KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely"

Transkriptio

1 KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely 1. Mikä on organisaationne koko Vastaajien määrä: Millaisia yhteistyömuotoja organisaationne on käyttänyt metsäalan oppilaitosten kanssa (toinen aste, amk, yliopisto) Vastaajien määrä: 124

2 Avoimet vastaukset: muuta - Lyhyt kestosia - härjestetty urakkaa koulunkoneille - opiskelutyö, opinnäyetyö, tet - Yrittäjä kouluttanut - Myydään koulutuspalvelua oppilaitokseen. - Työmaita koululle - harjoittelija - Metsäalan perustutkintoyhteistyö - lopputöitä - opinnäytetyöt - Harjoittelu - opinnäytetöitä useita ja yksi harjoittelija - rekrykoulutus - opinnäytetyöt - Rekrykoulutus - työnäytös koneistutuksesta oppilaille - hankeyhteistyö - olemme järjestäneet kursseja/luentoja - opinnäytetyöt, harjoittelut, ops:n kommentointi - opinnäytteet, opettajien työjaksot - Ohjausryhmiin osallistuminen - Luennot opiskelijoille oppilaitoksissa - oppilashankintaa metsänomistajakursseille - Opintoihin liittyvät harjoittelujaksot 3. Jos teillä ei ole ollut mitään yhteistyötä, niin miksi Vastaajien määrä: 23 - Yksin yrittäjällä ei ole varaa antaa konetta harjureille ja piste. - Alat eivät kohtaa - Työmaat laajalla alueella - Ei ole kohdattu tarpeissa oppilaitosten kanssa ei ehkä ole ollut tarvetta tai tiet eivät vaan ole kohdanneet - ei ole ollut tarvetta - Metsäkone liian kallis harjoitteluväline. - yksinyrittäjä - Yrityksessä työskentelee yksi itseoppinut koneenkuljettaja. Oppilaitosten kanssa ei ole ollut mitään kontakteja puolin eikä toisin. - Ei ole ollut sopivia harjoittelijoita lähellä. - ei sopivaa oppilasta - Olen kouluttanut 2 kpl kuskeja ihan itse. Soitin kaksi kertaa viimevuonna metsäkonekoululle ja kyselin kiinnostaako ketään harjoittelu paikka, mitään ei kuulunut. - ei alan koulutusta lähialueella. - Puolin eikä toisin ole oltu yhteydessä. - Varmaankin siitä syystä, että jatkuvien irtisanomisien vuoksi ei ole voitu panostaa rekrytointiin ja siksi myös tulevaisuuden koulutusasiat ovat jääneet taka-alalle. - 'kiire - Ammattikoulu, prosesstieollisuus. Koulun työssäoppi jaksot suoritetaan yrityksemme työtehtävissä, oppima-teriaali on meidän tehtaan prosesseista. - alamme ei suoranaisesti liity metsäteollisuuteen kalustevalmistusta - Emme ole juurikaan tekemisissä metsäteollisuuden kanssa. Harjoitamme puusepänteollisuutta ja sen alan oppilaitosten kesken on hieman ollut yhteistyötä - Oppilaitokset ottavat liian vähän huomioon erilaisten työnsaantimahdollisuudet harjoittelujaksot, opinnäytetyöt,lomajaksot, Kesätyät - Oppilaille työkomekusta ja työnantajalle avustavaa työvoimaa. - Metsäalan oppilaitosten taholta ei ole ollut tarjontaa meillepäin

3 4. Onko organisaatiollanne ja oppilaitoksella ns. kumppanuussopimuksia Vastaajien määrä: Mikäli teillä on kumppanuussopimuksia, niin millaisia Vastaajien määrä: 17 - Oppilaitos suorittaa urakointi palvelua yrityksen työ kohteissa. Annamme oppilaitokselle energiapuun korjuun ohjausta - pohjoiskarjalan metsäkoulu. - Jatkuva koululutusyhteistyö metsäoppilaitoksen kanssa. - Puunkorjuu ja taimikonhoito töistä sopimus. - Oppilaitoksen ja yrittäjän välillä jatkuva sopimus oppilaiden harjottelupaikasta. Kuitenkin niin, että yrittäjä saa valita ottaako vai ei. Opettajien kanssa vuorovaikutteista keskustelua. - Myymme satunnaisesti eräälle ammattioppilaitokselle kolutuspalvelua toimeksiantosopimuksella. - Olemme ensisijainen työharjoittelupaikka. - Otetaan kaveri työharjoitteluun. Saa mhy:ssä tosi monipuolisen työnkuvan. - Projektiyhteistyöstä. Yhteinen "Metsänomistajan metsäkoulu"-tuote, joka on räätälöity metsäalan perustutkinnosta. - Ei ole tuntunut tarpeelliselta. Eipä ole edes tarjottu. - Avustamme opetuksen sisällön kehittämisessä sekä tarjoamme harjoittelupaikkoja. - oppisopimus/lukio/salpaus - Stipendejä ja työtarjouksia valmistuneille kurssiensa parhaille. (Yhteistyösopimus Järvi-Suomen mol / Mikkelin AMK). - Harjoittelupaikka ilman palkkaa. Paimion koulu - Teemme varsin tiivistä yhteistyötä, työharjoittelut kirjataan osaamismatriisiin, opetus on suunnitelmallista Oppisopimuskoulutus toteutetaan oppilaitoksen ja omien asiantuntioiden toimesta. Koululle on hatettu tutkinto-oikeudet. - Karelia AMK kanssa sopimuksessa harjoittelija-, hanke-, opetus-, TET- ja muusta yhteistoiminnasta. - Esim Centrian kassa jatkuva yhteityö kehitys /tuotekehitys 6. Mitä hyötyä oppilaitosyhteistyöstä on ollut Vastaajien määrä: 69 - Tiedon vaihto oppilaitoksen kanssa. Tartunjta pinta opetuksen tasosta ja vaatimuksista todelliseen työ elämään. - Harjottelun kautta jäänyt vakityöhön. - Ei mitään

4 - Ei mitään. - Saanut työntekijöitä yrityksemme. - Olemme saaneet kuljettajia yritykseemme lisää. - ei ole vielä realisoitunut - Opiskelija on oppisopimusjaksolla perehtynyt eityisesti meidän yrityksemme toimintaan ja alasmme konkreettisesti työnkautta. - ei oppilaitos,mutta opiskelijat ovat olleet kiinnostuneita yrittämisestä omintakeisesti.ja se on ollut pelkästään antoisaa, kun on ollut kiinnostusta. - On saatu hyviä uusia kuskeja. - saada yrittäjän ääni ja tarpeet nostettua esille. - Jonkin verran pystyy vaikuttamaan, mitä opetuksessa voisi painottaa ja on erityisen hyvä tietää tarkasti mittkä ovat oppilaiden valmiudet koulutuksesta lähtiessä. - Koulutusta paikallisesti ja haluttua koulutusta. - saatu jokunen uusi kuljettaja yritykseemme - Oppilaalla paremmat valmiutet tulevaan työhön. - Tulevaisuuta ajatellen nuorille annetaan mahdollisuus oppia oikeata työelämää, ja käytännön monipuolista kokemusta. - Kesätyöpaikkojen täyttäminen. Joku opiskelija on jäänyt vakituisesti töihin - kulujen kasvu - Oppilaitos saa tilapäistä kiireapua koulutukseen. - Työntekijöistämme 1 on saanut ammatillisen koulutuksen ko oppilaitoksessa. Tarjoamme myös koulun koneille ja oppilaille työmaita opetuskäyttöön. - On saatu hyviä kesäapulaisia. - työvoimaa - Apua töihin - Kiireapua, ei varsinaista hyötyä - Uusia näkökulmia toimintaan, toimeksiannosta tehtyjä iformatiivisia opinnäytetöitä - Koulutuksia voi järhestää useampia. Maeriaalia enemmän käytössä ja materiaalituotanto parempaa. Ideoita koulutuksiin lisää. Ammattitaitoista opetusta. - Saamme paremmin varmistettua kesätyöntekijöiden saatavuutta. Saamme yhtiön paremmin oppilaiden tietoisuuteen. - Yli 300 alueemme metsänomistajaa on suorittanut "metsänomistajan metsäkoulun". Olemme saaneet asiassa paljon hyötyä ja positiivista palautetta. Olemme saaneet useita kuljettajia omille urakoitsijoille ja muutaman metsurinkin. Olemme saaneet asiantuntija-apua urakoitsijoiden jatkokoulutukseen sekä metsänomistajien lyhytkurssitoimintaan projektien puitteissa. - Elävä yhteys oppilaitokseen on säilynyt. Hyvä harjoittelija pystyy tekemään tuottavaa työtä. - Tulevaisuuden työntekijöiden osaamiseen on pystytty vaikuttamaan ja harjoittelijoista on löytynyt useita työntekijöitä. - osaavaa työvoimaa - Yhteistä koulutusta ja projekteja. - Helpottaa molemminpuolin mahdollista myöhempää rekrytointiprosessia - rekrytoinitilanteissa saatu lisäinfoa, on tehty yhteistyötä lopputöiden jalostamisessa, saatu toimihenkilöiden lisäkoulutusta - Opinnäytetöitä on tehty meidän tarpeisiimme. Homma sujunut ihan ok. Lisäksi meillä on ollut suorastaan loistava yhteistyö Aikuiskoulutuskeskus Aktivan kanssa ammatillisen pätevöittämiskoulutuksen työharjoittelujaksosta. Kahdeksan viikon työharjoittelu meillä, joka päättyi rekrytointiin vakituiseen työsuhteeseen. - Saatu hyviä työntekijöitä ja opinnäytetöitä. Opittu itsekin. - Palkkaustilanteessa on tiedetty hakijasta jo hieman enemmän. - Harjoittelussa voi ohjata henkilöä työelämän kannalta tärkeille asioille. Lisäksi oppii tuntemaan henkilön mahdollista myöhempää aikaa ajatellen - Oman toimialan tiedoksi tuleminen. Mhy näkyvyys. - Opinnäytetöistä saatu tietoa useista asioista. - TIETOA YHDISTYKSEN TOIMINNASTA OPPILAITOKSELLE - Olemme oppineet tuntemaan toisemme ja olemme pystyneet auttamaan alalla aloittelevia nuoria. Samalla olemme oppineet itsekin. - Saadaan täsmäkoulutusta yrityksen tarpeiden mukaisesti. - Oppivat erilaisiin töihin - - ammattilaisten täydennyskoulutus -esim. paikkatieto - opinnäytetöissä tulokset (pienimuotoisia selvityksiä) - harjoittelijan työpanos

5 - metsäkeskuksen näkökulmasta tärkeiden asioiden vieminen koulutukseen - uusille ammattilaisille näkökulmaa työelämään - koulutushankkeet mo / ammattilaiset - koulutushyöty - kehittämishankkeissa metsä- ja bioenergia-alan edistäminen - oppilaan työhön tutustuminen on a ja o työhönoppimiseen. Opiskeluun pitäisi kuulua pitkä harjoittelujakso - *samme hyviä harjoitteijoita kesätöihin ja aikanaan ammattilaisia töihin *saamme parasta osaamista projketeihin *oma osaaminen lisääntyy *yhteistyöverkostot kasvavat - Opiskelijoiden kiinnittyminen yritykseen => koulutettua työvoimaa. Mahdollisuus vaikuttaa opetuksen sisältöön. - Hyviä harjoittelijoita ja tulevia työntekijöitä. - Suunnitelmallinen koulutus, ei matkustelua koulutus tilaisuuksiin, kaikki järjestetään paikanpäällä. - Suurin hyöty on harjoittelijoista. - Vähän tietää mitä siellä rintamalla tapahtuu - Olemme saaneet yhteistyön kautta paljon hyviä harjoittelupaikkahakemuksia ja sitä kautta myös toimihenkilöitä töihin. - Näkee ja oppii tuntemaan kavereita joista sitten parhaimmat voidaan ottaa meille töihin. - ilmaista aputyö työvommaa - Uusia tulevia työntekijöitä - Kiire aikoina olemme saaneet apuvoimia tuotantoon. - ON PÄÄSTY TUTUSTUMAAN OPPILAISSIIN JA HE YRITYKSEEN JA NÄIN OLEMME SAANEET JOITAKIN HYVIÄ HENKILÖITÄ. - Olemme järjestneet puuseppäoppilaille työharjoittelupaikkoja ja siten pystyneet tarjoamaan oppilaalle mahdollisuuden tutustua teolliseen tuotantoon. - Sieltä on saanut osaavia työntekijöitä aikanaan - Muuten hyvää - pitkäkestoisen metsänomistajakoulutuksen järjestäminen, tällä hetkellä työn alla metsäpalveluyrittäjäkoulutksen järjestäminen/oppilashankinta koulutukseen. - Molemmin puolista oppimista. Oppilaitosyhteistyö erittäin tärkeä kanava yritykselle kertoa yrityksen toiminnoista. Oppilaitosyhteistyö on tulevaisuuden työntekijöiden houluttelemista ja perustelua, miksi meille kannatta tulla töihin. Sisältää myös koko toimialan markkinointia paljon. - Nuori mies sai oikeaa työkokemusta ja yritykseni lisä työvoimaa - Joskus löytyy hyviä opiskelijoita, joilta työtehtävät sujuvat ja joita voisi ajatella myöhemmin rekrytoitavaksi vakituisesti. Joskus ollut toimintaa tukevia opinnäytetöitä. - Saatu metsureita töihin. - Hyotynä oppilaiden työpanos. Työharjoittelussa koulutettu tulevia työntekijöitä. - hankeyhteistyöllä vaikuttavuutta lisää tiedonvaihtoa, alan kehittymissuunnat ja työntekijätarpeet ym. - Olemme saaneet metsäalasta kiinnostuneita henkilöitä työharjoittelijoiksi ja auttamaan sesonkiaikoina töissä. 7. Millaisia ongelmia oppilaitosyhteistyössä olette kohdanneet Vastaajien määrä: 62 - Nuorisoasteen koulutuksessa toppi jaksossa oleville perusasioiden opettaminen, (huomenta, kello, ollaan palvelu ammatissa, työn laadun merkitys ym) - oppilaitos ei tiedä kaikista oppilaistensa sairaiuksista - Harjottelijat saattavat olla vielä liian nuoria,eivät saa ajokorttia,joten kulku työmaille ei onnistu. - Oppilaiden välipitämättömyys työ elämään - Työssä oppimiseen tullaan opettelemaan perus asioita. - Sähköjohto ja tolppa meni poikki oppilaalla. Olisi pitänyt yrityksemme vakuutusta käyttää ja hakea koululta korvausta. Sain sovittua että koulu maksaa suoraan laskun. Olisi ollut aikaa vievä prosessi, jos olisi pitänyt vakuutusyhtiön ja koulun kanssa erikseen vääntämään asiasta. - Koulutuksesta työharjoitteluun tulevat oppilaat melko kokemattomia- yllättävän taidottomia. - Ohjauksen puute oppilaitoksen puolesta. Oppilaat jätetään usein liikaa yrittäjän harteille ja ohjaajaa ei näy koko työssäoppimisjakson aikana. - Energiapuun korjuussa oppilaitoksen opettajat neuvovat vääriä työtapoja oppilaille. - Aiheuttaa hieman "ylimääräistälisätyötä" - en ole kohdannut, mutta opettajat eivät aina ole yhtä kiinnostuneita, kun oppilaat ehkä olisivat yrittämisestä ja yrittäjistä.opettajilla on tunnetusti omat asenteensa muista käsityksistä kuin omistaan.valitettavaa oppilaitten kannalta. - Taloudellisia.

6 - Osa meille tulleista oppilaista on ollut alaarvoisia koulutustasoltaan. Kolmenvuoden koulutus mennyt hukkaan! - Liian vähän yhteisiä palavereita asiasta. - Opettajilla tahtoo olla liian vähän aikaa pakollisen tuntityön lisäksi. - Ei ole ollut. - ei ongelmia - Oppilaitos sysää kaiken vastuun yrittäjälle vakuutuksia myöten, jolloin yrittäjä joutuu tekemään oppilaan kanssa täyden työsuhteen. yrittäjä joutuu maksamaan tessin mukaisen palkan, vaikka työsaavutus ei ole lähelläkään ammattilaisen tasolla, lisäksi aikaa kuluu neuvomiseen ja työjäljen seurantaan. Neuvominen ja opastaminen sekä työturvallisuus asiat kuuluvat toki yrittäjälle, mutta jos joudutaan tekemään työsopimus,niin kustannukset nousevat kohtuuttoman suuriksi alkuvaiheessa ennenkuin opskelijan työsuoritetaso kasvaa. Ei ole tarkoitus saada ilmaista työvoimaa työharjoittelusta, mutta kustannukset ei saisi kasvaa työharjoittelun vuoksi likaa. - oppilaan perehtymättömyys turvallisiin työtapoihin. oppilaitoksella ei mitään vakuutuksia eikä tullut onnettomuuden kuluihin vastaan mitenkään. - Työssäoppimisjaksoilla on ollut niin heikkotasoisia opiskelijoita, että tappioita ei kompensoi edes oppilaan palkaton työskentely. - Oppilaiden oppimistaso liian alhainen varsinaiseen työhön. - Ei ogelmia - opiskelijoiden motivaatio työhön - etäisyys - KAIKISTA EI OLE ITSENÄISEEN TYÖHÖN.. - Harjoittelujen epäsopivat aikataulut - Oppilaitoksetkin toimivat liiketoimintaperiaatteella ja usein hankerahoituksen pohjalta. Tämä tuo kilpailua oppilaista ja aito yhteistyö kärsii. Pimitetään tietoa, kun odotetaan hankerahoja. - Ei suuri aongelmia. - Eipä ole tullut eteen ongelmia. - Omat aikataulut ja harjoittelijoiden palkkakulujen kasvu. - byrokratia - Ei isompia ongelmia - eipä juuri ongelmia, yhteistyö amk:n kanssa, ei muiden - Meitä lähinnä toimiva amk, eli KyAMK on pistämässä pillejä pussiin metsäopetuksen suhteen ja näin ollen oppilaitos ollut viime aikoina varsin passiivinen. - Kiirettä tuntuu olevan ohjaavilla opetajillakin. Opiskelijat hakevat työssäoppimispaikkaa aivan liian viimetipassa. (metsuriopikselijat varsinkin) - Käytännön metsälliset taidot aika ohuita. - Käytännön töiden kanssa, maastokelpoisuus usein heikko. - ei ongelmia - Ei ongelmia. - Valvonta - Resurssipulaa(aika)on ollut osaltamme, lisäopiskeluun perehdyttämiseen ja ohjaukseen - ei ole ollut ongelmia - - alueella ei ole varsinaista metsäalan korkea-asteen oppilaistosta - muilta aluieilta ei oppilaitoksen panosta - opiskelijoita kylläkin - - emme pysty maksamaan palkkaa harjoittelijoille. palkan kuuluisi tulla jostakin avustuksena. - *aikapula - Ohjaavien opettajien resurssipuute. Heikosti motivoituneita opiskelijoita Pelko opetuspaikkojen leikkaukseen valtiovallan ohjauksella. Oppisopimuspaikkoja leikattu jo 1/3. - Kiire - ei ole juurikaan aikaa syventyä siihen mitä yhdessä voitaisiin tehdä. - Esimerkiksi harjoitteluja silmällä pitäen oppilaitosten tulisi käydä enemmän keskustelua loma-ajoista työnantajien kanssa. - Kun tahtoo ne oppilaiden työelämäjaksot keskittyä samoille ajanjaksoille ja kun ei kuitenkaan pysty pitämään kuin yhtä oppilasta kerrallaan niin kovin moni ei pääse meille harjoitteluun. - koulutus ja oppilaiden ohjaus sitovat yrityksen vommavaroja, - Oppilaiden sitoutuminen ollut toisinaan huonoa. Kuukauden jaksosta jaksavat käydä noin puolet loppuun. - Olemme toivoneet enemmän yhteistyötä, mutta se tuntuu olevan vaikeaa. Koulumaailma on edelleenkin sisäänpäin lämpiävää... - Yhtesiistoiminta ollut suhteellisen vähäistä, ei ollut myöskään ongelmia, päinvastoin, sujuvaa yhtesityötä - Tapahtumia ja toiveita oppilaitoksilta paljon. Samasta oppilaitoksesta usea eri henkilö ottaa yhteyttä -> hankaloittaa ja monimutkaistaa. - monasti hankkeet jäävät kesken

7 - ei mitään - Toimihenkilön aikaa tietenkin sitoutuu perehdyttämiseen, tämä ei sinänsä varsinainen "ongelma". Harjoittelujaksoille on hakijoita huomattavasti enemmän, mitä voidaan palkata. Koulutetaan liikaa väkeä. - Ei ongelmia oppilaitosten kanssa. - Ei isompia ongelmia. - ei suurempia vaikeuksia 8. Millä tavoin pidätte yhteyttä oppilaitokseen Miten oppilaitosyhteistyö on teillä organisoitu Vastaajien määrä: 68 - Aiemmin kuukaus palvereissa työmaa käynnit viikoittain oppilaitoksen urakointisuoriteen aikana. Nyttemmin muutoman kerran vfuoteen. - Oppilaat kyselevät harjottelupaikkoja - Opettajien kanssa soitellaan - Tapaamisi yrittäjien ja oppilaitoksen kanssa - Ei mitenkään - Oppilas itse monesti soittaa onko työharjoittelupaikkaa. Sen jälkeen opettajien kanssa yhteydessä. - Keskustelemme työharjoittelua valvovan opettajan kanssa harjoittelussa olevista oppilaista. - Kontakteja opettajiin - Yhteyttä ei juuri ole. Toivottaisiin, että koulut ottaisivat paremmin yhteyttä yrityksiin ja pitäisivät yllä koko ajan hyvää yhteistyötä - Ei juurikaan millään tavoin, todella vähän ovat esim. opettajat olleet yhteydessä. Opiskelijat ovat ottaneet itse yhteyttä ja hoitaneet työssäoppimisjaksonsa. - Oppilasryhmien yrityisvierailuja ja avainhenkilöiden palavereita - aika ei ole riittänyt aktiiviseen yhteydenpitoon, vaikka tahtoa olisi. - jokunen yhteinen palaveri on ollut koulun kanssa. - Suurin osa puhelinkeskusteluja. Jonkin verran sähköpostia. - Paikallisyhdistyksen kautta. - puhelin jokunen saunailta ja muitakin yhteisiä tapaamisia - en millään lailla, oppilaitoskaan ei ota yhteyttä urakoitsijaan - Puhelimella. Meillä on yksi vastuuhenkilö yrityksessä joka vastaa yhteistyöstä - ei minkäänlaista yhteyttä. tulee halvemmaksi - Oppilaitoksesta soitetaan ja kysytään ehditäänkö auttamaan. Työssäoppijoita emme ole parin huonon kokemuksen jälkeen edes kyselleet. Niitä voitaisiin ottaa, jos siitä jaksosta saisi riittävän korvauksen. - Suoraan opettajien kanssa suorassa yhteydessä. - Opettaja ja oppilaat käy kerran vuodessa meillä. - puhelimella - Taivalkoskelta kävi kaksi opettajaa äskettäin esittelemässä oppisopimuskoulutusmahdollisuutta. Tarkoitus on ensi kesänä toteuttaa oppisopimuskoulutus yhden oppilaan kohdalla - Harjoittelijoiden kautta - Yhteydenotot ovat tullee pääasiassa oppilaitoksista päin. - Yhteisiä palavereja, hankkeissa kumppanina / ohjausryhmissä. - Henkilökohtaiset kontaktit opettajiin. Itse toimin ammattiopiston ammatillisessa neuvottelukunnassa. Lisäksi vierailuja oppilaitoksiin tapaamaan oppilaita ja opettajia. Etelä-Karjalassa lisäksi toiminta Metsäklusterilukio-hankkeessa aktiivisesti. - Toiminnanjohtaja hoitaa pääosin yhteydet ja projektiyhteistyön ko projektihenkilö. "Metsänomisytajan metsäkoulussa" yhteydenpito on tiivistä. - Ei ole organisoitu. Tapaus ja tilaisuus kerrallaan. - Vuosittain palavereissa sekä sähköisesti. Yhteyshenkilöt nimettyjä. - HR-osasto pääasiassa - Henkilöstöorganisaatio vastaa tästä - perustuu henkilökohtaisiin kontakteihin - Toiminnanjohtaja vastaa kaikista yhdyskuntasuhteista, niin myös oppilaitosyhteistyöstä. - Pääasiassa opikselijoiden kautta tai oppilaitosten järjestämissä yhteistyötilaisuukissa. Oppilaitosten kurssitarjotin on esillä lehdissämme. Pomo hoitaa harjoitteluvalinnat, esimiehet hoitaa työssäoppimisen käytäntöön. - oppilaitos tai oppilaat ovat hyvin aktiivisia meidän suuntaan.. - OPISKELIJAT OTTAVAT YHTEYTTÄ - Kahden AMK:n ohjausryhmässä ja yhteisissä työryhmissä. Yhteistyö oppilaistosvetoista. - Säännölliset tapaamiset yhteyshenkilön kanssa. - Puhelimitse ja mailitse - Säännölliset yhteydenotot - Yhteydenpito on vähäistä, lähinnä ammatillisen koulutuksen tarjoajaan silloin tällöin.

8 - - alueellinen luonnonvara-alan amk ja opisto - yhteyshenkilöiden kautta, palavereita tarpeen mukaan mahdollisista yhteisistä kiinnostuksen kohteista - ko asioiden vastuuhenkilöt - ohjausryhmäyhteistyö / hankeyhteistyö -vastuuhenkilöiden kautta - oppilaitosten edustaja on metsäneuvostossa - Oppilaitos on yhteydessä minuun - *opiilaitoksen edustus mukana metsäkeskuksen yhteistyöfoorumeilla *pienet piirit eli paljon epävirtrallista yhteistyötä - Yrityksellä on oma yhteyshenkilö. - Oppilasvierailut. Luennonti kouluilla. Asiakkuuspäällikkö on oppilaitosvastaava. - Säännöllinen yhteistyö koulun ja oppisopimuskeskuksen kanssa. Maikki koulutus on suunniteltu ja aikataulutettu hyvin. - Vuosittaiset palaverit jossa arvioidaan kumppanuussopimuksen sisältö. - Tarvittaessa - Hyvin ja jatkuvasti ja paikallinen oppilaitos on aktiivinen yhteyden pidossa. - oppilaitoksista otetaan yhteyttä meihin päin. - Soittelemme puhelimitse sekä lähettelemme sähköpostia. Joko opettaja tarjoaa meille oppilaita tai me kyselemme työharjoittelijoita. - NIINÄ AIKOINA, KUN TYÖTILANNE ON VAKAA JA TARVIMME LISÄÄ VÄKEÄ, OTAMME YHTEYDEN JA KERROMME MAHDOLLISUUDESTA TYÖSSÄ OPPIMISEEN. ( AMMATTIKOULUT ) - Joskus soitellaan jollekin tultulle opettajalle tai päinvastoin. - Nykyään ei ole oppilasyhteistyötä koska koulutusta järjestetään vain Tampereella niin meiltäpäin ei ole ollut oppilaita (Pälkäne) ja jos on ollut niin ovat menneet kasvukeskuksiin. (Ilmeisesti ei ole ollut) - Tidotamme toiminnastamme ja järjestäme inssi aiheita- päättötyö - Yhteyshenkilöiden kautta, koulutusasiat vastuutetu 2 henkilölle - Säännölliset tapaamiset, tarvittaessa tapaamiset. Keskitetty maatason organisaatioon. - ei sysytemaattista yhteydenpitoa - ei yhteyksiä - tarvittaessa. - Oppilaitokset ovat pääasiassa meihin yhteydessä, kun tarvitsevat oppilaille harjoittelupaikkoja. - Sähköpostitse tietotteiden kautta. Eri tilaisuuksissa. - Opiskelijavierailuja, muuten ei aktiivista yhteistoimintaa oppilaitosten kanssa. - Säännöllinen yhteistyö, olemme mukana aikuiskoulutusten järjestämisessä toisen asteen koulutuksen kanssa. Olemme mukana myös koulutuksen kehittämisryhmässä. - Ei ole organisoitu. Oppilaat ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä harjoittelupaikkoja tarvitessaan. 9. Mitä muutoksia tai uusia toimintatapoja haluaisitte oppilaitosyhteistyöhön Vastaajien määrä: 48 - Ammattimaista otetta opetuksen työvaiheissa. Asenne kasvatusta ja tavoiteissa pysymistä opettamisessa kuin toppi jaksolla. Motto. Kun teet perusasiat kunnolla opiskelun aikana on sinun mahdollista saada alalta hyvä ja viityisä työ työpaikka ja ympäristö. Jossa osaamistasi myös arvostetaan. - Oppilaiden ja varsinkin opettajien olisi suhtauduttava työelämän haasteisiin tosissaan - Oppilaitoksilla on väärä periaate kun sanotaan oppilaille että työn ei tarvitse tuottaa kun 3-5 vuoden päästä yrityksille, kun on aoiteetu palkka työ. Koulu on paikka missä on ehdottomasti opeteltava perus asiat ja työn tuottavuuteen pitäisi kiinnittää suurta huomiota. - ainakin tietoa mahdollisuuksista lisää - Oppilaiden taidot pitäisi saada peremmiksi ennen yrityksissä tehtävää harjoittelua. - Oppilaitoksiin enemmän käytännön työssä työskenteleviä henkilöitä määräaikaisiin opetustehtäviin.viimeisin alan kehitys tällä tavoin käyttöön. - eos - Opettajien tulisi olla aktiivisia ja käydä työpaikalla! - avarampaa asennetta, jotta oppilalaat voisivat saada tietoa erilaisista yrityksistä ja yrittämisen muodoista metsäalalla. - Yritykselle oppilaasta korvaus. Pienissä yrityksissä sitoo liikaa yrittäjää tai työntekijää. Korvaus pitäisi oll metsäkonealalla useamman tuhat euro kuukaudessa. - Kyllä koulun pitäisi enemmän miettiä että minkälaista porukkaa päästää kentälle. Jonkinlainen testi ennenkuin päästetään harjoitteluun. Yritykselle kallista olla testipaikkana. Paljon kehitettävää! - Saada paremmin sitoutunutta oppilas ainesta kouluun, oppilas paikka on kallis niin saataisiin alalle jäämään porukkaa enempi. - Enemmän pitäisi ottaa huomioon koulutettavan edistymiseen ja yhdessä koittaa saada aukoton opetus koko koulussa opetettavaan asiaan. Ettei jäisi selkeitä aukkoja jos ei kerralla ole jotain kohtaa ymmärtänyt.

9 - Mielestäni oppilaitoken PITÄISI aluksi sopia urakoitsijan kanssa aluksi yhteisessä tapaamisessa oppilaan tasosta,ja hänen tavoitteistaan. Näin voitaisii kehittää ja ottaa huomioon opiskelijaa paremmin. Hyviä ja reippaita työntekijöitä tarvitaa tulevaisuudessa entistkin enemmän. - Itse nuorena yrittäjänä mielellään voisi ottaa työelämään innokkaita oppilaita, kun ei ole kuin 10 vuotta kun itse yritin päästä työ elämään, ei vaan meinannut millään päästä. Ilmeisesti nykysin pääsee, kun ei tunnu ketään työssäoppimispaikka kiinnostavan. - oppilaat vakuutettaisiin tai edes koulu tulisi tilanteissa jotenkin vastaan - Ensiksi, alalle soveltumaton motivaation puutteesta kärsivä oppilasaines olisi valintoja tehdessä karsittava pois näin kalliista koulutuksesta. Motivoituneille opiskelijoille alkuvaiheen kone-opetus voidaan tehdä koulussa simulaattoreilla ja yksinkertaisilla harjoitustyömailla. Syventävä käytännön maasto-opetus koneyritykselle, jolla on pätevyydet toimia kouluttajana. Opetuksesta tulee yrityksen saada asianmukainen korvaus. - Perustietoutta alan menetelmistä ja tekniikan perusteita. Työpaikan on helpompi opettaa talon tavoille jos konetekniikka ja metsänkäsittely tavat ja lait on hallussa. Konekohtaista opetusta ei mielestäni koulussa tarvita vaan yleiset perusteet haltuun paremmin. - Ennakkotietoa harjoitteluajoista ja mahdollisista harjoittelijoista. Tutkimustoiminnan esittelyä ja yhteistä pohtimista yhteistyön syventämisestä. - Aktiivisempaa yhteydenpitoa ja suunnittelua molemmin puolin. - Toivoisimme, että metsänomistajakoulutuksen rahoitus ei pienene. - kehittämiseen ja yhteistyöhön esim. hankerahaa, myös palkkakulujen osalle. - parempaa korkeakoulutusta ja AMK-koulutusta, teknikoita - Jos oppilaitoksen työharjoittelut ja opinnäytetyöt ym. ovat sellaisia, joille on tilausta työnantajien piirissä, niin homma toimii hyvin. Jos taas ei, niin sitten motivaatio hukkuu ihan kaikilla osapuolilla. - Opsien muutos tuonee opiskelijat tiiviimpään ja useimmin toistuvaan työpaikkaoppimiseen. Tämä hyvä. Metsuriopiskelijoiden oppimisjaksot saisivat ajoittua opiskelun loppupuolelle. (Usein on ollut hankalaa järjestää kulkemisia, kun ei olla vielä 18, eikä ole autoa) - Harjoittelujaksojen ajoitus, sellaiseen vuodenaikaan, jolloin töitä on helppo järjestää. Huhtikuusta- lokakuuhun. - ei muutoksia, yhteydenottoja tulee enemmän kuin pystyy vastaamaan.. pyrimme kyllä tilanteen mukaan auttamaan. - Ei erityisiä toiveita tällä hetkellä. - Toivoisin koulujen olevan aktiivisempia, tuntuu että tähän asti on pääsääntöisesti menty yritysten aktiivisuuden varassa. - -metsäalan ammattikorkea-ja yliopistokoulutuksen osalta tietoa, heidän tarpeistaan ja mahdollisuuksista yhteistyöhön - yhteyshenkilöitä, tietoa tutkimus- ja kehittämishankkeista - vrt metla - tietoa koulutuksen puitteissa toteutettavista kehittämishankkeista - emme halua jäykkiä, määrämuotoisia yhteistyörakenteita *suunnitelmallisuutta *pitkäjänteisyyttä *tavoitteellisuutta Työvoimapoliittisena koulutusmahdollisuutena ollut työvalmennus oli hyvä mahdollisuus jatkokouluttaa työntekijöitä ilman ylimääräisiä kustannuksia. Vastaavaa voisi rakentaa koulutusjärjestelmään. - Oppilaitokset voisivat ottaa selville enemmän mihin suuntaan yritykset kehittyvät, mitkä ovaat osaamistarpeet jotka sitte jalkautuisivat OPS:hin. - Työharjoittelujaksot koko vuoden ajalle että usemmat oppilaat kerkiäis käymään meillä. - jonkinlaista korvausta yritykselle opetukseen jaajankäytön vastineeksi. - AMK-OPPILAITOKSET. VOISIVAT KYSYÄ, MITÄ VAATIMUKSIA YRITYSMAILAMA EDELLYTTÄÄ SEURAAVILTA: KIELITAITO, SISÄINEN LASKENTA JA MARKKINOINTI. TULEEKO INSINÖÖRIN OLLA TEOREETIKKO VAI OSAAJA AMK OPETUKSEN TASON YLLÄPITÄMISEKSI TEOLLISUUDEN TULISI ILMOITTAA NE OPETUKSEN ALAT, JOITA PIDETÄÄN TÄRKEINPINÄ JA AMK:LLE TULISI JÄRJESTÄÄ YHTENÄISET TENTIT VUOSITTAIN, JOILLA OPETUKSEN JA OPPIMISEN TASO VOIDAAN TODETA. KELVOTON OPETUKSEN TASO ON NUOREN ELÄMÄN HUKKAAN HEITTÄMISTÄ JA SAMALLA SE TUOHOAA JONKIN TOIMIALAN MAINEEN OMALTA OSALTAAN. - Koulumaailman tulisi olla enemmän kiinnostunut yritysmaailmasta ja voisivat tulla vierailuille ja näkemää tätä business-maailmaa. - Palkoja Suomessa pitäisi laskea jotta täällä voisi olla laajenpaa puusepänteollisuutta. Tällä yleisellä suomalaisella kustannusrakenteella ja ammattiyhdistysliikkeellä tämä ala ja koko Suomi näivettyy pikkuhiljaa. Tuskin Suomi tietokonepeleillä pelkästään tulee toimeen. - Oppilaitoksien pitäisi tarjota jatkuvati oppilaille työnsaantimahdollisuudet yrityksiin jo oppijakson aikana ja loma/kesätyöajoilla. lisäksi koulutusta pitäisi ohjata siihen suuntaan että pidemmät työssä olojaksot kuuluisi opintoviikkoihin. Mallia Saksasta - Selkeyttä oppilaitosten tapahtumiin ja ennakointia.

10 - tk hankkeita lisää koulujen ja yritysten välille - enemmän ammattiin liittyvää työharjoittelua, että olis valmistuttuaan kykenevä itsenäiseen työskentelyyn,kun yrittäjän pitää palkkaa maksaa. - Oppilaitoksissa pitäisi olla paljon nykyistä enemmän markkinointi/myyntikoulutusta sekä metsätalouteen liittyvää kannattavuuslaskentaa. Näitä taitoja tarvitaan jokapäiväisessä metsäthlön työssä ainakin MHY-organisaatiossa. - Tarvitsemme metsureiden eläköityessä uusia työntekijöitä. Toivomme tiiviimpää yhteistyötä metsurikoulutuksen kanssa. - Yhteistyötä voisi varmaankin lisätä - Voisimme kertoa oppilaitoksissa tulevaisuuden työntekijätarpeistamme ja -vaatimuksistamme sekä mahdollisuuksistamme tarjota harjoittelupaikkoja.

KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory

KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely t Kysely toteutettu helmikuussa 2013, koonti Anne Bondaréw/Tapio Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory yli

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

AmAk Opettajakysely - Perusraportti

AmAk Opettajakysely - Perusraportti AmAk Opettajakysely - Perusraportti 1. Yksikkö? 2. Osaamisala? 3. Kuinka monta Ammattiakatemian opiskelijaa on ollut ryhmässäsi? 4. Montako opiskelijaa on ryhmässäsi kokonaisuudessaan? (numeerinen vastaus)

Lisätiedot

Kesäduunareita enemmän kuin viime kesänä

Kesäduunareita enemmän kuin viime kesänä Kymenlaakson kauppakamarin kesätyökysely 2017 Kesäduunareita enemmän kuin viime kesänä Kohentunut taloustilanne näkyy Kymenlaakson yrityksissä myös kesätyöntekijärintamalla. Kymenlaakson yritykset ottavat

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY VASTUULLINEN KESÄDUUNI 20 -KYSELY TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.5.20 kesäduuni 20 - kysely / T-Media Oy 2 TAUSTAMUUTTUJAT Mukana vastuullinen kesäduuni 20 -kampanjassa Työnantajan tyyppi Työnantajan koko

Lisätiedot

Tatu Elonen Materiaalihallintopäällikkö, Planmeca Oy. Better care through innovation

Tatu Elonen Materiaalihallintopäällikkö, Planmeca Oy. Better care through innovation Tatu Elonen Materiaalihallintopäällikkö, Planmeca Oy Better care through innovation Planmeca Group Perustettu vuonna 1971 Helsingissä Maailman suurin yksityisomisteinen hammasalan teknologiayritys Yksi

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ)

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ) Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ) OPPILAS JA PUHELIN KOULU JA LUOKKA TYÖPAIKKA JA PUHELIN OPO JA PUHELIN 1 RAPORTTI TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISESTA Työpaikka

Lisätiedot

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Yleisopas Suomi IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Sisältö 1 Yleistietoutta työssäoppimisesta... 3 2 Osapuolten

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014

Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014 Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014 Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014 Perustiedot: Kyselyaika 5. 17.3.2014 Kysely lähetettiin yli 5 henkilöä työllistäville jäsenorganisaatioille (1 038). Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Metsäalan työllisyysnäkymät & mhy:t työnantajana

Metsäalan työllisyysnäkymät & mhy:t työnantajana Metsäalan työllisyysnäkymät & mhy:t työnantajana Heureka, 23.3.2017 Lasse Lahtinen MTK / metsälinja 24.3.2017 Metsäalan työvoimatarve ennuste - Savotta 2025 -hanke (Metsäteho 2016) - Metsäalan työvoimatarve

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Työpaikoilla oppimisen monet muodot Määrä lisääntyy laatua kehittämällä?

Työpaikoilla oppimisen monet muodot Määrä lisääntyy laatua kehittämällä? Työpaikoilla oppimisen monet muodot Määrä lisääntyy laatua kehittämällä? Sampon neuvottelukuntien seminaari, Imatra 6.9.2017 Projektipäällikkö Maija Savolainen, Savon ammatti- ja aikuisopisto maija.savolainen@sakky.fi

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille.

Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. rekrytapahtumat välittäjäpalvelut Work Smart uraohjausmalli Tarve - Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA P.Pyy OPISKELIJOIDEN ERILAISET TARPEET ovat tuoneet ammatilliselle koulutukselle haasteita: Kuinka tunnistaa yksilöllisiä tarpeita ja tukea heidän oppimistaan

Lisätiedot

Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan.

Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan. Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan. Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan - Vapaaehtoistyö hoitotyön opetussuunnitelmassa. Satakunnan ammattikorkeakoulun toteutus Tapio Myllymaa Lähtökohtia

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:39:29 2014 Kaikki koulutusalat, N=40, vastausprosentti keskimäärin

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 1. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA-KESÄHARJOITTELUOHJELMA 2. TYÖNTEKIJÄT Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

Työpaja 2: Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaja 2: Työpaikalla tapahtuva oppiminen MAAHANMUUTTAJAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 14. 15.3.2017 Työpaja 2: Työpaikalla tapahtuva oppiminen Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson, Pohjois-Savon ELY-keskus Vastaava asiantuntija Sari Turunen-Zwinger,

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin TET työelämä tutuksi Juniori kohtaa seniorin Työelämä tutuksi TET eli työelämään tutustuminen on yläasteen ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso. Sen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Harjoittelusta sanottua

Harjoittelusta sanottua Harjoittelun tavoite Turun yliopiston opiskelijoiden opintoihin liittyy pakollinen tai vapaavalintainen harjoittelu, jolla on merkittävä positiivinen vaikutus opiskelijan urasuunnitelmiin ja opiskelumotivaatioon.

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö 16.3.2016 Peer Haataja Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö Osaamistarveselvitys 2015 - tavoitteet Työelämän osaamistarveselvitys sai alkunsa tunnistetusta tarpeesta selvittää, kuinka

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Loppuraportti OPET-projekti

Loppuraportti OPET-projekti Loppuraportti OPET-projekti HENKILÖTIEDOT Johanna Jussila Omnia, Lakelan toimipiste Tel: 046-8515142 email: johanna.jussila(a)omnia.fi TYÖYKSIKKÖ Hotelli Libyan Princess Main Street, Paleochora 73001,

Lisätiedot

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti Raha HYVÄ RUOKA Söit aamulla kunnon aamupalan ja koulussakin oli hyvää ruokaa. Raha -1 E HUVTA MKÄÄN Oikein mikään ei huvita. Miksi en saa mitään aikaiseksi? Raha RKAS SUKULANEN Sori, etten oo pitänyt

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Auditointi ja itsearviointi: kuulumisia, tilannekatsausta ja arvioinnin arviointia. Tomi Kiilakoski Tampere 3.11.2011

Auditointi ja itsearviointi: kuulumisia, tilannekatsausta ja arvioinnin arviointia. Tomi Kiilakoski Tampere 3.11.2011 Auditointi ja itsearviointi: kuulumisia, tilannekatsausta ja arvioinnin arviointia Tampere 3..20 Ennakkotehtävä ) Montako taloa kunnassa on ja monessako näissä on tehty itsearviointi? 2) Montako taloa

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Kokemus esiin 50+ -projekti. Taina Paananen

Kokemus esiin 50+ -projekti. Taina Paananen Kokemus esiin 50+ -projekti Taina Paananen 24.4.2015 Perustiedot hankkeesta ESR rahoitus 2/2013-6/2015 lisäksi rahoittajina Vantaan ja Espoon kaupungit ja Edupoli Toiminta-alue Vantaa vuosina 2013-2014,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille Opas työssäoppimisen kehittäjille Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille SISÄLTÖ 1. Työssäoppimisen kehittäminen itsearviointimallin avulla... 3 2. Motiivit ja tavoitteet yhteistyölle

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

SAATEKIRJE KYSYMYKSET. Taustakysymykset. Hei!

SAATEKIRJE KYSYMYKSET. Taustakysymykset. Hei! SAATEKIRJE Hei! Olemme TAOK:in ammatillisen opettajakoulutuksen opiskelijoita ja teemme koulutukseemme liittyvän kehittämistyön yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopisto, Tredun aikuiskoulutuksen ja

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELENOPPIMISEN OSA-ALUEITA: 1.KUULLUN YMMÄRTÄMINEN 2.PUHUMINEN ENGLANTI 1-2 KURSSIEN ARVIOINNIN KOHTEET: 1. Tiedonhankinta

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Jörgen Eriksson Tuula Heinonen Kuntamarkkinat 11.9.2013, Tietoisku Osaamisen

Lisätiedot

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015 MTI- opetuksen tulevaisuus yhdessä tehden Metsätalousinsinöörien AMK- opetuksen kehittämisseminaari 29.10.2015 Tutkija Eila Lautanen, TTS Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 1. vastaajajoukon kuvaus

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013 Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys Kevät 2013 Yritysvastaajia 22 yli kolmannes vastaajista edusti yli 500 työntekijän yritystä Yrityksen toimintaympäristö energia-alalla 45,00 % 4

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ. Eija Salo-Lievonen 30.8.2013

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ. Eija Salo-Lievonen 30.8.2013 TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ Oppilaitosyhteistyön strateginen merkitys nyt ja tulevaisuudessa Yhteistyön muodot Sopimus ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta TAMK:n ja Fimlabin kesken Neuvottelukunta

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN N TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN 1 SOPIJAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Opiskelijatiedote - Studerande info 5.

Opiskelijatiedote - Studerande info 5. Metsäalan Asiantuntijat Skogsbranschens Experter 23. helmikuuta / 23. februari 2016 Opiskelijatiedote - Studerande info 5. HAAPA 2015 HAAPA eli metsäalan opiskelijoiden harjoittelupalkkauskysely tehtiin

Lisätiedot

Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros

Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros Työpajassa esitellään opinnäytetöiden kehittämishankkeen nykyvaihetta ja keskustellaan kriittisistä kohdista opinnäytetyöskentelyn aloitusvaiheessa,

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA (hevostenhoitaja- ja ratsastuksenohjaajaopiskelijat) Tervetuloa vastamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Insinööritoimisto KyAMK Osk 18.3.2010 Ilkka Estlander

Insinööritoimisto KyAMK Osk 18.3.2010 Ilkka Estlander Insinööritoimisto KyAMK Osk 18.3.2010 Ilkka Taustaa: -Aloite neuvottelukunnista, suunnittelijoista pulaa -juuri valmistuneen insinöörin valmiudet suunnittelutyöhön heikot ( vaatii 1-5 v. sisäänajoa yrityksessä).

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao.

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao. ADR- SEMINAARI 2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Esityksen sisältö: - Toimiiko yhteistyö?

Lisätiedot

OmaOpo ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka

OmaOpo ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka Oma ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka 1 Sisältö 7 luokan tavoitteet...3 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet...4 Oma-seurantalomake...5 Sisältöalueiden tavoitteet ja itsearvioinnit S1 Oppiminen ja opiskelu...8

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot