TYÖNHAKUUN LIITTYVÄT MENETELMÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖNHAKUUN LIITTYVÄT MENETELMÄT"

Transkriptio

1 TYÖNHAKUUN LIITTYVÄT MENETELMÄT Työmarkkinat avoimessa haussa ja piilossa olevat työpaikat Rekrytointi on monimutkainen prosessi, joka alkaa yrityksen työvoiman tarpeesta ja päättyy enemmän tai vähemmän läpinäkyvän haun kautta parhaiten tehtävään sopivan henkilön löytymiseen. Rekrytointiprosessia voi verrata jäävuoreen, joka koostuu näkyvästä osasta sekä paljon suuremmasta, syvemmällä olevasta näkymättömästä osasta. Näkyvä osa koostuu valintaprosessista, jonka yritys joko hoitaa itse tai joka annetaan erillisen rekrytointiyrityksen hoidettavaksi. Yritys tai rekrytointiyritys laittaa yleensä ilmoituksen avoimesta työpaikasta sanomalehteen. On arvioitu, että tämä näkyvä osa rekrytoinneista kattaa vain noin 15% kaikista avoimista työpaikoista, vaikkakin on vaikeaa arvioida prosenttiluvun paikkansapitävyyttä, sillä työmarkkinat muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Viimeisten vuosien aikana rekrytointiprosessin näkyvä osa johtajien ja ammattilaisten haussa on tullut selvästi aiempaa valikoivammaksi. Sanomalehti-ilmoituksissa etsitään henkilöitä, joiden osaaminen on erikoistunutta alallaan. Yleisimmin etsitään korkeintaan vuotiaita henkilöitä, myös korkeisiin johtotehtäviin. On olemassa myös näkymätöntä rekrytointia ja työntekijöiden etsimistä. Yrityksellä voi olla tarve palkata uusia työntekijöitä, mutta avoimista tehtävistä ei tahdota ilmoittaa julkisessa haussa. Tämä näkymätön osa rekrytoinnissa on erityisen merkittävä ja kiinnostava sellaisten henkilöiden osalta, jotka haluavat muutoksia omassa urakehityksessään. Näkymättömät avoimet työpaikat ovat kuitenkin hankalia löytää ja tällainen työnhaku vaatiikin erilaisia työnhakumenetelmiä kuin normaali työnhaku ilmoitusten kautta. Henkilö, joka haluaa muutoksia omaan työuraansa, yleensä hake sekä avoimessa haussa (näkyvät) olevia työpaikkoja että näkymättömiä paikkoja. Avoimessa haussa olevien työpaikkojen löytäminen on helppoa ja hakuprosessi on selkeä. Työnhakija lähettää hakemuksen sekä ansioluettelon ilmoituksessa mainittuun yritykseen tai rekrytointiyritykseen ja pyrkii saamaan kutsun haastatteluun. Todellisuudessa kuitenkin avoimessa haussa olevan työpaikan saaminen on usein vaikeaa ja vaativaa, sillä työtehtäviin vaaditaan usein todella korkeatasoista ja vahvaa ammatillista osaamista. MODUULI 3 KOULUSTA TYÖELÄMÄÄN VAIHE 2 TYÖNHAKUTAIDOT

2 Näkymättömien työpaikkojen löytäminen on hankalampaa kuin näkyvien, sillä työnhakijan on vaikea määritellä tarvittavan työntekijän ammatillista profiilia ilman ilmoitusta. Sen lisäksi, että työnhakijan osaaminen vastaisi juuri yrityksen tarvetta, tulee työnhakijalla olla hyvät työn- ja tiedonhakutaidot sekä paljon oma-aloitteisuutta. Edellä mainitusta huolimatta työllistyminen näkymättömiin paikkoihin on usein helpompaa kuin näkyviin, koska: - mahdollista tarjontaa on enemmän - kilpailua on vähemmän - työpaikan saaminen perustuu hakijan oma-aloitteisuuteen Seuraavassa osiossa esitellään tehokkaimpia menetelmiä näkymättömien työpaikkojen saamiseen. Siinä keskitytään erityisesti - henkilökohtaisiin kontakteihin - itsensä esittelemiseen ja yhteydenottoihin, jotka perustuvat hakijan omaaloitteisuuteen MITEN SAADA SUURIN HYÖTY OMISTA OLEMASSAOLEVISTA KONTAKTEISTA JA VERKOSTOISTA Yksi tehokkaimmista keinoista saada tietoa näkymättömistä työpaikoista on hyödyntää omia henkilökohtaisia kontakteja (henkilökohtaiset verkostot). Henkilökohtaiset kontaktit käsittävät: - ystävät - tuttavat - kollegat - sukulaiset Henkilökohtaiset kontaktit ovat luonnollinen osa kunkin ammatillista ja sosiaalista kenttää. Alla on listattu hyödyllisiä keinoja omien kontaktien hyödyntämiseksi. A) Tee lista henkilöistä, jotka voisivat auttaa sinua omien ammatillisten ja /tai henkilökohtaisten kontaktiensa avulla. Tämän voi aloittaa käymällä läpi jo olemassa olevia yhteystietolistoja kuten esim. osoitekirjoja, puhelinmuistiota tai sellaisia yhdistysten listoja, joiden jäsen itse olet. B) Ota yhteyttä henkilöihin, joita olet listannut. Kerro heille suunnitelmistasi ja tavoitteistasi. Tässä vaiheessa on tärkeää pitää näitä henkilöitä ainoastaan tiedon lähteinä, jotka voivat neuvoa ja ohjata sinua. Mikä on vielä merkittävämpää, heidän kauttaan voit saada uusia hyödyllisiä kontakteja. Mikäli kyseiset kontaktisi voivat tarjota sinulle suoraan töitä, aina 2

3 parempi, mutta on muistettava, ettei se saa olla tavoitteena. Heitä ei saisi asettaa hankalaan tilanteeseen eikä heitä saa painostaa päinvastoin, osoita, että tarvitset heidän tukeaan, neuvojaan ja apuaan. C) Täydennä listaasi niillä uusilla yhteystiedoilla, joita saat, jotta haku olisi mahdollisimman laaja. Näin ollen henkilökohtaiset verkostot voivat toimia kaksitahoisesti, jos niitä hyödyntää tehokkaasti. Ne mahdollistavat: - keskustelun ammatillisesti kiinnostavien ja merkittävien henkilöiden kanssa, jotka tunnemme henkilökohtaisesti ja joihin näin ollen voi luottaa paremmin kuin henkilöihin, joita emme tunne. - omien kontaktien määrän lisääntymisen, mikä helpottaa erilaisten mahdollisuuksien selvittämistä ja kenties myös näkymättömien työpaikkojen löytämistä KOHDENNETUT YHTEYDENOTOT Toinen menetelmä näkymättömien työpaikkojen etsimisessä on ns. kohdennetut yhteydenotot. Työnhakuprosessissa kukin asettaa itselleen henkilökohtaiset ammatilliset tavoitteet, joiden kautta voidaan tunnistaa minkä tyyppistä työtä / työtehtävää ryhtyy hakemaan tai millaiseen yritykseen tavoittelee töihin. On olemassa useita erilaisia valintakriteerejä, kuten esimerkiksi: - Ala, jolla on jo toiminut, ja jolla on saavuttanut ammatillisesti eniten - Yrityksen koko (pieni, keskisuuri, suuri), joka tuntuu sopivimmalta omaan ammatilliseen osaamiseen ja tavoitteisiin - Maantieteellinen sijainti: alue, jolla haluaa työskennellä. On kuitenkin muistettava, että mitä laajemmalla alueella on valmis työskentelemään, sitä enemmän on mahdollisuuksia löytää töitä. Tämän takia maantieteellistä toiminta-aluetta ei kannata kaventaa liiaksi. Tämän määrittelyn jälkeen tulee tehdä lista yrityksistä, joihin on tarkoitus olla yhteydessä, samalla tulee määritellä henkilö, jolle avoin hakemus osoitetaan (johtaja, henkilöstöpäällikkö jne. riippuen työtehtävästä, jota tavoitellaan). Kyseiselle henkilölle lähetetään työhakemus ja ansioluettelo, joiden laatimisessa pyritään herättämään vastaanottajan kiinnostus. 3

4 Työhakemuksessa (ks. erillinen malli) mainitset soittavasi sopiaksenne mahdollisesta tapaamisesta, jossa voitte selvittää mahdollisen yhteistyön jatkossa. Päästessäsi haastatteluun esittelet lyhyesti ansioluettelosi ja pyrit selvittämään onko yrityksessä tarjolla mitään sinulle sopivaa työtä. Kohdennettuja yhteydenottoja käytettävässä työnhaussa ei tunneta henkilöitä, joille avoimia hakemuksia lähetetään. Näin ollen työnhakijalla pitäisikin olla kattava lista kontakteja, paljon kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä, jotta läpäisee monenlaiset avoimeen työnhakuun liittyvät hallinnolliset ja byrokraattiset esteet. Tehokkaassa avoimessa työnhaussa on suositeltavaa käyttää samanaikaisesti sekä henkilökohtaisia verkostoja että kohdennettuja yhteydenottoja: jos toisen kanavan kautta ei pääse haastatteluihin, voi vastaavasti vahvistaa toisen kanavan käyttöä. 4

5 TYÖNHAKUMENETELMÄT JA TEHOKKAIMMAT TAVAT KÄYTTÄÄ NIITÄ AVOIN HAKEMUS (kirjeet / puhelinsoitot) Plussat Miinukset Työhakemuksesta voi tehdä persoonallisen - Hyvä keino lähestyä yrityksiä jos omat kontaktit ja verkostot eivät tuottaneet tulosta - Saattaa tuottaa kutsun haastatteluun - Antaa mahdollisuuden esitellä itsensä ja osaamisensa yrityksen rekrytoinnista vastaaville - Mahdollistaa sellaisten yritysten lähestymisen, joita ei löytäisi omien verkostojen kautta - Mahdollistaa suorat kontaktit rekrytoinnista päättäviin tahoihin, mikäli ne osaa tunnistaa oikein Jotta saavuttaa hyviä tuloksia, tulee hakemusten lähettämisen jälkeen olla puhelimitse yhteydessä yrityksiin. - Edellyttää pikaista sopimista haastattelusta sekä vaatii hakijalta hyviä kommunikointitaitoja (erityisesti asioitaessa puhelimitse) - Vaatii etukäteen hankittua tietoa yrityksestä, sen päätöksen tekijöistä sekä mahdollisesta työvoiman tarpeesta - Tuottaa vähän vastauksia / yhteydenottoja (keskimäärin 4-10%) - Vaatii merkittävää määrää yhteydenottoja (vähintään ) - Jos hakemus menee väärälle henkilölle, arviolta 50% hakemuksista lähetetään suoraan HR-osastolle TYÖPAIKKAILMOITUKSET Plussat Jokainen voi hakea avoimesti ilmoitettuun työpaikkaan - Tehokas väylä löytää työtä, jos on vahvaa ammatillista osaamista ja on iältään alle vuotta - Ohjaa suoraan haettavaan työpaikkaan - Tehokkaampi keino pasta haastatteluun, jos hakija liittää mukaan persoonallisen työhakemuksen - Tehokas työmarkkinoilla, joissa on alhainen kilpailutaso Miinukset Hakijat ovat tiukassa kilpailuasetelmassa monien muiden hakijoiden kanssa - Toisinaan yritykset saavat paljon hakemuksia, jotka eivät vastaa työpaikkailmoituksessa esitettyjä tarpeita - Ei anna juurikaan mahdollisuuksia henkilökohtaiselle päätöksenteolle - Vaatii systemaattista haku- ja valintaprosessin seurantaa - Edellyttää hakijalta erinomaisia neuvottelutaitoja - Vähentää yheyksiä päätösten tekijöihin 5

6 REKRYTOINTIYRITYKSET (Head Hunters) Plussat Hakija tulee tunnetuksi alakohtaisten rekrytoijien keskuudessa - Vähentää kilpailijoiden määrää (verrattuna ilmoituksiin) - Kun rekrytointiyritys on valinnut ehdokkaat, on yritys kiinnostuneempi tutustumaan hakemukseen Miinukset Tehokas keino lähinnä perinteisesti määriteltyjen menestyksekkäiden ammattien osalta (pitkälle erikoistuneen osaamisen ammatit), alle vuotiaiden hakijoiden osalta sekä usein korkeasti palkattujen osalta - Edellyttää loistavien ja monipuolisten kommunikointitaitojen hallitsemisen YHTEYDENOTTOKIRJEET Plussat Plussia ei juuri ole. Tätä keinoa voi kuitenkin kokeilla silloin kun mikään muu ei tuota tulosta ja yhteydenottojen määrää pitää kasvattaa. Miinukset Ei anna mahdollisuutta välittää persoonallista viestiä hakijasta eikä luo yhteyttä mahdollisiin rekrytointitarpeisiin yrityksessä. - Alhainen vastausprosentti (2-3%) - Edellyttää suurta yhteydeottojen määrää (vähintään 250) - Yli 70% näistä kirjeistä käsitellään HRosastolla, ja suuri osa niistä heitetään pois On olemassa myös muita menetelmiä, mutta niiden tarkoituksena on yleensä lähinnä hankkia tietoa sen sijaan, että pyrkisi ottamaan yhteyttä yrityksen päätöksen tekijöihin. Edellä olevien kuvausten perusteella on selvää, että nk. proaktiiviset eli ennakoivat keinot ovat parhaita työnhakumenetelmiä, mukaan lukien niihin kunkin omien kontaktien ja verkostojen hyödyntämisen sekä avointen hakemusten lähettämisen. On kuitenkin tärkeää määritellä tapauskohtaisesti tehokkaimmat työnhakumenetelmät niin, että huomioi tavoiteltavan kohteen erityispiirteineen. 6

7 MITEN VALITAAN SOPIVAT TYÖNHAKUMENETELMÄT Tärkeimmät kriteerit valittaessa sopivia strategioita ovat: - Arvioitu avoinna olevien työpaikkojen määrä ko. sektorilla - Kilpailutekijät / hakijoiden määrä - Merkittävimmät rekrytointimenetelmät ko. sektorilla - Maantieteelliset seikat: alueellinen, kansallinen, eurooppalainen tai maailmanlaajuinen toimintakenttä - Rekrtytoinnista vastaavien päätöksentekomenetelmät, saavutettavuus ja yhteydenottokanavat Työnhakuun liittyviä menetelmiä, joita tämän materiaalin alkuosassa kuvattiin, tulee tarkistaa ja tarkentaa useita kertoja riippuen siitä millainen työhakuprosessi on ja millaisia tuloksia prosessin aikana saavutetaan. Työnhaussa ei ole olemassa taikakeinoja, eikä myöskään kyse ole siitä, että kaikkia mahdollisia keinoja pitäisi käyttää samanaikaisesti. Yksi menestyksekkään työnhaun keinoista on se kuinka käyttää eri menetelmiä. - Henkilöllä voi olla laaja kontaktiverkosto, joka ei kuitenkaan pidä hakijaa sopivana / uskottavana - Henkilöllä voi olla suppea kontaktiverkosto, mutta hän onnistuu kehittämään ja hyödyntämään sitä ajan myötä käyttämiensä keinojen ja omien taitojensa ansiosta Henkilökohtaisten kontaktien ja verkostojen käyttö työnhakumenetelmänä: Tuottaakseen merkittäviä tuloksia tämä menetelmä vaatii vähintään 70%:sta ajankäyttöä. Ensimmäiset tulokset sen kautta saa yleensä aikaisintaan kahden ja korkeintaan kolmen viikon päästä yhteydenotosta. Tapaamisten järjestyttyä hakija voi ryhtyä selvittämään konkreettisia työllistymismahdollisuuksia yrityksiin. Avointen työhakemusten käyttö Jotta tämä menetelmä on riittävän tehokas, tulee hakijan lähettää vähintään avointa hakemusta viikossa. On myös muistettava järjestää aikaa mahdollisille vastauksille ja yhteydenotoille sekä tapaamisille. Myös tällä menetelmällä ensimmäiset tulokset saa yleensä aikaisintaan kahden ja korkeintaan kolmen viikon päästä yhteydenotosta. Tämän jälkeen sovitaan tapaamisesta yrityksen edustajan kanssa. Työpaikkailmoituksiin vastaaminen Hakemuksen laatiminen työpaikkailmoitukseen vie keskimäärin minuuttia. Yleensä hakemuksen lähettämisen ja mahdollisen työhaastattelun toteutumisen välillä on noin päivää. Mikäli hakija ei saa minkäänlaista vastausta yrityksestä, hän voi myös itse soittaa ja 7

8 kysyä hakuprosessin etenemisestä. Positiivisen vastauksen saa yleensä aina 1-1,5 kuukauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä. Alla on taulukko, jota voi hyödyntää suunniteltaessa ja valittaessa sopivaa työnhakumentelmää eri tilanteisiin. 8

9 Työnhakumenetelmän valintaa tukeva taulukko Ammatillinen tavoite Menetelmä Käytettävä aika Edistyminen Huomioita 9

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Teema 1 Koulutus ja työnhaku

Teema 1 Koulutus ja työnhaku Teema 1 Koulutus ja työnhaku Tässä teemassa on tarkoituksena, että selvität tämän hetkisen tilanteesi kouluttautumis- ja työllistymissuunnitelmien pohjaksi. Tehtävät ohjaavat sinua erittelemään tavoitteitasi,

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

Otamme yhteyttä. Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa. Euroopan komissio

Otamme yhteyttä. Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa. Euroopan komissio Otamme yhteyttä sinuun Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa Euroopan komissio Otamme yhteyttä sinuun... Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa Euroopan

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta HAKEMUS (vastaaminen työpaikkailmoitukseen) Työhakemus muokataan haettavan työtehtävän vaatimusten mukaan. Vastaa hakemuksellasi työnantajan esille tuomiin tarpeisiin ja perustele sopivuutesi tehtävään.

Lisätiedot

Rekrytoinnin perusteet

Rekrytoinnin perusteet Rekrytoinnin perusteet Rekrytoinnin toteuttaminen vaatii suunnittelua. Kuten kaikki muutkin yritykselle tärkeät ratkaisut. Esimerkiksi taloushallinnon tai IT-palvelun ulkoistaminen. Kilpailua käydään sekä

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Tervetuloa työnvälitykseen!

Tervetuloa työnvälitykseen! Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Finska Tervetuloa työnvälitykseen! Information till dig som är arbetssökande Tietoa työnhakijalle Työnvälitys palvelee kaikkia

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

SUORAHAKU JOHDON REKRYTOINNIN VÄLINEENÄ

SUORAHAKU JOHDON REKRYTOINNIN VÄLINEENÄ SUORAHAKU JOHDON REKRYTOINNIN VÄLINEENÄ Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin kandidaatintutkielma Laatija: Elina Mannonen Ohjaaja: KTT Essi Saru 6.5.2011 Turku Turun kauppakorkeakoulu Turku School

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen x TIIVISTELMÄ Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 25.3.2010 Matrikkelinumero 12835 Tekijä(t) Kaisu Huuhtanen Sivumäärä 74 + liitteet Otsikko

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Akavan kesätyöopas 1

Akavan kesätyöopas 1 Akavan kesätyöopas 1 Akavan kesätyöopas Työelämän eri sektorit...3 Työsuhteen eri muodot...3 Työnhaku...4 Ansioluettelon ja hakemuksen tekeminen...6 Työhaastattelu...8 Jos et tullut valituksi...9 Tulit

Lisätiedot

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja organisaatiot Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Kandidaatin tutkielman ohjaajat

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Töihin! pieni opas työnhakuun. Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä. Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Töihin! pieni opas työnhakuun. Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä. Puhelinnumero Sähköpostiosoite Etunimi ja sukunimi CV Lähiosoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Nimenselvennys Töihin! pieni opas työnhakuun Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä HENKILÖTIEDOT Kerro ikäsi ja kuvaile itseäsi ihmisenä

Lisätiedot

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE Minna Mäkinen 2013 2 (29) Työnhaun opas vankilasta vapautuvalle (2013) Sisällysluettelo: * Sisällysluettelo s. 2 * Vankilasta vapautuessasi s. 3 * Etuudet s. 4 * Miten

Lisätiedot

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com 1 Teemu Malinen Oletko tuotteistanut itsesi ja osaamisesi? Miten annat itsestäsi positiivisen kuvan rekrytoijalle? Tiedätkö mitä sinulta saa kysyä työhaastattelussa? Mitä on A/B testaus? Miten se hyödyttää

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot