Uponor Control System (DEM) - langaton säätöjärjestelmä PIKAOPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uponor Control System (DEM) - langaton säätöjärjestelmä PIKAOPAS"

Transkriptio

1 Uponor Control System (DEM) - langaton säätöjärjestelmä PIKAOPAS

2 Sisältö Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...3 Johdanto...4 Turvallisuusohjeet...4 Radiotaajuuksia koskevat rajoitukset...4 Hävittäminen...4 Pikaopas...5 Antennin asentaminen...5 Toimilaitteiden asentaminen...5 Uponor Käyttöpaneeli I-76:n asentaminen...5 Uponor Käyttöpaneeli I-76:n käyttäjätasot...6 Useiden keskusyksiköiden asentaminen (laajennettu järjestelmä)...6 Termostaattien rekisteröinti...6 Termostaatin rekisteröinti useille kanaville...7 Ulkoisella anturilla varustetun termostaatin rekisteröinti...7 Tiedonsiirron testaus...7 Yksittäisten termostaattien rekisteröinnin peruutus...8 Kaikkien termostaattien rekisteröinnin peruutus (tehdasasetus)...8 Huoneen ohitus...8 Automaattinen tasapainotus...8 Tekniset tiedot UPONOR CONTROR SYSTEM (DEM) PIKAOPAS

3 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke Uponor on laatinut tämän Uponor Control System DEM -järjestelmää käsittelevän pikaoppaan ja koko sen sisällön pelkästään tietojen antamiseksi. Pikaoppaan sisältö (piirrokset, logot, kuvakkeet, tekstit ja kuvat mukaan lukien) on tekijänoikeuksien alainen ja maailmanlaajuisten tekijänoikeus- ja sopimusehtolakien suojaama. Käyttämällä pikaopasta sitoudut noudattamaan kaikkia maailmanlaajuisia tekijänoikeuslakeja. Minkä tahansa tämän pikaoppaan sisältämän osan muuttaminen tai käyttäminen muuhun tarkoitukseen on rikkomus Uponorin tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muita omistusoikeuksia vastaan. Pikaoppaan lähtökohtana on, että kaikkiin tarvittaviin turvatoimenpiteisiin on ryhdytty, ja että: oppaan kuvaileman järjestelmän ja kaikki sen sisältämät komponentit valitsee, suunnittelee ja asentaa sekä käynnistää valtuutettu ja ammattitaitoinen suunnittelija ja asentaja (asennushetkellä) voimassa olevien, Uponorin toimittamien asennusohjeiden sekä kaikkien sovellettavissa olevien rakennus- ja putkityömääräysten ja muiden vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti; kyseistä järjestelmää tai mitään sen osaa ei ole altistettu (tilapäisesti tai jatkuvasti) tuotteeseen painettujen tai Uponorin toimittamissa ohjeissa ilmoitettujen lämpötila-, paine- ja/tai jänniterajoitusten ulkopuolisille olosuhteille; kyseinen järjestelmä ja kaikki sen osat pidetään alkuperäisessä asennuspaikassa eikä niitä korjata, uudelleensijoiteta tai muuteta ilman Uponorin kirjallista hyväksyntää; kyseinen järjestelmä ja kaikki sen osat on liitetty juomavesikelpoiseen laitteistoon tai vastaaviin putki-, lämmitys- ja/tai jäähdytystuotteisiin, jotka Uponor on hyväksynyt tai määrittänyt sopivaksi; kyseistä järjestelmää tai mitään sen osaa ei liitetä tai käytetä muiden kuin Uponorin tuotteiden, osien tai komponenttien kanssa, ellei Uponor ole nimenomaisesti hyväksynyt tai määrittänyt niitä sopivaksi; ja että kyseisessä järjestelmässä tai missään osassa ei näy merkkejä muuttamisesta, väärinkäytöstä, riittämättömästä kunnossapidosta, epäasiallisesta varastoinnista, laiminlyönneistä tai tahattomista vaurioista ennen asennusta ja järjestelmän käyttöönottoa. Vaikka Uponor on tehnyt kaikkensa tämän pikaoppaan tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi, se ei kuitenkaan vakuuta tai takaa minkään tässä esitetyn tiedon oikeellisuutta. Uponor pidättää oikeuden muuttaa tässä oppaassa ilmoitettuja tietoja ja kuvauksia tai lopettaa kuvatun Uponor Control System DEM -järjestelmän valmistamisen koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitteita. Pikaopas on laadittu "sellaisena kuin se on", ilman mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta. Tiedon oikeellisuus tulee tarkastaa puolueettoman henkilön toimesta ennen kuin sitä käytetään millään tavoin. Uponor sanoutuu irti täydessä lainsäädännön sallimassa laajuudessa kaikista suorista ja epäsuorista takuista, epäsuorat takuut kauppakelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen sekä loukkaamattomuudesta mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta. Tämä vastuuvapauslause käsittää pikaoppaan tarkkuuden, luotettavuuden ja oikeellisuuden, mutta ei rajoitu siihen. Missään olosuhteissa Uponoria ei voi pitää vastuussa mistään epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seurannallisista vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet materiaalien tai pikaoppaan tietojen käytöstä tai kyvyttömyydestä täyttää niitä, tai mistään virheiden, poisjättämisten tai muiden pikaoppaassa ilmenevien epätarkkuuksien aiheuttamista vaateista, silloinkaan, kun Uponorille on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Tämä vastuuvapauslauseke tai mitkään pikaoppaassa esitetyt varaukset eivät rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia. 3 UPONOR CONTROR SYSTEM (DEM) PIKAOPAS

4 Johdanto Uponor Control System (DEM) -Asennus- ja käyttöopas sisältää kuvauksen järjestelmän komponenttien asennuksesta ja käyttötavoista. Turvallisuusohjeet Oppaassa käytetyt varoitukset Tässä oppaassa käytetään seuraavia kuvakkeita Uponorin laitteistojen asennukseen ja käyttämiseen liittyvien erityishuomioiden yhteydessä: STOP! Vaara! Loukkaantumisvaara. Varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantumisiin tai komponenttien vioittumiseen. Varoitus! Varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa toimintahäiriöihin. Turvatoimenpiteet Noudata seuraavia ohjeita kaikkien Uponor-laitteistojen asennuksen ja käytön yhteydessä: Lue asennus- ja käyttöoppaan ohjeet ja noudata niitä. Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö ja se on tehtävä paikallisten määräysten mukaisesti. Järjestelmään ei saa tehdä muutoksia tai ratkaisuja, joita ei ole kuvattu tässä oppaassa. Ennen johtojen kytkentää virran syöttö on katkaistava kokonaan. STOP Vaara! Uponor Control System käyttää 50 Hz 230 V AC -jännitettä. Hätätilanteen syntyessä virransyöttö on katkaistava välittömästi. Tekniset rajoitteet! Varoitus! Häiriöiden välttämiseksi liitäntä-/datakaapelit on pidettävä erillään yli 50 V:n virtajohdoista. Radiotaajuuksia koskevat rajoitukset Uponor-järjestelmä käyttää radiosignaaleja. Käytetty taajuus on varattu samantyyppisiin käyttötarkoituksiin, ja mahdollisuus muiden radiolähteiden aiheuttamiin lähetyshäiriöihin on vähäinen. Joskus moitteetonta radioyhteyttä ei ehkä kuitenkaan saada. Lähetyksen kantama riittää useimmille sovelluksille, mutta jokaisessa rakennuksessa on erilaisia lähetystä haittaavia esteitä sekä vastaanottoetäisyyttä rajoittavia tekijöitä. Jos tiedonsiirtovaikeuksia esiintyy, Uponor voi ratkaista tämän poikkeustilanteen lisälaitteiden, esimerkiksi vahvistimien, avulla. Hävittäminen Uponor Control System DEM -järjestelmässä on käytetty erilaisia kierrätykseen kelpaavia osia. Uponor on kiitollinen, jos lajittelette komponentit (patterit, muovit, sähkö- tai elektroniikkaosat) ja toimitatte ne sopiviin keräysastioihin/kierrätyskeskukseen. Uponor-komponentteja ei saa puhdistaa vedellä. Uponor-komponentteja ei saa altistaa syttyville kaasuille tai höyryille. Valmistaja ei vastaa mistään vauriosta tai toimintahäiriöstä, jonka syynä voi olla näiden ohjeiden laiminlyönti. 4 UPONOR CONTROR SYSTEM (DEM) PIKAOPAS

5 Pikaopas Huomaa! Tämä pikaopas on tarkoitettu kokeneiden asentajien muistin tueksi. Koko ohjekirja on syytä lukea ennen Uponor Control System DEM -järjestelmän asennusta. G02632A Antennin asentaminen 1. Liitä antenni keskusyksikön liittimiin 9 ja 10 (eipolaroitu). 2. Kiinnitä antenni seinään tai keskusyksikön takaosaan. 3. Jos keskusyksikkö on asennettu metallikotelon sisään, on suositeltavaa asentaa antenni kotelon ulkopuolelle. Toimilaitteiden asentaminen 1. Liitä kuhunkin liitinpaikkaan vain yksi toimilaite. Kanavissa 01 ja 02 on kaksi lähtöliitäntää (a ja b) kahdelle toimilaitteelle. 2. Varmista, että kaikki toimilaitteet on liitetty oikeisiin kanaviin niin, että termostaatit säätävät oikeita piirejä. Uponor Käyttöpaneeli I-76:n asentaminen RJ-9-liittimillä varustetulla kahden metrin kaapelilla: 1. Liitä keskusyksikön RJ-9-liitin Käyttöpaneeli I-76:n RJ-9-liittimeen: 2 1 Nelijohtimisella liitoskaapelilla: 1. Yhdistä keskusyksikön liittimet 1, 2, 3 ja 4 Uponor Käyttöpaneelin I-76 liittimiin 1, 2, 3 ja 4. (Johdot on polaroitu, joten keskusyksikön johto 1 on liitettävä käyttöpaneelin liittimeen nro 1 ja niin edelleen.) G02567A 5 UPONOR CONTROR SYSTEM (DEM) PIKAOPAS

6 Uponor Käyttöpaneeli I-76:n käyttäjätasot Uponor Käyttöpaneelissa I-76 on kolme käyttäjätasoa: Termostaattien rekisteröinti Perustaso Laaja taso Asentaja 3 T-55 T-54 Siirtyminen Perustasolta Laajalle tasolle: 1. Paina Uponor-näytöllä yhtä aikaa ja -painikkeita, kunnes näyttöön tulee Laaja taso. 2. Paina OK. Uponor-näyttö tulee esiin. Siirtyminen Laajalta tasolta Asentaja-tasolle: 1. Paina Uponor-näytöllä yhtä aikaa ja -painikkeita, kunnes näyttöön tulee Asentaja-taso. 2. Paina OK. Uponor-näyttö tulee esiin. T-75 CNF 3 s 1 s Järjestelmä palautuu automaattisesti Laajalle tasolle 10 minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta. G02556A Useiden keskusyksiköiden asentaminen (laajennettu järjestelmä) Enintään kolme keskusyksikköä voidaan yhdistää toisiinsa. 1. Liitä keskusyksikkö nro 2:n liittimet 5 ja 6 keskusyksikön nro 1 liittimiin 5 ja 6 (polaroitu). 2. Jos järjestelmään tarvitaan kolmas keskusyksikkö, keskusyksikkö nro 3:n liittimet 7 ja 8 liitetään keskusyksikön 1 tai 2 liittimiin 7 ja 8 (polaroitu). Jos keskusyksiköitä on useampia, kaikilla on oltava omat ID-tunnukset. Keskusyksikön ID-tunnusten asettaminen käyttöpaneeliin: 1. Siirry Asentaja-tasolle edellä annettujen ohjeiden mukaan. 2. Valitse Uponor-näytöllä Päävalikko > Asetukset > Järjestelmäasetukset > Keskusyksikön asetus. 3. Valitse Keskusyks. ID nollaus ja paina OK. 4. Valitse Kyllä ja paina OK. 5. Valitse Aseta keskusyks. ID ja paina OK. 6. Viesti >1. Keskusyks.< vilkkuu. Paina 1. keskusyksikön (Uponor Käyttöpaneeliin I-76 liitetty keskusyksikkö) Test-painiketta. 7. Toista toimenpide 2. keskusyksikölle (liittimiin 5 ja 6 liitetty keskusyksikkö) ja 3. keskusyksikölle (liittimiin 7 ja 8 liitetty keskusyksikkö). 1. Paina keskusyksikön Test-painiketta. Testimerkkivalo syttyy. 2. Paina halutun kanavan painiketta. Kanavamerkkivalo alkaa vilkkua. 3. Uponor Termostaatit T-54 Julkinen ja T-55 Paina termostaatin rekisteröintipainiketta varovasti, kunnes keskusyksikön kanava-merkkivalo alkaa palaa kiinteästi. Uponor Termostaatti T Paina termostaatin + ja - painikkeita samanaikaisesti kunnes näyttöön tulee teksti CNF (konfiguroi). 3.2 Paina + ja - painikkeita lyhyesti uudelleen. kanava-merkkivalo jää palamaan kun rekisteröinti on onnistunut. 4. Rekisteröi loput termostaatit toistamalla vaiheet 2 ja Päätä rekisteröinti painamalla Test-painiketta. Testimerkkivalo sammuu. 8. Päätä tunnusten antaminen painamalla OK. 6 UPONOR CONTROR SYSTEM (DEM) PIKAOPAS

7 Termostaatin rekisteröinti useille kanaville Tiedonsiirron testaus 1. Paina keskusyksikön Test-painiketta. Testimerkkivalo syttyy. 2. Paina haluttujen kanavien painikkeita. Kanavamerkkivalo alkaa vilkkua. 3. Rekisteröi termostaatti kuten yksittäisen termostaatin rekisteröinnissä. 4. Kun kaikki kanavat on rekisteröity, paina Testpainiketta. Testi-merkkivalo sammuu. 2 T-55 T-54 Ulkoisella anturilla varustetun termostaatin rekisteröinti Ennen kuin termostaatti voidaan rekisteröidä, sen asetuskytkimet on asetettava termostaatti T-54:n käytön vaatimalla tavalla: T-75 CNF 3 s 1 s TST 1 s G02561A G02553A Kytkin Toiminta Tavallisena huonetermostaattina Lattia-anturin kanssa käytettynä, maksimin rajoitus Lattia-anturin kanssa käytettynä, minimin rajoitus Ulkoanturin kanssa käytettynä Tekninen hälytys Uponor GSM-moduulin R-56 kanssa käytettynä Ulkoinen (lattia-)anturi huonelämpötilan säätämiseksi 1. Paina keskusyksikön Test-painiketta lyhyesti. Kaikkien rekisteröityjen kanavien merkkivalot syttyvät. 2. Uponor Termostaatit T-54 Julkinen ja T Paina kunkin rekisteröidyn termostaatin rekisteröintipainiketta varovasti terävällä kärjellä. Tiedonsiirto OK: Termostaatille rekisteröityjen kanavien merkkivalot sammuvat. tiedonsiirtoa: Termostaatille rekisteröityjen kanavien merkkivalot jatkavat palamista. Uponor Termostaatti T Paina termostaatin ja + -painikkeita, kunnes näyttöön tulee teksti CNF (konfiguroi). 2.2 Paina + -painiketta lyhyesti uudelleen. Näyttöön tulee teksti TST (test). 2.3 Paina - ja + -painikkeita lyhyesti uudelleen. Tiedonsiirto OK: Termostaatille rekisteröityjen kanavien merkkivalot sammuvat. tiedonsiirtoa: Termostaatille rekisteröityjen kanavien merkkivalot jatkavat palamista. 3. Poistu testitilasta painamalla keskusyksikön Testpainiketta. 7 UPONOR CONTROR SYSTEM (DEM) PIKAOPAS

8 Yksittäisten termostaattien rekisteröinnin peruutus 1. Paina keskusyksikön Test-painiketta lyhyesti. Kaikkien rekisteröityjen termostaattien merkkivalot syttyvät. 2. Paina halutun kanavan painiketta niin kauan, että kanava-merkkivalo sammuu. Nyt termostaatin rekisteröinti on peruttu. 3. Poistu painamalla Test-painiketta. Testi-merkkivalo sammuu. Kaikkien termostaattien rekisteröinnin peruutus (tehdasasetus) 1. Paina keskusyksikön Test-painiketta lyhyesti. Kaikkien rekisteröityjen termostaattien merkkivalot syttyvät. 2. Paina Test-painiketta niin kauan, että kaikki kanava-merkkivalot sammuvat (saattaa kestää useita sekunteja). 3. Poistu painamalla Test-painiketta. Testi-merkkivalo sammuu. Huoneen ohitus Ohitus-asetuksia varten käyttöpaneeli on asetettava käyttäjätasolle Asentaja. 1. Valitse Uponor-näytöllä Päävalikko > Asetukset > Huoneet >Ohitus.. 2. Valitse keskusyksikkö. 3. Valitse huone ohitustoiminnolle. Automaattinen tasapainotus Automaattisen tasapainotuksen näyttö avautuu automaattisesti, kun aika ja päiväys on asetettu. Automaattisen tasapainotustoiminnon avulla jakotukkia ei tarvitse tasapainottaa manuaalisesti asennuksen yhteydessä. Automaattinen tasapainotus perustuu kunkin piirin tarvitseman energian jakamiseen pulsseina. Kunkin piirin pulssinpituus lasketaan huoneen todellisesta lämmitystarpeesta. 1. Valitse Autom. Tasapainotus -näytöllä tai Pois ja paina OK. Automaattista tasapainotusta käytettäessä jakotukin kaikkien tasausventtiilien on oltava kokonaan auki. 8 UPONOR CONTROR SYSTEM (DEM) PIKAOPAS

9 Tekniset tiedot Yleiset IP IP30 (IP: laitteen kotelointiluokka ulkoisia vaikutuksia (mm. kosketus, pöly ja vesi) vastaan) Ympäristön maks. RH-arvo (suhteellinen kosteus) 95 % / 20 C Termostaatti ja RH-anturi CE-merkintä Pienjännitetestit EN * ja EN *** EMC-testit (sähkömagneettinen yhteensopivuus) EN * ja EN ** ERM-testit (sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat) EN Hyväksynnät ja sertifiointi KNX Konnex-hyväksyntä ja -sertifiointi 2x alkali 1,5 V AAA Jännite 2,2 V - 3,6 V Toimintalämpötila 0 C +45 C Säilytyslämpötila -10 C +65 C Radiotaajuus 868,3 MHz Lähettimen käyttösuhde 1 % Käyttöpaneeli CE-merkintä Pienjännitetestit EN * ja EN ** EMC-testit (sähkömagneettinen yhteensopivuus) EN V DC ±10 % keskusyksiköstä Toimintalämpötila 0 C +55 C Säilytyslämpötila -20 C +70 C Enimmäiskulutus 1 W Antenni 11 V DC ±10 % keskusyksiköstä Enimmäiskulutus 1W Radiotaajuus 868,3 MHz Lähettimen käyttösuhde 1 % Vastaanottimen luokka 2 Keskusyksikkö CE-merkintä Pienjännitetestit EN * ja EN *** EMC-testit (sähkömagneettinen yhteensopivuus) EN * ja EN ** ERM-testit (sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat) EN V AC +10/-15 %, 50 Hz Toimintalämpötila 0 C +55 C Säilytyslämpötila -20 C +70 C Enimmäiskulutus 70 W Pumppureleen lähtöliitäntä 230 V AC +10/-15 %, 250 V AC 2 μa maks Lämmitys-/jäähdytystuloliitäntä Vain potentiaalivapaa liitos Venttiilien lähtöliitännät 24 V DC ±10 %, 436 ma maks. lähdöissä 1 ja 2 24 V DC ±10 %, 218 ma maks. lähdöissä 3 12 Virtaliitäntä 1 m johto europistokkeella Pumppuliitäntä johtimet 1,5 mm² maks. Lämmitys-/jäähdytysliitäntä johtimet 1,5 mm² maks. *) EN Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ohjauslaitteet, -- Osa 1: Yleisvaatimukset **) EN Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ohjauslaitteet, -- Osa 2-1: Erityiset vaatimukset kotitalouskäyttöön tarkoitetuille ohjauslaitteille ***) EN Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ohjauslaitteet, -- Osa 2-9: Lämpötilansäätimien erityisvaatimukset Käyttökelpoinen kaikkialla Euroopassa 0682 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus: Ilmoitamme täten omalla vastuullamme että tuotteet, joita nämä ohjeet koskevat, täyttävät kaikki keskeiset vaatimukset, jotka liittyvät maaliskuussa 1999 annettuun EU-direktiiviin R&TTE 1999/5/CE. 9 UPONOR CONTROR SYSTEM (DEM) PIKAOPAS

Uponor Smatrix Space/Space PLUS PIKAOPAS

Uponor Smatrix Space/Space PLUS PIKAOPAS Uponor Smatrix Space/Space US PIKAOPAS 03 2015 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 03 2015 03 2015 03 2015 PIKAOPAS Sisältö Uponor Smatrix

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Uponor Smatrix Base PIKAOPAS

Uponor Smatrix Base PIKAOPAS Uponor Smatrix Base PIKAOPAS 0 05 Sisältö Uponor Smatrix Base -komponentit...76 Esimerkki järjestelmästä...76 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...77 Johdanto...78 Turvallisuusohjeet...78 Tuotteen

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Uponor Smatrix Space/Space PLUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

Uponor Smatrix Space/Space PLUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Uponor Smatrix Space/Space US NNUS- J KÄYTTÖOPS 03 2015 UK Sisältö 1 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...3 2 Johdanto...4 2.1 Turvallisuusohjeet...4 2.2 Radiotaajuuksia koskevat rajoitukset...4 2.3

Lisätiedot

Uponor Control System (DEM-teknologia) Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

Uponor Control System (DEM-teknologia) Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella L AT T I A L Ä M M I T Y S U P O N O R C O N T R O L S Y S T E M - L A N G ATO N S Ä ÄTÖJÄ R J E S T E L M Ä Uponor Control System (DEM-teknologia) Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä

Lisätiedot

Uponor GSM-moduuli R-56

Uponor GSM-moduuli R-56 Uponor GSM-moduuli R-56 GSM-järjestelmän kuvaus Katso järjestelmän kuvaus kuvasta A Uponor GSM-moduuli R-56 mahdollistaa siirtymisen Comfort- ja ECOtilojen välillä matkapuhelimen välityksellä. Moduuli

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 www.heating.danfoss.com Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 Käyttöesimerkkejä

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104 TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti

Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti 088U0211 Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Välitystesti............................

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin FI Pikaopas 2 FI Sisältö Turvallisuus- ja varoitustiedot 2 Pakkauksen sisältö 3 Tuotteen yleiskuvaus 3 Tuotteen ominaisuudet 3 Akun/paristojen tarkistaminen

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO)

LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO) LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO) Rakenne LK Huonesäätö Standard NO on LK Lattialämmitykseen tarkoitettu langallinen säätöjärjestelmä. Parhaan energiatehokkuuden saavuttamiseksi järjestelmän termostaatit

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä 088U0212 Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset................... 5 4. Välitystesti............................

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR 103 Olet hankkinut Hansaton-Kuulolaitteen Olemme iloisia tekemästäsi valinnasta, sillä Hansaton-kuulolaite on viimeisimmän tekniikan mukainenkorke-alaatuinen tuote.

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Tervetuloa, Turvaohjeet. Asenna TaHoma noudattamalla tarkasti näitä ohjeita. Ennen tuotteen asentamista lue tämä opas huolellisesti.

Tervetuloa, Turvaohjeet. Asenna TaHoma noudattamalla tarkasti näitä ohjeita. Ennen tuotteen asentamista lue tämä opas huolellisesti. Asennusohje Tervetuloa, Asenna TaHoma noudattamalla tarkasti näitä ohjeita Edellytykset TaHoma Boxin voi asentaa joko ammattilainen tai yksityishenkilö. Kokoonpanossa on oltava Internet-yhteys Ethernet-liitännällä

Lisätiedot

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella 10 2009 5005 Kun uusin tekniikka ja optimaalinen lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen ohjekirja

Kauko-ohjaimen ohjekirja v1-2012 KÄYTTÖOHJEKIRJA Kauko-ohjaimen ohjekirja 1. Tuotteen kuvaus ja käyttötarkoitus Langaton kauko-ohjain HS-sarjan teollisuuskäyttöön ohjaa kooditietoja ja käyttökomentoja käyttämällä pääkomponenttia,

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö Radio-ohjattu säätö Kodin lämmitysjärjestelmän radio-ohjattu säätö sopii ihanteellisesti uusiin rakennuksiin ja korjauskohteisiin. Se lisää myös suunnittelun vapautta ja auttaa säästämään kustannuksia.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

Asennus ja käyttöopas

Asennus ja käyttöopas Asennus ja käyttöopas EKRUCBS Asennus ja käyttöopas Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttäjälle 2 1 Painikkeet 2 2 Tilakuvakkeet 2 Asentajalle 3 3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja määrittäminen 3 4

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Termostaatti A2000 (L, H ja RVT)

ASENNUSOHJE. Termostaatti A2000 (L, H ja RVT) ASENNUSOHJE Termostaatti A2000 (L, H ja RVT) KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus A2000 on varmatoiminen ja asennusystävällinen termostaatti, esimerkiksi lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RS Huonetermostaatti (vakiomalli)

Käyttöohje CF-RS Huonetermostaatti (vakiomalli) 088U0210 Käyttöohje CF-RS Huonetermostaatti (vakiomalli) Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Välitystesti............................ 5 4.

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Uponor Control System Säätöjärjestelmä Käyttöohje, FI 9416-129-00 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Säätöjärjestelmä Käyttöohje, FI 9416-129-00 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Säätöjärjestelmä Käyttöohje, FI 946-29-00 / IOM- V_07-02 Jatkuvan tuotteiden parantamisen ja kehittämisen nimissä Uponor varaa itselleen oikeuden muuttaa teknisiä spesifikaatioita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Huomio: Ulkolämpötila-anturin kantama on 30 m ilman esteitä. Tosiasiallinen kantama voi vaihdella signaalin kulun mukaan.

Lisätiedot