KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely"

Transkriptio

1 KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely 1. Mikä on organisaationne koko Vastaajien määrä: Millaisia yhteistyömuotoja organisaationne on käyttänyt metsäalan oppilaitosten kanssa (toinen aste, amk, yliopisto) Vastaajien määrä: 124

2 Avoimet vastaukset: muuta - Lyhyt kestosia - härjestetty urakkaa koulunkoneille - opiskelutyö, opinnäyetyö, tet - Yrittäjä kouluttanut - Myydään koulutuspalvelua oppilaitokseen. - Työmaita koululle - harjoittelija - Metsäalan perustutkintoyhteistyö - lopputöitä - opinnäytetyöt - Harjoittelu - opinnäytetöitä useita ja yksi harjoittelija - rekrykoulutus - opinnäytetyöt - Rekrykoulutus - työnäytös koneistutuksesta oppilaille - hankeyhteistyö - olemme järjestäneet kursseja/luentoja - opinnäytetyöt, harjoittelut, ops:n kommentointi - opinnäytteet, opettajien työjaksot - Ohjausryhmiin osallistuminen - Luennot opiskelijoille oppilaitoksissa - oppilashankintaa metsänomistajakursseille - Opintoihin liittyvät harjoittelujaksot 3. Jos teillä ei ole ollut mitään yhteistyötä, niin miksi Vastaajien määrä: 23 - Yksin yrittäjällä ei ole varaa antaa konetta harjureille ja piste. - Alat eivät kohtaa - Työmaat laajalla alueella - Ei ole kohdattu tarpeissa oppilaitosten kanssa ei ehkä ole ollut tarvetta tai tiet eivät vaan ole kohdanneet - ei ole ollut tarvetta - Metsäkone liian kallis harjoitteluväline. - yksinyrittäjä - Yrityksessä työskentelee yksi itseoppinut koneenkuljettaja. Oppilaitosten kanssa ei ole ollut mitään kontakteja puolin eikä toisin. - Ei ole ollut sopivia harjoittelijoita lähellä. - ei sopivaa oppilasta - Olen kouluttanut 2 kpl kuskeja ihan itse. Soitin kaksi kertaa viimevuonna metsäkonekoululle ja kyselin kiinnostaako ketään harjoittelu paikka, mitään ei kuulunut. - ei alan koulutusta lähialueella. - Puolin eikä toisin ole oltu yhteydessä. - Varmaankin siitä syystä, että jatkuvien irtisanomisien vuoksi ei ole voitu panostaa rekrytointiin ja siksi myös tulevaisuuden koulutusasiat ovat jääneet taka-alalle. - 'kiire - Ammattikoulu, prosesstieollisuus. Koulun työssäoppi jaksot suoritetaan yrityksemme työtehtävissä, oppima-teriaali on meidän tehtaan prosesseista. - alamme ei suoranaisesti liity metsäteollisuuteen kalustevalmistusta - Emme ole juurikaan tekemisissä metsäteollisuuden kanssa. Harjoitamme puusepänteollisuutta ja sen alan oppilaitosten kesken on hieman ollut yhteistyötä - Oppilaitokset ottavat liian vähän huomioon erilaisten työnsaantimahdollisuudet harjoittelujaksot, opinnäytetyöt,lomajaksot, Kesätyät - Oppilaille työkomekusta ja työnantajalle avustavaa työvoimaa. - Metsäalan oppilaitosten taholta ei ole ollut tarjontaa meillepäin

3 4. Onko organisaatiollanne ja oppilaitoksella ns. kumppanuussopimuksia Vastaajien määrä: Mikäli teillä on kumppanuussopimuksia, niin millaisia Vastaajien määrä: 17 - Oppilaitos suorittaa urakointi palvelua yrityksen työ kohteissa. Annamme oppilaitokselle energiapuun korjuun ohjausta - pohjoiskarjalan metsäkoulu. - Jatkuva koululutusyhteistyö metsäoppilaitoksen kanssa. - Puunkorjuu ja taimikonhoito töistä sopimus. - Oppilaitoksen ja yrittäjän välillä jatkuva sopimus oppilaiden harjottelupaikasta. Kuitenkin niin, että yrittäjä saa valita ottaako vai ei. Opettajien kanssa vuorovaikutteista keskustelua. - Myymme satunnaisesti eräälle ammattioppilaitokselle kolutuspalvelua toimeksiantosopimuksella. - Olemme ensisijainen työharjoittelupaikka. - Otetaan kaveri työharjoitteluun. Saa mhy:ssä tosi monipuolisen työnkuvan. - Projektiyhteistyöstä. Yhteinen "Metsänomistajan metsäkoulu"-tuote, joka on räätälöity metsäalan perustutkinnosta. - Ei ole tuntunut tarpeelliselta. Eipä ole edes tarjottu. - Avustamme opetuksen sisällön kehittämisessä sekä tarjoamme harjoittelupaikkoja. - oppisopimus/lukio/salpaus - Stipendejä ja työtarjouksia valmistuneille kurssiensa parhaille. (Yhteistyösopimus Järvi-Suomen mol / Mikkelin AMK). - Harjoittelupaikka ilman palkkaa. Paimion koulu - Teemme varsin tiivistä yhteistyötä, työharjoittelut kirjataan osaamismatriisiin, opetus on suunnitelmallista Oppisopimuskoulutus toteutetaan oppilaitoksen ja omien asiantuntioiden toimesta. Koululle on hatettu tutkinto-oikeudet. - Karelia AMK kanssa sopimuksessa harjoittelija-, hanke-, opetus-, TET- ja muusta yhteistoiminnasta. - Esim Centrian kassa jatkuva yhteityö kehitys /tuotekehitys 6. Mitä hyötyä oppilaitosyhteistyöstä on ollut Vastaajien määrä: 69 - Tiedon vaihto oppilaitoksen kanssa. Tartunjta pinta opetuksen tasosta ja vaatimuksista todelliseen työ elämään. - Harjottelun kautta jäänyt vakityöhön. - Ei mitään

4 - Ei mitään. - Saanut työntekijöitä yrityksemme. - Olemme saaneet kuljettajia yritykseemme lisää. - ei ole vielä realisoitunut - Opiskelija on oppisopimusjaksolla perehtynyt eityisesti meidän yrityksemme toimintaan ja alasmme konkreettisesti työnkautta. - ei oppilaitos,mutta opiskelijat ovat olleet kiinnostuneita yrittämisestä omintakeisesti.ja se on ollut pelkästään antoisaa, kun on ollut kiinnostusta. - On saatu hyviä uusia kuskeja. - saada yrittäjän ääni ja tarpeet nostettua esille. - Jonkin verran pystyy vaikuttamaan, mitä opetuksessa voisi painottaa ja on erityisen hyvä tietää tarkasti mittkä ovat oppilaiden valmiudet koulutuksesta lähtiessä. - Koulutusta paikallisesti ja haluttua koulutusta. - saatu jokunen uusi kuljettaja yritykseemme - Oppilaalla paremmat valmiutet tulevaan työhön. - Tulevaisuuta ajatellen nuorille annetaan mahdollisuus oppia oikeata työelämää, ja käytännön monipuolista kokemusta. - Kesätyöpaikkojen täyttäminen. Joku opiskelija on jäänyt vakituisesti töihin - kulujen kasvu - Oppilaitos saa tilapäistä kiireapua koulutukseen. - Työntekijöistämme 1 on saanut ammatillisen koulutuksen ko oppilaitoksessa. Tarjoamme myös koulun koneille ja oppilaille työmaita opetuskäyttöön. - On saatu hyviä kesäapulaisia. - työvoimaa - Apua töihin - Kiireapua, ei varsinaista hyötyä - Uusia näkökulmia toimintaan, toimeksiannosta tehtyjä iformatiivisia opinnäytetöitä - Koulutuksia voi järhestää useampia. Maeriaalia enemmän käytössä ja materiaalituotanto parempaa. Ideoita koulutuksiin lisää. Ammattitaitoista opetusta. - Saamme paremmin varmistettua kesätyöntekijöiden saatavuutta. Saamme yhtiön paremmin oppilaiden tietoisuuteen. - Yli 300 alueemme metsänomistajaa on suorittanut "metsänomistajan metsäkoulun". Olemme saaneet asiassa paljon hyötyä ja positiivista palautetta. Olemme saaneet useita kuljettajia omille urakoitsijoille ja muutaman metsurinkin. Olemme saaneet asiantuntija-apua urakoitsijoiden jatkokoulutukseen sekä metsänomistajien lyhytkurssitoimintaan projektien puitteissa. - Elävä yhteys oppilaitokseen on säilynyt. Hyvä harjoittelija pystyy tekemään tuottavaa työtä. - Tulevaisuuden työntekijöiden osaamiseen on pystytty vaikuttamaan ja harjoittelijoista on löytynyt useita työntekijöitä. - osaavaa työvoimaa - Yhteistä koulutusta ja projekteja. - Helpottaa molemminpuolin mahdollista myöhempää rekrytointiprosessia - rekrytoinitilanteissa saatu lisäinfoa, on tehty yhteistyötä lopputöiden jalostamisessa, saatu toimihenkilöiden lisäkoulutusta - Opinnäytetöitä on tehty meidän tarpeisiimme. Homma sujunut ihan ok. Lisäksi meillä on ollut suorastaan loistava yhteistyö Aikuiskoulutuskeskus Aktivan kanssa ammatillisen pätevöittämiskoulutuksen työharjoittelujaksosta. Kahdeksan viikon työharjoittelu meillä, joka päättyi rekrytointiin vakituiseen työsuhteeseen. - Saatu hyviä työntekijöitä ja opinnäytetöitä. Opittu itsekin. - Palkkaustilanteessa on tiedetty hakijasta jo hieman enemmän. - Harjoittelussa voi ohjata henkilöä työelämän kannalta tärkeille asioille. Lisäksi oppii tuntemaan henkilön mahdollista myöhempää aikaa ajatellen - Oman toimialan tiedoksi tuleminen. Mhy näkyvyys. - Opinnäytetöistä saatu tietoa useista asioista. - TIETOA YHDISTYKSEN TOIMINNASTA OPPILAITOKSELLE - Olemme oppineet tuntemaan toisemme ja olemme pystyneet auttamaan alalla aloittelevia nuoria. Samalla olemme oppineet itsekin. - Saadaan täsmäkoulutusta yrityksen tarpeiden mukaisesti. - Oppivat erilaisiin töihin - - ammattilaisten täydennyskoulutus -esim. paikkatieto - opinnäytetöissä tulokset (pienimuotoisia selvityksiä) - harjoittelijan työpanos

5 - metsäkeskuksen näkökulmasta tärkeiden asioiden vieminen koulutukseen - uusille ammattilaisille näkökulmaa työelämään - koulutushankkeet mo / ammattilaiset - koulutushyöty - kehittämishankkeissa metsä- ja bioenergia-alan edistäminen - oppilaan työhön tutustuminen on a ja o työhönoppimiseen. Opiskeluun pitäisi kuulua pitkä harjoittelujakso - *samme hyviä harjoitteijoita kesätöihin ja aikanaan ammattilaisia töihin *saamme parasta osaamista projketeihin *oma osaaminen lisääntyy *yhteistyöverkostot kasvavat - Opiskelijoiden kiinnittyminen yritykseen => koulutettua työvoimaa. Mahdollisuus vaikuttaa opetuksen sisältöön. - Hyviä harjoittelijoita ja tulevia työntekijöitä. - Suunnitelmallinen koulutus, ei matkustelua koulutus tilaisuuksiin, kaikki järjestetään paikanpäällä. - Suurin hyöty on harjoittelijoista. - Vähän tietää mitä siellä rintamalla tapahtuu - Olemme saaneet yhteistyön kautta paljon hyviä harjoittelupaikkahakemuksia ja sitä kautta myös toimihenkilöitä töihin. - Näkee ja oppii tuntemaan kavereita joista sitten parhaimmat voidaan ottaa meille töihin. - ilmaista aputyö työvommaa - Uusia tulevia työntekijöitä - Kiire aikoina olemme saaneet apuvoimia tuotantoon. - ON PÄÄSTY TUTUSTUMAAN OPPILAISSIIN JA HE YRITYKSEEN JA NÄIN OLEMME SAANEET JOITAKIN HYVIÄ HENKILÖITÄ. - Olemme järjestneet puuseppäoppilaille työharjoittelupaikkoja ja siten pystyneet tarjoamaan oppilaalle mahdollisuuden tutustua teolliseen tuotantoon. - Sieltä on saanut osaavia työntekijöitä aikanaan - Muuten hyvää - pitkäkestoisen metsänomistajakoulutuksen järjestäminen, tällä hetkellä työn alla metsäpalveluyrittäjäkoulutksen järjestäminen/oppilashankinta koulutukseen. - Molemmin puolista oppimista. Oppilaitosyhteistyö erittäin tärkeä kanava yritykselle kertoa yrityksen toiminnoista. Oppilaitosyhteistyö on tulevaisuuden työntekijöiden houluttelemista ja perustelua, miksi meille kannatta tulla töihin. Sisältää myös koko toimialan markkinointia paljon. - Nuori mies sai oikeaa työkokemusta ja yritykseni lisä työvoimaa - Joskus löytyy hyviä opiskelijoita, joilta työtehtävät sujuvat ja joita voisi ajatella myöhemmin rekrytoitavaksi vakituisesti. Joskus ollut toimintaa tukevia opinnäytetöitä. - Saatu metsureita töihin. - Hyotynä oppilaiden työpanos. Työharjoittelussa koulutettu tulevia työntekijöitä. - hankeyhteistyöllä vaikuttavuutta lisää tiedonvaihtoa, alan kehittymissuunnat ja työntekijätarpeet ym. - Olemme saaneet metsäalasta kiinnostuneita henkilöitä työharjoittelijoiksi ja auttamaan sesonkiaikoina töissä. 7. Millaisia ongelmia oppilaitosyhteistyössä olette kohdanneet Vastaajien määrä: 62 - Nuorisoasteen koulutuksessa toppi jaksossa oleville perusasioiden opettaminen, (huomenta, kello, ollaan palvelu ammatissa, työn laadun merkitys ym) - oppilaitos ei tiedä kaikista oppilaistensa sairaiuksista - Harjottelijat saattavat olla vielä liian nuoria,eivät saa ajokorttia,joten kulku työmaille ei onnistu. - Oppilaiden välipitämättömyys työ elämään - Työssä oppimiseen tullaan opettelemaan perus asioita. - Sähköjohto ja tolppa meni poikki oppilaalla. Olisi pitänyt yrityksemme vakuutusta käyttää ja hakea koululta korvausta. Sain sovittua että koulu maksaa suoraan laskun. Olisi ollut aikaa vievä prosessi, jos olisi pitänyt vakuutusyhtiön ja koulun kanssa erikseen vääntämään asiasta. - Koulutuksesta työharjoitteluun tulevat oppilaat melko kokemattomia- yllättävän taidottomia. - Ohjauksen puute oppilaitoksen puolesta. Oppilaat jätetään usein liikaa yrittäjän harteille ja ohjaajaa ei näy koko työssäoppimisjakson aikana. - Energiapuun korjuussa oppilaitoksen opettajat neuvovat vääriä työtapoja oppilaille. - Aiheuttaa hieman "ylimääräistälisätyötä" - en ole kohdannut, mutta opettajat eivät aina ole yhtä kiinnostuneita, kun oppilaat ehkä olisivat yrittämisestä ja yrittäjistä.opettajilla on tunnetusti omat asenteensa muista käsityksistä kuin omistaan.valitettavaa oppilaitten kannalta. - Taloudellisia.

6 - Osa meille tulleista oppilaista on ollut alaarvoisia koulutustasoltaan. Kolmenvuoden koulutus mennyt hukkaan! - Liian vähän yhteisiä palavereita asiasta. - Opettajilla tahtoo olla liian vähän aikaa pakollisen tuntityön lisäksi. - Ei ole ollut. - ei ongelmia - Oppilaitos sysää kaiken vastuun yrittäjälle vakuutuksia myöten, jolloin yrittäjä joutuu tekemään oppilaan kanssa täyden työsuhteen. yrittäjä joutuu maksamaan tessin mukaisen palkan, vaikka työsaavutus ei ole lähelläkään ammattilaisen tasolla, lisäksi aikaa kuluu neuvomiseen ja työjäljen seurantaan. Neuvominen ja opastaminen sekä työturvallisuus asiat kuuluvat toki yrittäjälle, mutta jos joudutaan tekemään työsopimus,niin kustannukset nousevat kohtuuttoman suuriksi alkuvaiheessa ennenkuin opskelijan työsuoritetaso kasvaa. Ei ole tarkoitus saada ilmaista työvoimaa työharjoittelusta, mutta kustannukset ei saisi kasvaa työharjoittelun vuoksi likaa. - oppilaan perehtymättömyys turvallisiin työtapoihin. oppilaitoksella ei mitään vakuutuksia eikä tullut onnettomuuden kuluihin vastaan mitenkään. - Työssäoppimisjaksoilla on ollut niin heikkotasoisia opiskelijoita, että tappioita ei kompensoi edes oppilaan palkaton työskentely. - Oppilaiden oppimistaso liian alhainen varsinaiseen työhön. - Ei ogelmia - opiskelijoiden motivaatio työhön - etäisyys - KAIKISTA EI OLE ITSENÄISEEN TYÖHÖN.. - Harjoittelujen epäsopivat aikataulut - Oppilaitoksetkin toimivat liiketoimintaperiaatteella ja usein hankerahoituksen pohjalta. Tämä tuo kilpailua oppilaista ja aito yhteistyö kärsii. Pimitetään tietoa, kun odotetaan hankerahoja. - Ei suuri aongelmia. - Eipä ole tullut eteen ongelmia. - Omat aikataulut ja harjoittelijoiden palkkakulujen kasvu. - byrokratia - Ei isompia ongelmia - eipä juuri ongelmia, yhteistyö amk:n kanssa, ei muiden - Meitä lähinnä toimiva amk, eli KyAMK on pistämässä pillejä pussiin metsäopetuksen suhteen ja näin ollen oppilaitos ollut viime aikoina varsin passiivinen. - Kiirettä tuntuu olevan ohjaavilla opetajillakin. Opiskelijat hakevat työssäoppimispaikkaa aivan liian viimetipassa. (metsuriopikselijat varsinkin) - Käytännön metsälliset taidot aika ohuita. - Käytännön töiden kanssa, maastokelpoisuus usein heikko. - ei ongelmia - Ei ongelmia. - Valvonta - Resurssipulaa(aika)on ollut osaltamme, lisäopiskeluun perehdyttämiseen ja ohjaukseen - ei ole ollut ongelmia - - alueella ei ole varsinaista metsäalan korkea-asteen oppilaistosta - muilta aluieilta ei oppilaitoksen panosta - opiskelijoita kylläkin - - emme pysty maksamaan palkkaa harjoittelijoille. palkan kuuluisi tulla jostakin avustuksena. - *aikapula - Ohjaavien opettajien resurssipuute. Heikosti motivoituneita opiskelijoita Pelko opetuspaikkojen leikkaukseen valtiovallan ohjauksella. Oppisopimuspaikkoja leikattu jo 1/3. - Kiire - ei ole juurikaan aikaa syventyä siihen mitä yhdessä voitaisiin tehdä. - Esimerkiksi harjoitteluja silmällä pitäen oppilaitosten tulisi käydä enemmän keskustelua loma-ajoista työnantajien kanssa. - Kun tahtoo ne oppilaiden työelämäjaksot keskittyä samoille ajanjaksoille ja kun ei kuitenkaan pysty pitämään kuin yhtä oppilasta kerrallaan niin kovin moni ei pääse meille harjoitteluun. - koulutus ja oppilaiden ohjaus sitovat yrityksen vommavaroja, - Oppilaiden sitoutuminen ollut toisinaan huonoa. Kuukauden jaksosta jaksavat käydä noin puolet loppuun. - Olemme toivoneet enemmän yhteistyötä, mutta se tuntuu olevan vaikeaa. Koulumaailma on edelleenkin sisäänpäin lämpiävää... - Yhtesiistoiminta ollut suhteellisen vähäistä, ei ollut myöskään ongelmia, päinvastoin, sujuvaa yhtesityötä - Tapahtumia ja toiveita oppilaitoksilta paljon. Samasta oppilaitoksesta usea eri henkilö ottaa yhteyttä -> hankaloittaa ja monimutkaistaa. - monasti hankkeet jäävät kesken

7 - ei mitään - Toimihenkilön aikaa tietenkin sitoutuu perehdyttämiseen, tämä ei sinänsä varsinainen "ongelma". Harjoittelujaksoille on hakijoita huomattavasti enemmän, mitä voidaan palkata. Koulutetaan liikaa väkeä. - Ei ongelmia oppilaitosten kanssa. - Ei isompia ongelmia. - ei suurempia vaikeuksia 8. Millä tavoin pidätte yhteyttä oppilaitokseen Miten oppilaitosyhteistyö on teillä organisoitu Vastaajien määrä: 68 - Aiemmin kuukaus palvereissa työmaa käynnit viikoittain oppilaitoksen urakointisuoriteen aikana. Nyttemmin muutoman kerran vfuoteen. - Oppilaat kyselevät harjottelupaikkoja - Opettajien kanssa soitellaan - Tapaamisi yrittäjien ja oppilaitoksen kanssa - Ei mitenkään - Oppilas itse monesti soittaa onko työharjoittelupaikkaa. Sen jälkeen opettajien kanssa yhteydessä. - Keskustelemme työharjoittelua valvovan opettajan kanssa harjoittelussa olevista oppilaista. - Kontakteja opettajiin - Yhteyttä ei juuri ole. Toivottaisiin, että koulut ottaisivat paremmin yhteyttä yrityksiin ja pitäisivät yllä koko ajan hyvää yhteistyötä - Ei juurikaan millään tavoin, todella vähän ovat esim. opettajat olleet yhteydessä. Opiskelijat ovat ottaneet itse yhteyttä ja hoitaneet työssäoppimisjaksonsa. - Oppilasryhmien yrityisvierailuja ja avainhenkilöiden palavereita - aika ei ole riittänyt aktiiviseen yhteydenpitoon, vaikka tahtoa olisi. - jokunen yhteinen palaveri on ollut koulun kanssa. - Suurin osa puhelinkeskusteluja. Jonkin verran sähköpostia. - Paikallisyhdistyksen kautta. - puhelin jokunen saunailta ja muitakin yhteisiä tapaamisia - en millään lailla, oppilaitoskaan ei ota yhteyttä urakoitsijaan - Puhelimella. Meillä on yksi vastuuhenkilö yrityksessä joka vastaa yhteistyöstä - ei minkäänlaista yhteyttä. tulee halvemmaksi - Oppilaitoksesta soitetaan ja kysytään ehditäänkö auttamaan. Työssäoppijoita emme ole parin huonon kokemuksen jälkeen edes kyselleet. Niitä voitaisiin ottaa, jos siitä jaksosta saisi riittävän korvauksen. - Suoraan opettajien kanssa suorassa yhteydessä. - Opettaja ja oppilaat käy kerran vuodessa meillä. - puhelimella - Taivalkoskelta kävi kaksi opettajaa äskettäin esittelemässä oppisopimuskoulutusmahdollisuutta. Tarkoitus on ensi kesänä toteuttaa oppisopimuskoulutus yhden oppilaan kohdalla - Harjoittelijoiden kautta - Yhteydenotot ovat tullee pääasiassa oppilaitoksista päin. - Yhteisiä palavereja, hankkeissa kumppanina / ohjausryhmissä. - Henkilökohtaiset kontaktit opettajiin. Itse toimin ammattiopiston ammatillisessa neuvottelukunnassa. Lisäksi vierailuja oppilaitoksiin tapaamaan oppilaita ja opettajia. Etelä-Karjalassa lisäksi toiminta Metsäklusterilukio-hankkeessa aktiivisesti. - Toiminnanjohtaja hoitaa pääosin yhteydet ja projektiyhteistyön ko projektihenkilö. "Metsänomisytajan metsäkoulussa" yhteydenpito on tiivistä. - Ei ole organisoitu. Tapaus ja tilaisuus kerrallaan. - Vuosittain palavereissa sekä sähköisesti. Yhteyshenkilöt nimettyjä. - HR-osasto pääasiassa - Henkilöstöorganisaatio vastaa tästä - perustuu henkilökohtaisiin kontakteihin - Toiminnanjohtaja vastaa kaikista yhdyskuntasuhteista, niin myös oppilaitosyhteistyöstä. - Pääasiassa opikselijoiden kautta tai oppilaitosten järjestämissä yhteistyötilaisuukissa. Oppilaitosten kurssitarjotin on esillä lehdissämme. Pomo hoitaa harjoitteluvalinnat, esimiehet hoitaa työssäoppimisen käytäntöön. - oppilaitos tai oppilaat ovat hyvin aktiivisia meidän suuntaan.. - OPISKELIJAT OTTAVAT YHTEYTTÄ - Kahden AMK:n ohjausryhmässä ja yhteisissä työryhmissä. Yhteistyö oppilaistosvetoista. - Säännölliset tapaamiset yhteyshenkilön kanssa. - Puhelimitse ja mailitse - Säännölliset yhteydenotot - Yhteydenpito on vähäistä, lähinnä ammatillisen koulutuksen tarjoajaan silloin tällöin.

8 - - alueellinen luonnonvara-alan amk ja opisto - yhteyshenkilöiden kautta, palavereita tarpeen mukaan mahdollisista yhteisistä kiinnostuksen kohteista - ko asioiden vastuuhenkilöt - ohjausryhmäyhteistyö / hankeyhteistyö -vastuuhenkilöiden kautta - oppilaitosten edustaja on metsäneuvostossa - Oppilaitos on yhteydessä minuun - *opiilaitoksen edustus mukana metsäkeskuksen yhteistyöfoorumeilla *pienet piirit eli paljon epävirtrallista yhteistyötä - Yrityksellä on oma yhteyshenkilö. - Oppilasvierailut. Luennonti kouluilla. Asiakkuuspäällikkö on oppilaitosvastaava. - Säännöllinen yhteistyö koulun ja oppisopimuskeskuksen kanssa. Maikki koulutus on suunniteltu ja aikataulutettu hyvin. - Vuosittaiset palaverit jossa arvioidaan kumppanuussopimuksen sisältö. - Tarvittaessa - Hyvin ja jatkuvasti ja paikallinen oppilaitos on aktiivinen yhteyden pidossa. - oppilaitoksista otetaan yhteyttä meihin päin. - Soittelemme puhelimitse sekä lähettelemme sähköpostia. Joko opettaja tarjoaa meille oppilaita tai me kyselemme työharjoittelijoita. - NIINÄ AIKOINA, KUN TYÖTILANNE ON VAKAA JA TARVIMME LISÄÄ VÄKEÄ, OTAMME YHTEYDEN JA KERROMME MAHDOLLISUUDESTA TYÖSSÄ OPPIMISEEN. ( AMMATTIKOULUT ) - Joskus soitellaan jollekin tultulle opettajalle tai päinvastoin. - Nykyään ei ole oppilasyhteistyötä koska koulutusta järjestetään vain Tampereella niin meiltäpäin ei ole ollut oppilaita (Pälkäne) ja jos on ollut niin ovat menneet kasvukeskuksiin. (Ilmeisesti ei ole ollut) - Tidotamme toiminnastamme ja järjestäme inssi aiheita- päättötyö - Yhteyshenkilöiden kautta, koulutusasiat vastuutetu 2 henkilölle - Säännölliset tapaamiset, tarvittaessa tapaamiset. Keskitetty maatason organisaatioon. - ei sysytemaattista yhteydenpitoa - ei yhteyksiä - tarvittaessa. - Oppilaitokset ovat pääasiassa meihin yhteydessä, kun tarvitsevat oppilaille harjoittelupaikkoja. - Sähköpostitse tietotteiden kautta. Eri tilaisuuksissa. - Opiskelijavierailuja, muuten ei aktiivista yhteistoimintaa oppilaitosten kanssa. - Säännöllinen yhteistyö, olemme mukana aikuiskoulutusten järjestämisessä toisen asteen koulutuksen kanssa. Olemme mukana myös koulutuksen kehittämisryhmässä. - Ei ole organisoitu. Oppilaat ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä harjoittelupaikkoja tarvitessaan. 9. Mitä muutoksia tai uusia toimintatapoja haluaisitte oppilaitosyhteistyöhön Vastaajien määrä: 48 - Ammattimaista otetta opetuksen työvaiheissa. Asenne kasvatusta ja tavoiteissa pysymistä opettamisessa kuin toppi jaksolla. Motto. Kun teet perusasiat kunnolla opiskelun aikana on sinun mahdollista saada alalta hyvä ja viityisä työ työpaikka ja ympäristö. Jossa osaamistasi myös arvostetaan. - Oppilaiden ja varsinkin opettajien olisi suhtauduttava työelämän haasteisiin tosissaan - Oppilaitoksilla on väärä periaate kun sanotaan oppilaille että työn ei tarvitse tuottaa kun 3-5 vuoden päästä yrityksille, kun on aoiteetu palkka työ. Koulu on paikka missä on ehdottomasti opeteltava perus asiat ja työn tuottavuuteen pitäisi kiinnittää suurta huomiota. - ainakin tietoa mahdollisuuksista lisää - Oppilaiden taidot pitäisi saada peremmiksi ennen yrityksissä tehtävää harjoittelua. - Oppilaitoksiin enemmän käytännön työssä työskenteleviä henkilöitä määräaikaisiin opetustehtäviin.viimeisin alan kehitys tällä tavoin käyttöön. - eos - Opettajien tulisi olla aktiivisia ja käydä työpaikalla! - avarampaa asennetta, jotta oppilalaat voisivat saada tietoa erilaisista yrityksistä ja yrittämisen muodoista metsäalalla. - Yritykselle oppilaasta korvaus. Pienissä yrityksissä sitoo liikaa yrittäjää tai työntekijää. Korvaus pitäisi oll metsäkonealalla useamman tuhat euro kuukaudessa. - Kyllä koulun pitäisi enemmän miettiä että minkälaista porukkaa päästää kentälle. Jonkinlainen testi ennenkuin päästetään harjoitteluun. Yritykselle kallista olla testipaikkana. Paljon kehitettävää! - Saada paremmin sitoutunutta oppilas ainesta kouluun, oppilas paikka on kallis niin saataisiin alalle jäämään porukkaa enempi. - Enemmän pitäisi ottaa huomioon koulutettavan edistymiseen ja yhdessä koittaa saada aukoton opetus koko koulussa opetettavaan asiaan. Ettei jäisi selkeitä aukkoja jos ei kerralla ole jotain kohtaa ymmärtänyt.

9 - Mielestäni oppilaitoken PITÄISI aluksi sopia urakoitsijan kanssa aluksi yhteisessä tapaamisessa oppilaan tasosta,ja hänen tavoitteistaan. Näin voitaisii kehittää ja ottaa huomioon opiskelijaa paremmin. Hyviä ja reippaita työntekijöitä tarvitaa tulevaisuudessa entistkin enemmän. - Itse nuorena yrittäjänä mielellään voisi ottaa työelämään innokkaita oppilaita, kun ei ole kuin 10 vuotta kun itse yritin päästä työ elämään, ei vaan meinannut millään päästä. Ilmeisesti nykysin pääsee, kun ei tunnu ketään työssäoppimispaikka kiinnostavan. - oppilaat vakuutettaisiin tai edes koulu tulisi tilanteissa jotenkin vastaan - Ensiksi, alalle soveltumaton motivaation puutteesta kärsivä oppilasaines olisi valintoja tehdessä karsittava pois näin kalliista koulutuksesta. Motivoituneille opiskelijoille alkuvaiheen kone-opetus voidaan tehdä koulussa simulaattoreilla ja yksinkertaisilla harjoitustyömailla. Syventävä käytännön maasto-opetus koneyritykselle, jolla on pätevyydet toimia kouluttajana. Opetuksesta tulee yrityksen saada asianmukainen korvaus. - Perustietoutta alan menetelmistä ja tekniikan perusteita. Työpaikan on helpompi opettaa talon tavoille jos konetekniikka ja metsänkäsittely tavat ja lait on hallussa. Konekohtaista opetusta ei mielestäni koulussa tarvita vaan yleiset perusteet haltuun paremmin. - Ennakkotietoa harjoitteluajoista ja mahdollisista harjoittelijoista. Tutkimustoiminnan esittelyä ja yhteistä pohtimista yhteistyön syventämisestä. - Aktiivisempaa yhteydenpitoa ja suunnittelua molemmin puolin. - Toivoisimme, että metsänomistajakoulutuksen rahoitus ei pienene. - kehittämiseen ja yhteistyöhön esim. hankerahaa, myös palkkakulujen osalle. - parempaa korkeakoulutusta ja AMK-koulutusta, teknikoita - Jos oppilaitoksen työharjoittelut ja opinnäytetyöt ym. ovat sellaisia, joille on tilausta työnantajien piirissä, niin homma toimii hyvin. Jos taas ei, niin sitten motivaatio hukkuu ihan kaikilla osapuolilla. - Opsien muutos tuonee opiskelijat tiiviimpään ja useimmin toistuvaan työpaikkaoppimiseen. Tämä hyvä. Metsuriopiskelijoiden oppimisjaksot saisivat ajoittua opiskelun loppupuolelle. (Usein on ollut hankalaa järjestää kulkemisia, kun ei olla vielä 18, eikä ole autoa) - Harjoittelujaksojen ajoitus, sellaiseen vuodenaikaan, jolloin töitä on helppo järjestää. Huhtikuusta- lokakuuhun. - ei muutoksia, yhteydenottoja tulee enemmän kuin pystyy vastaamaan.. pyrimme kyllä tilanteen mukaan auttamaan. - Ei erityisiä toiveita tällä hetkellä. - Toivoisin koulujen olevan aktiivisempia, tuntuu että tähän asti on pääsääntöisesti menty yritysten aktiivisuuden varassa. - -metsäalan ammattikorkea-ja yliopistokoulutuksen osalta tietoa, heidän tarpeistaan ja mahdollisuuksista yhteistyöhön - yhteyshenkilöitä, tietoa tutkimus- ja kehittämishankkeista - vrt metla - tietoa koulutuksen puitteissa toteutettavista kehittämishankkeista - emme halua jäykkiä, määrämuotoisia yhteistyörakenteita *suunnitelmallisuutta *pitkäjänteisyyttä *tavoitteellisuutta Työvoimapoliittisena koulutusmahdollisuutena ollut työvalmennus oli hyvä mahdollisuus jatkokouluttaa työntekijöitä ilman ylimääräisiä kustannuksia. Vastaavaa voisi rakentaa koulutusjärjestelmään. - Oppilaitokset voisivat ottaa selville enemmän mihin suuntaan yritykset kehittyvät, mitkä ovaat osaamistarpeet jotka sitte jalkautuisivat OPS:hin. - Työharjoittelujaksot koko vuoden ajalle että usemmat oppilaat kerkiäis käymään meillä. - jonkinlaista korvausta yritykselle opetukseen jaajankäytön vastineeksi. - AMK-OPPILAITOKSET. VOISIVAT KYSYÄ, MITÄ VAATIMUKSIA YRITYSMAILAMA EDELLYTTÄÄ SEURAAVILTA: KIELITAITO, SISÄINEN LASKENTA JA MARKKINOINTI. TULEEKO INSINÖÖRIN OLLA TEOREETIKKO VAI OSAAJA AMK OPETUKSEN TASON YLLÄPITÄMISEKSI TEOLLISUUDEN TULISI ILMOITTAA NE OPETUKSEN ALAT, JOITA PIDETÄÄN TÄRKEINPINÄ JA AMK:LLE TULISI JÄRJESTÄÄ YHTENÄISET TENTIT VUOSITTAIN, JOILLA OPETUKSEN JA OPPIMISEN TASO VOIDAAN TODETA. KELVOTON OPETUKSEN TASO ON NUOREN ELÄMÄN HUKKAAN HEITTÄMISTÄ JA SAMALLA SE TUOHOAA JONKIN TOIMIALAN MAINEEN OMALTA OSALTAAN. - Koulumaailman tulisi olla enemmän kiinnostunut yritysmaailmasta ja voisivat tulla vierailuille ja näkemää tätä business-maailmaa. - Palkoja Suomessa pitäisi laskea jotta täällä voisi olla laajenpaa puusepänteollisuutta. Tällä yleisellä suomalaisella kustannusrakenteella ja ammattiyhdistysliikkeellä tämä ala ja koko Suomi näivettyy pikkuhiljaa. Tuskin Suomi tietokonepeleillä pelkästään tulee toimeen. - Oppilaitoksien pitäisi tarjota jatkuvati oppilaille työnsaantimahdollisuudet yrityksiin jo oppijakson aikana ja loma/kesätyöajoilla. lisäksi koulutusta pitäisi ohjata siihen suuntaan että pidemmät työssä olojaksot kuuluisi opintoviikkoihin. Mallia Saksasta - Selkeyttä oppilaitosten tapahtumiin ja ennakointia.

10 - tk hankkeita lisää koulujen ja yritysten välille - enemmän ammattiin liittyvää työharjoittelua, että olis valmistuttuaan kykenevä itsenäiseen työskentelyyn,kun yrittäjän pitää palkkaa maksaa. - Oppilaitoksissa pitäisi olla paljon nykyistä enemmän markkinointi/myyntikoulutusta sekä metsätalouteen liittyvää kannattavuuslaskentaa. Näitä taitoja tarvitaan jokapäiväisessä metsäthlön työssä ainakin MHY-organisaatiossa. - Tarvitsemme metsureiden eläköityessä uusia työntekijöitä. Toivomme tiiviimpää yhteistyötä metsurikoulutuksen kanssa. - Yhteistyötä voisi varmaankin lisätä - Voisimme kertoa oppilaitoksissa tulevaisuuden työntekijätarpeistamme ja -vaatimuksistamme sekä mahdollisuuksistamme tarjota harjoittelupaikkoja.

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014

Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014 Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014 Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014 Perustiedot: Kyselyaika 5. 17.3.2014 Kysely lähetettiin yli 5 henkilöä työllistäville jäsenorganisaatioille (1 038). Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö 16.3.2016 Peer Haataja Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö Osaamistarveselvitys 2015 - tavoitteet Työelämän osaamistarveselvitys sai alkunsa tunnistetusta tarpeesta selvittää, kuinka

Lisätiedot

Kokemus esiin 50+ -projekti. Taina Paananen

Kokemus esiin 50+ -projekti. Taina Paananen Kokemus esiin 50+ -projekti Taina Paananen 24.4.2015 Perustiedot hankkeesta ESR rahoitus 2/2013-6/2015 lisäksi rahoittajina Vantaan ja Espoon kaupungit ja Edupoli Toiminta-alue Vantaa vuosina 2013-2014,

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille Opas työssäoppimisen kehittäjille Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille SISÄLTÖ 1. Työssäoppimisen kehittäminen itsearviointimallin avulla... 3 2. Motiivit ja tavoitteet yhteistyölle

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Opiskelijatiedote - Studerande info 5.

Opiskelijatiedote - Studerande info 5. Metsäalan Asiantuntijat Skogsbranschens Experter 23. helmikuuta / 23. februari 2016 Opiskelijatiedote - Studerande info 5. HAAPA 2015 HAAPA eli metsäalan opiskelijoiden harjoittelupalkkauskysely tehtiin

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Suunnittelija Tarita Tuomola, Metropolia Ammattikorkeakoulu Koulutuspäällikkö Mika Saranpää, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

AA Työnantajakysely - Perusraportti

AA Työnantajakysely - Perusraportti AA Työnantajakysely - Perusraportti 3. Millaisissa työtehtävissä Ammattiakatemian opiskelijat ovat olleet TOP-jaksolla? - Joutuu kaikkea tekemään, puusepän avustavat työt. - Apukuskina, tarkastelee päivittäistä

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska

Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska 2 2016 Me olemme Skanska Skanska maailmalla Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso- Britannia Tanska Puola Tsekin tasavalta Slovakia Unkari

Lisätiedot

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Taulukossa datanomiopiskelijan peruspolku, johon sisältyy 24 ov työssäoppimista. Jokaiselle opiskelijalle tehdään myös peruspolussa oma HOPS. Palvelutehtävissä toimiminen

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

Työn tuki malli työhön paluun tukena. Silta työhön projekti 2012-2014 ESR, STM

Työn tuki malli työhön paluun tukena. Silta työhön projekti 2012-2014 ESR, STM Työn tuki malli työhön paluun tukena Silta työhön projekti 2012-2014 ESR, STM Työn tuki -malli Työnhakija Ulkopuolinen tuki työnhakijalle ja työyhteisölle Yksilöllinen ja ryhmämuotoinen työhönvalmennus

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Nuorten Keski-Suomi ry

Nuorten Keski-Suomi ry Oppilaitos ja opiskelija rasite, resurssi vai yhteistyökumppani? Eeva-Liisa Tilkanen Toiminnanjohtaja Nuorten Keski-Suomi ry Nuorten Keski-Suomi ry Nuorten toimintamahdollisuuksien ja -valmiuksien lisääminen

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat KESÄTYÖ 22.02.2016 Kesko on todettu kansainvälisessä Global 100 -listauksessa maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi. Pistä hakemus vetämään niin käsissäsi voi olla kesätyöpaikka, josta jää

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään

Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään Osama testin hyödyntäminen ammatillisen osaamisen tunnistamisessa Hiljaisen tiedon tunnistaminen ohjaustyössä Ammattilainen arvioi ammattitaidon Osaamistodistus

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely

KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely Aamukahvi- ja keskustelutilaisuus Päijät-Häme10.6.2016 Maija Aaltola Selvityshenkilö OKM, rehtori Omnian ammattiopisto

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI 1 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 3.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Osaamista ja välineitä monikulttuuristen työyhteisöjen kehittämiseen

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Ohjaavan opettajan ja ohjaajan yhteistyön kehittäminen TREDU

Ohjaavan opettajan ja ohjaajan yhteistyön kehittäminen TREDU Ohjaavan opettajan ja ohjaajan yhteistyön kehittäminen TREDU Kehittämistehtävä TAOK Minna Nurminen, Valpuri Pohja & Marika Raittinen Vastaajat Kysely toteutettu elomakkeella Vastausaika 29.8 11.9.2016

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Ajatuksia oppimisesta

Ajatuksia oppimisesta Ajatuksia oppimisesta Turun normaalikoulun kouluttajat Tampereen normaalikoulun 3. 6. sekä 7. 9. luokkalaiset Tampereen yliopiston 2.vsk luokanopettajaopiskelijat OPPIMINEN ON MUUTOS. Luonto ja opetus

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot