otetaan yhteyttä meihin päin. - Soittelemme puhelimitse sekä lähettelemme sähköpostia. Joko opettaja tarjoaa meille oppilaita tai me kyselemme työharjoittelijoita. - NIINÄ AIKOINA, KUN TYÖTILANNE ON VAKAA JA TARVIMME LISÄÄ VÄKEÄ, OTAMME YHTEYDEN JA KERROMME MAHDOLLISUUDESTA TYÖSSÄ OPPIMISEEN. ( AMMATTIKOULUT ) - Joskus soitellaan jollekin tultulle opettajalle tai päinvastoin. - Nykyään ei ole oppilasyhteistyötä koska koulutusta järjestetään vain Tampereella niin meiltäpäin ei ole ollut oppilaita (Pälkäne) ja jos on ollut niin ovat menneet kasvukeskuksiin. (Ilmeisesti ei ole ollut) - Tidotamme toiminnastamme ja järjestäme inssi aiheita- päättötyö - Yhteyshenkilöiden kautta, koulutusasiat vastuutetu 2 henkilölle - Säännölliset tapaamiset, tarvittaessa tapaamiset. Keskitetty maatason organisaatioon. - ei sysytemaattista yhteydenpitoa - ei yhteyksiä - tarvittaessa. - Oppilaitokset ovat pääasiassa meihin yhteydessä, kun tarvitsevat oppilaille harjoittelupaikkoja. - Sähköpostitse tietotteiden kautta. Eri tilaisuuksissa. - Opiskelijavierailuja, muuten ei aktiivista yhteistoimintaa oppilaitosten kanssa. - Säännöllinen yhteistyö, olemme mukana aikuiskoulutusten järjestämisessä toisen asteen koulutuksen kanssa. Olemme mukana myös koulutuksen kehittämisryhmässä. - Ei ole organisoitu. Oppilaat ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä harjoittelupaikkoja tarvitessaan. 9. Mitä muutoksia tai uusia toimintatapoja haluaisitte oppilaitosyhteistyöhön Vastaajien määrä: 48 - Ammattimaista otetta opetuksen työvaiheissa. Asenne kasvatusta ja tavoiteissa pysymistä opettamisessa kuin toppi jaksolla. Motto. Kun teet perusasiat kunnolla opiskelun aikana on sinun mahdollista saada alalta hyvä ja viityisä työ työpaikka ja ympäristö. Jossa osaamistasi myös arvostetaan. - Oppilaiden ja varsinkin opettajien olisi suhtauduttava työelämän haasteisiin tosissaan - Oppilaitoksilla on väärä periaate kun sanotaan oppilaille että työn ei tarvitse tuottaa kun 3-5 vuoden päästä yrityksille, kun on aoiteetu palkka työ. Koulu on paikka missä on ehdottomasti opeteltava perus asiat ja työn tuottavuuteen pitäisi kiinnittää suurta huomiota. - ainakin tietoa mahdollisuuksista lisää - Oppilaiden taidot pitäisi saada peremmiksi ennen yrityksissä tehtävää harjoittelua. - Oppilaitoksiin enemmän käytännön työssä työskenteleviä henkilöitä määräaikaisiin opetustehtäviin.viimeisin alan kehitys tällä tavoin käyttöön. - eos - Opettajien tulisi olla aktiivisia ja käydä työpaikalla! - avarampaa asennetta, jotta oppilalaat voisivat saada tietoa erilaisista yrityksistä ja yrittämisen muodoista metsäalalla. - Yritykselle oppilaasta korvaus. Pienissä yrityksissä sitoo liikaa yrittäjää tai työntekijää. Korvaus pitäisi oll metsäkonealalla useamman tuhat euro kuukaudessa. - Kyllä koulun pitäisi enemmän miettiä että minkälaista porukkaa päästää kentälle. Jonkinlainen testi ennenkuin päästetään harjoitteluun. Yritykselle kallista olla testipaikkana. Paljon kehitettävää! - Saada paremmin sitoutunutta oppilas ainesta kouluun, oppilas paikka on kallis niin saataisiin alalle jäämään porukkaa enempi. - Enemmän pitäisi ottaa huomioon koulutettavan edistymiseen ja yhdessä koittaa saada aukoton opetus koko koulussa opetettavaan asiaan. Ettei jäisi selkeitä aukkoja jos ei kerralla ole jotain kohtaa ymmärtänyt.

9 - Mielestäni oppilaitoken PITÄISI aluksi sopia urakoitsijan kanssa aluksi yhteisessä tapaamisessa oppilaan tasosta,ja hänen tavoitteistaan. Näin voitaisii kehittää ja ottaa huomioon opiskelijaa paremmin. Hyviä ja reippaita työntekijöitä tarvitaa tulevaisuudessa entistkin enemmän. - Itse nuorena yrittäjänä mielellään voisi ottaa työelämään innokkaita oppilaita, kun ei ole kuin 10 vuotta kun itse yritin päästä työ elämään, ei vaan meinannut millään päästä. Ilmeisesti nykysin pääsee, kun ei tunnu ketään työssäoppimispaikka kiinnostavan. - oppilaat vakuutettaisiin tai edes koulu tulisi tilanteissa jotenkin vastaan - Ensiksi, alalle soveltumaton motivaation puutteesta kärsivä oppilasaines olisi valintoja tehdessä karsittava pois näin kalliista koulutuksesta. Motivoituneille opiskelijoille alkuvaiheen kone-opetus voidaan tehdä koulussa simulaattoreilla ja yksinkertaisilla harjoitustyömailla. Syventävä käytännön maasto-opetus koneyritykselle, jolla on pätevyydet toimia kouluttajana. Opetuksesta tulee yrityksen saada asianmukainen korvaus. - Perustietoutta alan menetelmistä ja tekniikan perusteita. Työpaikan on helpompi opettaa talon tavoille jos konetekniikka ja metsänkäsittely tavat ja lait on hallussa. Konekohtaista opetusta ei mielestäni koulussa tarvita vaan yleiset perusteet haltuun paremmin. - Ennakkotietoa harjoitteluajoista ja mahdollisista harjoittelijoista. Tutkimustoiminnan esittelyä ja yhteistä pohtimista yhteistyön syventämisestä. - Aktiivisempaa yhteydenpitoa ja suunnittelua molemmin puolin. - Toivoisimme, että metsänomistajakoulutuksen rahoitus ei pienene. - kehittämiseen ja yhteistyöhön esim. hankerahaa, myös palkkakulujen osalle. - parempaa korkeakoulutusta ja AMK-koulutusta, teknikoita - Jos oppilaitoksen työharjoittelut ja opinnäytetyöt ym. ovat sellaisia, joille on tilausta työnantajien piirissä, niin homma toimii hyvin. Jos taas ei, niin sitten motivaatio hukkuu ihan kaikilla osapuolilla. - Opsien muutos tuonee opiskelijat tiiviimpään ja useimmin toistuvaan työpaikkaoppimiseen. Tämä hyvä. Metsuriopiskelijoiden oppimisjaksot saisivat ajoittua opiskelun loppupuolelle. (Usein on ollut hankalaa järjestää kulkemisia, kun ei olla vielä 18, eikä ole autoa) - Harjoittelujaksojen ajoitus, sellaiseen vuodenaikaan, jolloin töitä on helppo järjestää. Huhtikuusta- lokakuuhun. - ei muutoksia, yhteydenottoja tulee enemmän kuin pystyy vastaamaan.. pyrimme kyllä tilanteen mukaan auttamaan. - Ei erityisiä toiveita tällä hetkellä. - Toivoisin koulujen olevan aktiivisempia, tuntuu että tähän asti on pääsääntöisesti menty yritysten aktiivisuuden varassa. - -metsäalan ammattikorkea-ja yliopistokoulutuksen osalta tietoa, heidän tarpeistaan ja mahdollisuuksista yhteistyöhön - yhteyshenkilöitä, tietoa tutkimus- ja kehittämishankkeista - vrt metla - tietoa koulutuksen puitteissa toteutettavista kehittämishankkeista - emme halua jäykkiä, määrämuotoisia yhteistyörakenteita *suunnitelmallisuutta *pitkäjänteisyyttä *tavoitteellisuutta Työvoimapoliittisena koulutusmahdollisuutena ollut työvalmennus oli hyvä mahdollisuus jatkokouluttaa työntekijöitä ilman ylimääräisiä kustannuksia. Vastaavaa voisi rakentaa koulutusjärjestelmään. - Oppilaitokset voisivat ottaa selville enemmän mihin suuntaan yritykset kehittyvät, mitkä ovaat osaamistarpeet jotka sitte jalkautuisivat OPS:hin. - Työharjoittelujaksot koko vuoden ajalle että usemmat oppilaat kerkiäis käymään meillä. - jonkinlaista korvausta yritykselle opetukseen jaajankäytön vastineeksi. - AMK-OPPILAITOKSET. VOISIVAT KYSYÄ, MITÄ VAATIMUKSIA YRITYSMAILAMA EDELLYTTÄÄ SEURAAVILTA: KIELITAITO, SISÄINEN LASKENTA JA MARKKINOINTI. TULEEKO INSINÖÖRIN OLLA TEOREETIKKO VAI OSAAJA AMK OPETUKSEN TASON YLLÄPITÄMISEKSI TEOLLISUUDEN TULISI ILMOITTAA NE OPETUKSEN ALAT, JOITA PIDETÄÄN TÄRKEINPINÄ JA AMK:LLE TULISI JÄRJESTÄÄ YHTENÄISET TENTIT VUOSITTAIN, JOILLA OPETUKSEN JA OPPIMISEN TASO VOIDAAN TODETA. KELVOTON OPETUKSEN TASO ON NUOREN ELÄMÄN HUKKAAN HEITTÄMISTÄ JA SAMALLA SE TUOHOAA JONKIN TOIMIALAN MAINEEN OMALTA OSALTAAN. - Koulumaailman tulisi olla enemmän kiinnostunut yritysmaailmasta ja voisivat tulla vierailuille ja näkemää tätä business-maailmaa. - Palkoja Suomessa pitäisi laskea jotta täällä voisi olla laajenpaa puusepänteollisuutta. Tällä yleisellä suomalaisella kustannusrakenteella ja ammattiyhdistysliikkeellä tämä ala ja koko Suomi näivettyy pikkuhiljaa. Tuskin Suomi tietokonepeleillä pelkästään tulee toimeen. - Oppilaitoksien pitäisi tarjota jatkuvati oppilaille työnsaantimahdollisuudet yrityksiin jo oppijakson aikana ja loma/kesätyöajoilla. lisäksi koulutusta pitäisi ohjata siihen suuntaan että pidemmät työssä olojaksot kuuluisi opintoviikkoihin. Mallia Saksasta - Selkeyttä oppilaitosten tapahtumiin ja ennakointia.

10 - tk hankkeita lisää koulujen ja yritysten välille - enemmän ammattiin liittyvää työharjoittelua, että olis valmistuttuaan kykenevä itsenäiseen työskentelyyn,kun yrittäjän pitää palkkaa maksaa. - Oppilaitoksissa pitäisi olla paljon nykyistä enemmän markkinointi/myyntikoulutusta sekä metsätalouteen liittyvää kannattavuuslaskentaa. Näitä taitoja tarvitaan jokapäiväisessä metsäthlön työssä ainakin MHY-organisaatiossa. - Tarvitsemme metsureiden eläköityessä uusia työntekijöitä. Toivomme tiiviimpää yhteistyötä metsurikoulutuksen kanssa. - Yhteistyötä voisi varmaankin lisätä - Voisimme kertoa oppilaitoksissa tulevaisuuden työntekijätarpeistamme ja -vaatimuksistamme sekä mahdollisuuksistamme tarjota harjoittelupaikkoja.

KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory

KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely t Kysely toteutettu helmikuussa 2013, koonti Anne Bondaréw/Tapio Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory yli

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Johanna Hongisto & Tuukka Tomperi Todellinen kasvun paikka sekä henkisesti että ammatillisesti.

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET Sisällys JOHDANTO 8 Busineksen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Kirjoittajat: Raimo Pelli,

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille

Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY AMMATTILIITTO PRO RY LUONNONTIETEIDEN AKATEEMISTEN LIITTO LAL RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY 1.9.2009 30.6.2011 1 Sisällysluettelo 1. Projektin kuvaus... 2 2. Projektin tavoitteet... 2 3. Projektin aikataulu... 3 4. Projektin toteuttajat...

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 B1: Kuinka usein ja minkä pituiseen täydennyskoulutukseen olet osallistunut viimeisen viiden (5) vuoden aikana? B2: Millaisena olet pitänyt täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA Evankelisten kansanopistojen laatu- ja kehittämishanke 2010-2011 Loppuraportti 25.4.2012 Sirkka Hokkanen verkostovastaava 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot